Åpning: Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åpning: Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud"

Transkript

1 Servicekonferansen 2010: Idédugnad Åpning: Fornyings, administrasjons og kirkeminister Rigmor Aasrud I have a dream : En visjon om idealsamfunnet i forhold til verdens beste offentlige tjenester, der det bare sees muligheter og ikke begrensninger Hva skal til for å komme dit: Mål, strategi, beslutninger fra sentralt hold, hvilke etater må involveres, hvem som lede arbeidet, handlingsplan, tiltak, tidsperspektiv, konsensus, på tvers av stortingsperiodene Paneldebatt med politikere Workshop på konkrete områder: Kanalstrategi hvilke kanaler finnes, hva er erfaringene (for eksempel Emma), hvilke skal det satses på og hvorfor, hvordan få innbyggerne til å bruke de ønskede kanalene (pressgulrot) God service på tlf hva betyr det i praksis Hva kan stat og kommune lære av hverandre gode eksempler, hvordan satse i egen virksomhet Nivå på de fysiske tjenestene hvor mange er det som ønsker/må møte opp, kan dette organiseres på en annen måte, for eksempel ved hjemmebesøk, stand på kjøpesenteret eller andre steder der folk ferdes Forbrukerrådet Servicetesten av det offentlige hva ser dere etter? Hvordan kan et nærmere samarbeid mellom FOS og Forbrukerrådet komme begge parter og forbrukerne til gode? Morgan Lillegård, Tromsø: Emma og Gata mi etter ett år har det vært regningssvarende? NAV: Den kommunale sosialtjenestens nye rolle i NAV

2 Service i alle ledd hvordan få til det? Look to Askim mest mulig informasjon bak én dør. Fra mest mulig informasjon bak én dør til spredning av informasjon fra etater som nå holder til hver for seg. Hvem skal styre offentlig service? premissleverandører og prosesser. Begravelsen av FOSK og oppstandelsen av FOS hvilke konsekvenser kan dette få for innbyggerne? Passordinflasjon skaper motvillige brukere hva kan gjøres? Når enhetsledere blir serviceledere. Datatilsynet: Hvor mye informasjon har innbyggerne krav på å få? Gode eksempler på bruk av politikerportal. Gode eksempler på serviceleveranseavtaler. Det papirløse samfunn som ikke ble papirløst. Godt eksempel på samarbeid mellom kommunikasjonssjef og servicesjef. Prosjekt i skatteetaten: Det offentlige skal ha ett ansikt (ref. Lise) Gode samarbeidsarenaer statkommune (ref. for eksempel Askim) Henrik Krogh, Borgerservicekonferanse (OBS for FOS sine representanter på konferansen: Var dette noe for oss?) (Gode) erfaringer med bruk av digitale tjenester. Chat, Twitter, Facebook, Emma etc. Storbruker av tjenester på nett, eks. lånekassen, skatteetaten. Arbeidsmiljøinspirator Presentere FOS sin nettside. Hvordan overleve i forandringens hverdag?

3 Hor ble det av En dør en skranke? Mål og meninger fra sentrale myndigheter. Et godt fungerende nettverk en inspirator for andre. Kjente navn som foredragsholdere Påfyll (Ingvar Wilhelmsen) Gode oppvekkere (uventede innslag) Forbrukerrådet Presentasjon fra undersøkelser (innbyggerundersøkelser, difi) Nærvær / sykemeldingsoppfølging (kanskje noen som gjør lure ting kan presentere sitt arbeid. Eks. Stormberg) Telefoni (et stebarn i organisasjonen, stort teknisk område, komlisert) Gode eksempler på elektronifisering av tjenester (gevinstuttak?) (skatteetaten) Presentasjon av arbeidet i styret i FOS fokus på visjon/endring Eksempler på gode steder å ha studieturer Fysisk utforming av førstelinjetjenesten universell utforming, uniformering, venteareal NAV Lånekassen (eservice) Beat for Beat (underholdning) Service bak førstelinjen Etikk i offentlig forvaltning Samarbeid om innbyggeren som et menneske med sammensatte behov. Fremskutte tjenester i volumperioder. Eks. på god praksis. Hvordan ordne fysiske rammebetingelser, avtaler mellom forvaltningsorgan, økonomiske avtaler, varighet, behovskartlegging?

4 Evalg (muligheter og foreløpige planer for kommuner som nå skal være piloter). Kontaktmuligheter / kanaler (valg og bevissthet på effekter ved fokus på en kanal fremfor andre) FAD og DIFI overordnede føringer for service i offentlig forvaltning Workshops: Presentasjon av nettverkene hvordan drive gode nettverk Temadag for eksempel eservice Finne de gode eksemplene Gevinster/eksempler Hva betyr dette for medarbeiderne? Finne offentlige etater sp, bruker sosiale medier aktivt Et foredrag som peker framover hvordan kan man se for seg at framtida ser ut i forhold til kommunikasjon med brukerne (litt Science Fiction ) Presentasjon av regionale samarbeidsprosjekter på IKT Utfordre FAD, for eksempel hvordan nå målet om samordning/deling/standardisering På inspirasjonssida: Har fått tips om en foredragsholder som heter Sjur Dagestad opptatt av innovasjon & handling, veldig gode tilbakemeldinger Fremmedspråklige og offentlig service (IMDI?) 1 1 ½ dag med felles, ½ 1 dag med spesielle tema/spissing Sosiale medier Arbeidsmiljø

5 God offentlig service hva er det? Åpning av konferansen v /statsråd? NAV Gode eksempler fra offentlige tjenester FOS hjemmeside vis eksempler på nyttige tips en side hvor du både gir og tar Hva skjer i våre naboland? Skatt gode elektroniske tjenester Elektroniske skjema Forbrukerrådet Min Side noe nytt her? Presentasjon av forumet LivsIT (Mannequinoppvisning forskjellige uniformer mest for moroa) Gode eksempler på etater / kommuner som har klart å få innbyggeren til å betjene seg sjøl. Hvilke valg har de gjort og hvorfor? Noe til inspirasjon og glede (med humor vi må le litt!!) Måling av kvalitet hva kan måles og hvordan (da med tanke på føstelinja) Hvordan bruke klager / henvendelser til kvalitetsutvikling? Det er et stadig trykk på og ønske om omstilling. Jobbe smartere for å frigjøre ressurser til nye iog andre oppgaver. Hvordan klarer vi dette? Parallelle sesjoner / workshop hvor man kan få presentere gode eksempler nettløsning, bruken av sosiale medier etc. Viktig at man da får presentert beslutningene og valgene man har gjort. Hva ønsket man å oppnå?

6 Sentrale myndigheters visjoner og planer Vise eksempler på gode / velykkede tiltak Sosiale medier mote eller nytte? Hvorfor/hvorfor ikke bruke dette? Er det noen som har prøvd dette? Hva har de brukt det til? Hvilken nytte hadde det? Hvordan kan vi bruke innbyggerundersøkelsen? Innleder fra DIFI? Er det noen områder som er stemoderlig behandlet servicemessig? Bør vi peke ut et område i 2010, og se nærmere på det for å få fart på serviceutviklingen? Burde vi invitere noen fra Danmark til å fortelle / inspirere / vise muligheter? Foredrag om hva som er god service og hvem er det som definerer avsender eller mottaker? Er det noen generelle kjennetegn på hva som er god service? Vise eksempler / erfaring fra områder dere flere kommuner har gått sammen om felles utvikling av etjenester (finnes det?) Hva mener FAD og KS om hvordan offentlig service skal være paneldebatt hvor også representanter fra store og små kommuner deltaker, og for eksempel skatt og NAV. En slik seanse burde kanskje innledes med en som for eksempel stilte spørsmål ved hvor tilgjengelig skal det offentlige være? Bør det offentlige stille større krav om at borgerne selv må være mer søkende etter kunnskap og informasjon? Skal det offentlige bruke ressurser på å legge til rette for enhver tenkelig situasjon eller skal vi stille større krav til brukerne om selv å holde seg informert og oppdatert? Offentlig service hva er det hvem er det hva kan vi lære av hverandre? Forum for Offentlig Service hva skal/har det blitt? NAV Eservice status hva er nytt? Eforvaltning hvorfor hvordan

7 Møteplasser fysisk elektronisk CRM hvordan håndtere henvendelser på en effektiv, positiv måte Den gode samtale hvordan avslutte en samtale telefoni chat fysisk Hvordan oppleve den gode arbeidsdagen?

Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191

Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191 - 1 - Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191 Avdeling for kommunikasjon og service 2014 Samtlige bilder av Fredrikstad kommune, med unntak av side 7, hvor

Detaljer

Digitalt førstevalg Norge

Digitalt førstevalg Norge Digitalt førstevalg Norge Den norske regjeringen har en strategisk målsetning om at fornying av offentlig sektor skal være mer velferd og mindre administrasjon. Ett virkemiddel for å redusere omfanget

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

Å lede digitale endringsprosjekter hva er suksesskriteriene? Difi rapport 2013:5 ISSN 1890-6583

Å lede digitale endringsprosjekter hva er suksesskriteriene? Difi rapport 2013:5 ISSN 1890-6583 Å lede digitale endringsprosjekter hva er suksesskriteriene? Difi rapport 2013:5 ISSN 1890-6583 Forord I 2011 satte Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) ned et faglig råd om ledelse. Det faglige

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Konsulentrollen i ledelsestrening

Konsulentrollen i ledelsestrening av John-Erik Stenberg, Ledelse er en ferdighetsdisiplin! De fleste som blir ledere i dag kommer fra en rasjonell fagverden, og det er naturlig å tro at ledelse kan læres på samme måte som fag. Riktignok

Detaljer

Politiets kommunikasjonsstrategi

Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjon mot 2012 Innholdsfortegnelse God kommunikasjon skaper trygghet og tillit 3 Kommunikasjonsoppdraget 4 Å virkeliggjøre strategien 5 Tillit og omdømme

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

Vil en studietur koblet med KS-konferansen føre til at deltakerne velger bort Servicekonferansen?

Vil en studietur koblet med KS-konferansen føre til at deltakerne velger bort Servicekonferansen? Styremøte nr. 3 2004 Tilstede : Liva Aronsen, Eva Kristin Lian, Elin Brede Kristiansen, Olav Dombu, Sture Medby (vara), Toril Reitan (vara) og Svein Erik Skjønnås Forfall : Kari Austenå, Jan Petter Bergan

Detaljer

Kontakt oss Fra hjelpetrengende til selvgående brukere?

Kontakt oss Fra hjelpetrengende til selvgående brukere? Kontakt oss Fra hjelpetrengende til selvgående brukere? En kartlegging av valg, organisering og samordning av publikumskanaler i syv innbyggerrettede statlige virksomheter Rapport 2012:12 ISSN 1890-6583

Detaljer

Erfaringer fra Selvhjelpsgrupper der deltakerne har ulike livsproblemer.

Erfaringer fra Selvhjelpsgrupper der deltakerne har ulike livsproblemer. Erfaringer fra Selvhjelpsgrupper der deltakerne har ulike livsproblemer. Arbeidskonferanse - Selvhjelp Norge Ekeberg 5.februar 2008 Astrid Johansen Senteret er en møteplass for deg som ønsker kunnskap

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 START i Vestfold

ÅRSMELDING 2011 START i Vestfold ÅRSMELDING 2011 START i Vestfold - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling Perioden 01.01.11-31.12.11 Rapport for framdrift, kvalitet, resultater

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE MARS 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

O M Å V E L G E D E T E T I S K E P E R S P E K T I V Etisk Regnskap 2000

O M Å V E L G E D E T E T I S K E P E R S P E K T I V Etisk Regnskap 2000 O M Å V E L G E D E T E T I S K E P E R S P E K T I V Etisk Regnskap 2000 Innhold Forord side 3 Om å velge det etiske perspektiv. side 4 ETISK REGNSKAP - hvorfor gjør vi det - hvordan - og hva så videre?

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Innholdsfortegnelse 1. Om foreningen... 3 Medlemskap... 3 Landsmøtet... 3 Styret... 3 Daglig drift og ledelse... 5 2. Fokusområder...

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Spørreundersøkelser - et verktøy for utvikling og forbedring i Ås kommune

Spørreundersøkelser - et verktøy for utvikling og forbedring i Ås kommune Ås kommune Håndbok for ledere Spørreundersøkelser - et verktøy for utvikling og forbedring i Ås kommune pr. desember 2004 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 PLAN OG RAPPORTERINGSSYSTEM MED BALANSERT

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Foto: Camilla Orten. Å komme i gang. tema nr 14. Av Inger Bakken og Anna Berit Føyen

Foto: Camilla Orten. Å komme i gang. tema nr 14. Av Inger Bakken og Anna Berit Føyen OM-heftene Veiledning til trosopplæreren Foto: Camilla Orten tema nr 14 Å komme i gang Av Inger Bakken og Anna Berit Føyen 1 Ei stjerne å styre etter - VISJON Det er den draumen... - Vi har fått tildelt

Detaljer

Kommunekartlegging 2012

Kommunekartlegging 2012 Rapport IKT-Norge: Kommunekartlegging 2012 Innledning Sommeren 2011 gjennomførte IKT-Norge en kartlegging av innbyggernes brukeropplevelser av offentlige tjenester på nett. Vårt utgangspunkt var at innbyggeren

Detaljer

omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT!

omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT! omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT! Innhold Kommunevalget er ditt... 3 Aktiviteter... 4 Arbeidsplassbesøk... 4 Sju tips til arbeidsplassbesøk... 4 Bobilturné...

Detaljer

Utfordringsdokument. Ny kommunikasjonsstrategi. Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk. 11. februar 2011

Utfordringsdokument. Ny kommunikasjonsstrategi. Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk. 11. februar 2011 Utfordringsdokument Ny kommunikasjonsstrategi 11. februar 2011 Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk INNHOLD 1 GRUNNLAG... 2 2 ASKER KOMMUNE SOM KONSERN... 2 3 OVERORDNEDE KRAV OG LOVGRUNNLAG...

Detaljer

IKT-Norge, NEO2014, 29. april 2014 (manus til finansbyråden) Tusen takk for invitasjonen til NEO-konferansen. Dette er første gangen jeg

IKT-Norge, NEO2014, 29. april 2014 (manus til finansbyråden) Tusen takk for invitasjonen til NEO-konferansen. Dette er første gangen jeg IKT-Norge, NEO2014, 29. april 2014 (manus til finansbyråden) Tusen takk for invitasjonen til NEO-konferansen. Dette er første gangen jeg snakker som ny finansbyråd og det er første gangen jeg snakker om

Detaljer

Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring?

Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring? Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring? Kvantitativ og kvalitativ undersøkelse gjennomført for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Oslo, januar februar 2010 Hensikten med

Detaljer

ansiktet utad Temahefte nr. 28 For medlemmer av Fagforbundet

ansiktet utad Temahefte nr. 28 For medlemmer av Fagforbundet ansiktet utad Temahefte nr. 28 For medlemmer av Fagforbundet INNHOLD 16-19 26-29 4-7 < 3 Leder: Når kommunene byr på seg selv < 4-7 Former sin egen hverdag og andres < 8-10 Servicetorg bra bare for innbyggerne?

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer