Brukermanual Opiz trådløs dørtelefon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukermanual Opiz trådløs dørtelefon"

Transkript

1 Brukermanual Opiz trådløs dørtelefon

2 Innholdsfortegnelse: Side: 1. Viktig 3 2. Instruksjoner for bruk 3 3. Bruk av dørtelefon, strømforsyning og annet tilbehør 3 4. Brennbare og eksplosive områder 3 5. Medisinsk utstyr 4 6. Barns sikkerhet 4 7. Batteri 4 8. Bruk av originalt tilbehør 4 9. Før bruk AV/PÅ-funksjoner ID-nummer på skjerm Innendørs skjerm i standby USB-funkjon Skjermfunksjoner Utendørs kamera ringer innendørs skjerm Innendørs skjerm ringer innendørs skjerm Meny Menyfunksjon Meny oppsummering/oversikt Video Foto Ringehistorikk Kode Innstillinger Tone setup Skarphet Eget ID-nummer Autokontroll Flash setup Volum setup Dato og tid setup Endre passord Kodefunksjon Innstallasjonsbeskrivelse Feildiagnoser Vedlegg, teknisk data Utendørs kamera Innendørs skjerm Tilbehør I pakken Kunngjøring over farlige elementer 17 2

3 1. Viktig 1. Denne manualen er en guide for bruk og installasjon av trådløs dørtelefon. 2. Vårt firma har rett til å endre produktet eller systemet uten nærmere varsel. 3. Hvis det er forskjell på beskrivelse og produkt, ta utgangspunkt i produktet. 4. Følg riktig prosedyre for å skru enheten av. Ikke ta ut batteri når enheten er på eller den blir ladet, dette for å unngå tap av digital informasjon. 5. Sett SD-kortet inn riktig vei og unngå å bøye eller brekke kortet. 6. Besøk for detaljer. 7. Produktet er patentert og registrert varemerke. 2. Instruksjoner for bruk Vennligst les brukermanualen nøye før du bruker produktet og følg instruksjonene nøye ved bruk. 3. Bruk av dørtelefon, strømforsyning og annet tilbehør. Skru av enheten der bruk av trådløs dørtelefon er forbudt, slik som sykehus, flyplasser og bensinstasjoner. Hold enheten og utstyret utenfor barns rekkevidde. Hold enheten og utstyret borte fra væske. Ikke plasser produktet på steder det er luftvått eller høy luftfuktighet. Hold enheten og utstyret borte fra brann, også sigaretter. Ikke mal eller lakker produktet. Ikke mist, kast eller bøy produktet. Ikke plasser produktet sammen med magnetiske ting slik som magnetdisker, kreditkort og reisekort, da det kan påvirke informasjonen som er lagret på kortene. Ikke plasser produktet på steder der temperaturen er høyere enn 70ºC. Ikke forsøk å åpne eller fjerne deksel selv. For å unngå potensial fare, bruk kun tilhørende batteri og strømforsyning. Bruk fuktig eller anti-statisk klut i stedet for tørr og statisk klut når du rengjør produktet. Ikke rengjør produktet med kjemikalier, da dette vil ødelegge flaten på produktet. Ikke knus eller klem skjerm eller kamera. Hold produktet unna skarpe gjenstander. Skulle det være noen problemer, kontakt teknisk support eller kundeservice. 4. Brennbare og eksplosive områder. På brennbare og eksplosive områder som for eksempel bensinstasjon, skru av enheten. 3

4 5. Medisinsk utstyr Enheten kan forstyrre medisinsk utstyr som Pacemaker og høreapparat. Når du svarer bør du ha enheten på 15 cm avstand fra en evt. pacemaker. Hvis du er redd for eventuelle forstyrreler, skru umiddelbart enheten av og kontakt fabrikken eller kundeservice for pacemakeren. 6. Barns sikkerhet Hold produktet og tilhørende utstyr utenfor rekkevidde for barn. Små deler kan forårsake kvelning eller alvorlige skader. 7. Batteri Batteriet må ikke kastes i vanlig avfall. Sjekk lokalt hvor du kan kaste elektronisk avfall. 8. Bruk av originalt tilbehør Strømforsyning: Koble strømforsyningen i vegguttaket. Forsikre deg at denne ikke er defekt. Dra ut kontakten ved rengjøring av enheten. Strømforsyningen må ikke brukes utendørs eller i fuktige områder. Du må ikke bytte kabler eller plugg. Dra ut laderen etter ladning. Batteri: Første gang du tar i bruk batteriet, anbefaler vi at du lader i minst 12 timer, helst nærmere 24 timer. Lade batteriet under moderat temperatur ( mellom 5ºC til 45ºC ). Koble fra strømforsyningen etter lading. Unngå kortslutning. Kast aldri batteri på åpen ild da dette kan forårsake eksplosjon. 4

5 9. Før bruk Antenne Venstre Opp Frontside Høyre 3,5 inch TFT LCE Funksjon Ned Power indikator Svar Åpne Åpne indikator Mikrofon Høytaler Skjerm Mini USB Skruehull SD-kort AV/PÅ Lithium batteri Brakett Side Høytaler Bakside I standby status: brukes denne knappen for å gå inn i arbeidsstatus. I menystatus: brukes denne knappen for å velge siste meny. I arbeidsstatus: brukes denne knappen for å spille inn en video. I menystatus: brukes knappen for å velge neste meny eller kansellere en alarm. I arbeidsstatus: brukes denne knappen for å ta bilde. I menystatus: brukes denne knappen for å gå ut av meny eller gå tilbake til forrige meny. Brukes for å flytte til høyre. I arbeidsmodus, brukes denne knappen for å bytte IR. I standbystatus: brukes denne knappen for å gå inn i menystatus. I menystatus: brukes denne knappen for å bekrefte. I arbeidsstatus: brukes denne knappen for å ta bilde Bruk denne knappen for å svare oppringingen når den besøkende trykker på ringeknappen eller for å bekrefte. Åpne for den besøkende i arbeidsstatus. Skjermen er i standby-status. 5

6 9.1. AV/PÅ funksjoner a. Trykk på AV/PÅ-knappen når enheten er slått av og hold den inne til skjermen viser OPIZ og du hører et signal. Slipp så knappen. Enheten er nå slått PÅ. b. Trykk på AV/PÅ-knappen når enheten er slått på og hold den inne til skjermen viser Goodby og du hører et signal. Slipp så knappen. Enheten er nå slått AV. c. Når kamera er slått på kan du vite hvilket kamera dette er i forhold til pipesignal. Et pip = kamera nr 1. To pip = kamera nr ID-nummer på skjerm a. Når skjermen blir slått på og skjermbildet viser 1 betyr det at dette er innendørsskjerm nr. 1 b. Når skjermen blir slått på og skjermbildet viser 2 betyr det at dette er innendørsskjerm nr. 2 c. Når skjermen blir slått på og skjermbildet viser 3 betyr det at dette er innendørsskjerm nr Inndørs skjerm i standby: på skjermbildet vil det vises signal, ID, powersymbol, dato, MENU, DEL Rødt lys blinker hver 4 sekund når den er full-ladet. Når det er lite strøm på enheten vil den blinke rødt en gang hvert sekund. Etter dette vil skjermen gå inn i sovemodus der den sparer på strømmen. Hvis det er spilt inn en beskjed på enheten, vil det blinke et blått lys en gang pr. sekund. Den blå blinkingen stanser når beskjeden er spilt av USB-funksjon a. Når enheten er i standby og minnekort er satt inn, vil det vises USB, POWER på skjermbildet. b. Bruk opp/ned-tastene for å velge POWER. NÅ USB kun for lading. Innendørs skjerm fungerer som normalt. c. Når du velger/trykker på USB kan du koble skjermen til en datamaskin. SD-kortet kan nå ikke leses og skjermen fungerer ikke som normalt Skjerm funksjoner Steg en: Under standby status: Hvis kun et utendørs kamera: trykk på -knappen og du vil gå inn i skjermstatus. Blått lys vil nå lyse lenge. Hvis to utendørs kamera: a)trykk på -knappen og du vil gå inn i skjermstatus. b)bruk opp/ned-tastene for å velge kamera-id-nummer, og -knappen for å bekrefte. Blått lys vil nå lyse lenge. Trykk på -knappen for å returnere til standby status. Steg to: Hvis enheten mottar signalet innen fem sekunder og du vil bli koblet til utendørs kamera. Standard er innendørs skjerm med lyd, og utendørs kamera uten lyd. Gå så inn i normal skjermstatus. Hvis den ikke mottar signal innen fem sekunder, vil den gå ut av skjermstatus og skjermen vil automatisk returnere til standby status. 6

7 Steg tre : Under skjermstatus: innendørs skjerm med lyd, og utendørs kamera uten lyd. Trykk på -knappen for å endre enveis eller toveis tale. Du kan endre fra enveis og toveis tale flere ganger. Maks taletid er 90 sekunder. Under talestatus: Trykk på -knappen for å åpne døren. Når døren blir åpnet, vil du kunne se dette på skjermen. Under skjermstatus: Trykk på -knappen for å avslutte og returnere til standby. Etter 90 sekunder er taletiden ute og den returnerer til standby. Steg fire: Under snakkestatus, hvis det er SD-kort: Trykk på -knappen, og bilde vil bli lagret på SD-kortet Trykk på knappen og den vil kjøre video, trykk igjen vil avslutte video. Videoen vil bli lagret på SDkortet Utendørs kamera ringer innendørs skjerm Steg en: Under standby, trykk på CALL -knappen for å gå inn i ringestatus. Kameraet vil ringe. Skjermen vil også ringe med bilder. Steg to: a. Hvis skjermen ikke svarer innen 30 sekunder, vil den avslutte. b. Hvis skjermen mottar signaler fra kamera, vil det røde lyset på skjermen lyse lenge og skjermen vil vise bilder og ringe. Neste oppringing er om 30 sekunder. Steg tre: Ingen svarer den innendørs skjermen innen 5 sekunder: Nå vil den automatisk kjøre videofunksjon ( hvis den er satt opp til å kjøre manuelt ) til opptakstiden er brukt opp. Hvis noen svarer innen 30 sekunder vil den slutte å ringe å gå inn i talestatus. Det røde lyset på skjermen vil være slått AV, og det blå lyset vil være PÅ. Maks taletid er 90 sekunder. Hvis du trykker på knappen, vil skjermen inne være med lyd og utendørs skjerm uten lyd ( enveis tale ). Hvis du trykker på knappen, får både skjerm inne og kamera ute, lyd ( t oveis tale ). Steg fire: Trykk på -knappen for å åpne. Hvis åpningen er vellykket, vil skjermen vise bilde av en åpen lås og gå i standby status. 7

8 Steg fem: Under toveis tale funksjon, trykk på går tilbake i standby status. knappen for å legge på. Du vil høre en di-lyd når enheten Steg seks: Under oppringing: Hvis enheten ikke er satt til automatisk video, trykk på knappen for å ta bilder og lagre disse på SD-kortet. Steg syv: Under oppringing: Hvis enheten ikke er satt til automatisk video, trykk på knappen for å ta video og trykk på knappen for å avslutte video-opptaket og lagre denne på SD-kortet. NB! Hvis noen ringer fra kameraet utendørs mens skjermen er i talestatus, vil samtalen bli brutt, og enheten vil motta oppringingen fra kameraet Innendørs skjerm ringer innendørs skjerm Steg en: a. I standby status, trykk på knappen for å velge skjerm meny. b. Bruk og opp/ned-knappene for å velge skjerm ID-nummer på skjermen du ønsker å ringe til. Trykk på -knappen for å bekrefte. Det røde lyset vil lyse lenge. Steg to: a. Hvis intet signal er mottatt innen 4 sekunder, vil det ikke spilles noen musikk fra hovedkjermen, og etter "di-lyden" vil den gå tilbake til standby status. b. Hvis intet signal er mottatt, vil begge skjermene ringe og rødt lys vil lyse lenge. Steg tre: a. Hvis skjermen som ringes ikke svarer, vil enheten gå tilbake til standby status etter 30 sekunder. b. Hvis skjermen som ringes svarer, vil de to skjermenes ringing opphøre. Rødt lys vil være av, blått lys vil være på og enheten går inn i toveis tale status. Maks taletid er 90 sekunder. Steg fire: Hvis du trykker på -knappen på en av de skjermene som er under tale, så vil begge disse lage en "dilyd" og gå til standby status. NB! Hvis noen ringer fra kameraet utendørs mens skjermen er i talestatus, vil samtalen bli brutt, og enheten vil motta oppringingen fra kameraet. 8

9 10. Meny Meny funksjon 1. Når du trykker på -knappen i standby status, vil hovedmenyen vise Video, Photo, Setting, Code, C all, History, Exit. 2. Bruk opp/ned-tastene for å velge ønsket meny. 3. Undermenyer: a. Video-meny: Play, D elete, Delete All. Velg og trykk på -knappen for å gå inn i ønsket meny. b. Fotomeny: View, Set as background, Delete, Delete All. Velg og trykk på -knappen for å gå inn i ønsket valg. c. Oppsettsmeny: Tone Setup, Brightness, Own ID-number, A utocontrol, Flash Setup, Volume Setup, D ate Setup. Velg og trykk på -knappen for å gå inn i ønsket meny. d. Kodemeny: Go To, Send, Receive, Clear. Velg og trykk på -knappen for å gå inn i ønsket meny. e. Ringehistorikk-meny: Ønsker du å se oppringeopptak, kan du velge Play, NB! Velg EXIT for å returnere til siste meny Meny oppsummering/oversikt Video a. Trykk på -knappen for å gå inn i hovedmeny. b. Bruk opp/ned-tastene for å velge undermeny, og trykk på -knappen for å gå inn i ønsket meny. c. Hvis det ikke er satt inn SD-kort vil skjermen vise No SD-card! og gå tilbake til meny. Hvis SDkortet er satt inn men ingen video er tatt opp, vil skjermen vise No File! og gå tilbake til meny. Hvis SD-kortet er satt inn og en video er tatt opp, gå videre til neste steg. d. Bruk opp/ned-tastene for å velge og trykk på -knappen for å gå inn i videofunksjonsmeny. e. Bruk opp/ned-tastene for å velge Play, Delete eller Delete All. Trykk på -knappen for å gå inn. Når du spiller av video, trykk -knappen for pause eller fortsette. Trykk på - knappen eller -knappen for å gå ut. Når du er ferdig med funksjonen, trykk på -knappen ellers vil enheten automatisk gå tilbake til videofunksjonsmeny. f. Trykk på -knappen gjentatte ganger for å nivåvis gå ut eller tilbake til standby status. 9

10 Foto a. Trykk på -knappen for å gå inn i hovedmeny. b. Bruk opp/ned-tastene for å velge fotomeny, og trykk på -knappen for å bekrefte. c. Hvis det ikke er satt inn SD-kort vil skjermen vise No SD-card! og gå tilbake til meny. Hvis SDkortet er satt inn men ingen bilder er tatt, vil skjermen vise No File! og gå tilbake til meny. Hvis SD-kortet er satt inn og et bilde er tatt, gå videre til neste steg. d. Bruk opp/ned-tastene for å velge Photo og trykk på -knappen for å gå inn i fotofunksjonsmeny. e. Bruk opp/ned-tastene for å velge Play, Set As Background, Delete eller Delete All. Trykk på -knappen for å gå inn. Når du ser på bilder, trykk -knappen for å se på forrige foto og knappen for å se neste foto eller trykk på -knappen for å gå ut. f. Når du er ferdig med funksjonen, trykk på -knappen for å gå ut Ringehistorikk b. Bruk opp/ned-tastene for å velge fra ringehistorikk og trykk på -knappen for videomeny. c. Bruk opp/ned-tastene for å velge videolinje for operasjon og trykk på -knappen for samtale i bruk-meny d. Bruk opp/ned-tastene for å velge funksjonene Play eller Delete og trykk på -knappen for å bekrefte funksjon. Når du velger Play og det ikke er satt inn noe SD-kort, vil skjermen vise N o Video File! og returnere tilbake til oppringing i funksjonsmenyen. Når du spiller av, trykk på -knappen for pause eller for å fortsette å spille av. Funksjonen avsluttes automatisk, eller trykk på -knappen for å returnere til video funksjonsmeny. e. Trykk på -knappen gjentatte ganger for å nivåvis gå ut eller til standby status Kode ( 1 ) Brukerkode: For nærmere detaljer se brukerkode-funksjoner i Operasjonsinstruksjoner. ( 2 ) Kodefunksjon: I standby status: b. Bruk opp/ned-tastene og velg Code og trykk på -knappen for passord-meny. c. Bruk opp/ned-tastene og velg Clear, og trykk på -knappen for slette kode-meny. d. Bruk opp/ned-tstene og velg Clear Line og trykk på -knappen som bekrefter at koden er vellykket slettet. Enheten returnerer så automatisk til passordmeny. e. Trykk på -knappen gjentatte ganger for å nivåvis gå ut eller til standby status. 10

11 Innstillinger Tone setup: b. Bruk opp/ned-tastene og velg Settings og trykk på -knappen for innstillingsmeny. c. Bruk opp/ned-tastene og velg Tone Set Up, og trykk på -knappen for Music Selection Menu ( musikkvalg meny). d. Bruk opp/ned-tstene og velg Set List ( lag musikkliste, totalt 12 sanger ) og trykk på -knappen for å høre på musikklisten. e. Trykk på -knappen eller trykk på -knappen for å bekrefte at valgt musikk skal brukes som ringetone. 12 musikkvalg. Velg mellom følgende musikk: Love Romance, Beauty and the Beast, M emory, Titanic, L ove Music Box, Close to you, Green Sleeves, W isper in Utum, To Alice, Rhythm of the Rain, Blue Love, og R omeo and Juliet Skarphet b. Bruk opp/ned-tastene for å velge Settings og trykk på -knappen. c. Bruk opp/ned-tastene for å velge Brightness trykk på -knappen. d. Bruk opp/ned-tastene for å velge nivå av skarphet, totalt 5 nivåer, og trykk på -knappen for å bekrefte hvilket nivå skarphet og gå deretter tilbake til innstillingsmeny e. Gå tilbake ved å trykke på -knappen flere ganger for å gradvis gå tilbake til standby meny. NB! Juster til maksimun nivå av skarphet og trykk så på knappen er ugyldig. Juster til minimun nivå av skarphet og trykk så på knappen er ugyldig Eget ID-nummer: b. Bruk opp/ned-tastene for å velge Settings og trykk på -knappen. c. Bruk opp/ned-tastene for å velge Own ID Number trykk på -knappen. d. Bruk opp/ned-tastene for å velge Set Up the ID-Number og trykk på -knappen for å bekrefte og returner til ID-settings meny. 11

12 Auto control: b. Bruk opp/ned-tastene og velg Settings og trykk på -knappen for innstillingsmeny. c. Bruk opp/ned-tastene og velg Autocontrol, og trykk på -knappen for Video Settings Meny. d. Bruk opp/ned-tastene og for å velge Manuell video eller Auto Video og trykk på Menu knappen for å bekrefte og returnere tilbake til V ideo Settings menu. Standard er Auto video ( med SD-kort). e. Bruk -knappen for å gradvis gå tilbake til standby Flash setup: b. Bruk opp/ned-tastene og velg Settings og trykk på -knappen for innstillingsmeny. c. Bruk opp/ned-tastene og velg Autocontrol, og trykk på -knappen for Standby time settings meny. d. Bruk opp/ned-tastene og for å endre standard tid ( sekunder ). Trykk på -knappen for å bekrefte og for å returnere tilbake til standby time settings meny. e. Bruk -knappen for å gradvis gå tilbake til standby Volum setup: b. Bruk opp/ned-tastene og velg Settings og trykk på -knappen for innstillingsmeny. c. Bruk opp/ned-tastene og velg Volume Setup, og trykk på -knappen for samtale volum innstillinger meny. d. Bruk opp/ned-tastene og for å endre volum nivå ( totalt 8 nivåer ). Trykk på -knappen for å bekrefte og for å returnere tilbake til samtale volum innstillinger meny. e. Bruk -knappen for å gradvis gå tilbake til standby Dato og tid setup: b. Bruk opp/ned-tastene og velg Settings og trykk på -knappen for innstillingsmeny. c. Bruk opp/ned-tastene og velg Date Setup, og trykk på - knappen for dato og tid innstilling meny. d. Bruk -tasten og velg dato eller tid, og opp/ned-knappene for å sette dato eller tid og - knappen for å bekrefte og returnere tilbake til dato og tid innstillingsmenyen. e. Bruk -knappen for å gradvis gå tilbake til standby. 12

13 Endre passord: b. Bruk opp/ned-tastene og velg Settings og trykk på -knappen for innstillingsmeny. c. Bruk opp/ned-tastene og velg Security Password, og trykk på - knappen for å gå inn i endre passord-menyen. Tast inn gammelt passord som er 0001, og legg inn nytt passord. d. Velg et nummer ved å trykke på -tasten og juster størrelen ved å trykke på opp/ned-tastene e. Bruk -knappen for å bekrefte og gradvis gå tilbake til standby. Tips: Ta godt vare på passordet. Hvis du glemmer passordet må enheten returneres til fabrikken Kodefunksjon: Koden er allerede satt så vær vennlig å ikke endre denne før spesielle behov. 13

14 11. Innstallasjonsbeskrivelse 1. Åpne batteridekselet og sett inn batteriet. Sett så dekselet på igjen. 2. Bruk USB for å lade når enheten har lite strøm. 3. Utendørs kamera er koblet til E-lock og power instruksjon. a ) Diagram 14

15 b ) Installasjon 12. Feildiagnoser Får ikke ringt: a. Innendørs skjerm på. b. Utendørs kamera er veldig langt fra innendørs skjerm. c. Det er feil på forbindelsen mellom kamera og skjerm. Dårlig forbindelse: a. Det er støy høyere enn 50 db. b. Utendørs kamera er veldig langt fra innendørs skjerm. Lavt volum under samtale: a. Beskyttende materiale som ikke er oppdaget. b. Volum er justert for lavt. Slå av alarm fra kamera og skjerm: 1. Fest skruene på veggen. På dette tidspunkt har du fremdeles alarm. 2. Trykk på åpne-knappen for å slå av alarm. 15

16 13. Vedlegg Teknisk data Utendørs kamera Innendørs skjerm Tilbehør 16

17 14. I pakken 15. Kunngjøring over farlige elementer 17

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Trådløs video porttelefon Brukermanual

Trådløs video porttelefon Brukermanual Trådløs video porttelefon Brukermanual Takk for at du kjøpte vårt trådløse video porttelefon-system. Før installasjon, vær vennlig å lese brukermanualen og følg alle retningslinjer om bruk og installasjon..

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning Innhold Oversikt 3 Innholdet i esken 4 Innholdet i esken... 4 Komme i gang 6 Montere TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Starte TomTom Hands-Free Car Kit for

Detaljer

INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende figur. Fest braketten til innfellingsboksen.

INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende figur. Fest braketten til innfellingsboksen. Aiko videodørtelefon 1716/1 og 1716/2 er laget for å benyttes i 2 Voice systemet til Urmet. KOMPONENTBESKRIVELSE OG KARAKTERISTIKKER INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Manual Holars GSM Easy Call 3

Manual Holars GSM Easy Call 3 Manual Holars GSM Easy Call 3 Brukermanual Holars GSM Easy Call 3. Vare nr. 07.217. Korr: aug. 2012 Holars AS, Botshaugtangen Industriområde, 2080 Eidsvoll. Tlf. 6396 1700 www.holars.no INNHOLD INNHOLD

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Brukerveiledning. SuperTalker. Varenr. 107 000

Brukerveiledning. SuperTalker. Varenr. 107 000 Brukerveiledning SuperTalker Varenr. 107 000 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 SuperTalkers funksjoner:... 3 Skisse av SuperTalker... 4 Batteri / Strømforbruk... 5 Bytt Overlegg og Fingerguide... 5 Valg

Detaljer

PRO NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox pro fester 6 Kamera forklaring 8 Bruke kameraet for vannsport 8 Oppsett av kameraet 9 Ladning av batteriet 10 Dato

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Brukerveiledning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Brukerveiledning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt TV SoundBox. Vennligst les gjennom brukerveiledningen før du tar den i bruk og spar den for fremtid konsultasjoner. Hvis du har noen spørsmål, vennligst kontakt

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon

Innholdsfortegnelse. Introduksjon Brukermanual 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer i displayet 6 Funksjoner - Besvare

Detaljer

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold 1 x veho MUVI ATOM micro DV kamera 1 x micro SD kort 1 x USB Kabel 1 x MUVI ATOM programvare 1 x MUVI ATOM fjærfeste klips 1 x MUVI ATOM hals kjede 1 x MUVI ATOM bæreveske

Detaljer

Binatone MR250. Toveis radio med lang rekkevidde. Bruksanvisning. Hva er på displayet?

Binatone MR250. Toveis radio med lang rekkevidde. Bruksanvisning. Hva er på displayet? Binatone MR250 Toveis radio med lang rekkevidde Bruksanvisning Se tegningen side 1 i den originale bruksanvisningen for oversikt over de ulike funksjonene: Transmitting indicator light TALK button Trykk

Detaljer

Produktet inneholder et oppladbart batterisett for begge håndsett.

Produktet inneholder et oppladbart batterisett for begge håndsett. Binatone MR650 Toveis radio med lang rekkevidde Bruksanvisning Se tegningen side 1 i den originale bruksanvisningen for oversikt over de ulike funksjonene: Indicator light Varselslampe som lyser rødt under

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D120. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D120. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D120 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0 Vera-W15 WiFi Termostat Kontakt Bruksanvisning Manual version 1.0 INNHOLD 1.1 Pakkens innhold... 2 1.2 Stikkontakt instruksjon... 3 1.3 Lys indikator... 4 1.4 Varsel lyd... 5 2.1 Installering av app...

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507 Brukerhåndbok Opal Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0507 Innhold Innledning...3 Hva inneholder esken?...3

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

Manual HomeAcces dørtelefonsystem

Manual HomeAcces dørtelefonsystem Manual HomeAcces dørtelefonsystem Gratulerer med valget av HomeAccess dørtelefon HomeAccess gir deg mange muligheter, og kan tilpasses dine behov. For å utnytte systemet maksimalt, vennligst les manualen

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B BRUKERMANUAL DECT IP telefon Type DE2-B Hans Olav Christiansen Side 1 04.04.2008 Innholdsoversikt 1 Generelt Side 3 2 AV/PÅ slag av håndsettet Side 3 3 Display med bakgrunnsbelysning Side 4 4 Batteri info

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

ADVENTURE NORSK MANUAL

ADVENTURE NORSK MANUAL ADVENTURE NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox adventure fester 6 Kamera forklaring 7 Bruke kameraet for vannsport 7 Oppsett av kameraet 8 Ladning av batteriet

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D4550. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D4550. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D4550 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Bruksanvisning for GDC 450

Bruksanvisning for GDC 450 Bruksanvisning for GDC 450 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Aktive displayknapper 4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

BT220 HEADSET. Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød)

BT220 HEADSET. Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød) Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød) 6 Øreplugg 7 Mikrofon 8 Øreklips 9 Ladelampe (rød) 10 Strømlampe (grønn) Installering 1 Lad HELT opp

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

Kom i gang - oppsett av Fricam Loreda Viltkamera

Kom i gang - oppsett av Fricam Loreda Viltkamera Kom i gang - oppsett av Fricam Loreda Viltkamera Her følger en steg for steg forklaring på oppsettet til Fricam Loreda viltkamera. Vi håper det gjør det enklere å bruke kameraet. Skulle du likevel stå

Detaljer

Brukerhåndbok. Traveller+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0805

Brukerhåndbok. Traveller+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0805 Brukerhåndbok Traveller+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0805 2 Traveller+ 3 4 5 Innholdsfortegnelse 1GENERELT...7

Detaljer

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden med fjernkontroll, (* 9999 # ved levering). Lampe lyser fast rødt i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Bruksanvisning Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Mobiltelefonsenderen anvendes når brukeren ikke bærer mobiltelefonen på seg. Når telefonen ringer, vil Mobiltelefonsenderen gi telefonsignal i FlexiBlink

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur 5) Funksjonstaster 6) Bluetooth LED 7) Lade LED 8) Av / på og Bluetooth tilkoplingsknappen 9) USB lading 5V/DC 1 5 3 8 9 4 5

Detaljer

Utseende. 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder _ NOR 01

Utseende. 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder _ NOR 01 Utseende 3 2 1 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder NOR 01 13 4.Mikro USBEK-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Av/på-knapp for batteri 6.Side opp-knapp 7.På-knapp 8.OK-knapp 9.Side ned-knapp 10.LCD

Detaljer

Holars GSM Easy Call 263

Holars GSM Easy Call 263 Holars GSM Easy Call 263 Brukermanual Holars GSM Easy Call 263. Vare nr. 07.208. Korr: aug. 2012 Holars AS, Botshaugtangen Industriområde, 2080 Eidsvoll. Tlf. 6396 1700 www.holars.no INNHOLD INNHOLD VIKTIGE

Detaljer

MONTERING AV BATTERIET

MONTERING AV BATTERIET MONTERING AV BATTERIET LADING AV BATTERIET Ved første gangs bruk eller at batteriet er utladet skal radioen lades i 10 timer. Batteriene kan kun lades med den originale NC-88 batteriladeren. Hvis du har

Detaljer

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera LIGHT NORSK MANUAL Innhold Nox light beskrivelse 3 Tilbehør 4 Installasjon 5 Inneholder 8 Lagring 8 Bruk 8 Dato og tid 9 PC tilkobling 11 Batteri 12 Spesifikasjoner 13 Feilmeldinger 14 NOX Light 1. Reset

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Compact. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge

Compact. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0904 2 Innholdsfortegnelse: 1. GENERELT 4 2. SIKKERHETSINSTRUKSJONER 4 3. INNHOLD

Detaljer

Hurtigstart-guide SE888

Hurtigstart-guide SE888 Hurtigstart-guide SE888 Eskens innhold Håndsett * Basestasjon Lader * Strømadapter * Telefonledning ** Hurtigstartveiledning CD-rom Garanti Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere

Detaljer

Brukerhåndbok. Varslingsmottaker med display, lys, lyd og tale. AURORA. Varenr Artikkelnr. AURORA HMS-nr.:

Brukerhåndbok. Varslingsmottaker med display, lys, lyd og tale. AURORA. Varenr Artikkelnr. AURORA HMS-nr.: Varenr. 1370 Artikkelnr. AURORA HMS-nr.: 189162 Varslingsmottaker med display, lys, lyd og tale. AURORA Brukerhåndbok Dok. nr.: 0593 C Dato: 2017.01.18 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 3

Detaljer

Din bruksanvisning PLANTRONICS VOYAGER PRO

Din bruksanvisning PLANTRONICS VOYAGER PRO Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Wildgame viltkamera manual

Wildgame viltkamera manual 2010 Wildgame viltkamera manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 10.11.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Hva er med i pakken... 4 Kapitel 2 - Klargjøring og forklaring av kameraet... 5 2.1 - Installere batterier...

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Telefunken trener manual

Telefunken trener manual Telefunken trener manual Fjernkontroll & Funksjons taster: PÅ/Standby Pause Volum + Språkvalg. Trykk 5 sekunder, alternativt trykk 2-sifret språk kode Framover/neste Forrige Bakover Volum - Sjokk ikke

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 Takk for at du har valgt vårt produkt PG-200 trådløse tilkallingssystem. Vennligst les denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Hvis du har noen spørsmål,

Detaljer

Holars GSM Easy Call 263

Holars GSM Easy Call 263 Holars GSM Easy Call 263 Brukermanual Holars GSM Easy Call 263. Vare nr. 07.208. Korr: aug. 2012 Holars AS, Botshaugtangen Industriområde, 2080 Eidsvoll. Tlf. 6396 1700 www.holars.no INNHOLD INNHOLD VIKTIGE

Detaljer

Varenr HMS-nr.: Talevarsler med mikrofon, og batteridrift Talevarsler. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2265 B2 Dato:

Varenr HMS-nr.: Talevarsler med mikrofon, og batteridrift Talevarsler. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2265 B2 Dato: Talevarsler med mikrofon, og batteridrift Talevarsler Varenr. 1489 HMS-nr.: 216973 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2265 B2 Dato: 2017.04.20 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 4 I pakken 4 Utvendig

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D150. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D150. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D150 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok Plantronics M70 -M90 serien Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken* 4 Velg språk 5 Sammenkobling 6 Hodesettoversikt 7 Vær trygg 7 Ta kontroll 8 Svare på eller avslutte en samtale 8 Avslå en

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

BRUKSANVISNING JY-M7304

BRUKSANVISNING JY-M7304 BRUKSANVISNING JY-M7304 7 LCD Fargeskjerm for inntil 4 kamera Les nøye gjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. 1. Innhold 1. Innhold...1 2. Forholdsregler...2 3. Vedlikehold...3

Detaljer

HeartSine samaritan PAD Trainer Brukerbeiledning

HeartSine samaritan PAD Trainer Brukerbeiledning HeartSine samaritan PAD Trainer Brukerbeiledning INNHOLDSFORTEGNELSE HeartSine samaritan PAD KONFIGURASJON HeartSine samaritan PAD Trener 3 HeartSine samaritan PAD Trener Tilbehør 3 Oppsett og programmering

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. M330 M335. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  M330 M335. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support M330 M335 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

PowerView Motorisering Intelligente gardiner som gjør livet ditt enklere

PowerView Motorisering Intelligente gardiner som gjør livet ditt enklere PowerView Motorisering Intelligente gardiner som gjør livet ditt enklere Stemning Quickstart guide En fantastisk nyutvikling innen gardinverdenen. Denne guiden vil hjelpe deg i gang med ditt PowerView

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer...

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer... Innholdsfortegnelse Sector Alarm AS...4 Ordliste... 5-6 Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10 Hva gjør jeg ved utløste alarmer...10 Problemer med tilkobling av alarmsystemet...11 Feil ved alarmsystemet...11

Detaljer

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Produktinformasjon I-1. Pakkens innhold Smart-plugg bryter Kort installasjonsanvisning CD med monteringsguide I-2. Frontpanel Strøm-LED Bryter

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Fitwatch R80. Brukermanual for ANDROID

Fitwatch R80. Brukermanual for ANDROID Fitwatch R80 Brukermanual for ANDROID Innholdsfortegnelse 1. Lading og tilkobling til maskin...3 2. Trykkfunksjon / Trykk hold funksjon...4 3. Introduksjon av hovedmeny...5 4. Koble til med bluetooth...6

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING INNHOLD Viktige forholdsregler 3 Spørsmål 4 Innhold 4 Oppstart 4 Installering av applikasjon og oppsett av teller 5 Lading av teller 6 Hvordan bære teller 7 Rengjøring av teller

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED

Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED Mottaker Knop RX 900-LED Lys/lyd/vibrering 400 kanaler HMS art. nr.: 189348 Best. nr.: 2223288 1 INNHOLD Mottaker

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD191 CD196 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D400 D405. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D400 D405. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D400 D405 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp.

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp. Bernafon SoundGate SoundGate HURTIGGUIDE Justering av volum og bytte av program Telefonknapp Musikk/audio-knapp Bluetooth knapp Batteri-indikator Denne bruksanvisningen er en kortversjon. Viktig: - Din

Detaljer

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Telefon flashtel Eco Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Eco flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen, slik

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD190 CD195 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D230 D235. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D230 D235. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D230 D235 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

BTL-62. Bruksanvisning. Blåtann Høyttaler. Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne

BTL-62. Bruksanvisning. Blåtann Høyttaler.  Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne Bruksanvisning Blåtann Høyttaler BTL-62 www.denver-electronics.com Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne bruksanvisningen grundig. Bruksinstruksjoner Når du slår på høyttaleren vil den

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

BRUKERMANUAL Digispiller

BRUKERMANUAL Digispiller BRUKERMANUAL Digispiller INNHOLDSFORTEGNELSE 3. Ved første gangs bruk 4. Hvitt kort med et? Husk alltid dette 5. Skru PÅ/AV Bytte digikort 6. Lade digispiller 7. Funksjonsknapper 8. - 9. Hovedmeny 10.

Detaljer

TELEFONFORSTERKER UA-50

TELEFONFORSTERKER UA-50 TELEFONFORSTERKER UA-50 Forhandler: AurisMed AS Postboks 294-3201 Sandefjord Telefon:33 42 72 50 e-mail: aurismed@aurismed.no Takk for at du har valgt vår universale håndsett/hodesett telefonforsterker

Detaljer