Landsmøte Sak 8 Valg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsmøte 2010. Sak 8 Valg"

Transkript

1 Landsmøte 2010 Sak 8 Valg

2 Dokumenter vedlagt: 1. Valgkomiteens innstilling til nytt forbundsstyre samt kontroll- og klageutvalg 2. Forbundsstyrets innstilling til ny valgkomité Valg gjennomføres i tråd med valginstruksen i NAAFs vedtekter Sak 8 Side 2 av 2

3 Valgkomiteens innstilling til nytt forbundsstyre og kontroll- og klageutvalg for landsmøteperioden Innholdsfortegnelse FORBUNDSSTYRET... 3 FORBUNDSLEDER NESTLEDER NESTLEDER... 6 STYREMEDLEM... 7 STYREMEDLEM... 8 STYREMEDLEM... 9 STYREMEDLEM STYREMEDLEM VARAMEDLEM VARAMEDLEM VARAMEDLEM KONTROLL OG KLAGEUTVALG LEDER MED LANG ORGANISATORISK FARTSTID FRA NAAF MEDLEM MED FORMELL JURIDISK BAKGRUNN MEDLEM MED FORMELL ØKONOMISK BAKGRUNN VARAMEDLEM MED LANG ORGANISATORISK FARTSTID FRA NAAF VARAMEDLEM MED FORMELL JURIDISK BAKGRUNN VARAMEDLEM MED FORMELL ØKONOMISK BAKGRUNN... 21

4 Valgkomiteens innstilling til nytt forbundsstyre og kontroll- og klageutvalg for landsmøteperioden Vedlagt følger valgkomiteens innstilling til nytt forbundsstyre og kontroll og klageutvalg for neste landsmøteperiode. Det kom ikke inn mange forslag på nye kandidater til dette valget. Valgkomiteen tolket det slik at man i organisasjonen var fornøyd med det forbundsstyret som har sittet i 3 år, derfor bærer vår innstilling preg av det. Samtidig ser vi det som viktig at man fyller på med nye kandidater og at man oppfyller Likestillingslovens bestemmelser knyttet til kjønnsmessig balanse. Litt om valgkomiteen Valgkomiteen har bestått av: Leder Nestleder Sekretær Medlem Medlem Solbjørg Gjermundnes Karl Erik Bevolden Torunn Ones Narvestad Nelly Halvorsen Anne Nygård Stryken Hege Kirkhusmo og Einar Anders Holte som begge ble valgt som medlemmer til valgkomiteen, måtte av forskjellige årsaker trekke seg tidlig i prosessen. Torunn Ones Narvestad og Anne Stryken Nygård kom da inn som faste medlemmer. John Heggeriset ble valg som varamedlem, han trakk seg også i løpet av perioden. Sak 8 Innstilling fra valgkomiteen Side 2 av 21

5 Forbundsstyret Forbundsstyret skal til sammen bestå av 10 personer, med 4 varamedlemmer, hvorav 3 er i numerisk rekkefølge, 1 varamedlem til NAAFUs representant. Valgkomiteen innstiller følgende 8 medlemmer: Forbundsleder, 2 nestledere, 5 styremedlemmer og 3 varamedlemmer. 1 medlem er forbeholdt en ungdomsrepresentant som NAAFU selv innstiller med personlig varamedlem. I tillegg kommer det 1 representant fra og blant de ansatte med personlig vara, valgt av og blant de ansatte. Valgkomiteen mener at man med denne innstillingen har satt sammen et godt styre med en bred og variert kompetanse, og med en ledertrio som utfyller hverandre. Sak 8 Innstilling fra valgkomiteen Side 3 av 21

6 Forbundsleder Pål Johansen Pål Johansen er 50 år, gift, har 4 barn og er bosatt i Horten. Pål var forbundsleder i 10 måneder i landsmøt perioden På landsmøtet i 2007 ble Pål valgt til forbundsleder. Dette vervet har han fortsatt. - 8 år som medlem i kommunestyre og formannskap, Horten kommune - 9 år som leder i Horten og Omegn Astma og Allergiforening - 6 år som fylkesleder i NAAF Vestfold Fylkeslag - 6 år i NAAFs forbundsstyre - 5 år i NAAFs styre - 2 år som 1. nestleder i FFO I tillegg har Pål bred erfaring fra tillitsmannsapparatet i Aker konsernet hvor han var hovedtillitsvalgt og hovedverneombud. Pål har arbeidet som selvstendig næringsdrivende i vaktmestertjenester. Han er utdannet og har arbeidserfaring i plate, sveis, og rørleggerfagene. Han har blant annet arbeidet i Nordsjøen og i industrien på forskjellige verft. Pål om NAAF Jeg har et brennende engasjement for forbundet, og har tid og vilje til en ny periode som forbundsleder i NAAF. Han føler også at det nå er mer ro i organisasjonen enn det har vært på mange år. Det er et godt samarbeid mellom ledelsen i forbundsstyret og sekretariatet og han mener han har bidratt positivt til det. Sak 8 Innstilling fra valgkomiteen Side 4 av 21

7 1. nestleder Anne Ombye Anne Ombye er 51 år, gift, er oppvokst på Steinberg i Buskerud, men bor nå i Oslo. Hun har lang og bred erfaring fra mange ledd i NAAF. Styremedlem og nestleder i NAAFs sentrale styre Leder, nestleder og styremedlem i Oslo Fylkeslag Oslo AAF ulike verv Styreleder i NAAF Oslo fylkelags legat Styremedlem i Siviløkonomene Styremedlem i Storebrand Skadeforsikring Styremedlem i Oslo RE Styremedlem i Ultima Oslo Comtemporary Music Festival styremedlem i Mika AS Medlem Kontrollkomiteen Cirrus RE Hun er utdannet siviløkonom, har i tillegg Business Leadership, SND styrekompetanse (BI), regnskap, skatt og selskapsrett Master of Management (BI), prosjektledelse Master of Management (BI). Hun har arbeidet mye i forsikringsbransjen som adm. direktør, ass. direktør og økonomi direktør i ulike selskaper. Hun arbeider nå som økonomidirektør for Innovasjon Norge. Anne om NAAF Om NAAF sier Anne; vi skal bli mer synlige, vi skal vokse, og vi skal bli en betydelig samfunnsaktør. Vi har alle muligheter for det, og godt og hardt arbeid i alle ledd i organisasjonen vil bringe oss dit. Hun ønsker seg en organisasjon med ro i rekkene, hvor vi alle drar sammen i samme retning mot et og samme mål. Anne har vært med på å arrangere det meste av medlemsaktiviteter i NAAF. Her nevnes familiesvømming, loddsalg, kakelotteri, medlemsmøter, teaterkvelder, organisasjonskurs, likemannskurs osv. Anne brenner for NAAF, hun har i siste periode vært 1. nestleder i NAAFs forbundsstyre og har tid og lyst på en ny periode. Sak 8 Innstilling fra valgkomiteen Side 5 av 21

8 2. nestleder Jan Ivar Rønning Jan Ivar Rønning er 48 år, samboer, har 2 barn og bor i Askim. Han er mangeårig medlem i NAAF, og har vært styremedlem i NAAFs styre i siste periode. Styremedlem i Det Norske Helsesenter s.a. og Communidad Valle Marina i mer enn 10 år Styremedlem i NAAFs forbundsstyre Jan Ivar er utdannet siviløkonom og autorisert finansanalytiker og han har utdanning i styrekompetanse (BI/SND), Master of Finance (NHH). Han har arbeidet som forsker i industrien, salgssjef, økonomidirektør, administrasjonssjef, økonomisjef, og som administrerende direktør i ulike selskaper. Han har stor internasjonal erfaring fra sitt yrkesliv. Han har nå en ledende stilling i Elopak AS, hvor han har resultatansvar for 7 fabrikker i Europa og CIS. Jan Ivar om NAAF Han har langvarig medlemskap i NAAF med deltakelse i tiltak som loddsalg og mannekengoppvisninger etc. for NAAF i Indre Østfold. Han har hatt astma, allergi og eksem fra fødselen, og har nå to barn med tilsvarende plager. Om NAAF sier han blant annet: for NAAFs fremtid ønsker han en seriøs pasientorganisasjon som det er naturlig å konsultere i forbindelse med inneklima etc. Videre ønsker han en organisasjon med utviklet nettverk for medlemmer som søker likemenn og mestring, at NAAF preger mediedebatten for sin sykdomsgruppe, og at NAAF er en trygg organisasjon for ansatte, tillitsvalgte og medlemmer. Innføring av "blåresept" for helsereiser. Jan Ivar ønsker en ny periode i NAAFs forbundsstyre. Sak 8 Innstilling fra valgkomiteen Side 6 av 21

9 Styremedlem Nina Danielsen Nina Danielsen er 47 år, gift, har 2 barn og bor nær den russiske grensen i Kirkenes. Nina er en svært aktiv dame som har og har hatt verv i mange frivillige organisasjoner og andre bedrifter. Her nevnes noen: - Regionsleder NAAF Region Nord - Fylkesleder i NAAF Finnmark - Styremedlem i NAAF, avdeling Sør Varanger Styreleder i Pumpehuset AS Nestleder i styre i Sør Varanger idrett og kulturbygg KF Styreleder i KIKK Kvinner I Kirkenes Kan Styremedlem i Kirkenes Næringshage AS Styremedlem i NAAFs forbundsstyre Interesser Familie og venner, barne og ungdomsarbeid, friluftsliv, politikk, styrearbeid, næringsutvikling og Russland. Nina er en allsidig dame med utdanning innen økonomi, bedriftskompetanse (UiT), samt strategisk styrearbeid og strategisk styreleder (BI Tromsø og Trondheim). Hun driver i dag sitt eget konsulentfirma med hovedaktivitet i Russland, Sverige, Finnland og EU. Arbeidet hennes består i hovedsak av bedriftsetablering og styrearbeid. Nina om NAAF Jeg fikk astma som 16 åring, men er lite plaget i dag. Jeg har en sønn som har astma, i tillegg til at familien er arvelig belastet med allergi og eksem. Hun mener potensialet for å øke medlemstallet i NAAF er stort. Dersom vi gjennom OUprosessen gjør de rette grep, mener hun NAAF vil bli en stor og slagkraftig organisasjon. Hun ønsker at NAAF om 10 år er en profesjonell, partipolitisk uavhengig interesse og pasientorganisasjon med mellom medlemmer i hele landet. Nina har vært styremedlem i NAAFs forbundsstyre i 3 år, og hun takker ja til en ny periode. Sak 8 Innstilling fra valgkomiteen Side 7 av 21

10 Styremedlem Bjørn M. Bjerke Bjørn M. Bjerke er 60 år, gift, har 2 barn og bor på Frogner i Akershus. Bjørn er en svært aktiv mann med mange ulike styreverv gjennom tiden. Her nevnes noen: - Leder i Trondheim Astma og Allergiforening - Leder i Sør Trøndelag Fylkeslag av NAAF - Varamedlem i Arbeidsutvalget i NAAF - Forbundsstyremedlem i NAAF - Styreleder i Forskningsfondet for astma og allergi - Styreformann og styremedlem i Trondheim Reiselivlag - Nestformann i Nordenfjeldske Hotell og Restaurantforening Bjørn har utdanning fra diplomøkonomstudiet (Bedriftsøkonomisk Institutt, Oslo). Hans primære valgfag var organisasjonsfag og organisasjonsutvikling og hans sekundære valgfag var økonomi og regnskap. Bjørn har en allsidig arbeidserfaring innen hotell og reiseliv. Fra 1990 og frem til 2009 har han vært regionsdirektør for Norsk Hotell og Restaurantforbund, som nå heter NHO Reiseliv. Fra 2009 er han ansatt som direktør i NHO Reiseliv med ansvar for medlemmer og regioner og er med i ledergruppen i NHO Reiseliv. Bjørn om NAAF Jeg synes at den visjon som NAAF i dag bruker er meget god, NAAF gjør Norge friskere. For meg er det viktig å utvikle NAAF videre til å være en sterk nasjonal organisasjon med dyktige tillitsvalgte Norge rundt, sterkere regionale administrasjoner sammen med en faglig dyktig sentral administrasjon på vår gruppes utfordringer i hverdagen. Bjørn har vært aktiv i NAAF siden 1986 på nesten alle plan i organisasjonen. Han var i mange år leder i Sør Trøndelag Fylkeslag, han var også i mange år medlem i det gamle forbundsstyre Bjørn har vært styremedlem i NAAFs forbundsstyre i 3 år, og han takker ja til en ny periode. Sak 8 Innstilling fra valgkomiteen Side 8 av 21

11 Styremedlem Ottar Drågen Ottar Drågen er 54 år og bor i Molde. Ottar har vært med i NAAF som tillitsvalgt siden 1986 i mange ledd av organisasjonen. - Regionsleder i Møre og Romsdal, det har han vært i mange år. - Varamedlem til forbundsstyret i to perioder. Ottar er utdannet lærer og det har han arbeidet som i over 20 år. I tillegg er han autorisert hjelpepleier og har praksis fra sykehus. Han har videreutdanning/undervisningskompetanse i: matematikk, naturfag, idretts/kroppsøving samt spesialpedagogikk. Ottar om NAAF Ottar ønsker at NAAF fortsetter det gode arbeidet som gjøres i dag, noe han mener at forbundsleder og generalsekretær har en del av æren for. Han mener hovedutfordringen blir at ikke medlemstallet fortsetter å synke til et lavere nivå enn nå. Han ønsker å være med å videreutvikle det gode arbeid som nå gjøres. NAAF er mer synlig i media og i samfunnet enn det har vært noensinne. Det arbeidet må fortsette, NAAF er i dag en organisasjon man lytter til, både politisk og i andre sammenhenger i vårt samfunn. Sak 8 Innstilling fra valgkomiteen Side 9 av 21

