Sentralposten. Nr. 2 - juni 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sentralposten. Nr. 2 - juni 2009"

Transkript

1 Sentralposten Nr. 2 - juni 2009

2 RedakTØREN sier Utviklingshjelp, ODA og ODA-midler U-hjelp til Norge? (Sentralposten nr. 4/2004). Bistand betaler asylmottak (Klassekampen 2. juli 2005). Mener Regjeringen bløffer om bistandsmålet (Aftenposten 8. oktober 2008). Norge bruker utviklingshjelp til innenlandske tiltak, og fiffig statistikk bidrar til å nå bistandsmålet. Norge bruker penger på flyktninger og asylsøkere og definerer deler av utgiftene som utviklingshjelp. Visse innenlandske kostnader til flyktninger kan etter OECDs statistikkdirektiv defineres som offentlig utviklingshjelp, såkalte ODA-midler. Hvorfor det? Og må de godkjennes av noen? I budsjettsammenheng snakker norske departementer om «ODA-godkjente utgifter». Og har vi nådd det innenlandske målet om 1% av BNI? ODA er forkortelse for Overseas Development Aid, dvs. utviklingshjelp. Direktivet heter DCD/DAC(2007)39/ FINAL og dreier seg om hvordan man skal innrapportere utviklingshjelp og lån til utviklingsland. Det rapporteres til en database i OECD (CRS, Creditor Reporting System) som ble etablert i 1967 av OECD og Verdensbanken sammen. Rapporteringen skjer på fastsatt skjema og må følge visse koder. I direktivet (pkt. 44) heter det at aktiviteter som finner sted på giverlandets territorium skal tilskrives det enkelte mottakerland som det er til fordel for. Følgende tiltak rapporteres som utviklingshjelp: utviklingsrelatert forskning, studier eller seminarer gjennomført i giverlandet, men som er relatert til et særskilt mottakerland eller region, kodes under mottakerlandet/regionen opplæringstiltak i giverlandet for deltakere fra utviklingsland kodes under deltakernes opprinnelsesland stipend i giverlandet føres opp under studentenes opprinnelsesland Dette åpner for at tiltak gjennomført i Norge regnskapsteknisk kan innrapporteres som utviklingshjelp hvis flyktningenes hjemland ellers kvalifiserer for ODA. Men det skilles visstnok mellom innrapportert bistand og faktisk bistand. Midler til utviklingshjelp kanaliseres via UD. Utenriksdepartementet skriver i statsbudsjettet: Deler av utgiftene til flyktninger i Norge er godkjent som offisiell utviklingshjelp (ODA), og utgiftsføres over Utenriksdepartementets budsjett (kapittel 167). Det faktiske ansvaret for disse tiltakene ligger imidlertid hos andre departement (Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet). Utgiftene til disse tiltakene føres derfor også hos disse departementene og inntektsføres som en overføring fra Utenriksdepartementet. Flyktningeutgiftene Norge er derfor ikke inkludert i tallene for internasjonal bistand, selv om de inkluderes i ODA-godkjent bistand. ODA-rapporterte utgifter til flyktninger i Norge er økende og Sentralposten har sett litt på hva de brukes til i Norge: Kunnskapsdepartementet - Utdanningsdirektoratet betaler opplæring i asylmottak og opplæ- Sentralposten Redaksjonen: redaktør Odd Lund, tlf , Trond Arild Ydersbond, Marius Helgå, Ingunn Johansen, Helge Thime-Iversen, Redaksjonen avsluttet: 26/ Layout og trykk: LO Media, Møllergt. 10, 0179 Oslo, tlf.: Forsidebildet: Også vi en alen lange.... Foto: Helga Melsom. Sentralposten på nett: 2 Sentralposten nr

3 ring av enslige mindreårige i omsorgssentre. lånekassen ettergir studielån til studenter fra visse land i den tredje verden, når studentene senere bosetter seg varig i sine hjemland Internasjonale samarbeidstiltak Arbeidsog inkluderingsdepartementet Integreringstilskudd for overføringsflyktninger norskopplæring i mottak retur og tilbakevending av flyktninger (Utlendingsdirektoratet) reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet (Utlendingsdirektoratet) Statlige mottak (Utlendingsdirektoratet) Gjenbosetting av flyktninger (Utlendingsdirektoratet) Barneog likestillingsdepartementet - Særskild tilskot ved busetting av einslege mindreårige asylsøkjarar og flyktningar I en rapport fra OECD («Aid targets slipping out of reach?») står det at det største giverlandet er USA etterfulgt av Tyskland, Frankrike, England og Japan. Fem land kommer over FNs mål om 0,7% av BNI: Danmark, Luxemburg, Nederland, Norge og Sverige. Når økt innsats mot avskoging og skogforringelse nå også inngår i bistandsbudsjettet, må det jo bli stort, i alle fall større. I budsjettforslaget for 2009 står det at «Regjeringen foreslår nå å øke bevilgningene til internasjonal bistand med 3,9 mrd. kroner fra saldert budsjett 2008 til 26,2 mrd. kroner i Dette tilsvarer 1 pst. av anslått brutto nasjonalinntekt (BNI) for 2009.» Dermed skulle det norske målet på 1% være nådd. Og bistandsministeren er et eneste stort smil. Klassekampen skrev at «Norge lar bistandsbudsjettet stå for 40 prosent av finansieringen av alle asylmottak i landet», Aftenposten skrev at «hver syvende bistandskrone på budsjettet er dermed ikke-tradisjonell bistand, men brukes til flyktninger i Norge og miljøtiltak internasjonalt». Den gjennomgående budsjettfrasen «ODA-godkjente utgifter» eller «godkjent som utviklingshjelp (ODA)» er både tilslørende og forvirrende. Man kan ikke lese ut av direktivet at ODA-midler må være godkjent av noen som helst, og slettes ikke av Oda. Det er rett og slett en betegnelse for offisiell utviklingshjelp. Direktivets pkt. 27 sier at man må kunne beskrive utviklingsmålet med aktiviteten før man kan avgjøre om den er berettiget til å kalles ODA. Så det er kanskje fritt fram? Kanskje man burde skille innenlandske tiltak for flyktninger o.l. ut i et eget budsjett for bedre å synliggjøre dem? OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development DCD = Development Co-operation Directorate DAC = Development Assistance Committee ODA = Overseas Development Aid 1. Han betegnes som en hauk i forhold til palestinerne (sagt av NRKs Midt-Østenkorrespondent Sidsel Wold Hva mente hun egentlig? A Han er nok en råtass, han, men palestinerne er enda verre B Han liker å slå ned på palestinere (som jo er å betrakte som duer) 2. Hun er slem i forhold til sin bror (eksempel hentet fra Per Egil Hegge) Hva er hun? A Hun er slem mot broren sin B - Hun er slem, hun, det skal være sant og visst, men broren er enda slemmere Råd: unngå å bruke uttrykket «i forhold» til hvis du ikke mener det. Svar i neste nummer. Premie: ren språklig samvittighet NTL Sentralforvaltningen Postadresse: Youngsgt. 11, 0181 Oslo Besøksadresse: Folkets hus (inngang hjørnet Youngsgt./Torggt.), rom 507 (heis til 5. etg.) Tlf.: , faks: , e-post: Leder: Lill Sæther, sekretær: Bjørn Halvorsen Sentralposten nr

