Brukermanual Opiz trådløs dørtelefon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukermanual Opiz trådløs dørtelefon"

Transkript

1 Brukermanual Opiz trådløs dørtelefon

2 Innholdsfortegnelse: Side: 1. Viktig 3 2. Instruksjoner for bruk 3 3. Bruk av dørtelefon, strømforsyning og annet tilbehør 3 4. Brennbare og eksplosive områder 3 5. Medisinsk utstyr 4 6. Barns sikkerhet 4 7. Batteri 4 8. Bruk av originalt tilbehør 4 9. Før bruk AV/PÅ-funksjoner ID-nummer på skjerm Innendørs skjerm i standby USB-funkjon Skjermfunksjoner Utendørs kamera ringer innendørs skjerm Innendørs skjerm ringer innendørs skjerm Meny Menyfunksjon Meny oppsummering/oversikt Video Foto Ringehistorikk Kode Innstillinger Tone setup Skarphet Eget ID-nummer Autokontroll Flash setup Volum setup Dato og tid setup Endre passord Kodefunksjon Innstallasjonsbeskrivelse Feildiagnoser Vedlegg, teknisk data Utendørs kamera Innendørs skjerm Tilbehør I pakken Kunngjøring over farlige elementer 17 2

3 1. Viktig 1. Denne manualen er en guide for bruk og installasjon av trådløs dørtelefon. 2. Vårt firma har rett til å endre produktet eller systemet uten nærmere varsel. 3. Hvis det er forskjell på beskrivelse og produkt, ta utgangspunkt i produktet. 4. Følg riktig prosedyre for å skru enheten av. Ikke ta ut batteri når enheten er på eller den blir ladet, dette for å unngå tap av digital informasjon. 5. Sett SD-kortet inn riktig vei og unngå å bøye eller brekke kortet. 6. Besøk for detaljer. 7. Produktet er patentert og registrert varemerke. 2. Instruksjoner for bruk Vennligst les brukermanualen nøye før du bruker produktet og følg instruksjonene nøye ved bruk. 3. Bruk av dørtelefon, strømforsyning og annet tilbehør. Skru av enheten der bruk av trådløs dørtelefon er forbudt, slik som sykehus, flyplasser og bensinstasjoner. Hold enheten og utstyret utenfor barns rekkevidde. Hold enheten og utstyret borte fra væske. Ikke plasser produktet på steder det er luftvått eller høy luftfuktighet. Hold enheten og utstyret borte fra brann, også sigaretter. Ikke mal eller lakker produktet. Ikke mist, kast eller bøy produktet. Ikke plasser produktet sammen med magnetiske ting slik som magnetdisker, kreditkort og reisekort, da det kan påvirke informasjonen som er lagret på kortene. Ikke plasser produktet på steder der temperaturen er høyere enn 70ºC. Ikke forsøk å åpne eller fjerne deksel selv. For å unngå potensial fare, bruk kun tilhørende batteri og strømforsyning. Bruk fuktig eller anti-statisk klut i stedet for tørr og statisk klut når du rengjør produktet. Ikke rengjør produktet med kjemikalier, da dette vil ødelegge flaten på produktet. Ikke knus eller klem skjerm eller kamera. Hold produktet unna skarpe gjenstander. Skulle det være noen problemer, kontakt teknisk support eller kundeservice. 4. Brennbare og eksplosive områder. På brennbare og eksplosive områder som for eksempel bensinstasjon, skru av enheten. 3

4 5. Medisinsk utstyr Enheten kan forstyrre medisinsk utstyr som Pacemaker og høreapparat. Når du svarer bør du ha enheten på 15 cm avstand fra en evt. pacemaker. Hvis du er redd for eventuelle forstyrreler, skru umiddelbart enheten av og kontakt fabrikken eller kundeservice for pacemakeren. 6. Barns sikkerhet Hold produktet og tilhørende utstyr utenfor rekkevidde for barn. Små deler kan forårsake kvelning eller alvorlige skader. 7. Batteri Batteriet må ikke kastes i vanlig avfall. Sjekk lokalt hvor du kan kaste elektronisk avfall. 8. Bruk av originalt tilbehør Strømforsyning: Koble strømforsyningen i vegguttaket. Forsikre deg at denne ikke er defekt. Dra ut kontakten ved rengjøring av enheten. Strømforsyningen må ikke brukes utendørs eller i fuktige områder. Du må ikke bytte kabler eller plugg. Dra ut laderen etter ladning. Batteri: Første gang du tar i bruk batteriet, anbefaler vi at du lader i minst 12 timer, helst nærmere 24 timer. Lade batteriet under moderat temperatur ( mellom 5ºC til 45ºC ). Koble fra strømforsyningen etter lading. Unngå kortslutning. Kast aldri batteri på åpen ild da dette kan forårsake eksplosjon. 4

5 9. Før bruk Antenne Venstre Opp Frontside Høyre 3,5 inch TFT LCE Funksjon Ned Power indikator Svar Åpne Åpne indikator Mikrofon Høytaler Skjerm Mini USB Skruehull SD-kort AV/PÅ Lithium batteri Brakett Side Høytaler Bakside I standby status: brukes denne knappen for å gå inn i arbeidsstatus. I menystatus: brukes denne knappen for å velge siste meny. I arbeidsstatus: brukes denne knappen for å spille inn en video. I menystatus: brukes knappen for å velge neste meny eller kansellere en alarm. I arbeidsstatus: brukes denne knappen for å ta bilde. I menystatus: brukes denne knappen for å gå ut av meny eller gå tilbake til forrige meny. Brukes for å flytte til høyre. I arbeidsmodus, brukes denne knappen for å bytte IR. I standbystatus: brukes denne knappen for å gå inn i menystatus. I menystatus: brukes denne knappen for å bekrefte. I arbeidsstatus: brukes denne knappen for å ta bilde Bruk denne knappen for å svare oppringingen når den besøkende trykker på ringeknappen eller for å bekrefte. Åpne for den besøkende i arbeidsstatus. Skjermen er i standby-status. 5

6 9.1. AV/PÅ funksjoner a. Trykk på AV/PÅ-knappen når enheten er slått av og hold den inne til skjermen viser OPIZ og du hører et signal. Slipp så knappen. Enheten er nå slått PÅ. b. Trykk på AV/PÅ-knappen når enheten er slått på og hold den inne til skjermen viser Goodby og du hører et signal. Slipp så knappen. Enheten er nå slått AV. c. Når kamera er slått på kan du vite hvilket kamera dette er i forhold til pipesignal. Et pip = kamera nr 1. To pip = kamera nr ID-nummer på skjerm a. Når skjermen blir slått på og skjermbildet viser 1 betyr det at dette er innendørsskjerm nr. 1 b. Når skjermen blir slått på og skjermbildet viser 2 betyr det at dette er innendørsskjerm nr. 2 c. Når skjermen blir slått på og skjermbildet viser 3 betyr det at dette er innendørsskjerm nr Inndørs skjerm i standby: på skjermbildet vil det vises signal, ID, powersymbol, dato, MENU, DEL Rødt lys blinker hver 4 sekund når den er full-ladet. Når det er lite strøm på enheten vil den blinke rødt en gang hvert sekund. Etter dette vil skjermen gå inn i sovemodus der den sparer på strømmen. Hvis det er spilt inn en beskjed på enheten, vil det blinke et blått lys en gang pr. sekund. Den blå blinkingen stanser når beskjeden er spilt av USB-funksjon a. Når enheten er i standby og minnekort er satt inn, vil det vises USB, POWER på skjermbildet. b. Bruk opp/ned-tastene for å velge POWER. NÅ USB kun for lading. Innendørs skjerm fungerer som normalt. c. Når du velger/trykker på USB kan du koble skjermen til en datamaskin. SD-kortet kan nå ikke leses og skjermen fungerer ikke som normalt Skjerm funksjoner Steg en: Under standby status: Hvis kun et utendørs kamera: trykk på -knappen og du vil gå inn i skjermstatus. Blått lys vil nå lyse lenge. Hvis to utendørs kamera: a)trykk på -knappen og du vil gå inn i skjermstatus. b)bruk opp/ned-tastene for å velge kamera-id-nummer, og -knappen for å bekrefte. Blått lys vil nå lyse lenge. Trykk på -knappen for å returnere til standby status. Steg to: Hvis enheten mottar signalet innen fem sekunder og du vil bli koblet til utendørs kamera. Standard er innendørs skjerm med lyd, og utendørs kamera uten lyd. Gå så inn i normal skjermstatus. Hvis den ikke mottar signal innen fem sekunder, vil den gå ut av skjermstatus og skjermen vil automatisk returnere til standby status. 6

7 Steg tre : Under skjermstatus: innendørs skjerm med lyd, og utendørs kamera uten lyd. Trykk på -knappen for å endre enveis eller toveis tale. Du kan endre fra enveis og toveis tale flere ganger. Maks taletid er 90 sekunder. Under talestatus: Trykk på -knappen for å åpne døren. Når døren blir åpnet, vil du kunne se dette på skjermen. Under skjermstatus: Trykk på -knappen for å avslutte og returnere til standby. Etter 90 sekunder er taletiden ute og den returnerer til standby. Steg fire: Under snakkestatus, hvis det er SD-kort: Trykk på -knappen, og bilde vil bli lagret på SD-kortet Trykk på knappen og den vil kjøre video, trykk igjen vil avslutte video. Videoen vil bli lagret på SDkortet Utendørs kamera ringer innendørs skjerm Steg en: Under standby, trykk på CALL -knappen for å gå inn i ringestatus. Kameraet vil ringe. Skjermen vil også ringe med bilder. Steg to: a. Hvis skjermen ikke svarer innen 30 sekunder, vil den avslutte. b. Hvis skjermen mottar signaler fra kamera, vil det røde lyset på skjermen lyse lenge og skjermen vil vise bilder og ringe. Neste oppringing er om 30 sekunder. Steg tre: Ingen svarer den innendørs skjermen innen 5 sekunder: Nå vil den automatisk kjøre videofunksjon ( hvis den er satt opp til å kjøre manuelt ) til opptakstiden er brukt opp. Hvis noen svarer innen 30 sekunder vil den slutte å ringe å gå inn i talestatus. Det røde lyset på skjermen vil være slått AV, og det blå lyset vil være PÅ. Maks taletid er 90 sekunder. Hvis du trykker på knappen, vil skjermen inne være med lyd og utendørs skjerm uten lyd ( enveis tale ). Hvis du trykker på knappen, får både skjerm inne og kamera ute, lyd ( t oveis tale ). Steg fire: Trykk på -knappen for å åpne. Hvis åpningen er vellykket, vil skjermen vise bilde av en åpen lås og gå i standby status. 7

8 Steg fem: Under toveis tale funksjon, trykk på går tilbake i standby status. knappen for å legge på. Du vil høre en di-lyd når enheten Steg seks: Under oppringing: Hvis enheten ikke er satt til automatisk video, trykk på knappen for å ta bilder og lagre disse på SD-kortet. Steg syv: Under oppringing: Hvis enheten ikke er satt til automatisk video, trykk på knappen for å ta video og trykk på knappen for å avslutte video-opptaket og lagre denne på SD-kortet. NB! Hvis noen ringer fra kameraet utendørs mens skjermen er i talestatus, vil samtalen bli brutt, og enheten vil motta oppringingen fra kameraet Innendørs skjerm ringer innendørs skjerm Steg en: a. I standby status, trykk på knappen for å velge skjerm meny. b. Bruk og opp/ned-knappene for å velge skjerm ID-nummer på skjermen du ønsker å ringe til. Trykk på -knappen for å bekrefte. Det røde lyset vil lyse lenge. Steg to: a. Hvis intet signal er mottatt innen 4 sekunder, vil det ikke spilles noen musikk fra hovedkjermen, og etter "di-lyden" vil den gå tilbake til standby status. b. Hvis intet signal er mottatt, vil begge skjermene ringe og rødt lys vil lyse lenge. Steg tre: a. Hvis skjermen som ringes ikke svarer, vil enheten gå tilbake til standby status etter 30 sekunder. b. Hvis skjermen som ringes svarer, vil de to skjermenes ringing opphøre. Rødt lys vil være av, blått lys vil være på og enheten går inn i toveis tale status. Maks taletid er 90 sekunder. Steg fire: Hvis du trykker på -knappen på en av de skjermene som er under tale, så vil begge disse lage en "dilyd" og gå til standby status. NB! Hvis noen ringer fra kameraet utendørs mens skjermen er i talestatus, vil samtalen bli brutt, og enheten vil motta oppringingen fra kameraet. 8

