Offentlig journal. Rundskriv IS-4/2013. Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse og omsorg tjenester / /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Rundskriv IS-4/2013. Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse og omsorg tjenester 2012 2013/104-8 388/2013 29.01."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, Status: J,A nnhold: Rundskriv S-4/2013 Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse og omsorg tjenester / / Ann - Tove Wilhelmsen Erla Sverdrup nnhold: Rundskriv S-4/2013 Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse og omsorg tjenester / / Solbjørg Jensen Erla Sverdrup nnhold: Revisjonsuttalelse og rapporteringsskjema 2012 Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse og omsorg tjenester / / Helse og omsorgssjef Erla Sverdrup Erla Sverdrup Side: 1 av 22

2 nnhold: Arbeidsbekreftelse Personalmappe 2009/ / SEN/KHE Til den det måtte angå Gunn Helga Martinsen SEN/GMA nnhold: Søknad lærer i Bergsfjord Stillinger i skoleverket / / Fabrice Caline nnhold: Søknad på lærerstilling i Bergsfjord Stillinger i skoleverket / / Reidar Bjerkeli nnhold: NVEs merknader til dispensasjon fra kommuneplan - hytte på Langstrand - Loppa kommune, finnmark Søknad om hyttetomt ved Langstrand - Høring 2012/ / L83 NVE Side: 2 av 22

3 nnhold: Endringer i spesialisthelsetjenesten - Oppnevning av kontaktperson Spesialisthelsetjenesten 2013/ / Helse- og omsorgsdepartementet nnhold: Samarbeid muligheter med Loppa Musikk- og Kulturskole Åpen søknad på stilling / / TE Aladin Abbas nnhold: Orientering om opprettelsen av Miljødirektoratet Miljødirektoratet 2013/ /2013 Miljødirektoratet nnhold: Tilbud om stilling Stilling som pedagogisk leder Øksfjord barnehage 2013/ / Jørgen Torvund Liv Beate Karlsen Side: 3 av 22

4 nnhold: nderskrevet arbeidsavtale Personalmappe 2010/ / Ludmila Hagen nnhold: nderskrevet arbeidsavtale Personalmappe 2013/ / Andreas Tømmervik nnhold: Vedr. refusjonskrav datert Vedr. refusjonskrav datert / / tdanningsforbundet nnhold: Kostra: Regnskap per 2. kvartal frist 5. august Kostrarapportering / / ØK/CAM ØK/CAM Statistisk sentralbyrå Side: 4 av 22

5 nnhold: Oppsigelse av stilling Personalmappe 2008/ / Kjellaug Olsen nnhold: Vedtak - Forespørsel om godkjenning av økning av låneramme for Vefas KS Vefas KS - Revisjon av selskapsavtale 2013/ / Kautokeino kommune nnhold: Rentejustering som følge av norske myndigheters krav til økt kapitaldekning for finansinstitusjoner Renteendring / / ØK/CAM ØK/CAM SG Equipment Finance nnhold: årsmelding for 2012/13, virksomhetsplan og referat Årsmelding Høgtun skole / / TE Olav Henning Trondal Side: 5 av 22

6 nnhold: SV: Samarbeid muligheter med Loppa Musikk- og Kulturskole Åpen søknad på stilling / / Alaa El Din Abbas Liv Beate Karlsen nnhold: QuestBack kvittering ->nnsynsbegjæring: opplysninger om kommunikasjonsvirksomhet nnsynsbegjæring: opplysninger om kommunikasjonsvirksomhet 2013/ /2013 RÅD/LK 060 RÅD/LK TE nnhold: Nytt rundskriv om omdisponering og deling Endringar i jordlova 2013/ /2013 V61 Landbruks- og matdepartementet nnhold: Oppsigelse av leilighet Søknad/Oppsigelse - Kommunale boliger / / Helene Fjelltun Side: 6 av 22

7 nnhold: Søknad om bolig Søknad/Oppsigelse - Kommunale boliger / / Thomas Fjellstad nnhold: Tilbud om stilling Stillinger i skoleverket / / Turid Grønnbech Liv Beate Karlsen nnhold: Fastsettelsesbrev Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord Fastsettelsesbrev 2013/ / SEN/TH V16 SEN/TH Landbruks- og matdepartementet nnhold: Søknad kommunelege Loppa kommune! Stilling som kommunelege 2013/ / Peder Anker Side: 7 av 22

8 nnhold: Tilstandsrapporter komm boliger Forvaltningsrevisjon boligvedlikehold 2012/ / RÅD/LK TE Polytech AS nnhold: Hjertestarter til Andsnes Hjertestarter til Andsnes 2013/ /2013 G00 Nann-Rosita Carver nnhold: Oppsigelse av bolig i Strandveien 7 Søknad/Oppsigelse - Kommunale boliger / / Annichen Dürbeck nnhold: nformasjon om fastlønnstilskudd til fysioterapitjenesten i kommunen Fastlønnstilskudd til delvis dekning av kommunens utgifter til fysioterapi tjenesten 2011/ / HELFO region nord Side: 8 av 22

9 nnhold: Mine sider for heiser for 5206 Loppa Kommune Heiskontroll 2011/ /2013 Tilg.kode Hjemmel: Off.l. 13, jf FVL 13 nr Norsk heiskontroll nnhold: Vedr «nformasjon om avviklingen av systemet med kvotefordeling av legestillinger» Legers autorisasjon og turnustjeneste 2012/ /2013 G21 Helsedirektoratet nnhold: Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov - Høring Ny pasientjournallov og ny helseregisterlov 2013/ /2013 Helse- og omsorgsdepartementet nnhold: Søknad om tilskudd s/brus på 17.mai tlysning 17. mai arrangement / /2013 X01 B 9 Øksfjord L Side: 9 av 22

10 nnhold: Spesialundervisning på grunnskolens område. Henvisning til Pedagogisk psykologisk tjeneste 2012/ /2013 Tilg.kode Hjemmel: Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1 B25 Liv Beate Karlsen nnhold: Korrigert informasjon om fastlønnstilskudd til fysioterapitjenesten i kommunen Fastlønnstilskudd til delvis dekning av kommunens utgifter til fysioterapi tjenesten 2011/ / HELFO region nord nnhold: Oppsigelse av stilling Personalmappe 2012/ /2013 Mari Gylseth Side: 10 av 22

11 nnhold: Tilstandsrapport boliger Forvaltningsrevisjon boligvedlikehold 2012/ / Sirje Jarv Paul Jakob Hanssen Nancy Rydheim Stein Roger Henriksen Torfinn Kiil Helene Fjelltun Gaiddel Labra Pastor E. Lawas Alice Lauvnes Nordlys Elektro AS Christoph Weiske Dag T. Hanssen Mari Gylseth Laila Hansen Jan Steinar Knutsen Annichen Durbeck Knut Thomassen Frydenbø Øksfjord Slipp og Mek AS Polarfeed Drift AS Bjørnar Tollefsen Johnny Skognes Jan Olav Olsen Leif Gamst Ole Johnny Solheim Ronny K. Weile Oddleif saksen Ann Margrethe Flåten Henry Hansen Thorbjørn Gamst Davodova Viktoria Fred Arne lriksen Side: 11 av 22

12 nnhold: Spesialundervisning skoleåret 2013/2014, tillegg til sakkyndig vurdering. Spesialundervisning / /2013 Tilg.kode E Hjemmel: Off.l. 13 A24 Liv Beate Karlsen nnhold: Klage på tiltak på naboeiendom Klage på tiltak på naboeiendom 2013/ / L42 Kåre Mevær Kåre Mevær nnhold: Analyseresultater Altalabben - analyseresultater / / DR/HALV M20 DR/HALV TO AltaLabben Side: 12 av 22

13 nnhold: Tilstandsrapport boliger Forvaltningsrevisjon boligvedlikehold 2012/ / Øksfjord Helsesenter Øksfjord Helsesenter Anja Linde Andreas Mollens Tømmervik Erla Sverdrup Fred Arne lriksen nnhold: nvitasjon til øvelse høsten 2013 nvitasjon til øvelse høsten / /2013 Mattilsynet nnhold: Manglende renovasjon i Bergsfjord Renovasjon i Bergsfjord 2013/ /2013 M50 Bergsfjord tviklingslag Side: 13 av 22

14 nnhold: SV: Manglende renovasjon i Bergsfjord Renovasjon i Bergsfjord 2013/ /2013 M50 VEFAS KS nnhold: Hjelpeverge Nye Søknadskjema m.m. Vergemålsreformen 2011/ /2013 X47 Fylkesmannen i Finnmark nnhold: Krav om lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav i helse- og omsorgstjenesten - Høring Krav om lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav i helse- og omsorgstjenesten - Høring 2013/ /2013 G00 Helse- og omsorgsdepartementet nnhold: Oppsigelse av leieforhold Rabben 9582 Nuvsvåg Overtakelse av Nuvsvåg skole 2013/ / Ronny Weile Fred Arne lriksen Side: 14 av 22

15 nnhold: Søknad om tilskudd s/brus på 17.mai tlysning 17. mai arrangement / /2013 X01 Øksfjord L Liv Beate Karlsen nnhold: 17.mai Tilskudd til is/brus, 17.mai 2013/ / B 2 Bård Pettersen nnhold: Tilskudd til is/brus 17.mai Tilskudd til is/brus, 17.mai 2013/ /2013 Bård Pettersen Liv Beate Karlsen nnhold: Søknad om bidrag til konsert på Loppa øy Søknad om bidrag til konsert på Loppa øy 2013/ / Den Norske Kirke - Loppa sokn Liv Beate Karlsen Side: 15 av 22

16 nnhold: Skjønnsmidler til kommunene for 2014 Skjønnsmidler til kommunene for / / Fylkesmannen i Finnmark nnhold: 9/11 Riving og nedbrenning av falleferdig naust 9/11 Riving og nedbrenning av falleferdig naust 2013/ /2013 9/11 Norlaug N. Richardsen nnhold: nformasjonsbrev til ledernettverkene Ledernettverk norskopplæring og grunnskoleopplæring 2013/ /2013 A02 TE Fylkesmannen i Finnmark nnhold: VS: Bergsfjord helsehus Bergsfjord helsehus 2013/ / Bergsfjord tviklingslag Side: 16 av 22

17 nnhold: Søknad om engangsmidler knyttet til avklaring av de som ble konvertert til Arbeidsavklaringspenger Søknad om engangsmidler knyttet til avklaring av de som ble konvertert til Arbeidsavklaringspenger 2013/ / NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet nnhold: Skog og landskaps høringsuttallelse "Skogbruksplanleggingen i Norge; formål, behov og organisering" Skogbruksplanleggingen i Norge; formål, behov og organisering 2013/ /2013 SEN/AT SEN/AT TE Norsk institutt for skog og landskap nnhold: Svar på etterspurte dokumenter i tidligere brev fra Fiskeridirektoratet Planprogram 2012/ /2013 SEN/AT 140 Fiskeridirektoratet Andreas Tømmervik SEN/AT nnhold: Ressurskrevende tjenester 2012 utbetalingsbrev til kommunene Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse og omsorg tjenester / /2013 Helsedirektoratet Side: 17 av 22

18 nnhold: Vandelskontroll av meddommere Valg av lagrettemedlemmer og meddommere for perioden 1. januar 2013 til 31. desember / /2013 SEN/SJE 033 SEN/SJE Domstoladministrasjonen nnhold: Oppstart av kommuneplan og høring av planprogram Planprogram 2012/ /2013 SEN/AT 140 Fiskeridirektoratet Region Finnmark Andreas Tømmervik SEN/AT nnhold: Søknad driftstilskudd Søknad om økonomisk støtte 2012/ / Stiftelsen Amathea Troms/Finnmark nnhold: Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten - justering av a-konto beløp med virkning fra og med august 2013 Kommunal medfinansiering - A konto-basert oppgjør / / G00 Helsedirektoratet Side: 18 av 22

19 nnhold: Søknad om plass i barnehage Søknad om plass i barnehage og SFO 2013/ / /2013 Tilg.kode Hjemmel: Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1 A10 B 74 Gøril Rydheim og David Olsen nnhold: Søknad om tilbakeholdte skjønnsmidler "Fra omstilling til utviklingskommune" Organisering av arbeidet med næringsutvikling etter at Omstillingsprogrammet er fullført 2012/ / SEN/TH SEN/TH Fylkesmannen i Finnmark Kommunalog samordningsavdelingen nnhold: Arbeidsbekreftelse Personalmappe 2008/ / Statens lånekasse for utdanning Mari Ellen Hals Gylseth nnhold: Stortingsvalget behandling av stemmer fra velgere med hemmelig adresse Stortingsvalget og sametingsvalget / /2013 SEN/SJE 011 SEN/SJE Kommunal- og regionaldepartementet Side: 19 av 22

20 nnhold: Tilrettelegging Personalmappe 2008/ /2013 Tilg.kode P Hjemmel: Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1 nnhold: Søknad på kommunal bolig Søknad/Oppsigelse - Kommunale boliger / / Camilla P. Skog nnhold: Tilbud om stilling Stillinger i skoleverket / / Reidar Bjerkeli Mari Ellen Hals Gylseth nnhold: Kartlegging av skolenes godkjenningsstatus etter miljørettet helsevernregelverket - kopi av spørreskjemaet til forberedelser for utfylling Skolenes godkjenningsstatus og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern og barns skolemiljø 2013/ /2013 J07 TE TNS- Gallup Side: 20 av 22

21 nnhold: Gravemelding Gnr 23 Bnr 14 Gravemelding / /2013 Q07 André Kristiansen nnhold: Endringer i opplæringsloven og privatskoleloven Endring i opplæringsloven 2011/ /2013 B30 TE Kunnskapsdepartementet Opplæringsavdelingen nnhold: PP-tjenesten i Loppa kommune PP-tjenesten i Loppa kommune 2013/ /2013 B01 Fylkesmannen i Finnmark oppvekstog utdanningsavdelingen nnhold: Tilsyn med hjemmeundervisningen i Nuvsvåg Tilsyn hjemmeundervisning 2013/ / Tilg.kode E Hjemmel: Off.l. 13 A03 TE Høgtun skole Side: 21 av 22

22 nnhold: Søknad om flyttegodtgjøring Personalmappe 2013/ / Andreas Tømmervik nnhold: Geodataplan i Finnmark-Finnmárku Geodataplan for Finnmark 2012/ /2013 L20 Statens Kartverk nnhold: Send brev rimelig, effektivt og sikkert med KS Svart-tjenesten Kontingent KommT / /2013 KS KommT Side: 22 av 22

Offentlig journal. Protokoll tilsetting av sykepleiere. Sykepleiere 3 faste 100% stillinger 2014/752-6 4454/2014 24.11.2014 SEN/LHM 08.12.

Offentlig journal. Protokoll tilsetting av sykepleiere. Sykepleiere 3 faste 100% stillinger 2014/752-6 4454/2014 24.11.2014 SEN/LHM 08.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.12.2014-14.12.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.01.2015 Protokoll tilsetting av sykepleiere Sykepleiere 3 faste 100% stillinger 2014/752-6 4454/2014

Detaljer

Offentlig journal. Revisjonsuttalelse - Særlig ressurskrevende helse-omsorgstjenester i kommunen. Rundskriv IS-4/2013 2013/104-2 850/2013 28.02.

Offentlig journal. Revisjonsuttalelse - Særlig ressurskrevende helse-omsorgstjenester i kommunen. Rundskriv IS-4/2013 2013/104-2 850/2013 28.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.04.2013-07.04.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.04.2013 nnhold: Revisjonsuttalelse - Særlig ressurskrevende helse-omsorgstjenester i kommunen Rundskriv

Detaljer

Offentlig journal. 17/14 klarlegging av grenser. Søknad om fritak for betaling av kommunale avgifter på eiendommen 2014/269-4 1926/2014 13.06.

Offentlig journal. 17/14 klarlegging av grenser. Søknad om fritak for betaling av kommunale avgifter på eiendommen 2014/269-4 1926/2014 13.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.06.2014-15.06.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.08.2014 17/14 klarlegging av grenser Søknad om fritak for betaling av kommunale avgifter på eiendommen

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. søknad om permisjon med lønn. Personalmappe ***** ***** ***** 2014/624-5 272/2015 23.01.2015 26.01.

Offentlig journal. Vedr. søknad om permisjon med lønn. Personalmappe ***** ***** ***** 2014/624-5 272/2015 23.01.2015 26.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.1.2015-1.2.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.02.2015 nnhold: Vedr. søknad om permisjon med lønn Personalmappe 2014/624-5 272/2015 23.01.2015 P Off.l.

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 10.06.2015 Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/1026-2 4833/2015 26.05.2015 ADM/HLVO *****

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 17.06.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Spesialundervisning

Detaljer

Journaldato: 03.05.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 25.04.2013. Dok.dato: 26.04.2013. Dok.

Journaldato: 03.05.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 25.04.2013. Dok.dato: 26.04.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.05.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.05.2013 Tilsynsrapport Nordreisa kirke, gnr 1942/14/9 Nordreisa kirke 1942/14/9

Detaljer

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08.

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 27.08.2012 nnhold: levlister grunnskoleskyss for

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.06.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 01.07.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** *****

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

PSP gruppe 1 - Grunnlagsdata politikk, stab, støtte, sentraladministrasjon, diverse formål og legetjenester. Dok.dato: 27.11.2013. Dok.

PSP gruppe 1 - Grunnlagsdata politikk, stab, støtte, sentraladministrasjon, diverse formål og legetjenester. Dok.dato: 27.11.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.12.2013 -, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 07.01.2014 PSP gruppe 1 - Grunnlagsdata politikk, stab, støtte, sentraladministrasjon, diverse formål og legetjenester

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende ***** ***** ***** Diverse forhold. Hjelpeverge - ***** ***** 2008/490-51 16604/2010 25.11.2010 22.12.

Offentlig journal. Vedrørende ***** ***** ***** Diverse forhold. Hjelpeverge - ***** ***** 2008/490-51 16604/2010 25.11.2010 22.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.01.2011 nnhold: Vedrørende Diverse forhold Hjelpeverge - 2008/490-51 16604/2010 25.11.2010 OV Offl. 13 første ledd jfr fvl

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 26.12.11-01.01.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedr. Fornyet melding om behov ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/966-2 3296/2006 26.04.2006 OPK/Tom-Herman Lie E Ofl. 5a, fvl. 13

Detaljer

Journaldato: 18.6.2015-24.6.2015, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 20.05.2015.

Journaldato: 18.6.2015-24.6.2015, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 20.05.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.6.2015-24.6.2015, Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J, 26.06.2015 Påmelding til sommer-sfo - Ero Stiberg-Hansen Sommer SFO 2015 - påmeldinger

Detaljer

Journaldato: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.03.

Journaldato: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 04.04.2011 nnhold: Midler til kulturtilbud og kulturskoletilbud

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 29.08.11-04.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten 2011/24-1 92/2011 04.01.2011 NAV/Knut Tore Eide 541 Merete Gjevik

Detaljer

Dok.dato: 07.08.2015. Klassering: U63 ADM/SILSIR. Dok.dato: 07.08.2015. Klassering: 34/195 TEKN/OYVJON. Dok.dato: 07.08.2015.

Dok.dato: 07.08.2015. Klassering: U63 ADM/SILSIR. Dok.dato: 07.08.2015. Klassering: 34/195 TEKN/OYVJON. Dok.dato: 07.08.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.08.2015-16.08.2015, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 21.08.2015 Skjenkebevilling for enkelt bestemt anledning 14.8-15.8.2015 Skjenkebevilling for

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 09.07.12-15.07.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Oversendelse av dispensasjonssak for uttalelse Gnr 49, bnr 26, fnr 71, 240, 246, 322, 254 Siljeholmen - Brygge for adkomst til øy 2011/2318-4 6782/2012 02.07.2012

Detaljer

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04.

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 19.01.2015-19.04.2015, - 19.04.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015

Detaljer

Journaldato: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.03.

Journaldato: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 02.04.2012 nnhold: Forespørsel om bruk av garasjetegn.

Detaljer

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.10.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.10.2014 Tilbud om fastlegehjemmel D 1737 - Ledig stilling som fastlege i 2014/1175-14 37844/2014

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 09.07.2015-09.07.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 09.07.2015-09.07.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3197-2 Dok.type: U Gradering:BB Ofl 13, fvl 13 Dok.beskr: Svar - søknad om redusert foreldrebetaling barnehage Saksnr: 15/3201-2 Dok.type: U Gradering:BB Ofl 13, fvl 13 Dok.beskr: Svar - Barnehage

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om ferievikariat ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2007/2951-7 10880/2013 25.06.2013 19.06.

Offentlig journal. Tilbud om ferievikariat ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2007/2951-7 10880/2013 25.06.2013 19.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.6.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.06.2013 nnhold: Tilbud om ferievikariat 2007/2951-7 10880/2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Offentlig journal. Gnr. 502 Bnr. 225 - Støygjerde mot Fredens vei 11

Offentlig journal. Gnr. 502 Bnr. 225 - Støygjerde mot Fredens vei 11 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 25.05.2010 nnhold: Gnr. 502 Bnr. 225 - Støygjerde mot Fredens vei 11 Gnr. 502, Bnr. 225, Fredensvei 7 - bruksendring bolig

Detaljer

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06.

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 24.10.2011 Svar på forespørsel datert 23. mars 2010 Vanntankanlegget på

Detaljer

Offentlig journal. Skademelding- ***** ***** ***** 2015/173-2 3844/2015 24.04.2015 09.04.2015 KNØ/LG KNØ/LG. Endring av stilling 2015/974-25 3934/2015

Offentlig journal. Skademelding- ***** ***** ***** 2015/173-2 3844/2015 24.04.2015 09.04.2015 KNØ/LG KNØ/LG. Endring av stilling 2015/974-25 3934/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.04.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.04.2015 Skademelding- Skademeldinger barn - Knøttelia barnehage 2015/173-2 3844/2015 09.04.2015 KNØ/LG BA G51 Avs./mottaker:

Detaljer

Dok.dato: 24.04.2009. Klassering: ***** KIR.OMR_MSJ/BRO. Dok.dato: 27.08.2009. Klassering: ***** ADM_MSJ/RIB. Dok.dato: 27.04.2009.

Dok.dato: 24.04.2009. Klassering: ***** KIR.OMR_MSJ/BRO. Dok.dato: 27.08.2009. Klassering: ***** ADM_MSJ/RIB. Dok.dato: 27.04.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.7.2009-19.7.2009, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.08.2009 nnhold: Forespørsel om mulighet for å leie 20 % jordmortjeneste Samarbeid med Hattfjelldal kommune

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av sakkyndig vurdering i erstatningssak - anmodning om kommentarer. Pasient ***** ***** 2013/1882-4 13396/2014

Offentlig journal. Oversendelse av sakkyndig vurdering i erstatningssak - anmodning om kommentarer. Pasient ***** ***** 2013/1882-4 13396/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 31.10.2014 nnhold: Oversendelse av sakkyndig vurdering i erstatningssak - anmodning om kommentarer sient ***** ***** 2013/1882-4

Detaljer