0.1 ANBUDSINNBYDELSE INFORMASJON OM OPPDRAGSGIVER TILBUDSBREV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "0.1 ANBUDSINNBYDELSE... 1 0.2 INFORMASJON OM OPPDRAGSGIVER... 2 0.3 TILBUDSBREV... 3-4"

Transkript

1 INNHOLDSFORTEGNELSE 0.1 ANBUDSINNBYDELSE INFORMASJON OM OPPDRAGSGIVER TILBUDSBREV ANBUDSSKJEMA BRØYTING ANTALL RODER SAMARBEIDSPARTNER FIRMAOPPLYSNINGER FORHOLD VED OPPDRAGET RAMMER FOR FRAMDRIFTEN KONKURRANSEBESTEMMELSER KONTRAKTSBESTEMMELSER KRAVSPESIFIKASJON BESKRIVELSE AV OPPDRAGET VEDLEGG - INNBUNDET I DETTE DOKUMENT VEDLEGG A: DOKUMENTASJON (HUSKELISTE), KVITTERT VEDLEGG B: RODELISTE 18 VEDLEGG C: BRØYTEINSTRUKS VEDLEGG D: STRØINSTRUKS 21 VEDLEGG E: KRITERIER FOR FUNKSJONALITET OG EGNETHET VEDLEGG F: KRITERIER FOR ERFARING 24 VEDLEGG G: VEDLEGG H: VEDLEGG I: VEDLEGG J: EGENMELDING VEDR KONKURS 25 EKSEMPEL PÅ AVTALEDOKUMENT/KONTRAKT TIMEOPPGAVE 31 SKADEMELDING 32 VEDLEGG K: EGNE NOTATER 33 0

2 0.1 ANBUDSINNBYDELSE Arendal kommune innbyr herved entreprenører med nødvendig kvalifikasjon til å inngi anbud på utførelse av følgende arbeider: Brøyting av kommunalt veinett vintersesongene høst 2014 til vår Innpakning og merking Anbudet skal leveres i lukket konvolutt og tydelig merket i nedre venstre hjørne med teksten: ANBUD, PRISTILBUD SNØBRØYTING NB! Må ikke åpnes før tilbudsåpning! Frister Anbudsfrist: kl Vedståelsesfrist: 90 dager Påmeldingsfrist: 15 august, se side 6 pkt 3.04 Innlevering av anbud kan gjøres på 2 måter Alternativ 1 - Leveringsadresse: Alternativ 2 - Postadresse: Arendal kommune Servicesenteret Sam Eydes Plass 2 Arendal Arendal kommune Kommunalteknikk v/ole Kenneth Bjornes Pb 780, Stoa 4809 Arendal Dokumentasjonskrav Det kreves spesiell dokumentasjon som skal vedlegges anbudet. Komplett liste over dokumentasjonskrav er gitt i dette dokument. Vedlegg A Anbudsåpning Åpning finner sted på leveringsadressen umiddelbart etter innleveringsfristens utløp. Anbydere har anledning til å være til stede. Generelt er det kun navn og at anbud er levert til tide som blir registret på anbudsåpningen. Kun anbud som forefinnes på leveringsadressen til rett tidspunkt åpnes. Øvrige anbud returneres uåpnet. Ole Kenneth Bjornes Overingeniør vei, Arendal kommune 1

3 0.2 INFORMASJON OM OPPDRAGSGIVER ARBEIDETS NAVN: Brøyting vintersesongene høsten 2014 til våren 2016 OPPDRAGSGIVER: Arendal kommune (AK) OPPDRAGSANSVARLIG: Arendal kommune Kommunalteknikk Postboks Arendal Oppdragsansvarlig Ole Kenneth Bjornes tlf Mailadresse: 2

4 0.3 TILBUDSBREV Anbudsskjema brøyting Sammenstilling av priser MV. Rode nr./navn NB. Kun 1 rode på hvert skjema. Hovedmaskin Merke: Type: HK: 4-Hjulstrekk (kryss for ja) Årsmodell: Pris pr time: Reservemaskin Merke: Type: HK: 4-Hjulstrekk (kryss for ja) Årsmodell: Pris pr time: Fres Merke: Type: Årsmodell: Utstyr Kryss av i rute for tilbudt utstyr. Ønsker å låne kommunalt skjær/plog Privat fast spissplog Privat fast diagonalskjær Privat hydraulisk styrt kommunalskjær Privat utkasterskjær Fres med hydraulisk svingbart utkast Fres type trommelfres Hydraulisk styrt bakskrape Privat strøapparat Ønsker låne kommunalt strøapparat Privat hydraulisk V-plog Tilbud timepriser Privat Kommunalt For arbeid med ovennevnte maskin/utstyr kreves : Traktor Kr/time Traktor med skjær/plog og eventuelt bakskrape Kr/time Traktor med fres Kr/time Traktor med strøapparat Kr/time Beredskapsgodtgjørelse For arbeid med ovennevnte maskin/utstyr kreves : Beredskapsgodtgjørelse Kr/sesong Prisregulering Priser er gitt med basis august Priser indeksreguleres hvert år i august etter SSB's tabell 07105, Renovasjonsbil 2-akslet. Merknad Underskrift Sted Dato Underskrift 3

5 0.3.2 ANTALL RODER Det inngis pris på følgende roder i prioritert rekkefølge: Rode nr: Rode nr: Rode nr: Rode nr: Rode nr: Dersom det inngis pris på flere roder, skal entreprenøren/maskineieren oppgi hvor mange roder han kan brøyte samtidig. Antall roder: SAMARBEIDSPARTNERE, ( ) Såfremt samarbeidspartner/e benyttes for deler av entreprisen, skal anbyderen nedenfor angi for hvilke arbeider samarbeidspartneren/e skal utføre, tilgang til reservemaskin og reservemannskap. Vognkort må legges ved som vedlegg. Merk, en slik avtale er ikke for at hovedmaskinen og reservemaskinen fra samarbeidspartner skal brøyte rodene fast gjennom hele sesonger samtidig. Se instruks brøyting og kontrakt. Samarbeidspartner Reservemannskap Arbeider Maskintype Reg nr Mob nr FIRMAOPPLYSNINGER Maskineier/firmaets navn: Selskapsform: Reg nr. off register: Adresse: Telefon / mob nr kontaktpers Mob nr brøytetraktor Mob nr reservetraktor Mailadresse: Annen kontaktperson Sted/dato Entreprenørens/maskineierens underskrift 4

6 1 FORHOLD VED OPPDRAGET Bakgrunn Arendal kommune har ca 275 km kommunale veier som skal brøytes. Arbeidet er organisert i 30 roder der Arendal kommune selv utfører brøyting på syv og de øvrige settes ut etter kontrakt til private maskineiere og entreprenører. Fire av rodene omfatter i tillegg til brøyting også strøing. Oppdraget har en varighet på to vintersesonger fra høsten 2014 til våren 2016 med mulighet for opsjon på år (2016/2017 og 2017/2018) Det inviteres til å gi pris på brøyting av følgende roder: Rode Rode omfatter også strøing. Rodeliste Liste over rodene som skal brøytes finnes i vedlegg B. For å se vei navn på veiene /sekvens lister, se på nettsiden Instrukser Det er utarbeidet egne instrukser for brøyting og strøing. Vedlegg C og D. Befaringsplikt Entreprenøren må ved befaring av roden/e selv nøye vurdere de eksisterende forhold, og sette seg inn i alle de forhold som kan ha betydning for prising av anbudet og utførelse av arbeidet. Oppstarts brøytemøte Det vil bli holdt et oppstarts brøytemøte med aktører det er inngått kontrakt med. Det er møteplikt på møtet, nærmere innkalling om tid og sted kommer. Tilsvarende møter vil bli holdt før hver sesongstart hvert år. 2 RAMMER FOR FREMDRIFTEN Oppstart av arbeidene vil være ved første snøfall som krever brøyting etter at kontrakt er inngått. I kontraktsperioden skal det brøytes ved et hvert snøfall som krever brøyting etter instruksen og kontrakten.. 5

7 3 KONKURRANSEBESTEMMELSER 3.01 ANSKAFFELSESPROSEDYRE Anskaffelsen vil bli gjennomført som åpen anbudskonkurranse i henhold til reglene i forskrift om offentlige anskaffelser del II Anskaffelser over EØS-terskelverdiene. Konkurransebestemmelsene (dette dokumentet) supplerer forskrift om offentlige anskaffelser, og skal i tilfelle motstrid gjelde foran forskriften med mindre sistnevnte bestemmelser ikke kan fravikes. I anbudskonkurranser gjelder et absolutt forbud mot forhandlinger GENERELT Grunnlaget for konkurransen er dette konkurransegrunnlaget inkludert vedlegg. Eventuelle tilleggsopplysninger og endringer gitt skriftlig i henhold til konkurransebestemmelsene pkt. 3.05, inngå. Tilbyder må sette seg inn i forhold som kan ha betydning for oppdraget og den måten arbeidet skal gjennomføres på. Det forutsettes at tilbyder befarer området og setter seg nøye inn i dokumenter og tegninger/ kart før tilbudet utarbeides. Det pålegges tilbyder å ha et rasjonelt opplegg for gjennomkjøring/brøyting av roder i.h.h.t oppsatt sekvens lister. Tilbyder kan ikke i ettertid påberope seg forhold som burde ha vært oppdaget ved gjennomgang av dokumenter og andre foreliggende opplysninger, og ved befaring, selv om befaring ikke er gjennomført av tilbyder. Tilbyder plikter å formidle alle relevante deler av konkurransegrunnlaget til eventuelle underentreprenører når det innhentes pris fra disse OPPLYSNINGER. INFORMASJON. KONTAKTPERSON Konkurransen kunngjøres på Det er anledning til å stille supplerende spørsmål til konkurransegrunnlaget. Slike supplerende spørsmål skal fremsettes skriftlig og senest 1 uke før anbudsfristen. Forespørsler vedrørende konkurransegrunnlaget skal stilles skriftlig til Ole Kenneth Bjornes, Arendal kommune via evt i uke 32 og 33 til Vidar Engh via Alle skriftlige forespørsler vil bli anonymisert og svar fra oppdragsgiver vil også bli anonymisert. Alle tilbyderne vil få tilsendt alle forespørsler og evt. svar fortløpende. All korrespondanse påføres PRISTILBUD SNØBRØYTING PÅMELDING. Entreprenører som ønsker å delta i konkurransen må melde seg på innen 15. august Det tillates påmelding senere, inntil en uke før anbudsfrist. Påmelding ønskes på mail. 6

8 3.05 SUPPLERINGER/ENDRINGER AV KONKURRANSGRUNNLAGET Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å supplere eller endre konkurransegrunnlaget frem til tilbudsfristens utløp. Kommer endringene så sent at det er vanskelig for tilbyderne å ta hensyn til suppleringene/endringene ved utarbeidelsen av tilbudet, vil man vurdere å forlenge tilbudsfristen forholdsmessig. Eventuelle endringer av konkurransegrunnlaget, herunder spesifikasjoner, konkurransebestemmelser mv. vil skriftlig bli meddelt samtlige tilbydere. Endringene vil ha gyldighet foran tidligere mottatt konkurransegrunnlag. Oppdager tilbyder mangler eller uklarheter ved konkurransegrunnlaget som har betydning for gjennomføringen av oppdraget, prissetting mv. skal tilbyder varsle oppdragsgiver om dette umiddelbart TILBAKEKALLELSE ELLER ENDRINGER I INNSENDTE TILBUD Tilbudsgiver kan endre tilbud eller kalle sitt tilbud tilbake forutsatt at dette skjer før tilbudsfristens utløp. Endringer og/eller tilbakekalling er underlagt samme regler for innlevering som tilbudet for øvrig i henhold til bestemmelsene i pkt 3.07 og Tilbakekallelser og endringer skal skje skriftlig. Endringer av tilbudet er å betrakte som et nytt tilbud. Endringer skal være skriftlig, avgis i henhold til konkurransebestemmelsene pkt og være underskrevet av en som har fullmakt til å pådra tilbyder forpliktelser. Etter at tilbudsfristen er utløpt, kan tilbyder ikke kalle tilbake eller endre tilbudet før vedståelsesfristen iht pkt 3.09 er utløpt INNLEVERING AV TILBUD Innlevering av anbud kan gjøres på 2 måter Alternativ 1 - Leveringsadresse: Alternativ 2 - Postadresse: Arendal kommune Servicesenteret Sam Eydes Plass 2 Arendal Arendal kommune Kommunalteknikk v/ole Kenneth Bjornes Pb 780, Stoa 4809 Arendal Pakning/ konvolutt med tilbud skal være tydelig forseglet og anonymisert samt være merket slik (gjelder både postforsendelse og personlig overlevering): ANBUD: PRISTILBUD SNØBRØYTING NB! Må ikke åpnes før tilbudsåpning! Merking gjøres i nedre venstre hjørne, med stor tydelig skrift. Tilbudet skal leveres i 1 eksemplar. Innpakking og merking av tilbudet skal gjøres på en slik måte at tilbudets fortrolighet kan bevares frem til tilbudsåpning. Rettidig mottatt tilbud leveres ikke tilbake. 7

9 3.08 TILBUDSFRIST Frist for inngivelse av tilbud: 29. august 2014, klokken Innen nevnte dato og klokkeslett må tilbudet være overlevert til ovenfor nevnte adresse, se konkurransebestemmelsene pkt NB: Tilbudsfristen er absolutt. Det vil si at tilbudet skal være oppdragsgiver i hende innen fristen. Det er tilbudsgivers ansvar å poste/levere tidsnok til at fristen overholdes. For sent innkomne tilbud vil bli returnert uåpnet til avsender VEDSTÅELSESFRIST Tilbyder må vedstå seg sitt tilbud inntil kontrakt er undertegnet, dog ikke utover 90 kalenderdager regnet fra tilbudsfristens utløp, jfr. konkurransebestemmelsene pkt Er aksept ikke kommet frem til tilbyder innen denne frist, bortfaller tilbyders forpliktelse TILBUDSÅPNING/ANSKAFFELSESPROTOKOLL Tilbudsåpning vil finne sted på innleveringsadressen umiddelbart etter fristens utløp. Tilbydere har anledning til å være tilstede. Oppdragsgiver vil føre protokoll fra åpningen, samt anskaffelsesprotokoll. Protokollen fra åpningen vil bli kunngjort deltakerne i konkurransen. Anskaffelsesprotokoll vil være unntatt offentlighet frem til tildeling TILBUDET Språk Tilbudet med tilhørende dokumenter skal være på norsk Innhold og disponering Tilbudet skal inneholde de dokumenter som er påkrevd for å vurdere og evaluere dette. Dokumentene skal merkes tydelig med tittel og nr etter vedlegg A (side 2): Tittel Kommentar/henvisning Tilbudsbrev - I henhold til kap , (0.3) Kvalifisering - Alle dokumenter for å tilfredsstille kravene i kap og Tilbudet, økonomisk del - Selve tilbudet og eventuelle alternativer iht kap Tilbudet, kvalitet - Her skal tilbudt kvalitet dokumenteres iht kap Vedlegg - Sladdet tilbud dersom dette finnes aktuelt, jfr Etter huskeliste vedlegg A (side 2) - Alternativer, eventuell utfyllende spesifikasjon 8

10 Offentliggjøring Alle opplysninger i tilbudet er i utgangspunktet offentlige og det må påregnes konkurrenters innsyn. Dersom det er opplysninger i tilbudet man mener bør unntas innsyn, må det leveres en faglig begrunnelse for dette. Samtidig må det da leveres en ekstra kopi av tilbudet der de opplysningene som ikke bør offentliggjøres er sladdet ut. Dette må leveres sammen med anbudet. Dersom dette ikke leveres, vil alle opplysninger inklusive delpriser, bemanning, organisering etc kunne offentliggjøres eller distribueres ved krav om innsyn. NB: Oppdragsgiver forbeholder seg rett til å overprøve tilbyders vurdering Tilbudsbrev Tilbudsbrevet (kap 0.3) skal være datert og underskrevet av en som har fullmakt til å undertegne tilbudet. I tilbudsbrevet skal tilbyder identifiseres med følgende opplysninger: Navn Selskapsform Offisielt registreringsnummer i offentlig register, f.eks. det norske Foretaksregisteret Kontaktperson på vegne av tilbyder med opplysninger om kontaktinformasjon, herunder adresse, telefon, og e-postadresse NB: I tilbudsbrevet skal eventuelle forbehold, avvik og alternative tilbud spesifisere iht kap Utfyllende spesifikasjon gis i vedlegg Samarbeidspartnere (0.03) Det er mulig å utføre mindre deler av oppdraget ved innleid kompetanse/kapasitet, f.eks bruk av reservemaskin. Eventuelle samarbeidspartnere må beskrives i tilbudet. Bruk av samarbeidspartnere til kapasitetsøkning skal avtales med driftsansvarlig på vei. Det gjelder samme krav til personell for disse, og hovedfirma har ansvar for all administrasjon, samt for HMS. Brukes de som vikar skal traktoren ha montert GPS og være i bruk under brøyting og evt strøing Tilbudets økonomiske del. Tilbudet omfatter en rekke poster som er nærmere beskrevet og som skal prises av tilbyder. Det forutsettes at tilbudet er klart og utfyllende, og at: Alle enhetspriser fylles ut, og at summer regnes korrekt. Alle de forespurte oppgaver prissettes. Tilbudet forøvrig skal inneholde all informasjon som er etterspurt i konkurransegrunnlaget Forbehold/avvik fra konkurransegrunnlaget. Er tilbudet ment å avvike fra konkurransegrunnlaget skal det fremgå klart av tilbudet. Avvikene skal spesifiseres og beskrives presist og entydig i tilbudsbrevet slik at oppdragsgiver kan vurdere avvikene uten kontakt med tilbyder. Forbehold som ikke er priset, vil kunne bli priset av oppdragsgiver for at oppdragsgiver skal kunne sammenligne tilbudene. Forbehold som ikke lar seg kostnadsberegne, kan føre til at tilbudet anses ufullstendig og avvises. Dersom slike forslag åpenbart medfører at løsningen ikke følger beskrivelsen (gir et avvikende produkt), kan dette være avvisningsgrunn. Dersom slike avvik ikke kan prissettes eller medfører tvil om hvordan de kan vurderes i forhold til konkurrentene, skal tilbudet avvises. 9

11 3.12 KVALIFISERING, EVALUERING OG TILDELING Tilbudet skal danne grunnlag for kvalifisering og tildelingsprosessen Kvalifisering, generelt Gjelder forhold som tilbyder må tilfredsstille for å kvalifisere seg for tilbudskonkurransen. Dette omfatter minimumskrav satt for å sikre at tilbyder organisatorisk, teknisk og økonomisk er i stand til å gjennomføre kontraktsforpliktelsene iht kap 5. Hovedpunkter: Gjennomføringsevne, herunder: - Tilstrekkelig ressurser til oppgaven (materiell og personell.) - Kompetanse. Minstekrav til firma og personell. - Økonomisk soliditet. Administrative forhold, herunder lovpålagte krav. Tilbyder må dokumentere at han er kvalifisert, nærmere spesifikasjon finnes i kapittel Evaluering, generelt: Forhold ved tilbudene vurderes for å identifisere det beste tilbudet. Det tilbudet som gir best forhold mellom pris og kvalitet velges (det økonomisk mest fordelaktige). Det vektlegges slik: Pris: 60 % Kvalitet: 40 % Tilbudet må inneholde tilstrekkelig med opplysninger til at overnevnte forhold kan vurderes. Nærmere spesifikasjon finnes i kapittel Tildeling: Kontrakt tildeles den tilbyder som ut fra en helhetsvurdering har levert det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. For tildelingsregler, se kapittel KVALIFISERING (Forhold ved tilbyder) Gjennomføringsevne. Dokumenter, minstekrav: Dokumentere hvordan minstekrav i kravspesifikasjonen (Kap 5 del A) oppfylles. Plan for materiell og ressurser som tilknyttes oppdraget. Gjeldene kredittrating Administrative forhold. Dokumenter, minstekrav: Registrering: Tilbyder skal være registrert som lovlig foretak. Dokumenteres ved firmaattest. Attest for restanser på skatt/avgift m.v. Skatter og avgifter skal være betalt. Dette dokumenteres ved levering av skatte- og avgiftsattest (RF-1244 fastsatt av Skattedirektoratet). Attesten skal være utstedt av hhv kemner/kommunekasserer der tilbyder har sitt hovedkontor, og av skattefogden i vedkommende fylke. Attestene skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra anbudsfrist. HMS- egenerklæring. Tilbyder skal oppfylle lovbestemte krav innen helse- miljø og sikkerhet, dette skal erklæres på eget skjema som finnes hos lovdata.no som vedlegg til forskrift om offentlige anskaffelser. 10

12 Forsikringsordninger. Det skal forefinnes ordninger som dekker ansvar for eget personell, samt feil, tabber og ansvar for øvrig innen oppdragets ansvars- og risiko område. Gyldige poliser skal fremlegges Kontroll Tilbud som etter åpning og eventuell tilleggsfrist har godkjent HMS- egenerklæring og skatte/avgiftsattest, vurderes i forhold til kvalifikasjonskravene. Manglende dokumentasjon som omfatter et eller flere av kvalifikasjonskravene, kan føre til avvisning. Dersom det er innlevert dokumentasjon som omhandler kravene, men der disse likevel vurderes til ikke å være oppfylt, kan avvisning foretas. Kommunen forbeholder seg rett til å vurdere om vedlagt dokumentasjon er relevant i forhold til de oppstilte krav. Ikke relevant dokumentasjon behandles som forrige punkt. Øvrige avvisningsgrunner er angitt i forskriftens Dersom det ikke finnes grunn til avvisning ved denne kontrollen, anses firmaet som kvalifisert til å delta i tilbudskonkurransen EVALUERING (Forhold ved tilbudet) Kontroll. Tilbudene kontrollregnes og sjekkes for forbehold, eventuelle avvik og alternativer. Tilbud som er uklare, ufullstendige etc kan avvises. Fullstendig liste over avvisningsgrunner finnes i forskriftens og Vedrørende forbehold, avvik og alternativer: Forbehold mot kontraktsbestemmelser kan være avvisningsgrunn. Forbehold/avvik som utelater deler av beskrivelsen eller endrer fremgangsmåten vesentlig kan være avvisningsgrunn Vurdering av pris: Kontrollregning utføres for å sikre mot feil og mangler. Der summer mangler og åpenbart er en følge av regnefeil/utfyllingsfeil, og der det ikke er tvil om hva som er korrekt, rettes summen opp. Manglende utfylte poster (enhetspriser) skal anses som innkalkulert i andre poster, og rettes derfor ikke. Under evalueringen av tilbudene gis det poeng i hver kriteriegruppe. Summen av poengene gir tilbudets plassering. Maksimalt oppnåelige poeng er 12. Tilbudet med lavest beregnet tilbudspris gis 6,0 prispoeng. Tilbudets pris blir beregnet ut fra følgende kalkulatorisk timeforbruk (virkelig timeforbruk kan bli mindre eller mer): Årlig beredskapsgodtgjørelse timer med skjær/plog timer med fres. = Beregnet tilbudspris 11

13 På tilbud som omfatter bruk av kommunalt skjær benyttes kalkulatorisk tillegg på kr 80,- pr time med skjær/plog for beregning av prispoeng. For innlevert tilbud uten pris med fres, vil den høyeste prisen for fres på roden bli tillagt til grunn for beregningen. Etter kontrollregning av samtlige tilbud beregnes prispoeng slik: Prispoeng = 6 x laveste pris / evaluert pris. Maksimalt kan det oppnås 6 poeng. Manglende priser som ikke naturlig kan dekkes opp av andre enhetspriser og som fører til tvil om hvordan tilbudet skal forstås og vurderes, fører til avvisning. Feil og mangler som vil medføre tvil om hvordan tilbudet skal vurderes, fører til avvisning Vurdering av kvalitet: De forskjellige kvalitetskriterier vurderes, og det gis poeng på en slik måte at tilbudene kan sammenlignes på likest mulig grunnlag. Tilbudt materiell vurderes etter kriterier som varierer fra rode til rode. Vedlegg E viser liste/beregningsgrunnlag over kriterier for kvalitet (funksjonalitet og egnethet). Maksimalt kan det oppnås 3 poeng. Erfaring med tilbyder vurderes etter kriterier som bygger historiske data. Vedlagt, vedlegg F følger beregningsgrunnlaget for denne gruppen. Tilbyder skal også vedlegge egenerklæring på om personell hos tilbyder har vært involvert i konkurs de siste 5 år. Se vedlagt egenerklæringsskjema for detaljer i vedlegg G. Maksimalt kan det oppnås 3 poeng TILDELING Tildeling skjer på bakgrunn av en oppstilling av de kriterier nevnt i kap Det utarbeides en tabell der de relevante tilbudene er samlet, og der følgende fordeling gjøres: Prispoeng beregnes etter gjennomgang av kap Kvalitetspoeng beregnes iht kap o Tilbudt materiell, funksjonalitet og egnethet o Erfaring 3.16 MEDDELELSE OM TILDELING/KONTRAKTINNGÅELSE Oppdragsgivers beslutning om hvilket tilbud som er valgt, vil skriftlig bli meddelt samtidig til alle tilbyderne i rimelig tid før kontrakten inngås. Kontrakt anses inngått når avtaledokumentet er undertegnet av begge parter. 12

14 4 KONTRAKTSBESTEMMELSER 4.1 Alminnelige bestemmelser Det opprettes eget avtaledokument/kontrakt som vist i vedlegg H. 4.2 Spesielle bestemmelser Kontraktsdokumenter gjøres gjeldende i en slik rekkefølge: A: Avtaledokumentet/kontrakt. B: Referat fra oppklarings/kontraktsmøte. Her skal også omforente forhold fra entreprenørens anbud gjengis. C: Anbuds eller tilbudsgrunnlagets kontraktsvilkår. D: Anbuds eller tilbudsgrunnlagets beskrivelse og mengdefortegnelse E: Entreprenørens anbud eller tilbud. Befaringsplikt Det påhviler entreprenøren befaringsplikt der han selv må vurdere foreliggende arbeidsgrunnlag pr utlysningsdato og forholde seg til anbudsgrunnlaget. Regulering av kontraktssum. Inngitte priser med utgangspunkt i august 2014 indeksreguleres for hver sesong med indeks for august etter Statistisk Sentralbyrås indeks renovasjonsbil. Betalingsbetingelser. Betalingsfrist settes til 30 dager. Vedrørende faktureringsrutiner: Fakturering av beredskapsgodtgjørelse for hver enkelt sesong skal faktureres i fem like deler innen 15. i månedene november, desember, januar, februar og mars. Fakturering av utført arbeid skal sendes kommunen innen 5. i måneden etter at arbeidet er utført. Bruk skjema timeoppgave / Brøytekort vedlegg I. Fakturaadresse: Arendal kommune Pb 778 Stoa 4808 Arendal Organisasjonsnummer: Bankkontonummer: Fakturaen merkes ressursnummer:

15 5 KRAVSPESIFIKASJON Angir krav knyttet til kontrakt. A) KRAV TIL KOMPETANSE, ERFARING M.M. FIRMA Entreprenørfirmaet, maskineieren skal ha opparbeidet kompetanse med tilsvarende arbeider, samt ha økonomiske og organisatoriske ressurser til å gjennomføre kontraktsarbeidene. Firmaet skal også råde over tilstrekkelige tekniske ressurser. Personellressurser, minstekrav o Alle sjåfører skal ha nødvendige gyldige fører kort for aktuell maskintype. Tekniske ressurser, minstekrav o Firmaet skal råde over maskiner og utstyr tilstrekkelig til å utføre oppdraget. Alt materiell skal være godt vedlikeholdt, samt sertifisert og godkjent ved kontraktsinngåelse og i hele kontraktsperioden. Følgende opplysninger skal dokumenteres i egenerklæring, vedlegg A side 2: Maskiner skal være godkjent/sertifiserte og utstyrt for brøyting med nødvendig lysutrustning og kjettinger. Traktor/redskap skal ha 4-hjulsdrift og bør ha minst 100hk motor. Vegvesenplate/innfestningsbjelke til standard plog/kommunalskjær. Fremført hydraulikk uttak for hev/senk sving høyre og venstre. Mobiltelefon til bruk i bil/traktor under brøyting. Traktor må ha 12/24 V strømuttak (sigarettholder) for tilkobling GPS. Disponere reservemaskin Hvis flere entreprenører/maskineiere deler på reservemaskin kan den totalt være reservemaskinen på 3 roder. (Kfr pkt 0.3.3) Krav til personellressurser ut over minstekrav: o o o Sjåfører som inngår i utøvelse av oppgaver tilknyttet kontrakten, skal i løpet av to år gjennomføre kurs for arbeid langs vei. Tilbyder og sjåfør må kunne kommunisere med Arendal kommunes sin representant på norsk eller engelsk. Tilbyder som ikke har hatt brøytekontrakt med Arendal kommune i minst 1 av de 3 siste årene må oppgi referanse. B) KRAV OM LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR Ansatte hos leverandør eller underleverandør (alle som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten) skal ha lønns og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale, eller hva som ellers er normalt i bransjen der arbeidet utføres i henhold til Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Oppdragsgiver har rett til innsyn i avtaler, og entreprenøren skal derfor på forespørsel dokumentere lønns og arbeidsvilkår til relevante ansatte. Oppdragsgiver har rett til å gjennomføre sanksjoner dersom denne klausul ikke etterleves. (Kfr Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter) 14

16 6 BESKRIVELSE AV OPPDRAGET Brøyting av kommunale vegene i Arendal kommune er delt inn i roder, totalt 30 roder hvorav 7 roder utføres av Arendal kommunes egne folk. I denne utlysingen ønsker kommunen tilbud på brøyting av rodene nr: Rode omfatter også strøing. Denne tjenesten skal kun utføres etter utkalling fra Arendal kommune. Tilbyder plikter å gjøre seg kjent med rodene og før hver sesong gå over rodene for å se at alt er som det skal være. Ting / mangler som oppdages på en slik gjennomgang må tilbakemeldes til driftsledere på vei. Den enkelte maskineier/entreprenør er selv ansvarlig for å sette ut brøytestikk. Brøytestikk kan fås etter henvendelse til driftsleder Vidar Engh. Timeprisen her blir lik for alle. Time prisen for 2014 er 310 kr/time og indeksreguleres for hver sesong med indeks for august etter Statistisk Sentralbyrås indeks renovasjonsbil. Tilbudet fra den enkelte maskineier/entreprenør skal omfatte de timepriser som etterspørres i tilbudsbrevet for brøyting, beredskapsgodtgjørelse for en brøytesesong samt øvrige krav som er fremsatt i anbudsinnbydelsen. Det er utarbeidet en spesifisert liste over veger som inngår i roden og lengden på disse. Listen er tilgjengelig på kommunens hjemmeside, Listen definerer også rekkefølgen som vegene skal brøytes. Denne veglisten kan bli endret gjennom sesongen og fra sesong til sesong. Rodene er egnet for brøyting med traktor. Det vil også bli vurdert annet brøyteredskap hvis det tilbydes. Bortkjøring av snø skal ikke gjøres av kontraktører uten etter spesiell avtale med driftsansvarlig i kommunen. Vegrodene omfatter veger, fortau, GS-veger og i noen tilfeller plasser og adkomster til institusjoner og pumpestasjoner. På vegrodene er det krav om at tilbudt utstyr skal omfatte brøytefeste, skjær eller plog. Dersom maskineieren/entreprenøren ikke kan stille med eget skjær, egen plog, vil slikt utstyr kunne stilles til disposisjon fra kommunen mot en kalkulert tilleggspris i prisvurderingen. Hvis tilbyder ønsker å låne plog/ skjær fra Arendal kommune må det opplyses om i tilbudsbrevet (0.3). Kan ikke AK tilby utlånt skjær/plog kan det medføre at EM selv må ordne det. Det er ønskelig at tilbyder også disponerer fres. Det tas forbehold om at Arendal kommune kan foreta endringer i rodeoppsettet i kontraktsperioden. Dette gjelder i hovedsak nye veger, plasser etc. innenfor området. Slike endringer får ikke konsekvens for beredskapsgodtgjørelsen. Alle maskiner som det blir tegnet kontrakt for vil inngå i kommunens flåtestyringssystem. Maskinene vil bli utstyrt med en GPS- sender som registrerer maskinens bevegelser. Tidsbruken som blir registrert i flåtestyringssystemet skal danne grunnlag for fakturering av utført arbeid. 15

17 VEDLEGG A (side 1) DOKUMENTASJON (huskeliste) Følgende dokumenter skal utarbeides og innleveres: Leveres før anbudsåpning (huskeliste): Tilbudsbrev i henhold til kap Kvalifisering - Her inngår alle dokumenter for å tilfredsstille kravene i kap o Dokumentere minstekravene i kravspesifikasjon, kap 5 del A. o Kreditrating (Gjeldende) iht kap o Firmaattest, iht kap o Skatte og avgiftsattest, iht kap o HMS egenerklæring, iht kap o Forsikringsordninger, iht kap Vedlegg o Redegjørelse for eventuelle forbehold og avvik fra forespørselen. o Andre ting entreprenøren mener er relevant og viktig for konkurransen. Forevises fortløpende i kontraktsperioden: Logg vedr. hendelser som skader på annens eiendom (vedlegg J) Logg vedr. andre viktige hendelser for vei (stengning etc). 16

18 VEDLEGG A (SIDE 2) EGENERKLÆRING DIVERSE DOKUMENTER, 0) Dette vedlegget skal leveres i kvittert stand sammen med tilbudsbrevet og dokumentasjonen! Merk dokumentene med tallene foran radene og legg dem i rekkefølge osv. Dokument 1) Komplett utfylt tilbudsbrev (pkt 0.3) 2) Forbehold/ avvik fra konkurransegrunnlaget (pkt / ) 3) Offentliggjøring / sladdet tilbud (pkt ) 4) Kredittrating (pkt ) 5) Firmaattest (pkt ) 6) Skatte og avgiftsattest (ikke eldre enn 6 mndr.) 7) HMS egenerklæring 8) Kopi av forsikringsdokument 9) Kopi av vognkort på hovedmaskin og reservemaskin 10) Kopi av førerkort til aktuell maskintype/r på sjåføren/e 11) Egenerklæring vedr konkurs (vedlegg G) 12) Kurs langs vei, må leveres innen kontraktstiden (kap 5) 13) Opplysninger om sjåfør og sjåførens beherskelse av norsk (kap 5) 14) Referanse vist ikke hatt kontrakt med AK i minst 1 av de 3 siste år (kap 5) 15) Annen dokumentasjon gis på separate skriv. (Vedlegg X side X) Kvittering 16) Timeoppgave (vedlegg I) Levers når inngått kontrakt. 17) Skademelding (vedlegg J) Leveres ved behov når inngått kontrakt EGENERKLÆRING PERSONELL OG MASKINUTRUSTNING Maskinutrustning Vegvesenplate/innfestningsbjelke til standard plog/kommunalskjær. Fremført hydraulikk uttak for hev/senk sving høyre og venstre Mobiltelefon til bruk i bil/traktor under brøyting. Traktor må ha 12/24 V strømuttak (sigarettholder) for tilkobling GPS. Tilbudte maskiner er godkjent og sertifisert med nødvendige lys og kjettinger Traktor/redskap her 4-hjulsdrift (bør ha min 100 hk) Sjåfør har sertifikat for aktuell maskin Kvittering Underskrift Sted dato 17

19 VEDLEGG B RODELISTE Rode nr Rode navn Farge på kart 10 Austre Moland Blå 11 Flosta Grønn 12 Eydehavn Rød 13 Saltrød nord Blå 14 Saltrød sør Grønn 15 Tromøy øst Lyse blå 16 Tromøy midt Lilla 17 Tromøy vest Lyse grønn 18 Hisøy midt Lyse Blå 19 Hisøy vest Lilla 20 Natvig Grønn 21 Nedenes Blå 22 Longumvann / Midtstøl Grønn 23 Jovann Blå 24 Songe Brunrød 25 Solåsen Grå 26 Barbu Grønn 27 Myra Gul 28 Klodeborg Lyse grønn 29 Asdal Lyse blå 31 Rykene Blå 32 Øyestad vest Lyse grønn 33 Strømsbu Lyse grønn Gå inn på > vei, trafikk, båt > Brøyting og strøing for å se hvor rodene er/går og listen på veinavn / sekvensliste for rekkefølge på brøytingen. 18

20 VEDLEGG C BRØYTEINSTRUKS Brøytesesongen 2014/ GENERELT Brøyting skal skje etter gjeldende rode lister og etter oppsatt sekvens Vakthavende oppsynsmann leder brøytearbeidet Dersom det oppstår tvil om når entreprenør/maskineier mener han må brøyte, skal vakthavende oppsynsmann kontaktes for å avtale om brøyting skal igangsettes Ved uttak av reserve/ekstra traktoren som supplement til hovedtraktoren skal vakthavende oppsynsmann kontaktes for avtale om brøytingen skal igangsettes. Når reserve/ekstra traktoren er ferdig med brøytingen skal vakthavende oppsynsmann kontaktes og varsles om det. Da er en sms ok Dersom entreprenør/maskineier av en eller annen grunn ikke får brøytet sin rode, skal vakthavende oppsynsmann ha melding om dette straks. Det presiseres imidlertid at entreprenør/maskineier i første rekke selv er ansvarlig for å sette inn reserveutstyr/vikarsjåfør dersom vanskeligheter måtte oppstå. GPS utstyret skal da alltid monters og brukes i den til en hver gjeldene traktor Ved behov skal vakthavende oppsynsmann dirigere materiell hvor det er mest nødvendig Entreprenør/maskineier skal på forhånd gjøre seg godt kjent med sin(e) rode(r). Det pålegges entreprenør/maskineier å ha et rasjonelt opplegg for gjennomkjøring/brøyting av roden i h.h.t. oppsatt sekvens Entreprenøren/maskineier som har mer enn en brøyterode, skal stille med utstyr og mannskap til alle rodene GPS utstyr skal alltid brukes under brøyting og strø arbeider På dagtid frem til klokken 1430 i ukedagene er det driftsledere på vei som er kontaktpersoner. 2. KOMMUNAL VEG 2.1. Brøyting av kommunale veger igangsettes når snøfallet er ca 5 cm snø, og snøfall synes å fortsette. Maksimal snødybde på vegen skal ikke bli mer enn 15 cm Ved snøvær om natten bør hele vegnettet være gjennombrøytet innen kl på virkedager, lørdag kl og kl søndager og helligdager Fortauene langs kommunal veg skal brøytes samtidig med vegen Snuplassene og kryssene skal brøytes slik at de er godt farbare både for personbiler, renovasjonsbiler og tilsvarende. I kryssene skal siktsoner opprettholdes i den grad det er mulig Bortkjøring av snø fra snuplasser, kryss, fortau og vegkanter utføres normalt av kommunen. I enkelte tilfeller kan entreprenør/maskineier bli forespurt om å påta seg slik snørydding. Avtale om dette gjøres med vakthavende oppsynsmann Det må legges vekt på allerede fra første snøfall å få brøytet vegene i full bredde. Samt å unngå oppbygging av såle Ved kryss, snuplasser o.l hvor flere kontraktører operer er det sist ankomne som har ansvar for rydding i krysset. Kontraktørene skal unngå å legge brøytekant i kryss Brøyting og fresing skjer normalt til høyre side i kjøreretningen, det må imidlertid utvises aktsomhet med brøyting/fresing mot konstruksjoner, kjøretøy og avkjørsler. 19

KONTRAKT OM BRØYTING I ARENDAL

KONTRAKT OM BRØYTING I ARENDAL KONTRAKT OM BRØYTING I ARENDAL RODE NR: XX NNNNNNN 1. Det inngås med dette kontrakt om snøbrøyting mellom: Arendal kommune v/kommunalteknikk-veg (senere kalt KV) og Navn navn, Adresse, postnr og sted,

Detaljer

Eksempel kontrakt Anbudskonkurranse Brøyting 2013 2014.

Eksempel kontrakt Anbudskonkurranse Brøyting 2013 2014. KONTRAKT OM BRØYTING I ARENDAL RODE NR: XX NNNNNNN 1. Det inngås med dette kontrakt om snøbrøyting mellom: Arendal kommune v/kommunalteknikk-veg (senere kalt KV) og Navn navn, Adresse, postnr og sted,

Detaljer

0.1 ANBUDSINNBYDELSE... 1 0.2 INFORMASJON OM OPPDRAGSGIVER... 2 0.3 TILBUDSBREV... 3-4

0.1 ANBUDSINNBYDELSE... 1 0.2 INFORMASJON OM OPPDRAGSGIVER... 2 0.3 TILBUDSBREV... 3-4 INNHOLDSFORTEGNELSE 0.1 ANBUDSINNBYDELSE... 1 0.2 INFORMASJON OM OPPDRAGSGIVER... 2 0.3 TILBUDSBREV... 3-4 0.3.1 ANBUDSSKJEMA BRØYTING... 3 0.3.2 ANTALL RODER... 4 0.3.3 SAMARBEIDSPARTNER... 4 0.3.4 FIRMAOPPLYSNINGER...

Detaljer

Trådløst nett Andenes skole

Trådløst nett Andenes skole Tilbudsinnbydelse Trådløst nett Andenes skole Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I November 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Byggevarer. Dyrøy kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Byggevarer. Dyrøy kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Byggevarer Dyrøy kommune 1 INNHOLD INNHOLD...2 1. GENERELL BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN OG OPPDRAGSGIVER...3 2. ADMINISTRASJON AV KONKURRANSEN...3 3. NÆRMERE BESKRIVELSE

Detaljer

Anbud tilsyn med miljøstasjoner

Anbud tilsyn med miljøstasjoner Renovasjon i Grenland Anbud tilsyn med miljøstasjoner Tilbudsfrist 29.01.2015, kl. 12.00 Innholdsfortegnelse 1 GENERELLE OPPLYSNINGER OM KONKURRANSEN... 1 1.1 Konkurransens tjenester og omfang... 1 1.2

Detaljer

Konkurranse kjøp under. terskelverdi. kjøp av rehabilitering bad

Konkurranse kjøp under. terskelverdi. kjøp av rehabilitering bad Konkurranse kjøp under terskelverdi kjøp av rehabilitering bad 1. Innledning Bardu kommune ønsker tilbud på rehabilitering av 3 bad som i Åsveien 56. Det skal oppgis fast pris inkludert alle utgifter som

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten Innhold 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Regler og prosedyrer for konkurransen... 3 1.2 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 1.2.1 Oppdragsgivers kontaktinformasjon... 3 1.3 Kommunikasjon... 3 1.4

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av Konkurransegrunnlag for for kjøp av snøbrøyting av kommunale veier og plasser i Lunner Kommune 2016/2017-2017/2018 med opsjon om forlengelse med ett år av gangen i 2 år (1+1.) Saksnummer: 2016-16/959 Konkurransegrunnlag

Detaljer

Innbydelse til anbudskonkurranse

Innbydelse til anbudskonkurranse Innbydelse til anbudskonkurranse Hamarøy kommune innbyr til åpen anbudskonkurranse på vintervedlikehold av samtlige kommunale veier og plasser, for perioden 01.01.2014 31.21.2018 Det er til sammen 10 roder

Detaljer

Side 1 av 5. Nøtterøy kommune Teknisk sektor Drifts- og anleggsseksjonen. Konkurransegrunnlag BRØYTING OG SNØRYDDING av rode 6 i Nøtterøy kommune

Side 1 av 5. Nøtterøy kommune Teknisk sektor Drifts- og anleggsseksjonen. Konkurransegrunnlag BRØYTING OG SNØRYDDING av rode 6 i Nøtterøy kommune Side 1 av 5 Nøtterøy kommune Teknisk sektor Drifts- og anleggsseksjonen Konkurransegrunnlag BRØYTING OG SNØRYDDING av rode 6 i Nøtterøy kommune Side 2 av 5 1. Kort om avtalen Anskaffelsen omfatter snøbrøyting

Detaljer

Ny fiskerikai i Kjøllefjord

Ny fiskerikai i Kjøllefjord Lebesby kommune Ny fiskerikai i Kjøllefjord Totalentreprise Instruks til tilbyder 2014-03-20 Oppdragsnr.: 5140677 01 2014-03-20 Tilbudsutsending SiSan PM Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

KONKURRANSEBESTEMMELSER Entreprise E 2301 Tømmer snekker

KONKURRANSEBESTEMMELSER Entreprise E 2301 Tømmer snekker KONKURRANSEBESTEMMELSER Entreprise E 2301 Tømmer snekker NTNU Samfunnsforskning AS Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 OVERORDNEDE FORUTSETNINGER... 3 1.1 ORIENTERING OM OPPDRAGET... 3 1.2 TILBUDSREGLER...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I Utvikling Øst Rammeavtale Fagingeniørbistand VVS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på

Detaljer

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR 1 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KONKURRANSE OM AVTALE FOR RAMMEAVTALE PÅ FEIING AV VEGER April 2015 Saksnr. 15/00053 2 1. INFORMASJON OM KONKURRANSEN 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for konkurransen er, heretter

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen 2.3

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG RANA TINGRETT

KONKURRANSEGRUNNLAG RANA TINGRETT Side 1 av 1 KONKURRANSEGRUNNLAG 2010 Innkjøp av løst inventar RANA TINGRETT Side 2 av 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT OM KONKURRANSEN... 3 1.1 ORIENTERING OM OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 ORIENTERING OM KONKURRANSEN...

Detaljer

Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II for kjøp av 1 stk. Traktor Saksnr.

Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II for kjøp av 1 stk. Traktor Saksnr. Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II for kjøp av 1 stk. Traktor Saksnr. 2013/919 Tilbudsfrist: Torsdag 17. mars 2014 kl. 12.00 1 OM ANSKAFFELSEN

Detaljer

RAMMEAVTALE OPPGRADERING LEKEPLASSER

RAMMEAVTALE OPPGRADERING LEKEPLASSER TILBUDSINNBYDELSE RAMMEAVTALE OPPGRADERING LEKEPLASSER 1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.1 OM RANDABERG KOMMUNE... 3 2 ANSKAFFELSEN... 3 2.1 FORMÅL OG OMFANG... 3 2.2 AVTALENS VARIGHET... 3 2.3 KONKURRANSEGRUNNLAGET...

Detaljer

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier TJENESTEKONTRAKT. Tilstandsanalyser

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier TJENESTEKONTRAKT. Tilstandsanalyser -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier KONKURRANSEGRUNNLAG TJENESTEKONTRAKT Tilstandsanalyser Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Kravspesifikasjon/ Tilbudsskjema

Detaljer

INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

INNBYDELSE TIL KONKURRANSE , MO I RANA TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL I B INNBYDELSE TIL KONKURRANSE , MO I RANA Side: 2 av 5 Prosjektets navn: OMSORGSBOLIGER PER PERSAVEIEN, MO I RANA 1 Orientering Rana kommune inviterer

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av. Brøytekontraktør. til Kragerø kommune. Sannidal m/ plasser. Tilbudsfrist: kl: 12.

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av. Brøytekontraktør. til Kragerø kommune. Sannidal m/ plasser. Tilbudsfrist: kl: 12. KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av Brøytekontraktør til Kragerø kommune Sannidal m/ plasser Tilbudsfrist: 20.06.13. kl: 12.00 Innholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse av oppdraget... 3 2 Gjennomføring

Detaljer

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato:

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato: Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune Dato: 05.06.2015 Saksnummer: 3-2015 1 Innbydelsen 1.1 Kort om anskaffelsen Vågan kommune innbyr til konkurranse

Detaljer

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag Vågsøy kommune Konkurransegrunnlag Rammeavtale for Leveranse av asfalt til Vågsøy kommune Prosedyre: Åpen konkurranse Tilbudsfrist: 06.03.2015 kl. 12:00 INNHOLDSFORTEGNELSE I KONKURRANSEGRUNNLAGET... 3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling. Økonomi- og lønnsystem

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling. Økonomi- og lønnsystem KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Økonomi- og lønnsystem 1 INNHOLD Tilbyder må kontrollere at det mottatte konkurransegrunnlaget inneholder alle tekstsider, bilag og øvrige dokumenter som

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK Til tilbyderne Oslo, 24.09.10 ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK Pareto Forsikringsmegling AS har på vegne av Norges Bank gleden av å oversende anbudsdokumentet for personforsikringer, gjeldsgruppeliv,

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse for opptak av lån

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse for opptak av lån KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse for opptak av lån 1 INNHOLD Tilbyder må kontrollere at det mottatte konkurransegrunnlaget inneholder alle tekstsider, bilag og øvrige dokumenter som

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste Tilbudsinnbydelse Bedriftshelsetjeneste Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II September 2015 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTE

BEDRIFTSHELSETJENESTE 15/1866-1 H08 ANSKAFFELSE AV BEDRIFTSHELSETJENESTE 2016-2019 Konkurransegrunnlag Oktober 2015 Vedlegg: - Vektingsskjema tildelingskriterier - Tilbudsskjema - Kravspesifikasjon - Kontraktsbestemmelser 1.1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på kjøp av bedriftshelsetjeneste

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på kjøp av bedriftshelsetjeneste KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på kjøp av bedriftshelsetjeneste 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. GENERELL BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN OG OPPDRAGSGIVER... 4 2. ADMINISTRASJON AV KONKURRANSEN...

Detaljer

Kvalifikasjons- og konkurransegrunnlag: Farget Diesel

Kvalifikasjons- og konkurransegrunnlag: Farget Diesel Returkraft AS Kvalifikasjons- og konkurransegrunnlag: Farget Diesel Anskaffelse: 2012/48-2013 Tilbudsfrist: 15.08.2013 kl. 1200 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt om Returkraft

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring Lillehammer Ringebu Øyer Sør-Fron Nord-Fron Gausdal Innkjøpssamarbeidet INNOFF I denne konkurransen deltar: Lillehammer v/ Lillehammer Olympiapark AS KONKURRANSEGRUNNLAG fra Lillehammer Olympiapark AS

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune Konkurransegrunnlag Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/5834 Tilbudsfrist: mandag 12.09.2016, 12:00 1 Oppdragsgiver

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale driftsrelatert programvare Dokumentets dato: 08.05.13 Saksnummer: 2013050001 A.1. Tilbudsinnbydelse A.1.1. Om oppdragsgiver Statens vegvesen

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Saksbehandler: Epost: Telefon TILBUDSBESTEMMELSER

Deres ref. Vår ref. Dato: Saksbehandler: Epost: Telefon TILBUDSBESTEMMELSER Gildeskål kommune 8138 Inndyr Bankkonto: 4609 07 00308 Org.nr: 845 901 422 Tel: 75 76 06 00 postmottak@gildeskal.kommune.no www.gildeskal.kommune.no DOK A Deres ref. Vår ref. Dato: Saksbehandler: Epost:

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av:

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av: FYLKESMANNEN I ROGALAND Konkurransegrunnlag Anskaffelse av: Kontor- og datarekvisita for Fylkesmannen i Rogaland, Statens Hus, Lagårdsveien 78, Stavanger 03/2008-Kontor- og datarekvisita I. OPPDRAGET I.1.

Detaljer

Konkurransegrunnlag - Drift og support av IT-systemer

Konkurransegrunnlag - Drift og support av IT-systemer Konkurransegrunnlag - Drift og support av IT-systemer 1 1 Innledning 1.1 Formålet med anskaffelsen Stiftelsen Nasjonalmuseet for kunst (heretter kalt Nasjonalmuseet) ønsker med dette å invitere til konkurranse

Detaljer

Kravspesifikasjon Tilbudsskjema

Kravspesifikasjon Tilbudsskjema Vedlegg 4 Kravspesifikasjon Tilbudsskjema (skal fylles ut av tilbyder) Innkjøp hjullaster Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS VIKTIG INFORMASJON TIL TILBYDER 1. Det er viktig at konkurransegrunnlaget

Detaljer

Innbydelse til konkurranse - konkurransegrunnlagets del I -

Innbydelse til konkurranse - konkurransegrunnlagets del I - Innbydelse til konkurranse - konkurransegrunnlagets del I - Tilbud nr: 490380 Heisanlegg 1 Orientering Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, etter reglene i NS 3430 Alminnelige

Detaljer

KJØP AV VERKSTEDTJENESTER

KJØP AV VERKSTEDTJENESTER TILBUDSKONKURRANSE KJØP AV VERKSTEDTJENESTER 2012-2013 Lillehammer kommune Kommunalteknikk og utemiljø 1 OPPDRAGET 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 FORMÅLET MED ANSKAFFELSEN 3 1.3 KUNNGJØRING 3 1.4 TILLEGGSOPPLYSNINGER

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Leie og drift av multifunksjonsmaskiner til Norsk pasientskadeerstatning

Leie og drift av multifunksjonsmaskiner til Norsk pasientskadeerstatning Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse nasjonal kunngjøring Leie og drift av multifunksjonsmaskiner til Norsk pasientskadeerstatning Tilbudsfrist: 25. oktober 2010 kl 12.00 Innholdsfortegnelse DEL

Detaljer

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest VERSJON 1.0 Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for forespørsel om deltakelse 10.11.2009, kl. 12.00 NORE OG UVDAL - OKTOBER 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET...3 1.1 Oppdragsgiver...3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Orkdal kommune Tekniske Tjenester LEGGING AV NYTT SPORTSGULV 2100 M 2 PÅ TO BANEFLATER I ORKLAHALLEN Prosjekt 2014/4814 Anbudsfrist 07. juli 2014, kl 12:00 INNHOLDSFORTEGNELSE :

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Framtidens leiemarked i et

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015"

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om Lån til kjøp av fast eiendom 2015 Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015" Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Om oppdragsgiver... 2 3 Tidsfrister... 2 4 Offentlighet og

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. konkurranse med forhandling. totalentreprise for bygging av Servicebygg Rønvika Havn og Marina. Generell del

KONKURRANSEGRUNNLAG. konkurranse med forhandling. totalentreprise for bygging av Servicebygg Rønvika Havn og Marina. Generell del KONKURRANSEGRUNNLAG konkurranse med forhandling totalentreprise for bygging av Servicebygg Rønvika Havn og Marina Generell del INNHOLD INNHOLD... 2 1. GENERELL BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN OG OPPDRAGSGIVER...

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER AS Fjellinjen

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER AS Fjellinjen Til tilbyderne Oslo, 24.09.10 ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER AS Fjellinjen Pareto Forsikringsmegling AS har på vegne av AS fjellinjen gleden av å oversende anbudsdokumentet for personforsikringer.

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av veghøvel. Tilbudsfrist: onsdag ,kl.12:00

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av veghøvel. Tilbudsfrist: onsdag ,kl.12:00 Konkurransegrunnlag Anskaffelse av veghøvel Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/4357 Tilbudsfrist: onsdag 01.02.2017,kl.12:00 1 Oppdragsgiver Oppdraget 1.1 Oppdragsgiver Hamar kommune, Postboks 4063, 2306 Hamar

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse Trykking av plakater, hefter og foldere

Prosedyrebeskrivelse Trykking av plakater, hefter og foldere Trykking av plakater, hefter og foldere Omprofilering av busser Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Oppdragets omfang... 3 1.3 Frister for anbudsgjennomføring... 3 1.4 Konkurransegrunnlagets

Detaljer

OSLO KOMMUNE, BYDEL GRÜNERLØKKA INNBYDELSE TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

OSLO KOMMUNE, BYDEL GRÜNERLØKKA INNBYDELSE TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE OSLO KOMMUNE, BYDEL GRÜNERLØKKA INNBYDELSE TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Tømming av avfallsbeholdere i parker og friområder INNHOLDSFORTEGNELSE: Side 2 I. Tilbudsinnbydelse side 3-6 1. Innbydelse 2. Lov om

Detaljer

ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE.

ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE. 1 ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE. 1. GENERELT OM OPPDRAGET Tilbudsinnbydelsen gjelder innleie av lastebiler, traktorer og redskapsbærere med fører til brøyting i Siljan kommune. Arbeidene skal utføres

Detaljer

Renovering fyrrom - Alta ungdomsskole

Renovering fyrrom - Alta ungdomsskole Alta kommune Drift og utbygging Bygg og eiendom Renovering fyrrom - Alta ungdomsskole Tilbudsinnbydelse for Rørarbeider Alta 22.03.13 Postadresse: Besøksadresse: Drift og utbyggingssektoren Org.nr. 944

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på 2435038 Bergenhus Festning Entreprise 5,

Detaljer

Rammeavtale Spesialrådgiver - flyoperative forhold for helikopterlandingsplasser ved sykehus

Rammeavtale Spesialrådgiver - flyoperative forhold for helikopterlandingsplasser ved sykehus . KONKURRANSEBESTEMMELSER INKL. VEDLEGG Rammeavtale Spesialrådgiver - flyoperative forhold Åpen anbudskonkurranse TILBUDSFRIST 23. april 2015 kl. 12.00 Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT OM KONKURRANSEN...

Detaljer

Rehabilitering deler av Huglaveien i Nesna kommune (åpen anbudskonkurranse)

Rehabilitering deler av Huglaveien i Nesna kommune (åpen anbudskonkurranse) NESNA KOMMUNE Rehabilitering deler av Huglaveien i Nesna (åpen anbudskonkurranse) Tilbudsfrist: 31.05.2016, kl. 12:00 1 Innholdsfortegnelse 1 Innbydelse... 3 2 Leveransens omfang... 3 3 Oppdragsgivers

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarets Forskningsinstitutt inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på Trippelbygg FFI elektro arbeider

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang

Detaljer

Konkurransebeskrivelsen

Konkurransebeskrivelsen Konkurransebeskrivelsen Rammeavtale 14/4159 Snørydding, brøyting og strøtjenester CPV 90620000 Snørydding og brøyting Innholdsoversikt 1 Innledning... 3 2 Generelt om anskaffelsen... 3 3 Regler for gjennomføring

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på 430175 Kristiansten festning Sikringstiltak murer

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE. prosjekteringsledelse

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE. prosjekteringsledelse KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE prosjekteringsledelse 2010-2012 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på Rammeavtale om

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester. Mellom. [Fyll inn leverandør]

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester. Mellom. [Fyll inn leverandør] Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester Mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Statens vegvesen Region sør Oppdragsgiver Dokumentets

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010 Dokumentets dato: 29.06.2010 Saksnummer: 2010126433 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del 1

Konkurransegrunnlag Del 1 Konkurransegrunnlag Del 1 Bilde settes evt. inn her Jordet skole. Nytt tak, vinduer og dører. Larvik kommune, Eiendom - dato Larvik kommune, Eiendom Side 2 av 7 1. Anskaffelsens formål og omfang Det forespørres

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av: 1 stk. ultralyd hjerte, opsjon på 1 stk. ultralyd bryst/endokrinologi TILBUDSFRIST: 24.09.12 kl 10:00 SAK NR. 12/05887 Konkurransegrunnlag sak

Detaljer

Vedlegg 2. Tilbudsbeskrivelsen

Vedlegg 2. Tilbudsbeskrivelsen Vedlegg 2 Tilbudsbeskrivelsen Rammeavtale 14/4159 Snørydding, brøyting og strøtjenester CPV 90620000 Snørydding og brøyting Innholdsoversikt 1. Informasjon om tilbyder... 3 2. Erklæring fra tilbyder...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE PÅ ELEKTROKIRURGISKE INSTRUMENTER FOR BLØTVEVSABLASJON I ARTROSKOPISK KIRURGI

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE PÅ ELEKTROKIRURGISKE INSTRUMENTER FOR BLØTVEVSABLASJON I ARTROSKOPISK KIRURGI KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE PÅ ELEKTROKIRURGISKE INSTRUMENTER FOR BLØTVEVSABLASJON I ARTROSKOPISK KIRURGI TILBUDSFRIST: 22.03.2012 KL. 10:00 SAK NR. 12/01696 Side 1 av 7 Innhold 1. Innbydelse til konkurranse...

Detaljer

ØRSKOG KOMMUNE LUK NABO HJELPER NABO KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN BUDRUNDE FOR KJØP AV BOLIGTOMT I SENTRUM AV SJØHOLT

ØRSKOG KOMMUNE LUK NABO HJELPER NABO KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN BUDRUNDE FOR KJØP AV BOLIGTOMT I SENTRUM AV SJØHOLT ØRSKOG KOMMUNE LUK NABO HJELPER NABO KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN BUDRUNDE FOR KJØP AV BOLIGTOMT I SENTRUM AV SJØHOLT 02.02.2017 Innholdsfortegnelse KONKURRANSEGRUNNLAG... 1 1 Tilbudsinnbydelse... 4 2 Konkurransebestemmelser

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Bodø kommune inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: Åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang

Detaljer

TILBUDSINVITASJON. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I. (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.

TILBUDSINVITASJON. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I. (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering. TILBUDSINVITASJON Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.) for anskaffelse av nettsider for Krødsherad kommune Tilbudsfrist:

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL FOR BYGGEPLANER RÅDHUSBROEN - REHABILITERING

TILBUDSFORESPØRSEL FOR BYGGEPLANER RÅDHUSBROEN - REHABILITERING BÆRUM KOMMUNE EIENDOM PROSJEKT - ANLEGG TILBUDSFORESPØRSEL FOR BYGGEPLANER 100070 RÅDHUSBROEN - REHABILITERING Del I: Regler for konkurransen Kartutsnitt av området ved Rådhusbroen (Sandvika bru) i Sandvika.

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Konkurransegrunnlag Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Dokumentets dato: 01.03.2014 Saksnummer: 2014/023942 01.03.2014 Side 2 Avtale om kjøp av konsulenttjenester

Detaljer

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Konkurransegrunnlag for rammeavtale om Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Innholdsfortegnelse 1. Oppdraget... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens formål... 4 1.3 Kontraktsbestemmelser...

Detaljer

ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE ETTER FORSKRIFTENS DEL I OG II. K100 Grunn og Utomhusarbeider Utførelsesentreprise Forneburingen Barnehage

ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE ETTER FORSKRIFTENS DEL I OG II. K100 Grunn og Utomhusarbeider Utførelsesentreprise Forneburingen Barnehage KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I BÆRUM KOMMUNE EIENDOM ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE ETTER FORSKRIFTENS DEL I OG II K100 Grunn og Utomhusarbeider Utførelsesentreprise 1000027 Forneburingen Barnehage TILBUDSFORESPØRSEL

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Følgeevaluering av forsøksordning

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI TILBUDSFRIST: 16.10.2013 KL. 10:00 SAK NR. 13/06540 Konkurransegrunnlag sak 13/06540 Ultralydapparat nevrologi Side 1 av 7 Innhold 1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler Konkurransegrunnlag Revidert: 29.1.2015 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens omfang...

Detaljer

LØTEN KOMMUNE. Tilbudsgrunnlag for Levering av reservestrømsaggregat Løten Helsetun

LØTEN KOMMUNE. Tilbudsgrunnlag for Levering av reservestrømsaggregat Løten Helsetun LØTEN KOMMUNE Tilbudsgrunnlag for Levering av reservestrømsaggregat Løten Helsetun 1 1 Innhold LØTEN KOMMUNE... 1 1 Innhold... 2 2 Tilbudsinnbydelse... 3 3 Adresseliste... 4 4 Orientering om Arbeidet og

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 30.06.2014 kl 12:00

Detaljer

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Moss Havn KF Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Instruks til tilbyder Oppdragsnr.: Innhold 1 Innledning 4 1.1 Anskaffelsen 4 1.2 Konkurransegrunnlaget 4 1.3 Alminnelige regler for

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse for kjøp av hydraulikk og maskinerings tjenester. Copyright tilhører Innkjøpsservice Advokatfirma AS

Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse for kjøp av hydraulikk og maskinerings tjenester. Copyright tilhører Innkjøpsservice Advokatfirma AS Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse for kjøp av hydraulikk og maskinerings tjenester 1.Innledning generell informasjon 4 1.1. Kort om anskaffelsen og konkurranseform... 4 1.2. Administrasjon av

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE. Tilbygg og rehabilitering Tofte skole

TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE. Tilbygg og rehabilitering Tofte skole Hurum Eiendomsselskap KF TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE Tilbygg og rehabilitering Tofte skole Konkurransegrunnlagets del I Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Konkurranseform...

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Bredbåndslinjer 71-2010 Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten Mai 2010 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og avløpsetaten, heretter

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL UTSKIFTING AV INNLØPSRIST OG SEPTIKRIST I SAND RENSEANLEGG NORD-ODAL

TILBUDSFORESPØRSEL UTSKIFTING AV INNLØPSRIST OG SEPTIKRIST I SAND RENSEANLEGG NORD-ODAL TILBUDSFORESPØRSEL UTSKIFTING AV INNLØPSRIST OG SEPTIKRIST I SAND RENSEANLEGG NORD-ODAL TILBUDSFORESPØRSEL 2 (15) Innhold... 1 1. TILBUDSINNBYDELSE... 3 2. ORIENTERING... 4 3. KONKURRANSEREGLER... 4 3.1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE LARVIK HAVN KF UTBEDRING AV KUMMER PÅ CONTAINERTERMINAL REVET RAMMEAVTALE MASKINENTREPRENØR

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE LARVIK HAVN KF UTBEDRING AV KUMMER PÅ CONTAINERTERMINAL REVET RAMMEAVTALE MASKINENTREPRENØR KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE LARVIK HAVN KF UTBEDRING AV KUMMER PÅ CONTAINERTERMINAL REVET RAMMEAVTALE MASKINENTREPRENØR Havnegata 5, 3263 Larvik Postboks 246, 3251 Larvik Telefon: 33 16

Detaljer

Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS.

Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS. Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Svinesundsforbindelsen AS

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Nytt Taktekke Statens vegvesen Storslett trafikkstasjon

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Nytt Taktekke Statens vegvesen Storslett trafikkstasjon Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Nytt Taktekke Statens vegvesen Storslett trafikkstasjon Dokumentets dato: 18.04.12 Saksnummer: 2012048013 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...

Detaljer

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV Barnehagemøbler til to barnehager i 1. Kringla barnehage 2. Sira barnehag. Side 1 av 8 1. Innledning 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for denne anskaffelsen er Flekkefjord

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy

KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgivers kontaktperson... 3 1.2 Anskaffelsens oppdragsgiver... 3 1.3 Kontrakt... 3

Detaljer

VA-rehabilitering Bleikeråsen. Konkurransegrunnlag del I. Tilbudsforespørsel. Asker mai 2014

VA-rehabilitering Bleikeråsen. Konkurransegrunnlag del I. Tilbudsforespørsel. Asker mai 2014 VA-rehabilitering Bleikeråsen Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel Asker mai 2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT1303 VA-rehabilitering Bleikeråsen Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Svelvik kommune, Kommunalteknisk drift. Maskintjenester

Svelvik kommune, Kommunalteknisk drift. Maskintjenester Svelvik kommune, Kommunalteknisk drift Maskintjenester 2011 2015(17) Innleveringsfrist: 20.07.11 kl 15.00 Side 2 av 10 INNEHOLD 1 OPPDRAGET... 3 1.1 KONTRAKTENS OMFANG OG VARIGHET... 3 1.2 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...

Detaljer

Innbydelse til. åpen anbudskonkurranse

Innbydelse til. åpen anbudskonkurranse Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Vintervedlikehold (Snøbrøyting/høvling/strøing/stiming/Isgrøfting / slamsuging) 2013 2017(2018) Opsjoner: Nedsetting av brøytestikk Renhold/kosting av veger og plasser

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Vedlikeholdsavtale Remedy

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Vedlikeholdsavtale Remedy Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Vedlikeholdsavtale Remedy 201200266 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING " Evaluering av Husbankens grunnlån til oppføring"

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING  Evaluering av Husbankens grunnlån til oppføring KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING " Evaluering av Husbankens grunnlån til oppføring" INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens omfang... 3 1.2 Anskaffelsens oppdragsgivere...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. konkurranse med forhandling. totalentreprise for utbedring stålkonstruksjon ANS Bodøterminalen. Generell del

KONKURRANSEGRUNNLAG. konkurranse med forhandling. totalentreprise for utbedring stålkonstruksjon ANS Bodøterminalen. Generell del KONKURRANSEGRUNNLAG konkurranse med forhandling totalentreprise for utbedring stålkonstruksjon ANS Bodøterminalen Generell del INNHOLD INNHOLD... 2 1. GENERELL BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN OG OPPDRAGSGIVER...

Detaljer