Bien og blomsten. - det livsviktige samspillet. Frode Ødegaard.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bien og blomsten. - det livsviktige samspillet. Frode Ødegaard."

Transkript

1 Bien og blomsten - det livsviktige samspillet Frode Ødegaard

2 Hva er bier? Planteetende veps! Oppsto for millioner år siden (sen Kritt-tid) Apoidea Anthophila 7 familier innen Apoidea (graveveps og bier) Ca arter på jorda

3 Hva er bier? Våre mest avanserte insekter Arbeidsdeling, yngelpleie, orienteringsevne, kommunikasjon Solitære arter Vedlevende, marklevende og parasittiske arter Sosiale arter Humler (ettårige) Honningbie (flerårige)

4 Bier er insektenes fugler Biene har fjær....og de lager reir legger noen få egg og har yngelpleie

5 Bier i Norge 206 arter påvist i Norge Honningbie (Apis melifera i Apidae) Villbier (6 familier innen Apoidea) 1 art 205 arter (Colletidae, Andrenidae, Halictidae, Megachilidae, Melittidae, Apidae) Humler er villbier i slekten Bombus (Apidae) 35 arter

6 Honningbia (Apis melifera) Danner flerårige samfunn (sosiale) 29 underarter (fire hovedgrupper) To spredningsveier til Europa (østlig og vestlig hovedgruppe) Usikkert om opprinnelsen er Asia eller Afrika Foto: G. O. Nilsen Alle honningbier i Norge er introdusert, men har trolig vært naturlig i varmere klimaperioder

7 Villbier Humler (sosiale) Ansvarsgruppe for Norge Hele 35 av verdens 250 arter hos oss (14 %) Nordlig gruppe Bakkehumle (Bombus humilis) NT Andre villbier (solitære) Mange arter med spesialisert levesett Sørlig gruppe Foto: A. Staverløkk, NINA Ildsandbie (Andrena marginata) EN

8 Reirplass Marklevende bier Foto: Å. Viken Foto: FØ

9

10 Vedlevende bier Foto: FØ

11 Vedlevende bier Pollenkilde Foto: Å. Viken

12 Parasittiske bier Vepsebier (Nomada spp.) Kjeglebier (Coelioxys spp.) Blodbier (Sphecodes spp.)

13 Polleninnsamling Buksamlerbier (Megachiliidae) Beinsamlere (de andre familiene)

14 Viktige bieplanter Selje og vier Erteplanter Rødknapp/blåknapp Kurvplanter Blåklokke Lyngvekster

15 Kresne (oligolektiske) bier lundhumle steinhumle ildsandbie storbladskjærerbie kløverhumle rødknappsandbie lushatthumle

16 Bruk av bier og humler i Norge Honningbier Honningproduksjon Tilleggspollinering av oljevekster og bær- og frukttrær Humler Oppdrett av mørk jordhumle Bombus terrestris for bruk i drivhus Langtungete humler for pollinering av kløver Villbier inkl. humler er svært viktige i Norge

17 Birøkt år gamle hulemalerier Voksbiter i Osebergskipet (år 800) Utgravinger i Oslo (ca. år 1200) Birøkt kom i gang i Norge på slutten av 1700-tallet

18 Biene er viktige % av maten vi spiser er pollinert av bier Verdien av bienes arbeid er i 2008 anslått til milliarder kr pr. år Gallai, N et al. (2008) Ecol. Econ. EU anslår at 84 % av Europas planter pollineres av bier! Det er ikke bare honningen vi kan takke biene for: Epler, pærer, kirsebær, bringebær, jordbær, tyttebær, blåbær, molte +++ pollineres nesten utelukkende av bier!

19 Spesialiserte pollinatorer Moreller, kirsebær etc: Andrena caranthonica, Lasioglossum spp. Bombus spp., Osmia bicornis (rufa) Eple, pære: Andrena varians, Lasioglossum spp. Bombus spp. Bringebær: Andrena fucata, A. fulvipes, Panurginus romani, Lasioglossum spp. Bombus spp. Jordbær: Andrena minutula gr. Tyttebær, blåbær: Bombus spp. Osmia spp. Andrena lapponica, Lasioglossum spp. Rødkløver: Bombus spp. (hagehumle og åkerhumle) Oljevekster: Andrena cineraria, A. minutula gr. m.fl.

20 men biene har trøbbel Tambie (Apis mellifera) CCD (Colony Collapse Disorder 2006) Trolig rapportert første gang i Gradvis økning i USA, Europa 2,5 millioner kuber forlatt siden % av bestandene tapt Foreløpig ikke påvist i Norge

21 Mulige årsaker til CCD Årsaker ikke fullstendig kjent, men høyst sannsynlig en kombinasjon av ulike faktorer Pestisider som tas opp i planter (neonikotinoider), imidacloprid, triacloprid (Biscaya). Spor av ulike 55 pesticider i bivoks RNA-virus (IAPV) knyttet til CCD. RNA-virus kan smitte gjennom pollen Høye nivåer av mikrosporidium-sopp (Nosema ceranae) Stress (miljøendringer, sykdommer osv.) Tap av genetisk variasjon Varroa destructor svekker immunforsvaret og kan overføre sykdommer (vingevirus) Ingen dokumentasjon på at stråling og genmodifiserte planter har betydning!

22 Neonikotinoider Drakamp i EU: vedtak 29 april 2013 Forbud mot tre stoffer (imidacloprid, clothianidin og thiamethoxam) i 2 år Mattilsynet innfører lignende vedtak i Norge fra 2014 Fortsatt bruk på potet og høstsådd korn og i drivhus Andre «mindre skadelige» neonikotinoider fortsatt i bruk

23 Tapet av honningbier er foreløpig en økonomisk sak

24 og villbiene har sine krav...

25 Norsk Rødliste Bier (Apoidea, Anthophila) 202 arter i Norge RE CR EN VU NT DD 66 arter på Rødlista (33 %) RE: 12 arter CR, EN, VU: 26 arter NT: 25 arter DD: 3 arter

26 Reduksjon i diversitet fra Fra Bommarco et al. 2012

27 Bilder fra TILBAKEBLIKK.NO. Foto: Oscar Puschmann Landskapsendringer slåttemark S Sør-Fron, Oppland Søndre Land Oppland

28 Bilder fra TILBAKEBLIKK.NO. Foto: Oscar Puschmann Landskapsendringer gjengroing Gjerstad, Aust-Agder Tjøme, Hvasser

29 Honningbier og villbier sammen? Økt pollinering Konkurranse Høy tetthet av honningbier Lav tetthet av blomster Truete arter Overføring av sykdommer DMV-virus Fürst et al Nature, 506: Foto: J.O. Gjershaug

30 Fremmede planter Svært attraktive for bier og humler Lupin, kanadagullris, kjempespringfrø God pollinering medvirkende for spredning Endrer pollinatorsammensetning Foto: J.O. Gjershaug

31 Andre faktorer Sykdom og parasitter Genetisk utarming Klimaendringer Innsamling Biltrafikk og vegkanter Dødelige trekkplanter Foto: Roar Ree Kirkevold

32 Foto: A. Staverløkk, NINA Rødknappsandbie (Andrena hattorfiana)

33 Photo: FØ

34

35 Litt om hva som skjer i dag Forskning Kartlegging Forvaltning Overvåking Formidling Nomada subcornuta Foto: Arnstein Staverløkk

36 Forskning «Effekter av pesticider (neonikotinoider) i Norge» Bioforsk m.fl. «Betydningen av landskapsstrukturer for diversiteten av pollinatorer» NINA «Sikring av frøproduksjon hos kløverprodusenter» NFR «Pollination defict» FAO/Miljødirektoratet «Konkurranseforhold mellom humler og tambier» «Verdien av pollinering i Norge» Søknad: BEE-SECURITY Fra kultivering til symbolart og politikk (Bygdeforskning, NTNU, NINA, S&L)

37 Kartlegging Nærmere 30 nye biearter påvist gjennom ulike kartleggingsprosjekter Gjensøk på gamle lokaliteter Revisjon av museumsmateriale (ca. 10 arter tidligere rapportert er feilbestemt og må strykes som norske)

38 Viktige handlingsplaner for bier

39 Handlingsplaner for enkeltarter

40 Overvåking av humler Naturindeks for Norge Involvering av frivillige Faste flater (1,5 x 1,5 km) i flere fylker Fokus på vanlige arter

41 Formidlingseksplosjonen!

42 Humler Antall registreringer i Artskart

43 Ekstrem økning i interesse for humler i Norge Antall registreringer i Artskart

44 HVORFOR!!! Fascinerende dyr for folk flest Internasjonal fokus Økonomisk interesse Bevisst formidlingsstrategi

45

46 Norske navn

47 Felthåndboka

48 Humle- plakaten

49

50

51 Populærvitenskapelig formidling

52 TV og radio-innslag

53 Aviser

54

55 Nyere bøker

56 Humlenøkler på nett Tilrettelagt for nett og smarttelefoner

57 Sosiale medier

58 Humle-quiz!

59 Foreninger og grupper Norges birøkterlag, Norsk entomologisk forening Det Norske Hageselskap Beitostølen humleklubb BYBI La humla suse (fb-gruppe) Blogger (Moseplassen, humleskolen, beetlebee.me) Summende hager (fb-gruppe, kampanje med MD)

60 Foto: Agne Ødegaard Takk for oppmerksomheten!

Verdens viktigste summetone

Verdens viktigste summetone Verdens viktigste summetone NRK desember 2013 (30/45 min.) Regi: Gunnar O. Nilsen http://vimeo.com/57488796 Litt om humler i Norge og faglig grunnlag for handlingsplan Frode Ødegaard & Jan Ove Gjershaug

Detaljer

Frode Ødegaard, NINA

Frode Ødegaard, NINA Frode Ødegaard, NINA Bier og humler er storpolitikk 25. mai 2015 13. mai 2013 7. mai 2014 Humleregistreringer i Norge 12000 Antall registreringer av humler i Artskart 2000 10000 8000 6000 4000 2000 0 1880-89

Detaljer

Frode Ødegaard, NINA

Frode Ødegaard, NINA Frode Ødegaard, NINA Kaffe (Costa Rica) Pollineres av bier fra skogen 20 % mer kaffe 1 km fra skogen bedre kvalitet (27 % færre dårlige bær) pollineringsverdien av skog (A og B) = $60,000/år (7% av gårdens

Detaljer

Humler. Innholdsfortegnelse. Demo Version - ExpertPDF Software Components. Side 1 / 7

Humler. Innholdsfortegnelse. Demo Version - ExpertPDF Software Components.  Side 1 / 7 Humler Innholdsfortegnelse http://test.miljostatus.no/tema/naturmangfold/arter/humler/ Side 1 / 7 Humler Publisert 19.05.2015 av Miljødirektoratet Humlene spiller en nøkkelrolle i økosystemene, fordi de

Detaljer

Kurs for bønder om rødkløver-pollinering og rødlista humler med mer

Kurs for bønder om rødkløver-pollinering og rødlista humler med mer Kurs for bønder om rødkløver-pollinering og rødlista humler med mer Østfold og Akershus februar 2015 Roald Bengtson (La Humla Suse) Pollinering av jordbruksvekster (1) Samspill mellom bønder, planter og

Detaljer

Humler. Innholdsfortegnelse. Side 1 / 10

Humler. Innholdsfortegnelse.  Side 1 / 10 Humler Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/tema/naturmangfold/arter/humler/ Side 1 / 10 Humler Publisert 28.04.2017 av Miljødirektoratet Humlene spiller en nøkkelrolle i økosystemene, fordi de

Detaljer

Naturlige pollinatorers rolle i frukt og bærhagen

Naturlige pollinatorers rolle i frukt og bærhagen Naturlige pollinatorers rolle i frukt og bærhagen YNGHILD STORHAUG NIBIO ULLENSVANG NORSK BÆRSEMINAR 2016 Pollinering som en økosystemtjeneste i landbruket Mange jordbruksvekster, blant annet frukt og

Detaljer

Trond Gjessing Norges Birøkterlag

Trond Gjessing Norges Birøkterlag Trond Gjessing Norges Birøkterlag Birøkt i Norge Ca 3.000 birøktere (ca. 2.500 medlemmer) Ca 50.000 bikuber 3.000.000.000 bier 1.500 tonn honning 0-60 kg honning pr. bifolk 1 Verdien av birøkt i Norge

Detaljer

Bienes forunderlige verden og birøktens betydning i deres region. Trond Gjessing Seniorrådgiver Norges Birøkterlag

Bienes forunderlige verden og birøktens betydning i deres region. Trond Gjessing Seniorrådgiver Norges Birøkterlag Bienes forunderlige verden og birøktens betydning i deres region Trond Gjessing Seniorrådgiver Norges Birøkterlag Norges Birøkterlag presentasjon 06.02.2019 Bier og blomster Samspill i naturen Selbestøvende

Detaljer

Kartlegging av humler og dagsommerfugler i blomsterfelt på Steinssletta i Hole i Buskerud august 2015

Kartlegging av humler og dagsommerfugler i blomsterfelt på Steinssletta i Hole i Buskerud august 2015 Kartlegging av humler og dagsommerfugler i blomsterfelt på Steinssletta i Hole i Buskerud august 2015 Roald Bengtson Notat Oslo, #1. november 2015 Publikasjonen refereres slik: Bengtson, R. 2015. Kartlegging

Detaljer

Å beskytte honningbier utfordringer og løsninger

Å beskytte honningbier utfordringer og løsninger Å beskytte honningbier utfordringer og løsninger ALT OM BIEN Det er ingen tvil om at honningbier må beskyttes slik at de fortsatt kan produsere honning, og utføre pollinering som er svært viktig for matproduksjonen.

