HÅNDBOK FOR SKOLEÅRET 2014/15

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HÅNDBOK FOR SKOLEÅRET 2014/15"

Transkript

1 HÅNDBOK FOR SKOLEÅRET 2014/

2 Vel møtt til et nytt skoleår side 2 Skoleinformasjon " 3 Skolens ledelse " 3 Basisgruppeoversikt " 4 Ansatte ved Melhus videregående skole 2014/20 " 5 Elevtjenesten " 8 Skoleskyss " 9 Skolerute 2014/20 " 10 Skoledagens inndeling " 10 Vurderingsperioder " 10 Ordensreglement " 11 Internasjonalisering " 18 Utvalg ved skolen " 19 Statens lånekasse for utdanning " 20 Praktiske opplysninger " 21 Branninstruks " 23 1

3 Kjære elever Det er med glede jeg kan ønske dere vel møtt til et nytt skoleår ved Melhus videregående skole. Et nytt skoleår vil alltid ha i seg elementer av spenning, forventning og glede spenning over det som er nytt og annerledes, forventning over å få starte med nye fag, nye lærere og nye klassekamerater, glede over å få treffe igjen gamle venner, et kjent miljø, trygge omgivelser. Arbeidet med skolens verdigrunnlag og profil ble sluttført i juni 2012 etter en lang prosess med deltagelse fra elever og ansatte. Ordene som ble valgt - kunnskap, mestring, trivsel - ble smeltet sammen med skolens logo og vil være retningsgivende for skolens virksomhet i årene fremover. For Melhus videregående skole er det en klar målsetting å gi hver enkelt elev et godt, trygt og lærerikt skoleår som vil gi den kunnskap og kompetanse som trengs for å få et godt og meningsfullt liv. I samarbeid med skolens elevråd og skolemiljøutvalg, og i samhandling med foreldre/foresatte, vil skolen gjøre sitt aller beste for å lykkes med denne målsettingen. Lykke til med skoleåret! Melhus, Astrid Gynnild rektor 2

4 SKOLEINFORMASJON Postadresse: Besøksadresse: Melhus videregående skole Melhus videregående skole Postboks 160 Martin Tranmæls v Melhus 7224 Melhus Telefon sentralbord: Fax: e-post: hjemmeside SKOLENS LEDELSE Rektor : Astrid Gynnild Avdelingsleder EL, drift, renhold : Svein-Inge Simonsen Avdelingsleder ST, SS : Anne Dyrseth Hox Avdelingsleder ID, TP : Geir Frode Moen Avdelingsleder BA, HO, RM : Berit Aune Ølstøren Fagleder IKT, eksamensleder : Jens Kåre Klæt SKOLENS LEDELSE (rektor, avdelingsledere, eksamensleder/fagleder IKT) har ansvaret for at skolen drives i tråd med retningslinjer gitt gjennom lover og bestemmelser fra overordnede organer. De har også det pedagogiske ansvar ved skolen. FAGKOORDINATOR skal organisere og utvikle det fagligpedagogiske og administrative arbeidet innenfor egen avdeling i samarbeid med avdelingsleder. Ønsker du å snakke med noen i ledelsen, så kan de treffes på sine kontorer unntatt når de har undervisningstimer. Spør på kontoret når du er i tvil om hvem du skal henvende deg til. 3

5 BASISGRUPPEOVERSIKT MELHUS VIDEREGÅENDE SKOLE 2014/ PROGRAMOMRÅDE BASIS- GRUPPE Studiespesialisering / 1ID Idrettsfag 1STA 1STB 2ID 2STA 2STB 3ID 3STA 3STB 3PB 3AX ANTALL ELEVER KURS Vg1 Vg1 Vg1 Vg3 Vg3 Vg3 Vg3 Vg1-Vg3 Idrettsfag Studiespesialisering Studiespesialisering Idrettsfag Studiespesialisering Studiespesialisering Idrettsfag Studiespesialisering Studiespesialisering Påbygging 30 t/u Delkurselever Service og samferdsel 1SS 2SS Vg1 Service og samferdsel Salg, service og sikkerhet Helse- og sosialfag 1HOA 1HOB 2BU 2HA Vg1 Helse- og sosialfag Helse- og sosialfag Barne- og ungdomsarbeider Helsearbeiderfag Restaurant- og matfag 1RM Vg1 Restaurant- og matfag Elektrofag 1ELA 1ELB 2ELA 2ELB Vg1 Vg1 Elektrofag Elektrofag Elenergi Elenergi Teknikk og industriell Produksjon 1TPA 1TPB 2AM 3AM 2LA 8 Vg1 Vg3 Teknikk og industriell produksjon Teknikk og industriell produksjon Arbeidsmaskiner Anleggsmaskinmekanikerfaget Laboratoriefag Bygg og anleggsteknikk 1BA 2KM 8 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk Klima-, energi og miljøteknikk Tilpasset opplæring TOA 7 Vg1-Vg3 Tilrettelagt opplæring SUM 30 grupper 4