12 Styremedlem Anne Grethe Knudsen Anne Grethe Knudsen er 51 år, singel og har 3 barn. Hun bor i Orkanger. Anne Grethe har en bred erfaring i NAAF gjennom 20 år. Hun er aktivt med i informatør og likemannsarbeid. Sammen med regionssekretær i Sør Trøndelag og i samarbeid med Regionssykehuset i Trondheim var hun med å starte astma og eksemskole. Hun har også vært med å utarbeide NAAFs første perm til bruk i barnehager og den først informasjonspermen med tema inneklima. Anne Grethe har og har hatt mange verv i frivillige organisasjoner. Her nevnes noen: - NAAF fra 1991 pr i dag, har hun hatt verv i det meste av NAAFs ledd - Styremedlem /sekretær i Orkanger Handikaplag - Styremedlem i Sør Trøndelag Barnevernsamband - Sekretær i Orkdal lokallag av Norges Fibromyalgiforbund - Medlem i NAAFs vedtektskomitè - Leder i Kommunalt råd for personer med nedsatt funksjonsevne i Orkdal Kommune - Brukerrepresentant - NAV`s brukerutvalg Anne Grethe er utdannet innen hotellfagnæringen. Hun var fra ansatt på Bårdshaug Herregård hvor hun har allsidig praksis innen, resepsjon/nattvakt/booking og som kursvert. Hun har i tillegg to fosterbarn og har vært avlastningshjem for tvillinger der den ene har svært alvorlig astma/allergi. Hun er i dag hjemmeværende for å ta seg av fosterbarn. Anne Grethe om NAAF Hennes engasjement i NAAF har bakgrunn i at hennes sønn fikk sin diagnose astma bare 6 uker gammel. Hun er en ildsjel og har et brennende ønske om å gjøre en god jobb for NAAF i forbundsstyre. Hun mener at NAAF er i rett spor nå og er en synlig aktør i media og i samfunnet generelt. Anne Grethe takker ja til å være styremedlem i NAAFs forbundsstyre. Sak 8 Innstilling fra valgkomiteen Side 10 av 21

13 Styremedlem Anita Kolseth Olsen Anita er 40 år, gift, har 2 barn og bor i Svelvik. - Styremedlem i Nordre Vestfold Astma og Allergiforening - Leder i Nordre Vestfold Astma og Allergiforening - Voksenkontakt for Ungdomsgruppen i Vestfold AA Anita er utdannet legesekretær. Hun har arbeidet som praktikant og assistent i barnehage og som kontormedarbeider på Linjegods AS i Drammen. I 2002 begynte hun som saksbehandler hos Lindorff AS hvor arbeider hun fremdeles. Anita om NAAF Jeg ønsker å hjelpe andre som kommer i denne sykdomssituasjonen, så de slipper å stå alene. Anita mener at hun som nytt medlem i forbundsstyret kan bidra med nytenkning og nye innspill. Hun ser på informasjon som svært viktig og vil gjerne bidra i det viktige arbeidet. Hun er en person med stort pågangsmot som ønsker å bidra til og vise frem NAAF i media, på nettet og ikke minst i samfunnet generelt. Anita har lyst og tid til å være med i forbundsstyret. Sak 8 Innstilling fra valgkomiteen Side 11 av 21

14 1. varamedlem Siv Sande Siv er 26 år, samboer, og bor på Kongsberg. - Styremedlem i NAAF forbundsstyre - Leder og styremedlem i NAAFU - Sekretær i Tekna avdeling Kongsberg - Styremedlem i Linjeforeningen for Ingeniørvitenskap og IKT. - Leder for Bedriftskomiteen, som bindeledd mellom studentene og næringslivet. Utdanning og arbeidspraksis Siv er utdannet Sivil Ingeniør, NTNU Trondheim og har siden 2008 arbeidet som Analyst Engeneer, FMC Technologies, Kongsberg. Siv om NAAF Siv sier at hun fortsatt vil være med å arbeide for saker som er viktige i samfunnet og hun nevner inneklima som eksempel. Det at ungdom fortsatt begynner å røyke er også noe som engasjerer. Siv mener NAAF må ha en god aldersspredning i forbundsstyret og gjennom likmanns og informatørarbeid kan utdanne personer som kan være aktive også om 20 år. Sak 8 Innstilling fra valgkomiteen Side 12 av 21

15 2. varamedlem Hans Kristian Sahlsten Hans Kristian er 59 år, gift, har 3 barn og bor i Egersund. - Leder styremedlem kasserer i Dalarne Astma og Allergiforening - Styremedlem i NAAF Region Vest - Nestleder i Fellesrådet - Medlem i referansegruppen for KOLS i Dalarne Distrikts Medisinske Senter Hans Kristian har utdanning innen industrien som fagarbeider/platearbeider. Han har arbeidet i industrien, men er nå uføretrygdet. Han har siden 1989 vært aktivt med i forskjellige verv i sitt lokallag og i NAAF Region Vest. Hans Kristian om NAAF Hans Kristian er utdannet informatør og synes det er viktig å spre informasjon for å hjelpe andre i samme sykdomsgruppe. I siste landsmøteperiode har han vært 3. varamedlem til forbundsstyret. Han ønsker å fortsette i forbundsstyret. Sak 8 Innstilling fra valgkomiteen Side 13 av 21

16 3. varamedlem Bård Svendsen Bård Svendsen er 42 år, gift, har 2 barn og bor i Mosjøen Styremedlem i NAAF Nordland siden 2002, satt som leder i Var ute av styret i 2 år og kom inn igjen i Ble leder i 2008 og fungerer fortsatt som det. Bård er utdannet energimontør og jobber som montasjeleder ved Helgelandskraft i Mosjøen med personalansvar for 20 montører. Han har sittet i styret til Helgelandskraft i 4 år som ansatte representant. Han har vært med i styrer i idrettslag siden han var 18 år mer eller mindre hele tiden og har vært aktiv i lokalforeningen VAAF i siden Bård om NAAF Jeg ønsker rettferdig fordeling av midlene til medlemmenes beste i form av aktiviteter ute i lokallagene. Det er jo tross alt der medlemmene våre er. Han ønsker også å bidra til å få spredd informasjon om astma/allergi/eksem og spesielt informere om fruktosemalabsorpsjon til våre medlemmer. Og ikke minst å legge til rette for å ha en regionssekretær i alle regionene i min 50 % stilling (helst %). Bård ble med i NAAF fordi han har allergi og astma i familien. Sak 8 Innstilling fra valgkomiteen Side 14 av 21

17 Kontroll og klageutvalg Landsmøtet skal velge et kontroll og klageutvalg. Utvalgets medlemmer kan ikke inneha eller ha innehatt andre tillitsverv i NAAFs forbundsstyre eller datterselskaps styre under siste landsmøteperiode. Utvalgets mandat fastsettes av landsmøtet Utvalget skal være sammensatt av: - en 1 person med lang organisatorisk fartstid fra NAAF - en 1 person med fortrinnsvis formell juridisk bakgrunn - en 1 person med fortrinnsvis formell økonomisk bakgrunn - tre 3 personlige varamedlemmer som oppfyller kravene til kompetanse for plass i utvalget. Personen med lang organisatorisk erfaring er utvalgets leder. Sak 8 Innstilling fra valgkomiteen Side 15 av 21

18 Leder med lang organisatorisk fartstid fra NAAF Per Svenning Leine Per Svenning er 57 år, gift, har 2 barn og bor på Leinøy. - FFO (funksjonshemmedes fellesorganisasjon) 4 år styremedlem - FS (funksjonshemmedes studieforbund) 7 år styreleder - NAAF fra 1987 lokal og fylkeslag - AU forbundsstyre fra styremedlem, nestleder og forbundsleder Per er utdannet lærer og har arbeidet som lærer i 25 år, de ti siste årene i kombinasjon som tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Om NAAF Per Svenning har gått gradene som tillitsvalgt i NAAF, først som lokallagsleder, senere som leder for fylkeslaget i Møre og Romsdal. Han var styremedlem og nestleder i NAAFs sentrale styre AU, og fra var han forbundsleder. Hans status i NAAF i dag er "menig medlem". Han har en periode i kontroll og klageutvalget bak seg, først som varamedlem, og da leder i utvalget måtte trekke seg pga helsemessige årsaker, har han vært leder. Per Svenning stiller gjerne til gjenvalg for en ny periode i kontroll og klageutvalget. Sak 8 Innstilling fra valgkomiteen Side 16 av 21

19 Medlem med formell juridisk bakgrunn Ove Virik Jørgensen Ove er 55 år gammel og bor på Vesterøy. Ove har teologisk embetseksamen og juridisk embetseksamen. Han har blant annet arbeidet som førstekonsulent og rådgiver i Kirke, utdannings og forskningsdepartementet, som spesialkonsulent og spesialrådgiver i Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon, og som administrasjonssjef i Kommunal Kompetanse. Siden 1993 har han hatt sitt eget firma Forvaltningsconsult. Om NAAF Ove har 2 perioder i KKU bak seg og vil gjerne fortsette hvis landsmøtet ønsker det. Sak 8 Innstilling fra valgkomiteen Side 17 av 21

20 Medlem med formell økonomisk bakgrunn Gunn Ida Ovren Gunn Ida er 45 år, gift og bor i Rælingen. Gunn Ida er registrert revisor. Hun har arbeidet som rådgiver, avdelingsdirektør og førstekonsulent i Riksrevisjonen. Fra mai 2006 har hun arbeidet som seniorrådgiver i Riksrevisjonen. Om NAAF Gunn Ida har to perioder i KKU bak seg, og gleder seg til å ta fatt på en ny hvis NAAFs landsmøte ønsker det. Sak 8 Innstilling fra valgkomiteen Side 18 av 21

21 Varamedlem med lang organisatorisk fartstid fra NAAF Helene Tronstad Moe Helene er 34 år, ugift, har 1 barn og bor i Oslo. - Aktiv i NAAF fra Styremedlem i lokallag og fylkeslag i NAAF Sør Trøndelag - Var med å starte NAAFU hvor hun var den første leder - Medlem av Forbundsstyret - Styremedlem NOS, Norsk organisasjonspsykologisk forening - Redaksjonsmedlem SJOP, Scandinavian Journal of Organizational Psychology Helene har tatt Doktorgradsstudium ved NTNU/Harvard University, Kennedy school of Government fra Helene har siden 2007 arbeidet som Fagsjef hos Adecco Select. Helene om NAAF Helen sier det er flott at NAAF engasjerer seg i samfunnsdebatten om vår sykdomsgruppe. Hun ser at NAAF nå ikke bare arbeider mot politiske aktører, men er aktivt med for å finne årsaker på den store økningen av astma og allergi. Sak 8 Innstilling fra valgkomiteen Side 19 av 21

22 Varamedlem med formell juridisk bakgrunn Trine Wettergreen Strømman Trine er 53 år og bosatt i Trondheim. Trine er utdannet cand. Jur. i Hun har arbeidet som advokat i egen praksis i kontorfelleskap fra 1995, og da særlig med erstatningsrett, trygderett, vergemål og familierett. Hun har også praksis fra Trondheim kommune, Politiet, Forbrukerrådet og Trygdeetaten. Om NAAF Trine har to perioder som varamedlem i KKU bak seg og vil gjerne fortsette. Sak 8 Innstilling fra valgkomiteen Side 20 av 21

23 Varamedlem med formell økonomisk bakgrunn Ingen kandidat innstilt Valgkomiteen ønsker landsmøtet et godt valg! Med vennlig hilsen Valgkomiteen i NAAF Solbjørg Gjermundnes Karl Erik Bevolden Torunn Ones Narvestad Nelly Halvorsen Anne Stryken Nygaard Sak 8 Innstilling fra valgkomiteen Side 21 av 21

24 Forbundsstyrets innstilling til ny valgkomité for landsmøteperioden Forbundsstyret innstiller følgende personer som medlemmer av NAAFs valgkomité for landsmøteperioden 2010 til 2013: Medlemmer: Torunn Ones Narvestad Arve M. Haugland Bjørg Molander Harald Bregner Hege Langjord Varamedlemmer: Nelly Halvorsen Anne Stryken Nygaard Laila Stensletten

Innstilling på medlemmer til Unge funksjonshemmedes styre og kontrollkomite kommer fra valgkomiteen som ble nedsatt av forrige generalforsamling.

Innstilling på medlemmer til Unge funksjonshemmedes styre og kontrollkomite kommer fra valgkomiteen som ble nedsatt av forrige generalforsamling. Valg Sak: GF 11/10 Behandling Innstilling på medlemmer til Unge funksjonshemmedes styre og kontrollkomite kommer fra valgkomiteen som ble nedsatt av forrige generalforsamling. Innstilling på valg av valgkomité

Detaljer

Valgkomiteens innstilling til Grønn Ungdoms arbeidsutvalg for 2013-2014

Valgkomiteens innstilling til Grønn Ungdoms arbeidsutvalg for 2013-2014 Valgkomiteens innstilling til Grønn Ungdoms arbeidsutvalg for 2013-2014 Hvem er vi? Valgkomiteen har denne gang bestått av fire medlemmer, her kort presentert med utgangspunkt i informasjonen gitt om oss

Detaljer

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn)

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn) VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG For NFFNF...(fylkesnavn) Forslag til Vedtektsendring 1 Foreningens navn er NFFNF (+ fylkesnavn). Fylkeslaget NFFNF... innbefatter...fylke. Fylkeslaget

Detaljer

Innstilling på medlemmer til Unge funksjonshemmedes styre og kontrollkomite kommer fra valgkomiteen som ble nedsatt av forrige generalforsamling.

Innstilling på medlemmer til Unge funksjonshemmedes styre og kontrollkomite kommer fra valgkomiteen som ble nedsatt av forrige generalforsamling. Valg Sak: GF 11/12 Behandling Innstilling på medlemmer til Unge funksjonshemmedes styre og kontrollkomite kommer fra valgkomiteen som ble nedsatt av forrige generalforsamling. Innstilling på valgkomité

Detaljer

Innstilling på medlemmer til Unge funksjonshemmedes styre og kontrollkomite kommer fra valgkomiteen som ble nedsatt av forrige generalforsamling.

Innstilling på medlemmer til Unge funksjonshemmedes styre og kontrollkomite kommer fra valgkomiteen som ble nedsatt av forrige generalforsamling. Sak 10/14 Valg Behandling Innstilling på medlemmer til Unge funksjonshemmedes styre og kontrollkomite kommer fra valgkomiteen som ble nedsatt av forrige generalforsamling. Innstilling på valgkomité og

Detaljer

Navn og personalia Utdanning Arbeidserfaring Verv. Videregående skole, naturfaglinja Topplederkurs i Ap

Navn og personalia Utdanning Arbeidserfaring Verv. Videregående skole, naturfaglinja Topplederkurs i Ap Prosessveiledere i KS Østfold/Akershus 2015-2019 Navn og personalia Utdanning Arbeidserfaring Verv Inger-Lise Skartlien (f.67) Bosted: 1529 Moss Telefon: 911 99 531 E-post: inger.skartlien@rygge.kommune.no

Detaljer

VEDTEKTER for Norges Astma-og Allergiforbund

VEDTEKTER for Norges Astma-og Allergiforbund VEDTEKTER for Norges Astma-og Allergiforbund VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT Innholdsfortegnelse KAPITTEL I Formål...3 KAPITTEL II Oganisasjon, Fellesbestemmelser...3 KAPITTEL III Lokalforeninger...5 KAPITTEL

Detaljer

SAK. Valg. Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte. 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar

SAK. Valg. Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte. 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar SAK 11 Valg Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar Onsdag 22. fredag 24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar Sak 11 Valg a) Valg iht. vedtektene Vedlegg 1-4

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

INNHOLD. Vedtekter Norges Astma- og Allergiforbund side 2

INNHOLD. Vedtekter Norges Astma- og Allergiforbund side 2 INNHOLD KAPITTEL I FORMÅL... 3 KAPITTEL II ORGANISASJON, FELLESBESTEMMELSER... 3 KAPITTEL III LOKALFORENINGER/STORLAG... 6 KAPITTEL IV REGIONER... 9 KAPITTEL V FORBUNDSSTYRET... 12 KAPITTEL VI LANDSMØTET...

Detaljer

Vedtekter for return2sender

Vedtekter for return2sender R2S::Vedtekter 1. GRUNNLAG Visjon: Evangeliet tilbake til utgangspunktet! return2sender (R2S) er Den Norske Israelsmisjons barne- og ungdomsbevegelse. Vi vil se unge ta del i misjonsoppdraget for det jødiske

Detaljer

Saksbehandler: Steinar Valset Arkivsaksnr.: 16/3227-1 Dato: 25.04.16

Saksbehandler: Steinar Valset Arkivsaksnr.: 16/3227-1 Dato: 25.04.16 DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3227-1 Dato: 25.04.16 VALG AV STYREMEDLEMMER TIL KOMMUNALE FORETAK (KF) OG DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE FOR PERIODEN

Detaljer

Hva skjer i. Hedmark. 2. halvår 2007? Hedmark fylkeslag

Hva skjer i. Hedmark. 2. halvår 2007? Hedmark fylkeslag Hva skjer i Hedmark 2. halvår 2007? Hedmark fylkeslag Hedmark fylkeslag av Norges astma- og Allergiforbund Postboks 349, 2403 Elverum Telefon: 62 42 61 62 E-post: post@naaf-hedmark.no Fylkessekretær: Gunn

Detaljer

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen *.- -) I ARSBERETNING 2012 l. BUSKERIID I Årsmøtet i Mental Helse Buskerud ble holdt på Quality Hotell Kongsberg 22. april 2012. Mental Helse Buskerud hadde 497 medlemmer ved årsskiftet201212013 SryRET

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014.

VEDTEKTER FOR. Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014. VEDTEKTER FOR Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014. 1 NAVN OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Landsforeningen uventet barnedød. (Norwegian SIDS and Stillbirth Society). 1.2. Landsforeningen uventet

Detaljer

Valgkomiteens redegjørelse

Valgkomiteens redegjørelse Valgkomiteens redegjørelse Ærede generalforsamling, vi ønsker å begrunne vår innstilling per kandidat. Årets innstilling ligger mye arbeid bak. Vi har snakket med mange, vi har diskutert mye, vi har utført

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Tirsdag 25. februar 2014. klokken 18:30. på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger.

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Tirsdag 25. februar 2014. klokken 18:30. på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger. ÅRSMØTE i ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag Tirsdag 25. februar 2014 klokken 18:30 på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger. Side 1 av 12 ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag avholder årsmøte Sted:

Detaljer

Vedtekter for Røde Kors Ungdom

Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom utgjør Røde Kors Ungdoms gjeldende lovverk, og er underlagt Norges Røde Kors lover og retningslinjer (Vedtekter og orienteringer av varig verdi,

Detaljer

NR: 1 Kapittel 1 Endre 1.3 a) Forslagsstiller: Bergen NU

NR: 1 Kapittel 1 Endre 1.3 a) Forslagsstiller: Bergen NU Sak 7: Vedtekter I endringsforslagene er endringene streket under. Strykninger er streket over. Det er tre ulike typer forslag: Endring av eksisterende punkt Sletting av eksisterende punkt Nytt punkt X

Detaljer

Ekstraordinært landsmøte 7.april 2014. Sak 5/14 - Valg av sentralstyre

Ekstraordinært landsmøte 7.april 2014. Sak 5/14 - Valg av sentralstyre Ekstraordinært landsmøte 7.april 2014 Sak 5/14 - Valg av sentralstyre Landsstyret oppnevnte i ekstraordinært møte 31. januar 2014, ecer innsdlling fra de oppnevnte fylker og forslag fra sentralstyret,

Detaljer

Dagsorden: 1. Konstituering a. Godkjenning av innkallingen b. Valg av ordstyrer c. Valg av referent og to personer til å undertegne protokollen

Dagsorden: 1. Konstituering a. Godkjenning av innkallingen b. Valg av ordstyrer c. Valg av referent og to personer til å undertegne protokollen Innkalling til årsmøte - Kommunikasjonsforeningen i Oslo og Akershus Tidspunkt: 27. februar, 2014, kl. 18.00 Sted: Oslo Konserthus, Lille Sal, hovedinngang fra Johan Svendsens plass /Ruseløkkveien Dagsorden:

Detaljer

Valgkomiteens innstilling 2014. Oslo Børs VPS Holding ASA

Valgkomiteens innstilling 2014. Oslo Børs VPS Holding ASA Valgkomiteens innstilling 2014 Oslo Børs VPS Holding ASA 1 Innledning I henhold til vedtektenes 6 og instruks for valgkomiteen vedtatt av generalforsamlingen i Oslo Børs VPS Holding ASA, skal valgkomiteen

Detaljer

Sak 7. Valg. Rådet, valkomite og revisor

Sak 7. Valg. Rådet, valkomite og revisor Sak 7 Valg Rådet, valkomite og revisor Rådet: Amund Vik Christina Ramsøy Eli van der Eynden Hege Lothe Hege Myklebust Heidi K. Larsen Helge Solum Larsen Ingeborg Gjærum Ivar Hellesnes Kjell Brygfjeld Kjell

Detaljer

Valgkomiteens innstilling 2015. Oslo Børs VPS Holding ASA

Valgkomiteens innstilling 2015. Oslo Børs VPS Holding ASA Valgkomiteens innstilling Oslo Børs VPS Holding ASA 1 Innledning I henhold til vedtektenes 6 og instruks for valgkomiteen vedtatt av generalforsamlingen i Oslo Børs VPS Holding ASA, skal valgkomiteen forberede

Detaljer

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014 Norges Bondelag Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 29.04.2014 13/00826-36 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Kopi til Årsmøte 2014 Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2014 Oversikt

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS

VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS Stiftet 17. september 1994 Vedtatt på årsmøtet 23. april 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Studieforbundet Funkis 2 Formål 3 Organisering 4 Oppgaver 5 Medlemskap 6 Kontingent

Detaljer

Aker ASA Innkalling til ordinær generalforsamling

Aker ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Aker ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Aker ASA torsdag 30. mars 2005 kl. 14.00 i Shippingklubben, Haakon VII's gt. 1, 0112 Oslo. Stemmesedler

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER FOR NORSK BEDRIFTSFORBUND Vedtatt på kongressen på Røros 2007.

SENTRALE VEDTEKTER FOR NORSK BEDRIFTSFORBUND Vedtatt på kongressen på Røros 2007. SENTRALE VEDTEKTER FOR NORSK BEDRIFTSFORBUND Vedtatt på kongressen på Røros 2007. 1 NAVN Forbundets navn er Norsk Bedriftsforbund - interesseorganisasjonen for små og mellomstore bedrifter. 2 FORMÅL Norsk

Detaljer

Valgkomiteen 2013-14

Valgkomiteen 2013-14 - får seniorene på nett Oslo, 9. april 2014 Til Seniornett Norges Landsmøte 9. mai 2014. Under Landsmøtet på Sanner Hotell 4. mai 2013 lovet representantene fra dataklubbene å vise et større engasjement

Detaljer

Fylkesavdelingsstyret sammensettes slik at ingen seksjon har flertall alene. Annen sammensetning krever dispensasjon fra landsstyret.

Fylkesavdelingsstyret sammensettes slik at ingen seksjon har flertall alene. Annen sammensetning krever dispensasjon fra landsstyret. FO Nordland Oversikt over ledige verv i styret og utvalg til Årsmøtet 2016 FYLKESSTYRET Fra vedtektene 11.6 Fylkesavdelingsstyret er fylkesavdelingens utøvende organ. Fylkesavdelingsstyret sammensettes

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Valgkomiteens innstilling 2016. Oslo Børs VPS Holding ASA

Valgkomiteens innstilling 2016. Oslo Børs VPS Holding ASA Valgkomiteens innstilling 2016 Oslo Børs VPS Holding ASA 1 Innledning I henhold til vedtektenes 6 og instruks for valgkomiteen vedtatt av generalforsamlingen i Oslo Børs VPS Holding ASA, skal valgkomiteen

Detaljer

Sak 2 Beretninger fra siste landsmøteperiode

Sak 2 Beretninger fra siste landsmøteperiode Landsmøte 2007 Sak 2 Beretninger fra siste landsmøteperiode Forbundsstyret (side 2-23) Kontroll- og klageutvalget (side 24-29) FORBUNDSSTYRETS BERETNING PERIODEN 2005-2007 Sak 2 Beretninger fra sist landsmøteperiode

Detaljer

RETNINGSLINJER TIL VEDTEKTENE Vedtatt av landsmøtet i 2006

RETNINGSLINJER TIL VEDTEKTENE Vedtatt av landsmøtet i 2006 RETNINGSLINJER TIL VEDTEKTENE Vedtatt av landsmøtet i 2006 Sist endret etter vedtak i forbundsstyret februar 2010 "Retningslinjer til vedtektene" er utfyllende til vedtektene. Disse skal være et hjelpemiddel

Detaljer

Valgkomiteens innstilling 2012

Valgkomiteens innstilling 2012 Valgkomiteens innstilling 2012 Oslo Børs VPS Holding ASA 1 Innledning I henhold til vedtektenes 6 og Instruks for valgkomiteen vedtatt av generalforsamlingen i Oslo Børs VPS Holding ASA skal valgkomiteen

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag:

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER sist endret 2010 sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: Vedtekter - Dysleksi Norge Vedtekter Dysleksi Norge 1 Navn s. 3 2 Formål s. 3 3 Medlemskap

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. VEDTEKTER Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015 1. Navn, medlemskap Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

NAAFs strategiplan 2005 2008/9. Planen justeres på landsmøtet

NAAFs strategiplan 2005 2008/9. Planen justeres på landsmøtet NAAFs strategiplan 2005 2008/9 Planen justeres på landsmøtet NAAFs strategiplan 2005 2008/9 NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUND Strategiplanen er retningsgivende for alt arbeid i de ulike ledd i organisasjonen.

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Årsberetning 2013 for Econa Buskerud

Årsberetning 2013 for Econa Buskerud Årsberetning 2013 for Econa Buskerud Innledning 2013 har vært et år med stabilisering og forberedelser for Econas 75 års jubileum i 2014. Econa organiserte seg i fire avdelinger i 2013 og disse har nå

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Valgkomiteens forslag til sentralstyre 2013-2015:

Valgkomiteens forslag til sentralstyre 2013-2015: Sak 8/13 VALG Landsstyret oppnevnte i møte 20. april 2012, etter innstilling fra de oppnevnte fylker og forslag fra sentralstyret, jfr. lovens 10 nr. 4 f) følgende valgkomité: Magnar Lussand, Hordaland,

Detaljer

ADHD NORGE Nord-Trøndelag

ADHD NORGE Nord-Trøndelag ADHD Norge Storgata 10 A 0155 Oslo Grunnlagsåret: 1984 som Trøndelag fylkeslag. I 1988 Som eget fylkeslag i ÅRSRAPPORT FOR FYLKES-/LOKALLAG Navn på laget: ADHD Norge Kommunetilhørighet: Alle kommuner i

Detaljer

[Johanne] [Aasen] Innstilt som medlem av [X] (ny) Alder: 56 år Bosted: 9007 Tromsø Stilling: Spesialfysioterapeut

[Johanne] [Aasen] Innstilt som medlem av [X] (ny) Alder: 56 år Bosted: 9007 Tromsø Stilling: Spesialfysioterapeut [Johanne] [Aasen] Innstilt som medlem av [X] (ny) Alder: 56 år Bosted: 9007 Tromsø Stilling: Spesialfysioterapeut Tlf. privat: 90980117 Tlf. arbeid: 77626410 E-post: johanne.aasen@unn.no 1980 Fysioterapeututdanning,

Detaljer

FS Protokoll 04/10. Tid: Søndag 8. august kl 14.00 17.45. Karl Johans gate 7, Oslo

FS Protokoll 04/10. Tid: Søndag 8. august kl 14.00 17.45. Karl Johans gate 7, Oslo FS Protokoll 04/10 Tid: Søndag 8. august kl 14.00 17.45 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Karl Johans gate 7, Oslo Kristian Haugland, Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Sverre Rosmo, Brynjulf Lien, Anne

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 Innholdsfortegnelse Styre og tillitsvalgte 2010-2011:... 3 Aktiviteter:... 4 First Lego League (FLL):... 4 Medlemsmøter:...

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 28/06/07 SAK NR 021-2007 SYKEHUSET INNLANDET HF SUPPLERING AV STYRET Forslag til vedtak: 1. Marit Gilleberg oppnevnes som nytt styremedlem

Detaljer

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 22. april 2005, Rica Hotel Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Nestleder Eva Steen Johansen Styremedlem Torill Høgseth Styremedlem

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER 2015

MOMENTUMS VEDTEKTER 2015 MOMENTUMS VEDTEKTER 2015 VEDTATT PÅ LANDSMØTE 31. MAI 2015 INNHOLD 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Kontingent... 3 5 Organisasjonens oppbyggingsform... 4 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 5 6 Generelt...

Detaljer

Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - forslag på lekrepresentant fra Hedmark fylkeskommune for perioden 2013-2017

Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - forslag på lekrepresentant fra Hedmark fylkeskommune for perioden 2013-2017 Saknr. 12/12630-2 Saksbehandler: Berit Myhre Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Hedmark fylkeskommune fremmer slikt forlag på lekrepresentant til regional

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

VEDTEKTER FOR ADHD NORGE

VEDTEKTER FOR ADHD NORGE VEDTEKTER FOR ADHD NORGE VEDTATT PÅ LANDSMØTET 2013 OG OPPDATERT PÅ EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE I 2014 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 1.2 ADHD Norge er en partipolitisk og religiøst

Detaljer

AÅ rsmøtepapirer 2015 Orkanger Arbeidersamfunn

AÅ rsmøtepapirer 2015 Orkanger Arbeidersamfunn AÅ rsmøtepapirer 2015 Orkanger Arbeidersamfunn Dagsorden for årsmøtet iflg. vedtektene: 1. Godkjenne møteinnkalling og saksliste 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent 4. Valg av 2 representanter til

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/16 15/201 RÅD FOR LIKESTILLING AV FUNKSJONSHEMMEDE PERIODEN 2015-2019

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/16 15/201 RÅD FOR LIKESTILLING AV FUNKSJONSHEMMEDE PERIODEN 2015-2019 MØTEINNKALLING Utvalg: VALGNEMND Møtested: Botnkrona, Rådhuset Møtedato: 16.03.2016 Tid: 10:00-00:00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark 2008 Årsberetning for Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: 1.varamedlem: 2.varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad

Detaljer

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Forslag til vedtektsendringer Vedtektene har ikke nummererte linjer. Det vises derfor til avsnitt eller punkt under hver

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

1.3 Dysleksi Norge er en landsomfattende, frivillig, partipolitisk nøytral og religiøst uavhengig organisasjon.

1.3 Dysleksi Norge er en landsomfattende, frivillig, partipolitisk nøytral og religiøst uavhengig organisasjon. Vedtekter for Dysleksi Norge 1 Navn 1.1 Organisasjonens navn er Dysleksi Norge. 1.2 Organisasjonen ble stiftet 4. mai 1976 og er en landsomfattende interesseorganisasjon for mennesker med lese og skrivevansker,

Detaljer

I årsmøteperioden er det avholdt 5 styremøte, 1 sak er behandlet på e-post møte.

I årsmøteperioden er det avholdt 5 styremøte, 1 sak er behandlet på e-post møte. Årsberetning 2011 Styret: Styret har bestått av: Leder: Nestleder: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Solveig Evenstuen Karl Erik Bevolden Magne Bråten Birgitte Vikersveen Gerd Stuve Camilla V. Kleven Karianne

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte i NFF. Norske Fotterapeuters Forbund Representantskapsmøte 2004 Trondheim

PROTOKOLL. Landsmøte i NFF. Norske Fotterapeuters Forbund Representantskapsmøte 2004 Trondheim PROTOKOLL Landsmøte i NFF Lørdag og søndag, 24. og 25. april 2004 Rica Hell Hotell, Trondheim Sentralstyret er representert ved: Solveig Annie Magnussen Forbundsleder Lise Burud Smestad Nestleder Mona

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

Valgkomiteens innstilling 2011

Valgkomiteens innstilling 2011 Valgkomiteens innstilling 2011 Oslo Børs VPS Holding ASA 1 Sammendrag Valgkomiteen foreslår gjenvalg av Leiv Askvig, Liv Gisèle Marchand, Benedicte Schilbred Fasmer, Svein Støle og Ottar Ertzeid til konsernstyret.

Detaljer

Protokoll Landsmøte i Bibliotekarforbundet, fredag 14. november 2014, Gardermoen

Protokoll Landsmøte i Bibliotekarforbundet, fredag 14. november 2014, Gardermoen Protokoll Landsmøte i Bibliotekarforbundet, fredag 14. november 2014, Gardermoen Jorunn Berland hilste Landsmøtet velkommen. Møtet ble satt kl. 10.40 Til stede: 58 delegater, samt inviterte gjester, styremedlemmer

Detaljer

Brukerutvalget NAV Vestfold

Brukerutvalget NAV Vestfold Brukerutvalget NAV Vestfold Referat fra Brukerutvalget NAV Vestfold 2/2015 Utvalgsmøte: Tirsdag 08. september 2015, kl. 12.00-14.50 Statens Park, Bygg D, Tønsberg Tilstede: Fraværende: Referat: Kirsten

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 21. april 2007, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Nestleder Eva Steen Johansen Styremedlem

Detaljer

Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012. Kopi til

Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012. Kopi til Norges Bondelag Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012 Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 08.05.2012 11/01199-67 Kopi til Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2012 Oversikt

Detaljer

Vedlegg A Ressursgruppen - kompetanseoversikt

Vedlegg A Ressursgruppen - kompetanseoversikt Vedlegg A Ressursgruppen - kompetanseoversikt Høringsuttalelse til RAPPORT AV 26. MARS 2012 NESØYA SKOLE OG IDRETTSHALL SKOLEDRIFT I ANLEGGSPERIODEN Denne oversikten presenterer Ressursgruppen som innehar

Detaljer

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Innkalling til Årsmøte 2015 Rogaland Rideklubb Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Saksliste Årsmøte Rogaland Rideklubb 2015 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Vår dato: 21.3.2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Tid: Onsdag 21.mars 2012, kl.19.00. Sted: Nordkjosbotn videregående skole. Leder ønsket velkommen til årsmøtet. Det var 19 medlemmer

Detaljer

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn).

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn). VEDTEKTER 1 Navn 1.1 Organisasjonens offisielle navn er Cerebral Parese-foreningen som forkortes CPforeningen. CP-foreningens engelske navn er The Norwegian Cerebral Palsy Assosiation. 1.2 CP-foreningens

Detaljer

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6 Landsmøtesak 5 Forbundsstyret Vedtektsendringer Innsendt av Berører i vedtekter 5a Forbundsstyret 3 5b Forbundsstyret 6 5c Epilepsiforeningen i Haugaland og Sunnhordland 6 5d Forbundsstyret 7 5e Sør Trøndelag

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Innkalling til årsmøte - Kommunikasjonsforeningen i Oslo og Akershus

Innkalling til årsmøte - Kommunikasjonsforeningen i Oslo og Akershus Innkalling til årsmøte - Kommunikasjonsforeningen i Oslo og Akershus Tidspunkt: 17. februar, 2016, kl. 18.00 Sted: KSAgenda, auditoriet «Lindesnes», Haakon VIIs gate 9, Oslo Dagsorden: 1. Konstituering

Detaljer

DET NORSKE MASKINISTFORBUND DNMF VEDTEKTER 2015 2019. Endret på landsmøte i 2015

DET NORSKE MASKINISTFORBUND DNMF VEDTEKTER 2015 2019. Endret på landsmøte i 2015 DET NORSKE MASKINISTFORBUND DNMF VEDTEKTER 2015 2019 Endret på landsmøte i 2015 1 Innhold 1 Formål og virkeområde... 3 2 Medlemskap... 4 3 Rettigheter og plikter... 4 4 Organisasjon... 5 4.1. Landsmøte...

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Organisering av samspill- og beslutningsgrupper for skoleutbygging Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, svømmehall og flerbrukshall Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

Alle medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år har stemmerett på årsmøtet.

Alle medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år har stemmerett på årsmøtet. Innkalling til årsmøte - Kommunikasjonsforeningen i Oslo og Akershus Tidspunkt: 16. februar 2012 kl. 18.30 Sted: Hotell Scandic Edderkoppen, St. Olavs plass 1 Dagsorden: 1. Konstituering Godkjenning av

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset - ekstraordinært Dato: 09.07.2009 Tidspunkt: 11:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset - ekstraordinært Dato: 09.07.2009 Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset - ekstraordinært Dato: 09.07.2009 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Følgende medlemmer er innkalt pr telefon og har bekreftet at de kommer: AP:

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

Styresak 70-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. juni 2014

Styresak 70-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. juni 2014 Direktøren Styresak 70-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. juni 2014 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2014/336 Dato: 11.09.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Protokoll fra styremøte

Detaljer

INNKALLING TIL VALGMØTE I FORSTANDERSKAPET I TOTENS SPAREBANK

INNKALLING TIL VALGMØTE I FORSTANDERSKAPET I TOTENS SPAREBANK Til forstanderskapet medlemmer og møtende varamedlemmer Lena, 27.03.2014 INNKALLING TIL VALGMØTE I FORSTANDERSKAPET I TOTENS SPAREBANK Det innkalles med dette til forstanderskapsmøte i Totens Sparebank

Detaljer

TREKKERS NORGE VEDTEKTER

TREKKERS NORGE VEDTEKTER TREKKERS NORGE VEDTEKTER 1 1 Om foreningen a. Foreningens navn er «Trekkers Norge» og på engelsk «Trekkers Norway». b. Prime Directive 1. For Trekkers Norge er det sentralt å spre informasjon om og øke

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus

Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus Tid: Onsdag 5. mars kl 17.00 Sted: Møterom 30 i 1.etasje, Observatoriegata 1 B, Oslo Før årsmøtet startet, innledet BFs nestleder Margunn

Detaljer

Mørekonferansen 2010 Rica Parken Hotel - Ålesund - onsdag 24. november

Mørekonferansen 2010 Rica Parken Hotel - Ålesund - onsdag 24. november Mørekonferansen 2010 Rica Parken Hotel - Ålesund - onsdag 24. november Velkommen til Mørekonferansen 2010 Vi har lykkes! Til tross for spådommen om industridød og krise i det regionale næringslivet, har

Detaljer

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold Næringslivets hovedorganisasjon NHO i Østfold Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 22 300 medlemmer og 546 000 årsverk i medlemsbedriftene foto: Olav Heggø En del av et større

Detaljer

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn. VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04 og 20.09.07) Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter

Detaljer

Generell begrunnelse for innstillingen: Valgkomiteens innstilling:

Generell begrunnelse for innstillingen: Valgkomiteens innstilling: Årets Valgkomité har vært bredt sammensatt, med representasjon fra både UiO, Markedshøyskolen og BI. Valgkomiteens medlemmer har allsidig erfaring fra studentpolitikken og andre organisasjoner. Valgkomiteen

Detaljer

Aksjonærene i Hurtigruten ASA inviteres herved til ordinær generalforsamling onsdag 17. april kl. 13.00

Aksjonærene i Hurtigruten ASA inviteres herved til ordinær generalforsamling onsdag 17. april kl. 13.00 HURTIGRUTEN ASA Havnegata 2, Postboks 43 8501 Narvik NO 914 904 633 MVA Telefon: 970 57 030 Telefax: 970 57 031 Booking: 810 30 000 www.hurtigruten.com firmapost@hurtigruten.com Til aksjonærene i Hurtigruten

Detaljer