Innhold. Rutinebeskrivelser for timeføring i Konsulent 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Rutinebeskrivelser for timeføring i Konsulent 1"

Transkript

1 Innhold Rutinebeskrivelser for timeføring i Konsulent 1 Prinsipper for timeføring 2 Timeføring i Implementerings-/Leverings- og Oppgraderingsprosjekter 4 Kurs og opplæring 6 Timeføring på Teknisk- og Tilpasningsoppdrag 7 Timeføring på Funksjonelle konsulentoppdrag 8 Timeføring på Salgsaktiviteter 9 Timeføring for arbeid utført for andre avdelinger 10 Timeføring på Internaktiviteter 11 FAQ 14 i

2

3 Rutinebeskrivelser for timeføring i Konsulent Innhold Dette dokumentet inneholder rutinebeskrivelsene for timeføring i Konsulent. Skal brukes sammen med Personalhåndboken og andre rutinebeskrivelser i Agresso AS. Rutinebeskrivelser for timeføring i Konsulent ver

4 Prinsipper for timeføring Timeføring er en viktig del av jobben som ansatt i Konsulentavdelingen. Timeføring er dokumentasjon på hva man har jobbet med og gir grunnlag for utbetaling av lønn og bonus, fakturering av kunder, rapportering, ferieavvikling osv. Dersom det ikke er ført timer i henhold rutinebeskrivelsen er det grunn for oppfølging fra linjeleder og i enkelte tilfeller (ikke ført timer på lang tid) negativ flexisaldo som avregnes mot lønn. Viktige prinsipper Personalhåndboken gir en del retningslinjer for timeføring under kapittel 6 Retningslinjer for timeføring. Disse gjentas ikke her, men legg spesielt merke til: Timelisten fra foregående uke skal være ført ferdig (dvs. komplett og med status Klar ) innen mandag kl Prosjektleder/oppdragsgiver er ansvarlig for å informere om hvilke arbeidsordre som skal brukes av konsulenten. Linjeleder er ansvarlig for oppdrag eller internprosjekt som ikke har prosjektleder/oppdragsgiver. Finnes ikke gyldig arbeidsordre må enten prosjektleder/oppdragsgiver eller linjeleder kontaktes. I prinsippet er den aller meste av tiden vår kunderettet og skal derfor føres på og betales av kunden. Er du i tvil om en time er fakturerbar eller ikke, så setter du den til fakturerbar. Det er da prosjekt- eller linjeleders (attestant) ansvar å vurdere om den skal faktureres eller ikke. Husk også at prislisten pr. konsulentkategori har tatt høyde for at en konsulent i kategori Konsulent vil bruke lengre tid på å utføre en jobb enn en konsulent i kategori Sjefskonsulent. Se også FAQ senere i rutinebeskrivelsen I Vedlikeholdsavtalene og etter hvert alt avtaleverk mellom Agresso AS og kundene skal det stå at arbeid faktureres pr. påbegynt halvtime. Dvs. at svarer du på en telefon og gir kunden relevante svar (utover ja, det er fint vær i dag ) så skal det i utgangspunktet føres en halvtime på det. Det er viktig at denne tekstes bra slik at kunden kjenner igjen det som blir fakturert. Husk også at tiden det tar det å koble seg opp mot en kunde er fakturerbar tid. Alternativet hadde vært å reise dit, og det er i de aller fleste tilfellene fakturerbar tid. Hvis det tar lang tid pga. problemer med å få tak i passord eller lignende, så er det ofte pga. sikkerhetskrav fra kundene selv. En konsulentdag ute hos kunden, inkludert kurs, er i utgangspunktet 8 timer fakturerbar tid. Vær nøye med teksting. Det du angir i tekstfeltet kommer på kundens faktura. Oversikt over prefiks for prosjekttyper Prosjekttype S I K T C M EX SR A Beskrivelse Salgs- og bidprosjekter Implementerings-/Leverings- og Oppgraderingsprosjekter Konsulentoppdrag Kurs/kompetanseprosjekter Supportprosjekter AMS-prosjekter Partner-/søsterprosjekter Produkt-/lokaliseringsprosjekter Internprosjekter 2 Rutinebeskrivelser for timeføring i Konsulent ver. 1.2

5 Prefiksbruken er ikke 100% gjennomført. Eksempelvis finnes det salgsprosjekter (PR) som begynner på A samt andre avvik. Hovedtyper av AO pr avdeling: Avdeling Arbeidsordre Beskrivelse Salg AI... Presales pr selger AI3 Spesielle aktiviteter/salgscase Levering/Kompetanse TI... Løpende timer FI CO TX TZ Fastpris Endringsordre Reisetid og kostnad Feil, ikke fakturerbart Tekniske konsulenter TC... Løpende timer tilpasninger i prosjekter FC TB FB TT Fastpris tilpasninger i prosjekter Løpende timer tilpasninger Fastpris tilpasninger Løpende timer teknisk Kundeservice TS... Løpende kundeservice FS Fastpris kundeservice Lokalisering M... R AMS TM... Løpende AMS FM Fastpris AMS Produkt R AIREF. Referansegrupper Alle TE.. Løpende timer partnere/søstre FE AI Fastpris partnere/søstre All verdens internprosjekter Aktiviteter: Aktivitet B U N L Z T Beskrivelse fakturerbar ikke fakturerbar, men inngår i utnyttelsesgraden inngår ikke i utnyttelsesgraden fravær Møter kompetanseaktiviteter Rutinebeskrivelser for timeføring i Konsulent ver

6 Timeføring i Implementerings-/Leverings- og Oppgraderingsprosjekter Denne type prosjekt eies som regel av Leveringsavdelingen (410) og har en definert prosjektleder. Kan inneholde arbeid både på løpende timer og fastpris, skilt fra hverandre med forskjellige arbeidsordre med forskjellige prefiks. Arbeidsordrestruktur for øvrig gjenspeiler som regel kontakten med kunden i forhold til hvilket nivå det skal rapporteres/følges opp på. Prosjektene starter med et prefiks I (for implementering) etterfulgt av kundenummer (med ledende nuller) og et løpenummer. Aktuelle arbeidsordre (AO) AO på I prosjekter har samme type oppbygging: Prefiks (se tabell) etterfulgt av kundenummer (med ledende nuller) og et løpenummer. Generelt i hele Agresso AS kan man si at AO som begynner på T er løpende timer og AO som begynner på F er fastpris. AO type Aktivitet Brukes når Teksting TI+knr+lnr FI+knr+lnr Flere mulige, se Aktivitet i neste avsnitt Flere mulige, se Aktivitet i neste avsnitt Oppdrag på løpende timer, kan være funksjonelt, teknisk eller PL. Oppdrag på fastpris. Ofte er det enten installasjon på fastpris eller kurs i prosjektet. For kurs se avsnittet Kurs/kompetanseprosjekter. TC+knr+lnr BCUST Tilpasninger på kunder under implementering, løpende timer. FC+knr+lnr BCUST Tilpasninger på kunder under implementering, fastpris. CO+knr+lnr Flere mulige, se Aktivitet i neste avsnitt TX+knr+lnr BTRAV / UTRAV TZ+knr+lnr Flere mulige, se Aktivitet i neste avsnitt Endringsmelding, dvs. tillegg til opprinnelig kontrakt. Kan være enten på løpende timer eller fastpris. Reisetid og kost. (Vær obs på at BTRAV faktureres selv om fastprisarbeidsordre benyttes!) Opprettes kun i spesielle tilfeller for å synliggjøre tidsbruk grunnet produktfeil. Kurs i implementeringsprosjekt føres som beskrevet i kapittel for Kurs og Opplæring Prosjektleder gir retningslinjer, ofte knyttet til aktivitet utført. Prosjektleder gir retningslinjer, ofte knyttet til aktivitet utført. Utvikling / dokumentasjon / test / Bistand kunde Utvikling / dokumentasjon / test / Bistand kunde Prosjektleder gir retningslinjer, ofte knyttet til aktivitet utført. Dato, sted fra-til. Prosjektleder gir retningslinjer. 4 Rutinebeskrivelser for timeføring i Konsulent ver. 1.2

7 Aktuelle aktiviteter Det viktigste man bør kunne om bruk av aktivitetskode er å skille mellom de som begynner på B og de som ikke gjør det. Prefikset B betyr at aktiviteten er fakturerbar og skal være det man bruker i denne type prosjekter. I tillegg skal aktivitetene si noe om fasene i et prosjekt, men det er ikke alle prosjekt hvor dette er viktig. Prosjektleder skal gi retningslinjer for bruk av aktivitetskoder. Aktivitet BPM BINST BTRAIN BPREP BBAM BSETUP BVAL BGLP BTRAV UTRAV BDOC BINTCON BCUST UADM Brukes når Prosjektledelse Installasjon Kurs og opplæring Forberedelser til kurs Analyse og design Oppsett Test og validering Driftssetting Betalbar reise Ikke betalbar reise - reisetid inkludert i fastpris eller dagrate Dokumentasjon Integrasjon/konvertering Tilpasninger Ikke fakturerbar prosjekttid skal i utgangspunktet ikke benyttes Rutinebeskrivelser for timeføring i Konsulent ver

8 Kurs og opplæring Det finnes et prosjekt, TKURS, hvor tiden på alle Kurs- og kompetanseaktiviteter mot kunder, som ikke er en del av et Implementerings-/Leverings- eller Oppgraderingsprosjekt, skal føres. Dette prosjektet eies av Kompetansesenteret (413). For kurs som er en del av et Implementerings-/Leverings- eller Oppgraderingsprosjekt føres tiden på det aktuelle prosjektet. Aktuelle arbeidsordre (AO) Under TKURS skilles det mellom åpne kurs, bedriftsinterne kurs og annet. AO type Aktivitet Brukes når Teksting Åpne kurs Velge i forhold til kurs BPREP Forberedelse og etterarbeid utover 2 timer etter avtale Skriv kurskode Velge i forhold til kurs BTRAIN Holde kurs 8 t + 2 timer forberedelse Skriv kurskode Bedriftsinterne kurs, herunder workshops TK+knr BPREP Forberedelse og etterarbeid i form av tilpasning av kurset for kunde, se på tilbudet, fakturerbar FK+knr BTRAIN Holde kurs, 8 timer + 2 timer forberedelse eller etter avtale, fastpris TK+knr BTRAIN Holde kurs, løpende timer TK+knr BTRAV / UTRAV Reisetid og kost. (Vær obs på at BTRAV faktureres selv om fastprisarbeidsordre benyttes!) Dato, sted fra-til Kurs i Implementerings-/Leverings- eller Oppgraderingsprosjekt TI+knr+lnr BPREP Forberedelse og etterarbeid i form av tilpasning av kurset for kunde, se på tilbudet, fakturerbar FI+knr+lnr BTRAIN Holde kurs, 8 timer + 2 timer forberedelse eller etter avtale, fastpris TI+knr+lnr BTRAIN Holde kurs løpende timer CO+knr+lnr BTRAIN Holde kurs Annet (ekstrabestilling) TKURSADM UPREP Administrasjon utenfor et prosjekt TKURSROM UPREP Drift av kursrom TKURSDOK55 UDOK Generell kursdokukmentasjon på Agresso 55 6 Rutinebeskrivelser for timeføring i Konsulent ver. 1.2

9 Timeføring på Teknisk- og Tilpasningsoppdrag For egne større teknisk- og tilpasningsoppdrag opprettes det prosjekt etter samme prisnipp som for Implementerings-/Leverings- og Oppgraderingsprosjekt. For mindre oppdrag brukes det egne AO. Aktuelle arbeidsordre (AO) Aktuelle AO for frittstående oppdrag. AO type Aktivitet Brukes når Teksting TT+knr+02 BTECH Fakturerbare timer. Gjelder både for support og korte konsulentoppdrag. Søk på Tekn. bistand TT+knr+02 BCUST Tilpasninger med timeforbruk på max et dagsverk. Søk på Tekn. bistand FS+knr+02 BSUP Kunden har supportavtale og skal ikke faktureres FS+knr+02 UADM Prosjektarbeid/administrasjon som kunden ikke skal betale for, relatert til support. F.eks. i forbindelse med oppfølging av supportsaker for kunder som vil ha status/tilbakemelding. FS+knr+02 BMNT Arbeid med et innmeldt problem som viser seg å være en feil/bug. (Gjør det mulig å skille mellom jobbing mot vedlikeholdsavtalen og jobbing mot supportavtalen. ) FS+knr+02 UTRAV Reise som ikke skal faktureres kunden. (Vær obs på at BTRAV faktureres selv om fastprisarbeidsordre benyttes!) SDEnr, dato, kontaktperson hos kunden, beskrivelse SDEnr, dato, kontaktperson hos kunden, beskrivelse SDEnr (alternativt dato, kontaktperson og beskrivelse) SDEnr (alternativt dato, kontaktperson og beskrivelse) SDEnr + beskrivelse SDEnr + beskrivelse TS+knr+02 BTRAV Fakturerbar reise SDEnr + beskrivelse TB+knr+02 BCUST Tilpasninger kunder i drift (Timebasert) Utvikling / dokumentasjon / test / Bistand kunde FB+knr+02 BCUST Tilpasninger kunder i drift (Fastpris) Utvikling / dokumentasjon / test / Bistand kunde Rutinebeskrivelser for timeføring i Konsulent ver

10 Timeføring på Funksjonelle konsulentoppdrag For mindre konsulentoppdrag som ikke er en del av Implementerings-/Leverings- eller Oppgraderingsprosjekt opprettes det egne Konsulentprosjekt pr. kunde. Prosjektene starter med et prefiks K etterfulgt av kundenummer (med ledende nuller) og 01. Aktuelle arbeidsordre (AO) De aktuelle oppdragene blir opprettet som egne AO ved henvendelse linjeleder. AO som begynner på T er løpende timer og AO som begynner på F er fastpris. 8 Rutinebeskrivelser for timeføring i Konsulent ver. 1.2

11 Timeføring på Salgsaktiviteter Det finnes et prosjekt, A30001, hvor tiden på salgsstøtte skal føres. Dette prosjektet eies av Salg (300). Det er veldig viktig at all tiden som medgår til salgsstøtte blir registrert fordi Agresso AS må vite hva hvor mye tid (og kostnad) det brukes i de forskjellige salgscasene. (Når kontrakt er inngått skal timer brukt til planlegging i en del tilfeller overføres til prosjektets arbeidsordre og faktureres. Det skal da føres minustid på opprinnelig arbeidsordre. A40005 USALES benyttes for dette formålet. Ref. ) Aktuelle arbeidsordre (AO) For større salgscase opprettes det egne AO. Utover det skal tiden føres på AO tilnyttet ansvarlig selger. Prinsippet er prefikset AI + ressursnummer (initialer) selger Eksempler: AO type Brukes når Teksting AIEB01 PreSales Emma Bray Kunde, type leveranse, aktivitet AIFF01 PreSales Finn Følling Kunde, type leveranse, aktivitet AIGB01 PreSales Gunnar Brustad Kunde, type leveranse, aktivitet AIGE01 Presales Gry M.Evensen Kunde, type leveranse, aktivitet AIJAC01 PreSales Jan Arne Christensen Kunde, type leveranse, aktivitet AIKKV01 PreSales Knut Kvistad Kunde, type leveranse, aktivitet Etc. A40005 Timene sannsynligvis skal overføres til prosjektet og faktureres senere (Benytt aktivitet USALES) Kunde, god beskrivelse. Aktuelle aktiviteter Aktivitet UDEMO UEXIB UPM URFP UTRAV Brukes når Sales Demonstration - non billable (Demo inkl. forberedelser) Exibitions Project Management - Utilisation rate Answer the RFP (Besvarelse av kravspek eller tilbud) Ikke Betalbar reise Rutinebeskrivelser for timeføring i Konsulent ver

12 Timeføring for arbeid utført for andre avdelinger I tillegg til prefiks nevnt ovenfor finnes det flere prosjekttyper definert av forskjellige prefiks. Disse eies av forskjellige avdelinger. I neste avsnitt er de vanligste med de mest typiske AO ene listet. Aktuelle prosjekt og arbeidsordre (AO) Prosjekt Type prosjekt Typiske AO Kommentar C+knr+02 M+knr+01 Support/vedlikeholdsprosjekt pr kunde. Alle kunder skal ha et slik definert. AMS prosjekt. Finnes på alle kunder som har avtale med AMS FS+knr+02 TS+knr+02 FM+knr+01 TM+knr+01 EX Søsterselskaps/partners arbeid Egne AO pr oppdrag R Produkt/lokaliseringsprosjekter Egne AO pr oppdrag Support fastpris (innenfor supportavtale) Support løpende timer (utenfor supportavtale) Kan også brukes på korte oppdrag hvor det ikke finnes K prosjekt Fastpris (innenfor avtale) Løpende timer (utenfor avtale) 10 Rutinebeskrivelser for timeføring i Konsulent ver. 1.2

13 Timeføring på Internaktiviteter Det er viktig å være nøyaktig med timer som skal faktureres kunde, men det er også viktig at interntimer føres riktig. I tekstfeltet skal det alltid spesifiseres hva tiden er brukt på. Fravær Prosjekt AO Aktivitet Kommentar (Se også utdypende kommentarer i Personalhåndboken.) AINTERN AINTERN LBLOOD LCHILD LDAD LFREE LHEAL LMAT LMIL LSICK3 LSICKN LVAC LWELF Blodbussen Barns sykdom, kan også være < 8 timer pr dag Pappapermisjon Fri Lønnstrekk (skal være avtalt med linjeleder) Svangersk. kontr. og akutt lege/tannlegebesøk Omsorgspermisjon Repetisjonsøvelse Sykdom - egenerklæring Sykdom med legeerklæring Ferie Velferdspermisjon Brukermøte/Fagdag Prosjekt AO Aktivitet Kommentar ABRUKERM AI+koststed ABRUKERM AFORBR NTRAV Deltagelse brukermøte/fagdag Forberedelse brukermøte/fagdag Reise brukermøte/fagdag Innsalg/prosjektforberedelser Prosjekt AO Aktivitet Kommentar A40001 A40005 USALES Timer som føres her er tid bruk til innsalg/prosjektforbedredelser før kontrakt.disse skal sannsynligvis skal overføres til prosjektet og faktureres senere. Når prosjekt opprettes, føres timer over på aktuelt prosjekt, med tilsvarende minus-timer på A Rutinebeskrivelser for timeføring i Konsulent ver

14 Kompetanse Prosjekt AO Aktivitet Kommentar A40002 AI4001 TTRAIN Planlagte kompetanseaktiviteter Levering AI4003 TTRAIN Planlagte kompetanseaktiviteter Teknisk AI4005 TTRAIN Planlagte kompetanseaktiviteter Kompetansesenteret AINTERN AINTERN TTRAIN Løpende kompetanseaktiviteter /egenopplæring (må tekstes) Andre generelle aktiviteter Prosjekt AO Aktivitet Kommentar AINTERN AINTERN UACC UCABIN ZBOARD ZMEET Hours Agresso Activity Club Firma hytte Styrearbeid Interne møter AINTERN AINTERN NADM Små internaktiviteter som lunch, timeføring, rydding i mail etc (Med mindre man er uten oppdrag eller har problemer med utstyr skal dette normalt ikke dreie seg om mer enn maks. 1 time pr. dag, og da er det greit å skrive Lunch, timeføring, rydding i mail etc. i teksten. Gjelder kun når det ikke er mulig å knytte tiden til en kunde/oppdrag/forespørsel) Spesifikke for 410 Levering Prosjekt AO Aktivitet Kommentar AI41005 AI41084 AI41087 AI41099 AI41100 AI41090 UDOC UDOC UDOC UDOC UDOC Fagansvarligarbeid 410 levering Allokering av tid PL Team (skal ikke benyttes til timeføring) Metode Forvaltning Metode AIM2 Implementering av Prosjektstyringsverktøy 12 Rutinebeskrivelser for timeføring i Konsulent ver. 1.2

15 Spesifikke for 412 Teknisk Prosjekt AO Aktivitet Kommentar A41201 AI41200 UITM Installasjon/vedlikehold på interne maskiner A41201 AI41200 NADM Diverse kundesupport som du ikke greier å henføre til en bestemt kunde. Må tekstes! A41201 AI41200 UDEV Arbeid med teknisk prosjektplanlegging som enda ikke har arbeidsordre, forberede presentasjon, salgsarbeid og lignende. Timene skal i hovedsak overføres til fakturerbar arbeidsordre når denne er klar. A41201 AI41206 UDEV Arbeid med tilpasninger som enda ikke har arbeidsordre, forberede presentasjon, salgsarbeid og lignende. Timene skal i hovedsak overføres til fakturerbar arbeidsordre når denne er klar. Rutinebeskrivelser for timeføring i Konsulent ver

16 FAQ Dette er noen av de mest stilte spørsmålene med svar: Spørsmål Jeg har vært hjemme med sykt barn, men har jobbet halve dagen, hvordan fører jeg det? Jeg har vært hjemme med sykt barn hele dagen, men har jobbet på kvelden. Jeg skal sette meg ned for å føre timelista, men husker ikke hva jeg har gjort i løpet av uka. Hva gjør jeg? Hva fører jeg lunsjen på? Jeg har brukt mye tid på svare på spørsmål fra PL og Salg, hva fører jeg da? Jeg har gjort en del faglige avklaringer med kunde vedr. et prosjekt som vurderes gjennomført. Hvor fører jeg timene? Jeg har jobbet med ACC aktiviteter, hvilken AO finnes for det? Jeg er verneombud, hva fører jeg det på? Måtte til og med på kurs! Jobbet en hel kveld med å finne ut hvorfor rapport A feilet hos kunde B. Det kan vel ikke føres på kunden? Jeg brukte mye tid på å sette meg inn i problemstillingen og måtte lære meg en del underveis. Setter derfor en del på egenopplæring. Svar Før 4 timer på sykt barn (AINTERN, LCHILD) og 4 timer på de aktuelle arbeidsoppgaver. Så lenge du jobber etter normal arbeidstid så kan du føre tiden du jobber på kvelden. Du bør enten føre timer fortløpende eller notere et sted hva du gjør slik at dette ikke skjer. I utgangspunktet skal det føres på kunden, i alle fall når du er ute eller når du jobber med én kunde hele dagen. Jobber du med mange korte oppdrag i løpet av en dag skal du føre tiden på AINTERN og aktivitet NADM med teksting Lunsj. Salg har egne AO pr selger og tiden skal føres på disse. I tillegg finnes det en egen AO for Brukermøte/Fagdag. Hvis det er Salg som har initiert arbeidet, kan timer føres på Salg sine AO. Dersom det har gått direkte til din avdeling eller direkte til deg, kan AO A40005 med aktivitet USALES benyttes.når prosjektet blir opprettet, bør timene overføres til aktuelt prosjekt og faktureres. AINTERN - UACC AINTERN ZBOARD Jo. I utgangspunktet skal kunden dokumentere feilen. Når vi gjør den jobben for de er det betalbart arbeid. Dersom det dreier seg om ren egenopplæring er det OK. Men det å sette seg inn i kundens problemstilling er betalbart arbeid. Dessuten reflekterer timeprisen forventet tidsforbruk. En junior er forventet å bruke mer tid (fordi man ikke kan ting så godt) enn en senior. Prisen kunden betaler skal til syvende og sist bli den samme. Hvordan føres Kick Off? AINTERN, ZMEET, normalt timer (dag 1 + dag 2). 14 ver. 1.2

Føre timer i Agresso Web Classic Author: dag.syversen@unit4.com

Føre timer i Agresso Web Classic Author: dag.syversen@unit4.com Føre timer i Agresso Web Classic Author: dag.syversen@unit4.com Denne guiden beskriver hvordan du registrerer timer i Self service. 1. Åpne Timeregistrering. 2. Skjul menyen for å få bedre plass 3. Pass

Detaljer

Anskaffelse av Farmasøytiske Isolatorer for Sykehusapotekene. Negativtrykk Isolatorer (alle størrelser) Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser

Anskaffelse av Farmasøytiske Isolatorer for Sykehusapotekene. Negativtrykk Isolatorer (alle størrelser) Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser Anskaffelse av Farmasøytiske Isolatorer for Sykehusapotekene Negativtrykk Isolatorer (alle størrelser) Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser Tittel: Isolator Sykehusapotekene HF, Sykehusapotek Midt-Norge

Detaljer

BILAG 1 Oppdragsgivers beskrivelse av oppdraget

BILAG 1 Oppdragsgivers beskrivelse av oppdraget BILAG 1 Oppdragsgivers beskrivelse av oppdraget Plan- og bygningsetatens prosjekt «elektroniske tjenester» leverer digitale selvbetjeningsløsninger som skal forenkle våre kunders hverdag. Oslo kommune

Detaljer

Visma Enterprise DVPro

Visma Enterprise DVPro Kursdokumentasjon Visma Enterprise DVPro Gjennomgang av ny funksjonalitet og endringer i Visma Enterprise DVPro 2009 November 2009 Visma Unique AS - 1 - Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet

Detaljer

Oppdragsavtale mellom. (navn) heretter kalt oppdragsgiver

Oppdragsavtale mellom. (navn) heretter kalt oppdragsgiver Oppdragsavtale mellom (navn) heretter kalt oppdragsgiver og PartnerCo AS Dato: 1. februar 2015 ------------------------- 1. INNLEDNING 1.1. Intensjon Hensikten med denne avtale med vedlegg er å regulere

Detaljer

TIMEREGISTRERING OG ØKONOMISK OPPFØLGING AV PROSJEKTER I AGRESSO WEB

TIMEREGISTRERING OG ØKONOMISK OPPFØLGING AV PROSJEKTER I AGRESSO WEB AGRESSO WEB - BRUKERMANUAL UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP TIMEREGISTRERING OG ØKONOMISK OPPFØLGING AV PROSJEKTER I AGRESSO WEB 1. Timeregistrering... 2 1.1 Hvordan komme inn på timeregistreringen...

Detaljer

PPR - Rapporten. Introduksjon og bakgrunn

PPR - Rapporten. Introduksjon og bakgrunn PPR - Rapporten Introduksjon og bakgrunn PPR i ABB Project Progress Report Standard rapport for fremdrift og økonomi rapportering av større prosjekter Integrert i ABB Flækt University Grunnlag for divisjonenes

Detaljer

1 "Litlmolla from Svolvær 2, 2010 September" by Ximonic, Simo Räsänen. Licensed under GFDL via Wikimedia Commons. Fra 553 til Milestone

1 Litlmolla from Svolvær 2, 2010 September by Ximonic, Simo Räsänen. Licensed under GFDL via Wikimedia Commons. Fra 553 til Milestone 1 "Litlmolla from Svolvær 2, 2010 September" by Ximonic, Simo Räsänen. Licensed under GFDL via Wikimedia Commons. Fra 553 til Milestone Hva skjer med versjon 553? Unit4 Business World versjon 553 vil ikke

Detaljer

AVTALE. MELLOM OG UNINETT FAS AS. TILSLUTNING TIL RAMMEAVTALE MELLOM UFD OG UNINETT FAS AS OM Teknisk drift av TROFAST-tjenere

AVTALE. MELLOM <Høgskole> OG UNINETT FAS AS. TILSLUTNING TIL RAMMEAVTALE MELLOM UFD OG UNINETT FAS AS OM Teknisk drift av TROFAST-tjenere AVTALE MELLOM OG UNINETT FAS AS TILSLUTNING TIL RAMMEAVTALE MELLOM UFD OG UNINETT FAS AS OM Teknisk drift av TROFAST-tjenere AVTALE OM TILSLUTNING TIL RAMMEAVTALE MELLOM UFD OG UNINETT FAS AS

Detaljer

Kap.: 05. Regningsarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 05. Regningsarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav OSLO LUFTHAVN AS 26.08.2013 Utvidelse Sentrallager Administrasjonsbygning Kap.: 05. Regningsarbeider Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Regningsarbeider

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 05. Regningsarbeider Side 40 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Regningsarbeider ORIENTERING

Detaljer

Fra bestilling til betaling forstå fakturaflyten

Fra bestilling til betaling forstå fakturaflyten Fra bestilling til betaling forstå fakturaflyten Attestantens kontrollpunkter og konsekvenser ved dårlig fakturamerking Øyvind Lunde, Helene Lockertsen, Elin Nystuen Ulike typer anskaffelser som krever

Detaljer

Genus Hours for Kelly Services. Hjelpeguide for oppdragsgivere - godkjenning og oppfølging av timer

Genus Hours for Kelly Services. Hjelpeguide for oppdragsgivere - godkjenning og oppfølging av timer Genus Hours for Kelly Services Hjelpeguide for oppdragsgivere - godkjenning og oppfølging av timer 1. Innlogging Når du skal godkjenne eller følge opp timer elektronisk for ansatte leid inn via Kelly Services

Detaljer

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME OPPDRAGSGIVER (web-time godkjennere) 1. Innlogging web-time 2. Oversikt web-time 3. Kontroll av timelister 4. Vanlige spørsmål 1 1. Innlogging web-time For at du som oppdragsgiver

Detaljer

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Innholdsfortegnelse Generelt om Visma Lønn Lønnsendring side 3 Forberedelser i Visma Lønn side 4 Hva oppdateres i Visma Lønn? side

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV Lederutviklingsstøtte ANSKAFFELSESNR. A-92459 FRA NSB Konsern (Oppdragsgiver) UTSENDT DATO: 15. mai 2013 ANSKAFFELSESNR.: A-92459 Lederutviklingsstøtte Side 2 av

Detaljer

Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli kommune Spørsmål og svar

Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli kommune Spørsmål og svar Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli kommune Spørsmål og svar Inn- og utgående faktura Spørsmål og svar Inn- og utgående faktura Rev 2.0 Side 2 av 6 Innhold: 1 INTRODUKSJON... 3 2 SPØRSMÅL OG

Detaljer

Jfr. kundens kravspesifikasjon.

Jfr. kundens kravspesifikasjon. Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Kundens krav til Oppdraget beskrives her. Dette gir grunnlag for hva som skal leveres fra Konsulenten til slutt, og har også betydning for hva som regnes som mangler

Detaljer

Genus Hours for Kelly Services. Hjelpeguide til timeføring for medarbeidere

Genus Hours for Kelly Services. Hjelpeguide til timeføring for medarbeidere Genus Hours for Kelly Services Hjelpeguide til timeføring for medarbeidere 1. Innlogging Når du skal registrere timer elekronisk hos Kelly Services benyttes web-applikasjonen Genus Hours (https://hours.kellyservices.no).

Detaljer

BERGEN KOMMUNALE BYGG

BERGEN KOMMUNALE BYGG BERGEN KOMMUNALE BYGG FORRETNINGSRUTINER FOR BYGGEFASEN Rev 20.02.09 INNHOLD: 1. GENERELT...3 2. KORRESPONDANSE...3 3. FAKTURAER...4 4. ATTESTASJONSRUTINER...5 2 1. GENERELT Disse forretningsrutinene er

Detaljer

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget 1.1 Generelt om Undervisningsbygg Undervisningsbygg har normalt prosjekter for rundt 70 skoleanlegg per år. Det årlige investeringsbudsjettet er på ca. 3 milliarder

Detaljer

Hvordan føre timelister i Drilling

Hvordan føre timelister i Drilling Hvordan føre timelister i Drilling Her kommer en steg for steg bruksanvisning for hvordan man fører timer i drilling i IFS. Til slutt kommer det noen eksempler, først på en helt normal timeliste, og deretter

Detaljer

Vedlegg 4 Kontrakt. Kontrakt. mellom

Vedlegg 4 Kontrakt. Kontrakt. mellom Ringsaker kommune Org.nr: 864 950 582 Vedlegg 4 Kontrakt Kontrakt mellom og heretter benevnt leverandøren 1. Avtalen omfatter levering av Byggmestertjenester og totalentreprenør 2. Avtaleperiode 20.2.2016

Detaljer

Kravspesifikasjon Rammeavtale for bedriftshelsetjeneste (BHT tjenester) Ref: 12/3367

Kravspesifikasjon Rammeavtale for bedriftshelsetjeneste (BHT tjenester) Ref: 12/3367 Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Rammeavtale for bedriftshelsetjeneste (BHT tjenester) Ref: 12/3367 Side 1 av 7 Innhold 1 Organisering av oppdraget... 3 2 Beskrivelse av anskaffelsens tjenesteinnhold... 3 3

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100 PERSONALHÅNDBOK 2014 Personalhåndbok for Vest Bemanning AS Ansettelsesforhold Arbeidsavtale Arbeidsavtalen du har skrevet under bekrefter at det er Vest Bemanning AS, som er din arbeidsgiver og som er

Detaljer

Unit4 Investering. "Litlmolla from Svolvær 2, 2010 September" by Ximonic, Simo Räsänen. Licensed under GFDL via Wikimedia Commons.

Unit4 Investering. Litlmolla from Svolvær 2, 2010 September by Ximonic, Simo Räsänen. Licensed under GFDL via Wikimedia Commons. Unit4 Investering "Litlmolla from Svolvær 2, 2010 September" by Ximonic, Simo Räsänen. Licensed under GFDL via Wikimedia Commons. Ulrik Andreassen Seniorkonsulent i EVRY Fagområde økonomi/rapportering,

Detaljer

Hvorfor Mission Adventures?

Hvorfor Mission Adventures? Hvorfor Mission Adventures? - bli bedre kjent med Gud og hverandre - se Jesus forandre mennesker via deg - handle på Guds Ord; ikke bare høre, men også gjøre (Jakob 1,22-25) - få nye utfordringer og oppleve

Detaljer

Rammeavtale Vaktmestertjenester til Boligbygg

Rammeavtale Vaktmestertjenester til Boligbygg Rammeavtale Vaktmestertjenester til oligbygg Vedlegg 1 Generell Kravspesifikasjon Vedlegg 1 Generell kravspesifikasjon vaktmestertjenester Side: 1 / 7 Innhold 1.0 Innledning... 3 2.0 Generelt om ytelsen...

Detaljer

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist Du er fast ansatt i Right Bemanning AS fra du har fått et aktivt oppdrag av oss. Vi utbetaler lønn/feriepenger, og vi innbetaler skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Selv om du er ansatt hos Right bemanning,

Detaljer

Nytt og nyttig i fra brukerstøtte

Nytt og nyttig i fra brukerstøtte Nytt og nyttig i fra brukerstøtte Agenda ECM Support Therese Amundsen Ephorte/ESA nettkurs Nina Farahi Learning Center Agathe Rusås Olsen Incident Recorder - Frank Strøm 3 Om Brukerstøtte ECM 17 ansatte,

Detaljer

TIDSFRISTER VEDRØRENDE FAKTURA I FORBINDELSE MED ÅRSOPPGJØR OG RUTINER VED OVERGANGEN TIL NYTT ÅR

TIDSFRISTER VEDRØRENDE FAKTURA I FORBINDELSE MED ÅRSOPPGJØR OG RUTINER VED OVERGANGEN TIL NYTT ÅR FOSEN REGNSKAP Vår dato: Vår ref: 29.12.2015 IH Saksbehandler/telefon: Deres dato: Deres ref: Ingjerd Harøy, 72 51 95 00/68 Til kommunene v/økonomiansvarlig TIDSFRISTER VEDRØRENDE FAKTURA I FORBINDELSE

Detaljer

1 Samhandlingsavtalen og de samhandlende partene

1 Samhandlingsavtalen og de samhandlende partene Side: 1 (Samhandlingsavtalen) er et avtalevedlegg til den kommersielle avtalen mellom kjøper og leverandør, som ønsker å drive handel over Ehandel.no. Samhandlingsavtalen regulerer hvordan den elektroniske

Detaljer

INFORMASJONSBREV NR. 1/ 2015

INFORMASJONSBREV NR. 1/ 2015 INFORMASJONSBREV NR. 1/ 2015 Vinn Industri Drammen AS Hei! Et riktig godt nytt år, og velkommen til et nytt spennende arbeidsår Informasjonsbrevet sendes ut 2 ganger per år. Neste utgave kommer i august

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD WEB Salgsordre: Registrering av enkle salgsordrer/fakturagrunnlag Økonomisenteret oktober 2012 Innholdsfortegnelse : Innledning: Registrering/endring av enkle salgsordrer 3 Registrering/endring

Detaljer

Hvordan føre timelister i Drilling

Hvordan føre timelister i Drilling Hvordan føre timelister i Drilling Her kommer en steg for steg bruksanvisning for hvordan man fører timer i drilling i IFS. Til slutt kommer det noen eksempler, først på en helt normal timeliste, og deretter

Detaljer

AXDATA EMPLOYEE SERVICES

AXDATA EMPLOYEE SERVICES AXDATA EMPLOYEE SERVICES Axdata Employee Services er en løsning for datafangst fra medarbeidere på timer og reiseregninger. Løsningen består av egne moduler som samler data strukturert, og gir god oversikt

Detaljer

Oversendelse av kontrakt for utarbeidelse av trasevurderinger, teknisk forprosjekt og reguleringsplan for Bybanen på strekningen Rådal - Flesland.

Oversendelse av kontrakt for utarbeidelse av trasevurderinger, teknisk forprosjekt og reguleringsplan for Bybanen på strekningen Rådal - Flesland. Norconsult AS Postboks 1199 Sentrum Valkendorfsgate 6 5811 BERGEN Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 200819795-10 SARK-5120 17. juli 2009 HARA Oversendelse av kontrakt for utarbeidelse av

Detaljer

Byggeplanlegging Hva forventer vi leveres? Jørn Rinde Prosjektleder E18 Vestfold syd

Byggeplanlegging Hva forventer vi leveres? Jørn Rinde Prosjektleder E18 Vestfold syd Byggeplanlegging Hva forventer vi leveres? Jørn Rinde Prosjektleder E18 Vestfold syd E18 Vestfold Gulli - Langangen Gulli Ca. ¼ statlige midler Ca. ¾ bompenger 2,6 * 2014 Langangen 1,4 1,8 2012 Sky 3,3

Detaljer

BEDRIFTSAVTALE FRA 15. NOV KL. 08.00

BEDRIFTSAVTALE FRA 15. NOV KL. 08.00 BEDRIFTSAVTALE FRA 15. NOV KL. 08.00 Det er tilgjengelig 1000 plasser i Grenserittet gjennom Bedriftsavtale 2013. Det er også mulig å bestille plasser i Grenserittet MIDT eller man kan kombinere de to

Detaljer

Tilbudsbeskrivelse. for. Rammeavtale for vedlikehold. Elkraft-, elektro/teletekniske kablingssystemer. i Hå Kommune

Tilbudsbeskrivelse. for. Rammeavtale for vedlikehold. Elkraft-, elektro/teletekniske kablingssystemer. i Hå Kommune Tilbudsbeskrivelse for Rammeavtale for vedlikehold Elkraft-, elektro/teletekniske kablingssystemer i Hå Kommune KAPITTEL : INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tilbud 3 1.1 Tilbudsinnbydelse 3 1.2 Særlige vilkår

Detaljer

Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden

Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden Avtalen punkt 1.1 Avtalens omfang Bistanden omfatter følgende ytelser: Vikartjenester IKT 1. og 2. linjes support til Statsbygg IKT seksjon og IKT supportenheten (Teknotorget).

Detaljer

Oversikt over kurs, beskrivelser og priser Høst 2015. Bedriftsinterne kurs. kurs@qualisoft.no +47 518 70000. Kursnavn Forkunnskaper Dato/Sted

Oversikt over kurs, beskrivelser og priser Høst 2015. Bedriftsinterne kurs. kurs@qualisoft.no +47 518 70000. Kursnavn Forkunnskaper Dato/Sted Oversikt over kurs, beskrivelser og priser Høst 2015 Bedriftsinterne kurs Kursnavn Forkunnskaper Dato/Sted Basiskurs i QualiWare Introduksjon til (BPM) Business Process Management Professional Certificate

Detaljer

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS Brukermanual Versjon 1.3.5 Copyright 2002 Devinco AS Manual SpeedyCraft Client 1. utgave, mai 2003 (V 1.3.5) Devinco AS Dersom du har kommentarer, ønsker eller synspunkter ang. denne manualen, vennligst

Detaljer

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Innhold 1. Formål med Vikarhåndboken 2. Vår organisasjon 3. Fordeler som vikar 4. I oppdrag for Emerio 5. Timelister og lønn 6. Skattekort 7. Arbeidstid 8.

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

Lærlingeperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn:

Lærlingeperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn: Finnskogvegen 2260 Kirkenær 91627256/90771659 tone.skulstad@okio.no sandra@okio.no www.okio.no 2014-15 Lærlingeperm fagopplæring i bedrift Lærefag Navn: 1 Bedrift: VELKOMMEN SOM LÆRLING i OKIO Opplæringskontoret

Detaljer

Vedlegg 5 til konkurransegrunnlaget Prisbestemmelser

Vedlegg 5 til konkurransegrunnlaget Prisbestemmelser Vedlegg 5 til konkurransegrunnlaget Prisbestemmelser Avtale om IKT-utstyr med tilhørende programvare, service og vedlikehold, samt telefoniutstyr for Statens landbruksforvaltning Bilag 4 til Rammeavtale

Detaljer

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning...3 2. Logge på AGRESSO Web Portal...4 3. Kontroll og behandling av leverandørfaktura

Detaljer

Notat STYRINGSRAPPORT - NOVEMBER 2008 P 1824

Notat STYRINGSRAPPORT - NOVEMBER 2008 P 1824 Notat Til : Helse- og sosialdirektøren Fra : Prosjektleder P 1824 Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/2010-30 233 A10 DRAMMEN 01.12.2008 STYRINGSRAPPORT - NOVEMBER 2008 P 1824 Mål Prosjektets hovedmål

Detaljer

Helhetlig løsning for elektronisk faktura. Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA

Helhetlig løsning for elektronisk faktura. Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA Helhetlig løsning for elektronisk faktura Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA Hva er elektronisk faktura? PDF faktura er ikke definert som elektronisk faktura 13.09.2012 2 Hvorfor

Detaljer

HURTIGGUIDE E-HANDEL FASTE KOSTNADER

HURTIGGUIDE E-HANDEL FASTE KOSTNADER HURTIGGUIDE E-HANDEL FASTE KOSTNADER Hensikten med denne veiledningen Denne veiledningen har til hensikt å gjøre rede for bestillingsrutinen for registrering av ordre for faste kostnader via Agresso e-handel,

Detaljer

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME MEDARBEIDERE 1. Innlogging web-time 2. Oversikt web-time 3. Registrere timer 4. Lagre timeliste 5. Legg inn kommentar på timeliste 6. Send inn timeliste 7. Spørsmål og Svar 1 1.

Detaljer

INSTALLASJON OG SUPPORT FRA TIMEKIOSK AS

INSTALLASJON OG SUPPORT FRA TIMEKIOSK AS INSTALLASJON OG SUPPORT FRA TIMEKIOSK AS Gyldig fra: 01.06.2012 Versjon: 2.10 Introduksjon Timekiosk Installasjon og oppstartstjenester vil hjelpe deg i å komme i gang med ditt Timekiosk system. Installasjonstjenestene

Detaljer

Tjenestebeskrivelse. for. NRDB Opprinnelsesmarkering

Tjenestebeskrivelse. for. NRDB Opprinnelsesmarkering Tjenestebeskrivelse for NRDB Opprinnelsesmarkering Versjon 1.09 August 2007 Nasjonal referansedatabase AS, c/o Infostrada AS, St Olavs plass 3, N-0165 OSLO Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...

Detaljer

Sykehusfarmasøytens rolle i kliniske studier. Siri Mork Sykehusapoteket Oslo, Radiumhospitalet Farmasidagene 2013

Sykehusfarmasøytens rolle i kliniske studier. Siri Mork Sykehusapoteket Oslo, Radiumhospitalet Farmasidagene 2013 Sykehusfarmasøytens rolle i kliniske studier Siri Mork Sykehusapoteket Oslo, Radiumhospitalet Farmasidagene 2013 Apotekets rolle Utprøver har ansvaret for legemiddelhåndteringen Utprøver delegerer oppgaven

Detaljer

Kurskatalog H2 2012. Sist oppdatert: 05. oktober 2012

Kurskatalog H2 2012. Sist oppdatert: 05. oktober 2012 Kurskatalog H2 2012 Sist oppdatert: 05. oktober 2012 sfortegnelse 1 Om dette dokumentet... 3 2 Kursoversikt... 3 3 Kurspåmelding... 3 4 Kursbeskrivelse... 4 4.1 Standardkurs... 4 4.1.1 Introduksjon til

Detaljer

RAMMEAVTALE nr xxxxx

RAMMEAVTALE nr xxxxx RAMMEAVTALE nr mellom Pasientreiser ANS (org nummer 994 11 1841) heretter benevnt Kunden og «Leverandør» (org nummer ) heretter benevnt Leverandør AVTALEN GJELDER: «Beskrivelse av tjeneste» AVTALEN GJELDER

Detaljer

Bilag 1 Utstyr og/eller programvare som skal vedlikeholdes Her angis det utstyr og/eller programvare som vedlikeholdstjenesten omfatter.

Bilag 1 Utstyr og/eller programvare som skal vedlikeholdes Her angis det utstyr og/eller programvare som vedlikeholdstjenesten omfatter. Bilag 1 Utstyr og/eller programvare som skal vedlikeholdes Her angis det utstyr og/eller programvare som vedlikeholdstjenesten omfatter. Post Produktnavn Ref. nr Bilag 2 Utdypende spesifikasjon av ytelsen,

Detaljer

Nytt opplegg for FDV-godtgjørelse fra 2015

Nytt opplegg for FDV-godtgjørelse fra 2015 Nytt opplegg for FDV-godtgjørelse fra 2015 Forvaltningsopplegget KARTVERKET VADSØ Grandfjæra22B Molde Oppdaterings ansvar NGIS Distribusjon WMS Ajourholdsansvar Kontroll og bearbeiding 1880 Partene. Kommunen

Detaljer

SPPR Software Project Progress Report Uke 38-39

SPPR Software Project Progress Report Uke 38-39 SPPR Software Project Progress Report Uke 38-39 Heiskontrollsystem Gruppe 7 Gunhild Kristiansen, Arne Enger Hansen, Cecilie Vådahl, Kristian Vågen, Magnus Asbjørnsen, Martin Stenmark Høgskolen i Østfold

Detaljer

Vedlegg 2. Tilbudsskjema

Vedlegg 2. Tilbudsskjema Vedlegg 2. Tilbudsskjema 1. Innledning Priser må oppgis i NOK eksklusiv merverdiavgift. Oppdragsgiver presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er beskrevet

Detaljer

MEDARBEIDERHÅNDBOK VISJON & KULTUR. Velkommen til Bjørg Fjell AS - ditt personlige vikarbyrå!

MEDARBEIDERHÅNDBOK VISJON & KULTUR. Velkommen til Bjørg Fjell AS - ditt personlige vikarbyrå! MEDARBEIDERHÅNDBOK MEDARBEIDERHÅNDBOK Velkommen til Bjørg Fjell AS - ditt personlige vikarbyrå! I denne medarbeiderhåndboken finner du informasjon om Bjørg Fjell AS og din rolle hos oss, samt praktiske

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DETALJPLAN FOR BUSTADOMRÅDE SULDAL KOMMUNE

KONKURRANSEGRUNNLAG DETALJPLAN FOR BUSTADOMRÅDE SULDAL KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG DETALJPLAN FOR BUSTADOMRÅDE SULDAL KOMMUNE Frist tilbod 15.11.2015 kl.12 15/1076 Detaljplan bustadområde side 1 av 6 INNHALDSLISTE 1 OM KONKURRANSEN... 2 2 KVALIFIKASJONSKRAV... 4 3

Detaljer

SSA Bilag 7. Bilag 7: Samlet pris og prisbestemmelser

SSA Bilag 7. Bilag 7: Samlet pris og prisbestemmelser SS Bilag 7 Bilag 7: Samlet pris og prisbestemmelser 1 SS Bilag 7 Versjon Dato Beskrivelse av endring Forfatter(e) 1.0 05.03.2015 Dokument opprettet og overlevert KS. Sopra Steria 2 SS Bilag 7 Innhold 1

Detaljer

Tjenestebeskrivelse. for. NRDB opprinnelsesmarkering

Tjenestebeskrivelse. for. NRDB opprinnelsesmarkering Tjenestebeskrivelse for NRDB opprinnelsesmarkering Versjon 1.1. juni 2007 Nasjonal referansedatabase AS, c/o Infostrada AS, St Olavs plass 3, N- 0165 OSLO Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...

Detaljer

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 Vinn Industri Drammen AS Et riktig godt nytt år til alle På Vinn er vi godt i gang med et nytt spennende år og sender her ut informasjon for året som kommer. Her finner du

Detaljer

OPPLÆRING E04 01.03.96 FOR IMPLEMENTERING HBO ASO ETA E03 02.02.96 FOR IMPLEMENTERING HBO ASO ETA A02 24.01.96 INTERN UTGAVE HBO ASO

OPPLÆRING E04 01.03.96 FOR IMPLEMENTERING HBO ASO ETA E03 02.02.96 FOR IMPLEMENTERING HBO ASO ETA A02 24.01.96 INTERN UTGAVE HBO ASO Side: 1 av 10 DOKUMENT TITTEL: OPPLÆRING LEVERANDØR OSLO HOVEDFLYPLASS AS E04 01.03.96 FOR IMPLEMENTERING HBO ASO ETA E03 02.02.96 FOR IMPLEMENTERING HBO ASO ETA A02 24.01.96 INTERN UTGAVE HBO ASO A01

Detaljer

Serviceavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Dato: 01.12.2011. Serviceavtale 2012. for datasystemet M E S S I A S

Serviceavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Dato: 01.12.2011. Serviceavtale 2012. for datasystemet M E S S I A S Serviceavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Serviceavtale 2012 for datasystemet M E S S I A S Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR Serviceavtale

Detaljer

Velkommen som medarbeider i. Tromsø kommune

Velkommen som medarbeider i. Tromsø kommune Velkommen som medarbeider i Tromsø kommune Kjære medarbeider ved (enhet/avdeling) Som medarbeider i Tromsø kommune har du både rettigheter og plikter i tilsettingsforholdet. Dette vil vi - blant annet

Detaljer

Opplæringsprogram Flensetrekking

Opplæringsprogram Flensetrekking Opplæringsprogram Flensetrekking Målsetting Hovedmål med opplæringstiltaket er å gi personell grunnleggende kunnskaper om forberedelse, planlegging, utførelse og dokumentering av arbeid med flensmontasje

Detaljer

Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader

Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Sist oppdatert: 12.09.13 Bruk av Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Grafisk oversikt Fraværssøknad Kalender Kvoteoversikt Fraværssøknader Opprett

Detaljer

Kravspesifikasjon Driftsavtale for ASP drift av Agresso og ephorte

Kravspesifikasjon Driftsavtale for ASP drift av Agresso og ephorte Kravspesifikasjon Driftsavtale for ASP drift av Agresso og ephorte Innhold Målsetting... 3 Basis driftstjeneste... 3 Eierskap til og vedlikehold av hardware, software og driftsrutiner... 3 Kompetanse generelt

Detaljer

FORESPØRSEL. Fra. Innherred samkommune (ISK) Bestående av Verdal kommune og Levanger kommune. leveranse av:

FORESPØRSEL. Fra. Innherred samkommune (ISK) Bestående av Verdal kommune og Levanger kommune. leveranse av: Innherred samkommune FORESPØRSEL Fra Innherred samkommune (ISK) Bestående av Verdal kommune og Levanger kommune på leveranse av: Leveranse av programvare for personalstyring, turnusplanlegging, vikarpool

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 Personal- og organisasjonskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2011 65842/2011 2011/9311 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret

Detaljer

Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden

Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden 1. Om Undervisningsbygg Undervisningsbygg er et kommunalt foretak i Oslo kommune, som har til oppgave å utvikle, bygge, drifte og forvalte skolebyggene i Oslo. Vår visjon

Detaljer

BEDRIFTSAVTALE FRA 15. NOV KL. 12.00

BEDRIFTSAVTALE FRA 15. NOV KL. 12.00 BEDRIFTSAVTALE FRA 15. NOV KL. 12.00 Det er tilgjengelig 1000 plasser i Grenserittet gjennom Bedriftsavtale 2015. Det er også mulig å bestille plasser i Grenserittet MIDT, eller man kan kombinere de to

Detaljer

ProffNett. - mobilen som interntelefon. Brukerveiledning. Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003

ProffNett. - mobilen som interntelefon. Brukerveiledning. Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003 ProffNett - mobilen som interntelefon Brukerveiledning Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003 Innholdsfortegnelse 1 Internnummer... 3 2 Kortnummer... 3 3 Samtalefunksjoner... 3 3.1 Sett over... 3 3.2 Konferanse...

Detaljer

NYHETER Proplan Time Oppsummert nyheter i versjon 2.11, 2.12, 2.13

NYHETER Proplan Time Oppsummert nyheter i versjon 2.11, 2.12, 2.13 NYHETER Proplan Time Oppsummert nyheter i versjon 2.11, 2.12, 2.13 Forbedringer Timeregistrering Ny infoknapp i timelisten Viser brukerens timerapport og oversikt over fleksi, ferie og egenmeldt fravær.

Detaljer

FREMDRIFTSPLAN/STATUS INNFØRING FOR OPPAD I HALLINGDALSREGIOEN.

FREMDRIFTSPLAN/STATUS INNFØRING FOR OPPAD I HALLINGDALSREGIOEN. FREMDRIFTSPLAN/STATUS INNFØRING FOR OPPAD I HALLINGDALSREGIOEN. Sist oppdatert: 29.10. Dato Sak Mål Ansvarlig Dato godkjent Kommentar PROSJEKT OPPVEKST ( BARNEHAGE OG SKOLE ) INFO INTEGRASJONER Info Int:

Detaljer

Dokumentasjon av medgått tid

Dokumentasjon av medgått tid Uttalelse om god bokføringsskikk GBS 10 Vedtatt 2. februar 2007. Oppdatert 26. september 2014 og 22. april 2015. Dokumentasjon av medgått tid Spørsmål Kravene til dokumentasjon av medgått tid i tjenesteytende

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt for håndverkertjenester

Forbrukerrådets kontrakt for håndverkertjenester Parter Forbruker Navn: Adresse: Postnr/sted: E-post: Tlf.: Tjenesteyter (håndverker) Navn: Adresse: Postnr/sted: E-post: Tlf.: Org.nr: Kontaktperson: Avtale om Kort besivelse av arbeidet som skal gjøres

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

Introduksjon til alle styrekursmodulene

Introduksjon til alle styrekursmodulene Introduksjon til alle styrekursmodulene Denne introduksjonen er en veiledning til dere som skal være kursledere på styrekurset. Introduksjonen setter dere inn i hva som er kursets formål, den forklarer

Detaljer

Krav til Hovedutstyrsliste (HUL) for leverandører

Krav til Hovedutstyrsliste (HUL) for leverandører Krav til Hovedutstyrsliste (HUL) for leverandører Merk: Til dette dokument følger mal for hovedutstyrsliste (ref. PW mappen Maler) E04 04.12.12 For implementering GMTND GMWEE GMAFR E03 15.09.09 For implementering

Detaljer

Memo - Notat. Oppsummering - status etablering av Smak av kysten. Kopi til: Dato: 16.05.2007 Referanse:

Memo - Notat. Oppsummering - status etablering av Smak av kysten. Kopi til: Dato: 16.05.2007 Referanse: Memo - Notat Notat til: Notat fra: Alexandra Krage Angell Erik Svendsen Kopi til: Dato: 16.05.2007 Referanse: Oppsummering - status etablering av Smak av kysten Fase/aktiviteter Tidsbruk i timer Reell

Detaljer

Et totalsystem med kontroll på verdikjeden

Et totalsystem med kontroll på verdikjeden Et totalsystem med kontroll på verdikjeden CIO Forum 7. februar 2013 Forretningssystemer i et Microsoftmiljø Tor Martin Aspholm, Head of IT/IS Bjørn-Ove Halvorsen, IS Manager Indra Navia AS Agenda 01 Kort

Detaljer

Avtale SMS Gateway. Avtale SMS Gateway. Kunde (heretter kalt Kunden) Firmanavn / Navn. Org. Nr. / Personnummer. Kontonummer (hvis utbetaling CPA /GAS)

Avtale SMS Gateway. Avtale SMS Gateway. Kunde (heretter kalt Kunden) Firmanavn / Navn. Org. Nr. / Personnummer. Kontonummer (hvis utbetaling CPA /GAS) Kunde (heretter kalt Kunden) Avtale SMS Gateway Firmanavn / Navn Org. Nr. / Personnummer Kontonummer (hvis utbetaling CPA /GAS) Merkantil kontaktperson Telefonnummer Epost Adresse / Postboks Postnummer

Detaljer

Velkommen til nettverksmøte i lønnsprosessen 12. mai 2009, kl 13.00-15.00 Sted: DMF, Med. forskn.senter, aud. MTS1

Velkommen til nettverksmøte i lønnsprosessen 12. mai 2009, kl 13.00-15.00 Sted: DMF, Med. forskn.senter, aud. MTS1 1 Velkommen til nettverksmøte i lønnsprosessen 12. mai 2009, kl 13.00-15.00 Sted: DMF, Med. forskn.senter, aud. MTS1 - Attestanter fastlønn - Sentral lønnstjeneste 2 Agenda : Innspill fra nettverket Pagaweb-ansatteregistrering

Detaljer

Vedlegg 2. Tilbudsbeskrivelsen

Vedlegg 2. Tilbudsbeskrivelsen Vedlegg 2 Tilbudsbeskrivelsen Rammeavtale 14/4159 Snørydding, brøyting og strøtjenester CPV 90620000 Snørydding og brøyting Innholdsoversikt 1. Informasjon om tilbyder... 3 2. Erklæring fra tilbyder...

Detaljer

Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser

Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser 1 / 12 Versjonshåndtering Versjon Dato Initiert av Endringsårsak 1.0 16.05.2013 Difi Dokument distribuert til tilbydere 2.0 20.08.2013 Difi Endret

Detaljer

Veiledning brukere Visma.net. Expense

Veiledning brukere Visma.net. Expense Veiledning brukere Visma.net. Expense Nå er det slutt på å levere inn reiseregninger på papir. Fra nå av tar vi i bruk Visma.net. Expense noe som betyr at reiseregningen blir elektronisk. Reiseregning

Detaljer

Integrasjonsstatus uke 48

Integrasjonsstatus uke 48 Integrasjonsstatus uke 48 Overgripende prosjektplan med viktigste milepæler Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase Forberede closing og eierskapsskifte Start operasjonell drift med felles profilering Ferie Operasjonell

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver PRODUKTBESKRIVELSE NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.0 juni 2008 Nasjonal referansedatabase AS, c/o Infostrada AS, St Olavs plass 3, N- 0165 OSLO Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2.

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK. I denne personalhåndboken finner du generell informasjon om konsernet, samt praktiske opplysninger om ditt arbeidsforhold hos oss.

PERSONALHÅNDBOK. I denne personalhåndboken finner du generell informasjon om konsernet, samt praktiske opplysninger om ditt arbeidsforhold hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen til People4you, konsernet som består av People4you-selskapene. Vi har kontorer i Askim, Ski, Oslo, Bergen, Stavanger og Romerike, samt spesialselskaper innen IT og Bygg & Anlegg.

Detaljer

Bring FraktGuide & FraktBestilling

Bring FraktGuide & FraktBestilling Bring FraktGuide & FraktBestilling Modulen er en integrasjon mot mybring, levert av Bring/Posten, og gjør at du kan bestille fraktetiketter direkte i fra Prestashop Dashboard. Løsningen krever en API nøkkel,

Detaljer

Tjenesteavtale mellom. IKA Øst. Serviceenheten IKT om leveranse av IKT-tjenester

Tjenesteavtale mellom. IKA Øst. Serviceenheten IKT om leveranse av IKT-tjenester Tjenesteavtale mellom IKA Øst Serviceenheten IKT om leveranse av IKT-tjenester Innhold 1 Om avtalen... 3 1.1 Parter... 3 1.2 Hensikt og Formål... 3 1.3 Definisjoner... 3 1.4 Avtalens varighet... 4 1.5

Detaljer

Generell Rammeavtale om Konsulenttjenester

Generell Rammeavtale om Konsulenttjenester Generell Rammeavtale om Konsulenttjenester Side 2 av 10 RAMMEAVTALE OM KJØP AV KONSULENTTJENESTER Avtalen er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Helse Nord RHF (heretter kalt Kunden) Sted og

Detaljer

Ansettelser Fokus på A-melding Marianne Hestetun Fagansvarlig lønn/hr, EVRY

Ansettelser Fokus på A-melding Marianne Hestetun Fagansvarlig lønn/hr, EVRY "Litlmolla from Svolvær 2, 2010 September" by Ximonic, Simo Räsänen. Licensed under GFDL via Wikimedia Commons. Ansettelser Fokus på A-melding Marianne Hestetun Fagansvarlig lønn/hr, EVRY Agenda Ansettelser

Detaljer