Friluftsområde for BÅTLIV i Nord-Rogaland og Sunnhordland N R S H F NORD-ROGALAND OG SUNNHORDLAND FRILUFTSRÅD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.nrshf.no Friluftsområde for BÅTLIV i Nord-Rogaland og Sunnhordland N R S H F NORD-ROGALAND OG SUNNHORDLAND FRILUFTSRÅD"

Transkript

1 Friluftsområde for BÅTLIV i Nord-Rogaland og Sunnhordland N R S H F 1983 NORD-ROGALAND OG SUNNHORDLAND FRILUFTSRÅD

2 VELKOMMEN TIL VÅRE FRILUFTSOMRÅDER FOR BÅTLIV! Denne brosjyra vil gje deg ein oversikt over friluftsområde for båtliv frå Bokn i sør til Fitjar og Kvinnherad i nord og aust. Av omsyn til plass i brosjyra er berre regionale område som blir forvalta av Nord-Rogaland og Sunnhordland Friluftsråd tatt med. Dei fleste områda er tilrettelagde med bryggjer, båtfeste og toalett. Du finn fleire opplysningar om områda i vår hovedbrosjyre Kom deg ut. VERNUFTIGES VERHALTEN AUF DEM MEER SICHERHEIT IST WICHTIG Kenntnis und Planung reduzieren das Risiko und tragen zum Gelingen bei. Brosjyren er utgitt av: Nord-Rogaland og Sunnhordland Friluftsråd, Tlf Faks Pb. 63, 5575 Aksdal Kontor ved Tysvær Rådhus i Aksdal I tillegg til regionale friluftsområde vil du under kvar kommune finne lokale båthamner med gjestebryggjer. Dei fleste båthamnene har dusj, toalett, straum, søppelkontainer og ferskvatn. Første delen av brosjyra tek for seg Sunnhordland, mens andre delen handlar om Nord-Rogaland. Tala på kartet viser til områda som er omtala i teksten. NORD-ROGALAND OG SUNNHORDLAND FRILUFTSRÅD er eit serviceorgan for komunane Bokn, Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Sauda, Ølen, Sveio, Etne, Fitjar, Stord, Kvinnherad og Bømlo. Haugalandsavdelinga i Kongelig Norsk Båtforening og Haugesund turistforening er medlemsorganisasjonar. Friluftsrådet arbeider for å ivareta friluftslivsinteressane til innbyggjarane i regionen. Dette består mellom anna i å planleggje, sikre, legge til rette og drive 71 regionale friluftsområde i medlemskommunane. Friluftsrådet driv og med informasjonsarbeid og kurs for tilsette i skular og barnehagar. Vi har årleg ca 2000 skulebarn på naturrettleiing kor dei mellom anna lærar å ro i robåtar (færingar), padle kano, trekkje garn samt annet kystfriluftsliv. Meir informasjon finn du på nettsidene våre: SKJÆRGÅRDSTENESTA OG VESTKYSTPARKEN Friluftsrådet har og ansvar for Skjærgårdstenesta i vår region. Skjærgårdstenesta har mellom anna ansvar for forvalting av offentlige friluftsområde i kystparkane frå svenskegrensa til Sogn. Områda i brosjyren er ein del av Vestkystparken i Rogaland og Hordaland. Frøya er Friluftsrådets tilsynsbåt i Sunnhordland. Veslesøster Frida er stasjonert i Røyksund i Nord-Rogaland. NEHMEN SIE NOTWENDIGE AUSRÜSTUNG MIT Die Ausrüstung muss in ordnung gehalten werden und leicht zuganglich sein. RESPEKTIEREN SIE WETTER UND FAHRWASSER Das boot darf nur unter geeigneten Verhaltnissen benutzt werden. HALTEN SIE SICH AN DIE GELTENDEN BE- STIMMUNGEN AUF DEM MEER. Bestimmungen uber Vorfahrtsregeln, Geschwindingkeit und Lanternevorschriften müssen eingehalten werden. BENUTZEN SIE RETTUNGS - ODER SCHWIMMVESTEN Laut Verordnung muss fur alle Rettungsaussteuer an Bord sein. SEIEN SIE AUSGERUHT UND NÜCHTERN Die Promillegrenze betragt sich auf 0,8, wenn Sie ein Boot fuhren. SEIEN SIE RUCKSICHTSVOLL Sicherheit und gutes Milieu sind gemeinsame Verantwortung. REDNINGSSELSKAPET SJØVETTREGLAR TENK TRYGGLEIK Kunnskap og planlegging minskar risikoen og aukar trivnaden. TA MED NØDVENDIG UTSTYR Utstyret må haldast i orden og væra lett tilgjengeleg. RESPEKTER VER OG FARVATN Båten må berre nyttast under eigna tilhøve. FØLG SJØVEGSREGLANE Reglane om vikeplikt, fart og lanterneføring må overhaldast. BRUK REDNINGSVEST ELLER FLYTEPLAGG Det er påbode med godkjent flyteutstyr til alle om bord. VER UTKVILT OG EDRU Promillegrensa er 0,8 når du fører båt. VIS OMSYN Tryggleik, miljø og trivnad er eit felles ansvar. Redningsskøyta Bergen Kreds ligg anten i Langevåg, Haugesund eller Skudeneshavn. Grafisk produksjon: Tonjer Grafisk, tlf Eskorteteneste 20. juni 11. august: Langevåg Sletta Haugesund og retur. Kvar mandag, onsdag og fredag kl 0800 frå Langevåg til Haugesund. Kl 1200 frå Haugesund til Langevåg. 15 nautiske mil - 3-3,5 timer. Sjøkart nr 17. Båtsportkart serie J. Tlf: Redningsskøyta:

3 FRILUFTSLOVEN ALLEMANNSRETTEN Friluftsloven gjev deg rett til fri ferdsle, men og ansvar når du ferdast i marka. Nedanfor har me sett opp nokre av dei viktigaste punkta i Friluftsloven: På sjøen er ferdsla fri for alle. Under ferdsel har einkvar rett til for kortare tid å dra opp båt eller kano på strandstrekning i utmark.utmark er udyrka mark, og omfattar det meste av vatn, strand, myr og fjell i Noreg. Opphald, rasting og solbading kan skje overalt kor dette ikkje er til utilbørleg fortrengsel for andre. I utmark er det lovleg å slå opp telt, raste og overnatte. På innmark må du ha løyve frå eigar. I naturen skal ein ferdast med omsyn. Forlat alltid staden slik du gjerna vil finna han igjen. Det er ikkje lov å nytta privat kai eller bryggje utan løyve frå eigar. FRITIDSFISKE Med stong eller handsnøre kan du fiska fritt etter saltvannsfisk frå land eller båt heile året. Ver merksam på lokale reglar og bestemmelsar om fiske etter bestemte artar. Innlandsfiske er regulert - sjekk reglane før du fiskar. Utførlege reglar og bestemmelsar om fritidsfiske finn du på desse nettsidene: og på Ver merksam på at hummaren er freda frå 1. januar til 1. oktober. Minstemål for hummaren er 25 cm. MAT I STRANDKANTEN Har du tenkt over at det finst anna enn fisk i havet som er etande? Prøv noko nytt neste gong du er på tur til sjøen. Du kan eta fleire tangartar, blåskjell og kråkebollar. Berre fantasien hindrar deg i å eta av havet sitt matfat. Blåskjellsuppe: 50 blåskjell 2 ss smør 3 ss kveitemjøl ca. 1 l. skjellkraft persille fløyte (mykje) Kok opp vatn med blåskjell. Lag lys saus av smør, mjøl og kraft. Ha i mykje fløyte og smak til med salt. Bruk rikelig med finhakka persille og server skjellsuppa med skjellmaten oppi. Blåskjellkontroll: Næringsmiddeltilsynet veit om skjella er etande. Ring blåskjelltelefonen NRK-tekst TV side 421 eller internett:

4 I SUNNHORDLAND Turistinformasjonar SUNNHORDLAND: Sveio: Fitjar: Etne: / Kvinnherad: Bømlo kommune: Bømlo Reiseliv: / Stord: / Fergevågen, Kvinnherad NORD-ROGALAND: Haugesund Byutvikling/reiseliv /54 Tysvær turistinfo: Karmøy: / Skudenes (juni- august) Bokn: Vindafjord: / Ølen: / Sauda vekst: Huglo Moster

5 I SUNNHORDLAND KVINNHERAD FITJAR: STORD: BØMLO: BÅTUTFARTSOMRÅDE: 1. Kalven på Sniltveitøy 2. Fergevågen på Varaldsøy 3. Vikjo i Dimmelsvik 4. Løkjelsøy 5. Kolsøy 6. Vetle Lauvøy 7. Bjøllebøvågen BÅTHAMNER: Gjermundshamn Varaldsøy Sundal i Mauranger Sniltveitsøy Rosendal Dimmelsvik Uskedalen Herøysundet Husnes Sunde Sæbøvik Larsstø Eidsvik Høylandsbygd Arnavik Åkar Hatlestrand BUNKERS: Gjermundshamn Varaldsøy Sundal BÅTUTFARTSOMRÅDE: 8. Eldøy 9. Smedholmen 10. Teløy 11. Tranøy BÅTHAVNER: Odd Larsen AS Fitjar Båtlag BUNKERS: Odd Larsen AS, Fitjar GASS: Odd Larsen AS, Fitjar FITJARØYANE BÅTUTFARTSOMRÅDE: 12. Sponavikjo ved Leirvik 13. Hystadstrendene 14. Breivikjo på Rommetveit BÅTHAVNER: Leirvik Huglo Sagvåg Haga Stord Verfts Motorbåtforening Sævarhagen småbåthamn BUNKERS: Leirvik,(kortautomat) Sagvåg Huglo GASS: Leirvik Sagvåg HYSTADSTRENDENE BÅTUTFARTSOMRÅDE: 15. Ulvesøy 16. Hiskjo 17. Barmane 18. Furuneset BÅTHAVNER: Biekronå Kafe i Espevær Langevåg Gjestehavn Moster Båtlag Kjødleren Røyksund Kanalen Båthavn Kulleseidkanalen Gjestehavn Siggjarvåg Båtlag Svortland Gjestehavn Rubbestadneset Båtlag Finnås Marina ved Kulleseidkanalen Skjeret i Brandasund BUNKERS: Espevær Brandasund Skjeret Moster Langevåg Siggjarvåg Sniltveitøy Rosendal Uskedalen Sunde Sæbøvik Larsstø Høylandsbygd Fjelbergssund Åkra GASS: E.G. Gausvik Sundal Eide`s Bensinstasjon i Eidsvik Fjelberg Landhandel LØKJELSØY Smedholmen er ein av Fitjarøyane som omfattar dei fleste øyane i Fitjar kommune. Friluftsrådet har lagt til rette med bryggjer, fortøyningsboltar og toalett på fire av øyane. På mange av øyane finst det store vågar som er gode hamner og lune ankringsplasser Foto: Håvard Hystad, Sunnhordland GASS: Espevær Brandasund Skjeret KULLESEIDKANALEN - ULVESØY Børøyfjorden ligg mellom Røyksundkanalen i aust og Kulleseidkanalen i vest. Ulvesøy, som ligg like aust forkulleseidkanalen har fine badeområde og ankringstilhøve. Løkjelsøy er ein mykje nytta båtutfartsstad. Her finn ein badeplassar, stiar og mellom anna tuftene etter eit østersoppdrett frå munketida ved Halsnøy Kloster. Straumøy er ei av øyperlene i Fitjar. På Hystadstrendene finn ein fleire badestrender og svaberg. Her er og naturreservat, bronsealdergraver og kolerakyrkjegard. Gjestebryggje i Sævarhagen småbåthavn. Sponavikjo ligg i gangavstand til Leirvik hamn. Børøyfjorden mot Siggjo Foto: Anders Stavland

6 I SUNNHORDLAND SVEIO: ETNE ØLEN BÅTUTFARTSOMRÅDE: 19. Slettene 20. Holsvika 21. Selsåsvika 22. Leirvågen BÅTHAVNER: Buavåg Auklandshamn Førde Valevåg Våg HOLSVIKA Holsvika ligg på vestsida av Ålfjorden rett sør for Tittelsnes. Her er bryggje, fleire strender og natursti. Her er til og med ein liten foss kor ein kan fanga småaure med hendene om ein er heldig. Holsvika er og eit fint utgangspunkt for ein tur opp på Trollvassnibba 462 meter over havet. Frå toppen har ein fantastisk utsikt i alle retningar. BÅTUTFARTSOMRÅDE: 23. Peparen i Skånevik, 24. Osnes ved Etne 25. Taraldsøy BÅTHAVNER: Etne Skånevik Fjæra i Åkrafjorden BUNKERS: Etne Skånevik GASS: Etne Shell Krambua Bensin Storkiosk i Skånevik TARALDSØY Taraldsøy er ei delvis skogkledd øy med gode hamneforhold og fleire bryggjer. Her finnst og tursti, badeplass, toalett og gode fiskemogelegheiter. BÅTUTFARTSOMRÅDE: 26. Romsa-øyane 27. Gardavikjo 28. Skjeljavika BÅTHAVNER: Vikebygd Bjoa Ølen Ølensvåg BUNKERS: Buo Landhandel på Innbjoa Statoil Servicesenter i Ølensvåg Shell i Ølen Vikebygd GASS: Statoil i Ølensvåg Diversen i Ølen GRINDANESET, ROMSA Romsaøyane består av to store og fleire mindre øyer. Heile dette øyriket er friområde. Her er fleire bryggjer rundt om på øyane og båtfester i svaberga. Gamle ferdselsvegar frå den tida då her budde mykje folk er i dag gode turvegar i et gammelt kulturlandskap.

7 ØLENSVÅG Alt i båt-motor og maskinreperasjonar Storkiosk Servicehall Vaskemaskin Egen tankbil Propan Bobiltømming Selvvaskeanlegg Diesel i Gjerdevik Tyske aviser Det du trenger - når du trenger det STATOIL SERVICE ØLENSVÅG TLF Motorar: NOGVA/NANNI - NOGVA/DEER MERCURY - MERCRUSER Båtar: UTTERN QUICKSILVER ARVOR ØIEN Larsstø båt og maskinservice Postboks 42, 5484 Sæbøvik Tlf Faks: Slipp - Traverskran 8 t. - Mobilkra 18 t. Reparasjon av båtar og motorar Gjestebrygge med diesel og vatn Rekvisitabutikk LARSSTØ BÅT & MASKINSERVICE SJÅ HER BÅTFOLK! Vask, impregnering og reparasjonar av kalesjar. Vi syr óg nye puter. Mindre reparasjonar kan utførast mens de ventar. Held til i lokaler på tømmerkaien i Utbjoa, flytebryggje rett ved. BJOA VELKOMMEN TIL Etne forbruksforening as Telefon Bjoa 5590 Etne tlf

8 I NORD-ROGALAND Moster SJØFUGLRESERVATA Sjøfuglreservata er avhengig av at alle respekterer vedtektene. Dei viktigaste er: * Ferdsel på land i reservata, og på sjøen innanfor ein avstand av 50 m. frå land, er forbode i tida 13. april til 1. august. * Planteliv, pattedyr, fuglar og dera reir, egg og ungar er freda mot uro og skader. * Jakt er forbode i tida 1. mars til 1. september (i nokon reservat heile året). * Inngrep i naturen, kasting av avfall eller anna forureining er forbode. *Camping og teltslaging er forbode i reservata.

9 I NORD-ROGALAND SAUDA VINDAFJORD: TYSVÆR: BOKN: BÅTUTFARTSOMRÅDE: 29. Nesøyra. Like før du kjem inn til Sauda ligg Nesøyra badeplass. Her er toalett og fast grillplass. Sauda sentrum er sjølvsagt eit turmål i seg sjøl, og det samme er Sand på sørsida av fjorden. På Sand finn du Ryfylkemuseet som mellom anna har utstillingar av gamle båtar. BÅTHAVNER: Sauda Turistsenter Sauda Motorbåt- BÅTUTFARTSOMRÅDE: 30. Otertong 31. Lie badeplass inne i Skjoldafjorden BÅTHAVNER: Sandeid Båthavn Vats Vikedal BUNKERS:Sandeid Vikedal Vats Kvaløy GASS: Sandeid Vikedal Kvaløy Camping BÅTUTFARTSOMRÅDE: 32. Dragavika 33. Notaflåt 34. Hamnaren 35. Borgøy 35a. Espevikholmane BÅTHAVNER: Straumen Båtlag (Skjoldastraumen) Skjoldastraumen Camping Sjøkroa Nedstrand Marina Hervik Kai Gismarvik Landhandel Borgøy Sjøhusferie Førre Båtforening K. Jørgensen i Slåttevik FRILUFTSOMRÅDE: 36. Ognahabn BÅTHAVNER: Alvestadkroken Føresvik BUNKERS: Alvestadkroken Føresvik GASS: Alvestadkroken Føresvik DUSJ OG TOALETT: Alvestadkroken forening BUNKERS: Sauda Motorbåtforening Esso OTERTONG BUNKERS: Hervik kai Gismarvik Landhandel Nedstand Skjoldastraumen OGNAHABN Smart GASS: Gismarvik Landhandel Nedstrand Skjol- GASS: Esso Leif Moe & co dastraumen NESØYRA HAMNAREN Nesøyra ligg ved utløpet av ein kanal som er eit minne frå andre verdskrigen. Her har Friluftsrådet lagt til rette med grillplass og badestrand. Otertong er eit stort friområde på ein odde inne i Skjoldafjorden. Her finn ein fleire lune badeviker, grillplass, og ilandstigningsbryggje på nordsida. Flotte svaberg, stor ballslette og god tumleplass for eventyrlystne ungar i alle aldre. Hamnaren ligg i opninga av Førlandsfjorden og har særs gode hamneforhold. Her er lagt til rette med fleire bryggjer og båtfester. Mykje nytta område med badestrand, grasbakke og ein liten skog kor ungane kan gjøyme seg eller klatre. Ognahabn har to bryggjer, grasbakke og badestrand. Landskapet er prega av lynghei, og ein kan og finne tufter etter gammal busetnad. Fin utsikt frå toppen av den 80 meter høge øya. Ein kan ofte få tak i ferske reker i Alvestadkroken. Dragavika i Førresfjorden

10 I NORD-ROGALAND KARMØY: HAUGESUND: BÅTUTFARTSOMRÅDE: 37. Lindøy 38. Åkrasanden 39. Visnes grubemuseum og friluftsområde 38.Dragøy BUNKERS: Kopervik Skudenes Åkrehamn Storesund GASS: Skudenes Avaldsnes Kopervik Statoil på Storasund Åkrehamn BÅTHAVNER: Kopervik Gjestehavn Norheim Båthavn Røyksundet Båtforening Skudenes Gjestehavn Storesund Båtforening. BÅTUTFARTSOMRÅDE: 40. Røvær BUNKERS: Røvær Landhandel Apollo Hasseløy i Haugesund Havnebunker (kortautomat) fyller rett på båten Ellers fleire bensinstasjonar i Haugesund. GASS: Havnebunker BÅTHAVNER: Smedasundet Gjestehavn Røvær Sjøhus SEPTIKKTØMMING: Apollo på Hasseløy Røvær er eit øysamfunn vest for Haugesund. Øyane ligg ein halv time med båt frå byen. Røvær er vår regions svar på Sørlandets Ny Hellesund, og her finn ein både post, butikk og skule. LOTESTRANDA PÅ RØVÆR LINDØY Lindøy er eit stort friluftsområde med turstiar, badeplassar, bryggje,bord og benker. Her er gode fiskeplasser ut mot Førdesfjorden. Er du heldig kan du få deg en sjøaure på kroken. Ta ein tur innom storlavvuen og steik auren din på grillstedet i lavvuen eller i Storevik. Kvart år har Friluftsrådet mellom 1500 og 2000 skuleungar på naturveiledning her. Både Røyksund Båtforening og Haugesund Seilforening har båthamner på Lindøy.

11 Fiske- og landstedsbåten fremfor noen Velkommen til H A U G E S U N D Terhi 6020 C m Tohatsu 25 HK el. start Ferdig montert m/fortøyningspakke leveres til Tlf Faks Alt i båtutstyr! Gaveartikler, barometer, ur, skipsklokker Ekkolodd, GPS, kartplotter, bryterpanel Kjetting, tauverk, sjakler, kauser Styrekabler, ventiler, flagg, årer Belysning, lanterner, kompass Redningsvester, flytedrakter Besintanker, lensepumper Toalett, vasker, rørdeler Bunnstoff, lakk, maling Båtseter, stoler, bord kun kr. 66,900,- Alt i fiskeutstyr! Utstyr for hav, vann og elv Stenger, sneller, snører, kroker Sluk, pilk flue, oppheng, svivler Jakker, vadebukser, støvler, hatter Båtfiske, fluefiske, agnfiske, slukfiske Vester, skrin, håver, klepper, vesker Spesialoppheng for storfisken i dypet Chr. Baardsen & Søn A/S Smedesundet Haugesund baardsen.no - Tlf: Fax: GENERELL INFORMASJON: Husk å melde ankomst til Havnevakta, tlf eller VHF kanal 12, hvis du skal ha offentlig kaiplass i Haugesund. Meld også fra om du ønsker å koble opp landstrøm under oppholdet. Våre søppelcontainere er plassert rundt omkring på Indre kai. Noen av disse er utstyrt med kodelås. Kontakt havnevakt pr. telefon for å få tilgang på kode for åpning og vær påpasselig med å låse igjen etter bruk. Ferskvann kan fritt tappes fra våre vannposter som er plassert på Indre kai. Husk å kveile opp slange etter bruk. SATSER FOR BRUK AV TJENESTER I 2003: Kaiavgift for fritidsbåt inntil 13 mtr. LOA...:NOK pr. påbegynt døgn Kaiavgift for fritidsbåt over 13 mtr. LOA...: NOK pr. påbegynt døgn Under festivaler kan kaiavgift økes til hhv...: NOK / pr. påbegynt døgn Tilkobling og bruk av strøm for båt inntil 13 mtr...: NOK 60.- pr. døgn Tilkobling og bruk av strøm for båt over 13mtr...: NOK pr. døgn VIKTIGE TELEFONER: Havnevakt (24 timer) / VHF 12 / 16 Brann Akutt foruresning/oljevern Politi Sykehus/ulykke Brovakt Strømsund, Kopervik / Brovakt Storøy, Torvastad / Vi håper du får et fint opphold, og ønsker velkommen igjen!

12 GENERELL INFORMASJON: Gassbehandlingsanlegget har eget havnereglement som er gjeldende for alle båter innenfor sikringssonen. Kårstø havn omfattes av 3 kaier for lasting av gass/lettoljer, en stykkgodskai østenfor disse og en taubåtkai vest for anlegget. Tre taubåter har fast tilholdsted her. Godt synlige «landemerker» på anlegget er to høye flammetårn i østre del av fabrikken og to store lagertanker (kondensat) helt i vest. Det kan forekomme gassutslipp fra skip som laster. Seilingshøyde ved Frekasund bro er sju meter. Det er mulighet for å fortøye i flytebrygge i Austrevågen. REGLER: Kårstø havn ligger innenfor en sikringssone på 200 meter fra land og er avmerket i sjøkart 18. Ingen skip, lystbåter og fiskebåter kan gå inn i sikringssonen uten tillatelse. Overtredelser kan få alvorlige konsekvenser, og føre til anmeldelse med bøter som følge. Gule varslingsskilt er satt opp på bro i Frekasundet, lastekaiene og på Ytre Kråka. Utenfor sikringssonen er det forbudt å sette ut fiskeredskaper som kan hindre ferdsel inn/ut av Kårstø havn. Kommunikasjon mellom fartøy og Kårstø havn foregår på VHF kanal 11. Overettmerker på Susort og Ognakalven viser grenselinjene. Alle må holde godt klar og ikke være til hinder for skip som manøvrerer inn/ut av Kårstø havn. VIKTIGE TELEFONER: Havnesjef (dagtid) Havnekontor (dagtid) eller Skiftleder (24 timer)

13 Trygghet på sjøen Medlemskap i Redningsselskapet gir deg trygghet på sjøen! Medlem i Redningsselskapets KystPatrulje. For bare kr. 500,- pr. år får du bl.a. disse medlemsfordelene: Gratis Kystens egen veibok «Ferie og fritidshamner» Gratis eskorte over utsatte havstrekninger Gratis slep, assistanse, dykking (innenfor 1t varighet) GRATIS ESKORTE Medlemskap i Redningsselskapet For bare kr. 175,- kan du være med på å støtte opp om vårt viktige arbeid med å redde liv og berge verdier. Som medlem vil du fire ganger i året motta medlemsbladet RedningsSkøyta. Her kan du lese om vår virksomhet og benytte deg av ulike medlemstilbud. SLEP ASSISTANSE DYKKING VEIBOK Redningsslskapet trenger deg! Ta kontakt med: Redningsselskapet Rogaland, Skansengt. 15, 4006 Stavanger. Tlf , mobil: Redningsselskapet Hordaland, Strandgaten 199, 5004 Bergen Tlf , mobil: Redningsskøyta Brann 110 Politi 112 Ambulanse 113

Vestkystparken. Vestlandets skjærgårdspark med mer enn 300 friluftsperler

Vestkystparken. Vestlandets skjærgårdspark med mer enn 300 friluftsperler Vestkystparken Vestlandets skjærgårdspark med mer enn 300 friluftsperler Skjærgårstjenesten En effektiv drift av friluftsområder til sjø sikrer allmennheten tilgang til et utstrakt nett av perler langs

Detaljer

Kysten er din - regler for fritidsfiske i sjøen

Kysten er din - regler for fritidsfiske i sjøen Bokmål - 2011 Kysten er din - regler for fritidsfiske i sjøen Kysten er din 2011 1 Innhold Nye regler 4 Redskap 4 Tillatte redskap 4 Norges historie og utvikling er nært knyttet Begrensninger 5 Teiner

Detaljer

aturen er for alle! Et par ganger per måned En gang per uke

aturen er for alle! Et par ganger per måned En gang per uke N aturen er for alle! Nordmenn flest er glad i naturen. Fra vi var små, har vi klatret i trær, gått på ski, plukket bær i skogen og fisket i bekken. Noen av oss har hatt denne muligheten rett utenfor kjøkkendøra,

Detaljer

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 1 2008-120 årgang

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 1 2008-120 årgang Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 1 2008-120 årgang Leder Trygg Havn Misjonsoppdraget Av daglig leder Roald Øvrebø Den indre Sjømannsmisjon Den indre Sjømannsmisjon ble stiftet i 1880

Detaljer

Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008

Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008 Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008 Visitasforedrag i Fitjar kyrkje Side 4-5 Konfirmasjon i Sveio Side 8 Biskopen sin siste visitas gjekk til Fitjar Prestar på Aker Solutions Babel i revers Alfa Heilt

Detaljer

Velkommen til skattejakt! Finn opplevingar frå hav til fjell.

Velkommen til skattejakt! Finn opplevingar frå hav til fjell. Magasin for ØYRIKET I ROMSDAL 2014. Alt frå opplevingar til næringsliv www.oyriket.no Velkommen til skattejakt! Finn opplevingar frå hav til fjell. Legg sykkelturen innom Bestestaua på Orten. Side 4 Les

Detaljer

FORSTUDIE Utvikling av hamnebassenget/ industriområdet Vikane

FORSTUDIE Utvikling av hamnebassenget/ industriområdet Vikane Consulting FORSTUDIE Utvikling av hamnebassenget/ industriområdet Vikane 16. desember 2013 Askvoll Kommune, Askvoll Næringsutvikling - Rom for eventyr Forord Forord I 2012 utarbeida Omstillingstyret i

Detaljer

Rapport til Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet og Statens Forurensningstilsyn

Rapport til Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet og Statens Forurensningstilsyn Geografisk minsteavstand mellom seismiske undersøkelser/ testing og fiskeriaktivitet/ fangst som ett ytterligere virkemiddel i regulering av seismisk aktivitet Rapport til Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet

Detaljer

Planomtale for kommuneplanen sin arealdel

Planomtale for kommuneplanen sin arealdel UTKAST TIL HØYRING JUNI 2013 Planomtale for kommuneplanen sin arealdel 2013-2025 Sandøy kommune Arealdelen av kommuneplanen vil bygge på mål som er formulert i samfunnsdelen. Desse måla peikar på resultatet

Detaljer

Trø varsomt. - tips til den som bryr seg...

Trø varsomt. - tips til den som bryr seg... Trø varsomt - tips til den som bryr seg... Forord Våre holdninger endres med tiden. Fram til 1990-tallet var det f.eks. helt vanlig at folk på landsbygda hadde egne søppelfyllinger bak låven. Dette er

Detaljer

Håndbok for tilrettelegging av turruter i fjellet, i skogen og langs kysten.

Håndbok for tilrettelegging av turruter i fjellet, i skogen og langs kysten. merkehåndboka Håndbok for tilrettelegging av turruter i fjellet, i skogen og langs kysten. Utgitt av Den Norske Turistforening Friluftsrådenes Landsforbund Innovasjon Norge merkehåndboka Håndbok for tilrettelegging,

Detaljer

Kulturarven VERN GJENNOM BRUK. TEMA: Barn og unge. Magasinet med reportasjar og artiklar om vern gjennom bruk i vår tid

Kulturarven VERN GJENNOM BRUK. TEMA: Barn og unge. Magasinet med reportasjar og artiklar om vern gjennom bruk i vår tid Kulturarven Magasinet med reportasjar og artiklar om vern gjennom bruk i vår tid TEMA: Barn og unge Nr. 64 juni 2013 Frå jord til bord på Tytingen side 10 Guddalstunet side 26 GJESTESKRIBENTEN: Else «Sprossa»

Detaljer

BBL BODØ LOKAL TRENGER SALTEN BALKONGREVOLUSJON MAGASINET VOKTERNE PÅSKE- ENGASJERTE ØL-SUKSESS DELTAKERE PÅ KURS. Nr.1 / 2015

BBL BODØ LOKAL TRENGER SALTEN BALKONGREVOLUSJON MAGASINET VOKTERNE PÅSKE- ENGASJERTE ØL-SUKSESS DELTAKERE PÅ KURS. Nr.1 / 2015 BBL BALKONGREVOLUSJON Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag Nr.1 / 2015 MAGASINET LOKAL ØL-SUKSESS ENGASJERTE DELTAKERE PÅ KURS PÅSKE- VOKTERNE BODØ TRENGER SALTEN Illustrasjon: Øyvind Westgård Siden 1. januar

Detaljer

Noen steder er vakrere enn andre..

Noen steder er vakrere enn andre.. Nye Herdla Golf Panorama Herdla Fort Herdla Kirke Herdla Gård Fuglereservatet Båthavn Herdlevågen Gjestehus Herdla Fjordhytter Herdla Museum Valen Herdla Ferie & Fritid Rullestensstranden Fremtidig klubbhus

Detaljer

GOD RUSFOREBYGGING FOLKEHELSEARBEIDET S 04. VEILEDER til støtte og hjelp S 08. Kommunene og alkoholpolitikken s 05

GOD RUSFOREBYGGING FOLKEHELSEARBEIDET S 04. VEILEDER til støtte og hjelp S 08. Kommunene og alkoholpolitikken s 05 GOD RUSFOREBYGGING Et temamagasin om kommuner og rusarbeid RUSFOREBYGGENDE ARBEID EN DEL AV FOLKEHELSEARBEIDET S 04 VEILEDER til støtte og hjelp S 08 Kommunene og alkoholpolitikken s 05 Tidlig intervensjon

Detaljer

Foreldreansvar. samværsrett

Foreldreansvar. samværsrett Foreldreansvar og samværsrett Råd og hjelp Familievernkontorer Fylkesmannen NAV lokalt Sosialtjenesten Prest PP-tjenesten, BUP Barnevernet Advokat Fri rettshjelp Familievernet gir et gratis lavterskeltilbud

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Aktiv kvar dag i barnehagen

Aktiv kvar dag i barnehagen Aktiv kvar dag i barnehagen Mål Hordaland fylkeskommune har ansvar for å legge til rette for fysisk aktivitet i kvardagen. I Fylkesdelplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2008-2012 Aktiv kvar dag,

Detaljer

Padling er blitt veldig populært, og da spesielt i havkajakk. Aktiviteten passer for utøvere i alle aldre og begge kjønn.

Padling er blitt veldig populært, og da spesielt i havkajakk. Aktiviteten passer for utøvere i alle aldre og begge kjønn. Kystfriluftslivets utvikling sett fra kajakk Bilde 1: Startside Først vil jeg få lov til å takke arrangørene for at jeg fikk anledning til å komme hit for å dele mine erfaringer med dere. Jeg er ikke forsker,

Detaljer

Din Livsforsikring. På Sjøen!

Din Livsforsikring. På Sjøen! Din Livsforsikring På Sjøen! Redningsvest Null Promille Sjøvettreglene Brannslukking Kasteline Lanterner Badevett Flyteutstyr Promille Utstyrsliste Båter i åpent farvann Det er påbudt å ha egnet flyteutstyr

Detaljer

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 E t t e r n ø d v e n d i g... N y s t a r t p å F j e l l t u n F r i s k u s f r å f j o r d a n e K a r m ø y k a l l e r M e d h a m m e r o g k o s t 3 R e k t o r s

Detaljer

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Informasjon frå Sula kyrkjelyd Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Enten du trur, tvilar eller berre er nysgjerrig, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja. I konfirmasjonstida får du lære meir om deg sjølv

Detaljer

Sikkerhet i felt på Svalbard

Sikkerhet i felt på Svalbard Sikkerhet i felt på Svalbard Denne brosjyren vil gi deg en oversikt over de viktigste sikkerhetsfaktorene du må ta hensyn til ved ferdsel i felt på Svalbard. Innholdet gir ikke alle svarene eller detaljerte

Detaljer

Temakveld aktiviteter- hva gjør vi sammen, 2,5 timer

Temakveld aktiviteter- hva gjør vi sammen, 2,5 timer Temakveld aktiviteter- hva gjør vi sammen, 2,5 timer Denne temakvelden er utarbeidet av Grethe Nygaard og Sølvi Folkedal i Askøy kommune i samarbeid med Høgskolen i Bergen. Denne kvelden med tema «Aktiviteter-

Detaljer

The Norwegian Tall Ships magazine. Sørlandet Christian Radich Statsraad Lehmkuhl. Norges maritime stoltheter også for fremtiden?

The Norwegian Tall Ships magazine. Sørlandet Christian Radich Statsraad Lehmkuhl. Norges maritime stoltheter også for fremtiden? Sørlandet Christian Radich Statsraad Lehmkuhl Norges maritime stoltheter også for fremtiden? The Norwegian Tall Ships magazine Blant de syv fjell ligger Norges maritime hovedstad med landets største flåte

Detaljer

Unner du borna det unike? Runde kystleirskule

Unner du borna det unike? Runde kystleirskule Unner du borna det unike? Runde kystleirskule Runde kystleirskule Stupbratte klipper med yrande liv. Grøne bakkar mot djupblått hav. Eit samfunn omkransa av skumsprøyt. Idyllisk busetnad, men også ei dramatisk

Detaljer

God Jul. Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12. Trygve om jula som var Side 14-15. Røysterett for Alle 25 år Side 16-20

God Jul. Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12. Trygve om jula som var Side 14-15. Røysterett for Alle 25 år Side 16-20 Jula 2013 9. årgang Laussal kr. 50,- God Jul Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12 Trygve om jula som var Side 14-15 Røysterett for Alle 25 år Side 16-20 Jul i barnehagen Side 32-34

Detaljer

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 TØFT, MEN VERDT DET Trine Lise med hjerte for fostermor s 12 TOMMY SVINDAL LARSEN VENTER PÅ FOSTERBARN s 04 Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 02 LEDER Innhold 03 IKKE alle BaRN KaN bo hjemme I Norge

Detaljer