Innhold. Rutinebeskrivelser for timeføring i Konsulent 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Rutinebeskrivelser for timeføring i Konsulent 1"

Transkript

1 Innhold Rutinebeskrivelser for timeføring i Konsulent 1 Prinsipper for timeføring 2 Timeføring i Implementerings-/Leverings- og Oppgraderingsprosjekter 4 Kurs og opplæring 6 Timeføring på Teknisk- og Tilpasningsoppdrag 7 Timeføring på Funksjonelle konsulentoppdrag 8 Timeføring på Salgsaktiviteter 9 Timeføring for arbeid utført for andre avdelinger 10 Timeføring på Internaktiviteter 11 FAQ 14 i

2

3 Rutinebeskrivelser for timeføring i Konsulent Innhold Dette dokumentet inneholder rutinebeskrivelsene for timeføring i Konsulent. Skal brukes sammen med Personalhåndboken og andre rutinebeskrivelser i Agresso AS. Rutinebeskrivelser for timeføring i Konsulent ver

4 Prinsipper for timeføring Timeføring er en viktig del av jobben som ansatt i Konsulentavdelingen. Timeføring er dokumentasjon på hva man har jobbet med og gir grunnlag for utbetaling av lønn og bonus, fakturering av kunder, rapportering, ferieavvikling osv. Dersom det ikke er ført timer i henhold rutinebeskrivelsen er det grunn for oppfølging fra linjeleder og i enkelte tilfeller (ikke ført timer på lang tid) negativ flexisaldo som avregnes mot lønn. Viktige prinsipper Personalhåndboken gir en del retningslinjer for timeføring under kapittel 6 Retningslinjer for timeføring. Disse gjentas ikke her, men legg spesielt merke til: Timelisten fra foregående uke skal være ført ferdig (dvs. komplett og med status Klar ) innen mandag kl Prosjektleder/oppdragsgiver er ansvarlig for å informere om hvilke arbeidsordre som skal brukes av konsulenten. Linjeleder er ansvarlig for oppdrag eller internprosjekt som ikke har prosjektleder/oppdragsgiver. Finnes ikke gyldig arbeidsordre må enten prosjektleder/oppdragsgiver eller linjeleder kontaktes. I prinsippet er den aller meste av tiden vår kunderettet og skal derfor føres på og betales av kunden. Er du i tvil om en time er fakturerbar eller ikke, så setter du den til fakturerbar. Det er da prosjekt- eller linjeleders (attestant) ansvar å vurdere om den skal faktureres eller ikke. Husk også at prislisten pr. konsulentkategori har tatt høyde for at en konsulent i kategori Konsulent vil bruke lengre tid på å utføre en jobb enn en konsulent i kategori Sjefskonsulent. Se også FAQ senere i rutinebeskrivelsen I Vedlikeholdsavtalene og etter hvert alt avtaleverk mellom Agresso AS og kundene skal det stå at arbeid faktureres pr. påbegynt halvtime. Dvs. at svarer du på en telefon og gir kunden relevante svar (utover ja, det er fint vær i dag ) så skal det i utgangspunktet føres en halvtime på det. Det er viktig at denne tekstes bra slik at kunden kjenner igjen det som blir fakturert. Husk også at tiden det tar det å koble seg opp mot en kunde er fakturerbar tid. Alternativet hadde vært å reise dit, og det er i de aller fleste tilfellene fakturerbar tid. Hvis det tar lang tid pga. problemer med å få tak i passord eller lignende, så er det ofte pga. sikkerhetskrav fra kundene selv. En konsulentdag ute hos kunden, inkludert kurs, er i utgangspunktet 8 timer fakturerbar tid. Vær nøye med teksting. Det du angir i tekstfeltet kommer på kundens faktura. Oversikt over prefiks for prosjekttyper Prosjekttype S I K T C M EX SR A Beskrivelse Salgs- og bidprosjekter Implementerings-/Leverings- og Oppgraderingsprosjekter Konsulentoppdrag Kurs/kompetanseprosjekter Supportprosjekter AMS-prosjekter Partner-/søsterprosjekter Produkt-/lokaliseringsprosjekter Internprosjekter 2 Rutinebeskrivelser for timeføring i Konsulent ver. 1.2

5 Prefiksbruken er ikke 100% gjennomført. Eksempelvis finnes det salgsprosjekter (PR) som begynner på A samt andre avvik. Hovedtyper av AO pr avdeling: Avdeling Arbeidsordre Beskrivelse Salg AI... Presales pr selger AI3 Spesielle aktiviteter/salgscase Levering/Kompetanse TI... Løpende timer FI CO TX TZ Fastpris Endringsordre Reisetid og kostnad Feil, ikke fakturerbart Tekniske konsulenter TC... Løpende timer tilpasninger i prosjekter FC TB FB TT Fastpris tilpasninger i prosjekter Løpende timer tilpasninger Fastpris tilpasninger Løpende timer teknisk Kundeservice TS... Løpende kundeservice FS Fastpris kundeservice Lokalisering M... R AMS TM... Løpende AMS FM Fastpris AMS Produkt R AIREF. Referansegrupper Alle TE.. Løpende timer partnere/søstre FE AI Fastpris partnere/søstre All verdens internprosjekter Aktiviteter: Aktivitet B U N L Z T Beskrivelse fakturerbar ikke fakturerbar, men inngår i utnyttelsesgraden inngår ikke i utnyttelsesgraden fravær Møter kompetanseaktiviteter Rutinebeskrivelser for timeføring i Konsulent ver

6 Timeføring i Implementerings-/Leverings- og Oppgraderingsprosjekter Denne type prosjekt eies som regel av Leveringsavdelingen (410) og har en definert prosjektleder. Kan inneholde arbeid både på løpende timer og fastpris, skilt fra hverandre med forskjellige arbeidsordre med forskjellige prefiks. Arbeidsordrestruktur for øvrig gjenspeiler som regel kontakten med kunden i forhold til hvilket nivå det skal rapporteres/følges opp på. Prosjektene starter med et prefiks I (for implementering) etterfulgt av kundenummer (med ledende nuller) og et løpenummer. Aktuelle arbeidsordre (AO) AO på I prosjekter har samme type oppbygging: Prefiks (se tabell) etterfulgt av kundenummer (med ledende nuller) og et løpenummer. Generelt i hele Agresso AS kan man si at AO som begynner på T er løpende timer og AO som begynner på F er fastpris. AO type Aktivitet Brukes når Teksting TI+knr+lnr FI+knr+lnr Flere mulige, se Aktivitet i neste avsnitt Flere mulige, se Aktivitet i neste avsnitt Oppdrag på løpende timer, kan være funksjonelt, teknisk eller PL. Oppdrag på fastpris. Ofte er det enten installasjon på fastpris eller kurs i prosjektet. For kurs se avsnittet Kurs/kompetanseprosjekter. TC+knr+lnr BCUST Tilpasninger på kunder under implementering, løpende timer. FC+knr+lnr BCUST Tilpasninger på kunder under implementering, fastpris. CO+knr+lnr Flere mulige, se Aktivitet i neste avsnitt TX+knr+lnr BTRAV / UTRAV TZ+knr+lnr Flere mulige, se Aktivitet i neste avsnitt Endringsmelding, dvs. tillegg til opprinnelig kontrakt. Kan være enten på løpende timer eller fastpris. Reisetid og kost. (Vær obs på at BTRAV faktureres selv om fastprisarbeidsordre benyttes!) Opprettes kun i spesielle tilfeller for å synliggjøre tidsbruk grunnet produktfeil. Kurs i implementeringsprosjekt føres som beskrevet i kapittel for Kurs og Opplæring Prosjektleder gir retningslinjer, ofte knyttet til aktivitet utført. Prosjektleder gir retningslinjer, ofte knyttet til aktivitet utført. Utvikling / dokumentasjon / test / Bistand kunde Utvikling / dokumentasjon / test / Bistand kunde Prosjektleder gir retningslinjer, ofte knyttet til aktivitet utført. Dato, sted fra-til. Prosjektleder gir retningslinjer. 4 Rutinebeskrivelser for timeføring i Konsulent ver. 1.2

7 Aktuelle aktiviteter Det viktigste man bør kunne om bruk av aktivitetskode er å skille mellom de som begynner på B og de som ikke gjør det. Prefikset B betyr at aktiviteten er fakturerbar og skal være det man bruker i denne type prosjekter. I tillegg skal aktivitetene si noe om fasene i et prosjekt, men det er ikke alle prosjekt hvor dette er viktig. Prosjektleder skal gi retningslinjer for bruk av aktivitetskoder. Aktivitet BPM BINST BTRAIN BPREP BBAM BSETUP BVAL BGLP BTRAV UTRAV BDOC BINTCON BCUST UADM Brukes når Prosjektledelse Installasjon Kurs og opplæring Forberedelser til kurs Analyse og design Oppsett Test og validering Driftssetting Betalbar reise Ikke betalbar reise - reisetid inkludert i fastpris eller dagrate Dokumentasjon Integrasjon/konvertering Tilpasninger Ikke fakturerbar prosjekttid skal i utgangspunktet ikke benyttes Rutinebeskrivelser for timeføring i Konsulent ver

8 Kurs og opplæring Det finnes et prosjekt, TKURS, hvor tiden på alle Kurs- og kompetanseaktiviteter mot kunder, som ikke er en del av et Implementerings-/Leverings- eller Oppgraderingsprosjekt, skal føres. Dette prosjektet eies av Kompetansesenteret (413). For kurs som er en del av et Implementerings-/Leverings- eller Oppgraderingsprosjekt føres tiden på det aktuelle prosjektet. Aktuelle arbeidsordre (AO) Under TKURS skilles det mellom åpne kurs, bedriftsinterne kurs og annet. AO type Aktivitet Brukes når Teksting Åpne kurs Velge i forhold til kurs BPREP Forberedelse og etterarbeid utover 2 timer etter avtale Skriv kurskode Velge i forhold til kurs BTRAIN Holde kurs 8 t + 2 timer forberedelse Skriv kurskode Bedriftsinterne kurs, herunder workshops TK+knr BPREP Forberedelse og etterarbeid i form av tilpasning av kurset for kunde, se på tilbudet, fakturerbar FK+knr BTRAIN Holde kurs, 8 timer + 2 timer forberedelse eller etter avtale, fastpris TK+knr BTRAIN Holde kurs, løpende timer TK+knr BTRAV / UTRAV Reisetid og kost. (Vær obs på at BTRAV faktureres selv om fastprisarbeidsordre benyttes!) Dato, sted fra-til Kurs i Implementerings-/Leverings- eller Oppgraderingsprosjekt TI+knr+lnr BPREP Forberedelse og etterarbeid i form av tilpasning av kurset for kunde, se på tilbudet, fakturerbar FI+knr+lnr BTRAIN Holde kurs, 8 timer + 2 timer forberedelse eller etter avtale, fastpris TI+knr+lnr BTRAIN Holde kurs løpende timer CO+knr+lnr BTRAIN Holde kurs Annet (ekstrabestilling) TKURSADM UPREP Administrasjon utenfor et prosjekt TKURSROM UPREP Drift av kursrom TKURSDOK55 UDOK Generell kursdokukmentasjon på Agresso 55 6 Rutinebeskrivelser for timeføring i Konsulent ver. 1.2

9 Timeføring på Teknisk- og Tilpasningsoppdrag For egne større teknisk- og tilpasningsoppdrag opprettes det prosjekt etter samme prisnipp som for Implementerings-/Leverings- og Oppgraderingsprosjekt. For mindre oppdrag brukes det egne AO. Aktuelle arbeidsordre (AO) Aktuelle AO for frittstående oppdrag. AO type Aktivitet Brukes når Teksting TT+knr+02 BTECH Fakturerbare timer. Gjelder både for support og korte konsulentoppdrag. Søk på Tekn. bistand TT+knr+02 BCUST Tilpasninger med timeforbruk på max et dagsverk. Søk på Tekn. bistand FS+knr+02 BSUP Kunden har supportavtale og skal ikke faktureres FS+knr+02 UADM Prosjektarbeid/administrasjon som kunden ikke skal betale for, relatert til support. F.eks. i forbindelse med oppfølging av supportsaker for kunder som vil ha status/tilbakemelding. FS+knr+02 BMNT Arbeid med et innmeldt problem som viser seg å være en feil/bug. (Gjør det mulig å skille mellom jobbing mot vedlikeholdsavtalen og jobbing mot supportavtalen. ) FS+knr+02 UTRAV Reise som ikke skal faktureres kunden. (Vær obs på at BTRAV faktureres selv om fastprisarbeidsordre benyttes!) SDEnr, dato, kontaktperson hos kunden, beskrivelse SDEnr, dato, kontaktperson hos kunden, beskrivelse SDEnr (alternativt dato, kontaktperson og beskrivelse) SDEnr (alternativt dato, kontaktperson og beskrivelse) SDEnr + beskrivelse SDEnr + beskrivelse TS+knr+02 BTRAV Fakturerbar reise SDEnr + beskrivelse TB+knr+02 BCUST Tilpasninger kunder i drift (Timebasert) Utvikling / dokumentasjon / test / Bistand kunde FB+knr+02 BCUST Tilpasninger kunder i drift (Fastpris) Utvikling / dokumentasjon / test / Bistand kunde Rutinebeskrivelser for timeføring i Konsulent ver

10 Timeføring på Funksjonelle konsulentoppdrag For mindre konsulentoppdrag som ikke er en del av Implementerings-/Leverings- eller Oppgraderingsprosjekt opprettes det egne Konsulentprosjekt pr. kunde. Prosjektene starter med et prefiks K etterfulgt av kundenummer (med ledende nuller) og 01. Aktuelle arbeidsordre (AO) De aktuelle oppdragene blir opprettet som egne AO ved henvendelse linjeleder. AO som begynner på T er løpende timer og AO som begynner på F er fastpris. 8 Rutinebeskrivelser for timeføring i Konsulent ver. 1.2

11 Timeføring på Salgsaktiviteter Det finnes et prosjekt, A30001, hvor tiden på salgsstøtte skal føres. Dette prosjektet eies av Salg (300). Det er veldig viktig at all tiden som medgår til salgsstøtte blir registrert fordi Agresso AS må vite hva hvor mye tid (og kostnad) det brukes i de forskjellige salgscasene. (Når kontrakt er inngått skal timer brukt til planlegging i en del tilfeller overføres til prosjektets arbeidsordre og faktureres. Det skal da føres minustid på opprinnelig arbeidsordre. A40005 USALES benyttes for dette formålet. Ref. ) Aktuelle arbeidsordre (AO) For større salgscase opprettes det egne AO. Utover det skal tiden føres på AO tilnyttet ansvarlig selger. Prinsippet er prefikset AI + ressursnummer (initialer) selger Eksempler: AO type Brukes når Teksting AIEB01 PreSales Emma Bray Kunde, type leveranse, aktivitet AIFF01 PreSales Finn Følling Kunde, type leveranse, aktivitet AIGB01 PreSales Gunnar Brustad Kunde, type leveranse, aktivitet AIGE01 Presales Gry M.Evensen Kunde, type leveranse, aktivitet AIJAC01 PreSales Jan Arne Christensen Kunde, type leveranse, aktivitet AIKKV01 PreSales Knut Kvistad Kunde, type leveranse, aktivitet Etc. A40005 Timene sannsynligvis skal overføres til prosjektet og faktureres senere (Benytt aktivitet USALES) Kunde, god beskrivelse. Aktuelle aktiviteter Aktivitet UDEMO UEXIB UPM URFP UTRAV Brukes når Sales Demonstration - non billable (Demo inkl. forberedelser) Exibitions Project Management - Utilisation rate Answer the RFP (Besvarelse av kravspek eller tilbud) Ikke Betalbar reise Rutinebeskrivelser for timeføring i Konsulent ver

12 Timeføring for arbeid utført for andre avdelinger I tillegg til prefiks nevnt ovenfor finnes det flere prosjekttyper definert av forskjellige prefiks. Disse eies av forskjellige avdelinger. I neste avsnitt er de vanligste med de mest typiske AO ene listet. Aktuelle prosjekt og arbeidsordre (AO) Prosjekt Type prosjekt Typiske AO Kommentar C+knr+02 M+knr+01 Support/vedlikeholdsprosjekt pr kunde. Alle kunder skal ha et slik definert. AMS prosjekt. Finnes på alle kunder som har avtale med AMS FS+knr+02 TS+knr+02 FM+knr+01 TM+knr+01 EX Søsterselskaps/partners arbeid Egne AO pr oppdrag R Produkt/lokaliseringsprosjekter Egne AO pr oppdrag Support fastpris (innenfor supportavtale) Support løpende timer (utenfor supportavtale) Kan også brukes på korte oppdrag hvor det ikke finnes K prosjekt Fastpris (innenfor avtale) Løpende timer (utenfor avtale) 10 Rutinebeskrivelser for timeføring i Konsulent ver. 1.2

13 Timeføring på Internaktiviteter Det er viktig å være nøyaktig med timer som skal faktureres kunde, men det er også viktig at interntimer føres riktig. I tekstfeltet skal det alltid spesifiseres hva tiden er brukt på. Fravær Prosjekt AO Aktivitet Kommentar (Se også utdypende kommentarer i Personalhåndboken.) AINTERN AINTERN LBLOOD LCHILD LDAD LFREE LHEAL LMAT LMIL LSICK3 LSICKN LVAC LWELF Blodbussen Barns sykdom, kan også være < 8 timer pr dag Pappapermisjon Fri Lønnstrekk (skal være avtalt med linjeleder) Svangersk. kontr. og akutt lege/tannlegebesøk Omsorgspermisjon Repetisjonsøvelse Sykdom - egenerklæring Sykdom med legeerklæring Ferie Velferdspermisjon Brukermøte/Fagdag Prosjekt AO Aktivitet Kommentar ABRUKERM AI+koststed ABRUKERM AFORBR NTRAV Deltagelse brukermøte/fagdag Forberedelse brukermøte/fagdag Reise brukermøte/fagdag Innsalg/prosjektforberedelser Prosjekt AO Aktivitet Kommentar A40001 A40005 USALES Timer som føres her er tid bruk til innsalg/prosjektforbedredelser før kontrakt.disse skal sannsynligvis skal overføres til prosjektet og faktureres senere. Når prosjekt opprettes, føres timer over på aktuelt prosjekt, med tilsvarende minus-timer på A Rutinebeskrivelser for timeføring i Konsulent ver

14 Kompetanse Prosjekt AO Aktivitet Kommentar A40002 AI4001 TTRAIN Planlagte kompetanseaktiviteter Levering AI4003 TTRAIN Planlagte kompetanseaktiviteter Teknisk AI4005 TTRAIN Planlagte kompetanseaktiviteter Kompetansesenteret AINTERN AINTERN TTRAIN Løpende kompetanseaktiviteter /egenopplæring (må tekstes) Andre generelle aktiviteter Prosjekt AO Aktivitet Kommentar AINTERN AINTERN UACC UCABIN ZBOARD ZMEET Hours Agresso Activity Club Firma hytte Styrearbeid Interne møter AINTERN AINTERN NADM Små internaktiviteter som lunch, timeføring, rydding i mail etc (Med mindre man er uten oppdrag eller har problemer med utstyr skal dette normalt ikke dreie seg om mer enn maks. 1 time pr. dag, og da er det greit å skrive Lunch, timeføring, rydding i mail etc. i teksten. Gjelder kun når det ikke er mulig å knytte tiden til en kunde/oppdrag/forespørsel) Spesifikke for 410 Levering Prosjekt AO Aktivitet Kommentar AI41005 AI41084 AI41087 AI41099 AI41100 AI41090 UDOC UDOC UDOC UDOC UDOC Fagansvarligarbeid 410 levering Allokering av tid PL Team (skal ikke benyttes til timeføring) Metode Forvaltning Metode AIM2 Implementering av Prosjektstyringsverktøy 12 Rutinebeskrivelser for timeføring i Konsulent ver. 1.2

15 Spesifikke for 412 Teknisk Prosjekt AO Aktivitet Kommentar A41201 AI41200 UITM Installasjon/vedlikehold på interne maskiner A41201 AI41200 NADM Diverse kundesupport som du ikke greier å henføre til en bestemt kunde. Må tekstes! A41201 AI41200 UDEV Arbeid med teknisk prosjektplanlegging som enda ikke har arbeidsordre, forberede presentasjon, salgsarbeid og lignende. Timene skal i hovedsak overføres til fakturerbar arbeidsordre når denne er klar. A41201 AI41206 UDEV Arbeid med tilpasninger som enda ikke har arbeidsordre, forberede presentasjon, salgsarbeid og lignende. Timene skal i hovedsak overføres til fakturerbar arbeidsordre når denne er klar. Rutinebeskrivelser for timeføring i Konsulent ver

16 FAQ Dette er noen av de mest stilte spørsmålene med svar: Spørsmål Jeg har vært hjemme med sykt barn, men har jobbet halve dagen, hvordan fører jeg det? Jeg har vært hjemme med sykt barn hele dagen, men har jobbet på kvelden. Jeg skal sette meg ned for å føre timelista, men husker ikke hva jeg har gjort i løpet av uka. Hva gjør jeg? Hva fører jeg lunsjen på? Jeg har brukt mye tid på svare på spørsmål fra PL og Salg, hva fører jeg da? Jeg har gjort en del faglige avklaringer med kunde vedr. et prosjekt som vurderes gjennomført. Hvor fører jeg timene? Jeg har jobbet med ACC aktiviteter, hvilken AO finnes for det? Jeg er verneombud, hva fører jeg det på? Måtte til og med på kurs! Jobbet en hel kveld med å finne ut hvorfor rapport A feilet hos kunde B. Det kan vel ikke føres på kunden? Jeg brukte mye tid på å sette meg inn i problemstillingen og måtte lære meg en del underveis. Setter derfor en del på egenopplæring. Svar Før 4 timer på sykt barn (AINTERN, LCHILD) og 4 timer på de aktuelle arbeidsoppgaver. Så lenge du jobber etter normal arbeidstid så kan du føre tiden du jobber på kvelden. Du bør enten føre timer fortløpende eller notere et sted hva du gjør slik at dette ikke skjer. I utgangspunktet skal det føres på kunden, i alle fall når du er ute eller når du jobber med én kunde hele dagen. Jobber du med mange korte oppdrag i løpet av en dag skal du føre tiden på AINTERN og aktivitet NADM med teksting Lunsj. Salg har egne AO pr selger og tiden skal føres på disse. I tillegg finnes det en egen AO for Brukermøte/Fagdag. Hvis det er Salg som har initiert arbeidet, kan timer føres på Salg sine AO. Dersom det har gått direkte til din avdeling eller direkte til deg, kan AO A40005 med aktivitet USALES benyttes.når prosjektet blir opprettet, bør timene overføres til aktuelt prosjekt og faktureres. AINTERN - UACC AINTERN ZBOARD Jo. I utgangspunktet skal kunden dokumentere feilen. Når vi gjør den jobben for de er det betalbart arbeid. Dersom det dreier seg om ren egenopplæring er det OK. Men det å sette seg inn i kundens problemstilling er betalbart arbeid. Dessuten reflekterer timeprisen forventet tidsforbruk. En junior er forventet å bruke mer tid (fordi man ikke kan ting så godt) enn en senior. Prisen kunden betaler skal til syvende og sist bli den samme. Hvordan føres Kick Off? AINTERN, ZMEET, normalt timer (dag 1 + dag 2). 14 ver. 1.2

1 INNLEDNING... 4. 1.1 Systemskisse... 5. 1.2 Menyene i Agresso Prosjekt... 6. 1.3 Integrasjon med andre moduler... 6 2 BASISOPPLYSNINGER...

1 INNLEDNING... 4. 1.1 Systemskisse... 5. 1.2 Menyene i Agresso Prosjekt... 6. 1.3 Integrasjon med andre moduler... 6 2 BASISOPPLYSNINGER... Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Systemskisse... 5 1.2 Menyene i Agresso Prosjekt... 6 1.3 Integrasjon med andre moduler... 6 2 BASISOPPLYSNINGER... 7 2.1 Ressursregisteret... 7 2.2 Prosjektregister...

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

Innføring for Nye WinKlipp

Innføring for Nye WinKlipp P O I N T O F S A L E K A S S E L Ø S N I N G E R Innføring for Nye WinKlipp Slik ser hovedbildet i nye Winklipp ut, som dere ser er valgene i hovedbildet veldig likt forrige versjon av programmet WinKlipp.

Detaljer

Hvordan bli en anbudsvinner

Hvordan bli en anbudsvinner Hvordan bli en anbudsvinner 3 kapitler med det viktigste du trenger å vite for å skrive gode anbud http://anbudsassistenten.no Alle rettigheter til dette dokumentet tilhører forfatteren. Ingen deler av

Detaljer

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS Brukermanual Versjon 1.3.5 Copyright 2002 Devinco AS Manual SpeedyCraft Client 1. utgave, mai 2003 (V 1.3.5) Devinco AS Dersom du har kommentarer, ønsker eller synspunkter ang. denne manualen, vennligst

Detaljer

Hvordan bli en anbudsvinner. 3 kapitler. med det viktigste du trenger å vite for å skrive. gode anbud. http://anbudsassistenten.no

Hvordan bli en anbudsvinner. 3 kapitler. med det viktigste du trenger å vite for å skrive. gode anbud. http://anbudsassistenten.no Hvordan bli en anbudsvinner 3 kapitler med det viktigste du trenger å vite for å skrive gode anbud http://anbudsassistenten.no Innhold: 1. Regelverket om offentlige anskaffelser 1-4 1.1. Grunnleggende

Detaljer

HVORDAN VELGE ØKONOMI- Mamut Enterprise OG INFORMASJONSSYSTEM? Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med 1 50 ansatte

HVORDAN VELGE ØKONOMI- Mamut Enterprise OG INFORMASJONSSYSTEM? Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med 1 50 ansatte Mamut Kunnskapsserie, nr. 6-2004 Mamut Business Software HVORDAN VELGE ØKONOMI- OG INFORMASJONSSYSTEM? EN GUIDE FOR SMÅ OG MELLOMSTORE VIRKSOMHETER Mamut Enterprise Komplette økonomi- og informasjonssystemer

Detaljer

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Manual - Steget Web Faktura Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget faktura er utviklet

Detaljer

Prosessrapport Gruppe 9

Prosessrapport Gruppe 9 Forord Denne rapporten skal fortelle om prosessen for prosjektarbeidet vårt, hvordan vi har jobbet og gått frem fra begynnelse til slutt i forhold til blant annet hvordan vi har planlagt og arbeidet. Den

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Produktkatalog 2005/2006 Nyhet! Fakturering med tilbudsfunksjon Se side 10 Ny versjon! Økonomi 40 Se side 12 Nyhet! Nettbutikk Se side 17 Produktkatalog 2005/2006 Innhold

Detaljer

BRUKERMANUAL GM BOOKING OVERNATTINGSBEDRIFTER

BRUKERMANUAL GM BOOKING OVERNATTINGSBEDRIFTER versjon 2.0 BRUKERMANUAL GM BOOKING OVERNATTINGSBEDRIFTER VERSJON 2.0: JUNI 2012 tellus IT AS Østensjøveien 36, 0667 Oslo, Norge Org nr: 960 988 191 Side 1 VELKOMMEN TIL BRUKERMANUAL VERSJON 3.0 Brukermanual

Detaljer

Dokumentasjon av medgått tid

Dokumentasjon av medgått tid Uttalelse om god bokføringsskikk GBS 10 Vedtatt 2. februar 2007. Oppdatert 26. september 2014 og 22. april 2015. Dokumentasjon av medgått tid Spørsmål Kravene til dokumentasjon av medgått tid i tjenesteytende

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Brukermanual for overnattingsbedrifter. versjon 2.0. Brukermanual for overnattingsbedrifter, versjon 2.0 side 1

Brukermanual for overnattingsbedrifter. versjon 2.0. Brukermanual for overnattingsbedrifter, versjon 2.0 side 1 Brukermanual for overnattingsbedrifter versjon 2.0 Brukermanual for overnattingsbedrifter, versjon 2.0 side 1 Velkommen til brukermanual versjon 2.0. Del 1 omhandler hvordan man etablerer bookbare produkter

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software Mamut Kunnskapsserie Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software 1 Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software Innhold Velkommen... 3 Viktige verktøy i skjermbildene... 4 Kom i

Detaljer

Brukerhåndbok v.20.04.2013

Brukerhåndbok v.20.04.2013 Brukerhåndbok v.20.04.2013 Innholdsfortegnelse Brukerhåndbok... 1 Introduksjon... 5 Systemkrav... 5 Registrering... 6 Komme i gang... 6 Brukergrensesnitt (og hvordan bevege seg i systemet)... 6 Innlogging...

Detaljer

Brukermanual Cerum. Hvordan endre avsenderidentitet på SMS. Cerum SMB AS, Pb. 413, 8601 Mo i Rana, Tel 75 19 80 80

Brukermanual Cerum. Hvordan endre avsenderidentitet på SMS. Cerum SMB AS, Pb. 413, 8601 Mo i Rana, Tel 75 19 80 80 Brukermanual Cerum Hvordan endre avsenderidentitet på SMS Lykke til med forbedringsprosessene i fremtiden! For support og bestilling av kurs, og evt. Hjelp : Ta kontakt med Cerum på tlf: 75 19 80 80

Detaljer

TDAT3001 Bacheloroppgave Dataingeniør Studiespesifikke retningslinjer

TDAT3001 Bacheloroppgave Dataingeniør Studiespesifikke retningslinjer TDAT3001 Bacheloroppgave Dataingeniør Studiespesifikke retningslinjer Forfatter: Else Lervik, med innspill fra flere Oppdatert 12.02.2015 og 06.03.2015 (avsnitt om «sluttrapport» og forholdet til TDAT3002

Detaljer

Kom i gang med AvtaleGiro

Kom i gang med AvtaleGiro Kom i gang med AvtaleGiro Veiledning for betalingsmottaker AvtaleGiro p. 1-18 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 BETALINGSMOTTAKER / BANK... 3 2.1 DELTAKERE... 3 2.2 BESKRIVE DAGENS SITUASJON... 3 2.3 ARBEIDSGRUPPE...

Detaljer

2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011

2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011 2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011 Innledning Hvem har behov for EvalSoft? EvalSoft er laget for innkjøpere i offentlig sektor, for evaluering av tilbydere ved offentlige anbud. Systemet er bygget

Detaljer

Manual. Del 1: Oversikt. QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Document: Norwegian Manual Part 1_version 2 Side: 1

Manual. Del 1: Oversikt. QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Document: Norwegian Manual Part 1_version 2 Side: 1 Manual Del 1: Oversikt QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Dato 18.08.2011 Side: 1 Om QL Time dokumentasjon Dokumentasjoner er delt inn i følgende deler: QL Time Oversikt (den del du nå har foran deg)

Detaljer

DOMAINING AS GRUPPENR.24

DOMAINING AS GRUPPENR.24 A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G H Ø G S K O L E N I O S L O PROSJEKTPLAN SYSTEMUTVIKLING (LO138A) HØST 2011 DOMAINING AS GRUPPENR.24 Forfattere: s171633, Truc Tran, s171171, My

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100 PERSONALHÅNDBOK 2014 Personalhåndbok for Vest Bemanning AS Ansettelsesforhold Arbeidsavtale Arbeidsavtalen du har skrevet under bekrefter at det er Vest Bemanning AS, som er din arbeidsgiver og som er

Detaljer

Borgøy Fjord Konferanse AS

Borgøy Fjord Konferanse AS Borgøy Fjord Konferanse AS Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk-administrativ utdanning Av: Camilla Steinsvik kandidatnummer: 32 Tone Mong kandidatnummer: 1 Kjersti H. Markhus

Detaljer

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre.

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre. Page 1 of 139 Page 2 of 139 Innledning PROSJEKT NR. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Visma Avendo Produktkatalog 2010 Økonomiprogram fra kun kr. 990,- Visma Avendo Økonomiprogram som er enkle å bruke Visma Avendo Programvare for småbedrifter Visma Avendo-programmene

Detaljer

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging Oversiktseminar Prosjektplanlegging INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKSJON 4 2. PROSPEKTET OG PROSJEKTPLANEN 6 2.1 HVORFOR LAGE PROSPEKTER OG PLANER? 6 2.2 HVA KAN DU BRUKE PROSPEKTET TIL? 6 2.3 HVA KAN DU

Detaljer