Landsmøte Sak 8 Valg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsmøte 2010. Sak 8 Valg"

Transkript

1 Landsmøte 2010 Sak 8 Valg

2 Dokumenter vedlagt: 1. Valgkomiteens innstilling til nytt forbundsstyre samt kontroll- og klageutvalg 2. Forbundsstyrets innstilling til ny valgkomité Valg gjennomføres i tråd med valginstruksen i NAAFs vedtekter Sak 8 Side 2 av 2

3 Valgkomiteens innstilling til nytt forbundsstyre og kontroll- og klageutvalg for landsmøteperioden Innholdsfortegnelse FORBUNDSSTYRET... 3 FORBUNDSLEDER NESTLEDER NESTLEDER... 6 STYREMEDLEM... 7 STYREMEDLEM... 8 STYREMEDLEM... 9 STYREMEDLEM STYREMEDLEM VARAMEDLEM VARAMEDLEM VARAMEDLEM KONTROLL OG KLAGEUTVALG LEDER MED LANG ORGANISATORISK FARTSTID FRA NAAF MEDLEM MED FORMELL JURIDISK BAKGRUNN MEDLEM MED FORMELL ØKONOMISK BAKGRUNN VARAMEDLEM MED LANG ORGANISATORISK FARTSTID FRA NAAF VARAMEDLEM MED FORMELL JURIDISK BAKGRUNN VARAMEDLEM MED FORMELL ØKONOMISK BAKGRUNN... 21

4 Valgkomiteens innstilling til nytt forbundsstyre og kontroll- og klageutvalg for landsmøteperioden Vedlagt følger valgkomiteens innstilling til nytt forbundsstyre og kontroll og klageutvalg for neste landsmøteperiode. Det kom ikke inn mange forslag på nye kandidater til dette valget. Valgkomiteen tolket det slik at man i organisasjonen var fornøyd med det forbundsstyret som har sittet i 3 år, derfor bærer vår innstilling preg av det. Samtidig ser vi det som viktig at man fyller på med nye kandidater og at man oppfyller Likestillingslovens bestemmelser knyttet til kjønnsmessig balanse. Litt om valgkomiteen Valgkomiteen har bestått av: Leder Nestleder Sekretær Medlem Medlem Solbjørg Gjermundnes Karl Erik Bevolden Torunn Ones Narvestad Nelly Halvorsen Anne Nygård Stryken Hege Kirkhusmo og Einar Anders Holte som begge ble valgt som medlemmer til valgkomiteen, måtte av forskjellige årsaker trekke seg tidlig i prosessen. Torunn Ones Narvestad og Anne Stryken Nygård kom da inn som faste medlemmer. John Heggeriset ble valg som varamedlem, han trakk seg også i løpet av perioden. Sak 8 Innstilling fra valgkomiteen Side 2 av 21

5 Forbundsstyret Forbundsstyret skal til sammen bestå av 10 personer, med 4 varamedlemmer, hvorav 3 er i numerisk rekkefølge, 1 varamedlem til NAAFUs representant. Valgkomiteen innstiller følgende 8 medlemmer: Forbundsleder, 2 nestledere, 5 styremedlemmer og 3 varamedlemmer. 1 medlem er forbeholdt en ungdomsrepresentant som NAAFU selv innstiller med personlig varamedlem. I tillegg kommer det 1 representant fra og blant de ansatte med personlig vara, valgt av og blant de ansatte. Valgkomiteen mener at man med denne innstillingen har satt sammen et godt styre med en bred og variert kompetanse, og med en ledertrio som utfyller hverandre. Sak 8 Innstilling fra valgkomiteen Side 3 av 21

6 Forbundsleder Pål Johansen Pål Johansen er 50 år, gift, har 4 barn og er bosatt i Horten. Pål var forbundsleder i 10 måneder i landsmøt perioden På landsmøtet i 2007 ble Pål valgt til forbundsleder. Dette vervet har han fortsatt. - 8 år som medlem i kommunestyre og formannskap, Horten kommune - 9 år som leder i Horten og Omegn Astma og Allergiforening - 6 år som fylkesleder i NAAF Vestfold Fylkeslag - 6 år i NAAFs forbundsstyre - 5 år i NAAFs styre - 2 år som 1. nestleder i FFO I tillegg har Pål bred erfaring fra tillitsmannsapparatet i Aker konsernet hvor han var hovedtillitsvalgt og hovedverneombud. Pål har arbeidet som selvstendig næringsdrivende i vaktmestertjenester. Han er utdannet og har arbeidserfaring i plate, sveis, og rørleggerfagene. Han har blant annet arbeidet i Nordsjøen og i industrien på forskjellige verft. Pål om NAAF Jeg har et brennende engasjement for forbundet, og har tid og vilje til en ny periode som forbundsleder i NAAF. Han føler også at det nå er mer ro i organisasjonen enn det har vært på mange år. Det er et godt samarbeid mellom ledelsen i forbundsstyret og sekretariatet og han mener han har bidratt positivt til det. Sak 8 Innstilling fra valgkomiteen Side 4 av 21

7 1. nestleder Anne Ombye Anne Ombye er 51 år, gift, er oppvokst på Steinberg i Buskerud, men bor nå i Oslo. Hun har lang og bred erfaring fra mange ledd i NAAF. Styremedlem og nestleder i NAAFs sentrale styre Leder, nestleder og styremedlem i Oslo Fylkeslag Oslo AAF ulike verv Styreleder i NAAF Oslo fylkelags legat Styremedlem i Siviløkonomene Styremedlem i Storebrand Skadeforsikring Styremedlem i Oslo RE Styremedlem i Ultima Oslo Comtemporary Music Festival styremedlem i Mika AS Medlem Kontrollkomiteen Cirrus RE Hun er utdannet siviløkonom, har i tillegg Business Leadership, SND styrekompetanse (BI), regnskap, skatt og selskapsrett Master of Management (BI), prosjektledelse Master of Management (BI). Hun har arbeidet mye i forsikringsbransjen som adm. direktør, ass. direktør og økonomi direktør i ulike selskaper. Hun arbeider nå som økonomidirektør for Innovasjon Norge. Anne om NAAF Om NAAF sier Anne; vi skal bli mer synlige, vi skal vokse, og vi skal bli en betydelig samfunnsaktør. Vi har alle muligheter for det, og godt og hardt arbeid i alle ledd i organisasjonen vil bringe oss dit. Hun ønsker seg en organisasjon med ro i rekkene, hvor vi alle drar sammen i samme retning mot et og samme mål. Anne har vært med på å arrangere det meste av medlemsaktiviteter i NAAF. Her nevnes familiesvømming, loddsalg, kakelotteri, medlemsmøter, teaterkvelder, organisasjonskurs, likemannskurs osv. Anne brenner for NAAF, hun har i siste periode vært 1. nestleder i NAAFs forbundsstyre og har tid og lyst på en ny periode. Sak 8 Innstilling fra valgkomiteen Side 5 av 21

8 2. nestleder Jan Ivar Rønning Jan Ivar Rønning er 48 år, samboer, har 2 barn og bor i Askim. Han er mangeårig medlem i NAAF, og har vært styremedlem i NAAFs styre i siste periode. Styremedlem i Det Norske Helsesenter s.a. og Communidad Valle Marina i mer enn 10 år Styremedlem i NAAFs forbundsstyre Jan Ivar er utdannet siviløkonom og autorisert finansanalytiker og han har utdanning i styrekompetanse (BI/SND), Master of Finance (NHH). Han har arbeidet som forsker i industrien, salgssjef, økonomidirektør, administrasjonssjef, økonomisjef, og som administrerende direktør i ulike selskaper. Han har stor internasjonal erfaring fra sitt yrkesliv. Han har nå en ledende stilling i Elopak AS, hvor han har resultatansvar for 7 fabrikker i Europa og CIS. Jan Ivar om NAAF Han har langvarig medlemskap i NAAF med deltakelse i tiltak som loddsalg og mannekengoppvisninger etc. for NAAF i Indre Østfold. Han har hatt astma, allergi og eksem fra fødselen, og har nå to barn med tilsvarende plager. Om NAAF sier han blant annet: for NAAFs fremtid ønsker han en seriøs pasientorganisasjon som det er naturlig å konsultere i forbindelse med inneklima etc. Videre ønsker han en organisasjon med utviklet nettverk for medlemmer som søker likemenn og mestring, at NAAF preger mediedebatten for sin sykdomsgruppe, og at NAAF er en trygg organisasjon for ansatte, tillitsvalgte og medlemmer. Innføring av "blåresept" for helsereiser. Jan Ivar ønsker en ny periode i NAAFs forbundsstyre. Sak 8 Innstilling fra valgkomiteen Side 6 av 21

9 Styremedlem Nina Danielsen Nina Danielsen er 47 år, gift, har 2 barn og bor nær den russiske grensen i Kirkenes. Nina er en svært aktiv dame som har og har hatt verv i mange frivillige organisasjoner og andre bedrifter. Her nevnes noen: - Regionsleder NAAF Region Nord - Fylkesleder i NAAF Finnmark - Styremedlem i NAAF, avdeling Sør Varanger Styreleder i Pumpehuset AS Nestleder i styre i Sør Varanger idrett og kulturbygg KF Styreleder i KIKK Kvinner I Kirkenes Kan Styremedlem i Kirkenes Næringshage AS Styremedlem i NAAFs forbundsstyre Interesser Familie og venner, barne og ungdomsarbeid, friluftsliv, politikk, styrearbeid, næringsutvikling og Russland. Nina er en allsidig dame med utdanning innen økonomi, bedriftskompetanse (UiT), samt strategisk styrearbeid og strategisk styreleder (BI Tromsø og Trondheim). Hun driver i dag sitt eget konsulentfirma med hovedaktivitet i Russland, Sverige, Finnland og EU. Arbeidet hennes består i hovedsak av bedriftsetablering og styrearbeid. Nina om NAAF Jeg fikk astma som 16 åring, men er lite plaget i dag. Jeg har en sønn som har astma, i tillegg til at familien er arvelig belastet med allergi og eksem. Hun mener potensialet for å øke medlemstallet i NAAF er stort. Dersom vi gjennom OUprosessen gjør de rette grep, mener hun NAAF vil bli en stor og slagkraftig organisasjon. Hun ønsker at NAAF om 10 år er en profesjonell, partipolitisk uavhengig interesse og pasientorganisasjon med mellom medlemmer i hele landet. Nina har vært styremedlem i NAAFs forbundsstyre i 3 år, og hun takker ja til en ny periode. Sak 8 Innstilling fra valgkomiteen Side 7 av 21

10 Styremedlem Bjørn M. Bjerke Bjørn M. Bjerke er 60 år, gift, har 2 barn og bor på Frogner i Akershus. Bjørn er en svært aktiv mann med mange ulike styreverv gjennom tiden. Her nevnes noen: - Leder i Trondheim Astma og Allergiforening - Leder i Sør Trøndelag Fylkeslag av NAAF - Varamedlem i Arbeidsutvalget i NAAF - Forbundsstyremedlem i NAAF - Styreleder i Forskningsfondet for astma og allergi - Styreformann og styremedlem i Trondheim Reiselivlag - Nestformann i Nordenfjeldske Hotell og Restaurantforening Bjørn har utdanning fra diplomøkonomstudiet (Bedriftsøkonomisk Institutt, Oslo). Hans primære valgfag var organisasjonsfag og organisasjonsutvikling og hans sekundære valgfag var økonomi og regnskap. Bjørn har en allsidig arbeidserfaring innen hotell og reiseliv. Fra 1990 og frem til 2009 har han vært regionsdirektør for Norsk Hotell og Restaurantforbund, som nå heter NHO Reiseliv. Fra 2009 er han ansatt som direktør i NHO Reiseliv med ansvar for medlemmer og regioner og er med i ledergruppen i NHO Reiseliv. Bjørn om NAAF Jeg synes at den visjon som NAAF i dag bruker er meget god, NAAF gjør Norge friskere. For meg er det viktig å utvikle NAAF videre til å være en sterk nasjonal organisasjon med dyktige tillitsvalgte Norge rundt, sterkere regionale administrasjoner sammen med en faglig dyktig sentral administrasjon på vår gruppes utfordringer i hverdagen. Bjørn har vært aktiv i NAAF siden 1986 på nesten alle plan i organisasjonen. Han var i mange år leder i Sør Trøndelag Fylkeslag, han var også i mange år medlem i det gamle forbundsstyre Bjørn har vært styremedlem i NAAFs forbundsstyre i 3 år, og han takker ja til en ny periode. Sak 8 Innstilling fra valgkomiteen Side 8 av 21

11 Styremedlem Ottar Drågen Ottar Drågen er 54 år og bor i Molde. Ottar har vært med i NAAF som tillitsvalgt siden 1986 i mange ledd av organisasjonen. - Regionsleder i Møre og Romsdal, det har han vært i mange år. - Varamedlem til forbundsstyret i to perioder. Ottar er utdannet lærer og det har han arbeidet som i over 20 år. I tillegg er han autorisert hjelpepleier og har praksis fra sykehus. Han har videreutdanning/undervisningskompetanse i: matematikk, naturfag, idretts/kroppsøving samt spesialpedagogikk. Ottar om NAAF Ottar ønsker at NAAF fortsetter det gode arbeidet som gjøres i dag, noe han mener at forbundsleder og generalsekretær har en del av æren for. Han mener hovedutfordringen blir at ikke medlemstallet fortsetter å synke til et lavere nivå enn nå. Han ønsker å være med å videreutvikle det gode arbeid som nå gjøres. NAAF er mer synlig i media og i samfunnet enn det har vært noensinne. Det arbeidet må fortsette, NAAF er i dag en organisasjon man lytter til, både politisk og i andre sammenhenger i vårt samfunn. Sak 8 Innstilling fra valgkomiteen Side 9 av 21

12 Styremedlem Anne Grethe Knudsen Anne Grethe Knudsen er 51 år, singel og har 3 barn. Hun bor i Orkanger. Anne Grethe har en bred erfaring i NAAF gjennom 20 år. Hun er aktivt med i informatør og likemannsarbeid. Sammen med regionssekretær i Sør Trøndelag og i samarbeid med Regionssykehuset i Trondheim var hun med å starte astma og eksemskole. Hun har også vært med å utarbeide NAAFs første perm til bruk i barnehager og den først informasjonspermen med tema inneklima. Anne Grethe har og har hatt mange verv i frivillige organisasjoner. Her nevnes noen: - NAAF fra 1991 pr i dag, har hun hatt verv i det meste av NAAFs ledd - Styremedlem /sekretær i Orkanger Handikaplag - Styremedlem i Sør Trøndelag Barnevernsamband - Sekretær i Orkdal lokallag av Norges Fibromyalgiforbund - Medlem i NAAFs vedtektskomitè - Leder i Kommunalt råd for personer med nedsatt funksjonsevne i Orkdal Kommune - Brukerrepresentant - NAV`s brukerutvalg Anne Grethe er utdannet innen hotellfagnæringen. Hun var fra ansatt på Bårdshaug Herregård hvor hun har allsidig praksis innen, resepsjon/nattvakt/booking og som kursvert. Hun har i tillegg to fosterbarn og har vært avlastningshjem for tvillinger der den ene har svært alvorlig astma/allergi. Hun er i dag hjemmeværende for å ta seg av fosterbarn. Anne Grethe om NAAF Hennes engasjement i NAAF har bakgrunn i at hennes sønn fikk sin diagnose astma bare 6 uker gammel. Hun er en ildsjel og har et brennende ønske om å gjøre en god jobb for NAAF i forbundsstyre. Hun mener at NAAF er i rett spor nå og er en synlig aktør i media og i samfunnet generelt. Anne Grethe takker ja til å være styremedlem i NAAFs forbundsstyre. Sak 8 Innstilling fra valgkomiteen Side 10 av 21

13 Styremedlem Anita Kolseth Olsen Anita er 40 år, gift, har 2 barn og bor i Svelvik. - Styremedlem i Nordre Vestfold Astma og Allergiforening - Leder i Nordre Vestfold Astma og Allergiforening - Voksenkontakt for Ungdomsgruppen i Vestfold AA Anita er utdannet legesekretær. Hun har arbeidet som praktikant og assistent i barnehage og som kontormedarbeider på Linjegods AS i Drammen. I 2002 begynte hun som saksbehandler hos Lindorff AS hvor arbeider hun fremdeles. Anita om NAAF Jeg ønsker å hjelpe andre som kommer i denne sykdomssituasjonen, så de slipper å stå alene. Anita mener at hun som nytt medlem i forbundsstyret kan bidra med nytenkning og nye innspill. Hun ser på informasjon som svært viktig og vil gjerne bidra i det viktige arbeidet. Hun er en person med stort pågangsmot som ønsker å bidra til og vise frem NAAF i media, på nettet og ikke minst i samfunnet generelt. Anita har lyst og tid til å være med i forbundsstyret. Sak 8 Innstilling fra valgkomiteen Side 11 av 21

14 1. varamedlem Siv Sande Siv er 26 år, samboer, og bor på Kongsberg. - Styremedlem i NAAF forbundsstyre - Leder og styremedlem i NAAFU - Sekretær i Tekna avdeling Kongsberg - Styremedlem i Linjeforeningen for Ingeniørvitenskap og IKT. - Leder for Bedriftskomiteen, som bindeledd mellom studentene og næringslivet. Utdanning og arbeidspraksis Siv er utdannet Sivil Ingeniør, NTNU Trondheim og har siden 2008 arbeidet som Analyst Engeneer, FMC Technologies, Kongsberg. Siv om NAAF Siv sier at hun fortsatt vil være med å arbeide for saker som er viktige i samfunnet og hun nevner inneklima som eksempel. Det at ungdom fortsatt begynner å røyke er også noe som engasjerer. Siv mener NAAF må ha en god aldersspredning i forbundsstyret og gjennom likmanns og informatørarbeid kan utdanne personer som kan være aktive også om 20 år. Sak 8 Innstilling fra valgkomiteen Side 12 av 21

15 2. varamedlem Hans Kristian Sahlsten Hans Kristian er 59 år, gift, har 3 barn og bor i Egersund. - Leder styremedlem kasserer i Dalarne Astma og Allergiforening - Styremedlem i NAAF Region Vest - Nestleder i Fellesrådet - Medlem i referansegruppen for KOLS i Dalarne Distrikts Medisinske Senter Hans Kristian har utdanning innen industrien som fagarbeider/platearbeider. Han har arbeidet i industrien, men er nå uføretrygdet. Han har siden 1989 vært aktivt med i forskjellige verv i sitt lokallag og i NAAF Region Vest. Hans Kristian om NAAF Hans Kristian er utdannet informatør og synes det er viktig å spre informasjon for å hjelpe andre i samme sykdomsgruppe. I siste landsmøteperiode har han vært 3. varamedlem til forbundsstyret. Han ønsker å fortsette i forbundsstyret. Sak 8 Innstilling fra valgkomiteen Side 13 av 21

16 3. varamedlem Bård Svendsen Bård Svendsen er 42 år, gift, har 2 barn og bor i Mosjøen Styremedlem i NAAF Nordland siden 2002, satt som leder i Var ute av styret i 2 år og kom inn igjen i Ble leder i 2008 og fungerer fortsatt som det. Bård er utdannet energimontør og jobber som montasjeleder ved Helgelandskraft i Mosjøen med personalansvar for 20 montører. Han har sittet i styret til Helgelandskraft i 4 år som ansatte representant. Han har vært med i styrer i idrettslag siden han var 18 år mer eller mindre hele tiden og har vært aktiv i lokalforeningen VAAF i siden Bård om NAAF Jeg ønsker rettferdig fordeling av midlene til medlemmenes beste i form av aktiviteter ute i lokallagene. Det er jo tross alt der medlemmene våre er. Han ønsker også å bidra til å få spredd informasjon om astma/allergi/eksem og spesielt informere om fruktosemalabsorpsjon til våre medlemmer. Og ikke minst å legge til rette for å ha en regionssekretær i alle regionene i min 50 % stilling (helst %). Bård ble med i NAAF fordi han har allergi og astma i familien. Sak 8 Innstilling fra valgkomiteen Side 14 av 21

17 Kontroll og klageutvalg Landsmøtet skal velge et kontroll og klageutvalg. Utvalgets medlemmer kan ikke inneha eller ha innehatt andre tillitsverv i NAAFs forbundsstyre eller datterselskaps styre under siste landsmøteperiode. Utvalgets mandat fastsettes av landsmøtet Utvalget skal være sammensatt av: - en 1 person med lang organisatorisk fartstid fra NAAF - en 1 person med fortrinnsvis formell juridisk bakgrunn - en 1 person med fortrinnsvis formell økonomisk bakgrunn - tre 3 personlige varamedlemmer som oppfyller kravene til kompetanse for plass i utvalget. Personen med lang organisatorisk erfaring er utvalgets leder. Sak 8 Innstilling fra valgkomiteen Side 15 av 21

18 Leder med lang organisatorisk fartstid fra NAAF Per Svenning Leine Per Svenning er 57 år, gift, har 2 barn og bor på Leinøy. - FFO (funksjonshemmedes fellesorganisasjon) 4 år styremedlem - FS (funksjonshemmedes studieforbund) 7 år styreleder - NAAF fra 1987 lokal og fylkeslag - AU forbundsstyre fra styremedlem, nestleder og forbundsleder Per er utdannet lærer og har arbeidet som lærer i 25 år, de ti siste årene i kombinasjon som tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Om NAAF Per Svenning har gått gradene som tillitsvalgt i NAAF, først som lokallagsleder, senere som leder for fylkeslaget i Møre og Romsdal. Han var styremedlem og nestleder i NAAFs sentrale styre AU, og fra var han forbundsleder. Hans status i NAAF i dag er "menig medlem". Han har en periode i kontroll og klageutvalget bak seg, først som varamedlem, og da leder i utvalget måtte trekke seg pga helsemessige årsaker, har han vært leder. Per Svenning stiller gjerne til gjenvalg for en ny periode i kontroll og klageutvalget. Sak 8 Innstilling fra valgkomiteen Side 16 av 21

19 Medlem med formell juridisk bakgrunn Ove Virik Jørgensen Ove er 55 år gammel og bor på Vesterøy. Ove har teologisk embetseksamen og juridisk embetseksamen. Han har blant annet arbeidet som førstekonsulent og rådgiver i Kirke, utdannings og forskningsdepartementet, som spesialkonsulent og spesialrådgiver i Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon, og som administrasjonssjef i Kommunal Kompetanse. Siden 1993 har han hatt sitt eget firma Forvaltningsconsult. Om NAAF Ove har 2 perioder i KKU bak seg og vil gjerne fortsette hvis landsmøtet ønsker det. Sak 8 Innstilling fra valgkomiteen Side 17 av 21

20 Medlem med formell økonomisk bakgrunn Gunn Ida Ovren Gunn Ida er 45 år, gift og bor i Rælingen. Gunn Ida er registrert revisor. Hun har arbeidet som rådgiver, avdelingsdirektør og førstekonsulent i Riksrevisjonen. Fra mai 2006 har hun arbeidet som seniorrådgiver i Riksrevisjonen. Om NAAF Gunn Ida har to perioder i KKU bak seg, og gleder seg til å ta fatt på en ny hvis NAAFs landsmøte ønsker det. Sak 8 Innstilling fra valgkomiteen Side 18 av 21

21 Varamedlem med lang organisatorisk fartstid fra NAAF Helene Tronstad Moe Helene er 34 år, ugift, har 1 barn og bor i Oslo. - Aktiv i NAAF fra Styremedlem i lokallag og fylkeslag i NAAF Sør Trøndelag - Var med å starte NAAFU hvor hun var den første leder - Medlem av Forbundsstyret - Styremedlem NOS, Norsk organisasjonspsykologisk forening - Redaksjonsmedlem SJOP, Scandinavian Journal of Organizational Psychology Helene har tatt Doktorgradsstudium ved NTNU/Harvard University, Kennedy school of Government fra Helene har siden 2007 arbeidet som Fagsjef hos Adecco Select. Helene om NAAF Helen sier det er flott at NAAF engasjerer seg i samfunnsdebatten om vår sykdomsgruppe. Hun ser at NAAF nå ikke bare arbeider mot politiske aktører, men er aktivt med for å finne årsaker på den store økningen av astma og allergi. Sak 8 Innstilling fra valgkomiteen Side 19 av 21

22 Varamedlem med formell juridisk bakgrunn Trine Wettergreen Strømman Trine er 53 år og bosatt i Trondheim. Trine er utdannet cand. Jur. i Hun har arbeidet som advokat i egen praksis i kontorfelleskap fra 1995, og da særlig med erstatningsrett, trygderett, vergemål og familierett. Hun har også praksis fra Trondheim kommune, Politiet, Forbrukerrådet og Trygdeetaten. Om NAAF Trine har to perioder som varamedlem i KKU bak seg og vil gjerne fortsette. Sak 8 Innstilling fra valgkomiteen Side 20 av 21

23 Varamedlem med formell økonomisk bakgrunn Ingen kandidat innstilt Valgkomiteen ønsker landsmøtet et godt valg! Med vennlig hilsen Valgkomiteen i NAAF Solbjørg Gjermundnes Karl Erik Bevolden Torunn Ones Narvestad Nelly Halvorsen Anne Stryken Nygaard Sak 8 Innstilling fra valgkomiteen Side 21 av 21

24 Forbundsstyrets innstilling til ny valgkomité for landsmøteperioden Forbundsstyret innstiller følgende personer som medlemmer av NAAFs valgkomité for landsmøteperioden 2010 til 2013: Medlemmer: Torunn Ones Narvestad Arve M. Haugland Bjørg Molander Harald Bregner Hege Langjord Varamedlemmer: Nelly Halvorsen Anne Stryken Nygaard Laila Stensletten

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek.

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet De to nasjonale konferansene skal, sammen med landsmøtet, binde sammen organisasjonen vår. Akkurat nå i månedsskiftet april/mai er årets Lederforum ferdig

Detaljer

Valg. 39. landsmøte. Presentasjon av kandidater til: Landsstyret. Valgkomiteen

Valg. 39. landsmøte. Presentasjon av kandidater til: Landsstyret. Valgkomiteen Valg 39. landsmøte Presentasjon av kandidater til: Landsstyret Kontrollkomiteen Valgkomiteen Valgkomiteens arbeid i landsmøteperioden 2011-2014 Valgkomiteens mandat er å innstille overfor landsmøtet på

Detaljer

NORGES BYGDEUNGDOMSLAG SITT 70. ÅRSMØTE SAKSPAPIRER. Følgende vedlegg er ikke med i dette dokumentet:

NORGES BYGDEUNGDOMSLAG SITT 70. ÅRSMØTE SAKSPAPIRER. Følgende vedlegg er ikke med i dette dokumentet: NORGES BYGDEUNGDOMSLAG SITT 70. ÅRSMØTE SAKSPAPIRER Følgende vedlegg er ikke med i dette dokumentet: Sak 8. Årsmelding 2014/2015 Sak 9. Regnskap 2014 Sak 10. Rammebudsjett for 2016 1 Saksliste for Norges

Detaljer

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg.

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Det finnes ledere. Og Lederne. Som medlem av Lederne går du ikke alene. Vi er rådgivere og sparringspartnere i ditt arbeid, og gir deg og din familie trygghet.

Detaljer

Nyhetsbrev mars. Inneholder:

Nyhetsbrev mars. Inneholder: Inneholder: Nyhetsbrev mars Parats leder informerer Parats nestleder informerer Parats nye hovedstyre Dette skjer i 2007 Ny generalsekretær i Parat Avdelingene informerer 2007 1 Parats leder informerer

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

TEMA: Pasientorganisasjoner

TEMA: Pasientorganisasjoner Fagblad f o r l u n g e s y k e p l e i e r e Nr. 2 2010 TEMA: Pasientorganisasjoner AV INNHOLDET: Leder: Hei alle medlemmer 2 Norsk forening for Cystisk fibrose 4 PHA Norge (Pulmonal hypertensjon) 5 Norsk

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Årsrapport 2013 INNHOLD 4 10 20 24 28 32 36 40 44 48 52 53 52 55 56 57 58 59 60 62 63 64 65 66 68 Styrets beretning 2013 Resultatregnskap for 2013 Revisors beretning for 2013 Region Midt-Norge Region Nord

Detaljer

Nedenfor finner du en presentasjon av kandidatene som stiller til valg på landsting.

Nedenfor finner du en presentasjon av kandidatene som stiller til valg på landsting. Vedlegg til sak 12 Valg Nedenfor finner du en presentasjon av kandidatene som stiller til valg på landsting. Kandidater til landsstyret Følgende spørsmål ble stilt til kandidatene: 1. Hvilke tre områder

Detaljer

Valgkomiteens innstilling til styre i Oslo MDG

Valgkomiteens innstilling til styre i Oslo MDG Valgkomiteens innstilling til styre i Oslo MDG Valgkomiteens arbeid Valgkomiteen, valgt av årsmøte i Oslo MDG 2012, har bestått av Sindre Buchanan (leder), Rune Hauger, Monica Løvdahl og Trygve Mongstad

Detaljer

Ny traumeplan i prosess: Bedre for fremtidens generasjon

Ny traumeplan i prosess: Bedre for fremtidens generasjon 31 Magasinet for Personskadeforbundet LTN #Utgave 6-2015 s.8 Ny traumeplan i prosess: Bedre for fremtidens generasjon Livet etter en trafikkulykke Kandidater s.4 Nytt fra jussen s.11 s.14 til landsstyret

Detaljer

L M s a k 3 - Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 1-2 0 1 2. Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

L M s a k 3 - Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 1-2 0 1 2. Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse L M s a k 3 Å R S B E R E T N I N G I n k l r e g n s k a p, r e v i s j o n s b e r e t n i n g o g k o n t r o l l u t v a l g e t s b e r e t n i n g 2 0 1 1 2 0 1 2 Landsforeningen for Pårørende innen

Detaljer

LANDSMØTE NORGE DYSLEKSI. 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen. s. 1

LANDSMØTE NORGE DYSLEKSI. 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen. s. 1 LANDSMØTE 2015 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen DYSLEKSI NORGE s. 1 Forord Til alle delegater og observatører på Dysleksi Norges Landsmøte 2015. Tre år er gått siden sist vi var samlet

Detaljer

3. Opprettholde kontakten med borteboende studenter. 4. Tiltrekke seg personer med kompetanse fra olje- og gass industrien

3. Opprettholde kontakten med borteboende studenter. 4. Tiltrekke seg personer med kompetanse fra olje- og gass industrien Innhold: 1. Innledning 2. Motivere og inspirere 3. Opprettholde kontakten med borteboende studenter 4. Tiltrekke seg personer med kompetanse fra olje- og gass industrien 5. Oversikt over personer fra Alta

Detaljer

Nr 5 - Juni 2011. Falstadsenteret: Klassebesøk. i tidligere nazileir. side 12 15. Rekordmange HMS-pålegg side 4 5 Ny inneklimakampanje side 6

Nr 5 - Juni 2011. Falstadsenteret: Klassebesøk. i tidligere nazileir. side 12 15. Rekordmange HMS-pålegg side 4 5 Ny inneklimakampanje side 6 Nr 5 - Juni 2011 Falstadsenteret: Klassebesøk i tidligere nazileir side 12 15 Rekordmange HMS-pålegg side 4 5 Ny inneklimakampanje side 6 min mening Å feie for egen dør! På side to i «I skolen» nummer

Detaljer

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger Saksliste Kl.1230 - Åpning ved leder av Landsgruppen av Helsesøstre NSF Astrid Grydeland Ersvik Sak nr. 1 -

Detaljer

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND BF INVITASJON TIL STIFTELSESMØTET FOR BIBLIOTEKARFORBUNDET Alle medlemmer i Prosjekt Bibliotekarforbund inviteres til å delta på stiftelsesmøtet for Bibliotekarforbundet lørdag

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Onsdag den 26.mars kl 19.00 Thon Hotel Harstad Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen

Detaljer

- SER FRAMOVER. Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: Side 6 7. Støtte fra Høyesterett i pensjonssak. Tid for de lokale lønnsforhandlingene

- SER FRAMOVER. Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: Side 6 7. Støtte fra Høyesterett i pensjonssak. Tid for de lokale lønnsforhandlingene f a g b l a d f o r n e g o t i a e t y s-forbund n r 2 2015 Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: - SER FRAMOVER Side 6 7 Tid for de lokale lønnsforhandlingene Side 12 Støtte fra Høyesterett i pensjonssak

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

Organisasjonskart...s. 4. Historikk og beskrivelse av organisasjonen.. s. 5. Formål og målsetting. s. 5. Landsstyret... s. 6

Organisasjonskart...s. 4. Historikk og beskrivelse av organisasjonen.. s. 5. Formål og målsetting. s. 5. Landsstyret... s. 6 Årsrapport 2005 Innhold: Forord... s. 3 Organisasjonskart...s. 4 Historikk og beskrivelse av organisasjonen.. s. 5 Formål og målsetting. s. 5 Landsstyret... s. 6 Administrasjonen s. 7 Medlemmer og avdelinger..

Detaljer

KrFs LANDSMØTE. Sakspapirer. 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim

KrFs LANDSMØTE. Sakspapirer. 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim KrFs LANDSMØTE 2015 Sakspapirer 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim Innhold Orientering om landsmøtet Velkommen 4 Program for landsmøtet 5 Praktiske opplysninger 6 Taletid etter leders tale 7 Saksdokumenter

Detaljer

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang ISSN: 0803-6217 SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang Treningsrobot gir håp Tiden teller Årsmøte i LFS Leder NYE ERFARINGER... LFS årsmøte 2009, ble avholdt på

Detaljer

Endret totalt livsstil etter trafikkulykke. magasin. s. 8-9. Rammet av NAV-rot. Unge og uføre. NTP tar lang tid

Endret totalt livsstil etter trafikkulykke. magasin. s. 8-9. Rammet av NAV-rot. Unge og uføre. NTP tar lang tid magasin et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 3-8. årgang 2009 Endret totalt livsstil etter trafikkulykke s. 8-9 Rammet av NAV-rot Unge og uføre NTP tar lang tid s. 4-6 s. 10-13 s. 16 Vil

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

HER ER KARRIEREDØRA TIL SØRLANDET!

HER ER KARRIEREDØRA TIL SØRLANDET! Anna Gunningberg er leder for Trainee Sør. NORGES SØRLIGSTE TRAINEEPROGRAM FyLLER 10 ÅR: HER ER KARRIEREDØRA TIL SØRLANDET! i AgdeRFyLkene samarbeider 32 virksomheter om et FeLLes TRAineepRogRAm. den oransje

Detaljer

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM)

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Sentralstyrets årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Side 1 av 16 SENTRALSTYRETS ÅRSBERETNING Innledning Foreningen for Muskelsyke (FFM) er en interesseorganisasjon for mer

Detaljer