Public 360 En helhetlig løsning for moderne e-forvaltning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Public 360 En helhetlig løsning for moderne e-forvaltning"

Transkript

1 Public 360 En helhetlig løsning for moderne e-forvaltning En standardløsning for saksbehandling, dokumenthåndtering og arkiv bygget på Microsoft SharePoint og Office, som legger til rette for en effektiv og åpen digital forvaltning, samhandling og publikumsdialog

2 Public 360 Effektiv og sikker informasjonshåndtering i offentlige virksomheter Statlig forvaltning, fylker og kommuner kan være veldig forskjellige, samtidig som de ofte må forholde seg til de samme utfordringene. Behovet for å effektivisere virksomhetsprosesser og sikre god håndtering av virksomhetskritisk informasjon er stort, og den service som gis til innbyggere, virksomheter og myndigheter må bli enklere og bedre. Fokuset på selvbetjening, e-tjenester og e-demokrati i det offentlige rom skaper nye muligheter for optimalisering av tjenester og en mer effektiv ressursbruk - i en tid der publikum og politikere forventer transparens, åpenhet og innsyn i beslutninger og beslutningsgrunnlag. Web 2.0, verktøy for sosial nettverksbygging og samhandling og ikke minst fremveksten av nye mobile arbeidsflater som ipad og smarttelefoner, er i ferd med å endre måten offentlige virksomhetet forvalter og deler informasjon. Public 360 kombinerer elektronisk dokumenthåndtering, saksbehandling og arkiv med smart funksjonalitet for samhandling, relasjonshåndtering og virksomhetsstyring. Public 360 er bygget på Microsoft SharePoint og er tett integrert med det kjente brukergrensesnittet i Microsoft Office, noe som skaper en unik plattform for Enterprise Content Management (ECM) og samhandling. Public 360 er en fremtidsrettet løsning utviklet for å møte offentlige virksomheters behov for effektiv og sikker håndtering av dokumenter, saker og informasjon. Public 360 skaper god elektronisk samhandling og kunnskapsdeling, internt og eksternt og legger til rette for bedre serviceytelse gjennom effektivisering og automatisering av prosesser for saksbehandling, informasjonshåndtering og informasjonsdeling. Løsningen spiller en sentral rolle i å skape en mer åpen forvaltning og en levende demokratisk prosess. -Ved hjelp av Public 360 ønsker vi å øke kvaliteten på saksbehandlingen. Dette oppnås gjennom muligheten til økt belysning av de enkelte saker som er til behandling, bedre forutsigbarhet i saksbehandling, samt at det blir enklere å følge opp saksbehandlingen på en god måte. Anne Grethe Tangnæs, Helse Sør-Øst RHF Mange muligheter i Public 360 Public 360 understøtter mange forskjellige virksomhetsprosesser innen offentlig forvaltning, blant annet: saksbehandling dokumenthåndtering arkivering håndtering av kontrakter og styrende dokumenter høringsprosesser e-posthåndtering møteadministrasjon prosjektarbeid og samhandling internettpublisering e-forvaltning Public 360 er en out-of-the-box standardløsning tilpasset offentlig forvaltning og som gjennom mer enn 25 år har blitt utviklet og optimalisert i tett samarbeid med våre kunder. Med en arkitektur for åpen og enkel integrasjon mot andre systemer, samt støtte for mobile enheter som ipad og Tablet PC, får virksomheten en fleksibel og moderne løsning som gjør hverdagen enklere og mer effektiv for de ansatte.

3 Public 360 er en bransjeløsning for dokumenthåndtering, saksbehandling og arkivering i offentlige virksomheter som understøtter fremtidens krav til en effektiv og sikker e-forvaltning.

4 Public 360 Standard bransjeløsning for offentlig forvaltning Software Innovation har en stor R&D-avdeling som består av noen av landets beste utviklere. Vi investerer hvert år kraftig i produktutvikling og har gjennom mer enn 25 år jobbet tett sammen med kunder i offentlig sektor for å kunne tilby markedets beste standard bransjeløsning for saksbehandling, dokumenthåndtering og samhandling. Public 360 understøtter en uendelig kombinasjon av brukersituasjoner. Det er derfor mulig å implementere løsninger fra den enkleste dokumenthåndtering og saksbehandling til fullblods digital forvaltning - uten å skifte system underveis. Public 360 består av en 360 kjerne der objektmodellen med 360-graders perspektiv på informasjon er utgangspunktet. Kjernen består av en rekke elementer og verktøy som sammen utgjør vår sterke tekniske plattform bygget på Microsoft SharePoint. Standardløsningen er ferdig konfigurert og dekker bransjespesifikke prosesser for dokumenthåndtering, arkivering og saksbehandling. I tillegg kommer de forskjellige modulene og integrasjonsmulighetene som tilpasses og skreddersys ulike behov og konkrete prosesser i henhold til den enkelte virksomhet. Public 360 STANDARDLØSNING FOR SAK- OG DOKUMENTHÅNDTERING Skaper en moderne digital forvaltning: NOARK 5 for journal og arkivering effektiv saksgang (Lean) integrert dokumentproduksjon moderne samhandling et viktig ledelsesverktøy internettbaserte tjenester åpen kjerne for enkel integrasjon NOARK 5 sak- og arkiv Generell dokumenthåndtering MS Outlook integrasjon MS Office integrasjon MS Office Maldesigner Dokument Sak PROSESS Formatkonvertering Prosjekt 360 Administrator Active Directory synk. 360 arbeidsflytverktøy SharePoint Site generator NATURLIGE TILVALG: Offentlig journal OEP eksport Ledelsesrapportering Presedens Historisk søk MS Search Server Express Kontakt 360 Web Services Eiendom Aktivitet SharePoint BCS web services SharePoint Records Mngmt web services Andre tilvalg Integrasjoner Datafangst Sikker sone Virksomhetssøk Kontraktshåndtering Styrende dokumenter Møte- og utvalgshåndtering Papirløse møter Plan og byggesak Politisk agenda Oppfølgingsmodul Digital signering av PDF File viewer Microsoft Dynamics CRM integrasjon WebCruiter integrasjon EasyCruit integrasjon KS NOARK 4 web services SAP integrasjon IFS integrasjon Mine saker FAST og SharePoint søk Importsenter Klient skanning Batch skanning Public 360 er bygget på Microsoft SharePoint og Office og har en fleksibel arkitektur for enkel integrasjon med fagsystemer.

5 Public 360 skaper gevinster på mange områder økt effektivisering gjennom digitalisering av virksomhetsprosesser, elektronisk samarbeid og informasjonsdeling bedre og raskere service gjennom effektiv saksstyring, enkel tilgang til informasjon, automatisering av oppgaver, selvbetjening, bruk av chat, web 2.0 etc en mer åpen og transparent digital forvaltning der informasjon deles med offentligheten på en sikker, enkel og effektiv måte bedre samarbeid, kunnskapsdeling og samhandling - internt, mellom forvaltninger, samarbeidspartnere og andre myndigheter bedre virksomhetsstyring og kontroll som følge av god dokumentfangst, effektiv saksstyring og sikker arkivering av e-post, dokumenter og annen virksomhetskritisk informasjon Høy gjenkjenningsgrad Vi har gjort det enkelt for våre kunder gjennom å bygge Public 360 på Microsoft SharePoint, markedets ledende plattform for produktivitet og samhandling. Public 360 er dessuten unikt integrert med Microsoft Office og Outlook. For å gjøre løsningen best tilpasset brukerne har vi valgt å anvende Microsofts grensesnitt en arbeidsflate som de fleste brukere kjenner godt. God tilgjengelighet Integrasjonen med Microsoft Office og Outlook gjør at Public 360 er tilgjengelig i kjente brukerflater. Dokumenter i Public 360 kan eksempelvis åpnes og lagres direkte fra Word, mens e-post kan lagres direkte i Public 360 via funksjonalitet i Outlook. Brukerne trenger ikke å endre sin arbeidsmåte ettersom de har funksjonalitet for dokumenthåndtering og saksbehandling tilgjengelige fra den arbeidsflaten de til daglig befinner seg. Public 360 er en totalløsning som støtter digital forvaltning hos dagens offentlige virksomheter. Enkle brukergrensesnitt og kjente arbeidsflater Public 360 er utviklet med et sterkt brukerfokus og er svært enkel å anvende. Vi har fulgt tre viktige prinsipper i utviklingen: 1. Høy gjenkjennelsesgrad alle brukerflater har velkjente Microsoft grensesnitt som de fleste brukere allerede har god kjennskap til 2. God tilgjengelighet Public 360 er tilgjengelig i de verktøyene hvor de fleste brukere allerede arbeider 3. Stor brukertilpasning funksjonalitet og brukergrensesnitt er tilpasset de ulike brukernes roller

6 Public 360 Public 360 er fullintegrert i kjente brukergrensesnitt som Microsoft Outlook, Office og SharePoint.

7 Fordelene for både bruker og virksomhet er mange: Fordeler for brukeren: Trenger ikke å forholde seg til nye brukergrensesnitt Får en naturlig og intuitiv støtte for dokumenthåndtering og saksbehandling i sin daglige brukerflate Slipper å gå inn og ut av ulike applikasjoner Får direkte og enkel tilgang til relevant informasjon uavhengig av utgangspunkt Sparer tid og får en forenklet arbeidssituasjon Fordeler for virksomheten: Sikrer at systemet brukes av alle på korrekt måte, ettersom alle brukere får en naturlig støtte i stedet for merarbeid Får et totaloverblikk med god kontroll over dokumenter og informasjon, og eliminerer dobbeltlagring eller tap av informasjon Understøtter lover og regler for informasjonshåndtering Opplæringsbehovet for nyansatte er minimalt Oppnår kortere saksbehandlingstid og en mer effektiv administrasjon med kostnadsbesparelser som resultat

8 Public 360 Offline tilgang Public 360 s sterke tekniske plattform støtter offline tilgang til dokumenter, noe som gir store fordeler for brukere på farten. Endringer som gjøres i dokumentene synkroniseres da automatisk når brukeren igjen er online. Støtte for mobile enheter Public 360 har en smart og effektiv løsning for papirløse møter som hjelper møtedeltakere med å få kontroll over dagsorden, sakspapirer og relaterte dokumenter. I stedet for bunker med sakspapirer, kan deltakeren hente opp og lese alle møtedokumenter digitalt via ipad eller tablet PC. Brukeren kan blant annet navigere mellom saker, registrere og dele merknader og søke opp dokumenter og saker. I tillegg gjør den digitale møteadministrasjonen møtesekretærens arbeid enklere og raskere gjennom eliminering av trykking, kopiering og fysisk distribusjon av møtedokumenter. Stor brukertilpasning Med Public 360 får ulike medarbeidere et skreddersydd system tilpasset sin arbeidsrolle. Arkivaren, saksbehandleren, møtesekretæren og lederen har tilgang til ulik funksjonalitet og informasjon tilpasset sine spesifikke behov. Hver bruker får i Public 360 et digitalt skrivebord med direkte tilgang til ønsket informasjon. Det kan for eksempel være dokumenter under arbeid, åpne saker, saker til overvåking, aktiviteter som skal gjennomføres, nyheter, statistikk etc. Brukerne kan enkelt tilpasse sine skrivebord etter egne behov. Det innebærer at all relevant informasjon finnes samlet på et sted når brukeren åpner Public 360. På denne måten slipper brukeren å bruke tid på å lete. -Brukeropplevelse og motivasjon var viktige aspekter ved innføring av Public 360. De ansatte skal kunne fokusere på fag, ikke på IKT. Med Public 360 får de en tilpasset arbeidsflate hvor det er enkelt å kjenne seg igjen og som gjør hverdagen mer produktiv. Øystein Windingstad, Oppland fylkeskommune Et årlig forbruk på A4-ark og en miljøforurensning på 113 tonn CO² årlig er historie nå som byrådet og bystyret i Bergen har gått over til papirløs behandling av politiske saker i 360 på tablet PC. Vidar Aspunvik, Bergen kommune

9 Et 360 graders perspektiv på informasjon De fleste oppgaver i virksomheten kan relateres til sentrale objekter som saker, dokumenter, prosjekter, møter, oppgaver eller personer. I Public 360 er det mulig å bevege seg mellom objekter i løsningen uten å miste overblikk, for eksempel oversikt over hvilke dokumenter som inngår i ulike saker, hvilke kontakter som er involvert i et spesifikt prosjekt, hvilke saker som er knyttet til en spesifikk kontakt etc. Brukeren får på denne måten et 360 graders overblikk over all informasjon og har alltid direkte tilgang til relevante data. Dette skaper stor fleksibilitet i arbeidet. Sak Prosjekt Prosess Kontakt Sikker arkivering av virksomhetskritisk informasjon Med Public 360 som NOARK-5 arkivkjerne får virksomheten en fleksibel og velprøvd arkivløsning som sikrer at dokumentasjon bevares for fremtiden, og som sørger for enkel dokumentfangst fra fagsystemer. Public 360 hjelper offentlig forvaltning med å imøtekomme krav om lagring og klassifisering av e-post, papirdokumenter og elektroniske dokumenter i ett felles digitalt arkiv og sikrer dermed en felles virksomhetshukommelse. -Med 360 har vi fått bedre kontroll på dokumentene; alle er lagret ett sted, på en helhetlig måte. Informasjonsdelingen er mye enklere, og vi er ikke avhengig av enkeltpersoner når vi skal finne igjen dokumenter. Saksbehandlingen har blitt etterrettelig og sporbar, og har generelt høyere kvalitet. Elsa Aaquist Storeng, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Dokument Aktivitet Eiendom I Public 360 s unike objektmodell er all informasjon knyttet sammen for enkel tilgang og god søkbarhet.

10 Public 360 Enkel e-posthåndtering For mange virksomheter er e-post den viktigste kommunikasjonskanalen. I Public 360 kan utgående og innkommende e-post enkelt registreres ved at de dras over i mapper eller gjennom en kort dialog. Informasjon og metadata fra e- postmeldingen følger automatisk med inn i Public 360 og e- posten knyttes eksempelvis til relevante saker, prosjekter eller kontakter, noe som bidrar til rask gjenfinning og oversikt over all e-post-kommunikasjon. Arkivaren Med Public 360 får arkivaren en naturlig støtte for sitt arbeid og en skreddersydd løsning for sin rolle. Public 360 er laget for å håndtere en prosessorientert arkiveringsplan. Det innebærer at arkivaren kan leve opp til virksomhetens forventninger i en moderne og velfungerende arkivarfunksjon. Integrasjonen mellom Public 360 og Outlook knytter e-post, kalender og dokumenthåndtering sammen i én felles løsning der virksomheten får kontroll over informasjon som tidligere lå ustrukturert i e-postmapper og kalendere. En komplett NOARK-5-godkjent løsning som sørger for god dokumentfangst fra ulike fagsystemer, sikker arkivering og en felles virksomhetshukommelse i henhold til arkivstandarder. Slik understøttes arkivarens arbeid: Arkivaren arbeider i samme system som virksomhetens saksbehandlere, noe som skaper god kommunikasjon og informasjonsdeling Manuelt papirarbeid forsvinner Saksbehandler og øvrig personell kan kun utføre de oppgaver som organisasjonen har bestemt og tillatt via den fleksible løsningen for tilgangsstyring Enkel registrering, arkivering, fordeling og søk på oppgaver og saker Innkommende oppgaver via e-post kan registreres automatisk, direkte i Outlook Funksjonalitet for masseoppdatering av dokumenter og saker Enkel skanningsløsning Ferdigutviklede rapporter, f.eks postliste, og mulighet for å lage egne rapporter Mange overvåkings- og varslingsmuligheter Støtte og regelverk ved lukking av saker Informasjon lett tilgjengelig og mange søkemuligheter, selv på filnivå

11 Effektiv saksbehandling Public 360 er et verktøy for å understøtte og effektivisere alle typer saksbehandling. Public 360 benyttes både i avanserte løsninger som helautomatiserer behandling av søknader og Saksbehandleren Public 360 er mye mer enn støtte for saksbehandling. Det er et komplett system for saksbehandling som støtter saksbehandlingsprosessen fra start til slutt. Med Public 360 kan saksbehandleren håndtere saksbehandlingen direkte i systemet med 360 graders overblikk over all informasjon som verktøy for behandling av saker som krever manuell vurdering, utredning og samarbeid mellom personer og organisasjonsenheter. Løsningen støtter hele saksforløpet og arbeidsflyten mellom saksbehandlere og andre involverte, og tilpasses saksgang og arkivstruktur hos den enkelte virksomhet. Styringsreolen i Public 360 gir et godt overblikk over status, saksmengde og ressursbruk. -I Public 360 har saksbehandler en tilpasset, rollebasert arbeidsflate med oversikt over status og fremdrift på saker. Både kontaktinformasjon, dokumentasjon fra kunde og tredjepart, kundens saker og dokumenter er samlet på et sted med rask og enkel tilgang for saksbehandler. Morten Ødelien, Lånekassen Slik understøttes saksbehandlerens arbeid: Enkelt å utføre daglige arbeidsoppgaver, som håndtering av saker, dokumenter og kontakter Direkte tilgang til saksinformasjon, kontaktdetaljer og informasjon om aktiviteter som planlegges og gjennomføres Automatisk tildeling av saker, basert på f.eks kvalifikasjon og tilgjengelighet Saker kan kategoriseres og konfigureres slik at lignende saker eller lovgrunnlag kan søkes opp i relevante kunnskapsdatabaser God e-posthåndtering og enkel kommunikasjon med innbyggere, virksomheter og andre gjennom den sømløse Outlook-integrasjonen Oversikt over pågående saker presenteres automatisk på skrivebordet, noe som gjør at tid som brukes på å lete etter informasjon reduseres Overvåkningsfunksjon for varsling på frister og oppgaver Gode søkemuligheter gjør det raskt og enkelt å finne ønsket informasjon, selv på filnivå Enkel forberedelse av saker som skal tas opp i styrer, utvalg og råd Papirløs saksbehandling i møter, via ipad eller Tablet PC Selvbetjeningsløsninger som Min Side effektiviserer saksbehandling og kommunikasjon med publikum Direkte dialog med innbyggere, næringsliv og andre gjennom bruk av chat Office Communicator og LYNC

12 Public 360 Lederen Med Public 360 er det enkelt å få oversikt over hele avdelingens arbeidssituasjon gjennom lister og oversiktsbilder på skrivebordet. Listene kan eksporteres til Excel og informasjon kan hentes ut og presenteres i formaliserte rapporter laget i Microsoft Reporting Services. En åpen forvaltning Public 360 er en løsning som hjelper virksomheten med å stille informasjon til rådighet for publikum, enten det er mulighet for innsyn i vedtak eller pågående saksbehandling, behov for å tilby selvbetjeningstjenester som for eksempel mottak av elektroniske søknader og forespørsler, eller demokratisk deltakelse i beslutningsprosesser. Med sin åpne arkitektur kan Public 360 enkelt integreres i internettportaler med sikkerhetsløsninger og smart funksjonalitet for datafangst og publisering. Som leder får du svar på spørsmål som: Hvordan ser avdelingens arbeidsbelastning ut? Hvordan er arbeidet fordelt mellom ulike saksbehandlere? Hvor mange pågående og avsluttede saker har vi i avdelingen? Hvilken fremdrift ser vi innenfor en gitt tidsperiode og hvordan ser situasjonen i forhold til tidligere? Slik understøttes lederens arbeid: Gjennom arbeidslister på skrivebordet kan lederen få direkte tilgang til oppdatert informasjon om avdelingens situasjon, uten å bruke tid på å generere rapporter eller søke opp informasjonen selv Oversikt over og direkte tilgang til dokumenter som skal godkjennes elektronisk Automatiske overvåkingsfunksjoner frigjør tid og sikrer at ingenting havner mellom stolene Ujevn arbeidsfordeling identifiseres raskt og saker kan lett omfordeles Fullt overblikk over hele saksbehandlingsprosessen skaper rom for effektiviseringer Papirløs møter med tilgang til dagsorden, saker og dokumenter fra ipad eller Tablet PC Selvbetjening og e-tjenester Gjennom sikker identifisering, for eksempel e-legitimasjon, kan innbyggere og næringsliv få direkte tilgang til informasjon om saker og status Min Side. Dette øker mulighetene for selvbetjening, noe som frigjør ressurser og bedrer service. Ved bruk av e-tjenester kan deler av saksbehandlingen og informasjonshåndteringen automatiseres og presenteres for saksbehandleren direkte i Public Et av målene med Public 360 er å øke selvbetjeningsgraden slik at det meste av saksbehandlingen skjer automatisk. Gjennom nettsøknad på Dine sider fra kundeportal kan bruker legge inn søknader via internett og få elektronisk svar uten at det nødvendigvis har vært en saksbehandler inne i bildet. Morten Ødelien, Lånekassen

13 God samhandling I Public 360 er det mulig å koble virtuelle arbeidsrom til ulike prosjekter og saker. Det kan brukes som et samarbeidsrom eller for kommunikasjon og oppfølging mellom ulike prosjektdeltakere, både internt i organisasjonen og med eksterne parter. I disse arbeidsrommene er det enkelt å samarbeide om dokumenter, fordele oppgaver, dele kalender, opprette diskusjonsforum, wikis etc. -Public 360 er et verktøy som hjelper oss med å nå målet om å være en lærende organisasjon. Løsningen tillater oss å dele dokumenter og informasjon på tvers av personer og avdelinger og sikrer at viktige data er lagret og ikke går tapt for fremtiden. Petter Kolstad, Oppland fylkeskommune Møtesekretæren Med Public 360 får møtesekretæren en totalløsning for effektiv og papirløs møteadministrasjon. Møtesekretæren kan enkelt være til støtte i den politiske beslutningsprosessen og håndtere administrasjon av styrer, råd og utvalg, møtedeltagere, aktuelle saker og dokumenter. Slik understøttes møtesekretærens arbeid: I Public 360 har møtesekretæren alltid et aktuelt bilde og en god oversikt over saker som skal være med i et møte Public 360 genererer enkelt innkallinger, protokoller og utdrag fra protokoller Gjennom den papirløse løsningen for møteadministrasjon slipper møtesekretæren å bruke tid på utskrifter, kopiering og utsendelse av papirdokumenter Enkel håndtering av informasjon om møtedeltageren Enkelt å bordlegge og remittere saker Webpublisering av møtevedtekter Software Innovation har utviklet en unik løsning for papirløs møteadministrasjon bygget på Microsoft OneNote, der saksbehandling gjennomføres papirløst med Tablet PC eller ipad.

14 Public 360 Public 360 i et nøtteskall Public 360 er en fleksibel løsning med rik funksjonalitet. Noen av egenskapene som gjør Public 360 unik på markedet er: Mer enn et klassisk saksbehandlings- og dokumenthåndteringssystem Er en helhetlig og fleksibel løsning som dekker et bredt spekter behov innen dokumenthåndtering, arkivering, saksbehandling og samhandling i offentlig sektor En out-of-the-box standardløsning tilpasset offentlig forvaltning og som gjennom mer enn 25 år har blitt utviklet og optimalisert i tett samarbeid med våre kunder En beste-praksis løsning som er enkel å integrere med andre IT-/ fagsystemer Bygget på velkjent Microsoft SharePoint teknologi og integrert med Office og Outlook Brukerne trenger ikke lære seg nye brukergrensesnitt, og har i stedet naturlig støtte i de verktøyene de bruker til daglig Kan enkelt tilpasses virksomhetens prosesser og rammebetingelser Utformet for å støtte ulike brukerroller - som arkivarer, saksbehandlere, møtesekretærer og ledere Har en unik objektmodell der alle dokumenter, saker, kontakter, aktiviteter og prosjekter er direkte knyttet mot hverandre Med 360 graders overblikk og enkel tilgang til informasjon uavhengig av brukerens utgangspunkt, skapes god fleksibilitet i det daglige arbeidet Understøtter en effektiv og dynamisk saksbehandling Gjennom digitalisering og automatisering av saksbehandlingsprosesser blir hverdagen enklere og mer produktiv for saksbehandleren, samtidig som innbyggere, næringsliv og myndigheter får raskere og bedre service Sørger for sikker arkivering av virksomhetskritisk informasjon En komplett NOARK-5-godkjent løsning som sørger for god dokumentfangst fra ulike fagsystemer, sikker arkivering og en felles virksomhetshukommelse i henhold til arkivstandarder 360 Papirløse Møter er markedets mest spennende løsning for papirløse saksbehandling i møter og kan anvendes på ipad, Tablet PC og etter hvert også på smarttelefon Noen som har valgt Public 360 Utenriksdepartementet Finnmark fylkeskommune Helse Sør-Øst Norsk Pasientskadeerstatning Statnett Avinor Nittedal kommune Jernbaneverket Bergen kommune Lånekassen Oslo kommune Sarpsborg kommune Oppland fylkeskommune Integrerings og mangfoldsdirektoratet Riksrevisjonen

15 Public 360 er bygget på Microsoft SharePoint og Office og har en fleksibel arkitektur for enkel integrasjon med fagsystemer.

16 Software Innovation er et skandinavisk selskap og blant de internasjonalt ledende leverandørene av programvare for informasjonshåndtering, dokumentkontroll og saksbehandling. Med 25 års erfaring og kompetanse arbeider vi målrettet med å levere fremtidsrettede, fleksible og brukervennlige løsninger. Vi skaper god kunnskapsdeling, effektiv samhandling, virksomhetskontroll og bedre service i private og offentlige virksomheter. Våre standard bransjeløsninger er bygget på Microsoft SharePoint og Office - markedets ledende plattform for samhandling. Software Innovation AS Rolfsbuktveien 4C N-1364 Fornebu

360 for Bedrifter. 360 for Bedrifter gir SharePoint forretningskritisk ECM-funksjonalitet

360 for Bedrifter. 360 for Bedrifter gir SharePoint forretningskritisk ECM-funksjonalitet En standard løsning for dokument- og informasjonshåndtering i SharePoint som gir kontroll over informasjon, god kunnskapsdeling og effektive prosesser 360 for Bedrifter gir SharePoint forretningskritisk

Detaljer

Public 360 for Kommuner og Fylkeskommuner

Public 360 for Kommuner og Fylkeskommuner Public 360 for Kommuner og Fylkeskommuner er en unik standardløsning for saksbehandling, dokument-håndtering og arkiv for kommuner og fylkeskommuner, bygget på Microsoft Share- Point og Office. Løsningen

Detaljer

ephorte5 Saksbehandling og arkiv gjort enkelt ephorte hjelper deg med å bruke, styre og dele virksomhetens dokumenter gjennom hele deres levetid

ephorte5 Saksbehandling og arkiv gjort enkelt ephorte hjelper deg med å bruke, styre og dele virksomhetens dokumenter gjennom hele deres levetid Saksbehandling og arkiv gjort enkelt ephorte hjelper deg med å bruke, styre og dele virksomhetens dokumenter gjennom hele deres levetid 2 Saksbehandling og arkiv gjort enkelt Ledere og saksbehandlere som

Detaljer

Funksjonell løsningsbeskrivelse. Business 360. 4.1 Servicepack 3

Funksjonell løsningsbeskrivelse. Business 360. 4.1 Servicepack 3 Funksjonell løsningsbeskrivelse Business 360 4.1 Servicepack 3 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Business 360 - innhold... 4 2. 360 I FORSKJELLIGE GRENSESNITT... 5 3. 360 ELEMENTER... 6

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2017

Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Digitaliseringsstrategi 2014-2017 2 Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Innhold Innledning: Digitalisering gir bedre tjenester... 3 1. Tverrsektorielle områder... 4 1.1 Digital dialog... 5 1.2 Strategisk

Detaljer

Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Prosjekt: Felles Noark-5 basert løsning Dokumenttittel: Sluttrapport

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold Bedre prosjekthå ndtering med metådåtå M-Files går langt utover bare enkel dokumenthåndtering. Den unike arkitekturen drevet av metadata lar

Detaljer

IKT som strategisk virkemiddel i Bærum kommune

IKT som strategisk virkemiddel i Bærum kommune BÆRUM KOMMUNE IKT som strategisk virkemiddel i Bærum kommune ebærum 2012 Revidert desember 2010 Oppdatert med status pr. desember 2010 Forord Bærum kommunes Strategi for anvendelse av IKT beskriver hvordan

Detaljer

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26 SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen Versjon 1.0 2012-10-26 EKOR AS Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo www.ekor.no post@ekor.no Telefon: 901 14 042 org.nr. 989 466 852

Detaljer

Analyserapport Utarbeidet for: NTNU IT Kontaktperson: Forfatter: Carl-Fredrik Sørensen og Steivor Bjarghov Versjon: 03.07.2012

Analyserapport Utarbeidet for: NTNU IT Kontaktperson: Forfatter: Carl-Fredrik Sørensen og Steivor Bjarghov Versjon: 03.07.2012 Norges teknisknaturvitenskapelige universitet NTNU Enkel saksbehandling Analyserapport Utarbeidet for: NTNU IT Kontaktperson: Forfatter: Carl-Fredrik Sørensen og Steivor Bjarghov Versjon: 03.07.2012 1

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 064 Saksmappe: 2013/1269-11964/2013 Saksbehandler: Kenneth Fedog Dato: 02.04.2013 Saksframlegg IT-strategi 2013-2016 Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

De digitale suksesshistoriene 2015 Digitaliseringskonferansen

De digitale suksesshistoriene 2015 Digitaliseringskonferansen De digitale suksesshistoriene 2015 Digitaliseringskonferansen Kandidatliste Husbanken «esøknad for bostøtte...2 Kystverket «SafeSeaNet - meldingssystem for skipsfarten»...3 KS «SvarUt»...4 Skatteetaten

Detaljer

IKT-STRATEGI 2014-2017

IKT-STRATEGI 2014-2017 SAMMENDRAG Med IKT skal vi bidra til gode tjenester for innbyggere og næringsliv. Vi skal være til stede på viktige lokale og nasjonale arenaer for IKT. Vi skal gå foran som en av landets ledende kommuner

Detaljer

DIGITALISERINGSSTRATEGI

DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 DIGITALISERINGSSTRATEGI Fornye, forenkle, forbedre 1 INNHOLD 2 INNLEDNING... 2 2.1 BAKGRUNN... 2 2.2 KOMMIT-PROGRAMMET... 2 2.2.1 PROGRAMMETS VISJON... 2 2.3 STATUS... 4 2.4... 6 2.4.1 HOVED...

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

Kommunikasjon og IKT-strategi Plan for Rygge kommune 2013-2016

Kommunikasjon og IKT-strategi Plan for Rygge kommune 2013-2016 Kommunikasjon og IKT-strategi Plan for Rygge kommune 2013-2016 Innledning IKT som strategisk verktøy Kommunikasjon og IKT-strategi er et overordnet dokument som beskriver hvordan Rygge kommune skal utnytte

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE MARS 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

IKT-Strategi for perioden 2011-2014 IKT-strategi for perioden 2011-2014

IKT-Strategi for perioden 2011-2014 IKT-strategi for perioden 2011-2014 28. april 2011 [IKT-STRATEGI FOR PERIODEN 2011-2014] 2011 IKT-Strategi for perioden 2011-2014 IKT-strategi for perioden 2011-2014 Eirik Wasmuth Sirdal kommune 28.04.2011 Sirdal kommune Forord 0 Forord

Detaljer

Visjon, ambisjon og strategi

Visjon, ambisjon og strategi Visjon, ambisjon og strategi Felles kommunal IKT-arkitektur for Plan, bygg og geodata Juni 2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse

Detaljer

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice servicetorg24:7 Bli best på kundeservice Servicetorg24:7 fra Sem & Stenersen Prokom De fleste kommunene har behov for en mer systematisk måte å registrere og følge opp henvendelser på. Bedre håndtering

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram Innholdsfortegnelse Forord 3 Sammendrag 4 1 Digitalisering for bedre tjenester og mer effektiv ressursbruk 6 2 Strategiske valg for fremtidens

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D A RKIVRÅD O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D 1 / 1 4 Funksjonsbasert klassifikasjon Arkivering fra sosiale medier Arkivar og nyutdannet Standardisert arkivdanning gir forretningsverdi Beredskap

Detaljer

Frihet og fleksibilitet på dine vilkår!

Frihet og fleksibilitet på dine vilkår! Frihet og fleksibilitet på dine vilkår! EPiServer er en enkel, effektiv og fleksibel plattform et klokt valg for alle som vil bruke nettet som en kvalitetssikker og forretningskritisk informasjonskanal.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG STAVANGER KOMMUNE JANUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng Rogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer

SPIN nytt intranett. SN Power har hatt et intranett basert på SharePoint 2007 og så behovet for å lansere et nytt basert på SharePoint 2010.

SPIN nytt intranett. SN Power har hatt et intranett basert på SharePoint 2007 og så behovet for å lansere et nytt basert på SharePoint 2010. SN Power SN Power er et datterselskap av Statkraft som investerer i fornybar energi. Selskapet eier vannkraftverk og vindmølleparker i flere verdensdeler. Kravspesifisering og design av nytt intranett

Detaljer

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy?

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Eksamensoppgave i faget SOS6510 egovernment ved NTNU Kandidatnummer 10009 og 10010 2012 Innhold Innledning... 2

Detaljer