Lånekassen. Automatisert saksbehandling og straksavgjørelser. Morten Ødelien. Produkteier i LØFT Modulis Funksjonell arkitekt i Lånekassen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lånekassen. Automatisert saksbehandling og straksavgjørelser. Morten Ødelien. Produkteier i LØFT Modulis Funksjonell arkitekt i Lånekassen"

Transkript

1 Lånekassen Automatisert saksbehandling og straksavgjørelser Morten Ødelien Produkteier i LØFT Modulis Funksjonell arkitekt i Lånekassen 23. mai 2012

2 Lånekassen På vei fra saksbehandlerorganisasjon til kundefokusert masseforvalter med ett definert tjenestespekter.

3 Lånekassen Foresatt Elev Foresatt Elev

4 Lånekassen Tilbakemelding fra kunde - nettsidene: Kjære Lånekassen. Jeg vil bare få uttrykke beundring over hvor effektive dere nå har blitt gjennom å bygge opp en velfungerende webløsning. Jeg søkte betalingsutsettelse i går, og får svar om vedtak i min postkasse i dag. Snakk om kjapp behandlingstid og velfungerende responstjeneste. Oftest kommer respons når noen har noe negativt å utsette. Derfor syns jeg det er hyggelig å gi respons når man syns noe er bra. Ha en fin dag.

5 Lånekassen Regjeringen lanserte digitaliseringsprogrammet «På nett med innbyggerne» i april 2012 Stoltenberg profilerer digitaliseringsprogrammet ved hjelp av Lånekassen

6 Agenda Lånekassen og Modulis prosjektet Automatisert saksbehandling i Lånekassen Viktige faktorer i Lånekassens automatiseringsarbeid Hvorfor vi ikke oppnår 100% automatisering

7 Lånekassen - Gjør utdanning mulig! - Lov om Utdanningsstøtte - Sikre like muligheter til utdanning - Sikre samfunnet og arbeidslivet tilgang på kompetanse - Sikre utdanning under tilfredsstillende forhold / sikre effektivt studiearbeid

8 Lånekassens nøkkeltall Hovedtall aktive kunder I overkant av 300 ansatte Nesten tilbakebetalere, totalt 119 MRD i fordringer søknader om utdanningsstøtte og betalingslettelser Nettbesøk 5,6 millioner besøk på 2,6 millioner besøk på kundeportalen Dine Sider «inntrykk» pr dag Tildeling Hvert år søker om lag om utdanningsstøtte Det blir årlig gitt mer enn 20 milliarder i utdanningsstøtte 91 % bruker nettløsning 64 % av tildelingssakene blir maskinelt behandlet Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for tildelingssaker er 8 dager

9 Lånekassen Fokus!!! «Hvor skal vi gå i dag?» spurte Kristoffer Robin. Ole Brumm: «Ingen steder.» Og så gikk de dit. For å lykkes med omstilling og videreutvikling må en ha : tydelig fokus klare prioriteringer definert retning

10 Lånekassen Gjør utdanning mulig! Oppfattet som den mest moderne offentlige etat Fornøyd på første forsøk Digitalt førstevalg Utdanne eborgere Levere informasjon om seg selv ett sted

11 Føringer fra Stortinget LØFT = Lånekassens Ønskede Fremtid Gjennom Stortingsmelding nummer 12 ( ) legger Regjeringen nye kvalitetskrav til grunn for forvaltningen av utdanningsstøtten: informasjon og tilgjengelighet fleksibilitet effektivitet sikkerhet LØFT programmet, modernisering og effektivisering LØFT Modulis, utskifting av IKT-systemet gjennom 3 faser

12 Ledelse av endringsarbeidet Ledelse i Lånekassen kundeorientert prosessorientert feedback sløyfe for effektivisering

13 Lånekassens modernisering Redusert antall ansatte med 70 Økt kundemassen med Antall henvendelser er redusert fra til Behandlingstid er redusert fra 24 dager til 8 dager Men hvorfor kan den ikke være 5 minutter? Sykefravær er redusert Stor andel av LØFT Modulis (IT-prosjektet) er dekket av Lånekassens egen effektiviseringsprosess!

14 Lånekassen LØFT Modulis Nye systemløsninger for Saksbehandling og Låneforvaltning Fokus på automatisert masseforvaltning Særdeles sensitiv kundegruppe

15 Arkitekturføringer Standardkomponenter der det er kosteffektivt og modne teknologier Effektiv og fleksibel drift, vedlikehold og videreutvikling Tjenesteorientering, modularisering og lagdeling Helhetlig løsningsutforming og integrasjon Høy ytelse og fleksibel skalerbarhet Bygget for Internetteksponering og eksterne brukere Sikkerhet, sporbarhet og kontroll i samsvar med lover og forskrifter Håndtering av store volumer av historiske data og mekanismer for sanering av data

16 Digitalisering - automatisering Skill mellom: digitalisering automatisering automatisering av alle ledd i en prosessen Husk at: det er enklere å digitalisere enn automatisere det er enkelt å automatisere, hvis man kan utelate enkelte ledd i prosessen det krever så «uendelig» mye mer å automatisere alle ledd i en prosess det er så «uendelig» mye mer effektivt å helautomatisere prosesser Lånekassen: «Vedtak fattet - urørt av menneskehender» - det er automatisering i Lånekassen Automatiseringsgraden er mer enn 60%

17 Modulis modellen? Foresatt Elev Foresatt Elev Sikker pålogging Ansatt på lærested Saksbehandler i Lånekassen Digital postkasse & Signering Informasjon i saken - Kundens søknad - Kundens «Kontrakt» - Kundens «Privatpersoninformasjon» - 3 parts data (Lærested, NAV, Skatt, Folkeregister, Vigo, Norkart, Nets, ) - Kodeverk (satser, tekster) Dokumentere - Kundesak (Noark) - Kundens søknad - Saksgrunnlag - Kundevedtak - Annen korrespondanse - Oppdatert «Kontrakt» - Logg

18 Automatisering i Lånekassen Definert tjenestespekter (Sakstyper og ordninger) Strukturerte arbeidsprosesser Sikker pålogging (Nivå3 og Nivå 4) Elektronisk signering (Nivå 4/PKI (høst -12)) Strukturert lagring i Noark løsning (meta/dokument) Strukturert lagring av kundens historikk Sikker postkasse til kunde Tilgang til strukturert 3 parts informasjon Strategi for håndtering av sensitiv informasjon (soning, sykdom) Strategi for håndtering av lokaliserende informasjon (fortrolig og strengt fortrolig adresse) Regelfortolkning

19 Eksempel: NAV grensesnitt Produktet Rentefritak (sakstype) - Arbeidsavklaringspenger (AAP) (ordning) Før: Kunde søker om Rentefritak i Nettsøknad Automatisert opprettelse av sak, lagring av søknad, opprettelse av oppgave til saksbehandler Kunde ettersender dokumentasjon Saksbehandler leser dokumentasjon Saksbehandler registrerer dokumentasjon Automatisert prosess fortsetter Vedtak fattes og kunde informeres Automatiseringsgrad = 0% Nå: Kunde søker om Rentefritak i Nettsøknad Automatisert opprettelse av sak og lagring av søknad Kall til NAV med retur av strukturert informasjon Maskinell regelbehandling Vedtak fattes og kunde informeres Automatiseringsgrad = høy!

20 Eksempel: Automatisering reduserer kundehenvendelser Automatisering gir entydig kundeinformasjon «Klart språk» - feedback på kundehenvendelser Analysere henvendelser Volumer, effekt av endringer Kan «maskinelle» tekster forbedres? Tekster justeres Maskinelt produsert kundeinformasjon: Alle aktuelle kunder får «siste versjon» av budskapet Manuelt produsert kundeinformasjon: Gir spisset informasjon, men hvordan sikre at alle gir «siste versjon» av budskapet?

21 Eksempel: Rykte om utsatt betaling av studiestøtte Særdeles sensitiv kundegruppe Automatisert løsninger må være robuste! Rykter telefonhenvendelser på en dag!

22 Eksempel : Fastrenten stuper Masseforvaltning, store volumer søknader på svært kort tid Mottak av søknad fra nettsøknad Saksbehandlet maskinelt og manuelt Dokumentert og lagret Vedtak fattet Svar effektuert Kunde informert

23 Utfordring # 1: Regelverksfortolkning Lånekassen

24 Utfordring # 1: Regel Bostipend 17-1 og 17-2 tilskudd til bokostnader med kr per måned som ikke bor hos foreldrene avstanden mellom foreldrehjemmet og skolen er 40 km eller mer eller reisetiden er tre timer eller mer samlet per dag Søkeren skal kunne følge den undervisningen som er fastsatt i den ordinære timeplanen. Reisetiden blir regnet etter de ruteavgangene som er aktuelle. Det blir tatt hensyn til gangtid og ventetid underveis. Gangtiden blir regnet med 15 minutt per km. Ventetiden før og etter ordinær skoletid blir regnet med i reisetiden. Individuelle opplegg godtas ikke som en del av den ordinære timeplanen. Det kan ikke tas hensyn til trening og aktiviteter som kommer i tillegg til den ordinære læreplanen, selv om de kan fremstå som nødvendige for å gjennomføre utdanningen (lekser/trening/øving på instrument og lignende). Søkere som bor borte bare noen dager i uken, og som ellers fyller vilkårene for bostipend, kan få bostipend dersom det dokumenteres at vedkommende må leie hybel og betaler husleie for hele uka/måneden. Dersom dette er dokumentert, kan fullt bostipend gis. Selv om foreldrehjemmet til søkeren ligger mindre enn tre timers reisetid tur-retur/40 km reiseavstand en vei fra lærestedet, kan det bli gitt bostipend når: rutetidene er slik at søkeren ville ha kommet for sent til den reglementerte undervisningen dersom han skulle ha bodd hjemme søkeren må bo borte på grunn av særlig vanskelig kommunikasjon (gjelder også om det er vanskelig bare deler av året). Bostipend kan også gis når søkeren må bo utenfor foreldrehjemmet på grunn av andre særlige forhold av personlig eller sosial karakter

25 Erfaringer Lånekassen

26 Hvorfor vi ikke oppnår 100% automatisering Regelverket begrenser automatiseringen Automatiseringsgraden = politisk valg Automatisering og effektivitet eller Regelverket som politisk styringsredskap! Regelverket er virkemiddel Sikre like muligheter til utdanning Sikre samfunnet og arbeidslivet tilgang på kompetanse Sikre utdanning under tilfredsstillende forhold / sikre effektivt studiearbeid

27 Morten Ødelien

Årsrapport 2013. Statens lånekasse for utdanning. Årsrapport 2013. Dato: 26.02.2014 Versjon: 1.0 Arkivref: 201102135

Årsrapport 2013. Statens lånekasse for utdanning. Årsrapport 2013. Dato: 26.02.2014 Versjon: 1.0 Arkivref: 201102135 Årsrapport 2013 Dato: 26.02.2014 Versjon: 1.0 Arkivref: 201102135 Årsrapport 2013 Statens lånekasse for utdanning Årsrapport 2013 Lånekassen Side 1 av 32 Innhold 1. Ledelsens årsberetning... 3 2. Introduksjon

Detaljer

Årsrapport 2013. Statens lånekasse for utdanning. Årsrapport 2013. Dato: 26.02.2014 Versjon: 1.0 Arkivref: 201102135

Årsrapport 2013. Statens lånekasse for utdanning. Årsrapport 2013. Dato: 26.02.2014 Versjon: 1.0 Arkivref: 201102135 Årsrapport 2013 Dato: 26.02.2014 Versjon: 1.0 Arkivref: 201102135 Årsrapport 2013 Statens lånekasse for utdanning Årsrapport 2013 Lånekassen Side 1 av 32 Innhold 1. Ledelsens årsberetning... 3 2. Introduksjon

Detaljer

Sluttrapport for LØFT-programmet:

Sluttrapport for LØFT-programmet: Sluttrapport for LØFT-programmet: Fornyelsen i Lånekassen 2004 2015 Innhold 1. Bakgrunn...6 1.1. Dette er Lånekassen nøkkeltall...6 1.2. Dette er LØFT...6 1.3. Lånekassens formål, hovedmål og visjon...7

Detaljer

ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN

ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN UTGIVER: Statens lånekasse for utdanning Mars 2005 Opplag: 3 500 PRODUKSJON: Layout/design: Sissel Sandve Illustrasjon: Ray Smith Foto: Marius Hauge Trykk: Nor Grafisk Summary

Detaljer

INNHOLD. Lånekassen gjør utdanning mulig Formål... 4 Historikk... 4 Organisasjon... 5 Aktuelt i 2014... 5

INNHOLD. Lånekassen gjør utdanning mulig Formål... 4 Historikk... 4 Organisasjon... 5 Aktuelt i 2014... 5 Lånekassen i 2014 INNHOLD Lånekassen gjør utdanning mulig Formål... 4 Historikk... 4 Organisasjon... 5 Aktuelt i 2014... 5 Kundeservice i 2014 Kundehenvendelser telefon, besøk, e-post og nettbesøk... 6

Detaljer

1 Innhold. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

1 Innhold. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1 Innhold 1 Innhold...1 2 Om årsmeldingen...2 2.1 Kort om Lånekassen...3 2.2 Direktøren har ordet: Enklere studenthverdag...4 2.3 Resultater i 2005...5 3 Fornyelsen er i gang...6 3.1 Lånekassens visjon...7

Detaljer

Digitalt førstevalg Norge

Digitalt førstevalg Norge Digitalt førstevalg Norge Den norske regjeringen har en strategisk målsetning om at fornying av offentlig sektor skal være mer velferd og mindre administrasjon. Ett virkemiddel for å redusere omfanget

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

Årsrapport. Statens lånekasse for utdanning

Årsrapport. Statens lånekasse for utdanning Årsrapport 2003 Statens lånekasse for utdanning Innhold 1 RAPPORT FRA STYRET 7 Hovedaktiviteter og prioriteringer 8 Utfordringer og muligheter 8 Hovedtall 9 Bedre tjenestetilbud i 2003 11 Forvaltningen

Detaljer

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram Innholdsfortegnelse Forord 3 Sammendrag 4 1 Digitalisering for bedre tjenester og mer effektiv ressursbruk 6 2 Strategiske valg for fremtidens

Detaljer

Lånekassens årsmelding 2006

Lånekassens årsmelding 2006 Lånekassens årsmelding 2006 1 Innhold Kort om Lånekassen... 3 Direktøren har ordet:... 5 Lånekassen velger bort papir... 6 Elektronisk samarbeid gir gode resultater... 6 Satser på elektronisk informasjon

Detaljer

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering...

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering... Innhold 1. Innledning... 1 2. Historikk... 2 3. Vurdering... 3 4. WisWeb som plattform... 4 5. Navi på Web... 5 6. Kostnader og finansiering... 9 7. Prosjektplan... 11 1. Innledning Dette dokumentet beskriver

Detaljer

Kartlegging av automatiserte avgjørelser i offentlig forvaltning

Kartlegging av automatiserte avgjørelser i offentlig forvaltning Kartlegging av automatiserte avgjørelser i offentlig forvaltning Benita Haftorn Hildonen og Siri Gulstuen 30.06.2012 2 Forord Som en del av Datatilsynets studie av automatiske avgjørelser i offentlig forvaltning,

Detaljer

Enkelt og greit. 45 tiltak som vil gjøre hverdagen enklere for deg og meg

Enkelt og greit. 45 tiltak som vil gjøre hverdagen enklere for deg og meg Enkelt og greit 45 tiltak som vil gjøre hverdagen enklere for deg og meg Enkelt og greit 3 Enkelt og greit Som innbygger møter du det offentlige i mange situasjoner og faser i livet. Da skal de offentlige

Detaljer

De digitale suksesshistoriene 2015 Digitaliseringskonferansen

De digitale suksesshistoriene 2015 Digitaliseringskonferansen De digitale suksesshistoriene 2015 Digitaliseringskonferansen Kandidatliste Husbanken «esøknad for bostøtte...2 Kystverket «SafeSeaNet - meldingssystem for skipsfarten»...3 KS «SvarUt»...4 Skatteetaten

Detaljer

Virksomhetsplanleggingens plass i styringen. KDs styring av Lånekassen Om Lånekassen Virksomhetsplanleggingens plass i Lånekassen

Virksomhetsplanleggingens plass i styringen. KDs styring av Lånekassen Om Lånekassen Virksomhetsplanleggingens plass i Lånekassen Virksomhetsplanleggingens plass i styringen 14. november 2012 KDs styring av Lånekassen Om Lånekassen Virksomhetsplanleggingens plass i Lånekassen Side 2 KDs ansvarsområder og underliggende virksomheter

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2017

Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Digitaliseringsstrategi 2014-2017 2 Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Innhold Innledning: Digitalisering gir bedre tjenester... 3 1. Tverrsektorielle områder... 4 1.1 Digital dialog... 5 1.2 Strategisk

Detaljer

*UXSSHRSSJDYH ,QQOHGQLQJ. .RUWRPOnQHNDVVHQVKLVWRULH

*UXSSHRSSJDYH ,QQOHGQLQJ. .RUWRPOnQHNDVVHQVKLVWRULH *UXSSHRSSJDYH,QQOHGQLQJ Vi forstår ut ifra oppgaveteksten at vi skal se på rutinen for å søke lån og stipend i Lånekassen. Vi har valgt å definere rutinen som det program vi møter fra vi skriver in http://www.lanekassen.no/templates/page

Detaljer

Vi takker alle etater og organer som har bidratt med sin kunnskap gjennom de innledende spørreskjemaene og intervjuene.

Vi takker alle etater og organer som har bidratt med sin kunnskap gjennom de innledende spørreskjemaene og intervjuene. 2 Forord Som en del av Datatilsynets studie av automatiske avgjørelser i offentlig forvaltning, har Senter for rettsinformatikk fått i oppgave fra Datatilsynet å bistå med datainnsamlingen. I denne rapporten

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

Forslagene er nærmere forklart og begrunnet i vedlagte høringsnotat.

Forslagene er nærmere forklart og begrunnet i vedlagte høringsnotat. Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 15/280-28.01.2015 Høring - forslag til endringer i forskrift om Lånekassens adgang til innhenting av opplysninger Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag

Detaljer

Innhold: Side 2. 1 Innledning... 3

Innhold: Side 2. 1 Innledning... 3 Årsrapport 2007 Innhold: 1 Innledning... 3 2 er for Lånekassen 2007... 3 2.1 Forvaltning av utdanningsstøtten... 3 2.1.1 Utviklingen av utdanningsstøtten... 3 2.2 er fra kjernevirksomheten... 3 2.2.1 krav

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 064 Saksmappe: 2013/1269-11964/2013 Saksbehandler: Kenneth Fedog Dato: 02.04.2013 Saksframlegg IT-strategi 2013-2016 Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Lånekassens språkprofil

Lånekassens språkprofil Lånekassens språkprofil Side 1 av 73 Innhold 1 Lånekassens språkprofil... 4 1.1 Slik kan språket hjelpe oss å løse oppgavene våre... 4 1.1.1 Vi skal bli oppfattet som den mest moderne offentlige etaten

Detaljer

Digitalt førstevalg - status for elektroniske tjenester i staten. Rapport 2011:2 ISSN 1890-6583

Digitalt førstevalg - status for elektroniske tjenester i staten. Rapport 2011:2 ISSN 1890-6583 Digitalt førstevalg - status for elektroniske tjenester i staten Rapport 2011:2 ISSN 1890-6583 Forord Difi har på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet foretatt en kartlegging

Detaljer

Årets aktiviteter og resultater

Årets aktiviteter og resultater kapittel 3 Årets aktiviteter og resultater Rustet for det som kommer rundt neste sving Dette kapittelet handler om alt vi foretok oss i 2014. Om våre mål og våre resultater. Om endringer vi har gjennomført,

Detaljer

Studiefinansiering for funksjonshemmede

Studiefinansiering for funksjonshemmede Studiefinansiering for funksjonshemmede Fordi det lønner seg En publikasjon fra Unge funksjonshemmede Henvendelser vedrørende denne publikasjon kan rettes til: Denne publikasjonen er utarbeidet i samarbeid

Detaljer