JURIST KONTAKT. Side 8 Pensjonsreformen i privat sektor. Side 26 På tide å lære merverdiavgift del 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "JURIST KONTAKT. Side 8 Pensjonsreformen i privat sektor. Side 26 På tide å lære merverdiavgift del 3"

Transkript

1 JURIST KONTAKT Side 8 Pensjonsreformen i privat sektor Side 26 På tide å lære merverdiavgift del 3 Side 32 "Vi tillot ikke at en uskyldig ble straffet" Side 36 Ingse Stabel effektiviserte Trygderetten MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR. 5/ ÅRGANG

2 Stortingsåret har vært det store reformåret for justissektoren. Høsten 2000 vedtok Stortinget å legge merverdiavgift på advokattjenester fra 1. juli i år. I januar kom stortingsmeldingene Politireform 2000 og Førsteinstansdomstolene i fremtiden. I mars kom Ot.prp.nr. 44 om domstoladministrasjonen og dommernes arbeidsrettslige stilling. De rettspolitiske aspekter synes vel ivaretatt i de to sistnevnte dokumenter. Nyordningen med en utskilt domstolsadministrasjon fra Justisdepartementet, nyordning av dommerutnevnelser og en disiplinær- og klageordning på dommere vil nettopp kunne utvikle folks tiltro til domstolene som en rettferdig forvalter av straffemakt og en upartisk tvisteløser i saker av sivil rettslig natur. Politireform 2000 ble vedtatt i Stortinget 21. mai med en halvering av dagens 54 politidistrikter. Dette vil neppe svekke rettssikkerheten. Derimot kan det stilles spørsmål ved svekkelsen av kravet til juridisk embetseksamen og innføring av åremål til morgendagens politidistrikters øverste ledere. For Norges Juristforbund blir det i første rekke spennende å se i hvilken hastighet Justisdepartementet ønsker å innføre nyordningen i de enkelte distrikter hensyntatt de rettigheter dagens fast tilsatte politimestere har. Refleksjoner om rettssikkerhet på slutten av justissektorens store reformår styrkeforholdet mellom det offentlige og næringslivet på den ene siden og privatpersoner på den andre siden som de eneste som vil merke kostnadene med forbruksskatt på rettshjelp. Forskjellen blir særlig fremtredende i konflikter mellom f. eks. arbeidstakere i oppsigelsessaker med offentlige eller private arbeidsgivere, for forbrukere overfor næringsliv eller det offentlige i tjenesteproduksjon av sosiale, helse og boligtjenester og økonomisk meget belastende på området mellom private så som i skilsmisser, arv m. m. Klasseskillet vil øke. Det vil i enda større grad gjelde at det hjelper ikke å ha rett når man ikke har økonomi til å få gjennomført retten. I spørretimen i april opplyste justisministeren at hun ville vurdere å nedsette et utvalg for å utrede hvordan man kan avhjelpe kostnadene som oppstår for privatpersoner med dyrere advokattjenester. Rettssikkerheten burde være viktigere for justisministeren enn sirkus, tivoli og regjeringens diskusjoner om mvafritak på treningsstudioer. Hun har enda muligheten til å bruke revidert budsjett til å få rettssikkerhetsaspektet ved merverdiavgift på advokattjenester for private utredet av et utvalg før "reformen" innføres. Innhold Forbundsnytt 4 Nyheter fra fjernt og nært 5 Pensjonsreformen i privat sektor 8 Advokatene i KS 16 Kanskje kan vi svare 23 På tide å lære merverdiavgift del 3 26 "Vi tillot ikke at en uskyldig ble straffet" 32 Effektiviserte Trygderetten 36 Sivilombudsmannen 44 Personalia 54 Stillingsmarkedet 58 m.m Merverdiavgift på advokattjenester vil derimot med sikkerhet svekke rettssikkerheten vesentlig for privatpersoner fra 1. juli. Merverdiavgift på rettshjelp vil forrykke Norges Juristforbund Kr. Augusts g. 9, 0164 Oslo Internettadresse: e-post: Telefon Telefaks Bankgiro Postgiro NJ-akutten Telefon e-post: Juristforsikringen Telefon Forsidefoto: Scanpix/The StockMarket Leder: Lagdommer Brit Seim Jahre Nestleder: Advokat Haakon I. Haraldsen Styremedlemmer: Rådmann Leif Lie Prosjektdirektør Dag Westby Politimester Bjørn Valvik Advokat Torill Løebekken Komitèsekretær Kari Kiil Ass. avdelingssjef Jofrid Trandem Myhre Stud jur Morten Andreassen Generalsekretær/redaktør: Knut D. Flottorp Informasjonssjef: Trine Radmann Jur. rådgiver: Gunhild Grünfeld Informasjonssekretær: Nina Quille Annonseakkvisitør: Dagfrid Hammersvik Telefon , Telefaks Redaksjonen avsluttet 15. mai Signerte artikler står for forfatterens egne synspunkter. Det samme gjelder intervjuobjekters uttalelser. Redaksjonen forbeholder seg rett til å redigere eller forkorte innlegg. Juristkontakt 5/2001 3

3 Nyhets stoff Nyhetsstoff til redaksjonen. Saker kan sendes over i skriftlig form, enten på FORBUNDSNYTT Endringer i standard ansettelsesavtale for advokatfullmektiger Veiviser for lokale forhandlinger Standard ansettelsesavtale for advokatfullmektiger som er utarbeidet i samarbeid mellom Den Norske Advokatforening (DNA) og Advokatfullmektiggruppen i Norges Juristforbund, har nå fått en endret 11: Ferie og feriegodtgjørelse følger ferielovens bestemmelser, dog slik at fullmektigen skal ha krav på 5 ukers ferie. Feriegodtgjørelse ytes med 12% av feriepengegrunnlaget. Endringen har kommet i stand etter initiativ fra Advokatfullmektiggruppen. DNAs hovedstyre ble på møtet 28. april 1. mai enige om å ta inn endringen i standardavtalen. En ny veiviser for lokale forhandlinger er nå ferdigstilt for kommunesektoren. Veiviser for lokale forhandlinger for statlig sektor vil bli ferdig i løpet av sommeren. Begge "vei-viserne" vil bli sendt ut før de lokale forhandlingene starter til høsten. "Forfatterne" av veiviserne er Marianne Kringlebotn og Gry M. Hellberg. Politiembetsmennenes Landsforening har fått nytt styre med følgende sammensetning: Leder: Politimester Ansten Klev, Kristiansand politidistrikt Styremedlemmer: Politimester Olav Sønderland, Stavanger politidistrikt. Politiinspektør Rolf Thoresen, Østerdal politidistrikt. Politiinspektør Ingar Bøen, Sunnmøre politidistrikt. Politiadjutant Curt Lier, Oslo politidistrikt. Politiadvokat Kaia Strandjord, Trondheim politidistrikt. Politiinspektør Ann Rødvei, Bodø politidistrikt. Privatlunsj 14. juni Medlemmene av Privatgruppen inviteres til privatlunsj 14. juni kl på Grand Hotel, Rococo-salen, Karl Johans g. 31, Oslo. Emnet er "Salg og tilbakeleie av fast eiendom" og foredragsholder er advokat Stede G. Nilsen, Advokatfirmaet Thommessen Krefting Greve Lund AS i Oslo. Nyheter Øverst fra venstre: Curt Lier, Ingar Bøen, Olav Sønderland, Ansten Klev og Rolf Thoresen. Nederst fra venstre: Ann Rødvei og Kaia Strandjord Hvis du har tid og anledning, kan du melde deg på til Solveig Dahl Kongsvik på telefon eller på faks senest 11. juni. Deltakeravgiften er kr 200,- som betales ved fremmøte. 4 Juristkontakt 5/2001

4 faks: eller som e-post: Merk saken "Juristkontakt nyhetsstoff" Oslo kommunes juristforening har fått nytt styre På årsmøtet i Oslo kommunes juristforening ble det valgt nytt styre som fikk følgende sammensetning: Konsulent/eiendomsforvalter Hege Farnes Hansen, Bydel St. Hanshaugen/Ullevål. Varamedlemmer: Rådgiver Kjersti Vikse Simonnæs, Plan- og bygningsetaten. Leder: Advokatfullmektig Ronny Lund, Kommuneadvokaten. Spesialkonsulent Hilde Driscoll, Skoleetaten i Oslo. Juridisk rådgiver Vidar Storvik, Barne- og familieetaten. Styremedlemmer: Fung. eiendomssjef Eva Hagen, Oslo Havnevesen. Spesialrådgiver Kjell Olav Heradstveit Marcussen, Sentraladministrasjonen. NYHETER FRA FJERNT OG NÆRT Finansavisens JusBilag Finansavisens bilag "JusBilag" som kom ut 10. mai i år, drøfter ulike tema innenfor jussen. Juristkontakt gjengir en artikkel som stod på trykk i Finansavisens JusBilag 10. mai d.å. Artikkelen ble skrevet av Ragnhild Viker Lunde og omhandler advokatfullmektiger. Rådyre fullmektiger Det har blitt for dyrt for små advokatfirmaer å ha fullmektiger. De krever høy lønn, masse opplæring og slutter med en gang de blir advokater, hevder advokat Knut Ove Soltvedt. Knut Ove Soltvedt i Soltvedt & Co i Bergen har hatt 14 fullmektiger over de siste årene. Firmaet er bygget rundt ham selv. - Jeg reagerer på at vi er pålagt strenge økonomiske forpliktelser når vi tar inn advokatfullmektiger, som for eksempel minstelønn. Vi har store investeringer som vi kan risikere å få lite eller ingenting igjen for, og som dermed blir en ren utgift, sier Soltvedt. Han viser til at fullmektigene er i en opplæringssituasjon i to år før de får advokatbevillingen. I denne perioden kreves det mye oppfølging. Og når de endelig er utlært, slutter mange fullmektiger. Det vil si når pengene endelig kan begynne å strømme inn til advokatfirmaet. Trangt nåløye Det er også noe annet som irriterer Knut Ove Soltvedt. Han hevder at ordningen med advokatfullmektiger favoriserer de store advokatfirmaene. Både fordi fullmektigene hopper over dit når de endelig får bevillingen, og fordi de store firmaene har økonomiske ressurser til å lære dem opp. - De store advokatfirmaene kan ta belastningen, og de har mindre risiko for at fullmektigene slutter etter at læretiden er over, sier han, som legger til: - De fleste advokatfirmaene, også de små, har nok å gjøre. De kunne tenkt seg å ha mange flere fullmektiger, men det blir for dyrt, sier Soltvedt. Usunn siling Knut Ove Soltvedt hevder at resultatet kan bli en usunn siling av jurister inn til advokatyrket: - Når firmaet mitt søker etter en ny fullmektig, får vi et par hundre søknader fra jurister som både er villige og som kan noe. Men advokatbevillingen er blitt et nåløye som favoriserer de store firmaene og jurister med spisse albuer. Det kan føre til en skjev rekruttering inn mot advokatyrket, fordi nåløyet er så trangt at man siler på bakgrunn av karakterer. Dermed utestenger man mange gode personer, med kvaliteter som kunne gjort dem til fine advokattyper. Samtidig har de ikke så spisse albuer som de med toppkarakterer. Faren er at vi får turboadvokater, som ikke er så løsningsorientert. Derimot er de veldig opptatt av å vinne, sier Knut Ove Soltvedt. Nyheter Juristkontakt 5/2001 5

5 Nyhets stoff NYHETER FRA FJERNT OG NÆRT Nyheter Fersk dom Ifølge en dom fra Bergen byrett, der Soltvedt tapte mot en tidligere fullmektig, har advokatfullmektiger krav på en minstelønn på over kroner i året. Soltvedt ville heller byttet ut dagens 2-årige fullmektigordning med en form for lærlingeordning over mer enn to år og provisjonslønn. - Jeg tror at det er mange advokatfirmaer som ikke er klar over at de må betale en slik minstelønn, og i stedet har basert seg på provisjoner og en svært lav fastlønn i dag. De kan få seg en overraskelse, sier Soltvedt, som forteller at dommen er anket. - Kan du ikke risikere at fullmektigene blir gående på slavekontrakter, hvis du får det som du vil? - Jo, men det jeg ønsker er en form for lærlingekontrakt som går over flere enn to år. Jeg tror at det ville gavne begge parter. Juristene er tross alt i en opplæringssituasjon. Det beste er å ha en provisjonsbasert lønn som tar utgangspunkt i inntjeningen. - Er det ikke urettferdig å gi fullmektiger med høye studielån luselønn? - Det er ikke snakk om luselønn, men avlønningen må stå i forhold til inntjeningen til den enkelte fullmektig. Det er masse arbeid med fullmektiger for advokatfirmaet, og fullmektigene er i en opplæringssituasjon, sier Soltvedt, som ikke er motstander av en fastlønn i bunnen. Elin Malt, leder av Advokatfullmektiggruppen i Norges Stor gjennomtrekk blant juristene Juristforbund, sier i en kommentar til Juristkontakt at ordningen med fullmektiger favoriserer store firmaer og jurister med spisse albuer. Hun tar sterkt avstand fra påstandene om at det har blitt for dyrt for små advokatfirmaer å ansette fullmektiger og viser til at antallet advokatfullmektiger de siste årene har økt. Malt sier videre at de advokatfirmaene som klager over høy avgangsfrekvens blant fullmektigene, muligens bør begynne å lete etter noen av årsakene hos seg selv. I Aftenposten 20. mai d.å. kommer det frem at det er stor gjennomtrekk blant juristene i offentlig sektor. Richard Engen, rådgiver i Akademikerne, gir uttrykk for at juristene i offentlig sektor skifter jobb på et tidspunkt de er ferdig opplærte og begynner å bli selvgående i stillingen. Dette skyldes blant annet at de forskjellige offentlige etatene konkurrerer med hverandre. For offentlig sektor som helhet er konsekvensene at det brukes mye tid på opplæring fremfor produksjon. Aftenpostens artikkel henspeiler også på at flere menn enn kvinner går over i det private næringsliv og at menn tar steget raskere opp i mellomlederstillinger, mens kvinnene blir sittende i konsulentjobber. Selv om kvinnene er gode nok til å konkurrere om godt betalte jobber i det private, ser de forvaltningen som en mulighet til å kombinere karrieren med familieforpliktelser. Engen sier i intervjuet med Aftenposten at det i mindre advokatfirmaer er mange som mangler gode pensjonsordninger og andre forsikringsordninger og at dette er viktig å ta med i betraktningen når forskjellene i lønnen mellom privat- og offentlig sektor vurderes. I det samme intervjuet vises det til at den gjennomsnittlige grunnlønnen i det private ligger mellom kr ,- og ,- over det offentlige. Richard Engen peker videre på at det er en opphopning av jurister i lukrative advokatselskaper på bekostning av det offentlige og at det blir et rettssikkerhetsproblem når lignings- og skattemyndighetene til enhver tid er ute av stand til å matche kompetansen i privat sektor. Han sier i intervjuet at enkelte etater - som Skattedirektoratet og Økokrim - bør kunne bruke virkemidler som høy lønn til å lokke til seg høyt kvalifisert arbeidskraft, selv om dette uansett ikke alltid er nok til å holde på de beste juristene. 6 Juristkontakt 5/2001

6 Symposium i Universitetets aula lunsj i Universitetshagen Justivalen 2001 inviterer igjen praktiserende jurister til symposium i Universitetets aula. 4. september viderefører Justivalens faggruppe Justivalen 99ś suksess Aulaforum; et faglig forum rettet mot praktiserende jurister og studenter. -Siktemålet med seminaret er å bringe sammen sterke juridiske krefter til universitetets grunn for å diskutere aktuelle juridiske problemstillinger innenfor et utvalgt rettsområde. Således ønsker vi også å vekke interessen blant studentene for dagsaktuelle temaer som ikke nødvendigvis ligger i kjernen av pensum, sier Justivalens fagsjef Per Eirik Olsen. sering av offentlig virksomhet. Temaet vil bli behandlet av advokat Anders Chr. Stray Ryssdahl og advokat Siri Teigum. Olsen fremhever at de også ønsker å belyse temaet fra et politisk og økonomisk aspekt. Faggruppen har derfor invitert to det godt over 200 jurister og 150 studenter som deltok. Målet er å overgå dette, sier Aulaforums PR-koordinator Cecilie Busch Kristiansen. Foruten det faglige innholdet lokker arrangørene med lunsj i Universitetshagen og muligheter for en øl Tekst og foto: Eirik Kollerøy TEMAET -Utgangspunktet for Aulaforum i år er å sette fokus på berøringspunkter mellom norsk næringslivsjuss og EØS-avtalen, forteller Aulaforumansvarlig, Bjørn Erik K. Berggrav. I samråd med samarbeidspartneren Wiersholm, Mellbye & Bech er det valgt ut to hovedtemaer. Del 1:Norske konsesjonsregler i et EØS-rettslig perspektiv. På bakgrunn av rettsutviklingen i EF/EØS-retten har ESA og enkelte norske advokater reist spørsmål om berettigelsen av enkelte norske konsesjonslover, bl.a. ervervsloven, industrikonsesjonsloven og fiskerioppdrettsloven. Leder i ESA, Knut Almestad og advokat Stephan Jerwell vil diskutere dette nærmere. I del to rettes fokus på EØS-rettslige problemstillinger som aktualiseres ved reorgani- politikere og en næringslivsleder til diskusjon om berettigelsen av særnorske konsesjonsordninger og hensiktsmessigheten av at staten driver næringsvirksomhet for egen regning. LUNSJ UNDER PALMENE I UNIVERSITETSHAGEN På Aulaforum, Justivalen 99 var blant venner i hagen etter arrangementet. Berggrav påpeker at Aulaforum etter all sannsynlighet vil godkjennes som etterutdanning av Advokatforeningen, og mener å ha argumenter gode nok for å ta turen tilbake til gamle tomter og Aulaforum 4. september. For mer informasjon henviser arrangørene til justivalen.com/aula. Aulaforum Juristkontakt 5/2001 7

7 Pensjonsreformen i privat sektor en oversikt Det har skjedd en veritabel "revolusjon" innenfor pensjonsforsikringsreglene i privat sektor. Tidligere var regelverket noen relativt enkle forskrifter fra 1968/69, men fra og med har vi fått to lover som hver regulerer to prinsipielt forskjellige pensjonsformer innenfor rammen av et lovverk på hhv. 15 kapitler i lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold (LOI) av 24. november 2000 (se avsnitt I) og 16 kapitler i lov om foretakspensjon (LOF) av 24. mars 2000 (se avsnitt II.), begge med tilhørende forskrifter. Dessuten er det lagt frem forslag til regelverk for det tilfelle at bedriftene ønsker å ha begge ordninger (parallelle ordninger - se avsnitt III) eller legge om fra foretakspensjon til innskuddspensjon (lukking - se avsnitt IV). Av fagsjef Jan R. Clausen, NHO Fagartikkel Jan R. Clausen, Cand. jur Fagsjef i NHO med arbeidsområde pensjoner, trygder og forsikringer. Han er kjent blant arbeidsgivere, forsikringsselskaper og myndighetene som personen som stiller de kritiske spørsmålene til om reformer på hans fagområde er til nytte for ansatte og arbeidsgivere. Han er styreformann i AFP-ordninger, styremedlem i Forsikringsklagekontoret, og har ellers vært næringslivets representant i en rekke offentlige utvalg og arbeidsgrupper innenfor sitt fagområde. Loven om foretakspensjon er i prinsippet en videreføring av det gamle velkjente pensjonsregelverket vi har hatt til nå. Lov om innskuddspensjon er et helt nytt prinsipp. Det gis nå adgang til å innbetale et nærmere definert pensjonsinnskudd. Summen av alle innskuddene og avkastningen på disse vil ved nådd pensjonsalder utgjøre en kapital som deretter konverteres til en pensjonsutbetaling. Det spesielle ved dette er at det er en ren spareordning uten noe egentlig forsikringselement. Derfor er det usikkert hva alderspensjonen vil bli. Det avgjøres av hvor mye kapital som er oppsamlet når pensjonsalderen nås. Felles for disse regelverkene er at de inneholder alle vilkår for tjenestepensjonsordninger hvor virksomhetene (heretter kalt bedriftene) i privat sektor kan kreve skattefradrag for premiene. Dersom bedriften ikke krever skattefradrag for premien, kan bedriften i prinsippet etablere akkurat den pensjonsordning den måtte ønske, - også begrenset til de arbeidstakere den måtte ønske. Pensjonsordninger som etableres uten fradragsrett, ligger imidlertid utenfor området for denne artikkel, selv om spørsmålet er interessant nok for alle de bedrifter som ikke ønsker å bli styrt av det nye regelverket. LITT HISTORIKK Regelverket for tjenestepensjonsordningene frem til var hjemlet i forskrifter fra 1968 og 1969 med senere endringer gitt med hjemmel i skatteloven, - de såkalte TPESordningene (TjenestePensjon Etter Skatteloven). Dette regelverket ga hjemmel for skattebegunstigede ordninger som baserte seg på et såkalt "ytelsesprinsipp" eller "sluttlønnsprinsipp". Dette var pensjonsordninger som i realiteten innebar at arbeidsgiver påtok seg en (gjelds-) forpliktelse av helt ukjent størrelse. Nemlig å sikre arbeidstakeren en pensjon som normalt utgjorde differansen mellom en gitt prosent av sluttlønnen ved pensjonering (for eksempel 66%) og en såkalt beregnet folketrygd. Med den lønnsutvikling vi har hatt de siste årene, innebar denne type pensjonsordning en premieinnbetaling som er svært lav under brorpar- 8 Juristkontakt 5/2001

8 ten av karrieren, men som stiger enormt de siste årene før pensjonsalder. For den enkelte arbeidstaker kunne premien komme opp i samme beløp som selve lønnen, kostnader som bedriftene i mange tilfelle ikke kunne bære. Denne premieutviklingen innebar derfor også en betydelig trussel for de arbeidstakere som ikke ville oppleve å forbli arbeidstaker i samme bedrift til pensjonsalderen. Det gamle systemet innebærer således også bortimot en katastrofe for de arbeidstakerne som av forskjellige grunner må slutte før de når pensjonsalderen. Årsaken er at så mye av forventet premieinnbetaling uteblir og dermed reduserer pensjonen relativt dramatisk, - til en såkalt fripolise. Disse forhold har vært sterkt medvirkende til at bare ca. 45% av arbeidstakerne i privat sektor har vært omfattet av en tjenestepensjonsordning. SITUASJONEN FRA OG MED Fra og med står både arbeidsgivere og arbeidstakere overfor et langt videre spekter av alternativer enn tidligere. Dette gjelder både de bedrifter som allerede har etablert tjenestepensjonsordning etter det gamle regelverket (TPES), og de bedrifter som tidligere ikke har hatt noen tjenestepensjonsordning. Det er tre hovedalternativer: A. For de bedrifter som tidligere ikke har hatt noen ordning, men stiller med helt "blanke ark", vil man kunne velge fritt om man vil ha en ordning etter lov om innskuddspensjon eller lov om foretakspensjon, eller begge deler, eller for den saks skyld ingen pensjonsordning i det hele tatt! B. De bedrifter som allerede har en tjenestepensjonsordning (TPES) og som ønsker å innføre en pensjonsordning etter lov om innskuddspensjon i stedet, må gjennom en to trinns operasjon når de skal tilpasse seg reglene: Først må de tilpasse ("oppgradere") den eksisterende TPESordningen slik at den tilfredsstiller det nye lovverket i lov om foretakspensjon innen Deretter må bedriften "lukke" den oppgraderte TPES-ordningen (fra nå av benevnt en foretakspensjonsordning) når den introduserer innskuddsordningen. Denne prosessen kalles å "lukke" eksisterende ordning. Det betyr at de arbeidstakerne som er ansatt på lukketidspunktet, beholder sin foretakspensjonsordning, mens ansatte etter dette tidspunktet tas opp i den nye innskuddsordningen. Dersom bedriften fortsatt bare er interessert i å videreføre sin gamle TPES, må den tilpasse ordningen til den nye lov om foretakspensjon innen På enkelte områder er det imidlertid gitt lengre overgangsregler. I. INNSKUDDSPENSJON Lov om innskuddspensjon Siden innskuddspensjonen er den store nyheten, presenteres hovedtrekkene i denne loven først. Innskuddspensjon innebærer i korthet at det til arbeidstakernes konto kan innbetales et beløp som enten utgjør et flatt beløp, maksimert til 1/5 G. (dvs. litt over kr per arbeidstaker). Eller en prosent av lønnen, som ikke må overstige 5% av den del av lønnen som ligger mellom 2 G og 6 G og ikke overstige 8% av den lønnen som ligger mellom 6 G og 12 G. Det kan ikke betales innskudd av den del av lønnen som ligger under 2 G og heller ikke av lønn over 12 G. Innenfor disse maksimumsrammene kan det avtales at det skal innbetales høyere premie for kvinner enn for menn. Innskuddssatsen kan også justeres opp eller ned med pluss/minus 25% fra det ene året til det andre. Det innskuddet som blir innbetalt, kan plasseres under ett av tre forskjellige regelverk i en institusjon (dvs. bank, forvaltningsselskap for verdipapirfond, og på visse vilkår også forsikringsselskap og pensjonskasse.) etter arbeidsgivers valg. Interessen for å plassere innskuddene (etter lov om innskuddspensjon) i et forsikringsselskap eller en pensjonskasse, er imidlertid antatt å være begrenset. Myndighetene har derfor åpnet for et særskilt innskuddsalternativ med hjemmel i lov om foretakspensjon. Denne innskuddsordningen heter "engangsbetalt alderspensjon" og kan bare kjøpes i forsikringsselskap. Uansett om ordningen er en ren innskuddsordning eller en engangsbetalt alderspensjon, er det tre forvaltningsalternativer for arbeidsgiver: A) Innskuddene kan innbetales til en pensjonsordning opprettet som en kollektivordning der institusjonen har forvalteransvaret. Det vil si at kapitalen forval- Juristkontakt 5/2001 9

9 Pensjonsreformen i privat sektor en oversikt tes etter institusjonens eget skjønn, og avkastningen fordeles forholdsmessig på all den kapital som institusjonen har til felles forvaltning. Kongen har i tilfelle pensjonskapitalen er plassert i slik forvaltning, adgang til å fastsette tak på den avkastning som skal tilføres den enkelte arbeidstakers konto. Dersom avkastningen er høyere, skal det overskytende tilføres arbeidsgivers innskuddskonto (jf. Premiefond i TPES/ Foretakspensjonsordningene). Fra arbeidsgivers og arbeidstakers side innebærer dette en helt passiv pengeplassering hvor de ikke har noen styringsmuligheter. På den annen side er de garantert en viss avkastning av institusjonen, og det kan for arbeidsgivers vedkommende også innebære et bidrag til fremtidig finansiering av innskudd hvis avkastningen blir høy, dvs. høyere enn de grenser som settes av Kongen. Det gjenstår å se om Kongen vil definere avkastningen så høy at det blir noe til arbeidsgiveren! er ivaretatt. Det er altså interessant at arbeidsgiver her kan investere for arbeidstakernes risiko. På den annen side skal ordningen i så fall diskuteres med en styringsgruppe for pensjonsspørsmål uansett hvor liten bedriften måtte være. C) Alternativ tre er at arbeidsgiver fortsatt bestemmer hvem som skal være forvalter, men det kan bestemmes at hver konto, (dvs. hver arbeidstaker) i overensstemmelse med institusjonens regelverk, kan ha sin egen investeringsportefølje som han etter eget forgodtbefinnende kan endre når det måtte passe. I disse tilfelle er det selvsagt at arbeidstakeren har risikoen for tap, men også gevinsten ved eventuelle gode plasseringer. Da NHO i sin tid lanserte innskuddsordingene, var det alternativ C det ble tenkt på. Det gjenstår å se hvorledes bedriftene vil fordele sine ordninger på disse tre alternativene. Dersom arbeidsgiver har valgt FORSIKRING OG/ELLER SPARING Et nøkkelspørsmål i tilknytning til innskuddsordningene er spørsmålet om hvor pengene blir av hvis arbeidstakeren dør før pensjonsalder (eller som pensjonist hvis ikke alle pengene er utbetalt). Stikkordet for dette forholdet er "dødelighetsarv". Et pensjonsprodukt med dødelighetsarv betyr at medlemmene i pensjonsordningen ( i hele pensjonskollektivet) som lever lenge, får tilført den oppsparte pensjonskapitalen til de som dør. Dødelighetsarv tilføres løpende i hele spareperioden. Gevinsten ved en slik dødelighetsarv for de som overlever, kan potensielt være ca. 15%. I de gamle TPES-ordningene og etter lov om foretakspensjon er det en hovedkarakteristikk at det er dødelighetsarv. Kapitalen til de som dør, overføres til de som lever. Dette er forsikring og leveres bare av forsikringsselskaper eller pensjonskasser. Det er regimet med dødelig- B) Alternativ to er en ordning hvor pensjonskapitalen skal forvaltes av bedriften som en kollektiv investeringsportefølje. Bedriften skal i tilfelle inngå avtale med institusjonen om hvordan porteføljen skal settes sammen og hvilken adgang bedriften skal ha til å endre sammensetningen. Selv om det er bedriften som bestemmer plasseringen innenfor de rammer som er gitt, skal avkastning og tap årlig tilordnes pensjonskapitalen forholdsmessig for hver enkelt arbeidstaker. INNSKUDDSPENSJON (lov om innskuddspensjon) (ingen dødelighetsarv) ENGANGSBETALT ALDERSPENSJON (lov om foretakspensjon) (alltid dødelighetsarv) Alternativ: A B C A B C Bank X X X _ Verdipapirfond X X X _ Forsikrings- Selskap/ Pensjonskasse y X X X Det er alltid arbeidsgiver som har det siste ord når det gjelder valg av alternativer, og hvem som skal levere tjenesten. Fagartikkel Arbeidsgiver kan bestemme at pensjonskapitalen skal forvaltes i forskjellige investeringsporteføljer, avhengig av arbeidstakernes alder. Yngre arbeidstakere bør kunne ta noe høyere risiko enn eldre arbeidstakere. Loven sier således at arbeidstakere som har 7 år eller mindre igjen til pensjonsalder skal ha flyttet kapitalen over til en portefølje hvor sikkerheten i særlig grad en innskuddsordning etter lov om foretakspensjon (engangsbetalt alderspensjon) har han de samme tre forvaltningsalternativene som er nevnt ovenfor. Alternativene ovenfor kan settes opp i form av en tabell: hetsarv som har dominert i Norge hittil. Ingen har protestert på at pensjonskapitalen i en pensjonsforsikring har gått til de øvrige i pensjonskollektivet og at arvingene ikke får noe. Merk det! Når det er forsikring (dvs. dødelighetsarv inne i bildet) er forholdet regulert i lov om foretakspensjon. Det er imidlertid nå regis- 10 Juristkontakt 5/2001

10 trert at bl.a. meglere anbefaler å tegne garantiforsikring (dødsrisikoforsikring) mot tap av oppspart pensjonskapital i de forsikrede innskuddsordningene (engangsbetalt alderspensjon). Problemet er at denne forsikring er så dyr at det heller vil lønne seg å kjøpe en innskuddsordning etter innskuddspensjonsloven for å sikre kapitalen. Det spesielle ved lov om innskuddspensjon er at vi der ikke har dødelighetsarv. Lov om innskuddspensjon inneholder således ingen forsikringselementer. Innskuddspensjon er ren sparing hvor oppspart kapital går til arvingene etter en nærmere definert prioriteringsrekkefølge. Innskuddspensjon kan derfor kjøpes i bank og verdipapirfond. Det kan også kjøpes i forsikringsselskap, men da som ren sparing uten dødelighetsarv, men hvor det må følge med en avkastningsgaranti. (ref. y i tabellen ovenfor) I utgangspunktet betyr det at de tradisjonelle forsikringsselskapene antagelig er ute av konkurransen om innskuddspensjonsordningene etter lov om innskuddspensjon. Risikoen er derfor stor for at forsikringsselskapene vil ha en negativ markedsføring av innskuddspensjonene. For at forsikringsselskapene allikevel skal kunne konkurrere i "innskuddsmarkedet", har man innenfor lov om foretakspensjon derfor etablert en særskilt ordning som er kalt "engangsbetalt alderspensjon". ENGANGSBETALT ALDERSPENSJON Engangsbetalt alderspensjon er forsikringsselskapenes svar på innskuddspensjonen. Under dette regimet avtaler arbeidsgiver en pensjonspremie i form av et årlig innskudd. Innskuddet gjøres opp i form av en fripolise. For hvert år som går tilføres det premie i form av nye poliser. Kapitalen bak disse fripolisene kan plasseres under de samme tre alternativer som for de rene innskuddsordningene. Ved nådd pensjonsalder vil den samlede pensjonskapitalen inklusive avkastningen konverteres til en pensjonsutbetaling. Men ved dødsfall vil altså all pensjonskapital gå til de øvrige alderspensjonsforsikrede som er så heldige å overleve. ap ro pos [translatørbyrå] Et av Norges største og ledende translatørbyråer Bred juridisk kompetanse - 2 fast ansatte jurister 17 ansatte medarbeidere, hvorav 6 statsautoriserte translatører Rask levering Rutiner for kvalitetssikring Rammeavtaler med flere store bedrifter Apropos Translatørbyrå AS Karl Johans gate 16 B Postboks 266 Sentrum 0103 Oslo Telefon (+47) Telefaks (+47) E-post: Internett: Med andre ord har vi også fått en innskuddsordning hjemlet i lov om foretakspensjon. Det vil sikkert oppstå en del forvirring om dette pensjonsproduktet fordi forsikringsselskapene sannsynligvis vil markedsføre det som en innskuddsordning. Men det er altså en foretakspensjonsordning med dødelighetsarv. Det er usikkert i hvilken grad kjøper av disse pensjonsproduktene vil bli informert om dødelighetsarven. Alt annet likt, betyr dødelighetsarven som nevnt at den samme alderspensjon blir 15% billigere eller at arbeidsgiver får 15% mer alderspensjon for pengene. Arbeidsgiver har valget. Det blir interessant å se hvilke valg som blir gjort. Det er således viktig at bedriftene og de ansatte svært tidlig i prosessen gjør seg opp en klar formening om sitt forhold til dødelighetsarven. Det vil i tilfelle være styrende for hvem man har som leverandør av sitt pensjonsprodukt. Vil man ha dødelighetsarv, er det ingen vits å kaste bort tiden på et verdipapirfond eller bank, og vil man ikke ha dødelighetsarv, bør man holde seg unna de rene forsikringsselskapene, med mindre man er interessert i å kjøpe en ordning etter investeringsalternativ A ovenfor. HVEM BESTEMMER VALGET VEDR. DØDELIGHETSARV, - OG PÅ HVILKET TIDSPUNKT Selv om det skal opprettes en styringsgruppe på bedriften, har arbeidsgiver styringsretten med hensyn til spørsmålet om valg av dødelighetsarv, herunder valg av innskuddspensjon eller foretakspensjon: Dersom arbeidsgiver velger en tradisjonell pensjonsordning etter lov om foretakspensjon, ligger dødelighetsarven inne hele veien. Ikke bare frem til fylte 67 år, men også videre under pensjonisttilværelsen. Hvis arbeidsgiver har valgt en innskuddsordning (eller engangsbetalt alderspensjon), står han overfor et valg med hensyn til hvordan det skal forholdes når arbeidstakerne når pensjonsalderen: Han kan velge den såkalte engangsbetalte alderspensjonen etter lov om foretakspensjon, (Det er altså usikkert om dette kan kalles en innskuddsordning), hvor det er dødelighetsarv både før og etter nådd pensjonsalder, eller han kan velge den ekte innskuddsordningen. Her er det ikke dødelighetsarv i oppsparingsperioden, men arbeidsgiver kan bestemme at: Den oppsparte kapital ved nådd pensjonsalder skal plasseres i en alderspensjonsforsikring Fagartikkel Juristkontakt 5/

Folketrygdens prinsipper og pensjoner i arbeidsforhold

Folketrygdens prinsipper og pensjoner i arbeidsforhold Folketrygdens prinsipper og pensjoner i arbeidsforhold Innledning: D ette er en gjennomgang av folketrygden (FT) som system samt behov for og virkemåten for tilgjengelige og nødvendige suppleringsordninger

Detaljer

Geir Veland. Det kommer an på Drøfting av begrunnelser for og virkninger av å endre en offentlig tjenestepensjonsordning til en innskuddsordning

Geir Veland. Det kommer an på Drøfting av begrunnelser for og virkninger av å endre en offentlig tjenestepensjonsordning til en innskuddsordning Geir Veland Det kommer an på Drøfting av begrunnelser for og virkninger av å endre en offentlig tjenestepensjonsordning til en innskuddsordning Geir Veland Det kommer an på Drøfting av begrunnelser for

Detaljer

Obligatorisk tjenestepensjon og. modernisert folketrygd

Obligatorisk tjenestepensjon og. modernisert folketrygd NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Våren 2007 Utredning i fordypnings-/spesialområdene: Finansiell økonomi (FIE) og Økonomisk styring (BUS) Veileder: Professor Agnar Sandmo Obligatorisk tjenestepensjon og

Detaljer

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Fafo-notat 2013:19 Fafo

Detaljer

Pensjonsreformen. En analyse av reformens virkninger på strukturelle tilpasninger i finansnæringen. Av: Henrik Grøneng Nilsen

Pensjonsreformen. En analyse av reformens virkninger på strukturelle tilpasninger i finansnæringen. Av: Henrik Grøneng Nilsen NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Våren 2006 Pensjonsreformen En analyse av reformens virkninger på strukturelle tilpasninger i finansnæringen Av: Henrik Grøneng Nilsen Utredning i fordypningsområdet Finansiell

Detaljer

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer

Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ

Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ Høringssvar NOU 2013: 3 Pensjonslovene og folketrygdreformen

Detaljer

JURIST KONTAKT. Når leiligheten er mindre enn selgeren sa. Advokatene dårligst på forretningsutvikling? Side 18. Erstatning for feilbehandling

JURIST KONTAKT. Når leiligheten er mindre enn selgeren sa. Advokatene dårligst på forretningsutvikling? Side 18. Erstatning for feilbehandling JURIST KONTAKT Når leiligheten er mindre enn selgeren sa Side 14 Advokatene dårligst på forretningsutvikling? Side 18 Erstatning for feilbehandling av EØS-anbud Side 21 Ny kost i Utlendingsdirektoratet:

Detaljer

AVHANDLINGENS TITTEL. Privat Personforsikring i endring

AVHANDLINGENS TITTEL. Privat Personforsikring i endring AVHANDLINGENS TITTEL Privat Personforsikring i endring (Forsikringsvirksomhetens samfunnsmessige betydning gjennom fordelaktige skatteregler, gunstige arveregler og oppfylling av økonomiske behov) Kandidatnummer:

Detaljer

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Rapport 2015 2 01.06.2015 Innhold Resymé... 5 Sammendrag og konklusjoner... 7 1 Innledning og bakgrunn... 14 2

Detaljer

JURIST KONTAKT. Side 8 Begrepet "Kan nyttast til landbruksdrift" Side 16 Med krim som hobby. Intervju med forbrukerombud Bjørn Erik Thon

JURIST KONTAKT. Side 8 Begrepet Kan nyttast til landbruksdrift Side 16 Med krim som hobby. Intervju med forbrukerombud Bjørn Erik Thon JURIST KONTAKT Side 8 Begrepet "Kan nyttast til landbruksdrift" Side 16 Med krim som hobby. Intervju med forbrukerombud Bjørn Erik Thon Side 22 Dekan ved Det juridiske fakultet, UiO, Knut Kaasen Side 26

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING Dato: 03.03.2014 Finansdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Høringsuttalelse uførepensjon i private tjenestepensjoner Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev av 5.

Detaljer

Christer Hyggen. Pensjoner på børs hvor risikofylt?

Christer Hyggen. Pensjoner på børs hvor risikofylt? Christer Hyggen Pensjoner på børs hvor risikofylt? Christer Hyggen Pensjoner på børs hvor risikofylt? Fafo-notat 2010:04 Fafo 2010 ISSN 0804-5135 Innhold 1. Pensjoner på børs... 5 Innledning... 5 Notatets

Detaljer

Tema: Pensjon. Alt du lurer på, men ikke tør spørre om. Her får du svarene! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2010 SAMFUNNSVITEREN

Tema: Pensjon. Alt du lurer på, men ikke tør spørre om. Her får du svarene! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2010 SAMFUNNSVITEREN TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2010 SAMFUNNSVITEREN Tema: Pensjon Alt du lurer på, men ikke tør spørre om. Her får du svarene! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2010 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Den

Detaljer

JURIST KONTAKT. Verdien av et halvt tre. Fristilling av jobben en motesak? Kriminalomsorg med den innsattes øyne. Vegring mot offentlige søkerlister

JURIST KONTAKT. Verdien av et halvt tre. Fristilling av jobben en motesak? Kriminalomsorg med den innsattes øyne. Vegring mot offentlige søkerlister JURIST KONTAKT Verdien av et halvt tre Side 26 Fristilling av jobben en motesak? Side 22 Kriminalomsorg med den innsattes øyne Side 42 Vegring mot offentlige søkerlister Side 36 Kristin Kjelland-Mørdre:

Detaljer

seniorpolitikk.no Lite da, lite nå Desto senere jeg tar ut pensjon fra folketrygden, desto høyere blir den, tenker Lillan Wam (67) i Drammen.

seniorpolitikk.no Lite da, lite nå Desto senere jeg tar ut pensjon fra folketrygden, desto høyere blir den, tenker Lillan Wam (67) i Drammen. nr. 1 - februar 2012 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Lite da, lite nå Desto senere jeg tar ut pensjon fra folketrygden, desto høyere blir den, tenker Lillan Wam (67) i Drammen. Wam har ikke

Detaljer

Arbeidsrett. Arbeidsrett. Spesial FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2014. Kjemper for deg

Arbeidsrett. Arbeidsrett. Spesial FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2014. Kjemper for deg FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet Arbeidsrett Arbeidsrett Spesial Spesial nummer 5 2014 DE HAR BIDRATT TIL Å SKAFFE MEDLEMMENE 375 MILLIONER Advokatene som Kjemper for deg A L D E R S G R E N

Detaljer

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea Ny fleksibel alderspensjon Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea RADGIVNING 2 Nytt pensjonssystem øker behovet for personlig rådgivning Når du blir pensjonist skal du leve av pensjonen din,

Detaljer

KLP målt mot andre pensjonstilbydere 2009. - med informasjon om pensjonsreformen

KLP målt mot andre pensjonstilbydere 2009. - med informasjon om pensjonsreformen KLP målt mot andre pensjonstilbydere 2009 - med informasjon om pensjonsreformen Innhold 1 Organisering av pensjonsordning 6 2. Pensjon er sparing 7 3. Forsikringsvirksomhetsloven 8 4. Premien 10 5. 5.1

Detaljer

Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1:

Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1: Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1: «Arbeidsgiver og lokale arbeidstakerparter som til sammen representerer mer enn 2/3 av de fagorganiserte arbeidstakerne, kan inngå avtale om endringer i bedriftens

Detaljer

Årsberetning 1999. og litt til...

Årsberetning 1999. og litt til... Årsberetning 1999 og litt til... Innhold Dette er Statens Pensjonskasse Side 2 4 7 9 9 11 11 14 14 15 16 17 24 26 30 Dette er Statens Pensjonskasse LAND I SIKTE BLANKE ARK OG FARGESTIFTER? ORGANISASJON.

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Pensjonen din. Så du tror at pensjonsreformen ikke betyr noe for deg? / side 10

Pensjonen din. Så du tror at pensjonsreformen ikke betyr noe for deg? / side 10 Pensjonen din Tjenestepensjonen en viktig del av pensjonen din NUMMER 2 / AUGUST 2008 Så du tror at pensjonsreformen ikke betyr noe for deg? / side 10 Sjekk hva bedriften sparer for deg / side 8 Skattegunstig

Detaljer

Yrkesetikk JURIST. Har jurister det? Gulrot i snor KONTAKT. er ikke lønn! Side 28. Side 36. Dørum er tilbake i høyblokken Side 12

Yrkesetikk JURIST. Har jurister det? Gulrot i snor KONTAKT. er ikke lønn! Side 28. Side 36. Dørum er tilbake i høyblokken Side 12 JURIST KONTAKT Yrkesetikk Har jurister det? Side 36 Gulrot i snor er ikke lønn! Side 28 Dørum er tilbake i høyblokken Side 12 Omplassering er det lov? Side 20 Opphavsretten møter motstand Side 22 MEDLEMSBLAD

Detaljer

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Delrapport Konsekvenser for de ansattes pensjonsordninger Utarbeidet for Arbeidsdepartementet 20. desember 2013 Oslo Economics Report number 2013-30 Project

Detaljer

Når pensjons- leverandør skal vurderes. - sentrale kriterier - aktuelle nøkkeltall - pensjon er sparing - pensjonsreformen

Når pensjons- leverandør skal vurderes. - sentrale kriterier - aktuelle nøkkeltall - pensjon er sparing - pensjonsreformen Når pensjons- leverandør skal vurderes - sentrale kriterier - aktuelle nøkkeltall - pensjon er sparing - pensjonsreformen Mai, 2014 Innhold 1. Oppsummering av leverandørsammenligningen 8 2. Bakgrunn 12

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Pensjonssystem og privatsparing i Norge

Pensjonssystem og privatsparing i Norge NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 06.06.2011 Pensjonssystem og privatsparing i Norge Danny Andersen Veileder: Rolf Brunstad Masterutredning: Finansiell økonomi NORGES HANDELSHØYSKOLE Denne utredningen er

Detaljer

SKATTE. Få lavere utleieskatt BETALEREN. Betaler du 28 eller 51 prosent? Nye regler: Skatteetaten får vite mer om deg. Så dårlig har BSU blitt

SKATTE. Få lavere utleieskatt BETALEREN. Betaler du 28 eller 51 prosent? Nye regler: Skatteetaten får vite mer om deg. Så dårlig har BSU blitt SKATTE BETALEREN Nr 4 2012 www.skattebetaleren.no Betaler du 28 eller 51 prosent? Få lavere utleieskatt BOLIG Så dårlig har BSU blitt SKATTEREGLER Når er hytta fritidsbolig? SKATTEOPPGJØRET Disse avgjør

Detaljer