ÅRSMELDING 2014 ROTERUD IL Org. nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2014 ROTERUD IL Org. nr. 990 947 287"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2014 ROTERUD IL Org. nr

2 Hovedstyrets sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Asbjørn Skogum Britt Marit Gjelland Tørres Nils Nordsveen Thomas Johansen Styremedlem: Atle Bernhoft Von Obstfelder, leder fotballgruppa Styremedlem: Henning Rud, leder idrettsskolen Styremedlem: Øystein Killi, leder skigruppa Det har blitt avholdt 7 styremøter i perioden. Virksomhet Roterud IL skal være et sportslig og sosialt samlingspunkt som gir glede, trygghet og fellesskap for alle i nærmiljøet. Virksomheten drives i hovedsak i området Røyslimoen i Lillehammer Kommune. Fortsatt drift Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift og styret bekrefter at denne forutsetningen er til stede. Årsregnskap Roterud IL har fokus på økonomistyring og tilpasser aktivitetsnivået etter inntektene. Roterud IL har i 2014 et underskudd på kr Underskuddet i 2014 kan forklares med kostnader med ny 7 er bane. Underskuddet dekkes av tidligere års opptjent egenkapital henviser til note 2 for spesifikasjon av dekning av underskuddet. Underskuddet er i tråd med forventningene. Arbeidsmiljø Roterud IL har ingen ansatte. Arbeidsmiljøet blant de frivillig vurderes som godt. Miljø Roterud IL s virksomhet medfører ikke påvirkning av miljøet av betydning. Likestilling Det er likestilling mellom kjønnene i Roterud IL. Styret består av 1 kvinne og 6 menn. Det er ikke iverksatt tiltak eller planlagt tiltak for å fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene. 2

3 AKTIVITETER Undergruppene fotball, ski, og idrettsskole har utarbeidet egne årsmeldinger se lenger ned. Det er en betydelig aktivitet som nedlegges av frivillige for å få til aktivitet for alle medlemmene. Styret vil rette en stor takk til alle lagledere, trenere og andre som gjør en fantastisk innsats for å få dette til. Tusen takk til dere alle for kjempegod innsats!! Satsningsområder ) Bygging av ny 7 bane: Dette arbeidet har vært viktig for å imøtekomme behovet for økt banekapasitet som er sårt trengende for RIL. Den nye banen sto ferdig i løpet av høsten ) Regnskap og økonomistyring: Styret har inngått avtale med Accountor Lillehammer som regnskapsfører. I avtalen forutsetter at Accountor skal bistå med følgende: Regnskapsføring Fakturamottak Utbetalinger Regnskapsrapporter 3) Internettside RIL Styret har inngått avtale med firmaet IDIUM som har levert ny internettløsninger/hjemmeside for Roterud IL. Det er i dette arbeidet gjort en solid innsats for at all grunndata skal implementeres i ny nettside for RIL. Det har vært store forventninger til nettsiden som nå er på plass. Målet er at vi skal få et tidsriktig internett løsning som skal hjelpe til med den daglige informasjonsflyten i klubben. Siden ble ferdigstilt i mars ) Sponsor/marked Roterud har i 2014 inngått avtaler med en rekke sponsorer rundt Lillehammer regionen. Dette arbeidet vil følges opp fremover. Som klubb vil styret også fremover ha som formål at kostnadene for å delta på aktiviteter i RIL skal være på et «inkluderende» nivå. Det er derfor viktig at Roterud IL kan få noe økonomisk støtte fra lokale og regionale sponsorer. 5) Trafikk i forbindelse Idrettsanlegg I forbindelse med at ny fotballbane ble bygd ble det løftet opp utfordringene knyttet til trafikale utfordringer og bekymring for at trafikken knyttet til et større idrettsanlegg øker. Roterud IL har i samarbeid med Lillehammer kommune ytret et ønske om at kjøringen til og fra trening holdes på et minimum. Det er også viktig at Kleberveien og parkeringsplasser knyttet til skolen i større grad benyttes enn slik det er i dag. 3

4 6) Kulturbygging For å få til ett felles samlingspunkt, vil styret utrede muligheten for at Roterud bua kan bli et samlingspunkt for medlemmer og omgivelser. Dette vil bety at Bua på sikt bør utvides, og at kafedriften flyttes dit. Styret mener dette kan bidra til en sterkere kultur og større samhandling på tvers av de ulike idrettene som RIL i dag tilbyr. 7) Kommunedelplan for fysisk aktivitet og helse RIL har gitt innspill til rullering av kommunedelplanen. Det som er løftet som en prioritert sak er lysforholdene på 11. banen. Lysforholdene er så dårlige at flere kamper har stått i fare for å bli avlyst. Roterud IL vil i løpet av våren 2015 legge frem en prosjektskisse med formål å rehabilitere lysanlegget høsten ) Grasrotandelen Roterud IL har pr registrerte spillere. Dette har gitt en utbetaling på kr i 2014 fra grasrotandelen til Roterud IL. 9) Klubbhus Klubbhuset er hyppig i bruk av alle gruppene i RIL. Booking av bua skjer via 10) Skileikanlegget Anlegget ble i 2014 flittig benyttet av så vel gruppene i laget men også av andre. 11) Nærmiljøanlegget Roterud karusellen har også i år blitt avviklet i nærmiljøanlegget. Løypene er kanskje ikke de mest krevende, men området fungerer veldig bra i sammen med aktivitetene på skolen. Slik at totalt sett er laget godt fornøyd med å ha bruken slik den er i dag. 12) Økonomi Roterud IL har etter vårt syn en god og solid økonomi, og ikke minst god kontroll på kostnadene. I 2014 hadde vi en samlet omsetning på og et underskudd på kr Årsregnskapet omfatter hele virksomheten inklusiv fotball-lagenes aktiviteter. 13) Politiattest Alle nye trenere/oppmenn/ledere i regi Roterud IL som er i kontakt med barn skal i perioden ha forevist gyldig politiattest. 14) Medlemsarkiv Alle medlemmer inkl. trenere/oppmenn/ledere skal være registret i Roterud IL sitt medlemsarkiv. 4

5 15) Medlemmer Antall medlemmer i Roterud IL er pr er 622 medlemmer. 16) Skifte av logo i Roterud IL Styret har fått fremlagt ulike forslag til ny logo for Roterud IL. De ulike forslagene har blitt drøftet i styresammenheng og andre fora. Styrets forslag til logo legges frem som egen sak på årsmøtet. Årsmelding - Roterud fotball 2014 Leder: Atle Bernhoft von Obstfelder Sesongen 2014 har gått over i historien som en av de mest aktive Roterud fotball har hatt. Vi har aldri hatt så mange lag i både barne- og ungdomsfotball. Roterud fotball stilte med 14 jentelag i barnefotball og 4 lag i ungdomsfotball (fra og med J13 år). For gutter stilte vi med 16 guttelag i barnefotball og 4 lag i ungdomsfotball. I utgangspunktet har ikke vi lag over gutter og jenter serien (over 16 år), men i år hadde vi ett J19 lag. Det var flere jenter som ønsket å spille i Roterud, og dersom det ikke ble noe av ville de ha sluttet med fotball. Vi fikk det til og Roterud fotball takker Bjørn Håkon Andresen for meget bra jobb med jentene. Bjørn Håkon har gjort en så god jobb at han ble hentet til seniorlaget til LKFK for sesongen Vi takker for hans innsats på flere lag i Roterud og ønsker han lykke til videre. Med så mange lag så trengs det også mange trenere, oppmenn og lagledere. Denne sesongen var vi 90 voksne som sørget for at våre barn/ ungdom har et tilbud med trening. Det er mange oppgaver som skal gjøres i løpet av sesongen og Roterud fotball er avhengig at noen stiller opp og bruker sin fritid. I Roterud får ingen trenere lønn, og det er svært gledelig at så mange personer ønsker å stille opp. Tusen takk til dere alle! Jeg vil også benytte anledning til å takke sportslig utvalg med leder Jan Madsen i spissen for en meget bra jobb. I utvalget sitter Olav Monshaugen, Petter Grønberg, Einar Opsahl og Anders Retterås. Den viktigste jobben de gjør er at sportslig plan hele tiden følges av trenere i Roterud fotball og sørger for at den revideres ved behov. I tillegg er de med på kurs som Indre Østland fotballkrets arrangerer og holder seg oppdatert. Søndag 14. september hadde vi offisiell åpning av den nye 7èr kunstgressbanen. I forbindelse med Roterud turneringen foretok vi åpningen og Lillehammer kommunes ordfører Espen Granberg Johnsen kom fra luften i ett tandemhopp og landet trygt på hovedbanen vår. Fallskjermklubben HAGL bisto oss og Johnsen fikk en fantastisk opplevelse og hadde førsteklasses utsikt over Roterud idrettslag sitt flotte anlegg. Roterud fotball takker Granberg Johnsen at han stilte opp og brukte sin tid hos oss. Det setter vi stor pris på. Roterud fotball vil takke leder i Roterud IL Asbjørn Skogum og Øyvind Vaadal for at vi nå har ny bane. Etter at Skogum ble leder ble det satt fart i arbeidet med å få plass alt det økonomiske og tillatelser mot Lillehammer kommune. Dette arbeidet ble gjennomført sammen med Øyvind Vaadal. Uten Vaadal kompetanse på prosjektarbeid hadde vi brukt mye tid lenger tid, og hans dialog og samarbeid med kommunen har vært gull verdt. 5

6 I den forbindelse vil Roterud fotball også takke Andre Holen i Lillehammer kommune for det samarbeidet vi har hatt med kommunen og at han prioriterte vårt anlegg slik at det ble en realitet. Roterud fotball arrangerte Roterud turneringen 14. september og komiteen gjorde en kjempebra jobb. I komiteen sitter Tor Sortåsløkken, Trude Halvorsen, Solveig Retterås, Kari Nyhus og Bente Laugen. De prøvde også å arrangere 7èr turnering på vårparten, men det er så mange turneringer på den tiden at vi avlyste den. Roterud turneringen ble veldig bra og det skyldes mye arbeidet som komiteen la ned i forkant. Roterud fotball er tuftet på en utstrakt dugnadsånd. I løpet av sesongen har 2002 trinnet hatt ansvaret for kioskdriften, 2004 trinnet hadde ansvaret for å merke bane og utføre vedlikehold på bane/mål, dommerkontakt Åge Lunde fra G2000 har sørget for at (nesten) alle barne fotball kamper har fått dommere, spillere(2000 trinnet) i klubben har stilt opp som klubbdommere, diverse lag har hatt ansvar for flaskeinnsamlinger, og flere trinn har hatt dugnad på vedlikehold på anlegget. Dette viser at dugnadsinnsatsen er imponerende stor i klubben vår og jeg takker dere alle for at dere stiller opp. I tillegg har banefordeler Marius Meland satt opp treninger og kamper og hans hverdag ble noe bedre når den nye banen kunne tas i bruk. Men fremdeles vil det være tidspunkter hvor det er fullt og noen lag vil ikke kunne få de tidspunktene som er ønsket. Marius gir seg etter 4 år som bane fordeler og han har utført en flott jobb. I skrivende stund er det ikke på plass ny banefordeler og det er ikke heldig. Det er en viktig jobb og jeg ber dere om hjelp til å få plass en ny. Opplæring vil bli gitt Mange spillere har vært på sone og kretssamlinger i løpet av sesongen og det viser at det har vært god utvikling i treningsarbeidet. Det er viktig at ikke all trening hos oss er organisert. Med den nye banen er det bedre plass, og det utrolig kjekt å se så mange som bruker anlegget utenom ordinære treninger. Det viktigste er at våre barn og ungdom er i aktivitet og at vi har ledig kapasitet på anlegget til det. Det er vanskelig å spå inn i fremtiden for Roterud foball, men dersom man ser på aktiviteten så ser den svært lys ut. I media er det hele tiden historier om ungdom og barn som slutter med idrett altfor tidlig av forskjellige grunner. Roterud skal være et sportslig og sosialt samlingspunkt som gir glede, trygghet og fellesskap for alle i nærmiljøet. Vi har alle et ansvar for at klubbidè vår blir fulgt opp, og dersom det ikke er tilfelle ønsker vi tilbakemeldinger. 6

7 Årsmelding - Roterud Skigruppe 2014 Leder: Øystein Killi Aktiviteten i skigruppa har også for sesongen 2014/2015 vært god. Medlemstallet teller pr dato ca. 150 medlemmer. Det er god rekruttering i de yngste klasser og dessverre noe nedgang i de eldste klassene. Utøvere fra 13 år har tilbud om å delta på treninger med samarbeidende ski lag på tirsdager og torsdager. Dette er et meget godt samarbeid på tvers av lokale klubber. Dette året har vi 1 løper fra Roterud IL som deltar i samarbeidet. Sesongen 2014/2015 startet for fullt etter fotballsesongen, dvs fra første uken etter høstferien. Det var i år som tidligere år mange blide og forventningsfulle barn og ungdom som møtte opp i tillegg til entusiastiske trenere og foreldre. Vi fortsetter også dette året med at 2.klassingene kan begynne på skitrening. Dette har fungert veldig fint, så vi fortsetter med det. Det har i perioden vært få problemer ift å holde på og rekruttere trenere. Det er vi svært glade for, trenerne er dyktige og gjør en kjempejobb med barna- en stor takk til alle sammen! Miljøsamling på Venabu fant sted november, hvor deltakelsen var stor, men fortsatt plass til enda flere (ca. 50 deltagere). Mange ivrige barn deltok med godt humør og stor innsatsvilje.. I år var det ikke så veldig mye snø, men vi fikk gjennomført alle øktene på ski. Det ble gjennomført mange fine økter fra fredag til søndag. Tilbakemeldinger tyder på at samlingen var meget vellykket. Disse samlingene er viktige for det sosiale og for utviklingen av våre unge skiutøvere. «Roterud karusellen» ble også i år en suksess. Mange barn deltar på karusellen (variert fra løpere pr. renn)i Deltagelsen i år ligger på samme antallet som forrige år. Det er en liten nedgang i deltagelse av de eldste deltakere siden forrige sesong. Flere av disse løperne deltar i renn som går samtidig med Roterud karusellen, eller de velger bare å være med å trene. Det vil i løpet av sesongen 2014/2015 bli gjennomført 4 karusellrenn + klubbmesterskap. Det er til nå gjennomført to karusellrenn med god deltagelse (100 på det første, og 80 på det andre. I og med at vi har fått en ny og flott 7er bane, så har traseen til karusellrennene blitt noe forandret, men det er til det positive. Vi vil i år prøve å arrangere et kveldsrenn for å se om det kan være mulig også videre framover. Tilbakemeldingene er svært positive på gjennomføringen av karusellen, både fra deltakende barn og foreldre. Det er gledelig å høre. Leder for Skigruppen ønsker også å rette en stor takk til arrangørstaben som gjør en fenomenal jobb og som er svært viktige ressurser for at arrangementet skal bli så bra som det er. Vil også rette en stor takk til scootergruppa for god preparering, til tross for en litt trøblete vinter værmessig. Det er flere i klubben som deltar i skirenn rundt om i distriktet og i landsrenn. Her har klubben mange gode resultater å vise til i flere aldersklasser, blant annet i GD-cup som avsluttes i mars.. Det er barn fra 8 år og oppover som deltar i skirenn og det er meget gledelig. Det som gleder er at flere unge som deltar på skirenn utenom Roterud. Men vi har fortsatt et utviklingspotensial ift å få flere barn til å delta i skirenn utenom Roterud karusellen, et mål mot neste skisesong. Klubbens eldre utøvere har nok en gang levert gode resultater. Disse løperne er viktige for klubben med tanke på rekruttering og synlighet utad for klubben Vi er meget stolte og glade for å ha gode både junior og seniorløpere i Roterud IL. Skigruppa har også i år gjennomført dugnader for å få inn mer inntekter. Det er gjennomført dugnad ifm Birkebeinerrittet på sykkel, flaskeinnsamling, Roterudkarusellen og World cup ski på 7

8 Lillehammer. Leder takker for all støtte fra barn og foreldre som har bidratt sterkt til økte dugnadsinntekter. Fra og med er G- sport Rustadstuen sponsor for skigruppa også (samme som fotball). Dette tror jeg vil bli en veldig bra løsning, og håper at så mange som mulig av våre medlemmer benytter seg av denne avtalen slik at de kan gjøre gode kjøp på sportsutstyr. G- sport har allerede gjennomført en handlekveld i kantina på Røyslimoen skole. Her var Swix og Madshus, i tillegg til G- sport Rustadstuen representert. Det har blitt utarbeidet en ny kleskolleksjon som det er mulig for våre medlemmer å kjøpe til gunstige priser (overtrekks dress, vest, skidress og lue) Skigruppa ser fram til et godt samarbeid med Rustadstuen. Leder vil avslutningsvis takke alle som bidrar til at aktiviteten i skigruppa holdes på et kvalitetsmessig høyt nivå. 8

9 Årsmelding - Idrettsskolen 2014 Leder: Henning Rud Idrettsskolen består av to sesonger. En vår sesong som går fra nyttår frem til mai og en høst sesong som går fra uka etter høstferien og frem til Jul. Det er forskjellige partier og trenere på vår og høst partiene. Det ble arrangert skidag ved Sjusjøen skisenter Natrudstilen for hele idrettsskolen hvor mange barn møtte opp. De barna som hadde lyst til å prøve alpinutstyr fikk leie rimeligere av skisenteret. Skisenteret tente opp grill, vi spilte musikk og serverte hamburgere /pølser- noe som vellykket. Idrettsskolen ble avsluttet med felles aktiviteter på uteområdene ved skolen, ledet av partiet, som hadde laget ett meget bra opplegg som fungerte bra på 131 barn pluss foreldre og trenere. Opplegget blir lagret som en foreslått mal for gjentagelse. Barna holdt seg til sitt årskull, ble så kjørt på en aktivitet i 15 min, før bytte. Runden var gjennomført, ble det til slutt delt ut boller og pokal. Høst Idrettsskolen består av 4 partier 2006/07 (11+32 barn), 2008 (36 barn), 2009(20 barn) og 2010 (18 barn). Til sammen har det vært 117 barn (i fjor 131) og 21 trenere fordelt på disse partiene. Aktiviteter som har blitt gjennomført er blant annet, turn, sykling, skøyter, skiaktiviteter, hopp og sprett til musikk, håndball, innebandy, refleks-orientering, svømmetrening med instruktør, klatring, fotball, kampsport, dans, friidrett, aking m.m. Det var litt jobb med å få tak i trenere i år, spesielt på det eldste partiet der vi bare har 4. Vi satset på å ha 6 stk pr parti for fordele ansvaret også i år. Ingen av partiene benytter hjemmesiden, men vi ser fram mot nye sider, og nye kommunikasjonsmuligheter.. Idrettsskolen har hatt følgende samarbeidspartnere. Røyslimoen Skole: Samarbeid om skileik området og nærmiljøanlegget Sjusjøen Skisenter med alpindagen Jorekstad badeanlegg og Bente Laakso med svømming Tyrili Klatresenter med klatring Følgende dugnader er gjennomført i regi Idrettsskolen: Ryddedugnad Kiwi Mai-2014 Flaskeinnsamling påske. Takk til alle som har bidratt til at idrettsskolen har kunne gi barna i grenda et godt treningstilbud. Roterud,

10 Asbjørn Tore Foss Skogum Styrets leder Britt Marit Gjelland Tørres Nestleder Thomas Johansen Atle Bernhoft Von Obstfelder Øystein Killi Henning Rud Nils Nordsveen 10

www.roterud.no Med ønske om en riktig god jul! 72 ivrige skiløpere var på miljøsamling på Venabygdsfjellet helga 14.-16. november

www.roterud.no Med ønske om en riktig god jul! 72 ivrige skiløpere var på miljøsamling på Venabygdsfjellet helga 14.-16. november DESEMBER 2008 Klubbavis for Roterud Idrettslag Med ønske om en riktig god jul! SKISESONGEN ER I GANG side 6 FOTBALL side 5 72 ivrige skiløpere var på miljøsamling på Venabygdsfjellet helga 14.-16. november

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

Årsmelding 2010. www.asil.no

Årsmelding 2010. www.asil.no Årsmelding 2010 www.asil.no I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

STYRETS ÅRSMELDING FOR RINDAL IDRETTSLAG 2013

STYRETS ÅRSMELDING FOR RINDAL IDRETTSLAG 2013 STYRETS ÅRSMELDING FOR RINDAL IDRETTSLAG 2013 Oversikt over tillitsvalgte i styret, valgkomiteen, revisor, redaktører og viktige aktiviteter 2013 har vært det første ordinære driftsåret for det nye fleridrettslaget

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

Årsmøte for 2014. 23. mars 2014 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen

Årsmøte for 2014. 23. mars 2014 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen Årsmøte for 2014 23. mars 2014 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen SAKLISTE 1. VALG AV REFERENT OG MØTELEDER. 2. OPPTELLING AV STEMMEBERETTIGE. 3. VALG AV 2 PERSONER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLL. 4. GODKJENNING

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Til medlemmer i Tiller idrettslag Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Tiller 27. mai 2014 Det vises til innkalling til årsmøte av 1.5.2014 Tid: 3. juni 2014, kl 19.00. Sted: Tiller videregående skole

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 IL HÅLLINGEN

ÅRSMELDING 2011 IL HÅLLINGEN ÅRSMELDING 2011 IL HÅLLINGEN Styret har bestått av: Knut Terje Årsandøy, Leder Bente Kristin Aavtasmark, nestleder Anne Judith Brøndbo Skarland, sekretær, håndballansvarlig Kurt Solem Kasserer og regnskapsfører

Detaljer

TERTNES IDRETTSLAG - 60 år i ditt nærmiljø

TERTNES IDRETTSLAG - 60 år i ditt nærmiljø TERTNES IDRETTSLAG - 60 år i ditt nærmiljø Tertnes Idrettslag feirer 60-årsjubileum i 2013 2013 Tertnes Idrettslag - historikk Høsten 1952 tok Rolf Ruud Andersen initiativet til å stifte Tertnes Idrettslag.

Detaljer

Årsmelding. Astor FK 2014

Årsmelding. Astor FK 2014 Årsmelding Astor FK 2014 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2. STYRETS SAMMENSETNING OG ANDRE TILLITSVALGTE... 3. STYRETS ARBEID... 4. REPRESENTASJON... 5. ORGANISERING... 6. MÅL OG PLANER... 7. INFORMASJONSARBEID...

Detaljer

Årsberetning. KIF Ishockey. Sesongen 2011/2012

Årsberetning. KIF Ishockey. Sesongen 2011/2012 Årsberetning KIF Ishockey Sesongen 2011/2012 Denne årsberetningen dekker sesongen 2011 2012, mens årsregnskapet dekker kalenderåret 2011. Dette er i henhold til Ishockeyforbundets egne rutiner. Innhold

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Torsdag 7. mars 2013 klokken 18:00 I Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Vårehovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 BYGDØ MONOLITTEN IDRETTSLAG

ÅRSMELDING 2012 BYGDØ MONOLITTEN IDRETTSLAG ÅRSMELDING 2012 BYGDØ MONOLITTEN IDRETTSLAG Status 2012 har vært et år med videre høy aktivitet i gruppene allidrett/ballidrett, fotball, innebandy og håndball. Se egne statuser for hver gruppe under.

Detaljer

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken Årsberetning 2011 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 TILLITSVERV HALTDALEN IDRETTSLAG 2011...

Detaljer

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN!

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN! Klubbavis ÅRGANG 4 2007 I mål med BALLBINGEN! Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND Våre klubbdresser ser sponset av: ELEKTRIKER N AS Sport Torghatten IL

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang Mandagsløpet Lederen har ordet Nå er det jul igjen og med den kommer også et nytt nummer av BIL-posten som avspeiler hva Berger IL

Detaljer

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 1 ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 2 Innhold Sakliste... 3 Årsmeldinger 2009... 4 Årsmelding for hovedlaget OIF 2009... 5 Årsmelding for Klubbhuset

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE

KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE Dato KLUBBHÅNDBOK 2 av 72 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Velkommen til Tertnes IL Allianse side 4 1.1. Tertnes Idrettslag blir startet 1.2. Virksomheten den første tiden 1.3. Tertnes

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE

KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE Dato KLUBBHÅNDBOK 2 av 62 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Velkommen til Tertnes IL Allianse side 4 1.1. Tertnes Idrettslag blir startet 1.2. Virksomheten den første tiden 1.3. Tertnes

Detaljer