Bæringen. i historien. 20. august begynner førsteklassinger på skolen. Side 4 5. Smart miljø. På tide å flytte. Manga-dans

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bæringen. i historien. 20. august begynner 1 651 førsteklassinger på skolen. Side 4 5. Smart miljø. På tide å flytte. Manga-dans"

Transkript

1 Bæringen TORSdag 16. august 2012 Informasjon til alle husstander i Bærum kommune Nr. 7 Årgang 24 Skolehverdagen venter Smart miljø I juni deltok ordfører Lisbeth Hammer Krog på SmartCity-konferanse i Amsterdam. Temaene var mange; alt fra energipolitikk, modeller for samarbeid, til beste praksis med eksempler fra andre SmartCity byer. Side 2 På tide å flytte Mamma og pappa får lov til å komme på besøk, smiler Marie og viser frem kjøkkenet i sin nye leilighet. Hun synes det var på tide å få sitt eget hjem. Side 6 GLEDER SEG: I juni fikk høstens nye førsteklassinger en smak av livet på Lesterud skole. Det var spent stemning i klasserommet, men å rekke opp hånden for å si noe var en selvfølge for alle. Og om skolen visste de allerede at de får lekser, at de skal lære matte, lesing og skriving og at de treffer mange nye venner. Foto: Ingvild Amble Eriksen n Barneskolene i Bærum tar i høst imot sitt største elevkull i historien. 20. august begynner førsteklassinger på skolen. Side 4 5 Manga-dans Danseforestillingen Tezuka har gjort enorm suksess over hele verden. Nå tar Guro Nagelhus Schia med seg sine kollegaer til Bærum Kulturhus. Side

2 2 politikk og samfunn Plan for Bekkestua Nord BEKKESTUA: Områderegulering for Bekkestua nord, var oppe til behandling i Planutvalget 21. juni. Reguleringsplanen legges nå ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. Tidligere har det vært lagt frem to forslag til regulering for Nadderudveien 1 og Gamle Ringeriksvei 43. Det ble da vedtatt at planene skulle stilles i bero til en offentlig plan for Bekkestua sentrum nord var ferdig. Hensikten med en ny regulering er å omforme området til en mer bymessig struktur, i likhet med andre deler av Bekkestua. Det vil være viktig å begrense gjennomgangstrafikken på Jens Rings vei Gamle Ringeriksvei, og å gi godt nok parkeringstilbud i ytterkantene av området og fjerne bakkeparkering. Gatene skal være primært for myke trafikanter, men det skal legges til rette for langsom gjennomkjøring for buss og andre kjøretøy. Mer informasjon: under Politikk og demokrati Fornyelse av bevillinger 2012 SANDVIKA: Behandlingen av søknader om fornyelse av salgs- og skjenkebevilling er noe utsatt. Alle med gyldig bevilling kan benytte denne som normalt inntil 30. september Dette er bestemt av kommunens formannskap. De som har salgs- og skjenkebevillinger i Bærum fikk i løpet av oktober 2011 tilsendt informasjon om søknadsprosessen for ny bevilling. De som ikke sendte inn søknad innen fristen ble purret på telefon og ved brev sendt til forretningsadresse registrert i Brønnøysundregistrene. Søknadsfristen er nå gått ut. Alle bevillinger skal gjennom ny behandling hos politi, sosialtjeneste og skattemyndigheter. Sakene sendes deretter til politikerne for vedtak. Bakgrunnen for at alle bevillingene må fornyes er alkoholloven, som legger opp til at hver kommune kan bestemme en del grunnleggende prinsipper om alkoholpolitikken i kommunen. Etter et kommunevalg kan derfor alkoholpolitikken endres. Leif Larsens vei stengt for gjennomkjøring SmartCity = s Leif Larsens vei. Foto: Ingvild Amble Eriksen Etter at Løkkeåstunnelen åpnet for trafikk, vil ombyggingen av søndre del av Leif Larsens vei starte opp. siri anne bjørnbakken Tlf: SANDVIKA: Veien stenges fra nummer 15 (Mekonomen). Strekningen vil være åpen for gående og syklende, men fremkommeligheten vil være dårligere i anleggsperioden. Arbeidene i Leif Larsens vei skal etter planen pågå frem til jul Søndre del av Leif Larsens vei skal bygges om til miljøgate. Gående og syklende skal få bedre forhold. Fortauet utvides fra 1,5 til 3,5 meter. I tillegg vil området få en estetisk opprusting. Det vil blant annet bli satt opp nye belysningsmaster, nytt rekkverk mot Sandvikselven, og benker på strekningen. I tillegg vil det bli utført arbeider med vann- og avløpsnett, samt kabler. Når prosjektet er ferdig, vil nordre og søndre del av Leif Larsens vei være fysisk atskilt med et lite grøntareal. Nordre del vil være en del av fylkesveg 164, mens søndre del vil bli en lokal atkomstveg. Gang-/ sykkelveien vil være sammenhengende fra Brynsveien ned til Sandvika sentrum. Kontaktperson hos Statens vegvesen: Prosjektleder Anne-Lise Gillebo Tlf / Mer informasjon: Bæringen Utgiver: Bærum kommune Kommunikasjonsenheten 1304 Sandvika REDUSERER KLIMA GASSUTSLIPP: - Bærum har ambisiøse mål om reduksjon av klimautslipp. Gjennom smarte løsninger, smarte reiser, smarte kontorer og smarte bygg kan vi sammen med næringslivet og innbyggerne bidra til redusert energibruk og klima utslipp innenfor bygg og transport, sa ordfører Lisbeth Hammer Krog på den internasjonale konferansen i Amsterdam om Smart Cities. Bente skåret Tlf: SMARTCITY EVENT 2012: På SmartCity-konferansen i Bærum kommunes hovedsentralbord Ansvarlig redaktør Lisa Bang Redaktør Synne Storvik Vigdis Bjørkøy Amsterdam 27. og 28. juni, var ordføreren invitert til å holde foredrag om SmarCity Bærum og hva kommunen jobber med for å redusere klimagass-utslipp. Vi har som mål å redusere klimagassutslippene med 20 prosent innen Dette skal vi i samarbeid med næringslivet og innbyggerne klare ved å utvikle smarte og brukervennlige løsninger,sa Hammer Krog. Inspirasjon og nettverksbygging På konferansen var det representanter fra myndigheter og Smart- City byer i flere land i Europa. Temaene var mange; alt fra energipolitikk, modeller for samarbeid, til beste praksis med eksempler fra andre SmartCity byer. Det har vært veldig inspirerende Teknisk produksjon / trykk Senter Grafisk, Larvik eksemplarer Distribusjon Posten Norge AS og nyttig å høre om gode erfaringer fra andre SmartCity byer. Fra Bristol fikk vi høre om ambisiøse mål; en reduksjon av klimagassutslipp med 40 prosent frem mot Og de har allerede klart å redusere med 15 prosent, bl.a. gjennom rehabiliteringsprosjekter av boliger og smarte energibesparende it-løsninger i kommunale bygg, sier ordføreren. For Bærums del vil det være naturlig å se nærmere på våre satsingsområder på Fornebu og i Sandvika. Når ny E16 tunnel under Sandvika åpner i 2017, skal vi utvikle en ny miljøvennlig bydel der E16 i dag går. Her skal vi legge til rette for kanskje nye boliger og nye arbeidsplasser. Planleggingen er i startfasen, sier Hammer Krog. Smarte arbeidsplasser Klager på distribusjonen rettes til Bærum kommune, telefon Stoffrist neste nummer onsdag 13. september 2012 Hva hvis det var en måte for folk å jobbe mer effektivt, unngå trafikkork, oppnå bedre balanse mellom arbeid og privatliv, spare energi og redusere CO2-utslipp, samtidig som bedriftene kutter sine kostnader? Dette og mer, var noe av det ordføreren fikk høre under et besøk hos Microsoft i Amsterdam. Ukentlig har de besøkende som kommer for å se hvordan Microsoft har tilrettelagt arbeidsplassen med fokus på å redusere miljøutslipp og ha en fleksibel arbeidsplass for de ansatte. Microsoft Amsterdam har lagt stor vekt på møtefasiliteter med kaffebarer etc. og møteplasser i stedet for plasskrevende cellekontorer. Uten faste cellekontorer/arbeidsplasser frigjøres disse når de ansatte er i møter, arbeider utenfor kontoret eller på Har du innspill? Send dem til: De neste utgavene kommer: 20. sept., 18. okt. og 15. nov.

3 Ruspolitisk handlingsplan SANDVIKA: Ruspolitisk handlingsplan står på dagsorden i Sektorutvalg frivillighet, idrett, kultur og kirke 21. august. Kommunen er pålagt å utarbeide en rusmiddelpolitisk handlingsplan etter alkohollovens paragraf 1 7d, som skal rulleres hvert fjerde år. Saken var til behandling 12. juni, men ble vedtatt utsatt på grunn av handlingsplanens kompleksitet og behovet for mer tid. Den ruspolitiske handlingsplanen tar for seg blant annet bevillingspolitikk, skjenkepolitikk, tidlig innsats mot unge og livskvalitet for personer med rusmiddelproblemer eller rusmiddelavhengighet. Nye tomannsboliger SKUI: Reguleringsplan for Berghoffveien 48 på Skui legger til rette for oppføring av inntil fire tomannsboliger totalt åtte leiligheter. Rundt husene er det satt av rikelig med grøntområder. Planutvalget behandlet detaljreguleringsplanen i møte 21. juni og besluttet enstemmig at planen skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Les mer om planen på under Politikk og demokrati. politikk og samfunn 3 Rådmannen slutter SANDVIKA: Rådmann Marit Langfeldt Ege og Bærum kommune har blitt enige om at ansettelsesforholdet skal avsluttes. Hun vil motta etterlønn tilsvarende 10,5 måneders lønn. Jeg vil på vegne av Bærum kommune takke Marit Langfeldt Ege for den innsatsen hun har nedlagt for utviklingen av Bærumssamfunnet siden hun startet i 2008, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog. Bærum kommune vil nå starte prosessen med å rekruttere ny rådmann. Fungerende rådmann er Hans Kristian Lingsom. Han sitter til ny rådmann er på plass. mart miljø konferanser og kurs. Amsterdamkontoret har beregnet at kun 70 prosent av de ansatte er på kontoret samtidig. I perioder når store deler av de ansatte er borte, stenges deler av bygget av, som igjen bidrar til blant annet lavere energibruk etc. Det er styring av temperatur, ventilasjon og lys der de ansatte oppholder seg til enhver tid. Redusert antall parkeringsplasser og månedskort til ansatte gir lavere klimagassutslipp gjennom redusert bilbruk. Det ble også demonstrert hvordan teknologi kan brukes for å jobbe smartere, raskere og bedre. Minnemarkering Onsdag 22. august kl vil det bli minnemarkering og avduking av minnesmerke over ofre for terrorhandlingene 22. juli Arrangementet varer ca en time. Sted: I Kjørboparken, der elven møter fjorden. Program: Innledning v/ordfører Lisbeth Hammer Krog, minneord v/leder i Bærum AUF Ida Sandvik Knudsen, tekstlesing, avduking av minnesmerke, musikkinnslag. Alle er velkommen til å delta. Adkomst til Kjørboparken: gå Kyststien langs elven, P-plass fra Kjørboveien, Buss til Kjørboveien. MINNESMERKE: Kjørboparken der elven møter fjorden, bildet tatt fra Kadettangen. FOTO: BENTE SKÅRET Satser på attraktive Asker og Bærum Akershus Reiselivsråd har fått ansvaret for å organisere og gjennomføre reiselivsstrategien for Asker og Bærum. marius morstøl jenssen Tlf: SANDVIKA: Det bestemte formannskapet 20. juni. Visjonen er «Attraktive Asker og Bærum skal være en foretrukket opplevelsesregion for kommunens egne innbyggere og for tilreisende». Dette står i utkast til reiselivsstrategi som er utarbeidet av begge kommunene i nær dialog med lokale reiselivsaktører. Felles reiselivssatsing i regionen Primærmålgruppen for reiselivet i Asker og Bærum bør være norske kurs- og konferanseaktører, samt lokalbefolkningen i Asker og Bærum. Sekundærgruppene er norske og internasjonale ferie- og fritidsreisende. I utkastet til reiselivsstrategi kommer det frem at reiselivsaktører ser potensialer i det lokale og regionale markedet og i kurs- og konferansemarkedet. Men manglende samarbeid, spesielt innenfor markedsføring, fremheves som den viktigste årsaken til at potensialet ikke er forløst. Evaluering etter tre år Undersøkelsen viser også at aktørene mener at dialog, bedre kunnskap om hverandre og flere møteplasser for reiselivsbedrifter, er forutsetninger for en positiv utvikling av reiselivsbransjen i Asker og Bærum. Formannskapet vedtok 20. juni mot en stemme (FrP) at Bærum kommune skal melde seg inn i Akershus Reiselivsråd som skal lede reiselivssamarbeidet, og støtte det med kroner årlig. En evaluering skal gjennomføres etter tre år. Akershus Reiselivsråd har i dag to årsverk og cirka 110 medlemmer, som reiselivsbedrifter, kommuner og regionråd. Industriutbygging på Vøyenenga Kommunestyret ga i møte 20. juni grønt lys for videreutvikling av industriområdet i Holmaveien på Vøyenenga. siri anne bjørnbakken Tlf: SANDVIKA: Området ligger mellom Isielva og Brenneveien, og grenser mot Gamle Lommedalsvei i sørøst. Det ligger tett inntil ny E16 med adkomst via Ringeriksveien. Næringsområdet skal utnyttes til lager, verkstedvirksomhet og administrasjon. Verneverdig gårdsbebyggelse, et bolighus og vegetasjonen mot Isielva og eksisterende boligbebyggelse bevares. Støyutredning Biologisk mangfold mellom Isielvas elvekant og skråningen mot Brenneveien er vurdert og tatt hensyn til i planbehandlingen. Det har vært uttrykt bekymring for økt støy og mer trafikk. Kommunestyret vedtok derfor at det bør utarbeides en revidert støyutredning der alle relevante støykilder fra næringsområdet er med. En vurdering av støybelasningen for naboene ut over ordinær arbeidstid skal også med i utredningen. Grenseverdiene i Miljøverndepartementets retningslinjer om støy fra industri og terminaler ved planlegging etter Plan- og bygningsloven skal ikke overskrides. Vedtatt mot tre stemmer Et forslag fra SV om å utsette behandlingen av planen til Kommunedelplan for Sandvikavassdraget er ferdigbehandlet, fikk kun fire stemmer. Flomsituasjonen i om rådet ved Holma vil bli grundig gjennomgått ved behandlingen av kommunedelplanen. Saken ble vedtatt mot tre stemmer (SV). Politiske møter Kommunestyret sept. Formannskapet og 29. aug., 19. sept. Sektorutvalg bistand og omsorg aug. og 6. sept. Sektorutvalg barn og unge aug. Sektorutvalg miljø, klima og kommunalteknikk aug. og 20. sept. Sektorutvalg frivillighet, idrett, kultur og kirke aug. og 11. sept. Sektorutvalg eiendom og administrasjon aug.? og 11.sept. Planutvalget aug. og 13. sept. Kontrollutvalget aug. og 17. sept. Bylivutvalget aug. Utvalg for samarbeid sept. Alle møtene holdes i rådhuset. Kommunestyret starter kl 18. Formannskapet starter kl 19. Alle sakspapirer finnes på kommunens hjemmeside under Politikk og demokrati. Der står det også møtested og tidspunkt.

4 4 nyheter og reportasjer Høstens nye rektorer Nytt skoleår betyr også at noen skoler starter opp med ny leder. I august begynner tre nye rektorer i Bærumskolen, to på barnetrinnet og en på ungdomstrinnet. Utvikling av hver enkelt elevs potensial, tilrettelegge for god klasseledelse og å legge et godt grunnlag for voksenlivet er noe av det de tre vil vektlegge. Men først skal de gjøre seg kjent. INGVILD AMBLE ERIKSEN Tlf: Tor Tangen Ny rektor på Jar skole 41 år, fra Lillehammer Kommer fra stilling som pedagogisk redaktør i Gyldendal akademisk Tor Tangen har bak seg 15 år i skolen som lærer, inspektør og rektor, og har jobbet på Hosle, Jar og Bærums Verk skoler i Bærum, i tillegg til Skøyen skole i Oslo og Bergan skole på Nøtterøy. - Jeg er veldig opptatt av å se hver enkelt elevs utviklingspotensial og ønsker å hjelpe elevene å strekke seg for å legge et godt fundament for fremtiden. Å utvikle grunnleggende ferdigheter etter prinsippet om tilpasset opplæring er viktig, samtidig som skolen ser og arbeider med det hele mennesket. Gode klasseledere er avgjørende for et godt læringsmiljø. Tor Tangen setter visjonen om en mobbefri skole i høysetet. - Jar skole har hatt veldig gode resultater gjennom mange år, og jeg vil videreføre det solide arbeidet og bygge på det gode samarbeidet mellom skolen og en engasjert foreldregruppe. seg godt i sin videre skolegang og i livet, og det krever at de har disse grunnleggende ferdighetene. Barna skal også lære å fungere sosialt. Emma Hjorth er en skole som ligner mye på den Beyer-Olsen kommer fra, med relativt høy andel flerspråklige elever og flerkulturelt miljø. - Det flerfasetterte er spennende, men krever at vi setter spesial- og språkundervisningen i system og får mest mulig ut av de rammene vi har. Min viktigste oppgave den første tiden blir å skaffe meg oversikt, og den får jeg best ved å bruke den innsikten de ansatte ved skolen LÆRE FOR LIVET: - Jeg vil gjerne få ønske alle nye førsteklassinger hjertelig velkommen til Bærumsskolen. Og jeg håper at de etter ti år har fått en god basis for sitt videre liv. Alle elever i Bærumsskolen skal oppleve trygghet og læring som gjør dem rustet til videre utdanning og voksenlivet, sier leder for sektorutvalg barn og unge, Anne Lene Hojem. INGVILD AMBLE ERIKSEN Tlf: SANDVIKA: Hojem er stolt av at vi i Bærum år etter år beviser at har. Jeg skal snakke med folk og følge med på undervisningen, sier Beyer-Olsen, som bosetter seg på Bærums Verk i august. FOTO: PRIVAT Siv Børven Moberg Ny rektor på Ramstad skole 39 år, fra Larvik Kommer fra stilling som assisterende rektor på Bjørnholt skole i Søndre Nordstrand i Oslo. - Jeg gleder meg til å begynne på Ramstad skole, og det kjennes godt å gå til en skole der jeg kan vi har landets beste skoler. Skolen er et prioritert satsingsområde for politikerne og administrasjonen i Bærum kommune, og Hojem mener resultatene viser at vi får igjen for innsatsen. Men gode resultater gir ingen grunn til å hvile på laurbærene. - Skolen er i stadig utvikling og vi må hele tiden følge med og strekke oss. Vi har svært dyktige lærere og rektorer som står på for skolen sin og elevene hver dag og som gjør skolen til det den er. De ulike skolene har også gode og forpliktende visjoner. Den viktigste, som gjelder for alle skolene i kommunen, er at skolen skal være mobbefri. Vi gir ikke opp kampen mot mobbing, og det er viktig å si fra dersom man opplever skolen som noe annet bruke kompetansen min sammen med personalet. Siv Børven Moberg har bak seg 11 år ved Bjørnholt skole, som hun har vært med på å gjøre om fra en ren ungdomsskole til en felles skole for ungdoms- og videregående trinn. De siste årene har Børven Moberg vært assisterende rektor med hovedansvar for ungdomsskoletrinnet i tillegg til linjene for musikk/ drama og medier/kommunikasjon på videregående trinn. - Jeg ser det som en stor fordel at jeg har god kjennskap til hva som kreves i videregående skole. Overgangen mellom ungdomsskolen og En god start på skolelivet enn trygg, sier Anne Lene Hojem, som understreker at alle elevene skal lykkes i skolen i Bærum. - Alle er ikke like sterke i alle fag, men alle har sine talenter som de skal få bruke og utvikle. Hver og en skal sees for den han eller hun er, sier Hojem. Mange barn i Bærum Årets førsteklassekull er det største noen gang i Bærum, og en stadig økning i elevtallet krever at skolebygningene rustes opp. Flere skoler bygges ut og rehabiliteres. Vedlikeholdet av skolebyggene utføres jevnt og trutt. Økningen i antall elever viser at barnefamilier har tillit til Bærum som skole- og oppvekstkommune. I Bærum er alle skolene bra, og det videregående er en viktig og krevende periode for de unge, sier Børven Moberg, som skal gjøre seg kjent med den eksisterende kulturen før hun legger premissene for veien videre. - Det viktigste for meg er å sette enkeltelevene i fokus og bidra til at hver enkelt kan utvikle sitt potensial. Siv Børven Moberg sier hun vil være en synlig leder for elever, foreldre og lærere. er korte avstander mellom dem. I noen deler av kommunen er det ekstra trangt om plassen på skolene, og det arbeides iherdig for å tilpasse skolenes kapasitet, forsikrer utvalgslederen, som også forsikrer at SFO-tilbudet i Bærum er godt. - Nesten alle barna på første til fjerde trinn går på SFO, og våre gode skolefritidsordninger drives av dyktige medarbeidere som sørger for varierte aktiviteter og gode tilbud til alle. SFO skal tilrettelegges for lek og læring, avslutter Anne Lene Hojem. Trygve Beyer- Olsen Ny rektor på Emma Hjorth skole. 53 år, fra Halden. Kommer fra stilling som rektor på Låby skole i Halden. Trygve Beyer-Olsen er ny i Bærumsskolen, med unntak av en gjestevisitt som praksisstudent på Ringstabekk skole under utdanningen på lærerhøgskolen. - Min kjepphest er at vi skal drive med både utdannelse og dannelse. I samarbeid med hjemmene skal vi lære barna å lese, skrive og regne, men også å oppføre seg som folk. Vår kjernevirksomhet er å legge et godt grunnlag slik at barna klarer - I Bærum er det bred politisk enighet om at skolen skal være et prioritert satsingsområdet, og vi kan vise til landets beste resultater over flere år. Jeg ønsker 1651 nye førsteklassinger et hjertelig velkommen til Bærumsskolen, sier leder for sektorutvalg barn og unge, Anne Lene Hojem. FOTO: INGVILD AMBLE ERIKSEN Oppmøte første skoledag etter ferien Sjekk når ditt skolebarn skal møte opp på skolen 20. august på Der står det tider for alle klasser og skoler og eventuelt hvor barna skal møte. Best på å gå til skolen Premien for beste skole i årets Gå til skolen -aksjon gikk til Høvik Verk skole. 2., 3. og 4. klasse, samt en 1.klasse. Aksjonen varte i tre måneder. I deltakerklassene gikk alle over 90 prosent av dagene. Stolte elever tok imot diplomet fra kommunalsjef Øyvind Wee 21. juni. I tillegg får de kroner som skal komme elevene til gode. I tillegg til hovedpremien, ble det delt ut fire førstepremier til klasser som hadde 100 prosent oppslutning om å gå til skolen i mai og seks andrepremier til klasser som hadde over 99 prosent oppslutning.

5 nyheter og reportasjer 5 Forventningsfull skolestart MØTT MED SANG: Fjorårets førsteklassinger er spente og klare. De har øvd, og nå runger Alfabetsangen i skolegården. Foran dem står forventningsfulle barn som skal begynne i første klasse i august. - Den sangen skal dere lære også, i tillegg til veldig mye annet, sier lærer Nina Krogstad og hilser de nye elevene velkommen til Lesterud skole. INGVILD AMBLE ERIKSEN Tlf: LESTERUD: Det er juni, fint sommervær og lett spent stemning i skolegården. Noen holder en mor eller far i hånden, noen klynger seg til en venninne eller venn. Men når lærer Nina ber dem følge etter lærer Alvhild Aase inn i paviljongen Kardemommeby, er sjenansen nesten borte. - Hva vet dere om skolen? Spør Nina når alle er vel inne. - Vi må rekke opp hånden. - Vi får lekser lesing og skriving og sånt. - Vi lærer matte. - Vi skal lære å lese. - Jeg har lært mye før, for jeg har spilt spill på pc en til pappa. Kunnskapstørste nye førsteklassinger Jo da, barna vet mye om hva det er å gå på skolen, og de svarer villig. De er absolutt klare for overgangen fra barnehage til skole. Når Nina leser Prøyseneventyret om geitekillingen som kunne telle til ti, er alle med i tellekoret. - Det blir bra å begynne på skolen og jeg gleder meg, særlig til å lære matte, sier Elise. Hun har en storebror som går i åttende klasse og som nettopp har hatt i lekse å se en film. Det synes Elise var en morsom lekse. Lærer Nina sier at det nok ikke blir så mange sånne lekser det første året på skolen. - Jeg tror det blir gøy, sier Mari, og hun tror også matte blir gøyest. - Og så er det litt gøy å bli kjent med noen nye venner. Jeg har gledet meg lenge og har vært på skolen før, for jeg har en storebror som går her. - Jeg vet mye mer om å gå på skolen for min storebror har gått på skolen mye lengre, sier Elise med et smil. Mathias: - Jeg gleder meg til å begynne på skolen. Jeg skal lære å lese og gjøre lekser, og så tror jeg det blir litt leking også. Ganske mye leking, tror jeg det blir. Men jeg gleder meg mest til å gjøre lekser. Og så tror jeg det vil krible litt i magen i sommer når jeg tenker på skolen. Det var fint å få komme hit i dag og se hvem som skal gå i klassen min og hilse på læreren. FOTO: INGVILD AMBLE ERIKSEN Bemnet: - Jeg gleder meg mest til å lære matte, og så skal jeg leke mye. Jeg har ikke tenkt at det er skummelt å begynne på skolen, det er bare gøy. Og så er det bra å se hvem jeg skal gå i klasse med. FOTO: INGVILD AMBLE ERIKSEN Ingrid Sofie: - Det er fint å begynne på skolen. Da kan man lære å lese og regne og ta matte. Man må høre på læreren sin, og så kan man lære seg mange forskjellige ting. Jeg tror det er litt leking i friminuttene, da kan vi leke ute. FOTO: INGVILD AMBLE ERIKSEN Janna: - Det er fint å begynne på skolen, for da kan vi lære matematikk og få nye venner. Jeg kjenner noen fra før, fra barnehagen. Men det er mange jeg ikke kjenner som jeg kan bli kjent med. Nå har jeg sittet ved siden av Ingrid Sofie og blitt kjent med henne, så nå er vi venner. FOTO: INGVILD AMBLE ERIKSEN Se opp for skolebarna! Når et rekordstort førsteklassekull strømmer ut på Bærumsveiene, stilles det ekstra krav til bilister og syklister. Skolebarna er de mykeste av de myke trafikantene. De voksnes atferd i trafikken er viktig for at de skal ha en trygg skolevei. VIGDIS BJØRKØY Tlf: Øvelse gjør mester! n Vi ønsker at barna skal bli gode og trygge trafikanter. Det må læres. n Snakk om hvordan vi må bruke øynene og ørene i trafikken. n Øv på å stoppe, se og høre før dere krysser en vei. n Se etter og snakk om andre trafikanter, skilt og signaler i trafikken. n Snakk om hva som kan være trygt og farlig å gjøre i ulike situasjoner. Kilde: De små 5- og 6-åringene er ikke erfarne trafikanter. Det er store forskjeller i modenhet og erfaring mellom barn på samme alder. Mye nytt skal læres og mye nytt oppleves på vei til skolen. Barna er impulsive, lekende og lar seg lett distrahere, de har liten trafikkerfaring og har vansker med å forstå alt de ser og hører i trafikken. De ser detaljer, men oppfatter ikke alltid sammenhenger. Se deg for! Det er viktig at barna lærer å se til begge sider. Men trafikkopplæring handler om mer enn regler. Det handler om å forebygge ulykker på lengre sikt og om å danne gode holdninger. Barna kan ikke bedømme avstand og fart til biler som nærmer seg og de forstår ikke alltid at det kan komme biler når de selv ikke ser dem. Foreldrene synder i trafikken Undersøkelser viser at barnas foreldre kan være de verste trafikksynderne. Trafikken rundt skolen kan HAR TRENING: Nora og Tina i 3. klasse og Anders i 4. klasse på Eikeli skole begynner å få god trening i å gå til skolen og passe seg i trafikken. Mandag 20. august slippes helt ferske førsteklassinger ut på skolevei og totalt skal nærmere elever i grunnskolen komme seg trygt til og fra skolen hver dag. FOTO: INGVILD AMBLE ERIKSEN være hektisk ved skolestart og skoleslutt. Området rundt skolene er ofte dårlig tilpasset dagens trafikk. Den økende biltrafikken skaper mange farlige og uoversiktlige situasjoner for elevene. Det oppfordres til at de foreldrene som må kjøre barna sine er aktsomme, og bruker skolens spesielle soner for å sette av og hente sine barn. Bruk refleksvest Hvis det er mulig bør barna gå til skolen. Fysisk aktivitet og frisk luft gjør barna mer opplagte på skolen. Er det flere som går, blir det færre biler på skoleveien. Det gjør barnas nærmiljø tryggere og triveligere. Mange steder oppleves skoleveien som lang og for farlig for de yngste barna. Det må likevel være et mål på sikt, at barna skal komme seg trygt til og fra skolen alene. Førsteklasseungene er små og kan være vanskelig å få øye på. Med refleksvest er de sikrere og blir lettere sett, selv om det på ingen måte er noen forsikring. Godt trafikkvett er viktigste trafikklærdom for de små. Bærumsskolen i tall og fakta - Med elever er høstens førsteklassekull det største i Bærum noen gang. Totalt øker elevtallet i grunnskolen med rundt 250 elever, og bare på ungdomstrinnet blir det 160 flere elever i år enn i fjor, sier kommunalsjef for skole, Øyvind Wee. INGVILD AMBLE ERIKSEN Tlf: Noen fakta om Bærumsskolen: Grav skole er kommunens største barneskole. I fjor hadde skolen 603 elever, mens Ramstad er den største ungdomsskolen med 500 elever forrige skoleår. Rykkinn skole er kommunens eneste kombinerte barne- og ungdomsskole. I fjor gikk 769 elever på denne skolen. Skoleåret 2011/2012 gikk totalt elever i Bærumsskolen. Dette er nesten 2,5 prosent av elevene i hele landet. Prognosene for kommende skoleår er at vi kommer opp i elever. De aller fleste elevene går på den skolen som er definert som nærskolen. Rundt syv prosent av førsteklassingene ønsker seg en annen barneskole enn nærskolen, mens rundt ni prosent av 8.-klassingene søker seg til en annen ungdomsskole enn den de tilhører. I Bærum har vi totalt 26 barneskoler, inkludert Glassverket som er en alternativ skole. Vi har 14 rene ungdomsskoler inkludert de alternative skolene Skarva og Sandviksbukta. I tillegg kommer Rykkinn skole, som er kombinert barne- og ungdomsskole og Haug skole og ressurssenter for barn med spesielle behov. Haug har en kapasitet på 120 elever. Voksenopplæringen sorterer også under grunnskoleopplæringen i Bærum kommune. I 2011 hadde Bærumsskolen fast ansatte fordelt på årsverk. I tillegg var cirka 450 personer tilknyttet skolene på timesbasis. Bærumsskolen ligger på toppen i landet når det gjelder resultater på nasjonale prøver. Skolen scorer også bra på undersøkelser om trivsel og sosialt miljø. Tallene for skoleåret vi nå går inn i er ikke klare før senere i høst. MANGE SKOLEBARN: Kommunalsjef for skole i Bærum, Øyvind Wee, har mange skolebarn og ansatte under sine vinger. Nesten 2,5 prosent av landets skolebarn går på en skole i Bærum. FOTO: INGVILD AMBLE ERIKSEN

6 6 nyheter og reportasjer Endret praksis på vikarleie Bærum kommune endret sine rutiner og praksis knyttet til kontroll av arbeidstid hos innleide vikarer. Pål hivand Tlf: SANDVIKA: Endringene innebærer at kommunens overordnede rammeavtale endres med hensyn til turnusarbeid og arbeidstid. Det er også utarbeidet et kontrollsystem for å sikre at arbeidstidsbestemmelsene følges. Systemet omfatter både faste ansatte og innleid arbeidskraft. Endringen kommer som en følge av at Arbeidstilsynet har avdekket at innleide vikarer har hatt for lange arbeidsdager, for mye overtid og for lite hvile. - Med disse endringene forsøker vi å forhindre at slikt skal skje igjen. Systemet skal automatiske varsle dersom turnus og overtid er i strid med lov- og avtaleverk, sier kommunalsjef Bovild Tjønn for pleie og omsorg. Funnene i rapporten er gjort i Flere tiltak ble igangsatt allerede i begynnelsen av 2011 for å sikre at innleie av vikarer skjer i tråd med lovog avtaleverk. Først ut med eiendomsinformasjon Før sommeren lanserte Bærum kommune, som den første kommunen i landet, tilgang til all sin geografiske informasjon via mobilappen Kommunekartet. Pål hivand Tlf: SANDVIKA: Programmet er tilgjengelig for nettbrett og mobiler på ios og Android. Tjenesten er utviklet av selskapet Norkart Geoservice AS i samarbeid med Bærum kommunes geodataavdeling. Siden 2001 har Bærum kommune arbeidet med å gi tilgang til kartverk og geografisk informasjon via sine nettsider. Appen Kommunekartet går ett skritt lengere, og gir deg nå tilgang til kartverk, reguleringsplaner og bestemmelser på ethvert gitt sted via mobil og nettbrett. Full åpenhet - Du kan for eksempel hente fram kart, reguleringsbestemmelser og alle vedtak og dokumenter via mobilen som gjelder det området du befinner deg i. Alle dokumenter, både eldre og nye, er tilgjengelig for brukeren umiddelbart, sier geodatasjef Kjell Berge i Bærum kommune. Appen er tilgjengelig for nettbrett og mobil, og kan lastes ned gratis fra Apple Store (ios) og Google Play (Android). Foreslå Bærums vakreste bygg Kjenner du til et byggverk eller omgivelser som utmerker seg? Bærum kommune søker nå kandidater til tidenes første arkitekturpris i kommunen. SYNNE STORVIK Tlf: SANDVIKA: Prisen kan gis til nybygg, tilbygg, uteanlegg eller restaurering av kulturminner. Anlegget/ prosjektet må være ferdigstilt i løpet av de fem siste årene. Alle kan komme med forslag. Hederspris Arkitekturprisen skal være en kommunal hederspris som kan gis til alle typer byggverk og bygde omgivelser som bidrar til å heve, utvikle og fornye estetiske kvaliteter i kommunen. Prisen vil bidra til bevisstgjøring av arkitektoniske og miljømessige verdier, både som en del av Bærums kulturarv og identitet, og som ledd i en helhetlig miljøog ressursforvaltning. Prisen kan gis til nybygg, tilbygg, uteanlegg eller restaurering av kulturminner. Oppnevnt for fire år Juryen som er oppnevnt av planutvalget, består av Eirik T. Bøe (V), Morten Larsen (H), arkitekt Nils Ole Brandzæg, arkitekt Beate Hølmebakk og plansjef Arthur Wøhni fra Bærum kommune. Juryen er oppnevnt for en periode på fire år. Prisen deles ut for første gang i september, og består av en plakett, diplom og et pengebeløp. Det var formannskapet som 8. februar vedtok å etablere en pris for god arkitektur i Bærum. Send inn forslag Send inn ditt forslag med en kort begrunnelse til Fristen for å sende inn forslag er 1. september. passer saksen: Kasper hadde æren av å holde frem saksen til ordføreren som skulle klippe snoren. FOTO: INGVILD AMBLE ERIKSEN Herre i eget hus PÅ EGNE BEIN: Det er helt superbra å flytte hjemmefra, sier Marie strålende. Hun har fått ny leilighet i Belsetveien 20, der hun bor sammen med åtte gode venner med utviklingshemming. Marie synes det var på tide å bo for seg selv. INGVILD AMBLE ERIKSEN Tlf: BELSET: Her har dere fått flott leiligheter, og jeg håper dere vil trives. Det er jo sånn at man gjerne vil få bo for seg selv når man bli voksen. Men jeg vet også at man gjerne har litt sommerfugler i magen når man skal flytte hjemmefra første gangen. Og det har sikkert foreldrene deres også, sa ordfører Lisbeth Hammer Krog, da hun foretok høytidelig åpning av boligene i Belsetveien 20. De ni unge voksne med psykisk utviklingshemming som har flyttet inn, er gode venner fra oppveksten. De har hver sin leilighet, og de har også en fast stab som hjelper dem. Leilighetene er finansiert av beboerne og deres foreldre, med lån fra Husbanken. Det er også foreldregruppen som har stått for mye av planleggingen og prosjekteringen av boligene. Foreldrene rettet en stor takk til tidligere ordfører Odd Reinsfelt for hans gode støtte i planleggingsfasen og til arkitekt Beate Bruun fra LPO, entreprenør Senterbygg, kommunens saksbehandlere, Husbanken og prosjektleder Erik Einekjær. Selvhjulpen Thea, Marie, Henrik, Pål, Trygve, Thea Birgitte, Kasper, Monica og Joakim strålte av stolthet og glede og viste gjerne frem leilighetene sine da ordføreren kom på besøk. De flyttet inn for noen uker siden, men nå var dagen kommet for den høytidelige, offisielle åpningen. - Jeg var litt lei av å bo hjemme med mamma og pappa, men de får lov til å komme på besøk, smilte Marie. - Og så drar jeg av og til hjem på besøk, da tar jeg bussen til Sandvika, og bussen derfra til Eiksmarka, forteller Marie, mens hun viser frem kjøkkenet med det hun trenger av utstyr for å lage mat. Vaskemaskin har hun også. Marie jobber på Wøyen gård, og nå har hun en grei spasertur til jobben. Kokk på eget kjøkken Også Kasper liker seg godt i leiligheten sin. Den er plettfritt ryddet og vasket til ordførerbesøket. Kasper hadde også fått det ærefulle oppdraget å holde frem saksen for ordføreren og var preget av stundens alvor til oppdraget var utført. - Jeg har fått det kjempefint og har fått innrede helt selv og valgt seng, sofa og stoler. Og tv! Og på kjøkkenet lager Kasper sin egen mat. To dager i uken sørger beboerne for sin egen middag i sin egen leilighet. Moren til Kasper forteller at de får litt hjelp underveis i matlagingen. - Jeg lager massevis. Taco er favoritten, sier Kasper med et smil. 23-åringen har vokst opp på Kolsås og har mange år bak seg med trening på Belset skole, så han er kjent i området.

7 Kriseøvelse i kommunen Etter en ukelang beredskapsøvelse i juni vurderer fylkesmannen Bærum kommunens evne til å håndtere en krise med langvarig strømbrudd som meget god. Bente skåret Tlf: SANDVIKA: Fylkesmannen i Oslo og Akershus roser fungerende rådmann i Bærum og hans stab for håndteringen av kriseøvelsen. Fylkesmannen opplyser i sin rapport at Bærum kommune har, gjennom høy egeninnsats og stort engasjement, benyttet denne øvelsen til å heve sin beredskap og krisehåndteringsevne når det gjelder hendelser med langvarig strømbrudd. Scenariet var dårlig vær kombinert med en del lokalt tilpassede hendelser forårsaket av vær og strømbrudd. Øvelsens formål var todelt; å se om kommunen er i stand til å drifte sin organisasjon på en forsvarlig måte, gitt et langvarig strømbrudd, samt å dyktiggjøre og samkjøre kriseledelsen og organisasjonen i krisehåndtering med særlig fokus på informasjonsarbeidet, nyheter og reportasjer media og publikum samt internkommunikasjon. - Vi har omfattende planverk som trer i kraft ved større og mindre kriser, sier fungerende rådmann Hans Kristian Lingsom. Best på bærekraft SANDVIKA: Bærum har for andre år på rad vunnet NHOs NM i bærekraft. Kommunen har god sysselsetting og høy kompetanse blant innbyggerne. BærekraftsNM gir uttrykk for hvilke kommuner som har størst lokal vekst og bæreevne basert på arbeidsmarked, demografi, kompetanse og økonomi. 7 Urett er fokus for årets tv-aksjon ENGASJEMENT: Stå opp for urett er mottoet for årets tv-aksjon, som går til Amnesty International. Pengene skal blant annet gå til arbeid for ytringsfrihet og systematiske overgrep i krigens bakgård. VIGDIS BJØRKØY Tlf: SANDVIKA: - I år skal tv-aksjonen favne bredt, forteller Amnestys frivillighets-koordinator i Bærum, Maja Østbye. Vi engasjerer oss sterkt mot diskriminering, blant annet av romfolket, og vil jobbe for at diskriminerte grupper får det bedre. Amnesty har jobbet for ytringsfrihet i mange land, og aksjonen i år vil bidra til å sette søkelyset på deres satsing på ytringsfrihet og folks rett til å tenke og mene det de vil. Det vi ikke ser - Et av temaene har vi kalt krigens bakgård, sier Østbye. Dette handler om volden vi ikke ser, overfall, tortur og systematisk voldtekt som et kalkulert ledd i krigen. Også reformene i Midt-Østen er på dagsorden. Det er mye å ta tak i etter den arabiske våren og den pågående krigen i Syria. Bedriftene har et samfunnsansvar, mener Amnesty International, både de som jobber og har bedrifter i de landene der menneskerettighetene ikke blir overholdt, og bedrifter her hjemme som kan støtte arbeidet på ulike måter. Slik jobber Amnesty Over 300 etterforskere intervjuer fanger, følger rettssaker, snakker med menneskerettighetsgrupper og med familiene til de som utsettes for overgrep. Deretter informerer de gjennom rapporter som spres i alle mulige tenkelige informasjonskanaler. Hvis Amnesty må gjennomføre en hasteaksjon for å få en fange løslatt, samles på det meste mennesker verden rundt innen 24 timer. Lyst til å bidra? Bli bøssebærer: Eller ta kontakt med Maja Østbye på tlf Eller e-post: com Amnesty International n Verdensomspennende og medlemsstyrt organisasjon. n Stiftet i n Jobber for at alle får oppfylt grunnleggende menneskerettigheter. n Organisasjonen har nærmere 3 millioner medlemmer, støttespillere og abonnenter i over 150 land. n Fikk Nobels fredspris i Bildetekst: Følg oss på facebook - Vi ønsker å vite hva innbyggerne forventer av kommunale tilbud på Facebook og andre sosiale medier. Følg oss, og gi oss beskjed om hva dere har nytte av, oppfordrer kommunikasjonssjef Lisa Bang i Bærum kommune. Pål hivand Tlf: SANDVIKA: Bærum kommune var tidlig ute på sosiale medier, og er i dag representert på de største sosiale plattformene som Facebook og Twitter. Erfaringene er i all hovedsak positive, men Bang understreker at det nå er et behov for å sette kommunens satsning på sosiale medier inn i en større og mer strategisk sammenheng. Nytte via sosiale medier Kommunikasjonssjefen understreker at ambisjonen er å tilby nytte. Ikke nødvendigvis til alle i alle kanaler, men til noen i alle kanaler. Hun er opptatt av at kommunen skal måles på sin samlede innsats i kommunikasjonsarbeidet. - I dag har vi en rekke informasjonsog kommunikasjonskanaler, fra papiravisen Bæringen, hjemmesiden vår og Facebook. Og det er åpenbart at dette er helt ulike kanaler med ulikt innhold, og de skal fylle ulike behov. Det vi ber om, er hjelp til å definere hva slags behov kommunen skal og kan fylle i de nye kanalene, understreker hun. Forenkle kommunikasjonen - Vi har de vanlige hovedkontaktpunktene for kommunen som en felles epostadresse, ett telefonnummer til kommunen, hjemmesiden vår - og vi er på Facebook. Vårt ønske er todelt: For det første å få vite mer om hvordan innbyggerne ønsker å bruke sosiale medier, som Facebook, til menngsytring, til å gi beskjeder, om for eksempel forsøpling i naturen eller andre typer henvendelser. Det andre vi ønsker er å få tilbakemelding på hva slags innhold innbyggerne synes er nyttig at vi legger ut på sosiale medier. Målet er å bruke denne informasjonskanalen til å forenkle kommunikasjonen med innbyggerne i Bærum, sier Bang og legger til at hun er opptatt av at kommunen måles på sin samlede innsats i kommunikasjonsarbeidet. Møte innbyggernes behov Frem til nå har omkvedet vært at alle må på sosiale medier, også kommunen. Men i Bærum kommune er erfaringene at det er vanskelig å få målt effekten av tilstedeværelsen på ulike sosiale medier. - Slike målinger må baseres på de forventningene vi skal innfri. Derfor trenger vi å få vite mer om nettopp det, sier Bangg. Hensikten er at kommunen skal kunne måle i hvilken grad innsatsen i sosiale medier bidrar til å møte innbyggernes behov og kommunens mål for virksomheten. Innbyggerdugnad I 2007 startet Bærum kommune Wikipediastafetten, som resulterte i et tusentalls nye artikler om Bærum på nettleksikonet Wikipedia, skrevet av innbyggerne selv. Det bidro til å gjøre Bærum kommune mer synlig på nettet og i søkemotorene. - Det er denne dugnadsånden og viljen til innsats vi nå håper å kunne høste av når vi nå ber om innbyggernes tilbakemeldinger på våre sosiale kanaler. Følg oss, og gi oss beskjed, oppfordrer kommunikasjonssjef Lisa Bang.

8 8 nyheter og reportasjer SOMMERJOBB PÅ MARIE P: Anna Lasztóczi fra Budapest og Dominika Mayerova fra Bratislava er to av til sammen 15 utenlandske ungdom som har jobbet frivillig i ungdomstjenesten i Bærum i sommer, på Marie P. på Dønski. Arbeidet er kommet i stand gjennom et samarbeid mellom kommunen og den internasjonale frivillige organisasjonen Isaac. Oppholdet var på til sammen seks uker. Vi elsker å være her. Det er en god erfaring å jobbe som frivillig, og vi trives godt her i Bærum. Vi har vært med barna ut på utflukter og finner på nye aktiviteter hver dag. Det gjør ikke noe at det har vært dårlig vær, sier Anna og Dominika til Bæringen. FOTO: SYNNE STORVIK Næringslivsdagen i Bærum FORNEBU: Bærum Næringsråd arrangerer mandag 27. august- Næringslivsdagen i Bærum 2012, og jubileumskonferanse i anledning rådets 25 års virke. Til plenumskonferansen kommer konserndirektør Kristin Skogen Lund, ordfører Lisbeth Hammer Krog, BIprofessor Torger Reve, konserndirektør Karin Bing Orgland i DN. Det blir også arrangert gründercamp i samarbeid med Ungt entreprenørskap med 100 elever fra ungdomsskoler og videregående skoler i Bærum. Ny IKT-sjef i Bærum kommune SANDVIKA: John Wahlstrøm er ansatt som IKTsjef i Bærum kommune fra 1. juli. Han vil ha ansvaret for hele IKT-området. Wahlstrøm er 48 år og var frem til 1. januar 2012 leder for Grønn IT i Accentures Globale Managetment Consulting gruppe innenfor ITstrategi, infrastruktur og sikkerhet. Han har tidligere vært avdelingsleder av konsulentenheten Business Development i EDB Telesciences med 40 konsulenter. I dag er han selvstendig konsulent i et konsulentfellesskap. Den nye IKTsjefen er utdannet Master of Science og Bachelor of Economics fra Copenhagen Business School. POSITIV RAPPORT: Før sommeren ble SINTEF-rapporten om velferdsteknolog presentert for Bærum kommune. Til venstre prosjektleder i Bærum kommune Kristin Standal og ordfører Lisbeth Hammer Krog. FOTO: INGVILD AMBLE ERIKSEN Velferdsteknologi er morgendagens eldreomsorg Møteplan Ungdommens kommunestyre (UKS) Tirsdag 11. september er det formannskapsmøte. Torsdag 20. september er det kommunestyremøte. Begge møtene starter klokken Ungdommenes kommunestyre (UKS) består av 3 elever fra hver ungdomsskole og hver av de videregående skolene i Bærum, til sammen 63 representanter. Mer informasjon på www. baerum.kommune.no/uks. LØSER UTFORDRINGER: Konklusjonene fra SINTEF og kommunens erfaringer fra pilotprosjektet i Bærum viser at velferdsteknologi bidrar til at eldre kan bo hjemme på en tryggere måte, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog. Den enkeltes frihet til å bestemme over egen hverdag og aktiviteter blir styrket. SYNNE STORVIK Tlf: sandvika: - Fremdeles gjenstår teknologisk utvikling for å finne mer individuelle og brukerrettede løsninger, forteller Hammer Krog. - Men velferdsteknologi vil kunne løse mange utfordringer innenfor morgendagens eldreomsorg. Både for kommunen og seniorer som ønsker å bo hjemme har velferdsteknologi et stort potensial og gir store muligheter. Det viser SINTEF-rapportene som ble lagt frem 25. juni. Mulighetene som ligger i velferdsteknologien er størst, når den er individuelt tilpasset etter eldre hjemmeboendes behov. Cirka 40 prosent av eldre over 67 år bor av alene. Bruk av velferdsteknologi kan føre til at disse kan bo hjemme på en tryggere måte. Gode erfaringer I Bærum har flere hjemmeboende eldre testet ut ulike typer teknologiske løsninger. Intervjuer med brukere og ansatte viser at velferdsteknologi kan være et gode og bidra til at eldre kan bo trygt hjemme. Fremdeles er en del av teknologien som er prøvd ut i prosjektet ennå under utvikling. Det samme gjelder organiseringen av tjenestene. Pilotprosjektene har vært positive, og vi har hentet inn nyttig erfaring om både teknologien og om hva vi må ha på plass før teknologien kan tas bredt i bruk. Rapporten understreker viktigheten av tett samarbeid mellom forskning, tjenesteytere og brukerne, sier prosjektleder Kristin Standal i Bærum kommune. Etablering av kontaktsentral Før teknologiløsninger kan tas i bruk på bred basis, må både teknologi og støttesystemer være på plass. Det er viktig og høyt prioritert å få etablert en kontaktsentral i kommunen, sier Standal. Ordfører Lisbeth Hammer Krog understreker at velferdsteknologi aldri kan erstatte den mellommenneskelige kontakten i eldreomsorgen. Møter mellom mennesker kan aldri erstattes av teknologi. Det handler om at hele mennesket blir sett og føle seg respektert. Vi ser likevel at dagens seniorer holder seg friskere, lever lenger, reiser mer og har stor datakunnskap som gjør at tjenestene til kommunen må utvikles i forhold til en ny virkelighet. Å bo hjemme så lenge en kan er noe vi alle ønsker, sier Hammer Krog. Hopp i bassenget i høst SANDVIKA: I høst starter Bærum kommune opp igjen bassengtreningene sine ledet av fysioterapeuter. Til sammen har kommunen 17 grupper for innbyggere over 18 år. Treningsgruppene retter seg mot innbyggere som trenger opptrening i forhold til hofteproblematikk, fibromyalgi eller slag. Det er også blandings- og treningsgrupper. Gruppene er fordelt på tre ulike steder: Ramstad skole, mandager: Klokken 14:50-17:30. Berger svømmehall, tirsdager: Klokken 9:30-12:00 Henie Onstad Seniorsenter, onsdager: Klokken 12:30-20:00 Oppstart: mandag 27. august. Vanntemperaturen ligger fra grader. Det er ledige plasser på Ramstad skole og Henie Onstad på ulike grupper. Mer informasjon og pris, bassengkoordinator Mai-Lisbeth Hafstad, mobil: FOTO: SYNNE STORVIK

9 9 - Vi ønsker hjertelig velkommen t Vi ønsker hjertlig velkommen til Sandvika Byfest fra august 2012.byfest En byfest som som inneholder inneholder alt En alt man kan ønske seg: Konserter, dans, teater, utstillinger, barne- og ungdomsaktiviteter og et stort teater, utstillinger, barne- og ung - Vi ønsker hjertelig velkommen til Sandvika byfest fra marked med spennende varer og godeaugust byfesttilbud En byfest som inneholder alt man kan ønske seg: Konserter, dans, med spennende varer og gode byfe teater, utstillinger, barne- og ungdomsaktiviteter og et stort marked med spennende varer og gode byfesttilbud. sandvikabyfest.no Europeisk matmarked AUGUST - OTTO SVERDERUPS PLASS Kom og smak en rekke delikatesser når Europeisk matmarked inntar Sandvikas gamle del. Torget og gågata vil forvandles til en yrende markedsplass under årets byfest. Matmarkedet kommer til Sandvika allerede på torsdag. Her finner du spesialiteter fra nesten hele Europa. Skinker, pølser, oster, patèer og terter bare for å nevne noe. Oliven, oljer og eddiker, kaker og sjokolade. Varme pannekaker, paella og hvitløksreker. Og ikke minst veldig hyggelige og imøtekommende selgere! Mer om matmarkedet finner du på Show med Silje Velkommen til et forrykende show med Silje fra barne-tv. Lokalt marked I tillegg til Europeisk matmarked, fyller våre lokale utstillere gater og torg både fredag og lørdag, i den gamle delen av Sandvika. Silje Sirnes Winje er et kjent og kjært fjes for de fleste barn og småbarnsforeldre. I november 2011 slapp hun platen "Kykkelykkelig", en egenprodusert barneplate for de minste. Dette er en leken og melodiøs plate, med masse strengeinstrumenter og godt innenfor bluegrass-sjangeren. Tekstene er på barnas premisser hvor verden blir betraktet med skrått og underfundig blikk. Her finnes muntre sanger om høner som skrøner og kuer med luer, men også mer underfundige og ettertenksomme sanger om f.eks. det å være verken liten eller stor, men "Midt i mellom", som en av sangene heter. Vel møtt! UNGDOMSSCENEN LØRDAG 25. AUGUST KL. 10 Europeisk matmarked

10 10 KULTURNATT ELVELANGS Opplev Sandvikselvas magi på senkveldsvandringen fra Kadettangen til Kjørbotangen (ved Sandvika vgs) mellom kl Langs den fakkelbelyste ruten er det underholdning og spennende installasjoner. På Gallerikafe Artista på Kadettangen, Musikkafèen i Brambanis vei og i Løkkehaven serveres mat, varme og kalde drikker. Og gå ikke glipp av Hardkor sin vakre avslutningskonsert i Byparken kl Vi ønsker deg en nydelig vandring langs Sandvikselvas bredder i sene kveldstimer. sandvikabyfest.no SØNDAG 26. AUGUST KL BYSCENEN GRAFITTI- PROSJEKTET I GRINILUND Søndagsåpent går i gang med plassering av en temporær altertavle på scenen. Sokneprest i Grinilund menighet Tor Even Fougner forteller litt om prosjektet. Åpning ved Prosten i Bærum. Frelsesarmeen spiller ved ankomst fra Det blir også konsert med barn, ungdom og voksne fra Pinsekirken i Sandvika. AMCARS & WEST SIDE CRUISERS Møt Asker og Bærums lokale Amcarklubb i Sandvika under årets byfest! West Side Cruisers (WSC) har stor Amcar-samling langs elva utenfor Big Horn. Til daglig holder WSC til på Rud. Klubben er åpen for alle som har amerikanske kjøretøyer eller har interesse for disse og eller kulturen og musikken i fra USA. Konsert med WSC kl lørdag 25. august. TABLOID_bilag Baeringen_4sbyfest.indd 2 6/28/2012 3:48:57 PM

11 NYHETER: NYSIRKUSFESTIVAL AUGUST - KJØRBOTANGEN BYSCENEN I BYPARKEN FREDAG 24. AUGUST 20:00 Parkshow og dans "Swinging Sinatra" med Prime Time Orchestra Cirkus Xanti Uforglemmelige forestillinger og sirkusatmosfære i sirkuslandsbyen i Sandvika august! La deg forføre av nysirkusets magi, og utforsk et bredt internasjonalt program med forestillinger, seminarer, workshops! Det er fri entré i sirkuslandsbyen. Billetter til forestillinger kjøpes i sirkuslandsbyen eller på CIRKUS XANTI (NO) Pluto Crazy Leken og svimlende galskap i en forrykende nysirkusforestilling med live musikk. SPILLES: fre 17. aug kl 18.00, lør 18. aug kl søn 19. aug kl 14.00, tor 23. aug kl lør 25. aug kl 14.30, søn 26 aug kl Bill.: 245,-/195,- Varighet: 60 min L ATTRACTION CÉLESTE (FR) Bibeu & Humphrey Pionerer fra fransk nysirkus, endelig i Norge! Inderlig hjertevarm og morsom forestilling fra de musikalske klovnene Bibeu og Humphrey. SPILLES: lør 25. aug kl og søn 26. aug kl Bill.: 245,-/195,- Varighet: 50 min LØRDAG 25. AUGUST 11:15 Paradeshow 13:00 Fire kor - Lommedalen menighet 14:00 Høvik Barneteater 15:00 Bærum Barneteater 16:00 Høvik Janistjar 17:00 Dissimilis: Silver Rock (band) 18:00 Bærum Verk Musikkorps 19:30 Grav Storband Tom Waits konsert 21:00 Mooncats 00:15 Hardkor SØNDAG 26. AUGUST 10:30 Søndagsåpent: Presentasjon av grafittiprosjekt. Åpning ved prosten i Bærum. Friluftsgudstjeneste i regi av Den norske kirke Konsert med Pinsekirken i Sandvika 13:00 Bærum Vokalensemble 14:00 Mini-opera av Tsjajkovskij 15:00 Lomma Blues Band 16:00 Gamle Sandvika Storband FLOWER POWER SCENEN LØRDAG 25. AUGUST 12:00 Bærumkoret 13:00 Lommedalen Sangkor 14:00 Lommelerkene 14:30 KGB - Hele Sandvika danser 15:00 Folkedansgruppen Bæringen 16:00 Valborgs LØRDAG 25. AUGUST FRA KL BARNEPARKEN I Byparken er det barne- og familiepark hele dagen med underholdning fra scenen og masse aktiviteter. Det blir ansiktsmaling med Sandvika Barne- og ungdomsteater og BærMuDa Mini. Natursti med Bærum Turlag og fortellerstunder. Mediaverkstedet på Stabekk flytter til Sandvika for en dag. Her kan barna lære ulike animasjonsteknikker ved å trylle, trixe og leke med kamera. Ri på eselet Maskot eller brett flotte papirfigurer i origamiteltet. Såpebobler, ringspill, potetløp, kaste på bokser og dyrene i Afrika. Utenfor kulturhuset har vi satt opp utfordrende sprett- og hoppleker. LØRDAG 25. AUGUST KL PARADE AUGUST KL HIPHOP-GARASJEN Aktiviterer og konkurranser for barn og ungdom i Finstadgården. LØRDAG 25. AUGUST KL.12 OG TEATERLEK Kom å bli med på teaterlek med BærMuDa Mini i Bakgården, Lille scene lørdag kl. 12 og LØRDAG 25. AUGUST KL.13 PIPPI LANGSTRØMPE Store og små er hjertelig velkommen til Sandvika bibliotek lørdag kl. 1300, da kommer nemlig selveste Pippi Langstrømpe på besøk! LØRDAG 25. AUGUST KL.14 OLABILLØP BAKgården ligger mellom Brambanigården og Sandvika teater og byr på uteservering og underholdning - med palmer, sand, parasoller, sittegrupper, bordtennis og en liten dukketeaterscene. Under byfesten kan du oppleve kor, korps, teater, dans, små og store talenter som opptrer på og utenfor scenen fra fredag ettermiddag til søndag kveld. Rett etter barneforestillingen med Silje går paraden gjennom byen og ender i barneparken med et paradeshow! Olsenbanden spiller opp til sprudlende gange og dans gjennom Sandvikas gater. Dissimilis, BærMuDa, Circa cirkus m.fl. leder an paraden sammen med Bærums ordfører Lisbeth Hammer Krog og kultursjef Trine Bendixen. Tema for årets parade er Glitter & glamour - Sonja Henie 100 år. sandvikabyfest.no Lag din egen olabil og bli med i olabilløpet denne lørdagen. Sted: Kinoveien. Deltakelse på eget ansvar! Påmelding til Bjørn Lunøe innen 21. august til E: eller T: ANNET LØRDAG HAPPY FOR AFRICA OG BRUKTMARKED Løkkehaven inviterer til bruktmarked med auksjon lør For mer informasjon om alle aktiviteter, se byfestens nettside: TABLOID_bilag Baeringen_4sbyfest.indd 3 6/28/2012 3:49:03 PM

12 12 TORSDAG 23. AUGUST NYSIRKUSLANDSBY SANDVIKA VGS LØKKE BRO UNGDOMSSCENEN SANDVIKA STORSENTER CLAUDE MONETS ALLE LØKKEHAVEN RØDE KORS S A N D V BYPARKEN KOMMUNEGÅRDEN I K S E L V E N BYSCENEN & BARNEPARKEN RÅDHUSBROEN KJØRBO KINOVEIEN E18 TOGSTASJONEN OTTO SVERDRUPS PLASS GÅGATEN RÅDHUSET HELGERUDHALLEN BAKGÅRDEN FLOWER POWER SCENEN GÅGATEN RÅDHUSPARKEN LØRDAG 25. AUGUST - BÆRUM KULTURHUS ÅRETS BYFEST- KUNSTNER VIBEKE HØEGH ( ) MINNEUTSTILLING KADETTANGEN Sirkuslandsby, Cirkus Xanti Kjørbotangen (bak Sandvika vgs) Europeisk matmarked Otto Sverdrupsplass og gågata 16-20:30 Underholdning i Bakgården 18:00 Historisk vandring i Sandvika. Oppmøte ved Kulturhuset 21:00 Vorspiel Swinging Sinatra. Musikkflekken, bill. Kr. 100 / 50. Prime Time Orchestra FREDAG 24. AUGUST Sirkuslandsby, Cirkus Xanti Kjørbotangen (bak Sandvika vgs) Europeisk matmarked Otto Sverdrupsplass og gågata Byfestens markedsboder Gågata og Rådhustorget Underholdning i Bakgården Breakfilm og sosialt samvær Hiphop-garasjen (Finstadgården) 20:00 Teater med BærMuDa ungdom Lille Scene "Den siste sangen" 20-23:30 Parkshow og dans Byparken "Swinging Sinatra" med Prime Time Orchestra LØRDAG 25. AUGUST Gratis frokost til alle utenfor Meny i gågata Sirkuslandsby, Cirkus Xanti Kjørbotangen (bak Sandvika vgs) 10-10:30 Barneforestilling "Silje" fra NRK Super Ungdomsscenen, Claude Monets Plass Barnepark med aktiviteter for barn Byparken Europeisk matmarked i Otto Sverdrupsplass og gågata. Byfestens markedsboder i gågata og Rådhustorget. Storsenterets marked i Claude Monets allé Hopp og spretteleker utenfor Kulturhuset AmCar treff m/ West Side Cruisers Løkketangen ved Victoriagården 10:30-11:15 Karnevalsparade med oppmøte i Vestfjordsgaten bak Ungdomscenen Undervisning i Hiphop og break Hiphop-garasjen (Finstadgården) Underholdning på Byscenen, Byparken 12:00 Åpning av festivalkunstner Vibeke Høegh's minneutstilling 12:00 og 13:30 Teaterlek for barn med BærMuDa Mini. Lille scene 12:00 og 14:00 Yoga for barn, Rådhusparken Skaterampe med konkurranse ved Kommunegården GJESTEBRYGGEN Bruktmarked med auksjon kl. 14:00 Løkkehaven 12-16:30 Underholdning på Flowerpowerscenen i gågata ved lekeplassen Happy for Africa, Løkkehaven Underholdning på ungdomsscenen Claude Monets plass Underholdning i Bakgården 13:00 Foredrag v/ prof. Gunnar Danbolt i Bærum Kunstforening 13:00 Pippi Langstrømpe synger og forteller Sandvika Bibliotek 13:00 og 15:00 Yoga for voksne, Rådhusparken 13:00-17:00 Kom og dans inviterer til swing og salsa på torget ved Musikkbutikken 14:00 Olabilløp, Kinoveien 16:00 og 18:00 Teater med BærMuDa ungdom Lille Scene "Den siste sangen" 21:00 Mad Cow spiller Neil Young. Musikkflekken, bill kr. 180,- 22:00-00:00 Kulturnatt Elvelangs Fra Kadettangen til Løkkehaven 00:15 Midnattskonsert med Hardkor Byscenen i Byparken SØNDAG 26. AUGUST Sirkuslandsby, Cirkus Xanti Kjørbotangen (bak Sandvika vgs) Europeisk matmarked Otto Sverdrupsplass og gågata Underholdning på Byscenen, Byparken 12:00 og 13:30 Teaterlek for barn med BærMuDa Mini, Lille scene 12-14:30 Underholdning i Bakgården 12:00-15:00 Hundens dag Kjørboparken (ved nye politihuset) 14:00 ArkitektTUR på sykkel, oppmøte ved Malmskrivergården 14:00 Omvisning med performance i uteutstillingen "Lost garden" Henie Onstad Kunstsenter 14:00 Akershus gateteater Gjestebrygga på Kadettangen 15:00 Sandvika Byorkester Gjestebrygga på Kadettangen 16:00 Kom og dans inviterer til swing og salsa Gjestebrygga på Kadettangen 16:00 og 18:00 Teater med BærMuDa ungdom Lille Scene "Den siste sangen" 18:00 Fotballkamp Bærum SK - Hødd Sandvika Stadion på Kadettangen STRIKKEGRAFITTI Vibeke Høegh var en av Bærums mest spennende kunstnere. Kompromissløs, varm og engasjert, og en glimrende tegner. Utstillingsåpning lørdag kl. 12. Det blir også en rekke andre utstillinger under byfesten, se for mer informasjon. sandvikabyfest.no Med inspirasjon fra både inn- og utland har Sandvika endelig fått det strikkede element inn i bybildet. Flere av Bærums kreative strikkere har brukt sommeren på byfestens store strikkeprosjekt der trær i sentrale områder har fått ny drakt. De strikkede trærne kan oppleves i to uker, fra august. FACEBOOK: facebook.com/sandvikabyfestsgatestrikkere PERSPEKTIV PÅ ARKITEKTUR FRA SYKKELEN Bli med arkitekt og byplanlegger Pedro Ardila på sykkeltur i Sandvika. Få høre historiene og kuriosa til bygg som bl.a. Sandvika kirke, det gamle Lefdal-bygget, Kulturhuset og Rådhuset. Oppmøte ved Malmskrivergården søndag kl. 14. TABLOID_bilag Baeringen_4sbyfest.indd 4 6/28/2012 3:49:04 PM

13 Velkommen til annonsesidene Her annonserer først og fremst kommunale tjenestesteder om arrangementer, kurs og kunngjøringer som angår allmennheten. Det er gratis å annonsere i Bæringen, og vi tar med ikke-kommersielle annonser fra organisasjonslivet i den grad det er plass. Det vil si at arrangementene/kurs må være åpne for innbyggerne. Kjøp- og salgsannonser tas ikke inn. Annonsetekstene må være korte og konsise, klare til trykking. Bæringen-redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere lange tekster (over 1000 tegn). Vi kan dessverre ikke love plass til bilder og illustrasjoner. Annonsene sendes til: innen gjeldende frister. Neste utgave kommer ut 20. september med annonsefrist onsdag 5. september. Annonseansvarlig: Vigdis Bjørkøy annonser 13 VEDTATT DETALJREGULERING Kommunestyret vedtok i møte følgende plan: PlanID Reguleringsplan for Holmaveien Krav om erstatning eller straksinnløsning etter planog bygningslovens 15-2 og 15-3 må for ubebygd eiendom være fremsatt innen 3 år. For bebygd eiendom gjelder de samme frister etter at bebyggelsen eventuelt er fjernet. Vedtaket kan etter forvaltningslovens kap. VI påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus innen tre uker fra kunngjøringen. Klagen sendes via Bærum kommune, 1304 Sandvika, eller e-post: OFFENTLIG ETTERSYN I henhold til plan- og bygningsloven legges følgende planer ut til offentlig ettersyn i perioden : PlanID Bekkestua nord, områderegulering. Planen legges ut i to alternativer. Mindre endring av reguleringsplan for Bekkestua med omgivelser, planid , legges samtidig ut til offentlig ettersyn. Informasjonsmøte avholdes på Bekkestua bibliotek, foredragssalen, torsdag 30. august kl Saksbehandler: Synnøve Hench, tlf PlanID Vollsveien 166 og 168, detaljregulering. Saksbehandler: Ingrid Jørgensen Sollai, tlf PlanID Trulsrudmarka, felt B11, detaljregulering. Saksbehandler: Elin Horn, tlf PlanID Berghoffveien 48, detaljregulering. Saksbehandler: Roar Askeland, tlf PlanID Bekkestuveien 20, detaljregulering. Saksbehandler: Ingrid Jørgensen Sollai, tlf Innsamling av papp, papir, drikkekartong og plastemballasje PlanID Gjønnes gård, detaljregulering. Saksbehandler: Synnøve Hench, tlf PlanID Tveterjordet, detaljregulering. Saksbehandler: Roar Askeland, tlf Planene legges ut i kommunens biblioteker og på kommunens internettsider Merknader påføres planens navn og planid, og sendes Bærum kommune, 1304 Sandvika, eller e-post: innen Forurensning og renovasjon har ansvar for innsamlingen i samarbeid med Norsk gjenvinning. Sett sekkene godt synlig ut til kjørevei kvelden før henting. Plastsekkene skal knytes igjen! Er papirsekken for liten kan papir buntes sammen og plasseres ved siden av. Drikkekartong skal brettes, lages til kubber og legges i egen pose på toppen av innsamlingssekken eller beholderen. (NB! Tømming av store containere skjer på egen rute.) Ved spørsmål ring: Norsk gjenvinning på / E-post: Hentedag for ditt område, se datoen nedenfor: UKE 33 omr.9 Bekkestua-Høvik-Stabekk-Lysaker...16.aug omr.10 Høvik Verk...17.aug UKE 34 omr.11 Stabekk-Jar...20.aug omr.12 Østerås-Eiksmarka-Fossum...21.aug omr.13 Hosle-Nadderud...22.aug omr.14 Grav-Øvrevoll...23.aug omr.15 Fornebu-Snarøya...24.aug UKE 35 omr.1 Emma Hjort-Vøyenenga-Skui-Sollihøgda...27.aug omr.2 Rykkinn-Berger-Gommerud-Belset...28.aug omr.3 Rud-Hauger-Dønski-Evje-Kolsås...29.aug omr.4 Løkenhavna-Bærums Verk...30.aug omr.5 Lommedalen-Gullhaug...31.aug UKE 36 omr.6 Gjettum- Solberg-Valler-Avløs-Haslum sep omr.7 Løkeberg-Blommenholm sep omr.8 Tanum-Slependen-Jong-Sandvika sep omr.9 Bekkestua-Høvik-Stabekk-Lysaker sep omr.10 Høvik Verk sep UKE 37 omr.11 Stabekk-Jar sep omr.12 Østerås-Eiksmarka-Fossum sep omr.13 Hosle-Nadderud sep omr.14 Grav-Øvrevoll sep omr.15 Fornebu-Snarøya sep UKE 38 omr.1 Emma Hjort-Vøyenenga-Skui-Sollihøgda sep omr.2 Rykkinn-Berger-Gommerud-Belset sep omr.3 Rud-Hauger-Dønski-Evje-Kolsås sep omr.4 Løkenhavna-Bærums Verk sep omr.5 Lommedalen-Gullhaug sep Kognitiv svikt etter hjerneslag/hodeskade Mestringskurs 2012/2013 Kognitiv svikt Dette kan gi: nedsatt hukommelse og konsentrasjonsevne, nedsatt evne til å planlegge og å organisere dagen. Økt trettbarhet, og mindre utholdenhet. Mange trenger lengre tid på å utføre oppgaver og har nedsatt initiativ. Noen erfarer problemer med å fungere i hverdagen. Rehabiliteringsavdelingen i Bærum Kommune tilbyr kurs med mulighet for å dele erfaringer med andre i samme situasjon, få kunnskap om hva kognitiv svikt er og lære nye mulige strategier for å trene mestre dagen bedre. Kurset byr på informasjon fra fagpersoner. Sted: Kunnskapssenteret i Sandvika. Kurset går over 10 ganger hver gang fra kl til kl Oppstart oktober Kurset er for deg som bor i egen bolig i Bærum Kommune og er i alderen 18 til 65 år. For påmelding og nærmere informasjon kontakt: Trine Krogh Hall tlf , baerum.kommune.no eller Lief Helene Janborg tlf , Ledige plasser på musikkog kulturskolen høsten 2012: Musikk- og kulturskolen har lange ventelister til mange instrumenter og kurs, men det er imidlertid ledige plasser på noen tilbud: Sang med barn Høstkurs for foreldre med barn som er i alderen 1 til 12 måneder ved kursstart. Kurset varer i 12 uker. - Torsdag formiddag på Sjøholmen, Sandviksveien 130. Pris: Kr 1150,- for kurset Har du et barn som vil spille? Individuell opplæring: Fagott: For barn fra 7 år Trekkspill: For barn fra 6 år Litt viderekomne barn kan delta i orkester. Pris individuell opplæring fra : pr. år Gruppetilbud: Marimbagrupper: Grupper for barn og ungdom. Teaterkoret: : For aldersgruppen 7 til 12 år Informasjon/påmelding: no/musikkskolen Tlf Godt nok samarbeid etter samlivsbrudd - et kurstilbud for deg som enkeltforelder å forstå bruddprosessen å forstå konflikt og styrke kommunikasjonsferdighetene å se barnas livssituasjon å samarbeide GODT NOK om felles barn å bearbeide fortiden for å handle godt i fremtiden Familievernkontoret for Asker og Bærum starter opp kurs Mandag Tirsdag september februar kl. kl til sammen 5 mandager tirsdager med unntak av av høstferie vinterferie uke uke Kurssted er Familievernkontorets lokaler, Løkketangen 10A, 3. etg. Sandvika. Informasjon og påmelding: tlf eller Kultur og helse seminar på Solbakken Bo- og behandlingssenter den 26. sept kl 12:00 Gunnar Bjursell er professor i molekylærbiologi påp Karolinska i Stockholm, og har forsket påp hvordan kulturen både b kan forebygge og bidra til raskere helbredelse. Bjursell tar oss med påp en reise som gjennomgående ende og innsiktsfullt overbygger flere vitenskapsområder, og er i svenske utdannings og forskningsmiljøer kjent for sin kreativitet og evne til å se muligheter og elegante løsninger. l Lisbeth Johansen Nordin er prosjektleder for Kirkens Bymisjon sitt prosjekt Gjemt, men ikke glemt,, der Ammerudhjemmet går r nye veier for å øke beboernes livskvalitet. Prosjektgruppen finner frem til beboeres tidligere sosiale omgangskrets og inviterer dem påp besøk. Resultatet var bl.a. at en av beboerne fikk besøk k av 20 gamle venner! Vi jobber pt også for å få inn et innslag med gaming for eldre: Dataspill kan gi eldre som ikke kommer seg sås lett ut muligheten til å trene trygt og i et sosialt fellesskap. Nye spill som utvikles er tilpasset eldre, man må bruke hele kroppen til å spille, og forskning viser at også hjernen fungerer bedre!

14 14 annonser BASSENGGRUPPER HØSTEN 2012 ved Opptrening og rehabilitering Oppstart av bassenggrupper for høstsemesteret er uke 35 Ramstad skole mandager: Starter 27.august. Gruppene på Ramstad følger skolens ferier. Kl Treningsgruppe Kl Rygg-gruppe Kl Treningsgruppe Kl Treningsgruppe Berger svømmehall tirsdager: Starter 28. august Kl Treningsgruppe Kl Treningsgruppe Kl Rygg-gruppe Henie-Onstad Seniorsenter onsdager: Starter 29. august. Kl Hoftegruppe Kl Blandingsgruppe Kl Treningsgruppe Kl Treningsgruppe Kl Rygg-gruppe Kl.1630 Hoftegruppe Kl Fibrmyalgigruppe Kl Rygg-gruppe Kl Gruppe for slagrammede Kl Treningsgruppe Deltagerpris for semesteret er kr 1200,-. Deltakere med brutto familieinntekt under 4G (kr ,-)kan etter søknad innvilges redusert deltagerbetaling, kr. 700,- Påmeldingsfrist: Ved for få påmeldte kan enkelte grupper bli avlyst. Påmelding og nærmere opplysninger om gruppene: kommunefysioterapeut Mai-Lisbeth Hafstad tlf eller mail: «En god start» er et opplæringstilbud for deg som lever med diabetes 2. Lærings og mestringssenteret skal i samarbeid med Diabetesforbundet Asker og Bærum og Diabetespoliklinikken ved Bærum sykehus arrangere kurset En god start for personer med diabetes type 2. Kurset går over to dager, mandag 20. og mandag 27.august kl begge dager. Du trenger henvisning fra lege for å delta og det koster en egenandel på kr 307,- men er gratis hvis du har frikort. For informasjon og påmelding kontakt Endokrinologisk poliklinikk telefon ETABLERERTJENESTEN I ASKER OG BÆRUM - AKTIVITETSPROGRAM HØSTEN 2012 Grunnkurs i etablering, kl i Kommunegården i Sandvika: 30/8, 27/9, 25/10 og 29/11. Temakurs i etablering, kl i Asker kulturhus: 27/9 - Juss for småbedrifter 25/10 - Salg og markedsføring på web 29/11 - Salg og salgsteknikker Kunstneren som egen bedrift, kl i Asker kulturhus: 10/9 - Presentasjon av deg selv mot målgrupper og marked (modul III) 29/10 - Økonomi og organisering (modul IV) Grűnderforum, kl 8-10 i Kommunegården i Sandvika: 12/9 Miljø og samfunnsansvar, hvordan jobber Varner-gruppen? 7/11 En grűnder forteller sin historie Individuell veiledning i Asker og Sandvika: Tirsdager, torsdager og fredager Mentorprogram: Løpende opptak. Spørsmål rettes til Gratis kontor-/inkubatorplass: Løpende opptak. Spørsmål rettes til Lars Nordal på Påmelding til kurs gjøres på no. Timebestilling for individuell veiledning og næringsfaglig vurdering, fås hos Veiledningstorget: / Datakurs for seniorer Bekkestua bibliotek Mer informasjon på bibliotekets nettsider Påmelding : telefon Kom i gang! - for nybegynnere En dag pr. uke over 4 uker. Tirsdager Start: 4. september og 9. oktober. Bruk av PC skriving og internett - ukentlig gruppe Tirsdager Start: 4. september. Internett - bruk av web og e-post En dag pr. uke over 3 uker. Onsdager og torsdager Start: 12. september og 1. november Filbehandling - hold orden på dokumenter og bilder! En dag pr. uke over 3 uker. Torsdager Start: 6. september og 31. oktober Digitalfoto fra foto til album En dag pr. uke over 5 uker. Torsdager Start: 6. september og 18. oktober Bruk av Ipad minikurs 1 dag Torsdager Kursdatoer: 11. oktober og 18. oktober Bruk av Mac Onsdager Nybegynnere: Start: 5. september. Viderekomne: Start: 3. oktober. Bildebehandling: Start: 7. november Tenk nytt kjøp brukt BRUKTBUTIKKEN hos Mølla Kompetansesenter har en mengde spennende BRUKTBUTIKKEN ting til hyggelige priser; hos ting Mølla som kan Kompetansesenter miljø. I har tillegg en er mengde du med på å skape spennende arena full ting av mening til være vanskelige å finne andre steder. Ved å kjøpe fra oss, bidrar du også til gjenbruk og et bedre for mennesker som trenger arbeidstrening. Tenk nytt kjøp brukt hyggelige priser; ting som kan være vanskelige å finne andre steder. TVogstereoanlegg Ved kjøpe fra oss, bidrar El.artiklerogkjøkkenutstyr du også til Sportsutstyr,sykler, gjenbruk og et bedre vinterutstyr,skio.a. miljø. I tillegg er du med på å skape en arena Butikkenfylesheletidenmed: Antikviteterogmalerier Flo te,gam leog nyem øbler Bøker,plater,video etc Vitilbyrogsåmakuleringavsakspapirerogdokumenter kontaktossfortilbud. Åpningstiderforbutikken:Mandag,tirsdag,onsdagogtorsdag:kl.10 17, full av mening for mennesker som trenger fredag:kl.10 14,oglørdag:kl BRUKTBUTIKKEN hos Mølla arbeidstrening. Kompetansesenter har en mengde Merinformasjonpåwww.m oe la.no,tlf spennende ting til hyggelige priser; ting som kan være vanskelige å finne andre steder. Ved å kjøpe fra oss, bidrar du også til gjenbruk og Vi tilbyr også makulering av sakspapirer og et bedre miljø. I tillegg er du med på å skape en arena full av mening for mennesker som trenger arbeidstrening. dokumenter kontakt oss for tilbud. Vi har reparasjon / service på sykler Butikkenfylesheletidenmed: TVogstereoanlegg Antikviteterogmalerier kom innom for en prat hos oss. El.artiklerogkjøkkenutstyr Flo Åpningstider te,gam leog nyem øbler for butikken: Sportsutstyr,sykler, Mandag, tirsdag, Bøker,plater,video Velkom m etc en tilringeriksveien 193 B,1339 Vøyenenga vinterutstyr,skio.a. (Bæ rum ) onsdag og torsdag kl Vitilbyrogsåmakuleringavsakspapirerogdokumenter kontaktossfortilbud. Fredag kl og lørdag kl Mer Åpningstiderforbutikken:Mandag,tirsdag,onsdagogtorsdag:kl.10 17, informasjon finner du på fredag:kl.10 14,oglørdag:kl tlf Merinformasjonpåwww.m oe la.no,tlf Velkom m en tilringeriksveien 193 B,1339 Vøyenenga (Bæ rum ) Ønsker du å lære mer om gode kostvaner? Har du psykiske helseplager? Vi vil sette opp en liten gruppe hvor fokuset er å lære å lage sunn god hverdagsmat og å skape seg gode kostvaner. Vi har kjøkkenet på Bjørnegård psykososiale senter til rådighet. Ønsker du mer informasjon eller melde deg på gruppen kan du nå oss på e-post eller telefon. Tid: Mandager kl følgende datoer: 03/09, 10/09, 17/09, 08/10, 15/10 og 29/10 Samlet pris: 300 kr for å dekke råvarene. Sted: Bjørnegård psykososiale senter, Slependveien 1, 1338 Sandvika Kontaktinformasjon: Siv og Friederike, e-post: tlf , Refleksjonsgruppe for personer med kroniske smerter Lærings og mestringssenteret, Bærum sykehus starter opp en refleksjonsgruppe for personer med kroniske smerter. Dette tilbudet er utarbeidet i samarbeid med Foreningen for kroniske smertepasienter avd. Oslo og omegn og erfaringskonsulenter. Refleksjonsgruppen møtes 6 ganger kl med oppstart 3. september Du trenger henvisning fra lege for å delta og det koster en egenandel på kr 307,- men er gratis hvis du har frikort. For påmelding og informasjon kontakt Lærings og mestringssenteret, Bærum sykehus , Kurs i belastningsmestring (KIB) Kurset bygger på en metode basert på kognitiv terapi. Kurset skal gi deltakerne mulighet til selv å forebygge og mestre stress og belastninger. Deltakerne lærer om sammenhengen mellom tanker, følelser og handlinger. Bevisstgjøring og endring av uhensiktsmessige tanke- og handlingsmønster står sentralt. Deltakerne jobber aktivt med egne utfordringer. Praktiske opplysninger: Kurset går over 10 ganger, 2,5 timer per kurskveld. Kursstart: Tirsdag, 18. september 2012, kl til Kurssted: Walles mestringssenter, Anton Walles vei 37, 2. etasje, Sandvika. Maks 12 deltakere. Kurslederne har en forsamtale med de som ønsker å delta på kurset. Denne samtalen vil bli holdt i uke 36 og 37. Kurset koster kr. 1250,- i tillegg kommer kostnad for arbeidsbok 500 kroner. Kurset er et tilbud til personer bosatt i Bærum. Tirsdag 21. august 2012 klokken er det en times informasjon om kurset på Sandvika bibliotek. Påmeldingsfrist Innen 27. august For mer info og påmelding, kontakt Ruthard Eich eller Tone Elvenes: Telefon: E-post: E-post: Utlevering av nye avfallssekkker Sekker til restavfall I uke 36 (3. til 8. september) blir det levert ut nye sekker til restavfall. Det leveres en rull med 26 sekker per abonnement, som skal vare til neste utlevering om et halvt år (i uke 10 i 2013). Sekkene er grå og merket Uke Eventuelle klager på manglende mottak av sekker bes rettet til Transportsentralen Asker og Bærum, telefon , e-post: innen klagefristen på 4 uker. Ekstrasekker (blå), i ruller a 5 stk, selges i de fleste dagligvareforretninger i Bærum og hos Transportsentralen Asker og Bærum, Rudsletta 90. Sekker til plastemballasje I perioden fra uke 36 til uke 39 (3. til 28. september, og fortrinnsvis i sammenheng med datoene for innsamling) blir det levert ut nye gjennomsiktige knytesekker. Det leveres en rull med 25 sekker per abonnement, og sekkene skal vare i et år frem til september Sekkene samles inn hver 3. uke, dvs. 18 hentinger per år, samtidig med papirinnsamlingen. Eventuelle klager på manglende mottak av sekker bes rettet til Norsk Gjenvinning AS, telefon / , e-post: innen klagefristen på 4 uker. Generelle henvendelser vedrørende sekker skal også rettes til Norsk Gjenvinning AS. NB! Ved salg eller utleie av eiendommen skal antall sekker tilsvarende antall uker fra flytting til neste sekkeutlevering overlates til ny eier eller leietaker. Forurensning og renovasjon Billedkunst for barn og ungdom Kurset er et gruppebasert tilbud inndelt etter alder fra 7 år. Elevene får undervisning i en rekke teknikker én gang i uken. Undervisningsdager er tirsdag, onsdag og torsdag, og undervisningen foregår i godt tilrettelagte lokaler på Henie Onstad Kunstsenter. Kurset strekker seg over hele skoleåret 2012/2013, og elevene får innføring i en rekke teknikker og områder som: Grunnleggende tegning, landskapsmaleri, skulptur, fantasifigur, grafikk, stilleben, grafisk design ved utforming av plakat Kurs i fotografi for ungdom: Kurset er for ungdom fra 8. trinn og starter onsdag 5. september. Undervisningen er onsdag kl hele skoleåret 2012/2013, og kurssted er Henie Onstad Kunstsenter. Kursavgiften er kr 4465,- pr år. Søknadsskjema på e-post:

15 annonser 15 Skal du leie ut bolig i Bærum? Boligkontoret i Bærum kommune er stadig på utkikk etter boliger til kommunens innbyggere. Vi er ute etter boliger i alle størrelser, både til enslige og til familier. Og vi kjenner de potensielle leieboerne og finner en leieboer som passer inn i din bolig og i det lokale bomiljø. Kommunen stiller garanti for depositumet. Så dersom du tenker på å leie ut en bolig i Bærum kontakt Erik Asker på Boligkontoret på tlf eller eller Zaman Saleh Tel , mobil Debattkveld om stråling Trådløst nett og mobiltelefon i skole og barnehage - et pedagogisk og helsemessig problem? Debattkveld om barn og stråling, både i et helsemessig- og pedagogisk perspektiv. Torsdag 20. september kl 18 Sted: Grav Gårdsvei 5 på Jar De inviterte er: Statens Strålevern, ved Merethe Hanekam, biofysiker Folkets Strålevern, ved siv ing. og cyberniker Sissel Halmøy Karolinska Universitetsjukehus: Professor Olle Johansson, PhD neuroscience Anne Birgitte Friis-Røyem, steinerpedagog i 12 år og lærer i den offentlige skole de siste 5 år. Vi inviterer til temadag 13 sept for deg med kognitiv svikt etter hjerneslag og dine pårørende. kl Foredrag ved psykolog Kristin Kloster: Hvordan mestre den nye hverdagen? Nye roller i familien. Betydningen av aktivitet og deltagelse. Hvordan bearbeide følelsene og sorgen? Hvordan komme videre? Betydningen av å treffe andre i samme situasjon. Å være pårørende til en med kognitiv svikt. Hvor kan jeg få hjelp og finne noen å snakke med? Hamang Ressurssenter. Hamang terrasse 55, 1336 Sandvika Det finnes mange kommuner. Som en av Norges største, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne og samfunnets vegne. Våre medarbeidere vet at resultater og utvikling ikke kommer av seg selv. Derfor forventer også de mye; faglig utvikling, godt lederskap og attraktive karrieremuligheter. Dette bidrar til å gjøre oss til en av landets beste arbeidsplasser. Bærum kommune - kanskje ditt viktigste valg Jobb hos oss? Du finner ledige stillinger på Tilbud til foreldre, barn og ungdom Bryr meg Alle kommunale tilbud og tjenester til barn, unge og deres foreldre finner du på Er du bekymret for deg selv, en venn eller et barn, lurer på noe eller trenger råd, ta kontakt på e-post: eller telefon: Akutthjelp til barnefamilier Tilbud til familier som får et akutt hjelpebehov når mor eller far eller søsken blir syke, og som har barn under 12 år. Tilbudet gis etter en henvisning fra lege, helsesøster eller andre instanser i kommunen og har en varighet på inntil 4 uker. Akutthjelp til barnefamilier tilbyr hjelp og avlastning i form av samvær, stell og pass av barn. Det er en behovsprøvd egenbetaling. Kontakt: Koordinator Lisbeth Ramdahl Akutthjelp til barnefamilier, Helsetjenester barn og unge, Bærum kommune. Telefon: eller / E-post: Barn mangler besøkshjem Barneverntjenesten har et stort behov for besøkshjem for barn i alderen 1 til 12 år. Vi trenger forskjellige typer besøkshjem som kan inkludere et barn i familielivet en helg i måneden. Veiledning og samlingskvelder etter behov. For mer info eller uforpliktende samtale kontakt Thomas Edvardsen tlf: eller e-post baerum.kommune.no eller gå inn på kommunens internettside for mer info eller elektronisk søknadsskjema. Enestående tenåringsforeldre Tilbud til tenåringsforeldre som lever alene med ungdom. Temafellesskap. Sted: Marie Plahte familie- og aktivitetssenter. Dønskiveien 50, 1346 Gjettum. Gruppen møtes en mandag hver måned kl Kontakt/informasjon: Helsetjenester for barn og unge, telefon Familier i krise Tilbud til foreldre og andre foresatte med barn mellom 0 til 20 år, og som opplever at hverdagen er uhåndterlig. Råd og veiledning. Tilbudet er i regi av Helsekontoret for barn og unge i Bærum kommune. Gratis tilbud Kontakt: Helsesøster Ellen Frøyhaug på eller e-post Se også Grupper for enslige foreldre med barn i alderen 0-6 år Er du forelder som er alene eller mye alene om omsorgen for barn? Ønsker du å treffe andre i samme situasjon? Ønsker du å diskutere barneoppdragelse med andre foreldre og erfarne fagpersoner? Da er du velkommen til: Sandvika helsestasjon, Rådmann Halmrast vei 2, Sandvika Annen hver onsdag, ulik uke kl Det blir servert et enkelt måltid. Tilbudet er gratis. Dette er et samarbeid mellom Homestart og Helsekontoret for barn og unge. Send en sms eller ring før du kommer. Kontakt: Helsesøster Gerd Malum Kim, telefon Avlastning Stanga avlastnings- og ressurssenter er et tilbud om avlastning for psykisk syke barn og unge i alderen 12 til 18 år. Foresatte kan søke om avlastning ettermiddager og/eller helger. Målet er å gi familier til barn og unge med psykiske plager og sykdom en lettere hverdag, og å gi barnet/ungdommen et sted å treffe andre i samme situasjon. Søknad med vedlegg fra fastlege/bup sendes Tildelingskontoret, 1304 Sandvika. Mer informasjon kan fås ved henvendelse til Stanga, telefon , e-post: eller Tildelingskontoret på telefon Støttekontakter søkes Tilrettelagt Fritid i Bærum kommune søker etter støttekontakter til voksne personer som har psykiske problemer. Av oppgavene til støttekontakten kan nevnes å tilrettelegge for sosialt samvær og meningsfull fritid, bygge nettverk og forebygge isolasjon og ensomhet. Aldersgrense 18 år. Kontakt: Kirsten Hognestad Haugen telefon eller Ann Kristin Grøn telefon E-post: Eldre Vern for eldre Er du eller kjenner du noen utsatt for overgrep eller vold? Ta kontakt med Vern for eldre i Bærum. Tjenesten er gratis og kan være anonym. Kontakt: Bekkstua seniorsenter telefon eller Rykkinn seniorsenter telefon E-post

16 16 annonser TRENINGSGRUPPER i regi av OPPTRENING OG REHABILITERING i Bærum Kommune høsten 2012 Deltakere med brutto familieinntekt under 4G (kr :-) kan etter søknad innvilges redusert deltakerbetaling for enkelte av gruppene, se prisinformasjon under hver gruppe. Treningsgrupper for hjemmeboende med Parkinsons sykdom. Målgruppe: Personer med Parkinsons sykdom, som kan gå alene, med eller uten hjelpemiddel, men uten støtte av en annen person. Sted: Henie Onstad Seniorsenter, Sonja Henies vei 12, Høvik. Tid: Mandag kl Bassengtrening. Start uke 33. For mer info og påmelding, kontakt Kristine Reneflot eller Stine White, tlf alt. tlf Pris kr. 700,- (under 4G; ingen reduksjon) Tid: Mandag kl Bassengtrening og saltrening. Innlagt tid for kaffepause og sosialt samvær. Start uke 33. For mer info og påmelding, kontakt Kristine Reneflot eller Stine White, tlf alt. tlf Pris kr. 1000,- ( under 4G; kr 700,-) Tid: Torsdager uke kl Gruppetrim i sal. Fra uke 37 kl Innlagt tid for kaffepause og sosialt samvær. Start uke 33. For mer info og påmelding, kontakt Annika Burénius tlf Pris kr ( under 4G; ingen reduksjon) Treningsgrupper for hjemmeboende slagrammede. Målgruppe: Hjemmeboende slagrammede som kan gå alene med eller uten hjelpemiddel. Sted: Lønnås Bo- og Rehabiliteringssenter, Fredheimlia 44, Hosle. Tid: Tirsdag kl Innlagt tid for kaffepause og sosialt samvær. Start uke 34. For mer info og påmelding, kontakt Tone Sørensen tlf Pris kr. 500,- (under 4G; ingen reduksjon) Sted: Rykkinn Seniorsenter, Huginsvei 9, Rykkinn Tid: Onsdag Innlagt tid for kaffepause og sosialt samvær. Start uke 34. For mer info og påmelding, kontakt Astrid Buer Johansen, tlf eller Gro Løkken, tlf Pris kr (under 4G; ingen reduksjon) Sted: Henie Onstad Seniorsenter, Sonja Henies vei 12, Høvik. Tid: Tirsdag eller torsdag kl Basseng- og saltrening. Innlagt tid for matpause og sosialt samvær. Start uke 33. For mer info og påmelding, kontakt Kristine Reneflot eller Stine White, tlf alt. tlf Pris kr (under 4G; kr700,-) Styrke-og Balansekurs (24 ganger) for hjemmeboende. Målgruppe: Hjemmeboende med nedsatt balanse. Må kunne gå alene, med eller uten hjelpemiddel, men uten støtte av en annen person. Sted: Stabekk/Jar Seniorsenter, Ringsveien 2, Stabekk. Tid: Tirsdag og fredag kl Start uke 37. For mer info og påmelding, kontakt Gunvor Ruud tlf , eller Brit Risahagen Halsos tlf Pris kr. 960,- ( under 4G kr 500,-) Sted: Henie Onstad Seniorsenter, Sonja Henies vei 12, Høvik. Tid: Tirsdag og torsdag kl Start uke 37. For mer info og påmelding, kontakt Annika Burénius tlf Pris kr. 960,- ( under 4G kr 500,-) Sted: Rykkinn Seniorsenter, Huginsvei 9, Rykkinn. Tid: Tirsdag og torsdag kl Start uke 37. For mer info og påmelding, kontakt Kristoffer Andersen tlf Pris kr. 960,- ( under 4G kr 500,-) Sted: Dønski Bo- og Behandlingssenter, Dønskiveien. 55, Gjettum. Tid: Tirsdag og torsdag kl Start uke 37. For mer info og påmelding, kontakt Elin V. Hansen tlf Pris kr. 960,- ( under 4G kr 500,-) Trimgruppe for hjemmeboende med Lungesykdom Målgruppe: Hjemmeboende med KOLS. Må ha legehenvisning. Sted: Stabæktunet Bo- og Behandlingssenter, Jernbaneveien 35, Stabekk (bilparkering i kjellergarasje). Tid: Torsdager kl i perioden 6/9 6/12. For mer info og påmelding kontakt Vigdis Kibsgaard tlf / Det legges vekt på ingen ventetid. Dersom en gruppe blir fulltegnet er det anledning til å stille seg på venteliste. Påmeldingen gjelder for et semester. Aktivitetskalender Bjørnegård høst 2012 Søndag 12. august Onsdag 29. august Søndag 9. september Onsdag 12. september Onsdag 19. september Torsdag 27. september Lørdag 29. september Søndag 7. oktober Onsdag 10. oktober Onsdag 17. oktober Søndag 21. oktober Onsdag 24. oktober Onsdag 31. oktober Søndag 4. november Onsdag 14. november Onsdag 21. november Lørdag 1. desember Søndag 2. desember Onsdag 5. desember Onsdag 12. desember Torsdag 13. desember Mandag 24.desember Onsdag 27. desember Mandag 31. desember Åpningstider: Bjørnegård psykososiale senter: Alle dager: kl Tur til Blåfargeverket v/wilma og Maja kr. 50 Quiz og høstviser: kl v/maja i Binna Kafé Søndagstur: kl Hadeland glassverk v/maj og Tone kr. 50 Foredrag i Salen Musikk og kultur-aften v/olaf og Knut Fårikålens Dag: Feires med fårikål i Binna Kafé kr. 50 Høsttakkefest: Binna lager hjemmelaget grønnsaksuppe kr. 30 Søndagstur: kl Sopptur/grill ved Flåbekk v/maja/ Wilma kr.50 Verdensdagen i psykisk helse: Foredrag Reisebrev fra årets sykkeltur i Danmark v/helene Endelig jaktsesong! Viltstek med tilbehør i Binna Kafé kr.50 FN-dagen markeres med årets tema Halloween!! Søndagstur: kl Sognsvann rundt /grill v/tone og Mai kr.50 Musikk og kultur-aften med Olaf og Knut Foredrag på Salen Reisebrev fra Nepal: Marius viser bilder fra årets tur Søndagstur: kl Julegateåpning i Drøbak v/wilma og Maja kr.50 Julequiz og Julesanger i Binna v/maja Pepperkakebaking i Binna Julebord i Binna Kafé Julaften er Binna Kafé åpen Julelunsj 3.dag i Binna Kafé kr Nyttårsaften serveres det pinnekjøtt i Binna kafé kr Binna Kafé: Man: Stengt Hverdager: kl Helg/helligdager: kl Middag : kl For nærmere opplysninger og øvrig aktivitetsprogram på Bjørnegård og Huset på Stabekk : Se egne oppslag eller ta kontakt med oss Strever du etter samlivsbrudd? Haslum menighet har 21 års erfaring med samtalegrupper. Gruppene møter 14 tirsdager fra oktober til april. Informasjon og eventuell påmelding skjer på informasjonsmøte tirsdag 25.sept kl i Haslum menighetshus, Gamle Ringeriksvei 86. Du er velkommen uavhengig av bosted og livssyn. Spørsmål? Kontakt diakon Sigrid Hurum Flaata, tlf eller Stein Hardeng, tlf eller send mail til: Skoletidsplan 2013/2013 for barne- og ungdomsskoler i Bærum Elevens skoledager, ferier og fridager. BÆRUMS LEGAT TIL UNGDOM UNDER UTDANNING Søknadsfrist 15. september 2012 Legatets formål er å yte økonomisk støtte til høyere utdanning for unge mennesker i Bærum. Bare søkere som på søknadstidspunktet er folkeregisterført og har minst 5 års botid i Bærum kan tildeles midler fra legatet. Søkere må legge ved søknaden bekreftelse på studieplass fra høgskole, universitet eller lignende. Søkere med studieplass ved folkehøyskoler kan komme i betraktning dersom videregående skole er gjennomført. Egnet bekreftelse på studieplass kan være kopi av student-id og gyldig semesterkort for høstsemesteret Ubekreftet tilbud om studieplass godtas ikke. Utdanningen må være av minst ett semesters varighet. Søkere til praktisk utdanning oppfordres spesielt til å søke. Søkere som er eldre enn 25 år pr. 15. september i søknadsåret får ikke tildelt midler. Søknadsblankett kan lastes ned fra nettsiden www. baerum.kommune.no/overformynderiet eller ved fåes ved henvendelse til Bærum overformynderi, besøksadresse Løkketangen 20 b, Sandvika, tlf eller ved E-post til Søknad sendes pr. post til Bærum overformynderi, 1304 Sandvika på fastsatt blankett. Bostedsattest fra folkeregisteret som viser botid i kommunen og bekreftelse på opptak fra studiestedet må vedlegges søknaden. Vedlegg kan ikke ettersendes. Det gjøres spesielt oppmerksom på at søknader poststemplet etter fristen eller med manglende vedlegg ikke vil bli vurdert. Send ikke med originaldokumenter. Vedlegg returneres ikke. «Et forum for aktive pensjonister. Et treffsted med et engasjerende og hyggelig miljø». Hjertelig velkommen til høsttirsdager i Forum 60+. Vi treffes i Røde Korshuset kl Foredrag, underholdning og litt servering. All tirsdagshygge skal vi skape sammen. Blir du med? Vår Hjemmeside: Forum60pluss.com Tirsdag 21.august: «Fattigdom, globalt og lokalt» v/ siv.ing. Bjørn Lunøe og Admiral Jan Henrik Eriksen Tirsdag 28.august: «Å eldes med ynde» v/ prest Per Anders Nordengen Tirsdag 4.september: «Alle er mer enn du ser. Erfaringer fra Frelsesarmeens Gatehospital» v/frelsesarmeoffiser Marit Myklebust Tirsdag 11.september: «EUs situasjon nå» v/professor i internasjonal politikk Janne Haaland Matlary Tirsdag 18.september: «Om kjøpesentrenes påvirkningskraft» v/ senterleder Nico B. Vold MÅNED DAGER FERIER OG FRIDAGER AUGUST 10 Skolestart 20. august SEPTEMBER 20 OKTOBER 18 Høstferie f.o.m 1.okt t.o.m 5. okt (uke 40) NOVEMBER 22 DESEMBER 14 Juleferie f.o.m 21. des JANUAR 21 Juleferie t.o.m 2. januar 2013 FEBRUAR 15 Vinterferie f.o.m 18. februar t.o.m 22. februar (uke 8) MARS 16 Påskeferie f.o.m 25. mars APRIL 21 Påskeferie: t.o.m 1. april MAI 18 Fri/helgedag: 1. mai, 9. mai, 10. mai, 17. mai og 20. mai JUNI 15 Siste skoledag: Fredag 21. juni Alle elevens skoledager på barne- og ungdomstrinnet er her fastlagt. Vedtatt felles planleggingsdager barnehager/sfo: 17. august 2012, 2. januar 2013 og 10. mai 2013 Disse dagene er vedtatt og felles for alle. Skolestart skoleåret 2013/2014 er ikke bestemt.

17 Seniorsentrene i Bærum 17 Nedenfor følger oversikt over spesielle aktiviteter ved de ulike sentrene. BEKKESTUA Bærumsvn Tlf Mandag - fredag kl Torsdag 23. august kl : Gjennomgang av høstens program. Onsdag 29. august kl : Reidar Steffensen: Syng med oss. Mandag 3. september kl : Kirkens time. Onsdag 5. september kl. 9.00: Frokost for frivillige hjelpere. Onsdag 5. september k : Allmøte. Torsdag 6. september kl : Stina Wilson: Demens. Fredag 7. september kl : Bjarne Eikrem: Skrik. Onsdag 12. september kl : Gjadjazz med Ivar Andresen. Torsdag 13. september kl :Tur til Sæteren. Senteret er stengt. Fredag 14. september kl : Fredagsdans med Swing Makers. Lørdag 15. september kl : Lørdagstreff med ost og vin. Torsdag 20. september kl : Fest for alle over 85 år. Søndagskafè starter igjen 2. september. EKEBERG Hans Øverlandsvei 29. Tlf Mandag - fredag kl Søndag 19. august kl : Søndagskafè. Tirsdag 21. august kl : Start bridge. Søndag 26. august kl : Søndagskafè. Mandag 27. august kl : Start seniordans. Start de andre aktivitetene: Se oppslag på senteret. Søndag 2. og 9. september kl : Søndagskafè. Onsdag 12. september kl : Lone Gamst kåserer : Førstehjelp i hverdagen. Søndag 16. september kl : Søndagskafè. Tirsdag 18. september kl : Kveldsåpent m/servering. Bindende påmeld. m/betaling innen torsdag 13. september. HASLUM Nesvn. 5. Tlf Mandag - torsdag kl Torsdag 16. august kl : Tur i det blå. Til Sørkedalen Søndre Venner Gård. Onsdag 22. august kl : Grilling i hagen. Torsdag 23. august kl : Tur til Oslo Rådhus. Mandag 27. august kl : Visetreff. Tirsdag 28.august: Frist påmeld. og betaling Evita Det Norske Teater Onsdag 29. august kl : Dugnad på maskinverkstedet. Fredag 31. august kl : Lokalhistorie. Jon Chr. Walter: Sonja Henie 100 år. Onsdag 5. september kl. 9.00: Frokost for frivillige hjelpere. Onsdag 5. september kl : Bærum Teaterverksted: Dikt og datt. En kabaret. Torsdag 6. september kl : Tur langs den nye turvei fra Haslum seniorsenter til Sandvika. Torsdag 6.september kl : Jazz på Haslum. Tirsdag 11. september kl : Pål Ivar Bergersen orienterer om Puccinis opera Madame Butterfly. Onsdag 12. september kl : Allmøte. Torsdag 13. september kl : Tur til Sæteren. Senteret er stengt. Fredag 14. september kl : Lokalhistorie. Jon Gnagdal: Drømmen om marka. Onsdag 19. september kl : Odd G. Murud: Torbjørn Egner 100 års jubileum. HENIE ONSTAD Sonja Henies v. 12. Tlf Mandag - fredag kl Torsdag 23. august kl : Tur til Søsterkirkene. Se oppslag. Påmelding. Mandag 27. august kl : Infomøte med ledelsen. Mandag 27. august kl : Høstens første lunsj serveres i vestibylen. Tirsdag 28. august kl : Ettermiddagskaffe med underholdning. Mandag 3. september kl : Musikaler og operetter ved Haavard Smedsrud og Rolf Nicolaisen. Onsdag 5. september kl : Ergoterapeut Bjørg Petra Brekke gir råd og veiledning. Påmelding. Torsdag 6. september kl : Tur til Trollmuseet. Påmelding. Se oppslag. Mandag 10. september kl : Hans Olav Lahlum: Amerikanske presidenter fra Torsdag 13. september kl : Kom og syng med oss. Mandag 17. september kl. 12.ø00: Tove Skagestad: Tro, håp og revolusjon. Onsdag 19. september kl : Filmaften: Stekte grønne tomater. Salg av kaffe og kake fra kl Torsdag 20. september kl : Quiz. Torsdag 20. september kl : Septembermiddag. Påmelding. KOLSÅS Brynsv Tlf Mandag - fredag kl Mandag 20. august kl : Informasjonsmøte om høstens program. Tirsdag 21. august kl : Allsang. Torsdag 23. august kl : Tur. Vi går Kyststien fra Holmen til Vollen. Torsdag 23. august kl : Velkommen til nye brukere. Omvisning på seniorsenteret. Torsdag 30. august kl : Månedsmiddag. Påmelding innen Søndag 2. september kl : Søndagskafé. Torsdag 6. september kl : Tur. Ekebergskråningen i Oslo. Mandag 10. september kl : Odnys strikkekafé. Tirsdag 11. september kl : Allsang. Torsdag 13. september: Seniorsentrenes turdag. Vi stenger senteret og drar til Sæteren gård. Programmet starter på Sæteren kl Torsdag 20. september kl : Asbjørn Herman Medhus: Leve langsomt og godt. LOMMEDALEN OG BÆRUMS VÆRK Skolegata 10. Tlf Mandag - fredag kl Fredag 17. august kl : Vi starter opp med fredagskafé. Torsdag 23. august kl : Presentasjon av høstens program. Ved valgkomiteen. Film: Lindyrking, fra frø til tekstil. Torsdag 6. september kl : Morgan Olsen og Halstein Trulsrud: Gården Trulsrud- midt i bygda. Litt gårds og lokalhistorie. Torsdag 13. september kl : Prestens time. Torsdag 13. september kl : Anne Marie Flovik: Samhandlingsreformen, konsekvenser for kommunen og innbyggerne. Onsdag 19. september kl : Nypensjonisttreff. Personlig invitasjon. Torsdag 20. september kl : Trygve Pedersen: Tømmerdrift før og nå. Torsdag 20. september kl Månedens middag. Får i kål. Påmelding senest Torsdag 27. september kl : Markering av den internasjonale eldredagen Terje Laboure: Forandringer i trafikken. Torsdag 27. september kl 12.30: Allsang og fortellinger fra Prøysenland. RYKKINN Huginsv. 9. Tlf Mandag - fredag kl Mandag 20. august: Stengt Onsdag 22. august kl : Presentasjon av høstens program. Torsdag 23. august kl : Bokprat. Fredag 24. august kl : Egil og Johnny: Sang og musikk. Onsdag 29. august kl : Rehabilitering vest: Aktivt liv i eget hjem. Fredag 31. august kl : Asker Cole Trio: A twist of Cole. Onsdag 5. september kl : Vi snurrer film. Fredag 7. september kl : Informasjon fra administrasjonen og brukerrådet. Kort og godt. Onsdag 12. september kl : Eli Longva: Styrke i kropp og sjel. Torsdag 13. september: Seniorsentrenes turdag. Vi stenger senteret og drar til Sæteren gård. Programmet starter på Sæteren kl Fredag 14. september kl : Liv, Ragnar og Trond: Gracias a la vida. Onsdag 19. september kl : Gerhard Heilmann: En sommer er over. Fredag 21. september kl : Janosz og Genek: Gladjazz. SKUI Skuiløkka 13. Tlf Mandag - fredag kl Tirsdag 21. august kl. 11.0: Presentasjon av høstens program. Vi byr på kaffe og noe å bite i. Tirsdag 28. august kl : Sensommerfest. Påmelding. Tirsdag 4. september kl : Åpen kafé. Tirsdag 11. september: Høsttur til Holmsbu. Påmelding. Se oppslag. Torsdag 13. september: Seniorsentrenes turdag. Programmet starter på Sæteren kl Tirsdag 18. september kl : Torbjørn Greipsland: Utvandingen fra Norge til Hawaii fra 1880 til i dag. SNARØYA Snarøyvn Tlf Mandag, onsdag og torsdag kl 9 til 15 Mandag 27. august kl : Foredrag om arv v/advokat Erik Engemoen. Torsdag 30. august kl : Lunsjbord. Fredag 31. august kl : Lunsjtur til Frognerseteren. Påmelding. Torsdag 6. september kl : Ergoterapeut Bjørg Petra Brekke gir råd og veiledning. Torsdag 6. september kl : Teatertur; Evita. Påmelding. Torsdag 13. september, kl : Foredrag om vin og vindruer v/helene Dyring. Mandag 17. september kl : Foredrag ved Norsk Luftambulanse. STABEKK OG JAR Ringsvn. 2. Tlf Mandag - fredag kl Tirsdag 21. august kl. 9.00: Frokost for frivillige hjelpere. Fredag 24. august kl : Informasjon om høstens program. Fredag 31. august kl : Fotterapeut Torill Aardal: På go`fot. Tirsdag 4. september kl : Kirkeforum. Fredag 7.september kl 11.30: Egil Stensrud: Brannsikring. Tirsdag 11.september kl. 9.00: Frokost for frivillige hjelpere. Torsdag 13. september kl : Tur til Sæteren. Senteret er stengt. Fredag 14. september kl : Lise Foss: Sicilia til fots i historiske fotspor. TANUM OG JONG Gml. Tanum vei 66. Tlf Mandag - fredag kl Tirsdag 21. august kl : Informasjonsmøte. Torsdag 23. august kl : Torsdagskafé. Film. Torsdag 28. august kl : Anders Bergem og Helge Skaare: Barndommens sangskatt En vandring i Mads Bergs skolesangbok. Torsdag 30. august kl : Middag med underholdning. Påmelding innen Søndag 2. september kl : Søndagskafé. Tirsdag 4. september kl : Jørgen Gaare: Hva er vitsen? Humor fra Homer til Simpson. Torsdag 6. september kl : Torsdagskafé. Film. Tirsdag 11. september kl : Freddy Nilsen: På oppdrag for Budstikka i Asker og Bærum. Torsdag 13. september: Seniorsentrenes turdag. Vi stenger senteret og drar til Sæteren gård. Programmet starter på Sæteren kl Tirsdag 18. september kl : Cecilie Due: Sonja Henie 100 år. Torsdag 20. september: Ut i det blå. Dagstur. ØSTERÅS Eiksvn. 98. Tlf Mandag - fredag kl Tirsdag 21. august kl 13.15: Bli med til Kunstindustrimuseet: Kongelige reiser. Onsdag 22. august kl : Marianne Kjellstad: Livshistorieformidling. Onsdag 29. august kl : Vigdis Kim: Endring av negativt tankemønster. Lørdag 01. september kl : Lørdagstreff med ost og vin. Onsdag 05. september kl : Tone Ringen: Norske diktere og Roma. Torsdag 06. september kl : Torsdagsfilm. Tirsdag 11. september kl : Frokost for frivillige hjelpere. Onsdag 12. september kl : Gerhard Heilmann: Å ta med verden rett farvel. Torsdag 13. september kl : Tur til Sæteren. Bli med oss på tur. Senteret er stengt. Onsdag 19. september kl : Allmøte. Torsdag 20. september kl : Temamesse. Hjerteog lungesyke, diabetes og reumatisme. Torsdag 20. september kl : Torsdagsfilm. Nærmere informasjon og påmelding til grupper og kurs får du ved henvendelse til serviceskranken.

18 18 Kultur og fritid Ny høst med spennende kulturtilbud Tegneseriedansforestillingen Tezuka er et av høstens høydepunkter i Bærum Kulturhus. Likevel, det er alle de mindre arrangementene rundt omkring i Bærum som er bærebjelken i kulturlivet vårt. Vet du om noe som skjer innenfor kultur- eller fritidslivet som vi bør skrive om? Kontakt eller ring Frist for innspill til neste nummer er onsdag 5. september. Neste utgivelse er torsdag 20. september. Tlf Besøk hos naboen: Tur til halvøya Hva med å ta en båttur over til Nesodden og gå på den 1,2 mil lange kyststien på østsiden av Nesoddlandet i retning Blylaget? Japansk tegneseriedans er høstens høydepunkt marius morstøl jenssen Tlf: NESODDEN: Kystlinjen på vestsiden mot Bærum er også tilgjengelig til fots, men bratte skråninger og private eiendommer gjør turmulighetene vankeligere enkelte steder. Noen av Oslofjordens kystledhytter ligger langs disse strekningene. Bademulighetene er mange. Et annet turalternativ er å ta bussen (eller sykle) til middelalderkirken. Derfra kan du vandre til Nesoddparken, der profesjonelle kulturarbeidere holder til. Av Nesoddens beboere er 15 prosent kunstnere, det er tettest i Norge. Nesoddens storhus Tangenten ble ferdig rett før sommeren og er også verd et besøk. Her holder kommunens administrasjon og politiske ledelse til, i skjønn forening med et bibliotek, ungdomsskole og kulturskolen. Galleri Vanntårnet ligger rett over veien. Nesoddparken: Kystled: Oslofjorden friluftsråds hytter Rødstua, Vestli, Veslestua, Ommen, Husbergøya og Fyrsteilene: Kunstkafeer: no, og Kunst i Nesodden kommunes eie kan sees i Nettgalleri på www. nesodden.kommune.no. Båt: Hurtigbåten seiler mandag til fredag i rushtiden mellom klokken 6 9 om morgenen og om ettermiddagen fra Lysaker brygge til Nesoddtangen brygge. 9 minutter tar reisen over there. UTFORDRENDE DANS: Munken Li Bo fra Japan mestrer Kung Fu. Men på premieren i London fikk jeg et kutt i foten av sverdet hans, dette er utfordrende, sier danseren Guro Nagelhus Schia fra Rykkinn. FOTO: HUGO GLENDINNING SAMTIDSDANS: En av verdens mest etterspurte koreografer, Sidi Larbi Cherkaoui, har laget et fyrverkeri av en danseforestilling. Tezuka er inspirert av mangaens gud Osamu Tezuka ( ). Forestillingen settes opp tre ganger i Bærum Kulturhus med en Bærums-jente i sentrum. marius morstøl jenssen Tlf: SANDVIKA: Det er en stor ære å ønske denne fantastiske forestillingen velkommen til Bærum Kulturhus! Dette er nok høstens høydepunkt hos oss, sier programog produksjonsansvarlig for dans, Siri Leonardsen i Bærum Kulturhus. Tezuka hadde verdenspremiere på Sadler s Wells i London 6. september 2011, og er siden satt opp i blant annet Paris, Tokyo og Hong Kong. Forestillingen har vært spilt for fulle hus på de mest betydningsfulle scener i verden og fått stående applaus, sier hun. Sanselig reise Med Tezukas opprinnelige illu - strasjoner samt et nytt verk av videokunstneren Taiki Ueda, bruker Cherkaoui dansernes bevegelser til å vise den fysiske utviklingen i Tezukas tegninger: Fra en linje på et blankt ark, til en enkel japanske kanji (bokstav), til å bli en fullverdig mangakarakter. Cherkaoui gjør Tezukas filosofi, tegninger og karakterer levende. Osamu Tezukas banebrytende teknikker og nytenkingen innenfor sjangre medførte at han har blitt karakterisert som mangaens gud. På scenen står elleve dansere, to shaolin munker (mestere i Kung Fu), tre musikere og en kalligraf. NESODDPARKEN: Dukkemaker Kari Noreger er en av over femti virksomheter som leier lokale i Nesoddparken. FOTO: MARIUS MORSTØL JENSSEN BARONESSEN: Hurtigbåten gallerirunden Innocence is Kinky HØVIKODDEN: Innocence is Kinky er en 25 minutter lang lydog lysinstallasjon. Lys av Kyrre Heldal Karlsen, i samarbeid med Jenny Hval. Henie Onstad Kunstsenter til 19. august A Return to Painting SANDVIKA: Ilya Kabakov om - tales som en av verdens viktigste nålevende kunstnere. På Høvik odden vises hans første store maleriutstilling. Henie Onstad Kunstsenter til 16. sept Landskap og rom HØVIKODDEN: Et 80-talls nye bilder av 32 ulike kunstnerne fra H.M. Dronning Sonjas samling med tema «Landskap og Rom.» Parallelt vises Tre reiser. Tre landskap, en grafikkmappe bestående av 24 dyptrykk utført av H.M. Dronning Sonja, Kjell Nupen og Ørnulf Opdahl. Henie Onstad Kunstsenter til 7. okt Minneutstilling SANDVIKA: Utvalg Vibeke Høegh. Bærum Kulturhus 25. aug 10. sept. Åpning 25. aug kl 12 Uendelig ligning SANDVIKA: Nye malerier fra dansken Martin Bech-Ravn Bærum Kulturhus. Åpning fre 14. sept kl 18

19 august til 20. september konserter kulturnotiser Bli kjent med byen SANDVIKA: Kulturhistorisk vandring i Sandvika med Historielagets formann Harald Kolstad. Oppmøte ved Kulturhuset tor 23. aug kl 18 Peer Gynt FORNEBU: En urbanisert utgave av Peer Gynt-oppsetningen fra Gålå settes opp med plass til tilskuere. Regi ved Svein Sturla Hungnes. Peer Gynt spilles av Dennis Storhøi. Nansenparken fre 31. aug, lør 1. sept og søn 2. sept kl 20 Gudstjenester SANDVIKA: Pinsekirken inviterer til gudstjeneste for hele familien. Bærum Kulturhus søn 2., 9., 16., 23., og 30. sept Vin fra nord til syd SANDVIKA: Christer Berens guider deltakerne fra nord til syd gjennom italienske vinmarker og vinmakeres store hemmligheter. Bærum Kulturhus tor 20. sept kl 19:30 Seniortur til Toscana SANDVIKA: Seniorkultur holder til i sentralhallen i Kommunegården, tlf Åpent man fre kl 11 14, e-post: De arrangerer turer: 27. aug 3. sept: Toscana 30. aug 5. sept: Floriaden i Holland sept: Tallinn og Stockholm sept: Spidsbergseter 21. sept 4. okt: USA i Midtvesten med norsk høstfest i Minnesota okt: Berlin nov: Gran Canaria nov: Julemarked i Gøteborg des: Julemarked i Lübeck des: Julemarked i Bremen møter opp. Det blir powerwalk, med innlagte overraskelsesøvelser hentet fra selvforsvar, bootcamp, kettlebells, balanseøvleser og vanlig styrketrening. De tre siste gangene i sommer er torsdagene 16., 23. og 30. august. Oppmøte ved Roklubben på Kalvøya kl 18:15. Markahyttene BÆRUM: Oversikt over markahyttene i Bærum finner du på www. baerum.kommune.no/markahytter. Noen åpningstider: Gupu fre kl 11 15, lør og søn kl 10:30 16 Fossum klubbhus søn kl KIF-hytta: Åpen søndager i sept kl Haslumseter kapell gudstjeneste på en del søndager. Neste gang søn 26. aug kl 12. Sæteren gård, ubetjent, leie bestilles på forhånd. Proglab SANDVIKA: Progressiv musikk fra 70-tallet til i dag. Musikkflekken fred 17. aug kl 21 Swinging Sinatra SANDVIKA: Svingende danseopplevelse med Prime Time Orchestra Musikkflekken tor 23. aug kl 21 Neil Young SANDVIKA: Mad Cow spiller Neil Young-låter. Musikkflekken lør 25. aug kl 21 Tango Ensillado Rypdal, Mikkelborg og Rypdal SANDVIKA: Jazzveteranene Terje Rypdal og Palle Mikkelborg med neste generasjon Rypdal: Marius Rypdal. Bærum Kulturhus ons 19. sept kl 20 Anita Hegerland Bærums-jente i hovedrollen Danseren Guro Nagelhus Schia (34) har en hovedrolle i Tezuka-forestillingen. Hun vokste opp på Rykkinn og gikk på Kristine Glennes Ballettstudio (KGB) i mange år, først i Lommedalen og så i Sandvika. KGB var mitt andre hjem. Mine forbilder var Maja, Sissi, Kristine og Helle på KGB, sier Schia. Nå er hun tilbake i Bærum: Jeg gleder meg til å få med meg kollegaene mine fra Japan, Korea, Polen, Marokko og andre steder til Bærum Kulturhus. Vi tilpasser forestillingen med noe norsk tale, i tillegg til engelsk, japansk og fransk. Vi hadde fem forestillinger i Japan. Tilskuerne visste hvem alle karakterene var, og det var helt utrolig. Tezuka Bærum Kulturhus Onsdag 12. september kl 19:30 Torsdag 13. september kl 19:30 Fredag 14. september kl 19:30 Mangaens gud Utegym med selvforsvar SANDVIKA: UTEgym.org tilbyr gratis utendørs trim for alle som Enken og barna til Tezuka satt i salen, sier hun. Det er mye som skjer på scenen under forestillingen. Du kan bli bombardert med inntrykk, så jeg anbefaler folk å konsentrere seg, sier hun. Nå skal forestillingen videre til Tel Aviv og Singapore. SÆTEREN GÅRD Dance Camp Schias samboer Vebjørn Sundby er også med i forestillingen. For noen dager siden var de to på Dance Camp for ungdom i Bærum og lærte bort noe fra Tezuka. Schia er også kjent for å ha spilt Annushka i Hollywood-filmen Anna Karenina (2012) av Joe Wright. ATRO BOY var den første populære karakteren til Tezuka. Astro Boy har karakteristiske store øyne som var typisk for tegnestilen. Manga er det japanske ordet for tegneserier. I vesten har begrepet fått betydningen «japansk tegneserie». På grunn av sin enorme påvirkningskraft på moderne manga blir Osamu Tezuka ofte omtalt som «mangaens gud.» Tezukas samlede verker er utgitt i Japan, og består av 400 album på over sider. Lite er oversatt til andre språk. Det er spesielt Tezukas historier om Astro Boy og den historisk-religiøse Buddha som tolkes i forestillingen som settes opp i Bærum Kulturhus. SANDVIKA: Ungdommer med lidenskap for detaljer og følelser i musikken. Kalkmølla Kulturstasjon Kjærlighetens palett SANDVIKA: Releasekonsert med Julie Mathisen Kleive og Runar Andersen med band. Bærum Kulturhus tor 6. sept kl 19:30 Folkadelic Circus STABEKK: Blå akustisk aften. Fem markante låtskrivere på scenen samtidig. Kulturhuset Stabekk Kino fre 7. sept kl 19 Bærum Rocklab SANDVIKA: Ekte norsk rock gjenopplives. Musikkflekken lør 8. sept kl 21 Glimmer Twins SANDVIKA: Businessrockerne har tung bakgrunn fra privat og offentlig sektor. Musikkflekken fre 14. sept kl 21 Kulquinox SANDVIKA: Kulturjevndøgn En multifestival med noe for en hver smak. Lille Scene lør 15. sept kl 14 SANDVIKA: Voksen. Bærum Kulturhus tor 20. sept kl 19:30 Mezzo! Mezzo! SANDVIKA: Anna Sundstrøm Otervik og Gro Bente Kjellevold inviterer til noe så uvanlig som duetter for to mezzosopraner. Patrik Johansson akkopagnerer på klaver. Kalkmølla Kulturstasjon tor 20. sept kl 19:30 SCENEKUNST Den siste sangen SANDVIKA: En intens og sterk skildring av en tenåringsjentes pubertale følelseskaos fra Bær- MuDa Ungdom. Fritt etter Rune Belsviks Den siste songen. Sandvika Teater i perioden 24. august 2. sept Jeg i elementene SANDVIKA: Elementene jord, ild, vann og luft er utgangspunktet for denne forestillingen til ballettskolene KGB-kompaniet. Sandvika Teater søn 16. sept kl 14 og 18 Bærum Kulturhus SANDVIKA: Åpner igjen etter sommeren mandag 20. august. Kulturhuset har i sommer fått nye nettsider. Her kan du bestille og reservere billetter: Høstens kulturprogram ligger på nettet. I disse dager sendes også en papirversjon av kulturprogrammet ut i postkassen til alle bæringer. Elevarbeider SANDVIKA: Utstilling fra Elin Setaras malekurs på Rykkinn bibliotek og Rykkinn SFO. Sandvika bibliotek 23. aug 1. sept Godthaab HASLUM: Ingebjørg Magelssen. Godthaab helse- og rehabiliteringssenter sept Edvard Munch og Nikolai Astrup SANDVIKA: Grafikk Bærum Kunstforening 18. aug 9. sept. Åpning lør 18. aug kl 12. Foredrag kl 13. BILLETTER OG MER INFORMASJON: TLF: ÅPNINGSTIDER BILLETTLUKE: MAN -FRE 12-17, LØR 12-15

20 Kultur og fritid 16. august til 20. september Lyser opp med leselyst Bokprat RYKKINN: Samtale om bøker. Rykkinn seniorsenter tor 23. aug kl 14 Sonja Henie en kvinne forut sin tid SANDVIKA: Forfattertreff med historiker Bodil Stenseth, som har skrevet den omfangsrike boka «Sonja Henie kvinne på is.» Sandvika bibliotek fre 7. sept kl 12 Litterær lunsj RYKKINN: Lunsj med bokomtaler og hyggelig prat. Kaffe, te og kjeks serveres. Rykkinn bibliotek hver tir kl 12. Siste gang 18. sept. Tips om Rykkinn RYKKINN: Har du et tips eller et bidrag til en stor bok om Rykkinns historie? Berger- og Rykkinn vel står bak boka som er under planlegging. Kontakt eller LESESTUND: Ågot Udland lytter mens leseombud Cecilie Gundersen leser fra Anne Karin Elstads bok. FOTO: HARALD REID WAUGH LESEOMBUD: Latteren sitter løst når Cecilie Gundersen leser for beboerne på Stabekk boliger med service. HARALD REID WAUGH STABEKK: Midt i en setning blir opplesningen avbrutt av et spørsmål. Revefarm? Men når kom den inn i bildet da, spør en av tilhørerne. Jo, det husker du vel, replisere de andre. De blir enige og opplesningen fortsetter. leseombud Ønsker du å bli leseombud? Kontakt Susanne Skurdal i Bærum bibliotek eller tlf Jeg drømmer om en tid når Gud blir mild og god og slutter å bry seg om kvinner viser hår eller lår, ropte Sara Mats Azmeh Rasmussen (1973 ) utover Youngstorget på Kvinnedagen 8. mars Så dro hun av hijaben og satte fyr på den. Nå kan du møte vinneren av Fritt Ords Pris marius morstøl jenssen Tlf: BEKKESTUA: Rasmussen ble bombardert med snøballer under demonstrasjonen, og episoden ble omtalt i internasjonale medier. Etter Møte rundt litteraturen Det er et våkent publikum Cecilie leser for, med stor innlevelse og på dialekt der det kreves. Seks beboere på Stabekk deltar fast i de ukentlige lesestundene, som har blitt en fin og sosial måte å møtes på rundt litteraturen. Boken denne dagen er Som dine dager er av Anne Karin Elstad. Etter lese stunden går praten livlig rundt tematikken og om forfatterens virke. Har det hyggelig sammen Jeg så et oppslag på Bekkestua bibliotek om Leseombud, og fordi jeg er glad i å lese, meldte jeg meg til tjeneste. Jeg har lest for beboerne på Stabekk siden september 2011, sier Cecilie. Jeg setter pris på å være sammen med eldre mennesker, og lærer veldig mye av dette, samtidig Skyggeferden fra Syria dette ble hun en synlig debattant for rettighetene til blant annet muslimske kvinner, homofile og transpersoner. Roman om et liv Under forfattertreffet på Bekkestua bibliotek vil hun presentere sin siste bok Skyggeferden. I forlagets omtale heter det: I sin skildring beveger Sara seg mellom Damaskus og en gård på fjellet, betongvegger og åpne vidder, en moské og en kirke. I en lukket tilværelse prøver hun å finne en utvei. Denne selvbiografiske romanen er drevet av en enorm frihetslengsel. Teksten beskriver et menneskes pendling mellom resignasjon og motstand. som det gir meg stor glede. Vi har det veldig hyggelig sammen når vi deler vår interesse for litteratur, kultur og språk, sier hun. Da jeg leste min første bok for damene, kom det overraskende på meg at det var noen ord som var litt på kanten. Nølende stotret jeg frem ordene, mens jeg kjente rødmen Det stygge og det vakre. Beretningen tegner et levende bilde av det syriske samfunnet, men den forteller også en innvandrerhistorie. Jødehat Som ung voksen, var hun medlem av Det syriske sosialnasjonalistiske partiet som er for et Stor-Syria og er klart rasistisk. Men hun har den senere tiden engasjert seg mot jødehat, og mener venstresiden kanaliserer gammelt jødehat gjennom en legitim, politisk kritikk. Forfattertreff: Sara Mats Azmeh Rasmussen Bekkestua bibliotek lør 1. sept kl 12 spre seg over hele ansiktet. Da så en av damene på meg med et lurt smil rundt munnen og sa: Bare slapp av du jenta mi. Vi er over 90 år de fleste av oss, og har både sett og hørt mangt i våre liv, så vi tåler dette! Jeg er mer husvarm nå, sier hun. KULTURELL STEMNING: De samles rundt bordet for lesestunden. FOTO: HARALD REID WAUGH Ny bibliotekssjef BÆRUM: Marte Sørenssen er fungerende sjef for Bærum bibliotek, som består av filialene Høvik, Rykkinn, Sandvika, Bekkestua og Eiksmarka. Hun har tidligere jobbet blant annet på Sandvika og Bekkestua biblioteker og vært stedfortredende biblioteksjef ved tidligere anledninger. Heikki Knutsen sluttet i stillingen 1. august og begynte som seksjonssjef ved Deichmanske bibliotek i Oslo. Lesekonkurranse BÆRUM: Alle barn mellom 6 og 13 år kan være med på lesekonkurransen Bok+Sommer. Oppgaven er å lese minst fem bøker og skrive dem inn i et leseskjema. Skjema kan fås på bibliotekene eller på Innleveringsfrist er 1. september. Alle deltakere blir invitert på en fest. App for bibliotek BÆRUM: Bærum bibliotek tilbyr nå en app i nettbrettets eller mobiltelefonens nettleser, og må derfor ikke lastes ned. Ved å logge på får du tilgang til kontoen din. Du kan gå inn og lagre adressen som en favoritt/snarvei:

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei Foreldrehefte 6-åringer på skolevei G J W foreldrehefte : 6-åringer på skolevei Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei FORELDREHEFTE 6-åringer på skolevei G J W FORELDREHEFTE : 6-ÅRINGER PÅ SKOLEVEI Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei FORELDREHEFTE 6-åringer på skolevei G J W Se til begge sider - og fremover! Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet både barn og foreldre. Men trafikkopplæring handler om mer enn regler.

Detaljer

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO TIL DEG SOM SKAL BEGYNNE PÅ SFO NÅR DU ER PÅ SFO: Skal du kunne leke nesten hele tiden. Du kan være ute eller inne, i store eller små rom, med få eller mange barn, med eller

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

God læring gjennom mestring, fellesskap og trivsel

God læring gjennom mestring, fellesskap og trivsel God læring gjennom mestring, fellesskap og trivsel Velkommen! Velkommen som foresatt. Velkommen som samarbeidspartner gjennom 7 år. Slapp av, det ordner seg med ungene Stolte av skolen vår. Håper det smitter.

Detaljer

HØYDEPUNKTER. Nysirkuslandsby Europeisk matmarked Fire scener Barnepark Ungdomsaktiviteter Olabilløp Parkshow Kulturnatt elvelangs

HØYDEPUNKTER. Nysirkuslandsby Europeisk matmarked Fire scener Barnepark Ungdomsaktiviteter Olabilløp Parkshow Kulturnatt elvelangs HØYDEPUNKTER Nysirkuslandsby Europeisk matmarked Fire scener Barnepark Ungdomsaktiviteter Olabilløp Parkshow Kulturnatt elvelangs PROGRAM 23.-26. AUGUST 2012 Velkommen til Sandvika byfest! Vi ønsker hjertelig

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning?

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Viktig informasjon til foreldre med barn i ungdomsskolen i Asker og Bærum om et av livets viktige valg. Og ikke minst om kvalitet,

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014 MED FOKUS PÅ KUNNSKAP OG GLEDE Innhold og hovedpunkter Litt om skolen og læringsmiljøet Forventninger og satsingsområder Samarbeid skole hjem Foreldremøtene høsten

Detaljer

I år hadde 26 elever sin første skoledag 15.august! Ellen Thygesen og Silje Lien Slåtta tok i mot hver sin gruppe med førsteklassinger.

I år hadde 26 elever sin første skoledag 15.august! Ellen Thygesen og Silje Lien Slåtta tok i mot hver sin gruppe med førsteklassinger. Notodden barneskole avdeling Sætre Nyhetsbrev August 2014 Velkommen til et nytt skoleår! Vi hadde en flott oppstart fredag 15. august med strålende sol og flaggborgen vår på plass på veggen. I år hadde

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

August 2017 bogstad.osloskolen.no tlf:

August 2017 bogstad.osloskolen.no tlf: BOGSTADNYTT August 2017 bogstad@ude.oslo.kommune.no bogstad.osloskolen.no tlf: 23 25 49 00 Kjære foreldre Skoleåret 2017-2018 er i gang og det er godt å kjenne at Bogstad skole har våknet til liv igjen.

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei FORELDREHEFTE 6-åringer på skolevei G J W Jeg øver meg på å gå skoleveien på en trygg måte. HUSK! U bruk øyne Bruk ørene Hør på de voksne Øve mange ganger Øvelse gjør mester Vi ønsker at barna skal bli

Detaljer

På vei til ungdomsskolen

På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som8s.tkrainl n begynne på På vei til ungdomsskolen P.S. Kan tryg anbefales fot r voksne ogsa! På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 1 » Du har mye

Detaljer

NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09

NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09 NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09 ADMINISTRASJONENS HJØRNE Nok et skoleår går mot slutten og sommeren nærmer seg med stormskritt! Ungene koser seg ute i friminuttene og det skjer andre ting på skolen enn

Detaljer

foto: Trygve Kollberg julemarkedisandvika.no

foto: Trygve Kollberg julemarkedisandvika.no foto: Trygve Kollberg julemarkedisandvika.no foto: Jan Lindvik I år arrangeres Julemarked i Sandvika for åttende gang! 1. desember braker det løs med høytidelig åpning av julegaten, markedet og tenning

Detaljer

Velkommen til SFO. Vi vil at barna skal ha: Frihet til å velge aktivitet Frivillighet om å delta i organiserte akt. Et aldersblandet tilbud

Velkommen til SFO. Vi vil at barna skal ha: Frihet til å velge aktivitet Frivillighet om å delta i organiserte akt. Et aldersblandet tilbud SFO Velkommen til SFO Vi vil at barna skal ha: Frihet til å velge aktivitet Frivillighet om å delta i organiserte akt. Et aldersblandet tilbud SFO STØRRELSE Verdt å vite I overkant av 315 barn på SFO 1.trinn

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID

Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID Forord Samarbeidet mellom hjem og skole er en forutsetning for å skape et trygt læringsmiljø for eleven. Denne brosjyren er ment som et bidrag til et godt,

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

Min dag SPOR 1 og 2 A1. Min dag 9. Min dag Gyldendal Norsk Forlag. 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord.

Min dag SPOR 1 og 2 A1. Min dag 9. Min dag Gyldendal Norsk Forlag. 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord. Min dag SPOR 1 og 2 A1 Min dag 8 Min dag Min dag 9 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord. Min dag spiser Min dag Gyldendal Norsk Forlag SIDE 1 Min dag SPOR 1 og 2 A1 3 Se på

Detaljer

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører KULTURTANKEN PR-kurs for elever som arrangører HVA ER Markedsføring / PR/ Kommunikasjon / Reklame Dette er alle begreper som brukes litt om hverandre. Hva betyr de egentlig? Markedsføring er ofte brukt

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning?

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Viktig informasjon til foreldre med barn i ungdomsskolen i Asker og Bærum om et av livets viktige valg. Og ikke minst om kvalitet,

Detaljer

Snart skoleklar. Foreldremøte for skolestarterforeldre Kringsjå skole

Snart skoleklar. Foreldremøte for skolestarterforeldre Kringsjå skole Snart skoleklar Foreldremøte for skolestarterforeldre Kringsjå skole 21. mars 2017 23.03.2017 Mye å lære et godt sted å være. 1 Mål for møtet Nyttig informasjon Forventningsavklaring 23.03.2017 Mye å lære

Detaljer

Fysisk aktivitet. Hvordan sette fokus på dette i skolehverdagen? -eksempel fra Vollan skole. Ved rektor Kjell J Braut

Fysisk aktivitet. Hvordan sette fokus på dette i skolehverdagen? -eksempel fra Vollan skole. Ved rektor Kjell J Braut Fysisk aktivitet Hvordan sette fokus på dette i skolehverdagen? -eksempel fra Vollan skole Ved rektor Kjell J Braut Min bakgrunn Lærer i 10 år ved Aune barneskole med ansvar for kroppsøving og fysak. Drev

Detaljer

Info foresatte Straumen skole - juni 2014

Info foresatte Straumen skole - juni 2014 Straumen den, 19. jun. 14 Info foresatte Straumen skole - juni 2014 Renovering av skolen nærmer seg slutten I skrivende stund er vi ennå ikke flyttet over til hovedbygg. Når vi tar skoleferie håper vi

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Velkommen til fjerde trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, noe som vi tror blir

Detaljer

Velkommen til Torridal SFO

Velkommen til Torridal SFO Velkommen til Torridal SFO Info om SFO Skolefritidsordningen er et tilsyns, omsorgs og leketilbud for barna til og med 4 klasse. Når barna er ferdige med skoledagen går de hit hvor de kan leke, være med

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/413 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 18. november 2014 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Besøk fra Eidsberg kommune, som

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/387 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 24. september 2013 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Møteleder: John-Harald Referent:

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16 Nyhetsbrev skoleåret 2016-17, nr.1 Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16 Til elever, foresatte og ansatte! Velkommen til nytt skoleår! Vi gleder oss til å starte opp nytt skoleår med 245 elever fra 1.-10.trinn.

Detaljer

Ukebrevet 23/8) FELLES

Ukebrevet 23/8) FELLES Ukebrevet Uke 34 (17/8 23/8) Velkommen: FELLES Vi ønsker alle velkommen til nytt skole - og barnehageår, håper alle har hatt en fin sommer å se tilbake på. Vi ønsker spesielt velkommen til alle nye barn,

Detaljer

Leirskole tilbudet for Tjømebarna. Foreldreutvalgene Tjøme

Leirskole tilbudet for Tjømebarna. Foreldreutvalgene Tjøme Leirskole tilbudet for Tjømebarna Foreldreutvalgene Tjøme Økonomiplan 2013 2016 I rådmannens forslag til økonomiplan for 2013-2016 er det foreslått å redusere Lindhøys budsjett med 145.000 Kr per år fra

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Totalrapport Antall besvarelser: 11 310 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2012 Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år! Vi håper dere alle har hatt en fin sommer og kost dere masse med de herlige små barna deres som plutselig

Detaljer

6-åringer på skolevei

6-åringer på skolevei 6-åringer på skolevei Veileder til foreldre med barn som skal begynne på skolen Førsteklassingene som trafikanter Det er store forskjeller i modenhet og erfaring mellom barn på samme alder. Vi ser likevel

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 3 åringene har kulturskole. Felles samling i Agoraen kl 11. Juleverksted kl 10. Pepperkakedag. Foreldrekaffe

Detaljer

Lærlingeskolen. Informasjon til elever og foreldre. innen byggfag NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON SA

Lærlingeskolen. Informasjon til elever og foreldre. innen byggfag NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON SA Lærlingeskolen innen byggfag Informasjon til elever og foreldre NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON SA Lærlingeskolen innen byggfag Som en ordinær videregående skole fagbrev og GOD kompetanse

Detaljer

Velkommen til Kvaleberg SFO

Velkommen til Kvaleberg SFO Velkommen til Kvaleberg SFO Fritid på skolen Ny som foresatt og elev Hverdagen på SFO Kvaleberg SFO vil fra skoleåret 2017-2018 ha ca. 140 påmeldte barn (pr.d.). De fleste med 100% plass. Vi har to SFO-baser:

Detaljer

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar Januar og februar Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet Skrivekonkurranse for ungdom: vinn en ipad Air 2 Unge mellom 13 og 17 år inviteres til skrivekonkurranse!

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2015 Fra 27. mai til 10. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

SOMMERHILSEN 2015 FRA KARLSRUD SKOLE

SOMMERHILSEN 2015 FRA KARLSRUD SKOLE Skoleåret 2014/2015 avsluttes fredag 19.juni. Da overtar Sommerskolen Oslo deler av skoleanlegget vårt, og har sine kurs i to uker her hos oss. Bak oss har vi et år der elever har lært å lese, lært sine

Detaljer

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere.

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. 1 Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. Verdal bo og helsetun er delt i 2 avdelinger, en i 1.etasje og en i 2.etasje. Hver avdeling har 3 enheter med

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37% Skolerapport Antall besvarelser: 1 BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars 2016, og

Detaljer

Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016

Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016 Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016 Kjære foreldre/foresatte! Juli 2015 Ditt barn går eller skal begynne ved Frydenlund-SFO, for første gang. Dette er særlig en overgang for de som kommer fra barnehagen,

Detaljer

La læreren være lærer

La læreren være lærer Trond Giske La læreren være lærer Veien til en skole der alle barn kan lykkes Til Una Give a man a truth and he will think for a day. Teach a man to reason and he will think for a lifetime. Fritt etter

Detaljer

Barnegruppen: Ved skoleårets start består barnegruppen av 24 barn; 15 jenter og 9 gutter.

Barnegruppen: Ved skoleårets start består barnegruppen av 24 barn; 15 jenter og 9 gutter. 1 Innhold: 1.0 Personalet og barnegruppen på SFO... 3 Barnegruppen:... 3 Personalet:... 3 2.0 SFO: Formål 2 i vedtektene.... 3 3.0 Pedagogisk grunnsyn og visjon for Tenor SFO:... 4 4.0 Satsningsområder

Detaljer

Informasjonsbrosjyre ved skolestart

Informasjonsbrosjyre ved skolestart Informasjonsbrosjyre ved skolestart Åskollen skole våren 2012 VELKOMMEN TIL ÅSKOLLEN SKOLE Nå nærmer det seg skolestart! Vi gleder oss veldig til å ta i mot de nye førsteklassingene våre. Med dere på laget,

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om ungdomsrådets oppgaver og rolle v/voksenkontakt

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om ungdomsrådets oppgaver og rolle v/voksenkontakt Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Bootleg, Rom 305 - Lillestua Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: 17:00 Møtereferat Medlemmer som møtte: Marthe Strømme Emil Blix Sørnes Benedikte Holmen Nora Olsen Trygve Karlsen

Detaljer

Palsfokus for uke 9 og 10:

Palsfokus for uke 9 og 10: Palsfokus for uke 9 og 10: Hvordan tar vi vare på hverandre? Jeg er positiv og hjelpsom i friminuttene. Jeg tar med andre i lek og sier i fra til en voksen hvis det er behov. Palsfokus for uke 11 og 12:

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 94 BRUKERUNDERSØKELSEN 206 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen Brukerundersøkelsen 206 OM UNDERSØKELSEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar

Detaljer

Velkommen til Torridal SFO

Velkommen til Torridal SFO Velkommen til Torridal SFO Info om SFO Skolefritidsordningen er et tilsyns, omsorgs og leketilbud for barna til og med 4 klasse. Når barna er ferdige med skoledagen går de hit hvor de kan leke, være med

Detaljer

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Kontaktinformasjon Kontaktpersoner: AKS-leder: Baseleder: Vivian Smeby Ailin Elisabeth Osnes Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Vivian Smeby 23 19 18 01 Basen / Ailin E.

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Ungdomsskolen 2015-2016

Ungdomsskolen 2015-2016 Ungdomsskolen 2015-2016 kg.vgs.no Velkommen til ungdomsskolen på KG! KG er en tradisjonsrik kristen friskole som er åpen for alle. Skolen har siden 1913 utviklet seg til å være en trygg og faglig solid

Detaljer

foreldremøtet å synliggjøre skriftspråket

foreldremøtet å synliggjøre skriftspråket Gaustadgrenda barnehage er opptatt av bl.annet pedagogisk dokumentasjon og prosjektarbeid. På foreldremøtet snakket vi bl.annet om hvordan vi jobber med pedagogisk dokumentasjon, prosjektarbeid, barnegruppa

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

tirsdag 5. februar 13 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke

tirsdag 5. februar 13 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke 2 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Kultur og fritid 2 Sektorutvalg for

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2013

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2013 NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2013 ET LØFT I NESSKOLEN - En handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014 2018 Planen gir felles føringer på prioriterte områder for videreutvikling av kvalitet i Nesskolen. Elevens

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Skolerapport Antall besvarelser: 194 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 23 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Lære om ulike teknikker innenfor kunst og håndtverk. Digital kreativitet. Musikk, Drama Bruke fantasi og skaperglede

Lære om ulike teknikker innenfor kunst og håndtverk. Digital kreativitet. Musikk, Drama Bruke fantasi og skaperglede Tid Emne Mål Arbeid August September Oktober November Tilvenning/ vennskap Bær, frukt og grønnsaker Barn i Norge Barn i andre land Aksjonsdagen vår Kunst, kultur, kreativitet Barna kommer inn i barnehagerutinene.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15% Skolerapport Antall besvarelser: 19 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 1% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN

SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN EVALUERING PERIODEN JANUAR JUNI 2015 Pedagogisk arbeid i hverdagen INDIVIDUELL OG SOSIAL UTVIKLING Mål: Kunne utvikle evnen til å leve seg inn i andres situasjon og vise medfølelse

Detaljer

Ungdomsskolen kg.vgs.no

Ungdomsskolen kg.vgs.no Ungdomsskolen 2017 kg.vgs.no Velkommen til ungdomsskolen på KG! KG er en tradisjonsrik kristen friskole som er åpen for alle. Skolen har siden 1913 utviklet seg til å være en trygg og faglig solid skole

Detaljer

Info-hefte SFO Saksvik skole 2014-2015 Magnus Barfots vei 16 C 7562 Saksvik Telefon: 73 97 32 50 Åpningstid: 07.00-16.45

Info-hefte SFO Saksvik skole 2014-2015 Magnus Barfots vei 16 C 7562 Saksvik Telefon: 73 97 32 50 Åpningstid: 07.00-16.45 Info-hefte SFO Saksvik skole 2014-2015 Magnus Barfots vei 16 C 7562 Saksvik Telefon: 73 97 32 50 Åpningstid: 07.00-16.45 Velkommen Kjære foreldre og foresatte til barn ved Saksvik skole Vi ønsker dere

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Program for SFO august

Program for SFO august Program for SFO 1.-16. august Generell informasjon - NB! Dette programmet gjelder i første rekke elever som går på 2.-4. trinn. Enkelte dager er lettere å få med de nye førsteklassingene på, men stort

Detaljer

Torridalsveien Aktivitetshus. Kirkens Sosialtjeneste

Torridalsveien Aktivitetshus. Kirkens Sosialtjeneste Torridalsveien Aktivitetshus Kirkens Sosialtjeneste 4 Torridalsveien Aktivitetshus Tilpasset støtte Kompetanse Vårt særpreg Brukermedvirkning Søknad om plass 7 Dagsenteret Tilbud Matlaging Fysisk trening

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet MØTEINNKALLING Dato: 17.01.2017 kl. 15:30-17:30 Sted: Ås rådhus, 2.etasje Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk. Møtedokumenter

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.287 Referat fra 26. august

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Livsgledeuken 2015 22. 28. August

Livsgledeuken 2015 22. 28. August Livsgledeuken 2015 22. 28. August Velkommen til Livsgledeuken 2015 Livsgledeuken 2015 vil i år gå gjennom flott natur og fjorder i Ryfylke og Hardanger noe av det vakreste. Men vi starter LIVSGLEDEUKEN

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. 11. juni 2014 «Nye» 8. trinn Vormsund ungdomsskole

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. 11. juni 2014 «Nye» 8. trinn Vormsund ungdomsskole VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 11. juni 2014 «Nye» 8. trinn Vormsund ungdomsskole Møtets formål: FAU-leder Nina Ødegård Klassesammensetting 2. fremmedspråk/språklig fordypning/arbeidslivsfag Valgfag Fag- og

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Halvårsplan. Elvland naturbarnehage. Våren 2014. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland naturbarnehage. Våren 2014. Holtålen Kommune 1 av 6 Holtålen Kommune Elvland naturbarnehage Halvårsplan Våren 2014 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan Språk i barnehage.

Detaljer

INFORMASJON SKOLESTARTERE /6-17. Gi meg en sjanse til å skinne Kvalitetsutvikling i SFO Trondheim

INFORMASJON SKOLESTARTERE /6-17. Gi meg en sjanse til å skinne Kvalitetsutvikling i SFO Trondheim INFORMASJON SKOLESTARTERE 2017 14/6-17 Gi meg en sjanse til å skinne Kvalitetsutvikling i SFO Trondheim Hentet fra Kvalitetsmelding for SFO Etter en lang skoledag skal SFO ivareta barnas behov for frilek,

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.411 Referat fra 4. november 2014 Tilstede:

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016 PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016 Velkommen til et nytt barnehageår! Velkommen til et nytt barnehageår i nye lokaler! Ekstra velkommen til nye barn og foreldre! Etter en god sommerferie, er vi nå klare og ser

Detaljer

Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene

Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene Innspill om fremtidens kommune og kommunereformen Innledning I arbeidet med kommunereformen har det vært et ønske fra kommunens politikere å legge til

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 96 BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 4. mars 6, og er gjennomført

Detaljer

Referat fra andre møter og konferanser Ingen referat fra andre møter.

Referat fra andre møter og konferanser Ingen referat fra andre møter. R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.281 Referat fra 8. april 2008

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer