testo 174 Dataloggere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "testo 174 Dataloggere"

Transkript

1 testo 174 Dataloggere Brukermanual - no Gratis programvare kan etter registrering lastes ned fra

2 2

3 Pos: 1 /TD/Überschriften/ Innhold 1 Innhold Sikkerhet og miljø Om dette dokumentet Opprettholde sikkerheten Beskytte miljøet Spesifikasjoner Bruk Tekniske data Før bruk Frigjøre/sikre dataloggere Sette inn batterier Kople loggeren til PCen Display og kontrollelementer Display Tastefunksjoner Bruk Programming av loggeren Montering av veggbrakett Lese ut data Vedlikehold Bytte batterier Rengjøring av instrumentet Tips og hjelp Spørsmål og svar Tilleggsutstyr og reservedeler

4 Pos: 2 /TD/Überschriften/2. Sicherheit und 1 Pos: 3 /TD/Überschriften/2.1 Zu diesem 2 Pos: 4 /TD/Sicherheit und Umwelt/Zu diesem Dokument/Verwendung 5 Pos: 5 /TD/Sicherheit und Umwelt/Zu diesem Dokument/Symbole und Schreibkonv. 5 Pos: 6 /TD/Überschriften/2.2 Sicherheit 2 2 Sikkerhet og miljø 2.1. Om dette dokumentet Bruk > Vennligst les denne manualen nøye før produktet blir tatt i bruk. Ta spesielt hensyn til sikkerhetsinstruksjonene og advarslene for å hindre skader på personell og instrumentet. > Ha alltid denne manualen tilgengelig og bruk den ved behov. > Overlever dokumentet til andre som skal bruke det. Symboler og skrivestandarder Merke Forklaring Advarsler, risikoen avhenger av merket: Fare! Alvorlig fysisk skade kan oppstå. Advarsel! Letter fysisk skade eller skade på instrumentet kan oppstå. > Følg de angitte anbefalinger. Merk: Grunnleggende eller ytterligere informasjon. Flere steg, rekkefølgen må følges. >... Et steg eller et tilleggs steg Resultatet av et valg Menu [OK] Instrumentelementer, displaybilder eller funksjoner som kan velges Kontrolltaster som skal betjenes Funksjon eller sti i en meny.... Eksempel på data 4

5 Pos: 10 /TD/Überschriften/2.3 Umwelt 2 Pos: 12 /TD/Überschriften/3. 1 Pos: 13 /TD/Überschriften/ Opprettholde sikkerheten Pos: 7 /TD/Sicherheit und Umwelt/Sicherheit gewährleisten/produkt bestimmungsgemäß > Bruk måleinstrumentet kun til det formålet det er beregnet for og kun under de forhold som er angitt i de tekniske data. Bruk ikke kraft. Pos: 8 /TD/Sicherheit und Umwelt/Sicherheit gewährleisten/testo 174-neu/spannungsführende > Mål ikke nær eller på spenningsførende deler. > Hold spesielt kontaktene for kommunikasjon på baksiden av instrumentet borte fra spenningsførende deler! Pos: 9 /TD/Sicherheit und Umwelt/Sicherheit gewährleisten/nur beschriebene Wartungsarbeiten > Kun reparasjoner og vedlikehold som er beskrevet i denne manualen må utføres. Følg nøye beskrivelsen i denne manualen. Av sikkerhetsmessige årsaker må kun originale testo deler benyttes Beskytte miljøet Pos: 11.1 /TD/Sicherheit und Umwelt/Umwelt schützen/akkus/batterien > Brukte batterier og ladbare batterier må leveres på godkjente innsamlingssteder. Pos: 11.2 /TD/Sicherheit und Umwelt/Umwelt schützen/produkt > Når instrumentet skal kasseres kan det leveres til distributør, importør eller produsent. De vil sørge for at instrumentet blir tilintetgjort på en forsvarlig måte. 3 Spesifikasjoner 3.1. Bruk Pos: 14 /TD/Leistungsbeschreibung/Verwendung/testo 5 Testo 174 datalogger brukes til å lagre og å lese ut individuelle målinger og måleserier. Målingene lagres med testo 174 og overføres til en PC med en interface. De leses ut og analyseres med testo ComSoft programvare. Loggerne kan også programmeres med denne programvaren. Eksempler på bruk testo 174T er spesielt egnet til temperaturmålinger i kjøleskap, frysere, kjølerom og kjølehyller. testo 174H er egnet for overvåking av klimaforholdene f. eks. i lager, kontorer og produksjonslokaler. 5

6 Pos: 15 /TD/Überschriften/3.2 Technische 2 Pos: 16 /TD/Leistungsbeschreibung/Technische Daten/testo 5 Pos: 17 /TD/Leistungsbeschreibung/Technische Daten/testo Tekniske data testo 174T Egenskap Verdier Type føler Intern NTC temperaturføler Måleområde -30 til +70 C Nøyaktighet ± 0.5 C (-30 til +70 C) Oppløsning 0.1 C Brukstemperatur -30 til +70 C Lagringstemperatur -40 til +70 C Type batteri 2 x 3 V knappeceller (2 x CR 2032 litium) Levetid batteri 500 dager (15 min målehyppighet, +25 C) Tetthet IP65 Målehyppighet 1 min - 24 t (valgbart) Minne 16,000 målinger Programvare Kan brukes med Windows XP, Vista, Win7 Standarder Garanti 2004/108/EC, oppfyller direktivene i henhold til standarden EN måneder, for garantibetingelser: se 1 Vennligst merk at i henhold til EN må dette instrumentet kontrolleres og kalibreres i henhold til EN (anbefales årlig). Kontakt oss for ytterligere informasjon. 6

7 Pos: 18 /TD/Überschriften/5. Erste 1 testo 174H Egenskaper Type følere Måleområder Nøyaktighet fuktighet Nøyaktighet temperatur Verdier NTC temperaturføler og intern kapasitiv fuktighetsføler 0 til 100 % RH (ikke kondenserende atmosfære 2 ) -20 til +70 C ± 3 % RF (2 % RF til 98 % RF) ved +25 C % RF/K ± 1 siffer ± 0.5 C (-20 til +70 C) Oppløsning 0.1 % RF, 0.1 C Brukstemperatur -20 til +70 C Lagringstemperatur -40 til +70 C Type batteri Driftstid batteri Beskyttelse Målehyppighet Minne Programvare Garanti EC Direktiv 2 x 3 V knappeceller (2 x CR 2032 litium) 1 år (15 min målehyppighet, +25 C) IP20 1 min - 24 t (valgbart) 2 x 8000 måleverdier Kan brukes med Windows XP, Vista, Win7 24 måneder, garantibetingelser: se 2004/108/EC 2 For kontinuerlig bruk i høy fuktighet (> 80 % RF ved 30 C for > 12 timer, >60 %RF ved >30 C i >12 timer, vennligst kontakt forhandler eller importør 7

8 Pos: 19 /TD/Erste Schritte/testo 174-neu/Datenlogger Pos: 20 /TD/Erste Schritte/testo 174-neu/Batterien 4 Før bruk 4.1. Frigjøre/sikre dataloggere Dataloggeren leveres sikret. Frigjøre dataloggeren 1. Skyv begge låsene i bunnen på veggbraketten utover. 2. Skyv loggeren ut av braketten. Sikre dataloggeren 1. Skyv loggeren inn i braketten. 2. Skyv begge låsene i braketten innover. 8

9 4.2. Sette inn batterier 1. Legg loggeren på et bord med fronten ned. 2 Åpne batterilokket på baksiden ved å dreie det mot klokken og fjern det. Benytt en mynt. 3. Sett inn de medfølgende batteriene (3 V knappeceller, CR 2032 litium) slik at + polen vender opp. 4. Plasser batterilokket på plass og drei det med klokken. Bruk en mynt til dette. - Nåværende temperatur vises i displayet. 9

10 Pos: 21 /TD/Erste Schritte/testo 174-neu/Datenlogger an PC anschließen Pos: 22 /TD/Produktbeschreibung/Übersicht/testo 174-neu/Anzeige- und Bedienelemente, Kople loggeren til PCen 1. Installer testo ComSoft software. Programvaren kan lastes fritt fra internett, men det kreves registrering: Instruksjoner for installasjon og bruk finnes i testo ComSoft manualen som lastes ned sammen med programvaren. Programvaren kan også bestilles på en CD (art. nr ) dersom nedlasting fra internett ikke er ønskelig. 2. Plugg inn kabelen fra koplingsbraketten i en ledig USB port på PCen. 3. Skyv loggeren ned i koplingsbraketten. 4. Sett opp dataloggeren, se manualen for testo ComSoft. 10 0

11 5 Display og kontrollelementer 5.1. Display Avhengig av driftsmodus vil forskjellig informasjon være tilgjengelig i displayet. En detaljert informasjon om hva som vises, finnes i kortformmanualen som leveres sammen med alle loggerne. 1 Måleprogrammet løper 2 Måleprogrammet er ferdig 3 Venter på at måleprogrammet skal starte 4 Høyeste lagrede måleverdi 5 Laveste lagrede måleverdi 6 Måleverdi 7 Enhet 8 Start kriterium dato/tid 9 Batterikapasitet 11

12 Pos: 23 /TD/Produktbeschreibung/Übersicht/testo Ikon Kapasitet % 50-75% 25-50% 10-25% <10% 10 Lav alarmgrense: Blinker: alarmgrensen vises Lyser: alarmgrensen underskredet 11 Høy alarmgrense Blinker: alarmgrensen vises Lyser: alarmgrensen overskredet Batteriet er tomt (måleprogrammet stanset). > Les ut data og skift batteri (se Sette inn batterier side 9). Responstiden på de flytende krystallene går ned ved temperaturer under 0 C (ca. 2 sekunder ved -10 C, ca. 6 sekunder ved -20 C) av tekniske årsaker. Dette påvirker ikke målenøyaktigheten Tastefunksjoner Driftsstatus Wait og startkriteriet Tast er programmert. > Trykk og hold GO tasten i ca. 3. sek for å starte loggeren. - Måleprogrogrammet starter og Rec vises i displayet. Driftsstatus Wait: > Trykk GO tasten flere ganger for å vise: høy alarmgrense, lav alarmgrense, levetiden for batterier og sist målte verdi. - Disse vises i den angitte rekkefølgen. Driftstatus Rec eller End: 12 0

13 Pos: 24 /TD/Überschriften/6. Produkt 1 Pos: 25 /TD/Produkt verwenden/testo 174-neu/Hinweis Datenlogger Pos: 26 /TD/Produkt verwenden/testo 174-neu/Wandhalterung Pos: 27 /TD/Produkt verwenden/testo 174-neu/Daten 6 Bruk > Trykk GO tasten flere ganger for å vise den høyeste målte verdi, laveste målte verdi, høy alarmgrense, lav alarmgrense, levetid batteri og sist målte verdi. - Disse vises i den angitte rekkefølgen Programming av loggeren For å tilpasse loggeren til ditt behov må den tilpasses ved å benytte testo ComSoft programmvaren. Denne kan lastes ned gratis over internett fra men en registrering er nødvendig. Instruksjoner for instailasjon og bruk finnes i testo ComSoft manualen som lastes ned sammen med programvaren Montering av veggbrakett Utstyr for å feste braketten ( f.eks. skruer, plugger etc.) følger ikke med. Fjern dataloggeren fra braketten (se Frigjøre/sikre dataloggere side Sett braketten på ønsket sted. 2. Bruk en penn e.l. for å markere monteringshullene. 3. Forbered festingen avhengig av materialet den skal festes på (f. eks. lag hull, sett i plugger). 4. Fest braketten med passende skruer Lese ut data Data i loggeren leses ut og behandles ved hjelp av testo ComSoft programvaren, se egen manual. 13

14 Pos: 28 /TD/Überschriften/7. Produkt instand 1 Pos: 29 /TD/Produkt instand halten/testo 174-neu/Batterien 7 Vedlikehold 7.1. Bytte batterier Måleprogrammer stanses når det skiftes batterier, men dataene beholdes. 1. Lese ut lagrede data, se manualen for testo ComSoft programvaren. Dersom det ikke lenger er mulig å lese ut data fordi batterikapasiteten er for lav: > Bytt batterier og les så ut de lagrede data. 2. Plasser loggeren på et bord med fronten ned. 3. Åpne batterilokket ved å dreie det mot klokken med f.eks. en mynt. 4. Fjern de tomme batteriene fra lommen. 5. Sett inn to nye batterier (3 V knappeceller, CR 2032 litium) i instrumentet slik at + polen er opp. 14 0

15 Pos: 30 /TD/Produkt instand halten/testo 174-neu/Gerät Bruk alltid helt nye batterier. Dersom delvis brukte batterier settes inn blir beregning av restkapasiteten ikke korrekt. 6. Sett lokket til batterilommen på plass og drei det med klokken med f.eks. en mynt. - Nåværende måleverdi vises. Dataloggeren må settes opp på nytt. For å gjøre dette må testo ComSoft programvaren være installert på en PC og datakommunikasjonen også være satt opp (se Kople loggeren til PCen side 10). 7. Skyv loggeren ned i koplingsbraketten. 8. Start testo ComSoft programvaren og opprett en forbindelse 9. Sett opp loggeren på nytt eller benytt det gamle oppsettet, se testo ComSoft manualen. - Dataloggeren er igjen klar for bruk Rengjøring av instrumentet ADVARSEL Skadelig for føleren! > Påse at det ikke trenger væske inn i instrumentet. > Dersom kapslingen blir skitten, rengjør den med en fuktig klut. Bruk ikke aggressive rengjøringsmidler eller løsningsmidler! Svake rengjøringsmidler eller såpe kan benyttes. 15

16 Pos: 31 /TD/Überschriften/8. Tipps und 1 Pos: 32 /TD/Überschriften/8.1 Fragen und 2 Pos: 33 /TD/Tipps und Hilfe/Fragen und Antworten/testo Pos: 34 /TD/Überschriften/8.2 Zubehör und 2 Pos: 35 /TD/Tipps und Hilfe/Zubehör und Ersatzteile/testo === Ende der Liste für Textmarke Inhalt === 8 Tips og hjelp 8.1. Spørsmål og svar Spørsmål Tenner i displayet * Mulig årsak/løsning Sensoren i loggeren er defekt. > Kontakt forhandler eller importør. * Dette vises også i displayet når et nytt måleprogramm overføres fra PCen til loggeren. Det forsvinner i løpet av ca. 8 sekunder, og indikerer ikke at noe er galt! Hvis du har noen spørsmål, vennligst kontakt forhandler, importør eller Testo Customer Service. Kontaktinformasjon finnes på baksiden av dette dokumentet eller på internett under Tilleggsutstyr og reservedeler Beskrivelse testo 174H mini datalogger, 2-kanaler, inkl. veggbrakett, batteri (2 x CR 2032 litium) og kalibreringsprotokoll testo 174T mini datalogger, 1-kanal, inkl. veggbrakett, batteri (2 x CR 2032 litium) og kalibrerinsgprotokoll USB interface for programmering og utlesning av testo 174T og testo 174H loggere testo ComSoft CD (dersom ikke fri nedlasning fra tetso hjemmeside er ønskelig) Battery, 3 V knappeceller (CR 2032 litium), bestill 2 batterier per logger ISO kalibreringssertifikat, fuktighet, kalibreringspunkter 11.3 % RF; 50.0 % RF; 75.3 % RF ved +25 C; pr kanal/instrument ISO kalibreringssertifikat temperatur, kalibreringspunkter -18 C; 0 C; +60 C; pr kanal/instrument Art. nr

17

18

19 19

20 Importør: Max Sievert A/S Hausmannsgt Oslo Te Fax Forhandler Produsent: Testo AG Postfach Lenzkirch Tyskland Tel

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 Gewa Stor Prog Brukerveiledning Gewa Stor Prog Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 INNHOLD INNLEDNING... 3 Generelt om Gewa Stor Prog... 3 Tegnforklaring...5 Sette i batterier... 6

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10 Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10 IR-sender Control 10 HMS art. nr.: 142979 Bestillingsnr.: 2425710 Innholdsfortegnelse IR-SENDER CONTROL 10... 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Til lykke med en ny HATZ dieselmotor. Denne motor er kun ment for det formål som er bestemt og testet av maskinfabrikanten

Detaljer

Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio

Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio Revisjonsoversikt: Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio Dato Navn Kort beskrivelse av endring 25.02.13 Bent-Håvard Sollid Første utgave. Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Generell omtale av varslingsutstyr...

Detaljer

SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil

SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil Dokument referanse: 87072-2-NO Dato: November 2007 ii iii Innnhold Kapittel 1: Før du begynner... 1 1.1 Installasjonsoversikt... 1 Planlegge...

Detaljer

Bruksanvisning for Calor panelovner

Bruksanvisning for Calor panelovner Bruksanvisning for Calor panelovner For bruk av elektriske produkter er det alltid de vanlige regler for aktsomhet og sunn fornuft som gjelder. I tillegg har vi beskrevet noen varsomhetspunkter under.

Detaljer

Polar FT7 Brukerveiledning NORSK

Polar FT7 Brukerveiledning NORSK Polar FT7 Brukerveiledning NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELER MED POLAR FT7 TRENINGSCOMPUTER... 3 2. KOM I GANG... 4 Bli kjent med Polar FT7 treningscomputer... 4 Knapper og meny på FT7... 4 Start med

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

Manual. Simrad IS20 Analog Instrument serie. Norsk Sw. 1.2

Manual. Simrad IS20 Analog Instrument serie. Norsk Sw. 1.2 Manual Simrad IS20 Analog Instrument serie Norsk Sw. 1.2 www.simrad-yachting.com A brand by Navico - Leader in Marine Electronics Manual Simrad IS20 Analog Instrument serie Norsk Sw.1.2 Dokument nr: 20222840

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 10 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Detaljer

TA-2 Telefonforsterker

TA-2 Telefonforsterker TA-2 Telefonforsterker Bruker- og vedlikeholdsveiledning TA-2 Telefonforsterker Telefonforsterker TA-2 HMS art. nr.: 020210 Best. nr.: 1104899 Skisser Jackplugg Tonekontroll Volumkontroll Kontroll-lampe

Detaljer

Referanseguide for TomTom Start 20-serien

Referanseguide for TomTom Start 20-serien Referanseguide for TomTom Start 20-serien Innhold Innholdet i esken 6 Innholdet i esken... 6 Les meg først 7 Installasjon i bilen... 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Om MyTomTom... 8 Stille

Detaljer

Monteringsanvisning for satellittbredbånd fra Breiband.no

Monteringsanvisning for satellittbredbånd fra Breiband.no Monteringsanvisning for satellittbredbånd fra Breiband.no Gratulerer med din nye bredbåndsløsning! Du er nå kun få steg unna en mye bedre internettopplevelse. Før du starter: Selve installasjonen er ikke

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3196-NO-D

BRUKERMANUAL MB3196-NO-D BRUKERMANUAL NO -D Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 20 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 9205807 2. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-72W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48 Brukerhåndbok Pusseenhet CT 36 CT 48 NO 5200000882 02 0413 Opphavsrettigheter Copyright 2013 Wacker Neuson Production Americas LLC. Alle rettigheter, inkludert kopierings- og distribusjonsrettigheter,

Detaljer

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin UH 240-A batteridrevet slagbormaskin Det er viktig at bruksanvisningen leses før maskinen brukes for første gang. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med maskinen. Pass på at bruksanvisningen ligger

Detaljer

Fire-Ball pumper med forhold 15:1

Fire-Ball pumper med forhold 15:1 INSTRUKSJONER - DELELISTE 306-531N INSTRUKSJONER Denne utgaven inneholder viktige advarsler og informasjon. LES, OG OPPBEVAR FOR SENERE BRUK Rev. W Erstatter V og PCN W Fire-Ball pumper med forhold 15:1

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

Air Star Comfort 20 / 30

Air Star Comfort 20 / 30 Air Star Comfort 20 / 30 Brukermanual Versjon 1.3 1 Innholdsfortegnelse Deleliste 3 Tekniske Data 3 Comfort 20 3 Comfort 30 3 Brukerguide 4 Forsiktighetsregler 4 Ventilasjonsaggregat 4 Åpne og lukke frontpanel

Detaljer

Alarm Brukerveiledning

Alarm Brukerveiledning JULI 01 Altibox Alarm Alarm Brukerveiledning 1 1 ALTIBOX ALARM Innhold Gratulerer med ny alarm fra Altibox Du har nå fått installert Altibox Alarm i ditt hjem. Det er en alarm som allerede nå er klar for

Detaljer

Speed Sensor W.I.N.D. User manual. Geschwindigkeitsmesser W.I.N.D. Gebrauchsanleitung. Capteur de vitesse W.I.N.D. Manuel d Utilisation

Speed Sensor W.I.N.D. User manual. Geschwindigkeitsmesser W.I.N.D. Gebrauchsanleitung. Capteur de vitesse W.I.N.D. Manuel d Utilisation Manufactured by Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Tel +358 8 5202 100 Fax +358 8 5202 300 www.polar.fi 17929839.00 GEN A Speed Sensor W.I.N.D. User manual Geschwindigkeitsmesser W.I.N.D.

Detaljer

D 10 series. Wireless DECT headset system. Bruksveiledning

D 10 series. Wireless DECT headset system. Bruksveiledning D 10 series Wireless DECT headset system Bruksveiledning Innhold Innhold Viktige sikkerhetsanvisninger... 2 Leveranseomfang... 4 Basestasjoner med komponenter... 4 Hodesett med komponenter... 4 Produktoversikt...

Detaljer