5STEG FOR Å RISIKOHÅNDTERING MYE MER ENN BARE IT SIKKERHET DE NYE TRUSLENE KAN SKADE TILLITEN TIL BEDRIFTER ALVORLIG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "5STEG FOR Å RISIKOHÅNDTERING MYE MER ENN BARE IT SIKKERHET DE NYE TRUSLENE KAN SKADE TILLITEN TIL BEDRIFTER ALVORLIG"

Transkript

1 CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. # Benny Krönfeldt, konsernsikkerhetsjef hos Saab: Et sikkerhetssenter gir Saab kortere ledetider og økt sikkerhet SYMANTEC MOBILE CENTER OF EXCELLENCE: NYTT UTVIKLINGSSENTER TAR FOR SEG MOBILE TRUSLER RISIKOHÅNDTERING MYE MER ENN BARE IT SIKKERHET SYMANTEC CONSULTINGS EKSPERTTIPS: SLIK SIKRER DU UTVIKLINGEN AV APPLIKASJONENE STERKT ØKENDE BEHOV FOR Å HÅNDTERE HENDELSER OG LOGGER TEMA: SIKKERHET & RISIKOHÅNDTERING Trender, eksperttips, brukerreportasje og siste nytt fra Symantec 5STEG FOR Å IDENTIFISERE OG HÅNDTERE 5IT-RISIKOER DE NYE TRUSLENE KAN SKADE TILLITEN TIL BEDRIFTER ALVORLIG NYHETER: Symantec Information Foundation 2007 Entreprise Vault 7.0, Network Access Control Veritas Backup Reporter 6.0 Security Information Manager 4.5 Application Service Dashboard og mye mer...

2 2 COUNTRY UPDATE SYMANTEC F.Y.I. # FRA DIREKTE SIKKERHETSLØSNINGER TIL PROSESSORIENTERTE IT-INVESTERINGER Symantec FOR YOUR INFORMATION gis ut av Symantec Nordic AB og distribueres gratis til brukere av Symantecs produkter. Hensikten med avisen er å spre informasjon som kan hjelpe selskaper med å beskytte og håndtere sine digitale tilganger. >> VI ER I DAG VED ET VEISKILLE innenfor informasjonsteknologi i en tid med store forventninger og lovord. Allikevel har vi vært her før. Tenk tilbake til tidlig på 90-tallet da e-post var den store nyheten. Eller for mindre en 10 år siden, da verden begynte å utforske potensialet av World Wide Web. Hver gang ble vi fortalt at verden, slik som vi kjente den, var i forandring. I dag kan vi faktisk bekrefte akkurat det. DEN MÅTEN VI arbeider på, leker, handler og kommuniserer med venner, familie og kolleger har vært igjennom en forvandlingsprosess helt utenfor tid og rom. Veksten av handel via Internett og alle de måter mennesker nå kan koble seg opp på, har radikalt endret livet for den enkelte forbruker og for bedriftene som betjener dem. Samtidig har evnen til å samles på nettet, arbeide fra andre steder og involvere seg i flerpartstransaksjoner, skapt en helt ny forretningsmodell - og et helt nytt trusselbilde. Virksomheter er nødt til å se på sikkerhet med helt nye øyne. En proaktiv og stabil beskyttelse er helt essensielt for å støtte forretningen, strategien og målene. Dette er realiteten i dag. Samtidig som man hele tiden kjemper mot nye trusler, forventer kunden raskere adgang til informasjon. Bedriftene må hele tiden tilfredsstille nye krav fra kundene og ta i bruk ny teknologi for å kunne holde tritt - og være bedre enn - konkurrentene. I DENNE UTGAVEN av magasinet vil vi gi deg en innsikt i hvordan beskytte informasjon på alle nivåer i selskapet, bygge et stabilt og pålitelig miljø som gir deg trygghet i en verden hvor selskaper hele tiden møter nye og større trusler. Jeg håper du får glede av denne utgaven av SYMANTEC For Your Information! Anders Lindqvist Country Manager, Norway Symantec Corporation Utgiver: Symantec Nordic AB Kista Science Tower Färögatan 33, plan Kista Stockholm, Sweden Tel +46 (0) Hjemmeside: Ansvarlig utgiver og projektleder: Åsa Edner, Symantec Nordic AB, Redaktør: Assi Abdel-Baki, RIBBIT Medarbeidere i dette nummer: Spencer Cox-Freeman, Olof Holdar, Marie Jerpseth, Kent Olofsson, og Måns Widman. Produsent: RIBBIT, Trykk: Alfa Print, Sundbyberg. Vil du ha et eksemplar av avisen? Kommer avisen til feil person eller feil adresse? Gjør adresseendringer eller be om et abonnement ved å sende en e-post til: Eller klikk deg inn på: (kode: 20532) Symantec F.Y.I. kommer ut fire ganger i året og trykkes i ca eks i Norden. TIPS OSS! Er det noe du vil vite mer om eller savner i avisen? Har du foretatt en interessant installasjon som du synes vi bør belyse? Send inn ønsker og tips til oss! HENDELSES- OG LOGGHÅNDTERING s Behovet for effektive verktøy for å rapportere og avverge IT-angrep og datainnbrudd øker kraftig. I DETTE NUMMER: SYMANTEC INSIGHT s 3 MARKET INSIGHT s 4-5 Analyser, undersøkelser og markedstrender. CIO CORNER s For å virkelig kunne håndtere IT-risker må man ha et samlet grep om både teknikk, forretningsprosesser og bedriftskultur. SAAB INFORMATION SECURITY CENTER s 6-7 Saab-konsernet har samlet hele sin sikkerhetsekspertise i et senter for å garantere at sikkerheten er en del av alle prosjekter helt fra start. EXPERT INSIGHT s 8-9 Det som truer brukerne av Internett er det som risikoer å ramme bedriftene hardest. Symantecs sikkerhetsekspert William Beer forklarer hvorfor. SYMANTEC MOBILE CENTER OF EXCELLENCE s 15 For å sikre mobilsystemene har Symantec opprettet et nytt senter for samarbeid mellom mobiloperatører, produsenter og sikkerhetsbransjen. TECHNICAL HOTSPOTS s Nye programmer og oppdateringer fra Symantec. AKTIVITETER, KURS & TILBUD s 18-19

