Nahjul Belagah (kun samling av ordtak)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nahjul Belagah (kun samling av ordtak)"

Transkript

1 Nahjul Belagah (kun samling av ordtak) Skrevet av Seyid Sharif al-radi I navnet til Allah, Den Barmhjertige, Den Nåderike Måtte Allah velsigne Muhammed og Muhammeds familie. Imam Alis ord av lys, veltalenhet, visdom og kunnskap 1. Vær lik kamelhoppens sønn i en konflikt. Han har ingen sterk nok rygg som kan ta opp last og intet bryst som kan amme. Meningen med Ingen rygg som kan ta opp last, ikke la mennesker laste deg for noe i en konflikt. Meningen med intet bryst som kan amme, dvs. ikke la noen dra fordel av deg i en konflikt. I denne hadithen er meningen med konflikt intern splittelse, som vanligvis fører til det som karakteriseres som stridighet. 2. Den som er grådig har ydmyket seg selv. Den som har avslørt sin smerte har akseptert selvforakt. Den som har ingen kontroll over sin tunge vil ofte møte på ubehag. Gjerrighet er nedverdigelse. Feighet er fornedrelse. Fattigdommen forhindrer en fornuftig mann fra å argumentere for sin oppfatning. Den nødige er fremmede i sitt eget land. Maktløshet er en usseldom. Tålmodighet er tapperhet. Beskjedenhet er en skatt. Gudsfrykt er et skjold. Den beste følgesvennen er godtagelse. Kunnskap er en hederlig arv. Disiplin er lik nye juveler. Fundering vil hjelpe en med å se klart for seg ting slik som en ser seg selv klart på et rent

2 speil. Brystet til den fornuftige mannen er beholderen med hans hemmelighet. Tegnet på lojalitet ( lojaltiets rep ) er smil. Standhaftighet er syndenes gravested. 3. Toleranse skjuler feil. Den som er tilfreds med seg selv vil bli mislikt av andre. Veldedighet er et nyttig middel for å bli kvitt fattigdom. Mennesker handler i denne verden, men de vil se resultatet av sine handlinger i det neste livet. 4. Jeg forundres av dette mennesket (hvordan det kan være syndig) når det har en så pass beskjeden oppbygging at det ser med et lag av fett (øyner), hører igjennom et ben (øre) og taler igjennom en klump av kjøtt (tunge). 5. Hvis verden synes lovende for et menneske vil han forsøke å nå fram til det nivået andre mennesker, som er rike og fremgangsrike, er på, men etter hvert som han dør, mister han sin egen velstand og sin egen rikdom. 6. Vær med mennesker på en måte som gjør dem gråtende over dere, hvis dere døde, og lengtende etter dere, hvis dere levde. 7. Hvis du beseiret din fiende, så la tegnet på din takknemlighet for Allah være din unnskyldning av ham, selv om du har makt til å skade ham. 8. Den mest maktløse blant mennesker er den som ikke er i stand til å vinne kjærligheten til sin neste. Den som er mer maktløs enn ham er den som mister sine venner, som han tidligere var i vennskap med. 9. Hvis dere ser tegn på nåde fra Allah, så ikke forby dere selv dens helhet ved for lite takknemlighet. 10. Den som ikke finner støtte blant sine nærmeste, vil finne hjelp og sympati hos de fremmede.

3 11. Hver person som er lokket (til å gjøre noe galt), vil ikke kunne bebreides. 12. Det er opp til Allah å bestemme i forholdet til våre saker. Til og med våre beste planer kan gå galt. 13. Imamen ble spurt: Profeten har sagt: Farg deres skjegg (slik at dere ser unge og sterke foran fiendene) og ikke etterlign jødene (ved å forlenge deres skjegg). Imamen sa: Profeten (måtte Allahs velsignelse være over ham og hans familie) sa dette, fordi religionens tilhengere var få. Nå har religionen fått flere tilhengere, så det spiller ingen rolle hvilke livsstil man velger seg. 14. Imamen (fvmh) sa om de som så bort ifra å kjempe med ham: De har sviktet sannheten, men de har ikke støttet falskheten. 15. Imamen (fvmh) sa: Uansett hvor mye håpende man er vil man dø. 16. Imamen sa: Ignorer manglene til de som har gode moraltrekk. Ingen av dem vil gjøre feil uten å støttes av Allah, som igjen vil hedre dem. 17. Imamen sa: Den som forbereder seg for noe kan mislykkes. Den som er altfor skamfull kan se bort fra å spørre og derfor vil han ikke oppnå det han ønsker. Allikevel er det slik at man må smi, mens jernet er varmt. Derfor grip sjansen når det lar seg gjøre. 18. Hvis vår rett blir gitt oss tilbake, skal vi akseptere dette. Hvis det motsatte skjer, så må vi allikevel forlange tilbake vår rett.

4 19. En mann vil ikke belønnes ut fra hvilken slekt han tilhører, men han vil dømmes for sine handlinger. 20. Den beste boten for de grove syndene er å hjelpe de nødige og å fjerne bekymringen til de sørgende. 21. Sønn av Adam, hvis du ser din Herre fortsette med å tildele deg sine forsyninger, til tross for din syndighet, så vær på vakt. (Kanskje denne forsinkelsen med å straffe deg skyldtes at han har forberedt en hardere straff for deg i det neste livet). 22. En person som snakker åpent og viser bestemte ansiktsuttrykk lar seg lett avsløre. Han kan ikke skjule noe. 23. Så lenge du kan leve med din lidelse så får du bare leve med den. 24. Den beste formen for beskjedenhet er å være beskjeden, uten å snakke høyt om det (dvs. ikke prøv å fortelle eller forsøke å vise fram til sin gode handling for å oppnå ros og belønning fra andre enn Allah). 25. Uansett må du forlate denne verden og dø, så hvorfor føler du deg engstelig i forholdet til spørsmålet om død? 26. Vær på vakt, vær på vakt, for Allah avslører ikke noen som om han har tilgitt denne personen (men det er ikke nødvendigvis slik). 27. Imamen (fvmh) ble spurt om tro. Han sa: Den islamske troen bygger på fire grunnpilarer: tålmodighet, overbevisning, rettferdighet og jihad (å kjempe for Allahs sak). Tålmodighet bygger på fire grener: ivrighet, frykt, fromhet og forventning. Enhver som er ivrig etter å komme til paradiset vil se bort fra ondt begjær. Enhver som frykter ilden vil

5 holde seg unna synder. Enhver som er from vil lett bære byrdene til det verdslige livet og enhver som forventer døden vil skynde seg med å gjøre gode handlinger. Overbevisning bygger på fire grener: å beskytte seg selv fra synden, å søke etter forklaring om sannheten igjennom kunnskap, å dra fordel fra visdom, og å følge tradisjonen til de fortidige ( her menes: ordene og sedvanen til rettferdige mennesker ). Enhver som ønsker å beskytte seg selv fra feil og synd må søke etter grunnen for å begå denne feilen eller denne synden. Dette kan man finne ut ved hjelp av kunnskap. Enhver som er kjent med de ulike grenene av kunnskap vil ta lærepenge fra livet og enhver som forsøker å ta lærepenge fra livet vil forstå hvordan folk hadde det i fortiden. Rettferdighet bygger på fire grener: forståelse, kunnskap, visdom, mildhet. Den som er forståelsesfull vil kunne ha kjennskap til kunnskapens dybder. Den som er kunnskapsrik vil vite hvordan han skal utlede de islamske lovene. Den som er mild vil ikke være urettferdig og han vil ha et prisverdig liv blant mennesker. Jihad bygger på fire grener: Å beordre godhet og å forby ondskap, å kjempe ærlig i slagmarken og å vise hat overfor de ugudelige. Den som beordrer godhet forsterker de troende. Den som forbyr ondskap trosser hyklerne. Den som kjemper ærlig i slagmarken har gjort sin plikt. Den som hater de ugudelige og blir vred for Allahs vrede, vil Allah være vred for og gjøre fornøyd på dommedagen. Vantro bygger på fire grunnpilarer: Å fordype seg i fantasier, stridighet, avvik, splittelse. Den som fordyper seg i fantasier vil ikke komme fram til sannheten. Den som motsetter seg sannheten igjennom sin uvitenhet vil være på avstand fra sannheten. Den som er avvikende vil se på den gode handlingen som dårlig og den dårlige handlingen som god. Han vil være lik en beruset person, villfarende. Han vil være i en vanskelig situasjon. Tvil bygger på fire grener: Å snakke med ingen mål, å være altfor varsom, å være usikker, å overgi seg for falskhet. Den som diskuterer uten mål vil ikke komme fram til overbevisning. Den som er altfor varsom vil være usikker. Den som er usikker, vil være tvilende. Han vil bli lurt av

6 djevlene. Den som overgir seg for falskheten vil omkomme både i denne verden og i det neste. 28. Imamen (fvmh) sa: Den som gjør en god handling, han er bedre enn den (den gode handlingen). Den som gjør en dårlig handling, han er verre enn den (den dårlige handlingen). 29. Imamen (fvmh) sa: Vær tolerant, men ikke vær lettsindig. Vær jevnbyrdig, men ikke vær grådig. 30. Imamen (fvmh) sa: Den beste rikdommen består i å se bort fra å ønske mer enn nok. 31. Imamen (fvmh) sa: Den som taler nedtalende om andre mennesker, han vil det bli sagt uriktige ting om. 32. Imamen (fvmh) sa: Den som er fantasifull vil handle på urettferdig måte. 33. På veien til Siyam møtte imamen (fvmh) Anbars folk. De kom ned fra sine hester og viste muskler. I denne forbindelsen sa imamen: Hva er det dere har gjort? De sa: Vi gjør sånn for å virke sterke. Imamen (fvmh) sa: Jeg sverger ved Allah at deres ledere ikke vil dra nytte av dette. Dere gjør deres situasjon vanskelig i denne verden. Dere vil være ulykkelige på dommedagen. Fortapt vil en handling være som man vil bli straffet for, og den beste seieren vil være å bli betrygget fra ilden. 34. Imamen (fvmh) sa til sin sønn Hassan (fvmh): Min sønn, husk 8 ting jeg vil fortelle deg, det vil ikke skade deg å handle etter det jeg forteller deg: Den rikeste rikdommen er fornuft og den største fattigdommen er idioti. Den mest ensomme ensomheten er

7 selvforherligelse. Gode moraltrekk er den beste slekten for et menneske. Min sønn, ikke vær i vennskap med en idiot, for han vil gagne deg, men istedenfor skader han deg. Ikke vær i vennskap med en gjerrig person, for han vil ignorere deg i det øyeblikket du trenger mest hans hjelp. Ikke vær i vennskap med en urostifter, for han vil svikte deg pga. det mest tåpelige noensinne Ikke vær i vennskap med en løgner, for han er lik en oase. Han får deg til å forestille deg det som er langt unna deg nær deg og det som er nær deg langt unna deg. 35. Imamen (fvmh) sa: Det er ingen akseptabel Nafila bønn, hvis dette vil gå utover gjennomføringen av de fem obligatoriske bønnene. 36. Imamen (fvmh) sa: Den fornuftige tenker før han snakker, og den uvitende snakker før han tenker. 38. Imamen (fvmh) sa til en av sine følgesvenner, som var syk: Måtte Allah gjør din sykdom en grunn til å tilgi dine synder. Det er allikevel slik at den syke ikke får belønning for sin sykdom, men hans feil vil falle bort, lik et blad faller fra et tre. Når det gjelder belønningen så vil den være for det som er sagt med tungen, det som er blitt gjort med hender og bein. Allah, ære være Ham, vil allikevel gi adgang til sitt paradis den som har en sann intensjon og en god personlig bakgrunn. 39. Imamen, fvmh, sa i forbindelse med sin omtale av Khbab ibn Al-Arat: Måtte Allah vise nåde Khbab. Han underkastet seg Islam frivillig, han flyktet med muslimene etter

8 eget initiativ og han aksepterte det som er nok for ham. Han var fornøyd med det Allah ga ham. Han tilbrakte et liv med kamp for Allahs sak. Salig er den som kommer i hu tilbakekomsten, handler for regnskapsdagen, blir fornøyd med det tilstrekkelige og godtar Allahs dom. 40. Imamen (fvmh) sa: Hvis jeg slår nesen til den troende med mitt sverd for at han skal hate meg, så vil han aldri hate meg. Hvis jeg gir all verdens gull og sølv til en hykler for å elske meg, så vil han aldri elske meg. Dette er en pakt som Ummi Profeten (måtte fred være med ham) har gjort med meg: Ali, ingen troende hater deg og ingen hykler elsker deg. 41. Imamen (fvmh) sa: For Allah er det bedre at du innser din feil enn at du beundrer din gode handling. 42. Imamen (fvmh) sa: Verdien til en mann vil fastsettes på bakgrunn av hans villighet til å gjøre gode handlinger. Hans ærlighet vil vurderes ut fra hans gode moraltrekk. Hans tapperhet vil være avhengig av hans anstendighet. Han vil være from i den grad han er blyg. 43. Imamen (fvmh) sa: Suksess skyldtes besluttsomhet. Besluttsomhet skyldtes fundering og planlegging. Den beste måten å planlegge på er å holde sine ideer hemmelige (før planen gjennomføres). 44. Imamen (fvmh) sa: Frykt modigheten til den gavmilde, hvis han ble sulten, og frykt modigheten til den gjerrige, hvis han ble mett. 45. Menn er brutale mennesker ( Mennenes hjerter er brutale ), men den som er vennlig med dem vil de elske.

9 46. Imamen (fvmh) sa: Så lenge du er heldig i denne verden vil ikke dine feil synes for andre. 47. Imamen (fvmh) sa: Den ( blant mennesker ) som er mest verdt å tilgi er den som har makten til å straffe. 48. Imamen (fvmh) sa: ( Virkelig ) gavmildhet er å hjelpe en trengende person uten at han først må spørre om det. Hvis man hjelper en trengende person etter at den sistnevnte spurte om hjelp så skyldtes dette enten at man er skamfull eller frykter kritikk fra andre. 49. Imamen (fvmh) sa: Det finnes ingen rikdom lik fornuft, ingen fattigdom lik uvitenhet, ingen (moralsk) arv lik disiplin og ingen støttespiller lik rådføring med andre. 50. Imamen (fvmh) sa: Tålmodighet er inndelt i to kategorier. Den ene kategorien forutsetter at den tålmodige skal tolerere det som han misliker. Den andre kategorien forutsetter at den tålmodige skal holde seg unna det han liker. 51. Imamen (fvmh) sa: Den som lever rik i et fremmed land, er lik den som lever i sitt eget land. Den som lever fattig i sitt eget land er lik den som lever i et fremmed land. 52. Imamen (fvmh) sa: Godtagelse av Allahs dom er en rikdom, som aldri kan forsvinne. 53. Imamen (fvmh) sa: Rikdom er opphavet til begjær ( interesser ). 54. Imamen (fvmh) sa: Den som advarte deg er lik den som bebudet deg. 55. Imamen (fvmh) sa: Tungen er lik et villdyr. Hvis du lar den gjøre som den vil, vil den fortære.

10 Kommentar: Denne hadithen betyr at man må holde kontroll på hva man sier, ellers vil man si uheldige ting, som å baksnakke andre eller å si sårende ord om andre, som er forbudt å gjøre. 56. Imamen (fvmh) sa: Kvinnen er lik en skorpion, som ikke skader noen, hvis den biter ( som har en vakker evne til å bite ). 57. Imamen (fvmh) sa: Hvis du blir hilst på, så hils med en bedre hilsen, og hvis du ble gitt en gave, så gi tilbake en mer utmerket gave, men allikevel er det slik at den som begynte først med å hilse eller å gi en gave er den mest utmerkede. 58. Imamen (fvmh) sa: Den som oppsøker hjelp igjennom et riktig middel vil oppnå sitt ønske. 59. Imamen (fvmh) sa: Folk i verden er usikker om sin fremtid ( Verdens folk er lik en sovende karavan, som reiser uten å vite hvor den skal hen ). 60. Imamen (fvmh) sa: Den som mister sine kjære vil ha et ensomt liv. 61. Imamen (fvmh) sa: Det er best å se bort fra en ting, hvis man ønsker å oppnå den igjennom et galt middel. 62. Imamen (fvmh) sa: Ikke vær flau, hvis du har lite å yte som hjelp (for andre mennesker), for ingenting er mindre enn det lite du har tenkt å gi. 63. Imamen (fvmh) sa: Å holde seg unna ulovlige handlinger er det beste en fattig person kan gjøre. Å takke Allah for rikdommen man har er det beste en rik person kan gjøre ( fromhet er fattigdommens pryd og takknemlighet er rikdommens pryd ).

11 64. Imamen (fvmh) sa: Hvis du ikke kan oppnå det du vil, så vær fornøyd med det du har. 65. Imamen (fvmh) sa: En uvitende person har bare to tilstander, enten så overreagerer han, eller så forsømmer han ( Du vil ikke finne en uvitende person, unntatt i to tilstander, enten overdrivende eller forsømmende ). 66. Imamen (fvmh) sa: En person som har en fullkommen fornuft vil ikke si unødvendige ting. 67. Imamen (fvmh) sa: Med tiden vokser mennesket opp, håpene fornyes, døden nærmer seg og usannsynlige drømmer om fremtid begynner å virke mer virkelighetsfjerne. Den som oppnår sitt ønske i denne verden vil føle det strevsomt og den som ikke oppnår sitt ønske i denne verden vil føle det slitsomt. 68. Imamen (fvmh) sa: Den som har foretrukket seg selv som imam for folk må først begynne med å lære seg selv folkeskikk før han lærer andre det. Hans bakgrunn og hans historie må være en rettesnor for ham. Det er ikke nok for ham å snakke uten å handle etter det han sier. Den som lærer seg selv folkeskikk og disiplin er mer verdt respekt enn den som lærer andre mennesker folkeskikk og disiplin. 69. Imamen (fvmh) sa: Hver gang mennesket trekker sin pust, nærmer det seg døden. 70. Imamen (fvmh) sa: Enhver ting som kan telles er begrenset og den vil ha en ende. 71. Imamen (fvmh) sa: Uansett om det skjer ulike hendelser, så vil det alltid være slik at de siste historiske hendelsene vil være avhengig av konsekvensene fra de første historiske hendelsene.

12 72. Muawyiah spurte Darrar ibn Dumra al-dababi om Imam Ali. Darrar svarte: Jeg vitner at jeg så ham i et tilfelle der han tilbrakte sin natt stående i bønnestedet, han holdt sitt skjegg, skjelvende, lik en som er bitt av en slange, og gråt lik de triste, som gråter. Han sa: Din verden, din verden! Gå bort fra meg. Har du kommet til meg? Savner du meg? Nei, din tid har ennå ikke kommet. Du har kommet til feil sted. Nei, jeg vil aldri være lokket av deg. Gå bort fra meg. Jeg har ingenting å gjøre med deg. Jeg har skilt meg fra deg tre ganger, og jeg vil aldri bli lokket av deg mer. Du tilbyr et kortvarig liv, din verdi er ikke stor og dine håp er falske. Ve over meg. Jeg har få gode handlinger ( lite forsyning ), jeg har en lang vei å gå (i forbindelse med de stedene mennesket skal gjennom etter døden ifølge de islamske beretningene), jeg har en reise som varer over lengre tid og Allah vil stille meg til regnskap ( jeg har noe stort å møte på ). 73. En mann som var fatalist (Fatalister er de som tror at de ikke kan gjøre noe frivillig, men de er tvunget av Allah til å gjøre alt, både godt og ondt) spurte Imam Ali (fvmh): Var vår reise til Siyam med Allahs avgjørelse og forutbestemmelse? Imamen (fvmh) svarte ham: Ve over deg, hvis du er av denne oppfatningen at dette er en uforandret forutbestemmelse eller uunngåelig avgjørelse. Hvis det var slik (at alt er bestemt på forhånd, man har ikke noe fritt valg, både om man gjør ondt eller godt), så vil det ikke være mening med at Allah belønner eller straffer, og det vil ikke ha vært noe mening for Allahs løfter og forutsigelser. Allah, ære være ham, beordret mennesker å handle frivillig, forbød dem å gjøre ting advarende, pålagt dem enkle ting, og foreskrev ikke for dem vanskelige ting. Han ga for få gode handlinger mye tilbake. Han ble aldri trosset, fordi han ble beseiret, og han ble ikke adlydt, fordi han tvang noen. Han sendte ikke profetene uten hensikt og han åpenbarte ikke bøkene for mennesker for moro skyld. Han skapte ikke himlene, jorden og det som er

13 mellom for falskhetens skyld. Dette er antagelsen til de vantro. Ve over de vantro på grunn av ilden. 74. Imamen (fvmh) sa: Ta imot visdommens ord sagt av en hvilken som helst person, for en hykler kan si visdomsfulle ord som de troende kan dra nytte av. 75. Imamen (fvmh) sa: Visdommen er skyggen til den troende. Aksepter visdommens ord, selv om de ble uttalt av hyklerne. 76. Imamen (fvmh) sa: Et menneske vil dømmes etter sin kompetanse. 77. Imamen (fvmh) sa: Jeg anbefaler dere fem ting, som dere burde være oppmerksomme på å oppnå: Ha håp på hjelp fra ingen andre enn Allah. Frykt ingenting, bortsett fra deres synder. Ingen burde skamme seg over å si at han ikke vet noe, hvis han virkelig gjør det. Ingen burde være flau fra å lære noe han ikke kan. Vær tålmodige, for tålmodighet har like sentral posisjon i forholdet til troen som hodet har en sentral posisjon i forholdet til kroppen. Slik en kropp uten hodet duger ikke, så duger heller ikke en tro uten tålmodighet. 78. Imamen (fvmh) sa til en mann som hyklersk roset ham overdrevent: Jeg er ikke slik du sier, men jeg er heller ikke slik du tenker om meg. 79. Imamen (fvmh) sa: De som overlevde en blodig strid for sannhetens sak vil være de tallrike og de som har flest etterkommere. 80. Imamen (fvmh) sa: Den som forestiller seg å være allvitende vil skade seg selv igjennom sin uvitenhet ( Den som lar være å si Jeg vet ikke, vil skade seg selv ).

14 88. Imamen (fvmh) sa: Ingen av dere skal si: Allah, jeg ber deg om tilflukt fra å bli testet, for enhver av dere vil bli testet. Derfor skal dere heller ønske tilflukt fra disse testene som vil føre til at dere vil fare vill, for Allah, ære være Ham, sa: Vit at deres penger og deres barn er en test for dere (er blitt gitt dere for å teste dere, vil dere være troende eller vil dere ikke være troende). Meningen med dette er at Allah tester dem med penger og barn for å se hvem som er trassig, til tross for det han har fått, og hvem som er fornøyd med sin andel, men allikevel er det slik at Allah vet om dette på forhånd. Han gjør det slik for at det klart skal fremgå igjennom handlinger hvem som fortjener belønning og hvem som fortjener straff. Noen mennesker aksepterer ikke den andelen Allah har gitt dem. F. eks klager de hvis de får jentebarn istedenfor guttebarn. Noen andre klager på hvis de ble fattige istedenfor rike (men allikevel er det slik at de må akseptere alle disse tingene. For å vise til at de ikke er tålmodige slik at de ikke lenger har et argument å fremstille mot Allah, har Allah testet dem på denne måten, for å bevise ved handling hva de egentlig skjuler). 89. Imamen (fvmh) ble spurt: Hva er godhet? Imamen (fvmh) sa: Godhet betyr ikke at du har mye penger og mange barn, men godhet betyr at du er kunnskapsrik, at du er meget tolerant, og at du konkurrer med mennesker om tilbedelsen av din Herre. Hvis du gjorde en god handling, må du takke Allah, og hvis du gjorde en dårlig handling, må du be Allah om tilgivelse. Det er ingen godhet å forvente for noen, unntatt for to kategorier av mennesker. Den første kategorien er den som synder, men vender seg botferdig til Allah. Den andre kategorien er den som skynder seg med å gjøre gode handlinger. Verdien til en handling vil ikke bli forminsket, så lenge denne handlingen er blitt gjort med gudsfrykt. En handling gjort med gudsfrykt er akseptert av Allah, så hvordan kan da verdien til en slik handling bli forminsket? 90. Imamen (fvmh) sa: Den som er mest verdt å tale om profetene er den som kjenner best til deres budskap. Så resiterte imamen følgende vers: Blant mennesker er de som er

15 nærmest Ibrahim og de som fulgte ham denne profeten og de troende, og beskytteren til de troende er Allah. Så sa imamen (fvmh): Vennen til Muhammed er den som adlød Allah, selv om han ikke var i slekt med ham (Muhammed). Fienden til Muhammed er den som trosset Allah, selv om han var i slekt med ham (Muhammed). 91. Imamen (fvmh) hørte en mann fra Al-Haroriya (Khawarij var en gruppe mennesker som oppholdt seg i Al-Haroriya, de brøt sin ed og kjempet mot imamen) forrette nattebønnen og lese fra Koranen. I denne forbindelsen sa imamen: Det er bedre å sove med sann overbevisning enn å forrette en bønn med tvil (om Ahlulbayts krav på lederskapet). 92. Imamen (fvmh) sa: Forstå meningen med en hadith, ikke bare skriv den ned, for det er mange som gjengir hadither, men det er få som forstår dem. 93. Imamen (fvmh) hørte en mann si: Vi tilhører Allah og til ham skal vi vende tilbake. I forbindelse med dette sa imamen (fvmh): Vi tilhører Allah, er en bekjennelse om at vi er Allahs slaver. Når det gjelder den siste delen av denne uttalelsen og til ham skal vi vende tilbake, så er dette en bekjennelse om at vi skal dø. 94. Imamen (fvmh) hørte en mann rose ham. I denne forbindelsen sa imamen (fvmh): Allah, du vet best om mine tanker. Jeg vet bedre enn andre mennesker om mine tanker. Allah, la oss være bedre enn det mennesker antar om oss og tilgi for oss disse syndene som de ikke kjenner. 95. Imamen (fvmh) sa: Et ønske vil ikke bli oppfylt, med mindre det ble gjort tre ting: Man skal ikke se på sin anmodning som viktig, for da vil Allah gjøre den av stor betydning. Man må be om sin anmodning hemmelighetsfullt til den blir oppfylt, og dette krever umiddelbar handling fra din side, som bønn og lignende, for at det skal gå i oppfyllelse og du vil være glad ved dette.

16 96. Imamen (fvmh) sa: Det vil være en tid der ingen vil bli ansett fremstående, unntatt bedrageren, ingen vil være seirende, unntatt den ugudelige, og ingen vil bli undertrykket, bortsett fra den rettferdige. På denne tiden vil veldedighet bli sett på som bot. Gode forbindelser med familier vil være et tegn på ønske om å fremstå velvillig overfor de andre. Tilbedelse vil bli betraktet av mennesker som kjedelig. Ved dette øyeblikket vil makten gis på bakgrunn av rådføring mellom kvinner. Lederskapet til de unge menn vil opprettes. Staten vil organiseres ved hjelp av de umodne. 97. En gang hadde imam Ali (fvmh) på seg ganske beskjedne klær. Folk spurte ham om hvorfor han kledde seg på denne måten. Imamen svarte: Slike klær vil påvirke oppførselen til menn med høy status. De vil underkaste seg Allah og hjelpe andre. En mann med slike klær vil være et forbilde for troende muslimer. 98. Imamen (fvmh) sa: Verden og det hinsidige er to fremmede fiender av hverandre. Man har to alternativer, enten å foretrekke et godt liv eller å foretrekke et ondt liv ( med to ulike veier ). Å foretrekke Dunayia ( Det underdanige, det første livet, som er kortvarig ) er å foretrekke et ondt liv for seg selv og å fortrekke Akhira ( det vedvarende, det siste livet, som vil være evig ) er å fortrekke et godt liv for seg selv. Dunayia og Akhira er i forholdet til hverandre som øst og vest er i forholdet til hverandre. Et menneske som går i retningen mot øst, vil være på lengre avstand fra retningen mot vest, og et menneske som går i retningen mot vest, vil være på lengre avstand fra retningen mot øst. Slik er også Dunayia og Akhira. De er i kontrast i forholdet til hverandre. Jo mer man ønsker Dunayia, jo lengre avstand vil man være fra paradiset. Jo mer man ønsker Akhria, jo lengre avstand vil man være fra ilden. 99. Nauf al-bakali fortalte: Jeg så Amir al-mominin Imam Ali (fvmh) en natt. Han sto opp og så på stjernene. Etter å ha fått øye på stjernene, sa han til meg: Nauf, sover du eller hviler du? Jeg svarte: Jeg hviler, Amir al-mominin. Han sa: Nauf! Salig er de som er beskjedne i denne verden. Salig er de som ønsker å oppnå belønning i det neste livet. Disse ser på jorden som et bosted, sanden som soveplass, vannet

17 som smakfullt, koranen som et symbol for dem og påkallelsen som et godt kjennemerke for dem. De har levd like beskjedent som Jesus sønn av Maria ( Messih, fred være med ham ). Nauf! Dawoud, fvmh, sto opp ved denne tiden av natten og sa: I denne timen av natten blir bønnen besvart for alle, unntatt for en toller, en offiser, en kongelig vokter og en musikkspiller Imamen (fvmh) sa: Allah påla dere ting, så ikke se bort ifra dem. Allah har satt for dere grenser, så ikke overskrid dem. Allah har nektet dere ting, så ikke gjør dem. Han lot være å snakke om ting, men det betyr ikke at han glemte å nevne dem. Disse tingene som Han ikke har snakket om trenger dere ikke å gjøre Imamen (fvmh) sa: Mennesker kan ikke oppnå glede i denne verden ved å se bort fra en sak som angår deres religion. Hvis de gjorde det vil Allah gjøre det slik at de vil møte på vanskeligheter Imamen (fvmh) sa: Til tross for kunnskap kan en teolog skade seg selv med sin egen uvitenhet. Kanskje denne kunnskapen han tror er nyttig har ingen verdi? 103. Imamen (fvmh) sa: Menneskets kropp inneholder en ganske utmerket del, og det er hjertet. Innen hjertet ( et metaforisk uttrykk for følelser og tanker ) er det visdom og det motsatte av det. Slik vil ( hjertet til ) et menneske påvirkes. Hvis det ble håpende, vil det ydmykes av grådighet. Hvis det ble grådig, vil det bli vaktsomt. Hvis håpløshet overvelder det, så vil det bli angrende. Hvis det ble utsatt for sinne, vil det bli skikkelig rasende. Hvis det ble glad, vil det ikke være oppmerksom. Hvis det ble fryktende, vil det være påpasselig. Hvis det ble i sikkerhet, vil det ikke være aktpågivende. Hvis det ble rammet av en ulykke, vil det være bedrøvet. Hvis det fikk penger, vil det være rikt. Hvis det ble rammet av katastrofe, vil det være opptatt med å tenke over ulykken. Hvis det ble sultent, vil det være svakt. Hvis det ble overmettet, vil det være tykt. Derfor vil enhver forsømmelse være skadelig for et menneske ( et hjerte ) og enhver overdrivelse vil være ugagnlig for et menneske.

18 104. Imamen (fvmh) sa: Vi er representantene ( det midterste støttepunktet ) for Allahs religion. Enhver, både de nåtidige og de fremtidige, må oppsøke oss for kunnskap om Islam Imamen (fvmh) sa: De som ikke ignorer sannheten, ikke følger falskheten og ikke er grådige, det er bare disse som er verdt å gjennomføre Allahs befalinger Da følgesvennen til Imam Ali Sahl ibn Huanyf al-ansari døde i Kufa etter hans tilbakekomst fra Siffin sa imamen i forbindelse med dette: Hvis et fjell elsket meg ville det ha rast ned Imamen (fvmh) sa: Den som elsker oss, Ahlulbayt, må forvente krevende fattigdom Imamen (fvmh) sa: Det er ingen rikdom bedre enn fornuft. Det er ingen ensomhet verre enn selvforherligelse. God organisering er en strålende ide som ikke kan måles med andre ideer. Det er ingen gavmildhet like betydningsfull som gudsfrykt. Det er ingen venn med like stor verdighet som den gode moralen. Ingen moralsk arv er lik disiplin. Ingen bra leder finnes det lik suksess. Det er ingen bedre handel enn å gjøre den gode gjerningen. Det er ingen større seier enn å få tildelt Allahs belønning. Det er intet bedre tegn på fromhet enn å holde seg i stillhet i forholdet til uklare saker. Det er ingen forsakelse mer utmerket enn å holde seg unna det Allah har forbydd. Det er ingen kunnskap bedre enn fundering. Det er ingen tilbedelse med like stor verdi som å gjennomføre de fem obligatoriske bønnene. Det er ingen tro bedre enn den som er forbundet med anstendighet og tålmodighet. Den beste slektningen ( metaforisk betydning: den beste måten mennesket kan oppføre seg på er å disiplinere seg selv ) for et menneske er disiplin. Det er ingen ære lik å ha kunnskap. En diskusjon basert på rådføring vil være suksessfull Imamen (fvmh) sa: Hvis det var en tid der det var kjent at folk var rettferdige og det var en person som antok noe dårlig om en annen person, som ikke har gjort noe galt, så har den ene personen undertrykket den andre personen, som han beskyldte. Derimot hvis det var slik

19 at man levde i en tid der folk var kjente for å være urettferdige og det var en mann som antok noe godt om en annen mann, så er denne mannen med den gode antagelsen blitt lurt Det ble sagt til imamen (fvmh): Hvordan har du det, lederen til de troende? Imamen svarte: Hvordan kan en person ha det som vil til tross for sine lange levedager forsvinne, til tross for sin gode helse lide og til tross for å være i sitt mest sikre sted dø? 111. Imamen (fvmh) sa: Allah forsinker straffen for å fordoble den ved å vise godhet den som gjør synder, uten at han er klar over det. Han blir lurt, fordi han ikke ser konsekvensene (men egentlig har Allah forberedt for ham en hardere straff i det neste livet). Han blir lokket av å gjøre gale ting, fordi det blir sagt fine ting om ham. Allah har ikke testet en person med en verre test enn å forsinke den fortjente straffen mot ham ( til han gjenoppvekkes i det neste livet ) Imamen (fvmh) sa: To kategorier av mennesker vil straffes med ilden på grunn av meg. Den ene kategorien er de som forguder meg (elsker meg overdrevent), og den andre kategorien er de som hater meg ekstremt Imamen (fvmh) sa: Å se bort fra å gripe sjansen er hjerteskjærende Imamen (fvmh) sa: Verden er lik en skorpion. Den påfører mennesket skade på en måte det sistnevnte ikke forstår, for den har en gift i seg selv. Den uvitende lar seg bite av skorpionen, men den kunnskapsrike holder seg på vakt fra den Imamen (fvmh) sa da han ble spurt om Qureish: Når det gjelder Maksoms barn, så er de den velluktende blomsten til Qureish. Vi liker å snakke med deres menn og gifte oss med deres kvinner. Når det gjelder barna til Abdul Shams, så er de flinke med å organisere seg og de er hevnlystige. Når det gjelder oss, så er vi mer gavmilde enn dem og vi er mer villige til å ofre

20 oss for Allahs sak enn dem. De er mer tallrike, bedragerske og svindlende, men vi er mer veltalende, flinkere til å gi råd og mer vakre enn dem (barna til Abdul-Shams) Imamen (fvmh) sa: Det er forskjell på en god handling og en dårlig handling. Med tiden vil gleden med å ha gjort den dårlige handlingen forsvinne, også er det forventet straff for den (den dårlige handlingen). Med tiden vil strevsomheten ved å gjøre den gode handlingen forsvinne, men belønningen for den vil forbli Imamen (fvmh) fulgte et begravelsesfølge. Underveis hørte han en mann le. Imamen (fvmh) sa: Det er noen mennesker som forestiller seg at døden er foreskrevet for enhver, unntatt dem, og det er enhver som må gjennomgå den, unntatt dem. Det synes for dem som om de døde er reisende og vil komme tilbake til oss. Det er merkelig at vi begraver dem, men så tar vi fra deres arv, som om vi tror at vi vil være her for evig. Vi har glemt enhver som formaner og råder. Vi har sett bort ifra at vi også er utsatt for døden Imamen (fvmh) sa: Salig er den som ydmyker seg selv for Allah, tjener penger på riktig måte, har ren intensjon og god moral. Salig er den som gir bort mye av sine penger som veldedighet, men snakker kun om det er nødvendig. Salig er den som ikke er ondskapsfull overfor andre mennesker. Salig er den som aksepterer sunnah til Profeten og tilskriver ham ikke falskt noe han ikke har sagt Imamen (fvmh) sa: Kvinnens sjalusi er fornektelse av islams lover ( vantro, fordi Allah har tillatt mannen å gifte seg med flere kvinner og hennes sjalusi vil være en protest mot denne loven ), mens mannens sjalusi er godtagelse av Islams lover ( tro, fordi Allah har forbydd kvinnen å gifte seg med flere menn og mannens sjalusi vil være en godtagelse av denne loven ) Imamen (fvmh) sa: Jeg skal beskrive Islam på en måte som ingen før meg har beskrevet den: Islam betyr å overgi seg. Å overgi seg betyr å være overbevist. Å være overbevist betyr å tro.

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Ghadir-troskapen. Den store ID. Utgitt av Dar al-bathra. Første utgave 1428

Ghadir-troskapen. Den store ID. Utgitt av Dar al-bathra. Første utgave 1428 Ghadir-troskapen Den store ID Utgitt av Dar al-bathra Første utgave 1428 En dag kom Fatima fra skolen, hilste på sin far, kysset hans hånd og hode, og sa: Min kjære far, jeg har et spørsmål. Faren: Spør,

Detaljer

DETTE ER ISLAM. Sandra Maryam Moe. Oversatt og revidert av. www.alnoor.no

DETTE ER ISLAM. Sandra Maryam Moe. Oversatt og revidert av. www.alnoor.no DETTE ER ISLAM Oversatt og revidert av Sandra Maryam Moe www.alnoor.no ~ 2 ~ Dette er islam Hvordan kan vi forklare hele universets eksistens? Finnes det en overbevisende forklaring på skapelsens opprinnelse?

Detaljer

Dette er islam. Oversatt og revidert av. Sandra Maryam Moe

Dette er islam. Oversatt og revidert av. Sandra Maryam Moe Dette er islam Oversatt og revidert av Sandra Maryam Moe Dette er islam Hvordan kan vi forklare hele universets eksistens? Finnes det en overbevisende forklaring på skapelsens opprinnelse? Vi forstår at

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek.

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek. 1 Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september 2004. Pastor Brian Kocourek. Den fjortende gode eller løfte fra Gud til oss med hensyn til Hans Sønn er; at det gir oss

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

Oppsummerende notater fra talen v/ Shaykh Muhammad Idrees Qadri Milad-konferansen 15

Oppsummerende notater fra talen v/ Shaykh Muhammad Idrees Qadri Milad-konferansen 15 I Allahs (subhānahu wa-ta ālā) navn, Den Mest Barmhjertige, Evig Nåderike Oppsummerende notater fra talen v/ Shaykh Muhammad Idrees Qadri Milad-konferansen 15 Del I - «Og veiingen (av gjerningene) på den

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Oversatt av: Børge Bahr Naseer Blåtind

Oversatt av: Børge Bahr Naseer Blåtind Oversatt av: Børge Bahr Naseer Blåtind 1 1) Hvem er skaperen? (40 : 64) Gud er det, som har gjort jorden til et fast bosted for dere, og himmelen til et overbygg. Og Han formet dere, og formet dere vel,

Detaljer

Halimah bintu Abi-Dhu ayb Sa diyah. Utdrag av boken Sirah Nabawiyah av Ibn Hisham

Halimah bintu Abi-Dhu ayb Sa diyah. Utdrag av boken Sirah Nabawiyah av Ibn Hisham I Allah's navn den barmhjertige den nåderike Profetens ammemor حلمية بنت أيب ذؤيب السعدية ريض هللا عهنا Halimah bintu Abi-Dhu ayb Sa diyah Utdrag av boken Sirah Nabawiyah av Ibn Hisham Oversatt av Abu

Detaljer

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro?

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? 2 3 4 1 6 Fysisk og åndelig helse henger sammen Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

12. Gud forkastet Kain og hans offer, men Han aksepterte Abel og hans offer.

12. Gud forkastet Kain og hans offer, men Han aksepterte Abel og hans offer. 12. Gud forkastet Kain og hans offer, men Han aksepterte Abel og hans offer. Oversikt 1. Innledning 2. Både Kain og Abel bar fram offer for Gud. (1. Mos 4:3-4; 3. Mos 17:11; Hebr 9:22) 3. Gud aksepterte

Detaljer

Kap. 3 Hvordan er Gud?

Kap. 3 Hvordan er Gud? Kap. 3 Hvordan er Gud? Rettferdighetens prinsipp går altså ut på at den sjel som synder, skal dø (Esek. 18, 20) og like fullt og helt at den sjel som ikke synder, ikke skal dø. Dette er et prinsipp som

Detaljer

Velg å bli FORVANDLET

Velg å bli FORVANDLET F R I G Justere frivillig mitt liv O R T til enhver forandring Gud ønsker å gjøre og ydmykt be Ham fjerne mine karaktersvakheter. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal

Detaljer

Dette er Mitt bud, at dere skal elske hverandre som Jeg har elsket dere. Til toppen

Dette er Mitt bud, at dere skal elske hverandre som Jeg har elsket dere. Til toppen Parasha 33 Brit Hadashah 2. Korinterne kapittel 6 Johannes kapittel 4, 5. Johannes kapittel, 2, 3, 4, 5 2. Korinterne Kapittel 6 4 Dra ikke i fremmed åk med vantro! For hvilket fellesskap har rettferdighet

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene LUTHERS LILLE KATEKISME Første parten: Budene Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Ti dager med bønn 2016

Ti dager med bønn 2016 Ti dager med bønn 2016 Løfter til bønnestunden Alle skriftstedene er fra 2011-oversettelsen Løfter om Den hellige ånd «Be Herren om regn i vårregnets tid. Herren skaper uværsskyer, gir menneskene regnskyll

Detaljer

Du spør & Koranen svarer

Du spør & Koranen svarer Du spør & Koranen svarer Mohammed Yahia Al-Toom Oversatt av: Børge Bahr Naseer Blåtind ~2~ Innholdsliste 1) Hvem er skaperen? 5 2) Hvem er Allah? 6 3) Tror du at Allah skapte deg bare for lek og intet

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40)

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40) Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Velg GODE RELASJONER med andre

Velg GODE RELASJONER med andre F R I G J Ordne mine relasjoner R T tilgi dem som har såret meg og gjøre godt igjen for skade jeg har påført andre, med mindre det ikke skader dem eller andre. Salige er de barmhjertige. Salige er de som

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Disippel pensum. Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss?

Disippel pensum. Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesus livet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet.

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Leksjon 1 Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Oversikt 1. Gud ser bare to kategorier av mennesker i verden. 2. Gud har født oss til å være Hans barn. (Johannes 1:11-12; Galaterbrevet

Detaljer

Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober Bots og bønnedag. Kapellan Elisabeth Lund. Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18:

Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober Bots og bønnedag. Kapellan Elisabeth Lund. Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18: Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober 2015 Bots og bønnedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18: Til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ned

Detaljer

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7 SNU TILBAKE MOT GUD Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet.

Detaljer

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd!

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd! Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd Bibelen sier at Gud ikke har gitt oss motløshetens (eller fryktens) ånd (2Tim 1:7), men kraft kjærlighet og selvkontroll (sindighet/sunt sinn). Jeg tror en bror

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn.

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn. Oversikt over vers Akk en plass er tom! Hvor vi ser oss om, luften synes enn å gjemme klangen av den kjære stemme; Gjenlyd av små trinn går til sjelen inn. Alltid andres ve og vel aldri sparte du deg selv.

Detaljer

De siste ordene om Fatima al-zahra. Skrevet av Sayed store ayatollah Muhammed al-hussani al-shirazi

De siste ordene om Fatima al-zahra. Skrevet av Sayed store ayatollah Muhammed al-hussani al-shirazi De siste ordene om Fatima al-zahra Skrevet av Sayed store ayatollah Muhammed al-hussani al-shirazi Innhold: Tilegnelse 1-1 Forord 1-2 Fatima al-zahra (fred være med henne) 2-4 De siste anbefalingene 4-6

Detaljer

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Vår egen rettferdighetssans forteller oss at en person som har begått en urett mot et annet menneske, er skyldig i den uretten han har begått. Det er få som ikke reagerer

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Gud er en fantastisk Gud som elsker deg og som har prøvd å få din oppmerksomhet. Kanskje noe av dette har stått i veien for Ham problemer rus sport familie sex arbeid venner

Detaljer

Og vi har visselig gjort Quranen lett (å la seg) formane av, finnes det da noen som vil tenke seg om?

Og vi har visselig gjort Quranen lett (å la seg) formane av, finnes det da noen som vil tenke seg om? 18 Og vi har visselig gjort Quranen lett (å la seg) formane av, finnes det da noen som vil tenke seg om? 2 201430 O -1 I Allahs navn. den Nåderike, den Barmhjertige. O All lovprisning tilkommer (alene)

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

i Kristus "Leve som lysets barn, i menigheten, i samfunnet og i hjemmet" del 4

i Kristus Leve som lysets barn, i menigheten, i samfunnet og i hjemmet del 4 i Kristus "Leve som lysets barn, i menigheten, i samfunnet og i hjemmet" del 4 5 Ha Gud som forbilde, dere som er hans elskede barn. 2 Lev i kjærlighet, slik Kristus elsket oss og ga seg selv for oss som

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

SHOBA TABLIGH LAJNA IMAILLAH NORGE

SHOBA TABLIGH LAJNA IMAILLAH NORGE SHOBA TABLIGH LAJNA IMAILLAH NORGE VÅR FJERDE KHALIF (RA) SIN FORKLARING Klipp 2: 04.55 09.00 Klipp 13: Fra start 01.29 KHATAM-UL-NABIYYIN Opphøyd status som profetenes segl Profeten Muhammad (SA) Siste

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

Fremad, Kristi soldat

Fremad, Kristi soldat Fremad, Kristi soldat Günther Krallmann : Har dere noen gang tenkt over hvorfor Gud ikke straks henter alle som har tatt imot Jesus som sin Herre og Frelser hjem til Himmelen? En hovedgrunn er at enhver

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

APOKRYFENE KING JAMES BIBELEN 1611 BØNN av REGENT og sang tre jødenes. Bønn av Regent og sang tre jødene

APOKRYFENE KING JAMES BIBELEN 1611 BØNN av REGENT og sang tre jødenes. Bønn av Regent og sang tre jødene APOKRYFENE KING JAMES BIBELEN 1611 BØNN av REGENT og sang tre jødenes www.scriptural-truth.com Bønn av Regent og sang tre jødene Bønn Regent {1:1} og de gikk midt i ilden, Rose Gud, og velsignelse Herren.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

En TEKST fra - Roald's rom i rommet. Men hør: De var akkurat der hvor Gud ville ha dem!

En TEKST fra  - Roald's rom i rommet. Men hør: De var akkurat der hvor Gud ville ha dem! En TEKST fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Gjennom det umulige Roald Kvam 2008 Tekst: 2M 14:1-31. Situasjon. Farao har endelig latt Moses få lede folket ut av Egypt. Men de hadde ikke kommet

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Et skrik etter lykke Et håp om forandring

Et skrik etter lykke Et håp om forandring Et skrik etter lykke Et håp om forandring Nei, du kjente han ikke.. Han var en som ingen.. så hørte husket Han var alene i denne verden Derfor skrev han Kan du føle hans tanker? 1 HAN TAKLET IKKE VERDEN

Detaljer

Islam Ordspråk og lærdommer

Islam Ordspråk og lærdommer Islam Ordspråk og lærdommer GUD/ALLAH Allah går den i møte som søker Den høye, og vender seg fra den som avviser Den høye. Hold fast ved Allah! Bli kjent med Den høye i gode dager, og Den høye skal huske

Detaljer

I NAVNET TIL ALLAH, DEN BARMHJERTIGE, DEN NÅDERIKE MÅTTE ALLAH VELSIGNE MUHAMMED OG MUHAMMEDS FAMILIE

I NAVNET TIL ALLAH, DEN BARMHJERTIGE, DEN NÅDERIKE MÅTTE ALLAH VELSIGNE MUHAMMED OG MUHAMMEDS FAMILIE I NAVNET TIL ALLAH, DEN BARMHJERTIGE, DEN NÅDERIKE MÅTTE ALLAH VELSIGNE MUHAMMED OG MUHAMMEDS FAMILIE Maytham al-tamar (måtte Allah være tilfreds med ham) Utgitt av al-dirasat al-islamiya Denne boken er

Detaljer

Det evige budskap! Dr. Naji I. Al-Arfaj

Det evige budskap! Dr. Naji I. Al-Arfaj Det evige budskap! Dr. Naji I. Al-Arfaj Det evige budskap! 2 Dedikasjon Til de som oppriktig, ærlig og fordomsfritt søker sannheten! Det evige budskap! 3 Innhold Spørsmål før du leser 4 Rett til poenget

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

*2 Da måltidet var over, hadde djevelen allerede lagt inn i hjertet til Judas Iskariot, Simons sønn, at han skulle forråde Ham.

*2 Da måltidet var over, hadde djevelen allerede lagt inn i hjertet til Judas Iskariot, Simons sønn, at han skulle forråde Ham. *JOHANNES 13: 1-17 *1 Det var før påskehøytiden. Jesus visste nå at timen Hans var kommet, da Han skulle gå bort fra denne verden til sin Far. Som Han hadde elsket sine egne som var i verden, slik elsket

Detaljer

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var

Detaljer

Imam Jawad. Muhammed sønn av Ali (fvmh) Utgitt av al-bathra

Imam Jawad. Muhammed sønn av Ali (fvmh) Utgitt av al-bathra Imam Jawad Muhammed sønn av Ali (fvmh) Utgitt av al-bathra Velsignelsen av Muhammed ibn Ali (fred være med ham) slik den er beskrevet i våre hadither er som følgende: Allah, velsign Muhammed sønn av Ali

Detaljer

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg VALG 1 Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T Jeg innrømmer at jeg er maktesløs og ute av stand til å kontrollere min tilbøyelighet til å gjøre gale ting, og at livet mitt ikke lar seg håndtere. Velg

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 1. lesning 5 Mos 8,2 3.14b 16a Han gav deg en mat som hverken du eller dine fedre kjente til Moses talte til folket og sa: Kom ihu

Detaljer

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til.

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. BØNNER FORBØNNER Vekk oss opp til vern om din elskede jord Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. Gi din kirke mot og myndighet

Detaljer