Detaljer

Humler imponerende og trivelige bier

Humler imponerende og trivelige bier Humler imponerende og trivelige bier Foredrag på FORSKERFRØ 2015 i Oslo 2. februar Roald Bengtson (La Humla Suse) Litt om foreningen La Humla Suse (LHS) Stiftet formelt i 2013. Jobber for å spre kunnskap

Detaljer

Nytt prosjekt: Bedre pollinering av rødkløver ved hjelp av humler og honningbier (PolliClover) Lars T. Havstad, Bioforsk Øst Landvik

Nytt prosjekt: Bedre pollinering av rødkløver ved hjelp av humler og honningbier (PolliClover) Lars T. Havstad, Bioforsk Øst Landvik Nytt prosjekt: Bedre pollinering av rødkløver ved hjelp av humler og honningbier (PolliClover) Lars T. Havstad, Bioforsk Øst Landvik Kompetanseprosjekt for næringslivet (KPN) Finansiering / samarbeidspartnere:

Detaljer

Arealbruk i offentlege og private rom

Arealbruk i offentlege og private rom Miljøvernavdelingen Arealbruk i offentlege og private rom Innspillsmøte for nasjonal strategi for pollinerende insekter, 26. september 2016 Øystein Røsok, Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fotos: Kjell Magne

Detaljer

Humler i Norge. Roald Bengtson (La Humla Suse)

Humler i Norge. Roald Bengtson (La Humla Suse) Humler i Norge Roald Bengtson (La Humla Suse) Kunnskap er viktig Rundt 250 arter av humler i verden, og 35 av dem er påvist i Norge Robuste organismer, men flere arter er truet Humlers situasjon i moderne

Detaljer

Kurs om humler og relatert for kommuneansatte i Østfold, Oslo og Akershus

Kurs om humler og relatert for kommuneansatte i Østfold, Oslo og Akershus Kurs om humler og relatert for kommuneansatte i Østfold, Oslo og Akershus Østfold 3. mars og Akershus 5. mars 2015 Roald Bengtson (La Humla Suse) Humlers forekomst og biologi/økologi Rundt 250 arter av

Detaljer

Humler. 23. mars 2016. Roald Bengtson

Humler. 23. mars 2016. Roald Bengtson Humler 23. mars 2016 Roald Bengtson Humler i Østfold, Norge og globalt Åkerhumle på ullsalvie Rundt 250 arter av humler i verden (mest på den nordlige halvkule), og 35 i Norge (det er humler overalt hos

Detaljer

Parasitter i norsk birøkt

Parasitter i norsk birøkt Parasitter i norsk birøkt Kristoffer Tysnes, Parasittologisk laboratorium, NMBU DNV fagkurs; Kurs i bisykdommer for veterinærer, 10 juni 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Oversikt -

Detaljer

Last ned Bienes liv - Trond Vidar Vedum. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Bienes liv Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Bienes liv - Trond Vidar Vedum. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Bienes liv Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Bienes liv - Trond Vidar Vedum Last ned Forfatter: Trond Vidar Vedum ISBN: 9788203297106 Antall sider: 125 Format: PDF Filstørrelse: 18.98 Mb Bli med inn i bienes fascinerende verden. I denne

Detaljer

Om BIEDØD og dens konsekvenser

Om BIEDØD og dens konsekvenser Om BIEDØD og dens konsekvenser ANDERS NIELSEN 1 OG ØRJAN TOT- LAND 2 1 Senter fro Økologisk og Evolusjonær Syntese (CEES), Biologisk Ins tu, Universitetet i Oslo 2 Ins tu for Naturforvaltning, Universitetet

Detaljer

Biehelse i Europa. Fakta og tall

Biehelse i Europa. Fakta og tall God birøkting! Biehelse i Europa. Fakta og tall Sammendrag av den nyeste informasjonen om biehelse i Europa SAMMENDRAG Hensikten med dette dokumentet er å samle den nyeste tilgjengelige informasjonen om

Detaljer

Humler i Norge. Kjennetegn, utbredelse og levesett. Frode Ødegaard Arnstein Staverløkk Jan Ove Gjershaug Roald Bengtson Atle Mjelde.

Humler i Norge. Kjennetegn, utbredelse og levesett. Frode Ødegaard Arnstein Staverløkk Jan Ove Gjershaug Roald Bengtson Atle Mjelde. NINA Faktabøker Humler i Norge Kjennetegn, utbredelse og levesett Frode Ødegaard Arnstein Staverløkk Jan Ove Gjershaug Roald Bengtson Atle Mjelde Norsk institutt for naturforskning Innhold Humler Bombus

Detaljer

Lær hvordan pollinerende insekter lager sjokolade, kaffe, frukt og bær!

Lær hvordan pollinerende insekter lager sjokolade, kaffe, frukt og bær! Lær hvordan pollinerende insekter lager sjokolade, kaffe, frukt og bær! En buss full av kunnskap om blomster og bier 1 POLLINERENDE INSEKTER ER I VINDEN SOM ALDRI FØR Humlebuzz er et skoleprosjekt som

Detaljer

Humler, Produksjon, Import og Importforbud Hva kan Sverige lære av Norge? Av Atle Mjelde Biolog Alnarp 6. desember 2018

Humler, Produksjon, Import og Importforbud Hva kan Sverige lære av Norge? Av Atle Mjelde Biolog Alnarp 6. desember 2018 Humler, Produksjon, Import og Importforbud Hva kan Sverige lære av Norge? Av Atle Mjelde Biolog Alnarp 6. desember 2018 2 Norsk humle oppdrett og import Tiden er knapp, så Jeg har valgt å dele foredraget

Detaljer

Kartlegging av humler og dagsommerfugler i blomsterfelt på Steinssletta i Hole i Buskerud 20. juli Roald Bengtson

Kartlegging av humler og dagsommerfugler i blomsterfelt på Steinssletta i Hole i Buskerud 20. juli Roald Bengtson Kartlegging av humler og dagsommerfugler i blomsterfelt på Steinssletta i Hole i Buskerud 20. juli 2017 Roald Bengtson Publikasjonen refereres slik: Bengtson, R. 2018. Kartlegging av humler og dagsommerfugler

Detaljer

Hva er en rødliste? En rødliste er en gruppevis sortering av arter basert på deres risiko for å dø ut fra Norge

Hva er en rødliste? En rødliste er en gruppevis sortering av arter basert på deres risiko for å dø ut fra Norge Hva er en rødliste? En rødliste er en gruppevis sortering av arter basert på deres risiko for å dø ut fra Norge Viktig grunnlag for en kunnskapsbasert forvaltning av naturmangfold Objektiv og etterprøvbar!

Detaljer

Morgendagens miljøproblematikk Christian Steel SABIMA

Morgendagens miljøproblematikk Christian Steel SABIMA Morgendagens miljøproblematikk Christian Steel SABIMA Sogndal 15. april 2015 Morgendagens miljøproblematikk kjente vi i går Christian Steel SABIMA Sogndal 15. april 2015 Masseutryddelser Tusen slekter

Detaljer

Vurdering av risiko for biologisk mangfold ved innførsel av mørk jordhumle Bombus terrestris til Norge. Jan Ove Gjershaug Frode Ødegaard

Vurdering av risiko for biologisk mangfold ved innførsel av mørk jordhumle Bombus terrestris til Norge. Jan Ove Gjershaug Frode Ødegaard Vurdering av risiko for biologisk mangfold ved innførsel av mørk jordhumle Bombus terrestris til Norge Jan Ove Gjershaug Frode Ødegaard NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie fra

Detaljer

Innspill til Faggrunnlag for ein nasjonal strategi for pollinerande insekt

Innspill til Faggrunnlag for ein nasjonal strategi for pollinerande insekt Norges miljø- og biovitenskapelige universitet INA - Institutt for naturforvaltning Landbruksdirektoratet postmottak@landbruksdirektoratet.no Vår ref. 16/04656 Deres ref. Dato 25.11.2016 Innspill til Faggrunnlag

Detaljer

0910 Litt om humlers biologi/økologi. Humler i Norge v/ Adrian Rasmussen, La Humla Suse (LHS)

0910 Litt om humlers biologi/økologi. Humler i Norge v/ Adrian Rasmussen, La Humla Suse (LHS) Til bønder i Østfold Kurs for bønder i Østfold mandag 23. februar 2015 Mer rødkløver med verdens viktigste summetone Instruktører fra La Humla Suse, Norsk Landbruksrådgiving og OIKOS Program 0900 Velkommen.

Detaljer

Kantsonens betydning for biologisk mangfold i et jordbrukslandskap

Kantsonens betydning for biologisk mangfold i et jordbrukslandskap Kantsonens betydning for biologisk mangfold i et jordbrukslandskap Ulrika Jansson Økolog Stiftelsen BioFokus Foto: Kim Abel Kantsonenes betydning Mangfold av arter Økosystemtjenester Viktig for vilt og

Detaljer

BioFokus-notat 2014-40. Kartlegging av humler og dagsommerfugler i blomsterfelt på Steinssletta i Hole i Buskerud juli 2014

BioFokus-notat 2014-40. Kartlegging av humler og dagsommerfugler i blomsterfelt på Steinssletta i Hole i Buskerud juli 2014 Kartlegging av humler og dagsommerfugler i blomsterfelt på Steinssletta i Hole i Buskerud juli 2014 Roald Bengtson og Kjell Magne Olsen BioFokus-notat 2014-40 Ekstrakt Roald Bengtson utførte kartlegging

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2015 / Bioforsk FOKUS 10 (1) Pollinering

Jord- og Plantekultur 2015 / Bioforsk FOKUS 10 (1) Pollinering Jord- og Plantekultur 2015 / Bioforsk FOKUS 10 (1) 223 Pollinering Foto: Lars T. Havstad 224 Havstad, L.T. et al. / Bioforsk FOKUS 10 (1) Bedre pollinering av rødkløver Lars T. Havstad 1, Jens Åström 2,

Detaljer

Kartlegging av humler og dagsommerfugler i blomsterfelt på Steinssletta i Hole i Buskerud 4. august Roald Bengtson

Kartlegging av humler og dagsommerfugler i blomsterfelt på Steinssletta i Hole i Buskerud 4. august Roald Bengtson Kartlegging av humler og dagsommerfugler i blomsterfelt på Steinssletta i Hole i Buskerud 4. august 2018 Roald Bengtson Publikasjonen refereres slik: Bengtson, R. 2019. Kartlegging av humler og dagsommerfugler

Detaljer

Kartlegging av humler og dagsommerfugler i blomsterfelt på Steinssletta i Hole i Buskerud 21. juli 2016

Kartlegging av humler og dagsommerfugler i blomsterfelt på Steinssletta i Hole i Buskerud 21. juli 2016 Kartlegging av humler og dagsommerfugler i blomsterfelt på Steinssletta i Hole i Buskerud 21. juli 2016 Roald Bengtson Notat Oslo, 19. februar 2017 Publikasjonen refereres slik: Bengtson, R. 2017. Kartlegging

Detaljer

Våre sårbare humler. På jobb for naturen og oss

Våre sårbare humler. På jobb for naturen og oss Våre sårbare humler På jobb for naturen og oss Verden trenger humler! Denne brosjyren er for deg som ønsker å lære mer om humler. Vi trenger humlene. De er blant de viktigste, mest effektive og robuste

Detaljer

Mer rødkløver med verdens viktigste summetone Kurs for bønder i Oslo og Akershus onsdag 25. februar 2015

Mer rødkløver med verdens viktigste summetone Kurs for bønder i Oslo og Akershus onsdag 25. februar 2015 Til bønder i Oslo og Akershus Mer rødkløver med verdens viktigste summetone Kurs for bønder i Oslo og Akershus onsdag 25. februar 2015 Instruktører fra La Humla Suse, Norsk Landbruksrådgiving og SABIMA

Detaljer

Om økosystemer og økosystemtjenester

Om økosystemer og økosystemtjenester Om økosystemer og økosystemtjenester Signe Nybø Utvalgsmedlem Norsk institutt for naturforskning Innhold Påvirkninger på naturen Tilstanden for biologisk mangfold i norsk natur Sammenhengen biologisk mangfold

Detaljer

DN-notat 3-2010. Blomster og bier = sant. - om økosystemtjenesten pollinering

DN-notat 3-2010. Blomster og bier = sant. - om økosystemtjenesten pollinering DN-notat 3-2010 Blomster og bier = sant - om økosystemtjenesten pollinering Blomster og bier = sant - om økosystemtjenesten pollinering DN-notat 3-2010 Utgiver: Direktoratet for naturforvaltning Dato:

Detaljer

Notat Hule eiker. Dato Beskrivelse av endring Utarbeidet av Opprettet LMB Revidert LMB

Notat Hule eiker. Dato Beskrivelse av endring Utarbeidet av Opprettet LMB Revidert LMB Notat Hule eiker Prosjekt: 401 E18 Rugtvedt - Dørdal Dato Beskrivelse av endring Utarbeidet av 28.08.2017 Opprettet LMB 08.09.2017 Revidert LMB Innledning Hæhre Entreprenører har i forbindelse med endring

Detaljer

Våre sårbare humler. På jobb for naturen og oss!

Våre sårbare humler. På jobb for naturen og oss! Våre sårbare humler På jobb for naturen og oss! Verden trenger humler! Denne brosjyren er for deg som ønsker å lære mer om humler. Vi trenger humlene. De er blant de viktigste, mest effektive og robuste

Detaljer

Landbruksdirektoratet v/ Seksjon miljø og klima

Landbruksdirektoratet v/ Seksjon miljø og klima Rapport: Utkast til faggrunnlag for nasjonal strategi for villbier og andre pollinerande insekt versjon 2 Avdeling: Versjon Landbruksdirektoratet: 2: Lagt ut for innspel Avdeling og kommentarar ressurs

Detaljer

Individuelle resultater fra NINA-ByBi pollenundersøkelse Oslo sommer 2017

Individuelle resultater fra NINA-ByBi pollenundersøkelse Oslo sommer 2017 Individuelle resultater fra NINA-ByBi pollenundersøkelse Oslo sommer 2017 Ansvarlig for arbeidet: Graciela Rusch, NINA Kontakt med birøktere: David N. Barton, NINA Pollinator potensiale- og biedanskart:

Detaljer

Stans tapet av naturmangfold!

Stans tapet av naturmangfold! Stans tapet av naturmangfold! Rådgiver: Anne Breistein Tipshefte til kommuner om arbeid med fremmede arter Paraplyorganisasjonen Sabima Norges sopp- og nyttevekstforbund Norsk biologforening Norsk entomologisk

Detaljer

Faggrunnlag for nasjonal strategi for villbier og andre pollinerande insekt

Faggrunnlag for nasjonal strategi for villbier og andre pollinerande insekt Faggrunnlag for nasjonal strategi for villbier og andre pollinerande insekt Rapport: Faggrunnlag for nasjonal strategi for villbier og andre pollinerande insekt versjon 3 Avdeling: Versjon Landbruksdirektoratet:

Detaljer

ARTSKARTLEGGING I OSLO KOMMUNE

ARTSKARTLEGGING I OSLO KOMMUNE ARTSKARTLEGGING I OSLO KOMMUNE Kjell Isaksen Natur- og forurensningsavdelingen, Miljødivisjonen, Oslo kommune OSLO IKKE BARE BY Middels stor kommune (454 km 2 ). Byggesonen utgjør kun 1/3 av kommunens

Detaljer

Strategiplan. La Humla Suse. Sondre Dahle

Strategiplan. La Humla Suse. Sondre Dahle Strategiplan La Humla Suse 2015 Sondre Dahle Om La Humla Suse Dette dokumentet ble vedtatt på årsmøtet til LHS 7. april 2015. La Humla Suse ble formelt stiftet som en forening 10. juni 2013. Vi er en entusiastisk

Detaljer

Hovedpunkter. Bestøvning. Dyrking i Norge. Kantsoner for biologisk mangfold med spesielt fokus på pollinerende insekter

Hovedpunkter. Bestøvning. Dyrking i Norge. Kantsoner for biologisk mangfold med spesielt fokus på pollinerende insekter Hovedpunkter Kantsoner for biologisk mangfold - med spesielt fokus på pollinerende insekter Wenche Dramstad, Wendy Fjellstad, Linda Aune-Lundberg, Christian Pedersen, Grete Stokstad Hva vi vet av betydning

Detaljer

Beitenæringens betydning for kulturlandskap og biologisk mangfold i Norge. Ellen Svalheim, Bioforsk

Beitenæringens betydning for kulturlandskap og biologisk mangfold i Norge. Ellen Svalheim, Bioforsk Beitenæringens betydning for kulturlandskap og biologisk mangfold i Norge Ellen Svalheim, Bioforsk Valle, Setesdal Norske rødlister Rødlistearter- i kulturlandskapet Om lag 44 % av de trua rødlisteartene

Detaljer

UTREDNING AV NATURMILJØ FOR GNR./BNR. 1/11 VED DELIJORDET OG 74/1, 73/1 OG 73/4 VED KJENN. 1 Innledning Metode Verdivurdering...

UTREDNING AV NATURMILJØ FOR GNR./BNR. 1/11 VED DELIJORDET OG 74/1, 73/1 OG 73/4 VED KJENN. 1 Innledning Metode Verdivurdering... Oppdragsgiver: IKEA Eiendom Holding AS Oppdrag: 535336 IKEA regulering Vestby Dato: 2015-01-14 Skrevet av: Hallvard Holtung Kvalitetskontroll: Rein Midteng UTREDNING AV NATURMILJØ FOR GNR./BNR. 1/11 VED

Detaljer

Faglig grunnlag for handlingsplan for rødknappsandbie Andrena hattorfiana og ildsandbie Andrena marginata. Frode Ødegaard

Faglig grunnlag for handlingsplan for rødknappsandbie Andrena hattorfiana og ildsandbie Andrena marginata. Frode Ødegaard 759 Faglig grunnlag for handlingsplan for rødknappsandbie Andrena hattorfiana og ildsandbie Andrena marginata Frode Ødegaard NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie fra 2005 som

Detaljer

Artsdatabanken i undervisningen

Artsdatabanken i undervisningen Artsdatabanken i undervisningen Fremmedartslista Rødlista Artskart Olga Hilmo og Åslaug Mostad Realfagskonferansen, mai 2019 Sebastian Descamps CC-BY 4.0 Klima- og miljødepartementet KLD Artsdatabanken

Detaljer

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/784. av 29. mai 2018

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/784. av 29. mai 2018 1 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/784 av 29. mai 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet klotianidin

Detaljer

Vurdering av sak om import av humler etter naturmangfoldloven

Vurdering av sak om import av humler etter naturmangfoldloven Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2013/3833 ART-BI-HAH 14.06.2013 Arkivkode: 675 Vurdering av sak om import av humler etter naturmangfoldloven

Detaljer

Status for humler (Hymenoptera, Apidae, Bombus spp.) i Norge i 2010

Status for humler (Hymenoptera, Apidae, Bombus spp.) i Norge i 2010 Status for humler (Hymenoptera, Apidae, Bombus spp.) i Norge i 2010 Frode Ødegaard, Jan Ove Gjershaug, Sandra Öberg og Atle Mjelde Humlene tilhører våre mest iøynefallende insekter i vår del av verden

Detaljer

Avlsarbeidet til Norges Birøkterlag og bruk av BEEBREED

Avlsarbeidet til Norges Birøkterlag og bruk av BEEBREED Bjørn Dahle Avlsarbeidet til Norges Birøkterlag og bruk av BEEBREED Seniorrådgiver Norges Birøkterlag Førsteamanuensis II Institutt for Husdyrfag og Akvakulturvitenskap Norges Miljø og Biovitenskapelige

Detaljer

Moss kommune. Cecilie Kildahl Prosjektleder Grønn kommune

Moss kommune. Cecilie Kildahl Prosjektleder Grønn kommune Moss kommune Cecilie Kildahl Prosjektleder Grønn kommune 26.9.16 Innspillsmøte for strategi for villbier og andre pollinerende insekter Landbruksdirektoratet/ Miljødirektoratet Hvordan startet arbeidet?

Detaljer

Slik kan biene forbedre ulike kulturer. Innsikt: Pollinering

Slik kan biene forbedre ulike kulturer. Innsikt: Pollinering Nybrottsarbeid: De fleste birøktere i Norge har biene først og fremst for å produsere honning, men nå har Norsk Landbruksrådgiving satt i gang kurs for å få flere til å satse på profesjonalisert pollinering.

Detaljer

Kartlegging av ville bier på Østlandet, Vestlandet og i Nord-Trøndelag

Kartlegging av ville bier på Østlandet, Vestlandet og i Nord-Trøndelag SABIMA kartleggingsnotat Kartlegging av ville bier på Østlandet, Vestlandet og i Nord-Trøndelag Av Adrian Rasmussen og Markus Sydenham Innhold Metode... 4 Befaring i Hobøl, Ås, Ski... 4 Befaring på Kvinnherad...

Detaljer

Hvorfor skal jeg melde meg på som frivillig? Feltmetodikk tilfeldig utvalgte flater 6 flater i Vestfold, 12 flater i Østfold (LUCAS nettverk) Opplegg

Hvorfor skal jeg melde meg på som frivillig? Feltmetodikk tilfeldig utvalgte flater 6 flater i Vestfold, 12 flater i Østfold (LUCAS nettverk) Opplegg Kurs i arealrepresentativ overvåking av humler og dagsommerfugler 5.-6. mai 2012, Ås Kursledere: Arnstein Staverløkk og Jan Ove Gjershaug Hvorfor skal jeg melde meg på som frivillig? Overvåking er første

Detaljer

Oppgave 1: Levealder. Oppgave 2: Tilgang til rent vann 85 % 61 % 13 % 74 %

Oppgave 1: Levealder. Oppgave 2: Tilgang til rent vann 85 % 61 % 13 % 74 % Reale nøtter Oppgave 1: Levealder Forventet levealder er et mål som ofte brukes for å si noe om hvor godt man har det i et land. I rike land lever man lenger enn i fattige land. Grunnene er kosthold, risikoen

Detaljer

Åkerriksa er en kritisk truet fugleart

Åkerriksa er en kritisk truet fugleart Åkerriksa er en kritisk truet fugleart DET KAN VI GJØRE NOE MED NÅ! Fylkesmannen i Rogaland Åkerriksa er lysebrun og spraglete med brune og grå striper på hodet. Fuglens karakteristiske sang lyder som

Detaljer

VEILEDER KSL-STANDARD. 10 - Honning. Versjon 11, oktober 2015 bokmål

VEILEDER KSL-STANDARD. 10 - Honning. Versjon 11, oktober 2015 bokmål KSL-STANDARD Versjon 11, oktober 2015 bokmål VEILEDER 10 - Honning Foto: Eli Åsen KSL-standarden består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes ved egenrevisjon. Veiledning til sjekklisten

Detaljer

Rødlista og svartelista hvordan kan de bidra til forvaltning av økosystemtjenester?

Rødlista og svartelista hvordan kan de bidra til forvaltning av økosystemtjenester? Rødlista og svartelista hvordan kan de bidra til forvaltning av økosystemtjenester? Lisbeth Gederaas Seniorrådgiver Artsdatabanken Oslo - 25. mars 2015 Foto: Ann Kristin Stenshjemmet Kort om Artsdatabanken

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for hubro

Nasjonal handlingsplan for hubro Nasjonal handlingsplan for hubro Status pr. 20.02.2009 Rica Nidelven Hotell 24. febr. Oversikt over handlingsplaner februar 2009 6 hp ferdige i drift Fjellrev (2003), damfrosk, rød skogfrue, elvemusling

Detaljer

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/785. av 29. mai 2018

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/785. av 29. mai 2018 1 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/785 av 29. mai 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet tiametoksam

Detaljer

Fremmede arter og klimaendringer -utfordringer i de store byene. Esten Ødegaard Direktoratet for naturforvaltning

Fremmede arter og klimaendringer -utfordringer i de store byene. Esten Ødegaard Direktoratet for naturforvaltning Fremmede arter og klimaendringer -utfordringer i de store byene Esten Ødegaard Direktoratet for naturforvaltning Hva er problemet med fremmede arter? Hva vet vi om problemet med fremmede arter i Norge?

Detaljer

Hvorfor er noen arter truet og kan vi hjelpe dem? Inge Hafstad Seniorrådgiver

Hvorfor er noen arter truet og kan vi hjelpe dem? Inge Hafstad Seniorrådgiver Hvorfor er noen arter truet og kan vi hjelpe dem? Inge Hafstad Seniorrådgiver Hva er en rødlistet art kontra truet art? Alle artene på rødlista kalles «rødlistede arter». Rødlistede arter kategoriseres

Detaljer

INTERN Humlesumminar 13.10.2015

INTERN Humlesumminar 13.10.2015 INTERN Humlesumminar 13.10.2015 Sammendrag av foredrag FAKTA Humleseminaret ble arrangert 13.10.2015 i Miljødirektoratets lokaler i Trondheim. Seminaret samlet miljøene i Norge som arbeider med tema som

Detaljer

NIBIO POP. På gjensyn! Norske villblomster takker for seg

NIBIO POP. På gjensyn! Norske villblomster takker for seg VOL. 4 - NO. 31-2018 Blomsterplanter som fuglevikke (Vicia cracca) og hvitkløver (Trifolium repens) er i tilbakegang fra norske enger. Dette kan ha konsekvenser for bestøvende insekter som mister en viktig

Detaljer

Lommeguide. for naturvennlige hager

Lommeguide. for naturvennlige hager Lommeguide for naturvennlige hager Bioveier i byen er akkurat hva det høres ut som; «motorveier» for pollinerende insekter og andre dyr gjennom byen også kalt biokorridorer. Vi vil bidra til at dyr enkelt

Detaljer

PP-presentasjon 4. Årstidene. Nivå 2. Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen Foto: Bjørn Aalerud

PP-presentasjon 4. Årstidene. Nivå 2. Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen Foto: Bjørn Aalerud PP-presentasjon 4 Årstidene. Nivå 2. Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen Foto: Bjørn Aalerud Basiskunnskap 2013 1 Vinteren Det er kaldt og mørkt Trær og andre planter vokser ikke Noen dyr sover hele vinteren

Detaljer

Heksekost og sugervektor

Heksekost og sugervektor Norske Fruktdager, Ulvik 1. februar 2014 Heksekost og sugervektor (Baric et al. 2010 Ostbau weinbau) Bjørn Arild Hatteland Bioforsk Ullensvang Institutt for biologi, Universitetet i Bergen Phytoplasma

Detaljer

Humler i Norge. NINA Temahefte. En felthåndbok om våre 34 humlearter. www.nina.no

Humler i Norge. NINA Temahefte. En felthåndbok om våre 34 humlearter. www.nina.no 49 NINA Temahefte Humler i Norge En felthåndbok om våre 34 humlearter www.nina.no Staverløkk, A., Gjershaug, J. O. & Ødegaard, F. 2012. Humler i Norge. En felthåndbok om våre 34 humlearter. - NINA Temahefte

Detaljer

Kunnskapsstatus for insektpollinering i Norge. betydningen av det komplekse samspillet mellom planter og insekter

Kunnskapsstatus for insektpollinering i Norge. betydningen av det komplekse samspillet mellom planter og insekter Kunnskapsstatus for insektpollinering i Norge betydningen av det komplekse samspillet mellom planter og insekter Kunnskapsstatus for insektpollinering i Norge betydningen av det komplekse samspillet mellom

Detaljer

HVIS BIENE FORSVINNER... VANDREUTSTILLING nr Lærerveiledning. En utstilling produsert av KUNST I SKOLEN

HVIS BIENE FORSVINNER... VANDREUTSTILLING nr Lærerveiledning. En utstilling produsert av KUNST I SKOLEN HVIS BIENE FORSVINNER... Lærerveiledning VANDREUTSTILLING nr. 132 En utstilling produsert av KUNST I SKOLEN HVIS BIENE FORSVINNER -EN TVERRFAGLIG UTSTILLING DER FOTOKUNST MØTER NATURFAG INNLEDNING Denne

Detaljer

Hagelupin stor og flott, men ødelegger mye

Hagelupin stor og flott, men ødelegger mye 1 Hagelupin stor og flott, men ødelegger mye Lupiner er flotte å se på, men ødelegger dessverre leveområdene for mange andre arter. Fylkesmannen, Statens vegvesen og Meldal og Orkdal komme skal derfor

Detaljer

Stillehavsøsters. Kompetansesamling

Stillehavsøsters. Kompetansesamling Stillehavsøsters Kompetansesamling 15.11.17 Stillehavsøsters Flatøsters Stillehavsøsters Stillehavsøsters kompetansesamling 17. november 2017 2 Stillehavsøsters Crassostrea gigas Gyter ved temperaturer

Detaljer

Bedre pollinering av rødkløver

Bedre pollinering av rødkløver 252 Bedre pollinering av rødkløver Lars T. Havstad 1, Jens Åström 2, John I. Øverland 3, Karin Westrum 4, Ove Hetland 1 & Åge Susort 1 1 Bioforsk Øst Landvik, 2 Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)

Detaljer

FRUKT- OG BÆR- BOKA MI

FRUKT- OG BÆR- BOKA MI S V E I N S K Ø I E N Frukt- og bærboka mi er laget for barn i alderen 6-10 år. Det finnes også en veiledning med praktiske tips for lærere. Både elevheftet og lærerveiledningen finnes på begge målformer.

Detaljer

Erfaringer med fremmede arter. i Oslo og Akershus. Fylkesmannssamling Fremmede arter 2011 v/tore Bjørkøyli.

Erfaringer med fremmede arter. i Oslo og Akershus. Fylkesmannssamling Fremmede arter 2011 v/tore Bjørkøyli. Erfaringer med fremmede arter i Oslo og Akershus Foto: Bård Bredesen Foto: Fetsund Lenser Fylkesmannssamling Fremmede arter 2011 v/tore Bjørkøyli. Kort fortalt om fylkene 2 fylker 1,6 prosent av landets

Detaljer

Biologiske undersøkelser på Tørteberg i Oslo 2016

Biologiske undersøkelser på Tørteberg i Oslo 2016 Biologiske undersøkelser på Tørteberg i Oslo 2016 Kjell Magne Olsen BioFokus-notat 2016-32 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune undersøkt et område på Tørteberg

Detaljer

Padder i røyret -biomangfald i vegprosjekt. Statens vegvesen region vest v/idar Reistad og Magnar Bjerga

Padder i røyret -biomangfald i vegprosjekt. Statens vegvesen region vest v/idar Reistad og Magnar Bjerga Padder i røyret -biomangfald i vegprosjekt Statens vegvesen region vest v/idar Reistad og Magnar Bjerga Mange faser i eit vegprosjekt Naturmangfald er viktig heile vegen! NEI TJA Endre trasé Vilkår JA

Detaljer

Handlingsplan mot fremmede arter i Sør-Trøndelag Av Beate Sundgård Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Handlingsplan mot fremmede arter i Sør-Trøndelag Av Beate Sundgård Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Handlingsplan mot fremmede arter i Sør-Trøndelag Av Beate Sundgård Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Foto: Beate Sundgård Samarbeid mellom ulike sektorer og kunnskap om hvordan man begrenser skader på naturmangfoldet

Detaljer

Litt av hvert om skadedyr i jordbær og bringebær

Litt av hvert om skadedyr i jordbær og bringebær Litt av hvert om skadedyr i jordbær og bringebær Foto N.Trandem Foto: B. Asalf Foto E. Fløistad Nina Trandem, Bioforsk Plantehelse Bærseminar, Drammen 5. mars 2013 Skal fortelle om Jordbærsnutebille: Middelprøving,

Detaljer

Forskrift om fremmede organismer

Forskrift om fremmede organismer Forskrift om fremmede organismer ECONADA-sluttseminar 26.10.14 v/seksjonssjef Gunn M Paulsen Bakgrunn og hovedtrekk nml. kap. IV. Fremmede organismer Naturmangfoldloven vedtatt i 2009 Kap IV : Oppfølging

Detaljer

Hvorfor er noen arter truet? Inge Hafstad Seniorrådgiver

Hvorfor er noen arter truet? Inge Hafstad Seniorrådgiver Hvorfor er noen arter truet? Inge Hafstad Seniorrådgiver Hva er en rødlistet art kontra truet art? Alle artene på rødlista kalles «rødlistede arter». Rødlistede arter kategoriseres under seks forskjellige

Detaljer

Konferansier: Anne Breistein, assisterende generalsekretær Sabima

Konferansier: Anne Breistein, assisterende generalsekretær Sabima BIO-konferansen 2016: Sabima 20 år NATURLIGE LØSNINGER PROGRAM Arrangør: Sabima og Norsk Biologforening (BIO) I samarbeid med Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo. Med støtte fra Klima-

Detaljer

Kristina Bjureke, UiO, Oslo 09.03.2014. Fremmede arter i Norge med norsk svarteliste.

Kristina Bjureke, UiO, Oslo 09.03.2014. Fremmede arter i Norge med norsk svarteliste. Kristina Bjureke, UiO, Oslo 09.03.2014 Fremmede arter i Norge med norsk svarteliste. Första rødliste 2006 og svarteliste 2007 Rødliste 2010 og svarteliste 2012 Hvilken er opprinnelig og hvilken er introdusert?

Detaljer

INNLEDNING. Den største humla i Modum er på Nyfossum, Blaafarveværket. Foto: Dag Præsterud, Modum kommune

INNLEDNING. Den største humla i Modum er på Nyfossum, Blaafarveværket. Foto: Dag Præsterud, Modum kommune Saksnr: 17/942 Journalpostnr: 4 HUMLEPLAN Humleplan for Modum kommune Utarbeidet av avdeling for areal, landbruk og miljø (ALM) og parkvesenet i Modum Desember 2017, sist revidert 12. februar 2018 INNLEDNING

Detaljer

Honnemøtet Fagdelen, lørdag 9. januar 2016

Honnemøtet Fagdelen, lørdag 9. januar 2016 Honnemøtet Fagdelen, lørdag 9. januar 2016 «Velsignet være han som fatter seg i korthet. Han vil bli invitert på nytt». Gammelt kinesisk ordtak Begynnelsen for min del Sverre trodde på hulder og ubeskjerte

Detaljer

Artsdatabanken og rødlista. Naturdatas viltkonferanse Stjørdal Ivar Myklebust

Artsdatabanken og rødlista. Naturdatas viltkonferanse Stjørdal Ivar Myklebust Artsdatabanken og rødlista Naturdatas viltkonferanse Stjørdal 061115 Ivar Myklebust Kort om Artsdatabanken Etablert i 2005 Underlagt Kunnskapsdepartementet, som også oppnevner styret Nasjonalt fellesforetak,

Detaljer

Humler på hageplanter i Oslo sentrum

Humler på hageplanter i Oslo sentrum Humler på hageplanter i Oslo sentrum Kartlegging og vurdering av fremtidig tilrettelegging Roald Bengtson og Bård Ø. Bredesen Rapport til Bymiljøetaten i Oslo, 15. mai 2014 Forord Utgangspunktet for denne

Detaljer

Kartlegging av ravinedal ved Lystad massemottak

Kartlegging av ravinedal ved Lystad massemottak Kartlegging av ravinedal ved Lystad massemottak Arne Laugsand BioFokus-notat 2012-8 Ekstrakt Det er planer om utvidelse av Lystad massemottak i Ullensaker kommune. På oppdrag for Follo prosjekt a/s har

Detaljer

Utvalgt naturtype slåttemark i Buskerud. Ellen Svalheim, Bioforsk

Utvalgt naturtype slåttemark i Buskerud. Ellen Svalheim, Bioforsk Utvalgt naturtype slåttemark i Buskerud Ellen Svalheim, Bioforsk Naturmangfoldloven og Norske rødlister Handlingsplaner for utvalgte naturtyper (UN) og prioriterte arter (PA) Veldig artsrike Hvordan kan

Detaljer

Artsdatabanken. November Chrysolina sanguinolenta (NT) Foto: Roar Frølandshagen

Artsdatabanken. November Chrysolina sanguinolenta (NT) Foto: Roar Frølandshagen Artsdatabanken November 2010. Chrysolina sanguinolenta (NT) Foto: Roar Frølandshagen Dagens tema Metodikk Resultater Generelt om rødlistearter Noen eksempler Geografisk forekomst Habitattilhørighet Påvirkninger

Detaljer

PILOTPROSJEKT MOT «BØLLEPLANTER»

PILOTPROSJEKT MOT «BØLLEPLANTER» PILOTPROSJEKT MOT «BØLLEPLANTER» Et samarbeid mellom Naturvernforbundet i Eiker Buskerud Botaniske Forening og Nedre Eiker kommune Hva er «Bølleplanter»? Bruker artsdatabankens fremmedartsliste Fremmede

Detaljer

Insektenes betydning i for livet på jorda

Insektenes betydning i for livet på jorda Insektenes betydning i for livet på jorda Frode Ødegaard Trondheim, 27 sept. 2019 Polybia paulista (Hymenoptera, Polistinae) Polybia paulista Halvparten av regnskogen har forsvunnet etter krigen 130 000

Detaljer

Insektlivet i Færder nasjonalpark. Arne Fjellberg

Insektlivet i Færder nasjonalpark. Arne Fjellberg Insektlivet i Færder nasjonalpark Arne Fjellberg Strandflatbukedderkopp (Haplodrassus minor - CR) Fynstranda, Hvasser 1984 Tjøme kommunes ansvarsart fra 2008 3-4 mm Strandflatbukedderkopp (Haplodrassus

Detaljer

Høringssvar fra Norges Birøkterlag - ny forskrift om erstatning etter offentlige pålegg i planteog husdyrproduksjon

Høringssvar fra Norges Birøkterlag - ny forskrift om erstatning etter offentlige pålegg i planteog husdyrproduksjon Dyrskuevegen 20 N-2040 KLØFTA Tlf.: +47 63 94 20 80 E-post@norbi.no Bankgiro: 2650 25 26285 Foretaksnr: NO 940469465MVA Landbruksdirektoratet Postboks 8140 Dep 0033 OSLO Kløfta 18.03.2016 Høringssvar fra

Detaljer