Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 3-2015 - 11."

Transkript

1 Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr årgang Vestlands stabbur på Nådå - Finnøy i Ryfylke fra år 1750, foto BH. Norges Landsforbund av Homøopraktikere

2 2 Homøopraktikeren - 3/2015

3 Innhold Hovedartikler 5 Felles fagstandard for alternative behandlere? 8 NLH - hjelper deg 12 Behandling av øre, nese og halssykdommer 22 Kurs i VEKS fag 24 Faste av Raimo Heino 30 Foreningsnytt med handlingsplan 36 Evaluering av NLHs fagkongress Kjære Kollega! Et ord som går igjen i debattene for tiden er felles fagstandard. Allerede på generalforsamlingen i 2010 vedtok NLH som en del av handlingsplanen å «arbeide for felles minimums utdanningskrav». NLH vet at blant de John Hetlelid læreanstalter som finnes i forskjellige alternative retninger, så spriker utdanningsnivået. Derfor har NLH lagt seg på det NLH kaller «minimums utdanningskrav». Hva betyr det? At det fra NLHs side stilles fagkrav av en viss standard for at terapeuter skal kunne behandle pasienter. En kan gjerne diskutere hvor denne grensen skal gå. Det er noe hva denne lederen kommer til å handle om. Noen grupper rundt oss ønsker fagstandarder med lang utdannelse, minimum 4 år på heltid. Andre går for fagskolestandard med NOKUT godkjennelse på 2 år med mulighet for opptak av lån i lånekassen. En tredje aktør har lagd et utdanningsdokument som tar høyde for 966 timer med egenstudiefaktor på 1,1. I basalfag anatomi, fysiologi og patologi krever de 300 uv timer. Sykepleiere har i direkte undervisning i anatomi og fysiologi 60 timer. Psykologutdannelsen har ikke noen timer i basale fag. De klassiske homeopater har 5 års deltid studie. Hvor skal en sette grensen for en fagstandard, eller går det i det hele tatt ann å sette en felles fagstandard i vår bransje? Her ligger nok noe av dilemma. Vi må huske at alle alternative behandlere, både de som er i Alternativ Registeret, medlem i en godkjent utøverorganisasjon og de som står utenfor, eller sjarlataner som noen blir kalt, alle har de et forhold til, er underlagt og kan bli dømt av Lov om Alternativ behandling. Alle godkjente utøverorganisasjoner må stille fagkrav til sine medlemmer, her er det stor variasjon i fagkravene, de som står utenfor trenger ingen fagkrav, ingen kontrollerer dem før de gjør noe galt, flere av dem er heller ikke forsikret, de har ingen klageorgan osv. Dette er det Forbrukerombudet vil ordne opp i, å lage en felles standard for alle som er underlagt Lov om alternativ behandling. Vil det virke i praksis? NLH tror ikke det. Å forandre loven om alternativ behandling slik at den vil fange opp alle ulovligheter slik Forbrukerombudet har påpekt de to siste år, tror NLH ikke på fordi det kun vil øke byrdene til de «seriøse» utøverne og de «useriøse» vil gli unna som før. 3/ Homøopraktikeren 3

4 Videre i handlingsplanen fra 2014 siteres: NLH kan bidra med å legge fagkrav til utdanning som NLH søker godkjenning for, som skoler, markedet og den økonomiske situasjonen til elever kan tåle. Sitat slutt. Her er også et poeng, skal vi utdanne terapeuter til arbeidsledighet eller konkurs? En kan lett få studielån i lånekassen ved å ta en skole godkjent av NOKUT, men garanterer det for at du har et godt levebrød av utdannelsen, eller sitter du kun igjen med høy studiegjeld? Det er lett å rope på fagstandarder med høy utdannelse som de mener gir bedre pasient trygghet, men er det kun det som er troverdig? Kan en ha mindre utdannelse, men like god eller bedre pasienttrygghet? NLH mener det. Det viktigste er hva man fokuserer på i den utdannelsestiden man har tilgjengelig. NLH mener fagstandarder er viktig. Ettersom bransjen vår har så stort mangfold, kan en ikke gi en felles standard. Bare innen terapiformen massasje er det mer enn 80 forskjellige former. Det er mange som tilbyr massasje som utdannelse, og de spriker mye. Noen har 225 timer andre 175 timer. Hvem er best? Hva er best? Er en billig utdannelse like god eller bedre enn en som er dyrere? Slik kan vi fortsette å stille spørsmål fordi skoler og lærekrefter i vår bransje ofte og i de fleste tilfeller er tuftet på tidligere elever som har fått sin utdannelse i skoler som gjerne er nedlagt og var aktive på 80 tallet. Hva kan vi lære av dette? Skal vi sette fagstandard må den settes på et nivå som gjør at mangfoldet i alternativ bransjen opprettholdes. Vår bransje er ikke mekanisk, mye er naturlige evner og forutsetninger, personlig engasjement og erfaringer som i tillegg til alternativ medisinsk utdannelse og kurser blir til alternative terapeuter. Det mener NLH, og det fremkommer også i Cevita rapporten viktigheten av utøverorganisasjonenes rolle og den påvirkning den kan ha via vedtekter, etiske regler, fagkurser, veks fag osv. 4 Trenger alle basalfag? Psykologene har det ikke, hvorfor skal da tankefeltterapeuter, hypnoterapeuter, NLP og coaching ha det? I et herværende fagblad kommer en av aktørene med sin organisasjons vurdering. De ønsker lengre utdanning. Under avsnittet «Legitimitet» skriver han at «registeret» bør i framtiden knyttes opp til en konsensus av hva samfunnet/fag- og pasientorganisasjoner oppfatter som forsvarlig utdanningsnivå for terapeuter». Å overlate til pasientorganisasjoner å vurdere hva som er forsvarlig utdanningsnivå for terapeuter er etter NLHs syn vel drøyt. Hva har de med det å gjøre? Det blir jo stikk i strid med det som fremkommer i Ot.prp. 27 side 103 at utøverorganisasjonene skulle stå for den utvikling. Det fremkommer videre i artikkelen at de ønsker å skape en «elite», de som har et forsvarlig utdanningsnivå skal få momsfritak og tittel Registrert terapeut, og de som faller utenfor en slik ordning (les fagstandard) kan drive sin terapiform etter føringer som ligger nedfelt i Lov om alternativ behandling. Det har vært møte mellom partene i Helse- og Omsorgskomiteen. Heldigvis har leder Kari Kjønaas Kjos (Frp) bekreftet at hun ikke ser behov for forandring, loven er god slik den er i dag. Det er i tråd med signaler vi har fått tidligere fra HOD. NLH mener at lovverket slik det er i dag er svært bra, men alt må jo gå seg til. Nå er loven mer enn 10 år gammel og da er det enda viktigere at utøverorganisasjonene er sitt ansvar bevisst. NLH vet at noen organisasjoner er mer profesjonelle, håndhever egne regler og lovverk strengere. Blir det gjort er loven helt ok, og borger for gode pasientrettigheter. Skal en sette en felles fagstandard for alle terapeuter? Utover VEKS fag for alle terapeuter, tror NLH at enhver terapiform må sette sin Homøopraktikeren - 3/2015

5 egen fagstandard individuelt, slik er bransjen blitt, å forandre den, skjer ihvertfall ikke over natten eller ved vedtak i enkelte fora. NLH minner om Fagkurs og Årsmøte som avholdes på Quality Airport Hotel Stavanger ved Stavanger Lufthavn april Du kan allerede booke plass hos eller telefon Ha en fortreffelig arbeidende sensommer. John Hetlelid Leder NLH FELLES FAGSTANDARD for alternative behandlere? Gull D. Wildendahl av Gull D. Wildendahl, Nestleder i NLH Fokuset i HP denne gang er som det forespeiles i lederen, FAGSTANDARD. Det er skrevet mye og mer enn mye om dette særdeles viktige tema, både fra NLH sin side, andre utøverorganisasjoner, Saborg, Forbrukerombudet og andre interessenter. Jeg skal hovedsakelig videreformidle min opplevelse som deltaker på Saborg sine kontaktfora, februar og juni Videre nevner jeg bare kort at grunnlaget for NLH sine argumenter og standpunkter ligger tuftet i hhv. Ot.prp. 27, , samt NLH sin handlingsplan vedtatt av generalforsamlingen. Saborg inviterer hvert år til kontaktforum, der store og små utøverorganisasjoner (UO) både innenfor og utenfor Saborg gis mulighet for deltakelse. Saborg presenterer kontaktforum slik: Kontaktforum for alternativ behandling arrangeres en gang i året av Helsedirektoratet og SABORG i samarbeid. Kontaktforum er et møtested for forvaltningsorganer som har oppgaver knyttet til alternativ behandling, utøverorganisasjoner, pasientorganisasjoner og andre med interessefelt innen tradisjonelleller komplementær medisin og alternativ behandling Hovedtema for workshopen i februar 2015 var utvikling av felles fagstandard, få etablert konsensus for et felles utdanningskrav for hele Alternativbransjen (AB). Viktig å nevne her at agendaen til den enkelte deltakende utøverorganisasjon som ønsker endring ift. dagens fagkrav, er mangfoldig og subtil. Ingen konsensus. NLH opplevde at det var viktig og riktig å delta i denne prosessen. Det som imidlertid kom tydelig frem under diskusjonen på kontaktforum i februar 2015 og Saborg seminar i juni 2015 var at det er ønskelig fra Saborg sine medlemsorganisasjoner, som leder i NLH skriver, å sette elitehøye utdanningskrav. Saborg sin visjon er at fagkrav bør være på et vesentlig høyere nivå enn i dag, på et medisinsk nivå. Visjonen, å være terapeutiske B-leger - et alternativ til leger, er et sitat fra diskusjonsgruppen. Siden storparten av AB ligger utenfor disse utdanningskrav, så vil det bety at svært mange tvinges til, om de ønsker å fortsette som terapeuter, å sette seg på skolebenken (mulig flerårig), og å ta opp studielån. AB er ikke så lukrativ for de aller fleste at det er åpning for denne eventuelle pålagte, både økonomiske og tids- 3/ Homøopraktikeren 5

6 messige, utfordringen. Det kan bety kroken på døren for mange kvalifiserte og dyktige terapeuter. Helse Norge vil kunne gå mist av det relativt store terapeutiske mangfoldssupplementet som AB representerer i dag. Minner om at alle terapiformer innen NLH har fagkrav som myndighetene allerede har godkjent. De aller fleste terapeuter oppdaterer seg og videreutdanner seg kontinuerlig opptil flere ganger i året. Det være seg utvidede kurs, supplerende utdanning innen egen terapiform eller nye terapiformer. Videre er det obligatorisk for alle som ikke har helsefaglig bakgrunn, å ha VEKS-kurs. Med dette så er pasientsikkerhet, terapeutkvalitet og myndighetenes krav tilfredstilt og ivaretatt. Til sammenligning ift legene så er også UO medlemmer forsikret med flere millioner ihht. sin/sine terapiformer, 10 mill. i NLH. Dette er en sikkerhet som virker positivt både ift pasient og terapeut og ses på som viktig og nødvendig i NLH, men det er ikke et obligatorisk pålegg innen AB generelt. NLH sine standpunkt og argumenter som vi har fremmet på alle Saborg sine kontaktfora: 1. Ivareta mangfoldet. 2. Fortsatt bruke lovverket som det eksisterer i dag, fordi det fungerer. 3. Unngå tvangstiltak, av den karakter at den som driver med alternativ behandling av en eller annen terapiform i dag tvinges til å underkaste seg felles fagstandarder, inkludert en felles grunnutdanning. Workshopen i februar 2015 hadde som tema: Utvikling av fagstandard for tradisjonell-/komplementærmedisin og alternativ behandling. SABORG og Forbrukerombudet vil revidere lovverket og registerordningen ved å innføre en felles fagstandard. De ønsker alle i en gryte. Agenda bak fasaden er en elite av terapeuter som vil ha kontroll over registerordningen og alle fordeler, mens de andre må betale MOMS 6 Homøopraktikeren - 3/2015

7 Det var 5 medlemsorganisasjoner på workshopen som stilte, og for å si det sånn: den var tynt deltakerbemannet, med tanke på antall totale utøverorganisasjonene og den totale medlemsmasse. NLH var i utgangspunktet eneste ikke-medlem som stilte på workshopen i februar 2015, og på seminar juni 2015 i regi av Saborg. Det er betimelig å nevne at på seminaret i juni 2015 så stilte kun 4 av Saborg sine 9 utøverorganisasjoner, samt NLH som eneste organisasjon utenfor. Til sammen var vi rundt 20 deltakere, så oppslutningen ifbm arbeidet for utvikling av fagstandard virker ikke å stå høyt på utøverorganisasjonenes agenda. De representerte besto i hovedsak av NNH, Stillpoint, Norske Kvantemedisinere og Norges Massasjeforbund. Nasjonalt per i dag er det 39 utøverorganisasjoner, størrelsen på de enkelte varierer stort. Noen er tilknyttet sin egen spesifikke terapiforening, mens andre er tilknyttet foreninger som har medlemmer innen multiple terapiformer. Ved etableringen av Saborg i 2003 ble alle utøverorganisasjoner invitert, og det var i overkant av 20 som takket ja og meldte seg inn i Saborg. Slik det er nå per august 2015, så har Saborg 9 utøverorganisasjoner tilknyttet seg. Saborg selv hevder at det er et resultat av økonomiske årsaker, og unnlater å si noe om stor uenighet i flere saker, blant annet når det gjelder diskusjonen om fagstandard. Langt de fleste utøverorganisasjonene opplever dagens fagstandard som adekvat, og også myndighetene sier at dagens fagkrav er god nok som den er! Med andre ord, ingen endring er ønsket. Det er mange ulike agendaer som oppleves i prosjektarbeidet så langt, uansett det får den enkelte UO stå for selv, men jeg tror ikke at alternativbransjen vil klare konsensus på enhver problemstilling, og det er kanskje ikke alltid like nødvendig og viktig heller. UO har både åpne og subtilt ulike agendaer, og argumentene hos den enkelte gjenspeiler dette. Etter å ha deltatt i diskusjonsgruppen på flere kontaktfora så kom NLH frem til at når det gjelder deltakelse i prosjektgruppen ift utvikling av felles fagstandard så valgte NLH på bakgrunn av fortolkningen av opprinnelig mandat for Saborg og NLH sin handlingsplan å ikke være delaktig videre i prosjektgruppen. Det utelukker ikke at NLH fortsetter å delta på de årlige kontaktfora i regi av Saborg såfremt vi blir invitert. NLH er enig i at fagstandard gir både pasientsikkerhet, yrkestrygghet, og ikke minst yrkesstolthet, men vi er som nevnt ikke enig i prosessen ei heller innholdet i argumentasjonen i mye av det som kom frem i diskusjonsgruppene. Minner om at AB allerede har et regulert lovverk som ivaretar godt nok ifølge myndighetene. Myndighetenes og den enkelte UO har myndighet til å vurdere og sette fagstandard for den enkelte terapiform. Dette blir gjort, og én må ha faggodkjenning for å kunne registrere seg i Brønnøysundregisteret. Vedtektene til Saborg kan tolkes i begge retninger. Interessenter på den ene siden kan bruke dem som grunnlag for å utvikle felles fagstandarder og rammevilkår. Aktørene på den andre siden kan fastslå at utvikling av felles fagstandarder ikke uten videre kan og skal avledes av vedtektene til Saborg. NLH tilhører den sistnevnte gruppen. NLH påberoper seg forarbeidene og det opprinnelige mandatet Saborg fikk fra myndighetene. Rollen til Saborg var og er begrenset til å være en formidler av de enkelte organisasjonenes selvstendige og individuelle anliggender overfor myndighetene. Myndighetene på sin side har i hovedsak behov for å kunne forholde seg til én samarbeidspartner og ikke mange. NLH har alltid forstått mandatet til Saborg som en oppgave og forpliktelse som har som overordnet mål å ivareta enkeltorganisasjonenes selvstendige identitet og spesialitet kort sagt mangfoldet i alternativbransjen. Forsøk på å tvinge frem felles fagstandarder strider mot 3/ Homøopraktikeren 7

8 dette målet og følgelig mandatet og rollen som er tildelt Saborg. Saborg har først å fremst en formidlende rolle på vegne av enkeltorganisasjonene overfor myndighetene. Noen nøkkelpersoner i Saborg fremmer utvikling av felles fagstandarder og konsensus omkring standardene. Med det oppstår inntrykket av at Saborg mangler tilstrekkelig legitimitet. Saborg har ni medlemmer i dag, og som nevnt så var det kun fem og fire som stilte på møtene i februar og juni Antallet organisasjoner inkludert terapeuter som har valgt bort Saborg som støttespiller og representant, overstiger langt på vei det Saborg representerer. Med tanke på legitimitet og demokrati finner NLH det verken hensiktsmessig eller akseptabelt at en liten gruppe prøver å opptre som premissleverandør for et flertall eller til og med hele AB især når flertallet aktivt har valgt bort Saborg som representant for sine interesser. Legitimt er det derimot å stille spørsmålet om det kunne være hensiktsmessig at organisasjonene utenfor Saborg danner sin egen møteplass eller paraplyorganisasjon. I et demokrati er det viktig og ønskelig at åpenbare interesser til mange selvstendige organisasjoner i alternativbransjen fremmes og at organisasjonsfriheten beskyttes. NLH - hjelper deg Under logoen NLH hjelper deg tar vi opp aktuelle saker som medlemmer kommer opp i. Saken vi tar opp denne gang har med pågående selgere av hjemmesider. NLH tok saken for vårt medlem og kjørte den til dom var avsagt i Forliksrådet. Dette hendte Jeg var på utkikk etter noen som kunne hjelpe meg å lage en hjemmeside, da et firma ved navn BRDRIFTSPAKKEN ringte og spurte om jeg hadde interesse for hjemmeside for mitt firma? De fortalte at jeg var heldig som var blitt plukket ut for å være et eksempel på hjemmeside. Jeg ville få en meget god pris, siden de skulle bruke min side som markedsføring av sitt firma. De nevnte også tre andre virksomheter på Gjøvik som var tilbudt dette. De gjorde dette for å komme seg inn på markedet på det indre Østlandet. Jeg følte meg litt beæret, men bestemte meg ikke da. Jeg tok selv kontakt etter noen dager for å høre mer. Han, Tom 8 Clausen, var straks på pletten og gav en info om tilbudet i en forrykende fart. Jeg kan enda i dag ikke gjenkalle eksakt innhold eller priser, fordi jeg hadde problemer med å oppfatte alle detaljer og regne ut den eksakte prisen der og da. Jeg vet han sa at denne samtalen blir tapet, og jeg bekreftet fortløpende det han sa ved å svare «høres greit ut så langt». Jeg følte meg ikke bekvem, men tenkte at alle kontrakter skal være skriftlige og at angrefristloven gjelder. Etter samtalen forstod jeg imidlertid at dette ble alt for dyrt for meg, og jeg angret. Ved neste kontakt ble mine ønsker om å annullere det hele bestemt avvist. Jeg hadde gjort et juridisk bindende kjøp og hadde ingen rett eller mulighet til å avblåse det hele, fikk jeg høre, selv om jeg ikke lenger ønsket Homøopraktikeren - 3/2015

9 Nyhet! Økologiske Smakfulle krydderoljer Aldri før har det vært lettere å få et gourmet-resultat når du lager mat. Cocosa Gourmet er økologiske kokosoljer som er tilsatt naturlig ekstrakt fra enten hvitløk, chili, sitron eller appelsin. Tilsett noen skjeer under steking/baking og kjenn den fantastiske smaken oljene gir til kjøtt, fisk, kaker, smoothies, sjokolade m.m. Cocosa Gourmet et økologisk og sunnere matolje-alternativ! Chili Hvitlok Sitron Appelsin De perfekte stekeoljene Ideelle til matlaging. Ikke bare på grunn av de spennende og pikante smakene av chili og hvitløk, men fordi kokosolje er en svært varmestabil olje. Perfekt til baking/konfekt Tilsettes f.eks. bakverk, sjokolade, smoothies, fiskeretter, kaffe og konfekt for å få en frisk og deilig smak av appelsin eller sitron. Du finner mange deilige oppskrifter på Soma Nordic Kunnskap, inspirasjon og produkter for bedre helse 3/ Homøopraktikeren 9

10 deres tilbud om hjemmeside. De var pågående og sikre i sin fremferd, og jeg nådde ikke fram med mitt ønske om å annullere kjøpet. Jeg mottok aldri noen skriftlig oversikt over tilbudet eller info hverken i form av brev eller mail før jeg mottok faktura som vedlagt. Ved firma kjøp har du ikke angrerett Som privat person har du angrerett, men ikke som firma. Det er allikevel flere kriterier som leverandøren må oppfylle før kjøpet kan bli akseptert. Firma bruker lydbåndopptak som bekreftelse på din bestilling De gjør inntrykk av at du da er bundet på «hender og føtter», det er ikke nødvendigvis tilfelle. NLH tar saken Vårt medlem EBK trengte hjelp mot et særdeles pågående firma BP og selger. Saken startet 26. januar i 2012 og ble ferdigbehandlet i Forliksrådet 23. januar 2013, nesten på dagen ett år etter. I løpet av det året ble det sendt og argumentert i 32 eposter før saken ble tatt opp i forliksrådet. Forliksrådet aksepterte NLH og John Hetlelid som prosessfullmektige for vårt medlem EBK. Forliksrådet 23. januar 2013 Klager BP A/S forklarte at avtalen er inngått mellom partene etter at klagemotparten EBK ringte dem tilbake og ba om mer informasjon etter først å ha takket nei da BPs selger ringte. BP viste til fremlagt lydfil, hvor selger klart sier at dette er en kontraktinngåelse vedr. produksjon av hjemmeside med mer. BP forklarte at de hadde utgifter med produksjon av hjemmesiden, og ikke hadde mottatt noen oppsigelse fra EBK, som angret seg. BP hadde ikke dokumentasjon på dette med i møtet. BP forklarte at avtalen har 3 måneders oppsigelse, med automatisk fornyelse for 6 måneder om gangen. BP har fortsatt ikke mottatt noen oppsigelse. BP fremhevet at avtalen er mellom 2 profesjonelle parter, og 10 at forbrukerkjøpsloven med angrerett derfor ikke gjelder. BP viste til autofornyelse er vanlig vilkår for løpende avtaler mellom profesjonelle parter. Klageren nedla følgende påstand: EBK dømmes til innen 2 uker fra dommens forkynning å betale kr 9907,-. Klagemotparten ga forklaring og fremla følgende bevis/dokumentasjon: EBK hevdet hun ikke hadde bestilt noe fra BP. Hun ringte tilbake for å få mer informasjon, etter først å avvist selgeren. Hun presiserte «at det høres bra ut så langt», og mente med det at dette var å oppfatte som informasjonsinnhenting og ikke kontraktskriving. EBK ønsket å sammenligne priser og vilkår, og ber derfor mot slutten av lydfilen om at all denne informasjonen blir sendt henne skriftlig. Dette ble hun lovet «sort på hvitt med full gjennomgang på mandag». Da han ringte sa hun at hun ikke var interessert allikevel. Hun ble oppringt mange ganger, men svarte det samme hver gang. Da hevdet BP at hun var bundet av kontrakten. EBK forklarte at hun ikke hadde sendt BP de opplysningene de trenger for å lage hjemmesiden, så hun avviste at det arbeidet kunne være ferdigstilt. Ordrebekreftelsen som BP hevdet å ha sendt EBK i epost hevdet hun først å ha mottatt etter fakturaen. Klagemotparten nedla følgende påstand: Klagemotparten frifinnes. NLH kommentar: BP var et vanskelig firma å forholde seg til. De prøvde alle knep for urettmessig å få inn nesten kroner for ingen jobb. De hadde aldri startet produksjon av EBKs hjemmesider for de hadde ikke nødvendige opplysninger. De snakket dermed usant i Forliksrådet. Det er lovlig å trekke seg fra en faktura så lenge det ikke finnes en kontraktsinngåelse med ordrebekreftelse. Her forelå det kun en faktura og ikke noe annet. Den viktigste biten i denne Homøopraktikeren - 3/2015

11 saken foruten å føre argumentasjonen i pennen, var å inngi mot og gode argumenter til NLH medlem EBK. Saken tas opp til doms: Retten finner at saken er tilstrekkelig opplyst. Retten finner at tvisten dreier seg om hvorvidt gyldig kontrakt er inngått Retten finner at selger på vedlagte lydfil er klar når han åpner med å si at det er inngått avtale mellom partene. Retten påpeker at vedkommende selger snakker så vidt raskt at det vanskeligjør kundenes mulighet for å komme med innvendinger eller korreksjoner underveis. Retten finner at lydfilen er klar og grei hva angår betingelser for kontrakten. De fleste betingelser settes av BPs selger, men retten finner det hevet over tvil at EBK mot slutten av lydfilen setter betingelse at hun at hun mottar avtale med vilkår i skriftlig form først. Retten finner at ordrebekreftelsen som klager hevder å ha sendt med epost påfølgende mandag, er et udatert standardbrev uten mottakernavn. På direkte spørsmål fra rådet, kunne ikke BP fremlegge utskrift av den eposten som bekreftelsen skulle være vedlegg til. Retten finner at denne eposten er essensiell i saken, da mottak av slik skriftlig informasjon er EBKs eneste vilkår for å akseptere avtalen. Retten finner at klager ikke har dokumentert sitt krav når de ikke kan påvise at slik informasjon faktisk ble gitt. Domsslutning: Retten finner på denne bakgrunn å frifinne EBK. Dommen er enstemmig. NLH kommentar: Retten finner at ordrebekreftelsen som klager hevder å ha sendt med epost påfølgende mandag, er et udatert standardbrev uten mottakernavn. Retten finner at denne eposten er essensiell i saken, da mottak av slik skriftlig informasjon er EBKs eneste vilkår for å akseptere avtalen. Retten finner at klager ikke har dokumentert sitt krav når de ikke kan påvise at slik informasjon faktisk ble gitt. Det som retten konkluderer med er noe vi alle bør merke oss i slike saker. Selgerne vil alltid hevde at det ikke er angrerett. Her ser en at det påhviler selger en viktig informasjonsplikt i form av minst en ordrebekreftelse eller kontraktinngåelse. Dette selv om saken er tatt opp på lyd fil. Denne saken arbeidet NLH gratis med i over ett år, med et særdeles godt utfall og faktisk med en presedens som kan få følger for lignende saker. Det er godt å ha en god organisasjon som hjelper sine medlemmer i vanskelige saker. 3/ Homøopraktikeren 11

12 HOMOTOKSIKOLOGISIDENE Thomas Kjærsgaard Antihomotoksisk behandling av øre-, nese- og halssykdommer, Del 2 Av Heilpraktiker Thomas Kjærsgaard Otitis Externa Betennelse i det ytre øret er en veldig vanlig lidelse som kjennetegnes ved smerte, feber og ødemer i ørekanalen med utflod. Man kan identifisere og dyrke forskjellige patogener (sykdomsfremkallere), den viktigste er Pseudomonas aeroginosa. Hyppig svømming, bruk av bomullspinne, boblebad og hårvask er vanligere hos pasienter med akutt otitis externa, og dessuten allergiske sykdommer som er tre ganger så vanlig. (91) Hos visse pasienter kan Otitis Externa, også kalt swimmer s ear kan behandles med produkter fra Heel otitis externa utvikle seg til progressiv cellulitis og chondritis (bruskbetennelse) med lammelse i ansiktsnervene på grunn av virulente (patogene mikroorganismers evne til å trenge inn i levende vev og formere seg med skadelige virkninger til følge) patogener som Aspergillus fumigatus, (92) og også hos pasienter med immunsuppresjon (f.eks. ved AIDS), transplantasjonsmottakere, alvorlig syke diabetikere, pasienter som er behandlet med høye doser av steroider eller kjemoterapeutika, samt hos pasienter som er underernærte og kronisk syke. (93) Den konvensjonelle behandlingsmetode er å gi regelmessig øreskylling og påføre salve eller dråper i øregangen, f.eks. Neomycin og Polymyxin B, som dog er potensielt skadelig for det indre øret, (94) eller quinoloner som Ciprofloxacin. (95) I Homotoksikologien betraktes otits externa som en lidelse i den ektodermale reaksjonsfase og kan behandles ved øreskylling og instillasjon (inndrypning) av Traumeel fra en ampulle eller Traumeel salve eller Fidesan salve eventuelt på et stykke gasbind. Man kan dessuten velge tabletter eller dråper: Mercurius Heel, Psorinoheel, Lamioflur, Schwef Heel og Echinacea comp. forte. I godartede tilfeller er det ikke nødvendig med antibiotisk terapi, mens det i andre tilfeller er nødvendig med identifikasjon av den ytre øreflora og evaluering av sensitiviteten overfor antibiotika, noe som heretter brukes som ledetråd ved en etterfølgende antibiotisk behandling. 12 Homøopraktikeren - 3/2015

13 Otitis media (mellomørebetennelse) Otitis media er nest vanligste sykdom etter virusinfeksjoner i de øvre åndedrettsorganer hos barn i USA. Over to tredjedeler av alle barn vil oppleve minst en gang otitis media i de første tre leveår. Minst 10% av disse barnene vil ha vedvarende lekkasje i tre måneder eller mer. (96) Akutt Otitis Media, også kalt mellomørebetennelse Haemophilus, Streptococcus pneumoniae og Staphylococcus er de tre fremtredende bakteriene. De konvensjonelle terapeutiske strategier har hovedsakelig vært antibiotisk behandling, vanligvis med Amoxicillin. Homøopatiske enkelt- og kompleksmidler bør være det første valg ved ukomplisert otitis media hos pasienter som ikke har immunsuppresjon. Drypping av Oteel øredråper eller gniding av Traumeel salve bak nederste del av øret inn mot mellomøret er effektive behandlinger. Øredråper er dog kontraindisert ved dren eller akutt sprengt trommehinne. Det har blitt foreslått å utelukke antibiotisk behandling ved legekontroll og ha første behandling med homøopatisk behandling for å redusere unødvendig og omfattende antibiotisk terapi og utvikling av resistens. (99) Svimmelhet Vertigo Den normale balanse opprettholdes av tre kroppssystemer: - Legemets muskler og ledd - Øyemusklene - Likevektorganenes ender, som er lokalisert I det indre øret og består av tre små følsomme, halvsirkulære kanaler som kan justeres slik at kroppens bevegelser stimulerer en eller flere av dem. Svimmelhet er et subjektivt symptom og ikke en spesifikk sykdom. Det er en forstyrret oppfattelse av forholdet til rommet med en fornemmelse av ustabilitet og en følelse av bevegelse inni hodet. Den mer alvorlige form kalles vertigo, en følelse av revolusjon, ofte i forbindelse med transpirasjon, kvalme, oppkast og manglende evne til å stå oppreist. I et studie av svimmelhet med 740 personer eldre enn 65 år, kunne Belal og Glorig (100) bestemme en spesifikk årsak hos 215 av pasientene. Hos de resterende 70% var diagnosen primær likevekts forstyrrelse på grunn av aldring (presbyastasis). Det ble beskrevet to kliniske typer, den konstante og den periodiske med ytterligere underoppdelinger. Svimmelhet kan generelt deles opp i riktig vertigo og pseudovertigo (svimmelhet eller ør i hodet). De vanligste årsaker til pseudovertigo er hyperventilasjon (økt åndedrett), orthostatisk hypertensjon (unormalt lavt blodtrykk) og multisensoriske svakheter hos eldre pasienter. Blant de mange typer av sann vertigo er det kun få som skyldes bygningsmessige sykdommer i hjertestammen. De fleste tilfeller av vertigo skyldes perifere vestibulære (i ørets hulrom) sykdommer. (101) Vertigo har følgende symptomer: En fornemmelse av å bli løftet, roterende vertigo, tendens til å falle til høyre eller venstre, skotodinia (svimmelhet ved besvimelse) og usikkerhet. (102) 3/ Homøopraktikeren 13

14 Det homøopatiske kompleksmiddelet Vertigoheel inneholder Cocculus som fås fra de pulveriserte frø av Anamitra cocculus, som inneholder Picrotoxin som er et kraftig giftstoff. Cocculus har vært brukt siden antikken som et giftstoff til å bedøve fisk med, så den ble lettere å fange. (104, 105) Det finnes i naturlig forekommende stimulanser som kamfer og koffein og brukes i nødsituasjoner for å vekke pasienter som har fått en overdose av et barbiturat. (106) I nyere tid har det vært anvendt i allopatisk medisin mot nystagmus (ukontrollerte øyebevegelser) og vertigo. (107) Dets viktigste anvendelse innenfor homøopatien er til store forstyrrelser i sanseapparatet, inkludert sjøsyke, kvalme og oppkast under reise, vertigo med en følelse av svekkelse og kvalme samt Menieres sykdom med oppkast og kvalme. (108) 14 Vertigo og Menieres sykdom (svimmelhet) kan behandles med Vertigoheel De seks mest vanlige otologiske årsaker til vertigo er tatt fra en database med et diagnosesystem for neurotologiske sykdommer i en pasientgruppe på 564 personer. (103) Sykdommene var: - Meniere sykdom - Vestibulær schwannoma (godartet svulst) - Godartet periodevis vertigo - Vestibulær neuritis (nervebetennelse) - Plutselig døvhet - Traumatisk vertigo Forekomsten av tinnitus var 76%. Det er vanskelig å lage en korrekt diagnose ved de første pasientbesøk, da de vanlige neurotologiske og audiometriske (tonegenererende) undersøkelser er av mindre verdi. I Vertigoheel finnes også Conium (giftig skarntyde), også et gammelkjent giftstoff som er spesielt kjent fra Platons fortelling om Sokrates død. I homøopatisk fortynning er Conium kjent mot vertigo i liggende stilling, når man snur seg i sengen og når man snur hodet eller dreier øynene. Det er forverring når man rister på hodet, lett støy eller andres samtale; lammende hodepine med kvalme og oppkast av slim. (109) Den tredje komponent av Vertigoheel er Ambra grisea, et innvollssekret fra spermhvalen, som finnes i tropiske farvann og kyster. Ambra har vært brukt i århundrer til parfyme på grunn av dets velluktende egenskaper (110) og er i sin homøopatiske form indisert mot svimmelhetsanfall, ved vertigo som tvinger pasienten til å ligge ned med en følelse av svakhet i magen, kribling og kilen inne i øret, kilen og summing for ørene; stigende døvhet, døvhet på et øre; stigende døvhet samt brumming og plystring i øret. (111) Vertigoheels fjerde substans er Petroleum. Den homøopatiske tilberedning lages av stenolje som er en blanding av hydrokarboner. Stenolje er kilden til bensin, petroleum, eter, brensels- og smøreoljer, butan osv. (112) Et av Petroleums viktige symptomer er kvalme og vertigo under reise, så det kan brukes mot sjøsyke og bilsyke, samt hodesmerter som føles tungt som bly og med svimmelhetsfornemmelse. (113) Homøopraktikeren - 3/2015

15 Claussen (114) demonstrerte i et studie med 40 pasienter med Vertigoheel, at ved en dose på 3 tabletter tre ganger daglig skjedde det en statistisk signifikant forminskelse i vertigo, kvalme og tinnitus sammenlignet med en kontrollgruppe. I et annet studie (115) ble en gruppe på 31 pasienter behandlet med Vertigoheel. Pasientgruppens sammensetning inkluderte 14 pasienter med arteria vertebralis basilaris syndrom, 8 med Menieres sykdom, 5 med posttraumatisk vertigo og 4 med neuronitis vestibularis. Forskerne fant en forminskelse av vertigo, hodepine, tinnitus og kvalme ved behandlingen med Vertigoheel. Vertigoheels virkemåte er ikke fullt ut forstått. Farmakologiske studier antyder at Vertigoheels effektivitet til dels skyldes stimulering av sentralnervesystemet. Studier har bekreftet at Vertigoheel øker det vestibulære reguleringssystem som er lokalisert i hjernestammeområdet. Computer-fremstilte hjernekortlegnings opptak viser en økt aktivitet i de neurale stier som forbinder den akustiske kjerne med corpora quadigemina. (116) Et av de aktive stoffene i Cocculus picrotoksin er kanskje aktiv på GABA-reseptorene (hemmende neurotransmitter i hjernen) (117) eller på de stimulerende aminosyrereseptorer (EEA) (118) i ikke-homøopatisk konsentrasjon. Menieres sykdom Denne sykdommen har tre klassiske symptomer: - Episoder med vertigo - Tinnitus - Nedsatt hørsel Langtidsobservasjon av Meniere pasienter viser en uensartethet mellom episodene i 50% av tilfellene med forbedring hos 28%. I alt 43% av pasientene hadde behov for operasjon. (121) Ved gjennomsyn av litteraturen om Menieres sykdom viste det seg at betahistin og diuretika har en virkning som er bevist ved dobbelt-blind forsøk med langtidskontroll av svimmelheten. Men det er ikke funnet noen medisinsk terapi, som har en bevist virkning på hørselen eller langtidsutviklingen av sykdommen. (122) Det finnes en rikholdig litteratur om behandling av Menieres sykdom ( ), medisinske som kirurgiske behandlingsmetoder, men ingen gir permanent lindring for sykdommen. Den antihomotoksiske behandling vender seg dels mot svimmelhetsanfallene, hvor det anvendes Vertigoheel, enten som tabletter, dråper eller injeksjon. Ved akutte anfall tas 1 tablett eller 10 dråper hvert kvarter. Dessuten Aesculus compositum og Arteria-Heel til styrkning av blodkretsløpet, samt Cerebrum compositum og evt. Cerebellum suis-injeel. Lymphomyosot ved tilbøyelighet til ødemdannelse og ved infeksjonsmottakelighet dessuten Engystol. Endelig kan Placenta compositum gis for å styrke stoffskiftefunksjonen, kretsløpet og immunforsvaret samt hørselen. Vondt i halsen Halssmerter kan i 84% av tilfellene være et symptom på tonsillitis (mandelbetennelse) eller pharyngitis (betennelse av svelget), ifølge et al. (148) I en nyere undersøkelse ble pasienter med vondt i halsen oppdelt (randomisert) i tre grupper: - Gruppe 1: Antibiotika i 10 dager - Gruppe 2: Ingen medisin - Gruppe 3: Antibiotika, hvis symptomene ikke forsvant etter 3 dager. 69% i gruppe 3 brukte ikke deres medisin. Det forholdvis antall pasienter som hadde det bedre etter 3 dagers forløp var ikke signifikant forskjellig for gruppene, ei heller sykdommens varighet, sykedager fra arbeid eller skole, eller forholdet av pasienter som var tilfreds med behandlingen. Selv om gruppe 1 hadde færre 3/ Homøopraktikeren 15

16 feberdager var det forholdsvis flere pasienter i denne gruppen som mente at antibiotikaen var effektiv. Forfatterne konkluderte at utlevering av antibiotika mot halssmerter kun hadde marginal effekt på oppløsning av symptomene, men at det styrker troen på antibiotika, når man sammenligner med ikke å gi medisin, eller å gi medisin på et senere tidspunkt. Da langtidskomplikasjoner og vikariasjons effekter ikke er bedømt i de fleste studier, er den potensielle økologiske risiko for sykdomsresistens en faktor, som også bør tas i betraktning. (149) Den aktuelle konvensjonelle medisinske terapi mot halssmerter er antibiotika. I en undersøkelse i England blant praktiserende leger som brukte bredspektret antibiotika i 21% av tilfellene, (150) var indikasjonen for den antibiotiske terapi den potensielle risiko for akutt reumatisk feber. Diagnostisk testing og resept på oral penicillin så ut til å være det beste valg til å begynne en terapi, ifølge Dippel et al. i (151) Del Mar (152) som undersøkte litteraturen fra 1945 til 1990 med oppslagene: «Pharyngitis» og «tonsillitis» fant at det var vanskeligheter ved å bruke halspodnings kultur, fordi: - I mange tilfeller hvor streptokokkene er isolert fra symptomatiske pasienter er det ingen serologiske bevis for infeksjon. - Selv etter passende behandling med penicillin er det store bakteriologiske forekomster. - Organismene som er isolert fra slimhinne overflatene representerer kun ufullstendig de organismer som ligger dypt i vevene. Del Mar konkluderte også i en annen publikasjon at i Australia var forekomsten av akutt reumatisk feber ikke høy nok til å rettferdiggjøre bruk av antibiotika ved halssmerter, bortsett Pasient med Pharyngitis 16 Homøopraktikeren - 3/2015

17 fra dårlig stilte individer tilhørende urbefolkningen Aboriginene. Beskyttelse mot infeksjoner med pussdannende betennelser er tilsynelatende ikke høy, og det er vanskelig å fastslå fordelen ved en antibiotisk behandling, når det gjelder å redusere symptomene på halssmerter. Inntil det kan påvises flere fordeler ved antibiotisk behandling av halssmerter anbefales det at det i disse tilfeller anvendes antibiotika mindre hyppig. (153) Tonsillitis og pharyngitis Tonsillene (mandlene) som beskytter pharynx (svelget) blir hyppig angrepet av infeksjoner. Infeksjoner med gruppe A beta-hemolytiske streptokokker kan resultere i alvorlige sykdommer, som vandrende polyarthriris, chorea (Skt Veit s dans), erythema merginatum (utslett ved giktfeber) eller nyresykdommer (nephropathia). I et studie med 110 barn ble akutt, febril væskende tonsillitis satt i forbindelse med betahemolytiske streptokokker i 31% av tilfellene. Mycoplasma pneumoniae ble isolert hos 5% av barna og ukjente årsaker ble oppgjort til 35%. Adenovirus var den hyppigste virale sykdoms kilde med 19%. Andre virus var Epstein- Barr, parainfluensa, influensa A, herpes simplex og RSV-virus. (157) Homøopraktikeren Utgis av: Spesmedico, Nymannsveien Stavanger Telefon Sats, redigering, annonser: Innsendte artikler og annonser blir trykket på innsenders ansvar. Trykkeri: Spesialtrykk A/S Tonsillitis med streptokokkinfeksjon Det er ikke enighet om å behandle streptokokkal pharyngitis før det er tatt og undersøkt halskulturer. (158) Antibiotisk terapi innen de første 48 timer av sykdommen reduserer alvoret og symptomene på streptokokkal pharyngitis, og hurtigere behandling kan være mer effektivt for å forhindre giktfeber. (159) Det reduserer også smitterisikoen. Spørsmålet om den tidlige behandling kan undertrykke immunforsvaret og resultere i større risiko for tilbakefall enn ved senere behandling, kan imidlertid ikke besvares enda. (160) H. H. Reckeweg (161) fremsatte den teori, basert på kliniske observasjoner i praksis, at det var en mulighet for en progressiv vikariasjon fra tonsillitis, som var undertrykt av kjemisk medisin, til agranulocytose (nedsettelse av antallet av granulocytter med økt risiko for bakterielle infeksjoner) (impregneringsfase), og videre til leukemi (degenerasjonsfase). Foruten risikoen for en individuell allergisk reaksjon mot penicillin, er det fremsatt et stort antall teorier, som forsøker å forklare det hyppige tilbakefall av pharyngotonsillitis forårsaket av streptococcus pyogenes etter tilsynelatende pas- 3/ Homøopraktikeren 17

18 sende antibiotiske behandlinger. Pyogenes kan overleve i opptil 7 dager i epitelceller fra mennesker i en næringsoppløsning supplert med antibiotika. Elektronmikroskopiske undersøkelser viste intracellulær streptococcus pyogenes hos tonsillitis pasienter (93), i makrofaglignende celler (73%) og i epitelceller fra tonsillene (36%) hos 11 ikke-symptomatiske streptococcus pyogenes bærere. Disse in vivo data gir en sterk støtte til den hypotese, at intracellulære streptococcus pyogenes kan være et bakteriereservoar med potensiale til å skape infeksjon igjen. (162) Halsprøve fra overflaten reflekterer ikke alltid forholdene i tonsillkjernen. Halsprøve fra fjernede mandler viser en høy forekomst av haemophilus influensa og staphylococcus aureus, som sjeldent finnes i halsprøver (kulturer) fra overflaten. (163) Hovne mandler er et resultat av bakteriefremkalt forøkelse av immunokompetente celler. Prøver fra kjernene dels i hovne, dels i normale mandler er blitt undersøkt av Brodsky et al. (164) Resultatene viste at mandelstørrelsen var direkte proporsjonal med middel-bakteriebelastningen, selv når det ikke forelå en klinisk infeksjonshistorie. Denne undersøkelsen støtter oppfattelsen av et infeksjons «fokus», (165) og at det biologiske slektskap mellom hevelsen (deponeringsfasen) og tidligere historie om infeksjon og/ eller hvilende infeksjon (reaksjonsfasen). I et annet studie ble tonsillavevs lymfocytter bedømt in vitro i 60 tonsiller: 51 syke og 9 normale kontroller. Studiet antyder en forskjell, Hvis ingen behandling fungerer bør fjerning av mandlene vurderes (tonsillectomia) 18 Homøopraktikeren - 3/2015

19 kvalitativt og kvantitativt i immunoglobulin respons mellom sunne, flere ganger infiserte tonsiller og hovne tonsiller. Underfunksjonen av lymfocytter sammen med strukturelle forandringer i forbindelse med hovne tonsiller kan vise seg å være sentrale for etiologien ved kronisk tonsillsykdom, (166) hvilket bekrefter den homøopatiske teori, at hvis den umiddelbare grunn til en infeksjon er mikrobiell, så spiller terrenget også en avgjørende rolle. Andre faktorer, for eksempel sigarettrøyking hos gravide spiller også en rolle for terrenget, idet røykeres spedbarn har en høyere forekomst av antibiotikabehandling enn ikke røykeres barn. (168) Bruk av en hurtig antigen-testmetode og en 10 dagers oral penicillinkur til diagnose og behandling er for Majeed et al. (169) den raskeste og mest omkostningseffektive måte til behandling av streptokokk pharyngitis, eller hvis man ikke kan regne med kompliance (pasientlydighet), intramuskulær behandling med benzathin penicillin G. Imidlertid kan gjenkomsten av akutt giktfeber i USA ha forbindelse til forandringer i organismen. (170) Ved akutte, ikke streptococcale infeksjoner er legemidlene Mercurius Heel, Arnica Heel, Belladonna HA og Echinacea comp. Forte indikert. De kan brukes sammen med antibiotisk behandling ved streptokokkinfeksjon. Ved behandling av gjentatt eller kronisk tonsillitis kan det være fordelaktig å drenere med Lymphomyosot og å bruke Tonsilla compositum. Vinceel halsspray har også vist seg effektiv ved vanskeligheter med å svelge, vondt i halsen og heshet. Fjerning av mandlene (tonsillectomia) bør kun komme i betraktning, hvis ingen behandling virker, eller hvis ØNH-prosessene er ledsaget av langtidsendringer i oppførselen, f.eks. økt oppmerksomhetskrav (34% av barna), humørsyke (25%), oppvåkning om natten (16%) og spiseproblemer (16%). (171) I denne artikkelen er teorien om Homotoksikologi blitt støttet av et stort antall nyere studier, som dokumenterer vikariasjonsprosessen, teorien om fokal infeksjon og teorien om behandling av terrenget. Øre, nese og halssykdommer representerer på grunn av deres hyppighet og de forskjellige oppfattelser av deres behandling, et av de felter hvor fremskritt ved anvendelse av teorien om Homotoksikologi klart blir demonstrert. Referanser: 91. Russell JD, Donnelly M, McShane DP, Alun-Jones T, Walsh M. What causes acute otitis externa? J Laryngol Otol (1993 Oct) 107(10: Cunningham M, Yu VL, Turner J, Curtin H. Necrotizing otitis externa due to Aspergillus in an immunocompetent patient. Arch Otolaryngol Head Surg (1988 May) 114(5): Selesnick SH. Otitis externa: management of the recalcitrant case. Am J Otol (1994 May) 15(3): Arnoldner M. [Ototoxicity of locally applied aminoglycosides.] Wien Med Wochenschr (1980 Jul 31) 130 (13-14): De Schepper S, Schmelzer B. [Local treatment of otitis media and otitis externa: the role of quinolones.] Acta Otorhinolaryngol Bel (1994) 48(1): Bailey BJ, Strunk CL,.Smith CW Jr. Otolaryngology. In Rakel, Textbook of Family Practice: Friese KH, Kruse S, Moeller H. Acute otitis media in children: a comparison of conventional and homeopathic treatment. HNO 8/96: Clement RT. Resistant Germs, Resistant Physicians. BT XlV (3): Belal A Jr, Glorig A. Dysequili-brium of aging (presbystasis). J Laryngol Otol (1986 Sep) 100(9): Hanson MR. The dizzy patient a practical approach to management. Postgrad Med (1989 Feb 1) 85(2): , Claussen CF. Vertigo and its biological treatment. BT III (3):62, Kentala E. Characteristics of six otologic diseases involving vertigo. Am J Otol (1996 Nov) 17(6): Clarke JH. Dictionary of Materia Medica Vol I: The Merck Index 12 Ed.: Wax PM. Analeptic use in clinical toxicology: a historical appraisal. J Toxicol Clin Toxicol (1997) 35(3): Ehrenberger K, Felix D. Receptorpharmaco-logical models for the therapy of labyrinthine vertigo. Acta Otolaryngol (Stockholm) (1996 Mar) 116 (2): Reckeweg H-H.ibid: / Homøopraktikeren 19

20 109.Boericke W. ibid: The Merck Index: Clarke JH. ibid: The Merck Index: Reckeweg H-H. ibid: Claussen CF. ibid. 115.Morawiec-Bajda A. et al. Clinical results of biologically treated vertigo. BT XI (3): Claussen CF. ibid. 117.Ehrenberger K, Felix D. Receptopharmacolo-gical models for the therapy of labyrinthine vertigo. Acta Otolaryngol (Stockholm) (1996 Mar) 116(2): Williams PD, Helton DR. The proconvulsive activity of quinolone antibiotics in an animal model. Toxicol Lett (1991 Sep) 58(1): Claussen CF. Treatment of the syndrome of the slowed down brainstem. BT V (1): 1-24 and V (2): Fraysse B, Bebear JP, Dubreuil C, Berges C, Dauman R. Betahistine dihydrochloride versus flunarizine. A double blind study of recurrent vertigo with or without cochlear syndrome typical of Meniere s disease. Acta Otolaryngol Suppl (Stock-holm) (1991) 490: Elbaz P. Flunarizine and betahistine. Two different therapeutic approaches in vertigo compared in a double-blind study. Acta Otolaryngol Suppl (Stockholm) (1988) 460: The Merck Index: Fischer AJ. Histamine in the treatment of vertigo. Acta Otolaryngol Suppl (Stockholm) (1991) 479: Murofushi T, Halmagyi GM, Yavor RA. Intratym-panic gentamycin in Meniere s disease: results of therapy. Am J Otol (1997 Jan) 18 (1): Welling DB, Pasha R, Roth LJ, Barin K. The effect of endolympahtic sac excision in Meniere s disease. Am J Otol (1996 Mar) 17(2): Pulec JL. Surgical treatment of vertigo. Acta Otolaryngol Suppl (Stockholm) : Pruszewicz A, Obrebowski A, Woznica B, Swidzinski P. [Pharmacologic possibilities in treatment hypoacusis in children.] Ofolaryngol Pol (1994) 48(1): Julian OA. Traite de micro-immunotherapie dynarnisee: Julian OA. ibid: Little P, Williamson I, Warner G, Gould C, Gantley M, Kinmonth A. Open randomized trial of prescribing strategies in managing sore throat. BM J (1997 Mar 8) 314(7082): Clement RT. Resistant Germs, Resistant Physicians. BT XV (3): Burke P, Bain J, Lowes A, Athersuch R. Rational decisions in managing sore throat: evaluation of a rapid test. BM J (Clin Res Ed) (1988 Jun 11) 296(6637): Dippel DW, Touw-Otten F, Habbema JD. Management of children with acute pharyngitis: a decision analysis. J Fam Pract (1992 Feb) 34(2) Del Mar C. Managing sore throat: a literature review I. Making the Diagnosis. Med J Aust (1992 April 20) 156 (8): Del Mar C. Sore throat: a literature review II. Do antibiotics confer benefit? Med J Ausf (1992 May 4) 156 (9): Putto A. Febrile exudative tonsillitis: viral or streptococcal? Pediatrics (1987 Jul) 80(1): Lowe R, Hedges JR. Early treatment of streptococal pharyngitis. Ann Emerg Med (1984 Jun) 13(6): Hedges JR, Lowe RA. Sore throat: to culture or not to culture? Ann Emerg Med (1986 Mar) 15(3): Paradise JL. Etiology and management of pharyngitis and pharyngotonsillitis in children: a current review. Ann Otol Rhinol Laryngol Suppl (1992 Jan) 155: Reckeweg H-H. Homotoxicology: sterlund A, Popa R, Nikkila T, Scheynius A, Engstrand L. Intracellular reservoir of Streptococcus pyogenes in vivo: a possible explanation for recurrent pharyngotonsillitis. In: Laryngoscope (1997 May) 107 (5): Surow JB, Handler SD, Telian SA, Fleisher GR, Baranak CC. Bacteriology of tonsil surface and core in children. Laryngoscope (1989 Mar) 99(3): Brodsky L, Moore L, Stanievich JF, Ogra PL. The immunology of tonsils in children: the effect of bacterial load on the presence of B- and T-cell subsets. Laryngoscope (1988 Jan) 98(1): Reckeweg H-H.Homotoxicology: Koch RJ, Brodsky L. Qualitative and quantitative immunoglobulin production by specific bacteria in chronic tonsillar disease. Laryngoscope (1995 Jan) 105(1): Hakansson A, Carlsson B. Maternal cigarette smoking, breast-feeding, and respiratory tract infections in infancy. A population-based cohort study. Scand J Prim Health Care (1992 Mar) 10(1): Majeed HA, al-doussary L, Moussa MM, Yusuf AR, Suliman AH. Office diagnosis and mangement of group A stretococcal pharyngitis employing the rapid antigen detecting test. A 1-year prospective study of reliability and cost in primary care centres. Ann Trop Paediatr (1993) 13(1): Congeni BL. The resurgence of acute rheumatic fever in the United States. Pediatr Ann (1992 Dec) 21(12): Kotiemi LH, Ryhanen PT, Moilanen IK. Behavioural changes following routine ENT operations in two-to-ten year old children. Paediatr Anaesth (1996) 6(1): Homøopraktikeren - 3/2015

ARBEIDSDOKUMENT FRA DIALOGMØTE OM FAGSTANDARD oppdatert 07.06.2014

ARBEIDSDOKUMENT FRA DIALOGMØTE OM FAGSTANDARD oppdatert 07.06.2014 ARBEIDSDOKUMENT FRA DIALOGMØTE OM FAGSTANDARD oppdatert 07.06.2014 Avholdt: 20. mai 2014, kl. 17.30 20.00. Ved: Sentrumskontorene, Brugata 1 (inngang Storgata). Alle SABORGs medlemsorganisasjoner var invitert

Detaljer

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon Versjon av 2016 1. HVA ER REVMATISK FEBER? 1.1. Om revmatisk feber Revmatisk feber er forårsaket

Detaljer

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 Innhold Hva er tuberkulose eller TB?... 2 Hva er symptomer (tegn) på tuberkulose?... 2 Hva kan jeg gjøre hvis jeg eller barna mine blir syke?... 2 Kan man få tuberkulose

Detaljer

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon Versjon av 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan stilles diagnosen? Synlige, kliniske symptomer/tegn

Detaljer

Naturfag for ungdomstrinnet

Naturfag for ungdomstrinnet Naturfag for ungdomstrinnet Immunforsvaret Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen 1 Vi skal lære om bakterier og virus hvordan kroppen forsvarer seg mot skadelige bakterier og virus hva vi kan gjøre for å beskytte

Detaljer

Periodisk Feber med Aftøs Faryngitt og Adenitt (PFAPA)

Periodisk Feber med Aftøs Faryngitt og Adenitt (PFAPA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Periodisk Feber med Aftøs Faryngitt og Adenitt (PFAPA) Versjon av 2016 1. HVA ER PFAPA 1.1 Hva er det? PFAPA står for Periodic Fever Adenitis Pharyngitis Aphthosis.

Detaljer

Når ryggen krangler. Aage Indahl Overlege, Prof II, dr. med. Klinikk fys.med og rehab, Stavern Sykehuset i Vestfold Uni helse, Universitet i Bergen

Når ryggen krangler. Aage Indahl Overlege, Prof II, dr. med. Klinikk fys.med og rehab, Stavern Sykehuset i Vestfold Uni helse, Universitet i Bergen Når ryggen krangler Aage Indahl Overlege, Prof II, dr. med. Klinikk fys.med og rehab, Stavern Sykehuset i Vestfold Uni helse, Universitet i Bergen Alminnelige lidelser Spesifikke lidelser 10-15% - vi vet

Detaljer

PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT

PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT INNHOLDSFORTEGNELSE Hva er ulcerøs kolitt?... 5 Symptomer... 7 Diagnose... 9 Årsaker til ulcerøs kolitt... 11 Prognose... 13 Behandling... 13 Hva kan man gjøre selv... 15 Hva

Detaljer

Kan jeg gå i barnehagen i dag?

Kan jeg gå i barnehagen i dag? Kan jeg gå i barnehagen i dag? En brosjyre om barn, barnehage og sykdom Revidert 20.10.2014 INFORMASJON TIL FORELDRE OG FORESATTE SOM HAR BARN I LØKEBERGSTUA BARNEHAGE Du kommer sikkert mange ganger til

Detaljer

THE WORLD IS BEAUTIFUL > TO LOOK AT. AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap

THE WORLD IS BEAUTIFUL > TO LOOK AT. AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap THE WORLD IS BEAUTIFUL > TO LOOK AT AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap Det er viktig at vi passer på øynene for å beskytte synet, særlig fordi synet kan bli

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om akupunktur

Befolkningsundersøkelse om akupunktur Befolkningsundersøkelse om akupunktur Webundersøkelse gjennomført for Norsk Akupunkturforening Oslo Prosjektbeskrivelse Undersøkelsen ble gjennomført på web i juni 2006 blant Totalt besvarte 1036 personer

Detaljer

Finansklagenemnda Skade

Finansklagenemnda Skade Finansklagenemnda Skade Uttalelse FinKN-2012-655 20.12.2012 Agria Dyreforsikring Dyr Skjulte feil matallergi faglig uenighet. Sikrede tegnet veterinærforsikring med virkning fra 31.8.09 for en fem år gammel

Detaljer

Influensasymptomene 1. Har du hatt influensalignende sykdom før denne siste episoden, men etter juni 2009? Nei Ja Vet ikke

Influensasymptomene 1. Har du hatt influensalignende sykdom før denne siste episoden, men etter juni 2009? Nei Ja Vet ikke Appendix I IV Institutt for samfunnsmedisinske fag Allmennmedisinsk forskningsenhet Unifob Helse Svarskjema Studie etter influensasykdom 2009/2010 Vennligst svar på alle spørsmålene. På enkelte av spørsmålene

Detaljer

Pasientveiledning Lemtrada

Pasientveiledning Lemtrada Pasientveiledning Lemtrada Viktig sikkerhetsinformasjon Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt

Detaljer

CAPRELSA. Vandetanib CAPRELSA (VANDETANIB) DOSERINGS- OG MONITORERINGSVEILEDNING FOR PASIENTER OG PASIENTENS OMSORGSPERSONER (PEDIATRISK BRUK)

CAPRELSA. Vandetanib CAPRELSA (VANDETANIB) DOSERINGS- OG MONITORERINGSVEILEDNING FOR PASIENTER OG PASIENTENS OMSORGSPERSONER (PEDIATRISK BRUK) CAPRELSA Vandetanib Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsnitt 4 i pakningsvedlegget

Detaljer

Helserådgiver NAV - UTDANNELSE OG TILBAKE I ARBEID

Helserådgiver NAV - UTDANNELSE OG TILBAKE I ARBEID Helserådgiver NAV - UTDANNELSE OG TILBAKE I ARBEID Livreddende og livsforlengende produkter HEH - Healthcare Solutions «Vi har satt ny standard innen Helse og Trening» HEH METODEN NAV UTDANNELSE OG TILBAKE

Detaljer

KARTLEGGING AV DEPRESJONSSYMPTOMER (EGENRAPPORTERING)

KARTLEGGING AV DEPRESJONSSYMPTOMER (EGENRAPPORTERING) THIS SECTION FOR USE BY STUDY PERSONNEL ONLY. Did patient (subject) perform self-evaluation? No (provide reason in comments) Evaluation performed on visit date or specify date: Comments: DD-Mon-YYYY Spørreskjema

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002 KRITISK SYKDOM Syk innen tre mnd. etter tegning uklar informasjon - symptomklausul FAL 13-5. Forsikrede (f. 67) tegnet i okt. 96 forsikring mot kritisk

Detaljer

Etiske regler for Norske KvanteMedisinere (NKM)

Etiske regler for Norske KvanteMedisinere (NKM) Innhold: Etiske regler for Norske KvanteMedisinere (NKM) 1 Allment aksepterte faglige og etiske normer... 1 2 Respekt for klientens livssyn og integritet... 1 3 Misbruk av yrkesmessig relasjon... 1 4 Informasjon

Detaljer

Informasjon om CDI. (Clostridium difficile-infeksjon) til pasienter og pårørende

Informasjon om CDI. (Clostridium difficile-infeksjon) til pasienter og pårørende Informasjon om CDI (Clostridium difficile-infeksjon) til pasienter og pårørende N oen bakterier er livsviktige for vår eksistens. Alle mennesker har sin egen sammensetning av bakterier som lever i symbiose

Detaljer

You can do it Kristine Skjæveland

You can do it Kristine Skjæveland You can do it Kristine Skjæveland Søknadsskjema for kurs i kognitiv trening Navn: Adresse: Postnr.: Sted: Tlf hjemme: Tlf mobil: E-post: Fødseøsdato: Utdanning / Yrke: Hvor hørte du om You can do it og

Detaljer

Skarlagensfeber. Hans Blystad. Smitteverndagene FHI 2015

Skarlagensfeber. Hans Blystad. Smitteverndagene FHI 2015 Skarlagensfeber Hans Blystad Smitteverndagene FHI 2015 Økning i Norge? Folkehelseinstituttet ber om at fastleger og andre leger som har merket en økning av skarlagensfeber i sin praksis rapporterer dette

Detaljer

Fever. Normal kroppstemperatur varierer fra person, alder, aktivitet og tid på døgnet. Gjennomsnittlig normal kroppstemperatur er 98,6 F (37 C).

Fever. Normal kroppstemperatur varierer fra person, alder, aktivitet og tid på døgnet. Gjennomsnittlig normal kroppstemperatur er 98,6 F (37 C). Fever sykdom Bla artikkelen Fever Definisjon Normal kroppstemperatur varierer fra person, alder, aktivitet og tid på døgnet. Gjennomsnittlig normal kroppstemperatur er 98,6 F (37 C). Bilder: Termometer

Detaljer

Pårørende, faser i forløpet og spørsmål om organdonasjon

Pårørende, faser i forløpet og spørsmål om organdonasjon Pårørende, faser i forløpet og spørsmål om organdonasjon Pasientforløp Akutt sykdom, ulykke eller skade Livreddende behandling Organbevarende behandling Opphevet hjernesirkulasjon Samtykke Organdonasjon

Detaljer

Første kontakt med god potensiell kunde

Første kontakt med god potensiell kunde Jobb med meg skjema Steg 1 av 4 Første kontakt med god potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar du trenger fra en potensiell kunde, slik at du kan vurdere om dere

Detaljer

OBS! Jeg deltar i Den norske influensaundersøkelsen. (NorFlu)

OBS! Jeg deltar i Den norske influensaundersøkelsen. (NorFlu) OBS! Riv av denne slippen før du returnerer spørreskjemaet og fest den på ditt Helsekort for gravide! Vennligst oppbevar denne lappen sammen med ditt Helsekort for gravide. Jeg deltar i Den norske influensaundersøkelsen

Detaljer

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING.

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING. SPAR TID OG PENGER med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING 1 Jobb med meg skjema Leksjon 1 av 4 Første kontakt med potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar

Detaljer

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog For 10 år siden: kursrekke for alle diagnosene våre over 45 år. jeg hadde ivret for lenge, opplevde det som kurs som

Detaljer

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda Agenda Møtebooking Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut Salgsfunksjonen Nøkkelen til suksess R = A x K av det! Møtebooking Salgsteknikk Kortstokk Hvem har kontroll? Hvorfor korte samtaler?

Detaljer

Diagnostisering og behandling av ukomplisert cystitt

Diagnostisering og behandling av ukomplisert cystitt Diagnostisering og behandling av ukomplisert cystitt INGVILD VIK, LEGE OG FORSKER OSLO KOMMUNE LEGEVAKTEN ANTIBIOTIKASENTERET FOR PRIMÆRMEDISIN, UNIVERSITETET I OSLO Bakgrunn Ukomplisert cystitt er en

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

ved inflammatorisk tarmsykdom

ved inflammatorisk tarmsykdom BEHANDLING MED ADACOLUMN ved inflammatorisk tarmsykdom www.adacolumn.net INNHOLD Mage-tarmkanalen...4 Ulcerøs kolitt...6 Crohns sykdom...8 Immunforsvaret ved IBD...10 Slik fungerer Adacolumn...12 Behandling

Detaljer

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine?

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Elin O. Rosvold Avdeling for allmenn- og samfunnsmedisin, UiO Hvorfor Hvorfor publisere? Hvem er målgruppen? Hva slags publikasjon? Hvilket tidsskrift?

Detaljer

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Mann Kvinne Navn: Adresse: Postnummer: Poststed: Mobil: Telefon 2: E-post: Person nr. (11): Yrke: Er jeg klar for å ta kurset? The Lightning Process

Detaljer

Spørreskjema om influensa og vaksiner - Mor

Spørreskjema om influensa og vaksiner - Mor 1 Spørreskjema om influensa og vaksiner - Mor Skjemaet skal leses av en maskin. Derfor er det viktig å bruke blå eller sort kulepenn og skrive tydelig. I de små avkrysningsboksene setter du et kryss for

Detaljer

DEN DØENDE PASIENTEN. Av Cheneso Moumakwa koordinerende sykehjemslege Rissa sykehjem

DEN DØENDE PASIENTEN. Av Cheneso Moumakwa koordinerende sykehjemslege Rissa sykehjem DEN DØENDE PASIENTEN Av Cheneso Moumakwa koordinerende sykehjemslege Rissa sykehjem Pasienten er døende. Er pasienten døende? En viktig og ofte vanskelig klinisk vurdering. PASIENT KAN VEKSLE MELLOM BEDRING

Detaljer

Dystoni brukes både om ulike sykdomsgrupper og som

Dystoni brukes både om ulike sykdomsgrupper og som Dystoni Selve ordet Dys-toni betyr feil spenning i muskulaturen og gir ufrivillige bevegelser Dystoni brukes både om ulike sykdomsgrupper og som symptombeskrivelse. Dystoni skyldes endrede signaler fra

Detaljer

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Bakgrunnsinformasjon Oppdragsgiver Virke Kontaktperson Sophie C. Maartmann-Moe Hensikt Avdekke befolkningens syn på nye muligheter

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i Sak nr: 31/12 (arkivnr: 201200423-13) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Viktig informasjon til pasienter som starter på behandling med MAVENCLAD

Viktig informasjon til pasienter som starter på behandling med MAVENCLAD Viktig sikkerhetsinformasjon MAVENCLAD 10 mg tabletter kladribin Pasientveiledning Viktig informasjon til pasienter som starter på behandling med MAVENCLAD Melding av bivirkninger Kontakt lege dersom du

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Spørreskjema om influensa og vaksiner - Barn

Spørreskjema om influensa og vaksiner - Barn 1 Spørreskjema om influensa og vaksiner - Barn Skjemaet skal leses av en maskin. Derfor er det viktig å bruke blå eller sort kulepenn og skrive tydelig. I de små avkrysningsboksene setter du et kryss for

Detaljer

KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG?

KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? Vurdering av barnet Du kommer sikkert mange ganger til å stille deg selv spørsmålet: Er barnet mitt friskt nok til å være i

Detaljer

AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap

AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap NO Leaflet 176x250 AMD ptt 25/01/08 14:39 Side 1 AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap NO Leaflet 176x250 AMD ptt 25/01/08 14:39 Side 2 For mange mennesker er synet

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt Hva er din holdning til testing for arvelige sykdommer? +

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt Hva er din holdning til testing for arvelige sykdommer? + Kodebok 10399 Instrumentelle og affektive holdninger til testing for ulike typer arvelige sykdommer Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt Hva er din holdning til testing for arvelige sykdommer?

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SYKE BARN I BARNEHAGE

RETNINGSLINJER FOR SYKE BARN I BARNEHAGE RETNINGSLINJER FOR SYKE BARN I BARNEHAGE Korrigert av kommuneoverlege Anne-Line Sommerfeldt april 2012 Smittsomme sykdommer opptrer hyppig blant barn, og barnehagen er en arena for å føre sykdommer videre.

Detaljer

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad Frisk og kronisk syk MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad 1 Frisk og kronisk syk Sykehistorie Barneleddgikt Over 40 kirurgiske inngrep Enbrel Deformerte ledd og feilstillinger

Detaljer

Mer kunnskap om nytte av trening ved Huntington's sykdom

Mer kunnskap om nytte av trening ved Huntington's sykdom Forskningsnyheter om Huntingtons sykdom. I et lettfattelig språk. Skrevet av forskere. Til det globale HS-fellesskapet. Mer kunnskap om nytte av trening ved Huntington's sykdom To studier viser nytte av

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Majeed Versjon av 2016 1. HVA ER MAJEED SYNDROM? 1.1 Hva er det? Majeed syndrom er en sjelden genetisk sykdom. Pasientene har kronisk tilbakevendende multifokal

Detaljer

Hvorfor er det så viktig å kontrollere hundens ører ofte?

Hvorfor er det så viktig å kontrollere hundens ører ofte? 1 Hundens øregang går rett ned og så i en nitti graders vinkel inn til selve trommehinnen. Man kan si at øregangen er formet som en stor L. Ørene må kontrolleres jevnlig. Anbefaler at man undersøker hundens

Detaljer

Nå kan du forebygge livmorhalskreft ved vaksinasjon. Nyttig informasjon til mor og datter

Nå kan du forebygge livmorhalskreft ved vaksinasjon. Nyttig informasjon til mor og datter Nå kan du forebygge livmorhalskreft ved vaksinasjon Nyttig informasjon til mor og datter Hvordan er det mulig at man kan vaksineres mot kreftsykdom, og hvem bør vaksineres? Innhold Livmorhalskreft fakta

Detaljer

Foto: Veer Incorporated. Spørsmål om døden

Foto: Veer Incorporated. Spørsmål om døden Foto: Veer Incorporated Spørsmål om døden Hvilken plass har døden i samfunnet og kulturen vår? Både kulturell og religiøs tilhørighet påvirker våre holdninger til viktige livsbegivenheter, og i alle kulturer

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2526-22.4.1996

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2526-22.4.1996 Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2526-22.4.1996 HUND: Sykdom ved forsikringens ikrafttredelse - Karenstid - Bevisbyrde.

Detaljer

Informasjon om tørre øyne (KCS) Min hund har tørre øyne - hva nå?

Informasjon om tørre øyne (KCS) Min hund har tørre øyne - hva nå? Informasjon om tørre øyne (KCS) Min hund har tørre øyne - hva nå? KCS (Kerato Conjunctivitis Sicca) skyldes at enkelte celler i hundens eget immunforsvar angriper tårekjertlene. Dette fører til redusert

Detaljer

Viktig sikkerhetsinformasjon

Viktig sikkerhetsinformasjon Viktig sikkerhetsinformasjon Din veiledning om YERVOY for YERVOY TM Informasjonsbrosjyre pasientertil pasient Dette opplæringsmateriellet er et obligatorisk vilkår for markedsføringstillatelsen for å minske

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

Hva er biopati? Den første pilaren Den andre pilaren

Hva er biopati? Den første pilaren Den andre pilaren Hva er biopati? Biopati er en kombinasjon av klassisk naturmedisin og vestlig medisin, og henter det beste fra både østlig og vestlig kunnskap. Dette beskrives gjerne som biopatiens 4 pilarer. Den første

Detaljer

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss Jørgen Ask Familie Kiropraktor Velkommen Til Oss Ditt første besøk hos oss er en mulighet for oss til å lære mer om deg. Det er et tidspunktet for deg til å dele med oss hvor du er nå, hva du ønsker å

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Bokmål Vaksine for forebygging av livmorhalskreft tilbud til jenter i 7. klasse Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 Fra høsten 2009 får alle jenter i 7. klasse

Detaljer

Ibuprofen versus mecillinam for uncomplicated cystitis in adult, non-pregnant women

Ibuprofen versus mecillinam for uncomplicated cystitis in adult, non-pregnant women Ibuprofen versus mecillinam for uncomplicated cystitis in adult, non-pregnant women A randomized controlled trial Morten Lindbæk, professor, prosjektleder Ingvild Vik, Oslo legevakt Antibiotikasentret

Detaljer

Natalizumab (Tysabri )

Natalizumab (Tysabri ) Natalizumab (Tysabri ) Tysabri kan hindre funksjonsnedsettelse og anfall hos pasienter med multippel sklerose. Tysabri er et forholdsvis nytt legemiddel som brukes i behandlingen av pasienter med svært

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen 2017

Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Hva gjør oss kvalme? Forskere: 7.trinn ved Gullhaug skole (Bærum, Akershus) Nysgjerrigper-konkurransen arrangeres av Norgesforskningsråd Forord Vi skal

Detaljer

Meningokokksykdom. Smittsom hjernehinnebetennelse

Meningokokksykdom. Smittsom hjernehinnebetennelse Meningokokksykdom Smittsom hjernehinnebetennelse Denne brosjyren er skrevet for å informere om meningokokksykdom, og gi enkle, praktiske råd om hva foreldre og andre skal gjøre når barn eller unge er syke

Detaljer

SAMTYKKEKOMPETANSE HVA, HVORDAN, MED HVEM

SAMTYKKEKOMPETANSE HVA, HVORDAN, MED HVEM SAMTYKKEKOMPETANSE HVA, HVORDAN, MED HVEM HVA SIER LOVVERKET? 4-1. Hovedregel om samtykke Helsehjelp kan bare gis med pasientens samtykke, med mindre det foreligger lovhjemmel eller annet gyldig rettsgrunnlag

Detaljer

ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT. ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as

ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT. ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as Stang ber østkantfolk lære av vestkanten Oslos ferske ordfører Fabian Stang har gjort omsorg til sitt varemerke.

Detaljer

«Ja, når du blir litt større kan du hjelpe meg,» sa faren. «Men vær forsiktig, for knivene og sylene mine er svært skarpe. Du kunne komme til å

«Ja, når du blir litt større kan du hjelpe meg,» sa faren. «Men vær forsiktig, for knivene og sylene mine er svært skarpe. Du kunne komme til å Ulykken i verkstedet En liten fransk gutt som het Louis, fikk en lekehest til treårsdagen sin. Hesten var skåret ut i tykt lær og var en gave fra faren. Selv om den var liten og smal, kunne den stå. Ett

Detaljer

Bio-Strath 100 tabletter

Bio-Strath 100 tabletter Bio-Strath 100 tabletter Bio-Strath 100 tabletter 0650 Bio-Strath AG (Sveits); Overskudd og vitalitet med naturlig næringsekstrakt i tablettform, med immunstyrkende betaglukaner og 60 andre nyttige stoffer,

Detaljer

depresjon Les mer! Fakta om Tilbakefall kan forebygges Dette kan du gjøre selv Her kan du søke hjelp Nyttig på nett Kurs

depresjon Les mer! Fakta om Tilbakefall kan forebygges Dette kan du gjøre selv Her kan du søke hjelp Nyttig på nett Kurs hatt gjentatte er, er det økt risiko for nye øke. Søvnmangel og grubling kan forsterke ssymptomer. Dersom du lærer deg å bli oppmerksom på en forsterker seg selv. Spør deg også hva var det som utløste

Detaljer

Hvorfor skal ikke alle barn med infeksjon ha antibiotika? Vent-og-se-resept

Hvorfor skal ikke alle barn med infeksjon ha antibiotika? Vent-og-se-resept Hvorfor skal ikke alle barn med infeksjon ha antibiotika? Vent-og-se-resept Sigurd Høye Ph.d.-stipendiat Avdeling for allmennmedisin Universitetet i Oslo Disposisjon Om ASP Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten

Detaljer

Norsk akupunkturforening. ikke trykk kvalitet. hva er akupunktur?

Norsk akupunkturforening. ikke trykk kvalitet. hva er akupunktur? hva er akupunktur? Interessen for akupunktur har de siste årene vært stadig økende - både i Norge og verden forøvrig. Flere og flere pasienter velger akupunktur for å kvitte seg med, dempe eller forebygge

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro PAPA SYNDROM Versjon av 2016 1. HVA ER PAPA 1.1 Hva er det? Forkortelsen PAPA står for pyogen artritt (leddbetennelse), pyoderma gangrenosum og akne. Det er

Detaljer

Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E

Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E M I G R E N E Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E Anne Christine Buckley Poole: Migrene Norsk utgave Schibsted Forlag AS, Oslo 2011 Elektronisk utgave 2011 Elektronisk tilrettelegging: RenessanseMedia

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Lyme Artritt Versjon av 2016 1. HVA ER LYME ARTRITT? 1.1 Hva er det? Lyme artritt er en av sykdommene som skyldes bakterien Borrelia burgdorferi (Lyme borreliose).

Detaljer

Forskningsmetoder i informatikk

Forskningsmetoder i informatikk Forskningsmetoder i informatikk Forskning; Masteroppgave + Essay Forskning er fokus for Essay og Masteroppgave Forskning er ulike måter å vite / finne ut av noe på Forskning er å vise HVORDAN du vet/ har

Detaljer

bipolar lidelse Les mer! Fakta om Kjenn deg selv Se mulighetene Her kan du søke hjelp Nyttig på nett

bipolar lidelse Les mer! Fakta om Kjenn deg selv Se mulighetene Her kan du søke hjelp Nyttig på nett Skuespiller og forfatter Stephen Fry om å ha : Flere filmer på www.youtube.com. Har også utgitt Det er mest vanlig å behandle med Man må alltid veie fordeler opp mot er. episoder. Mange blir veldig syke

Detaljer

Tilleggsintervju: TICS lidelser KIDDIE- SADS- PL 2009

Tilleggsintervju: TICS lidelser KIDDIE- SADS- PL 2009 Versjon 05.02.10 Tilleggshefte nr 7 Tilleggsintervju: TICS lidelser KIDDIE- SADS- PL 2009 Kiddie SADS (PL) 2009 Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia present-life version For School Aged Children

Detaljer

Din veileder til Lemilvo (Aripiprazol)

Din veileder til Lemilvo (Aripiprazol) Din veileder til Lemilvo (Aripiprazol) Informasjonsbrosjyre for pasient/pårørende 2 Informasjonsbrosjyre for pasient/pårørende - Aripiprazole Innledning Du har fått diagnosen bipolar I lidelse av legen

Detaljer

VAKSINERE NÅ? Aktuelt om vaksinasjon og sykdommer hos hest

VAKSINERE NÅ? Aktuelt om vaksinasjon og sykdommer hos hest VAKSINERE NÅ? Aktuelt om vaksinasjon og sykdommer hos hest PASS PÅ HESTEN DIN Luftveisinfeksjoner og andre smittsomme sykdommer kan idag spres raskt fordi hester transporteres i større grad i forbindelse

Detaljer

Rapport fra kartlegging av helseplager hos ansatte, knyttet til inneklimaforhold ved Møhlenpris Skole 2011

Rapport fra kartlegging av helseplager hos ansatte, knyttet til inneklimaforhold ved Møhlenpris Skole 2011 Rapport fra kartlegging av helseplager hos ansatte, knyttet til inneklimaforhold ved Møhlenpris Skole 2011 Bergen kommune har bestemt seg for å gjøre en kartlegging av potensielle helseplager knyttet til

Detaljer

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2 Lesesenteret Universitetet i Stavanger Bakgrunn og mål Med utgangspunkt i at alle elever har

Detaljer

Mevalonate Kinase Mangel (MKD) ( Hyper IgD syndrom)

Mevalonate Kinase Mangel (MKD) ( Hyper IgD syndrom) www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Mevalonate Kinase Mangel (MKD) ( Hyper IgD syndrom) Versjon av 2016 1. HVA ER MKD 1.1 Hva er det? Mevalonat kinase-mangel er en genetisk sykdom. Det er en

Detaljer

Retningslinjer for bruk av KEYTRUDA. (pembrolizumab) Viktig sikkerhetsinformasjon til pasienter

Retningslinjer for bruk av KEYTRUDA. (pembrolizumab) Viktig sikkerhetsinformasjon til pasienter Retningslinjer for bruk av KEYTRUDA (pembrolizumab) Viktig sikkerhetsinformasjon til pasienter Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig.

Detaljer

KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG?

KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? Vurdering av barnet Du kommer sikkert mange ganger til å stille deg selv spørsmålet: Er barnet mitt friskt nok til å være i

Detaljer

KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG?

KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? 1 KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? Vurdering av barnet Du kommer sikkert mange ganger til å stille deg selv spørsmålet: Er barnet mitt friskt nok til å være

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! 2009 Den internasjonale sommerskole ISSN 0130 Intensivt mellomkurs i norsk, trinn III Skriftlig eksamen (4 timer)

Detaljer

Astma, KOLS og hjertesvikt Likheter og forskjeller. Kari Tau Strand Oanes Stavanger Medisinske Senter Spesialist i allmennmedisin

Astma, KOLS og hjertesvikt Likheter og forskjeller. Kari Tau Strand Oanes Stavanger Medisinske Senter Spesialist i allmennmedisin Astma, KOLS og hjertesvikt Likheter og forskjeller Kari Tau Strand Oanes Stavanger Medisinske Senter Spesialist i allmennmedisin Astma, KOLS, hjertesvikt Er dette en utfordring? Har disse tilstandene noe

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer

Senter for forskning og utdanning innen refleksologi STUDIEPLAN FOR 2011/2012

Senter for forskning og utdanning innen refleksologi STUDIEPLAN FOR 2011/2012 Senter for forskning og utdanning innen refleksologi STUDIEPLAN FOR 2011/2012 Pilestredet Park 7 0176 Oslo Tlf 954 84 954 Nettside: www.medika-nova.no E-mail: laila@medika-nova.no Studieoppsett Refleksologistudiet

Detaljer

De døende gamle. Retningslinjer for. etiske avgjørelser. om avslutning. av livsforlengende. behandlingstiltak. Bergen Røde Kors Sykehjem

De døende gamle. Retningslinjer for. etiske avgjørelser. om avslutning. av livsforlengende. behandlingstiltak. Bergen Røde Kors Sykehjem De døende gamle Retningslinjer for etiske avgjørelser om avslutning av livsforlengende behandlingstiltak Bergen Røde Kors Sykehjem Husebø - jan - 06 2 1. Etiske avgjørelser om å avslutte eller unnlate

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Bokmål 2016 Vaksine for forebygging av livmorhalskreft tilbud til jenter i 7. klasse Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 Vaksine mot humant papillomavirus (HPV)

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Utvelgelseskriterier for blodgivere

Utvelgelseskriterier for blodgivere Utvelgelseskriterier for blodgivere Hvorfor reglene er som de er Noen typer adferd som statistisk sett øker risikoen for å erverve infeksjonssykdommer som kan smitte ved blodoverføring fører til permanent

Detaljer

Rødme og utslett? Les mer om rosacea.

Rødme og utslett? Les mer om rosacea. Rødme og utslett? Les mer om rosacea. metronidazol Er du rød i ansiktet med akneliknende utslett, rødme eller overflatenære blodkar? Det kan være rosacea. Rosacea er en vanlig, kronisk hudsykdom som kan

Detaljer

Nyheter fra Fang. Den Hellige Ånd falt. To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår.

Nyheter fra Fang. Den Hellige Ånd falt. To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår. Nyheter fra Fang Den Hellige Ånd falt To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår. Denne uken hadde vi først et amerikansk ektepar som underviste. Da de skulle be for staben vår spurte

Detaljer

Tilbake i arbeid - 4 ukers kurs

Tilbake i arbeid - 4 ukers kurs Februar Nav Kurs Helserådgiver / Medical Trainer Dato: 4 april til 29 april 2016 Tilbake i arbeid - 4 ukers kurs Oppløftende Motiverende Inspirerende Tiltaket passer for arbeidsledige, langtidssykemeldte,

Detaljer

Svarskjema for kurset 'Databaser' - evalueringsrunde 2 - Antall svar på eval: 13

Svarskjema for kurset 'Databaser' - evalueringsrunde 2 - Antall svar på eval: 13 Kurs: Databaser(10stp) Faglærer: Edgar Bostrøm Dato: 05.05.2009 1. Hvilke forventningen hadde du til kurset på forhånd? At det skulle være vanskelig og mye å gjøre, men at det også ville være spennende

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

TM - Råsterk kanal for å selge mer! fredag 31. oktober 2008

TM - Råsterk kanal for å selge mer! fredag 31. oktober 2008 TM - Råsterk kanal for å selge mer! 1 1 DirektMedia Norge AS DirektMedia 130 ansatte 210 millioner i omsetning Norges største innen CRM- og direktemarkedsføring En totalleverandør i det norske CRM-markedet

Detaljer