Velkommen til Byåsen videregående skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Byåsen videregående skole"

Transkript

1 Velkommen til Byåsen videregående skole På disse sidene finner du viktig informasjon som du må lese i god tid før skolestart. Bakerst finner du ett returskjema som du må fylle ut og sende skolen så snart som mulig.

2 Innhold Rektors velkomstbrev... s.2 Oppmøte første skoledag... s.3 Samtykke til publisering av bilder og elevprodukter... s.4 Fotografering til elevbevis og skolekatalog... s.5 Elevens erstatningsansvar ved lån av lærebøker... s.6 Hengelåssystemet... s. 7 Informasjon om elektronisk sending av varselbrev... s. 8 Gratisprinsippet... s.9 Informasjon om stipend fra Lånekassen... s.10 Elev-PC for nye elever i STFK... s.11 Elev-PC for elever som fortsetter neste skoleår... s Viktig informasjon til deg som skal begynne på RM... s Velkommen som elev ved ST vg1 (språkvalg/toppidrett)... s.16 Viktig informasjon til deg som skal begynne på TIP:... s.17 Retningslinjer ved utlån av utstyr på medier og kommunikasjon. s.18 Ordensreglement for Byåsen videregående skole... s.19 Utstyrsliste... s Returskjema... s.24-25

3 Rektors velkomstbrev Kjære elev Velkommen til et nytt skoleår på Byåsen vgs. Jeg håper du vil trives her, men samtidig er det like viktig at du arbeider for å nå dine faglige mål. Byåsen vgs er en moderne skole med gode lærere, godt utstyr og flotte lokaler. Allikevel er det bare du som kan sørge for at du lykkes med å nå dine planer for framtida. Skolen legger vekt på at opplæringen skal være virkelighetsnær og vi har derfor mange partnere utenfor skolen som kan hjelpe oss med det, enten ved at du som elev er utplassert eller at de kommer til oss og forteller om hva de gjør. Skolen har over 1100 elever og 200 ansatte. Det betyr at du treffer mange forskjellige personer her med mange ulike interesser og fra ulike kulturer. Jeg håper at du vil bidra til at miljøet på skolen blir så godt som mulig og at du aldri vil være med på mobbing, trakassering eller diskriminering av andre. Det er også svært viktig for oss at miljøet på skolen er helt rusfritt. Jeg håper du vil ta tak i skolearbeidet fra første dag og gjøre ditt beste. Det betyr at du må møte opp og gjøre det som forventes av deg. Stort fravær vil gjøre det vanskelig for deg å følge opp skolearbeidet ditt og ikke minst å få lærlingeplass. Jeg vil oppfordre deg til å være aktiv i elevdemokratiet. Engasjer deg og bruk årene på Byåsen vgs på en god måte. Velkommen til et aktivt skoleår. Vennlig hilsen Geir Vikan Rektor BYÅSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Se neste side for informasjon om oppmøte første skoledag og hvor du finner viktig informasjon du må lese.

4 Første skoledag er mandag 17. august 2015 Elevene skal møte etter følgende plan: Kl 0830: vg1 studiespesialisering (ST), vg1 medier og kommunikasjon (MK) Kl 0900: 4Heffi Kl 0930: vg1 teknikk og industriell produksjon (TIP), vg1 restaurant- og matfag (RM), vg1 helse- og oppvekstfag (HO), Kl 10.00: vg1 TO tilrettelagt opplæring, STO - særskilt tilrettelagt opplæring Kl 1030: vg2 ST, vg2 MK Kl 1130: vg2 TIP, vg2 RM, vg2 HO Kl 12.00: vg2 TO tilrettelagt opplæring Kl 1230: vg3 ST, vg3 MK Viktig og nyttig informasjon til deg som elev Informasjon er samlet på vår hjemmeside på framsiden og under menyen For elever - Skolestart. Vi ber deg lese denne informasjonen nøye slik at du er godt forberedt til skolestarten. Returskjema Når du har lest all informasjon må du krysse av på returskjema at du har lest denne, og svare på de bekreftelsene det spørres etter. Husk å fylle ut skjemaet og returner det signert til skolen så snart som mulig. Viktig! Husk å svare på tilbudet om elevplass fra inntakskontoret. Skolens postadresse: Byåsen Videregående skole, Postboks 5655 Sluppen, 7484 Trondheim E-post: Vi gleder oss til å møte deg

5 Samtykke til publisering av bilder og elevprodukter Datatilsynet har skissert klare normer for hva som er lov og hva som ikke er lov i forhold til publisering av bilder på nett. Byåsen videregående skole vil følge disse normene. Dette betyr at i tilfelle det skal publiseres bilder av elever på internett, skal det foreligge et uttrykkelig samtykke fra alle avbildede. Når det gjelder samtykke, stiller loven i utgangspunktet ikke krav til at dette skal være skriftlig, men det må ikke være noe rom for tvil om et samtykke er gitt eller ikke. Samtykket må være en aktiv handling og det er den som publiserer som skal kunne bevise at et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke foreligger. Personer over 15 år kan gi samtykke på egne vegne. Ut i fra disse normene velger derfor skolen at elever som får bilder av seg publisert på skolens hjemmesider, på forhånd skal gi en skriftlig godkjenning. Dette gjelder for alle situasjoner hvor det er mulig å gjenkjenne elevene. Eksempler på aktiviteter: i verksteder og klasserom, konserter og aktivitetsdager. Skolen vil også at elevene gir en skriftlig godkjenning for publisering av produkter som elevene lager i prosjektarbeid. Noen av disse produktene vil lages med den hensikt at de skal vises på internett, i tv og andre distribusjonskanaler. Eksempler på produkter: Videoproduksjon, tekst, bilde etc. Elev (og foresatte hvis eleven er under 18 år) skal bekrefte å ha lest denne informasjonen og krysse av for hvilken bruk av bilder som godkjennes. Dette gjøres på felles svarskjema som skal fylles ut og returneres til skolen.

6 Fotografering til elevbevis og skolekatalog Byåsen videregående skole har avtale med Fovea om skolefotografering. - I løpet av de to første skoleukene skal alle elever ta portrettbilde. Dette benyttes til skolebevis som alle elever får utdelt, og senere i skolekatalogen. - I løpet av januar/februar blir det tatt klassebilder til skolekatalogen. Skolekatalogen er ferdig trykt senest i løpet av april, og sendes til de som har bestilt den av Fovea. Hvordan får eleven/foresatte sett bildet etter fotograferingen? Elever over 18 år kan registrere seg på Fovea via PC eller mobil, og får da se sine bilder. De må da samtidig akseptere at bildepakke blir sendt hjem i posten. Bilder man ikke vil ha må returneres innen returfristen for å unngå faktura. For elever under 18 år må foresatte registrere seg for at elev og foresatte skal få se bildene. Her også gjelder det at man ved registrering aksepterer at bildepakke sendes hjem i posten, og må passe på returfrist for å unngå faktura. Hvordan registrerer jeg meg for å få bildepakken sendt hjem? Du går inn på med kundenummer (brukernavn) og passord. Du kan også sende inn blanketten som er delt ut på fotodagen. På nettet må du trykke på knappen som heter ja, jeg ønsker bildeproduktene til gjennomsyn for å komme videre og får sett bildene. Det er viktig å huske på at du må være over 18 år for å registrere deg. Når kommer faktura i posten? Ønsker du å sende tilbake deler eller hele pakken, må dette gjøres innen fristen for retur går ut. Informasjon om returfristen ser du på informasjonsbrevet som følger med i pakken. Når Fovea har mottatt pakken, sender de ut faktura på de produktene du har valgt å beholde. Sendes ingenting tilbake, sendes faktura på alt du har mottatt.

7 Elevens erstatningsansvar ved lån av lærebøker Hjemmel: Forskrift om Felles ordensreglement ved de videregående skolene i Sør-Trøndelag 5.2, siste strekpunkt. 1. Skoleåret 2015/2016 har jeg lånt bøker slik det fremgår av bibliotekets utlånssystem. 2. Jeg lover å ta godt vare på og stelle pent med bøkene. Det innebærer blant annet at jeg ikke kan skrive i bøkene eller bruke markørpenn eller på annen måte sette merker i eller utenpå bøkene. Dersom en bok er i ferd med å bli ødelagt (eks. perm/ark løsner) vil jeg umiddelbart ta kontakt med biblioteket for å få vurdert om boka kan repareres. 3. Jeg forplikter meg til å levere bøkene tilbake innen 21.juni Dersom jeg slutter i løpet av skoleåret, forplikter jeg meg til å levere tilbake bøkene umiddelbart og senest den dagen jeg slutter. 4. Jeg aksepterer at jeg er erstatningspliktig overfor skolen for - bøker som går tapt, uavhengig av hva årsaken er - bøker som blir skadet eller ødelagt, uavhengig av hva årsaken er (se pkt 5) - bøker som jeg ikke leverer tilbake innen 21.juni Skader som utløser erstatningsansvar: - Det er revet ut én eller flere boksider med tekst - Det er sølt væske eller lignende på utsiden av boken eller på én eller flere boksider - Det er skrevet eller markert ut tekst på én eller flere boksider - Andre skader etter rektors skjønn 6. Rektor fastsetter erstatningens størrelse. Er skaden av et slikt omfang at boken må skiftes ut, settes erstatningen lik innkjøpspris for en ny bok på innleveringstidspunktet. Elev (og foresatte hvis eleven er under 18 år) skal bekrefte å ha lest og akseptert erstatningsansvaret ved lån av lærebøker. Dette gjøres på felles svarskjema som skal fylles ut og returneres til skolen.

8 Informasjon om hengelåssystemet Elever i alle avdelingene får tildelt garderobeskap / oppbevaringsskap. Antallet skap du har behov for varierer avhengig av avdeling. På avdeling for restaurant- og matfag (RM) får du tildelt to skap, et skap for rent tøy og et skap for sivilt tøy. Elevene på avdeling for teknikk- og industriell produksjon (TIP) får tildelt verktøyskrin som skal låses. Du låner hengelås av skolen. Disse er av meget bra kvalitet og er vanskelig å bryte opp. De koster kr 100,- pr stk. ved innkjøp. Om du mister nøklene eller har glemt dem og ønsker å få låsen klipt av, må du først kjøpe en ny lås i kantina til kr 100,- av samme type. Vi vil med denne informasjonen gjøre deg og dine foresatte oppmerksom på denne ordningen og at du vil få en ekstra utgift om du mister/roter bort nøklene. Elev (og foresatte hvis eleven er under 18 år) skal bekrefte å ha lest denne informasjonen og akseptert erstatningsansvar ved tap av lås eller nøkler. Dette gjøres på felles svarskjema som skal fylles ut og returneres til skolen.

9 Informasjon om elektronisk sending av varselbrev Januar 2014 ble det innført elektronisk utsending av elevvarsel. Dette er varsel om manglende vurdering i fag og/eller nedsatt karakter i orden og atferd. I det et varsel registreres av faglærer eller kontaktlærer i It s Learning, sendes det umiddelbart til elev (hvis over 18), eller foresatte via Altinn. Du vil samtidig få en sms på telefonen (fra Altinn) med beskjed om at det er kommet et varsel fra Sør-Trøndelag fylkeskommune. Dette krever at du har en «digital postkasse». Foreløpig er det kun Altinn som kan være «digital postkasse». Post vil bli levert digitalt kun til de som er registrerte brukere i Altinn. De som ikke har digital postkasse, vil få papirbrev levert i postkassen som tidligere. Frist for lesing av varsel digitalt er satt til 2 dager. Hvis det ikke blir lest i Altinn innen fristen, så sendes det pr. post. Her finner du mer informasjon om Altinn og kan registrere deg som bruker: Uavhengig av om posten sendes digitalt eller på papir, så benytter vi mottakers adresse registrert i Folkeregisteret. Du kan se og evt. oppdatere dine folkeregistrerte opplysninger her: Målet er etter hvert å sende all post digitalt fra Sør-Trøndelag fylkeskommune. Les mer om «Svar ut» her:

10 Gratisprinsippet Offentlig grunnskole og videregående opplæring skal være gratis for elevene og foreldrene. Det betyr at elevene har rett til å få opplæring, uten å måtte betale for den. Grunnen til at opplæringen er gratis er at den skal være inkluderende, slik at alle elever kan delta på lik linje, uavhengig av økonomisk bakgrunn. Videregående opplæring Gratisprinsippet i videregående skole er regulert i opplæringsloven 3-1 niende ledd2. Fylkeskommunen har ansvar for at elevene får nødvendige trykte og digitale læremidler og digitalt utstyr. Dette gjelder også nødvendig kopiert materiell. I motsetning til i grunnskolen kan skolen kreve at elevene dekker enkelte kostnader ved opplæringen. Kostnadene elevene selv må dekke er til individuelt utstyr som er nødvendig i opplæringen. Det kan f.eks. være nødvendig påkledning i yrkesfag, kladdebøker, kalkulator og penner. Lånekassen har imidlertid et utstyrsstipend som skal bidra til å dekke slike utgifter. Informasjon om stipendet finner du på Lånekassens nettsider. Når det gjelder verneutstyr for elever i yrkesfaglig opplæring, er elevene ansvarlig for utgifter til noe personlig verneutstyr, mens fylkeskommunen er ansvarlig for mer kostbart verneutstyr. Hvor grensen går mellom hva som skal dekkes av fylkeskommunen og hva regnes som annet individuelt utstyr som eleven plikter å betale for selv, må avgjøres etter en konkret vurdering. Fylkeskommunen må også ta i betraktning de samlede kostandene for verneutstyret. Skolen har ansvar for å skaffe elevene bærbar PC der undervisningen krever det, men kan kreve en årlig egenandel fra eleven. Det står i forskrift til opplæringsloven Denne utgiften kan ikke være høyere enn den laveste stipendsatsen i utstyrsstipendet fra Lånekassen. NB! Fra høsten 2015 avvikles ordningen med skoleeid elev-pc, og erstattes med en ny ordning der elevene eier datamaskinen selv. Se side for orientering om ordningen.

11 Informasjon om stipend fra Lånekassen Utstyrsstipend og grunnstipend Er du elev i videregående skole og har ungdomsrett, får du utstyrsstipend fra Lånekassen. Du får stipendet uansett hvor mye foreldrene dine tjener. Husk at du må søke for å få det. Når du søker, sjekker Lånekassen automatisk om du har rett til andre stipend også, som for eksempel grunnstipend eller bostipend. Fra skoleåret kommer det endringer i reglene for hvem som kan få grunnstipend og lån. Les mer om endringene på lanekassen.no/grunnstipend. Når du har fått opptak, søker du om stipend på lanekassen.no eller vigo.no. Bruk søknaden for videregående opplæring. Lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater får ikke utstyrsstipend, men kan ha rett til lån og andre stipend. Les mer om stipend og lån på lanekassen.no, og sjekk Lånekassens side på Facebook for deg i videregående skole, facebook.com/lanekassen.vgs

12 Elev-PC for nye elever i STFK

13 Elev-PC for elever som har leid PC Gjelder de som er elev skoleåret 2014/2015, og som fortsetter neste skoleår

14 Elev-PC for elever som har leid PC Her kan elever som starter vg2 og vg3 lese brevet på forrige side elektronisk, og finne skjema for oppsigelse av leiekontrakten: - Informasjonsskriv om elev-pc for elever som er elev 2014/2015 og som fortsetter neste skoleår - Skjema for oppsigelse av leiekontrakt for elever som starter på vg2 - Skjema for oppsigelse av leiekontrakt for elever som starter på vg3

15 Viktig informasjon til deg som skal begynne på restaurant- og matfag (RM): Velkommen som elev ved RM på Byåsen videregående skole! Når du har sendt svaret om at du tar plassen, så må du i tillegg gå inn på skolens hjemmeside (www.byasen.vgs.no) og klikke FOR ELEVER - skolestart og deretter svare på et returskjema. Det er meget viktig at du fyller ut pkt. 7 og pkt. 8 om du blir på ordningen med: 5. Leie / vask av arbeidstøy 6. Bespisning i praksisøktene Som beskrevet i fellesinformasjonen, så får alle som går i videregående skole gratis lærebøker og et utstyrsstipend fra Statens Lånekasse. Hvor mye hver enkelt elev får i stipend kommer an på hvilket utdanningsprogram eleven følger. Du som skal begynne på RM vil få et stipend på kr 3577,-. Dette stipendet skal bidra til å dekke utgifter til nødvendig individuelt utstyr som du trenger i opplæringen. Av stipendet er kr 967,- forbeholdt eventuell utgift til PC. For vg1 mulig kjøp av elev-pc etter ny ordning (s.11), og for vg2 leie av skole-pc. 5. Leie/vask av arbeidstøy For å etterkomme gjeldende hygieneregler, må du som elev på RM bruke arbeidstøy som er godkjent. Mattilsynet har strenge krav både når det gjelder type arbeidsklær og at tøyet er vasket godt nok, altså på et godkjent vaskeri som vasker arbeidstøy for næringsmiddelbedrifter. For å bruke vårt kjøkken, må du stille i rent og godkjent arbeidstøy. Skolen har en avtale om leasing og vask av arbeidstøy og vi anbefaler alle våre elever å gå inn på denne ordningen. Kostnaden for denne ordningen er kr 2270,- for hele skoleåret. Kryss av Ja på felles returskjema om du ønsker denne ordningen. Selv om du skaffer deg arbeidstøy gratis igjennom bekjent, vil vaskingen faktisk bli dyrere enn leasingavtalen vi har forhandlet fram. Årsaken er at vaskeriet må behandle dette tøyet spesielt. Har du mulighet til å skaffe deg arbeidstøy og gjøre avtale med et vaskeri utenom vår avtale, må du krysse av Nei på returskjemaet.

16 Arbeidssko Du må ha arbeidssko på kjøkkenet. Jeg håper vi opprettholder avtalene med et sko firma som kommer hit på skolen og selger arbeidssko den første skoleuka. De vil koste ca. 340,-. Du kan gjerne kjøpe skoene en annen plass, men husk at de må være sklisikre og hel foran. PC kr 967,- Leie og vask av arbeidstøy: kr 2270,- Arbeidssko: ca kr 340,- Sum: kr 3577,- 6. Bespisning i praksisøktene Du har som elev på RM to og noen ganger tre praksisdager pr.uke. Vårt mål er å gjøre praksisdagen mest mulig lik en vanlig arbeidsdag innen våre fagområder. Vi vil på noen av praksisdagene tilby deg et måltid mat, samtidig som du da vurderer produktene. Å spise sammen vil gjøre sitt til at vi får et bedre innblikk i våre fag og at klassemiljøet blir bedre. Kostnaden for denne bespisningen er kr 2800,- for VG1 og VG2 Matfag og for VG2 kokk-servitør blir det kr 3000,- for hele året. Vi vil anbefale at du blir med på denne ordningen som både er billig og sosial. Sett kryss på returskjemaet Ja eller Nei. Om du blir med på skolens ordning med leasing og vask av arbeidstøy og/eller bespisning på noen av praksisdagene, vil skolen sende ut en faktura m/giro for hvert halvår. Det er meget viktig at du returnerer skjemaet som bekrefter at du har lest og forstått informasjonen som ligger på skolens hjemmeside og da i tillegg bekrefter om du blir med/ikke med på ordning 7 og 8. Jeg ønsker deg fortsatt god ferie og jeg gleder meg til du kommer på avdeling restaurant- og matfag mandag den 17.august. Vennlig hilsen Ingrid Langen Bjørvik Avdelingsleder for restaurant- og matfag

17 Velkommen som elev ved ST vg1 på Byåsen videregående skole Språkvalg Når du har sendt svaret om at du tar plassen, må du også velge 2. fremmedspråk. Vi ber om at du gjør dette snarest, og senest De språkene vi tilbyr er Spansk I, Spansk II, Fransk II og Tysk II. Toppidrett 1 Er du aktiv idrettsutøver og ønsker å utvikle dine ferdigheter i din spesialidrett samtidig som du tar studiespesialisering? Fra høsten tilbyr vi elevene på Vg1 studiespesialisering toppidrett 1 som tilbud i tillegg til de andre fagene. For nærmere beskrivelse av tilbudet henvises til valgskjemaet for toppidrett 1 på hjemmesiden. Slik velger du Gå inn på skolens hjemmeside (www.byasen.vgs.no), og velg: - FOR ELEVER - Språkvalg for ST vg1 (alle velger dette) - Toppidrett 1 for ST vg1 FRIST ER: Hvis du er usikker så ta kontakt med skolen på tlf Fortsatt god sommer, vi ser fram til å treffe deg i august! Med vennlig hilsen Eva Marion Arntzen Avdelingsleder studiespesialisering

18 Viktig informasjon til deg som skal begynne på teknikk og industriell produksjon (TIP): Om helse-, miljø-, og sikkerhet. Deler av opplæringen foregår i skolens verksteder. Mange av de arbeidsoperasjonene som foregår der kan føre til personskade. Vårt mål er at ingen skal skade seg. For å sikre at helse-, miljø- og sikkerhetsforhold (HMS) blir ivaretatt plikter alle elever å gjøre seg kjent med og følge alle HMS-regler som gjelder. HMS rutiner er utarbeidet for bruk/arbeide med: 1. Personlig verneutstyr. 5. Roterende maskiner og annet maskinelt utstyr. 2. Løfteutstyr og håndtering av 6. Varme arbeider. hengende utstyr og kjøretøy. 3. Kjemikalier og stoffer. 7. Rydding og renhold (glatt underlag). 4. Lading av batterier. 8. Kjøring av motorer og håndtering av avgasser. Like viktig og forpliktende er branninstruksen. Innholdet i de ulike rutiner og retningslinjer vil bli gjennomgått med deg etter skolestart. Om anskaffelse og lån av utstyr. Elever kan ikke delta i den praktiske opplæringen før nødvendig personlig verneutstyr er anskaffet. Som personlig verneutstyr regnes arbeidstøy, vernesko, hørselvern, vernebriller, for noen også arbeidshansker og åndedrettsvern. Av sikkerhetshensyn MÅ elevenes arbeidstøy være av sort farge. Personlig verneutstyr, samt noe personlig verktøy inngår i det vi kaller obligatorisk utstyrspakke. Utstyret selges direkte til elev av Proffpartner A/S. For noen program kan felles vask av arbeidstøy inngå i den obligatoriske utstyrspakken. Du må betale utstyret ved levering, som er et par dager etter bestilling. Dersom du har noe av det obligatoriske utstyret fra tidligere må dette medbringes på skolen og forevises kontaktlærer. Detaljert utstyrsliste, og informasjon om hvor du kan kjøpe utstyret, får du utlevert første skoledag. Du må ta vare på det obligatoriske utstyret til neste skoleår, da noe av det skal brukes da også. Da skolegangen skal være gratis vil utgiftene til obligatorisk utstyr normalt ikke overstige det som gis i utstyrsstipend. Derfor utlånes noe personlig utstyr og verktøy til elevene, utstyr som de selv tar vare på og har ansvaret for gjennom hele skoleåret. Det er den enkeltes ansvar å holde det innlåst når det ikke er i bruk. Det er ikke tillatt å ta dette verktøyet med ut av verkstedene. Utlånt utstyr som ikke innleveres ved skoleårets slutt må erstattes av den enkelte.

19 Retningslinjer ved utlån av utstyr på medier og kommunikasjon Byåsen videregående skole har avansert og dyrt utstyr til bruk i opplæringen på avdeling for medier og kommunikasjon. Skolen ønsker derfor å gjøre det klart for elevene og deres foresatte at det er forbundet med et spesielt ansvar å få tilgang til dette utstyret. Elever og eventuelle foresatte for de som ikke har fylt 18 år, må derfor underskrive en erklæring om at denne retningslinjen er lest og forstått. Retningslinjer Elevene plikter å behandle skolens utstyr med aktsomhet slik at det ikke oppstår fare for at skolen påføres økonomisk tap i form av reparasjoner og erstatningskjøp. Alle elever skal ha nødvendig grunnopplæring på bruk av utstyr før utlån. Alt utstyr som lånes skal registreres i skolens utlånssystem ved utlevering og ved innlevering. I gruppearbeid må én på gruppa være ansvarlig for utstyret. (Dette er den på gruppa utstyret registreres på). Den som låner utstyret har selv ansvaret for at det leveres tilbake i samme forfatning som det var da utstyret ble lånt. Hovedregel: Utstyr lånes i én dag av gangen. Unntak avtales med lærer i det prosjektet du jobber med. Utstyr skal uansett alltid være med på skolen. Alt utstyr som lånes med hjem skal, om ikke annet er avtalt, leveres på skolen kl neste skoledag. Minnebrikke som lånes ut ved skolestart skal leveres inn ved skoleslutt. Om du merker at det er noe galt med utstyret skal det umiddelbart gis beskjed til lærer. Eleven fyller ut et feilmeldingsskjema sammen med lærer og beskriver hva som ikke fungerer. Det er ikke tillatt å spise eller drikke ved datamaskinene eller ved annet teknisk utstyr på avdelingen. Skolens utstyr skal kun benyttes til aktiviteter knyttet til opplæringen Elevens erstatningsansvar Brudd på disse retningslinjene behandles som brudd på skolens generelle reglement, og blir behandlet tilsvarende. Utstyr som går tapt og ikke leveres tilbake til skolen må erstattes av eleven. Elev (og foresatte hvis eleven er under 18 år) skal bekrefte å ha lest og forstått denne retningslinjen, og akseptert erstatningsplikten overfor skolen for utstyr som er lånt. Dette gjøres på felles svarskjema som skal fylles ut og returneres til skolen.

20 Ordensreglement (med IKT-reglement) for Byåsen videregående skole Det er viktig at alle elever og foresatte er kjent med innholdet i ordensreglementet og IKTreglementet. Reglementet kan dere lese på vår hjemmeside: Klikk her: - > Ordensreglement <- Eller bruk denne adressen: Elev (og foresatte hvis eleven er under 18 år) skal bekrefte å ha lest og akseptert ordensreglementet. Dette gjøres på felles svarskjema som skal fylles ut og returneres til skolen.

21 Utstyrslister for elever ved Byåsen videregående skole skoleåret 2015 / 2016 Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring får utstyrsstipend. Når du har takket ja til skoleplass for skoleåret , søker du om stipend på nett. Du kan søke på eller på Utstyrsstipendet skal bidra til å dekke kjøp av utstyret nevnt i denne oversikten. Størrelsen på utstyrsstipendet er i år: Kr 967 Kr Kr Studiespesialisering Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Teknikk og industriell produksjon Restaurant- og matfag For vg1 yrkesfag lånes kalkulator ut sammen med skolebøkene. For alle elever på vg1er minste stipendsats (kr.967) forbeholdt brukt til eventuelt kjøp av elev-pc. For alle elever på vg2 og vg3 går minste stipendsats (kr.967) til leie av PC etter gammel PCordning. (Gjelder ikke de elevene som betalte for alle 3 årene ved første gangs betaling) Felles for alle elever: Elevene må selv holde seg med nødvendig forbruksutstyr til skolebruk, så som ringpermer, papir, penn, mm. Alle elever får låne hengelås til skap og verktøyskrin av skolen (se egen informasjon om erstatningsplikt). Det sendes ut faktura til elevene for de av utgiftene som skal betales til skolen før jul. Betaling for leie av PC (vg2 og vg3) vil komme på egen faktura fra STFK. Frivillig utstyr som kan kjøpes ved skolen: Snelle/holder til adgangskort kr.50,- Utstyrslister følger på de neste sidene

22 Utstyr til vg1: Helse- og oppvekstfag Restaurant- og matfag Medier og kommunikasjon Forbehold evt. PC-kjøp Forbruksmaterialer Arbeidsmaterialer praktisk kostlære (se utdypende info) * Forbehold evt. PC-kjøp Leie og vask arbeidstøy Arbeidssko Ca.340 Forbehold evt. PC-kjøp 967 Diverse materialer animasjon/ 300 kartong/fotopapir/ arbeidskompendier (se utdypende info) Studiespesialisering Teknikk og industriell produksjon * Forbehold evt. PC-kjøp 967 Kalkulator (kjøpes ved skolen) 250 Forbehold evt. PC-kjøp 967 Obligatorisk utstyrspakke (fås 1191 kjøpt på skolen) Vernesko (kjøpes selv i butikk) ca.250 Tilpasset opplæring (TO) Forbehold evt. PC-kjøp Obligatorisk utstyrspakke Felles bespisning i lunsj * Utdypende informasjon: Helse- og oppvekstfag * *Elevene skal ha timer på avdelingens kjøkken. Skolens budsjett dekker kun demonstrasjonsporsjoner av matretter. Hvis elevene ønsker å spise den maten de lager, må de være med å betale for denne merproduksjonen. Elevene kan reservere seg fra å spise egenproduserte matretter, men vi anbefaler at elevene spiser sammen for å dekke mål i læreplanen og for utvikling av det sosiale fellesskapet kostnad kr.300* Elevene må holde seg med: Arbeidsantrekk til praktisk kostlære (forkle, hodeplagg, innesko) Tursekk og praktisk/varm påkledning for alle typer vær til gjennomføring av tiltaket "uteskole". TO Tilpasset opplæring *Ønsker du å delta i felles bespisning i lunsj (anbefales), må du krysse av for dette i svarskjemaet. I tillegg til det som er nevnt i tabellen over så vil det være noen kostnader tilnærmet den fordypning/det programområdet du skal følge. Se informasjon for RM, HS eller TIP. Medier og kommunikasjon Det anbefales at elevene har egen ekstern mobil harddisk eller USB penn til lagring av eget arbeid (lagringsplass på skolens server kan være begrenset). Det kan også være greit å ha eget headset på skolen. En må regne med noen utgifter til buss/ekskursjoner. Utstyr ut over det som skaffes av skolen kan være mulig å få kjøpt rimelig på skolen ved behov. TIP Teknikk og industriell produksjon Det må påregnes en kostnad på rundt kr.200 i forbindelse med ekskursjoner/bedriftsbesøk.

23 Utstyr til vg2: Helsearbeiderfag Barne- og ungdomsarbeiderfag Helsearbeiderfag voksenopplæring (4Heffi) Leie av PC Forbruksmaterialer Ekskursjoner Arbeidsmaterialer praktisk kostlære (se utdypende info) * Leie av PC Forbruksmaterialer Ekskursjoner Arbeidsmaterialer praktisk kostlære (se utdypende info) * Forbruksmaterialer Arbeidsmaterialer praktisk kostlære (se utdypende info) * Kjøretøy * Bilskade, lakk og karosseri Produksjons- og industriteknikk Leie av PC 967 Utstyrspakke (fås kjøpt på skolen) 1401 Utstyr som elevene har fra vg1 Hørselsvern Vernebrille, blanke Vernesko Leie av PC 967 Utstyrspakke (fås kjøpt på skolen) 1276 Utstyr som elevene har fra vg1 Hørselsvern Vernebrille, blanke Vernesko Leie av PC 967 Utstyrspakke (fås kjøpt på skolen) 1001 Utstyr som elevene har fra vg1 Hørselsvern Vernebrille, blanke Vernesko Studiespesialisering Medier og kommunikasjon Restaurant- og matfag Leie av PC 967 Leie av PC Diverse materialer animasjon/ kartong/fotopapir/ arbeidskompendier (se utdypende info) Leie av PC Leie og vask arbeidstøy Arbeidssko Ca.340 Utdypende informasjon: Helsearbeiderfag / Barne- og ungdomsarbeiderfag / Voksenopplæring *Elevene skal ha timer på avdelingens kjøkken. Skolens budsjett dekker kun demonstrasjonsporsjoner av matretter. Hvis elevene ønsker å spise den maten de lager, må de være med å betale for denne merproduksjonen. Elevene kan reservere seg fra å spise egenproduserte matretter, men vi anbefaler at elevene spiser sammen for å dekke mål i læreplanen og for utvikling av det sosiale fellesskapet kostnad kr.200(hs/bu) / 100 (Heffi)* Elevene må holde seg med: Arbeidsantrekk til utplasseringsperioder tilpasset arbeidsplassens krav Arbeidsantrekk til praktisk kostlære (forkle, hodeplagg, innesko) Medier og kommunikasjon Det anbefales at elevene har egen ekstern mobil harddisk eller USB penn til lagring av eget arbeid (lagringsplass på skolens server kan være begrenset) En må regne med noen utgifter til buss/ekskursjoner. Det kan også være greit å ha eget headset på skolen. Utstyr ut over det som skaffes av skolen kan være mulig å få kjøpt rimelig på skolen ved behov. TIP Kjøretøy/Bilskade/Industriteknologi Det må påregnes en kostnad på rundt kr.200 i forbindelse med ekskursjoner/bedriftsbesøk.

24 Utstyr til vg3: Studiespesialisering Medier og kommunikasjon Teknikk og industriell produksjon Leie av PC 967 Biologi2 / TOF2 ekskursjon 500 (for noen) Leie av PC Div. kartong/fotopapir/ arbeidskompendier ikke avklart 0 Utdypende informasjon: Medier og kommunikasjon Det anbefales at eleven har egen ekstern mobil harddisk eller USB penn til lagring av eget arbeid (lagringsplass på skolens server kan være begrenset). Det kan også være greit å ha eget headset på skolen. En må i tillegg regne med noen utgifter til buss/ekskursjoner, cover, dv-kassetter, dvd-plater etc. Noe av dette kan kjøpes rimelig på skolen ved behov. Ca. kr.440,-

25 Returskjema 2015/2016 På dette skjemaet må du bekrefte at du har lest og forstått informasjonen som ligger på skolens hjemmeside under skolestart. Du må også krysse av for om du samtykker eller ikke samtykker der det etterspørres. Du må returnere skjemaet innen skolestarten dersom du skal være sikret å få utlevert pc, bøker og annet utstyr de første skoledagene. Elevens navn (blokkbokstaver): Elevens fødselsdato: Skal begynne på: Vg1 Vg2 Vg3 Voksenopplæring fremmedspråklige Avdeling for: Studiespesialisering (ST) Tilpasset opplæring (TO) Medier- og kommunikasjon (MK) Restaurant- og matfag (RM) Teknikk- og industriell produksjon (TIP) Helse- og oppvekstfag (HO) 1. Elevens erstatningsansvar ved lån av lærebøker. Jeg bekrefter å ha lest informasjonen og aksepterer betingelser, forpliktelser og erstatningsansvar som beskrevet:... Ja Nei 2. Samtykke til bruk av bilder og elevproduksjoner Jeg godkjenner at det kan publiseres bilder av meg på skolens hjemmeside i forbindelse med at jeg er elev på Byåsen vgs.... Ja Jeg godkjenner at produkter jeg lager i prosjektarbeid på skolen, kan brukes til visninger på internett, avis, tv, og i andre distribusjonskanaler.... Ja Nei Nei 3. Skolens reglement Jeg bekrefter å ha lest og godtatt skolens reglement... Ja Nei 5. Informasjon om hengelåssystemet Jeg bekrefter å ha lest informasjonen og aksepterer erstatningsansvaret ved tap av lås eller nøkler... Ja Nei 6. Utstyrslisten Jeg bekrefter å ha lest og godtatt informasjonen i utstyrslisten... Ja Nei

Velkommen til Byåsen videregående skole

Velkommen til Byåsen videregående skole Velkommen til Byåsen videregående skole På disse sidene finner du viktig informasjon som du må lese i god tid før skolestart. Bakerst finner du ett returskjema som du må fylle ut og sende skolen så snart

Detaljer

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Røros videregående skole Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 På disse sidene finner du viktig informasjon som du må lese i god tid før skolestart. Bakerst

Detaljer

Velkommen til Leksvik videregående skole

Velkommen til Leksvik videregående skole Velkommen til Leksvik videregående skole 12.08.2014 1 Innhold Velkommen til nytt skoleår!... 3 Velkomstbrev til elevene... 4 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS?... 5 Skolehelsetjenesten... 10 Pedagogisk

Detaljer

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere...

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere... Innhold Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2 Skolerute 2014-2015... 3 Skolens tilbud... 4 Skolens ledelse... 5 Kontaktlærere... 6 Elevtjenesten... 7 Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Detaljer

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Bygg- og anleggsteknikk Helse- og oppvekstfag Innføringsklasse for flerkulturelle elever Medier og kommunikasjon Service og samferdsel Spesielt

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

www.kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2013/2014 KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE

www.kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2013/2014 KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE www.kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2013/2014 KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE 2 Velkommen til Kongsberg videregående skole! Du leser nå et informasjonshefte som skolen deler ut til alle som er nye elever på Kongsberg

Detaljer

kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET

kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2014/2015 1 VELKOMMEN TIL KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE! Våre kjerneverdier er: trygghet og læring profesjonalitet og engasjement fellesskap og mangfold Du leser nå et informasjonshefte

Detaljer

Studiehåndbok 2013/2014

Studiehåndbok 2013/2014 Studiehåndbok 2013/2014 Innhold Aktivitetsplan høst 2013 34 Aktivitetsplan vår 2014 36 Arbeidsmiljø og orden 18 Biblioteket 15 Bokskap 17 Brannalarm 19 Dette kan du kjøpe i informasjonen 12 Elevenes skolemiljø

Detaljer

GAULDAL VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVHEFTE

GAULDAL VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVHEFTE GAULDAL VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVHEFTE SKOLEÅRET 2012-2013 Kjære elev! Vi ved Gauldal videregående skole ønsker deg velkommen til vår skole! Vel møtt til skolestart! Det er alltid spennende å ta fatt på

Detaljer

SKOLEGUIDE 2014 / 2015

SKOLEGUIDE 2014 / 2015 SKOLEGUIDE 2014 / 2015 Innhold: Hilsen fra rektor s. 2 Skolens overordnede mål s. 3 Trivselsregler s. 3 Å være elev i videregående skole s. 3 Skolens utdanningstilbud s. 4 Basisgruppa s. 5 Vurdering s.

Detaljer

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 VEIVISER N for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 Besøksadresse: Nesbru videregående skole Hallvard Torgersens vei 8, 1394 Nesbru Postadresse: Postboks 38, 1378 Nesbru Tlf. 66 85 44 00 Internett:

Detaljer

Elevhåndboka 2014-2015

Elevhåndboka 2014-2015 Elevhåndboka 2014-2015 Vel møtt til skoleåret 2014-2015 Kjære Nes-elev! Vi ønsker nye og gamle elever velkommen til skoleåret 2014-2015! Det er med forventning og spenning vi tar imot alle elever ved skolestart.

Detaljer

Velkommen til Leksvik videregående skole. Kvalitet Nærhet Respekt - Glede

Velkommen til Leksvik videregående skole. Kvalitet Nærhet Respekt - Glede Velkommen til Leksvik videregående skole Kvalitet Nærhet Respekt - Glede 28.08.2015 1 2 Innhold Velkommen!... 4 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS?... 5 Skolehelsetjenesten... 10 Pedagogisk psykologisk

Detaljer

www.forus.vgs.no I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag.

www.forus.vgs.no I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag. I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag. Vi håper håndboken vil være til nytte. Finner du det du lurer på i denne, før du spør noen andre, sparer

Detaljer

GAULDAL VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVHEFTE

GAULDAL VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVHEFTE GAULDAL VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVHEFTE SKOLEÅRET 2015-2016 2 ORIENTERING TIL ELEVENE Gauldal videregående skole har sine røtter fra tidligere skoler: Støren Middelskole, etablert 1934, senere Gauldal realskole

Detaljer

lier.vgs.no INFOHEFTE

lier.vgs.no INFOHEFTE lier.vgs.no INFOHEFTE Skoleåret 2013/2014 Vi vil gjøre vårt beste for at du skal lykkes i å nå dine mål. Resten er opp til deg. Velkommen til nytt skoleår! Som rektor er jeg glad for at akkurat du valgte

Detaljer

Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget s. 13 Skolemiljøutvalget s. 13 Elevrådet s. 13 & 25-27

Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget s. 13 Skolemiljøutvalget s. 13 Elevrådet s. 13 & 25-27 1 2 Innholdsfortegnelse Pedagogisk plattform s. 2 Skolerute for skoleåret 2012-13 s. 4 Arbeid mot rus og mobbing s. 5 Gratis læremidler s. 6 Bærbar PC s. 6 Bruk av data i videregående skole i Buskerud

Detaljer

2013/2014. Skolehåndbok 2013/2014 1

2013/2014. Skolehåndbok 2013/2014 1 2013/2014 2013/2014 1 Innhold Velkommen s. Visjon Læringsplakaten Skolerute Timeoppsett Læremidler Skoleskyss Fraværsreglene Viktige frister Stipend Valg av matematikk Valg av programfag VG2 Valg av programfag

Detaljer

Innhold. Studietilbud på Holmestrand videregående skole 4. Skolens ledelse og administrasjon...5. Skolens støttefunksjoner 6

Innhold. Studietilbud på Holmestrand videregående skole 4. Skolens ledelse og administrasjon...5. Skolens støttefunksjoner 6 2 3 Innhold Studietilbud på Holmestrand videregående skole 4 Skolens ledelse og administrasjon...5 Skolens støttefunksjoner 6 Faglige pedagogiske kontakter...7 Kontaktlærere 2015-2016 8 Skolens satsningsområder

Detaljer

Meldal videregående skole. Skoleåret 2013-2014

Meldal videregående skole. Skoleåret 2013-2014 Meldal videregående skole Skoleåret 2013-2014 B Fax 72 49 52 01 Bygg- og anleggsfag Medier- og kommunikasjon Helse- og oppvekstfag Teknikk og industriell produksjon Side 2 ORIENTERING TIL NYE OG "GAMLE"

Detaljer

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE E L E V H E F T E Skoleåret 2012/2013 Tlf. 73 98 70 00 Fax. 73 98 70 01 E-mail: postmottak.malvik@stfk.no Web.adr.: http://www.malvik.vgs.no Side 1 av 36 Innhold side 3 Hilsen

Detaljer

Informasjonshefte elever. Skoleåret 2014/15

Informasjonshefte elever. Skoleåret 2014/15 Informasjonshefte elever Skoleåret 2014/15 INNHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL ASKIM VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEÅRET 2014/2015... 2 SKOLENS ULIKE BYGNINGER... 3 VÅRE HUSREGLER... 4 «DEN GODE TIMEN»... 5 GOD

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2013 6 Skolerute våren 2014 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

Velkommen til Holmestrand videregående skole

Velkommen til Holmestrand videregående skole Velkommen til Holmestrand videregående skole For elever Dette skrivet inneholder informasjon om videregående opplæring og om skolen. Et godt arbeids- og læringsmiljø Den viktigste forutsetningen for god

Detaljer

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Innhold Velkommen til skolen... 4 Presentasjon av skolen... 5 Opprettelse... 5 Basis og verdigrunnlag... 5 Skolens formål... 5 Forstanderskapet... 5 Styret...

Detaljer

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE E L E V H E F T E Skoleåret 2015/2016 Tlf. 73 98 70 00 E-mail: postmottak.malvik@stfk.no Web.adr.: http://www.malvik.vgs.no Side 1 av 20 Innhold side 3 Hilsen fra rektor 4 Ordensreglement

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2014 6 Skolerute våren 2015 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole ELEVBOK 2010/2011 * Malakoff videregående skole Dyreveien 9, Postboks 398 1502 Moss Telefon 69 24 22 00 - Faks 69 24 22 01 E-post: malakoff.vgs@ostfoldfk.no 1 Innholdsfortegnelse Side Til elevene fra rektor...

Detaljer

Digital skolehverdag ved de videregående skolene i Hedmark 2011

Digital skolehverdag ved de videregående skolene i Hedmark 2011 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Digital skolehverdag ved de videregående skolene i Hedmark 2011 Informasjon til elever og foresatte skoleåret 2011-12 MAI 2011 Layout: Hanne Grytbakk, Serviceavdelingen Innhold Bruk

Detaljer