4 AFP og ny arbeidslyst Kirsten gikk av med AFP i 2008 og er nå frivillig norsklærer for utlendinger på Rosenhof skole i Oslo - og stortrives. Kirsten har en inspirerende tid som pensjonist og råder alle til å benytte seg av AFP hvis de kan. Men de må finne seg en pensjonistbeskjeftigelse som samsvarer med deres interesser. AFP-lykken er ikke bare å få bedre tid til barnebarna. Det er dét også, men det er like viktig å gjøre noe annet som også er meningfylt og utfordrende. FAKTA Illustrasjonsbilde. Kirsten er utdannet sosionom og har 33 års arbeidserfaring. Hun har bl.a. arbeidet på Beitostølen helsesportsenter, vært sosialsjef i Lillehammer, har lang fartstid fra likemannsarbeid i en landsomfattende pasientorganisasjon og har erfaring fra prosjektarbeid i Litauen. I årene var hun representant for Redd Barna i Uganda (Afrika) og ledet et prosjekt for bekjempelse av fattigdom. Alt i alt et langt og rikt arbeidsliv, der hun hele tiden har vært organisert i LO-forbundet FO (Fellesorganisasjonen), fagforbundet for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsarbeidere. Da Kirsten gikk av med AFP var det rett og slett fordi hun var «drittlei» av sitt daværende arbeidssted, ikke fordi hun var Foto: «sliten i arbeidslivet». Hun hadde visshet om at hun fortsatt hadde så vel arbeidsevne som arbeidslyst og håpet på en mulighet til å gjøre en innsats i frivillighetsarbeidet. Den muligheten har hun altså fått. Hun gleder seg til hver ny arbeidsdag. For arbeidsdagen er inspirerende og lærerik. I norsktimene terper de ikke regler for da og når, det snakkes. Elevene forteller sine historier - om livet i hjemlandet og om flyktningetilværelsen. Og det diskuteres om stort og smått: om hijab, barneoppdragelse, norske vaner og uvaner. Kirsten kan ikke få fullrost arbeidsplassen. Alle, deltakere så vel som lærere, er flotte mennesker. Jeg har aldri møtt så mange oppegående mennesker som her, sier hun. Oslo VO Rosenhof er norskopplæringssenter for region sentrum/vest i Oslo med bydelene: Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene, St. Hanshaugen, Frogner, Ullern, Vestre Aker og Nordre Aker. Oslo VO Rosenhof tilbyr kurs i norsk som er tilpasset den enkelte deltaker. Det tilbys blant annet ordinær opplæring i norsk og samfunnskunnskap, forkurs til grunnskole, kurs i basiskompetanse, eksamensforberedende kurs til Bergenstesten, samt spesialkurs, for eksempel konversasjonskurs og fonetikkurs. De fleste deltakere er flyktninger og innvandrere. Våre lesere Hvem leser Sentralposten? DU, antakelig. Distribusjonslisten vår viser at én og samme husstand kan motta ett eller flere eksemplarer av medlemsbladet vårt ved hver utsendelse. Synes du det er nok med ett eksemplar til din adresse? Du kan reservere deg mot å motta ekstra eksemplarer av Sentralposten ved å kontakte forbundskontoret, kontingentavdelingen, telefon , faks E-post: Miljøvennlig innsparing? Javisst! Hva er våre lesere opptatt av? Redaksjonen vil svært gjerne ha tilbakemelding fra leserne. Vi tar også gjerne imot bidrag, som for eksempel artikler, reportasjer, kommentarinnlegg, foto, tegninger osv. Send en e-post eller et brev til redaktøren: 4 Sentralposten nr

5 Forvaltningsmeldingen St.meld. nr. 19 ( ) Ei forvaltning for demokrati og fellesskap. 3. april 2009 Mål for forvaltningspolitikken (pkt. 1.2) Statsforvaltningen skal arbeide og vere organisert slik at ho legg grunnlaget for politisk styring og brei deltaking frå folk. Ho skal gjere det enkelt for folk, organisasjonar og næringsliv, og ho skal bruke ressursane på ein effektiv og miljømedviten måte. Det krev høg kompetanse og god leiing. Kapittel 2 om Statsforvaltninga: Kjenneteikn og utviklingstrekk, sier at offentlige sektor og statsforvaltningen i dag kjennetegnes ved følgende utviklingstrekk: Frå tenesteproduksjon til utøving av avgjerdsmakt Fleire organisasjonsformer auka fridom og sjølvstende for for underliggjande verksemder klarare rolle- og oppgåvedeling Regelforenkling og brukarretting digitalisering og nye arbeidsformer endring i samansetjinga av dei tilsette internasjonalisering I pkt er det en svak kritikk av New Public Management (NPM) Kapittel 3 tar for seg verdigrunnlaget i forvaltningen. Slik Regjeringa ser det, skal forvaltningen, utan omsyn til den politiske fargen til den regjeringa som til kvar tid sit, fremme demokrati og rettstryggleik og stå for fagleg integritet og effektivitet. Boks 3.1 omtaler etiske retningsliner for statstenesta. Kapittel 4 Ei forvaltning for fellesskapet. Regjeringa ønskjer: ei brukarretta og open forvaltning ei forvaltning for tryggleik Gode reglar som er lette å følgje Her omtales bl.a. Universell utforming (boks 4.1) Pkt omtaler det digitale samfunn og nettløsninger. Her gjentas tidligere målsetninger om at toveis (interaktiv) kommunikasjon med brukerne kan gi flere fordeler, så som økt deltakelse og medvirkning, jf. Tidligere og ofte gjentatte Ideer om døgnåpen forvaltning. Igjen poengteres betydningen av et enkelt og klart språk (4.2.5), og den nye offentlighetsloven fremheves (4.2.6). Kapittel 5 Ein velorganisert stat er kanskje det som vil sette flest følelser i sving. Her sies det at organisasjonsinndeling og organisasjonsform virker inn på oppgaveløsningen, hvilken form styring fra overordnet departement og statsråden vil ha, og hvor omfattende den politiske styringen kan være (5.1). Organisering er et virkemiddel (5.2). Et absolutt viktig og informativt kapittel. Pkt. 5.9 omtaler tiltak for å sikre bedre organisering av statlig virksomhet, bl.a. prinsipper for organisering av statlig virksomhet (5.9.1), og trådene trekkes tilbake til NOU 1989:5 En bedre organisert stat (var det ikke Tormod Hermansen, monto?). Regjeringa vil (5.9.1) sikre at omorganiseringar vert meir systematisk evaluerte, og at resultata av dei er ope tilgjengelige sikre spreiing av systematisk kunnskap om organisering og styring sikre eit godt underlag for avgjerdingar om omorganiseringar ved å setje sikre at omorganiseringar skjer i tråd med Hovudavtalen og prinsippa for leiing i staten. Kapittel 6 gjelder Styring og samordning. Her omtales mål- og resultatstyring (6.2.1) og økonomiregelverket. Kapittel 7 gjelder Arbeidsgivarpolitikk og leiing. Dette er også et viktig kapittel. Det vises til Medarbeidarundersøkelsen 2007 (behørig omtalt i Sentralposten nr. 3/2008), som tilkjennegir at det er innholdet i arbeidet som har mest å si for om de tilsatte trives og er motiverte (7.4.1). Nærmeste leder er også viktig for hvor motiverte og tilfredse medarbeiderne er (boks 7.3). Alt i alt en oppsummerende melding uten de nye og store vyer. Den kunne kanskje vært utformet som en NOU? Offentlig pensjon og lørdagsgodt Hvordan skal du forklare konseptet «forsvar offentlig pensjon» for to fireåringer? Det gjelder å skape en referanseramme de kjenner seg igjen i. Dermed sa jeg til dem at vi skulle gå i tog for at mamma og pappa skulle få råd til å kjøpe lørdagsgodt etter at vi var blitt gamle og sluttet å jobbe. Senere på ettermiddagen sjekket jeg om denne lett forenklede versjonen hadde sunket inn. Husker du hvorfor vi gikk i tog? Joda, for at vi skal få lørdagsgodt når vi blir gamle, vel! Helga Melsom (med to barn i 1. mai-toget) NTL som grønn påvirker Utdanningsdirektoratet er nylig sertifisert som Miljøfyrtårn. Gratulerer! Den lokale NTL-avdelingen, NTL Utdanningsdirektoratet, har vært en sterk pådriver i arbeidet mot sertifisering. Avdelingen benyttet bl.a. NTL-dagen i 2007 til å markere miljøbevissthet og arrangerte en konkurranse om forslag til gode miljøtiltak internt. Det innkom nærmere 35 forslag, som etterpå ble lagt frem for ledelsen i direktoratet i informasjons-, drøftings- og forhandlingsforum (IDF). Langt de fleste forslag er gjennomført. Et godt eksempel til etterfølgelse! Hvordan går miljøarbeidet i andre avdelinger? Sentralposten nr

