Nahjul Belagah (kun samling av ordtak)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nahjul Belagah (kun samling av ordtak)"

Transkript

1 Nahjul Belagah (kun samling av ordtak) Skrevet av Seyid Sharif al-radi I navnet til Allah, Den Barmhjertige, Den Nåderike Måtte Allah velsigne Muhammed og Muhammeds familie. Imam Alis ord av lys, veltalenhet, visdom og kunnskap 1. Vær lik kamelhoppens sønn i en konflikt. Han har ingen sterk nok rygg som kan ta opp last og intet bryst som kan amme. Meningen med Ingen rygg som kan ta opp last, ikke la mennesker laste deg for noe i en konflikt. Meningen med intet bryst som kan amme, dvs. ikke la noen dra fordel av deg i en konflikt. I denne hadithen er meningen med konflikt intern splittelse, som vanligvis fører til det som karakteriseres som stridighet. 2. Den som er grådig har ydmyket seg selv. Den som har avslørt sin smerte har akseptert selvforakt. Den som har ingen kontroll over sin tunge vil ofte møte på ubehag. Gjerrighet er nedverdigelse. Feighet er fornedrelse. Fattigdommen forhindrer en fornuftig mann fra å argumentere for sin oppfatning. Den nødige er fremmede i sitt eget land. Maktløshet er en usseldom. Tålmodighet er tapperhet. Beskjedenhet er en skatt. Gudsfrykt er et skjold. Den beste følgesvennen er godtagelse. Kunnskap er en hederlig arv. Disiplin er lik nye juveler. Fundering vil hjelpe en med å se klart for seg ting slik som en ser seg selv klart på et rent

2 speil. Brystet til den fornuftige mannen er beholderen med hans hemmelighet. Tegnet på lojalitet ( lojaltiets rep ) er smil. Standhaftighet er syndenes gravested. 3. Toleranse skjuler feil. Den som er tilfreds med seg selv vil bli mislikt av andre. Veldedighet er et nyttig middel for å bli kvitt fattigdom. Mennesker handler i denne verden, men de vil se resultatet av sine handlinger i det neste livet. 4. Jeg forundres av dette mennesket (hvordan det kan være syndig) når det har en så pass beskjeden oppbygging at det ser med et lag av fett (øyner), hører igjennom et ben (øre) og taler igjennom en klump av kjøtt (tunge). 5. Hvis verden synes lovende for et menneske vil han forsøke å nå fram til det nivået andre mennesker, som er rike og fremgangsrike, er på, men etter hvert som han dør, mister han sin egen velstand og sin egen rikdom. 6. Vær med mennesker på en måte som gjør dem gråtende over dere, hvis dere døde, og lengtende etter dere, hvis dere levde. 7. Hvis du beseiret din fiende, så la tegnet på din takknemlighet for Allah være din unnskyldning av ham, selv om du har makt til å skade ham. 8. Den mest maktløse blant mennesker er den som ikke er i stand til å vinne kjærligheten til sin neste. Den som er mer maktløs enn ham er den som mister sine venner, som han tidligere var i vennskap med. 9. Hvis dere ser tegn på nåde fra Allah, så ikke forby dere selv dens helhet ved for lite takknemlighet. 10. Den som ikke finner støtte blant sine nærmeste, vil finne hjelp og sympati hos de fremmede.

3 11. Hver person som er lokket (til å gjøre noe galt), vil ikke kunne bebreides. 12. Det er opp til Allah å bestemme i forholdet til våre saker. Til og med våre beste planer kan gå galt. 13. Imamen ble spurt: Profeten har sagt: Farg deres skjegg (slik at dere ser unge og sterke foran fiendene) og ikke etterlign jødene (ved å forlenge deres skjegg). Imamen sa: Profeten (måtte Allahs velsignelse være over ham og hans familie) sa dette, fordi religionens tilhengere var få. Nå har religionen fått flere tilhengere, så det spiller ingen rolle hvilke livsstil man velger seg. 14. Imamen (fvmh) sa om de som så bort ifra å kjempe med ham: De har sviktet sannheten, men de har ikke støttet falskheten. 15. Imamen (fvmh) sa: Uansett hvor mye håpende man er vil man dø. 16. Imamen sa: Ignorer manglene til de som har gode moraltrekk. Ingen av dem vil gjøre feil uten å støttes av Allah, som igjen vil hedre dem. 17. Imamen sa: Den som forbereder seg for noe kan mislykkes. Den som er altfor skamfull kan se bort fra å spørre og derfor vil han ikke oppnå det han ønsker. Allikevel er det slik at man må smi, mens jernet er varmt. Derfor grip sjansen når det lar seg gjøre. 18. Hvis vår rett blir gitt oss tilbake, skal vi akseptere dette. Hvis det motsatte skjer, så må vi allikevel forlange tilbake vår rett.

4 19. En mann vil ikke belønnes ut fra hvilken slekt han tilhører, men han vil dømmes for sine handlinger. 20. Den beste boten for de grove syndene er å hjelpe de nødige og å fjerne bekymringen til de sørgende. 21. Sønn av Adam, hvis du ser din Herre fortsette med å tildele deg sine forsyninger, til tross for din syndighet, så vær på vakt. (Kanskje denne forsinkelsen med å straffe deg skyldtes at han har forberedt en hardere straff for deg i det neste livet). 22. En person som snakker åpent og viser bestemte ansiktsuttrykk lar seg lett avsløre. Han kan ikke skjule noe. 23. Så lenge du kan leve med din lidelse så får du bare leve med den. 24. Den beste formen for beskjedenhet er å være beskjeden, uten å snakke høyt om det (dvs. ikke prøv å fortelle eller forsøke å vise fram til sin gode handling for å oppnå ros og belønning fra andre enn Allah). 25. Uansett må du forlate denne verden og dø, så hvorfor føler du deg engstelig i forholdet til spørsmålet om død? 26. Vær på vakt, vær på vakt, for Allah avslører ikke noen som om han har tilgitt denne personen (men det er ikke nødvendigvis slik). 27. Imamen (fvmh) ble spurt om tro. Han sa: Den islamske troen bygger på fire grunnpilarer: tålmodighet, overbevisning, rettferdighet og jihad (å kjempe for Allahs sak). Tålmodighet bygger på fire grener: ivrighet, frykt, fromhet og forventning. Enhver som er ivrig etter å komme til paradiset vil se bort fra ondt begjær. Enhver som frykter ilden vil

5 holde seg unna synder. Enhver som er from vil lett bære byrdene til det verdslige livet og enhver som forventer døden vil skynde seg med å gjøre gode handlinger. Overbevisning bygger på fire grener: å beskytte seg selv fra synden, å søke etter forklaring om sannheten igjennom kunnskap, å dra fordel fra visdom, og å følge tradisjonen til de fortidige ( her menes: ordene og sedvanen til rettferdige mennesker ). Enhver som ønsker å beskytte seg selv fra feil og synd må søke etter grunnen for å begå denne feilen eller denne synden. Dette kan man finne ut ved hjelp av kunnskap. Enhver som er kjent med de ulike grenene av kunnskap vil ta lærepenge fra livet og enhver som forsøker å ta lærepenge fra livet vil forstå hvordan folk hadde det i fortiden. Rettferdighet bygger på fire grener: forståelse, kunnskap, visdom, mildhet. Den som er forståelsesfull vil kunne ha kjennskap til kunnskapens dybder. Den som er kunnskapsrik vil vite hvordan han skal utlede de islamske lovene. Den som er mild vil ikke være urettferdig og han vil ha et prisverdig liv blant mennesker. Jihad bygger på fire grener: Å beordre godhet og å forby ondskap, å kjempe ærlig i slagmarken og å vise hat overfor de ugudelige. Den som beordrer godhet forsterker de troende. Den som forbyr ondskap trosser hyklerne. Den som kjemper ærlig i slagmarken har gjort sin plikt. Den som hater de ugudelige og blir vred for Allahs vrede, vil Allah være vred for og gjøre fornøyd på dommedagen. Vantro bygger på fire grunnpilarer: Å fordype seg i fantasier, stridighet, avvik, splittelse. Den som fordyper seg i fantasier vil ikke komme fram til sannheten. Den som motsetter seg sannheten igjennom sin uvitenhet vil være på avstand fra sannheten. Den som er avvikende vil se på den gode handlingen som dårlig og den dårlige handlingen som god. Han vil være lik en beruset person, villfarende. Han vil være i en vanskelig situasjon. Tvil bygger på fire grener: Å snakke med ingen mål, å være altfor varsom, å være usikker, å overgi seg for falskhet. Den som diskuterer uten mål vil ikke komme fram til overbevisning. Den som er altfor varsom vil være usikker. Den som er usikker, vil være tvilende. Han vil bli lurt av

6 djevlene. Den som overgir seg for falskheten vil omkomme både i denne verden og i det neste. 28. Imamen (fvmh) sa: Den som gjør en god handling, han er bedre enn den (den gode handlingen). Den som gjør en dårlig handling, han er verre enn den (den dårlige handlingen). 29. Imamen (fvmh) sa: Vær tolerant, men ikke vær lettsindig. Vær jevnbyrdig, men ikke vær grådig. 30. Imamen (fvmh) sa: Den beste rikdommen består i å se bort fra å ønske mer enn nok. 31. Imamen (fvmh) sa: Den som taler nedtalende om andre mennesker, han vil det bli sagt uriktige ting om. 32. Imamen (fvmh) sa: Den som er fantasifull vil handle på urettferdig måte. 33. På veien til Siyam møtte imamen (fvmh) Anbars folk. De kom ned fra sine hester og viste muskler. I denne forbindelsen sa imamen: Hva er det dere har gjort? De sa: Vi gjør sånn for å virke sterke. Imamen (fvmh) sa: Jeg sverger ved Allah at deres ledere ikke vil dra nytte av dette. Dere gjør deres situasjon vanskelig i denne verden. Dere vil være ulykkelige på dommedagen. Fortapt vil en handling være som man vil bli straffet for, og den beste seieren vil være å bli betrygget fra ilden. 34. Imamen (fvmh) sa til sin sønn Hassan (fvmh): Min sønn, husk 8 ting jeg vil fortelle deg, det vil ikke skade deg å handle etter det jeg forteller deg: Den rikeste rikdommen er fornuft og den største fattigdommen er idioti. Den mest ensomme ensomheten er

7 selvforherligelse. Gode moraltrekk er den beste slekten for et menneske. Min sønn, ikke vær i vennskap med en idiot, for han vil gagne deg, men istedenfor skader han deg. Ikke vær i vennskap med en gjerrig person, for han vil ignorere deg i det øyeblikket du trenger mest hans hjelp. Ikke vær i vennskap med en urostifter, for han vil svikte deg pga. det mest tåpelige noensinne Ikke vær i vennskap med en løgner, for han er lik en oase. Han får deg til å forestille deg det som er langt unna deg nær deg og det som er nær deg langt unna deg. 35. Imamen (fvmh) sa: Det er ingen akseptabel Nafila bønn, hvis dette vil gå utover gjennomføringen av de fem obligatoriske bønnene. 36. Imamen (fvmh) sa: Den fornuftige tenker før han snakker, og den uvitende snakker før han tenker. 38. Imamen (fvmh) sa til en av sine følgesvenner, som var syk: Måtte Allah gjør din sykdom en grunn til å tilgi dine synder. Det er allikevel slik at den syke ikke får belønning for sin sykdom, men hans feil vil falle bort, lik et blad faller fra et tre. Når det gjelder belønningen så vil den være for det som er sagt med tungen, det som er blitt gjort med hender og bein. Allah, ære være Ham, vil allikevel gi adgang til sitt paradis den som har en sann intensjon og en god personlig bakgrunn. 39. Imamen, fvmh, sa i forbindelse med sin omtale av Khbab ibn Al-Arat: Måtte Allah vise nåde Khbab. Han underkastet seg Islam frivillig, han flyktet med muslimene etter

8 eget initiativ og han aksepterte det som er nok for ham. Han var fornøyd med det Allah ga ham. Han tilbrakte et liv med kamp for Allahs sak. Salig er den som kommer i hu tilbakekomsten, handler for regnskapsdagen, blir fornøyd med det tilstrekkelige og godtar Allahs dom. 40. Imamen (fvmh) sa: Hvis jeg slår nesen til den troende med mitt sverd for at han skal hate meg, så vil han aldri hate meg. Hvis jeg gir all verdens gull og sølv til en hykler for å elske meg, så vil han aldri elske meg. Dette er en pakt som Ummi Profeten (måtte fred være med ham) har gjort med meg: Ali, ingen troende hater deg og ingen hykler elsker deg. 41. Imamen (fvmh) sa: For Allah er det bedre at du innser din feil enn at du beundrer din gode handling. 42. Imamen (fvmh) sa: Verdien til en mann vil fastsettes på bakgrunn av hans villighet til å gjøre gode handlinger. Hans ærlighet vil vurderes ut fra hans gode moraltrekk. Hans tapperhet vil være avhengig av hans anstendighet. Han vil være from i den grad han er blyg. 43. Imamen (fvmh) sa: Suksess skyldtes besluttsomhet. Besluttsomhet skyldtes fundering og planlegging. Den beste måten å planlegge på er å holde sine ideer hemmelige (før planen gjennomføres). 44. Imamen (fvmh) sa: Frykt modigheten til den gavmilde, hvis han ble sulten, og frykt modigheten til den gjerrige, hvis han ble mett. 45. Menn er brutale mennesker ( Mennenes hjerter er brutale ), men den som er vennlig med dem vil de elske.

9 46. Imamen (fvmh) sa: Så lenge du er heldig i denne verden vil ikke dine feil synes for andre. 47. Imamen (fvmh) sa: Den ( blant mennesker ) som er mest verdt å tilgi er den som har makten til å straffe. 48. Imamen (fvmh) sa: ( Virkelig ) gavmildhet er å hjelpe en trengende person uten at han først må spørre om det. Hvis man hjelper en trengende person etter at den sistnevnte spurte om hjelp så skyldtes dette enten at man er skamfull eller frykter kritikk fra andre. 49. Imamen (fvmh) sa: Det finnes ingen rikdom lik fornuft, ingen fattigdom lik uvitenhet, ingen (moralsk) arv lik disiplin og ingen støttespiller lik rådføring med andre. 50. Imamen (fvmh) sa: Tålmodighet er inndelt i to kategorier. Den ene kategorien forutsetter at den tålmodige skal tolerere det som han misliker. Den andre kategorien forutsetter at den tålmodige skal holde seg unna det han liker. 51. Imamen (fvmh) sa: Den som lever rik i et fremmed land, er lik den som lever i sitt eget land. Den som lever fattig i sitt eget land er lik den som lever i et fremmed land. 52. Imamen (fvmh) sa: Godtagelse av Allahs dom er en rikdom, som aldri kan forsvinne. 53. Imamen (fvmh) sa: Rikdom er opphavet til begjær ( interesser ). 54. Imamen (fvmh) sa: Den som advarte deg er lik den som bebudet deg. 55. Imamen (fvmh) sa: Tungen er lik et villdyr. Hvis du lar den gjøre som den vil, vil den fortære.

10 Kommentar: Denne hadithen betyr at man må holde kontroll på hva man sier, ellers vil man si uheldige ting, som å baksnakke andre eller å si sårende ord om andre, som er forbudt å gjøre. 56. Imamen (fvmh) sa: Kvinnen er lik en skorpion, som ikke skader noen, hvis den biter ( som har en vakker evne til å bite ). 57. Imamen (fvmh) sa: Hvis du blir hilst på, så hils med en bedre hilsen, og hvis du ble gitt en gave, så gi tilbake en mer utmerket gave, men allikevel er det slik at den som begynte først med å hilse eller å gi en gave er den mest utmerkede. 58. Imamen (fvmh) sa: Den som oppsøker hjelp igjennom et riktig middel vil oppnå sitt ønske. 59. Imamen (fvmh) sa: Folk i verden er usikker om sin fremtid ( Verdens folk er lik en sovende karavan, som reiser uten å vite hvor den skal hen ). 60. Imamen (fvmh) sa: Den som mister sine kjære vil ha et ensomt liv. 61. Imamen (fvmh) sa: Det er best å se bort fra en ting, hvis man ønsker å oppnå den igjennom et galt middel. 62. Imamen (fvmh) sa: Ikke vær flau, hvis du har lite å yte som hjelp (for andre mennesker), for ingenting er mindre enn det lite du har tenkt å gi. 63. Imamen (fvmh) sa: Å holde seg unna ulovlige handlinger er det beste en fattig person kan gjøre. Å takke Allah for rikdommen man har er det beste en rik person kan gjøre ( fromhet er fattigdommens pryd og takknemlighet er rikdommens pryd ).