6 ANSATTE VED MELHUS VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEÅRET 2014/ LÆRERE: Alver, Ida Katrine ALID Tysk, norsk, musikk Andersen, Anne ANAN Samf.kunnsk., psyk., sosialfag, norsk Aune, Brit Inger G. AUBR Norsk, historie Bakken, Trond BATR Elektrofag Berge, Marius BEMR Idrettsfag, håndball Brandal, Solveig BRSO Norsk, historie Dahlø, Anna DAAN Norsk, sosialfag, psykologi Danielsen, Mette DAME Fagkoord. norsk/samf., norsk, historie Davidsen, Frode DAFO Rådgiver, bygg- og anleggsteknikk Eid, Torbjørn EITO Idrettsfag, kroppsøving, geografi Eide, Rayner EIRA Restaurant- og matfag, kantine Ervik, Harry ERHA Restaurant- og matfag (perm) Falkanger, Unn Berit FAUN Engelsk, historie Forseth, Kristin Nervik FOKR Fagkoord. fr.språk, engelsk, fransk Foss, Terje FOTE Økonomiske fag, samf.fag Fossbakken, Tone FOTO Matematikk, naturfag, biologi Goodman, Kine Kath. PAKI Fagkoordinator Service og samferdsel Grønning, Erlend GRER Idrettsfag, norsk, kr.øv., historie Grøtan, Anita GRAN Rådgiver, spes.ped, kroppsøving Grøvan, Beate GRBE Matematikk, kjemi, biologi, spes.ped Gullesen, Birgitte GUBI Barne- og ungd.arb., forming, drama Gynnild, Astrid GYAS Rektor, engelsk, fransk, historie Hasselø, Ragnhild M. HARA Norsk, samf.fag, engelsk Haugberg, Beate HABE Fransk, norsk, historie Heggberget, Mette HEME Fagkoord. spes.ped, mat., fysikk Holte, Arnstein HOAR Tekn. og ind. prod., arb.maskiner Holten, Marit Anne HOMA Realfag, lab.fag, kroppsøving Hox, Anne Dyrseth HOAN Avd.leder, kjemi, laboratoriefag Husby, Hanne Nordbø HUHA Naturfag, biologi, humanbiologi Hynne, Einar Arne HYEI Kjemi, biologi, matematikk Juvik, Ellen JUEL Naturfag, geografi, biologi Kauserud, Bengt E. KABE Service og samf., naturfag (perm) Klingen, Lars KLLA Matematikk, fysikk, IKT Klæt, Jens Kåre KLJE Fagleder IKT, eks.leder, mat. Kristiansen, Geir Arne KRGI Idrettsfag Kvam, Steinar KVST Fagkoord. teknikk og ind. produksjon Landsem, Brent LABR Idrettsfag, engelsk, kr.øv., norsk, hist. Langlo, Siri Denstad LASI Spansk, kroppsøving Larsen, Berit Bordal LABE Fagkoord. helse- og sos.fag, spes.ped. Ler, Stig LEST Bygg- og anleggsteknikk (perm) Linge, Geir Martin LIGE Elektrofag Ludvigsen, Tone Lise LUTN Engelsk, psykologi 5

7 Markussen, Astri MAAS Bibliotekansv., norsk, kroppsøving Melhus, Kristin MEKR Rådgiver, engelsk, psykologi Moe, Kristine Kaasa MOKR Religion, fransk Moen, Geir Frode MOGE Avd.leder, idr.fag, samf.kunnskap Nordang, Janne NOJA Fagkoord. restaurant- og matfag Ofstad, Lillian Lervik OFLI Helsefag, sos.ped., spes.ped. Olsen, Kenneth OLKE Idrettsfag Olufsen, Anne Chatr. OLAN Tysk, engelsk, spansk Overbye, Gunnar OVGU Elektrofag Owren, Grete Berge OWGR Kjemi, biologi, mat., kr.øv. Prestmo, Jon Kåre G. PRJO Idrettsfag, service og samferdsel Reitan, Maria Nørstrud REMA Tysk, norsk, spansk Rekstad, Arild REAR Fagkoord. bygg- og anleggsteknikk Rognli, Laila ROLA Service og samferdsel Rugstad, Bente RUBE Eks.ansvarlig, lab.fag, kjemi (perm) Ryggvik, Jørn RYJØ Idrettsfag, spes.ped, naturfag Sand, Kjell Gunnar SAKJ Tysk, engelsk Sandersen, Toril Sødal SATO Service og samferdsel, norsk, Sandsund, Karin SAKA Idrettsfag, matematikk, fysikk Simonsen, Svein-Inge SISV Avd.leder, elektrofag Singstad, Frode SIFR Idrettsfag, samfunnskunnskap (perm) Sivertsen, Hege SIHE Fagkoord. Realfag, mat., nat., kjemi Skagestad, Svein SKSV Bedr.øk, matematikk, kjemi Slettahjell, Ingeborg SLIN Biologi, kjemi ( perm ) Solberg, Mikal SOMI Tekn. og ind. prod., arb.maskiner Stav, Helene STHN Helse- og sosialfag Stokland, Claus Erik STCL Naturfag, geografi, spes.ped Storrø, Lene Repvik STLN Elektrofag Strøm, Anne Marit STAN Spes.ped, geografi, norsk, naturfag Tronvold, Anne G. TRAN Norsk, historie Vikvald, Kjell Tore VIKJ Tekn. leder teknikk og ind. Prod. Wishman, Merete WIME Norsk, historie, engelsk Ølstøren, Berit Aune ØLBE Avd.leder, HO-fag, spes.ped Øyum, Kjetil ØYKJ Teknikk og industriell produksjon 6

8 MILJØARBEIDERE: Aud Inger Alseth Aud Kvitland Bjørkan Arild Mathiassen Øyvind H Skare Tommy Strømsem BIBLIOTEKANSVARLIG: Astri Markussen SYSTEMANSVARLIG DATA: Jens Kåre Klæt IKT LÆRLING: Alexander Onsager Trøan KONTORPERSONALET: Kontorleder : Britt Rønning Segtnan, sentralbord, ekspedisjon, elevsaker, stipend/lån, inntak, eksamen, arkiv Konsulent : Randi Vingelen Opøien, sentralbord, ekspedisjon, elevsaker, stipend/lån, arkiv, hybelformidling, Konsulent : Thove Haugen Saltnes, sentralbord, ekspedisjon, skoleskyss, personal, vikarinnsetting, reiseregninger Konsulent : Harriet Skotvoll, sentralbord, ekspedisjon, ressurssenter, eksamen, regnskap, drosjeskyss KANTINEPERSONALET: Rayner Eide Kantinebestyrer Eldbjørg H. Hjelle VAKTMESTERE: Hans Erik Krogstad: Svein Gunnar Granbo Driftsleder Vaktmestrene arbeider med det daglige vedlikehold. Deres kontor er i underetasjen. RENHOLDERE: Helga Karlsen Dahl: Anita Gorseth: Elisabeth Hongrø: Renholdsleder Judith H. Sivertsen: De har morgenvask og starter renholdet kl

9 ELEVTJENESTEN Elevtjenesten består av følgende personer: Rådgivere: Kristin Melhus Tlf (kontor) Anita Grøtan Tlf «Frode Davidsen Tlf «Oppfølgingstjenesten: Kristin Melhus har ansvaret for oppfølgingstjenesten ved skolen PP- tjenesten: Rådgiverne og helsesøster formidler kontakt til fagpersonell i PP-tjenesten ( psykolog / sosionom / spesialpedagog ) Kontaktperson i PPT: Spes.ped.team: Ann Elisabeth Skjønberg Mette Heggberget Berit Aune Ølstøren Kristin Melhus Anita Grøtan Frode Davidsen Skolehelsetjenesten: Helsesøster Bente Vikran Ingebretsen Du kan oppsøke rådgivningstjenesten hvis du har problemer av enten faglig, medisinsk, trivselsmessig eller personlig art, eller om du av andre grunner føler behov for å prate med noen som har tid til å lytte. Rådgiverne skal i tillegg gi råd om valg av fag og linjer, om videre utdanning og om ulike yrker. HUSK AT ALLE I DENNE TJENESTEN HAR TAUSHETSPLIKT. Så langt det er mulig bør du ta kontakt når du selv har fritime. Oppslag om kontortid for rådgiverne vil du finne på kontordørene deres. Helsesøster Bente Vikran Ingebretsen har telefon og mailadresse: Hun har kontortid på skolen mandager, tirsdager fram til og onsdager. Her står du fritt til å ta opp spørsmål om alkohol, tobakk og narkotika, mobbing, psykiske problemer, spiseforstyrrelser, seksualitet og prevensjon, seksuelt overførbare sykdommer, søvnproblemer og forhold til kjæreste, foreldre eller andre. 8

10 SKOLESKYSS 1. For elever i videregående skoler som har minst 6 km daglig skoleveg (regnet en veg) mellom bosted og skole, sørger fylkeskommunen for skyss. Skyssordningen gjelder for elever som er bosatt i Sør-Trøndelag og som omfattes av opplæringsloven. Alle elever som har krav på fri skoleskyss får utlevert skyssbevis/t:kort etter skolestart. Elever som reiser med AtB-buss før overgang til ordinær skolerute vil få utstedt ett skyssbevis som gjelder strekningen hjemsted/skole. 2. For funksjonshemmede som etter legeerklæring har behov for skyss, sørges det for daglig skyss uten hensyn til minsteavstand. 3. Elever med kortvarig funksjonshemming (beinbrudd o.l.), og som etter legeerklæring har behov for skyss, gis skyss eller skyssgodtgjøring uten hensyn til veilengde. Slik godtgjøring vil bli gitt når sykdomsperioden er mer enn en uke. Vi minner om at det på legeattesten må stå at eleven trenger drosje til og fra skolen, og tidsrommet attesten gjelder for. Legeattesten skal leveres skolen og det er skolen som bestiller drosje. Drosje kan ikke bestilles før legeattest er levert. 4. Der hvor praksis/utplassering inngår som en del av undervisningsopplegget får elevene gratis skyss til utplasseringsstedet dersom avstanden mellom bopel og utplasseringssted er minst 6 km. 5. Vi minner om at skyssbeviset er et verdipapir. Forfalskning og/eller salg av skyssbevis er strengt forbudt og kan medføre gebyr/politianmeldelse. Hvis eleven ikke har med seg skyssbeviset må vanlig billett betales. Hvis eleven mister busskortet må nytt kort bestilles gjennom skolen, og eleven vil bli belastet med et erstatningsgebyr på kr. 250,-. Eleven får et lånekort inntil nytt bevis er utstedt. Erstatningsgebyr betales ved utlevering av lånekort. Vær oppmerksom på at det kan bli konsekvenser ved å reise uten gyldig skyssbevis. 9

11 ELEVENES SKOLERUTE SKOLEÅRET 2014/ 18.08: Skolestart : Undervisningsfri (høstferie) 28.11: Undervisningsfri (faglig-pedagogisk dag) 19.12: Siste skoledag før jul 05.01: Første skoledag etter jul : Undervisningsfri (vinterferie) 11.03: Undervisningsfri (kurs/planl.dag) 27.03: Siste skoledag før påske 07.04: Første skoledag etter påske 01.05: Undervisningsfri.05: Undervisningsfri 22.05: Siste skoledag før pinse 26.05: Første skoledag etter pinse 23.06: Skoleslutt 17.08: Skolestart 20 SKOLEDAGENS INNDELING Skoledagen er inndelt i 8 arbeidsøkter, hver på 45 min. TIDSPUNKTER: 1. time: time: time: time: time: time: time: time: Skoleåret deles inn i 2 perioder: 1. halvår: skolestart halvår: skoleslutt VURDERINGSPERIODER 10

12 ORDENSREGLEMENT FOR MELHUS VIDEREGÅENDE SKOLE (Gjeldende fra ) 1. Generelt om reglementet I følge vedtak i Fylkestinget av , skal alle videregående skoler i Sør-Trøndelag ha felles ordensreglement. I vedtaket ligger også felles retningslinjer for skolenes utarbeidelse av egne lokale ordensregler. Ordensreglementet er basert på disse retningslinjene og hjemlet i Opplæringsloven (OLL) Formålet med reglementet Ordensreglementet skal bidra til et godt arbeids- og læringsmiljø for elevene, og til utvikling av deres sosiale ferdigheter. Reglementet skal gi elevene erfaring med noen av de krav og forventninger de vil møte ute i arbeidslivet. Det gir derfor elevene informasjon om både deres rettigheter og plikter, som er knyttet til rollen som elev ved videregående skole i Sør- Trøndelag fylkeskommune. 3. Elevdemokrati og elevmedvirkning 3.1. Elevmedvirkning i planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen Elevene har rett til å delta aktivt i planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen, og til å få en innføring som gir grunnlag for å kunne delta aktivt i dette arbeidet Tillitsvalgt Elevenes medinnflytelse ivaretas gjennom ordningen med elevtillitsvalgte og elevråd. Fast organiserte elevgrupper velger tillitsvalgt med vara-tillitsvalgt for skoleåret ved skriftlig valg. Den tillitsvalgte er elevenes talerør overfor kontaktlærer og faglærere, i elevrådet og overfor rektor i saker som angår elevgruppen de representerer. Elevenes tillitsvalgte utgjør skolens elevråd. - Elevrådet velger selv leder, nestleder og sekretær samt øvrige medlemmer til elevrådsstyret og ev arbeidsutvalg. Elevrådet velger 2 elevrepresentanter med personlige vararepresentanter til skoleutvalget (se OLL 11-5), 4 elevrepresentanter med vararepresentanter til skolemiljøutvalget, hvor elevene har flertall (se OLL 11-5a), og 2 elevrepresentanter med vararepresentanter til øvrige råd og utvalg hvor elevene er representert. Alle valg av elevrepresentanter gjøres for ett år om gangen. Elevrådet skal blant annet arbeide for læringsmiljøet, arbeidsforholdene og velferdsinteressene til elevene, se OLL Skolen skal legge forholdene best mulig til rette for at tillitselever kan utføre sine oppgaver, både lokalt på skolen, på fylkesnivå og på nasjonalt nivå Elevråd og allmøter - Dersom elevrådet eller en femdel av elevene ønsker det, skal det holdes allmøte for elevene på skolen. Elevrådet er bundet av vedtak i allmøter i saker som er nevnt i møteinnkallingen når mer enn halvparten av elevene på skolen deltar på møtet og er med på avstemning. 11

13 4. Opplæringen, oppmøte, fravær, vurdering, utstyr 4.1 Elevenes rettigheter: - Alle elever har i følge OLL 9a-1 rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. - Skolen skal snarest mulig behandle eventuell klage fra elev eller forelder som ber om tiltak som vedkommer det psykososiale miljøet. Det er rektor som fatter enkeltvedtak i saker som angår elevenes skolemiljø, se OLL 9a. Elev eller forelder kan innen fristen på 3 uker klage på rektors vedtak om skolens miljø. - Elevene har i følge OLL 1-3 rett til en opplæring som er tilpasset den enkeltes evner og forutsetninger. - Elevene har rett til vurdering etter reglene i kapittel 3 i Forskrift til OLL. 4.2 Elevenes plikter: - Mottatt og bekreftet skoleplass innebærer at eleven har møteplikt til all undervisning. Fri fra undervisningen kan innvilges, men elever kan ikke kreve å ta ut ferie i skoletiden. Jfr. «Forskrift om felles ordensreglement for alle vgs. i S-T», punkt Elevene må følge de verneregler og bruke det verneutstyr som er foreskrevet i læreplaner og andre kvalitetsdokumenter. - Elevene har plikt til å skaffe seg utstyr og læremidler i overensstemmelse med skolens pålegg, for eksempel gjennom utstyrslister og lignende. Sko med såler som sverter er ikke tillatt i Melhus-hallen. - Elevene har ansvar for lærebøker, undervisningsmateriell, skap og utstyr, som lånes av skolen. Eleven kan bli gjort økonomisk ansvarlig for tap av eller skade på medelevers og ansattes eiendeler eller skolens eiendom, hvis tapet eller skaden skyldes uaktsomhet fra elevens side. Se også punkt Fravær Sykefravær - Eleven skal levere egenmelding ved sykefravær som varer i fra 1 time til 3 kalenderdager om gangen innen 2 skoledager til kontaktlærer. Egenmelding kan benyttes ved til sammen inntil 12 sykefraværsdager i løpet av skoleåret. Ingen kan levere mer enn 12 egenmeldinger per skoleår. Det skal benyttes et egenmeldingsskjema som er felles for alle skolene. - Fravær som ikke er avtalt eller varslet, eller som det ikke er levert egenmelding eller annen dokumentasjon for, vil kunne få konsekvenser for ordens- eller oppførselskarakteren. Høyt fravær kan føre til at det blir vanskelig å gi vurdering. - Ved sykefravær ut over 3 sammenhengende skoledager, ved hyppig dag- eller timefravær eller ved mistanke om misbruk av ordningen med egenmeldinger, kan skolen kreve legeattest. - Elever kan kreve at årsaken til fravær skal føres på vedlegg til vitnemålet/kompetansebeviset. I slike tilfeller har eleven selv ansvaret for å dokumentere årsaken til fraværet, se Forskrift til OLL

14 Annet fravær Begrenset oppad til 10 skoledager pr skoleår, regnes følgende ikke som fravær: a) helse- og velferdsgrunner b) arbeid som tillitsvalgt c) politisk arbeid d) hjelpearbeid e) lovpålagt oppmøte f) representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå For at fravær som skyldes helsegrunner ikke skal føres på vitnemålet eller på kompetansebeviset, må eleven legge fram ei legeerklæring. Fravær som skyldes helsegrunner må vare mer enn tre dager, og det er bare fravær fra og med fjerde dagen som kan strykes. Hvis fravær skyldes kronisk sykdom, kan fravær strykes fra og med første dag. Organisert studiearbeid og skoleadministrative gjøremål etter avtale med faglæreren eller rektor, skal ikke regnes som fravær. Organisert studiearbeid er en mulighet skolen har til å benytte alternative læringsarenaer, og ikke en rett eleven har til å få fri i forbindelse med en aktivitet utenfor skolen i skoletiden. Når elever innvilges organisert studiearbeid, skal dette alltid knyttes til kompetansemålene i elevens fag. Innenfor rammen av 10 skoledager kan elever som er medlemmer av andre trossamfunn enn Den norske kirka, kreve at inntil to dager fravær som er knyttet opp mot en religiøs høytid, ikke blir ført på vitnemålet eller på kompetansebeviset. Normalt skal elever søke fri fra opplæringa på forhånd. Det søkes på skolens søknadsskjema for permisjoner. Hvis elever i ettertid søker om reduksjon av fravær, søkes det på eget skjema til skolens ledelse. Bare fravær som kommer til uttrykk på vitnemål eller kompetansebevis kan legges til grunn ved vurdering av grunnlaget for karakter i det enkelte fag. Faglærer kan gi en elev permisjon fra egne timer. Kontaktlærer kan gi en elev permisjon for inntil 5 dager. Permisjon ut over en uke, kan bare gis av rektor. Alle søknader om permisjon av minst en dags varighet skal skrives på skolens søknadsskjema for permisjoner. For elever under 18 år skal søknad om permisjon ut over en dag være attestert av foreldre/foresatte. 5. Orden og atferd 5.1 Generelt Elevene skal sammen med de andre partene i skolesamfunnet - bidra til å fremme et godt psykososialt miljø, der den enkelte elev opplever trygghet, sosial tilhørighet, trivsel, samarbeid, engasjement, respekt og medansvar for alle i skolesamfunnet og der ingen elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme. 13

15 5.2 Elevenes orden og atferd skal være preget av at de - viser en god arbeidsinnsats og overholder fastsatte frister - har arbeidsvaner som er preget av ansvar og orden - møter presis til timer og avtaler - melder fra til skolen dersom de må forlate skolen i løpet av dagen (det motsatte rammes av Forskriftens bestemmelse om at ugyldig fravær kan føre til nedsatt karakter i orden, se Forskrift til OLL 3-5, femte ledd) - holder skolens område rent og ryddig, eget reglement er slått opp på spesialrom - tar godt vare på alt som tilhører skolen, både ute og inne, og steller pent med bøker og annet materiell - viser hensyn og respekt for andre - holder arbeidsro i timene og viser respekt for opplæringen - opptrer realt, pålitelig og høflig overfor andre. 5.3 Ved eksamen og andre prøvesituasjoner har elevene plikt til å rette seg etter de til enhver tid gjeldende forskrifter og regler, både sentralt fastsatte og lokalt fastsatte. Rektor kan bortvise fra eksamen, faglærer fra en prøve, en elev som ikke retter seg etter reglene. 5.4 Fusk eller forsøk på fusk Eksamen kan annulleres av rektor. Rektors vedtak kan klages til fylkesmannen. Eleven har likevel rett til å fullføre eksamen på eksamensdagen. I forbindelse med innleveringer eller prøver er fusk eller forsøk på fusk i strid med ordensreglementet, og slike arbeider vil ikke bli vurdert. Det kan for eksempel få som konsekvens at det ikke er grunnlag for å sette standpunktkarakter i faget. Det kan også bidra til nedsatt ordens-/oppførselskarakter. Dersom du bruker kilder i svaret ditt, skal de alltid føres opp på en slik måte at leseren kan finne fram til dem. Plagiat/kopi av tekst som andre har produsert blir regnet som fusk og slike besvarelser vil ikke bli vurdert. 5.5 Røyking, bruk av snus og alkohol, bruk av og/eller besittelse av andre rusmidler. Det er ikke tillatt for noen å røyke, bruke snus eller alkohol, bruke og/eller være i besittelse av andre rusmidler på skolens områder og andre steder der skolen driver opplæring. Elevene skal være tobakksfrie i skoletiden, uavhengig av sted. Det er heller ikke tillatt å møte påvirket av rusmidler på skolen. 5.6 Besittelse av våpen, våpenkopier og andre farlige gjenstander som er egnet til å skade, skremme eller true andre, er forbudt på skolens område og andre steder der skolen driver opplæring. Dette gjelder ikke utstyr som brukes i opplæringen. 5.7 Alle motoriserte kjøretøy og sykler må parkeres på anviste plasser. Traktorer parkeres ved Melhushallen. 5.8 Mobiltelefoner og annet elektronisk utstyr må brukes slik at det ikke virker forstyrrende på opplæringen, ulovlig eller krenkende overfor medmennesker (snikopptak av lyd, bilde, video). Ved prøver kan slikt utstyr kreves oppbevart under tilsyn fra skolen. 5.9 Skolens ordensreglement gjelder for all virksomhet i skolens regi, uavhengig av tid og sted. 14

16 5.10 Ved henvendelse fra skolens ansatte plikter elevene å oppgi korrekt navn, og navn på sin kontaktlærer IKT-reglement er vedlagt, og betraktes som en del av ordensreglementet. 6. Elevaktiviteter a. Skolen skal legge til rette for at elevene kan drive politisk og annen organisert aktivitet, blant annet ved bruk av skolens lokaler og utstyr. Elevlag og andre politiske og religiøse interessegrupper som ønsker å drive virksomhet ved skolen, skal underrette rektor om dette. b.hvis elevene ønsker å utgi skoleavis, skal det utarbeides egne vedtekter for dette. Disse vedtektene blir da å betrakte som en del av skolens reglement. c. Oppslagstavler må bare nyttes etter anvisning fra rektor. Alle oppslag skal være påført skolens stempel. Oppslag utenom oppslagstavlene tillates kun etter spesiell avtale med rektor. 7. Ekskursjoner 7.1 Ved ekskursjoner, turer og utflukter gjelder ordensreglementet fullt ut. Skolen har det samme ansvaret for både opplæringen og elevenes sikkerhet som ellers. Elevene og medfølgende lærer(e) kan i samråd med rektor vedta egne tilleggsregler for den enkelte ekskursjon. 7.2 Alle ekskursjoner i skolens regi skal godkjennes av rektor. Program, reiseopplegg og finansiering må være klart før godkjenning kan gis. 7.3 På ekskursjoner i skolens regi skal det være minst en voksen person pr. elever. Elever regnes her ikke som voksne. (Russeturer arrangert i regi av russestyret og utenom elevenes skolerute er unntatt fra denne bestemmelse.) 8. Tiltak ved brudd på ordensreglementet 8.1 Generelt Ved brudd på ordensreglementet kan skolen iverksette tiltak overfor elevene. Disse tiltakene må være hjemlet i ordensreglementet og må stå i rimelig forhold til regelbruddet, og tiltakene må komme så nær regelbruddet i tid som mulig. Elevene må på forhånd være kjent med konsekvensene ved regelbrudd. 8.2 Følgende tiltak kan være aktuelle ved brudd på ordensreglementet: a. Muntlig/skriftlig påtale fra rektor eller lærer b. Bortvisning fra en opplæringsøkt etter faglærers avgjørelse c. Bortvisning for inntil fem dager etter rektors avgjørelse d. Bortvisning for resten av skoleåret etter fylkeskommunens avgjørelse e. Beslagleggelse av ulovlige gjenstander f. Borttauing av feilparkert kjøretøy for eiers regning g. Pålegg om å rette opp/reparere/erstatte skade h. Tap av retten til videregående opplæring etter fylkeskommunens avgjørelse i. Tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid for samtale med lærer/rektor eller utføring av pålagte oppgaver. j. Annullering av prøver/underkjennelse av innlevert arbeid (ved fusk eller forsøk på fusk) 8.3 Brudd på bestemmelsene i ordensreglementet kan få konsekvenser for karakterene i orden og atferd uavhengig av tiltak etter ovennevnte punktliste. Ved fastsettelse av karakterer i orden og i atferd skal det normalt ikke legges avgjørende vekt på enkelthendelser, se forskrift til Opplæringsloven 3-5.

17 8.4 Før det fattes vedtak i slike saker skal eleven, og elevens foresatte når eleven er umyndig, varsles og få anledning til å uttale seg innen en rimelig frist. Slikt varsel skal i alminnelighet gis skriftlig, og det skal inneholde all den informasjon som er nødvendig for at eleven skal kunne ivareta sine interesser. Eleven og eventuelt elevens foresatte, kan klage på vedtaket innen 3 uker fra det tidspunkt de har mottatt underretning om vedtaket. Straffbare forhold etter norsk lov vil bli anmeldt. 8.5 Eleven kan også bli erstatningsansvarlig etter erstatningsrettslige regler. Foreldre er erstatningsansvarlige etter Skadeerstatningslovens 1-2 for inntil kr. 8.6 Nedsatt karakter i orden og/eller i atferd er ikke å betrakte som et tiltak i denne sammenhengen. Ved fastsettelse av karakter i orden og i atferd skal det normalt ikke legges avgjørende vekt på enkelthendelser. 8.7 Ved valg av tiltak skal skolen iaktta formålet med dette reglementet, slik det uttrykkes i hovedpunkt 2: Ordensreglementet skal bidra til et godt arbeids- og læringsmiljø for elevene og til utviklingen av deres sosiale ferdigheter. 8.8 Bortvisning. Elever som begår alvorlige brudd på ordensreglementet eller som bryter ordensreglementet gjentatte ganger kan vises bort fra skolen i inntil 5 dager. Rektor fatter vedtak om slik bortvisning etter å ha rådført seg med elevens faglærere og andre med kjennskap til saken. Elever som grovt forsømmer pliktene sine, som mobber eller trakasserer medelever, eller som vedvarende har vist en oppførsel som i alvorlig grad går ut over orden og arbeidsro ved skolen, kan vises bort fra skolen for resten av skoleåret. Fylkeskommunen fatter vedtak om slik bortvisning etter å ha innhentet nødvendig informasjon fra skolen. I forbindelse med en slik sak kan fylkeskommunen vedta at eleven skal miste retten til videregående opplæring etter OLL 3-1. Før det fattes vedtak i slike saker skal eleven, og elevens foresatte når eleven er umyndig, varsles, og å få anledning til å uttale seg innen en rimelig frist. Slikt varsel skal i alminnelighet gis skriftlig, og det skal inneholde all den informasjon som er nødvendig for at eleven skal kunne ivareta sine interesser. Eleven, og eventuelt elevens foresatte, kan klage på vedtaket innen 3 uker fra det tidspunkt de har mottatt underretning om vedtaket. Før det blir gjort vedtak om bortvisning, skal det vurderes om det er mulig å bruke andre og mer hensiktsmessige reaksjoner. 9. Tvisteløsninger og klager 9.1 Dersom det oppstår uenighet om tolkningen av ordensreglementet mellom elev/foresatte og kontaktlærer/faglærer, forelegges saken for rektor. Ved fortsatt uenighet kan elev/foresatt bringe saken inn for fylkeskommunen. 9.2 Elevene har rett til å klage på vurdering, dvs. på karakterer og på formelle forhold knyttet til vurderingen. Nærmere om klageadgang, klageinstanser og prosedyrer finnes i Forskrift til OLL kapittel 5. 16

18 10. Ev. tilleggsbestemmelser til foreliggende reglement Rektor kan ved behov, og etter drøftinger med representanter for elevene og de tilsatte, gi nærmere regler om: a. selvstendig studiearbeid b. ekskursjoner og øvrige organiserte turer i skolens regi c. elevdeltakelse på messer og idrettsarrangement d. bruk av skolens lokaler og utstyr til ulike former for elevaktivitet e. utleie og bruk av skolens lokaler og utstyr utenom ordinær skoletid f. parkering og kjøring på skolens område g. bruk av internett h. ev. andre forhold etter behov Slike tilleggsbestemmelser trer i kraft med umiddelbar virkning og blir å betrakte som en del av skolens ordensreglement. Elevens forpliktelse i forhold til skolens ordensreglement Kontaktlærer vil gjennomgå ordensreglementet med elevene første skoleuke, og alle forplikter seg til å følge dette. Både elevene og deres foresatte (for elever under 18 år) skal skrive under på et dokument som bekrefter at de har satt seg inn i ordensreglementet, og forplikter seg til å følge det. Det kreves særskilt underskrift for IKT-reglementet. 17

19 INTERNASJONALISERING KENYA Siden år 2000 har Melhus vgs hatt en vennskapsskole i Kenya. Timbila High School i den lille byen Taveta. Annet hvert år reiser vi og besøker hverandre. Siste utveksling var våren Skolen deltar på flere internasjonale og solidariske arrangement, blant annet: EYP European Youth Parliament/ Europeisk ungdomsparlament er et politisk uavhengig læringsprogram der elever i videregående skoler i 38 land i Europa kommer sammen for å diskutere felles politiske problemstillinger. Elever fra Melhus vgs har ofte deltatt på den nasjonale sesjonen, og har også blitt valgt til å dra på de internasjonale arrangementene ved flere anledninger. Les mer på OD: Melhus vgs har tradisjon for å delta på Operasjon Dagsverk hvert år. Operasjon Dagsverk er en elevstyrt aksjon for, med og av ungdom som hvert år engasjerer ungdom, og gir de muligheten til å jobbe en dag i solidaritet med ungdom i sør. Operasjon Dagsverk er en partipolitisk og religiøst uavhengig aksjon. Det betyr at vi ikke har noen tilknytninger til politiske partier og deres ideologi, eller arbeider ut fra et religiøst syn på verden. På OD-dagen får ungdom over hele Norge muligheten til å jobbe en dag i solidaritet med ungdom i sør. Operasjon Dagsverk støtter alltid utdannings- eller opplæringsprosjekter i Afrika, Asia, Sør- og Sentral- Amerika. Målgruppen skal være ungdom blant den fattigste eller mest marginaliserte delen av befolkningen. Støtten skal bidra til at jenter og gutter får lik mulighet til utdanning. Det velges hvert år en eller flere norske organisasjoner som skal bistå i informasjonskampanjen i Norge og forvalte alle midlene som blir jobbet inn i løpet av OD-kampanjen. Les mer på Trollstipend I en avtale om økonomisk, industrielt og vitenskapelig samarbeid (Trollavtalen) mellom Norge og Frankrike fra 1986 har Norge forpliktet seg til hvert år å gi ca. 2 millioner kroner i stipendier til norske elever, og norske fransklærere, som vil på studietur til Frankrike. Det er ikke en forutsetning å ha fransk for å få elevstipend, men sjansen for å få stipendet øker hvis en planlegger mye kontakt med franske ungdommer. Oppholdet bør vare minst ti dager. Trollstipendet deles ut to ganger i året. Søknadsfristene er:. oktober og 1. april. Flere opplysninger og søknadsskjema ligger på 18

20 UTVALG VED SKOLEN Følgende utvalg er sentrale for både ansatte og elever : SKOLEUTVALGET består av 2 elevrepresentanter, 2 representanter for de tilsatte, 2-3 representanter for lokalt samfunns-, nærings- og kulturliv, 1 representant for fylkestinget, 1 representant for det lokale politiske system og rektor. Jorid O. Jagtøien er leder av skoleutvalget. Skoleutvalget skal være en møtearena for alle parter i skolesamfunnet med fokus på bl.a. skoleutvikling og kvalitetssikring og skolens rolle som regional utviklingsaktør. SKOLEMILJØUTVALGET Det er fastsatt i Opplæringsloven at alle vg skoler skal ha et skolemiljøutvalg. Skolemiljøutvalget skal ha et særlig ansvar for å holde seg orientert og uttale seg om skolemiljøet. Elevene skal ha flertall i utvalget Utvalget vil bli nedsatt etter skolestart. ARBEIDSMILJØGRUPPE Arbeidsmiljøloven fastsetter at det også skal være en arbeidsmiljøgruppe ved skolen. Verneleder: Hovedverneombud: Verneombud BA, EL: Verneombud TP: Verneombud HS, RM, SS: Verneombud ID: Verneombud ST, LA: Verneombud STO: Servicepersonalet: HM-representant: Berit Aune Ølstøren Erlend Grønning Lene Repvik Storrø Kjetil Øyum Helene Stav Erlend Grønning Grete Berge Owren Claus Stokland Hans Erik Krogstad/Svein Granbo Thove Haugen Saltnes 19

Heimdal videregående skole

Heimdal videregående skole 0 Heimdal videregående skole Informasjonshefte skoleåret 2013 2014 www.heimdal.vgs.no 1 INNHOLD Vel møtt 2 Kort historikk 3 Skolens ledelse og administrasjon 5 Ledelsens arbeidsområder 6 Skolens styringsorganer

Detaljer

Vel møtt til et nytt og spennende skoleår! Skjetlein, 03.08.11 Helén Pedersen / rektor

Vel møtt til et nytt og spennende skoleår! Skjetlein, 03.08.11 Helén Pedersen / rektor Innholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE!...2 SKOLENS KURSTILBUD 2011/2012...3 Utdanningsprogram Naturbruk...3 Utdanningsprogram Design- og håndverk...3 Utdanningsprogram Bygg- og

Detaljer

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere...

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere... Innhold Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2 Skolerute 2014-2015... 3 Skolens tilbud... 4 Skolens ledelse... 5 Kontaktlærere... 6 Elevtjenesten... 7 Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Detaljer

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Røros videregående skole Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 På disse sidene finner du viktig informasjon som du må lese i god tid før skolestart. Bakerst

Detaljer

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Bygg- og anleggsteknikk Helse- og oppvekstfag Innføringsklasse for flerkulturelle elever Medier og kommunikasjon Service og samferdsel Spesielt

Detaljer

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE E L E V H E F T E Skoleåret 2012/2013 Tlf. 73 98 70 00 Fax. 73 98 70 01 E-mail: postmottak.malvik@stfk.no Web.adr.: http://www.malvik.vgs.no Side 1 av 36 Innhold side 3 Hilsen

Detaljer

Meldal videregående skole. Skoleåret 2013-2014

Meldal videregående skole. Skoleåret 2013-2014 Meldal videregående skole Skoleåret 2013-2014 B Fax 72 49 52 01 Bygg- og anleggsfag Medier- og kommunikasjon Helse- og oppvekstfag Teknikk og industriell produksjon Side 2 ORIENTERING TIL NYE OG "GAMLE"

Detaljer

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE E L E V H E F T E Skoleåret 2015/2016 Tlf. 73 98 70 00 E-mail: postmottak.malvik@stfk.no Web.adr.: http://www.malvik.vgs.no Side 1 av 20 Innhold side 3 Hilsen fra rektor 4 Ordensreglement

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Ordensreglement for Gauldal videregående skole. Gjelder fra 1. august 2012. I henhold til «Forskrift om felles ordensreglement for alle videregående skoler i Sør-Trøndelag», vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007.

Detaljer

Vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007. Sist gang revidert juni 2014 (FT sak 62/14). Gjeldende fra 1. august 2014

Vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007. Sist gang revidert juni 2014 (FT sak 62/14). Gjeldende fra 1. august 2014 Forskrift om felles ordensreglement for alle videregående skoler i Sør- Trøndelag, inkludert retningslinjer for skolenes utarbeidelse av egne lokale ordensregler. Vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007. Sist

Detaljer

3. Elevdemokrati og elevmedvirkning

3. Elevdemokrati og elevmedvirkning Forskrift om felles ordensreglement for alle videregående skoler i Sør- Trøndelag, inkludert retningslinjer for skolenes utarbeidelse av egne lokale ordensregler. Vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007. Sist

Detaljer

Vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007. Sist gang revidert juni 2014 (FT sak 62/14). Gjeldende fra 1. august 2014

Vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007. Sist gang revidert juni 2014 (FT sak 62/14). Gjeldende fra 1. august 2014 Forskrift om felles ordensreglement for alle videregående skoler i Sør-Trøndelag, inkludert retningslinjer for skolenes utarbeidelse av egne lokale ordensregler. Vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007. Sist

Detaljer

Velkommen til Byåsen videregående skole

Velkommen til Byåsen videregående skole Velkommen til Byåsen videregående skole På disse sidene finner du viktig informasjon som du må lese i god tid før skolestart. Bakerst finner du ett returskjema som du må fylle ut og sende skolen så snart

Detaljer

Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget s. 13 Skolemiljøutvalget s. 13 Elevrådet s. 13 & 25-27

Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget s. 13 Skolemiljøutvalget s. 13 Elevrådet s. 13 & 25-27 1 2 Innholdsfortegnelse Pedagogisk plattform s. 2 Skolerute for skoleåret 2012-13 s. 4 Arbeid mot rus og mobbing s. 5 Gratis læremidler s. 6 Bærbar PC s. 6 Bruk av data i videregående skole i Buskerud

Detaljer

lier.vgs.no INFOHEFTE

lier.vgs.no INFOHEFTE lier.vgs.no INFOHEFTE Skoleåret 2013/2014 Vi vil gjøre vårt beste for at du skal lykkes i å nå dine mål. Resten er opp til deg. Velkommen til nytt skoleår! Som rektor er jeg glad for at akkurat du valgte

Detaljer

Elevhåndboka 2014-2015

Elevhåndboka 2014-2015 Elevhåndboka 2014-2015 Vel møtt til skoleåret 2014-2015 Kjære Nes-elev! Vi ønsker nye og gamle elever velkommen til skoleåret 2014-2015! Det er med forventning og spenning vi tar imot alle elever ved skolestart.

Detaljer

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 VEIVISER N for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 Besøksadresse: Nesbru videregående skole Hallvard Torgersens vei 8, 1394 Nesbru Postadresse: Postboks 38, 1378 Nesbru Tlf. 66 85 44 00 Internett:

Detaljer

Informasjonshefte. Skoleåret 2014/2015. Levende kunnskap. Din innsats. Vår framtid. Skolens visjon:

Informasjonshefte. Skoleåret 2014/2015. Levende kunnskap. Din innsats. Vår framtid. Skolens visjon: Informasjonshefte Skoleåret 2014/2015 Skolens visjon: Levende kunnskap Din innsats Vår framtid Risør videregående skole Besøksadresse: Sirisvei 8 Postadresse: Postboks 1025 Randvik 4955 Risør Tlf. 37 14

Detaljer

Informasjonshefte elever. Skoleåret 2014/15

Informasjonshefte elever. Skoleåret 2014/15 Informasjonshefte elever Skoleåret 2014/15 INNHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL ASKIM VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEÅRET 2014/2015... 2 SKOLENS ULIKE BYGNINGER... 3 VÅRE HUSREGLER... 4 «DEN GODE TIMEN»... 5 GOD

Detaljer

Velkommen til Leksvik videregående skole

Velkommen til Leksvik videregående skole Velkommen til Leksvik videregående skole 12.08.2014 1 Innhold Velkommen til nytt skoleår!... 3 Velkomstbrev til elevene... 4 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS?... 5 Skolehelsetjenesten... 10 Pedagogisk

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

Elevhefte Skoleåret 2010/2011

Elevhefte Skoleåret 2010/2011 1 Elevhefte Skoleåret 2010/2011 med nyttig informasjon til elevene Innholdsfortegnelse: Side 2. Velkommen til Grong videregående skole 3. Informasjon til nye elever ved Grong videregående skole 4. Oversikt

Detaljer

Elevhefte med nyttig informasjon til elevene

Elevhefte med nyttig informasjon til elevene 1 Elevhefte med nyttig informasjon til elevene Skoleåret 2011/2012 Innholdsfortegnelse: 2 Velkommen til Grong videregående skole 3 Informasjon til nye elever ved Grong videregående skole 4 Oversikt over

Detaljer

Elevhefte med nyttig informasjon til elevene

Elevhefte med nyttig informasjon til elevene 1 Elevhefte med nyttig informasjon til elevene Skoleåret 2012/2013 Innholdsfortegnelse: 2 Velkommen til Grong videregående skole 3 Informasjon til nye elever ved Grong videregående skole 4 Oversikt over

Detaljer

Studiehåndbok 2013/2014

Studiehåndbok 2013/2014 Studiehåndbok 2013/2014 Innhold Aktivitetsplan høst 2013 34 Aktivitetsplan vår 2014 36 Arbeidsmiljø og orden 18 Biblioteket 15 Bokskap 17 Brannalarm 19 Dette kan du kjøpe i informasjonen 12 Elevenes skolemiljø

Detaljer

www.kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2013/2014 KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE

www.kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2013/2014 KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE www.kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2013/2014 KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE 2 Velkommen til Kongsberg videregående skole! Du leser nå et informasjonshefte som skolen deler ut til alle som er nye elever på Kongsberg

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2013 6 Skolerute våren 2014 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET

kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2014/2015 1 VELKOMMEN TIL KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE! Våre kjerneverdier er: trygghet og læring profesjonalitet og engasjement fellesskap og mangfold Du leser nå et informasjonshefte

Detaljer

Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter!

Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter! Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014 http://hvs.vfk.no Kunnskap gir muligheter! Rektor ønsker velkommen Velkommen til et godt og inkluderende skolemiljø! Horten videregående skole har totalt ca

Detaljer

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Innhold Velkommen til skolen... 4 Presentasjon av skolen... 5 Opprettelse... 5 Basis og verdigrunnlag... 5 Skolens formål... 5 Forstanderskapet... 5 Styret...

Detaljer