BIT Reiseliv Hovedprosjekt. Leverandørundersøkelsen 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BIT Reiseliv Hovedprosjekt. Leverandørundersøkelsen 2005"

Transkript

1 BIT Reiseliv Hovedprosjekt Leverandørundersøkelsen 2005 Kontaktpersoner: Rune Dalfelt Prosjektkoordinator Tlf E-post: Elisabeth Heyerdahl-Jensen Prosjektleder Tlf E-post: Formål Dette er en oppdatering av undersøkelsen fra 2001, samt en nærmere kartlegging av leverandører som tilbyr bookingsystemer til overnattingsbedrifter i Norge. Formålet er å: Skaffe en oversikt over de ulike systemene og relaterte utviklingstrekk. Kunne videreformidle henvendelser fra reiselivsnæringen som etterspør bookingsystemer. Hente inn informasjon til BIT Reiseliv sitt nasjonale standardiseringsprosjekt. Kartlegge muligheter for å lage integrasjoner mellom bransjeløsningene som er utviklet i BIT Reiseliv og andre booking/pms systemer. Undersøkelsen fra 2001 finner du her Innhold Side 1 Innledning 4 2 Metode 5 3 Oppsummering 6 4 Resultat 10 5 Vedlegg 53

2 FORORD Denne rapporten er resultat av en kartlegging av leverandører som tilbyr bookingløsninger til norske reiselivsbedrifter. Undersøkelsen er en begrenset oppdatering av den kartleggingen som ble gjennomført i 2001 (Delrapport 1 Leverandørundersøkelsen). Rapporten fra 2001 kan lastes ned fra Rapporten er utarbeidet av Rune Dalfelt, engasjert prosjektmedarbeider i BIT Reiseliv. Skiinfo AS ved Geir Eckhardt og Reaktor AS ved Frode Myrseth har sammen med BIT Reiseliv Sogn ved Arne Glenn Flåten bistått med utarbeidelsen av spørreskjemaet. Oslo, 31. januar 2006 Per Ødegaard Prosjektansvarlig BIT Reiseliv Elisabeth Heyerdahl-Jensen Prosjektleder BIT Reiseliv Side: 2

3 INNHOLD 1.0 INNLEDNING BAKGRUNN BIT REISELIV LEVERANDØRUNDERSØKELSEN LEVERANDØRUNDERSØKELSEN METODE OPPSUMMERING OM BOOKINGLØSNINGENE RESULTAT - LEVERANDØRENE VISIT TECHNOLOGY GROUP AB PRODUKT CITYBREAK PROFESSIONAL VERSION FIDELIO NORDIC NORGE AS PRODUKT FIDELIO / OPERA RESTECH RESERVATION TECHNOLOGY AB PRODUKT R SYSTEMPARTNER INTERNATIONAL AS PRODUKTER PROTEL, PROTEL SMART & SPIRIT SULCUS HOSPITALITY GROUP AS PRODUKT MEDALLION PMS PRODUKT VISUAL ONE VISBOOK AS PRODUKT VISBOOK REAKTOR AS PRODUKT BIT REISELIV REAKTOR PORTALBOOKING VEDLEGG FØLGEBREV SPØRRESKJEMAET UTVALG / DELTAKERLISTEN ORDLISTE Side: 3

4 1.0 INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN BIT REISELIV Bransjeorientert IT-program (BIT) er et program i regi av Innovasjon Norge. Formålet er å effektivisere forretningsprosesser gjennom økt fokus på spesifikke bransjebehov, anvendelse av IT og omfattende kompetanseutvikling i bedriftene. I Stortingsmelding nr. 15 ( ) "Om lønnsomme og konkurransedyktige reiselivsnæringer" oppfordres næringene til å gjennomføre et BIT prosjekt. RBL - Reiselivsbedriftenes Landsforening ble sterkt oppfordret av daværende SND, nå Innovasjon Norge, til å ta rollen som prosjekteier. Mange større reiselivsbedrifter bruker elektroniske informasjonssystemer som vanskelig kan kommunisere med andre systemer. Utviklingen av Internett har gitt en felles teknologisk plattform som gir tilgang til standardmoduler og komponenter på en helt annen og mer tilgjengelige måte enn før. I BIT Reiseliv er bransjeløsningene ikke bare definert til de ITverktøyene som konkret utvikles, men til den organisatoriske sammenhengen mellom kunnskapsgenerering, opplæring og erfaringsoverføring som ligger i utviklingen av løsningene. Det bygges relasjoner og formes nettverk som et resultat av arbeidet med å utvikle IT-systemene. Løsningene gjør at kundene kan hente inn kvalitetssikret og oppdatert informasjon som grunnlag for bestilling og betaling av tjenester, samlet og samtidig. 1.2 LEVERANDØRUNDERSØKELSEN 2001 IT løsningene som utvikles gjennom BIT-programmet skal skje i samarbeid med IT-leverandører med erfaring fra de enkelte bransjene.. Det ble derfor i 2001 foretatt en undersøkelse for å kartlegge leverandørene av IT løsninger til reiselivet, grad av integrasjon mellom de ulike systemene og ønske om å samarbeide, blant annet gjennom BIT Reiseliv programmet. 21 leverandører svarte på denne undersøkelsen som ga en god oversikt og videre føringer for arbeidet med BIT Reiseliv. 1.3 LEVERANDØRUNDERSØKELSEN 2005 Som en videreføring av undersøkelsen i 2001 ønsker man å gjennomføre en oppdatering og en videre kartlegging av de leverandører som tilbyr bookingsystemer til overnattingsbedrifter i Norge. Hensikten med denne kartleggingen er å: Skaffe en oversikt over de ulike systemene og relaterte utviklingstrekk. Kunne videreformidle henvendelser fra reiselivsnæringen som etterspør bookingsystemer. Hente inn informasjon til BIT Reiseliv sitt nasjonale standardiseringsprosjekt. Kartlegge muligheter for å lage integrasjoner mellom bransjeløsningene som er utviklet i BIT Reiseliv og andre booking/pms systemer. Side: 4

5 2.0 METODE Spørreskjemaet ble utarbeidet av prosjektmedarbeider Rune Dalfelt, BIT Reiseliv basert på innspill fra Geir Eckhardt, Skiinfo AS, Frode Myrseth, Reaktor AS og Arne Glenn Flåten vbit Reiseliv Sogn. Et utvalg på 13 bedrifter ble definert basert på kunnskap om aktive aktører og utvalget fra undersøkelsen i Undersøkelsen ble sendt med epost til de 13 utvalgte leverandørene den 14 september med svarfrist den 28 september. Med undersøkelsen ble det sendt ut et følgebrev, undersøkelsen fra 2001 og leverandørlisten. Ved fristens utløp ble det foretatt en del purringer, slik at antall svar ble 7 hvorav 1 rapporterte for 2 systemer. Det er altså levert inn totalt 8 skjemaer. Bare halvparten av utvalget svarte selv om det ble purret både over telefon og per epost. De som svarte vil som takk for sin deltakelse få tilsendt denne rapporten med resultatene fra undersøkelsen. Følgebrev, spørreskjemaet og en oversikt over utvalget følger som henholdsvis vedlegg 1, 2 og OPPSUMMERING Resultatene vises i form av følgende oppsummerende sammenlingstabeller. Side: 5

6 3.0 SAMMENLIGNINGER 3.1 OM BOOKINGLØSNINGENE Leverandør: FNN (Fidelio) SPI SHG (Sulcus) SHG (Sulcus) Visbook AS RRT (Restech) VTG (Visit) Reaktor Citybreak BIT Reaktor Produkt: Fidelio / Opera Protel og Spirit Visual One Medallion MPS VisBook R360 Professional Portal Booking Antall kunder/lisenser: Antall årlige bookinger: System / funksjoner: Operativsystem: ASP, egen/leid server, etc. Utviklingsverktøy : Lagringsformat data: 250 (i Norge) Se egen beskrivelse Windows, AIX ASP, egen server Oracle, Java Microsoft SQL, kan utveksle data 160 i Norge 2500 globalt Se egen beskrivelse MS Windows 2000/2003 ASP, egen server MS Windows, C++ Microsoft SQL, kan utveksle data 1500 globalt Se egen beskrivelse Windows 2003 server, Windows XP Egen V1net server, ASP, støtter Citrix/Terminal Visual Basic, Crystal Reports, SQL 2000, Visual Studio.net Microsoft SQL, kan utveksle data 800 hvorav 50 i Norge/Sverige Se egen beskrivelse Windows 2003 server, Windows XP Egen server, utvikler hostløsning, støtter Citrix/Terminal Visual C++, Crystal Reports, Sybase 9 SQL Sybase SQL, kan utveksle data /4 Se egen beskrivelse Linux og MS Windows 2003 server Flere egne servere hosted på ulike lokaliteter MS Visual Basic, gcc, MS VC++, C++, Python, blackdown-jdk, netbeans ANSI SQL database, kan utveksle data Se egen beskrivelse Windows, Unix, Linux, RDP/ Citrix ICA klient ASP Delphi 7 API, ingen utveksling, noe eksport av tekst Se egen beskrivelse Se egen beskrivelse Microsoft.NET MS Windows ASP, egen server C++ Microsoft SQL, ingen utveksling per idag ASP VB.net, ASP.net MS SQL, kan utveksle data Side: 6

7 3.2 STATSITIKK OG ØKONOMI Leverandør: FNN (Fidelio) SPI SHG (Sulcus) SHG (Sulcus) Visbook AS RRT (Restech) VTG (Visit) Reaktor Produkt: Fidelio / Opera Protel og Spirit Visual One Medallion MPS VisBook R360 Citybreak Professional Reaktor Støttes SSB statistikk: Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ikke relevant Ja delvis. Annen statistikk: Crystal Reports Crytal reports Crystal Reports Postering og betaling med kassaoppgjør: Støtter eksport til regnskapsystem er: Betalingshåndteri nger: Egne belleggstats. Belegg, økonomi Egen statistikk Se egen beskrivele. MS Report Services Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ikke relevant Ikke relevant Ja, alle i Norge Kontant, faktura, kredittkort Ja, alle norske Full intergrasjon med de fleste POS, eget system for kort Ja, bl.a mot Navision Kredittkort visa 3C, fakturering Ja Ja, delvis Ja, i SIE format Kredittkort visa 3C, fakturering Integrert med Alphyra Spectracard både for terminaler og e- pay Forskudd, etterskudd, faktura, kasse, kredittkort, online Ja, reskonto og hovedbok Kontant, faktura, kredittkort, forskudd, online Ja Kontant, Faktura og online kredittk.betaling. Forskudd, Delbetaling m.m. Side: 7

8 3.3 DATAUTVEKSLING OG ALLIANSER Leverandør: FNN (Fidelio) SPI SHG (Sulcus) SHG (Sulcus) Visbook AS RRT (Restech) VTG (Visit) Reaktor Produkt: Fidelio / Opera Protel og Spirit Visual One Medallion MPS VisBook R360 Citybreak Professional Reaktor Sabre, Galileo, Delvis, fra 2006 Utveksle data Sabre og Nei, ikke Ja Supranational Pegasus, Nei Sabre, med GDSer: Galileo via CRS relevant Synxis Amadeus m.f. Fra 2006 Oppkobling mot andre transaksjonsdrevne nettsteder: Andre systemer/partner e for datautveksling: Utviklet online applikasjoner: Ja, via egen modul, Myfidelio Opera og Myfidelio Protel WBE Engine Hotels.com, Expedia, Unirez, Lexington, Timeshareware, Best Western, Paskey Integrert webreservasjon, V1net som ASP løsning Hotels.com, Best Western, Expedia Integrert webreservasjon, kobling mot Interres Response Retail integrasjon med kassasystemer Ja, alle egne online applikasjoner Ja, via interface/api Skiinfo, Tellus Ja Nei Bookingssystem for ferjer, fly og hotell Ja Ja, flere. Rulles ut i 2006 Tellus, flere fra 2006 Ja hele løsningen er grunnlagt på dette XML basert Ja, noe XML Ja Ja Ja Nei utviklingsformat: internt Nei Nei Ja Mapping mot Ja, protokoll fra Ja?? andre systemer: BIT Reiseliv Nei Nei Ja Deltatt i utvikling Link med Best Western, Integrasjon mot av utvekslingsformat m/ andre systemer standarden Nei regnskaps- støtter OTA Navision Ja, BIT Reiseliv Ja, Ericsson Nei BIT Reiseliv Har bedriften planer om å delta Ja, BIT Reiseliv, Ja, bl.a. BIT Nei Nei i denne typen Reaktorgruppen Reiseliv Ja Ja Ja utvikling? Har systemet CRM modul? Ja Ja, med Protel Ja Ja Ja Ja, i 2006 Nei Ja Funksjon for gruppebooking: Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Aalotment: Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Flere produkter med pakking: Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Side: 8

9 3.4 INTEGRASJON MOT TRANSAKSJONSDREVNE NETTSTEDER Leverandør: FNN (Fidelio) SPI SHG (Sulcus) SHG (Sulcus) Visbook AS RRT (Restech) VTG (Visit) Reaktor Produkt: Fidelio / Opera Protel og Spirit Visual One Medallion MPS VisBook R360 Citybreak Professional Reaktor Eksisterende integrasjoner: Forretningsmodel l systemsalg: Forretningsmodel l mellomledd: Over 600 integrasjoner De fleste POS systemer, telefon, Pay-TV, nøkkelkort, etc. Hotels.com, Expedia Lisens (engangskost.) Type integrasjon: API, Webservice Støtte for betalingsregler: Infoflyt mellom systemer: Booking med datosøk: Booking med periodesøk: Alle betalingstyper Prismatrise viser kapasitet, full integrering mot MS Depositum, kort, faktura Hotels.com, Expedia Lisens (engangskost.) API, Webservice Depositum, kort, faktura Alphyra Spektracard terminaler og e-pay, telefon hotell, Mandarin, Vingcard VISION Lisens, oppsett, support Kun eget salg Kun egne løsninger Faktura med KID ved utskrift og epost, online betalingsterminaler Finn via Skiinfo Nei, ikke ennå 2006 Lisens + månedlig Transaksjon online API Forskudd, delbetaling, direktebetaling, etterskudd, online API i realtid Lisens + transaksjon Faktura, kort, forskudd, OCR Kapasitet + priser Ja Ja, ubegrenset Ja Ja Ja Ja, ubegrenset Ja, ubegrenset Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Årlig lisens XML, Webservices Alle Sanntid Side: 9

10 4.0 RESULTAT - LEVERANDØRENE De følgende leverandørene svarte på skjemaet: Visit Technology Group AB (Visit) Visit Technology Group utvikler, markedsfører og drifter Citybreak, en Internattbasert systemløsning for destinasjonsselsaksper, arrangører, turistbyråer, hotell og reiselivsagenter. Citybreak er et Internettbasert system for booking, pakking og ditrsibusjon. Produktet som tilbys heter Citybreak Professional, Version 2. Fidelio Nordic Norge AS (Fidelio) Fidelio tilbyr datasystemer til hotell- og restaurantbransjen. Produktene som tilbys heter Fidelio og Opera. Restech Reservation Technology AB Utvikler, installerer og driver opplæring av reservasjons og PMS systemet R360 i Sverige, Finland, Danmark och Norge. R360 er et komplett system for reservasjoner, økonomihåndtering, skiskoler, spa, heiskortsalg, online nettbooking og utleiesystemer (slik som skibutikk/skiutleie). Systemet retter seg mot destinasjoner, ressort og hotell. Produktet som tilbys benevnes R360. SystemPartner International AS (SPI) SPI tilbyr hotellsystem for små, mellomstore og store hoteller, samt MPE-løsninger for kjeder. Produktene som tilbys heter Protel, Protel Smart og Spirit. Visbook AS (Visbook) Produksjon, salg og drift av bookingsystemet VisBook med varesalg / restaurantsystem, integrert CRM-system og integrert webpublisering-løsning. Produktet som tilbys kalles Visbook. Sulcus Hospitality Group AS Hotellsystem (PMS) med integrert kurs og konferanse. For små til emellomstore hotell, motell, vandrehjem, cruisebåt; frittstående, multi-property og kjeder. Produktene som tilbys benevnes Medallion PMS og Visual One. Reaktor AS Utvikler en av bransjeløsningen i BIT Reiseliv. Løsning primært for destinasjon- og bookingselskap og deres tilbydere. Spesielt utviklede grensesnitt mot den reisende for booking av Hotell og B&B, Hytter, leiligheter og feriehus, Aktiviteter, Arrangement og Pakker. Booking gjennom integrasjon mot eksisterende bookingsystemer og egne sanntidsløsninger for småskala turisme. Booking, CMS og CRM i en online løsning. Dette er ikke en PMS. Besvarelsene fra leverandørene følger fortløpende. Side: 10

11 4.1 VISIT TECHNOLOGY GROUP AB FAKTAOPPLYSNINGER Selskapsnavn: Visit Technology Group AB Adresse: Kungstorget 7 Postnr.: Sted: Göteborg Telefon: Faks: Nettsted: Etableringsår: 1999 Aksjekapital (i Norge): Antall årsverk: 10 Eierstruktur: Privat Virksomhet i Norge og internasjonalt. Visit Technology Group utvecklar, marknadsför, implementerar och drifthåller Citybreak, en Internet baserad systemlösning för destinationsbolag, arrangörer, turistbyråer, hotell, agenter på den internationella resemarknaden. Citybreak är idag ett av marknadens ledande Internetbaserade system för bokning, paketering och distribution. Daglig leder: Magnus Emilson Kontaktperson: Joakim Stjernström Stilling: Saljgschef E-post kontaktperson: Tlf. kontaktp.: PRODUKT CITYBREAK PROFESSIONAL VERSION 2 Produktnavn: Citybreak Professional, Version 2 Antall kunder/lisenser: +100 Totalt antall bookinger: per år Overordnet system: Citybreak Professional är ett komplett affärssystem som lanserades år Citybreak används av såväl ledande officiella turist och besöksorganisationer som kommeriella destinationsbolag och hotellanläggningar och hotellkedjor i Skandinavien, Europa och Sydafrika. Citybreak är uppbyggt kring en centraliserad (ASP) Microsoft.NET miljö med en webbaserad klient. Bland Citybreaks kunder kan nämnas Visit Oslo, Stockholm Visitors Board, Destination Stockholm, Göteborg & Co, Wonderful Copenhagen, Stellenbosch Toursim och Svenska Turistföreningen STF. Side: 11

12 ...Visit Technology Group AB Systemets funksjoner: Central bokningsapplikation för intern bokningspersonal. Leverantörsregister, priser, tillgänglighet, restriktioner och produkter (hotellrum, vandrarhem bädd, stugor, campingplatser, flygstol, hyrbil, aktiviteter, biljetter, golf starttid, etc.). Content Management med beskrivningar (texter och bilder), språk för bokningsbara produkter/paket. Arrangörsdelen utgörs av paketeringsmotorn med dynamiska och fasta paket. Agentregister med tillgång till Citybreaks distributionsnätverk gentemot resebyrå och arrangörsledet. Idag bokar ca 1600 resebyråer och arrangörer aktivt i Citybreak. Ekonomisystem som hanterar ekonomiska funktioner såsom kund- och leverantörsreskontra, fakturering och koppling till betalningsväxel. Citybreak tillhandahåller en avancerad online bokningsmotor som Visit implementerar i befintlig webbsida. Leverantörer administrerar sin tillgänglighet, priser och produktinformation via Easy Access webb klient. Kundregister innehåller marknadsinformation om företag, kontaktpersoner samt besökare. Operativsystem: Microsoft.NET Brukes ASP, egen server, etc. ASP, Visit drifthåller alla kunders system. Utviklingsverktøy: C# Lagringsformat data: Microsoft SQL Data går inte att komma åt utifrån, i framtiden kommer en exportfunktion att utvecklas för att få ut relevantdata från citybreak. Statistikk: A: Støttes kravene til overnattingsstatistikken til SSB? ( ) Ja ( ) Nei ( X ) Ikke relevant B: Annen statistikk og rapporter. Forklar med stikkord: Bokningsstatistik, Försäljningsstatistik etc. Side: 12

13 ...Visit Technology Group AB Økonomi: A: Har systemet modul for postering og betaling med kassaoppgjør? ( ) Ja ( ) Nei ( X ) Ikke relevant B: Støtter systemet eksport til Regnskapsystemer? ( X ) Ja ( ) Nei ( ) Ikke relevant Hvis Ja, forklar i hvilken grad, og til hvilke systemer: Reskontra och huvudbbok C: Hvilke betalingshåndteringer takler systemet? Kontant, Faktura, Kredikort (On.line), Förskott med auto inbetalning (KID) Datautveksling og allianser: Kan systemet utveksle data med: GDS-er ( X ) Ja ( ) Nei ( ) Ikke relevant Hvis Ja, hvilke? (f.eks Amadeus, Sabre, Galileo, Worldspan, ol.) Delvis, vi kan göra sökningar i GDS:er dock ej skicka information till GDS:er Amadeus, Sabre fr om 2006 Oppkobling mot andre transaksjonsdrevne nettsteder (Eks. Expedia). Nej Andre systemer/partnere for datautveksling? Bokningssystem för Färjor, Flyg och Hotell Utvekslingsformater mot Internettsystem: ( X ) Ja ( ) Nei Hvis Ja, hvilke systemer: Side: 13

14 ...Visit Technology Group AB Utvekslingsformater mot Internettsystem: Bruker bedriften utviklingsformat basert på XML? ( ) Ja ( X ) Nei forklar: Hvis ja, har bedriften laget mapping mot andre systemer? ( ) Ja ( X ) Nei Hvis ja, hvilke?: Har bedriften deltatt i felles utvikling av utvekslingsformat med andre leverandører? ( ) Ja ( X ) Nei Hvis Ja, forklar: Har bedriften planer om å delta i denne typen utvikling? ( X ) Ja ( ) Nei Hvis ja, forklar: CRM A: Har systemet CRM modul? ( ) Ja ( X ) Nei ( ) Ikke relevant Hvis ja, nevn egenskaper i stikkord: Kundregister Booking: A: Er det funksjon for gruppebooking i systemet? ( X ) Ja ( X ) Nei ( ) Ikke relevant B: Er det mulig å legge inn alotment i systemet? ( X ) Ja ( ) Nei ( ) Ikke relevant C: Kan systemet håndtere flere produkter som også kan pakkes? ( X ) Ja ( ) Nei ( ) Ikke relevant. Side: 14

15 ...Visit Technology Group AB INTEGRASJON MOT TRANSAKSJONSDREVNE NETTSTEDER Eksisterende integrasjoner: Detta har vi inte ännu. Forretningsmodell: Type integrasjon, (for eksempel Webservice, xml, API) Støtte for betalingsregler: (f.eks: depositum, forskudd/delbetaling, betalingstyper (faktura, kort, OCR), annet) Infoflyt mellom systemer: (f.eks: bilder, tekst, symboler, priser, ledig kapasitet, bookingregler) Bookingsøk Prissättningen bygger på två delar, en initial avgift för nyttjandelicens samt implementering, och en löpande pay per performance transaktionsavgift. Faktura, Kort, Förskott (även on-line), OCR (KID-stöd) Ledig kapacitet, Priser, Finnes det mulighet for: Datosøk (avreise/ankomst) Ja ( X ) Nei ( ) Hvis ja, hvor mange måneder frem i tid med resultat når det er ledig: Obegränsat antall måneder Periodesøk hvor en spør om hvilke dager det er ledig for en periode frem i tid (for eks. oversiktskalender) Ja ( X ) Nei ( ) Andre kommentarer: Side: 15

16 4.2 FIDELIO NORDIC NORGE AS FAKTAOPPLYSNINGER Selskapsnavn: Fidelio Nordic Norge AS Adresse: Konghellegt. 3 Postnr.: 0569 Sted: Oslo Telefon: Faks: Nettsted: Etableringsår: 1986 Aksjekapital (i Norge): Antall årsverk: 20 Eierstruktur: Micros Inc USA med 100 % Virksomhet i Norge og Datasystemer til hotell- og restaurantbransjen internasjonalt. Daglig leder: John Markant Kontaktperson: John Markant Stilling: E-post kontaktperson: Tlf. kontaktp.: PRODUKT FIDELIO / OPERA Produktnavn: Fidelio / Opera Antall kunder/lisenser innen reiseliv: Norge 250 Totalt antall bookinger: Overordnet system: Booking, innsjekk utsjekk, CRM, konferanse Systemets funksjoner: Operativsystem: Windows, AIX Brukes ASP, egen server, Egen server eller ASP modell. Krever ikke Terminalserver Side: 16

17 ...Fidelio Nordic Norge AS Utviklingsverktøy: Oracle, Java Lagringsformat data: Ligger data lagret på standardisert form slik at andre programmer kan lese informasjonen? Eller kan det eksporteres til slikt format? SQL Via interface Ja Statistikk: A: Støttes kravene til overnattingsstatistikken til SSB? (x ) Ja ( ) Nei ( ) Ikke relevant B: Annen statistikk og rapporter. Forklar med stikkord: Økonomi: A: Har systemet modul for postering og betaling med kassaoppgjør? ( x ) Ja ( ) Nei ( ) Ikke relevant B: Støtter systemet eksport til Regnskapsystemer? ( x ) Ja ( ) Nei ( ) Ikke relevant Hvis Ja, forklar i hvilken grad, og til hvilke systemer: Tilpasses alle i Norge C: Hvilke betalingshåndteringer takler systemet? kontant, faktura, kredittkort Side: 17

18 ...Fidelio Nordic Norge AS Datautveksling og allianser: Kan systemet utveksle data med: GDS-er ( x ) Ja ( ) Nei ( ) Ikke relevant Hvis Ja, hvilke? (f.eks Amadeus, Sabre, Galileo, Worldspan, ol.) Alle Oppkobling mot andre transaksjonsdrevne nettsteder (Eks. Expedia). Via egen modul, Myfidelio Andre systemer/partnere for datautveksling? Vennligst beskriv: Utvekslingsformater mot Internettsystem: Har bedriften utviklet systemer og applikasjoner på Internett: ( x ) Ja ( ) Nei Hvis Ja, hvilke systemer: Opera, Myfidelio Bruker bedriften utviklingsformat basert på XML? ( x ) Ja ( ) Nei forklar: Hvis ja, har bedriften laget mapping mot andre systemer? ( ) Ja ( ) Nei Hvis ja, hvilke?: Har bedriften deltatt i felles utvikling av utvekslingsformat med andre leverandører? ( ) Ja ( X ) Nei Har bedriften planer om å delta i denne typen utvikling? ( ) Ja ( ) Nei Side: 18

19 ...Fidelio Nordic Norge AS CRM A: Har systemet CRM modul? (x ) Ja ( ) Nei ( ) Ikke relevant Hvis ja, nevn egenskaper i stikkord: Booking: A: Er det funksjon for gruppebooking i systemet? ( x ) Ja ( ) Nei ( ) Ikke relevant B: Er det mulig å legge inn alotment i systemet? ( x ) Ja ( ) Nei ( ) Ikke relevant C: Kan systemet håndtere flere produkter som også kan pakkes? ( x ) Ja ( ) Nei ( ) Ikke relevant. INTEGRASJON MOT TRANSAKSJONSDREVNE NETTSTEDER Eksisterende integrasjoner: Over 600 integrasjoner mot ulike system. bl.a. Telefon, restaurant, dørlås, kredittkort, energi, Internett, regnskap, betal tv, Forretningsmodell: Type integrasjon: Støtte for betalingsregler: Infoflyt mellom systemer: Bookingsøk Datosøk (avreise/ankomst) Ja (x ) Nei ( ) Hvis ja, hvor mange måneder frem i tid med resultat når det er ledig: valgfritt antall måneder Periodesøk (for eks. oversiktskalender) Ja ( x ) Nei ( ) Side: 19

20 4.3 RESTECH RESERVATION TECHNOLOGY AB FAKTAOPPLYSNINGER Selskapsnavn: Restech Reservation Technology AB Adresse: Sperlingsgatan 5 Postnr.: S Sted: Halmstad, Sverige Telefon: Faks: Nettsted: Etableringsår: 1996 Aksjekapital (i Norge): 0kr Antall årsverk: 12 Eierstruktur: 4 privata ägare som är verksamma i bolaget. Virksomhet i Norge og internasjonalt. Beskriv hovedsegment og type hovedprodukt: Utvecklar, Säljer, Installerar och Utbildar reseravtions och PMS systemet R360 i Sverige, Finland, Danmark och Norge. R360 är ett komplett anläggningssystem gällande reservationer, ekonomihantering, skidskolor, spa, liftkortsförsäljning, OnLine-WEB bokning och uthyrningssystem (så som skidshop/skiduthyrning). Systemet riktar sig till destinationer, resorts och hotell. Daglig leder: Anders Yngvesson Kontaktperson: Thorsten Karlén Stilling: Försäljningschef E-post kontaktperson: Tlf. kontaktp.: PRODUKT R360 Produktnavn: R360 Antall kunder/lisenser innen reiseliv: Ca 40 Totalt antall bookinger pr. år (om tilgjengelig): ca: Åromsättning i huvudsystemet R : kr, bokninar/år Overordnet system: Integrerat boknings- och reservatiossystemssystem gällande totallösning till turistindustrin avseende regioner, hela turistanlägningar och hotell (bokningssystem, ekonomisystem, försäljningssystem, receptionshantering, CRM, Liftkortsförsäljning, mm) Side: 20

21 Restech Reservation Technology AB Systemets funksjoner: R360 innehåller moduler för bokning, ekonomi, rapporter, statistik, kassa/frontdesc, konferens, leverantörshantering, allotment, paket, resor/transport, skiduthyrning, aktivitetsbokning (skidskola, scooter, etc.), agentbokning, publicering av annans utbud, webbokning, CRM, Spafunktioner, mm Operativsystem: Applikationserver: Windows NT4 TSE, Windows 2000 Server, Windows Server 2003 Databasserver: Windows Server 2003, Linux, Unix Klienter kör RDP-Klient eller Citrix ICA klient som finns på nästan alla operativsystem Brukes ASP, egen server, leie av server: Systemet nyttjar ASP och kan även köras lokalt. Merparten av våra kunder kör i ASP-miljö. Utviklingsverktøy: Delphi 7 Lagringsformat data: Ligger data lagret på standardisert form slik at andre programmer kan lese informasjonen? Eller kan det eksporteres til slikt format? Nej, Databasen kan inte kommas åt av andra program. Alt utbyte av data sker via API. Export till textfiler finns utvecklat för ett antal olika fall och kan utökas vid behov. Statistikk: A: Støttes kravene til overnattingsstatistikken til SSB? ( X ) Ja ( ) Nei ( ) Ikke relevant B: Annen statistikk og rapporter. Forklar med stikkord: Uppföljning av beläggning och ekonomiskt utfall samt optimeringsverktyg Side: 21

22 Restech Reservation Technology AB Økonomi: A: Har systemet modul for postering og betaling med kassaoppgjør? ( X ) Ja ( ) Nei ( ) Ikke relevant B: Støtter systemet eksport til Regnskapsystemer? ( X ) Ja ( ) Nei ( ) Ikke relevant Hvis Ja, forklar i hvilken grad, og til hvilke systemer: SIE fil för export/imprt till andra system. C: Hvilke betalingshåndteringer takler systemet? Förskott, efterskott, Faktura, kassa kreditkort. Betalning över web. Datautveksling og allianser: Kan systemet utveksle data med: GDS-er ( ) Ja ( X) Nei ( ) Ikke relevant Oppkobling mot andre transaksjonsdrevne nettsteder (Eks. Expedia). R360 kan kommunicera med andra system via interface/api som kopplas till olika portaler. Andre systemer/partnere for datautveksling? Vennligst beskriv: Skiinfo (i Norge) Tellus (i Norge) Side: 22

23 Restech Reservation Technology AB Utvekslingsformater mot Internettsystem: Har bedriften utviklet systemer og applikasjoner på Internett: ( X ) Ja ( ) Nei Hvis Ja, hvilke systemer: Olka lösningar för webbokning. Bruker bedriften utviklingsformat basert på XML? ( ) Ja ( x ) Nei forklar: Hvis ja, har bedriften laget mapping mot andre systemer? ( ) Ja ( x ) Nei Hvis ja, hvilke?: Har bedriften deltatt i felles utvikling av utvekslingsformat med andre leverandører? ( x ) Ja ( ) Nei Hvis Ja, forklar: Restech var med och tog fram protokollet för att koppla Hotellsystem mot Ericsson MD110 Har bedriften planer om å delta i denne typen utvikling? ( X ) Ja ( ) Nei Hvis ja, forklar: Vi deltar alltid på kundens begäran i olika projekt CRM A: Har systemet CRM modul? (X ) Ja ( ) Nei ( ) Ikke relevant Hvis ja, nevn egenskaper i stikkord: Utvecklas under Enkla sökningar/selecter i kunddatabasen för att enkelt hantera och följa upp utskick. Side: 23

24 Restech Reservation Technology AB Booking: A: Er det funksjon for gruppebooking i systemet? (X ) Ja ( ) Nei ( ) Ikke relevant B: Er det mulig å legge inn alotment i systemet? (X ) Ja ( ) Nei ( ) Ikke relevant C: Kan systemet håndtere flere produkter som også kan pakkes? (X) Ja ( ) Nei ( ) Ikke relevant. INTEGRASJON MOT TRANSAKSJONSDREVNE NETTSTEDER Eksisterende integrasjoner: Vennligst beskriv eksisterende integrasjoner og mot hvilke? Pågående integration mot Finn via Skiinfo. Forretningsmodell: Vennligst beskriv dagens forretningsmodell ved rent systemsalg til kunde: En engångsavgift samt löpande månatlig avgift för underhåll, utveckling och support. Vennligst beskriv dagens forretningsmodell overfor mellomledd Transaktionsavgifter på omsättning som sker via nätet. Type integrasjon, Vennligst beskriv type integrasjon: API Finnes det produkt/pris for den beskrevne integrasjon? På förfrågan Støtte for betalingsregler: Vennligst beskriv: Förskott, delbetalning, på plats betalning, efterskott och nätbetalning. Side: 24

25 Restech Reservation Technology AB Infoflyt mellom systemer: All kommunikation sker via API i realtid Bookingsøk Finnes det mulighet for: Datosøk (avreise/ankomst) Ja ( X) Nei ( ) Hvis ja, hvor mange måneder frem i tid med resultat når det er ledig: Obegränsat antall måneder. Beror på hur lång kalender kunden väljer. Periodesøk (for eks. oversiktskalender) Ja (X ) Nei ( ) Andre kommentarer: Side: 25

26 4.4 SYSTEMPARTNER INTERNATIONAL AS FAKTAOPPLYSNINGER Selskapsnavn: SystemPartner International as Adresse: Frysjaveien 40, Inng. 11 Postnr.: 0884 Sted: Oslo Telefon: Faks: Nettsted: Etableringsår: 1991 Aksjekapital (i Norge): Antall årsverk: 10 Eierstruktur: 100% av Torbjørn Fauske Virksomhet i Norge og Hotellsystem for små, mellomstore og store hoteller, MPE-løsning for kjeder internasjonalt. Beskriv hovedsegment og type hovedprodukt: Daglig leder: Torbjørn Fauske Kontaktperson: Lars Christensen Stilling: Salgssjef E-post kontaktperson: Lars.christensens.spi.no Tlf. kontaktp.: PRODUKTER PROTEL, PROTEL SMART & SPIRIT Produktnavn: Protel for mellomstore og store hoteller + kjeder Protel Smart for små hoteller Spirit for alle type hoteller + kjeder Antall kunder/lisenser innen reiseliv: 2500 globalt hvorav 160 i Norge (Protel: 60 og Spirit: 100) Totalt antall bookinger: Overordnet system: Systemets funksjoner: Front Office, Kurs & Konferanse, Salg & Markedsføring, Faktura/Reskontro, CRS Side: 26

Mal 5: Online booking spesifikasjon leverandør

Mal 5: Online booking spesifikasjon leverandør Online booking spesifikasjon leverandør Hensikten med dette skjemaet er å gi bedriften et riktig bilde av investerings- og driftskostnader i forhold til framtidig planlegging. Skejmaet skal fylles ut av

Detaljer

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse. TalkPool WebServices Postboks Åneby

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse.  TalkPool WebServices Postboks Åneby InfoRed Publisering - produktbeskrivelse www.talkpool.no TalkPool WebServices Postboks 90 1484 Åneby InfoRed Produktbeskrivelse 2 Sammendrag InfoRed Publisering er produktet for å administrere en hel informasjonstjeneste,

Detaljer

Bruk av IT løsninger

Bruk av IT løsninger Bruk av IT løsninger Kartlegging av interne forutsetninger En kartlegging har som hensikt å forberede bedrifter i reiselivet på framtidige arbeidsoppgaver i forbindelse med elektronisk forretningsdrift.

Detaljer

The Complete Property Management System. Hoist Technology - www.hoistgroup.com

The Complete Property Management System. Hoist Technology - www.hoistgroup.com The Complete Property Management System Hoist Technology - www.hoistgroup.com Med fokus på driften HotSoft 8 er et komplett bookingssystem som passer alle typer overnattingssteder fra vandrerhjem til større

Detaljer

Mal: Bransjens kravspesifikasjon (K2)

Mal: Bransjens kravspesifikasjon (K2) Bransjens kravspesifikasjon K2 Formål Bransjens kravspesifikasjon er et sentralt dokument i avtalene som inngås mellom partene for IT- løsningene i BIT Reiseliv. Formålet er å fange opp svakheter i kravspesifikasjonene

Detaljer

En god søkemaskinen bringer MER SALG!

En god søkemaskinen bringer MER SALG! edream BOOKING Online booking motor for hotellets nettsider En god søkemaskinen bringer MER SALG! edream BOOKING har blitt utviklet basert på omfattende undersøkelser av kundenes atferd på nettet. Den

Detaljer

GuestMaker for destinasjonsselskaper

GuestMaker for destinasjonsselskaper GuestMaker for destinasjonsselskaper Destinasjonsselskaper skal oppleve våre løsninger som effektive og resultatskapende. Effektive ved at de skal spare tid og penger ved produksjon av nettsider, brosjyrer

Detaljer

BIT Reiseliv Startprosjekt

BIT Reiseliv Startprosjekt RBL - Reiselivsbedriftenes Landsforening og SND - Statens nærings- og distriktsutviklingsfond BIT Reiseliv Startprosjekt Delrapport 1 Leverandørundersøkelsen Utarbeidet av HJP Heyerdahl-Jensen & Partnere

Detaljer

P L A N I A 8 S Y S T E M K R A V PLANIA 8 SYSTEM KRAV. Plania 8 Systemkrav.docx 27.04.2015 1 av 8

P L A N I A 8 S Y S T E M K R A V PLANIA 8 SYSTEM KRAV. Plania 8 Systemkrav.docx 27.04.2015 1 av 8 PLANIA 8 SYSTEM KRAV Plania 8 Systemkrav.docx 27.04.2015 1 av 8 INNHOLD 1 INNLEDNING... 1-3 1.1 Generell beskrivelse... 1-3 1.1.1 Plania DESKTOP og Plania WEB... 1-3 2 SYSTEMKRAV... 2-4 2.1 Krav til ulike

Detaljer

11.02.2013. Folkehøgskolens Informasjonssystem NAVI, HISTORIKK. Historikk

11.02.2013. Folkehøgskolens Informasjonssystem NAVI, HISTORIKK. Historikk Folkehøgskolens Informasjonssystem NAVI, HISTORIKK Historikk FIS i DataEase(Ivar Flaten) FIS i Access œ Store problemer œ Testet på 10 skoler vår 2000 œ Lagt ned sommeren 2000 Ny start høsten 2000 œ Ny

Detaljer

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon.

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon. Intelle har siden starten i i 1999 vokst til til å å bli bli en en viktig leverandør av av programvare for for data- og og systemintegrasjon. 2 Intelle CRM Rapportering er en integrert rapporteringsløsning

Detaljer

Prosjektliste Steinar Mollgard Aasheim. Sist oppdatert: 03.10.2013 CV: http://www.aasheim.org/cv.pdf

Prosjektliste Steinar Mollgard Aasheim. Sist oppdatert: 03.10.2013 CV: http://www.aasheim.org/cv.pdf Prosjektliste Steinar Mollgard Aasheim Sist oppdatert: 03.10.2013 CV: http://www.aasheim.org/cv.pdf Teksnisk arkitekt for ny Nett-TV Prosjektbeskrivelse: Prosjektet lager en løsning for visning av video

Detaljer

Publiseringsløsning for internettsider

Publiseringsløsning for internettsider Publiseringsløsning for internettsider Hva er Edit? Edit er et verktøy for publisering og vedlikehold av nettsider. Tidligere har det å vedlikeholde en nettside vært en tungvinn prosess, men nå kan alle

Detaljer

Releaseskriv versjon 2.13. Vedr. INSTALLASJONSPROSEDYRER. Versjon 2.13.36. Pr. 30. MARS 2012 Copyright. Daldata Bergen AS

Releaseskriv versjon 2.13. Vedr. INSTALLASJONSPROSEDYRER. Versjon 2.13.36. Pr. 30. MARS 2012 Copyright. Daldata Bergen AS APPENDIX Releaseskriv versjon 2.13 Vedr. INSTALLASJONSPROSEDYRER Versjon 2.13.36 Pr. 30. MARS 2012 Copyright Daldata Bergen AS Bransjeoversikt- se vår webside: www.daldatabergen.no : Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse

Detaljer

DISTRIBUSJONSAVTALE CAMPING.no. BookNorway AS

DISTRIBUSJONSAVTALE CAMPING.no. BookNorway AS DISTRIBUSJONSAVTALE CAMPING.no mellom (Produkteier) Org.nummer: Og BookNorway AS org.nr: 987 454 083, c/o Visit Technology Group Kungsgatan 34-36 411 19 Göteborg, Sverige For bestilling av overnatting

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, juni 2011 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer

Detaljer

Revidert 22.januar2013 KAG. Oppstartskurs

Revidert 22.januar2013 KAG. Oppstartskurs Revidert 22.januar2013 KAG Oppstartskurs Oppgave 1. Husk å legge inn kr 1000 i vekselpenger. Hver oppgave ( 1.1 1.2 osv )er en booking og oppgave 1 er en dag hvor det skal gjøres kassaoppgjør når alle

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, Januar 2011 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne

Detaljer

Håndbok for Destinasjonsselskap / selgere. Bruk av VisBook. Mars 2003

Håndbok for Destinasjonsselskap / selgere. Bruk av VisBook. Mars 2003 Håndbok for Destinasjonsselskap / selgere Bruk av VisBook Mars 2003 Destinasjonsselskap og selgere kan booke på bedriftenes kapasitet på 2 måter. 1. Bruke VisBook Destinasjon. Gå til www.visbook.com og

Detaljer

Forprosjekt Skattejakt Telemarkreiser Sluttrapport pr. 27.5.2008

Forprosjekt Skattejakt Telemarkreiser Sluttrapport pr. 27.5.2008 RAPPORTBESKRIVELSE Forprosjekt Skattejakt Telemarkreiser Sluttrapport pr. 27.5.2008 Utarbeidet av Pragma AS på oppdrag av BIT Reiseliv, Skattejakt og Telemarkreiser 21.12.2007 Side 1 av 36 Dokumentinformasjon

Detaljer

ErgoGroup AS eway Nydalsveien 28 Postboks 4364 Nydalen 0402 Oslo Tlf.: +47 23 14 50 00 Faks: +47 23 14 50 01 www.ergogroup.no www.eway.

ErgoGroup AS eway Nydalsveien 28 Postboks 4364 Nydalen 0402 Oslo Tlf.: +47 23 14 50 00 Faks: +47 23 14 50 01 www.ergogroup.no www.eway. Hva er eway? eway er en portal og plattform for samarbeid internt i en organisasjon og med organisasjonens partnere og kunder. Gjennom portalen forenkles og effektiviseres arbeidsprosesser knyttet til

Detaljer

Tekniske Krav Aditro Lønn

Tekniske Krav Aditro Lønn 1 (6) Tekniske Krav Aditro Lønn Tekniske krav 2 (6) Innhold 1 Tekniske krav... 3 1. Generelt... 3 2. Database server... 3 3. Applikasjons-server / Klient... 4 4. Web server... 5 5. Klient... 5 6. Filserver...

Detaljer

NextBridge referansen innen Business Intelligence

NextBridge referansen innen Business Intelligence Terje har jobbet som konsulent siden 1999 i en rekke ulike type prosjekter hos mer enn 30 ulike kunder. Siden 2007 har han primært jobbet teknisk BI konsulent på Microsoft. Terje har mye erfaring med og

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY SEMINAR BOOKING OG SALG 10. DESEMBER 2013 DEMO: BOOKNORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY SEMINAR BOOKING OG SALG 10. DESEMBER 2013 DEMO: BOOKNORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY SEMINAR BOOKING OG SALG 10. DESEMBER 2013 DEMO: BOOKNORWAY 1 BookNorway adm. dir. Roy Jacobsen, BookNorway BookNorway er planlagt å være butikken for ALT Norsk reiseliv kan by

Detaljer

som blanker skjermen (clear screen). Du får en oversikt over alle kommandoene ved å skrive,

som blanker skjermen (clear screen). Du får en oversikt over alle kommandoene ved å skrive, 1. Last ned og installer XAMPP. 2. Sjekk at alt fungerer. 3. MySQL. Vi begynner med databaseserveren, MySQL. Gå til DOS klarmelding eller ledetekst (finnes under tilbehør på startmenyen om du ikke som

Detaljer

VisBook 6.0 - Minimanual

VisBook 6.0 - Minimanual VERDEN RUNDT DØGNET RUNDT VisBook 6.0 - Minimanual For online hjelp i programmet tast F1 Her meldes inn supportspørsmål hele døgnet. Svar fra VisBook AS vil bli gitt i vanlig arbeidstid og leses her. Supporttelefon

Detaljer

Bransjer: Timekiosk PC Kasse egner seg meget godt for en rekke bransjer og benyttes i dag blant annet av:

Bransjer: Timekiosk PC Kasse egner seg meget godt for en rekke bransjer og benyttes i dag blant annet av: Timekiosk PC Kasse. Timekiosk PC Kasse gir deg helt nye muligheter i forhold til hva man kan forvente seg av et kassesystem. Timekiosk har designet en PC Kasse som tar i bruk Internetts muligheter. Du

Detaljer

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice servicetorg24:7 Bli best på kundeservice Servicetorg24:7 fra Sem & Stenersen Prokom De fleste kommunene har behov for en mer systematisk måte å registrere og følge opp henvendelser på. Bedre håndtering

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Compello Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Compello Versjon: 12 Innhold OM INTEGRASJON MED COMPELLO... 1 OM

Detaljer

Kurs del 1: Kom i gang med VisBook

Kurs del 1: Kom i gang med VisBook Kurs del 1: Kom i gang med VisBook Tema Side Booking av overnatting 2-5 Øvingsoppgaver booking overnatting 6 Booking av aktiviteter 7 10 Øvingsoppgaver booking kurs konferanse 11 Bruk av datakassa i VisBook

Detaljer

Master Data Management

Master Data Management Master Data Management Hvordan kan MDM brukes til å sikre at masterdata er korrekte? Kim Askild Jensen, SAP MM/SRM/MDM/BPM/Screen Personas konsulent 1 12. september 2012 MDM Masterdata presentasjon Generell

Detaljer

Remittering ISO20022

Remittering ISO20022 Remittering ISO20022 Brukerveiledning FN27 Remittering ISO20022 5. oktober 2016 Selv om alt er gjort for at informasjonen skal være nøyaktig og fullstendig, kan opplysningene i dette dokumentet endres

Detaljer

Øvingsoppgaver i booking og kassaoppgjør

Øvingsoppgaver i booking og kassaoppgjør Øvingsoppgaver i booking og kassaoppgjør Øving på booking, Kassaoppgjør Ca. 4 t. Gjennomgang av instrukser for bruk av VisBook Pro Ca. 1 t. A Instruks for daglig leder eller den som er bemyndiget B Instruks

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING Mamut Installasjonsveiledning INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 6.1 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN INSTALLERE/OPPDATERE DITT MAMUT-PROGRAM Mamut Kunnskapsserie, nr. 6-2006 2

Detaljer

Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer

Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer Kravspesifikasjon 1.1. Tilbudets omfang og fylkeskommunens forventninger Aust-Agder fylkeskommune ber om tilbud på verktøy som legger til rette for

Detaljer

Visma Rapportering og Analyse Selvbetjente rapporter som dekker behovene til hele bedriften

Visma Rapportering og Analyse Selvbetjente rapporter som dekker behovene til hele bedriften Visma Rapportering og Analyse Selvbetjente rapporter som dekker behovene til hele bedriften Et webbasert verktøy som gjør tallene og informasjonen i bedriftens forretningssystemer tilgjengelig for alle

Detaljer

Installasjon av OneStop Reporting Produktene på Terminalserver

Installasjon av OneStop Reporting Produktene på Terminalserver Installasjon av OneStop Reporting Produktene på Terminalserver Innhold 1 Introduksjon 2 Planlegging 3 Installasjon 4 Eksempel 2010 OneStop Reporting http://www.onestopreporting.com support@onestopreporting.com

Detaljer

Oversikt Med ProHAB Kultur får man oversikt over alle lag og foreninger i en kommune eller organisasjon.

Oversikt Med ProHAB Kultur får man oversikt over alle lag og foreninger i en kommune eller organisasjon. ProHAB Kultur Lag og foreningsregister og tilskuddsmodul i ProHAB Administrasjonssystem eller selvstendig kulturprogram - Gir god oversikt over alle lag og organisasjoner - Er enkelt å lære - Gir forslag

Detaljer

Bilag 1 Kravspesifikasjon Avtalereferanse: NT Web avspiller

Bilag 1 Kravspesifikasjon Avtalereferanse: NT Web avspiller ilag 1 Kravspesifikasjon Avtalereferanse: NT-0730-15 Web avspiller SIST LAGRET DATO: 18. desember 2015 Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse ilag 1 Kravspesifikasjon 1 INNLEDNING... 3 1.1 EGREPSDEFINISJONER...

Detaljer

Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client.

Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client. Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client. Studenter: Magnus Skomsøy Bae, Marius Eggen, Magnus Krane Klasse: 3ING, Systemutvikling Produserer redaksjonelle

Detaljer

Visma Global. Økonomisystemet som lar deg forstå helheten

Visma Global. Økonomisystemet som lar deg forstå helheten Visma Global Økonomisystemet som lar deg forstå helheten » Et helhetlig økonomisystem gir deg full kontroll over bedriftens verdier For å oppnå lønnsom drift må du vite hvor verdiene i bedriften ligger.

Detaljer

Visma Business. Visma Business SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Quote connector.

Visma Business. Visma Business SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Quote connector. Visma Business Visma Business SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Quote connector. Hva er standard synkronisering? Fra Visma Business Fra SuperOffice 8 Online Felt Kunde Lever andør Person

Detaljer

Pristilbud på Journal og administrasjonssystemet Extensor 05. Manuellterapeutenes Servicekontor Oslo, 20. Januar 2009

Pristilbud på Journal og administrasjonssystemet Extensor 05. Manuellterapeutenes Servicekontor Oslo, 20. Januar 2009 Extensor 05 programvare for helsevirksomheter Pristilbud på Journal og administrasjonssystemet Extensor 05 Manuellterapeutenes Servicekontor Oslo, 20. Januar 2009 Side 1 av 5 PRISTILBUD PÅ EXTENSOR 05

Detaljer

Kassasystem. This is Why. Vi har skreddersydde kassasystem for din bedrift! sharp.se

Kassasystem. This is Why. Vi har skreddersydde kassasystem for din bedrift! sharp.se Kassasystem This is Why Vi har skreddersydde kassasystem for din bedrift! sharp.se START din korteste vei til mer effektiv business! Markedsledende løsninger som tilfredsstiller de høyeste kravene! START

Detaljer

BIT Reiseliv. Sluttrapport. Fase 1-2004/2006

BIT Reiseliv. Sluttrapport. Fase 1-2004/2006 BIT Reiseliv Sluttrapport Fase 1-2004/2006 pr 31.12.2006 ET TILGJENGELIG REISELIV Reiselivet er mangfoldig med et omfattende verdinett. Her inngår flere næringer, som overnatting, servering, opplevelser,

Detaljer

Moderne samhandling gir konkurransefortrinn

Moderne samhandling gir konkurransefortrinn Moderne samhandling gir konkurransefortrinn IBM Smarter Business 7november Arne Berven IT sjef Vi skaper uforglemmelige øyeblikk Visjon Skal vi nå denne visjonen må vi fra IT funksjonen bidra til verktøy

Detaljer

AXDATA EMPLOYEE SERVICES

AXDATA EMPLOYEE SERVICES AXDATA EMPLOYEE SERVICES Axdata Employee Services er en løsning for datafangst fra medarbeidere på timer og reiseregninger. Løsningen består av egne moduler som samler data strukturert, og gir god oversikt

Detaljer

Stian Estil IT TRENDER 2011

Stian Estil IT TRENDER 2011 Stian Estil IT TRENDER 2011 Cloud Computing/Nettskyen Cloud computing Cloud Computing definisjon Nettskyen Fra Wikipedia, den frie encyklopedi (Omdirigert fra Cloud computing) Gå til: navigasjon, søk

Detaljer

Visma Global. Visma Global SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Qoute connector.

Visma Global. Visma Global SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Qoute connector. Visma Global Visma Global SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Qoute connector. Hva er standard synkronisering? Fra Visma Global Fra SuperOffice 8 Online Felt Kunde Lever andør Person Prosjekt

Detaljer

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER Susoft Retail er en glimrende løsning for salg av klær, sko og annet tilsvarende. I tillegg passer løsningen både enkeltstående butikker og kjeder. Susoft Retail er en nettskyløsning

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR KALK2010 KALKULASJONSPROGRAM

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR KALK2010 KALKULASJONSPROGRAM INSTALLASJONSVEILEDNING FOR KALK2010 KALKULASJONSPROGRAM NORGES BYGGMESTERFORBUND Brukerveiledning: http://www.kalk2010.no/help.aspx Support: http://www.kalk2010.no/contact.aspx MINIMUMSKRAV Kalk2010 er

Detaljer

Brukerdokumentasjon Promed Online Booking

Brukerdokumentasjon Promed Online Booking Brukerdokumentasjon Promed Online Booking Informasjon om ProMed og online booking... 2 Systemkrav... 2 Internettoppkobling (hvis du bruker Norsk Helsenett)... 3 Internettoppkobling (hvis du ikke bruker

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av vannmålere

Rammeavtale for kjøp av vannmålere Bilag 2 TEKNISK BESKRIVELSE, SERVICE OG VEDLIKEHOLD VEDRØRENDE Rammeavtale for kjøp av vannmålere TIL Skedsmo kommune Side 1 av 7 1 Tekniske krav, service og vedlikehold... 3 1.1 Tekniske forhold... 3

Detaljer

Vedlegg 3 Tekniske krav til IKT-løsninger i Kongsbergregionen

Vedlegg 3 Tekniske krav til IKT-løsninger i Kongsbergregionen Vedlegg 3 Tekniske krav til IKT-løsninger i Kongsbergregionen av 25.01.14 Tilbyder bes fylle inn nødvendig informasjon i felter som inngår i dokumentets følgende deler/kapitler: 1. Arkitekturprinsipper

Detaljer

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1 Mamut Installasjonsveiledning Oppdatering til versjon 12.1 Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan installere/oppdatere ditt datax-program fra Mamut 2 FØr installasjon serverinstallasjon EttEr installasjon

Detaljer

Produktinformasjon WIPS publiseringsløsning

Produktinformasjon WIPS publiseringsløsning Enkel og effektiv publisering på på nett! Produktinformasjon WIPS publiseringsløsning WIPS publiseringsløsninger - Oversikt WIPS Start Standard PRO PRO med intranett Fleksibel forside * * * * 1 stk designmal

Detaljer

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER Susoft Retail er en glimrende løsning for salg av klær og sko. I tillegg passer løsningen både enkeltstående butikker og kjeder. Susoft Retail er en nettsky løsning som gir

Detaljer

Scan Secure GTS 5.1 + PAS

Scan Secure GTS 5.1 + PAS Scan Secure GTS 5.1 + PAS Installasjonsmanual For versjon 5.1.7 og nyere Denne installasjonsmanualen er konfidensiell Den er kun ment til bruk for system administrator Den skal ikke benyttes av brukere

Detaljer

Kom i Gang. brukermanual. (Når du har installert BAS21 på din maskin) Kom I Gang brukermanual for programpakken BAS21 Side 1

Kom i Gang. brukermanual. (Når du har installert BAS21 på din maskin) Kom I Gang brukermanual for programpakken BAS21 Side 1 BAS21 Kom i Gang brukermanual (Når du har installert BAS21 på din maskin) Kom I Gang brukermanual for programpakken BAS21 Side 1 Innhold Side Hva kan BAS21 gjøre for deg og din bedrift? 3 - Hav inneholder

Detaljer

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online // Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online Innhold Nyheter i Mamut Business Software versjon 18.0 2 Netthandel 2 Regnskap 2 Salg 4 Systemforbedringer 5 Nyheter i Mamut

Detaljer

Rammeavtale for anskaffelser av AVutstyr (audiovisuelt utstyr)

Rammeavtale for anskaffelser av AVutstyr (audiovisuelt utstyr) Vedlegg B: Kravspesifikasjon Rammeavtale for anskaffelser av AVutstyr (audiovisuelt utstyr) 1. Overordnete mål med rammeavtalen a. Overordnede mål for AV-utstyr - Gode, tekniske løsninger, med god posisjon

Detaljer

Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Enterprise Travel CRM Tilleggsproduktet Mamut Enterprise Travel CRM gir deg muligheten til å ta med deg arbeidet på en bærbar datamaskin ut av kontoret. Du arbeider da på en kopi av den sentrale

Detaljer

En kartlegging av online portaler og mellomledd i det norske reiselivsmarkedet

En kartlegging av online portaler og mellomledd i det norske reiselivsmarkedet Norgeskartet En kartlegging av online portaler og mellomledd i det norske reiselivsmarkedet Rapporten fra kartleggingen kan du få tilsendt ved å kontakte Rune Dalfelt; rune@tourisminsight.com Om Norgeskartet

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

Installasjons veiledning for QuickNG SuperService integrasjon

Installasjons veiledning for QuickNG SuperService integrasjon Installasjons veiledning for QuickNG SuperService integrasjon OKTOBER 2012 REV 0.3 Oppsett av SuperService Log på SuperService online: https://login.ifmsystems.com/default.aspx Du må ha en bruker fra SuperService

Detaljer

DynUG Bransjeløsninger. Eldar Håbrekke Salgssjef ERP

DynUG Bransjeløsninger. Eldar Håbrekke Salgssjef ERP DynUG 2017 - Bransjeløsninger Eldar Håbrekke Salgssjef ERP elhab@eg.no 415 21 472 Bransjeløsninger. Mindre stress for mine egne? Raskere og kortere prosjekt? Kan jeg spare penger? 2 EG Vi lever for våre

Detaljer

Hovedprosjekt 2013. Gruppe 27. Forprosjektrapport [GILJE AS] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie

Hovedprosjekt 2013. Gruppe 27. Forprosjektrapport [GILJE AS] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie 2013 Hovedprosjekt 2013 Gruppe 27 Forprosjektrapport [GILJE AS] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie Innhold 1. Presentasjon... 2 2. Sammendrag... 2 3. Dagens Situasjon... 2 4. Mål og rammebetingelser...

Detaljer

Prisliste Supporttjenester

Prisliste Supporttjenester Prisliste Supporttjenester Type Tjeneste Pris Opplæring Online-demonstrasjon av nye funksjonaliteter i nyeste hoved-release av Evatic 1380 NOK Opplæring Basisopplæring Introduksjon i Evatic for nye brukere

Detaljer

En kort presentasjon av

En kort presentasjon av En kort presentasjon av Axenna er leverandør av 100% Open Source Business Intelligence. Axenna Business Intelligence Server er satt sammen med de beste BIkomponentene fra de mest anerkjente Open Source

Detaljer

1. Intro om System Center

1. Intro om System Center Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intro om System Center Stein Meisingseth 16.09.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IDRI2001 Drift av datasystemer 1. Intro om System Center

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Webhotelltjenester

Tjenestebeskrivelse Webhotelltjenester Tjenestebeskrivelse Webhotelltjenester Sist endret: 2004-12-01 Innholdsfortegnelse 1 INTRODUKSJON... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 NYTTEVERDI WEBHOTELLTJENESTER FRA TELENOR... 3 2 FUNKSJONALITET... 4 2.1 INNHOLD

Detaljer

Vanlige spørsmål om Teletopia SMS Gateway

Vanlige spørsmål om Teletopia SMS Gateway Vanlige spørsmål om Teletopia SMS Gateway Dette dokumentet er ment å gi svar på noen av de vanligste spørsmålene i forbindelse med etableringen av SMS tjeneste via Teletopia SMS Gateway. Dokumentet er

Detaljer

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT Prosjektnamn: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Start: 010407 Slutt: 311207 Helge Møller, Reisemål Hardanger Fjord AS Venatio AS v/ Tom Nøvik 1. Bakgrunn og hensikt De fleste reiselivsdestinasjonene i

Detaljer

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt.

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. Vi er forpliktet til å sikre

Detaljer

Visma Reconciliation NYHETER OG FORBEDRINGER

Visma Reconciliation NYHETER OG FORBEDRINGER Visma Reconciliation 11.0.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, mai 2016 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten.

Detaljer

Konsulent-ID: 2225 Curriculum vitae

Konsulent-ID: 2225 Curriculum vitae Konsulent-ID: 2225 Curriculum vitae Født: 1975 Nøkkelkvalifikasjoner - Microsoft.NET (1.1, 2.0, 3.5 og 4.0) - Microsoft Sql Server - C# - Xml Web Services, Microsoft Windows Communication Foundation -

Detaljer

Kom i gang med, grunnopplæring. Lær mer om, videregående opplæring. Kom i gang med, grunnopplæring. Lær mer om, videregående opplæring

Kom i gang med, grunnopplæring. Lær mer om, videregående opplæring. Kom i gang med, grunnopplæring. Lær mer om, videregående opplæring Bøker, CD-ROM eller Online? For deg som IT-bruker utvikler vi opplæringsprodukter med høy kvalitet til gunstige priser. DataPower Learning er en av Skandinavias største leverandører av opplæringsprodukter

Detaljer

Kapittel 9 Reservasjonssystemer

Kapittel 9 Reservasjonssystemer Kapittel 9 Reservasjonssystemer Dette er nytt Etter å ha lest kapitlet skal du kunne beskrive reservasjonssystemer som blir benyttet i reiselivsnæringen Innhold 9.1 Innledning 9.2 Amadeus 9.3 Reservasjonssystemer

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTALLASJONSVEILEDNING Oppdatering av ditt Mamut-system DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN OPPDATERE DIN VERSJON AV MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSJON 9.0 ELLER NYERE Mamut Kunnskapsserie,

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, Juni 2013 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne dokumentasjonen

Detaljer

Som en del av den kontinuerlige utviklingen av systemet vil Visma Software AS kunne endre sammensetningen av pakkeløsninger, moduler og funksjoner.

Som en del av den kontinuerlige utviklingen av systemet vil Visma Software AS kunne endre sammensetningen av pakkeløsninger, moduler og funksjoner. Oslo, 6 August 2009 All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne dokumentasjonen og de program den

Detaljer

License Management Morten A. Steien EDB Business Partner Industri

License Management Morten A. Steien EDB Business Partner Industri License Management Morten A. Steien EDB Business Partner Industri 2009-02-04 EDB Business Partner organisasjon Bank & Finance Public sector Telecom Industry 1000 FTE s 1600 MNOK revenue Application Services

Detaljer

Hvorfor starte fra bunnen?

Hvorfor starte fra bunnen? Challenge us! Hvorfor starte fra bunnen? Rull ut BI4Dynamics på bare 1 dag! Installasjonsguiden bygger opp det komplette data warehouse på Microsoft SQL Server og ruller ut OLAP kuber i Microsoft Analysis

Detaljer

FORESPØRSEL. Fra. Innherred samkommune (ISK) Bestående av Verdal kommune og Levanger kommune. leveranse av:

FORESPØRSEL. Fra. Innherred samkommune (ISK) Bestående av Verdal kommune og Levanger kommune. leveranse av: Innherred samkommune FORESPØRSEL Fra Innherred samkommune (ISK) Bestående av Verdal kommune og Levanger kommune på leveranse av: Leveranse av programvare for personalstyring, turnusplanlegging, vikarpool

Detaljer

Vedlegg 1: Oversikt over noen mulige leverandører

Vedlegg 1: Oversikt over noen mulige leverandører Vedlegg 1: Oversikt over noen mulige leverandører OwnCloud / Owncloud Enterprise Owncloud er en open-source løsning, der det også finnes en enterprise-løsning. Owncloud støtter stort sett alle mulige bakenforliggende

Detaljer

)DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $%% $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU ΑΒΒ 3RVWERNV 6NLHQ

)DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $%% $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU ΑΒΒ 3RVWERNV 6NLHQ )DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU 3RVWERNV 6NLHQ ΑΒΒ ,QQOHGQLQJ FastPlan er laget for å kunne brukes på PCer med Windows 95/98/2000 og NT operativsystem. FastPlan er tenkt som et verktøy

Detaljer

MBS 12 & Mamut Online Desktop. Ole M Hasven - Product Manager, Marketing Partnersamling, 9 oktober 2008 oleha@mamut.com

MBS 12 & Mamut Online Desktop. Ole M Hasven - Product Manager, Marketing Partnersamling, 9 oktober 2008 oleha@mamut.com MBS 12 & Mamut Online Desktop Ole M Hasven - Product Manager, Marketing Partnersamling, 9 oktober 2008 oleha@mamut.com Agenda MBS & MOD Mamut Business Software Mamut Online Desktop Produkt demo Mamut Business

Detaljer

Full kontroll med XML standardformat

Full kontroll med XML standardformat Full kontroll med XML standardformat Agenda Innledning. Hvem er Morten Folvell? Erfaring og kompetanse. NorgesGruppen ASA NorgesGruppen DATA AS Rolle, Integrasjonsgruppa. Plattformer, antall systemer og

Detaljer

Teknisk informasjon om bruk av BankID - Ansattes bruk av nettbank fra arbeidsplassen

Teknisk informasjon om bruk av BankID - Ansattes bruk av nettbank fra arbeidsplassen Teknisk informasjon om bruk av BankID - Ansattes bruk av nettbank fra arbeidsplassen Dette notatet gir teknisk informasjon om hvordan man kan løse problemer dersom BankID ikke virker som det skal. Informasjonen

Detaljer

Booking av overnatting: Fra ordrebildet velg Booking med hurtigtast F5 eller bruk muspeker.

Booking av overnatting: Fra ordrebildet velg Booking med hurtigtast F5 eller bruk muspeker. Selvstudium Kom i gang med VisBook Tema Side Booking av overnatting 2-5 Øvingsoppgaver booking overnatting 5 Booking av aktiviteter 6 10 Øvingsoppgaver booking kurs konferanse 10 Bruk av datakassa i VisBook

Detaljer

Maritech Lønn versjon 10.00.39 (Endringer etter versjon 10.00.38)

Maritech Lønn versjon 10.00.39 (Endringer etter versjon 10.00.38) 18.03.2014 Maritech Lønn versjon 10.00.39 (Endringer etter versjon 10.00.38) Innholdsfortegnelse Endringslogg... 2 Utfasing av maritech Lønn... 2 10.00.39... 2 Eksport av lønnsdata til annet system...

Detaljer

Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008

Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008 RAPPORTBESKRIVELSE Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008 Utarbeidet av Fornebu Consulting på oppdrag av BIT Reiseliv og VisitOSLO Sammendrag VisitOSLO er pilotbedrift

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet Huldt & Lillevik Ansattportal Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Ansattportal... 3 Tekniske krav (Windows og web)... 3 Servere og nettverk... 3.NET Rammeverk 3.5 må

Detaljer

NETTSIDER OG MEDLEMSREGISTER FOR FORENINGER TILKNYTTET NORSKE KUNSTFORENINGER

NETTSIDER OG MEDLEMSREGISTER FOR FORENINGER TILKNYTTET NORSKE KUNSTFORENINGER NETTSIDER OG MEDLEMSREGISTER FOR FORENINGER TILKNYTTET NORSKE KUNSTFORENINGER WebSite AS Boks 323, 4340 Bryne www: www.website.no mail: info@website.no WebSite AS Etablert 1993 Lokalisert på Bryne i Rogaland

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.10.2 Build 479

Huldt & Lillevik Lønn 2010-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.10.2 Build 479 Lønn 5.0 Versjon 5.10.2 Build 479 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.2 build 479... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Altinn innsending...

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

VISMA BUSINESS BYRÅ VITARI, 11.11.2013

VISMA BUSINESS BYRÅ VITARI, 11.11.2013 Einar Fjørtoft VISMA BUSINESS BYRÅ VITARI, 11.11.2013 Visma Software SAPS 2013 «DEN ELEKTRONISKE MOTORVEI» Visma AutoPay Visma AutoCollect Viktige fokusområdet for regnskapsbyrå Regnskapsbyråene må ta

Detaljer

SAFEFOOD Management Software

SAFEFOOD Management Software SAFEFOOD FOOD LOGISTIKK OG PRODUKSJONSSYSTEM Ordre- fakturering- og produksjonssystem system for matvareprodusenter med integrasjon til regnskapssystemer. Systemet er et komplett logistikksystem til bakerier,

Detaljer

Remote Desktop Services

Remote Desktop Services Brukerveiledning Remote Desktop Services Fra Eltele AS 1 Innholdsfortegnelse Multi-Faktor Autentisering... 3 Pålogging... 3 Web Interface (anbefales)... 4 RemoteApp på Skrivebord... 6 Remote Desktop Klient

Detaljer