3 # SYMANTEC F.Y.I. SYMANTEC INSIGHT 3 SECURITY 2.0 CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD I løpet av veldig kort tid har hele internettsamfunnet ekspandert og fått større gjennomslagskraft. Det som en gang var klare skillelinjer mellom selgere og konsumenter, blir nå mer utydelige ettersom man får større nettverk av kunder, leverandører og partnere. I en slik verden er det én faktor som må være på plass for at alt skal fungere tillit. Jan Skelbæk Senior Director, Nordic/Baltic Region, Symantec Corporation >> TILLIT ER den viktigste komponenten om vi ønsker å realisere hele potensialet som denne nye teknologi bringer. Og tillit får man når alle mennesker i den tilkoblede verden med sikkerhet vet at informasjonen er beskyttet, at deres samtaler og transaksjoner er sikre og at risikoen for å skade seg selv eller selskapet er minimal. Å bygge opp tillit krever en ny fremgangsmåte en fremgangsmåte som mange kaller Security 2.0. Med denne applikasjonen foregår kampen om sikkerheten ikke lenger bare i de enkelte enhetene, men også i selve dataene og kommunikasjonen. SECURITY 2.0 ER ikke bare en ny tjeneste eller et nytt system. Det handler om å skape et økosystem som vil gi omfattende beskyttelse i hele spekteret, fra den enkelte forbruker til store internasjonale selskaper. Og viktigst av alt dreier det seg om å hjelpe kunder med å bevare tilliten til dagens tilkoblede verden. Å være med å skape tillit til den nye verden er vårt mål et mål vi er fast bestemt på å nå. Uten tillit vil den digitale livsstilen ikke være like attraktiv, men mest av alt vil vi gå glipp av det potensiale som en online verden representerer. BESKYTTELSE AV INFORMASJON er viktig, men ikke enkelt. Man kan ikke holde informasjonen under en maksimal sikkerhetssperre; om man ikke har adgang til informasjonen blir den verdiløs. Samtidig, om den forblir ubeskyttet blir den ikke pålitelig. For å beskytte informasjon kreves mer enn lås og slå - sikkerhet. Det kreves integrerte produkter og tjenester som gir en helhetlig synsvinkel til organisasjonens sikkerhetsholdnng. Det krever løsninger som kan identifisere risikoer tidlig, sette inn tiltak for å minimere truslene og motvirke angrep. Et rammeverk som lar kunden styre sine egen sikkerhet uansett hvilke produkter de allerede har installert. Intet enkeltprodukt kan gi den beskyttelse som Internettets mange brukere krever i dag - og i morgen. SYMANTEC HAR FORSTÅTT at teknologi alene ikke er løsningen. Vi vet at det kreves en kombinasjon av mennesker, prosesser og teknologi for å sikre at våre kunder har en fullgod løsning. Hos Symantec er målet å bygge tillit til en tilkoblet verden. Å bruke vår posisjon som markedsledende til å lede hele den tilkoblede verden mot en sikrere framtid. UTEN TILLIT VIL ALDRI DET FULLE POTENSIALET AV DEN TILKOBLEDE VERDEN REALISERES SYMANTECS FEM GRUNNPILARER: REGEL- OVERHOLDELSE INFORMASJONS- STYRING SIKKERHET LAGRINGS- HÅNDTERING Vi hjelper deg å forenkle og vedlikeholde regeloverholdelse med et samlet overblikk over IT-regeloverholdelse, proaktiv og pålitelig IT-kontroll og handlingsorientert informasjon. Vi hjelper deg å redusere risiko, minimalisere nedetid, opprettholde overholdelse av regelverk samt optimalisere informasjonsstyring. Proaktivt spore eller blokkere kjente og ukjente, interne og eksterne sikkerhetstrusler på alle nivå i IT-miljøet. Vi hjelper deg med å håndtere disse farene der hvor informasjonen skapes, lagres og overføres. Vi hjelper deg med å optimere lagring, forenkle administrasjonen og øke tilgjengeligheten. Du kan heve servicenivået samtidig som kostnadene og kompleksiteten i datasenteret reduseres. GLOBAL SERVICES Symantec Global Services kombinerer omfattende IT-risikostyringskunnskap, teknisk og forretningsmessig ekspertise og global innsikt, for å balansere kostnader, risiko og tjenestekvalitet, for slik å beskytte infrastruktur og informasjon.

4 4 MARKET INSIGHT SYMANTEC F.Y.I. # IT-INVESTERINGER ØKER NORDISK PRODUKTIVITET >> DE BRANSJENE I NORDEN som investerer mest i IT har også høyest produktivitet. Den konklusjonen drar IDC etter å ha ferdigstilt fire undersøkelser om IT-investeringer innen ulike bransjer i de nordiske landene. Undersøkelsen viser at jo høyere IT-investeringene er per ansatt i en bransje, desto høyere er bransjens produktivitet per ansatt. Det finnes noen få unntak fra regelen, for eksempel blant mindre tjenestebedrifter. Andre unntak er bransjer som krever manuelle rutiner, som transport- og energibransjen, som har mulighet til å overføre økende kostnader til sluttbrukere. Forholdet mellom IT-investeringer og produktivitet er også tydelig i de fleste bransjer. Derfor er investeringer i IT en måte for det enkelte selskap å forbedre sin konkurransekraft og øke sine sjanser til fremgang på markedet, mener IDC. INFORMASJONS- OG IDENTITETSTYVERI ØKER >> DATATYVERI, DATALEKKASJER og ondartet kode som søker å stjele konfidensiell informasjon for økonomisk vinning fortsetter å øke, viser Symantecs siste Internet Security Threat Report. Rapporten som tar for seg siste halvdel av 2006, bygger på analyser av data samlet inn fra mer enn sensorer i mer enn 180 land. På listen over de 50 mest vanlige truslene mot internettbrukerne og bedrifter, er 66 prosent ondartet kode som er laget for å samle inn konfidensiell informasjon, og dette er en økning på 48 prosent i forhold til den foregående perioden. Tasteloggere som registrerer tastetrykk og sender dem videre uten brukers kjennskap utgjør 70 prosent av alle ondartede koder som har informasjonstyveri som fokus. Informasjonen samles inn og selges ofte videre via servere i kriminelle miljøer. For eksempel kan et amerikansk kredittkort med verifikasjonskode selges for mellom 1 og 6 dollar, mens en identitet (inkludert bankkontonumre, kontokortopplysninger, fødselsdatoer og id-numre) kan kjøpes for mellom 14 og 18 dollar. I følge rapporten finnes 51 prosent av alle kriminelle servere i USA. Rapporten kan lastes ned her: Symantec får pris For tredje år på rad fikk Symantec Frost & Sullivans pris for beste bedrift innen sikkerhetsindustrien i EMEA. Begrunnelsen for prisen er at Symantec er den bransjeaktøren som tilbyr den bredeste og mest omfattende sikkerhetsløsningen på markedet. I følge Frost & Sullivan har Symantec en unik visjon mht. sikkerhetslagring og bedriftskontinuitet. The Frost & Sullivan Award for Company of the Year deles ut hvert år til bedrifter som har vist enestående egenskaper innen alle deler av sin virksomhet. FORTSATT HØY ANDEL SPAM >> ETTER EN TOPPNOTERING på 80 prosent i desember 2006, gikk andelen spam tilbake til 70 prosent av den totale mengde e-post i februar Størrelsen på andelen endrer seg hver måned, men en stigende trend er tydelig. Spam-aktivitetene fulgte den samme trenden i februar som i de tidligere månedene, med noen få avvik. En interessant observasjon er at andelen pornografisk spam har falt radikalt i løpet av de seneste månedene til 3 prosent. Bildespam var vanlig i hele perioden. Fra en andel på 45 prosent i begynnelsen av januar, gikk andelen av bildespam tilbake til 38 prosent mot slutten av februar. Krisehåndtering i Virgin Mobile >> SYMANTEC CONSULTING SERVICES har utviklet og gjennomført en kontinuitetsplan hos Virgin Mobile, Storbritannias ledende virtuelle mobiloperatør (Virtual Mobile Network Operator). Kontinuitetsplanleggingen reduserer risikoen for hendelser og de potensielle effektene disse kan få for virksomheten, kundene og hele verdikjeden. Virgin Mobile kan nå også vise at selskapet etterlever sine egne regler overfor utenforstående interessenter som media og aksjonærene og kan nå oppfylle de kravene som stilles av forsikringsselskapene, myndighetene og det juridiske regelverket. En stor del av arbeidet ble viet til å identifisere potensielle kriser som effektene av fugleinfluensa, terrorisme, naturkatastrofer og andre hendelser. Sammen med Symantecs konsulenter kunne vi ta fram en krisehåndteringsgruppe fra hvert forretningsområde innenfor bedriften som kunne være ansvarlig for kontinuiteten om noe skulle hende, sier Andrew Ralston, Customer Relationship Director i Virgin Mobile. Virgin Virgin Mobile Mobile Mengden pornografisk spam har minsket den siste tiden og utgjør nå kun 3 prosent av all søppelpost. Andelen spam av den samlede globale e-posttrafikken i perioden november 2006 til februar Trenden viser utviklingen for et gjennomsnitt på syv dager.

5 # SYMANTEC F.Y.I. MARKET INSIGHT 5 Ny rapport viser: Mange bedrifter behøver bedre IT-risikohåndtering >> OVER HALVPARTEN av alle bedrifter i EMEA og USA forventes å utsettes for en stor IT ulykke minst en gang i året. Det fremgår av Symantec IT Risk Management Report. Undersøkelsen bygger på intervjuer med mer enn 500 IT-ansvarlige i bedrifter og organisasjoner i 37 ulike bransjer verden rundt. 58 prosent av de som svarte, mener av bedriften kommer til å utsettes for store datatap minst én gang hvert femte år og 60 prosent tror på minst én stor IT-ulykke per år. RESPONSEN FRA bedriftene som deltok fra EMEA skiller seg markant fra svarene til blant annet amerikanske selskaper. 22 prosent av EMEA-selskapene tror at selskapene én gang om året vil utsettes for et stort datatap, sammenlignet med kun 10 prosent av de amerikanske deltagerne. Derimot tror syv av ti amerikanske bedrifter at de kommer til å oppleve mindre datatap mer enn én gang om året, mot mindre enn annenhver bedrift i EMEA-regionen. I sin helhet porterte EMEA-bedriftene like stor rap- andel IT-ulykker som sine amerikanske motparter. En effektiv IT-risikohåndtering krever en sterk kombinasjon av ekspertise og investeringer i både teknikk og prosesser. I det store og det hele mente de som besvarte undersøkelsen at de var betydelig bedre til å implementere teknikken enn de prosesser som krevdes. I rapporten fremgår det tydelig at de prosesser som er mest effektive i selskapene, gjelder autentisering, rettigheter og tilgang. 68 prosent oppgav at de mente effektiviteten da oversteg 75 prosent. Selskapene anser seg å være betydelig dårligere på å implementere prosesser for å identifisere, klassifisere og beregne IT-ressurser. Kun 38 prosent av de som svarte mente at prosessene var mer en 75 prosent effektive. Uten en detaljert risikoanalyse behandles alle selskapers ressurser likt. Dette innebærer at enkelte ressurser mangler støtte, mens andre overbeskyttes i forhold til det faktiske behovet. I FØLGE RAPPORTEN finnes det tydelige forskjeller mellom hvordan IT-ansvarlige på ulike nivåer og bedriftsledelsen oppfatter selskapets eksponering for IT-risker. Ulike oppfatninger fører både til sløseri med ressurser og til ineffektiv risikohåndtering. For å kunne håndtere IT-risikoer på et effektivt sett kan bedrifter følge en femstegsprosess som beskrives i rapporten. Prosessen hjelper bedriften til å formalisere sine strategier og unngå problemer gjennom prioritering av risikoer, gjennomføring av risikohåndterings innsatser og kontinuerlig måling av BEDRIFTENE KLARER DEN TEKNISKE DELEN AV IT-HÅNDTERINGEN BEDRE ENN... Vurderingen av bedriftens tekniske effektivitet for å minske IT-risikoer. Områdene er sortert fra venstre til høyre i minskende opplevd effektivitet.... DEN DELEN SOM OMHANDLER PROSESSER. Vurdering av bedriftens effektivitet når det gjelder prosesser for IT-risikohåndtering. Områdene er sortert fra venstre til høyre i minskende opplevd effektivitet. risikohåndteringens effektivitet (mer om dette på side 11). Rapporten kan lastes ned fra: IT SOM TJENESTE HETERE ENN NOENSINNE >>Å KJØPE IT som tjeneste begynner å bli vanligere enn vi tror. WM-data leverer daglig IT-tjenester og hele bransjen opplever en boom innenfor dette området. I fjor hadde våre lagringstjenester en vekst på mellom prosent og på serversiden var den mellom 100 og 300 prosent, avhengig av IT-miljø, sier Pär Jildenbäck, tjenesteutviklingsansvarlig i WM-data. WM-data tilby i dag omlag IT-funksjoner som tjenester, deriblant helpdesk, EDI, mailboks, antivirus og lagringshåndtering. Foretaket pakker inn alt fra maskinvare til lisenser og tilbyr kundene å leie en funksjon der man tar betalt for selve bruken. I og med at vi har volumene kan vi få til en reell prisreduksjon. Det blir ofte billigere for bedriftene enn å drifte løsningen selv. WM-data har nylig økt utbudet sitt med en ny tjeneste for e-postarkivering. Tjenesten bygger på Symantec Enterprise Vault, et fleksibelt arkiveringssystem der innholdet i e-postene, filsystemet og fellesmiljøene kan lagres, spores, samtidig som at håndteringen forenkles og lagringskostnadene holdes nede. Kundene har etterspurt en arkiveringsløsning ettersom Exchange har klare svakheter som må utbedres. Vi valgte Enterprise Vault for at denne løsningen er ledende på markedet, sier Pär Jildenbäck. Å tilby e-postarkivering som tjeneste er svært etterspurt. Vår tjeneste for e-postarkivering bygger på Symantec Enterprise Vault. Den er svært lettsolgt i og med at den dekker over klare svakheter i Exchange, sier Pär Jildenbäck, tjenesteutviklingsans varlig i WM-data. Tjenesten er svært lettsolgt. Med en månedsavgift per mailboks og brukt gigabyte får bedriftene bedre kontroll i og med at de får forutsigbare kostnader. Man betaler bare for det man bruker og intet annet, sier Pär Jildenbäck.

6 6 SIKKERHET OG RISIKOHÅNDTERING: SAAB SYMANTEC F.Y.I. # Ettersom Saab har samlet sine kunnskaper og erfaringer på sikkerhetsområder på et eget kompetansesenter, har kundeprosjektene et perfekt avpasset sikkerhetsnivå helt fra begynnelsen. Dette høyner effektiviteten for hele selskapet, samtidig som konkurranseevnen øker. AV: MÅNS WIDMAN FOTO: OLOF HOLDAR HØYTFLYENDE KUNDEKRAV FÅR EN SIKKER LANDING MED SAAB >> SAAB AB ER et av verdens ledende høyteknologiselskap med gjennomgående fokus på forsvar, fly, romfart og sivil sikkerhet. På den militære siden stiller kundene, for eksempel FMV og den svenske forsvarsmakten, strenge krav til håndtering av informasjon, blant annet i samsvar med loven om taushetsplikt. Krav til taushetsplikt på den sivile siden ligger ofte på et høyt nivå. Strenge sikkerhetskrav kan skape flaskehalser på alle bedriftsområder. Det finnes et stort behov av å få informasjon til å flyte lett og effektivt i store organisasjoner. Vi som arbeider med sikkerhet må av og til si nei, og dermed bremse denne strømmen. Men i steden for å være et hinder skal sikkerhetsfunksjonene tilføre nytte i utviklingen av nye informasjonstjenester, sier Benny Krönfeldt, konsernsikkerhetssjef hos Saab. Behovsbildet for sikkerhetsområdet har forandret seg veldig de siste årene, både for Saab og andre selskaper. Det var ikke så lenge siden informasjonssystem ble betraktet som et hjelpemiddel i selskapet. I dag er det en forutsetning for at selskapene skal kunne drive sin virksomhet. Vår sikkerhetsstrategi bygger på å beskytte våre system alt ettersom trusselbildet endrer seg, sier Benny Krönfeldt. Angrepene blir mer sofistikerte, noe som framgår av Symantecs rapporter. Dette gjelder ikke bare for Saab, men for alle selskap. DET SOM GJØR at Saab kanskje skiller seg litt ut, er deres nye Information Security Center, ISC. Fra Saabs ulike bedriftsområder har det utviklet seg et behov for en felles produktportofolie innen sikkerhet, og et felles punkt hvor all kompetanse, kunnskap og erfaringer i selskapet kan samles. I dag finnes dette samlingspunktet i form av ISC. For oss er sikkerhetssenteret en ressurs og en buffer med kompetanse og kunnskap. Ved behov kan vår sikkerhetsavdeling forsterkes med nødvendige ressurser, sier Benny Krönfeldt, konsernsikkerhetssjef hos Saab. Tidligere eksisterte det ikke noe samlet bilde over kompetansen rundt I ETT informasjonssikkerhet i selskapet. Sikkerhetsspørsmål ble håndtert i de STØRRE enkelte tilfeller når behovet oppsto. PERSPEKTIV Nå kan Saabs systemutviklere vende seg direkte til sikkerhetssenteret og INNEBÆRER få hjelp med en gang. Fordelen er at SENTERET vi, utover sikkerhetskompetansen, har en erfaring som eksterne ressurser ikke kan måle seg med, sier AT SAAB BLIR MER Pernilla Rönn - ansvarlig for Saabs ISC. KONKURRAN- SEDYKTIG PÅ GRUNNLAGET FOR ISC er den kompetanse som finnes i Combitech, et MARKEDET bedriftsområde og selskap i konsernet som tilbyr tjenester innenfor systemutvikling, integrasjon og informasjonssikkerhet. Totalt har ISC tilgang til cirka 80 konsulenter fra Combitech. Senterets kompetanse finnes også hos medarbeidere i ulike deler av det øvrige konsernet i form av sikkerhetsbanker om produkter, løsninger og erfaringer samt andre typer av hjelpemiddel. Sikkerhetsavdelingen arbeider med den defensive beskyttelsen av Saabs virksomhet for selskapets overlevelse og framtid. Den støtter konsernets handlinger gjennom å hente frem de rette kravene for system og infrastruktur. For oss utgjør ISC en ressurs og en buffer med kompetanse og kunnskap, sier Benny Krönfeldt. Ved behov kan vår sikkerhetsavdeling forsterkes med nødvendige ressurser. Gjennom ISC blir arbeidet mer fleksibelt og dynamisk. PROSJEKTET MED Å bygge opp senteret startet høsten Innledningsvis gjorde vi en stor behovsanalyse, sier Pernilla Rönn. Vi kommuniserte med alle bedriftsområder om hvilken kompetanse de selv hadde og hvilken type hjelp med informasjonssikkerhet som behøvdes. Siden dette har senteres struktur vokst frem. ISC består av områdene informasjon og tjenester. Begge områdene vil bli tilgjengelige via en webportal som er under utvikling. Informasjonsdelen kan brukes som et hjelpemiddel for alle hos Saab. Kjernen er en database som inneholder informasjon om produkter og leverandører med utgangspunkt i ulike funksjoner. Utviklerne av system som behøver en eller annen form for sikkerhetsfunksjon, kan gå inn på informasjonsdelen og for eksempel undersøke hvor store krav til pålogging det skal være, sier Pernilla Rönn. I databasen kan utviklerne finne det produktet og den leverandøren som er aktuell for akkurat denne funksjonen. Det pågår et arbeid med å undersøke interessante produkter til ICSs verktøykasse, sier Pernilla Rönn. Vi mener at Symantec er en av de fremste leverandørene innenfor sitt område. Databasen inneholder blant annet informasjon om hvordan produkter

7 # SYMANTEC F.Y.I. SIKKERHET OG RISIKOHÅNDTERING: SAAB 7 og løsninger har blitt brukt i tidligere prosjekter. På denne måten kan erfaringene i konsernet på en enkel måte tas vare på. Informasjonsdelen inneholder også et bibliotek med ulike typer av dokumentasjon, slik som ordlister, kravdokumentasjon og en funksjon for omgivelsesbedømmelse samt anbefalte standarder, regelverk og andre foreskrifter. NÅR DET GJELLER ICSs tjenestedel skal prosjektgrupper enkelt kunne gå inn på portalen og bruke tjenestene. Dersom en prosjektingeniør behøver å konfigurere et nytt system for at det skal få rett sikkerhetsfunksjonalitet, kan tjenesten innkjøpes. En av ISCs konsulenter kan da inngå som ekspert i prosjektet. ISC kan hjelpe til med alle trinn i prosjekt om utvikling av nye system. Vi kan foreksempel ta ansvar for at håndteringen av prosjektinformasjonen er gjort på en sikker måte, sier Pernilla Rönn. I mange av våre prosjekt er en stor del av informasjonen taushetsbelagt, samtidig som flere parter er involvert. Vi sørger for att retningslinjer og regler følges i prosjektet. Ofte bruker man ISO standarden som styremiddel. Senterets kompetanse kan foreksempel også brukes i prosjekter hvor kunden stiller krav om at systemet skal bedømmes på linje med sikkerhetsstandarden Common Criteria. Denne standard krever en unik kompetanse, fortsetter Pernilla Rönn. Derfor er vi med i prosjekt og tar fram all nødvendig dokumentasjon for å oppfylle Common Criteria samt å skape en kontaktoverflate mot kunden og bedømningsinstitusjonen. Vi hjelper også prosjekt med metoder for sikker systemutvikling. Det kan blant annet gjelde spesielt kritiske sikkerhetsfunksjoner eller utdannelse av utviklerne i prosjektet. Både standardiserte og spesialutformede utdannelser inngår blant senterets tjenester. ISCS VIRKSOMHET HAR allerede fått merkbare synergieffekter i konsernet. I og med at vi har konsentrert en stor mengde kunnskap, får vi en kraftig vekst i kompetansespiralen, sier Benny Krönfeldt. Ledetidene kortes ned fordi vi alltid vet hvor vi skal hente kompetansen. Våre ingeniører kan gjennom senteret veksle erfaringer internt, og vi behøver ikke finne opp hjulet på nytt i hvert prosjekt. I et større perspektiv innebærer senteret at Saab blir mer konkurransedyktig på markedet. En av de viktigste konsekvensene av ISC er at sikkerhetsfunksjonali- teten konsekvent er med i prosjektet helt fra begynnelsen. Det totale sikkerhetsansvaret i organisasjonen kommer til å øke suksessivt jo mer ISCs tjenester brukes, konstaterer Pernilla Rönn. Tjenestene har vært en del av Saabs kundeprosjekt siden i høst. Portalen og webgrensesnittet med produktdatabasen og annen informasjon, kommer til å bli tilgjengelig for Saabs prosjektgrupper og øvrige medarbeidere i løpet av året. Saabs ulike bedriftsområder etterlyser en felles produktporto folie på området sikkerhet, og et felles punkt der all kompetanse, kunnskap og erfaringer i selskapet kan samles. I dag finnes dette punktet i form av Information Security Center som startet høsten 2005, sier Benny Krönfeldt, Saabs konsernsikkerhetssjef og Pernilla Rönn, ansvarlig for sikkerhetssenteret. FRA FLY TIL VERDENS- ROMMET MED SAAB Saab AB utvikler, produserer og markedsfører produkter og tjenester innen fly, forsvar og romfartsindustrien. Konsernet har cirka ansatte og er oppdelt i tre områder: 1. Forsvar og Sikkerhet som utvikler og produserer system for blant annet kampfly, robotstyring og overvåking. 2. System og Produkter som utvikler og selger system, produkter og komponenter til forsvar, fly, romfart og sivil sikkerhet 3. Fly og Verdensrom som utvikler og bygger sivile og militære fly. Mer information finns på

8 8 EXPERT INSIGHT SYMANTEC F.Y.I. # DE NYE TRUSLENE KAN SKA TILLITEN TIL BEDRIFTER ALVORLIG I dag finnes det mye som kan true Internettbrukere, uansett om det dreier seg om storbedrifter eller enkeltbrukere. I stadig større grad blir det som truer privatpersoner på Internett også det som til slutt kan ramme bedriftene hardest. AV: KENT OLOFSSON FOTO: HUGH NUTT FOR Å UNNGÅ EN STOR TILLITSKRISE FOR INTER- NETT MÅ BEDRIFTENE STÅ IMOT ANGREPENE >> FOR IKKE SÅ LENGE siden var det verste scenariet en databruker kunne tenke seg å bli rammet av virus via e-posten og få viktige filer slettet. Virus florerer fremdeles og er en stor trussel, men nå finnes det betydelig mer alvorlige konsekvenser enn tap av filer. Vi har snakket med William Beer, European Security Practice Director på Symantec, som peker først og fremst ut tre trusler som i dag må tas på største alvor. Det er unektelig datalekkasje, identitetstyveri og online-svindel som topper listen over alvorlige trusler i dag, sier han. Datalekkasje innebærer at data som for eksempel kontonummer eller informasjon om din privatøkonomi, som du trodde lå trygt hos banken eller forsikringsselskap ditt, lekker ut og blir tilgjengelig for mennesker du på ingen måte vil skal ha tilgang til den. Kombiner dette med identitetstyveri der noen kan logge seg inn som deg på Internettbanken din eller handle SECURITY 2.0 Noe som skal kunne gjøre det enklere for bedriftene som vil beskytte systemene sine og minimere risikoen for datalekkasje, identitetstyverier og online-svindel, er Symantec Security 2.0. Dette er et rammeverk som omfatter produkter og tjenester fra Symantec i tillegg til forskjellige partnerskap Symantec har med andre bedrifter. Det hele har som formål å skape integrerte løsninger som skal beskytte bedrifter gjennom å blant annet hjelpe dem å skrive sikre applikasjoner og påse at informasjon aldri havner utenfor der den skal være. produkter du aldri har bestilt på ditt kreditkort, så begynner situasjonen å bli riktig ubehaglig. For bedrifter som ikke klarer å sikre brukernes sensitive kundedata, kan dette innebære en katastrofe ettersom tiltroen til dem kan raseres over natten. DET SOM GJØR dette riktig ille er at det ikke lengre er forholdsvis uskyldige hackere som gjør dette for ærens skyld eller for fornøyelsens skyld. Nå handler det om organisert kriminalitet for økonomisk vinning. De har ressurser til å stjele store mengder identiteter, utføre angrep i stor skala og deretter sørge for at pengene som er stjålet vaskes rene og forsvinner. Det finnes en rekke tekniske løsninger som kan redusere risikoene. Det dreier seg om alt fra antivirusprogrammer ute hos sluttbrukerne til avanserte inntrengningsdetekteringssystem på bedriftene. Men spørsmålet er om situasjonen kan løses gjennom å kun investere i tekniske løsninger. En alvorlig feil som er lett å begå er å begynne i feil ende, sier William Beer. Bedriftene starter med å gå til anskaffelse av en så sikker løsning de tror de behøver, uten å riktig være klar over hva som skal beskyttes. Bedriftene må i stedet starter med å kartlegge sine data, se hvor informasjonen er lagret og deretter klassifisere den etter hvor viktig og sensitiv den er. Først når dette er gjort kan man avgjøre hvilke tekniske løsninger og prosesser som må til for å minimere risikoene. ET ANNET PROBLEM som ofte oppstår når noe skjer, er at man anser at det kun berører IT-avdelingen. Men siden problemet rammer hele bedriften må også alle være delaktige, spesielt de som arbeider med informasjon og kommunikasjon. William Beer nevner som et eksempel en bank som Symantec har hjulpet. Banken var rammet av et phishing-angrep i stor skala, og antallet samtaler inn til bankens call center økte da med 40 prosent. Men personalet som satt der var kun opplært til å svare på økonomiske spørsmål og kunne ikke gi korrekt informasjon til urolige kunder. Det viktigste vi nå må gjøre for å bedre kunne stå imot identitetstyverier og online-svindel er å innse at også slikt som opplæring av personale og kunder, informasjon og PR er viktige deler av beskyttelsen. Mens IT-teknikerne på sin side jobber med å stoppe angrepene, må informasjonsavdelingen sørge for

4FOUNDATION STANDARDISERE DATASENTERET TEMA: AVGJØRENDE FORDELER MED DATA CENTRE FOUNDATION

4FOUNDATION STANDARDISERE DATASENTERET TEMA: AVGJØRENDE FORDELER MED DATA CENTRE FOUNDATION CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #3 2006 John W Thompson, adm. dir. på Symantec: Et driftssikkert miljø kan bare bygges på policyer TEMA: STANDARDISERE DATASENTERET Trender, eksperttips,

Detaljer

Sikkerhet er ingen permanent tilstand! det er en prosess man hele tiden må arbeide med MOBIL SIKKERHET TEMA TRINN MOT SIKRERE MOBILT 4ARBEIDE

Sikkerhet er ingen permanent tilstand! det er en prosess man hele tiden må arbeide med MOBIL SIKKERHET TEMA TRINN MOT SIKRERE MOBILT 4ARBEIDE PROTECTION. Interactions. Information. Infrastructure. WORK AND PLAY FREELY IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #2 2006 NETTVERKSGRENSENE FORSVINNER INFORMASJONEN MÅ SIKRES PÅ DATANIVÅ TEMA MOBIL SIKKERHET

Detaljer

Sparer lagringsplass og øker e-postsikkerheten. KAN DU REGLENE? Slik legger nye lover press på IT-infrastukturen TEMA: E-POSTHÅNDTERING

Sparer lagringsplass og øker e-postsikkerheten. KAN DU REGLENE? Slik legger nye lover press på IT-infrastukturen TEMA: E-POSTHÅNDTERING PROTECTION. Information. Infrastructure. Interactions. WORK AND PLAY FREELY IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2006 TEMA: E-POSTHÅNDTERING NY UNDERSØKELSE: E-POSTARKIVERING I OFFENTLIG SEKTOR KAN

Detaljer

informasjonssikkerhet

informasjonssikkerhet informasjonssikkerhet Mobilt kontor: De fleste ulykker skjer i hjemmet Les mer side 18 Fysisk sikring: Lekk nabo, ditt problem Les mer side 12 5. utgave - mars 2007 Guide til sunt nettvett Slik kan du

Detaljer

hvor SikkEr Er din bedrift?

hvor SikkEr Er din bedrift? Norges viktigste avis innen lagring, arkivering, backup/restore og katastrofesikring Proact nr. 1028/2012 www.proact.no Probox - Gir bedriftsmarkedet et sikkert alternativ til Dropbox Enklere, billigere

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2010

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2010 RAPPORT RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2010 Finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2010 Finansforetakenes bruk av informasjons-

Detaljer

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet, personvern og datakriminalitet

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet, personvern og datakriminalitet 2014 Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet, personvern og datakriminalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Oppsummering av hovedfunn og anbefalinger 4 3 Risikobildet 5 Trusselvurdering fra Kripos 5

Detaljer

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510 Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011 Studentnr: 18128, 56510 Internetthandel Hvilke faktorer avgjør om man handler på internett og i hvilken grad klarer aktørene å

Detaljer

Nøkkeltall fra NorCERT

Nøkkeltall fra NorCERT Kvartalsrapport for 4. kvartal 2011 Digital spionasje Digital spionasje er en alvorlig trussel som norsk næringsliv må ta på alvor. Ofte kan dette være vanskelig å oppdage og mange har ikke erfaring med

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

VÅREN 2001. Sett kunden i fokus med Mamut Full kontroll med datax Privatøkonomi Enklere hverdag med økonomisystem fra Mamut Lysende Internett-suksess

VÅREN 2001. Sett kunden i fokus med Mamut Full kontroll med datax Privatøkonomi Enklere hverdag med økonomisystem fra Mamut Lysende Internett-suksess VÅREN 2001 Sett kunden i fokus med Mamut Full kontroll med datax Privatøkonomi Enklere hverdag med økonomisystem fra Mamut Lysende Internett-suksess INNHOLD Med Mamut for Pocket PC har du full oversikt

Detaljer

Virkninger av skytjenester

Virkninger av skytjenester Virkninger av skytjenester Hovedprosjekt våren 2014 En undersøkelse vinklet mot virkninger av skytjenester i bedriftsmarkedet Av: 113062 Jørgen Hansen Steigen 106281 Håkon Lindheim Johansen Side 2 av 71

Detaljer

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Versjon 1.0 15.oktober 2002 KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 KITH-rapport TITTEL IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Forfatter(e) Bjarte Aksnes,

Detaljer

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten.

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten. Nr 1 / 2010 Neras Direkte: Salg satt i system Trondheimsbedriften Neras Direkte rendyrker salgsaktiviteter og har lenge vært en ettertraktet samarbeidspartner for store skandinaviske selskaper. Nå ser

Detaljer

Design. - hva ble resultatet? ER SKYLAGRING LØSNINGEN? ditt nye datasenter. Lagrings- og arkiveringsbarometeret 2011

Design. - hva ble resultatet? ER SKYLAGRING LØSNINGEN? ditt nye datasenter. Lagrings- og arkiveringsbarometeret 2011 Norges viktigste avis innen lagring, arkivering, backup/restore og katastrofesikring Proact nr. 1027/2011 www.proact.no Design ditt nye datasenter ER SKYLAGRING LØSNINGEN? Lagrings- og arkiveringsbarometeret

Detaljer

Nøkkeltall fra NorCERT. Mobil usikkerhet. Superhelter finnes

Nøkkeltall fra NorCERT. Mobil usikkerhet. Superhelter finnes Nasjonal sikkerhetsmyndighet Kvartalsrapport for 4. kvartal 2012 Nøkkeltall fra NorCERT NSM/NorCERT har siden opprettelsen av kvartals rapporten stadig rapportert om sterk økning i antall håndterte hendelser.

Detaljer

Kjemper faller - i mangel av risikostyring?

Kjemper faller - i mangel av risikostyring? Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet risk management BeredsKaP risikostyring KriseHåndtering etterlevelse 2. UTGAVE - NOVEMBER 2008 KARTLEGGING AV RISIKO: DET SVAKE LEDDET: Hvilken risiko er

Detaljer

EFFEKTIV OUTSOURCING 6TIPS TIL MER EFFEKTIV OUTSOURCING

EFFEKTIV OUTSOURCING 6TIPS TIL MER EFFEKTIV OUTSOURCING Faggruppe Forum for sourcing og outsourcing på plass DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET ASP La eksterne ta seg av datadriftingen Strategi Ta gode, strategiske valg før du setter ut EFFEKTIV

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2004. Rapport om finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2004. Rapport om finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2004 Rapport om finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), 31. desember 2004 Innhold Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2004 1 1. Innledning

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av IT-infrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 /110 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av ITinfrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES MER PÅ NETT! WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO Nr 6 FEBRUAR 2015 RISK MANAGEMENT HØST 2015: REVIDERTE UTGAVER AV ISO 9001 OG ISO 14001 FOTO: ISTOCK Risiko i

Detaljer

IKT trusselbilde for Norge

IKT trusselbilde for Norge IKT trusselbilde for Norge Senter for informasjonssikring Oktober 2004 Forord Senter for informasjonssikring (SIS) har som en prioritert oppgave å presentere et helhetlig bilde av trusler mot IKT-systemer

Detaljer

Tema: FINANS F O KUS. Trojanere. Id-tyveri. Forsikringssvindel. Trusler mot ansatte. Hvitvasking. Hacking. Terror-finansiering.

Tema: FINANS F O KUS. Trojanere. Id-tyveri. Forsikringssvindel. Trusler mot ansatte. Hvitvasking. Hacking. Terror-finansiering. FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet Tema: IT-Kriminalitet nummer 7 2014 Trojanere Id-tyveri Trusler mot ansatte Forsikringssvindel Hvitvasking Hacking Terror-finansiering H * K Reklamebyrå DNBO0614/1014

Detaljer

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet Nr 1-2006 T4M AS: Enhetlig profil over hele linja Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet De fleste virksomheter må i dag sikre kostnadseffektiv drift i alle ledd, og har ikke anledning til å bruke mer

Detaljer

RISIKO- og SÅRBARHETSANALYSE (ros)

RISIKO- og SÅRBARHETSANALYSE (ros) RISIKO- og SÅRBARHETSANALYSE (ros) 2013 RAPPORT Finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2013 Finansforetakenes bruk av informasjons-

Detaljer

INFORMATION QUARTERLY

INFORMATION QUARTERLY INFORMATION QUARTERLY ET MAGASIN FRA ATEA 2 2015 Konsernsjefen om organisasjonskultur Cyberangrep: En kontinuerlig fare LEDER Er du helt sikker og forsikret? Vi leser nesten daglig om cyberangrep. Cybertrusselen

Detaljer

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet 2012 Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet og datakriminalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Trusselen 4 2.1 Vurdering fra Norman 4 2.2 Vurdering fra Statoil 6 2.3 Vurdering fra NSM 6 3 Hovedfunn

Detaljer

Håndbok for idéskapere og innovatører

Håndbok for idéskapere og innovatører Håndbok for idéskapere og innovatører Forfatter: Graham Barker Copyright: European Patent Office The original English version is available on the web site of The European Patent Office. Innledning Formålet

Detaljer