BIT Reiseliv Hovedprosjekt. Leverandørundersøkelsen 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BIT Reiseliv Hovedprosjekt. Leverandørundersøkelsen 2005"

Transkript

1 BIT Reiseliv Hovedprosjekt Leverandørundersøkelsen 2005 Kontaktpersoner: Rune Dalfelt Prosjektkoordinator Tlf E-post: Elisabeth Heyerdahl-Jensen Prosjektleder Tlf E-post: Formål Dette er en oppdatering av undersøkelsen fra 2001, samt en nærmere kartlegging av leverandører som tilbyr bookingsystemer til overnattingsbedrifter i Norge. Formålet er å: Skaffe en oversikt over de ulike systemene og relaterte utviklingstrekk. Kunne videreformidle henvendelser fra reiselivsnæringen som etterspør bookingsystemer. Hente inn informasjon til BIT Reiseliv sitt nasjonale standardiseringsprosjekt. Kartlegge muligheter for å lage integrasjoner mellom bransjeløsningene som er utviklet i BIT Reiseliv og andre booking/pms systemer. Undersøkelsen fra 2001 finner du her Innhold Side 1 Innledning 4 2 Metode 5 3 Oppsummering 6 4 Resultat 10 5 Vedlegg 53

2 FORORD Denne rapporten er resultat av en kartlegging av leverandører som tilbyr bookingløsninger til norske reiselivsbedrifter. Undersøkelsen er en begrenset oppdatering av den kartleggingen som ble gjennomført i 2001 (Delrapport 1 Leverandørundersøkelsen). Rapporten fra 2001 kan lastes ned fra Rapporten er utarbeidet av Rune Dalfelt, engasjert prosjektmedarbeider i BIT Reiseliv. Skiinfo AS ved Geir Eckhardt og Reaktor AS ved Frode Myrseth har sammen med BIT Reiseliv Sogn ved Arne Glenn Flåten bistått med utarbeidelsen av spørreskjemaet. Oslo, 31. januar 2006 Per Ødegaard Prosjektansvarlig BIT Reiseliv Elisabeth Heyerdahl-Jensen Prosjektleder BIT Reiseliv Side: 2

3 INNHOLD 1.0 INNLEDNING BAKGRUNN BIT REISELIV LEVERANDØRUNDERSØKELSEN LEVERANDØRUNDERSØKELSEN METODE OPPSUMMERING OM BOOKINGLØSNINGENE RESULTAT - LEVERANDØRENE VISIT TECHNOLOGY GROUP AB PRODUKT CITYBREAK PROFESSIONAL VERSION FIDELIO NORDIC NORGE AS PRODUKT FIDELIO / OPERA RESTECH RESERVATION TECHNOLOGY AB PRODUKT R SYSTEMPARTNER INTERNATIONAL AS PRODUKTER PROTEL, PROTEL SMART & SPIRIT SULCUS HOSPITALITY GROUP AS PRODUKT MEDALLION PMS PRODUKT VISUAL ONE VISBOOK AS PRODUKT VISBOOK REAKTOR AS PRODUKT BIT REISELIV REAKTOR PORTALBOOKING VEDLEGG FØLGEBREV SPØRRESKJEMAET UTVALG / DELTAKERLISTEN ORDLISTE Side: 3

4 1.0 INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN BIT REISELIV Bransjeorientert IT-program (BIT) er et program i regi av Innovasjon Norge. Formålet er å effektivisere forretningsprosesser gjennom økt fokus på spesifikke bransjebehov, anvendelse av IT og omfattende kompetanseutvikling i bedriftene. I Stortingsmelding nr. 15 ( ) "Om lønnsomme og konkurransedyktige reiselivsnæringer" oppfordres næringene til å gjennomføre et BIT prosjekt. RBL - Reiselivsbedriftenes Landsforening ble sterkt oppfordret av daværende SND, nå Innovasjon Norge, til å ta rollen som prosjekteier. Mange større reiselivsbedrifter bruker elektroniske informasjonssystemer som vanskelig kan kommunisere med andre systemer. Utviklingen av Internett har gitt en felles teknologisk plattform som gir tilgang til standardmoduler og komponenter på en helt annen og mer tilgjengelige måte enn før. I BIT Reiseliv er bransjeløsningene ikke bare definert til de ITverktøyene som konkret utvikles, men til den organisatoriske sammenhengen mellom kunnskapsgenerering, opplæring og erfaringsoverføring som ligger i utviklingen av løsningene. Det bygges relasjoner og formes nettverk som et resultat av arbeidet med å utvikle IT-systemene. Løsningene gjør at kundene kan hente inn kvalitetssikret og oppdatert informasjon som grunnlag for bestilling og betaling av tjenester, samlet og samtidig. 1.2 LEVERANDØRUNDERSØKELSEN 2001 IT løsningene som utvikles gjennom BIT-programmet skal skje i samarbeid med IT-leverandører med erfaring fra de enkelte bransjene.. Det ble derfor i 2001 foretatt en undersøkelse for å kartlegge leverandørene av IT løsninger til reiselivet, grad av integrasjon mellom de ulike systemene og ønske om å samarbeide, blant annet gjennom BIT Reiseliv programmet. 21 leverandører svarte på denne undersøkelsen som ga en god oversikt og videre føringer for arbeidet med BIT Reiseliv. 1.3 LEVERANDØRUNDERSØKELSEN 2005 Som en videreføring av undersøkelsen i 2001 ønsker man å gjennomføre en oppdatering og en videre kartlegging av de leverandører som tilbyr bookingsystemer til overnattingsbedrifter i Norge. Hensikten med denne kartleggingen er å: Skaffe en oversikt over de ulike systemene og relaterte utviklingstrekk. Kunne videreformidle henvendelser fra reiselivsnæringen som etterspør bookingsystemer. Hente inn informasjon til BIT Reiseliv sitt nasjonale standardiseringsprosjekt. Kartlegge muligheter for å lage integrasjoner mellom bransjeløsningene som er utviklet i BIT Reiseliv og andre booking/pms systemer. Side: 4

5 2.0 METODE Spørreskjemaet ble utarbeidet av prosjektmedarbeider Rune Dalfelt, BIT Reiseliv basert på innspill fra Geir Eckhardt, Skiinfo AS, Frode Myrseth, Reaktor AS og Arne Glenn Flåten vbit Reiseliv Sogn. Et utvalg på 13 bedrifter ble definert basert på kunnskap om aktive aktører og utvalget fra undersøkelsen i Undersøkelsen ble sendt med epost til de 13 utvalgte leverandørene den 14 september med svarfrist den 28 september. Med undersøkelsen ble det sendt ut et følgebrev, undersøkelsen fra 2001 og leverandørlisten. Ved fristens utløp ble det foretatt en del purringer, slik at antall svar ble 7 hvorav 1 rapporterte for 2 systemer. Det er altså levert inn totalt 8 skjemaer. Bare halvparten av utvalget svarte selv om det ble purret både over telefon og per epost. De som svarte vil som takk for sin deltakelse få tilsendt denne rapporten med resultatene fra undersøkelsen. Følgebrev, spørreskjemaet og en oversikt over utvalget følger som henholdsvis vedlegg 1, 2 og OPPSUMMERING Resultatene vises i form av følgende oppsummerende sammenlingstabeller. Side: 5

6 3.0 SAMMENLIGNINGER 3.1 OM BOOKINGLØSNINGENE Leverandør: FNN (Fidelio) SPI SHG (Sulcus) SHG (Sulcus) Visbook AS RRT (Restech) VTG (Visit) Reaktor Citybreak BIT Reaktor Produkt: Fidelio / Opera Protel og Spirit Visual One Medallion MPS VisBook R360 Professional Portal Booking Antall kunder/lisenser: Antall årlige bookinger: System / funksjoner: Operativsystem: ASP, egen/leid server, etc. Utviklingsverktøy : Lagringsformat data: 250 (i Norge) Se egen beskrivelse Windows, AIX ASP, egen server Oracle, Java Microsoft SQL, kan utveksle data 160 i Norge 2500 globalt Se egen beskrivelse MS Windows 2000/2003 ASP, egen server MS Windows, C++ Microsoft SQL, kan utveksle data 1500 globalt Se egen beskrivelse Windows 2003 server, Windows XP Egen V1net server, ASP, støtter Citrix/Terminal Visual Basic, Crystal Reports, SQL 2000, Visual Studio.net Microsoft SQL, kan utveksle data 800 hvorav 50 i Norge/Sverige Se egen beskrivelse Windows 2003 server, Windows XP Egen server, utvikler hostløsning, støtter Citrix/Terminal Visual C++, Crystal Reports, Sybase 9 SQL Sybase SQL, kan utveksle data /4 Se egen beskrivelse Linux og MS Windows 2003 server Flere egne servere hosted på ulike lokaliteter MS Visual Basic, gcc, MS VC++, C++, Python, blackdown-jdk, netbeans ANSI SQL database, kan utveksle data Se egen beskrivelse Windows, Unix, Linux, RDP/ Citrix ICA klient ASP Delphi 7 API, ingen utveksling, noe eksport av tekst Se egen beskrivelse Se egen beskrivelse Microsoft.NET MS Windows ASP, egen server C++ Microsoft SQL, ingen utveksling per idag ASP VB.net, ASP.net MS SQL, kan utveksle data Side: 6

7 3.2 STATSITIKK OG ØKONOMI Leverandør: FNN (Fidelio) SPI SHG (Sulcus) SHG (Sulcus) Visbook AS RRT (Restech) VTG (Visit) Reaktor Produkt: Fidelio / Opera Protel og Spirit Visual One Medallion MPS VisBook R360 Citybreak Professional Reaktor Støttes SSB statistikk: Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ikke relevant Ja delvis. Annen statistikk: Crystal Reports Crytal reports Crystal Reports Postering og betaling med kassaoppgjør: Støtter eksport til regnskapsystem er: Betalingshåndteri nger: Egne belleggstats. Belegg, økonomi Egen statistikk Se egen beskrivele. MS Report Services Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ikke relevant Ikke relevant Ja, alle i Norge Kontant, faktura, kredittkort Ja, alle norske Full intergrasjon med de fleste POS, eget system for kort Ja, bl.a mot Navision Kredittkort visa 3C, fakturering Ja Ja, delvis Ja, i SIE format Kredittkort visa 3C, fakturering Integrert med Alphyra Spectracard både for terminaler og e- pay Forskudd, etterskudd, faktura, kasse, kredittkort, online Ja, reskonto og hovedbok Kontant, faktura, kredittkort, forskudd, online Ja Kontant, Faktura og online kredittk.betaling. Forskudd, Delbetaling m.m. Side: 7

8 3.3 DATAUTVEKSLING OG ALLIANSER Leverandør: FNN (Fidelio) SPI SHG (Sulcus) SHG (Sulcus) Visbook AS RRT (Restech) VTG (Visit) Reaktor Produkt: Fidelio / Opera Protel og Spirit Visual One Medallion MPS VisBook R360 Citybreak Professional Reaktor Sabre, Galileo, Delvis, fra 2006 Utveksle data Sabre og Nei, ikke Ja Supranational Pegasus, Nei Sabre, med GDSer: Galileo via CRS relevant Synxis Amadeus m.f. Fra 2006 Oppkobling mot andre transaksjonsdrevne nettsteder: Andre systemer/partner e for datautveksling: Utviklet online applikasjoner: Ja, via egen modul, Myfidelio Opera og Myfidelio Protel WBE Engine Hotels.com, Expedia, Unirez, Lexington, Timeshareware, Best Western, Paskey Integrert webreservasjon, V1net som ASP løsning Hotels.com, Best Western, Expedia Integrert webreservasjon, kobling mot Interres Response Retail integrasjon med kassasystemer Ja, alle egne online applikasjoner Ja, via interface/api Skiinfo, Tellus Ja Nei Bookingssystem for ferjer, fly og hotell Ja Ja, flere. Rulles ut i 2006 Tellus, flere fra 2006 Ja hele løsningen er grunnlagt på dette XML basert Ja, noe XML Ja Ja Ja Nei utviklingsformat: internt Nei Nei Ja Mapping mot Ja, protokoll fra Ja?? andre systemer: BIT Reiseliv Nei Nei Ja Deltatt i utvikling Link med Best Western, Integrasjon mot av utvekslingsformat m/ andre systemer standarden Nei regnskaps- støtter OTA Navision Ja, BIT Reiseliv Ja, Ericsson Nei BIT Reiseliv Har bedriften planer om å delta Ja, BIT Reiseliv, Ja, bl.a. BIT Nei Nei i denne typen Reaktorgruppen Reiseliv Ja Ja Ja utvikling? Har systemet CRM modul? Ja Ja, med Protel Ja Ja Ja Ja, i 2006 Nei Ja Funksjon for gruppebooking: Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Aalotment: Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Flere produkter med pakking: Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Side: 8

9 3.4 INTEGRASJON MOT TRANSAKSJONSDREVNE NETTSTEDER Leverandør: FNN (Fidelio) SPI SHG (Sulcus) SHG (Sulcus) Visbook AS RRT (Restech) VTG (Visit) Reaktor Produkt: Fidelio / Opera Protel og Spirit Visual One Medallion MPS VisBook R360 Citybreak Professional Reaktor Eksisterende integrasjoner: Forretningsmodel l systemsalg: Forretningsmodel l mellomledd: Over 600 integrasjoner De fleste POS systemer, telefon, Pay-TV, nøkkelkort, etc. Hotels.com, Expedia Lisens (engangskost.) Type integrasjon: API, Webservice Støtte for betalingsregler: Infoflyt mellom systemer: Booking med datosøk: Booking med periodesøk: Alle betalingstyper Prismatrise viser kapasitet, full integrering mot MS Depositum, kort, faktura Hotels.com, Expedia Lisens (engangskost.) API, Webservice Depositum, kort, faktura Alphyra Spektracard terminaler og e-pay, telefon hotell, Mandarin, Vingcard VISION Lisens, oppsett, support Kun eget salg Kun egne løsninger Faktura med KID ved utskrift og epost, online betalingsterminaler Finn via Skiinfo Nei, ikke ennå 2006 Lisens + månedlig Transaksjon online API Forskudd, delbetaling, direktebetaling, etterskudd, online API i realtid Lisens + transaksjon Faktura, kort, forskudd, OCR Kapasitet + priser Ja Ja, ubegrenset Ja Ja Ja Ja, ubegrenset Ja, ubegrenset Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Årlig lisens XML, Webservices Alle Sanntid Side: 9

10 4.0 RESULTAT - LEVERANDØRENE De følgende leverandørene svarte på skjemaet: Visit Technology Group AB (Visit) Visit Technology Group utvikler, markedsfører og drifter Citybreak, en Internattbasert systemløsning for destinasjonsselsaksper, arrangører, turistbyråer, hotell og reiselivsagenter. Citybreak er et Internettbasert system for booking, pakking og ditrsibusjon. Produktet som tilbys heter Citybreak Professional, Version 2. Fidelio Nordic Norge AS (Fidelio) Fidelio tilbyr datasystemer til hotell- og restaurantbransjen. Produktene som tilbys heter Fidelio og Opera. Restech Reservation Technology AB Utvikler, installerer og driver opplæring av reservasjons og PMS systemet R360 i Sverige, Finland, Danmark och Norge. R360 er et komplett system for reservasjoner, økonomihåndtering, skiskoler, spa, heiskortsalg, online nettbooking og utleiesystemer (slik som skibutikk/skiutleie). Systemet retter seg mot destinasjoner, ressort og hotell. Produktet som tilbys benevnes R360. SystemPartner International AS (SPI) SPI tilbyr hotellsystem for små, mellomstore og store hoteller, samt MPE-løsninger for kjeder. Produktene som tilbys heter Protel, Protel Smart og Spirit. Visbook AS (Visbook) Produksjon, salg og drift av bookingsystemet VisBook med varesalg / restaurantsystem, integrert CRM-system og integrert webpublisering-løsning. Produktet som tilbys kalles Visbook. Sulcus Hospitality Group AS Hotellsystem (PMS) med integrert kurs og konferanse. For små til emellomstore hotell, motell, vandrehjem, cruisebåt; frittstående, multi-property og kjeder. Produktene som tilbys benevnes Medallion PMS og Visual One. Reaktor AS Utvikler en av bransjeløsningen i BIT Reiseliv. Løsning primært for destinasjon- og bookingselskap og deres tilbydere. Spesielt utviklede grensesnitt mot den reisende for booking av Hotell og B&B, Hytter, leiligheter og feriehus, Aktiviteter, Arrangement og Pakker. Booking gjennom integrasjon mot eksisterende bookingsystemer og egne sanntidsløsninger for småskala turisme. Booking, CMS og CRM i en online løsning. Dette er ikke en PMS. Besvarelsene fra leverandørene følger fortløpende. Side: 10

11 4.1 VISIT TECHNOLOGY GROUP AB FAKTAOPPLYSNINGER Selskapsnavn: Visit Technology Group AB Adresse: Kungstorget 7 Postnr.: Sted: Göteborg Telefon: Faks: Nettsted: Etableringsår: 1999 Aksjekapital (i Norge): Antall årsverk: 10 Eierstruktur: Privat Virksomhet i Norge og internasjonalt. Visit Technology Group utvecklar, marknadsför, implementerar och drifthåller Citybreak, en Internet baserad systemlösning för destinationsbolag, arrangörer, turistbyråer, hotell, agenter på den internationella resemarknaden. Citybreak är idag ett av marknadens ledande Internetbaserade system för bokning, paketering och distribution. Daglig leder: Magnus Emilson Kontaktperson: Joakim Stjernström Stilling: Saljgschef E-post kontaktperson: Tlf. kontaktp.: PRODUKT CITYBREAK PROFESSIONAL VERSION 2 Produktnavn: Citybreak Professional, Version 2 Antall kunder/lisenser: +100 Totalt antall bookinger: per år Overordnet system: Citybreak Professional är ett komplett affärssystem som lanserades år Citybreak används av såväl ledande officiella turist och besöksorganisationer som kommeriella destinationsbolag och hotellanläggningar och hotellkedjor i Skandinavien, Europa och Sydafrika. Citybreak är uppbyggt kring en centraliserad (ASP) Microsoft.NET miljö med en webbaserad klient. Bland Citybreaks kunder kan nämnas Visit Oslo, Stockholm Visitors Board, Destination Stockholm, Göteborg & Co, Wonderful Copenhagen, Stellenbosch Toursim och Svenska Turistföreningen STF. Side: 11

12 ...Visit Technology Group AB Systemets funksjoner: Central bokningsapplikation för intern bokningspersonal. Leverantörsregister, priser, tillgänglighet, restriktioner och produkter (hotellrum, vandrarhem bädd, stugor, campingplatser, flygstol, hyrbil, aktiviteter, biljetter, golf starttid, etc.). Content Management med beskrivningar (texter och bilder), språk för bokningsbara produkter/paket. Arrangörsdelen utgörs av paketeringsmotorn med dynamiska och fasta paket. Agentregister med tillgång till Citybreaks distributionsnätverk gentemot resebyrå och arrangörsledet. Idag bokar ca 1600 resebyråer och arrangörer aktivt i Citybreak. Ekonomisystem som hanterar ekonomiska funktioner såsom kund- och leverantörsreskontra, fakturering och koppling till betalningsväxel. Citybreak tillhandahåller en avancerad online bokningsmotor som Visit implementerar i befintlig webbsida. Leverantörer administrerar sin tillgänglighet, priser och produktinformation via Easy Access webb klient. Kundregister innehåller marknadsinformation om företag, kontaktpersoner samt besökare. Operativsystem: Microsoft.NET Brukes ASP, egen server, etc. ASP, Visit drifthåller alla kunders system. Utviklingsverktøy: C# Lagringsformat data: Microsoft SQL Data går inte att komma åt utifrån, i framtiden kommer en exportfunktion att utvecklas för att få ut relevantdata från citybreak. Statistikk: A: Støttes kravene til overnattingsstatistikken til SSB? ( ) Ja ( ) Nei ( X ) Ikke relevant B: Annen statistikk og rapporter. Forklar med stikkord: Bokningsstatistik, Försäljningsstatistik etc. Side: 12

13 ...Visit Technology Group AB Økonomi: A: Har systemet modul for postering og betaling med kassaoppgjør? ( ) Ja ( ) Nei ( X ) Ikke relevant B: Støtter systemet eksport til Regnskapsystemer? ( X ) Ja ( ) Nei ( ) Ikke relevant Hvis Ja, forklar i hvilken grad, og til hvilke systemer: Reskontra och huvudbbok C: Hvilke betalingshåndteringer takler systemet? Kontant, Faktura, Kredikort (On.line), Förskott med auto inbetalning (KID) Datautveksling og allianser: Kan systemet utveksle data med: GDS-er ( X ) Ja ( ) Nei ( ) Ikke relevant Hvis Ja, hvilke? (f.eks Amadeus, Sabre, Galileo, Worldspan, ol.) Delvis, vi kan göra sökningar i GDS:er dock ej skicka information till GDS:er Amadeus, Sabre fr om 2006 Oppkobling mot andre transaksjonsdrevne nettsteder (Eks. Expedia). Nej Andre systemer/partnere for datautveksling? Bokningssystem för Färjor, Flyg och Hotell Utvekslingsformater mot Internettsystem: ( X ) Ja ( ) Nei Hvis Ja, hvilke systemer: Side: 13

14 ...Visit Technology Group AB Utvekslingsformater mot Internettsystem: Bruker bedriften utviklingsformat basert på XML? ( ) Ja ( X ) Nei forklar: Hvis ja, har bedriften laget mapping mot andre systemer? ( ) Ja ( X ) Nei Hvis ja, hvilke?: Har bedriften deltatt i felles utvikling av utvekslingsformat med andre leverandører? ( ) Ja ( X ) Nei Hvis Ja, forklar: Har bedriften planer om å delta i denne typen utvikling? ( X ) Ja ( ) Nei Hvis ja, forklar: CRM A: Har systemet CRM modul? ( ) Ja ( X ) Nei ( ) Ikke relevant Hvis ja, nevn egenskaper i stikkord: Kundregister Booking: A: Er det funksjon for gruppebooking i systemet? ( X ) Ja ( X ) Nei ( ) Ikke relevant B: Er det mulig å legge inn alotment i systemet? ( X ) Ja ( ) Nei ( ) Ikke relevant C: Kan systemet håndtere flere produkter som også kan pakkes? ( X ) Ja ( ) Nei ( ) Ikke relevant. Side: 14

15 ...Visit Technology Group AB INTEGRASJON MOT TRANSAKSJONSDREVNE NETTSTEDER Eksisterende integrasjoner: Detta har vi inte ännu. Forretningsmodell: Type integrasjon, (for eksempel Webservice, xml, API) Støtte for betalingsregler: (f.eks: depositum, forskudd/delbetaling, betalingstyper (faktura, kort, OCR), annet) Infoflyt mellom systemer: (f.eks: bilder, tekst, symboler, priser, ledig kapasitet, bookingregler) Bookingsøk Prissättningen bygger på två delar, en initial avgift för nyttjandelicens samt implementering, och en löpande pay per performance transaktionsavgift. Faktura, Kort, Förskott (även on-line), OCR (KID-stöd) Ledig kapacitet, Priser, Finnes det mulighet for: Datosøk (avreise/ankomst) Ja ( X ) Nei ( ) Hvis ja, hvor mange måneder frem i tid med resultat når det er ledig: Obegränsat antall måneder Periodesøk hvor en spør om hvilke dager det er ledig for en periode frem i tid (for eks. oversiktskalender) Ja ( X ) Nei ( ) Andre kommentarer: Side: 15

16 4.2 FIDELIO NORDIC NORGE AS FAKTAOPPLYSNINGER Selskapsnavn: Fidelio Nordic Norge AS Adresse: Konghellegt. 3 Postnr.: 0569 Sted: Oslo Telefon: Faks: Nettsted: Etableringsår: 1986 Aksjekapital (i Norge): Antall årsverk: 20 Eierstruktur: Micros Inc USA med 100 % Virksomhet i Norge og Datasystemer til hotell- og restaurantbransjen internasjonalt. Daglig leder: John Markant Kontaktperson: John Markant Stilling: E-post kontaktperson: Tlf. kontaktp.: PRODUKT FIDELIO / OPERA Produktnavn: Fidelio / Opera Antall kunder/lisenser innen reiseliv: Norge 250 Totalt antall bookinger: Overordnet system: Booking, innsjekk utsjekk, CRM, konferanse Systemets funksjoner: Operativsystem: Windows, AIX Brukes ASP, egen server, Egen server eller ASP modell. Krever ikke Terminalserver Side: 16

17 ...Fidelio Nordic Norge AS Utviklingsverktøy: Oracle, Java Lagringsformat data: Ligger data lagret på standardisert form slik at andre programmer kan lese informasjonen? Eller kan det eksporteres til slikt format? SQL Via interface Ja Statistikk: A: Støttes kravene til overnattingsstatistikken til SSB? (x ) Ja ( ) Nei ( ) Ikke relevant B: Annen statistikk og rapporter. Forklar med stikkord: Økonomi: A: Har systemet modul for postering og betaling med kassaoppgjør? ( x ) Ja ( ) Nei ( ) Ikke relevant B: Støtter systemet eksport til Regnskapsystemer? ( x ) Ja ( ) Nei ( ) Ikke relevant Hvis Ja, forklar i hvilken grad, og til hvilke systemer: Tilpasses alle i Norge C: Hvilke betalingshåndteringer takler systemet? kontant, faktura, kredittkort Side: 17

18 ...Fidelio Nordic Norge AS Datautveksling og allianser: Kan systemet utveksle data med: GDS-er ( x ) Ja ( ) Nei ( ) Ikke relevant Hvis Ja, hvilke? (f.eks Amadeus, Sabre, Galileo, Worldspan, ol.) Alle Oppkobling mot andre transaksjonsdrevne nettsteder (Eks. Expedia). Via egen modul, Myfidelio Andre systemer/partnere for datautveksling? Vennligst beskriv: Utvekslingsformater mot Internettsystem: Har bedriften utviklet systemer og applikasjoner på Internett: ( x ) Ja ( ) Nei Hvis Ja, hvilke systemer: Opera, Myfidelio Bruker bedriften utviklingsformat basert på XML? ( x ) Ja ( ) Nei forklar: Hvis ja, har bedriften laget mapping mot andre systemer? ( ) Ja ( ) Nei Hvis ja, hvilke?: Har bedriften deltatt i felles utvikling av utvekslingsformat med andre leverandører? ( ) Ja ( X ) Nei Har bedriften planer om å delta i denne typen utvikling? ( ) Ja ( ) Nei Side: 18

19 ...Fidelio Nordic Norge AS CRM A: Har systemet CRM modul? (x ) Ja ( ) Nei ( ) Ikke relevant Hvis ja, nevn egenskaper i stikkord: Booking: A: Er det funksjon for gruppebooking i systemet? ( x ) Ja ( ) Nei ( ) Ikke relevant B: Er det mulig å legge inn alotment i systemet? ( x ) Ja ( ) Nei ( ) Ikke relevant C: Kan systemet håndtere flere produkter som også kan pakkes? ( x ) Ja ( ) Nei ( ) Ikke relevant. INTEGRASJON MOT TRANSAKSJONSDREVNE NETTSTEDER Eksisterende integrasjoner: Over 600 integrasjoner mot ulike system. bl.a. Telefon, restaurant, dørlås, kredittkort, energi, Internett, regnskap, betal tv, Forretningsmodell: Type integrasjon: Støtte for betalingsregler: Infoflyt mellom systemer: Bookingsøk Datosøk (avreise/ankomst) Ja (x ) Nei ( ) Hvis ja, hvor mange måneder frem i tid med resultat når det er ledig: valgfritt antall måneder Periodesøk (for eks. oversiktskalender) Ja ( x ) Nei ( ) Side: 19

20 4.3 RESTECH RESERVATION TECHNOLOGY AB FAKTAOPPLYSNINGER Selskapsnavn: Restech Reservation Technology AB Adresse: Sperlingsgatan 5 Postnr.: S Sted: Halmstad, Sverige Telefon: Faks: Nettsted: Etableringsår: 1996 Aksjekapital (i Norge): 0kr Antall årsverk: 12 Eierstruktur: 4 privata ägare som är verksamma i bolaget. Virksomhet i Norge og internasjonalt. Beskriv hovedsegment og type hovedprodukt: Utvecklar, Säljer, Installerar och Utbildar reseravtions och PMS systemet R360 i Sverige, Finland, Danmark och Norge. R360 är ett komplett anläggningssystem gällande reservationer, ekonomihantering, skidskolor, spa, liftkortsförsäljning, OnLine-WEB bokning och uthyrningssystem (så som skidshop/skiduthyrning). Systemet riktar sig till destinationer, resorts och hotell. Daglig leder: Anders Yngvesson Kontaktperson: Thorsten Karlén Stilling: Försäljningschef E-post kontaktperson: Tlf. kontaktp.: PRODUKT R360 Produktnavn: R360 Antall kunder/lisenser innen reiseliv: Ca 40 Totalt antall bookinger pr. år (om tilgjengelig): ca: Åromsättning i huvudsystemet R : kr, bokninar/år Overordnet system: Integrerat boknings- och reservatiossystemssystem gällande totallösning till turistindustrin avseende regioner, hela turistanlägningar och hotell (bokningssystem, ekonomisystem, försäljningssystem, receptionshantering, CRM, Liftkortsförsäljning, mm) Side: 20

21 Restech Reservation Technology AB Systemets funksjoner: R360 innehåller moduler för bokning, ekonomi, rapporter, statistik, kassa/frontdesc, konferens, leverantörshantering, allotment, paket, resor/transport, skiduthyrning, aktivitetsbokning (skidskola, scooter, etc.), agentbokning, publicering av annans utbud, webbokning, CRM, Spafunktioner, mm Operativsystem: Applikationserver: Windows NT4 TSE, Windows 2000 Server, Windows Server 2003 Databasserver: Windows Server 2003, Linux, Unix Klienter kör RDP-Klient eller Citrix ICA klient som finns på nästan alla operativsystem Brukes ASP, egen server, leie av server: Systemet nyttjar ASP och kan även köras lokalt. Merparten av våra kunder kör i ASP-miljö. Utviklingsverktøy: Delphi 7 Lagringsformat data: Ligger data lagret på standardisert form slik at andre programmer kan lese informasjonen? Eller kan det eksporteres til slikt format? Nej, Databasen kan inte kommas åt av andra program. Alt utbyte av data sker via API. Export till textfiler finns utvecklat för ett antal olika fall och kan utökas vid behov. Statistikk: A: Støttes kravene til overnattingsstatistikken til SSB? ( X ) Ja ( ) Nei ( ) Ikke relevant B: Annen statistikk og rapporter. Forklar med stikkord: Uppföljning av beläggning och ekonomiskt utfall samt optimeringsverktyg Side: 21

22 Restech Reservation Technology AB Økonomi: A: Har systemet modul for postering og betaling med kassaoppgjør? ( X ) Ja ( ) Nei ( ) Ikke relevant B: Støtter systemet eksport til Regnskapsystemer? ( X ) Ja ( ) Nei ( ) Ikke relevant Hvis Ja, forklar i hvilken grad, og til hvilke systemer: SIE fil för export/imprt till andra system. C: Hvilke betalingshåndteringer takler systemet? Förskott, efterskott, Faktura, kassa kreditkort. Betalning över web. Datautveksling og allianser: Kan systemet utveksle data med: GDS-er ( ) Ja ( X) Nei ( ) Ikke relevant Oppkobling mot andre transaksjonsdrevne nettsteder (Eks. Expedia). R360 kan kommunicera med andra system via interface/api som kopplas till olika portaler. Andre systemer/partnere for datautveksling? Vennligst beskriv: Skiinfo (i Norge) Tellus (i Norge) Side: 22

23 Restech Reservation Technology AB Utvekslingsformater mot Internettsystem: Har bedriften utviklet systemer og applikasjoner på Internett: ( X ) Ja ( ) Nei Hvis Ja, hvilke systemer: Olka lösningar för webbokning. Bruker bedriften utviklingsformat basert på XML? ( ) Ja ( x ) Nei forklar: Hvis ja, har bedriften laget mapping mot andre systemer? ( ) Ja ( x ) Nei Hvis ja, hvilke?: Har bedriften deltatt i felles utvikling av utvekslingsformat med andre leverandører? ( x ) Ja ( ) Nei Hvis Ja, forklar: Restech var med och tog fram protokollet för att koppla Hotellsystem mot Ericsson MD110 Har bedriften planer om å delta i denne typen utvikling? ( X ) Ja ( ) Nei Hvis ja, forklar: Vi deltar alltid på kundens begäran i olika projekt CRM A: Har systemet CRM modul? (X ) Ja ( ) Nei ( ) Ikke relevant Hvis ja, nevn egenskaper i stikkord: Utvecklas under Enkla sökningar/selecter i kunddatabasen för att enkelt hantera och följa upp utskick. Side: 23

24 Restech Reservation Technology AB Booking: A: Er det funksjon for gruppebooking i systemet? (X ) Ja ( ) Nei ( ) Ikke relevant B: Er det mulig å legge inn alotment i systemet? (X ) Ja ( ) Nei ( ) Ikke relevant C: Kan systemet håndtere flere produkter som også kan pakkes? (X) Ja ( ) Nei ( ) Ikke relevant. INTEGRASJON MOT TRANSAKSJONSDREVNE NETTSTEDER Eksisterende integrasjoner: Vennligst beskriv eksisterende integrasjoner og mot hvilke? Pågående integration mot Finn via Skiinfo. Forretningsmodell: Vennligst beskriv dagens forretningsmodell ved rent systemsalg til kunde: En engångsavgift samt löpande månatlig avgift för underhåll, utveckling och support. Vennligst beskriv dagens forretningsmodell overfor mellomledd Transaktionsavgifter på omsättning som sker via nätet. Type integrasjon, Vennligst beskriv type integrasjon: API Finnes det produkt/pris for den beskrevne integrasjon? På förfrågan Støtte for betalingsregler: Vennligst beskriv: Förskott, delbetalning, på plats betalning, efterskott och nätbetalning. Side: 24

25 Restech Reservation Technology AB Infoflyt mellom systemer: All kommunikation sker via API i realtid Bookingsøk Finnes det mulighet for: Datosøk (avreise/ankomst) Ja ( X) Nei ( ) Hvis ja, hvor mange måneder frem i tid med resultat når det er ledig: Obegränsat antall måneder. Beror på hur lång kalender kunden väljer. Periodesøk (for eks. oversiktskalender) Ja (X ) Nei ( ) Andre kommentarer: Side: 25

26 4.4 SYSTEMPARTNER INTERNATIONAL AS FAKTAOPPLYSNINGER Selskapsnavn: SystemPartner International as Adresse: Frysjaveien 40, Inng. 11 Postnr.: 0884 Sted: Oslo Telefon: Faks: Nettsted: Etableringsår: 1991 Aksjekapital (i Norge): Antall årsverk: 10 Eierstruktur: 100% av Torbjørn Fauske Virksomhet i Norge og Hotellsystem for små, mellomstore og store hoteller, MPE-løsning for kjeder internasjonalt. Beskriv hovedsegment og type hovedprodukt: Daglig leder: Torbjørn Fauske Kontaktperson: Lars Christensen Stilling: Salgssjef E-post kontaktperson: Lars.christensens.spi.no Tlf. kontaktp.: PRODUKTER PROTEL, PROTEL SMART & SPIRIT Produktnavn: Protel for mellomstore og store hoteller + kjeder Protel Smart for små hoteller Spirit for alle type hoteller + kjeder Antall kunder/lisenser innen reiseliv: 2500 globalt hvorav 160 i Norge (Protel: 60 og Spirit: 100) Totalt antall bookinger: Overordnet system: Systemets funksjoner: Front Office, Kurs & Konferanse, Salg & Markedsføring, Faktura/Reskontro, CRS Side: 26

Veien fra BIT Reiseliv til BookNorway. Sluttrapport

Veien fra BIT Reiseliv til BookNorway. Sluttrapport Veien fra BIT Reiseliv til BookNorway Sluttrapport Innhold Fra BIT Reiseliv til BookNorway 3 Erfaringer og resultater 5 Vedl. 1 Sluttrapport Fase 1 2004/2006 6 Vedl. 2 Nasjonalt Standardiseringsprosjekt

Detaljer

Leverandørundersøkelsen «Billettsystemer 2013»

Leverandørundersøkelsen «Billettsystemer 2013» Leverandørundersøkelsen «Billettsystemer 2013» Forprosjektundersøkelsen 20.11.2013 Rapporten er utarbeidet av Heyerdahl Refsum AS på oppdrag av Virke og Norges Museumsforbund i samarbeid med Norske Festivaler

Detaljer

BIT Reiseliv Startprosjekt

BIT Reiseliv Startprosjekt RBL - Reiselivsbedriftenes Landsforening og SND - Statens nærings- og distriktsutviklingsfond BIT Reiseliv Startprosjekt Sluttrapport Utarbeidet av HJP - Heyerdahl-Jensen & Partnere AS på oppdrag av RBL

Detaljer

Mal: Bransjens kravspesifikasjon (K2)

Mal: Bransjens kravspesifikasjon (K2) Bransjens kravspesifikasjon K2 Formål Bransjens kravspesifikasjon er et sentralt dokument i avtalene som inngås mellom partene for IT- løsningene i BIT Reiseliv. Formålet er å fange opp svakheter i kravspesifikasjonene

Detaljer

Statusrapport 2009 / 2010 BIT Reiseliv og det nasjonale bookingprosjektet. Book Norway!

Statusrapport 2009 / 2010 BIT Reiseliv og det nasjonale bookingprosjektet. Book Norway! Statusrapport 2009 / 2010 BIT Reiseliv og det nasjonale bookingprosjektet Book Norway! BIT Reiseliv og Nasjonal Booking BIT Reiseliv er et Bransjeorientert IT-program for reiselivsnæringen i regi av Innovasjon

Detaljer

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering...

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering... Innhold 1. Innledning... 1 2. Historikk... 2 3. Vurdering... 3 4. WisWeb som plattform... 4 5. Navi på Web... 5 6. Kostnader og finansiering... 9 7. Prosjektplan... 11 1. Innledning Dette dokumentet beskriver

Detaljer

BRUKERMANUAL GM BOOKING OVERNATTINGSBEDRIFTER

BRUKERMANUAL GM BOOKING OVERNATTINGSBEDRIFTER versjon 2.0 BRUKERMANUAL GM BOOKING OVERNATTINGSBEDRIFTER VERSJON 2.0: JUNI 2012 tellus IT AS Østensjøveien 36, 0667 Oslo, Norge Org nr: 960 988 191 Side 1 VELKOMMEN TIL BRUKERMANUAL VERSJON 3.0 Brukermanual

Detaljer

Mal 5: Online booking spesifikasjon leverandør

Mal 5: Online booking spesifikasjon leverandør Online booking spesifikasjon leverandør Hensikten med dette skjemaet er å gi bedriften et riktig bilde av investerings- og driftskostnader i forhold til framtidig planlegging. Skejmaet skal fylles ut av

Detaljer

Full kontroll. over kundene

Full kontroll. over kundene Test av 5 -systemer Full kontroll over kundene Alle har behov for oversikt og ingen kan huske alt. Hva var det egentlig du avtalte med kunden forrige gang du tok kontakt? Hva har dine kollegaer sagt til

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

Forord. Kjersti Enger

Forord. Kjersti Enger Forord Etter et bedriftsbesøk hos Optimal as i desember 2000, og etter spørsmål fra Leif Nordahl, gav produksjonssjefen (Olav Engum) uttrykk for at de ønsket å kjøre et prosjekt om e-handel i samarbeid

Detaljer

Vil du ha fornøyde gjester, trygge ansatte og full fleksibilitet?

Vil du ha fornøyde gjester, trygge ansatte og full fleksibilitet? Vil du ha fornøyde gjester, trygge ansatte og full fleksibilitet? Og samtidig spare tid og penger? OPENSOLUTION NORDIC AB. VERKSAMHET: Sverige, Norge, Danmark. DOTTERBOLAG: OpenSolution Norway AS, Nordiska

Detaljer

Brukermanual for overnattingsbedrifter. versjon 2.0. Brukermanual for overnattingsbedrifter, versjon 2.0 side 1

Brukermanual for overnattingsbedrifter. versjon 2.0. Brukermanual for overnattingsbedrifter, versjon 2.0 side 1 Brukermanual for overnattingsbedrifter versjon 2.0 Brukermanual for overnattingsbedrifter, versjon 2.0 side 1 Velkommen til brukermanual versjon 2.0. Del 1 omhandler hvordan man etablerer bookbare produkter

Detaljer

aksjeselskaper Regnskap for små Stortest av 9 regnskapsprogrammer: Slik har vi testet tester

aksjeselskaper Regnskap for små Stortest av 9 regnskapsprogrammer: Slik har vi testet tester Stortest av 9 regnskapsprogrammer: Regnskap for små aksjeselskaper Vi har testet ni regnskapsprogrammer for aksjeselskaper med minst tre brukere og krav om moderne funksjoner, som e-faktura, webintegrasjon

Detaljer

HVORDAN VELGE ØKONOMI- Mamut Enterprise OG INFORMASJONSSYSTEM? Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med 1 50 ansatte

HVORDAN VELGE ØKONOMI- Mamut Enterprise OG INFORMASJONSSYSTEM? Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med 1 50 ansatte Mamut Kunnskapsserie, nr. 6-2004 Mamut Business Software HVORDAN VELGE ØKONOMI- OG INFORMASJONSSYSTEM? EN GUIDE FOR SMÅ OG MELLOMSTORE VIRKSOMHETER Mamut Enterprise Komplette økonomi- og informasjonssystemer

Detaljer

VisBook 6.0 - Minimanual

VisBook 6.0 - Minimanual VERDEN RUNDT DØGNET RUNDT VisBook 6.0 - Minimanual For online hjelp i programmet tast F1 Her meldes inn supportspørsmål hele døgnet. Svar fra VisBook AS vil bli gitt i vanlig arbeidstid og leses her. Supporttelefon

Detaljer

Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008

Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008 RAPPORTBESKRIVELSE Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008 Utarbeidet av Fornebu Consulting på oppdrag av BIT Reiseliv og VisitOSLO Sammendrag VisitOSLO er pilotbedrift

Detaljer

Reiselivsundersøkelsen 2012

Reiselivsundersøkelsen 2012 Reiselivsundersøkelsen 2012 En kartlegging av museenes tilstedeværelse på Internett og interesse for samarbeid om økt synlighet og booking 27.6.2012 Rapporten er utarbeidet av Heyerdahl Refsum AS på oppdrag

Detaljer

Alt går fortere i dag. Det forventes

Alt går fortere i dag. Det forventes Vår største test av noensinne: Jobb bedre sammen med full oversikt Hvordan kan du jobbe mer effektivt og få oversikt over arbeidsdagen? Hvordan skal du følge opp eksisterende kunder og skaffe deg nye?

Detaljer

Ønsker du å kunne administrere kasse og ordresystem fra din mobile bankterminal?

Ønsker du å kunne administrere kasse og ordresystem fra din mobile bankterminal? Ønsker du å kunne administrere kasse og ordresystem fra din mobile bankterminal? Legger du ned mye tid med etterregistrering av varer og tjenester når du kommer tilbake til kontoret? I så fall har vi løsningen

Detaljer

«HANEN på nett» Brukerundersøkelsen 2012

«HANEN på nett» Brukerundersøkelsen 2012 «HANEN på nett» Brukerundersøkelsen 2012 En kartlegging av medlemmenes tilstedeværelse på Internett og interesse for samarbeid om økt synlighet og booking 6.2. 2013 Rapporten er utarbeidet av Heyerdahl

Detaljer

Vi følger opp endringen fra i

Vi følger opp endringen fra i Stortest: 9 regnskapsprogrammer Moderne regnskap for aksjeselskaper Vi har testet ni regnskapsprogrammer for aksjeselskaper med tre brukere og krav til moderne funksjoner. Av ERIK ANDERSEN og THORE G.

Detaljer

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES SIDE 4 6 7 9 10 11 12 14 16 1 INNHOLD INSTALLASJON OG OPPSTART FUNKSJONALITETSOVERSIKT ETABLERERPORTAL FORRETNINGSPLAN KONTAKTOPPFØLGING

Detaljer

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet // Kom i gang med Mamut One Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Velkommen til Mamut One Mamut One er en serie forretningsløsninger som hjelper deg å håndtere arbeidsoppgavene i din

Detaljer

Vaxtra Kontoret på nett system med integrert regnskap, fakturering, lønn, nettbutikk og Web-publisering for små og mellomstore bedrifter (SMB).

Vaxtra Kontoret på nett system med integrert regnskap, fakturering, lønn, nettbutikk og Web-publisering for små og mellomstore bedrifter (SMB). Vafftech LTD Storgata 20, 0184 OSLO Telefon 2205 6100 Fax 2205 6101 sales@vafftech.no www.vaxtra.no Økonomi: Fakturering Repeterende faktura automatikk Dagsoppgjør (Kassedagbok) Ordrebehandling Kunde/leverandør

Detaljer

Lei film på nettet. Trygt nytt år. datax Totaløkonomi Standard fra Mamut STØRSTE. Lett regnskap Regnskap for enkeltmannsforetak

Lei film på nettet. Trygt nytt år. datax Totaløkonomi Standard fra Mamut STØRSTE. Lett regnskap Regnskap for enkeltmannsforetak Norges STØRSTE datablad Trygt nytt år Nr 12-2011 - Kr 99,- pcworld.no Test: Sikkerhetspakkene for 2012 Bærbarbeistet Heftig Asus G74Sx iphone 4S God nok fra Apple? Nye SSD-favoritter Samsung og Plextor

Detaljer

Kravspesifikasjon Gruppe 9

Kravspesifikasjon Gruppe 9 Forord Kravspesifikasjonen skal sikre at begge parter er enige om kravene til systemet som skal lages. Vi skal utvikle en database for Nor dagligvarer import som kan rydde opp i faktureringer og bestillinger,

Detaljer

ERP-leverandørene håper på fortsatt vekst:

ERP-leverandørene håper på fortsatt vekst: L&L 2007-05:1 09-05-07 15:25 Side 16 ERP-leverandørene håper på fortsatt vekst: Lever fortsatt i lykkerus Årets store ERP-konferanse 5. - 6. juni har fått navnet ERP-systemer 2007. De fleste ERPleverandørene

Detaljer

Ta kontrollen i bedriften

Ta kontrollen i bedriften Stortest av 13 regnskapsløsninger: Ta kontrollen i bedriften Regnskapsprogrammene har nå endelig tatt Windows Vista på alvor, men de web-baserte løsningene puster dem i nakken. Vi har testet tretten enkle

Detaljer

Gruppenummer (dersom besvarelsen leveres i gruppe): Gruppe 15 Tittel: Troja.NET utvikling av en nettbasert CRM modul.

Gruppenummer (dersom besvarelsen leveres i gruppe): Gruppe 15 Tittel: Troja.NET utvikling av en nettbasert CRM modul. Fagbetegnelse: PJ 501 Semester: Gruppenummer (dersom besvarelsen leveres i gruppe): Gruppe 15 Tittel: Troja.NET utvikling av en nettbasert CRM modul Eventuell oppdragsgiver: Tilgjengelighet: FRI BEGRENSET

Detaljer