Innhold. Rutinebeskrivelser for timeføring i Konsulent 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Rutinebeskrivelser for timeføring i Konsulent 1"

Transkript

1 Innhold Rutinebeskrivelser for timeføring i Konsulent 1 Prinsipper for timeføring 2 Timeføring i Implementerings-/Leverings- og Oppgraderingsprosjekter 4 Kurs og opplæring 6 Timeføring på Teknisk- og Tilpasningsoppdrag 7 Timeføring på Funksjonelle konsulentoppdrag 8 Timeføring på Salgsaktiviteter 9 Timeføring for arbeid utført for andre avdelinger 10 Timeføring på Internaktiviteter 11 FAQ 14 i

2

3 Rutinebeskrivelser for timeføring i Konsulent Innhold Dette dokumentet inneholder rutinebeskrivelsene for timeføring i Konsulent. Skal brukes sammen med Personalhåndboken og andre rutinebeskrivelser i Agresso AS. Rutinebeskrivelser for timeføring i Konsulent ver

4 Prinsipper for timeføring Timeføring er en viktig del av jobben som ansatt i Konsulentavdelingen. Timeføring er dokumentasjon på hva man har jobbet med og gir grunnlag for utbetaling av lønn og bonus, fakturering av kunder, rapportering, ferieavvikling osv. Dersom det ikke er ført timer i henhold rutinebeskrivelsen er det grunn for oppfølging fra linjeleder og i enkelte tilfeller (ikke ført timer på lang tid) negativ flexisaldo som avregnes mot lønn. Viktige prinsipper Personalhåndboken gir en del retningslinjer for timeføring under kapittel 6 Retningslinjer for timeføring. Disse gjentas ikke her, men legg spesielt merke til: Timelisten fra foregående uke skal være ført ferdig (dvs. komplett og med status Klar ) innen mandag kl Prosjektleder/oppdragsgiver er ansvarlig for å informere om hvilke arbeidsordre som skal brukes av konsulenten. Linjeleder er ansvarlig for oppdrag eller internprosjekt som ikke har prosjektleder/oppdragsgiver. Finnes ikke gyldig arbeidsordre må enten prosjektleder/oppdragsgiver eller linjeleder kontaktes. I prinsippet er den aller meste av tiden vår kunderettet og skal derfor føres på og betales av kunden. Er du i tvil om en time er fakturerbar eller ikke, så setter du den til fakturerbar. Det er da prosjekt- eller linjeleders (attestant) ansvar å vurdere om den skal faktureres eller ikke. Husk også at prislisten pr. konsulentkategori har tatt høyde for at en konsulent i kategori Konsulent vil bruke lengre tid på å utføre en jobb enn en konsulent i kategori Sjefskonsulent. Se også FAQ senere i rutinebeskrivelsen I Vedlikeholdsavtalene og etter hvert alt avtaleverk mellom Agresso AS og kundene skal det stå at arbeid faktureres pr. påbegynt halvtime. Dvs. at svarer du på en telefon og gir kunden relevante svar (utover ja, det er fint vær i dag ) så skal det i utgangspunktet føres en halvtime på det. Det er viktig at denne tekstes bra slik at kunden kjenner igjen det som blir fakturert. Husk også at tiden det tar det å koble seg opp mot en kunde er fakturerbar tid. Alternativet hadde vært å reise dit, og det er i de aller fleste tilfellene fakturerbar tid. Hvis det tar lang tid pga. problemer med å få tak i passord eller lignende, så er det ofte pga. sikkerhetskrav fra kundene selv. En konsulentdag ute hos kunden, inkludert kurs, er i utgangspunktet 8 timer fakturerbar tid. Vær nøye med teksting. Det du angir i tekstfeltet kommer på kundens faktura. Oversikt over prefiks for prosjekttyper Prosjekttype S I K T C M EX SR A Beskrivelse Salgs- og bidprosjekter Implementerings-/Leverings- og Oppgraderingsprosjekter Konsulentoppdrag Kurs/kompetanseprosjekter Supportprosjekter AMS-prosjekter Partner-/søsterprosjekter Produkt-/lokaliseringsprosjekter Internprosjekter 2 Rutinebeskrivelser for timeføring i Konsulent ver. 1.2

5 Prefiksbruken er ikke 100% gjennomført. Eksempelvis finnes det salgsprosjekter (PR) som begynner på A samt andre avvik. Hovedtyper av AO pr avdeling: Avdeling Arbeidsordre Beskrivelse Salg AI... Presales pr selger AI3 Spesielle aktiviteter/salgscase Levering/Kompetanse TI... Løpende timer FI CO TX TZ Fastpris Endringsordre Reisetid og kostnad Feil, ikke fakturerbart Tekniske konsulenter TC... Løpende timer tilpasninger i prosjekter FC TB FB TT Fastpris tilpasninger i prosjekter Løpende timer tilpasninger Fastpris tilpasninger Løpende timer teknisk Kundeservice TS... Løpende kundeservice FS Fastpris kundeservice Lokalisering M... R AMS TM... Løpende AMS FM Fastpris AMS Produkt R AIREF. Referansegrupper Alle TE.. Løpende timer partnere/søstre FE AI Fastpris partnere/søstre All verdens internprosjekter Aktiviteter: Aktivitet B U N L Z T Beskrivelse fakturerbar ikke fakturerbar, men inngår i utnyttelsesgraden inngår ikke i utnyttelsesgraden fravær Møter kompetanseaktiviteter Rutinebeskrivelser for timeføring i Konsulent ver

6 Timeføring i Implementerings-/Leverings- og Oppgraderingsprosjekter Denne type prosjekt eies som regel av Leveringsavdelingen (410) og har en definert prosjektleder. Kan inneholde arbeid både på løpende timer og fastpris, skilt fra hverandre med forskjellige arbeidsordre med forskjellige prefiks. Arbeidsordrestruktur for øvrig gjenspeiler som regel kontakten med kunden i forhold til hvilket nivå det skal rapporteres/følges opp på. Prosjektene starter med et prefiks I (for implementering) etterfulgt av kundenummer (med ledende nuller) og et løpenummer. Aktuelle arbeidsordre (AO) AO på I prosjekter har samme type oppbygging: Prefiks (se tabell) etterfulgt av kundenummer (med ledende nuller) og et løpenummer. Generelt i hele Agresso AS kan man si at AO som begynner på T er løpende timer og AO som begynner på F er fastpris. AO type Aktivitet Brukes når Teksting TI+knr+lnr FI+knr+lnr Flere mulige, se Aktivitet i neste avsnitt Flere mulige, se Aktivitet i neste avsnitt Oppdrag på løpende timer, kan være funksjonelt, teknisk eller PL. Oppdrag på fastpris. Ofte er det enten installasjon på fastpris eller kurs i prosjektet. For kurs se avsnittet Kurs/kompetanseprosjekter. TC+knr+lnr BCUST Tilpasninger på kunder under implementering, løpende timer. FC+knr+lnr BCUST Tilpasninger på kunder under implementering, fastpris. CO+knr+lnr Flere mulige, se Aktivitet i neste avsnitt TX+knr+lnr BTRAV / UTRAV TZ+knr+lnr Flere mulige, se Aktivitet i neste avsnitt Endringsmelding, dvs. tillegg til opprinnelig kontrakt. Kan være enten på løpende timer eller fastpris. Reisetid og kost. (Vær obs på at BTRAV faktureres selv om fastprisarbeidsordre benyttes!) Opprettes kun i spesielle tilfeller for å synliggjøre tidsbruk grunnet produktfeil. Kurs i implementeringsprosjekt føres som beskrevet i kapittel for Kurs og Opplæring Prosjektleder gir retningslinjer, ofte knyttet til aktivitet utført. Prosjektleder gir retningslinjer, ofte knyttet til aktivitet utført. Utvikling / dokumentasjon / test / Bistand kunde Utvikling / dokumentasjon / test / Bistand kunde Prosjektleder gir retningslinjer, ofte knyttet til aktivitet utført. Dato, sted fra-til. Prosjektleder gir retningslinjer. 4 Rutinebeskrivelser for timeføring i Konsulent ver. 1.2

7 Aktuelle aktiviteter Det viktigste man bør kunne om bruk av aktivitetskode er å skille mellom de som begynner på B og de som ikke gjør det. Prefikset B betyr at aktiviteten er fakturerbar og skal være det man bruker i denne type prosjekter. I tillegg skal aktivitetene si noe om fasene i et prosjekt, men det er ikke alle prosjekt hvor dette er viktig. Prosjektleder skal gi retningslinjer for bruk av aktivitetskoder. Aktivitet BPM BINST BTRAIN BPREP BBAM BSETUP BVAL BGLP BTRAV UTRAV BDOC BINTCON BCUST UADM Brukes når Prosjektledelse Installasjon Kurs og opplæring Forberedelser til kurs Analyse og design Oppsett Test og validering Driftssetting Betalbar reise Ikke betalbar reise - reisetid inkludert i fastpris eller dagrate Dokumentasjon Integrasjon/konvertering Tilpasninger Ikke fakturerbar prosjekttid skal i utgangspunktet ikke benyttes Rutinebeskrivelser for timeføring i Konsulent ver

8 Kurs og opplæring Det finnes et prosjekt, TKURS, hvor tiden på alle Kurs- og kompetanseaktiviteter mot kunder, som ikke er en del av et Implementerings-/Leverings- eller Oppgraderingsprosjekt, skal føres. Dette prosjektet eies av Kompetansesenteret (413). For kurs som er en del av et Implementerings-/Leverings- eller Oppgraderingsprosjekt føres tiden på det aktuelle prosjektet. Aktuelle arbeidsordre (AO) Under TKURS skilles det mellom åpne kurs, bedriftsinterne kurs og annet. AO type Aktivitet Brukes når Teksting Åpne kurs Velge i forhold til kurs BPREP Forberedelse og etterarbeid utover 2 timer etter avtale Skriv kurskode Velge i forhold til kurs BTRAIN Holde kurs 8 t + 2 timer forberedelse Skriv kurskode Bedriftsinterne kurs, herunder workshops TK+knr BPREP Forberedelse og etterarbeid i form av tilpasning av kurset for kunde, se på tilbudet, fakturerbar FK+knr BTRAIN Holde kurs, 8 timer + 2 timer forberedelse eller etter avtale, fastpris TK+knr BTRAIN Holde kurs, løpende timer TK+knr BTRAV / UTRAV Reisetid og kost. (Vær obs på at BTRAV faktureres selv om fastprisarbeidsordre benyttes!) Dato, sted fra-til Kurs i Implementerings-/Leverings- eller Oppgraderingsprosjekt TI+knr+lnr BPREP Forberedelse og etterarbeid i form av tilpasning av kurset for kunde, se på tilbudet, fakturerbar FI+knr+lnr BTRAIN Holde kurs, 8 timer + 2 timer forberedelse eller etter avtale, fastpris TI+knr+lnr BTRAIN Holde kurs løpende timer CO+knr+lnr BTRAIN Holde kurs Annet (ekstrabestilling) TKURSADM UPREP Administrasjon utenfor et prosjekt TKURSROM UPREP Drift av kursrom TKURSDOK55 UDOK Generell kursdokukmentasjon på Agresso 55 6 Rutinebeskrivelser for timeføring i Konsulent ver. 1.2

9 Timeføring på Teknisk- og Tilpasningsoppdrag For egne større teknisk- og tilpasningsoppdrag opprettes det prosjekt etter samme prisnipp som for Implementerings-/Leverings- og Oppgraderingsprosjekt. For mindre oppdrag brukes det egne AO. Aktuelle arbeidsordre (AO) Aktuelle AO for frittstående oppdrag. AO type Aktivitet Brukes når Teksting TT+knr+02 BTECH Fakturerbare timer. Gjelder både for support og korte konsulentoppdrag. Søk på Tekn. bistand TT+knr+02 BCUST Tilpasninger med timeforbruk på max et dagsverk. Søk på Tekn. bistand FS+knr+02 BSUP Kunden har supportavtale og skal ikke faktureres FS+knr+02 UADM Prosjektarbeid/administrasjon som kunden ikke skal betale for, relatert til support. F.eks. i forbindelse med oppfølging av supportsaker for kunder som vil ha status/tilbakemelding. FS+knr+02 BMNT Arbeid med et innmeldt problem som viser seg å være en feil/bug. (Gjør det mulig å skille mellom jobbing mot vedlikeholdsavtalen og jobbing mot supportavtalen. ) FS+knr+02 UTRAV Reise som ikke skal faktureres kunden. (Vær obs på at BTRAV faktureres selv om fastprisarbeidsordre benyttes!) SDEnr, dato, kontaktperson hos kunden, beskrivelse SDEnr, dato, kontaktperson hos kunden, beskrivelse SDEnr (alternativt dato, kontaktperson og beskrivelse) SDEnr (alternativt dato, kontaktperson og beskrivelse) SDEnr + beskrivelse SDEnr + beskrivelse TS+knr+02 BTRAV Fakturerbar reise SDEnr + beskrivelse TB+knr+02 BCUST Tilpasninger kunder i drift (Timebasert) Utvikling / dokumentasjon / test / Bistand kunde FB+knr+02 BCUST Tilpasninger kunder i drift (Fastpris) Utvikling / dokumentasjon / test / Bistand kunde Rutinebeskrivelser for timeføring i Konsulent ver

10 Timeføring på Funksjonelle konsulentoppdrag For mindre konsulentoppdrag som ikke er en del av Implementerings-/Leverings- eller Oppgraderingsprosjekt opprettes det egne Konsulentprosjekt pr. kunde. Prosjektene starter med et prefiks K etterfulgt av kundenummer (med ledende nuller) og 01. Aktuelle arbeidsordre (AO) De aktuelle oppdragene blir opprettet som egne AO ved henvendelse linjeleder. AO som begynner på T er løpende timer og AO som begynner på F er fastpris. 8 Rutinebeskrivelser for timeføring i Konsulent ver. 1.2

11 Timeføring på Salgsaktiviteter Det finnes et prosjekt, A30001, hvor tiden på salgsstøtte skal føres. Dette prosjektet eies av Salg (300). Det er veldig viktig at all tiden som medgår til salgsstøtte blir registrert fordi Agresso AS må vite hva hvor mye tid (og kostnad) det brukes i de forskjellige salgscasene. (Når kontrakt er inngått skal timer brukt til planlegging i en del tilfeller overføres til prosjektets arbeidsordre og faktureres. Det skal da føres minustid på opprinnelig arbeidsordre. A40005 USALES benyttes for dette formålet. Ref. ) Aktuelle arbeidsordre (AO) For større salgscase opprettes det egne AO. Utover det skal tiden føres på AO tilnyttet ansvarlig selger. Prinsippet er prefikset AI + ressursnummer (initialer) selger Eksempler: AO type Brukes når Teksting AIEB01 PreSales Emma Bray Kunde, type leveranse, aktivitet AIFF01 PreSales Finn Følling Kunde, type leveranse, aktivitet AIGB01 PreSales Gunnar Brustad Kunde, type leveranse, aktivitet AIGE01 Presales Gry M.Evensen Kunde, type leveranse, aktivitet AIJAC01 PreSales Jan Arne Christensen Kunde, type leveranse, aktivitet AIKKV01 PreSales Knut Kvistad Kunde, type leveranse, aktivitet Etc. A40005 Timene sannsynligvis skal overføres til prosjektet og faktureres senere (Benytt aktivitet USALES) Kunde, god beskrivelse. Aktuelle aktiviteter Aktivitet UDEMO UEXIB UPM URFP UTRAV Brukes når Sales Demonstration - non billable (Demo inkl. forberedelser) Exibitions Project Management - Utilisation rate Answer the RFP (Besvarelse av kravspek eller tilbud) Ikke Betalbar reise Rutinebeskrivelser for timeføring i Konsulent ver

12 Timeføring for arbeid utført for andre avdelinger I tillegg til prefiks nevnt ovenfor finnes det flere prosjekttyper definert av forskjellige prefiks. Disse eies av forskjellige avdelinger. I neste avsnitt er de vanligste med de mest typiske AO ene listet. Aktuelle prosjekt og arbeidsordre (AO) Prosjekt Type prosjekt Typiske AO Kommentar C+knr+02 M+knr+01 Support/vedlikeholdsprosjekt pr kunde. Alle kunder skal ha et slik definert. AMS prosjekt. Finnes på alle kunder som har avtale med AMS FS+knr+02 TS+knr+02 FM+knr+01 TM+knr+01 EX Søsterselskaps/partners arbeid Egne AO pr oppdrag R Produkt/lokaliseringsprosjekter Egne AO pr oppdrag Support fastpris (innenfor supportavtale) Support løpende timer (utenfor supportavtale) Kan også brukes på korte oppdrag hvor det ikke finnes K prosjekt Fastpris (innenfor avtale) Løpende timer (utenfor avtale) 10 Rutinebeskrivelser for timeføring i Konsulent ver. 1.2

13 Timeføring på Internaktiviteter Det er viktig å være nøyaktig med timer som skal faktureres kunde, men det er også viktig at interntimer føres riktig. I tekstfeltet skal det alltid spesifiseres hva tiden er brukt på. Fravær Prosjekt AO Aktivitet Kommentar (Se også utdypende kommentarer i Personalhåndboken.) AINTERN AINTERN LBLOOD LCHILD LDAD LFREE LHEAL LMAT LMIL LSICK3 LSICKN LVAC LWELF Blodbussen Barns sykdom, kan også være < 8 timer pr dag Pappapermisjon Fri Lønnstrekk (skal være avtalt med linjeleder) Svangersk. kontr. og akutt lege/tannlegebesøk Omsorgspermisjon Repetisjonsøvelse Sykdom - egenerklæring Sykdom med legeerklæring Ferie Velferdspermisjon Brukermøte/Fagdag Prosjekt AO Aktivitet Kommentar ABRUKERM AI+koststed ABRUKERM AFORBR NTRAV Deltagelse brukermøte/fagdag Forberedelse brukermøte/fagdag Reise brukermøte/fagdag Innsalg/prosjektforberedelser Prosjekt AO Aktivitet Kommentar A40001 A40005 USALES Timer som føres her er tid bruk til innsalg/prosjektforbedredelser før kontrakt.disse skal sannsynligvis skal overføres til prosjektet og faktureres senere. Når prosjekt opprettes, føres timer over på aktuelt prosjekt, med tilsvarende minus-timer på A Rutinebeskrivelser for timeføring i Konsulent ver

14 Kompetanse Prosjekt AO Aktivitet Kommentar A40002 AI4001 TTRAIN Planlagte kompetanseaktiviteter Levering AI4003 TTRAIN Planlagte kompetanseaktiviteter Teknisk AI4005 TTRAIN Planlagte kompetanseaktiviteter Kompetansesenteret AINTERN AINTERN TTRAIN Løpende kompetanseaktiviteter /egenopplæring (må tekstes) Andre generelle aktiviteter Prosjekt AO Aktivitet Kommentar AINTERN AINTERN UACC UCABIN ZBOARD ZMEET Hours Agresso Activity Club Firma hytte Styrearbeid Interne møter AINTERN AINTERN NADM Små internaktiviteter som lunch, timeføring, rydding i mail etc (Med mindre man er uten oppdrag eller har problemer med utstyr skal dette normalt ikke dreie seg om mer enn maks. 1 time pr. dag, og da er det greit å skrive Lunch, timeføring, rydding i mail etc. i teksten. Gjelder kun når det ikke er mulig å knytte tiden til en kunde/oppdrag/forespørsel) Spesifikke for 410 Levering Prosjekt AO Aktivitet Kommentar AI41005 AI41084 AI41087 AI41099 AI41100 AI41090 UDOC UDOC UDOC UDOC UDOC Fagansvarligarbeid 410 levering Allokering av tid PL Team (skal ikke benyttes til timeføring) Metode Forvaltning Metode AIM2 Implementering av Prosjektstyringsverktøy 12 Rutinebeskrivelser for timeføring i Konsulent ver. 1.2

15 Spesifikke for 412 Teknisk Prosjekt AO Aktivitet Kommentar A41201 AI41200 UITM Installasjon/vedlikehold på interne maskiner A41201 AI41200 NADM Diverse kundesupport som du ikke greier å henføre til en bestemt kunde. Må tekstes! A41201 AI41200 UDEV Arbeid med teknisk prosjektplanlegging som enda ikke har arbeidsordre, forberede presentasjon, salgsarbeid og lignende. Timene skal i hovedsak overføres til fakturerbar arbeidsordre når denne er klar. A41201 AI41206 UDEV Arbeid med tilpasninger som enda ikke har arbeidsordre, forberede presentasjon, salgsarbeid og lignende. Timene skal i hovedsak overføres til fakturerbar arbeidsordre når denne er klar. Rutinebeskrivelser for timeføring i Konsulent ver

16 FAQ Dette er noen av de mest stilte spørsmålene med svar: Spørsmål Jeg har vært hjemme med sykt barn, men har jobbet halve dagen, hvordan fører jeg det? Jeg har vært hjemme med sykt barn hele dagen, men har jobbet på kvelden. Jeg skal sette meg ned for å føre timelista, men husker ikke hva jeg har gjort i løpet av uka. Hva gjør jeg? Hva fører jeg lunsjen på? Jeg har brukt mye tid på svare på spørsmål fra PL og Salg, hva fører jeg da? Jeg har gjort en del faglige avklaringer med kunde vedr. et prosjekt som vurderes gjennomført. Hvor fører jeg timene? Jeg har jobbet med ACC aktiviteter, hvilken AO finnes for det? Jeg er verneombud, hva fører jeg det på? Måtte til og med på kurs! Jobbet en hel kveld med å finne ut hvorfor rapport A feilet hos kunde B. Det kan vel ikke føres på kunden? Jeg brukte mye tid på å sette meg inn i problemstillingen og måtte lære meg en del underveis. Setter derfor en del på egenopplæring. Svar Før 4 timer på sykt barn (AINTERN, LCHILD) og 4 timer på de aktuelle arbeidsoppgaver. Så lenge du jobber etter normal arbeidstid så kan du føre tiden du jobber på kvelden. Du bør enten føre timer fortløpende eller notere et sted hva du gjør slik at dette ikke skjer. I utgangspunktet skal det føres på kunden, i alle fall når du er ute eller når du jobber med én kunde hele dagen. Jobber du med mange korte oppdrag i løpet av en dag skal du føre tiden på AINTERN og aktivitet NADM med teksting Lunsj. Salg har egne AO pr selger og tiden skal føres på disse. I tillegg finnes det en egen AO for Brukermøte/Fagdag. Hvis det er Salg som har initiert arbeidet, kan timer føres på Salg sine AO. Dersom det har gått direkte til din avdeling eller direkte til deg, kan AO A40005 med aktivitet USALES benyttes.når prosjektet blir opprettet, bør timene overføres til aktuelt prosjekt og faktureres. AINTERN - UACC AINTERN ZBOARD Jo. I utgangspunktet skal kunden dokumentere feilen. Når vi gjør den jobben for de er det betalbart arbeid. Dersom det dreier seg om ren egenopplæring er det OK. Men det å sette seg inn i kundens problemstilling er betalbart arbeid. Dessuten reflekterer timeprisen forventet tidsforbruk. En junior er forventet å bruke mer tid (fordi man ikke kan ting så godt) enn en senior. Prisen kunden betaler skal til syvende og sist bli den samme. Hvordan føres Kick Off? AINTERN, ZMEET, normalt timer (dag 1 + dag 2). 14 ver. 1.2

Føre timer i Agresso Web Classic Author: dag.syversen@unit4.com

Føre timer i Agresso Web Classic Author: dag.syversen@unit4.com Føre timer i Agresso Web Classic Author: dag.syversen@unit4.com Denne guiden beskriver hvordan du registrerer timer i Self service. 1. Åpne Timeregistrering. 2. Skjul menyen for å få bedre plass 3. Pass

Detaljer

Anskaffelse av Farmasøytiske Isolatorer for Sykehusapotekene. Negativtrykk Isolatorer (alle størrelser) Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser

Anskaffelse av Farmasøytiske Isolatorer for Sykehusapotekene. Negativtrykk Isolatorer (alle størrelser) Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser Anskaffelse av Farmasøytiske Isolatorer for Sykehusapotekene Negativtrykk Isolatorer (alle størrelser) Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser Tittel: Isolator Sykehusapotekene HF, Sykehusapotek Midt-Norge

Detaljer

Faglig WorkShop I forbindelse med flytting av ephorte for Bjugn kommune

Faglig WorkShop I forbindelse med flytting av ephorte for Bjugn kommune Faglig WorkShop I forbindelse med flytting av ephorte for Tillegg til avtale om kjøp av ephorte Tillegg til kjøpsavtale s. 1 av 5 AVTALE OM IT-ANSKAFFELSER Avtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser

Detaljer

Sak 12/ Vedlegg 2 Prissammendrag

Sak 12/ Vedlegg 2 Prissammendrag Prosjekt: Akershus Universitetssykehus HF Tittel: Sak 12/ 09133 Vedlegg 2 Prissammendrag 02 For Tilbud 14.12.12 AM PA JTH 01 For IDK 12.12.12 AM PA JTH Rev. Beskrivelse Rev. Dato Utarbeidet Kontroll Godkjent

Detaljer

Timeregistrering Brukermanual

Timeregistrering Brukermanual Timeregistrering Brukermanual 31.08.2016 Introduksjon Informasjonen som gis i denne presentasjonen er en steg for steg gjennomgang av timeregistrerings-prosessen i vårt HR system. Informasjonen blir presentert

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Visma Enterprise DVPro

Visma Enterprise DVPro Kursdokumentasjon Visma Enterprise DVPro Gjennomgang av ny funksjonalitet og endringer i Visma Enterprise DVPro 2009 November 2009 Visma Unique AS - 1 - Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet

Detaljer

Genus Hours for Kelly Services. Hjelpeguide til timeføring for medarbeidere

Genus Hours for Kelly Services. Hjelpeguide til timeføring for medarbeidere Genus Hours for Kelly Services Hjelpeguide til timeføring for medarbeidere 1. Innlogging Når du skal registrere timer elekronisk hos Kelly Services benyttes web-applikasjonen Genus Hours (https://hours.kellyservices.no).

Detaljer

Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon

Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon UNDER FØLGER BILAG TIL AVTALEN. ALL UTFYLLING GJØRES I VEDLEGG 7 OG 8 OG FLYTTES INN I FRA VALGTE LEVERANDØRS TILBUD TIL KORREKT BILAG I AVTALEN FØR SIGNERING. Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon I dette

Detaljer

1 "Litlmolla from Svolvær 2, 2010 September" by Ximonic, Simo Räsänen. Licensed under GFDL via Wikimedia Commons. Fra 553 til Milestone

1 Litlmolla from Svolvær 2, 2010 September by Ximonic, Simo Räsänen. Licensed under GFDL via Wikimedia Commons. Fra 553 til Milestone 1 "Litlmolla from Svolvær 2, 2010 September" by Ximonic, Simo Räsänen. Licensed under GFDL via Wikimedia Commons. Fra 553 til Milestone Hva skjer med versjon 553? Unit4 Business World versjon 553 vil ikke

Detaljer

Genus Hours for Kelly Services. Hjelpeguide for oppdragsgivere - godkjenning og oppfølging av timer

Genus Hours for Kelly Services. Hjelpeguide for oppdragsgivere - godkjenning og oppfølging av timer Genus Hours for Kelly Services Hjelpeguide for oppdragsgivere - godkjenning og oppfølging av timer 1. Innlogging Når du skal godkjenne eller følge opp timer elektronisk for ansatte leid inn via Kelly Services

Detaljer

Hjelpeguide til timeføring for konsulenter

Hjelpeguide til timeføring for konsulenter Genus Hours for Technogarden Hjelpeguide til timeføring for konsulenter Genus Hours for Technogarden... 1 1. Innlogging og Menyer... 2 Innlogging:... 2 Timer... 2 Statistikk... 2 Profil... 2 Velg måned

Detaljer

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME OPPDRAGSGIVER (web-time godkjennere) 1. Innlogging web-time 2. Oversikt web-time 3. Kontroll av timelister 4. Vanlige spørsmål 1 1. Innlogging web-time For at du som oppdragsgiver

Detaljer

Bilag 1 Utstyr og/eller programvare som skal vedlikeholdes Her angis det utstyr og/eller programvare som vedlikeholdstjenesten omfatter.

Bilag 1 Utstyr og/eller programvare som skal vedlikeholdes Her angis det utstyr og/eller programvare som vedlikeholdstjenesten omfatter. Bilag 1 Utstyr og/eller programvare som skal vedlikeholdes Her angis det utstyr og/eller programvare som vedlikeholdstjenesten omfatter. Beskrivelse/navn Rammeavtalen gjelder bistand til APEX programmering

Detaljer

Vedlegg 5 til konkurransegrunnlaget Samlet pris- og prisbestemmelser

Vedlegg 5 til konkurransegrunnlaget Samlet pris- og prisbestemmelser Vedlegg 5 til konkurransegrunnlaget Samlet pris- og prisbestemmelser Rammeavtale om konsulentbistand ved rekruttering til Statens landbruksforvaltning Side 1 av 5 Bilag 4 Samlet pris- og prisbestemmelser

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

TIMEREGISTRERING OG ØKONOMISK OPPFØLGING AV PROSJEKTER I AGRESSO WEB

TIMEREGISTRERING OG ØKONOMISK OPPFØLGING AV PROSJEKTER I AGRESSO WEB AGRESSO WEB - BRUKERMANUAL UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP TIMEREGISTRERING OG ØKONOMISK OPPFØLGING AV PROSJEKTER I AGRESSO WEB 1. Timeregistrering... 2 1.1 Hvordan komme inn på timeregistreringen...

Detaljer

Hvordan føre timelister i Drilling

Hvordan føre timelister i Drilling Hvordan føre timelister i Drilling Her kommer en steg for steg bruksanvisning for hvordan man fører timer i drilling i IFS. Til slutt kommer det noen eksempler, først på en helt normal timeliste, og deretter

Detaljer

VMAN Trådløst - bilag til SSA-V lille vedlikeholdsavtale

VMAN Trådløst - bilag til SSA-V lille vedlikeholdsavtale Bilag til Den lille Vedlikeholdsavtalen Avtale om vedlikehold og service av utstyr og programvare i mindre omfang Statens standardavtaler for IT-anskaffelser SSA-V lille Vedlikehold HW/ SW VMAN Trådløst

Detaljer

Veiledende bilag til SSA-K Kjøpsavtalen versjon 2015

Veiledende bilag til SSA-K Kjøpsavtalen versjon 2015 Kjøpsavtalen versjon 2015 Innhold: Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon... 2 Bilag 2: Leverandørens beskrivelse av leveransen... 3 Bilag 3: Kundens tekniske plattform... 4 Bilag 4: Leveringstidspunkt og

Detaljer

Bilag 1 Beskrivelse av bistanden

Bilag 1 Beskrivelse av bistanden Bilag 1 Beskrivelse av bistanden Kundens krav til Bistanden beskrives her Avtalen punkt 1.1 Avtalens omfang Bistanden omfatter følgende ytelser: Oppdragsgiver har store forventninger om en effektiv løsning

Detaljer

BILAG 1 Oppdragsgivers beskrivelse av oppdraget

BILAG 1 Oppdragsgivers beskrivelse av oppdraget BILAG 1 Oppdragsgivers beskrivelse av oppdraget Plan- og bygningsetatens prosjekt «elektroniske tjenester» leverer digitale selvbetjeningsløsninger som skal forenkle våre kunders hverdag. Oslo kommune

Detaljer

Veiledende bilag til SSA-R Rammeavtalen versjon 2015

Veiledende bilag til SSA-R Rammeavtalen versjon 2015 Rammeavtalen versjon 2015 Innhold: Bilag 1: Overordnet beskrivelse av de ytelser rammeavtalen gjelder og oversikt over de oppdragsgivere som kan tildele kontrakter under rammeavtalen... 2 Bilag 2: Prosedyrer

Detaljer

Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli kommune Spørsmål og svar

Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli kommune Spørsmål og svar Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli kommune Spørsmål og svar Inn- og utgående faktura Spørsmål og svar Inn- og utgående faktura Rev 2.0 Side 2 av 6 Innhold: 1 INTRODUKSJON... 3 2 SPØRSMÅL OG

Detaljer

Genus Hours for Technogarden Hjelpeguide til timeføring for konsulenter

Genus Hours for Technogarden Hjelpeguide til timeføring for konsulenter Genus Hours for Technogarden Hjelpeguide til timeføring for konsulenter 1. Innlogging og Menyer... 2 Innlogging:... 2 Timer... 2 Statistikk... 2 Profil... 2 Timesaldo... 2 Velg måned og oppdrag for timeføring...

Detaljer

De første skrittene med Norlønn

De første skrittene med Norlønn De første skrittene med Norlønn Norlønn er et nettbasert lønnssystem som er utviklet av Norlønn AS, og som kan betjenes direkte via internett, for eksempel gjennom Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Detaljer

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Vedlegg 3 Versjon 1.0 Rammeavtale for konsulenttjenester Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Saksnummer: 14/00061 Vedlegg 3: Kravspesifikasjon

Detaljer

Prosjektkoordinering/Program Management

Prosjektkoordinering/Program Management Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden I dette bilaget spesifiseres hvilke tjenester som dekkes av rammeavtalen. Tjenesteområdene er delt inn i 5 kategorier: Avtalen punkt 1.1 Avtalens omfang Prosjektledelse/Teknisk

Detaljer

AVTALE OM SUPPLERINGSKJØP. Visma Unique AS (i avtalen kalt Leverandør) Vikna kommune (i avtalen kalt Kunde) Avtale om suppleringskjøp.

AVTALE OM SUPPLERINGSKJØP. Visma Unique AS (i avtalen kalt Leverandør) Vikna kommune (i avtalen kalt Kunde) Avtale om suppleringskjøp. AVTALE OM SUPPLERINGSKJØP mellom Visma Unique AS (i avtalen kalt Leverandør) og Vikna kommune (i avtalen kalt Kunde) 18.05.2015 Side 2 av 6 INNHOLD INNHOLD 3 1 AVTALENS OMFANG OG VARIGHET 4 2 BAKGRUNN

Detaljer

Hvordan føre timelister i Drilling

Hvordan føre timelister i Drilling Hvordan føre timelister i Drilling Her kommer en steg for steg bruksanvisning for hvordan man fører timer i drilling i IFS. Til slutt kommer det noen eksempler, først på en helt normal timeliste, og deretter

Detaljer

Veiledende bilag til SSA-V Vedlikeholdsavtalen versjon 2015

Veiledende bilag til SSA-V Vedlikeholdsavtalen versjon 2015 Vedlikeholdsavtalen versjon 2015 Innhold: Bilag 1: Nittedal kommunes kravspesifikasjon (krav til vedlikeholdstjenesten)... 2 Bilag 2: Leverandørens løsningsspesifikasjon (beskrivelse av vedlikeholdstjenesten)...

Detaljer

Oppdraget som her beskrives er tre (3) deler forventet tidsbruk fremkommer i parentes.

Oppdraget som her beskrives er tre (3) deler forventet tidsbruk fremkommer i parentes. Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Kundens krav til Oppdraget beskrives her. Dette gir grunnlag for hva som skal leveres fra Konsulenten til slutt, og har også betydning for hva som regnes som mangler

Detaljer

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Innholdsfortegnelse Generelt om Visma Lønn Lønnsendring side 3 Forberedelser i Visma Lønn side 4 Hva oppdateres i Visma Lønn? side

Detaljer

Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden

Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden Avtalen punkt 1.1 Avtalens omfang Bistanden omfatter ytelser som beskrevet i konkurransegrunnlaget. Avtalen punkt 3.1 Konsulentens plikter Bistanden skal utføres i henhold

Detaljer

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME MEDARBEIDERE 1. Innlogging web-time 2. Oversikt web-time 3. Registrere timer 4. Lagre timeliste 5. Legg inn kommentar på timeliste 6. Send inn timeliste 7. Spørsmål og Svar 1 1.

Detaljer

INFORMASJONSBREV NR. 1/ 2015

INFORMASJONSBREV NR. 1/ 2015 INFORMASJONSBREV NR. 1/ 2015 Vinn Industri Drammen AS Hei! Et riktig godt nytt år, og velkommen til et nytt spennende arbeidsår Informasjonsbrevet sendes ut 2 ganger per år. Neste utgave kommer i august

Detaljer

Vedlikehold datalagringsløsning. Bilag 1, vedlikeholdsavtalen Kundens kravspesifikasjon Versjon 1.0. Saksnr:

Vedlikehold datalagringsløsning. Bilag 1, vedlikeholdsavtalen Kundens kravspesifikasjon Versjon 1.0. Saksnr: sløsning Bilag 1, vedlikeholdsavtalen Kundens kravspesifikasjon Versjon 1.0 Saksnr: 201000157 versjon 1.0 Utdypende spesifikasjon av ytelsen og tjenestenivå INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 2 BAKGRUNN...

Detaljer

UNN KIS Samlet pris og prisbestemmelser

UNN KIS Samlet pris og prisbestemmelser UNN KIS Samlet pris og prisbestemmelser Bilag K7 til Kjøpsavtale UNN KIS 1 Samlet pris og prisbestemmelser Alle priser og nærmere betingelser for det vederlaget Oppdragsgiver skal betale for Leverandørens

Detaljer

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV HUNDEFÔR

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV HUNDEFÔR Side 1 av 6 VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER 2012-006339 ANSKAFFELSE AV HUNDEFÔR Side 2 av 6 1 PRIS... 3 2 PRISENDRINGER... 3 2.1 Uttømmende prisliste inkl underleverandører... 3 3 GENERELT...

Detaljer

Veiledende bilag til SSA-K Kjøpsavtalen versjon 2015

Veiledende bilag til SSA-K Kjøpsavtalen versjon 2015 Kjøpsavtalen versjon 2015 Innhold: Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon... 2 Bilag 2: Leverandørens beskrivelse av leveransen... 3 Bilag 3: Kundens tekniske plattform... 4 Bilag 4: Leveringstidspunkt og

Detaljer

Hjelpeguide for oppdragsgivere - godkjenning og oppfølging av timer

Hjelpeguide for oppdragsgivere - godkjenning og oppfølging av timer Genus Hours for Technogarden Hjelpeguide for oppdragsgivere - godkjenning og oppfølging av timer 1. Innlogging... 2 2. Oversikt... 3 Timelister... 3 Timelister til behandling... 3 Fullførte timelister...

Detaljer

Tilbud oppgradering til ephorte5 med tilhørende moduler og tjenester

Tilbud oppgradering til ephorte5 med tilhørende moduler og tjenester Tilbud oppgradering til ephorte5 med tilhørende moduler og tjenester Tillegg til avtale om kjøp av ephorte ephorte5 oppgradering: ephorte5 ncore ephorte5 Outlook ephorte5 einnsyn Basis ephorte5 IntegrationServices

Detaljer

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Avtalen punkt 1.1 Avtalens omfang EBY har opprettet en forurensingsseksjon (FUS) med kompetanse blant annet om kartlegging av og tiltak mot forurensede lokaliteter.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV Lederutviklingsstøtte ANSKAFFELSESNR. A-92459 FRA NSB Konsern (Oppdragsgiver) UTSENDT DATO: 15. mai 2013 ANSKAFFELSESNR.: A-92459 Lederutviklingsstøtte Side 2 av

Detaljer

Support, nye funksjoner og tjenester fra Uni Pluss

Support, nye funksjoner og tjenester fra Uni Pluss Support, nye funksjoner og tjenester fra Uni Pluss Hvem er vi? Rune Synnevåg Systemutvikler Begynte i Uni Pluss juli 2008 Erik Faugstad Kundekonsulent Begynte i Uni Pluss mars 2009. Dette står på menyen

Detaljer

Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon

Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon I bilaget skal Kunden spesifisere utstyr, programvare og/eller andre ytelser ( leveransen ) som skal anskaffes etter avtalen. Kunden skal på bakgrunn av sine formål og

Detaljer

Oppdragsavtale mellom. (navn) heretter kalt oppdragsgiver

Oppdragsavtale mellom. (navn) heretter kalt oppdragsgiver Oppdragsavtale mellom (navn) heretter kalt oppdragsgiver og PartnerCo AS Dato: 1. februar 2015 ------------------------- 1. INNLEDNING 1.1. Intensjon Hensikten med denne avtale med vedlegg er å regulere

Detaljer

Tilbud oppgradering til ephorte5 med tilhørende moduler og tjenester

Tilbud oppgradering til ephorte5 med tilhørende moduler og tjenester Tilbud oppgradering til ephorte5 med tilhørende moduler og tjenester Tillegg til avtale om kjøp av ephorte ephorte5 oppgradering: ephorte5 ncore ep horte 5 Outlook ep horte 5 einnsyn Basis e phorte5 I

Detaljer

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget 1.1 Generelt om Undervisningsbygg Undervisningsbygg har normalt prosjekter for rundt 70 skoleanlegg per år. Det årlige investeringsbudsjettet er på ca. 3 milliarder

Detaljer

Positivt [ ] Negativt [ ] Ingen mening [ ]

Positivt [ ] Negativt [ ] Ingen mening [ ] Spørsmål Svar 1. Ditt mobilnummer for å delta i trekningen av en ipad Mini? (frivillig) 2. Din alder? 18-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 Over 60 3. Kjønn? Mann Kvinne 4. Dato for besvarelsen?

Detaljer

SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV PROFESJONELLE VASKERIMASKINER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER

SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV PROFESJONELLE VASKERIMASKINER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 7 SAKSNUMMER 2011-044422 VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 2 av 7 1 PRIS... 3 2 UTFYLLING AV PRISMATRISE... 3 3 PRISENDRINGER... 3 3.1 Uttømmende prisliste inkl underleverandører...

Detaljer

Bilag 1 Beskrivelse av bistanden

Bilag 1 Beskrivelse av bistanden Bilag 1 Beskrivelse av bistanden Kundens krav til Bistanden beskrives her Avtalen punkt 1.1 Avtalens omfang Bistanden omfatter følgende ytelser: Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) kom høsten 2014 med

Detaljer

Fra bestilling til betaling forstå fakturaflyten

Fra bestilling til betaling forstå fakturaflyten Fra bestilling til betaling forstå fakturaflyten Attestantens kontrollpunkter og konsekvenser ved dårlig fakturamerking Øyvind Lunde, Helene Lockertsen, Elin Nystuen Ulike typer anskaffelser som krever

Detaljer

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS Brukermanual Versjon 1.3.5 Copyright 2002 Devinco AS Manual SpeedyCraft Client 1. utgave, mai 2003 (V 1.3.5) Devinco AS Dersom du har kommentarer, ønsker eller synspunkter ang. denne manualen, vennligst

Detaljer

Advania SPOC Vårt Kundesenter på WEB Brukerveiledning. Mars 2014

Advania SPOC Vårt Kundesenter på WEB Brukerveiledning. Mars 2014 Advania SPOC Vårt Kundesenter på WEB Brukerveiledning Mars 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 4 Ny sak... 5 Forklaring til feltene... 6 Ny melding i opprettet sak... 7 Avslutning av sak... 7 Dine Saker...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Statens standardavtaler om konsulenttjenester. Konsulentbistand til utredning av kollektivtilbudet i Østfold

Konkurransegrunnlag. Statens standardavtaler om konsulenttjenester. Konsulentbistand til utredning av kollektivtilbudet i Østfold Konkurransegrunnlag Konsulentbistand til utredning av kollektivtilbudet i Østfold Statens standardavtaler om konsulenttjenester Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent Oppdragsavtalen

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100 PERSONALHÅNDBOK 2014 Personalhåndbok for Vest Bemanning AS Ansettelsesforhold Arbeidsavtale Arbeidsavtalen du har skrevet under bekrefter at det er Vest Bemanning AS, som er din arbeidsgiver og som er

Detaljer

BEDRIFTSAVTALE FRA 15. NOV KL. 08.00

BEDRIFTSAVTALE FRA 15. NOV KL. 08.00 BEDRIFTSAVTALE FRA 15. NOV KL. 08.00 Det er tilgjengelig 1000 plasser i Grenserittet gjennom Bedriftsavtale 2013. Det er også mulig å bestille plasser i Grenserittet MIDT eller man kan kombinere de to

Detaljer

PPR - Rapporten. Introduksjon og bakgrunn

PPR - Rapporten. Introduksjon og bakgrunn PPR - Rapporten Introduksjon og bakgrunn PPR i ABB Project Progress Report Standard rapport for fremdrift og økonomi rapportering av større prosjekter Integrert i ABB Flækt University Grunnlag for divisjonenes

Detaljer

Bring FraktGuide & FraktBestilling

Bring FraktGuide & FraktBestilling Bring FraktGuide & FraktBestilling Modulen er en integrasjon mot mybring, levert av Bring/Posten, og gjør at du kan bestille fraktetiketter direkte i fra Prestashop Dashboard. Løsningen krever en API nøkkel,

Detaljer

Helhetlig løsning for elektronisk faktura. Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA

Helhetlig løsning for elektronisk faktura. Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA Helhetlig løsning for elektronisk faktura Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA Hva er elektronisk faktura? PDF faktura er ikke definert som elektronisk faktura 13.09.2012 2 Hvorfor

Detaljer

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker Personalhåndbok - Vi har jobben du ønsker Innholdsfortegnelse Arbeidsavtale... 3 Taushetsplikt... 3 Oppdrag... 3 Timelister og lønn... 3 Overtid... 3 Skattekort... 3 Feriepenger... 4 Høytidsdager... 4

Detaljer

Generelle krav til rammeavtalepartnere i håndtverkerfag.

Generelle krav til rammeavtalepartnere i håndtverkerfag. Generelle krav til rammeavtalepartnere i håndtverkerfag. 1.1 Krav til arbeidere: Arbeid innenfor avtalen skal utføres av arbeidere med fagbrev eller lærlinger tilknyttet godkjent lærlingordning. Lærlinger

Detaljer

versjon 2015 Innhold:

versjon 2015 Innhold: Rammeavtalen versjon 2015 Innhold: Bilag 1: Overordnet beskrivelse av de ytelser rammeavtalen gjelder og oversikt over de oppdragsgivere som kan tildele kontrakter under rammeavtalen... 2 Bilag 2: Prosedyrer

Detaljer

BILAG B KOMPENSASJON. Fejl! Ukendt argument for parameter.

BILAG B KOMPENSASJON. Fejl! Ukendt argument for parameter. BILAG B KOMPENSASJON Side 1 av INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. GENERELT... 2 2. RATER... 2 3. RATER FOR PERSONELL... 2 4. REFUNDERBARE UTGIFTER... 3 5. PRISREGULERING... 3 6. BETALING... 3 7. TREDJEPARTSFORSIKRING...

Detaljer

AVTALE. MELLOM OG UNINETT FAS AS. TILSLUTNING TIL RAMMEAVTALE MELLOM UFD OG UNINETT FAS AS OM Teknisk drift av TROFAST-tjenere

AVTALE. MELLOM <Høgskole> OG UNINETT FAS AS. TILSLUTNING TIL RAMMEAVTALE MELLOM UFD OG UNINETT FAS AS OM Teknisk drift av TROFAST-tjenere AVTALE MELLOM OG UNINETT FAS AS TILSLUTNING TIL RAMMEAVTALE MELLOM UFD OG UNINETT FAS AS OM Teknisk drift av TROFAST-tjenere AVTALE OM TILSLUTNING TIL RAMMEAVTALE MELLOM UFD OG UNINETT FAS AS

Detaljer

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 Vinn Industri Drammen AS Et riktig godt nytt år til alle På Vinn er vi godt i gang med et nytt spennende år og sender her ut informasjon for året som kommer. Her finner du

Detaljer

Jfr. kundens kravspesifikasjon.

Jfr. kundens kravspesifikasjon. Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Kundens krav til Oppdraget beskrives her. Dette gir grunnlag for hva som skal leveres fra Konsulenten til slutt, og har også betydning for hva som regnes som mangler

Detaljer

EVU Prosjektstyringsverktøy. Unit4 Business World. In business for people.

EVU Prosjektstyringsverktøy. Unit4 Business World. In business for people. EVU- 18.10.2017 Unit4 Business World Prosjektstyringsverktøy Agenda Struktur Prosjektopprettelse Prosjektkontroll Page 2 Agenda Implementasjonsfokus Organisasjonsfokus Prosjektkontoll Prosjektkontoll Prosjekktopprettelse

Detaljer

Månedsoversikt gjennom hele året.

Månedsoversikt gjennom hele året. Ditt_navn_Avdeling_2016_Tidsregisteringsskjema-v01.0 Månedsoversikt gjennom hele året. Antall arbeidsdager Arbeidstid iht normal arbeidstid pr dag Normal Arbeidstid Ekstra arbeidstid Fravær i arbeidstiden

Detaljer

Månedsoversikt gjennom hele året.

Månedsoversikt gjennom hele året. Ditt_navn_Avdeling_2016_Tidsregisteringsskjema-v01.0 Månedsoversikt gjennom hele året. Antall arbeidsdager Arbeidstid iht normal arbeidstid pr dag Normal Arbeidstid Ekstra arbeidstid Fravær i arbeidstiden

Detaljer

Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden

Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden Kundens krav til Bistanden Avtalen punkt 1.1 Avtalens omfang Bistanden omfatter følgende ytelser: Gjennomføring av en etterevaluering av esporingsprosjektet. Vi ønsker

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C. Utkast til kontrakt. AVTALE OM LEVERING AV Juridiske tjenester ved anskaffelse av ny nasjonal rutedatabase.

Konkurransegrunnlag Del C. Utkast til kontrakt. AVTALE OM LEVERING AV Juridiske tjenester ved anskaffelse av ny nasjonal rutedatabase. Konkurransegrunnlag Del C Utkast til kontrakt AVTALE OM LEVERING AV Juridiske tjenester ved anskaffelse av ny nasjonal rutedatabase mellom [Fyll inn leverandør] ( Leverandør ) og Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Detaljer

Bilag 2 - Pris-/tilbudsskjema

Bilag 2 - Pris-/tilbudsskjema Bilag 2 - Pris-/tilbudsskjema Pris Priser som oppgis skal representere arbeidet tid. Konsulentenes daglige spisepause vil ikke bli dekket. Fakturerbar arbeidstid starter ved fremmøte i oppdragsgivers lokaler

Detaljer

Prisliste Supporttjenester

Prisliste Supporttjenester Prisliste Supporttjenester Type Tjeneste Pris Opplæring Online-demonstrasjon av nye funksjonaliteter i nyeste hoved-release av Evatic 1380 NOK Opplæring Basisopplæring Introduksjon i Evatic for nye brukere

Detaljer

Avtalen punkt 1.1 Avtalens omfang

Avtalen punkt 1.1 Avtalens omfang Bilag 1 Åpen anbudskonkurranse for å anskaffe rammeavtale for arrangementsbistand Senter for IKT i utdanningen ønsker å inngå en avtale for anskaffelse av tjenester knyttet til kjøp av bistand til gjennomføring

Detaljer

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 Side 1 Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 3 Menylinje... 3 Artikkelliste... 4 Ny artikkel... 5 Aktiviteter... 8 Rediger aktivitet... 9 Dokumenter... 9 Nytt dokument... 10

Detaljer

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending Innsending av timelister Timeliste Innsending 2 Hva? Manpower benytter timeregistrering og kundeattestasjon via Internett for sine eksterne medarbeidere og kunder. Det følgende er en kort presentasjon

Detaljer

Det er frivillig å delta i spørreundersøkelsen, ingen skal vite hvem som svarer hva, og derfor skal du ikke skrive navnet ditt på skjemaet.

Det er frivillig å delta i spørreundersøkelsen, ingen skal vite hvem som svarer hva, og derfor skal du ikke skrive navnet ditt på skjemaet. 7 Vedlegg 4 Spørreskjema for elever - norskfaget Spørsmålene handler om forhold som er viktig for din læring. Det er ingen rette eller gale svar. Vi vil bare vite hvordan du opplever situasjonen på din

Detaljer

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist Du er fast ansatt i Right Bemanning AS fra du har fått et aktivt oppdrag av oss. Vi utbetaler lønn/feriepenger, og vi innbetaler skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Selv om du er ansatt hos Right bemanning,

Detaljer

Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader

Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Sist oppdatert: 12.09.13 Bruk av Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Grafisk oversikt Fraværssøknad Kalender Kvoteoversikt Fraværssøknader Opprett

Detaljer

Bilag 1 Utstyr og/eller programvare som skal vedlikeholdes

Bilag 1 Utstyr og/eller programvare som skal vedlikeholdes Bilag 1 Utstyr og/eller programvare som skal vedlikeholdes Leverandør angir tilbudt holdeplassutstyr i hht bilag 1 i SSA-K. Post Produktnavn Ref. nr Eksisterende holdeplassutstyr i Trondheim inngår i avtalen.

Detaljer

Avtalen punkt 1.1 Avtalens omfang. Jfr. oppdragsgivers kravspesifikasjon inntatt som vedlegg 1 til konkurransegrunnlaget.

Avtalen punkt 1.1 Avtalens omfang. Jfr. oppdragsgivers kravspesifikasjon inntatt som vedlegg 1 til konkurransegrunnlaget. Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Kundens krav til Oppdraget beskrives her. Dette gir grunnlag for hva som skal leveres fra Konsulenten til slutt, og har også betydning for hva som regnes som mangler

Detaljer

Nytt og nyttig i fra brukerstøtte

Nytt og nyttig i fra brukerstøtte Nytt og nyttig i fra brukerstøtte Agenda ECM Support Therese Amundsen Ephorte/ESA nettkurs Nina Farahi Learning Center Agathe Rusås Olsen Incident Recorder - Frank Strøm 3 Om Brukerstøtte ECM 17 ansatte,

Detaljer

Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Enterprise Travel CRM Tilleggsproduktet Mamut Enterprise Travel CRM gir deg muligheten til å ta med deg arbeidet på en bærbar datamaskin ut av kontoret. Du arbeider da på en kopi av den sentrale

Detaljer

Velkommen som medarbeider i. Tromsø kommune

Velkommen som medarbeider i. Tromsø kommune Velkommen som medarbeider i Tromsø kommune Kjære medarbeider ved (enhet/avdeling) Som medarbeider i Tromsø kommune har du både rettigheter og plikter i tilsettingsforholdet. Dette vil vi - blant annet

Detaljer

AXDATA EMPLOYEE SERVICES

AXDATA EMPLOYEE SERVICES AXDATA EMPLOYEE SERVICES Axdata Employee Services er en løsning for datafangst fra medarbeidere på timer og reiseregninger. Løsningen består av egne moduler som samler data strukturert, og gir god oversikt

Detaljer

Hvorfor Mission Adventures?

Hvorfor Mission Adventures? Hvorfor Mission Adventures? - bli bedre kjent med Gud og hverandre - se Jesus forandre mennesker via deg - handle på Guds Ord; ikke bare høre, men også gjøre (Jakob 1,22-25) - få nye utfordringer og oppleve

Detaljer

Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden (Kundens krav til Bistanden beskrives her)

Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden (Kundens krav til Bistanden beskrives her) Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden (Kundens krav til Bistanden beskrives her) Gjøvik kommune har behov for bistand i forbindelse med med innføring av Lean som arbeidsmetode. Tilbyder må kunne vise til oppnådde

Detaljer

EIENDOMS OG BYFORNYELSESETATEN. Vedlegg 1. Oppdragsgivers spesifikasjon

EIENDOMS OG BYFORNYELSESETATEN. Vedlegg 1. Oppdragsgivers spesifikasjon EIENDOMS OG BYFORNYELSESETATEN Vedlegg 1 Oppdragsgivers spesifikasjon R Innhold 1. Innledning... 2 2. Oppdrag som omfattes av rammeavtalen... 2 3. Forholdet til kommuneadvokaten... 3 4. Ansvarlige advokater...

Detaljer

Finansportalen Historiske bankdata

Finansportalen Historiske bankdata Bilag 7: Samlet pris og prisbestemmelser For Finansportalen Historiske bankdata Åpen anbudskonkurranse Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser Innholdsfortegnelse 7 SAMLET PRIS OG BESTEMMELSESR... 3 7.1

Detaljer

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Avtalen punkt 1.1 Avtalens omfang Samferdselsdepartementet ønsker å få gjennomført en mikroøkonomisk studie av konkurranseflatene i godstransportmarkedet. I Nasjonal

Detaljer

Eksamen våren 2014. Vårens vakreste eventyr?

Eksamen våren 2014. Vårens vakreste eventyr? Eksamen våren 2014 Vårens vakreste eventyr? Hvor mange eksamener SSP? VG3 SSP = 4 eksamener Hovedregel 3 skriftlige og en muntlig eller muntlig-praktisk, men spesiell fagkombinasjon kan gi 2 skriftlige

Detaljer

bilag 1 Bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon

bilag 1 Bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon Bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon I. Det er en forutsetning for inngåelse av denne rammeavtalen at selskapet som står som tilbyder, og de personer som tilbys for å utføre oppdragene, har nødvendige

Detaljer

BEDRIFTSAVTALE FRA 15. NOV KL. 12.00

BEDRIFTSAVTALE FRA 15. NOV KL. 12.00 BEDRIFTSAVTALE FRA 15. NOV KL. 12.00 Det er tilgjengelig 1000 plasser i Grenserittet gjennom Bedriftsavtale 2015. Det er også mulig å bestille plasser i Grenserittet MIDT, eller man kan kombinere de to

Detaljer

e-læringsprogram for prosjektledelse Endringer i den generelle avtaleteksten Bilag 6

e-læringsprogram for prosjektledelse Endringer i den generelle avtaleteksten Bilag 6 e-læringsprogram for prosjektledelse Endringer i den generelle avtaleteksten Bilag 6 Anskaffelsesnummer: 14/0038 Saksnummer: 2014/00380 Difis kontaktperson: Herman Valen Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Formålet

Detaljer

Rammeavtale prosjekt- og byggeledelse

Rammeavtale prosjekt- og byggeledelse Bilag 2 Kontrakt Mellom Molde Eiendom KF og.. som leverandør November 2013 Mellom Molde Eiendom KF som oppdragsgiver Orgnr: Adresse :.. Og som leverandør Orgnr: Adresse: er i dag inngått slik Kontrakt:

Detaljer

Dette bilaget inkluderes i Avtalen for kunder som har et høyere Servicenivå enn standard leveringsvilkår.

Dette bilaget inkluderes i Avtalen for kunder som har et høyere Servicenivå enn standard leveringsvilkår. SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) versjon 2.7, gyldig fra 2017-02-10 INNHOLD 1. INNLEDNING 1 2. DEFINISJONER 2 3. KVALITETSKRAV TIL TJENESTEN 3 3.1 TILGJENGELIGHET 3 3.1.1 NÆRMERE OM UNNTATT TID 3 3.2 RESPONSTID

Detaljer

Kontroller bussmateriell

Kontroller bussmateriell System for registrering og rapportering av kvalitets- og sikkerhetskontroller Ruter As 2015/1037 Innholdsfortegnelse 1. Orientering om oppdraget... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Krav til oppdraget... 4 3.1 Krav

Detaljer

Registrering av arbeidstid

Registrering av arbeidstid Registrering av arbeidstid Spørreundersøkelse i november 2013 Legegruppen sendt til 1 009 leger. Svar fra 493 leger som gir en svarprosent på 49. Ledergruppen sendt til 435 ledere på nivå 2, 3 og 4. Svar

Detaljer