STUDIEHÅNDBOK ADVOKATSEKRETÆR MEDISINSK SEKRETÆR REGNSKAPSMEDARBEIDER DIGITAL FOTOGRAF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDIEHÅNDBOK ADVOKATSEKRETÆR MEDISINSK SEKRETÆR REGNSKAPSMEDARBEIDER DIGITAL FOTOGRAF"

Transkript

1 STUDIEHÅNDBOK ADVOKATSEKRETÆR MEDISINSK SEKRETÆR REGNSKAPSMEDARBEIDER DIGITAL FOTOGRAF Høst 2005

2 INNHOLDSFORTEGNELSE EGENERKLÆRING... 4 SKOLENS EKSPEDISJONSTIDER... 5 OSLO...5 TRONDHEIM...5 BERGEN...5 KONTAKTINFORMASJON... 6 GENERELLT...6 OSLO (HOVEDKONTOR) AVDELING ØST...6 TRONDHEIM AVDELING NORD...7 BERGEN AVDELING VEST...8 ELEVINFORMASJON... 8 ELEVINFORMASJON... 9 ADRESSEFORANDRING...9 KOMMUNIKASJON...9 STUDENTLEGITIMASJONSKORT/STUDENTKORT...9 VELFERDSTILTAK... 9 RØYKING...9 MAT/DRIKKE...9 KOPIERING...9 GARDEROBE...10 OPPSLAG AV INFORMASJON...10 GENERELL ORDEN LÅNEKASSEN BRANNINSTRUKS REGLER FOR BRUK AV IT-ROM Side 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE UNDERVISNING UNDERVISNINGSTID...13 UNDERVISNINGSROM...13 FREMMØTEPLIKT...13 EKSAMENSRESULTATER...13 KARAKTERER...14 VITNEMÅL...14 TAPT VITNEMÅL/KURSBEVIS...14 BETALINGSPLAN REGISTRERINGSAVGIFT/OPPTAKSGEBYR...15 PURRING...15 MEDISINSK SEKRETÆR - MODUL I, II OG III...15 MODUL IV MEDISINSK SEKRETÆR ENGLISH IN HOSPITAL...15 MODUL V MEDISINSK SEKRETÆR SKIFTESTUEARBEID...16 MODUL VI MEDISINSK SEKRETÆR TANNLEGEASSISTENT...16 ADVOKATSEKRETÆR...16 DIGITAL FOTOGRAF...17 REGNSKAPSMEDARBEIDER M LØNN OG PERSONAL...17 EKSAMENSREGLEMENT FOR MEDLEMSSKOLENE I FFF GENERELLE BESTEMMELSER FREMMØTE/FORSENTKOMMING FORHOLDENE I EKSAMENSLOKALET FAG-/PROSJEKTOPPGAVER OG PRAKTISKE EKSAMENER EKSAMENSRESULTATER NY PRØVE KONTINUASJON KLAGER OG OMSENSUR UTVIDET EKSAMENSTID/SPESIELLE BEHOV ELLER HJELPEMIDLER IKRAFTTREDELSE...21 EGNE NOTATER Side 3

4 EGENERKLÆRING 1. Som student ved UTDANNINGSHUSET erkjenner jeg å ha mottatt de reglementer og ordensregler som gjelder for skolen. Jeg plikter å sette meg inn i disse reglene og følge dem i studietiden. 2. Som student ved UTDANNINGSHUSET vil jeg i flere fag komme i direkte kontakt med bedrifter, og gjennom dette samarbeidet kommer jeg til å få tilgang på fortrolige opplysninger. Jeg lover at denne informasjonen ikke bringes videre til utenforstående. 3. Som student ned UTDANNINGSHUSET er jeg kjent med de spesielle reglene for bruk av skolens datautstyr. Jeg vet at enhver form for kopiering helt eller delvis av programmer, manualer ol. ikke er tillatt. 4. Som student ved UTDANNINGSHUSET er jeg innforstått med at UTDANNINGSHUSET har eiendomsrett til alle innleverte prosjekter, seminarer og lignende arbeid av faglig karakter. Trondheim, oktober 2005 Dette eksemplaret beholdes av studenten. UTDANNINGSHUSET Side 4

5 SKOLENS EKSPEDISJONSTIDER Oslo Skolens administrasjon har kontor i 3. etg. i Nedre Vollgate 8, og er åpen for studentene mellom 08:00 og 16:00 eller etter avtale. Henvendelse i resepsjonen ved hovedinngangen i 3. etg. Skolen holder åpent mandag til torsdag i tidsrommet 08:00 21:00 (til 16:00 på fredag). Trondheim Skolens administrasjon har kontor i 4. etg. i Kjøpmannsgt 65, sammen med SONANS PrivatGymnas, og er åpen for studentene mellom 12:00 og 15:00 eller etter avtale. Henvendelse i resepsjonen ved hovedinngangen i 4. etg. Skolen holder åpent mandag til torsdag i tidsrommet 08:00 21:00 (til 16:00 på fredag). Bergen Skolens administrasjon har kontor i 2. etg. i Marken 3, og er åpen for studentene mellom 09:00-11:00 og 14:00-16:00 eller etter avtale. Henvendelse i resepsjonen ved hovedinngangen i 2. etg. Skolen holder åpent mandag til torsdag i tidsrommet 08:00 21:00 (til 16:00 på fredag). UTDANNINGSHUSET Side 5

6 KONTAKTINFORMASJON Generellt UTDANNINGSHUSET har hovedkontor i Oslo, og i tillegg kontorer i Trondheim og Bergen. Hvert kontor har sitt ansvarsområde, og er spesifisert under. Spørsmål vedr øknomiske forhold rettes først til den avdeling som man hører innunder, og skal skje skriftlig. UTDANNINGSHUSET treffes også via Oslo (Hovedkontor) Avdeling Øst Administrerende Direktør: Ommund Vegge Telefon: Regionsjef: Inge Helland Telefon: Mobil: E-post: Kursområder: Oslo, Hamar, Drammen, Sarpsborg, Hønefoss, Kongsberg, Arendal, Kristiansand, Porsgrunn, Sandefjord Skolens administrasjon treffes på: Kart: Telefon: Telefax: E-post: Adresse: UTDANNINGSHUSET Nedre Vollgate OSLO UTDANNINGSHUSET Side 6

7 Trondheim Avdeling Nord Regionsjef: André Jensen Telefon: Mobil: E-post: Kursområder: Trondheim, Ålesund, Molde, Orkanger, Levanger, Steinkjer, Namsos, Bodø, Narvik, Tromsø Skolens administrasjon treffes på: Kart: Telefon: Telefax: E-post: Adresse: UTDANNINGSHUSET Kjøpmannsgt TRONDHEIM Postboks TRONDHEIM UTDANNINGSHUSET Side 7

8 Bergen Avdeling Vest Regionsjef: Ole Johan Berge Telefon: Mobil: E-post: Kursområder: Bergen, Førde, Florø, Sogndal, Stord, Voss, Haugesund, Stavanger Skolens administrasjon treffes på: Kart: Telefon: Telefax: E-post: Adresse: UTDANNINGSHUSET Marken BERGEN UTDANNINGSHUSET Side 8

9 ELEVINFORMASJON Adresseforandring Dersom du flytter eller får nytt telefonnummer, må du gi beskjed til administrasjonen omgående. Kommunikasjon Det er gode forbindelser både med tog og buss. Ta evt kontakt med traffikanten, telefon 177, for mer informasjon om rutetider. Det er flere parkeringshus i nærheten av skolen, se kart under hver avdeling. Studentlegitimasjonskort/Studentkort Alle studentene må ha studentbevis for å legitimere seg ved eksamen, få rabatt på reiser osv. (avhengig av selskapenes rabattordninger). Alle studenter plikter å innlevere 2 passbilder av seg selv. Bildene skal være i størrelse 34 mm høy og 30 mm bred. Kun bilder av denne størrelsen vil bli godtatt. Bildene vil kun bli benyttet til studentbevis og kartotekkort. Det vil bli hengt opp et oppslag på oppslagstavlen for når studentbevis kan hentes i administrasjonen. Studiebevis vil ikke bli utlevert før opptaksgebyr er betalt. Studentkortet vil også på noen studiesteder bli benyttet som adgangskort. Nytt studentbevis utstedes mot et gebyr på 50,-. VELFERDSTILTAK Røyking Av hensyn til din egen og medstudenters trivsel, samt røykelov, ber vi deg overholde røykeloven. Røyking skal kun skje til anviste plasser utendørs. Det er satt opp store askebeger ute som vi ber røykerne benytte. Mat/Drikke Grupperom og fellesarealer skal benyttes når man inntar mat og drikke. Det er ikke tillatt å spise og drikke i undervisningsrom og datarom osv. Kaffe-/ Brus- og snacksautomat finnes i noen av lokalene. Tomflasker skal settes i bruskassene når de er tomme, eller ved siden av søppelkassene. Hvis det benyttes kaffetrakter på undervisningsrommet, pass på at det ryddes opp etter bruk! Hold orden, og rydd opp etter dere. Husk å skru av evt kaffetraktere. Kopiering Studentene kan kopiere på egen maskin som står i administrasjonen eller kopirom. Kopiering må avtales med resepsjon eller faglærer. I resepsjonen på dagtid kan man også få fargekopier. UTDANNINGSHUSET Side 9

10 Garderobe Yttertøy kan henges på knagger i undervisningsrommet. Studentene bør ikke etterlate seg penger, verdisaker, kalkulator ol. når undervisningsrom forlates, da tyveri kan forekomme. UTDANNINGSHUSET er ikke ansvarlig for tapte eiendeler. Oppslag av informasjon All oppslag av informasjon skal skje på anviste tavler i lokalene. Administrasjonen disponerer en tavle. All informasjon til studentene, som endringer i forelesningsplan, eksamensavvikling, resultater av eksamen, informasjon fra Lånekassen osv. blir gitt ved oppslag. Studentene må derfor selv orientere seg med hensyn til oppslagene. Alt oppslag som skal henges opp, skal godkjennes av UTDANNINGSHUSET. Oppslag som ikke er godkjent av administrasjonen, vil bli fjernet uten forvarsel. Følg med på oppslagstavlene! I tillegg vil/kan det legges ut informasjon på studentsidene på hvor du også finner oppgaver og eksamenskarakterer for ditt studie. Brukernavn og passord får du av administrasjonen ved registrering. GENERELL ORDEN Vi må alle hjelpe til med å holde god orden og høy standard på skolen. Teknostallen består av mange bedrifter som ofte får besøk av representanter fra næringsliv og andre skoler. God orden og god oppførsel er derfor en viktig del av markedsføringen av våre studenter. Vi ber dere vise hensynsfull oppførsel i våre felles rom til gjensidig glede. Tyggegummi og matrester som tilgriser stoler og bord burde være unødvendig. Dette medfører ofte ødelagt tøy for medstudenter. LÅNEKASSEN UTDANNINGSHUSETs studier er godkjent av Lånekassen for studiefinansiering, med untakk av Digital Fotograf (pr aug05). Søknad til Lånekassen må sendes inn i god tid før studiestart, slik at det er klart før studiet starter. Søknadspapirer ligger tilgjengelig i administasjonen eller kan fåes ved henvendelse. Alle søknader må leveres inn til UTDANNINGSHUSET, hvor de blir kontrollert, signert og påført riktig studie/skolekode før de videresendes til Lånekassen Etter at søknad til Lånekassen er levert, ber vi deg ta kontakt med Lånekassen for videre spørsmål vedr behandling av din søknad. Navnelister vil umiddelbart bli hengt opp på informasjonstavlen under Lånekassen så snart det kommer nye sendinger. Det vil ikke bli utdelt lånepapirer før oppstart. Behandlingstiden i Lånekassen er fra 6 8 uker alt etter arbeidsbyrden i Lånekassen. Forsendelsestid fra Lånekassen til oss er 5 6 dager. UTDANNINGSHUSET Side 10

11 BRANNINSTRUKS Den som oppdager brann, må sørge for at det blir slått alarm på bygget ved henvendelse til resepsjonen, og at brannvesenet blir varslet. TELEFON BRANNVESEN : 110 Foreleser i hver klasse skal stille seg ved klasserommets utgangsdør og sørge for at vinduer lukkes. Hvis nærmeste trapp er sperret av røyk eller annen måte er utilgjengelig, benyttes korteste vei til den andre trappen. Heis skal ikke benyttes! Foreleser minner elevene om hvilken utgangsdør de skal benytte, og ser etter at alle forlater rommet. Skolesaker og yttertøy skal ikke taes med! Etter at alle har forlatt klasserommet, lukker foreleser døren til rommet og etasjen og forlater bygget sammen med elevene, raskt men uten å løpe. Ute av bygningen foretas det en opptelling, med tilbakemelding til brannvesenets representant. Dersom du befinner deg på lesesalen eller grupperom, må vinduer og dører lukkes før du kommer deg ut via en trappenedgang. Elever og lærerer plikter å gjøre seg kjent med alternative utganger Det er plassert brannslukningsappareter i hver etasje. Elever og lærere plikter å gjøre seg kjent med plasseringen av disse. Samlingsplass ved brann eller brannøvelse opplyses ved skolestart. Gjør deg kjent med bygget, varslingspunkter, brannslukningsutstyr, rømningsveier osv. Les oppslag om branninstrukser. UTDANNINGSHUSET Side 11

12 REGLER FOR BRUK AV IT-ROM I IT-rommene er elever og skole avhengig av at alt fungerer tilfredstillende til enhver tid. For å hindre at uhell skjer må vi ha regler som du forplikter deg til å overholde. Skolens datautstyr kan KUN brukes i forbindelse med studiet ved UTDANNINGSHUSET. Bruk for personlig/annen persons eller annen institusjons vinning eller hjelp, samt bruk etter endt studium ved UTDANNINGSHUSET, er ikke tillatt. Kopiering av programvare er ikke tillatt. Datautstyret skal ikke flyttes/fjernes. Det er strengt forbudt å legge inn egne programmer og spill. Disketter som brukes skal være klarert/utlevert av faglærer/skole, og skal sjekkes for virus hver gang de har vært brukt utenfor skolen. Maskiner og utstyr skal «skrues av» når du forlater maskinen for dagen. Utstyret skal behandles varsomt. Vanlig ro og orden skal holdes: - Rydd etter bruk - Kast papir og annet rask i raskbøtter - Hold mest mulig ro; det kan være medstudenter som trenger arbeidsro Det er ikke tillatt å nyte mat eller drikke i noen form ved datamaskinene!!! Hvis det oppdages misbruk eller hærverk, bes dette rapporteres til administrasjonen umiddelbart. Hvis disse reglene ikke overholdes, vil det medføre advarsel og evt utestengelse fra IT-rom, i verste fall utkastelse fra studiet. UTDANNINGSHUSET Side 12

13 UNDERVISNING Undervisningstid 1. time 2. time 3. time 4. time 5. time 6. time DAGTID: KVELDSTID: Kl 08:30-09:15 / 09:00 09:45 kl Kl 09:25-10:10 / 09:55 10:40 kl Kl 10:20-11:05 / 10:45 11:30 kl Kl 11:35-12:20 / 12:00 12:45 kl Kl 12:30-13:15 / 12:55 13:40 Kl 13:25-14:10 / 13:45 14:30 Undervisningsrom Undervisningen foregår i våre anviste undervisningslokaler hvis ikke annet er avtalt. Det vil henge timeplan på undervisningsrommene som benyttes. Når andre lokaler/rom skal benyttes, vil dette bli opplyst i klassen eller ved oppslag. Fremmøteplikt Det er obligatorisk fremmøte til all undervisning og studietimer/øvingstimer, men fravær kan avtales. fremmøte -> læring -> godt resultat Vi forventer at du møter presis til timene, det er alminnelig høflighet og hindrer forstyrrelser ved at noen kommer for sent. Hvis du er borte fra undervisningen, er det ditt ansvar å komme ajour. Foreleser har ikke anledning til å bruke undervisningstid for å hjelpe deg å komme ajour. Det er obligatorisk fremmøte på laboratoriekurset og skiftestuekurset. For å få kursbevis må minst 90 % av undervisningen være fulgt. Dette innebærer at kun 4 timer fravær (1 kurskveld) kan aksepteres og at fraværet må dokumenteres med legeerklæring eller sykemelding. Eksamensresultater Eksamensresultater vil bli hengt opp på oppslagstavlen etter at resultatene foreligger. Utskrift av eksamensprotokoll gjøres etter forespørsel. Kveldsstudentene vil få tilsendt utskrift av eksamensprotokoll etter første semester. UTDANNINGSHUSET Side 13

14 Karakterer Vitnemål A = Beste karakter F = Ikke bestått Prosjekt = Godkjent/Ikke godkjent Winmed/Infodoc = Deltatt/Ikke deltatt Lab.kurs/Skiftestue = Eget kursbevis Tannlegeassistent = Eget kursbevis Vitnemål blir sendt deg umiddelbart etter sensur. Ved manglende innbetaling vil vitnemål bli holdt tilbake. Kandidater som ikke fullfører studiet/delkurs vil få utstedt utskrift av eksamensprotokoll. Nytt vitnemål vil bli sendt etter evt ny kontinuasjonseksamen. Tapt Vitnemål/kursbevis Nytt vitnemål/kursbevis utstedes mot et gebyr på kr UTDANNINGSHUSET Side 14

15 BETALINGSPLAN NB! Vennligst betal ved forfall, husk å oppgi studentnr. Hvis andre enn deg selv betaler, vennligst gi beskjed om det for å unngå vanskligheter ved registrering av innbetalt studieavgift. Registreringsavgift/Opptaksgebyr Opptaksgebyr på kr 950,- kommer i tillegg til skolepenger og eksamensgebyr. Denne avgiften skal dekke UTDANNINGSHUSETs utgifter i forbindelse med opptaket og må betales innen 14 dager etter at du har fått opptaksbrevet. Opptaksgebyret sendes ut etter at studiekontrakten er signert. Purring Ved for sen betaling påløper 9,25 % rente pr. år. Ved purring påløper i tillegg et gebyr på kr 50,-. Medisinsk sekretær - Modul I, II og III Forfall Medisinsk sekretær - Kveld Medisinsk sekretær - Dag 15.sep , ,- 15.okt 3 250, ,- 15.nov 3 250, ,- 15.des 3 250, ,- 15.jan ,- 15.feb 3 250,- 15.mar 3 250,- 15.apr 3 250,- SUM , ,- Dette dekker både eksamensavgift, skolepenger samt en del materiell, og dekker hele studiet. Opptaksgebyr kommer i tillegg. Modul IV Medisinsk sekretær English in Hospital Dette er en frittstående modul, pris Materiell inkludert. Informasjon om denne modulen vil bli informert om underveis i studiet, og det vil komme eget påmeldingsskjema. Modul IV forfaller til betaling ved påmelding. UTDANNINGSHUSET Side 15

16 Modul V Medisinsk sekretær Skiftestuearbeid Dette er en frittstående modul, pris 4.950,-. Materiell inkludert. Informasjon om denne modulen vil bli informert om underveis i studiet, og det vil komme eget påmeldingsskjema. Modul V forfaller til betaling ved påmelding. Modul VI Medisinsk sekretær Tannlegeassistent Dette er en frittstående modul, pris 9.800,-. Materiell inkludert. Informasjon om denne modulen vil bli informert om underveis i studiet, og det vil komme eget påmeldingsskjema. Modul VI forfaller til betaling ved påmelding. Advokatsekretær Forfall Advokatsekretær - Kveld Advokatsekretær - Dag 15.sep 9 300, ,- 15.okt 2 200, ,- 15.nov 2 200, ,- 15.des 2 200, ,- 15.jan 9 300,- 15.feb 2 200,- 15.mar 2 200,- 15.apr 2 200,- SUM , ,- Dette dekker både eksamensavgift, skolepenger samt en del materiell, og dekker hele studiet. Opptaksgebyr kommer i tillegg. UTDANNINGSHUSET Side 16

17 Digital Fotograf Forfall Digital Fotograf - Kveld Digital Fotograf - Dag 15.sep 9 725, ,- 15.okt 3 250, ,- 15.nov 3 250, ,- 15.des 3 250, ,- 15.jan 9 725,- 15.feb 3 250,- 15.mar 3 250,- 15.apr 3 250,- SUM , ,- Dette dekker både eksamensavgift, skolepenger samt en del materiell, og dekker hele studiet. Opptaksgebyr kommer i tillegg. Regnskapsmedarbeider m Lønn og Personal Forfall Regnskapsmedarbeider - Kveld Regnskapsmedarbeider - Dag 15.sep 8 850, ,- 15.okt 2 050, ,- 15.nov 2 050, ,- 15.des 2 050, ,- 15.jan 8 850,- 15.feb 2 050,- 15.mar 2 050,- 15.apr 2 050,- SUM , ,- Dette dekker både eksamensavgift, skolepenger samt en del materiell, og dekker hele studiet. Opptaksgebyr kommer i tillegg. UTDANNINGSHUSET Side 17

18 EKSAMENSREGLEMENT FOR MEDLEMSSKOLENE I FORUM FOR FAGSKOLER Gjelder for følgende medlemmer i Forum for Fagskoler: Merkantilt Institutt (MI), Noroffinstituttet, UTDANNINGSHUSET og IT-Akademiet. Merkantilt Institutt, Noroff-instituttet, UTDANNINGSHUSET og IT-Akademiet er ansvarlig for gjennomføring og sensurering av eksamen/prosjektoppgaver på egne skoler. 1 Generelle bestemmelser Eksamenskandidatene (heretter kalt kandidaten ) plikter å sette seg inn i eksamensreglementet. Manglende kjennskap til reglene kan ikke påberopes som unnskyldning for regelbrudd. Kandidatene får, i god tid, skriftlig beskjed om hvor og når eksamen/prosjektoppgaver finner sted. 2 Fremmøte/forsentkomming Alle må møte senest 15 min. før eksamen starter. Møter en kandidat for sent til eksamen, skal vedkommende henvende seg til hovedinspektøren og forklare grunnen. Hvis ingen andre kandidater har forlatt lokalet, skal kandidaten få utlevert eksamensoppgaven og begynne eksamen. Inspektøren noterer kandidatens navn, eksamensnummer, klokkeslett for utlevering av oppgaven og den oppgitte grunn for forsinkelsen på eget ark som underskrives av kandidaten og inspektøren. Denne rapporten leveres til skolens administrasjon. Kandidater som møter for sent, må likevel levere besvarelsen senest ved den ordinære eksamenstidens slutt. En kandidat som møter etter at en annen har forlatt eksamenslokalet, kan ikke gis adgang til å delta på eksamen. Nektes studenten adgang til å delta, regnes kandidaten som ikke møtt. Eksamen for deltidsstudier vil normalt avholdes på dagtid. 3 Forholdene i eksamenslokalet På alle eksamensoppgaver vil tillatt tid i klokketimer stå påført. Ved alle skriftlige eksamener får kandidatene et tillegg på 15 min. til avslutning og innlevering. Hver kandidat noterer sitt eksamensnummer på eksamensbesvarelsen. Kandidaten må ikke merke noe av det som skal leveres inn på en slik måte at sensor kan identifisere kandidaten. NB! Navn skal ikke brukes på noen ark. Hver kandidat må signere på et signaturskjema før eksamen starter og ved innlevering av besvarelsen. Gyldig legitimasjon må medbringes. Tillatte hjelpemidler kontrolleres av inspektøren. Andre bøker eller notater legges foran i lokalet. Dette gjelder også mobiltelefoner. Kandidaten må selv sørge for å medbringe hjelpemidlene, skolen har ikke hjelpemidler til utlån. Lån av skrivesaker eller hjelpemidler mellom kandidatene er ikke tillatt. Eventuell forespørsel om dette skal skje til eksamensinspektører, som kan formidle lån. UTDANNINGSHUSET Side 18

19 Det skal være fullstendig ro i eksamenslokalet etter at eksamensoppgaven er delt ut helt til siste besvarelse er levert inn. Kandidatene må ikke snakke sammen eller ha annen forbindelse med hverandre eller utenforstående under eksamen. De skal henvende seg til eksamensinspektøren ifall de har noe å spørre om. Kandidatene kan forlate eksamenslokalet sammen med eksamensinspektør. Eksamenskandidaten skal kontrollere at han/hun mottar riktig eksamensoppgave, og at oppgaven består av det antall sider som er påført oppgavens forside. Fusk eller forsøk på fusk resulterer i bortvisning fra eksamen og medfører automatisk karakteren ikke bestått på eksamen. Inspektøren varsler når det er 1 (en) time igjen av eksamenstiden. Beskjed gis også når det er 15 min. igjen av eksamenstiden. Kladd blir ikke vurdert av sensor. 4 Fag-/prosjektoppgaver og praktiske eksamener Skolen bestemmer leveringsmetode. Kandidater som har store problemer med å få levert på studiestedet kan søke om å få levere på en annen av skolens avdelinger. Søknad om å få levere til annen avdeling må være studiestedet i hende innen 2 (to) uker før innleveringsfristen. Ved innlevering til annen avdeling må kandidaten sørge for å få kvittering for levert oppgave. Dersom hjemmeeksamen skal leveres via Internett vil studenten får tilgang til et eget beskyttet webområde ved hjelp av brukernavn og passord. Den nettbaserte prosjektoppgaven må lastes opp innen en bestemt tidsfrist fastsatt av skolen. Nettstudenter som er bosatt langt fra studiestedet, eller av andre dokumenterbare grunner ikke kan møte til ordinær skoleeksamen, kan søke om å få gjennomføre denne nærmere hjemstedet. Kandidaten må selv ordne egnet eksamenssted, og få dette godkjent av skolens eksamenskoordinator. Eksamen skal gjennomføres på samme tidspunkt som ved skolens studiesteder. Eksempler på egnede eksamenssteder: bibliotek, skoler, kurssenter, lensmannskontorer, o.l. Kandidaten er selv ansvarlig for å dekke alle utgifter overfor tredjepart ved en slik eksamensgjennomføring. Kandidaten skal sende eksamenskoordinator opplysninger om eksamenssted og kontaktperson/eksamensvakt. Praktiske eksamensbesvarelser i kreative fag skal hentes på skolen etter at klagefristen har gått ut. Nærmere beskjed om frist for henting av oppgaver vil bli gitt av skolen. Etter at fristen er gått ut vil besvarelsene bli makulert. De må hentes ved personlig fremmøte, eventuelt av andre med kandidatens fullmakt. Besvarelsene returneres ikke per post. 5 Eksamensresultater Eksamenskarakterene vil bli offentliggjort 20 (tyve) virkedager etter avholdt eksamen. Disse vil bli offentliggjort på skolen, og kun kandidatens studentnummer vil bli brukt. Kandidaten må møte opp personlig for å sjekke karakteren sin. I tillegg vil eksamenskarakteren legges ut på skolens studentnett. Kandidaten får også muligheten til å bestille eksamenskarakterer via SMS. Skolen oppgir ikke eksamenskarakterer over telefon. Vitnemål blir sendt hjem til kandidaten i posten ca 6 (seks) uker etter siste eksamensdag eller innlevering av oppgaver. UTDANNINGSHUSET Side 19

20 Ved våre skoler benyttes en seks trinns karakterskala med følgende symboler: A B - C D E og i tillegg F som er stryk. Det gis ikke kommentarer til karakterene. Utstedelse av vitnemål/kursbevis forutsetter at studieavgiften er betalt i sin helhet. Ved bestilling av nytt vitnemål, påløper en avgift på kr 500,-. Kandidaten er selv ansvarlig for å holde seg informert om eksamensresultatene i løpet av skoleåret. 6 Ny prøve kontinuasjon Ny eksamen kan avlegges mot en avgift på kr 500,-. Dersom studenten ved legeattest har dokumentert fravær fra eksamen, vil vedkommende få ny eksamen kostnadsfritt. Søknad om ny eksamen må sendes/leveres til skolen senest 4 (fire) uker før eksamensavholdelse. Skjema får studenten ved henvendelse i administrasjonen. Kandidaten er selv ansvarlig for å sette seg inn i hvilket pensum og hvilken eksamensplan (tillatte hjelpemidler osv.) som gjelder når ny eksamen skal avlegges. Studenten har rett til ny eksamen innen det første kalenderåret etter avlagt ordinær eksamen. Kontinuasjonseksamen legges samtidig med neste ordinære eksamen. En eksamen kan kun kontinueres 2 (to) ganger. I de tilfeller hvor det foretas endringer i faginnhold eller fagsammensetning, vil det bli gitt anledning til å konte 1 en gang etter gammel ordning. 7 Klager og omsensur Klager på karakterer skal skje skriftlig med begrunnelse innen 10 (ti) virkedager etter offentliggjøring av karakteren. Klagebehandlingen kan ta opptil 20 (tyve) virkedager og resultatet sendes ut per post. Ved klagebehandling blir det oppnevnt nye sensorer som ikke har vært med ved ordinær sensur. De nye sensorene skal ikke gjøres kjent med hvilken karakter besvarelsen har fått ved ordinær sensur. De nye sensorene setter den endelige karakteren. Karakteren kan justeres både opp og ned. Karakteren fra omsensur er endelig og kan ikke påklages. UTDANNINGSHUSET Side 20

21 8 Utvidet eksamenstid/spesielle behov eller hjelpemidler Kandidater som mener seg berettiget til utvidet eksamenstid og/eller har behov for spesielle hjelpemidler/hjelpetiltak av medisinske eller andre årsaker, må søke skolens administrasjon skriftlig snarest mulig, eller senest 2 (to) måneder før eksamen. Søknad må dokumenteres ved legeattest eller lignende. Det gis ikke forlenget tid ved praktisk eksamen og fag-/prosjektoppgaver. Ved dokumentert sykdom kan eksamen tas om igjen kostnadsfritt neste semester. Oppgaver som leveres inn for sent medfører karakteren F (stryk). 9 Ikrafttredelse Dette reglementet trer i kraft UTDANNINGSHUSET Side 21

22 EGNE NOTATER UTDANNINGSHUSET Side 22

23 UTDANNINGSHUSET Side 23

24 FREMTIDEN DIN BEGYNNER HER!

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen.

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. Eksamensreglement Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1 Eksamensvakt Person som er til stede i eksamenslokalet

Detaljer

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI.

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1

Detaljer

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Før eksamen plikter studenten å sette seg inn i eksamensforskriften: «Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud

Detaljer

REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fastsatt av rektor 17.08.09, med hjemmel i Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag av 26.06.08. Ved eksamen i Trondheim

Detaljer

UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN

UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN Gjelder for privatister og praksiskandidater Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen oktober 2015 Innhold 1. OPPMØTE...

Detaljer

Informasjon til eksamenskandidater

Informasjon til eksamenskandidater Informasjon til eksamenskandidater Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 0900. Det tar tid å starte eksamen med bruk av PC. Alle elever må derfor møte senest kl. 0830 i eksamenslokalet.

Detaljer

Eksamensreglement. Målgruppe Utdanningssektoren. 360 referanse Eksamenskontoret. Godkjent av. Utdanningsdirektøren

Eksamensreglement. Målgruppe Utdanningssektoren. 360 referanse Eksamenskontoret. Godkjent av. Utdanningsdirektøren Fagområde Eksamen Dokumenttittel Eksamensreglement Målgruppe Utdanningssektoren Utgiver Godkjent dato Godkjent av 360 referanse Eksamenskontoret 07.03.16 Utdanningsdirektøren [Referanse] Innhold Eksamensreglement

Detaljer

Retningslinjer for eksamenskandidater ved tidligere HiNe - (Revidert høsten 2012)

Retningslinjer for eksamenskandidater ved tidligere HiNe - (Revidert høsten 2012) Retningslinjer for eksamenskandidater ved tidligere HiNe - (Revidert høsten 2012) Individuell skriftlig eksamen under tilsyn Eksamensbesvarelsen skrives på 3-lags gjennomslagsark, det må derfor benyttes

Detaljer

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Vår referanse Saksbehandler Dato 14/06651-1 Anne-Lise Olstad 11.09.2014 Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan

Detaljer

ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015

ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015 Oslo kommune Utdanningsetaten Ulsrud videregående skole ORIENTERING OM EKSAMEN VÅREN 2015 I dette skrivet finner du informasjon om; Når får du melding om eksamen? Frammøte til eksamen Hjelpemidler Bruk

Detaljer

Skriftlig eksamen for elever VÅR Oslo Voksenopplæring Sinsen

Skriftlig eksamen for elever VÅR Oslo Voksenopplæring Sinsen Skriftlig eksamen for elever VÅR 2016 Oslo Voksenopplæring Sinsen Innhold Offentliggjøring av eksamenstrekk for vårgrupper... 2 Ny, utsatt og særskilt eksamen... 2 Når er skriftlig eksamen?... 2 Frammøte

Detaljer

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon.

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. RETTLEDNING OG REGLEMENT FOR EKSAMINANDER Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Det er viktig at alle som

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE

EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE 1. Forholdet mellom skolens ordensregler og eksamensreglementet Eksamen inngår som en del av opplæringen, og skolens ordinære ordensreglement og eventuelle husregler

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN Det er viktig at du og dine medelever gjør dere godt kjent med dette skrivet. Det beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Eksamen oppleves av mange

Detaljer

RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER

RETTLEDNING FOR EKSAMINANDER Dok.id.: 2.1.1.2.3.10 VP- S-Rettledning for eksaminander Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.01 Gjelder fra: 12.06.2014 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5

Detaljer

Skal du ta privatisteksamen?

Skal du ta privatisteksamen? Skal du ta privatisteksamen? Nyttige tips og råd Innledning Har du behov for studiekompetanse eller fagbrev? Kanskje du ønsker å forbedre karakterer du allerede har fra videregående skole? Du tar eksamen

Detaljer

INFORMASJON TIL EKSAMENSKANDIDATER

INFORMASJON TIL EKSAMENSKANDIDATER INFORMASJON TIL EKSAMENSKANDIDATER Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 09.00. Fordi det tar mye tid å starte eksamen med bruk av PC, må alle elever møte senest kl. 08.30 i eksamenslokalet.

Detaljer

Digital eksamensavvikling

Digital eksamensavvikling Digital eksamensavvikling Ansgar Teologiske Høgskole Instruks for eksamensinspektør og eksamensvakter Revisjon november 2015 Før eksamen settes i gang Eksamenskandidatene må møte i eksamensrommet senest

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER Informasjon om: Del 1: Eksamen Del 2: Frist for klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, Del 3: Mulighet for å søke om 10 dagers fratrekk av fravær i hht. til gitte kriterier. Del 4: mulighet

Detaljer

Regler for eksamensavvikling ved Samisk høgskole

Regler for eksamensavvikling ved Samisk høgskole ved Samisk høgskole vedtatt i styret for Samisk høyskole 15.02.2011, endelig godkjent 15.06.2012 i sak S- 29/11 med hjemmel i Lov om universiteter og høyskoler (Lov 2005-04- 01 nr 15: Lov om universiteter

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTER VED FOLKEUNIVERSITET ØSTS HELSEFAGSKOLE

REGLEMENT FOR STUDENTER VED FOLKEUNIVERSITET ØSTS HELSEFAGSKOLE REGLEMENT FOR STUDENTER VED FOLKEUNIVERSITET ØSTS HELSEFAGSKOLE Utarbeidet med utgangspunkt i Veileder til fagskolereglement - Forum for fagskoler, 15. februar 2014 INNHOLD Kap. 1 Kap. 1 Generelle bestemmelser...

Detaljer

Asker videregående skole. Skriftlig eksamen 2015

Asker videregående skole. Skriftlig eksamen 2015 Skriftlig eksamen 2015 Trekk til eksamen Med unntak for norsk hovedmål er det tilfeldig trekk til eksamen både skriftlig og muntlig. Eksamensplanen fra UDIR legger føringer ved at noen fag har eksamen

Detaljer

Info eksamen. Nannestad videregående skole Vår 2014

Info eksamen. Nannestad videregående skole Vår 2014 Info eksamen Nannestad videregående skole Vår 2014 Eksamenstrekk Yrkesfag: 20 % trekkes ut til eksamen fra vg1+vg2. Yrkesfag vg2 og vg3 har en tverrfaglig eksamen (alle elever). SSP vg1 (inkl.idrett):

Detaljer

RETTLEIING OG REGLEMENT FOR EKSAMINANDER SKRIFTLIG EKSAMEN

RETTLEIING OG REGLEMENT FOR EKSAMINANDER SKRIFTLIG EKSAMEN RETTLEIING OG REGLEMENT FOR EKSAMINANDER SKRIFTLIG EKSAMEN Alle eksaminander skal før eksamen ha hvert sitt eksemplar av Reglement og rettleiing for eksaminander, og de plikter å gjøre seg kjent med innholdet

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Reglementer Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

EKSAMENSINFORMASJON OG OPPMELDING TIL EKSAMEN FOR PRIVATISTER

EKSAMENSINFORMASJON OG OPPMELDING TIL EKSAMEN FOR PRIVATISTER EKSAMENSINFORMASJON OG OPPMELDING TIL EKSAMEN FOR PRIVATISTER Innhold: Orientering om PART 66-eksamen side 2 Skjema for oppmelding til eksamen for privatister.. side 3 Bekreftelse på når jeg tok eksamener

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015 Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015 Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 13.mai kl.09.00 i avd. Fritidsparken og i avd. Klosterskogen Eksamensplanen

Detaljer

Studiereglement for fagskoleutdanning

Studiereglement for fagskoleutdanning Studiereglement for fagskoleutdanning Innhold Opptaksreglement... 3 1. Generelle opptaksregler... 3 2. Opptakskrav fagskoleutdanning... 3 3. Realkompetansevurdering... 3 4. Vedtak om opptak... 4 5. Søknad

Detaljer

INFORMASJON. om privatistkurs hos Akademiet

INFORMASJON. om privatistkurs hos Akademiet INFORMASJON om privatistkurs hos Akademiet 2 Håndbok våren 2012 Velkommen til Akademiet Privatistskole Drammen www.akademiet.no Tlf. 815 49 020 E-post: privatist.drammen@akademiet.no 3 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder for utdanningen på Krigsskolen. Eksamen i emner/fag som ikke inngår i bachelorgrader

Detaljer

STUDIEBESTEMMELSENE VED NKI NETTSTUDIER

STUDIEBESTEMMELSENE VED NKI NETTSTUDIER STUDIEBESTEMMELSENE VED NKI NETTSTUDIER 1. GENERELT 1.1. Virkeområde Studiebestemmelsene gjelder mellom alle som bestiller utdanning ved NKI Nettstudier og ("Studenten" eller "part"), og NKI Nettstudier

Detaljer

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen. 1 Dokumentasjonskontroll av vitnemål til opptatte studenter.

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen. 1 Dokumentasjonskontroll av vitnemål til opptatte studenter. Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen Opptak, Eksamen, Vitnemål og karakterutskrift Gjelder fra: 1.aug. 2013. Revidert: 25.03.08, 15.11.10, 11.10.11, 29.05.13 Versjon: 5 Godkjent

Detaljer

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS STUDIEREGLEMENT for Treider Fagskoler AS Innhold 1 Formål 4 2 Hvem reglementet gjelder for 4 3 Grunnlag 4 4 Undersøkelses- og meldeplikt 4 4.1 Plikt til å gjøre seg kjent med reglement 4 4.2 Melding om

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Detaljer

Skriftlig eksamen Hva er det viktig å vite om og forholde seg til ved eksamen?

Skriftlig eksamen Hva er det viktig å vite om og forholde seg til ved eksamen? Skriftlig eksamen 2012 Hva er det viktig å vite om og forholde seg til ved eksamen? Trekk til eksamen Med unntak for norsk hovedmål er det tilfeldig trekk til eksamen både skriftlig og muntlig. Eksamensplanen

Detaljer

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole Eksamensavvikling ved Skullerud Skole VÅREN 2016 INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE OM EKSAMEN, STANDPUNKTKARAKTERER OG KLAGERETTEN PÅ KARAKTERER VÅREN 2016 Revidert: 06.04. 2016 1 Innhold Tidsplan for

Detaljer

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger Studiereglementet for Forkurs til ingeniørutdanning er et internt eksamensreglement for studenter på Forkurs til ingeniørutdanning ved UiS. Ordinær eksamensforskrift ved UiS omhandler ikke disse studentene,

Detaljer

Info eksamen. Nannestad videregående skole Vår 2016

Info eksamen. Nannestad videregående skole Vår 2016 Info eksamen Nannestad videregående skole Vår 2016 Eksamenstrekk Yrkesfag: 20 % trekkes ut til eksamen fra vg1+vg2. Yrkesfag vg2 og vg3: har en tverrfaglig eksamen (alle elever). SSP vg1: (inkl.idrett):

Detaljer

Godkjent dato: 20.04.2010

Godkjent dato: 20.04.2010 KVALITETSSYSTEM Område: Reglement Kvalitet: Lokalt gitt eksamen Organisasjonsnivå: Utdanningsdirektøren Dokumentnavn: Reglement for elever og privatister som skal opp til eksamen Kapittel: 03 Dokument

Detaljer

Reglement for Folkeuniversitetets Mesterfagskole

Reglement for Folkeuniversitetets Mesterfagskole Reglement for Folkeuniversitetets Mesterfagskole Gjeldende fra 19. juni 2015 INNHOLD KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 Reglementet gjelder for... 3 1.2 Studieplass... 3 1.3 Manglende innbetaling...

Detaljer

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet.

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet. REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt av styret for Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 10. februar 2004. Revidert ved vedtak av direktøren for KHiO av 29.01.08. 1 VIRKEOMRÅDE

Detaljer

Trondheim kommune Ugla skole INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN

Trondheim kommune Ugla skole INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN Trondheim kommune Ugla skole INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN 10. TRINN VÅREN 2015 Skriftlig eksamen vår 2015. På 10. trinn skal alle elever opp til en sentralt gitt skriftlig eksamen. Dette

Detaljer

Akershus fylkeskommune Side 1 av 15

Akershus fylkeskommune Side 1 av 15 Side 1 av 15 Innhold INNLEDNING 4 1 Rektors ansvar 5 1.1 Uttrekk 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt 5 2 Gjennomføring av eksamen 5 2.1 Oppmøte og identitet 5 2.2 Eksamen 5 2.3 Bruk av IKT 6 2.4 Kontroll

Detaljer

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2014-15. Mandag 11. august 2014 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2014-15. Mandag 11. august 2014 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2014-15 Mandag 11. august 2014 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring Om voksenretten Over 25 år Ikke fullført videregående opplæring

Detaljer

Her er en samling av ofte stilte spørsmål.

Her er en samling av ofte stilte spørsmål. Her er en samling av ofte stilte spørsmål. Hvordan kan jeg meg melde meg på kurs/studier hos NKS? Du kan bestille kurs og studier på www.nks.no. Legg kurset du ønsker i handlekurven og følg veiledningen.

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 I siste del av vårsemesteret 2015 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på Vitnemål for grunnskolen". Her vil både karakterene

Detaljer

SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN

SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED SONGDALEN UNGDOMSSKOLE. Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2016 I siste del av vårsemesteret 2016 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON Nye studenter høsten 2014: Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Bachelorstudiet i regnskap og revisjon Årsstudiet i økonomi og ledelse Fakultet for samfunnsfag

Detaljer

Studiekontrakt. Personalia 1. Nærmeste pårørende. Fylles ut dersom du ikke skal betale studieavgiften selv 2

Studiekontrakt. Personalia 1. Nærmeste pårørende. Fylles ut dersom du ikke skal betale studieavgiften selv 2 Kontrakten fylles ut og returneres fagskolen på adresse: Turistvegen 92, 2390 MOELV Merk: Studiekontrakt Returneringsfrist: 10 dager Studieprogram/klasse: (Fylles ut av fagskolen) Unntatt offentlighet

Detaljer

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14. Onsdag 14. august Skien vgs

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14. Onsdag 14. august Skien vgs Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14 Onsdag 14. august Skien vgs Om voksenretten Over 25 år Ikke fullført videregående opplæring Fullført = karakter er gitt (IV, 1 6) Karakterene IV og 1 =

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Eksamen 2016. Informasjonsmøte om eksamen, vitnemål og klage for ST Vg3 og Påbygg, Kuben VGS

Oslo kommune Utdanningsetaten. Eksamen 2016. Informasjonsmøte om eksamen, vitnemål og klage for ST Vg3 og Påbygg, Kuben VGS Eksamen 2016 Informasjonsmøte om eksamen, vitnemål og klage for ST Vg3 og Påbygg, Kuben VGS Generelt: Skriftlig eksamen offentliggjøres fredag 13.05.16 i Portalen og i klasserommet (utdeling av brev) Eksamensperiode:

Detaljer

2015- Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS. En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. Aust Agder Fylkeskommune

2015- Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS. En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. Aust Agder Fylkeskommune 2015- Aust Agder Fylkeskommune 2016 Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. 1 SKOLEREGLER Alle elever bidrar til et trygt og godt klasse- og læringsmiljø.

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER Høsten 2014 Masterstudiet i økonomi og administrasjon Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon INFORMASJONSKANALER http://www.hioa.no

Detaljer

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS STUDIEREGLEMENT for Treider Fagskoler AS Studiereglement Treider Fagskoler AS Innhold 1. Formål 5 2. Hvem reglementet gjelder for 5 3. Grunnlag 5 4. Undersøkelses- og meldeplikt 5 4.1 Plikt til å gjøre

Detaljer

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker Ordensreglement ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS Hjemmel: Privatskolelovens 3-9 Fastsatt av styret ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS den 25.04.2006 med hjemmel i privatskoleloven 3-9. Reglementet er

Detaljer

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 Vg2 HSH, HSS, MK og INT

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 Vg2 HSH, HSS, MK og INT INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 Vg2 HSH, HSS, MK og INT AKTUELLE EKSAMENSFAG Alle elevene på Vg2 HSH, HSS, MK og INT skal avlegge en obligatorisk tverrfaglig praktisk eksamen i programfagene innen eget

Detaljer

Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen

Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen Skriftlig eksamen Alle eksaminander plikter å gjøre seg kjent med dokumentet Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen i god

Detaljer

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen Gjelder fra: 1.aug. 2013. Sist revidert: 18.05.15 Versjon: 6 Godkjent av: Høgskolestyret Ansvarlig for revisjon: Rektor Neste planlagte

Detaljer

Våren 2014 Avslutningsperioden for Vg3

Våren 2014 Avslutningsperioden for Vg3 Våren 2014 Avslutningsperioden for Vg3 Oversikt over viktige datoer for elever i Vg3. Informasjon om eksamen og vitnemål Skoleåret 2013/2014 Det meste står i Skolearena. Følg med på eventuelle endringer

Detaljer

REGLEMENT FOR FAGSKOLESTUDIER

REGLEMENT FOR FAGSKOLESTUDIER REGLEMENT FOR FAGSKOLESTUDIER Ved Norges Kreative Høyskole Fra og med studie året 2015/16 INNHOLD Kapittel 1 GENERELLE BESTEMMELSER 3 Kapittel 2 - STUDIEREGLEMENT 4 Kapittel 3 - OPPTAKSREGLEMENT 6 Kapittel

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2014

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2014 SANDEFJORD KOMMUNE Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2014 I løpet av vårsemesteret 2014 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på Vitnemål for grunnskolen". Her vil både

Detaljer

Skriftlig eksamen Lardal u-skole 2013

Skriftlig eksamen Lardal u-skole 2013 Skriftlig eksamen Lardal u-skole 2013 Som skrivet bakerst viser for skriftlig eksamen, går startskuddet ved opplysning om trekkfag onsdag 15.mai kl 9.00 Eleven vil senere få utdelt et forberedelseshefte

Detaljer

EKSAMENSINFO. Innhold: s. 2 - Plikt til å holde seg orientert! s. 2 - Trekking av eksamen

EKSAMENSINFO. Innhold: s. 2 - Plikt til å holde seg orientert! s. 2 - Trekking av eksamen EKSAMENSINFO Innhold: s. 2 - Plikt til å holde seg orientert! s. 2 - Trekking av eksamen s. 2 - Oppmelding til ny eksamen s. 3 - Særskilt eksamen s. 3 Ny eksamen s. 3 Utsatt eksamen s. 3 Viktig om privatisteksamen

Detaljer

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder FORSKRIFT Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder Fastsatt som forskrift med hjemmel i opplæringsloven av 17.07.98 nr 61, 3-7. Innholdsfortegnelse 1 Formål...

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013 SANDEFJORD KOMMUNE Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013 I løpet av vårsemesteret 2013 vil grunnskolens 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN".

Detaljer

REGLEMENTER FOR NOROFF FAGSKOLE

REGLEMENTER FOR NOROFF FAGSKOLE REGLEMENTER FOR NOROFF FAGSKOLE GENERELLE BESTEMMELSER 1 INFORMASJON a) Studentene plikter å sette seg inn i reglementene. Manglende kjennskap til reglene kan ikke påberopes som unnskyldning for regelbrudd.

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014 HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 15.mai kl.09.00 Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014 Eksamensdatoer

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013 HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 15.mai kl.09.00 Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013 Eksamensdatoer

Detaljer

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 Vg3 PÅB

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 Vg3 PÅB INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 Vg3 PÅB Alle elever skal opp til 3 eksamener: Skriftlig eksamen i norsk hovedmål - obligatorisk Skriftlig eksamen i et trekkfag Muntlig eller muntlig/praktisk eksamen

Detaljer

1. Studieavgift og administrasjonsgebyr:

1. Studieavgift og administrasjonsgebyr: 1. Studieavgift og administrasjonsgebyr: Ved påmelding kan det kreves et administrasjonsgebyr fastsatt av Norges idrettsakademi, heretter NIAK. Administrasjonsgebyret skal normalt ikke overstige 2000 kroner.

Detaljer

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER Side 1 av 8 Innhold Skriftlig eksamen... 3 Hjelpemidler som er tillatt ved skriftlig eksamen... 3 Regler for gjennomføringen selve eksamensdagen...

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL EKSAMENSFORSKRIFT

UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL EKSAMENSFORSKRIFT UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL Fastsatt av styret for Avdeling for teknologi (AFT) 10. desember 2002 med hjemmel i 17 i Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag av 18. september 2002. REGLER FOR

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Kongshavn videregående skole. Viktig informasjon ved avslutningen av skoleåret

Oslo kommune Utdanningsetaten Kongshavn videregående skole. Viktig informasjon ved avslutningen av skoleåret Oslo kommune Utdanningsetaten Kongshavn videregående skole Informa sjon Til alle elever i Vg3 Viktig informasjon ved avslutningen av skoleåret Innlevering av bøker og utstyr Alle lærebøker, ordbøker og

Detaljer

INFORMASJON. om privatistkurs hos Akademiet

INFORMASJON. om privatistkurs hos Akademiet INFORMASJON om privatistkurs hos Akademiet 2 Håndbok 2013/2014 Velkommen til Akademiet Privatistskole Drammen www.akademiet.no Tlf. 815 49 020 E-post: privatist.drammen@akademiet.no 3 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

NUS-eksamen høst 2016

NUS-eksamen høst 2016 NUS-eksamen høst 2016 Informasjonsmøte om NUS-eksamen, Kuben VGS Generelt om NUS-eksamen NUS-eksamen er en rett du har hvis du var syk under eksamen eller har fått karakteren "1" i et fag. Hvis du består

Detaljer

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t Ordensreglement Lovhjemler Opplæringsloven 2-9 og 2-10 samt 9a-1, 9a-4 og 9-5. Forvaltningslovens 37 Skadeerstatningsloven 1-2 Vedtaksmyndighet Formål Virkeområde Udir 8-2014 Rektor ved Lunner i samsvar

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland er gitt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføring av IKT-basert skriftlig eksamen

Retningslinjer for gjennomføring av IKT-basert skriftlig eksamen Retningslinjer for gjennomføring av IKT-basert skriftlig eksamen Klikk på overskriften du vil lese om Retningslinjer for gjennomføring av IKT-basert skriftlig eksamen... 1 Starte eksamensmodus... 2 Skrive

Detaljer

Odda ungdomsskole. - Ordens- og trivselsreglement for Odda ungdomsskole. - Retningslinjer for vurdering i orden og oppførsel

Odda ungdomsskole. - Ordens- og trivselsreglement for Odda ungdomsskole. - Retningslinjer for vurdering i orden og oppførsel Odda ungdomsskole - Ordens- og trivselsreglement for Odda ungdomsskole - Retningslinjer for vurdering i orden og oppførsel SKOLEÅRET 2008/ 2009 Reglementet skal fremme samarbeid, trivsel, medansvar og

Detaljer

Privatisteksamen Eksamensinstruks og klagerett

Privatisteksamen Eksamensinstruks og klagerett Privatisteksamen Eksamensinstruks og klagerett Eksamensinstruks for skriftlig eksamen privatister Oppmøte Alle kandidater må vise gyldig legitimasjon ved oppmøte. Du må møte fram i eksamenslokalet senest

Detaljer

Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU 12.10.2006. Innledning Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8 Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 for å tilfredsstille kravene i lov om fagskoleutdanning, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

HOVSETER SKOLE Informasjonsblad for 10. klasse våren 2016 Side 1 av 6

HOVSETER SKOLE Informasjonsblad for 10. klasse våren 2016 Side 1 av 6 Informasjonsblad for 10. klasse våren 2016 Side 1 av 6 SKRIFTLIG EKSAMEN Skriftlig eksamen varer i 5 timer. Elever med rett til utvidet tid får 1 time ekstra. Dette må søkes om og være avklart i god tid

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføring av IKT-basert skriftlig eksamen

Retningslinjer for gjennomføring av IKT-basert skriftlig eksamen Retningslinjer for gjennomføring av IKT-basert skriftlig eksamen Klikk på overskriften du vil lese om Retningslinjer for gjennomføring av IKT-basert skriftlig eksamen... 1 Starte eksamensmodus uten internett...

Detaljer

Studiehåndbok. Fagskoleutdanning, nettstudier. Skoleåret 2014/2015. www.ecademy.no V. H14-01

Studiehåndbok. Fagskoleutdanning, nettstudier. Skoleåret 2014/2015. www.ecademy.no V. H14-01 Studiehåndbok Fagskoleutdanning, nettstudier Skoleåret 2014/2015 www.ecademy.no V. H14-01 Forord Denne studiehåndboken gir informasjon om våre nettbaserte fagskoleutdanninger. Den er laget for deg som

Detaljer

Forskrift om eksamener ved Luftkrigsskolen

Forskrift om eksamener ved Luftkrigsskolen Forskrift om eksamener ved Luftkrigsskolen Fastsatt av Skolesjefen ved Luftkrigsskolen 11. september 2006 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder for utdanningen ved LKSK, og omfatter alle eksamener og

Detaljer

Foreldremøte Vg3 vår 2015

Foreldremøte Vg3 vår 2015 Foreldremøte Vg3 vår 2015 Hva nå? Russetid og avgangseksamen Fravær og standpunktkarakterer Eksamen hjelpemidler og forberedelsestid Hva skjer på skolen fram mot sommeren? 6. Støtte hjemmefra Nasjonalt

Detaljer

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS

STUDIEREGLEMENT. for Treider Fagskoler AS STUDIEREGLEMENT for Treider Fagskoler AS Innhold 1 Formål 4 2 Hvem reglementet gjelder for 4 3 Grunnlag 4 4 Undersøkelses- og meldeplikt 4 4.1 Plikt til å gjøre seg kjent med reglement 4 4.2 Melding om

Detaljer

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 VG3 STSA, STSB, 3STR OG STF

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 VG3 STSA, STSB, 3STR OG STF INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 VG3 STSA, STSB, 3STR OG STF Alle elevene på Vg3 innen studieforberedende utdanningsprogram skal opp til 4 eksamener Eksamen i norsk hovedmål er obligatorisk. Det tilbys

Detaljer

REGLEMENTER FOR NOROFF FAGSKOLE

REGLEMENTER FOR NOROFF FAGSKOLE REGLEMENTER FOR NOROFF FAGSKOLE GENERELLE BESTEMMELSER 1 INFORMASJON a) Studentene plikter å sette seg inn i reglementene. Manglende kjennskap til reglene kan ikke påberopes som unnskyldning for regelbrudd.

Detaljer

Reglement for studenter på. Fagskole Helse og miljø

Reglement for studenter på. Fagskole Helse og miljø Reglement for studenter på Fagskole Helse og miljø Sist oppdatert 2.09.2015 Folkeuniversitetet Sør-Øst Fagskole Helse og miljø Side 1 Innhold Reglement... 3 1 Hvem reglementet gjelder for... 3 2 Studentens

Detaljer

Eksamensreglement ved Høyskolen for Ledelse og Teologi 2010/2011

Eksamensreglement ved Høyskolen for Ledelse og Teologi 2010/2011 Eksamensreglement ved Høyskolen for Ledelse og Teologi 2010/2011 Kapittel 2 Eksamensreglement 2.1 Eksamen og eksamensformer: Med eksamen menes prøving av studentenes kunnskaper og ferdigheter i de tilfeller

Detaljer

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement Innhold 1 Generelle bestemmelser... 3 1.1 Studentenes ansvar... 3 1.2 Skolens ansvar... 3 1.3 Fravær fra obligatorisk undervisning... 4 1.4 Fravær fra praksis... 4 1.4.1 Fravær fra obligatoriske kurs...

Detaljer

ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER

ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER Generelt: Kontraktskriver skal være over 18 år, og vedkomme er ved underskrift av leiekontrakt ansvarlig for at brukere(trenere, instruktører

Detaljer

Bergen Trondheim // Nettstudier. Reglement for fagskolestudier. ved Høyskolen Kristiania

Bergen Trondheim // Nettstudier. Reglement for fagskolestudier. ved Høyskolen Kristiania Oslo Bergen Trondheim // Nettstudier Reglement for fagskolestudier ved Høyskolen Kristiania Innhold 1. Generelle bestemmelser 3 2. Opptak 4 3. Innpassing og fritak 7 4. Eksamen 8 5. Klagebehandling 14

Detaljer

Bergen Trondheim. Reglement for fagskolestudier. ved Høyskolen Kristiania

Bergen Trondheim. Reglement for fagskolestudier. ved Høyskolen Kristiania Oslo Bergen Trondheim Reglement for fagskolestudier ved Høyskolen Kristiania Innhold 1. Generelle bestemmelser 3 2. Opptak 4 3. Innpassing og fritak 7 4. Eksamen 8 5. Klagebehandling 14 Utarbeidet i samsvar

Detaljer

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole 15. mai 2011 med hjemmel i Lov 2003-06- 20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. 1. Vurderingsformer

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel ved Lambertseter videregående skole

Forskrift om reglement for orden og oppførsel ved Lambertseter videregående skole Forskrift om reglement for orden og oppførsel ved Lambertseter videregående skole Forskriften er vedtatt av driftsstyret ved Lambertseter videregående skole 21.01.2013 med hjemmel i lov 17.07.1998 nr 61

Detaljer

Eksamen Webutvikling og Infprog H15 Tips og Triks. Tom Heine Nätt

Eksamen Webutvikling og Infprog H15 Tips og Triks. Tom Heine Nätt Eksamen Webutvikling og Infprog H15 Tips og Triks Tom Heine Nätt Datoer (med forbehold) 27/11: Webutvikling 11/12: Infprog Fordele/bruke tid? Labtimer: Sjekk FB/kalender Pensum Webutvikling? I utgangspunktet

Detaljer