Sørlandet sykehus HF Offentlig journal. Periode: Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørlandet sykehus HF 04052012. Offentlig journal. Periode: 28042012-30042012. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):"

Transkript

1 Offentlig journal Periode: Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja

2 Offentligjournal Periode: / N Dok.dato: Jour.dato: Anestesiavdeling SSK Personalmappe - Oppfølging sykmeldte- Dialogmøte / I Dok.dato: Jour.dato: Personalmappe - Attester 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Personalmappe - Takker ja og arbeidsavtale- Psykolog ved DPS Strømme poliklinikk, akutteam, 100 % st. fast Side l

3 Offentlig journal Periode: / u Dok.dato: Jour.dato: Personalmappe - Tilbud - Spesialutdannet sykepleier ved Avdeling for Rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Poliklinikk, Kristiansand, 100% st. vikariat 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Storebrand Livsforsikring AS Personalmappe - KOPI: Gruppelivsforsikring - saken avsluttet 11/ N Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Kirurgiske senger SSK Personalmappe - Vedlegg til arbeidsavtale Side2

4 Offentlig journal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Personalmappe - Arbeidsavtale - Fagsykepleier ved Barnesenteret, barne- og nyfødtposten SSA, engasjement 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: om 13 jf. Fvl 13 Personalmappe - Takker ja og arbeidsavtale - Ambulansearbeider m/autorisasjon ved Ambulansestasjon Fl.fjord, 22,06 % st.fast N Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: om 13 jf. Fvl 13 Kirurgiske senger SSK Personalmappe - Vedlegg til arbeidsavtale Side3

5 Offentligjournal Periode: / u Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offi 25 Personalmappe - Tjenesteattest 11/ u Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Personalmappe- Invitasjon til Dialogmøte l 11/ u Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offi 25 Personalmappe - Tilbud - Stilling som sykepleier ved Nyfødtposten, 65 % st. fast Side4

6 Offentligjournal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: / Personalmappe- Takker ja og arbeidsavtale, sykepleier med.post. SSF, ferievikar I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Personalmappe- Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA Smittevemenheten 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Oft1 13jf.Fvl 13 Personalmappe - Takker ja og arbeidsavtale - Assistent ved Enhet for ortopedisk rehabilitering, ferievikar Side5

7 Offentligjournal Periode: u Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13jf. Fvl 13 Personalmappe - Ansienitetsutregningskjema u Dok.dato: Jour.dato: Personalmappe - Tilbud - sekretær ved Service- og sikkerhetsavdelingen, Resepsjon, fast 30 % st. 11/ u Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13jf. Fvl 13 Personalmappe - KOPI: Vedr. stilling som spes.utd.sykepleier ved DPS Strømme- vurdering av fortrinnsrett Side6

8 Offentlig journal Periode: / I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Personalmappe - Vitnemål - Autorisasjon - Attester 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Personalmappe - Takker ja og arbeidsavtale- Enhetsleder ved Hotellservice, Forsyning SSK, 100 % st. fast 11/ u Dok.dato: Jour.dato: Personalmappe - Tjenesteattest Side?

9 Offentlig journal Periode: / N Dok.dato: Jour.dato: Tilg.kode: PERS Par.: Offi 13jf.Fvl l3 Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Personalmappe - Vedlegg til arbeidsavtale > 11/ u Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst RHF Nasjonalt topplederprogram for helseforetakene Kandidat til nasjonalt topplederprogram kull13 - høst 2012 Saksansv: Organisasjonsavdeling Organisasjonsavdeling 11/ u Dok.dato: Jour.dato: Tilg.kode: UO Par.: Offl l3jf.fvl 13 Personalsak - Personalsak ved teknisk avdeling - Saksansv: Teknisk avdeling Teknisk avdeling Side8

10 Offentligjournal Periode: / u Tilg. kode: PERS Par.: Offi 13jf. Fvl 13 11/ Personalmappe - Tilbud - Renholder ved ABUP Familie og ungdomsteamet, 40 % st. ferievikariat u Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Personalmappe - Tilbud - kokk ved Kjøkken SSK, ekstrahjelp 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 NAV Flekkefjord Personalmappe - Vedtak om avslag på krav om sykepenger Side9

11 Offentlig journal Periode: / u Dok.dato: Jour.dato: Personalmappe - Ansienitetsutregningskjema 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Linn Hægeland Ansettelse- Ferievikar Spes.utd. sykepleier, sykepleier, miljøterapeut, miljøarbeider, student- Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal Takker ja og arbeidsavtale- Assistent ved Psykiatrisk avdeling, post A, SSA, ferievikar 11/ u Dok.dato: Jour.dato: Maria Kristianne Myrann Ansettelse- Ferievikar Spes.utd. sykepleier, sykepleier, miljøterapeut, miljøarbeider, student- Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal Tilbud - ferievikar som miljøterapeut ved psykiatrisk sykehusavdeling, post C SSA Side lo

12 Offentlig journal Periode: / u Dok.dato: Jour.dato: Håvard Liltved Dalen Ansettelse- Ferievikar Spes.utd. sykepleier, sykepleier, miljøterapeut, miljøarbeider, student - Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal Tilbud - ferievikar som assistent ved psykiatrisk sykehusavdeling, post D SSA u Arkivdel: Sakarkiv Martin Besteland Ansettelse- Ferievikar lege, sykepleier, vernepleier, sosionom, miljøterapeut, hj.pleier, sekretær, renholder, med.- sykepleie- og vernepleiestudenter- Avd. for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Kristiansand Tilbud- assistent ved ARA Døgn Kr.sand Rus/ psykiatri, ferievikar 11/ u Silje Brattland Ansettelse- Ferievikar lege, sykepleier, vernepleier, sosionom, miljøterapeut, hj.pleier, sekretær, renholder, med.- sykepleie- og vernepleiestudenter- Avd. for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Kristiansand Tilbud - Sosionom ved ARA Døgn Kr.sand Rus/ psykiatri, ferievikar Side l l

13 Offentlig journal Periode: / u Lena Sophia Deus Ansettelse- Ferievikar lege, sykepleier, vernepleier, sosionom, miljøterapeut, hj.pleier, sekretær, renholder, med.- sykepleie- og vernepleiestudenter- Avd. for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Kristiansand Tilbud - assistent ved ARA Døgn Kr.sand Rus/ psykiatri, ferievikar 11/ u Jarle Rønning Ansettelse- Ferievikar lege, sykepleier, vernepleier, sosionom, miljøterapeut, hj.pleier, sekretær, renholder, med.- sykepleie- og vernepleiestudenter- Avd. for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Kristiansand Tilbud- Vernepleier ved ARA Døgn Kr.sand Rus/ psykiatri, ferievikar 11/ u Christer Eriksen Ansettelse- Ferievikar lege, sykepleier, vernepleier, sosionom, miljøterapeut, hj.pleier, sekretær, renholder, med.- sykepleie- og vernepleiestudenter- Avd. for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Kristiansand Tilbud - Assistent ved ARA Døgn Kr.sand Rus/ psykiatri, ferievikar Side12

14 Offentlig journal Periode: / u Susannah Hart Ansettelse- Ferievikar lege, sykepleier, vernepleier, sosionom, miljøterapeut, hj.pleier, sekretær, renholder, med.- sykepleie- og vernepleiestudenter- Avd. for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Kristiansand Tilbud - Sykepleier ved ARA Døgn Kr.sand Rus/ psykiatri, ferievikar 11/ u Øyvind Mathiassen Ansettelse- Ferievikar lege, sykepleier, vernepleier, sosionom, miljøterapeut, bj.pleier, sekretær, renholder, med.- sykepleie- og vernepleiestudenter- Avd. for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Kristiansand Tilbud - Assistent ved ARA Døgn Kr.sand Rus/ psykiatri, ferievikar 11/ u Lars Michalsen Ansettelse- Ferievikar lege, sykepleier, vernepleier, sosionom, miljøterapeut, hj.pleier, sekretær, renholder, med.- sykepleie- og vernepleiestudenter- Avd. for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Kristiansand Tilbud- Assistent ved ARA Døgn Kr.sand Rus/ psykiatri, ferievikar Sidel3

15 Offentlig journal Periode: / u Kristina Popczynska Ansettelse- Ferievikar lege, sykepleier, vernepleier, sosionom, miljøterapeut, hj.pleier, sekretær, renholder, med.- sykepleie- og vernepleiestudenter- Avd. for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Kristiansand Tilbud- Sykepleier ved ARA Døgn Kr.sand Rus/ psykiatri, ferievikar 11/ u Camilla Rasch Ansettelse- Ferievikar lege, sykepleier, vernepleier, sosionom, miljøterapeut, hj.pleier, sekretær, renholder, med.- sykepleie- og vernepleiestudenter- Avd. for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Kristiansand Tilbud- Assistent ved ARA Døgn Kr.sand Rus/ psykiatri, ferievikar 11/ u Cecilie Rekeveik Ansettelse- Ferievikar lege, sykepleier, vernepleier, sosionom, miljøterapeut, hj.pleier, sekretær, renholder, med.- sykepleie- og vernepleiestudenter- Avd. for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Kristiansand Tilbud - Assistent ved ARA Døgn Kr.sand Rus/ psykiatri, ferievikar Side14

16 Offentlig journal Periode: u Tilg. kode: PERS Par.: Offi 25 Nicolai Stray Ansettelse- Ferievikar lege, sykepleier, vernepleier, sosionom, miljøterapeut, hj.pleier, sekretær, renholder, med.- sykepleie- og vernepleiestudenter- Avd. for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Kristiansand Tilbud- Assistent ved ARA Døgn Kr.sand Rus/ psykiatri, ferievikar 11/ u Tilg. kode: PERS Par.: Offi 25 Lars Rirud Rysstad Ansettelse- Ferievikar lege, sykepleier, vernepleier, sosionom, miljøterapeut, hj.pleier, sekretær, renholder, med.- sykepleie- og vernepleiestudenter - Avd. for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Kristiansand Tilbud- Assistent ved ARA Døgn Kr.sand Rus/ psykiatri, ferievikar 11/ u Inger-Britt Vitols Ansettelse- Ferievikar lege, sykepleier, vernepleier, sosionom, miljøterapeut, hj.pleier, sekretær, renholder, med.- sykepleie- og vernepleiestudenter- Avd. for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Kristiansand Tilbud - Assistent ved ARA Døgn Kr.sand Rus/ psykiatri, ferievikar Sidel5

17 Offentligjournal Periode: / u Arkivdel: Sakarkiv Tilg. kode: PERS Par.: Offi 25 Inger Sofie Skiftun Ansettelse- Ferievikar Spesialutdannet sykepleier, sykepleier, miljøterapeut, miljøarbeider, assistent, sekretær- Distriktpsykiatrisk senter (DPS) Strømme, Kristiansand Tilbud- Miljøterapeut ved DPS Strømme døgnpost, ferievikar 11/ u Arkivdel: Sakarkiv Tilg. kode: PERS Par.: Offi 25 Aleksander N ordgaard Ansettelse- Ferievikar Spesialutdannet sykepleier, sykepleier, miljøterapeut, miljøarbeider, assistent, sekretær- Distriktpsykiatrisk senter (DPS) Strømme, Kristiansand Tilbud - Sykepleier ved DPS Strømme døgnpost, ferievikar 11/ u Martin Ruud Ansettelse- Ferievikar Spesialutdannet sykepleier, sykepleier, miljøterapeut, miljøarbeider, assistent, sekretær- Distriktpsykiatrisk senter (DPS) Strømme, Kristiansand Tilbud- Vernepleier ved DPS Strømme døgnpost, ferievikar Side16

18 Offentlig journal Periode: / u Arkivdel: Sakarkiv Marianne Øvland Ansettelse- Ferievikar Spesialutdannet sykepleier, sykepleier, miljøterapeut, miljøarbeider, assistent, sekretær- Distriktpsykiatrisk senter (DPS) Strømme, Kristiansand Tilbud - Miljøterapeut ved DPS Strømme døgnpost, ferievikar 11/ u Arkivdel: Sakarkiv Jakha Saitova Ansettelse- Ferievikar Spesialutdannet sykepleier, sykepleier, miljøterapeut, miljøarbeider, assistent, sekretær- Distriktpsykiatrisk senter (DPS) Strømme, Kristiansand Tilbud - Sykepleier ved DPS Strømme døgnpost, ferievikar 11/ u Ragnhild Hageland Ansettelse- Ferievikar Spesialutdannet sykepleier, sykepleier, miljøterapeut, miljøarbeider, assistent, sekretær - Distriktpsykiatrisk senter (DPS) Strømme, Kristiansand Tilbud - Sykepleier ved DPS Strømme døgnpost, ferievikar Sidel7

19 Offentlig journal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Martin Ruud Ansettelse- Ferievikar Spesialutdannet sykepleier, sykepleier, miljøterapeut, miljøarbeider, assistent, sekretær - Distriktpsykiatrisk senter (DPS) Strømme, Kristiansand Takker ja og arbeidsavtale- Vernepleier ved DPS Strømme dagpost, ferievikar 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Marit Cecilie Fonn Ansettelse- Ferievikar sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, hjelpepleier, studenter, assistent- Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Kristiansand Takker ja og arbeidsavtale- Assistent ved Enhet for ortopedisk rehabilitering, ferievikar 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Geir Tveit Ansettelse- Enhetsleder ved Driftsavdelingen, Forsyning SSK, 100% st. fast Takker ja og arbeidsavtale- Enhetsleder ved Hotellservice, Forsyning SSK, 100% st. fast Side18

20 Offentligjournal Periode: / u Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offi 25 Personalmappe - Tjenestebevis 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Tilg. kode: U Sakarkiv Par.: HELFO Utbetalingsvedtak for helserefusjon- frikort pasientreise Utbetalingsvedtak for helserefusjon av frikort pasientreiser Saksansv: Økonomistab SSHF Regnskapsseksjon SSHF 12/ u Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: PERS Par.: Offi 25 Personalmappe - Tilbud- Reisesekretær ved Avd. for barn- og unges psykiske helse, 100% st. vikariat Sidel9

21 Offentligjournal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: om 13 jf. Fvl 13 Tor Andre Fjellstad Ansettelse - Psykologspesialist/psykolog ved Distriktpsykiatrisk senter (DPS) Strømme, Akutteam, Kristiansand, 100% st. fast Takker ja og arbeidsavtale - Psykolog ved DPS Strømme poliklinikk, akutteam, 100 % st. fast 12/ u Dok.dato: Jour.dato: Cathrine Ryen Ansettelse- Sekretær ved SSA, 50 % st. vikariat Tilbud - Sekretær ved SSA, 50 % st. vikariat 12/ u Tilg. kode: PERS Par.: om 25 Personalmappe - Tilbud - Ergoterapeut ved DPS Strømme døgnpost, ekstrahjelp Side20

22 Offentlig journal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Pasientarkiv Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Advokatfirma Wangensteen, Wigemyr & Co Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal- Påminnelse - Saksansv: Dokumentsenter SSK Dokurnentsenter SSK 12/ u Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Personalmappe - Ansienitetsutregningskjema 12/ u Personalmappe - Tilbud- Spesialutdannet sykepleier ved ABUP FUT SSK, 100 % st. vikariat Side21

23 Offentligjournal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Personalmappe - Arbeidsavtale - Sykepleier ved Medisinsk klinikk, medisinsk avdeling, coronarpost SSA, ekstrahjelp til / u Arkivdel: Sakarkiv Katalin Jambor Ansettelse- Klinisk sosionom ved ABUP poliklinikk, Farsund og Flekkefjord, 50% st. fast og 100% st. vikariat Tilbud- Psykolog ved ABUP poliklinikk Lister, 100% st. vikariat 12/ N Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personalarkiv Kirurgiske senger SSK Personalmappe - Vedlegg til arbeidsavtale Side22

24 Offentlig journal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Pasientarkiv Tilg.kode: PAS Par.: Offi 13jf.Fvl l3 Fylkesmannen i Aust-Agder Fylkesmannen i Aust-Agder Fylkesmannen i Aust-Agder 3-3- Behandlingen av meldingen avsluttes - Saksansv: Klinikk for psykisk helse Klinikk for psykisk helse 12/ u Dok.dato: Jour.dato: Masood Ul Hussan Raja Ansettelse - sekretær ved Resepsjon SSK, 35 % st. fast Tilbud - sekretær ved Service- og sikkerhetsavdelingen, Resepsjon, fast 30 % st. 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Personalmappe- Søknad om lønn som fagarbeider for 100 % stilling med dokumentasjon Hotellservice Side23

25 Offentlig jo u rna l Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Personalmappe- Uttalelse vedrørende søknad om lønn som fagarbeider for 100% stilling Hotellservice 12/ N Dok.dato: Jour.dato: Anestesiavdeling SSF Personalmappe- Vedlegg til arbeidsavtale- forn / u Lena Andersen Ansettelse- Spesialutdannet sykepleier/sykepleier ved DPS Strømme, 2 x 100% st. fast, l x 42 % st. fast, div. mindre midlertidige belgestillinger Tilbud - Spesialutdannet sykepleier ved DPS Strømme, 42 % st. fast Side24

26 Offentlig journal Periode: / u Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Pasientarkiv Tilg. kode: PAS Par.: Oftl 13 jf. Fvl 13 Pasientklage - Pasientklage- Uttalelse fra avdeling - Saksansv: Kirurgisk klinikk Kirurgisk klinikk 12/ u Tilg. kode: PERS Par.: Oftl 25 Viola Schønwitz Ansettelse - Renholdsoperatør ved Distriktpsykiatrisk senter (DPS) Strømme, Døgpost, Kristiansand, 50 % st. fast Tilbud- Renholdsoperatør ved Strømme døgnpost, 100% st. fast 12/ u Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Tilg. kode: PERS Par.: Oftl 25 Nina Jobling Iversen Ansettelse- Vernepleier/Sykepleier/Sosionom med spesialutdanning ved Avdeling for Rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Poliklinikk, Kristiansand Tilbud - Spesialutdannet sykepleier ved Avdeling for Rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Poliklinikk, Kristiansand, 100% st. vikariat Side25

27 Offentligjournal Periode: / u Dok.dato: Jour.dato: Marianne Sletta Ansettelse- Psykologspesialist/psykolog- Avdeling for rus- og avbengighetsbehandling (ARA) Poliklinikk, Kristiansand, 100% st. fast, 100% st. vikariat Tilbud- Psykologspesialist ved Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) Poliklinikk, Kristiansand, 100 % st. fast Saksansv: Personal og Arbeidsmilj ø 12/ u Dok.dato: Jour.dato: Lena Andersen Ansettelse - Psykologspesialist/psykolog - Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) Poliklinikk, Kristiansand, 100 % st. fast, 100% st. vikariat Tilbud- Spesialutdannet sykepleier ved Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) Poliklinikk, Kristiansand, 100 % st. vikariat 12/ u Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Lena Andersen Ansettelse - Psykologspesialist/psykolog - Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) Poliklinikk, Kristiansand, 100% st. fast, 100 % st. vikariat Ansienitetsutregningskjema Side26

28 Offentlig jo urna! Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Marianne Sletta Ansettelse- Psykologspesialist/psykolog- Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) Poliklinikk, Kristiansand, 100% st. fast, 100% st. vikariat Takker nei- Psykologspesialist ved ARA poliklinikk, 100% st. fast 12/ u Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst RHF Tildeling av regionallegekvote 2012 Søknad om tildeling / I Dok.dato: Jour.dato: Sindre Sand Nilsen Ansettelse- Ambulansearbeider ved Prehospitale tjenester, Ambulansestasjon Flekkefjord, 22,06 % st. fast Takker ja og arbeidsavtale- Ambulansearbeider m/autorisasjon ved Ambulansestasjon FI.fjord, 22,06 % st.fast Side27

29 Offentlig jo urna! Periode: / u Anne Dorte Lyken Ansettelse- Avdelingsleder ved Distriktpsykiatrisk senter (DPS) Lister, 100 % st. fast Tilbud- Avdelingsleder ved Distriktpsykiatrisk senter (DPS) Lister, 100% st. fast 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: SFK Forskningsprosjekt- Studie som sammenligner standard strålebehandling (25 beh. gitt på 5 uker) med et forkortet behandlingsopplegg (15 beh. gitt på 3 uker) for lymfeknute-negative brystkreftpasienter som har gjennomgått brystbevarende operasjon Søknad om datainnsamling - Forskningsprosjekt- Studie som sammelikner standard strålebehandling med hypfraksjonert strålebehandling ettter cancer mamme brystbevarende operasjon, lymfeknute negative pasienter. reg. clinical trials NCT Saksansv: Forskning Forskning 12/ N Dok.dato: Jour.dato: Tilg.kode: PERS Par.: Offl 13jf.Fvl 13 Kirurgisk klinikk Ansettelse- Helsefagarbeider/hjelpepleier - Sterilsentralen, Kristiansand Lønnsfastsettelse - Side28

30 Offentlig journal Periode: / N Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Pasientarkiv Tilg.kode: PAS Par.: Offl l3jf.fv1 13 Gynlobst. avdeling SSA Internkontroll og beredskap (SIB) NPE-sak 2012/ NPE-sak 2012/ Utfylt skademelding samt journal - Saksansv: Internkontroll og beredskap (SIB) Internkontroll og beredskap (SIB) 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Arbeidsgiverforeningen Spekter Norsk Radiografforbund -lønnsforhandlinger 2012 Innledende protokoll A-dels forhandlinger SAN 12/ N Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Utvikling og utdanning Utvikling og utdanning Samhandlingsreformen - Forarbeid med delavtale 6 - Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering Forarbeide delavtale 6 - vedrørende mandat og retningslinjer Saksansv: Utvikling og utdanning Utvikling og utdanning Side29

31 Offentlig journal Periode: / u Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Personalmappe - Ansienitetsutregningskjema 12/ u Dok.dato: Jour.dato: Tilg.kode: PERS Par.: Offi l3jf. Fvl 13 Personalmappe - Ansienitetsutregningskjema 12/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: O fil 13 jf. Fvl 13 Personalmappe - Attester Side30

32 Offentligjournal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Personalmappe - Arbeidsavtale - Sekretær ved Kirurgisk avd. felles SSK, ekstrahjelp 12/ u Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Pasientarkiv Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 12/ Fylkesmannen i Vest-Agder- Helse og omsorg Fylkesmannen i Vest-Agder- Tilsynssak - Tilsynssak - Saksansv: Medisinsk klinikk Medisinsk klinikk u Dok.dato: Jour.dato: Tilg.kode: PERS Par.: Ofi1 13jf.Fvl 13 Personalmappe - Ansienitetsutregningskjema Side31

33 Offentlig journal Periode: / u Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst RHF Prosjekt Økt pasientsikkerhet gjennom pasientadministrativt arbeid, også kalt Glemt av sykehuset Pasient uten avtalt videre oppfølgning - anmodning om kommentarer og supperende innspill Saksansv: Fagavdeling Fagavdeling 12/ u Dok.dato: Jour.dato: Personalmappe - Tilbud - Sekretær ved SSA, 50 % st. vikariat 12/ u Dok.dato: Jour.dato: Personalmappe - Ansienitetsutregningskjema Side32

34 Offentlig journal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Willis AS Personalforsikring for Sørlandet sykehus HF yrkesskade/ulykke og ambulanseulykke Nye forsikringsavtaler Sørlandet sykehus HF Saksansv: Økonomistab SSHF Organisasjonsavdeling 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Willis AS Personalforsikring for Sørlandet sykehus HF yrkesskade/ulykke og ambulanseulykke Kollektiv ulykke- forsikringsnummer ny avtale Sørlandet sykehus HF Saksansv: Økonomistab SSHF Organisasjonsavdeling 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Willis AS Personalforsikring for Sørlandet sykehus HF yrkesskade/ulykke og ambulanseulykke Rutinehefte- Nye forsikringsavtaler Sørlandet sykehus HF Saksansv: Økonomistab SSHF Organisasjonsavdeling Side33

35 Offentligjournal Periode: / u Dok.dato: Jour.dato: Personalmappe - Tjenesteattest 12/ u Personalmappe - Tilbud - Spesialutdannet sykepleier ved DPS Solvang døgnpost, 80 % st. fast 12/ u Personalmappe - Tilbud - Konsulent ved BarnsBeste, 75 % st. vikariat Side34

36 Offentligjournal Periode: / u Personalmappe - Tilbud - Spesialkonsulent ved BarnsBeste, ekstrahjelp 12/ u Arkivdel: Personalark.iv Personalmappe - Tilbud - Sekretær ved Avd. for barn- og unges psykiske helse, 100 % st. vikariat 12/ u Personalmappe - Tilbud - Assistent ved ABUP felles SSK, ekstrahjelp Side35

37 Offentligjournal Periode: / u Dok.dato: Jour.dato: Personalmappe - Ansienitetsutregningskjema 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Personalmappe - Ber om ny bekreftelse 12/ u Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Pasientarkiv Tilg. kode: PAS Par.: Offl l3jf.fvl 13 Pasientklage - Pasientklage - Saksansv: Medisinsk klinikk Medisinsk klinikk Side36

38 Offentligjournal Periode: / N Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Pasientarkiv Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 Radiologisk avdeling SSK Internkontroll og beredskap (Sffi) NPE-sak 2012/ NPE-sak 2012/ Oversender røntgen med beskrivelse - Saksansv: Internkontroll og beredskap (SIB) Internkontroll og beredskap (SIB) 12/ u Dok.dato: Jour.dato: Personalmappe- Invitasjon til Dialogmøte l 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg.kode: PERS Par.: Offl l3jf.fvl l3 Personalmappe - Attest Side37

39 Offentligjournal Periode: / I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Personalmappe - Vitnemål - Attester 12/ N Dok.dato: Jour.dato: Kirurgisk klinikk Personalmappe - Lønnsfastsettelse - 12/ u Dok.dato: Jour.dato: Personalmappe - Ansienitetsutregningskjema Side38

40 Offentlig journal Periode: / N Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Fagavdeling Økonomistab SSHF Registreringspraksis for fedmepasienter Sak fra Avregningsutvalget/Helsedirektoratet- fedme og hovedtilstandskoding Z50.9 Saksansv: Fagavdeling Økonomistab SSHF 12/ u Dok.dato: Udatert Jour.dato: Arkivdel: Pasientarkiv Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13 jf. Fvl 13 12/ Forespørsel om kopi av pasientjournal - Forespørsel om kopi av pasientjournal - Saksansv: Administrativt arkiv SSK Administrativt arkiv SSK u Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: PERS Par.: Offi 25 Personalmappe - Tilbud- stilling som lege i spesialisering ved kirurgisk avdeling SSA- 100% vikar Side39

41 Offentligjournal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Personalmappe - Søknad på stilling som lege i spesialisering ved Kirurgisk avdeling 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Personalmappe - Attest 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Arvid V etle Holte Østre Agder - rehabiliteringsprosjekt Rehabiliteringsprosjekt i Østre Agder Saksansv: Medisinsk klinikk Medisinsk klinikk Side40

42 Offentligjournal Periode: / u Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Arvid V etle Holte Østre Agder - rehabiliteringsprosjekt Rehabiliteringsprosjekt i Østre Agder Saksansv: Medisinsk klinikk Medisinsk klinikk 12/ u Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Universitetet i Oslo Samarbeidsavtale mellom UiO - Psykologisk institutt og Sørlandet sykehus v/klinikk for psykisk helse Samarbeidsavtale PI UiO og KPH Sørlandet sykehus HF Saksansv: Klinikk for psykisk helse Klinikk for psykisk helse 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Personalmappe - Lønnsfastsettelse - Side41

43 Offentlig journal Periode: / N Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Medisinsk klinikk Virksomhetsdata Kvalitetssikring medisinsk koding Medisinsk klinikk 2012 Kvalitetssikring av diagnosekoding og prosedyrekoding i Medisinsk klinikk Saksansv: Medisinsk klinikk Medisinsk klinikk 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Analysesenteret AS Kvalitetssikring medisinsk koding Medisinsk klinikk 2012 Kurs og seminar medisinsk koding, DRG, og ISF/KMF- Medisinske avdelinger SSA, SSK, SSF Saksansv: Medisinsk klinikk Medisinsk klinikk 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Analysesenteret AS Kvalitetssikring medisinsk koding Medisinsk klinikk 2012 Kurs og seminar medisinsk koding, DRG, og ISF/KMF- Nevro, AFR og Revma Saksansv: Medisinsk klinikk Medisinsk klinikk Side42

44 Offentlig journal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Analysesenteret AS Kvalitetssikring medisinsk koding Medisinsk klinikk 2012 Kurs og seminar medisinsk koding, DRG, og ISF/KMF - Kreftsenteret SSHF Saksansv: Medisinsk klinikk Medisinsk klinikk 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Analysesenteret AS Kvalitetssikring medisinsk koding Medisinsk klinikk 2012 Kurs og seminar medisinsk koding, DRG, og ISF/KMF - Barnesenteret SSHF Saksansv: Medisinsk klinikk Medisinsk klinikk 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PERS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Personalmappe - Takker ja og arbeidsavtale - Assistent ved Psykiatrisk avdeling, post A, SSA, ferievikar Side43

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle Offentlig journal Periode: 25122012-27122012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentlig jo urna l Periode: 25122012-27122012 11/00512-68 I Dok.dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 13042012. Offentlig journal. Periode: 05042012-10042012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja

Sørlandet sykehus HF 13042012. Offentlig journal. Periode: 05042012-10042012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja Offentlig journal Periode: 05042012-10042012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentligjournal Periode: 05042012-10042012 11/00124-2 I Dok.dato: 30032012

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 04042012-04042012. Sørlandet sykehus HF 12042012. Journal enhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N):

Offentlig journal. Periode: 04042012-04042012. Sørlandet sykehus HF 12042012. Journal enhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Offentlig journal Periode: 04042012-04042012 Journal enhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/00275-8 I Tilg. kode: PERS Par.: Offi 13 jf. Fvl 13 Takker ja og

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 02-23-2011-02-23-2011. Sørlandet sykehus HF 2/25/2011. Alle Alle Alle Nei

Offentlig journal. Periode: 02-23-2011-02-23-2011. Sørlandet sykehus HF 2/25/2011. Alle Alle Alle Nei 2/25/2011 Offentlig journal Periode: 02-23-2011-02-23-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 212512011 Offentligjournal Periode: 02-23-2011-02-23-2011

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/01809-9 Tilbud - stilling som renholder ved Opr.avd. SSK, 25% vikar - Personalmappe - Dok. dato: 20.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 11/01809-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00748-11 Vedtak om mobiltelefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 21.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/08282-10 Innkalling av Lions Alocolmetre - Års-service av instrumenter - Års-service av instrumenter - Lions Alocolmetre - VWR International AS Med.teknisk seksjon

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/00383-8 LIS Fastsettelse av ansiennitet etter spesialistreglene - Personalmappe - Kirurgisk avdeling SSA Dok. dato: 03.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00765-21 Signert databrukerkontrakt samt ikke utfylt DIPS-brukeravtale for helsepersonell uten ordinær arbeidskontrakt - Personalmappe - Dok. dato: 22.02.2014 Arkivdel:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00054-5 Signert avtale ambulerende virksomhet for leger i perioden 01.05.2014-30.04.2015 Personalmappe - Dok. dato: 30.05.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01098-13 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Fagavdelingen, Forskningsenheten, 10% st, engasjement - Personalmappe - Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00856-18 Vedtak om mobiltelefon - personlig telefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 08.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03723-21 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA - Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: 20.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/03857-10

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02629-6 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Nyfødtposten SSk ekstrahjelp. Personalmappe - Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01323-19 Oppdragsbekreftelse - Rammeavtale konsulenttjenester - Brannteksnisk rådgivning - ny MR i Kristiansand Rammeavtale konsulenttjenester Brannteknisk rådgivning Agder

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/06196-8 Takker ja - sykepleier ved Med. poliklinnik SSA - ekstrahjelp Personalmappe - Personal og Arbeidsmiljø Dok. dato: 27.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01488-10 KOPI: Innvilgelse av avtalefestet pensjon AFP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/01190-11 LIS - Fastsettelse av ansiennitet etter spesialistreglene Personalmappe - Avdeling for medisinsk biokjemi SSK Dok. dato: 29.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01052-9 Takker ja og arbeidsavtale - Forsker ved Fagavdelingen, forskningsmidler 20 % engasjement. Personalmappe - Dok. dato: 20.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03812-6 Takker ja og arbeidsavtale - lege i spesialisering ved Medisinsk avdeling SSK, 100% vikar Dok. dato: 23.07.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Offentlig journal Periode: 21042014 -

Offentlig journal Periode: 21042014 - 29042014 Offentlig journal Periode: 21042014 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00125-44 I Dok.dato: 22042014 Jour.dato: 24042014 Tilg. kode: U Par.: Lørenskog kommune

Detaljer

Offentlig journal Periode: 10062013 -

Offentlig journal Periode: 10062013 - 19062013 Offentlig journal Periode: 10062013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00332-14 I Dok.dato: 25102012 Jour.dato: 14062013 Tilg. kode: U Par.: Ole Harald

Detaljer

Offentlig journal Periode: 11062012 -

Offentlig journal Periode: 11062012 - 20062012 Offentlig journal Periode: 11062012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00029-31 I Dok.dato: 12062012 Jour.dato: 14062012 Tilg. kode: U Par.: NAV Arbeidslivssenter

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/04065-21 Vedrørende permisjonssøknad - Personalmappe - Intensivseksjon 4H Dok. dato: 17.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/10825-35 Ekstrahjelp/tilkallingsavtale

Detaljer

Offentlig journal Periode: 09032015 -

Offentlig journal Periode: 09032015 - 17032015 Offentlig journal Periode: 09032015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00127-67 U Dok.dato: 06032015 Jour.dato: 12032015 Tilg. kode: U Par.: Utviklingsenheten

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23032015 -

Offentlig journal Periode: 23032015 - 31032015 Offentlig journal Periode: 23032015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00169-41 S Dok.dato: 04122014 Jour.dato: 27032015 Utviklingsenheten - Marit Kise

Detaljer

Offentlig journal Periode: 22062015 -

Offentlig journal Periode: 22062015 - 30062015 Offentlig journal Periode: 22062015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00208-29 I Dok.dato: 22062015 Jour.dato: 22062015 Tilg. kode: U Par.: Det kongelige

Detaljer

Offentlig journal Periode: 13042015 -

Offentlig journal Periode: 13042015 - 21042015 Offentlig journal Periode: 13042015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00202-71 X Dok.dato: 08042015 Jour.dato: 13042015 Tilg. kode: U Par.: Sekretariat/rådgiverpool

Detaljer

Offentlig journal Periode: 19052014 -

Offentlig journal Periode: 19052014 - 28052014 Offentlig journal Periode: 19052014 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00029-49 I Dok.dato: 16052014 Jour.dato: 22052014 Tilg. kode: U Par.: NAV Tiltak

Detaljer

Offentlig journal Periode: 28072014 -

Offentlig journal Periode: 28072014 - 05082014 Offentlig journal Periode: 28072014 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00761-12 X Dok.dato: 30072014 Jour.dato: 30072014 Saksansv: HR-personal / Bodil Vigrestad

Detaljer