11 64. Imamen (fvmh) sa: Hvis du ikke kan oppnå det du vil, så vær fornøyd med det du har. 65. Imamen (fvmh) sa: En uvitende person har bare to tilstander, enten så overreagerer han, eller så forsømmer han ( Du vil ikke finne en uvitende person, unntatt i to tilstander, enten overdrivende eller forsømmende ). 66. Imamen (fvmh) sa: En person som har en fullkommen fornuft vil ikke si unødvendige ting. 67. Imamen (fvmh) sa: Med tiden vokser mennesket opp, håpene fornyes, døden nærmer seg og usannsynlige drømmer om fremtid begynner å virke mer virkelighetsfjerne. Den som oppnår sitt ønske i denne verden vil føle det strevsomt og den som ikke oppnår sitt ønske i denne verden vil føle det slitsomt. 68. Imamen (fvmh) sa: Den som har foretrukket seg selv som imam for folk må først begynne med å lære seg selv folkeskikk før han lærer andre det. Hans bakgrunn og hans historie må være en rettesnor for ham. Det er ikke nok for ham å snakke uten å handle etter det han sier. Den som lærer seg selv folkeskikk og disiplin er mer verdt respekt enn den som lærer andre mennesker folkeskikk og disiplin. 69. Imamen (fvmh) sa: Hver gang mennesket trekker sin pust, nærmer det seg døden. 70. Imamen (fvmh) sa: Enhver ting som kan telles er begrenset og den vil ha en ende. 71. Imamen (fvmh) sa: Uansett om det skjer ulike hendelser, så vil det alltid være slik at de siste historiske hendelsene vil være avhengig av konsekvensene fra de første historiske hendelsene.

12 72. Muawyiah spurte Darrar ibn Dumra al-dababi om Imam Ali. Darrar svarte: Jeg vitner at jeg så ham i et tilfelle der han tilbrakte sin natt stående i bønnestedet, han holdt sitt skjegg, skjelvende, lik en som er bitt av en slange, og gråt lik de triste, som gråter. Han sa: Din verden, din verden! Gå bort fra meg. Har du kommet til meg? Savner du meg? Nei, din tid har ennå ikke kommet. Du har kommet til feil sted. Nei, jeg vil aldri være lokket av deg. Gå bort fra meg. Jeg har ingenting å gjøre med deg. Jeg har skilt meg fra deg tre ganger, og jeg vil aldri bli lokket av deg mer. Du tilbyr et kortvarig liv, din verdi er ikke stor og dine håp er falske. Ve over meg. Jeg har få gode handlinger ( lite forsyning ), jeg har en lang vei å gå (i forbindelse med de stedene mennesket skal gjennom etter døden ifølge de islamske beretningene), jeg har en reise som varer over lengre tid og Allah vil stille meg til regnskap ( jeg har noe stort å møte på ). 73. En mann som var fatalist (Fatalister er de som tror at de ikke kan gjøre noe frivillig, men de er tvunget av Allah til å gjøre alt, både godt og ondt) spurte Imam Ali (fvmh): Var vår reise til Siyam med Allahs avgjørelse og forutbestemmelse? Imamen (fvmh) svarte ham: Ve over deg, hvis du er av denne oppfatningen at dette er en uforandret forutbestemmelse eller uunngåelig avgjørelse. Hvis det var slik (at alt er bestemt på forhånd, man har ikke noe fritt valg, både om man gjør ondt eller godt), så vil det ikke være mening med at Allah belønner eller straffer, og det vil ikke ha vært noe mening for Allahs løfter og forutsigelser. Allah, ære være ham, beordret mennesker å handle frivillig, forbød dem å gjøre ting advarende, pålagt dem enkle ting, og foreskrev ikke for dem vanskelige ting. Han ga for få gode handlinger mye tilbake. Han ble aldri trosset, fordi han ble beseiret, og han ble ikke adlydt, fordi han tvang noen. Han sendte ikke profetene uten hensikt og han åpenbarte ikke bøkene for mennesker for moro skyld. Han skapte ikke himlene, jorden og det som er

13 mellom for falskhetens skyld. Dette er antagelsen til de vantro. Ve over de vantro på grunn av ilden. 74. Imamen (fvmh) sa: Ta imot visdommens ord sagt av en hvilken som helst person, for en hykler kan si visdomsfulle ord som de troende kan dra nytte av. 75. Imamen (fvmh) sa: Visdommen er skyggen til den troende. Aksepter visdommens ord, selv om de ble uttalt av hyklerne. 76. Imamen (fvmh) sa: Et menneske vil dømmes etter sin kompetanse. 77. Imamen (fvmh) sa: Jeg anbefaler dere fem ting, som dere burde være oppmerksomme på å oppnå: Ha håp på hjelp fra ingen andre enn Allah. Frykt ingenting, bortsett fra deres synder. Ingen burde skamme seg over å si at han ikke vet noe, hvis han virkelig gjør det. Ingen burde være flau fra å lære noe han ikke kan. Vær tålmodige, for tålmodighet har like sentral posisjon i forholdet til troen som hodet har en sentral posisjon i forholdet til kroppen. Slik en kropp uten hodet duger ikke, så duger heller ikke en tro uten tålmodighet. 78. Imamen (fvmh) sa til en mann som hyklersk roset ham overdrevent: Jeg er ikke slik du sier, men jeg er heller ikke slik du tenker om meg. 79. Imamen (fvmh) sa: De som overlevde en blodig strid for sannhetens sak vil være de tallrike og de som har flest etterkommere. 80. Imamen (fvmh) sa: Den som forestiller seg å være allvitende vil skade seg selv igjennom sin uvitenhet ( Den som lar være å si Jeg vet ikke, vil skade seg selv ).

14 88. Imamen (fvmh) sa: Ingen av dere skal si: Allah, jeg ber deg om tilflukt fra å bli testet, for enhver av dere vil bli testet. Derfor skal dere heller ønske tilflukt fra disse testene som vil føre til at dere vil fare vill, for Allah, ære være Ham, sa: Vit at deres penger og deres barn er en test for dere (er blitt gitt dere for å teste dere, vil dere være troende eller vil dere ikke være troende). Meningen med dette er at Allah tester dem med penger og barn for å se hvem som er trassig, til tross for det han har fått, og hvem som er fornøyd med sin andel, men allikevel er det slik at Allah vet om dette på forhånd. Han gjør det slik for at det klart skal fremgå igjennom handlinger hvem som fortjener belønning og hvem som fortjener straff. Noen mennesker aksepterer ikke den andelen Allah har gitt dem. F. eks klager de hvis de får jentebarn istedenfor guttebarn. Noen andre klager på hvis de ble fattige istedenfor rike (men allikevel er det slik at de må akseptere alle disse tingene. For å vise til at de ikke er tålmodige slik at de ikke lenger har et argument å fremstille mot Allah, har Allah testet dem på denne måten, for å bevise ved handling hva de egentlig skjuler). 89. Imamen (fvmh) ble spurt: Hva er godhet? Imamen (fvmh) sa: Godhet betyr ikke at du har mye penger og mange barn, men godhet betyr at du er kunnskapsrik, at du er meget tolerant, og at du konkurrer med mennesker om tilbedelsen av din Herre. Hvis du gjorde en god handling, må du takke Allah, og hvis du gjorde en dårlig handling, må du be Allah om tilgivelse. Det er ingen godhet å forvente for noen, unntatt for to kategorier av mennesker. Den første kategorien er den som synder, men vender seg botferdig til Allah. Den andre kategorien er den som skynder seg med å gjøre gode handlinger. Verdien til en handling vil ikke bli forminsket, så lenge denne handlingen er blitt gjort med gudsfrykt. En handling gjort med gudsfrykt er akseptert av Allah, så hvordan kan da verdien til en slik handling bli forminsket? 90. Imamen (fvmh) sa: Den som er mest verdt å tale om profetene er den som kjenner best til deres budskap. Så resiterte imamen følgende vers: Blant mennesker er de som er

15 nærmest Ibrahim og de som fulgte ham denne profeten og de troende, og beskytteren til de troende er Allah. Så sa imamen (fvmh): Vennen til Muhammed er den som adlød Allah, selv om han ikke var i slekt med ham (Muhammed). Fienden til Muhammed er den som trosset Allah, selv om han var i slekt med ham (Muhammed). 91. Imamen (fvmh) hørte en mann fra Al-Haroriya (Khawarij var en gruppe mennesker som oppholdt seg i Al-Haroriya, de brøt sin ed og kjempet mot imamen) forrette nattebønnen og lese fra Koranen. I denne forbindelsen sa imamen: Det er bedre å sove med sann overbevisning enn å forrette en bønn med tvil (om Ahlulbayts krav på lederskapet). 92. Imamen (fvmh) sa: Forstå meningen med en hadith, ikke bare skriv den ned, for det er mange som gjengir hadither, men det er få som forstår dem. 93. Imamen (fvmh) hørte en mann si: Vi tilhører Allah og til ham skal vi vende tilbake. I forbindelse med dette sa imamen (fvmh): Vi tilhører Allah, er en bekjennelse om at vi er Allahs slaver. Når det gjelder den siste delen av denne uttalelsen og til ham skal vi vende tilbake, så er dette en bekjennelse om at vi skal dø. 94. Imamen (fvmh) hørte en mann rose ham. I denne forbindelsen sa imamen (fvmh): Allah, du vet best om mine tanker. Jeg vet bedre enn andre mennesker om mine tanker. Allah, la oss være bedre enn det mennesker antar om oss og tilgi for oss disse syndene som de ikke kjenner. 95. Imamen (fvmh) sa: Et ønske vil ikke bli oppfylt, med mindre det ble gjort tre ting: Man skal ikke se på sin anmodning som viktig, for da vil Allah gjøre den av stor betydning. Man må be om sin anmodning hemmelighetsfullt til den blir oppfylt, og dette krever umiddelbar handling fra din side, som bønn og lignende, for at det skal gå i oppfyllelse og du vil være glad ved dette.

16 96. Imamen (fvmh) sa: Det vil være en tid der ingen vil bli ansett fremstående, unntatt bedrageren, ingen vil være seirende, unntatt den ugudelige, og ingen vil bli undertrykket, bortsett fra den rettferdige. På denne tiden vil veldedighet bli sett på som bot. Gode forbindelser med familier vil være et tegn på ønske om å fremstå velvillig overfor de andre. Tilbedelse vil bli betraktet av mennesker som kjedelig. Ved dette øyeblikket vil makten gis på bakgrunn av rådføring mellom kvinner. Lederskapet til de unge menn vil opprettes. Staten vil organiseres ved hjelp av de umodne. 97. En gang hadde imam Ali (fvmh) på seg ganske beskjedne klær. Folk spurte ham om hvorfor han kledde seg på denne måten. Imamen svarte: Slike klær vil påvirke oppførselen til menn med høy status. De vil underkaste seg Allah og hjelpe andre. En mann med slike klær vil være et forbilde for troende muslimer. 98. Imamen (fvmh) sa: Verden og det hinsidige er to fremmede fiender av hverandre. Man har to alternativer, enten å foretrekke et godt liv eller å foretrekke et ondt liv ( med to ulike veier ). Å foretrekke Dunayia ( Det underdanige, det første livet, som er kortvarig ) er å foretrekke et ondt liv for seg selv og å fortrekke Akhira ( det vedvarende, det siste livet, som vil være evig ) er å fortrekke et godt liv for seg selv. Dunayia og Akhira er i forholdet til hverandre som øst og vest er i forholdet til hverandre. Et menneske som går i retningen mot øst, vil være på lengre avstand fra retningen mot vest, og et menneske som går i retningen mot vest, vil være på lengre avstand fra retningen mot øst. Slik er også Dunayia og Akhira. De er i kontrast i forholdet til hverandre. Jo mer man ønsker Dunayia, jo lengre avstand vil man være fra paradiset. Jo mer man ønsker Akhria, jo lengre avstand vil man være fra ilden. 99. Nauf al-bakali fortalte: Jeg så Amir al-mominin Imam Ali (fvmh) en natt. Han sto opp og så på stjernene. Etter å ha fått øye på stjernene, sa han til meg: Nauf, sover du eller hviler du? Jeg svarte: Jeg hviler, Amir al-mominin. Han sa: Nauf! Salig er de som er beskjedne i denne verden. Salig er de som ønsker å oppnå belønning i det neste livet. Disse ser på jorden som et bosted, sanden som soveplass, vannet

17 som smakfullt, koranen som et symbol for dem og påkallelsen som et godt kjennemerke for dem. De har levd like beskjedent som Jesus sønn av Maria ( Messih, fred være med ham ). Nauf! Dawoud, fvmh, sto opp ved denne tiden av natten og sa: I denne timen av natten blir bønnen besvart for alle, unntatt for en toller, en offiser, en kongelig vokter og en musikkspiller Imamen (fvmh) sa: Allah påla dere ting, så ikke se bort ifra dem. Allah har satt for dere grenser, så ikke overskrid dem. Allah har nektet dere ting, så ikke gjør dem. Han lot være å snakke om ting, men det betyr ikke at han glemte å nevne dem. Disse tingene som Han ikke har snakket om trenger dere ikke å gjøre Imamen (fvmh) sa: Mennesker kan ikke oppnå glede i denne verden ved å se bort fra en sak som angår deres religion. Hvis de gjorde det vil Allah gjøre det slik at de vil møte på vanskeligheter Imamen (fvmh) sa: Til tross for kunnskap kan en teolog skade seg selv med sin egen uvitenhet. Kanskje denne kunnskapen han tror er nyttig har ingen verdi? 103. Imamen (fvmh) sa: Menneskets kropp inneholder en ganske utmerket del, og det er hjertet. Innen hjertet ( et metaforisk uttrykk for følelser og tanker ) er det visdom og det motsatte av det. Slik vil ( hjertet til ) et menneske påvirkes. Hvis det ble håpende, vil det ydmykes av grådighet. Hvis det ble grådig, vil det bli vaktsomt. Hvis håpløshet overvelder det, så vil det bli angrende. Hvis det ble utsatt for sinne, vil det bli skikkelig rasende. Hvis det ble glad, vil det ikke være oppmerksom. Hvis det ble fryktende, vil det være påpasselig. Hvis det ble i sikkerhet, vil det ikke være aktpågivende. Hvis det ble rammet av en ulykke, vil det være bedrøvet. Hvis det fikk penger, vil det være rikt. Hvis det ble rammet av katastrofe, vil det være opptatt med å tenke over ulykken. Hvis det ble sultent, vil det være svakt. Hvis det ble overmettet, vil det være tykt. Derfor vil enhver forsømmelse være skadelig for et menneske ( et hjerte ) og enhver overdrivelse vil være ugagnlig for et menneske.

18 104. Imamen (fvmh) sa: Vi er representantene ( det midterste støttepunktet ) for Allahs religion. Enhver, både de nåtidige og de fremtidige, må oppsøke oss for kunnskap om Islam Imamen (fvmh) sa: De som ikke ignorer sannheten, ikke følger falskheten og ikke er grådige, det er bare disse som er verdt å gjennomføre Allahs befalinger Da følgesvennen til Imam Ali Sahl ibn Huanyf al-ansari døde i Kufa etter hans tilbakekomst fra Siffin sa imamen i forbindelse med dette: Hvis et fjell elsket meg ville det ha rast ned Imamen (fvmh) sa: Den som elsker oss, Ahlulbayt, må forvente krevende fattigdom Imamen (fvmh) sa: Det er ingen rikdom bedre enn fornuft. Det er ingen ensomhet verre enn selvforherligelse. God organisering er en strålende ide som ikke kan måles med andre ideer. Det er ingen gavmildhet like betydningsfull som gudsfrykt. Det er ingen venn med like stor verdighet som den gode moralen. Ingen moralsk arv er lik disiplin. Ingen bra leder finnes det lik suksess. Det er ingen bedre handel enn å gjøre den gode gjerningen. Det er ingen større seier enn å få tildelt Allahs belønning. Det er intet bedre tegn på fromhet enn å holde seg i stillhet i forholdet til uklare saker. Det er ingen forsakelse mer utmerket enn å holde seg unna det Allah har forbydd. Det er ingen kunnskap bedre enn fundering. Det er ingen tilbedelse med like stor verdi som å gjennomføre de fem obligatoriske bønnene. Det er ingen tro bedre enn den som er forbundet med anstendighet og tålmodighet. Den beste slektningen ( metaforisk betydning: den beste måten mennesket kan oppføre seg på er å disiplinere seg selv ) for et menneske er disiplin. Det er ingen ære lik å ha kunnskap. En diskusjon basert på rådføring vil være suksessfull Imamen (fvmh) sa: Hvis det var en tid der det var kjent at folk var rettferdige og det var en person som antok noe dårlig om en annen person, som ikke har gjort noe galt, så har den ene personen undertrykket den andre personen, som han beskyldte. Derimot hvis det var slik

19 at man levde i en tid der folk var kjente for å være urettferdige og det var en mann som antok noe godt om en annen mann, så er denne mannen med den gode antagelsen blitt lurt Det ble sagt til imamen (fvmh): Hvordan har du det, lederen til de troende? Imamen svarte: Hvordan kan en person ha det som vil til tross for sine lange levedager forsvinne, til tross for sin gode helse lide og til tross for å være i sitt mest sikre sted dø? 111. Imamen (fvmh) sa: Allah forsinker straffen for å fordoble den ved å vise godhet den som gjør synder, uten at han er klar over det. Han blir lurt, fordi han ikke ser konsekvensene (men egentlig har Allah forberedt for ham en hardere straff i det neste livet). Han blir lokket av å gjøre gale ting, fordi det blir sagt fine ting om ham. Allah har ikke testet en person med en verre test enn å forsinke den fortjente straffen mot ham ( til han gjenoppvekkes i det neste livet ) Imamen (fvmh) sa: To kategorier av mennesker vil straffes med ilden på grunn av meg. Den ene kategorien er de som forguder meg (elsker meg overdrevent), og den andre kategorien er de som hater meg ekstremt Imamen (fvmh) sa: Å se bort fra å gripe sjansen er hjerteskjærende Imamen (fvmh) sa: Verden er lik en skorpion. Den påfører mennesket skade på en måte det sistnevnte ikke forstår, for den har en gift i seg selv. Den uvitende lar seg bite av skorpionen, men den kunnskapsrike holder seg på vakt fra den Imamen (fvmh) sa da han ble spurt om Qureish: Når det gjelder Maksoms barn, så er de den velluktende blomsten til Qureish. Vi liker å snakke med deres menn og gifte oss med deres kvinner. Når det gjelder barna til Abdul Shams, så er de flinke med å organisere seg og de er hevnlystige. Når det gjelder oss, så er vi mer gavmilde enn dem og vi er mer villige til å ofre

20 oss for Allahs sak enn dem. De er mer tallrike, bedragerske og svindlende, men vi er mer veltalende, flinkere til å gi råd og mer vakre enn dem (barna til Abdul-Shams) Imamen (fvmh) sa: Det er forskjell på en god handling og en dårlig handling. Med tiden vil gleden med å ha gjort den dårlige handlingen forsvinne, også er det forventet straff for den (den dårlige handlingen). Med tiden vil strevsomheten ved å gjøre den gode handlingen forsvinne, men belønningen for den vil forbli Imamen (fvmh) fulgte et begravelsesfølge. Underveis hørte han en mann le. Imamen (fvmh) sa: Det er noen mennesker som forestiller seg at døden er foreskrevet for enhver, unntatt dem, og det er enhver som må gjennomgå den, unntatt dem. Det synes for dem som om de døde er reisende og vil komme tilbake til oss. Det er merkelig at vi begraver dem, men så tar vi fra deres arv, som om vi tror at vi vil være her for evig. Vi har glemt enhver som formaner og råder. Vi har sett bort ifra at vi også er utsatt for døden Imamen (fvmh) sa: Salig er den som ydmyker seg selv for Allah, tjener penger på riktig måte, har ren intensjon og god moral. Salig er den som gir bort mye av sine penger som veldedighet, men snakker kun om det er nødvendig. Salig er den som ikke er ondskapsfull overfor andre mennesker. Salig er den som aksepterer sunnah til Profeten og tilskriver ham ikke falskt noe han ikke har sagt Imamen (fvmh) sa: Kvinnens sjalusi er fornektelse av islams lover ( vantro, fordi Allah har tillatt mannen å gifte seg med flere kvinner og hennes sjalusi vil være en protest mot denne loven ), mens mannens sjalusi er godtagelse av Islams lover ( tro, fordi Allah har forbydd kvinnen å gifte seg med flere menn og mannens sjalusi vil være en godtagelse av denne loven ) Imamen (fvmh) sa: Jeg skal beskrive Islam på en måte som ingen før meg har beskrevet den: Islam betyr å overgi seg. Å overgi seg betyr å være overbevist. Å være overbevist betyr å tro.

HVA ER meningen MED LIVET

HVA ER meningen MED LIVET HVA ER meningen MED LIVET? 2 Hva er meningen med livet? I Allahs, Den Nåderikes, Den Barmhjertiges navn Hva er meningen med livet? Sammensatt av Abu Issa Al-Shamy Abu_Issa_Alshamy@yahoo.com Første utgave

Detaljer

Koranen. Einar Berg. på norsk. oversatt av:

Koranen. Einar Berg. på norsk. oversatt av: Koranen på norsk oversatt av: Einar Berg 1 Innholdsliste 1. Alfatihah (Åpningsbønnen)...5 2. Albaqarah (Kua)...6 3. Aal Imran (Imrans hus)...26 4. Annisaa (kvinnene)...39 5. Almaidah (Det dekkede bord)...51

Detaljer

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket».

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket». 2 Du er elsket Sefanja 3, 17 sier: «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.» Tenk så fantastisk

Detaljer

Noen særskilte trekk ved Islam

Noen særskilte trekk ved Islam Noen særskilte trekk ved Islam Dette er en tale holdt ved University of Canberra, Australia, av Hadhrat Mirza Tahir Ahmad, Khalifatul Masih IV. Oversatt av Truls Bølstad. Intet monopol på sannheten Når

Detaljer

Et budskap om fred Norsk oversettelse av Paigham-e-Sulha (urdu)

Et budskap om fred Norsk oversettelse av Paigham-e-Sulha (urdu) Et budskap om fred Norsk oversettelse av Paigham-e-Sulha (urdu) Urduutgaven ble først gang publisert i 1891 Oversatt til norsk av: Hamzah Ahmed Rajpoot Coverdesign: Salman Sajid Ahmadiyya Muslim Jama at

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Åp 21:1-4 Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var

Detaljer

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET Kristen Litteratur / Chapter Two 1999 ISBN 82 7931 017 7 JOHANNES, den elskede disippel slik vi finner ham i Johannes evangeliet

Detaljer

Vandrer mod Lyset! - en guddommelig åpenbaring i vår tid!

Vandrer mod Lyset! - en guddommelig åpenbaring i vår tid! Vandrer mod Lyset! - en guddommelig åpenbaring i vår tid! Innhold og tilblivelse. Foto: Sverre Avnskog Av Sverre Avnskog 1 Dette er historien om en bok av så overordentlig stor betydning at den kan forandre

Detaljer

Andr. Bibel udie. SØK HERREN OG LEV! Lærdommer fra småprofetene

Andr. Bibel udie. SØK HERREN OG LEV! Lærdommer fra småprofetene Andr Bibel udie SØK HERREN OG LEV! Lærdommer fra småprofetene Bibel udie or sabbatsskole 2. vartal, 2013 SØK HERREN OG LEV! Lærdommer fra småprofetene AV ZDRAVKO STEFANOVIC UTGITT AV SYVENDEDAGS ADVENTISTSAMFUNNETS

Detaljer

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 Gud har bruk for deg! INNHOLD GUD HAR BRUK FOR DEG!...1 MIN HISTORIE...3 HVORDAN DU KAN BLI FRI...12 GIDEON EN DJERV KRIGER...15 BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 ANTI JANTELOVEN...21 Tore Johannessen

Detaljer

Den skjulte minoriteten konservative kristne i Norge - Afte...

Den skjulte minoriteten konservative kristne i Norge - Afte... Utskrift er sponset av InkClub Kunstner og fotograf Lene Ask har dokumentert små menigheter og bedehus i rundt om i landet. Klikk på pilen til høyre for å se hele billedserien! Dette bildet er et interiør

Detaljer

Hva sier Bibelen? Gunnar Elstad 6. Å leve med sin seksualitet Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag.

Hva sier Bibelen? Gunnar Elstad 6. Å leve med sin seksualitet Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag. Gunnar Elstad 6. Å leve med sin seksualitet Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag. Kroppen vår, utseendet og seksualiteten, er ofte viktigere for oss enn vi tror. Det at vi er trygge i rollen

Detaljer

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig.

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. 1 FØRSTE AKT. inne fra kontoret sitt Er det lerkefuglen, som kvitrer der

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Luk 12:42-44 Og Herren sa: Hvem er da den tro og kloke forvalter, som herren skal sette over

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv

Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv Godkjent i NLMs hovedstyre 2. desember 2011 1 Innhold Innledning s 3

Detaljer

OG HOLDE SEG TIL SIN HUSTRU - - 1.MOS.2,24

OG HOLDE SEG TIL SIN HUSTRU - - 1.MOS.2,24 OG HOLDE SEG TIL SIN HUSTRU - - 1.MOS.2,24 Alle 4 grunnlovene som er beskrevet i referansen ovenfor handler om sider ved Guds natur. Her inviterer Gud menneskene til å ta del i den kvalitet som vi mennesker

Detaljer

Gud vil at du skal være glad.

Gud vil at du skal være glad. Gud vil at du skal være glad. Vet du at Gud ønsker at du skal være glad? Det går faktisk an å være kristen og være glad! Jesus sa at kom til meg alle dere som strever og jeg vil gi dere hvile. Men det

Detaljer

Angst. Aggresjon. Gunnar Elstad:

Angst. Aggresjon. Gunnar Elstad: Gunnar Elstad: Hva skjer mellom oss? Vi er ikke alltid så avslappet som vi gir inntrykk av når vi møtes. Lenge før de åpne konfliktene kommer for dagen, har vi opplevd spenninger oss i mellom. Det er slike

Detaljer

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad:

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad: Gunnar Elstad: Om å lede seg selv Viktige bibelvers om lederskap: Jesu tjenere har ikke så mange rettigheter, Hvis en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til ham når

Detaljer

«Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!»

«Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!» Nr. 2 Årgang 20 Organ for vekkelseskristen tro og forkynnelse «Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!» 1 & Menigheten Guds rike Tekst:

Detaljer

Et sannhetens øyeblikk. Kairos Palestina

Et sannhetens øyeblikk. Kairos Palestina Et sannhetens øyeblikk Kairos Palestina E t s a n n h e t e n s ø y e b l i k k K a i r o s P a l e s t i n a E t s a n n h e t e n s ø y e b l i k k Et sannhetens øyeblikk Kairos Palestina. Original tittel:

Detaljer

JESUS, ELLER NOE ANNET

JESUS, ELLER NOE ANNET JESUS, ELLER NOE ANNET AV JIM HOHNBERGER Det forbauser meg hvor mange år jeg brukte på å studere Guds Ord uten å finne Jesus! Jeg fant sannhet, men jeg fant ikke Jesus. Joh. 14,6 sier: Jeg er veien, sannheten

Detaljer

Hva kan vi gjøre for barna? Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. Viktige perspektiver til kirkens trosopplæring

Hva kan vi gjøre for barna? Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. Viktige perspektiver til kirkens trosopplæring Hva kan vi gjøre for barna? Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep Viktige perspektiver til kirkens trosopplæring Dette heftet er blitt til med prosjektmidler fra Trosopplæringsreformen.

Detaljer

Tilpassede følelser. Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag

Tilpassede følelser. Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag Det at vi spontant føler glede, sorg, sinne, frykt, sårethet, skyld og skam er i grunnen ikke noe problem. Det

Detaljer

Lærerveiledning. Følg meg! - for katekesen i 7. klasse

Lærerveiledning. Følg meg! - for katekesen i 7. klasse Lærerveiledning Følg meg! - for katekesen i 7. klasse Innholdsfortegnelse Innledning Kapittel 1: Å være som en surdeig i verden Kapittel 2: Å gjøre tjeneste i Kirken Kapittel 3: Nestekjærlighet Moder Teresa

Detaljer

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning. Hva gir deg verdi? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Hva er det som gir deg verdi og hvor får du din

Detaljer

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet.

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Leksjon 1 Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Oversikt 1. Gud ser bare to kategorier av mennesker i verden. 2. Gud har født oss til å være Hans barn. (Johannes 1:11-12; Galaterbrevet

Detaljer