Fosenpakken. 1. januar 2012 starter innkreving av bompenger i. autopass.no

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fosenpakken. 1. januar 2012 starter innkreving av bompenger i. autopass.no"

Transkript

1 Logo autopasss Orig 1. januar 2012 starter innkreving av bompenger i Fosenpakken lå. CMYK 100c 100m 40k Innkreving av bompenger i Fosenpakken vil skje på tre punkter: Fergesambandet rekstad Valset Fergesambandet Flakk Rørvik omstasjon på fv. 715 Krinsvatn (innkreving starter mai 2012) rekstad-valset Innkreving på fergesambandet rekstad Valset skjer manuelt om bord på fergene. Flakk-Rørvik og fv. 715 Krinsvatn Innkreving på fergesambandet Flakk Rørvik og bomstasjonen ved Krinsvatn skjer automatisk. Du skal ikke stoppe ved passering, men kjøre rett igjennom. Det finnes ingen myntmaskiner eller boder for manuell betaling. Rabatter: Med fergekort får du 50 prosent rabatt på rekstad Valset. Med AutoPASS og lokal avtale får du 50 prosent rabatt på Flakk Rørvik. Med AutoPASS og lokal avtale får du 20 prosent rabatt i bomstasjonen på Krinsvatn. Se for å inngå avtale og mer informasjon. Kundeservice: autopass.no

2 ompengetakster i Fosenpakken Takster (kr) fergeoverfarter Fergesamband Lengde på kjøretøy (Fergetakster kommer i tillegg) Rabatt Under 6 meter 6-12 meter Over 12 meter rekstad Valset 0 % % * 32, ,50 Flakk-Rørvik 0 % % * Det kreves ikke inn bompenger for motorsyklister og mopeder. * forutsetter avtale med fergeselskapet, se Takster (kr) fv. 715 Krinsvatn Rabatt t.o.m kg f.o.m kg 0 % % * * forutsetter avtale med bompengeselskapet, se rekstad Valset Innkreving skjer manuelt om bord på fergene. Det er to betalingsmåter: Fergekort Kontant/kort Fergekort kjøper du om bord på fergene. Du forhåndsbetaler etter lengden på kjøretøyet, og får 50 prosent rabatt på både fergetaksten og bompengetaksten. Fergekortet gjelder på en rekke fergesamband. For ytterligere informasjon: Du kan også betale kontant eller med kort. Da får du ingen rabatt. Fritak etter gjeldende regelverk. Fritak på bompengeandelen følger regelverket for fergesambandet. Flakk Rørvik Det er fire betalingsmuligheter på Flakk Rørvik. Med AutoPASS: AutoPASS Avtale med Fjord1 MRF AS AutoPASS-avtale med fergerederiet Fjord1 MRF AS gir 50 prosent rabatt på alle overfarter. Du kan enten ha en vanlig avtale eller en avtale der passeringsdata ikke er tilgjengelig og blir slettet innen 72 timer. Avtale tegnes på AutoPASS med gyldig hovedavtale i et annet anlegg Overfarten med ferga kan betales med gyldig AutoPASS-avtale. Overfarten blir da belastet din hovedavtale (prosjektet hvor du har fått brikken din fra) til full pris. Uten AutoPASS: Faktura i posten - betaling i etterkant av passeringen Passerer du uten brikke/avtale, blir det tatt bilde av bilskiltet. Det blir sendt faktura i posten til eier av kjøretøyet 1-3 måneder etter passering. Det er kun passeringsavgiften som blir fakturert og det kommer ingen ekstra avgift på fakturaen. Kontant betaling på ferga Du kan også betale for overfarten til betjeningen om bord på ferga. Eieren av kjøretøyet får da ikke faktura for passeringen. Visa og Mastercard kan benyttes. Spesielle betingelser for: Motorsykler og mopeder betaler for overfarten om bord på ferga. Det er ikke bompenger for motorsykler og mopeder. Gående, syklende og passasjerer i alle typer kjøretøy har fritak for betaling. Andre fritak følger gjeldende regelverk. Fritak på bompengeandelen følger regelverket for fergesambandet. Krinsvatn Det er fem betalingsmåter på bomstasjonen på fv. 715 Krinsvatn. Med AutoPASS: AutoPASS Avtale med Fosenvegene AS AutoPASS-avtale med Fosenvegene AS gir 20 rabatt rabatt på bompasseringene. Du kan enten ha en vanlig avtale eller en avtale der passeringsdata ikke er tilgjengelig og blir slettet innen 72 timer. Avtale tegnes på AutoPASS med gyldig hovedavtale i annet anlegg omavgiften kan betales med gyldig Auto- PASS avtale. omavgiften blir da belastet din hovedavtale (prosjektet hvor du har fått brikken din fra) med 10 prosent rabatt. Uten AutoPASS: Faktura i posten - betaling i etterkant av passeringen. Passerer du uten brikke/avtale, blir det tatt bilde

3 av bilskiltet. Det blir sendt faktura i posten til eier av kjøretøyet 1-3 måneder etter passering. Det er kun passeringsavgiften som blir fakturert og det kommer ingen ekstra avgift på fakturaen. etaling via Internett Du kan også betale ved å bruke en webportal for å betale bomavgiften. Se etaling må skje ved bruk av kredittkort innen 14 dager etter passering. etaling på servicestasjon Du kan også betale bompasseringen på servicestasjonen hos YX i Vanvikan. etaling må skje innen tre virkedager etter passering. Følgende kjøretøygrupper er fritatt for betaling på fv. 715 Krinsvatn: Passasjerer i alle typer kjøretøy Gående og syklende Motorsykler og mopeder Uniformerte utrykningskjøretøy og sivile utrykningskjøretøy i tjeneste* Kjøretøy som i oppdrag fra Statens vegvesen arbeider på vegen* Kjøretøy i merket begravelsesfølge ** Elektriske kjøretøy med drivstoffkode 5 i vognkortet* Hydrogenbiler (HY i reg. nr)* * Forutsetter gyldig AutoPASS-avtale og at bompengeselskapet er underrettet om fritakstype. ** Forutsetter at Fosenvegene AS er underrettet. AutoPASS-avtale Har du brikke allerede? Dersom du har AutoPASS-brikke fra et annet bompengeselskap kan du også bruke denne i Fosenpakken, med mindre du har reservert deg for bruk i flere bompengeanlegg. Tegn lokal(e) avtale(r) for å få full rabatt. Slik skaffer du deg brikke og avtale Du må først skaffe deg AutoPASS-brikke ved å tegne en avtale med et bompengeselskap. Trøndelag ompengeselskap er for de fleste det nærmeste bompengeselskap med egne brikker. Se eller for oversikt over bompengeselskaper og tilhørende servicestasjoner. Tegner du avtale på Internett, kommer AutoPASSbrikken i posten. Deretter kan du tegne tilleggsavtale med Fjord1 MRF AS og/eller Fosenvegene AS, se og Depositum for brikken er på 200 kroner og betales på første faktura der du har hovedavtale. Depositumet refunderes om du sier opp hovedavtalen og returnerer brikken. Innbetaling på avtale Når du har brukt opp rundt 75 prosent av forskuddsbeløpet, får du ny faktura i posten. Du får også hvitt lys ved passering i bomstasjonen. Dersom du ikke betaler fakturaen innen forskuddsbeløpet er brukt opp, blir avtalen din ugyldig. Forskuddsbeløpet er ikke bundet opp mot noen tidsperiode. Avtale for privatpersoner Privatpersoner kan registrere to kjøretøy per avtale. Har du to kjøretøy tilknyttet en avtale, må du ha en brikke i hver bil. Firmaavtale Et firma kan registrere så mange kjøretøy de ønsker på en avtale. For firmaavtaler betales et forskudd avhengig av antall kjøretøy og kjøretøyklasse. Dersom en avtale har både tunge og lette kjøretøy, må det betales forskudd for tunge kjøretøy. Det gis 50 prosent rabatt på Flakk Rørvik og 20 prosent rabatt ved passering av bomstasjonen ved fv. 715 Krinsvatn. ruk av brikken Du kan ta brikken i bruk med en gang du får den, men du vil få feil lyssignal en stund fordi det tar litt tid før bompengeselskapet får registrert din avtale og innbetaling. Vær oppmerksom på at selv om du fjerner brikken fra bilen, blir avtalen din belastet ved passering. Selger du bilen din, må du melde fra om dette til bompengeselskapet. rikken følger avtalen din, og kan ikke flyttes til et annet kjøretøy uten at det meldes til bompengeselskapet. Du skal bare ha èn brikke i bilen. ytte av bil eller adresseendring skal meldes skriftlig til bompengeselskapet. AutoPASS-brikken kan brukes i alle bomstasjoner skiltet AutoPASS i hele landet så fremt du på hovedavtalen ikke har reservert deg mot bruk i andre anlegg. Rabatt i andre bomstasjoner Med AutoPASS-brikke får du rabatt i en del bompengeanlegg. Se oversikt på ruk brikken din i Skandinavia Du kan bruke AutoPASS-brikken når du passerer i bomstasjonen på Øresundsbron og Storebæltsbroen. Den kan også brukes på enkelte ferjesamband i Skandinavia og mellom Danmark og Tyskland. Se for mer informasjon. «Min side» på Som kunde kan du logge inn på din egen side via På denne siden får du oversikt over saldo på avtalen din samt passeringsopplysninger. Du kan også endre bilens registreringsnummer og adresse, og eventuelt legge til bil nummer to.

4 Sletting av passeringsopplysninger Hva går bompengene til? Du kan velge å ha en AutoPASS-avtale hvor opplysninger om passeringene dine slettes innen 72 timer. Vær oppmerksom på at dersom du velger dette vil passeringsdata ikke kunne fremskaffes ved senere anledning, for eksempel i forbindelse med en klage. Hovedvegnettet på Fosen har generelt lav standard. Vegene er smale og svingete med dårlig sikt og går gjennom lokale bostedsområder. Fosenpakken omfatter oppgradering og nybygging av om lag 280 kilometer veg på Fosen. Personvern Personvern og automatiske bomstasjoner Hvis du har AutoPASS-brikke registreres en kode for bompengeanlegget du passerer, samt dato og tidspunkt for passering. Hvis du ikke har brikke, eller brikken ikke kan leses, tas det bilde av bilens registreringsnummer. Det tas ikke bilde av personene i bilen. Hvis du ikke har brikke, og ikke ønsker å motta faktura for passeringene, kan du betale kontant på en servicestasjon. Lyssignal Målet med Fosenpakken er å bedre vegstandarden i regionen, korte ned reisetida til og bedre framkommeligheten og sikkerheten i trafikken. Fosen har om lag innbyggere og et allsidig næringsliv. Det er også fritidsboliger på Fosen. edre veger kan legge til rette for ei positiv utvikling regionalt. Pakke 1 Pakke 2 Pakke 3 Osen N. Hofstad-Årgård Fosenpakken består av 18 delprosjekter fordelt på tre utbyggingstrinn. Rekkefølgen på delprosjektene er godkjent av alle berørte kommuner. Fv. 014 Roan-Reppekleiv Roan Delprosjektene i Fosenpakken er totalt beregnet å koste om lag 1,7 milliarder kroner. 75 prosent av investeringskostnadene kommer fra bompenger, mens Sør-Trøndelag fylkeskommune og NordTrøndelag fylkeskommune dekker 25 prosent. Innkrevingsperioden for bompenger er 15 år. Grønt signal betyr gyldig passering med AutoPASS-avtale. Hvitt signal betyr gyldig passering, men varsler i tillegg om at forskuddsbeløpet snart er brukt opp og at faktura for nytt forskudd sendes i posten. Ingen lyssignal ilde tatt av bilskiltet. Med AutoPASS-avtale Kundesaldo er tom, og avtalefaktura må betales snarest. Eller brikken ikke lest, og ved positiv kundesaldo vil passeringen belastes ut i fra bildet av bilen. Uten AutoPASS-Avtale Passering faktureres bilens eier full pris. Passering kan betales via web innen 14 dager, eller hos en forhandler innen tre virkedager etter passering. Faktura vil da ikke blir sendt til bilens eier. Åfjord Se for mer informasjon Krinsvatn-Åfjord Kundeservice: Se autopass.no for mer informasjon. Fv. 193 Verrabotn-Meltingen ru over Krinsvatn jugn Mosvik rekstad-krinsvatn Servicetelefon: hele døgnet omstasjon Ørland Haugsdalen-Rødsjø rekstad-otngård Olsøybakken Keiseråslia-Olsøy VanvikanKeiserås IngdalValset Fv. 755 Vanvikan Fv. 717 Sundradden Fv.715 RørvikVanvikan Agdenes Rørvik terminalområde Fv. 717 raddenstadsbygd-rørvik Malvik

5 otngård Opphaug rekstad Valset Stjørnfjorden Fevåg Hasselvika Fv. 718 Råkvågen Fv. 155 Afjord Fv. 82 Fv. 720 Fv. 87 Malm Fv Foto: Gettyimages.no, Fjord1 Fv. 718 Fv. 146 Leira Agdenes Lensvik Stadsbygd 715 Rørvik 91 Vanvikan sfjorden Flakk Orkanger Fv. 707 Rye E6 E6 91 Innkreving bompenger Fosenpakken. Servicestasjon YX i Vanvikan. Logo autopasss Orig lå. CMYK 100c 100m 40k

[ololoqoic^ - /a. MO i TATT. Bøm1 o^^^vegsel ska p. Statens vegvesen Region vest Askedalen 4 6863 LEIKANGER. Bremnes, 14.

[ololoqoic^ - /a. MO i TATT. Bøm1 o^^^vegsel ska p. Statens vegvesen Region vest Askedalen 4 6863 LEIKANGER. Bremnes, 14. MO i TATT 1 -åokt 2ei1 Statens vegvesen Region vest Askedalen 4 6863 LEIKANGER Z^ < n'.''t ' 2011 [ololoqoic^ - /a Bøm1 o^^^vegsel ska p Bremnes, 14. oktober 2011 TAKSTSØKNAD FOR BØMLOPAKKEN Vi viser til

Detaljer

Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Fjellinjen AS Sted: Oslo

Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Fjellinjen AS Sted: Oslo Saksnummer: 09/00196-7 Dato for kontroll: 31.03.2009 Rapportdato: 3. juli 2009 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Fjellinjen AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Jørgen Skorstad og Atle Årnes 1 Innledning

Detaljer

Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen

Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen Januar 2011 Finansiering av Langsundforbindelsen 2 1. INNLEDNING OG ANBEFALNING... 3 2. BAKGRUNN... 4 Kommunedelplan... 4 Reguleringsplan... 4 Handlingsprogram

Detaljer

Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: E18 Vestfold AS Sted: Drammen

Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: E18 Vestfold AS Sted: Drammen Saksnummer: 09/00197-8 Dato for kontroll: 15.04.2009 Rapportdato: 6. august 2009 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: E18 Vestfold AS Sted: Drammen Utarbeidet av: Jørgen Skorstad og Atle Årnes 1 Innledning

Detaljer

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato 2004/204-18 BSD.11.2004 HELAUTOMATISK BOMSTASJONER I TØNSBERG OG BERGEN - PÅLEGG OM KONSESJONSPLIKT

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato 2004/204-18 BSD.11.2004 HELAUTOMATISK BOMSTASJONER I TØNSBERG OG BERGEN - PÅLEGG OM KONSESJONSPLIKT Datatilsynet Likelydende brev sendes: Statens vegvesen, Vegdirektoratet v/ vegdirektør Olav Søfteland Tønsberg Hovedvegfinans, v/ Sigmund Aasly Bergen Bompengeselskap, v/ Jan Otto Evjen, Bergen Kommune

Detaljer

RIKSREGULATIV FOR FERJETAKSTER GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2015 1. TAKSTBESTEMMELSER

RIKSREGULATIV FOR FERJETAKSTER GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2015 1. TAKSTBESTEMMELSER RIKSREGULATIV FOR FERJETAKSTER GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2015 1. TAKSTBESTEMMELSER 1.1 Takstbestemmelsene omfatter all person- og godstransport, herunder også passasjerer, gods, samt egne kjøretøy, befraktet

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x DataPower Learning Online Registrering for administratorer Versjon 2.x OKOK 1 Registrering Registrering Etter bestilling av ett eller flere kurs, registrerer DataPower Learning den nye bedriften i DataPower

Detaljer

1.6 Kjøretøy med bredde over 2,6 m, og derav skal være særskilt utstyrt/merket i h.h.t. Forskrift om bruk av kjøretøy, skal betale dobbel takst.

1.6 Kjøretøy med bredde over 2,6 m, og derav skal være særskilt utstyrt/merket i h.h.t. Forskrift om bruk av kjøretøy, skal betale dobbel takst. RIKSREGULATIV FOR FERJETAKSTER GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2014 1. TAKSTBESTEMMELSER 1.1 Takstbestemmelsene omfatter all person- og godstransport, herunder også passasjerer, gods, samt egne kjøretøy, befraktet

Detaljer

Harstadpakken. Forslag finansiering av utbygging

Harstadpakken. Forslag finansiering av utbygging Forslag finansiering av utbygging 28.04.2011 1. INNLEDNING OG ANBEFALING... 4 2. BAKGRUNN OG FORMÅL... 5 3. KONSEPTVALGUTREDNING VALG AV KONSEPT... 6 4. UTBYGGINGSPLAN - OMTALE AV PROSJEKT OG TILTAK...

Detaljer

Hjemmetelefonen. Gir mange muligheter

Hjemmetelefonen. Gir mange muligheter Hjemmetelefonen Gir mange muligheter Velkommen! Denne brosjyren skal hjelpe deg å få mest mulig ut av ditt telefonabonnement. Med fasttelefon får du tilgang til nyttige tjenester, og du kan velge tre av

Detaljer

- Velkommen til klart.no -

- Velkommen til klart.no - - brukermanual - - Velkommen til klart.no - Velkommen til klart.no Med klart.no får du rask og bedre dialog med kunden samt en mere effektig arbeidsprosess! Ved å benytte klart.no får din bedrift en unik

Detaljer

Registrering: Priser: Tilgjengelighet: Betaling med kort og sikkerhet: Betaling med faktura: Gavekort:

Registrering: Priser: Tilgjengelighet: Betaling med kort og sikkerhet: Betaling med faktura: Gavekort: Kjøpsbetingelser Registrering: For å handle i nettbutikken må du registrere deg som kunde. Dette koster ingenting og er lett å gjøre enten under Min side eller før du foretar ditt første kjøp. Du finner

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA

NOTAT. 1. Innledning FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA NOTAT Oppdrag Fv 34 Grime - Vesleelva Kunde Statens vegvesen Region øst Notat nr. 2/2010 Til Fra Kopi Rambøll Norge AS FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA Dato 2010-06-10

Detaljer

Kostnadsestimat innkrevingssystem Østre Ringvej / Havnetunnel. Versjon 1.0 2. desember 2013

Kostnadsestimat innkrevingssystem Østre Ringvej / Havnetunnel. Versjon 1.0 2. desember 2013 Kostnadsestimat innkrevingssystem Østre Ringvej / Havnetunnel Versjon 1.0 2. desember 2013 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 4 2 ERFARINGER FRA NORGE... 5 3 RAMMEBETINGELSER HAVNETUNNEL...

Detaljer

^^ for et enkelt og enheuig regelvesr, ' "^ Om& " Eet» 22 JUKI2006 g/0 Saksh. Statens vegvese ri n Arkivnr. liksp.

^^ for et enkelt og enheuig regelvesr, ' ^ Om&  Eet» 22 JUKI2006 g/0 Saksh. Statens vegvese ri n Arkivnr. liksp. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Likelydende brev Se vedlagt liste Statens vegvese ri n Arkivnr. Saknr.i^/? J 6 0 y/gj. Dok.nr. liksp. U. of f. 22 JUKI2006 g/0 Saksh. / Behandlende enhet: Vegdirektoratet Saksbehandler/innvalgsnr:

Detaljer

Brukerveiledning. web-booking

Brukerveiledning. web-booking Brukerveiledning web-booking Innhold 1. Om brukerveiledningen... 4 1.1 Hvordan finne innstillingene for web-booking?... 4 2. Hvordan opprette en web-booking ved bruk av veiviser... 5 2.1 Overnatting...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kulturhuset, Leland Møtedato: 18.06.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kulturhuset, Leland Møtedato: 18.06. Leirfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kulturhuset, Leland Møtedato: 18.06.2013 Tid: 1000 MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/13 13/290 FORSLAG TIL TAKSTER PÅ FV

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING: Registrering av spillere på www.deltager.no for Asker Skiklubb Fotball

BRUKERVEILEDNING: Registrering av spillere på www.deltager.no for Asker Skiklubb Fotball BRUKERVEILEDNING: Registrering av spillere på www.deltager.no for Asker Skiklubb Fotball 23/04/2007 Innhold I. Innledning...1 I.1. I.2. Krav for å kunne foreta påmelding...1 Sikkerhet...1 I.3. Oversikt...1

Detaljer

08.01.2014 BYPAKKE TØNSBERG MULIGHETSSTUDIE OM FINANSIERING AV AKTUELLE TILTAK. Foreløpig opplegg som grunnlag for lokalpolitiske prinsippvedtak

08.01.2014 BYPAKKE TØNSBERG MULIGHETSSTUDIE OM FINANSIERING AV AKTUELLE TILTAK. Foreløpig opplegg som grunnlag for lokalpolitiske prinsippvedtak 08.01.2014 BYPAKKE TØNSBERG MULIGHETSSTUDIE OM FINANSIERING AV AKTUELLE TILTAK Foreløpig opplegg som grunnlag for lokalpolitiske prinsippvedtak 3 (20) FORORD Konseptvalgutredningen for transportsystemet

Detaljer

Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no

Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no Veilederhefte Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no Til lærere og veiledere fra bank og forsikring Dette er et kort kurs i personlig økonomi for elever i videregående skole. Temaet er økonomisk

Detaljer

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Innholdsfortegnelse Løsningen... 3 Integrasjonen... 3 Systemskisse, Visma Services... 4 Support... 4 Oppstart i Webfaktura...

Detaljer

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister Bruker- dokumentasjon for Norsk Kompetanseregister Kortinnehaver Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kortinnehaver..4 Innlogging... 4 Innlogging med kompetansebevis... 4 Innlogging fra Internett...

Detaljer

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS Brukermanual Versjon 1.3.5 Copyright 2002 Devinco AS Manual SpeedyCraft Client 1. utgave, mai 2003 (V 1.3.5) Devinco AS Dersom du har kommentarer, ønsker eller synspunkter ang. denne manualen, vennligst

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro. Brukerhåndbok AvtaleGiro. Versjon 2.8. Versjon 2.8 Side 1 av 38

Brukerhåndbok AvtaleGiro. Brukerhåndbok AvtaleGiro. Versjon 2.8. Versjon 2.8 Side 1 av 38 Brukerhåndbok AvtaleGiro Versjon 2.8 Versjon 2.8 Side 1 av 38 Brukerhåndbok AvtaleGiro Innhold 1 DETTE ER AVTALEGIRO... 3 1.1 AVTALEGIRO... 3 1.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER...

Detaljer

Tryggivann.no Påmelding til svømmekurs Hvordan søke opp og melde på kurs

Tryggivann.no Påmelding til svømmekurs Hvordan søke opp og melde på kurs Tryggivann.no Påmelding til svømmekurs Hvordan søke opp og melde på kurs Tryggivann.no er en webportal for påmelding og administrering av svømmekurs. Før du kan melde på deg eller noen av dine unger på

Detaljer

Bomveier.no. Betalingsløsning for private veilag. Brukerdokumentasjon

Bomveier.no. Betalingsløsning for private veilag. Brukerdokumentasjon Bomveier.no Betalingsløsning for private veilag Brukerdokumentasjon Mars 2013 Introduksjon Bomveier.no er en betalingsløsning for mobile enheter for private veilag. Tjenesten er utviklet for at veilag

Detaljer

Gjesdal Bompengeselskap AS

Gjesdal Bompengeselskap AS Selskapskontroll Rapport Gjesdal Bompengeselskap AS September 2009 Gjesdal, Forsand og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Gjesdal Bompengeselskap AS - 1 - Gjesdal, Forsand og Rogaland FK Innhold

Detaljer

Bli kjent med Skolefrukt på nettet en orientering til Skolefruktansvarlig

Bli kjent med Skolefrukt på nettet en orientering til Skolefruktansvarlig Bli kjent med Skolefrukt på nettet en orientering til Skolefruktansvarlig Skolefrukt På nettet for 1-7 skoler Contents 1. Slik starter du med Skolefrukt på nettet... 3 2. Slik starter du opp systemet for

Detaljer