6 Fakta NPE Norsk pasientskadeerstatning (NPE), er et statlig forvaltningsorgan under Helse- og omsorgsdepartementet. Virksomheten behandler erstatningskrav gratis for pasienter som er blitt påført skade av helsevesenet. Fram til 1. januar 2009 var det kun pasientskader utført av det offentlige som ble omfattet av erstatningsordningen. Nå omfattes også skader som skjer i privat helsetjeneste. For å ha krav på erstatning, må pasienten ha lidt et økonomisk tap på minst 5000 kroner, eller fått en varig medisinsk skade på minst 15 prosent. Erstatningen skal først og fremst dekke direkte tap eller utgifter man har fått som følge av skaden. Hvis skaden er varig og betydelig som nevnt over, kan man i tillegg ha rett til menerstatning. NTL fikk sin egen avdeling i NPE 1. januar Det er et engasjert styre som allerede har flere saker på agendaen. Vårens store sak er selvfølgelig å forsvare offentlig pensjon! Med vennlig hilsen Lene Kristine Kronlund Leder NTL- Norsk pasientskadeerstatning Faksimile fra NRK, 2007 Fastsetjing av valdagen 2009 Valdagen ved stortingsvalet og sametingsvalet 2009 er i statsråd fastsett til måndag 14. september Kommunar som ønskjer det kan og halde val sundag 13. september. Løsning på nyttårsnøtten i nr. 1/ ben 7x7=49 ryggsekker 49x7= 343 store katter 343x4= 1372 store katteben 343x7=2401 små katter 2401x4= 9604 små katteben 7x2= 14 pikeben ben Man kan kanskje argumentere for at katteben er labber, ikke ben. Da gjenstår det bare 14 pikeben (+ evt. sjåførens 2). Nye nøtter på side 3 I Noreg er det val til både Stortinget og Sametinget, og kommunestyre og fylkesting kvart fjerde år. Valperiodene er ordna slik at det er to år mellom kvar gong det er val. Ved stortingsval er det i hovudsak registrerte parti som stiller til val, medan det er eit stort innslag av lokale lister ved kommunestyre- og fylkestingsvala. Sametingsval haldast same år som stortingsval. Oppslutninga ved stortingsval har alltid vore høgare i høve til lokalval. Ved stortingsvalet i 2005 var valdeltakinga på 77,4 prosent, og det var høgare enn i Samstundes har berre tre stortingsval etter den andre verdskrigen hatt lågare valdeltaking. Noreg ligg óg under dei fleste nordiske landa i valdeltaking. Ved siste parlamentsval låg Island på 87,7 prosent, Danmark på 84,5 og Sverige på 80,2. Berre Finland ligg under Noreg med 66,7 prosent. Folkerøystingar har historisk hatt høgare tilslutning enn stortingsval, med ein rekord på 89 prosent i 1994 da Noreg stemte nei til EU-medlemskap. Valdeltakinga ved kommunestyrevala har vore jamt dalande sidan byrjinga på 1960-åra, med unntak av ein liten auke i 1979 og no sist i Ved fylkestingsvala har deltakinga minka ved kvart einaste val sidan Det femte sametingsvalet i 2005 hadde ei valdeltaking på 72,6 prosent. Kvinnerepresentasjonen ved kommunestyre- og fylkestingsval har vore jamt stigande, og nådde ein førebels topp ved valet i Både i kommunestyra og på Stortinget er 38 prosent av representantane kvinner. I Europa er det berre Sverige som har høgare del kvinner i nasjonalforsamlinga enn Noreg. Sametinget har fleirtal av kvinner, 51 prosent. Kilde: SSB Partienes stortingsvalgprogrammer Fram mot stortingsvalget vil de politiske partiene utforme sine politiske programmer for neste stortingsperiode ( ). Her samler vi informasjon om prosessen og status i de ulike partiene. 6 Sentralposten nr

7 Demografi. Statistikk fra SSB Største befolkningsøkning noensinne I 2008 auka folketalet med , og ved årsskiftet var det registrert busette i Noreg. Dette er den største årlege veksten i folketalet som nokon gong er registrert, fleire enn i det tidlegare toppåret 2007, men nettoinnvandringa i siste kvartal var mindre enn året før. Ein folkevekst på personar kan ein samanlikna med at det budde i Finnmark ved årsskiftet. Sett i høve til folketalet var folkeveksten 1,3 prosent i Dette er den høgste prosentvise auken sidan 1920, som er det einaste året etter 1900 med høgare prosentvis folkevekst enn i Av dei personane som budde i Noreg 1. januar, var , eller 6,3 prosent, utanlandske statsborgarar. Talet på desse voks med i 2008, den største auken nokosinne. Dei polske statsborgarane utgjer no den største gruppa. (12.03) Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Norge utgjorde 9,7 prosent av folkemengden pr 1. januar 2008, i alt personer, og består av personer med bakgrunn fra over 200 forskjellige land. Det bor innvandrere i alle landets kommuner. Oslo har den største andelen, med , 25 prosent av befolkningen i hovedstaden. Eldrebølge på vei Vi har nå lenge hørt snakk om eldrebølgen. Men situasjonen minner mye om en dag på stranden, på utkikk etter den store bølgen: Vi tror vi ser den komme, men som oftest flater den ut lenge før den når oss. Men eldrebølgen kommer og i en viss forstand kan vi si at den allerede er her: Mens det i 1950 bare var vel 8 prosent som var 67 år og over, er dagens andel vel 13. Men først etter 2015 (når de store etterkrigskullene blir pensjonister) vil denne andelen øke ytterligere, til 17 prosent i 2030 og 21 prosent i Andelen barn og unge under 15 år vil fortsatt synke, til om lag 18 prosent i Eldrebølgen skyldes bare delvis det faktum at vi blir eldre (flere på toppen av pyramiden); vel så viktig er de lave fødselstallene som betyr at det blir færre i bunnen. Og når eldrebølgen ennå ikke helt har nådd oss, skyldes det både at fruktbarheten i Norge fortsatt er relativt høy og at innvandrerne er unge. Befolkning I 1665 bodde det personer i Norge. I 1822 passerte folketallet én million, i 1890 ble den andre millionen nådd, i 1942 den tredje og i 1975 den fjerde. I dag bor det knapt 4,8 millioner i Norge. Folketallet i Norge akkurat nå: kl. 14:36 Fruktbarhet Fødslene i 2008 tilsvarer at hver kvinne i gjennomsnitt føder 1,96 barn i løpet av livet. Det ble født barn, siden 1973 har tallet på fødte bare vært høyere i 1990, 1991 og Fruktbarheten er i toppskiktet i Europa, og det er bare albanske, islandske, franske og irske kvinner som føder flere enn de norske. Levealder Levealderen har endret seg gradvis, og nordmenn lever i dag lenger enn noen sinne. I 2008 kunne nyfødte jenter forvente å leve i nesten 83 år og nyfødte gutter vel 78 år. For tjue år siden, var de tilsvarende tallene 79 og 73 år. Gjennomsnittsalder Gjennomsnittsalderen i befolkningen er 39 år, men det er store skiller mellom de ulike delene av landet. Befolkningen er relativt ung i og rundt de regionale sentrene og på kysten av Sør- og Vestlandet. Kommunene Vadsø, Alta, Tromsø, Bodø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Oslo har ung befolkning, med gjennomsnittsalder fra 36 til 38 år. Også innbyggerne i omlandskommunene til de største byene har lav, og ofte enda lavere, gjennomsnittsalder enn i byene. Av folkemengden i hele landet var 26 prosent under 20 år, 61 prosent var i aldersgruppen år, og 13 prosent var over 66 år. Forskjellen mellom de mest og minst sentrale kommunene er altså at det relativt sett er færre i yrkesaktiv alder og flere eldre i de minst sentrale kommunene. Folketallet i verden per mandag den 27. april ca. kl. 12:20: Foto: colourbox.com Sentralposten nr

8 Slumsenorsk - Stine (2 ½) måtte sy uten bedøvelse (Aftenpostens nettutgave den 20. februar 09) Hun ble vel sydd av noen (for eksempel en lege) og måtte neppe sy seg selv? Det begynner å bli en vanlig feil å ikke skille mellom aktiv og passiv. Mange synes det er helt ålreit å si «rutene knuste», når man egentlig mener «rutene knustes» (for det er jo ikke rutene som knuser noen, men rutene som blir knust), og på T-banen hører du stadig over høyttaleranlegget at «dørene lukker» i stedet for «dørene lukkes». Hvem skulle dørene i så fall lukke? Er de kanskje mannevonde? Lingvistene jubler over å kunne være vitne til et språk i utvikling, men det er vel samtidig slik at ingen lenger korrigerer språkfeil? Ingen får lenger tre røde streker under åpenbare feil. - Ta sikkerhetskopi på egen harddisk, slik at skadene ved angrep blir redusert (Aftenposten den 3. mars 09 om enkle nettverkråd). Vel, hvis man legger sikkerhetskopien på egen harddisk og harddisken er under angrep (for eksempel av virus), er kopien neppe i sikkerhet. Journalisten mente vel å si at du bør ta sikkerhetskopi av egen harddisk (ikke: ta sikkerhetskopi på), og glemte å si at kopien bør oppbevares på et trygt sted utenfor egen harddisk? Preposisjoner i fri flyt. Det må jaggu være vanskelig å være norsklærer for utlendinger og skulle forklare all slumsingen Derfor noe oppfriskende til slutt: «Du må legge inn forklarende kommentarer i hodet når du returnerer konteringsrader til regnskap.» (beskjed fra vårt elektroniske fakturabehandlingssystem) Ny sekretær Styret har valgt Bjørn Halvorsen til sekretær for foreningsledelsen (etter Bente Baltzersen). Bjørn har vært styremedlem i NTL Sentraladministrasjonen/Sentralforvaltningen i over 10 år, han har vært leder i NTL-avdelingene i IMDi og UDI og har en del andre verv i LO-systemet. Bjørn var redaktør av Sentralposten Han begynte i sitt nye verv den 1. mai Spørsmål: Ærede redaktør! Det blir stadig henvist til at hijab er et pålegg forankret i Koranen. Jeg leser Koranen og finner ikke dette påbudet uttalt eksplisitt. Kunne du vennligst fortelle meg hvilken eller hvilke sura det er forankret i? Med vennlig hilsen Odd Lund redaktør Sentralposten NTL Utdanningsdirektoratet Svar: Takk for spørsmål. Pålegget om hijab har sin bakgrunn i et vers i Koranen, der det heter: «Si til troende kvinner at de... ikke skal vise sin pryd, unntatt det av den som kommer til syne.» (24,31) Hva er meningen med «hva av den som kommer til syne»? Koranen bruker det arabiske ordet dhahara, som også er brukt i et hadith av profeten Muhammed (fred med ham) og som henspeiler på at en kvinne bare kan vise ansikt og hender foran en fremmed. Det blir meningen med den arabiske teksten slik den står i Koranen. Ansikt og hender og ikke håret er det som «kommer til syne», og som altså kan vises. Håret skal dekkes til. Og et slikt pålegg fra Profeten er nødvendig å følge, på bakgrunn av det Koranen sier: «Å lyde Profeten er å lyde Gud.» (4,80) Koranen sier videre: «La dem (troende kvinner) trekke hodetørklet over brystene sine.» (24,32) Hodetørklet på arabisk khimar brukte mange kvinner den gangen nærmest til pryd, løst hengende ned på ryggen. Koranen pålegger troende kvinner å ordne dette hodetørklet så det også dekker brystene. Dekket hår og dekkete bryster, med ansikt og hender synlige det blir korrekt hijab. Vennlig hilsen Red. Foto: colourbox.com Takk for svar fra Trond Ali Linstad i Spørsmål og svar er gjengitt på nettsidene. 8 Sentralposten nr

9 Eva Joly: Mer regulering og kontroll nå Eva Joly var innleder på NTL-dagene på Sørmarka mars Alle må innse at det er slutt på den lettvinte verden nå, sa Eva Joly til deltakerne på NTL-dagene Joly satte fokus på de uklare grensene mellom økonomisk kriminalitet og forretningsmessig praksis. Det vi må diskutere og iverksette nå er mer regulering gjennom lover og beskatning og økt kontrollinnsats. Hvem bør tjene mest, banksjefen eller forskeren? spurte korrupsjonsjegeren. Oppvasken etter den internasjonale finanskrisen har avdekket sjokkerende eksempler på bonusutbetalinger i finansnæringen. Banknæringen står for nær halvparten av den totale verdiskapningen i økonomien, og hele 20 prosent av bankenes overskudd går rett i lommene på bankenes ledere i form av lønninger og bonuser, kunne Joly fortelle. - Hva er kravene til en bankdirektør? De er egentlig ganske vanlige mennesker, og det finnes hundretusenvis av mennesker som kan erstatte dem. Hvorfor skal menneskene som bærer framtiden vår forskerne gå på middelmådige lønninger mens banksjefene har rompene sine på silkeputer? Joly poengterte at grensene mellom økonomisk kriminalitet og vanlig foretningsmessig praksis er blitt svært uklar. Det største problemet er ulovlig internprising i de multinasjonale selskapene. - De multinasjonale selskapene legger ikke igjen noe som helst i landene de opererer i. De selger råvarene innad i selskapet sitt til langt under markedspris til sin egen filial som befinner seg i et skatteparadis. Dermed betaler de nesten ingenting i skatt i landet der ressursene utvinnes, mens overskuddet tas ut i skatteparadisene. Eva Joly Dette har blant annet ført til at et land som Zambia taper på å ha gruver i drift i landet. Også Norge gjør seg skyldig i denne urettferdige praksisen. Den verdien som berøves fattige land på denne måten er ti ganger så høy som det Norge gir i bistand. - Dette er økonomisk kriminalitet, for reglene er klare, men det er nesten umulig å få dømt selskapene. Det må opprettes nye skatteregimer for å få bukt med dette, understreket Joly. Joly fikk spørsmål om hvor det er blitt av den tidligere diskusjonen om en skatt på finanstransaksjoner, Tobinskatt. Hun repliserte klart at dette er høyaktuell og ønsket beskatning. - Med Tobinskatten vil alle finanstransaksjoner bli merket og at dette er veldig viktig selv om selve avgiften blir satt lavt. Den økonomiske og finansielle krisen er ikke den verste, det er den økologiske. Vi er ute av balanse fordi det ikke har hatt noen pris å ta så kraftig av naturressursene. Vi må bruke mindre, vi må sette mindre spor etter oss på jorda. Det vil hele tiden være en avveining av det som er mulig - og det som er forsvarlig. I Norge har vi muligheter til å velge de beste løsningene. Vi er et lite land så det monner ikke mye i verdens målestokk, men vi kan vise veien fram. og hun var stolt over at regjeringen legger vekt på dette i sitt arbeid i dag. Joly avsluttet likevel med å appellere til at vi bare har 5-6 år på oss til å omstille oss til å håndtere miljøproblemene. (Fra NTLs hjemmeside) Innlogging på Medlemsnett Her står ditt medlemsnummer! Brukernavn er medlemsnummeret på ditt medlemskort/lofavørkort. (Står med liten skrift over navnet ditt og starter med 75) Passord er din fødselsdato (ikke personnummer) - skrives slik: ddmmåå Sentralposten nr

10 NTL Brønnøysundregistra feira 25 år I 2008 markerte Brønnøysundregistra 20 år som eigen etat, men i 2009 feirar NTL Brønnøysundregistra 25-årsjubileum. NTL Brønnøysundregistra avslutta markeringa med jubileumsmiddag etter årsmøtet fredag 27. mars 2009, men hadde samla fleire aktivitetar opp mot dette. Brønnøysundregistra blei ein eigen etat 1. januar 1988, samstundes som oppgåvene med dei første nasjonale registra blei skilt ut frå Brønnøy sorenskrivarembete. Protokollane viser at NTL-avdelinga blei oppretta 1. april 1984, nesten fire år før etaten. Dermed er 2009 eit jubileumsår og NTL Brønnøysundregistra valde å samle fleire aktivitetar til same tida, for å få ein ekstra effekt. 26. og 27. mars var over tjue av medlemmene i NTL Brønnøysundregistra på kurs. Dei fleste åra har NTL-avdelinga gjennomført to kortkurs, og denne våren var temaet «På tide å bli sett og hørt?». Forbundssekretær Anita Busch frå NTL innleidde og vi har fått rapportar om stort engasjement frå deltakarane. Kurset var lagt til Tilrem like utanfor Brønnøysund, slik at ingen kunne stikke innom kontoret for å...; eitt opplegg NTL-avdelinga har gode erfaringar med. Fredag 27. mars tok tretti medlemmer med seg mat og kopp til lunsjmøte i auditoriet. Nestleiar i NTL Sentralforvaltninga, Leif Kjetil Tviberg, orienterte om mellomoppgjeret og pensjon. Det var lagt opp til eit uformelt møte med litt fagleg innhald, men aktive deltakarar stilte ei rekkje spørsmål så vi fylte tida som var sett av, før dei vanlege oppgåvene kalla igjen. Årsmøtet blei gjennomført på tradisjonelt vis, denne gongen med 47 medlemmer og to gjester. Oppslutninga ligg om lag på nivået frå dei siste åra, men rekord er det ikkje. Alt i alt har NTL Brønnøysundregistra 228 medlemmer, inkludert to medlemmer ved Narvik-seksjonen som Brønnøysundregistra fekk ansvaret for frå 1. januar i år. I tillegg til dei faste årsmøtesakene, blei det orientert om det arbeidet som omsider er komen i gang for å sjå på stillingsstrukturen ved Brønnøysundregistra. NTL-avdelinga meiner at stillingsnivået i etaten heng etter etatar vi kan samanlikna oss med og no har vi greidd å få dette opp på den felles dagsordenen. Planane for 2009 viser elles at det skjer store og viktige ting som vil krevje ei sterk og synleg fagforeining framover også. Jubileumsmiddagen gjekk føre seg i kantina på Brønnøysundregistra. Hildurs urterarium var hyra inn for å leggje til rette for ei feststund med god mat, god drikke og ei flott ramme kring markeringa. Til denne delen av markeringa av arbeidsgivar og dei andre hovudsamanslutningane ved Brønnøysundregistra inviterte, i tillegg til at NTL Sentralforvaltninga framleis var med. Avtroppande leiar Sissel Hartvigsen og nyvald leiar Kjetil Mathisen samarbeidde om opningstalen. Dei drog nokre historiske linjer, snakka litt om kor viktig fagforeiningsarbeidet er og kom inn på rolla til NTL Brønnøysundregistra gjennom desse 25 åra. Kjetil er den andre mannlege Sentralposten nr

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Fakta om befolkningsutviklingen i Norge

Fakta om befolkningsutviklingen i Norge Fakta om befolkningsutviklingen i Norge Norges befolkning har vokst kraftig de siste 30 årene. Befolkningen passerte 4 millioner i 1975 og i dag bor det vel 4,6 millioner i Norge. De siste 10 årene har

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa?

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Seksjon for intervjuundersøkelser Oslo, august 2006 Saksbehandler: Telefon 800 83 028 (gratis) Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre Du vil i løpet av kort tid bli kontaktet

Detaljer

VS 14/7 Godkjenning av innkalling og sakliste VS 14/8 Godkjenning av referat frå førre møte

VS 14/7 Godkjenning av innkalling og sakliste VS 14/8 Godkjenning av referat frå førre møte Møteinnkalling Læringsmiljøutvalet Møtestad: Stort møterom Foss : 09.04.2014 Tidspunkt: 13:15-15:15 Aud Marie Stundal - leiar Marte Bjørnstad Andressen - nestleiar Annicken Lindseth - medlem Morten André

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Kunnskapsdepartementet: Læremiddel i tide Kunnskapsdepartementet vil vidareføre tiltak frå 2008 og setje i verk nye tiltak for å sikre at nynorskelevar skal

Detaljer

13. Sendetida på TV aukar

13. Sendetida på TV aukar Kulturstatistikk 2004 Radio og TV 3. Sendetida på TV aukar Dei siste fire åra ser det ut til at folk brukte mindre tid på radiolytting og fjernsynssjåing. Samstundes har sendetida i TV auka, medan sendetida

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Tid: 20.02. 2014 Møtestad: Telefon/Helse Vest RHF, Stavanger Deltakarar frå styret Terje Vareberg Lise Reinertsen Ohene Aboagye Gunnar Berge Tone Berentsen Steinsvåg

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Styresak. Styresak 11/05 Styremøte 02.02. 2005. I føretaksmøte 17. januar 2005 blei det gjort følgjande endringar i vedtektene til Helse Vest RHF:

Styresak. Styresak 11/05 Styremøte 02.02. 2005. I føretaksmøte 17. januar 2005 blei det gjort følgjande endringar i vedtektene til Helse Vest RHF: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.01.2005 Sakshandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Endring av vedtekter Styresak 11/05 Styremøte 02.02. 2005 Bakgrunn I føretaksmøte

Detaljer

Presentasjon Landsmøtet Svolvær

Presentasjon Landsmøtet Svolvær Presentasjon Landsmøtet Svolvær Red kvalitet Hva er det Petersplassen Tilnærming Folk kjenne seg igjen Dette landsmøtet har på mange og ulike måter konkludert med det samme: I fremtiden skal vi leve av

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn.

Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn. Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn. Utarbeidet av lektor Øyvind Eide. Noen forslag til enkle spill i klasserommet Noen spørsmål/arbeidsoppgaver i forbindelse med stykket Gode teatergjenger Dette

Detaljer

GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I OKTOBER 2015 På Sørmarka studie- og konferansesenter www.sormarka.no

GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I OKTOBER 2015 På Sørmarka studie- og konferansesenter www.sormarka.no GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I OKTOBER 2015 På Sørmarka studie- og konferansesenter www.sormarka.no 9. 11. november Forhandlingskunnskap (NTL-skolen trinn II) (Kun for medlemmer i staten) Søknadsfrist:

Detaljer

14. Radio og TV. Liv Taule

14. Radio og TV. Liv Taule Kulturstatistikk Liv Taule 4. Det norske radio- og TV-landskapet har varierte programtilbod. Dei fleste kanalane sender no stort sett heile døgnet. Folk ser meir på TV og lyttar meir på radio. Radio- og

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr.187/05/rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 28/05 Folkehøgskolebladene 14.

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09 ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & K KJÆRLIGHET En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder Veumallen - Norsk Folkehjelp Veumallen - Norsk Folkehjelp Foto: Trond Thorvaldsen Foto: Erik

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

0000 290165 BM Vi m#82fa55.book Page 5 Wednesday, April 29, 2009 1:00 PM. Forord

0000 290165 BM Vi m#82fa55.book Page 5 Wednesday, April 29, 2009 1:00 PM. Forord 0000 290165 BM Vi m#82fa55.book Page 5 Wednesday, April 29, 2009 1:00 PM Forord Skal kjærligheten tåle de naturlige motsetningene som alltid melder seg i et parforhold, trengs det både flaks og kunnskap

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa?

Den europeiske samfunnsundersøkelsen hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Oslo, august 2010 Saksbehandler: og Kristin Kvarme Telefon: 800 83 028 (08:00-15:00) Avdeling for Datafangst Den europeiske samfunnsundersøkelsen hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Statistisk

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 3 Regnskap 2010-2011

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 3 Regnskap 2010-2011 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 3 Regnskap -2011 Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter)

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

Kven er vi, og kva gjer vi? Statleg økonomistyring

Kven er vi, og kva gjer vi? Statleg økonomistyring Bruk kreftene rett! Kven er vi, og kva gjer vi? Senter for statleg økonomistyring (SSØ) blei oppretta i 2004 for å ha eitt samla fagmiljø for statleg økonomistyring. SSØ har som oppgåve å styrkje den statlege

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Til stades på møtet: 15, alle med røysterett Sak 1 Opning av møtet 1.1 Godkjenning

Detaljer

Innst. 109 S. (2015 2016) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen. 1. Samandrag

Innst. 109 S. (2015 2016) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen. 1. Samandrag Innst. 109 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget frå familie- og kulturkomiteen Prop. 29 S (2015 2016), unntatt kap. 820, 821, 822, 3821 og 3822 Innstilling frå familie- og kulturkomiteen om endringar

Detaljer

Utlysning: vi søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen

Utlysning: vi søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Utlysning: vi søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Går du på ungdomsskolen og ønsker en utfordring? Vi søker fire elever fra hele landet som skal nominere 5 bøker til UPrisen 2015. Vi leter

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

12. Færre besøk ved norske kinoar

12. Færre besøk ved norske kinoar Kulturstatistikk 004. Færre besøk ved norske kinoar I 004 rapporterte kinoane om millionar besøkjande. Dette er ein nedgang på litt over million eller om lag 8 prosent. Nedgangen kom sjølv om kinoane hadde

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Kulturstatistikk 200 Statistiske analysar 27 0. Arkiv Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Auke i lesesalbesøka ved dei statlege arkiva 0.. Nokre resultat Arkivverket består av Riskarkivet,

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Tid: Styret for Helse Vest RHF 27.02. 2007, 16:00 17:00 Møtestad: Helse Vest RHF, Nådlandskroken 11, Stavanger

Tid: Styret for Helse Vest RHF 27.02. 2007, 16:00 17:00 Møtestad: Helse Vest RHF, Nådlandskroken 11, Stavanger Protokoll frå telefonstyremøte i Helse Vest RHF Tid: Styret for Helse Vest RHF 27.02. 2007, 16:00 17:00 Møtestad: Helse Vest RHF, Nådlandskroken 11, Stavanger Styremøtet var ope for publikum og presse

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

DATO: 20.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen/Bjørn Ivar Bø Tiltak for å auke utdanningskapasiteten for sjukepleiarar i regionen

DATO: 20.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen/Bjørn Ivar Bø Tiltak for å auke utdanningskapasiteten for sjukepleiarar i regionen STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 20.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen/Bjørn Ivar Bø SAKA GJELD: Tiltak for å auke utdanningskapasiteten for sjukepleiarar i regionen

Detaljer

DATO: 10.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Val av styremedlemmer til styra i helseføretaka - føringar for val av representantar

DATO: 10.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Val av styremedlemmer til styra i helseføretaka - føringar for val av representantar STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 10.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Val av styremedlemmer til styra i helseføretaka - føringar for val av representantar ARKIVSAK:

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

SLUTTRAPPORT FRA TILSYN MED Oppland fylkeskommune. 24. august 2011 til 28. februar 2012. Kontaktpersoner i Oppland fylkeskommune:

SLUTTRAPPORT FRA TILSYN MED Oppland fylkeskommune. 24. august 2011 til 28. februar 2012. Kontaktpersoner i Oppland fylkeskommune: SLUTTRAPPORT FRA TILSYN MED Oppland fylkeskommune Tidsrom: Adresse: Fylkesmannens tilsynsgruppe: Kontaktpersoner i Oppland fylkeskommune: 24. august 2011 til 28. februar 2012 Oppland fylkeskommune Postboks

Detaljer

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70%

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 1. Kjønn Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 60% 50% 40% 30% 25,1% 20% 10% 0% Kvinne Mann 1. Kjønn Navn Kvinne 74,9% Mann 25,1% N 315 2. Alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

Detaljer

Vedrørande val av utsendingar til KS sitt Fylkesmøte, KS Landsting og val av medlemmar til KS Sogn og Fjordane sitt fylkesstyre.

Vedrørande val av utsendingar til KS sitt Fylkesmøte, KS Landsting og val av medlemmar til KS Sogn og Fjordane sitt fylkesstyre. Til: Utsendingar til KS Sogn og Fjordane sitt konstituerande fylkesmøte 19. november 2015 Kommunane og Sogn og Fjordane fylkeskommune Dei politiske partia i Sogn og Fjordane Førde 29.09.2015 Vedrørande

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

I mål? Innleiing på frukostseminar 3. desember 2014 Kjetil Aasen

I mål? Innleiing på frukostseminar 3. desember 2014 Kjetil Aasen I mål? Innleiing på frukostseminar 3. desember 2014 Kjetil Aasen Mållova Bakgrunnen for mållova Jamstillingsvedtaket (1885): «Regjeringen anmodes om at træffe fornøden Forføining til, at det norske Folkesprog

Detaljer

GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I JUNI OG AUGUST På Sørmarka studie- og konferansesenter

GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I JUNI OG AUGUST På Sørmarka studie- og konferansesenter GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I JUNI OG AUGUST På Sørmarka studie- og konferansesenter www.sormarka.no 22. 24. august Retorikk og formidling 2016 22. 24. august Arbeidsrett (NTL-skolen trinn III) 2016

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 28. januar 21. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for. Huset i. bygda

SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for. Huset i. bygda SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for Huset i bygda 2 Kva er Aktivitetskart for huset i bygda? Aktivitetskartet for huset i bygda er eit verktøy for huseigarar av organisasjonseigde kulturbygg

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Sentralt gitt eksamen NOR0214, NOR0215 og NOR1415, 10. årstrinn Våren 2015 Åndalsnes 29.06.15 Anne Mette Korneliussen

Detaljer

Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919

Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919 Talet i dag er 5549 Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919 Vi fekk bl a desse? Noreg i krig Frå Balkan til Noreg Frå Somalia til Noreg Utfordringa Busettingsbehovet vert oppdatert jamnleg

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Den internasjonale karrieredagen. 29. april 2009

Den internasjonale karrieredagen. 29. april 2009 Den internasjonale karrieredagen 29. april 2009 Velkommen Er du reiselysten? Kan du tenke deg å ta deler av utdanningen din i utlandet? Høres det spennende ut med en internasjonal karriere? På den internasjonale

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN

MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN 1 MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN MÅNEDSBREVET BES DISTRIBUERT TIL ALLE ROTARIANERE! Et nytt år Det skjer hvert år. Så snart de siste julekakene er tørket ut, starter det nye året med ting som går

Detaljer

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE Først av alt: Takk for at du bidrar med å planlegge og gjennomføre husbesøk i Arbeiderpartiet. Husbesøk er den aller mest effektive kanalen vi har for å møte velgere,

Detaljer

Tilskotsordning for opplæring i norsk, norsk kultur og norske verdiar for asylsøkarar i mottak for 2018

Tilskotsordning for opplæring i norsk, norsk kultur og norske verdiar for asylsøkarar i mottak for 2018 RUNDSKRIV FOR TILSKOTSORDNING Rundskriv 15/2018 Tilskotsordning for opplæring i norsk, norsk kultur og norske verdiar for asylsøkarar i mottak for 2018 1. Innleiing Rundskrivet er utarbeidt av Integrerings-

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

Medievaner blant journalister

Medievaner blant journalister Medievaner blant journalister Undersøkelse blant journalister 7. 25. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 25. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen

Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Går du på ungdomsskolen og ønsker en utfordring? Uprisen søker fire elever fra hele landet som skal nominere 5 bøker til Uprisen

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Eidskog på studietur til Spydeberg De kan lesa meir om dokumentasjon av vandringar her: http://bibliotekarvandring.wordpress.com/2013/10/07/dokumentasjon-av-vandringa/

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer