Jernbanestasjonen. Fjøsangerveien. Fagoppl.- kontoret OT/PPT. Nygårdsgaten, Florida. Postadresse: E-post:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jernbanestasjonen. Fjøsangerveien. Fagoppl.- kontoret OT/PPT. Nygårdsgaten, Florida. Postadresse: E-post: fagopplaering@hfk.no"

Transkript

1 Søkjarhandboka 204

2 Sentrum Fagoppl.- kontoret Fotgjengarundergang Bergen Busstasjon/ Bergen Storsenter Sentrum Vestre Strømkaien Fylkeshuset Lars Hilles gate Jernbanestasjonen Agnes Mowinckels gt. Fjøsangerveien Vestre Strømkaien Legevakten Inntaks- kontoret OT/PPT Bergen maritime vgs. Lars Hilles gate Høgskolen i Bergen mot Danmarks plass Samordna opptak Høgskolar/Universitet Nygårdsgaten, Florida Inntakskontoret Besøksadresse: Fylkeshuset, Agnes Mowinckels gate 5, Bergen Postadresse: Hordaland fylkeskommune Inntakskontoret Postboks Bergen Telefon-/ekspedisjonstider: I inntaksperioden 7. juli 29. august: kl og Elles i året: kl ( frå 5. mai til 7. juli) E-post: Internett: Fagopplæringskontoret Besøksadresse: Agnes Mowinckels gate 6, Bergen Postadresse: Hordaland fylkeskommune Fagopplæringskontoret Postboks Bergen Telefon-/ ekspedisjonstider: 5. mai 4. september: kl september 4. mai: kl /0 E-post: Internett: Oppfølgingstenesta/PPT Sjå adresseliste bakerst i katalogen for heile Hordaland.

3 Velkomen som søkjar til vidaregåande skular i Hordaland I dette heftet finn du informasjon om korleis du søkjer vidaregåande skule i Hordaland. På side 8 9 finn du også informasjon om korleis du søkjer læreplass. I Hordaland kan du velgje mellom 44 offentlege skular. Skulane våre tilbyr dei fleste programområda som finst innanfor vidaregåande opplæring, og som fører fram til utallige fag og yrke. Omtale av dei ulike ut danningsprogramma, og kva rettar du har til vidaregåande opplæring, finn du på vilbli.no. Her finn du også lenkje til vigo.no som er den sida du skal registrere søknaden din på. Det kan vere vanskeleg å velgje utdanningsveg. Eit råd vi kan gje er å gå gjennom dei utdanningsprogramma som finst, og stryke ut dei som du heilt sikkert ikkje vil velgje. Du som går ut av ungdomsskulen i år må føre opp tre aktuelle utdanningsprogram, og så må du prøve å prioritere mellom desse. Tidlegare var det ofte slik at dei som ikkje visste kva dei skulle velgje gjorde det «lettvint» ved å føre opp studie spesialisereande utdanningsprogram (tidleg are allmenne fag). Kanskje du heller bør velgje eit yrkesfagleg utdanningsprogram, og etter to år ta Allmennfagleg påbyggingskurs og få generell studiekompetanse på den måten dersom det er det du bestemmer deg for når så langt kjem? Slik får du også lenger tid på å avgjere om du ønskjer ei yrkesfagleg ut danning, eller om du heller vil studere vidare på høgskule eller universitet. Dersom du likevel finn ut at du har gjort eit feilval, kan det vere greit å vite at du kan gjere dette utan at det går ut over opplæringsretten din. Dei som etter første året finn ut at dei heller vil søkje eit anna utdanningsprogram, får utvida retten sin til opplæring med eitt år slik at det nye utdanningsprogrammet kan fullførast. Det same gjeld dersom du søkjer eit anna programområde innan for same utdanningsprogram i Vg2 og Vg. Før sommarferien får du tilsendt eit nytt hefte som gir informasjon om korleis sjølve inntaket blir gjort, korleis du svarar på tilbud om plass. Ta kontakt med oss dersom du lurer på noko. Sjå oversyn over adresser og telefonnummer heilt framme i katalogen. Lukke til med val av skule og utdanning! Sven Heggheim Fylkesdirektør for opplæring Nils Skavhellen Inntaksleiar Inntakskontoret sitt motto: Vi skal prøve å hjelpe alle så lenge det ikkje går ut over andre. Viktige internettadresser: vilbli.no... Informasjon om vidaregåande opplæring vigo.no... Registrering av søknad hordaland.no... Hordaland fylkeskommune si heimeside til mellom anna vidaregåande opplæring, og link til skolane sine nettsider mittyrke.no... Hordaland fylkeskommune, Senter for yrkesrettleiing

4 Del Oversyn over vidaregåande skular i Hordaland Dersom du ønskjer meir informasjon om den einskilde skule bruker du internett-adressa; hordaland.no/skole. Du får då fram alle dei fylkeskommunale vidaregåande skulane i Hordaland, og kan gå vidare til skulane sine heimesider. Heimesidene til dei private vidaregåande skulane finn du på vilbli.no eller skulane sine heimesider. Frå august 204 blir Bergens Handelsgymnasium (BHG), Bjørgvin videregående skole og Tanks videregående skole lagt ned. Frå same tid opnar den nye Amalie Skram videregående skole på Nygårdstangen i Bergen sentrum. Dei elevane som vart tatt inn til dei ulike utdanningsprogramma på Vg ved dei tre ovannemnde skulane hausten 20, må søkje plass i Vg2 på vanleg måte for skuleåret 204/5. Elevane vil såleis ikkje ha førerett for inntak til Amalie Skram videre gående skole, men tevlar seg inn på grunnlag av karakterpoengsummen frå Vg. Dei elevane som vart tatt inn til Vg2 Studiespesialiserande utdanningsprogram ved de tre ovannemnde skulane hausten 20, vil få førerett til inntak ved Vg på Amalie Skram videregående skole frå hausten 204. Dette er i samsvar med regelverket for inntak til Vg Studiespesialiserande ved alle skular i Hordaland. Skulenamn/Telefon Besøksadresse Post-/e-postadresse Rektor pr Amalie Skram videregående skole Telefon (inntil skulen får fast nummer) Lungegårdskaien 40 (Bergen sentrum) Lungegårdskaien Bergen Bjørn Lyngedal Arna vidaregåande skule Telefon Vestlivegen 4 Indre Arna (Bergen aust) Vestlivegen Indre Arna Magne Wiik Askøy videregående skole Telefon Søre Myrane Kleppestø Søre Myrane 500 Kleppestø Sigrid Hiller Austevoll vidaregåande skule Telefon Storebø 592 Storebø Vivian Bjånesø Horgen Austrheim vidaregåande skule Telefon Mastrevik 594 Austrheim Kjersti Haugland Bergen Handelsgymnasium a) Bergen Katedralskole Telefon Kong Oscars gate 6 Bergen Sentrum Postboks Bergen Bjørn Kristian Jæger Bergen Katedralskole Avd. Kyrre skole* Telefon Kong Oscars gate 6 Bergen Sentrum Postboks Bergen Bjørn Kristian Jæger Avd.leiar: Kari Spilsberg Bergen maritime videregående skole Telefon Bjørgvin videregående skole a) Vestre Strømkaien 0 Bergen Sentrum Postboks 606 Postterminalen 5892 Bergen Anne S. de Lange Bømlo vidaregåande skule Telefon Leitelåvane 8 Bremnes Postboks Bremnes Inger-Lise Kippersund Etne vidaregåande skule Telefon Etne 5590 Etne Marion Kallevik Fana gymnas Telefon Stm. Michelsens vei 5 Paradis (Bergen sør) Postboks 44 Nesttun 585 Bergen Leif Sigurd Danielsen Fitjar vidaregåande skule Telefon Havnavegen Fitjar Postboks Fitjar Leif Helge Engelsen Fusa vidaregåande skule Telefon Eikelandsosen Postboks 5649 Eikelandsosen * Kan ikkje søkjast på vigo.no. Så informasjon side 8. a) Skulen er lagt ned frå skuleåret 204/205. Ny skule i Bergen sentrum er Amalie Skram videregående skole. Tor Johannes Hjertnes

5 Skulenamn/Telefon Besøksadresse Postadresse Rektor pr Fyllingsdalen videregående skole Telefon Hjalmar Brantings vei 9 Fyllingsdalen (Bergen sør/ vest) Hjalmar Brantnings vei 9 54 Fyllingsdalen Per Morten Nordbotn Garnes vidaregåande skule Telefon / Garnesstølen 6/ Tunesvegen 5/Storaneset 0 Garnes (Bergen aust) Garnesstølen Garnes Aud Åsne Kvamme Hjeltnes vidaregåande skule* Telefon Ulvik 570 Ulvik Gunnbjørg Øyre Knarvik vidaregåande skule Telefon Kvernhusmyrane 2/Juvikstølen 9 Isdalstø Juvikstølen Isdalstø Øyvind H. Oddekalv Kvinnherad vidaregåande skule Telefon Opsangervegen 60 Husnes Opsangervegen Husnes Audun Bjelland Laksevåg videregående skole Telefon Gravdalsveien 22 b Ytre Laksevåg (Bergen vest) Postboks 24, Ytre Laksevåg 5848 Bergen Jens-Petter Storheim Langhaugen videregående skole Telefon Hagerups vei 7 Landås (Bergen sør) Hagerups vei Bergen Marit Tokheim Lønborg videregående skole Telefon Hellebakken 5 Lønborg (Bergen nord) Hellebakken Bergen Helene Systad Nordahl Grieg videregående skole Telefon Steinsvikvegen 40 Rådal (Bergen sør) Postboks, Rådal 5857 Bergen Lin Holvik Norheimsund vidaregåande skule Telefon Dalatunvegen 40 Norheimsund Dalatunvegen Norheimsund Leiv Vidar Ask Odda vidaregåande skule Telefon Eidesmoen Odda 5750 Odda Øyvind Bjørkevoll Olsvikåsen videregående skole Telefon Olsvikåsen 52 Olsvik (Bergen Vest) Postboks 0 Olsvik 5884 Bergen Inger Lise Thorstensen Os gymnas Telefon Gymnasvegen 85 Os Gymnasvegen Os Trond Eikeland Os vidaregåande skule Telefon Kolskogheiane 4 Os Kolskogheiane Os Johan Henrik Lassen Osterøy vidaregåande skule Telefon Lonevåg 5282 Lonevåg Magne Espelid Rogne vidaregåande skule Telefon Sjukehusvegen Voss Sjukehusvegen 5700 Voss Astrid Holtekjølen Rubbestadnes vidaregåande skule* Telefon Rolvsnesvegen 6 Rubbestadneset Rolvsnesvegen Rubbestadneset Rune Gåsland Sandsli videregående skole Telefon Sandslimarka 5 Sandsli (Bergen sør) Postboks 44 Sandsli 586 Bergen Margrethe Fredhøi Slåtthaug videregående skole Telefon Slåtthaugvegen 4 Nesttun (Bergen sør) Slåtthaugvegen Nesttun Otto Sørås *Skule med internat. Kontakt skulen for meir informasjon.

6 Skulenamn/Telefon Besøksadresse Postadresse Rektor pr Sonans videregående skole, Bergen** Telefon Kalfarveien 78 (Bergen sentrum) Postboks 24 Hansaparken 5828 Bergen Mette Knudsen Sotra vidaregåande skule Telefon Bildøy Straume Bildøy 55 Straume Per Morken St. Paul gymnas** Telefon Nygårdsgaten 24 Bergen Sentrum Nygårdsgaten Bergen Ronny Michelsen Stend vidaregåande skule Telefon Fanavegen 249, Stend (Bergen sør) Fanavegen Fana Magnus Vaktskjold Stord vidaregåande skule Telefon Saghaugen /Vikastemmo 5 Leirvik Postboks Stord Astrid O. Haugland Tanks videregående skole a) Tertnes videregående skole Telefon Tertnesveien 29 Tertnes (Bergen nord) Tertnesveien 29 5 Tertnes Stig Stordal U. Pihl videregående skole Telefon Åsane Senter vei 52 Ulset (Bergen nord) Postboks 94, Ulset 587 Bergen Henning Østensen Voss gymnas Telefon Gymnasvegen 2 Voss Postboks Voss Unn Fauskanger Voss husflidskule Telefon Eskelandsvegen 8 Voss Eskelandsvegen Voss Venke Barrikmo Voss jordbruksskule Telefon Skulestadmo 570 Skulestadmo Svein Inge Styve Voss vidaregåande skule Avd. Vatletun Telefon Furevegen 5 Voss Postboks Voss Line Skage Avd. Bryn Telefon Brynaskogen 27 Voss Avd. Granvin Telefon Granvin Øystese gymnas Telefon Nedre Vik 85 Øystese Nedre Vik Øystese Ingebjørg Bakke Årstad videregående skole Telefon Fjøsangerveien 8 Danmarksplass Bergen sentrum Postboks 244-Solheimsviken 5824 Bergen Inger Morken Åsane videregående skole Telefon Åsamyrane 289 Nyborg (Bergen nord) Postboks 44 Nyborg 5879 Bergen Martin Risøy ** (Blå farge) Privat vidaregåande skule som skal søkjast på vigo.no. Sjå informasjon på skulen si nettside om skulepengar osv. a) (Grønn farge) Skulen er lagt ned frå skuleåret 204/205. Ny skule i Bergen sentrum er Amalie Skram videregående skole. 4

7 Skular i Rogaland som berre kan søkjast av deg som bur i Sveio eller Etne kommune* Sjå nærare informasjon side, og i tabelloversynet side Skulenamn/Telefon Besøksadresse Postadresse Rektor pr Haugaland videregående skole Telefon Spannavegen 8 Haugesund Spannavegen 8 55 Haugesund Odd Henning Johannessen Karmsund videregående skole Telefon Salhusvegen 68 Haugesund Postboks 40 Haugesund bedriftsenter 5506 Haugesund Kåre Johan Sørvåg Kopervik videregående skole Telefon Eide Kopervik Postboks Kopervik Bjørn Andersen Skeisvang videregående skole Telefon Rogalandsgaten 97 Haugesund Rogalandsgaten Haugesund Kirsti Storhaug Vardafjell videregående skole Telefon Spannavegen 25 Haugesund Spannavegen Haugesund Ragnhild Aspen Alvsaker Ølen vidaregåande skule Telefon Litlehagen 5580 Ølen Ruth J. Sæle Åkrehamn vidaregåande skule Telefon Skoleveien Åkrehamn Postboks Åkrehamn Åse Bratthammer * NB! Søkjarar frå andre kommunar enn Sveio og Etne får sletta søknaden sin til ovannemnde skular utan nærare varsel. Dersom du meiner å ha særlege grunnar for å få plass ved ein av desse skulane, må du skrive eige brev med dokumentasjon til Inntakskontoret i Hordaland. 5

8 5 6 A November og vidare i skoleåret April April April Mai ktober Septemb Oktober Inntakskalenderen 204 * Husk! / Oktober * Med unntak av søknadsfristar og skulestart blir det tatt generelt atterhald om datoane nedanfor. Søknaden skal registrerast på vigo.no. Dersom du ønskjer å registrere han på papir må du kontakte Inntakskontoret for å få tilsendt søknadsskjema. Du finn også skjemaet på internettadressa hordaland.no Minoritetsspråkleg søkjar som ikkje har fått tildelt -siffra norsk fødsels- og personnummer kan ikkje registrere søknaden elektronisk, men må nytte papirskjema. Sjå hordaland.no. Sjå side 8 om pålogging til vigo.no og registrering av søknad. Ved registrering av søknad/svar på vigo.no går fristen ut kl på datoane nedanfor. Søknadsfrist A: Søkjar med fortrinnsrett etter Opplæringslova. NB: Eige hefte om dette kan tingast frå Inntakskontoret, eller lastast ned frå hordaland.no opplæring Inntak. Søknad på papir må vere poststempla seinast 4. mars. B: Minoritetsspråklege elevar. Søknadsfrist Ordinær skule-/læreplass Siste frist for registrering på vigo.no er kl måndag. mars. Søknad på papir må være poststempla seinast 4. mars. Melding om at. inntaksomgang er ferdig blir sendt på sms. Deretter må du gå inn på vigo.no for å sjå inntaksresultatet, og svare på om du tek imot det tilbodet du får. Dersom du av ein eller annan grunn ikkje mottar sms, t.d. om du er på ferie i utlandet, kan du sjølvsagt sjå inntaksresultatet på vigo.no om du elles har dei naudsynte kodar/passord frå MinId. Pålogging til vigo.no skjer på same måte som ved innsøking. Søkjarar som ikkje har opplyst mobilnummer får melding om inntaksresultatet i posten. Merk at du ikkje kan sjå endringar på ventelistene før 2. inntaks-omgang er ferdig den 4. august og vidare i skoleåret Dersom du ikkje kan svare elektronisk på plass etter. inntaksomgang, kan du registrere ja/nei-svar til det du får tilbod om. Dersom du registerer Nei-svar vil det i praksis bety at du trekkjer søknaden. Sjølv om du registrerer svar før inntaksresultatet er klårt, kan du endre svaret ditt på vigo.no i perioden 7.. juli. og vidare i skoleåret og vidare i og skoleåret vidare i skoleåret 4 Svarfrist. inntaksomgang. Dersom du ikkje har registrert svaret ditt på vigo.no før. juli kl. 2.50, mister du automatisk tildelt plass og blir stroken frå eventuelle ventelister. Vi oppmodar om at du også registrerer Nei-svar, så slepp du å få mange tekstmeldingar der vi minner deg om svarfristen. April Mai Melding om at 2. inntaksomgang er ferdig blir sendt på sms. Meldinga blir berre sendt til dei som får plass, men du kan frå same dato sjå eventuelle endringar på ventelistene frå. inntaksomgang. Bruk vigo.no for svarregistrering. Mai Mai April er NB skuledag for elevane. Alle skulane tek til måndag 8. august. Nærare melding om kor tid du skal møte vil som hovudregel bli gitt på vigo.no når du får tilbod om plass eller på skolen si heimeside. Merk deg at du ikkje kan rekne med å få fri til feriereiser ved skulestart. Tilbodet om skuleplass gjeld berre for. skuledag. Det er ditt ansvar å møte på skolen til rett dag/tid. Dersom du ikkje møter. skuledag, og ikkje har fått formell skriftleg permisjon frå skulen, har du ikkje rett til å få tilbake plassen dersom du møter fram seinare. Du vil som hovudregel også bli plassert nederst på evt. venteliste før skolen/inntakskontoret kan gi deg nytt tilbod om plass. Onsdag 7 Onsdag 7 Onsdag Onsdag Onsdag 5 November November 29 November November 5 og vidare i skoleåret og vidare i skoleåret 5 4 November 5 4 A. Søknadsfrist Søkjar med fortrinnsrett etter opplæringslova B. Minoritetsspråklege elevar Ordinær Søknadsfrist Skulestart Onsdag 5 0 Onsdag 5 5 November November Onsd Onsd Onsda Septembe og vidare og skoleåret vidare i og skoleåret vidare i skoleåret April April Mai Mai Svarfrist 2. inntaksomgang. Manglande svar blir rekna som Nei-svar. Merk at dersom du har fått plass på høgare prioritert ønskje ved 2. inntaksomgang, så har du automatisk mista plassen du fekk ved. inntaksomgang. Grunnen til dette er at du ved. inntaksomgang svara JA til å stå på venteliste til høgare prioritert ønskje. Melding om at. inntaksomgang er ferdig blir sendt på sms. Melding blir berre sendt til dei som får plass. Bruk vigo.no for svarregistrering. Merk at du etter skulestart berre kan få plass på høgare prioritert utdanningsprogram/programområde, ikkje på høgare prioritert skule. Oktober Oktober Oktober Onsdag Onsdag Onsdag Oppfylling av ledige elevplassar. Dei ledige plass ane i Bergen blir fylte opp frå Inntakskontoret f.o.m. 2. august. I resten av fylket fyller den einskilde skule opp dei ledige elevplassane. Merk at du ikkje får tilbod om plass ved høgare prioritert skole på same utdanningsprogram eller programområde sjølv om det blir ledig plass etter skolestart. Sjå elles informasjon på hordaland.no frå ca. 6. august om inntak av elevar etter skulestart i Bergen. Opplæringsavdelinga v/inntakskontoret har det formelle ansvaret for inntak av elevar, men førespurnad om plass skal rettast til den einskilde skule. 5 5 Sluttar du i vidaregåande skule. november eller seinare, har du brukt eitt år av opplæringsretten din. Du kan då risikere at du ikkje får fullført vidaregåande opplæring med kompetanse. Nærare informasjon får du på Inntakskontoret eller m.a. på nettstaden vilbli.no. Sjå også side J Ju S N No H H

9 Onsdag November og vidare i skoleåret og vidare i skoleåret April 7 8 April Mai Mai 4 Oktober Onsdag Oktober 0 Onsdag Onsdag Onsdag 2 29 og vidare i skoleåret November 8 og vidare i skoleåret November Oktober April 4 Mai April Formidlingskalenderen og vidare i skoleåret April Mai Mai Frist for innsending av søknad om læreplass Siste frist for registrering på vigo.no er kl måndag 4. mars. Søknader på papir må være poststempla seinast. mars. Onsdag Bedrifter som ønskjer å tilsetje lærlingar får til gang til søknadene. Bedriftene melder frå til Fagopplæringskontoret om kven som får teikne lærekontrakt. Dei melder og frå om kven som ikkje møter til intervju eller takkar nei til læreplass. Desse søkjarane blir trekte frå vidare formidling i 204. Oktober Onsdag 7 Onsdag 5 November og vidare i skoleåret Onsdag 5 4 April Mai 5 November Oktober Onsdag 7 Onsdag 57 5 November 204 Søknadsfrist 5 0 Arbeidet med å skaffe læreplass pågår frå 4. mars til 5. september. Internettadresse: hordaland.no Du søkjer på vigo.no. Det kan søkjast lære- og skuleplass på same skjema, men læreplass bør være prioritert. Frist for innsending av søknad som lærekandidat. Kvar gong Fagopplæringskontoret sender søknaden din til ny bedrift, får du melding på SMS. Vi oppmoder og søkjarane til å sende ein personleg søknad direkte til aktuelle bedrifter. Når du har fått avtale om læreplass, må du melde frå om dette til Fagopp læringskontoret, slik at lærekontrakt blir oppretta. Hugs å melde frå om adresseendring til Fagopplæringskontoret. Endring av mobilnummer gjer du direkte på vigo.no fram til 5. november. NB: Mobilnummeret som du har registrert i vigo.no vil bli brukt til SMS frå Fagopplæringskontoret Onsdag November Alle søkjarar skal melde frå til Fagopplæringskontoret om dei har fått læreplass, eller om dei har andre planar for hausten. Det blir vurdert om det må opp rettast alternativ sluttopplæring i skule for søkjarar utan tilbod om læreplass. Elevar med ungdomsrett til vidaregåande opplæring som ikkje har fått tilbod om læreplass, kan få tilbod om sluttopplæring i skole. OBS! Sjølv om du søkjer læreplass på vigo.no er det svært viktig at du sjølv er aktiv, og sender søknadar til aktuelle lærebedrifter. Bedriftene set pris på pågangsmot og interesse frå aktive søkjarar. Dersom du har mykje fråvær i vidare gåande skule kan det bli oppfatta positivt om du forklarar årsaka til dette, og legg ved eventuell dokumentasjon som legeattest osv. Spørsmål til søknad om læreplass? Kontakt Fagopplæringskontoret, tlf (sjå også første omslagsside). 7

10 Del 2 Informasjon om søknad til vidaregåande skular Internettsida vigo.no i Hordaland opnar for søknadsregistrering 0. januar 204 Registrer søknaden din på vigo.no vigo.no vigo.no er nettstaden for deg som søkjer offentleg vidaregåande skule og formidling til læreplass i bedrift. I Hordaland registrerer du også søknaden din til dei private skulane St. Paul gymnas og Sonans videregående skole, Bergen på vigo.no. Elektronisk ID Når du skal bruke offentlege tenester på Internett, er sikker identifisering nødvendig. Elektronisk ID gjer kommunikasjonen trygg mellom deg og det offentlege, t.d. når du søkjer skuleplass. Derfor må du bruke elektronisk ID for å logge inn på vigo.no. Du kan velje mellom tre elektroniske IDar: MinID, Buypass og Commfides. På eid.difi.no får du hjelp og brukarstøtte til alle dei tre elektroniske IDane. Her i heftet finn du berre informasjon om MinID. Logg inn på vigo.no med MinID Når du skal bruke MinID første gongen, må du identifisere deg med PIN-kode: Alle elevar i 0. klasse får brev med PIN-kodar til MinID i byrjinga av januar. Dersom du ikkje har fått PIN-kodebrevet, kan du tinge det på skatteetaten.no. Første gong du bruker MinID Gå til vigo.no Logg inn med MinID. Du treng fødselsnummer ( siffer) PIN-kodar frå kodebrev Registrer deg som brukar med sjølvvald passord Mobilnummer* Avkryssing for kode på SMS e-postadresse Neste gong du bruker MinID Gå til vigo.no Logg inn med MinID. Du treng fødselsnummer sjølvvald passord kode på SMS* Tips Sjekk at du får til å logge inn på vigo.no med MinID med fødselsnummer, sjølvvalt passord og kode på SMS i god tid før søknadsfristen er ute! Det kan ta inntil ei veke å få tilsendt nye kodar frå MinId. Registrer søknaden din på vigo.no Sjekk at mobilnummer, e-postadresse og adresse er riktig på vigo.no. Mobilnummer og e-postadresse kan du endre heile året på vigo.no Registrer søknaden din. Du finn informasjon på søkjesida Les instruksjonane nøye. Treng du hjelp med søknaden? Kontakt rådgiver på skulen din, eller Inntakskontoret. Hugs å skrive ut kvittering av søknaden før du loggar ut. Har du avslutta grunnskulen i utlandet, må du kontakte fylket du skal flytte attende til før du kan søkje vidaregåande opplæring på vigo.no Endre opplysningar på vigo.no Før søknadsfristen er ute kan du endre søknaden din så mange ganger du vil på vigo.no Får du nytt mobilnummer eller ny e-postadresse må du endre opplysningane på vigo.no. Dette kan du gjere heile året (bortsett frå nokre veker i desember). Hugs at du også må oppdatere mobilnummer og e-postadresse i MinID, slik at t.d. kodar/passord blir sendt til rett namn/adresse. Telefonnr. til MinId: Tlf Frå utlandet: E-post: 8

11 Hjelp til MinID Viktig! Hugs passordet ditt til MinID Lær deg fødselsnummeret ditt ( siffer) Du treng mobiltelefonen din Ta godt vare på PIN-kodebrevet ditt. Til sommaren må du bruke minid når du skal svare på tilbod om plass/ventelisteplass på vigo.no. Har du gløymt passordet? Gå til vigo.no Logg inn med MinID Vel «gløymt passord» og skriv inn fødselsnummeret ditt Du vil nå få to kodar: éin på SMS og éin på e-post Har du ikkje mobiltelefonen eller e-posten din tilgjengeleg, må du bruke PIN-kode frå kodebrevet. Har du ikkje PIN-kodebrev? Bestill PIN-kodebrev på skatteetaten.no PIN-kodane kan berre sendast til den folkeregistrerte adressa di. Har du ikkje mobiltelefon? Utan mobiltelefon må du bruke PIN-kodar frå kodebrevet kvar gong du skal logge inn på vigo.no med MinID. Du treng også fødselsnummeret ditt og det sjølvvalde passordet ditt til MinID. Kan eg søkje kva skule eg vil i Hordaland? I Hordaland er det fritt skuleval. Det vil seie at du kan søkje kva skule/skular du vil uansett kor du bur i fylket, men det er karakterpoengsummen din som avgjer kor du får plass. Du kan søkje inntil tre ulike utdanningsprogram/kurs. Du kan søkje inntil seks skular til kvart kurs. Du bør nytte så mange skuleønskje som mogleg. Skriv du berre opp ein skule og ikkje får plass, kan du risikere å få tilbod om plass på lågare prioritert programområde eller du står rett og slett utan reelt skule tilbod. Særleg gjeld dette for søkjarar som er busette i Bergensområdet, og som har mindre enn 5 karakterpoeng. Kan eg søkje om plass ved privatskulane i Hordaland på same skjema som til dei offentlege skulane? Dersom du søkjer St. Paul gymnas og/eller Sonans videregående skole, Bergen, skal søknaden til desse skulane registrerast på vanleg måte i vigo.no. Inntaket blir gjort saman med inntaket til dei offentlege skulane (sjå inntakskalender side 6). Du kan såleis prioritere desse private skulane på same måte som du prioriterer dei offentlege skulane på vigo.no. Til dei andre private skulane i Hordaland må du søkje direkte til den einskilde skule. Hugs å melde frå til Inntakskontoret dersom du tar imot plass ved ein privat skule som ikkje er med i vigo-inntaket, og ikkje lenger vil ha inne ein aktiv søknad til dei offentlege skulane. Kan eg få plass ved ein annan skule enn den eg har søkt? Som hovudregel får du berre plass på skular og kurs som er søkt. Dersom du ikkje har fått plass ved dei to første inntaksomgangane, må vi ved. inntaksomgang tilby deg plass i høve til dei rettar som du har etter Opplæringslova. Du kan då få tilbod om plass kor som helst i Hordaland, og vi er klar over at det kan vere lite aktuelt å ta imot ein slik plass. Om du nyttar søknadsskjemaet ditt så langt som praktisk mogleg, unngår dei aller fleste å kome i ein slik situasjon. Kan eg endre søknaden min etter at søknadsfristen er ute? Dersom det har oppstått ein spesiell situasjon, som til dømes flytting, sjukdom eller sterke sosiale grunnar, kan du sende ein skriftleg søknad om omprioritering av søknaden. Grunngjevinga for søknaden må dokumenterast, t.d. med legeattest eller fråsegn frå rådgjevar. Andre søknader om omprioritering kan innvilgast dersom det ikkje er oversøkning til den skulen eller det kurset du ønskjer å endre til. Alle søknader om omprioritering skal sendast på e-post til Ingen søknader blir omprioriterte før 5. april. Søknader om omprioritering som blir sendt inn tidlegare blir sendt tilbake utan behandling. 9

12 Etter 5. juni blir heller ingen søknader omprioriterte. Unntak frå denne fristen er søkjarar som må søkje nytt Vg eller Vg2 kurs fordi dei ikkje får kompetanse til å søkje høgare kursnivå etter inneverande skuleår. Fødsels- og personnummer må alltid opplysast når du sender denne typen brev til Inntakskontoret. Kan eg søkje vidaregåande opp - læring i eit anna fylke enn Hordaland? I teorien kan du søkje plass i så mange fylke som du ønskjer, men du vil ha svært liten sjanse til å få plass i anna fylke enn der du bur (registrert i folke registeret pr.. mars 204). Dersom foreldra dine er skilde og bur i to ulike fylke, kan du sende dokumentasjon på dette til det fylket du ønskjer å søkje utanfor Hordaland. Du kan då få rett til vidaregåande opplæring i det nye fylket, sjølv om du har folkeregistrert adresse i Hordaland. Ta uansett kontakt med Inntakskontoret i det aktuelle fylket for meir informasjon om fristar for innsending av dokumentasjon osv. Søknad til andre fylke registrerer du også på Vigo.no, og bruker «rullegardin» for å finne rett fylke. NB! Sjå eigne reglar for søkjarar som er busette i Etne og Sveio, og som søkjer Ølen vidaregåande skule, eller skular i Haugesund. Kan eg få opplæringsrett i Hordaland når ein av foreldra mine bur i dette fylket? Dersom du har folkeregistrert bustadadresse i eit anna fylke enn Hordaland, vil du få rett til vidaregåande opplæring i Hordaland når du dokumenterer at ein av foreldra dine bur i vårt fylke. Du treng ikkje melde adresse forandring eller bu saman med den av foreldra som bur i Hordaland. Denne automatiske godkjenninga gjeld berre for eitt år om gangen og må evt. fornyast kvart år. I slike høve får du i praksis opplæringsrett både i Hordaland og heimefylket ditt. Frist for innsending av dokumentasjon er 2. juni. Dokumentasjon blir utskriven frå folkeregisteret i den kommunen i Hordaland der mor eller far bur. Er det spesielle inntaksvilkår for å få plass i vidaregåande skule? A. For å få plass i Vg må du ha fullført norsk grunnskule eller tilsvarande frå utlandet. B. For å få plass i Vg2 må du ha fullført kompetansegjevande Vg kurs. Grunnkurs i perioden kan godkjennast for inntak, men du kan likevel måtte ta fag som privatist for å få godkjend kompetanse. Søkjarare i denne aldersgruppa bør som hovudregel kontakte Vaksenopplæringa for informasjon om vidaregåande opplæring. C. For å få plass i Vg må du ha fullført kompetansegjevande Vg2. Unntak frå inntaksvilkåra til Vg2 og Vg kan gjerast dersom du har godkjent realkompetanse bevis og er over 25 år. Sjå elles informasjon om vaksenopplæring på hordaland.no under Opplæring. Når du registrerer søknaden din til Vg2 og Vg på vigo. no, får du automatisk opp dei kursa/programområde som du er kvalifisert for. Vg2 og Vg byggjer som hovudregel på det utdanningsprogrammet du går på. Det kan likevel vere unntak. Sjå vilbli.no for inntakskrav til dei ulike kurs. Må eg ettersende vitnemål/ kompe tansebevis når eg søkjer på internett eller vedleggje vitnemål/ kompetansebevis til papirsøknad? Du treng ikkje å sende inn vitnemål/kompetansebevis. Dette gjeld uansett om du bur i Hordaland eller i andre fylke. Alt dette er samla i ein felles database for heile landet. Unntak: Minoritetsspråklege søkjarar som søkjer Vg må alltid leggje ved dokumentasjon på lovfesta grunnskuleopplæring. Det same gjeld norske elevar som har gått grunnskule i utlandet. Kva skjer med søknaden min om sommaren? I juni 204 vil alle som har søkt vidaregåande opp læring få eit hefte som gir informasjon om kva som skjer med søknaden i inntaks perioden. Dette heftet blir sendt til foreldre/føresette for dei som går ut av 0. klasse, og direkte til heimeadressa for eldre søkjarar. 0

13 Tek du vare på heftet vil du finne så mykje informasjon at du kanskje slepp å ta kontakt med Inntakskontoret til sommaren. Du finn også informasjon på hordaland.no Dersom du ønskjer å ta kontakt med oss, rår vi til at du bruker e-postadressa Her er det ein svargaranti på 24 timar på vanlege vekedagar i inntaksperioden. Husk at du av ID-omsyn alltid må opplysa fullt fødsels- og personnummer (med mindre det gjeld heilt generelle spørsmål om inntaket). Søkjar frå Sveio og Etne som søkjer skuleplass i Rogaland Sjå tilbodsoversikta side 26 7 Hordaland har avtale med Rogaland om kjøp av plassar for søkjarar frå Sveio og Etne. Søknad om plass i Rogaland skal søkjast på Horda land sitt søknadsskjema. Søkjarar frå Etne kommune kan ikkje søkje Ølen vidaregåande skule dersom Etne vidaregåande skule har det aktuelle undervisningsprogrammet/programområde. Hovudregelen i Hordaland er at søkjarane kan føre opp ønskje om skule. Det same gjeld søkjarane frå Sveio og Etne til skular i Rogaland. Du kan likevel bli plassert ved annan skule enn den skulen du ønskjer fordi Rogaland ikkje alltid kan selgje så mange elevplassar på ein bestemt skule som det er søkjarar. Søkjar frå Etne/Sveio kan bli plassert ved skule i Hordaland sjølv om det er gitt høve til å søkje plass i Rogaland. Det er Hordaland sine retningslinjer for inntak som gjeld når det blir søkt om plass ved skular i Rogaland. Dersom det blir søkt plass ved skular i andre område enn Ølen/Haugesund/(Karmøy), må det leggjast ved grunngjeving og dokumentasjon. Slike søknader blir vurderte spesielt, men det vil bli stilt strenge krav for å få søknaden innvilga. Retten til vidaregåande opplæring for søkjar utan folkeregistrert adresse i Hordaland pr.. mars 204 Du vil ikkje ha rett til skuleplass i Hordaland dersom du ikkje har folkeregistrert adresse i ein Hordalandskommune seinast. mars 204. Melding om flytting må vere reell, og flytting gjennomført pr.. mars. Du kan såleis ikkje melde flytting til Hordaland og t.d. halde fram ved same skule ut skuleåret i heimefylket. Du kan gjerne søkje vidaregåande opplæring i Hordaland utan Ungdomsrett, men du vil berre få plass dersom det er ledige plassar etter at alle søkjargrupper frå Hordaland har fått tilbod om plass. Særleg i Bergen vil det vere svært vanskeleg å få plass utan Ungdomsrett. Unntak: Søkjar som flyttar saman med foreldre/føresette til Hordaland: Fristen gjeld ikkje dersom du skal flytte til Hordaland saman med foreldre/føresette. Foreldra dine må dokumentere at dei skal flytte til Hordaland før skulestart. Dette kan t.d. vere stadfesting på ny jobb, kjøp av hus/leilighet.

14 Skuleplassar i andre fylke Dersom du søkjer eit kurs som vi ikkje gir tilbod om i Hordaland, kan du få tilbod om plass i eit anna fylke. Hordaland samarbeider med dei andre fylka i landet om dette. På vigo.no brukar du skulekode «Kjøp av plass i anna fylke». Denne koden vil du berre finne på kurs som vi ikkje tilbyr i Hordaland. I praksis vil dette berre gjelde nokre få Vg2/-kurs. Merk at vi berre kjøper plass i andre fylke når dette er. prioritet på søknaden din Poenggrenser for inntak Poengrensene kan variere mykje frå år til år. Ta evt. kontakt med rådgjevar ved din skule for nærare informasjon om proenggrensene i 20. Individuell vurdering av søknaden Inntaksforskrifta har opna for at søkjarar som har spesielle grunnar, kan få søknaden til vidaregåande skular vurdert på individuelt grunnlag. Dette kan vere søkjarar som av ulike årsaker bør sikrast ein elevplass på ein bestemt skule eller kurs, fordi sjukdom eller andre grunnar har gjort at utgangspunktet for å få plass etter vanleg karaktergrunnlag er svekka. Sjå nedanfor kva søkjargrupper dette gjeld. Må ikkje forvekslast med «Elevar med behov for særskilt tilrettelegging» Sjå side 9. Merk at søknad om inntak etter individuell vurdering ikkje utløyser rett til inntak på første skuleønskje eller høgast prioriterte utdanningsprogram. Sjukdom Dersom eleven p.g.a. mykje lovleg fråvær ikkje har oppnådd dei karakterane han/ho elles ville fått. Dokumentasjon: Skulen må stadfeste at karaktergrunnlaget har blitt minst fem karakterpoeng mindre enn forventa. Innsending av legeattest direkte frå søkjar gir ikkje grunnlag for individuell vurdering. Sosiale grunnar Det er ikkje mogleg å gje utfyllande oversyn over kva dette kan gjelde, men eit døme kan vere sterk og langvarig mobbing eller spesielt vanskelege familietilhøve. Einslege forsytarar og minoritetsspråklege søkjarar utan fag-/studiekompetanse kan kome inn under dette punktet. Dokumentasjon: Offentleg/privat institusjon som kjenner eleven, t.d. skule/lækjar eller Oppfølgingstenesta/PPT. Dersom eleven har fått minst fem karakterpoeng mindre enn forventa p.g.a. sosiale årsaker (stort lovleg fråvær), må skulen stadfeste dette. Bør halde fram på same skule av særlege årsaker Dette kan vere elevar som har eit eige tilpassa undervisningsopplegg i den vidaregåande skulen, og der byte av skule kan medføre ulemper for eleven sin kjente undervisningssituasjon og generelle tryggleikskjensle. Dokumentasjon: Skulen Elevar som har fått godkjent kurs over to år i eige vedtak, skal ikkje nytte skjema for individuell vurdering. Utanlandsk skulebakgrunn Norsk søkjar som har utanlandsk skulebakgrunn. Dokumentasjon: Utanlandsk vitnemål, helst oversett til engelsk, skal leggjast ved søknaden. Dersom eleven også har norsk skulebakgrunn frå ungdomsskulen, må dette også leggjast ved søknaden. Norsk skulebakgrunn for minoritetspråkleg elev Utanlandsk søkjar med norsk skulebakgrunn, men der karaktergrunnlaget er svakare enn forventa på grunn av språkvanskar. Merk at dette ikkje gjeld for minoritetsspråklege søkjarar som har grunnskulevitnemål fra heimlandet. Sjå side Klagegrunnlag Resultatet av vurdering av søknaden på individuelt inntak blir ikkje sendt søkjaren i eige vedtak. Vanleg retningslinjer for innsending av klage gjeld når eleven har fått melding om inntaksresultatet etter. inntaksomgang. Merk at vedtak om plass ved annan skule enn førstevalet ikkje er formell klagegrunn. Innsending av søknader Søknader om individuell vurdering skal som hovudregel sendast gjennom skulen eller Oppfølgingstenesta/PPT. Søknaden må vere registrert på vanleg måte innan. mars, men skjema for individuell vurdering, og dokumentasjon, skal sendast samla frå skulane, eller andre innsøkningsinstansar, innan 5. juni. Får eg stipend når eg er elev i vidaregåande skule? Elevar i den vidaregåande skulen med Ungdomsrett har rett til utstyrsstipend. Stipendet avheng ikkje av kva foreldra dine tener. Det er Statens lånekasse som administerer ordninga med utstyrstipend. 2

15 Meir informasjon finn du på hordaland.no under vidaregåande opplæring elev. Du kan og finne informasjon på lånekassa sine nettsider under stipend og lån. Det er viktig å vere merksam på at utstyrstipendiet er meint som eit tilskot. Det vil ikkje dekkje alle utgifter på alle utdanningsprogram. Elevar ved restaurant- og matfag og helse- og sosialfag skal framleis betale kostpengar og/eller losji etter eigne satsar. Prisane vil variere frå skule til skule, m.a. fordi det er ulikt kor mange måltid eleven betalar for på den einskilde skule. Prisar for dette vil vere lagt ut på skulane sine heimesider i løpet av våren 204. Også elevar på andre utdanningsprogram må rekne med at utgifter til læremiddel og naudsynt utstyr blir større enn stipendiet. Må eg betale reiseutgifter mellom heim og skule? I Hordaland nyttar elevane som hovudregel «Ungdomsskyss» til skuleskyssen. Dette gjeld og elevar med avstand heim-skule over 6 km. Det betyr at funksjonsfriske elevar under 20 år som bur innanfor definerte område med tilfredsstillande kollektivtilbod på fritida, ikkje har rett på gratis skulereisekort. Dei må då løyse «Ungdomsskyss». Meir informasjon finn du på internett hordaland.no/samferdsel under skuleskyss. Elev-PC i offentleg vidaregåande skule Du som startar på Vg hausten 204 må skaffe deg ei datamaskin til skulestart. Du kan nytte ei datamaskin du allereie eig, eller bestille ei gjennom fylkeskommunen sin innkjøpsavtale. Vel du å kjøpe PC/Mac gjennom Hordaland fylkeskommune sin avtale vil fylkeskommunen subsidiere ulike modellar, og du står fritt til å velje mellom desse modellane. Denne ordninga gjeld berre for dei elevane som skal gå på offentleg vidaregåande skule i Hordaland. Uansett kva ordning du vel, har du sjølv ansvar for å stille med ei datamaskin og halde denne i orden. Meir informasjon om elev-pc ordninga, val av maskinvare og bestilling, finn du på elev-pc. Formelle rettar til vidaregåande opplæring Ungdomsrett: Søkjarar som er ferdig med ungdomsskulen har ein tre årig formell rett til vidaregåande opplæring. Retten må takast ut innan fem år frå det året eleven startar på utdanninga si. Elevar som sluttar etter. november i skuleåret har brukt eitt år av den tre-årige retten, og eitt år av den fem-årige fristen. Ein søkjar med Ungdomsrett har rett til inntak ved eitt av tre utdanningsprogram på Vg. Til Vg2 og Vg har eleven rett til inntak på høgare kursnivå innanfor same utdanningsprogram. Retten blir automatisk utvida med eitt år dersom eleven skiftar utdanningsprogam på Vg, eller programområde på Vg2 eller Vg. Omvalet må såleis skje på same kursnivå for at eleven skal kunne behalde retten til å fullføre utdanninga si. Merk at fristen for å ta ut den fem-årige retten ikkje blir utvida når ein gjer omval av utdanningsprogram/ programområde. Dersom ein elev må avbryte vidaregåande opplæring på grunn av sjukdom, militærteneste eller særlege sosiale grunnar, kan det søkjast om at skuleåret ikkje blir rekna av opplæringsretten. Ein elev som har faglege, sosiale eller medisinske grunnar til å bruke to på på same utdanningsprogram/ programområde, kan ta dette opp med skulen. Når skulen har laga ei individuell opplæringsplan for dei to åra, kan det sendast søknad til Inntakskontoret om at opplæringsretten blir utvida med eitt år. Uansett årsak kan ein ikkje ha Ungdomsrett lenger enn til det kalenderåret ein fyller 24 år. Vaksenrett: Dette gjeld elevar som er over 25 år og som ikkje har fått fag-/yrkeskompetanse eller studiekompetanse tidlegare. Vaksenretten er ikkje tidsavgrensa. Ved inntaket til ordinær vidaregåande opplæring er dei med Vaksenrett prioriteringsgruppe 2, altså prioritert etter dei med Ungdomsrett. Som oftast rår vi til at denne søkjargruppa tek kontakt med skulane for å få informasjon om tilbod som er spesielt tilrettelagt for vaksne. Fullføringsrett; Dette gjeld elevar som tidlegare er ferdige med Ungdomsretten, men som har starta på ei ny utdanning. Ved inntaket har desse prioritet. Heller ikkje Fullføringsretten er tidsavgrensa. Ikkje formell rett til vidaregåande skule Dette gjeld elevar som har fått formell studie-/fag-/yrkeskompetanse tidlegare. Ved inntaket har desse 4. og siste prioritet, og det er relativt liten sjanse for å få plass i ordinær vidaregåande skule.

16 Del Spesielle tilbod ved dei vidaregåande skulane i Hordaland Hordaland fylkeskommune sine skular gir tilbod om dei fleste programområde (kurs) som er aktuelle i vidaregåande opplæring. I tillegg er det oppretta spesielle tilbod, særleg innanfor Vg2. Dette kan vere Vg2 ved ein av samarbeidsskulane våre i Wales, USA, Frankrike, Tyskland eller Ungarn. I tillegg tilbyr vi m.a. førebuande og ordinær IB-utdanning og TAF-utdanning for fagleg sterke elevar. Les meir om alle tilboda nedanfor og på dei neste sidene. Tilboda nedanfor må prioriterast som nr. på søknaden. Dersom du fører opp tilbodet som prioritet 2, eller lågare, vil søknaden som hovudregel ikkje bli vurdert. Tilleggsskjema må sendast til den skulen du søkjer. Sjå skulane sine nettsider. Askøy videregående skole Internasjonal vidaregåande skule i Erfurt, Tyskland Vg 2 Studiespesialisering Dette tilbodet rettar seg mot elevar som går Vg studiespesialiserande utdanningsprogram, og som har folkeregistrert adresse i Hordaland. Tilbodet går ut på å la 0 elevar frå Hordaland gå på eit gymnas i Erfurt, Tyskland, Albert Schweizer Gymnasium, i eitt år. Skulen har eit programfagtilbod som elevane kan byggje vidare på når dei kjem heim. Søkjarane må ha tysk som 2. framandspråk både frå ungdomsskulen og Vg Studiespesialiserande utdanningsprogram. Elevane bur på internat knytta til skulen. Etter fullført skuleår kjem elevane tilbake til Hordaland og tek Vg på vanleg måte. Det vil bli høve til å ta eksamen i Tysk Vg. Elevane får såleis gjennomført utdanninga på vanleg tid, og samstundes får dei høve til å lære eit nytt språk og ein annan kultur, noko som gir dei verdfull erfaring for seinare studiar og arbeidsliv. Nærare informasjon finn du på nettsida til skulen, asv.hfk.no, og tilbodet har eige kursnummer under Vg2 Studiespesialiserande utdanningsprogam i vigo.no. Du kan velgje om du vil søkje Realfag eller Språk, samfunnsfag og økonomi. Askøy videregående skole Internasjonal videragåande skule i Erfurt, Tyskland Vg 2 Elektrofag Målgruppe: Søkjarar med Vg Elektrofag som ønskjer Vg2 innanfor programområda Data og elektronikk, El-energi eller Automatisering. Berre søkjarar som har dette som ønskje på søknadsskjemaet vil bli vurderte. Aktuelle søkjarar vil bli kalla inn til intervju våren 204. Nærare opplysningar finn du på skulen si nettside; asv.hfk.no. Tilbodet har eige kursnummer under Vg2 Elektro fag i vigo.no. Bergen Katedralskole Studiespesialiserande med førebuande IB (pre-ib), Vg Dette er eit tilbod til elevar som vurderer å søkje om inntak til International Baccalaureate (IB) etter Vg. Studiespesialisering med førebuande IB er vanleg Vg studiespesialiserande der du følgjer norske læreplanar og fagval. Det meste av undervisninga er på engelsk med erfarne IB-lærarar. Undervisninga vil vere innretta slik at du blir kjent med opplegg og terminologi som blir brukt på IB. Du vil få eit godt grunnlag til å bestemme deg for om du til neste år ønskjer å gå vidare på IB i Vg2 (sjå neste sider), eller ordinær Vg2 studiespesialiserande. Tilbodet er sjølvsagt ope for alle søkjarar frå Hordaland, og betyr at du ikke treng å skifte skule dersom du vil søkje IB til neste år. Tilbodet har eigen utdanningskode i VIGO. 4

17 International Baccalaureate (IB) 2 år International Baccalaureate er ei internasjonalt anerkjend vidaregåande utdanning som du tar over to år på Vg2 og Vg. Det er eit krevjande studieførebuande kurs og passar for målretta elevar som ønskjer ein internasjonal vidaregåande skule. Utdanninga kvalifiserer til inntak på universitet over heile verda. Du kan søkje direkte inntak til IB på VG2-nivå, eller gå vidare frå Studiespesialiserande med førebuande IB ved Bergen Katedralskule (sjå side 4). Undervisningsspråket er engelsk. Elevar med IB- diplomet er svært ettertrakta blant norske og internasjonale universitet på grunn av dei høge krava til sjølvstendig arbeid og kritisk refleksjon som vert stilt til dei. Tilbodet har eigen utdanningskode under Vg2 studiespesialiserande på VIGO. Fleire opplysningar om IB-lina finn du på skulen si nettside: bks.hfk.no Knarvik vidaregåande skule Internasjonal vidaregåande skule, Wales Vg 2 Studiespesialisering Dette tilbodet rettar seg mot elevar som går Vg i Studiespesialiserande utdanningsprogram, og som er heimehøyrande i Hordaland. Internasjonal vidaregåande skule går ut på å la 6 elevar frå Hordaland gå eitt år på skule i Storbritannia, som elevar på ein av dei seks samarbeidsskulane våre i Cardiff og Vale of Glamorgan i Wales. Elevane bur privat i vertsfamiliar under opphaldet. Etter endt skuleår kjem dei tilbake og går inn i Vg. Dei fleste held fram på den skulen der dei gjekk i Vg. Nærare opplysningar finn du på skulen si nettside; knv.hfk.no. Tilbodet har eige kursnummer under Vg2 Studiespesialiserande utdanningsprogram i vigo.no, og du kan velgje om du vil søkje Realfag eller Språk, samfunnsfag og økonomi. Sotra vidaregåande skule Teknologifag på alle årssteg Studiespesialiserande Kan du tenkje deg ei annleis utdanning som: kombinerer praktisk og teoretisk utdanning innanfor studiespesialiserande programfag? gir deg spesialisert utdanning innanfor teknologiske fag som fører fram mot arbeid som ingeniør, sivilingeniør eller andre tekniske/naturvitskapelege jobbar? Nærare opplysningar finn du på skulen si nettside; sov.hfk.no. Tilbodet har eige kursnummer under Vg og Vg2 Studiespesialiserande utdanningsprogram i vigo.no. Voss gymnas Internasjonal vidaregåande skule, Frankrike Vg 2 Studiespesialisering Dette tilbodet rettar seg mot elevar som går Vg i Studiespesialiserande utdanningsprogram, og som er heimehøyrande i Hordaland. Internasjonal videregående skule går ut på å la inntil 5 elevar frå Hordaland gå eitt år på skule i Frankrike. Dei fem samarbeidsskulane ligg alle i Normandie. Elevane bur på internat i vekedagane, og hos vertsfamilar i helgane. Etter endt skuleår kjem elevane tilbake til Hordaland, og tek Vg på vanleg måte. Elevane som blir tatt inn til Internasjonal skule i Frankrike gjennomfører såleis utdanninga si på dei vanlege tre åra, samtidig som dei skaffar seg verdifull inter nasjonal erfaring. Nærare opplysningar finn du på skulen si nettside; vog.hfk.no. Tilbodet har eige kursnummer under Vg2 Studiespesialiserande utdanningsprogram i vigo.no, og du kan velgje om du vil søkje Realfag eller Språk, samfunnsfag og økonomi. Voss jordbruksskule Internasjonal vidaregåande skule i Babolna; Ungarn Kurset rettar seg særleg mot sprang og dressur. Elevane bur og har opplæring i trygge omgjevnader knytt til lærestaden. Oppleving av Europa og Ungarn spesielt er sentralt i tilbodet. Du er i Ungarn frå ca.. oktober ca.. april. Resten av skuleåret er på Voss Jordbruksskule. Målgruppe: Søkjarar med Vg Naturbruk med hestefag eller Vg Naturbruk som søkjer Vg2 Heste- og hovslager fag ved Voss jordbruksskule. Tilbodet har ikkje eigen kurskode på vigo.no. Aktuelle søkjarar melder seg til Voss Jordbruksskule og blir kalla inn til intervju våren 204. Talet på elevar som får reise til Ungarn er mellom 6 og 8. Nærare opplysningar finn du på skulen si nettside; voj.hfk.no. 5

18 Øystese gymnas Internasjonal vidaregåande skule i USA Vg2 Studiespesialiserande Dette opplæringstilbodet rettar seg mot elevar som har Vg Studiespesialiserande utdanningsprogram, og som er heimehøyrande i Hordaland. I Vg2 blir elevane plasserte ved samarbeidsskulen St. Paul Lutheran High School, Concordi, Missouri, USA. Undervisninga ved skulen i USA vil så langt råd er følgje norske fagplanar, og Øystese gymnas har heile tida ansvar for elevane og vil følgje dei opp både fagleg og sosialt. Dette vil bli gjort ved fleire lærarbesøk frå Øystese gymnas, og ved videokonferansar kvar veke. Skuleportalen og «It s learning» blir også nytta i kontakten med elevane. Foreldra får særs god informasjon om utviklinga til eleven via passordbeskytta side på internett. Nærare informasjon finn du på skulen si nettside, oyg.hfk.no. Tilbodet har eige kursnummer under Vg2 Studiespesialiserande utdanningsprogram i vigo.no, og du kan velgje om du vil søkje Realfag eller Språk, samfunnsfag og økonomi. 6

19 Toppidrettstilbod Olympiatoppen Vest-Norge Tertnes videregående skole, Voss gymnas og Åsane videregående skole Tilbodet er resultatet av eit samarbeid mellom Hordaland Fylkeskommune, Olympiatoppen Vest-Norge, Tertnes Vgs, Åsane Vgs og Voss gymnas. Sommeridrettane vil ha tilbodet sitt på Tertnes Vgs og Åsane Vgs, og vinteridrettane på Voss. Tilbodet er retta mot elevar som ønskjer å satse for fullt på idretten sin. I skuletida vil elevene få trene mellom 0 2 timer i veka. Dessutan deltar skieelevane på fire vekesamlingar kvart år. Skulane har lagt til rette for eit tett samarbeid med klubbane på kveldstid. Elevane vil også få tilbod om dags- og temasamlingar. Olympiatoppen Vest-Norge har det idrettsfaglige ansvaret, og skal kvalitetssikre trenarar og utøvarar i samarbeid med dei einskilde særkrinsane. Toppidrettstilbodet for sommeridrettane er ein del av det studiespesialiserande tilbodet ved Tertnes Vgs, som tilbyr programområda realfag, språkfag og samfunns- og økonomifag. Toppidrettstilbodet på Åsane Vgs er ein del av det yrkesfaglige tilbodet innanfor utdanningsprogramma Bygg- og anleggstekniske fag, Elektro fag og Teknikk og industriell produksjon. Toppidrettstilbodet for vinteridrettane er ein del av utdannings program for idrettsfag på Voss gymnas. Målet for dette toppidrettstilbodet er å: leggje eit best mogeleg grunnlag for å nå gode internasjonale prestasjonar. gjere det mogeleg for unge toppidrettsutøverar å kombinere toppidrett med utdanning. skape eit godt læringsmiljø for elevar og lærerar. bidra til å få fram utøvarar til eit høgt idrettsleg nivå innanfor ei trygg ramme forankra i kjende omgjevnader Du må også ha eit karaktergrunnlag frå ungdomsskulen som er rimeleg i samsvar med nedre poenggrense for det aktuelle utdanningsprogrammet. Det er Olympiatoppen Vest-Norge som vurderer kvar einskild søknad til Toppidrettslinja. Her er det, i tillegg til det som er nemnt om kvalifikasjonar ovanfor, mange ulike kriterium for innstillinga. M.a. kan talet på utøvarar frå same idrett måtte avgrensast, eller at utøvarar som i utgangspunktet er kvalifiserte må avvisast fordi det ikkje kan gjevast tilbod om den aktuelle idretten. Inntak: Det endelege utvalet av elevar blir gjort av Olympiatoppen Vest-Norge i samarbeid med Inntakskontoret i Horda land Fylkeskommune. Tilbod om plass ved Toppidrettslinja blir gitt for eitt år om gongen. Olympiatoppen Vest-Norge vurderer og avgjer innan. mars i skuleåret, om eleven får halde fram året etter. Elevar som ikkje får halde fram ved Toppidrettslinja kan sjølvsagt søkje seg vidare til ordinære Vg2 og Vg-tilbod i den vidaregåande skulen. Meir informasjon Sjå internettsida; toppidrettslinjen.com, eller heimesidene til dei aktuelle skulane. Søknadsprosedyre I tillegg til å registrere søknaden din på vigo.no, skal du sende eit informasjonsvedlegg om deg sjølv til Olympiatoppen Vest-Norge. Her skal du skrive litt om deg sjølv, treningsaktivitet og resultata dine. Du skal også skrive om kvifor du meiner at toppidrettstilbodet er noko for deg, og om motivasjonen til å drive toppidrett samtidig som du skal få eit best mogleg vitnemål for vidaregåande skule. Vi rår til at du tek kontakt med særkretsen innanfor din idrett, for å få deira vurdering av kvalifikasjonane dine i høve til dei idrettslege krava som gjeld til toppidrettslinja. 7

20 4-årig yrkes- og studiekompetanse (tidlegare kalla «TAF-modellen») Denne utdanninga fører i løpet av 4 år fram til både studiekompetanse og fagbrev. Dei to første åra har du status som elev, og går tre dagar på skole og arbeider to dagar i bedrift. Dei to siste åra har du status som lærling med lærekontrakt. Tredje året er fordelinga mellom skole/bedrift som i dei to første, medan du er i bedrift dagar i veka det siste året. Nærmare informasjon finn du på: Merk at dei som får plass skriv lærekontrakt med ei bedrift. Det er bedrifta som tilset lærlingane. Dette treng ikkje vere dei søkjarane som har høgast poengsum frå ungdomsskolen. Ordinært poeng inntak gjeld difor ikkje til «TAF-klassane». Som hovudregel er karakternivået for å få plass godt over gjennomsnittet for det aktuelle utdanningsprogrammet. Tilboda har eigne kurskodar under dei aktuelle utdanningsprogramma (Vg) i vigo.no Følgjande skolar i Hordaland har TAF-opplæring: Austrheim vidaregåande skule Teknikk og industriell produksjon Fusa vidaregåande skule Helse- og oppvekstfag Naturbruk Akvakultur marine fag Teknikk og industriell produksjon Knarvik vidaregåande skule Bygg- og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Teknikk og industriell produksjon Vekslingsmodellen skule/lære direkte frå ungdomsskulen. Noko for deg? I vekslingsmodellen vil du byrje i lære i løpet av første året i vidaregåande skule (Vg), og ta teorien som modular i løpet av læretida. For skuleåret 204/5 er dette eit prøveprosjekt i betong-/ eller tømrarfaget for inntil 5 elevar ved Vg Bygg- og anleggsteknikk på Slåtthaug videregående skole. (Det blir tatt atterhald om klasse i betongfaget). Ved Olsvikåsen videregående skole er det eit prøveprosjekt i helsearbeidarfaget-/ eller barne- og ungdomsarbeiderfaget for inntil 22 elevar ved Vg Helse- og oppvekstfag. Alle som har søkt Vg Bygg- og anleggsteknikk/ Helse- og oppvekstfag som første utdanningsprogram vil, uansestt skule som er søkt, få brev med utfyllande informasjon om tilbodet i løpet av våren. Tilbodet er ikkje søkbart i vigo.no. Vil du vite meir alt no, finn du informasjon på hordaland. no/fagopplaring, eller ved å vende deg til ein av skulane ovanfor. Kyrre skole Inntaket til dette tilbodet blir gjort av skulen, og kan ikkje søkjast på vigo.no. Tilbodet vil frå skuleåret 204/5 bli flytta frå Bjørgvin vgs. til Bergen Katedralskole. Bergen Katedralskole, avdeling Kyrre, er eit skuletilbod for ungdom og vaksne med psykiske vanskar. Vi tilbyr plass til elevar med formell rett til vidaregåande opplæring (Ungdomsrett) eller til søkjarar som har fått plass via NAV. Det må søkjast direkte inn til skulen. Søknadsskjema ligg på skulen si heimeside: Alle som søkjer til Kyrre skole må ha ein behandlar i psykiatrien. Elevane vil kunne fullføre undervisning dei manglar frå vidaregåande opplæring, anten fordi dei ikkje har funne seg til rette, har psykiske problem eller har gått glipp av undervisning av andre grunner. Det kan vere frå VG, VG2 og VG, Studiespesialiserande utdanningsprogram. Undervisninga er tilpassa kvar einskild elev sine behov i samsvar med læreplanane i vidaregåande opplæring. Omfanget kan variere frå to til 22 timer pr. veke. Undervisninga går føre seg i små grupper på 8 5 elevar. Elevane kan oppnå studiekompetanse ved å følgje undervisninga ved Kyrre over fleire år. Kontakt skulen for nærare opplysningar. Telefon: e-post: 8

Jernbanestasjonen. Fjøsangerveien. Fagoppl.- kontoret OT/PPT. Nygårdsgaten, Florida. Postadresse: E-post: fagopplaering@hfk.no

Jernbanestasjonen. Fjøsangerveien. Fagoppl.- kontoret OT/PPT. Nygårdsgaten, Florida. Postadresse: E-post: fagopplaering@hfk.no Søkjarhandboka 20 Sentrum Fagoppl.- kontoret Fotgjengarundergang Bergen Busstasjon/ Bergen Storsenter Sentrum Vestre Strømkaien Fylkeshuset Lars Hilles gate Jernbanestasjonen Agnes Mowinckels gt. Fjøsangerveien

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2009

Rådgjevarkonferanse 2009 Rådgjevarkonferanse 2009 Vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 etter Vg2 Design og duodji Gravørfaget

Detaljer

Søking til skuleåret 2012-2013

Søking til skuleåret 2012-2013 Søking til skuleåret 2012-2013 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2011 Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no, logg inn med MinID Søknadsfrist: 1. mars for ordinært

Detaljer

Søking til skuleåret 2013-2014

Søking til skuleåret 2013-2014 Søking til skuleåret 2013-2014 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2012 Helse og sosialfag er endra til helse og oppvekstfag Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no,

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2010

Rådgjevarkonferanse 2010 Rådgjevarkonferanse 2010 Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 Logg inn på vigo.no med MinID Alle må bruke MinID for å

Detaljer

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Vidaregåande opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medium og kommunikasjon Naturbruk Restaurant-

Detaljer

Søkjarhandboka Vidaregåande opplæring i Hordaland 2013. 3. mars 2013. kl. 23.59 på vigo.no

Søkjarhandboka Vidaregåande opplæring i Hordaland 2013. 3. mars 2013. kl. 23.59 på vigo.no Søkjarhandboka Vidaregåande opplæring i Hordaland 203 Søknadsfrist 3. mars 203 kl. 23.59 på vigo.no Sentrum Fagoppl.- kontoret Fotgjengarundergang Bergen Busstasjon/ Bergen Storsenter Vestre Strømkaien

Detaljer

Oppfølgingstenesta/PPT

Oppfølgingstenesta/PPT Søkjarhandboka 2015 N S Bergen Busstasjon/ Bergen Storsenter mot sentrum Bygarasjen Lars Hilles gate Fjøsangervegen Bybanen Vestre Strømkaien Vestre Strømkaien Inntakskontoret Agnes Mowinckels gt. mot

Detaljer

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012 Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 63838/2010/A49 Jane Anita Aspen,71 25 87 75 21.12.2010 - Informasjon

Detaljer

Velkomen som søkjar til vidaregåande skular i Hordaland

Velkomen som søkjar til vidaregåande skular i Hordaland Søkjarhandboka 2016 Velkomen som søkjar til vidaregåande skular i Hordaland Du står no framfor eit viktig val i høve til å velje vidaregåande opplæring. Går du i ungdomsskulen kan du velje mellom 13 utdanningsprogram.

Detaljer

SØKJARINFORMASJON LÆREPLASS

SØKJARINFORMASJON LÆREPLASS 2006 SØKJARINFORMASJON LÆREPLASS FAGOPPLÆRINGSKONTORET Ekspedisjonstider: 15. mai 14. september kl. 08.00 15.00 15. september 14. mai kl. 08.00 15.45 55 23 99 00 Faks: 55 23 99 09 Internett: http://fagbrev.invest.no

Detaljer

Prognoseinntaket 2013: Orientering frå opplæringsavdelinga

Prognoseinntaket 2013: Orientering frå opplæringsavdelinga Prognoseinntaket 2013: Orientering frå opplæringsavdelinga Samandrag av dei viktigaste punkta i prognoseinntaket 2013. Totalt søkjartal frå Hordaland 19 173 Søkjarar med Ungdomsrett: 18 021 Total auke

Detaljer

10. trinn. Foreldremøte

10. trinn. Foreldremøte 10. trinn Foreldremøte 18.01.2016 INNHALD Presentasjon av ny rektor Våren på 10. trinn v/ Ragnhild Innsøkjing til VGS v/ Erling Våren på 10. trinn 23. 25. februar - Prøvemunnleg April - Heildagsprøvar

Detaljer

Informasjon om inntak til vidaregåande skule. E-post: inntak@hfk.no Svargaranti: 24 timar på kvardagar (mottatt før kl. 12.

Informasjon om inntak til vidaregåande skule. E-post: inntak@hfk.no Svargaranti: 24 timar på kvardagar (mottatt før kl. 12. Informasjon om inntak til vidaregåande skule E-post: inntak@hfk.no Svargaranti: 2 timar på kvardagar (mottatt før kl. 2.00 på fredagar) 20 Inntakskontoret Besøksadresse: Fylkeshuset, Agnes Mowinckels gate

Detaljer

Informasjon om inntaket til vidaregåande skular

Informasjon om inntaket til vidaregåande skular Informasjon om inntaket til vidaregåande skular E-post: inntak@hfk.no Svargaranti: 24 timar på kvardagar fram til skulestart (mottatt før kl. 12.00 på fredagar) 2015 N S Inntakskontoret Besøksadresse Fylkeshuset,

Detaljer

Informasjon om inntak til vidaregåande skole. E-post: inntak@hfk.no Svargaranti: 24 timar på kvardagar (mottatt før kl.

Informasjon om inntak til vidaregåande skole. E-post: inntak@hfk.no Svargaranti: 24 timar på kvardagar (mottatt før kl. Informasjon om inntak til vidaregåande skole E-post: inntak@hfk.no Svargaranti: 24 timar på kvardagar (mottatt før kl. 200 på fredagar) 203 Inntakskontoret Besøksadresse: Fylkeshuset, Agnes Mowinckels

Detaljer

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune Heimel: Fastsett av fylkestinget i Hordaland 08.12.2015 med heimel i forskrift til opplæringslova

Detaljer

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune Hjemmel: Fastsett av fylkestinget i Hordaland 14.10.2014 med heimel i forskrift til opplæringslova

Detaljer

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Noen aktuelle presiseringer i forhold til ny forskrift til opplæringslova kapittel 6 Jeg redigerte bort det som ikke er så aktuelt for dere.. Søknadsfrister unntak Søkjarar

Detaljer

Internasjonal vidaregåande skule

Internasjonal vidaregåande skule Internasjonal vidaregåande skule Tilbod om eit skuleår i utlandet Elevar som tek Vg1 på Studiespesialiserande utdanningsprogram i år, kan ta Vg2 i Skottland neste år. Møre og Romsdal fylkeskommune 1. Innleiing

Detaljer

Orientering om søking til vidaregåande opplæring skoleåret 2016/2017

Orientering om søking til vidaregåande opplæring skoleåret 2016/2017 rundskriv nr. 17/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Ungdomsskolane i Møre og Dei vidaregåande skolane i Møre og Oppfølgingstenesta i Møre og Dei private skolene i Møre og - Dato: Ref: 17.12.2015 82815/2015/062

Detaljer

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Sogn og Fjordane fylkeskommune

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Sogn og Fjordane fylkeskommune Vedlegg 1 Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Sogn og Fjordane fylkeskommune Heimel: Fastsett av fylkestinget 14.10.2014, med heimel i forskrift til opplæringslova

Detaljer

GRUPPER MED REDUSERT ELEVTAL

GRUPPER MED REDUSERT ELEVTAL HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200911238-1 Arkivnr. 523 Saksh. Haugland, Kjersti Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Yrkesopplæringsnemnda Møtedato 02.12.2009 16.12.2009

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

E-post: inntak@post.hfk.no. Svargaranti: 24 timar på kvardagar. Informasjon. om inntak til

E-post: inntak@post.hfk.no. Svargaranti: 24 timar på kvardagar. Informasjon. om inntak til E-post: inntak@post.hfk.no Svargaranti: 24 timar på kvardagar Informasjon om inntak til Vidaregåande skole20 Inntakskontoret Besøksadresse: Fylkeshuset, Agnes Mowinckels gate 5, Bergen Postadresse: Hordaland

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

Orientering om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret

Orientering om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret rundskriv nr. 01/17 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Oppfølgingstenesta i Møre og Romsdal - Dato: Dei private vidaregåande skolane

Detaljer

E-post: inntak@hfk.no. Svargaranti: 24 timar på kvardagar. Informasjon. om inntak til

E-post: inntak@hfk.no. Svargaranti: 24 timar på kvardagar. Informasjon. om inntak til E-post: inntak@hfk.no Svargaranti: 24 timar på kvardagar Informasjon om inntak til Vidaregåande skole202 Inntakskontoret Besøksadresse: Fylkeshuset, Agnes Mowinckels gate 5, Bergen Postadresse: Hordaland

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

NYE RUTINAR I SAMBAND MED INNTAK TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING 1.FEBRUAR.

NYE RUTINAR I SAMBAND MED INNTAK TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING 1.FEBRUAR. NYE RUTINAR I SAMBAND MED INNTAK TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING 1.FEBRUAR. Det er kome ny forskrift til Opplæringslova kap 6. «Inntak til vidaregåande opplæring» som gjeld frå 01.09.2013. Dette inneber mellom

Detaljer

1. mars 2008 '08. Søkjarkatalogen Vidaregåande opplæring i Hordaland

1. mars 2008 '08. Søkjarkatalogen Vidaregåande opplæring i Hordaland Søknadsfrist. mars 2008 '08 Søkjarkatalogen Vidaregåande opplæring i Hordaland INNTAKSKONTORET Besøksadresse: Fylkeshuset, Agnes Mowinckels gt. 5, Bergen Postadresse: Hordaland fylkeskommune, Inntakskontoret,

Detaljer

Melding om administrative endringar i lokal forskrift om inntak og formidling

Melding om administrative endringar i lokal forskrift om inntak og formidling OPPLÆRINGSAVDELINGA Fellestenester - OPPL AVD Notat Dato: 10.10.2016 Arkivsak: 2015/10391-5 Saksbehandlar: sunschu Til: Frå: Utval for opplæring og helse Fylkesutvalet Fylkesrådmannen Melding om administrative

Detaljer

Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE

Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE Vidaregåande opplæring i Hordaland 2009 Orientering om inntak av minoritetspråklige søkere Hvem kan søke videregående opplæring? Det er samme kravet

Detaljer

Justering av tilbodsstrukturen, skuleåret 2015/2016

Justering av tilbodsstrukturen, skuleåret 2015/2016 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/3601-29 Saksbehandlar: Nils Skavhellen, Birthe Haugen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 05.05.2015 Opplærings- og helseutvalet 12.05.2015

Detaljer

OPPLÆRINGSAVDELINGA Fellestenester - OPPL AVD

OPPLÆRINGSAVDELINGA Fellestenester - OPPL AVD OPPLÆRINGSAVDELINGA Fellestenester - OPPL AVD Notat Dato: 19.12.2016 Arkivsak: 2016/8071-2 Saksbehandlar: birhau Til: Frå: Utval for opplæring og helse Fylkesrådmannen Endring av lokal inntaksforskrift

Detaljer

Søkjarhandboka Vidaregåande opplæring i Hordaland

Søkjarhandboka Vidaregåande opplæring i Hordaland ST RI 0 S F 01 AD S 2 KN AR SØ. M 1 Søkjarhandboka Vidaregåande opplæring i Hordaland 2010 Fotgjengarundergang Bergen Busstasjon Vestre Strømkaien Fylkeshuset Lars Hilles gate Fjøsangerveien Inntakskontoret

Detaljer

TERTNES VIDEREGÅENDE SKOLE STUDIETILBOD SKULEÅRET FORELDREMØTE 30. JANUAR

TERTNES VIDEREGÅENDE SKOLE STUDIETILBOD SKULEÅRET FORELDREMØTE 30. JANUAR TERTNES VIDEREGÅENDE SKOLE STUDIETILBOD SKULEÅRET 2017-18 FORELDREMØTE 30. JANUAR STUDIESPESIALISERING Vg1 Vg2 Vg3 Fellesfag 30 timar/veke 15 timar/veke 15 timar/veke Programfag 15 timar/veke 15 timar/veke

Detaljer

Orientering til skolane OM INNTAK PÅ SÆRSKILT GRUNNLAG

Orientering til skolane OM INNTAK PÅ SÆRSKILT GRUNNLAG Orientering til skolane OM INNTAK PÅ SÆRSKILT GRUNNLAG Vidaregåande opplæring i Hordaland 2009 INNHALD Kven kan søkje om inntak til vidaregåande opplæring på særskilt grunnlag? 1 Kriteria for inntak på

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Informasjon om inntaket til vidaregåande skular 2017

Informasjon om inntaket til vidaregåande skular 2017 Informasjon om inntaket til vidaregåande skular 2017 E-post: inntak@hfk.no Svargaranti: 24 timar på kvardagar i perioden 10. juli til 11. august* (*mottatt før kl. 12.00 på fredagar) 2017 N S Inntakskontoret

Detaljer

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/3318-1 Saksbehandlar: Gerd Kjersti Ytre-Arne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 02.05.2017 Utval for opplæring og helse 09.05.2017 Fylkesutvalet

Detaljer

Inntak på særskilt grunnlag

Inntak på særskilt grunnlag Inntak på særskilt grunnlag Del 9?! Kven kan søkje om inntak til vidaregåande opplæring på særskilt grunnlag? Ikkje alle har dei same føresetnadene for å bli tekne inn i den vidaregåande skolen, eller

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG.

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG. OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG. Dersom du er interessert i ein eller fleire av dei ledige plassane som du finn nedanfor, må du kontakte Inntakskontoret

Detaljer

Orientering til skolane OM INNTAK TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING FOR ELEVAR MED BEHOV FOR SÆRSKILT TILRETTELEGGING

Orientering til skolane OM INNTAK TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING FOR ELEVAR MED BEHOV FOR SÆRSKILT TILRETTELEGGING Orientering til skolane OM INNTAK TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING FOR ELEVAR MED BEHOV FOR SÆRSKILT TILRETTELEGGING Vidaregåande opplæring i Hordaland 2012 Opplæringsavdelinga Inntakskontoret Agnes Mowinckels

Detaljer

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune. Gjeld frå

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune. Gjeld frå om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Gjeld frå 1.1.2017 Heimel: Fastsett av fylkestinget i Hordaland 8.12.2015 med heimel i forskrift til opplæringslova av 23.6.2006 nr. 724

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Ein tydeleg medspelar frå elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass SØKNADEN Må vere ryddig Søknad/CV skal ikkje ha skrivefeil Spør norsklærar om hjelp Hugs å skrive under

Detaljer

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Strukturen i vidaregåande opplæring Studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse Kunnskapsløftet Mål: at alle elevar

Detaljer

VELKOMMEN ALLE FORESATTE

VELKOMMEN ALLE FORESATTE VELKOMMEN ALLE FORESATTE Agenda: 18.00 ca.19.00: Generell informasjon fra rådgiver/ avdelingsleder 19.00 19.30: Kort presentasjon fra representanter fra ulike videregående skoler 19.30 20.30: Stands i

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Klassetilbodet for vidaregåande justert: Færre elevplassar alle med rett får plass

Klassetilbodet for vidaregåande justert: Færre elevplassar alle med rett får plass Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 20. mai 2010 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 20. mai 2010:

Detaljer

Utdanningsprogramma. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Medium og kommunikasjon Kunst, design og arkitektur

Utdanningsprogramma. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Medium og kommunikasjon Kunst, design og arkitektur Utdanningsprogramma Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Medium og kommunikasjon Kunst, design og arkitektur Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune

Forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune Gjeld frå 1.1.2018 Forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Heimel: Fastsett av fylkestinget i Hordaland 8.12.2015 med heimel i forskrift til opplæringslova av 23.6.2006

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring

Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring www.sfj.no Innleiing: side 3 Arbeidskalender: side 5 Søknadsskjema for vidaregåande opplæring side 6 Vedleggsskjema for minoritetsspråklege

Detaljer

Tal på søkjarar til læreplass, tal på lærekontraktar og misforhold mellom tilbod og behov.

Tal på søkjarar til læreplass, tal på lærekontraktar og misforhold mellom tilbod og behov. Tal på søkjarar til læreplass, tal på lærekontraktar og misforhold mellom tilbod og behov. Svar: Formidlinga av søkjarar til læreplass i 2012 pågår framleis, og endelege tal ligg enno ikkje føre. I 2011

Detaljer

Oppmoding om uttale - Hordaland Privatgymnas AS - søknad etter friskulelova

Oppmoding om uttale - Hordaland Privatgymnas AS - søknad etter friskulelova OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/5369-4 Saksbehandlar: Sunniva Schultze-Florey Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Opplærings- og helseutvalet 18.08.2015 Fylkesutvalet 27.08.2015 Oppmoding om

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Bry deg lær deg vær deg Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess Det er du som må gå på skolen. Bruk dine evner, følge dine drømmer. Skape din

Detaljer

Vidaregåande. opplæring i Hordaland

Vidaregåande. opplæring i Hordaland SØKNADSFRIST 1. MARS 2005 Vidaregåande 2005 opplæring i Hordaland INNTAKSKONTORET Telefontider: 15. mai 14. september kl. 08.15 12.45. Elles i året kl. 08.00 15.45 Ekspedisjonstider: 15. mai 14. september

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

Inntak til vidaregåande skule for søkjarar med fortrinnsrett, søkjarar med rett til individuell handsaming og minoritetsspråklege søkjarar.

Inntak til vidaregåande skule for søkjarar med fortrinnsrett, søkjarar med rett til individuell handsaming og minoritetsspråklege søkjarar. Inntak til vidaregåande skule for søkjarar med fortrinnsrett, søkjarar med rett til individuell handsaming og minoritetsspråklege søkjarar. Søknadsfristen er 1.februar. Nytt for skuleåret 2017-2018: Alle

Detaljer

OPPLÆRINGSAVDELINGA. Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse

OPPLÆRINGSAVDELINGA. Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/416-1 Saksbehandlar: Birthe Andersen Haugen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse 07.02.2017 Høyring- endringar i opplæringslova Direkte

Detaljer

Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert

Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert Vedlegg 2 Strukturalternativ - detaljert oversikt - regionvis oversikt Alternativ 1 34 skoler Gjennomsnitt størrelse: BA DH EL HS ANDRE 542 VG1

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Presentasjon «Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

PROGNOSEINNTAKET FOR SKOLEÅRET 2012/13. JUSTERING AV TILBODSTRUKTUR OG ELEVTAL.

PROGNOSEINNTAKET FOR SKOLEÅRET 2012/13. JUSTERING AV TILBODSTRUKTUR OG ELEVTAL. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201202836-1 Arkivnr. 100 Saksh. Skavhellen, Nils. Haugen, Birthe. Kirkevik, Svein Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

INNHALD. 1. Innleiing s. 1. 2. Søking på internett s. 2

INNHALD. 1. Innleiing s. 1. 2. Søking på internett s. 2 INNHALD. 1. Innleiing s. 1 2. Søking på internett s. 2 3. Rettleiing til vedleggsskjema s. 4 Vedleggsskjema 1 s. 4 Vedleggsskjema 2 s. 8 Vedleggsskjema 3 s. 8 4. Minoritetsspråklege søkjarar s. 9 5. Vaksne

Detaljer

Justering av tilbodsstruktur for dei vidaregåande skulane, skuleåret 2016/2017

Justering av tilbodsstruktur for dei vidaregåande skulane, skuleåret 2016/2017 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2016/3735-20 Saksbehandlar: Nils Skavhellen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 21.04.2016 Utval for opplæring og helse 28.04.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2013 2014 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Vidaregåande opplæring Ditt val!

Vidaregåande opplæring Ditt val! Vidaregåande opplæring 2006 2007 Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess v/ Elin Arntsen- you-rådgiver Gjeldende per 15.10.2014 Side 1 Ditt valg! Videregående opplæring 2015

Detaljer

VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE

VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE Agenda: 18.00 ca.18.25: Generell informasjon fra rådgiver/ avdelingsleder 18.25 19.25: Kort presentasjon fra representanter fra ulike videregående skoler 19.25 20.30:

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2013 2014 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Minoritetsspråklege søkarar/ elevar

Minoritetsspråklege søkarar/ elevar -Ein tydeleg medspelar Minoritetsspråklege søkarar/ elevar Kari Volden, 19 oktober 2016 Kari Volden 2 Kari Volden 3 Søknadsfrist 6-8. Søknadsfrist Søknadsfristen for inntak til vidaregåande opplæring er

Detaljer

Torsdag 31.oktober 2013 FAGSAMLING OM SKULE

Torsdag 31.oktober 2013 FAGSAMLING OM SKULE Torsdag 31.oktober 2013 FAGSAMLING OM SKULE Sentrale hensyn bak bestemmelsene (frå udir sin gjennomgang) Ivareta søkernes rettssikkerhet Likere praksis Hindre usaklig forskjellsbehandling Prioritet i inntaket

Detaljer

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 Til deg som har søkt videregående opplæring i skole Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 I dette heftet finner du informasjon om hvordan inntaket til videregående opplæring er organisert. Heftet inneholder

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medium og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medium og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medium og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk / medieproduksjon

Detaljer

Struktur og programmer i VGO

Struktur og programmer i VGO Struktur og programmer i VGO Yrkesfaglig utdanning Studieforberedene utdanning Dette fører frem til en yrkeskompetanse eller et fag-/ svennebrev. Gir generell eller spesiell studiekompetanse Mandal videregående

Detaljer

ETABLERING AV TOPPIDRETTSLINJE PÅ YRKESFAGLEGE UTDANNINGSPROGRAM

ETABLERING AV TOPPIDRETTSLINJE PÅ YRKESFAGLEGE UTDANNINGSPROGRAM HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200804110-4 Arkivnr. 522 Saksh. Mjelstad, Torbjørn Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 27.01.2009 18.02.2009-19.02.2009 ETABLERING

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

INNSTILLING. Andre overordna mål:

INNSTILLING. Andre overordna mål: INNSTILLING 1. Fylkestinget vedtar ny skulebruksplan for å sikre ein framtidsretta og høveleg skulestruktur. Det overordna målet for planen er å sikre alle elevar eit best mogleg tilbod. Andre overordna

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

OPPNEMNING AV STYREREPRESENTANTAR VED PRIVATE SKOLAR

OPPNEMNING AV STYREREPRESENTANTAR VED PRIVATE SKOLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209024-1 Arkivnr. 5 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 OPPNEMNING AV STYREREPRESENTANTAR VED

Detaljer

Informasjon om inntak til vidaregåande opplæring med søknadsfrist 1. februar

Informasjon om inntak til vidaregåande opplæring med søknadsfrist 1. februar Informasjon om inntak til vidaregåande opplæring med søknadsfrist 1. februar Skuleåret 2017/2018 0 Innhald Kven kan søkje om inntak 1. februar?... 2 1. Søkjarar med fortrinnsrett... 2 A. Søkjarar til eit

Detaljer

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2015-2016

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2015-2016 Til deg som har søkt videregående opplæring i skole Søkerinformasjon for skoleåret 2015-2016 I dette heftet finner du informasjon om hvordan inntaket til videregående opplæring er organisert. Heftet inneholder

Detaljer

Informasjon om inntak til vidaregåande opplæring med søknadsfrist 1. februar

Informasjon om inntak til vidaregåande opplæring med søknadsfrist 1. februar Informasjon om inntak til vidaregåande opplæring med søknadsfrist 1. februar Skuleåret 2018/2019 0 Innhald Kven kan søkje om inntak 1. februar?... 2 1. Søkjarar med fortrinnsrett... 2 A. Søkjarar til eit

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Dei 12 utdanningsprogramma er: Ka vil DU velje? 3 studieførebuande: Musikk, dans og drama Idrettsfag Studiespesialisering Val av utdanning er

Detaljer

Karakternivået i grunnskulen og den vidaregåande skulen

Karakternivået i grunnskulen og den vidaregåande skulen Karakternivået i grunnskulen og den vidaregåande skulen Elevar i grunnskulen 2004/2005 og vidaregåande skule 2005/2006 Juni 2007 ANALYSE, UTGREIING OG DOKUMENTASJON Innleiing: Føremålet med analysen er

Detaljer

Miljøretta helsevern i fylkeskommunale skular status pr

Miljøretta helsevern i fylkeskommunale skular status pr Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Notat Dato: 17.11.2014 Arkivsak: 2014/23411-1 Saksbehandlar: roaorv Til: HAMU Frå: Fylkesrådmannen Miljøretta helsevern i fylkeskommunale skular status pr. 15.11.14 Denne

Detaljer

Justering av tilbodsstrukturen, skuleåret 2017/2018

Justering av tilbodsstrukturen, skuleåret 2017/2018 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/22618-42 Saksbehandlar: Nils Skavhellen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 24.11.2016 Utval for opplæring og helse 01.12.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter Skuletilbod Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012 Ein skule ska ver Eit fyrtårn i brottsjø når skoddå står tett tt Ei stjerne ein blink i det fjerne eit vink Som blir sett Det e det me ska få te

Detaljer

Ølen vidaregåande skule

Ølen vidaregåande skule Ølen vidaregåande skule Ølen vgs ligg i Vindafjord kommune i sentrum av Ølen, med flott utsikt og med Ølensfjorden som næraste nabo! Ølen vgs har eit trygt og godt skulemiljø med høg fagleg kvalitet og

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medium og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medium og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2017 2018 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medium og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk / medieproduksjon

Detaljer

Hvordan gjør jeg det og hva må jeg tenke på?

Hvordan gjør jeg det og hva må jeg tenke på? Hvordan gjør jeg det og hva må jeg tenke på? Informasjonskilder: - www.oslo.vilbli.no - Brosjyren Videregående opplæring i Oslo, Opplæringstilbud skoleåret 2017/2018 - De videregående skolenes hjemmesider

Detaljer