9 10. Meny Meny funksjon 1. Når du trykker på -knappen i standby status, vil hovedmenyen vise Video, Photo, Setting, Code, C all, History, Exit. 2. Bruk opp/ned-tastene for å velge ønsket meny. 3. Undermenyer: a. Video-meny: Play, D elete, Delete All. Velg og trykk på -knappen for å gå inn i ønsket meny. b. Fotomeny: View, Set as background, Delete, Delete All. Velg og trykk på -knappen for å gå inn i ønsket valg. c. Oppsettsmeny: Tone Setup, Brightness, Own ID-number, A utocontrol, Flash Setup, Volume Setup, D ate Setup. Velg og trykk på -knappen for å gå inn i ønsket meny. d. Kodemeny: Go To, Send, Receive, Clear. Velg og trykk på -knappen for å gå inn i ønsket meny. e. Ringehistorikk-meny: Ønsker du å se oppringeopptak, kan du velge Play, NB! Velg EXIT for å returnere til siste meny Meny oppsummering/oversikt Video a. Trykk på -knappen for å gå inn i hovedmeny. b. Bruk opp/ned-tastene for å velge undermeny, og trykk på -knappen for å gå inn i ønsket meny. c. Hvis det ikke er satt inn SD-kort vil skjermen vise No SD-card! og gå tilbake til meny. Hvis SDkortet er satt inn men ingen video er tatt opp, vil skjermen vise No File! og gå tilbake til meny. Hvis SD-kortet er satt inn og en video er tatt opp, gå videre til neste steg. d. Bruk opp/ned-tastene for å velge og trykk på -knappen for å gå inn i videofunksjonsmeny. e. Bruk opp/ned-tastene for å velge Play, Delete eller Delete All. Trykk på -knappen for å gå inn. Når du spiller av video, trykk -knappen for pause eller fortsette. Trykk på - knappen eller -knappen for å gå ut. Når du er ferdig med funksjonen, trykk på -knappen ellers vil enheten automatisk gå tilbake til videofunksjonsmeny. f. Trykk på -knappen gjentatte ganger for å nivåvis gå ut eller tilbake til standby status. 9

10 Foto a. Trykk på -knappen for å gå inn i hovedmeny. b. Bruk opp/ned-tastene for å velge fotomeny, og trykk på -knappen for å bekrefte. c. Hvis det ikke er satt inn SD-kort vil skjermen vise No SD-card! og gå tilbake til meny. Hvis SDkortet er satt inn men ingen bilder er tatt, vil skjermen vise No File! og gå tilbake til meny. Hvis SD-kortet er satt inn og et bilde er tatt, gå videre til neste steg. d. Bruk opp/ned-tastene for å velge Photo og trykk på -knappen for å gå inn i fotofunksjonsmeny. e. Bruk opp/ned-tastene for å velge Play, Set As Background, Delete eller Delete All. Trykk på -knappen for å gå inn. Når du ser på bilder, trykk -knappen for å se på forrige foto og knappen for å se neste foto eller trykk på -knappen for å gå ut. f. Når du er ferdig med funksjonen, trykk på -knappen for å gå ut Ringehistorikk b. Bruk opp/ned-tastene for å velge fra ringehistorikk og trykk på -knappen for videomeny. c. Bruk opp/ned-tastene for å velge videolinje for operasjon og trykk på -knappen for samtale i bruk-meny d. Bruk opp/ned-tastene for å velge funksjonene Play eller Delete og trykk på -knappen for å bekrefte funksjon. Når du velger Play og det ikke er satt inn noe SD-kort, vil skjermen vise N o Video File! og returnere tilbake til oppringing i funksjonsmenyen. Når du spiller av, trykk på -knappen for pause eller for å fortsette å spille av. Funksjonen avsluttes automatisk, eller trykk på -knappen for å returnere til video funksjonsmeny. e. Trykk på -knappen gjentatte ganger for å nivåvis gå ut eller til standby status Kode ( 1 ) Brukerkode: For nærmere detaljer se brukerkode-funksjoner i Operasjonsinstruksjoner. ( 2 ) Kodefunksjon: I standby status: b. Bruk opp/ned-tastene og velg Code og trykk på -knappen for passord-meny. c. Bruk opp/ned-tastene og velg Clear, og trykk på -knappen for slette kode-meny. d. Bruk opp/ned-tstene og velg Clear Line og trykk på -knappen som bekrefter at koden er vellykket slettet. Enheten returnerer så automatisk til passordmeny. e. Trykk på -knappen gjentatte ganger for å nivåvis gå ut eller til standby status. 10

11 Innstillinger Tone setup: b. Bruk opp/ned-tastene og velg Settings og trykk på -knappen for innstillingsmeny. c. Bruk opp/ned-tastene og velg Tone Set Up, og trykk på -knappen for Music Selection Menu ( musikkvalg meny). d. Bruk opp/ned-tstene og velg Set List ( lag musikkliste, totalt 12 sanger ) og trykk på -knappen for å høre på musikklisten. e. Trykk på -knappen eller trykk på -knappen for å bekrefte at valgt musikk skal brukes som ringetone. 12 musikkvalg. Velg mellom følgende musikk: Love Romance, Beauty and the Beast, M emory, Titanic, L ove Music Box, Close to you, Green Sleeves, W isper in Utum, To Alice, Rhythm of the Rain, Blue Love, og R omeo and Juliet Skarphet b. Bruk opp/ned-tastene for å velge Settings og trykk på -knappen. c. Bruk opp/ned-tastene for å velge Brightness trykk på -knappen. d. Bruk opp/ned-tastene for å velge nivå av skarphet, totalt 5 nivåer, og trykk på -knappen for å bekrefte hvilket nivå skarphet og gå deretter tilbake til innstillingsmeny e. Gå tilbake ved å trykke på -knappen flere ganger for å gradvis gå tilbake til standby meny. NB! Juster til maksimun nivå av skarphet og trykk så på knappen er ugyldig. Juster til minimun nivå av skarphet og trykk så på knappen er ugyldig Eget ID-nummer: b. Bruk opp/ned-tastene for å velge Settings og trykk på -knappen. c. Bruk opp/ned-tastene for å velge Own ID Number trykk på -knappen. d. Bruk opp/ned-tastene for å velge Set Up the ID-Number og trykk på -knappen for å bekrefte og returner til ID-settings meny. 11

12 Auto control: b. Bruk opp/ned-tastene og velg Settings og trykk på -knappen for innstillingsmeny. c. Bruk opp/ned-tastene og velg Autocontrol, og trykk på -knappen for Video Settings Meny. d. Bruk opp/ned-tastene og for å velge Manuell video eller Auto Video og trykk på Menu knappen for å bekrefte og returnere tilbake til V ideo Settings menu. Standard er Auto video ( med SD-kort). e. Bruk -knappen for å gradvis gå tilbake til standby Flash setup: b. Bruk opp/ned-tastene og velg Settings og trykk på -knappen for innstillingsmeny. c. Bruk opp/ned-tastene og velg Autocontrol, og trykk på -knappen for Standby time settings meny. d. Bruk opp/ned-tastene og for å endre standard tid ( sekunder ). Trykk på -knappen for å bekrefte og for å returnere tilbake til standby time settings meny. e. Bruk -knappen for å gradvis gå tilbake til standby Volum setup: b. Bruk opp/ned-tastene og velg Settings og trykk på -knappen for innstillingsmeny. c. Bruk opp/ned-tastene og velg Volume Setup, og trykk på -knappen for samtale volum innstillinger meny. d. Bruk opp/ned-tastene og for å endre volum nivå ( totalt 8 nivåer ). Trykk på -knappen for å bekrefte og for å returnere tilbake til samtale volum innstillinger meny. e. Bruk -knappen for å gradvis gå tilbake til standby Dato og tid setup: b. Bruk opp/ned-tastene og velg Settings og trykk på -knappen for innstillingsmeny. c. Bruk opp/ned-tastene og velg Date Setup, og trykk på - knappen for dato og tid innstilling meny. d. Bruk -tasten og velg dato eller tid, og opp/ned-knappene for å sette dato eller tid og - knappen for å bekrefte og returnere tilbake til dato og tid innstillingsmenyen. e. Bruk -knappen for å gradvis gå tilbake til standby. 12

13 Endre passord: b. Bruk opp/ned-tastene og velg Settings og trykk på -knappen for innstillingsmeny. c. Bruk opp/ned-tastene og velg Security Password, og trykk på - knappen for å gå inn i endre passord-menyen. Tast inn gammelt passord som er 0001, og legg inn nytt passord. d. Velg et nummer ved å trykke på -tasten og juster størrelen ved å trykke på opp/ned-tastene e. Bruk -knappen for å bekrefte og gradvis gå tilbake til standby. Tips: Ta godt vare på passordet. Hvis du glemmer passordet må enheten returneres til fabrikken Kodefunksjon: Koden er allerede satt så vær vennlig å ikke endre denne før spesielle behov. 13

14 11. Innstallasjonsbeskrivelse 1. Åpne batteridekselet og sett inn batteriet. Sett så dekselet på igjen. 2. Bruk USB for å lade når enheten har lite strøm. 3. Utendørs kamera er koblet til E-lock og power instruksjon. a ) Diagram 14

15 b ) Installasjon 12. Feildiagnoser Får ikke ringt: a. Innendørs skjerm på. b. Utendørs kamera er veldig langt fra innendørs skjerm. c. Det er feil på forbindelsen mellom kamera og skjerm. Dårlig forbindelse: a. Det er støy høyere enn 50 db. b. Utendørs kamera er veldig langt fra innendørs skjerm. Lavt volum under samtale: a. Beskyttende materiale som ikke er oppdaget. b. Volum er justert for lavt. Slå av alarm fra kamera og skjerm: 1. Fest skruene på veggen. På dette tidspunkt har du fremdeles alarm. 2. Trykk på åpne-knappen for å slå av alarm. 15

16 13. Vedlegg Teknisk data Utendørs kamera Innendørs skjerm Tilbehør 16

17 14. I pakken 15. Kunngjøring over farlige elementer 17

Holars GSM Easy Call 263

Holars GSM Easy Call 263 Holars GSM Easy Call 263 Brukermanual Holars GSM Easy Call 263. Vare nr. 07.208. Korr: aug. 2012 Holars AS, Botshaugtangen Industriområde, 2080 Eidsvoll. Tlf. 6396 1700 www.holars.no INNHOLD INNHOLD VIKTIGE

Detaljer

VIKTIG. For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk.

VIKTIG. For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk. R Bruker manual VIKTIG For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk. Dette produktet er produsert og godkjent i henhold til EN 60950-1,

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K TM NO Instruksjonshåndbok PSP-1004 K ADVARSLER For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5 2011 MMS kamera SG660M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 18.08.2011 1 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4 1.1 - Generell beskrivelse... 4 1.2 - Advarsler... 5 1.3

Detaljer

KX-TGP600 KX-TPA60 KX-TPA65

KX-TGP600 KX-TPA60 KX-TPA65 Driftsinstruksjoner Modellnr. Trådløs SIP telefon KX-TGP600 Trådløst SIP håndsett Modellnr. KX-TPA60 Trådløst SIP bordapparat Modellnr. KX-TPA65 KX-TGP600 KX-TPA60 KX-TPA65 Takk for at du kjøpte dette

Detaljer

JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W

JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W 1.2. utgave 2 Innhold Om høyttaleren 3 Om Qi 3 Om Bluetooth-tilkobling 4 Knapper og deler 5 Slå høyttaleren på 6 Koble høyttaleren sammen med

Detaljer

HD Kamera Quick start guide

HD Kamera Quick start guide HD Kamera Quick start guide 1. Introduksjon Takk for at du har kjøpt Veho Muvi HD Kamera. Det er lite, kompakt og enkelt i bruk slik at du kan gjøre opptak og ta bilder når som helst og hvor som helst

Detaljer

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target.

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target. 7 bærbar DVD-spiller Bruksanvisning Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner For informasjon og support kontakt www.target.no Sikkerhetsinformasjon, Apparatet er Klasse 1 laserprodukt. Bruk av kontroller,

Detaljer

BRUKSANVISNING LTL-ACORN 6210MM

BRUKSANVISNING LTL-ACORN 6210MM BRUKSANVISNING LTL-ACORN 6210MM 1 Innhold i pakken - Digitalt kamera - TV AV IN kabel - USB kabel - Feste stropp - Ekstern strøm kabel - CD - Garantikort Generelt Vi gratulerer med ditt nye LTL-Acorn 6210MM

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 130

Brukerhåndbok Nokia 130 Brukerhåndbok Nokia 130 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 130 Innhold For din egen sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kortet, minnekortet og batteriet 4 Lade batteriet 6 Låse eller

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 225

Brukerhåndbok Nokia 225 Brukerhåndbok Nokia 225 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 225 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kort, batteri og minnekort 4 Lade batteriet 6 Låse eller låse opp tastene

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG L700I http://no.yourpdfguides.com/dref/2593141

Din bruksanvisning SAMSUNG L700I http://no.yourpdfguides.com/dref/2593141 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART 435 http://no.yourpdfguides.com/dref/918395

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART 435 http://no.yourpdfguides.com/dref/918395 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888

Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888 Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888 ADVARSEL For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år og oppover.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 9205807 2. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-72W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

Versjon: R00 (2007/5)

Versjon: R00 (2007/5) Brukerveiledning Versjon: R00 (2007/5) Varemerker Alle andre merker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende deres restrykktive firmaer. Merk Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK Eco eye Elite og Mini Takk for at du valgte å kjøpe et trådløst wattmeter fra Eco Eye. Vi håper du blir fornøyd og at produktet vil hjelpe deg med å begrense bruken av elektrisitet

Detaljer

TV fra Telenor Brukerveiledning. Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1

TV fra Telenor Brukerveiledning. Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1 TV fra Telenor Brukerveiledning Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1 2 TV fra Telenor Brukerveiledning Innhold i esken Telenor TV-opptaker 5 7 Forside 1. USB (Ikke i bruk) 2. Åpning for programkort

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 2012 MMS kamera SG550-8M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 27.02.2012 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 1.1 - Generell beskrivelse av kameraet... 4 1.2 - Fjernkontrollen...

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs telefon. Modell: e800. Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608. Ver. 001-200609

BRUKSANVISNING. Trådløs telefon. Modell: e800. Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608. Ver. 001-200609 BRUKSANVISNING Trådløs telefon Modell: e800 Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608 Ver. 001-200609 Binatone e800 System Trådløs telefon med nummerviser. Denne telefonen er ikke beregnet til å ringe nødsamtaler

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 2013 MMS kamera MG882K-8M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 05.12.2013 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 1.1 - Generell beskrivelse av kameraet... 4 1.2 - Kameraets

Detaljer

PRIMO 305 Brukerhåndbok

PRIMO 305 Brukerhåndbok PRIMO 305 Brukerhåndbok U2 1. Høyttaler Telefon med mobiltelefonen på øret. 2. Navigasjonsknapper For navigasjon i menyer og tekstinnmating. I tillegg til standard hurtigtilgang (se også side 58): Opp

Detaljer

Installasjonsveiledning Bruksanvisning

Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Kjære kunde, Ved hjelp av den etterfølgende installasjonsveiledningen kan du ta faksmaskinen både hurtig og enkelt i bruk; nærmere forklaringer

Detaljer

GSM Skrivebordstelefon

GSM Skrivebordstelefon GSM Skrivebordstelefon SIKKERHETSINSTRUKSER Les disse retningslinjene. Å ikke følge disse kan være farlig og/eller ulovelig. Du er eneansvarlig for hvordan telefonen brukes og mulige konsekvenser ved bruken

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia C2-05

Brukerhåndbok for Nokia C2-05 Brukerhåndbok for Nokia C2-05 1.4. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn et SIM-kort og batteri 6 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Slå telefonen på eller

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer