Deltakelse i jollegruppa skal være gøy, inkluderende og trygt.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Deltakelse i jollegruppa skal være gøy, inkluderende og trygt."

Transkript

1 Om instruksen Jollegruppen i Fredrikstad Seilforening (FS) har som mål å gi seilerne et godt faglig tilbud der sikkerhet og trivsel er godt ivaretatt. Sikkerhetsinstruksen skal bidra til dette, og er en del av det faglige opplegget rundt seilingen. Deltakelse i jollegruppa skal være gøy, inkluderende og trygt. Formål Formålet med denne instruksen er primært å forebygge uønskede hendelser i jollegruppa slik at seilere er mest mulig trygge ved deltakelse på trening i regi av FS og sekundært at alle involverte i jollegruppa kjenner og er trygge på hvordan ulykker skal håndteres. En sikkerhetsinstruks kan aldri bli uttømmende og beskriver ikke alle de mulige situasjoner som oppstår før, under og etter seiling. Sikkerhetsutfordringer oppstår ofte uventet. Instruksen skal være en hjelp til å utvikle en sterk sikkerhetskultur i jollegruppen. En generell oppmerksomhet på risiko, trening på vurderinger av situasjoner og utvikling av et samarbeidsklima i jollegruppen som gjør det naturlig å melde fra til andre om risiko, skal bidra til å utvikle en sterk sikkerhetskultur i jollegruppen. Omfang Instruksen er tilrettelagt for seiling i regi av jollegruppen og skal gjelde for all seiltrening iverksatt av foreningen for denne gruppen. Instruksen er beskrevet i forhold til ulike fem roller, foreldre, seiler, trener, følgebåtfører og kontaktperson på land. Enhver som deltar i treningsopplegget til Fredrikstad Seilforening (FS) har ansvar for å: Være oppmerksom på risiko uavhengig om det er beskrevet i instruksen eller ikke Melde fra om risiko til ansvarlige for trening/oppfølging av jollegruppen Bidra til å trygge gjennomføringen av seiltreningene Ta tak i sikkerhetsutfordringer og trygge situasjoner som oppstår Vedlagt er en sjekkliste som skal brukes før gjennomføring av hver trening. Forbedringer Brudd på denne instruksen, samt feil eller mangler ved instruksen samt skal meldes til leder av jollegruppen Fokuset i meldinger skal være på læring, og hvordan en i Fredrikstad Seilforening bedre kan arbeide med forebygging av ulykker og reduksjon av skader. 1

2 Foreldre En av foreldre eller en annen voksen med ansvar for barnet skal være til stede under hele seilingsøkten. Foreldrene skal påse at sikkerheten for sitt eget barn er ivaretatt, og skal være til hjelp, støtte og oppmuntring for eget og andres barn. Barn opp til og med det året de fyller 12 år er forsikret gjennom Norges Idrettsforbund. Seilere fra og med det året de fyller 13 år skal ha egen ulykkesforsikring eller seiler på foreldrenes eget ansvar. Foreldrene skal påse at jollene, følgebåtene, utstyret, lokalene og klubbens områder blir pent behandlet. Foreldrene må rette seg etter instrukser som gis fra klassekapteiner og gruppeoppmann og treneren. Rigging og gjennomgang av jolle før seiling Fest mast og spristake og sjekk at de ikke faller av om båten skulle kullseile Sikre hanefot, maks 10 cm mellom bommen og skjøtets festepunkt Sjekk at båten har øsekar som er festet til jolla, flyteputer/skott er tette Sjekk slepetau, 8 m flytende med løkke 1 m fra båten og i enden Monter og fest kjølen, sjekk at rorkultforlenger fungerer og fest ror Sjekk at seileren har på seg flyte-/redningsvest og egnede sko/klær Spør om seiler har vært på toalettet og er klar for seiling Oppfølging/Vurderinger Vurder om seileren mestrer værforholdene eller har det bedre i trenerbåten eller sammen med en annen seiler Si ifra til treneren dersom det er spesielle forhold som bør diskuteres Seilerne skal kun sendes på vannet når Trener har registrert deg og seileren Treneren har gitt klarsignal om å gå på vannet Seileren har redningsvest på seg Følgebåter ligger klar på vannet Vær klar til å hjelpe alle seilere som kommer inn, ikke bare ditt eget barn Hjelp følgebåten når den kommer inn med seilere, slep eller utstyr Sørg for at følgebåten kommer raskt ut igjen hvis flere barn er på vannet Ikke rop og skrik fra brygga eller fra følgebåt, overlat instruksjonen av ditt barn til andre, men instruer og motiver gjerne andres barn Snakk med seileren om dagens seilas og erfaringer som er gjort, gi oppmuntring, trøst og veiledning etter behov Forhold som bør diskuteres eller følges opp, meldes fra til trener eller klassekaptein Båten rigges ned og settes anvist på plass Mangler på utleiebåt eller følgebåter noteres og rapporteres til klassekaptein 2

3 Seilere I Fredrikstad seilklubb skal det være gøy for alle å delta. Før seiling skal du vite hvem du seiler samen med og hva din trener heter. Dersom du ikke er trygg, føler at du ikke mestrer været og vinden eller kjenner at du ikke er i form, må du si i fra til din forelder og/eller din trener. Du må ta godt vare på båter og utstyr. Husk å rydde opp etter deg og si i fra om du oppdager noe som ikke er riktig. Før seiling Husk å hilse på treneren og alle seilerne og finn ut hvem som deltar på treningen Sjekk at du har ett tørt klesskift på land Husk å drikke vann og gå på toalett før seiling Sjekk at båten er riktig rigget og sjekket Ta kameratsjekken, se til at de du seiler sammen har på seg seilvest Delta på briefing, spør om hva dere skal lære og hvor dere skal seile og møtes Ikke legg fra brygga før treneren har gitt klarsignal til at du kan dra ut på vannet Si ifra til foreldre og trener dersom du ikke vil seile Sleping Slepelinen skal alltid være klargjort, følg godt på slepebåt under slepet Husk å hekte av skjøtet og heve kjølen til oppunder bommen før sleping Følg med på hvor gruppen din er, og holder deg sammen med den Gjør deg kjent med møtestedet på vannet Følg med hvor treneren din er og gjør som treneren sier Si ifra til treneren eller en følgebåt med en gang om du føler deg utrygg Gi beskjed til treneren eller følgebåten før du går inn til bryggen Kullseiling Rett opp båten og øs den tom for vann. Klarer du ikke dette, så bli ved båten og vent på følgebåtmannskapet Seilervettregler 1. Sørg for at du er riktig kledd for vær og vind, og at du har med skift. 2. Meld alltid fra til trener/forelder/venner hvor du seiler. 3. Seil ikke alene. 4. Lytt til erfarne seilere og trenere. 5. Gi beskjed til trener hvis du ikke kommer på trening. 6. Sørg for at båten er i forsvarlig stand før du går på vannet: a. masten er sikret, b. flyteputer med luft er på plass, c. øsekar er på plass og festet, d. padleåre er på plass og festet, e. hanefotens åpning er ikke være større en 10 cm 7. Ha alltid på godkjent vest med fløyte festet til vesten. 8. Hvis du kullseiler, hold deg ved båten og prøv og kom deg opp på båten. 9. Møt presis til treninger og arrangementer du har avtale om. 10. Vær positiv og høflig ovenfor medseilere, foreldre, trenere, dommere og ledere. Delta på debrifingen og fortell treneren om hvordan du synes seilingen var Båt og utstyr skal skylles med ferskvann og settes på riktig plass Sjekk at du har med deg hjem alt du hadde med deg på trening 3

4 Trener Som trener i FS skal du lære seilerne i din gruppe å seile og du gjør ditt til at seilerne har det gøy på treningene. Du er leder og har det faglige ansvaret for seilerne under treningene. Gi klare instruksjoner og oppgaver til foreldre og barn. Du har ansvar for å kjenne hele sikkerhetsinstruksen, følge den og påse at sjekklisten er gjennomført for hver trening. Som trener avgjør du om det er forsvarlig å sende seilerne på vannet, og vurderer antall følgebåter som skal følge treningen. Før seilingen Sjekk at været og sjøen i det område dere skal trene i er egnet for trening Er du i tvil om det er riktig å ta en seiler ut på vannet, spør seileren / foreldrene om deres vurdering. Ikke send seilere på vannet om du er utrygg på seiler / situasjonen. Gjennomfør briefing slik at seilerne er orientert om hva de skal trene på og hvor de skal seile samt hvor møtested på vannet er. o Ønsk velkommen til trening og si navnet ditt høyt så alle seilerne hører det Sjekk at trenerbåten har nok bensin, motoren på og at båten er klar til å følge seilere Gi beskjed til kontaktperson på land og følgebåter i hvilket område det skal seiles Se til at ingen går ut på vannet før du har gitt klarsignal! Se til at opprop blir utført og at du har liste med seilnummer på dagens seilere Du har avtalt hvordan du skal kommunisere med seilerne på vannet Følgebåt gis beskjed om hva de skal hjelpe til med Siste sjekk før du og seilerne går på vannet Du har på seilervest og er utstyrt med kniv Eventuell følgebåt er klar, og du har gitt dem beskjed om dagens trening Spør om alle seilerne er klare og se til at du får klart svar fra alle Du gir seilerne et tydelig klarsignal for å gå på vannet Dødmannsknapp skal brukes om det finnes det på båten Gi instruksjoner og oppfølging av seilerne ihht det som er avtalt på briefingen Holde oversikt over seilerne i gruppen, og tell antall seilere jevnlig og ved kritiske områder eller ved endringer i opplegg Vurder forholdene kontinuerlig, følg med på værforandringer. Avbryt treningen hvis forholdene blir for tøffe Ha god dialog med følgebåt, og si ifra om noen trenger assistanse Snakk med seilerne. Blir noen av dem redde, slitne eller ukonsentrerte, følg dem bort til følgebåten for assistanse Trenerbåten skal fortøyes/heises på plass Når seilingen er over, avholder du en debrifing med seilerne med fokus på hva har vi lært, hva gikk greit, hva var vanskelig og om det har oppstått farlige eller ubehagelige situasjoner. Se til at alle FS sine båter er fortøyd/heist på plass, og at utstyr er satt på plass der det skal være Mangler på trenerbåt og følgebåter noteres og rapporteres til leder av barne- og ungdomsgruppen Ved ulykke 1. Ved uhell skal seilerne tas hånd om først 2. Sørg for at ulykken blir raskt meldt til kontaktperson på land 3. Utstyret reddes når alle barna har det bra 4

5 Følgebåtfører Følgebåtens oppgave er å gi assistanse til seilere og bidra til sikkerhet i forbindelse med sleping / seiling. Fører av følgebåter skal rette seg etter instrukser fra trener, og se til at barn og foreldre har det hyggelig på sjøen sammen. Før seilingen Gjør deg kjent med følgebåten og utstyret Sjekk at følgebåten har tilstrekkelig med drivstoff og er klar for å følge treningen Delta på briefing slik at du er orientert om hvor det skal seiles samt hvor møtested på vannet er Se til at alle som er om bord i følgebåten har på seg flytevest Gjør båten klar for sleping /sleping Dødmannsknapp skal brukes om det finnes det på båten Både fører og mannskap på følgebåt skal bruke flytevest på sjøen Følg nøye med på båtene som slepes, avpass farten etter seilernes ferdigheter og se til at slepetau holdes stramt og unna motoren Ha god dialog med trenerbåten, og si ifra om noen trenger assistanse Blir noen av seilerne redde, slitne, ukonsentrerte, eller signaliserer behov for assistanse, gi beskjed til trenerbåten og tilby assistanse til seileren så raskt som mulig Ikke rop og skrik fra følgebåt om dette ikke er påkrevet. Bistå med instruksjoner til barna om trener har gitt beskjed om dette. Vær oppmerksom på læring - fortell barna om hva de får til, gi masse oppmuntring underveis Dersom det er mennesker i vannet ved siden eller bak følgebåten, f.eks. under assistanse ved kullseiling, stans motoren helt for å unngå ulykke Følgebåten skal fortøyes/heises på plass Mangler på følgebåter noteres og rapporteres til klassekaptein Ved ulykke 1. Ved uhell skal seilerne tas hånd om først 2. Sørg for at ulykken blir raskt meldt til kontaktperson på land 3. Utstyret reddes når alle barna har det bra 5

6 Kontaktperson på land Under hver trening i regi av FS, skal det være en kontaktperson på land. Denne oppgaven går på rundgang mellom foreldre. Som kontaktperson på land skal du: Holde oversikt over hvilke grupper og antall seilere som er ute på vannet Hilse på alle nykommere og sørge for at de føler seg velkomne og kjenner sine oppgaver Være tilgjengelig til enhver tid for trenere Være forberedt på å ta raske avgjørelser ved uforutsette situasjoner Følge med på at sikkerhetsinstruksen blir fulgt opp og sjekklisten gjennomført Som kontaktperson på land kan du i samarbeid med klassekaptein overprøve trenerens avgjørelse om å seile ute på sjøen. Telefon til brannvesen med dykkere: 110 Telefon til sykebil: 113 Telefon til politi: 112 Før seiling Du skal være kjent med sikkerhetsinstruksen og ha denne tilgjengelig Sjekk at førstehjelpskofferten er tilgjengelig og komplett Sjekk at du har kniv og mobiltelefon (med fulladet batteri) tilgjengelig Ta kontakt med treneren gjør deg kjent med hvor gruppen skal seile Delta med klargjøring av følgebåter og se til at alle båter er bemannet Vær mentalt forbredt på å ta avgjørelser ved uforutsette situasjoner Sørg for at du har mottatt sjekklisten fra oppropet før seilerne går på vannet Registrere seilere som kommer for sent, og avgjøre om de kan slippes utpå. Opplyse om dagens program og sørge for at seileren får nødvendig transport ut til treneren og de andre seilerne Ha oppsyn med at alle seilerne som kommer inn får hjelp og sørg for at følgebåtene kommer raskt ut igjen hvis flere seilere er på vannet Se til at området er ryddet og i orden etter trening og at gjenglemte gjenstander blir tatt vare på Melde videre til ansvarlig for barne- og ungdomsansvarlig om eventuelle forbedringer, hendelser eller avvik fra sikkerhetsinstruksen Se til at dører som skal være låst blir låst Sjekk at alle følgebåter er fortøyd 6

7 SJEKKLISTE Sjekken gjennomføres av trener, klassekaptein eller en person som trener/klassekaptein utpeker. Sjekkpunkt OK Nei Tiltak nødvendig (noter bak) Alle seilere og foreldre er ønsket velkommen til trening Trener er klar ihht. trenerinstruksen Kontaktperson på land er klar og kjenner instruksen Deltakere i følgebåter/trenerbåt er klare Følgebåter er på vannet og klare til å følge seilere Fører av følgebåt har klargjort båten ihht instruks Alle jollene er rigget og klargjort ihht instruksen Er det seiler som ikke ønsker å delta på vannet? Seilerne kjenner trenerens navn Seilerne er briefet på dagens trening Seilerne vet hvor det skal seiles og møteplass Seilerne er kledd for seiling Seilerne er delt inn i kamerat-par Seilerne har gjennomført kameratsjekk Alle båter/seilere som skal på vannet er registrert ETTER SEILING Alle seilere er trygt på land Følgebåter og joller er fortøyd/tatt opp Alle seilere er briefet av trener Alle er ønsket velkommen tilbake til neste trening Båtnummer Navn på seiler Antall 1 DATO:

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi??

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? -Et praktisk handlingsverktøy- Et praktisk verktøy utarbeidet av Stjørdal kommune og Stjørdal lensmannskontor All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å

Detaljer

106 SEILmagasinet 2008/4. et finnes

106 SEILmagasinet 2008/4. et finnes s BEGYNN Å SEILE REGATTA: Det tar tid å skape et godt regattalag. Det som skal til er mange timer sammen på vannet, men veien frem er morsom. D TEKST: et finnes Andreas Wettre mange FOTO: Asbjørn grunner

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 1. Se hva jeg ser. om barnets sosiale utvikling

Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 1. Se hva jeg ser. om barnets sosiale utvikling Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 1 Se hva jeg ser om barnets sosiale utvikling Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 2 Tidlig utvikling av sosiale ferdigheter Allerede i første leveår samhandler

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep

Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep Hva er seksuell trakassering og overgrep?... 3 Forebygging av seksuell trakassering og overgrep... 4 Politiattest... 5 Hva er en politiattest?... 5

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN

RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN Bakgrunn Senter for Krisepsykologi har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å utarbeide et skriv om råd i forhold til rettsaken. Helsedirektoratet er opptatt av at alle rammede

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Barn som reiser alene - en veileder for foreldre

Barn som reiser alene - en veileder for foreldre Barn som reiser alene - en veileder for foreldre Ditt barn er ikke alene om å reise alene - side 2 Hvilken reisemåte skal man velge? - side2 Når kan barn reise alene? - side 3 Hovedanbefalinger for ulike

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Hvis konflikten trappes opp. Konflikthåndtering. på arbeidsplassen. - for et arbeidsliv som inkluderer

Hvis konflikten trappes opp. Konflikthåndtering. på arbeidsplassen. - for et arbeidsliv som inkluderer Hvis konflikten trappes opp på arbeidsplassen - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2013 1. opplag 2013 Heftet er utarbeidet av danske Arbejdsmiljøsekretariatet

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Vold i nære relasjoner hva gjør vi?

Vold i nære relasjoner hva gjør vi? Vold i nære relasjoner hva gjør vi? Et verktøy utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst og politiet. lokale amordning av kriminalitetsforebyggende

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Trygg og tilstede. En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd

Trygg og tilstede. En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd Trygg og tilstede En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd Landsrådet for Norges Barne- og ungdomsorganisasjoner LNU er et samarbeidsorgan for rundt

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse.

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. Denne lille brosjyren er skrevet av psykolog Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi, Bergen på basis av en brosjyre utarbeidet av psykolog Paul

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Godkjent 14.03.14 Innholdsliste 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for planen 1.2 Definisjon av mobbing 1.2 Målsetting/ Langsiktige mål 2 Tiltak for å skape gode relasjoner mellom elevene

Detaljer

HVORDAN KAN JEG HJELPE MEG SELV?

HVORDAN KAN JEG HJELPE MEG SELV? HVORDAN KAN JEG HJELPE MEG SELV? Ta en slitesterk beslutning! Det er viktig å ta en beslutning som tåler perioder med fristelser og lav motivasjon. Beslutningen blir sterkere hvis du har tenkt nøye gjennom

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer