ANVÄNDARMANUAL GLOBE 3800 BRUKERHÅNDBOK GLOBE 3800 GLOBE BETJENINGSVEJLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ANVÄNDARMANUAL GLOBE 3800 BRUKERHÅNDBOK GLOBE 3800 GLOBE 3 800 BETJENINGSVEJLEDNING"

Transkript

1 Tillverkaren är inte ansvarig för någon slags skada på person eller saker och/eller elektriska apparater på bilen på grund av felaktig installation. Systemet får endast ses som ett skydd mot stöldförsök. Fabrikanten kan ikke stilles ansvarlig for feil på og unormale situasjoner som måtte oppstå i alarmen og/eller det elektriske anlegget i ditt kjøretøy pga. uriktig montering og/eller utelatelse av å følge de tekniske instruksene. Alarmen er kun ment å fungere mot tyveri/innbrudd. Fabrikanten kan ikke gøres ansvarlig for fejl eller fejlfunktioner i alarmen og / eller køretøjets elektriske installation, der skyldes fejlagtig installation og / eller undladelse af at overholde de oplyste tekniske specifikationer. Alarmen skal udelukkende betragtes som et middel til at forebygge forsøg på tyveri. ANVÄNDARMANUAL GLOBE 3800 BRUKERHÅNDBOK GLOBE 3800 GLOBE BETJENINGSVEJLEDNING 06DE1589A DELTA ELETTRONICA s.p.a. via Astico VARESE - ITALY

2 Bäste kund, Gratulerar till ert köp av denna produkt vilken har designats och tillverkats enligt de högt ställda bilindustrikraven och med den senaste teknologin för god tillförlitlighet. Manualen är indelad i 9 delar: Sida 3 INTRODUKTION 4 TILLÄGGSSKYDD 5 BAS INSTRUKTION 6 BAS FUNKTIONER 7 AVANCERADE FUNKTIONER 8 LARMMINNE 9 NÖDBRYTNING 10 PERSONLIG PIN-KOD 11 FELSÖKNING Vänligen läs denna manual för att erhålla fullt utbyte av detta system. Vi föreslår att du förvarar denna manual tillsammans med fordonets registreringsdokument. Det blir lättare för dig att finna information i händelse av nödfall. Din försäljare kan svara på eventuella frågor som du har om systemet eller dess användning.

3 1 - INTRODUKTION Detta larmsystem manövreras av fordonets original radiofjärrkontroll. Det totala skyddet av ditt fordon försäkras av: MOD. TJYVKOPPLINGSSKYD D VOLYMSKYD D SKALSKYD D BACKUPSIRE N Personlig PIN-kod Varje modell av 3000 serien har en PIN-KOD som kan användas för nödbrytning av systemet. PIN-KODEN är förprogrammerad på fabrik till Vi föreslår att du ersätter denna sifferkombination med en egen vanligt använd kod (t.ex. mobiltelefon, kreditkort, etc...) då blir det lättare att komma ihåg koden. 38 GLOBE 3800 GLOBE INTRODUKTION2 3

4 2 - TILLÄGGSSKYDD För att öka skyddet av din bil kan systemet kompletteras med följande tilläggsmoduler: 5452: Nivåsensor När systemet är aktiverat detekterar denna sensor försök att lyfta eller trailerbogsera fordonet. (Om denna sensor installeras gäller ej larmsystemets SSF intyg). 5462: Mikrovågsensor När systemet är aktiverat så volymskyddar en mikrovågstråle passagerarutrymmet. Används istället för ultraljudsensor till cabriolet fordon. (Om denna sensor installeras gäller ej larmsystemets SSF intyg). 2980: Elfönstermodul När systemet är aktiverat kommer fordonets elektriska sidorutor att stängas automatiskt. Modulen kan installeras i fordon med elfönsterhissar TILLÄGGSSKYDD GLOBE 3800 GLOBE

5 Vi, KONFORMITETSDEKLARATION DELTA ELETTRONICA S.p.A registered office at via Astico 41 I VARESE bekræfter at - transmitter 7777, short range device using ISMfrequencies - transmitter 7727/7726, short range device using ISMfrequencies opfylder de grundlæggende krav til elektromagnetisk kompatabilitet ifølge nedenstående direktiv: 89/336/EEC of 3 May 1989 with subsequent modifications (Directive 92/31/EEC of April 28, 1992 and Directive 93/68/EEC of July 22, 1993) som værende konstrueret i konformitet med kravene til nedenstående reference standarder: EN , November 1997 Draft prets November 1995 som oplyst i følgende EC typegodkendelses certifikater: B122897H of (type 7726 and 7727) B130418I of (type 7777) GARANTIBESTEMMELSER Dette produkt er dækket af garanti i 12 måneder efter købsdato, der bekræftes med kvittering eller købsfaktura. Garantien bortfalder, hvis produktet viser tegn på mishandling, forkert installation, beskadigelse, misvedligeholdelse eller andet, der ikke skyldes fabrikationsfejl. Fabrikanten, importøren og forhandleren fralægger sig ethvert ansvar for skader på personer, materialer og andet, der skyldes at produktet ikke er installeret korrekt. Produktet skal udelukkende betragtes som et produkt, der gør det mindre attraktivt at begå indbrud i og stjæle fra køretøjet hvori produktet er monteret. 3 BAS INSTRUKTION Aktivering Tryck på fordonets fjärrkontroll för att låsa dörrarna. Körriktningsvisarna kommer att blinka. Ljudindikeringen ger två pip (om aktiverad). Systemet kommer att vara i bevakningsläge efter 40 sek. Nödbrytarpanelens lysdiod lyser fast under 40 sek. och övergår sen till blinkande sken. Framrutans lysdiod blinkar Larmskydd Vid utlöst larm ger systemet ett audiolarm under 30 sekunder och ett visuellt larm under 120 sekunder när motorhuv, baklucka eller en av dörrarna öppnas. Volymsensorn eller glaskrossensorn utlöser larm om rutorna krossas. Systemet återgår till bevakningsläge efter att utlöst larm har upphört Avbryta ett utlöst larm När det tutar, deaktivera systemet (se punkt 3.4) Deaktivering Tryck på fordonets fjärrkontroll för att öppna dörrarna. Körriktningsvisarna kommer att blinka. Ljudindikeringen ger ett pip (om aktiverad). Larmskyddet deaktiveras omedelbart. Lysdioderna släcks Larmminne Ljudindikeringen och blinkers kommer att ge 4 pip/blink vid deaktivering om larmet utlösts under din frånvaro. Se kap Deaktivering av ultraljudsensor Volymsensorn kan deaktiveras om du vill lämna sidorutorna / solluckan öppna eller om någon är kvar i fordonet. 1) Tryck på nödbrytarknappen inom 5 sekunder efter att du har slagit av tändningen. Nödbrytarpanelens lysdiod kommer att blinka en gång. Det är också möjligt att deaktivera eventuell mikrovågsensor eller nivåsensor genom att trycka igen på knappen inom 5 sekunder efter blinket på lysdioden. Lysdioden kommer att bekräfta med ytterliggare blinkning att knapptryckningen har registrerats. 2) Aktivera larmsystemet med knappen på fjärrkontrollen. Sensorn har urkopplats; alla andra skydd är aktiverade. Sensorn kommer automatiskt att aktiveras igen när tändningen slås på Serviceläge Serviceläget tillåter dig att temporärt stänga av automatisk aktivering och anti-kapnings funktionerna. Detta kan vara användbart när du skall lämna bilen för service. VIKTIGT: Lämna aldrig bilnyckel och fjärrkontroll tillsammans med PIN-koden. Innan du lämnar bilen gör så här: Slå PÅ tändningen, öppna en dörr och mata in PIN-koden med nödbrytarknappen. Bekräftelse på servicelägets aktivering ges med ett 3 sekunder långt blink på körriktningsvisarna. Serviceläget deaktiveras automatiskt när systemet nästa gång aktiveras och deaktiveras med fjärrkontrollen eller om tändningen slås PÅ och AV 10 gånger. BAS INSTRUKTION 36 GLOBE 3800 GLOBE BAS INSTRUKTION 5

6 4 - BAS FUNKTIONER Introduktion Installatören kommer att visa vilka funktioner som är aktiverade på detta system eftersom dess programmering kan ändras. Fabrikens standardprogrammering är indikerad med svart ruta Ljudindikering Automatisk aktivering Om aktiverad kommer ljudindikeringen att pipa synkront med körriktningsvisarna för att signalera aktivering och deaktivering av system. Systemet aktiveras automatiskt 2 min. efter att tändningen slås av och den sista dörren stängs. Systemet återaktiveras inte om tändningen slås på inom dessa 2 min Öppen dörr/motorhuv/baklucka Om någon dörr, motorhuv eller baklucka är öppen när systemet aktiveras kommer ljudindikering och blinkers signalera 5 gånger istället för 2. Om de stängs inom 40 sekunder kommer efterföljande öppning att signaleras igen. Efter 40 sekunders fördröjningen sker inga fler signaleringar förrän de stängs och öppnas igen Aktivera/deaktivera blinkersignal Aktivering av larmsystemet indikeras med 2 blink på körriktingsvisarna och deaktivering med 1 blink. Om denna funktion är deaktiverad kommer körriktningsvisarna endast att blinka vid utlöst larm. Funktionen bör endast aktiveras om fordonet saknar original blinkersindikering vid låsning/ öppning Automatisk aktivering av startspärr Motorn startspärras automatiskt 4 minuter efter att tändningen slås av (startspärrfunktionen ansluts normalt ej i Sverige). Nödbrytarpanelens lysdiod börjar blinka. Lås och öppna dörrarna med fjärrkontrollen för att deaktivera systemet Startspärr alarm En larmfunktion kan läggas till automatisk startspärr. 25 sekunder efter att tändningen slås PÅ utlöses larmet BAS FUNKTIONER GLOBE 3800 INSTALLATION CERTIFICATE MONTERINGSCERTIFIKAT I undersigned, professional installer, certify that the installation of the vehicle alarm system described below has been carried out by myself pursuant to the mounting instruction supplied by the manufacturer on the system. Undertegnede professionelle alarminstallatør bekræfter hermed at alarmen er monteret som beskrevet i vedlagte monteringsvejledning. FITTING CENTER / INSTALLATØR ADDRESS / ADRESSE INSTALLATION DETAILS MONTERINGS OPLYSNINGER A/c NR. POST CODE / POSTNR. TEL. NR. INSTALLATION DATE INSTALLATIONS DATO MAKE / MÆRKE PRODUCT DESCRIPTION PRODUKT BESKRIVELSE TYPE / TYPE APPROVAL NUMBER / GODKENDELSESNUMMER SIGNATURE / UNDERSKRIFT DATE DATO MAKE / MÆRKE MODEL / MODEL VEHICLE DETAILS KØRETØJS INFORMATION CHASSIS NR REG. NO. / REG. NR. CUSTOMER DETAILS / VEHICLE OWNER INDEHAVER AF KØRETØJET NAME / NAVN SURNAME / EFTERNAVN ADDRESS / ADRESSE POST CODE / POSTNR. TEL. NR. ANNUAL SYSTEM HEALTH CHECK ÅRLIG KONTROL AF ALARMSYSTEMET DATE DATO FITTING CENTER INSTALLATØR A/c NR DATE DATO FITTING CENTER INSTALLATØR A/c NR DATE DATO FITTING CENTER INSTALLATØR A/c NR

7 9 - FEJLFINDING 5 - AVANCERADE FUNKTIONER Automatisk återaktivering av startspärr Frivillig anti-kapning Alarmen har været udløst uden nogen forståelig grund Efter alarmen er desarmeret og før tændingsnøglen bliver drejet til stilling "ON" vil advarselslysdioden blinke et antal gange, der forklarer årsagen. (kapitel 6 side 31). A Mulig årsag B Mulig årsag Hvis ultralydskabineovervågeren vises som årsag til alarmudløsningen, kontroller at vinduer, soltag og ventilationsåbninger er lukkede. Hvis problemet fortsætter kontakt forhandleren. Hvis årsagen vises som ikke lukket dør,fronthjelm eller bagklap skal en af kontakterne muligvis justeres. Kontakt forhandleren. Alarmen kan ikke armeres / desarmeres Køretøjets original fjernbetjening fungerer ikke. (Dørene hverken låses eller låses op) Køretøjets original fjernbetjening fungerer. (Dørene både låses og låses op) Der henvises til køretøjets betjeningsvejledning. Kontroller at køretøjets advarselsblinklys er slået fra. Startspärren kommer automatiskt att återaktivera om tändningen inte slås på inom 4 minuter efter deaktivering av systemet Automatisk återaktivering av larmet Systemet kommer att automatiskt återaktivera om tändningen inte slås på inom 4 min. efter deaktivering av systemet. Timern återställs om dörrarna öppnas och stängs Automatisk anti-kapning Vid aktiv anti-kapning: för att kunna köra fordonet måste de första två siffrorna i PIN-koden matas in med nödbrytarknappen inom 10 sekunder efter att tändningen slagits PÅ. Bekräftelse på rätt kod indikeras med ett långt blink på nödbrytarpanelens lysdiod och fordonet kan användas normalt ända tills nästa tändning AV/PÅ. Om denna procedur ej görs kan fordonet bara köras under 4 minuter, därefter tutar sirenen under 30 sekunder. Om tändningen slås av slutar larmet tuta och motorn startspärras omedelbart. Det är då nödvändigt att mata in PIN-koden med nödbrytarknappen för att deaktivera systemet. Föraren kan aktivera anti-kapnings funktionen genom att trycka på nödbrytarknappen under cirka 2 sekunder varje gång tändningen slås PÅ. Nödbrytarpanelens lysdiod kommer att blinka snabbt för att signalera att anti-kapning är aktiverad. Om en dörr öppnas kommer inte fjärrkontrollerna att manövrera larmet mer och fordonet kan endast köras under 4 minuter, därefter tutar sirenen under 30 sekunder. Om tändningen slås av tystnar larmet och motorn startspärras omedelbart. Det är då nödvändigt att mata in PIN-koden med nödbrytarknappen för att deaktivera systemet. Om du behöver öppna en dörr medan anti-kapning är aktiv (nödbrytarpanelens lysdiod blinkar snabbt) kan du deaktivera funktionen genom att trycka på nödbrytarknappen igen under cirka 2 sekunder: nödbrytarpanelens lysdiod kommer att ge ett långt blink och därefter släckas Anti-kapning startspärr kontrollerad av hastighetgivare (VSS input) Motorn startspärras omedelbart när fordonet slutar rulla om anti-kapning är aktiverad. Motorn är spärrad även om tändningen slås PÅ igen. OBS: Denna funktion är endast tillgänglig på produkter ämnade till länder utanför EU FEJLFINDING GLOBE 3800 GLOBE AVANCERADE FUNKTIONER 7

8 6 - LARMMINNE Om larmet har varit utlöst ger ljudindikering och körriktnings-visare fyra signaler. Larmstatus visas av nödbrytarpanelens lysdiod när systemet är deaktiverat. Statusvisningen pågår ända tills tändningen slås PÅ. LYSDIOD SIGNAL LARM BESKRIVNING 1 blink dörrar, baklucka har öppnats 2 blink ultraljudsensor har utlösts 3 blink motorhuvhar öppnats 4 blink startförsök (tändning tjyvkopplats) 5 blink hastighetssignalingång/larm 6 blink manipuleringsläge 8 - PERSONLIG PIN-KODE Fabrikken leverer alarmen med PIN-KODEN Denne kode bør skiftes med en personlig PIN-KODE bestående af 4 cifre, hvori 0 ikke må forekomme. For at udskifte den PIN- KODE, der er medsendt fra fabrikken gøres følgende: åbn førerdøren. drej tændingsnøglen til stillng ON. tryk på knappen på programmeringspanelet, det antal gange, der svarer til første ciffer i den hidtidige PIN- KODE. Advarselslys-dioden vil blinke kort hver gang tasten bliver trykket ind, og et længere blink efter et korrekt indtastet ciffer. Fortsæt på samme måde med resten af PIN-KODEN. Når koden er accepteret vil blinklygterne blinke 1 gang. tryk på knappen på programmeringspanelet, det antal gange, der svarer til første ciffer i den nye PIN-KODE. Advarselslysdioden vil blinke kort hver gang tasten bliver trykket ind, og et længere blink efter et accepteret nyt ciffer. Fortsæt på samme måde med resten af den nye PIN-KODE. Når koden er accepteret vil blink-lygterne blinke 1 gang. nu er der 20 sekunder til rådighed til at begynde at indtaste den hidtidige PIN-KODE igen. Advarselslysdioden vil blinke kort hver gang tasten bliver trykket ind, og et længere blink efter et korrekt indtastet ciffer. Fortsæt med resten af PIN-KODEN. tryk på knappen på programmeringspanelet, det antal gange, der svarer til første ciffer i den nye PIN-KODE. Advarselslysdioden vil blinke kort hver gang tasten bliver trykket ind, og et længere blink efter et accepteret nyt ciffer. Fortsæt på samme måde med resten af den nye PIN-KODE. Hvis den nye kode er den samme som tidligere indtastet vil advarselslysdioden lyse i 3 sekunder. Efter advarselslysdioden slukker skal den nye PIN-KODE tastes. tryk på knappen på programmeringspanelet, det antal gange, der svarer til første ciffer i den nye PIN-KODE. Advarselslysdioden vil blinke kort hver gang tasten bliver trykket ind, og et længere blink efter et accepteret nyt ciffer. tryk på knappen på programmeringspanelet, det antal gange, der svarer til næste ciffer i den nye PIN-KODE. Advarselslysdioden vil blinke kort hver gang tasten bliver trykket ind, og et længere blink efter et accepteret nyt ciffer. Fortsæt på samme måde med resten af den nye PIN-KODE. drej tændingsnøglen til stilling OFF. genindtast den nye PIN-KODE: tryk på knappen på programme-ringspanelet, det antal gange, der svarer til første ciffer i den nye PIN-KODE. Advarselslysdioden vil blinke kort hver gang tasten bliver trykket ind, og et længere blink efter et accepteret nyt ciffer. Fortsæt på samme måde med resten af den nye PIN-KODE. hvis alarmens hukommelse genkender den nye PIN-KODE vil den blive lagret i hukommelsen og dette vil bekræftes ved 1 blink på 3 sekunder af blinklygterne og advarselslysdioden. For at afslutte programmering på et hvilket som helst tidspunkt før programmering er afsluttet skal døren blot lukkes og den hidtidige PIN-KODE vil stadig være gældende Tab af den personlige PIN-KODE Hvis den personlige PIN-KODE ikke kan findes eller huskes er der ingen mulighed for at nøddesarmere eller programmere alarmen igen. PERSONLIG PIN-KODE LARMMINNE GLOBE 3800 GLOBE PERSONLIG PIN-KODE

9 7 NØDDESARMERING Alarmen kan desarmeres uden fjernbetjening på følgende måde: Tryk på knappen på programmeringspanelet det antal gange, der svarer til første ciffer i PIN-KODEN. Advarselslysdioden vil blinke kort hver gang der trykkes på knappen. Efter hvert korrekt indtastet ciffer vil advarselslysdioden komme med et længere blink. Fortsæt på samme måde med de efterfølgende 3 cifre. Alarmen vil være desarmeret umiddelbart efter sidste ciffer er indtastet korrekt. 7 NÖDBRYTNING Gör så här för att deaktivera systemet utan att använda fjärrkontrollen: Tryck på nödbrytarknappen det antal gånger som motsvarar den första siffran i din PIN-kod. Lysdioden på nödbrytarpanelen kommer att blinka varje gång du trycker på knappen. Ett längre blink kommera att bekräfta att rätt PIN-kod siffra har inmatats. Fortsätt på samma sätt med följande 3 siffror. Systemet deaktiveras direkt efter att den sista siffran är inmatad. NØDDESARMERING SIRENE LYDER hurtige blink Tryk det antal gånge på knappen, der svarer til første ciffer i PIN-KODEN pause lång blinkning PIN-KODE OK ALARM DESARMERET SIRENEN TUTAR snabb blinkning Tryck det antal gånger som motsvarar siffran i din PINkod vänta lång blinkning PIN-KOD OK LARMET DEAKTIVERAT NÖDBRYTNING Indtast næste ciffer i PIN-KODEN Mata in följande siffra i din PIN-KOD 32 7 NØDDESARMERING GLOBE 3800 GLOBE NÖDBRYTNING 9

10 PERSONLIG PIN-KOD 8 - PERSONLIG PIN-KOD PIN-koden skall vara en personlig kod. Systemet levereras med fabrikskoden 1111 och den måste ersättas med en 4-siffrig kod där siffran 0 inte får ingå. För att programmera in din egen fyrsiffriga PIN-kod, gör så här: Deaktivera larmsystemet. Öppna en dörr. Slå PÅ tändningen. Tryck på nödbrytarknappen det antal gånger som motsvarar den första siffran i den gamla PIN-koden. Lysdioden på nödbrytarpanelen blinkar för varje knapptryckning. Ett långt blink bekräftar att rätt kodsiffra inmatats. Fortsätt på samma sätt för de resterande 3 siffrorna. När PIN-koden är godkänd kommer körriktningsvisarna att blinka en gång. Inom 20 sekunder skall du nu upprepa inmatningen av den gamla PIN-koden: Tryck på nödbrytarknappen det antal gånger som motsvarar den första siffran i den gamla koden. Lysdioden på nödbrytarpanelen blinkar för varje knapptryckning. Ett långt blink bekräftar att rätt kod siffra inmatats. Fortsätt på samma sätt för de resterande 3 siffrorna. Om PIN-koden är densamma som föregående inmatning kommer nödbrytarpanelens lysdiod att lysa fast under tre sekunder. När den släcks kan du mata in din nya PIN-kod. Tryck på nödbrytarknappen det antal gånger som motsvarar den första siffran i den nya PIN-koden. Lysdioden på nödbrytarpanelen blinkar för varje knapptryckning. När du är klar med första siffran skall du vänta tills ett långt blink bekräftar att kodsiffran inmatats i systemet. Fortsätt på samma sätt för de resterande 3 nya siffrorna. Slå AV tändningen. Upprepa inmatningen av den nya koden: Tryck på nödbrytarknappen det antal gånger som motsvarar den första siffran i den nya PIN-koden. Lysdioden på nödbrytarpanelen blinkar för varje knapptryckning. Ett långt blink bekräftar att rätt kodsiffra inmatats. Fortsätt på samma sätt för de resterande 3 siffrorna. Om PIN-koden är densamma som föregående kommer systemet att memorera den. Detta bekräftas med ett 3 sekunder långt blink på körriktningsvisarna och på nödbrytarpanelens lysdiod. Om du stänger dörren innan programmeringen är klar avbryts allt och den gamla PIN-koden återställs Förlorad PIN-kod Om PIN-koden är förlorad finns det inga möjligheter att gå in i systemet och programmera om den igen. Notera PIN-koden och förvara den på ett säkert ställe. 6 - ALARM HUKOMMELSE Hvis alarmen har været udløst vil buzzeren og blinklygterne give 4 signaler i stedet for 1 når alarmen desarmeres. Alarmens hukommelse vises på advarselslysdioden når alarmen er desarmeret. Dette signal vises til tændingsnøglen drejes til stilling ON. Fronthjelmen har været åbnet ADVARSELSLYSDIODE 1 blink 2 blink 3 blink 4 blink 5 blink 6 blink ALARM BESKRIVELSE Dør eller bagklap har været åbnet Ultralyds sensor har været aktiveret Fronthjelmen har været åbnet Tændingsledning har været til +12V VSS sensor har startet alarmen PERSONLIG PIN-KOD GLOBE 3800 GLOBE ALARM HUKOMMELSE

11 5 - AVANCEREDE FUNKTIONER Startspærre automatisk genarmering Startspærren vil automatisk genarmere hvis tændingsnøglen ikke drejes til stilling ON efter alarmen er desarmeret Alarm automatisk genarmering Når alarmen er blevet desarmeret med fjernbetjeningen vil alarmen genarmere hvis tændingsnøglen ikke drejes til stilling ON. Denne tid vil forlænges hvis døre åbnes og lukkes Automatisk kidnapningsalarm Kidnapningsalarmen er altid aktiv. For at køre skal de første to cifre fra PIN-KODEN tastes ind på programmeringspanelet inden 10 sekunder efter tændingsnøglen drejes til stilling ON. Når disse to cifre er accepterede af alarmen vil advarselslysdioden kvittere med et langt blink. Køretøjet kan nu køres normalt til næste gang tændings-nøglen drejet til stilling OFF. Hvis de to cifre ikke tastes ind, kan køretøjet køre i 4 minutter. Derefter vil sirenen lyde i 30 sekunder. Hvis tændingsnøglen drejes til stilling OFF vil startspærren om-gående blokere motoren. Det er nødvendigt at indtaste PIN-KODEN på programmeringspanelet for at desarmere alarmen Udviddet kidnapningsalarm Føreren kan aktivere denne kidnapningsalarmfunktion ved at holde programmeringspanelets knap trykket ind i godt 2 sekunder hver gang tændingsnøglen drejes til stilling ON. Advarselslysdioden vil blinke hurtigt for at signalere at denne funktion er aktiveret. Hvis en dør åbnes vil fjernbetjeningerne ikke styre alarmen længere og køretøjet kan kun køre i 4 minutter. Derefter lyder sirenen i 30 sekunder. Hvis tændingsnøglen drejes til stilling OFF stopper sirenen og startspærren aktiveres omgående. Det er nødvendigt at desarmere alarmen ved at indtaste PIN-KODEN på program-meringspanelet for at desarmere alarmen. Hvis en dør skal åbnes mens denne funktion er aktiveret er det nødvendigt at holde programmeringspanelets knap trykket ind i 2 sekunder. Advarselslysdioden vil blinke 1 langt blink og slukkes Kidnapningsalarm startspærre styret af speedsensors VSS signal. Køretøjets motor vil øjeblikkeligt blive blokeret af startspærren når køretøjet stopper mens denne funktion er aktiveret. Startspærren er aktiv selv om tændingsnøglen drejes til stilling ON. Bemærk: Denne funktion kan kun aktiveres på alarmer solgt uden for EC. 9 - FELSÖKNING När du deaktiverar systemet visar lysdioden en serie kodblinkningar vilka indikerar orsaken till larmutlösningen (kapitel 6 ). L ösning A Om ultraljudsensorn utlöst larm, kontrollera att fönster, taklucka och luftintag är stängda och att inga rörliga objekt finns i fordonet. Om problemet kvarstår kontakta din försäljare. Lösning B Ett larm har utlösts utan anledning Om dörrar, baklucka eller motorhuv utlöst larm, kräver enavswitcharna justering. Kontakta dinförsäljare. Fordonets original fjärrkontroll fungerar inte (centrallåset fjärrstyrs ej). Fordonets original fjärrkontroll fungerar (centrallåset fungerar). Larmsystemet aktiverar / deaktiverar inte Konsultera fordonets handbok eller kontakta fordonets märkesverkstad. Kontrollera att fordonets varningsblinkers är avstängt Test av larmsystemets funktioner Larmsystemet skall regelbundet testas för att säkerställa funktionen, gör så här: 1. Aktivera larmsystemet med fjärrkontrollen. 2. Vänta 40 sekunder och öppna därefter en dörr/ baklucka/motorhuv och larmet skall omedelbart utlösa. 3. Försök att starta motorn. Startmotorn skall ej rotera (endas om startspärrfunktionen är ansluten). 4. Deaktivera larmet. 5. Aktivera larmet igen med sidorutorna öppna ca. 10cm. 6. Vänta 40 sekunder och för därefter in en hand i kupén och veva runt. Larmet skall omedelbart utlösa. EMERGENZA AVANCEREDE FUNKTIONER GLOBE 3800 GLOBE FELSÖKNING 11

12 GARANTIVILLKOR Denna produkt har en 1 års garanti från inköpsdatum bevisat av kvitto eller faktura. Garantin gäller ej om produkten visar tecken på förändringar, inkorrekt installation, skada orsakad av fall eller transport, och något annat som inte kan hänföras till tillverkningsfel. Om systemet inte fungerar korrekt skall tillverkaren inte vara ansvarig för skada av något slag, direkt eller indirekt, mot person eller skada på saker. Frågor beträffande denna garanti ställs till din auktoriserade återförsäljare tillsammans med adekvat dokumentation som visar inköpsdatum. Vi, DECLARATION OF CONFORMITY DELTA ELETTRONICA S.p.A registered office at via Astico 41 I VARESE deklarerar att - sändare 7777, korträckvidds-apparat med ISMfrekvenser - sändare 7727/7726, korträckvidds-apparat med ISMfrekvenser tillgodoser baskraven fÿr Elektromagnetisk Kompatibilitet i nedan indikerat Direktiv: 89/336/EU från 3 Maj 1989 med efterföljande modifieringar (Direktiv 92/31/EU från 28 April 1992 och Direktiv 93/68/EU från 22 Juli 1993) som har designats i konformitet med kraven i fÿljande Referens Standarder: EN , November 1997 Draft prets , November 1995 som angivits i fÿljande CE typexamineringscertifikat: B122897H of (type 7726 and 7727) B130418I of (type 7777) 4 - BASIS FUNKTIONER Indledning Da standard indstillingerne i dette alarmsystem kan omprogrammeres anbefales det at installatøren af alarmen noterer hvis nogle af disse forandres. Standard indstillingerne er markerede med mørk firkant Buzzer Hvis aktiveret vil buzzeren lyde synkront med blinklygterne ved armering og desarmering af alarmen Døre/fronthjelm/bagklap ikke lukket Activateret Deaktivateret Hvis en dør, fronthjelmen eller bagklappen ikke er lukket mens alarmen armeres, vil blinklygterne blinke 5 gange. Buzzeren vil lyde synkront hvis den er aktiveret. Hvis dørene lukkes inden der er gået 40 sekunder, vil der igen signaleres hvis de atter bliver åbnet Armer/desarmer optisk signal Når alarmen armeres vil blinklygterne blinke 2 gange og når alarmen desarmeres 1 gang. Når denne funktion er deaktiveret vil blinklygterne kun blinke mens sirenen lyder i en alarmcyklus Automatisk armering Alarmen vil automatisk armeres 2 minutter efter tændingsnøglen er drejet til stilling OFF og sidste dør lukkes, men dørene vil ikke automatisk låses. Alarmen vil ikke armeres hvis tændings-nøglen drejes til stilling ON igen inden 2 minutter Startspærre automatisk armering Startspærren vil automatisk aktiveres 4 minutter efter tændings-nøglen drejes til stilling OFF Advarselslysdioden vil blinke. Motoren vil ikke kunne starte. Armer og desarmer alarmen med fjernbetjeningen for at deaktivere startspærren Startspærre alarm Alarmfunktionen kan lægges til den automatiske armering af startspærren. 25 sekunder efter tændingsnøglen drejes til stilling ON vil en alarmcyklus starte GLOBE 3800 GLOBE BASIS FUNKTIONER

13 KORT VEJLEDNING 3 KORT VEJLEDNING Armering Tryk på knap A på fjernbetjeningen for at armere alarmen (hvis køretøjet har centrallås vil dørene samtidig låses). Blinklygterne vil blinke. Buzzeren vil bippe 2 gange (hvis aktiveret). Beskyttelsen er aktiveret efter 40 sekunder. Advarselslysdioden vil lyse i 40 sekunder for derefter at blinke Beskyttelse Når alarmen er armeret vil sirenen lyde i 30 sekunder mens blink-lygterne blinker hvis en dør, fronthjelm eller bagklap bliver åbnet. Hvis kabineovervågningsmodul er monteret vil dette også ske hvis noget bevæger sig i kabinen. Alarmen forbliver armeret efter alarmcyklus en Afbrydelse af en alarmcyklus Mens sirenen lyder, desarmer alarmen (se punkt 3.4) Desarmering Tryk på knap A på fjernbetjeningen for at desarmere alarmen (hvis køretøjet har centrallås vil dørene samtidig låses op). Blinklygterne vil blinke. Buzzeren vil bippe 1 gang (hvis aktiveret). Beskyttelse af køretøjet er øjeblikkeligt deaktiveret. Advarselslysdioden ophører med at blinke Alarm hukommelse Hvis alarmen har været udløst vil buzzeren og blinklygterne give 4 signaler i stedet for 1. Se kapitel 6 side Deaktivering af ultralydskabineovervågningssensorerne Ultralydskabineovervågningssensorerne kan deaktiveres hvis en rude ønskes efterladt åben eller hvis noget, der bevæger sig efter-lades i kabinen. 1) Tryk på programmeringspanelet inden der er gået 5 sekunder efter tændingsnøglen er drejet i OFF stilling. Advarselslysdioden blinker 1 gang. Hvis radarmodul er monteret kan dette ligeledes deaktiveres ved at trykke endnu en gang på programmeringspane-let inden 5 sekunder efter blinket. Advarselslysdioden vil bekræfte med endnu et blink at signalet er modtaget. 2) Armer alarmen ved at trykke på knap A på fjernbetjeningen. Sensoren er fravalgt, mens alle andre funktioner forbliver aktiverede. Sensorerne vil automatisk fungere næste gang alarmen armeres Værksteds funktion Værkstedsfunktionen tillader midlertidig udelukkeslse af passive armerings- og kidnapningsalarmfunktioner. Dette kan være praktisk hvis bilen stilles til service, da fjernbetjeningerne derfor ikke behøver at følge køretøjet. Værkstedsfunktionen aktiveres således: Drej tændingsnøglen til stilling ON, åbn førerdøren og tast PIN-KODEN ind på pro-grammeringspanelet. Blinklygterne blinker 1 gang og bekræfter dermed, at værksteds-funktionen er aktiveret. Værkstedsfunktionen deaktiveres automatisk næste gang alarmen aktiveres af fjernbetjeningen eller når tænding har været ON 10 gange. VIGTIGT: efterlad aldrig både fjernbetjening og PIN-KODE sammen i køretøjet. Kjære kunde, Vi takker deg for at du valgte et av våre produkter og opplyser om at det her er snakk om en tekniske avansert bilalarm i samsvar med prestasjonsstandardene definert av bilprodusentene, og med EU-direktivene. Du vil få overlevert fjernkontrollen og brukshåndboken så snart systemet er montert i ditt kjøretøy. Håndboken er inndelt i følgende 9 deler: Side 14 INNLEDNING 15 EKSTRAUTSTYR FOR YTTERLIGERE SIKKERHET 16 KORTINSTRUKSER 17 GRUNNFUNKSJONER 18 AVANSERTE FUNKSJONER 19 ALARMMINNE 20 NØDSITUASJONER 21 INNLEGGING AV PERSONLIG PINKODE 22 VEDLIKEHOLD OG FEILSØKING Les håndboken nøye for få størst mulig glede av alarmen. Vi anbefaler også at du oppbevarer håndboken sammen med bildokumentene slik at du lett kan konsultere håndboken ved behov. Skulle du støte på problemer du ikke finner noen løsning inne på under avsnitt 9 (side 22), kontakt din montør KORT VEJLEDNING GLOBE 3800 GLOBE

14 1 - INNLEDNING Dette alarmsystemet mot inntrengen i kjøretøyet, blir kontrollert med kjøretøyets originale fjernkontroll. Il De radiocomando handzender non reageert inserisce/disinserisce niet op het systeem il Totalbeskyttelse av ditt kjøretøy får du med følgende systemer: sistema MOD. STARTSPERRE KUPEALARM ÅPNINGSALAR M ALARM MOT KABELKUTTING A B3868 A B3863 A B Personlig Pinkode Hvert system i serien 3000 har en pinkode som skal brukes for frakopling ved nødstilfeller. Pinkoden som er programmert ved fabrikken, er Vi anbefaler deg å gjøre denne koden om til en kode som Si Alarmering din personlige é verificato zonder kode un allarme aanwijsbare og som for eksempel ingiustificato reden brukes for andre tjenester (pinkode for mobiltelefon, kredittkort osv.). På denne måten er det letter å huske den. 2 - YDERLIGERE BESKYTTELSE Alarmens beskyttelsesniveau kan hæves ved at tilslutte følgende yderligere sensorer: 5452: Niveausensor modul Når alarmen er armeret vil denne sensor opdage forandringer i køretøjets niveau og bl.a. advare ved forsøg på at løfte køretøjet og stjæle hjul og fælge. 5462: Radar-kabineovervågningsmodul Når alarmen er armeret vil denne sensor, der kan skjules bag plast eller stof og altså monteres usynligt, opdage bevægelser inden for det område, modulet er justeret til at dække. Radar-kabineovervågningsmodulet er bl.a. ideelt på køretøjer uden tag og køretøjer, der parkeres med åbent soltag og / eller åbne ruder. 2980: Elrude modul Mens alarmen armeres låser centrallåsesystemet køretøjets døre og elruderne lukkes. Kan eftermonteres i alle køretøjer med elruder INNLEDNING GLOBE 3800 GLOBE YDERLIGERE BESKYTTELSE 27

15 1 - INDLEDNING Dette alarmanlæg er kontrolleret af køretøjets originale radiostyrede sikkerhedsfjernbetjening. Den komplette beskyttelse af køretøjet er sikret med: MODEL STARTSPÆRRE KABINEBESKYTTELS E PERIMETISK SKALBESKYTTELSE BATTERRI-BACKUP A B3868 A B3863 A B Personlig PIN-KODE Alle alarmerne i 3000 serien har en PIN-KODE der kan benyttes til at desarmere alarmen i en nødsituation. PIN-KODEN er programmeret fra fabrikken til at være Vi foreslår at programmere alarmen om med et andet nummer f.eks. koden på mobiltelefon, kreditkort eller andet nummer, der er let at huske. 2 EKSTRAUTSTYR FOR YTTERLIGERE SIKKERHET Tyverialarmen du har valgt, kan kompletteres med følgende moduler for å øke sikkerhetsnivået mot tyveri: 5452: Sikkerhetsmodul mot løfting av kjøretøyet Når alarmen er tilkoplet, vil en spesialsensor registrere om kjøretøyet løftes for å fraktes opp på henger, mao. også dersom noen forsøker å løfte bilen for å fjerne lettmetallfelger eller annet verdifullt tilleggsutstyr. 5462: Sikkerhetsmodul med høyfrekvens Når alarmen er tilkoplet, vil denne modulen som er gjemt inne i kupeen, sikre det mot innbrudd ved hjelp av hyperfrekvensstråler og lydalarm. 2980: Modul for lukking av ruter Når alarmen er tilkoplet, vil rutene på kjøretøyet lukkes automatisk. Denne modulen er tilpasset enhver type kjøretøy med elektriske ruter INDLEDNING GLOBE 3800 GLOBE EKSTRAUTSTYR FOR YTTERLIGERE SIKKERHET 15

16 KORTINSTRUKSER 3 KORTINSTRUKSER TILKOPLING Trykk på trykknapp på originale fjernkontroller for å blokkere dørene. Retningsviserne vil blinke. Summeren vil avgi to lydsignaler (dersom den er aktivert). Alarmen er aktiv etter 40 sekunder. Lampen vil lyse konstant i 40 sekunder. Deretter vil den begynne å blinke Sikkerhet Når systemet er aktivert, vil en serie alarmsignaler, ved lyd og lys, utløses i cirka 30 sekunder dersom man forsøker å åpne panseret, bagasjerommet eller en av dørene. Har du valgt alarm for kupéalarm, vil denne aktiveres dersom noen forsøker å trenge seg inn i kupéen. Etter endt serie med signaler, vil systemet forbli aktivert. 3.3 Avbryting av utløst alarm Dersom alarmen er utløst, foreta deaktivering av systemet (se punkt 3.4). 3.4 Deaktivering Trykk på trykknappen på fjernkontrollen for å kunne åpne dørene. Retningsviserne bli blinke. Summeren vil avgi et lydsignal (dersom den er aktivert). Alarmen vil øyeblikkelig deaktiveres. Lampen vil slukke. 3.5 Alarmminne Dersom alarmer er blitt utløst når du ikke var tilstede, vil retningsviserne og summeren avgi fire signaler isteden for ett. Se også avsnitt 6 på side Deaktivering av kupésensoren Dersom du ønsker å aktivere alarmsystemet med rutene åpne, eller dersom en person blir igjen inne i kjøretøyet, er det mulig å deaktivere kupéalarmen slik at den ikke utløses. 1) Trykk på knappen på nødpanelet innen 5 sekunder etter at du har slått av tenningen. Knappen må holdes nede helt til lampen blinker lenge én gang. Du deaktiverer hyperfrekvensen eller andre moduler (svart/rosa-ledning) ved å trykke på denne knappen innen 5 sekunder fra siste lange blinking. Knappen må holdes nede helt til lampen blinker lenge én gang. 2) Aktiver systemet ved å trykke på knappen på fjernkontrollen. Sensoren er utelukket. Alle de andre alarmene forblir aktive. Sensorene vil automatisk aktiveres på nytt når du slår på tenningen neste gang. 3.7 Alarm i garasje Med funksjonen garasje kan du utelukke automatisk tilkopling og tyverialarm samtidig. Funksjonen er spesielt nyttig når du må la kjøretøyet stå på en parkering hvor du må levere bilnøkkelen. Det er mao. ikke nødvendig å levere bilnøkkelen, fjernkontrollen og pinkoden under ett. Dette er å foretrekke for å unngå uautorisert bruk av kjøretøyet. Før du leverer kjøretøyet, gjør følgende: slå på tenningen, åpne døren og legg inn pinkoden. Bekreftelse av at funksjonen er aktivert, får du ved at retningsviserne blinker i 3 sekunder. Funksjonen deaktiveres automatisk når du har vridd tenningsnøkkelen PÅ ti ganger. Tillykke med købet af dette produkt, der er blevet designet og fremstillet efter højeste standard og som benytter den seneste teknologi for at sikre størst mulige pålidelighed efter EEC direktiverne. Betjeningsvejledningen er delt op i 9 dele: Side 26 INDLEDNING 27 YDERLIGERE BESKYTTELSE 28 KORT VEJLEDNING 29 BASIS FUNKTIONER 30 AVANCEREDE FUNKTIONER 31 ALARM HUKOMMELSE 32 NØDDESARMERING 33 PERSONLIG PIN-KODE 34 FEJLFINDING Denne vejledning indeholder produktets installationscertifikat og konformitets deklarationen. Læs venligst vejledningen for at få det fulde udbytte af alarmsystemet. Vi foreslår at denne vejledning opbevares sammen med registreringspapirerne for køretøjet, for at let kunne finde den i tilfælde det skulle være nødvendigt. Cobra forhandleren vil besvare spørgsmål, i forbindelse med anvendelsen af alarmen hvis afsnit 9 (side 34) ikke giver svar på spørgsmålene KORTINSTRUKSER4 - GRUNNFUNKSJONER 25

17 4 - GRUNNFUNKSJONER 4.1 Innledning I og med at funksjonene for denne alarmen kan forandres etter brukerens behov, vil montøren føre inn i håndboken hvilke funksjoner som er aktivert. Fabrikkutgaven tilsvarer de mørklagte boksene. 4.2 Signal for åpne dører/panser/bagasjerom Aktivateret Deaktivateret Når funksjonen er innlagt, vil systemet vise om dørene, panseret eller bagasjerommet er åpne ved hjelp av summeren og blinkeren (5 blink). Blir de lukket innen 40 sekunder, vil ny åpning registreres på nytt. Er det gått mer enn 40 sekunder uten at dører, panser eller bagasjerom er lukket, vil ikke systemet kontrollere dette lenger. Situasjonen vedvarer helt til en ny lukking/åpning foretas, som vil resultere i at alarmen utløses. Dersom tenningen slås på før to minutter er gått, vil ikke alarmen tilkoples. 4.5 Automatisk tilkopling startsperre Motorblokkering tilkoples automatisk 4 minutter etter at tenningen er slått av. Lampen blinker. Motoren kan nå ikke starte. Trykk på knappen A på fjernkontrollen for å deaktivere alarmen når tenningsnøkkelen står PÅ. 4.3 Blinker tilkoplet/frakoplet Activateret Deaktivateret Med to blink at retningsviserne viser systemet at alarmen er tilkople; med to blink er den frakoplet. Dersom funksjonen er frakoplet, vil retningsviserne kun blinke når alarmen er uløst. 4.6 Startalarm Med denne kan man legge til funksjonen for automatisk startsperre. Dersom tenningen slås på, vil alarmen utløses etter 25 sekunder. 4.7 Summer 4.4 Automatisk tilkopling av systemet Hver gang tenningen slås av og en dør stenges, går det 2 minutter før alarmen tilkoples uten å blokkere dørene. Denne signalerer tilkopling og frakopling ved hjelp av et lydsignal. 24 GLOBE 3800 GLOBE GRUNNFUNKSJONER5 17

18 5 AVANSERTE FUNKSJONER 5.1 Selvreaktiverende alarm Det vil gå 255 sekunder fra du har koplet ut fjernkontrollen til startsperren igjen tilkoples dersom du ikke har slått på tenningen innen denne tiden. 5.2 Selvreaktiverende alarm m/nullstilling Aktivateret Deaktivateret Det vil gå 255 sekunder etter at man har utkoplet fjernkontrollen, før startsperren igjen tilkoples dersom du ikke har slått på tenningen innen denne tiden. Dersom en dør eller bagasjerommet åpnes før 255 sekunder er gått, vil tellingen stoppe. Dersom en dør eller bagasjerommet på nytt lukkes, vil tellingen starte på nytt. 5.3 Gjenkjennelsesalarm I dette tilfellet må føreren gjenkjennes før han kan starte bilen. Dette gjøres ved at du taster inn de to første tallene i pinkoden innen 10 sekunder er gått fra det øyeblikket tenningen er slått på. Gjenkjennelsen blir bekreftet ved at lampen blinker lenge. Kjøretøyet kan nå brukes normalt. Dersom gjenkjennelse uteblir, vil fjernkontrollen holde opp å virke, og etter 4 minutter vil man få en syklisk alarm som varer 30 sekunder. Dersom tenningen slås av, vil alarmen opphøre og motorblokkeringen vil aktiveres. For å frakoplet systemet, tast inn pinkoden med nødknappen. 5.4 Ikkeautomatisk tyverialarm Aktivateret Deaktivateret Her må føreren frivillig aktivere funksjonen ved å holde knappen på nødpanelet nede i cirka 2 sekunder hver gang tenningen slås på. At systemet er aktivert, vises ved at lampen blinker raskt. Etter å ha utført aktivering og dersom en dør åpnes, vil du få en syklisk alarm på 30 sekunder etter at 4 minutter er gått. Dersom tenningen slås av, vil alarmen opphøre og motorsperren vil øyeblikkelig tre i kraft. For å frakoplet systemet, tast inn pinkoden med nødknappen. Dersom du må åpne en dør når funksjonen er aktiv (lampen blinker raskt), må du først deaktivere alarmen ved på nytt å holde knappen på nødpanelet nede i cirka 2 sekunder. Lampen vil nå blinke lenge en gang og deretter slukke. 5.5 Kontrollert motorsperre mot tyveri, med hastighetssensor Med denne kan du få slått av motoren under et tyveri, når kjøretøyet står stille. Dersom denne funksjonen er aktivert, vil kjøretøyet immobiliseres dersom det stopper. GARANTI Garantien for systemet varer i 12 måneder fra kjøpedatoen, med kvittering eller faktura. Garantien er ikke gyldig dersom produktet viser seg å være skadd eller installasjonen ikke er korrekt. Med at produktet er skadd, menes skader ved transport eller ved at det har falt, pga. vanvare eller andre årsaker som ikke inkluderer fabrikasjonsfeil. Dersom systemet er feil installert, vil ikke fabrikanten akseptere noen forespørsel om skadeserstatning ved en hvilken som helst type skade på personer eller ting. For å nyte godt av garantien, ta med datostemplet kvittering og henvend deg til din forhandler. Vi, EU-KONFORMITETSERKLÆRING DELTA ELETTRONICA S.p.A med hovedkontor i via Astico 41 I VARESE erklærer herved at følgende produkter: - transmitter 7777, nærkontroll med ISM-frekvens - transmitter 7727/7726, nærkontroll med ISM-frekvens er i samsvar med de grunnleggende krav til Elektromagnetisk kompatibilitet i henhold til direktivet 89/336/EU av 3. mai 1989 med påfølgende endringer (Direktiv 92/31/EU av 28. april 1992 og Direktiv 93/68/EU av 22. juli 1993) ved at de er utarbeidet i samsvar med følgende standard: EN november 1997 Avtale prets av november 1995 som angitt i EU-sertifikatene B122897H of (type 7726 og 7727) B130418I of (type 7777) 18 5 AVANSERTE FUNKSJONER GLOBE 3800 GLOBE

19 9 - FEILSØKING Dersom en alarm er utløst uten grunn når systemet frakoples, vil lampen vise hva som er årsaken til alarmen med en rekke blink (avsnitt 6 side 19). dersom alarmen er utløst av bevegelsessensoren, kontroller at rutene, taket og luftinntakene er lukket og at det ikke er gjenstander som beveger seg inne i kjøretøyet. Dersom problemet vedvarer, kontakt din montør. dersom alarmen er utløst pga. åpne dører, bagasjerom eller panser, er det muligheter for at en av trykknappene må justeres. Henvend deg til din montør. 5.8 Kontrollert motorsperre mot tyveri, med hastighetssensor Med denne kan du få slått av motoren under et tyveri, når kjøretøyet står stille. Dersom denne funksjonen er aktivert, vil kjøretøyet immobiliseres dersom det stopper. 6 - ALARMMINNE Når alarmen koples fra, får man fire blink fra retningsviserne og tilsvarende lydsignaler fra summeren. Følg med på lampesignalene da disse vil være synlige helt til tenningen slås av. Forskjellige signaler viser forskjellige årsaker til alarm. LYSSIGNAL 1 blink 2 blink 3 blink 4 blink 5 blink ÅRSAK TIL ALARM dører, bagasjerom åpne bevegelsessensoren er aktivert panser åpent forsøk på start (nøkkel i tenning) alarm utløst av hastighetssensoren 6 blink mateledningene er kuttet FEILSØKING GLOBE 3800 GLOBE ALARMMINNE 19

20 NØDSITUASJONER 20 7 NØDSITUASJONER For å kople ut alarmen uten å bruke fjernkontrollen, gå frem som vist under: Trykk på trykknappen på nødpanelet så mange ganger som tilsvarer det første tallet i pinkoden din. For hver gang du trykker på knappen, vil lampen avgi et raskt blink. En lengre pause oppfattes som slutt på innlegging av tall og vises ved at lampen blinker litt lenger. Gjør det samme med de andre tallene. Når tastingen er fullført vil systemet frakoples dersom koden er korrekt. ALARMHORN PÅ Kort blinking Trykk samme antall ganger som tilsvarer verdien av pinkoden. pause Lång blinking Legg inn neste tall i PINKODEN PINKODE OK ALARM FRANKOPLET 8 INNLEGGING AV PERSONLIG PINKODE Det er meget viktig at du legger inn din personlige pinkode. Standard Pinkode er 1111 som må endres. Du kan programmere systemet i kjøretøyet ditt med den pinkoden du måtte ønske så lenge den består av fire tall, uten tallet 0. For bedre å kunne huske koden, velg et tall du vanligvis bruker til andre formål (mobil, kredittkort osv.). Når systemet er frakoplet, gå frem som beskrevet under: Åpne en dør Slå på tenningen Trykk på knappen på nødpanelet samme antall ganger som tilsvarer det første tallet i pinkoden. Hver gang du trykker på knappen, vil lampen blinke raskt. En lengre pause vil av systemet oppfattes som om du er ferdig med å legge inn det første tallet og lampen vil lyse lenger. Gjør det samme med de andre tallene i koden. Dersom koden som er lagt inn, gjenkjennes av systemet, vil retningslysene blinke én gang. Du har 20 sekunder på deg til på nytt å legge inn din gamle pinkode. Trykk på knappen på nødpanelet samme antall ganger som tilsvarer det første tallet i din gamle pinkode. Hver gang du trykker på knappen, vil lampen blinke raskt. En lengre pause vil av systemet oppfattes som at du er ferdig med å legge inn det første tallet og lampen vil da lyse lenge én gang. Gjør tilsvarende med de andre tallene i koden. Dersom koden som er lagt inn, gjenkjennes av systemet, vil lampen lyse fast i tre sekunder. Når den slukkes, kan du legge inn den nye pinkoden. 7 NØDSITUASJONER GLOBE 3800 GLOBE INNLEGGING AV PERSONLIG PINKODE Trykk på knappen på nødpanelet like mange ganger som tilsvarer det første tallet i din nye pinkode. Hver gang du trykker, vil lampen blinke raskt. En lengre pause vil av systemet oppfattes som at du er ferdig med å legge inn det første tallet og lampen vil da lyse lenge én gang. Gjør tilsvarende med de andre tallene i koden. Slå av tenningen. Gjenta prosedyren for innlegging av den nye pinkoden. Trykk på knappen på nødpanelet like mange ganger som tilsvarer det første tallet i din nye pinkode. Hver gang du trykker på knappen, vil lampen blinke raskt. En lengre pause vil av systemet oppfattes som at du er ferdig med å legge inn det første tallet og lampen vil da lyse lenge én gang. Gjør tilsvarende med de andre tallene i koden. Dersom koden som er lagt inn er den samme som den som var programmert, vil den lagres. Lagringen vises ved at retningsviserne og lampen blinker i 3 sekunder. Er du i tvil om du har gjort en feil, kan du når som helst gå ut av prosedyren ganske enkelt ved å lukke døren. 8.1 Du har mistet pinkoden Dersom du skulle miste pinkoden, har du ingen mulighet til å få tilgang til systemet og omprogrammere det. NNLEGGING AV PERSONLIG PINKODE 21

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarmsystemets fjernkontroll Innstillingsveiledning - Norwegian Kjære Kunde, I denne veiledningen finner du den informasjonen du trenger for å kunne aktivere

Detaljer

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN www.bilradiospes.no OM DIN NYE ALARM Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA Security Alarm sikret et kvalitetsprodukt med lang levetid. Kvalitetskontroll

Detaljer

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral PROGRAMMERINGSMANUAL CAN/PLIP med 4627 sentral 7.1 - PROGRAMMERE FUNKSJONER, COBRA FJERNKONTROLLER OG DRIVER CARDS NB! (Kun for PLIP applikasjoner og like etter tilkobling til strømforsyning eller når

Detaljer

INSTALLATIONSMANUAL 3800 MONTERINGSINSTRUKSER 3800 3800 INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSMANUAL 3800 MONTERINGSINSTRUKSER 3800 3800 INSTALLATIONSVEJLEDNING INSTALLATISMANUAL 3800 MTERINGSINSTRUKSER 3800 3800 INSTALLATISVEJLEDNING 06DE1687A 09/02 DELTA ELETTRICA s.p.a. via Astico 41-21100 VARESE - ITALY SYSTEMETS TEKNISKA SPECIFIKATIER Nominell drivspänning

Detaljer

4600 CAN/PLIP med 4627 sentral BRUKSANVISNING

4600 CAN/PLIP med 4627 sentral BRUKSANVISNING 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral BRUKSANVISNING Index 1. INTRODUKSJON...3 2. AKTIVERING OG DEAKTIVERING AV SYSTEMET MED ORIGINAL FJERNKONTROLL ELLER MED COBRA FJERNKONTROLL...3 3. AKTIVERE FUNKSJONER...4-5

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual

Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual 4 0 0 A L A R M Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual www.defa.com N Gratulerer med ny DEFA Bilalarm! Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA

Detaljer

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Kjøretøyets originale fjernkontroll Innstillingsveiledning - Norwegian Kjære Kunde I denne veiledningen finner du den informasjonen du trenger for

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual

Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual 4 0 0 A L A R M Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual www.defa.com N Gratulerer med ny DEFA Bilalarm! Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA

Detaljer

800-serien Bruksanvisning

800-serien Bruksanvisning 800-serien Bruksanvisning Bruksanvisning Bilalarm 800-serien N Gratulerer med ny DEFA Bilalarm! Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA Auto Security Bilalarm

Detaljer

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes.

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes. Gratulerer med ny DEFA ILALARM! DEFA har over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, og satser sterkt på kvalitetskontroll av produktene. Dette for at din nye bilalarm skal være av best

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual

Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual 8 0 0 A L A R M Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual www.defa.com Gratulerer med ny DEFA Bilalarm! Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual

Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual 8 0 0 A L A R M Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual www.defa.com N Gratulerer med ny DEFA Bilalarm! Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA

Detaljer

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Før start 1. Kontroller at mottager (master) er tilkoblet i henhold til medfølgende skjema og at antennen

Detaljer

Gratulerer med ny DEFA Bilalarm! Innhold

Gratulerer med ny DEFA Bilalarm! Innhold Bruksanvisning CAN Gratulerer med ny DEFA Bilalarm! Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA Auto Security Alarm sikret et kvalitetsprodukt med lang levetid.

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

DEF A BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes.

DEF A BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes. m Gratulerer med ny DEFA BlIALARM! DEFA har over40årserfaringmedutviklingav bilelektriskeprodukter. og satsersterktpå kvalitetskontrollav produktene.dettefor at din nye bilalarmskalværeav bestmuligkvalitetog

Detaljer

T A 3 0 / T A 3 5. Bruksanvisning. www.defa.com

T A 3 0 / T A 3 5. Bruksanvisning. www.defa.com T A 3 0 / T A 3 5 Bruksanvisning N www.defa.com Gratulerer med din nye DEFA Transportalarm! Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA AutoSecurity transportalarm

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103 Penta NOBY PENTA 1 2 3 4 READY KLAR SYSTEM ARMED PÅ POWER 230V F E P Bruker Manual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby a.s påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel

Detaljer

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt:

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt: Sol & Vindvakt ASA Inkoppling av Sol & Vindvakt: Avståndet mellan motor och Sol & Vindvakt måste vara minst 30 cm. Apparater som använder samma frekvens kan störa Sol & Vindvaktens funktion Endast en Sol

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual

Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual C A N A L A R M Bruksanvisning Käyttöohje Brugervejledning User Manual www.defa.com N Innhold Hvordan anvende din DEFA AutoSecurity alarm: Slå PÅ (armering) s. 5 Slå AV (dearmering) s. 6 Nødutkobling s.

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX +

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX + BRUKSANVISNING Trådløs boligalarm Type POWERMAX + Ta kontakt med hvis du er usikker på bruken av alarmsystemet. 815 00 060 E-post: post@sectoralarm.no Sector Alarm AS Du har nå fått et nytt alarmsystem

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje User manual

Bruksanvisning Käyttöohje User manual B G 2 0 1 Bruksanvisning Käyttöohje User manual www.defa.com N INNHOLDSFORTEGNELSE Fjernkontroll 8 Automatisk aktivering av kjøresperren 8 Deaktivering med fjernkontrollen 9 Deaktivering med PIN-kodepanelet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer...

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer... Innholdsfortegnelse Sector Alarm AS...4 Ordliste... 5-6 Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10 Hva gjør jeg ved utløste alarmer...10 Problemer med tilkobling av alarmsystemet...11 Feil ved alarmsystemet...11

Detaljer

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Trådløsoverføring av ALARM Mottaker kan monteres 50 m fra sender. 1 reléutgang for styring Kan forhåndsprogrammeres Enkel montering.

Detaljer

PC1580. Brukermanual og kontrolljournal RK1580 PC5506. Denne manual brukes til betjeningspaneler med lysdioder. Versjon 1.

PC1580. Brukermanual og kontrolljournal RK1580 PC5506. Denne manual brukes til betjeningspaneler med lysdioder. Versjon 1. Brukermanual og kontrolljournal SENTRALAPPARAT PC158O Versjon 1.O1 - JD9806 Denne manual brukes til betjeningspaneler med lysdioder PC1580 RK1580 og PC5506 Versjon 1.00 - JD9806 Innholdsfortegnelse Seksjonsfortegnelse...

Detaljer

Brukermanual. Manual nr.: MBOASIS0810. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. Manual nr.: MBOASIS0810. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Brukermanual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MBOASIS0810 www.noby.no side

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Brukermanual. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. www.noby.no side 1 Innledning Vi i Noby AS

Detaljer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer VEJLEDNING OPLADNING Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer START 1. Indsæt simkort og batteri. (Husk at vælge pinkode fra inden du sætter simkortet i enheden, det gøres ved

Detaljer

Brukermanual. Tastatur.

Brukermanual. Tastatur. Brukermanual ICAS Daglig bruk av sentralen Brannalarmen er aktiv til enhver tid og behøver ikke programmeres for gi alarm ved røykutvikling eller branntilløp. Innbruddsalarmen slås på ved å taste master-koden,

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

4600 CAN/PLIP med 4627 sentral INSTALLASJONSMANUAL

4600 CAN/PLIP med 4627 sentral INSTALLASJONSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral INSTALLASJONSMANUAL Innhold 1. KIT INNHOLD...3 2. INTRODUKSJON (hvordan du får tilgang til biltilpassede manualer, DataLinker verktøy og programvare)...3 3. SYSTEMKONFIGURASJON...3

Detaljer

Modell SC225. Quick-Start meny

Modell SC225. Quick-Start meny Modell SC225 Quick-Start meny Gratis App for Appel, Android og Microsoft. Søk på CLSF i: AppStore, Google Play, Windows Markedplace VIKTIG: HUSK Å DEAKTIVERE PIN-KODEN FØR SIM-KORT INSTALLERES I KAMERAET!

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NO/DK: side 1 8 SV: sida 9 16 FI: sivu 17 24 GB/AU: page 25 32 1 5 2 3 4 6 7 1 Indikator for dagsenking 2 Ønsket Temperatur 3 Indikator for varmeavgivelse 4 Indikator

Detaljer

Omstillingsvejledning. h Bemærk. d Fare! H Fare! e Fare! a Advarsel! Henvisninger vedrørende dokumentationen. Omstilling af gasart

Omstillingsvejledning. h Bemærk. d Fare! H Fare! e Fare! a Advarsel! Henvisninger vedrørende dokumentationen. Omstilling af gasart Omstillingsvejledning Omstilling ecotec plus /3, ecotec pro /3 fra naturgas- til propangasdrift omstillingssæt art.nr. 0020010641 Henvisninger vedrørende dokumentationen De følgende henvisninger er en

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Trygghet det viktigste ekstrautstyret

Trygghet det viktigste ekstrautstyret Trygghet det viktigste ekstrautstyret Bilalarm er trygghet Tyver velger biler uten alarm Beskytt uerstattelige eiendeler Unngå frustrasjon og bryderi Flere tusen biler stjeles eller utsettes for innbrudd

Detaljer

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo.

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo. Instruction manual Babyfix Babyfix babysete For barn som veier opp til 13 kilo. Tested Testet and og godkjent approved i according henhold til to ECE R44 / 04 Viktig informasjon Takk for at du har valgt

Detaljer

Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer

Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer En unik universell trådlös mottagare för inbyggnad med dimmerfunktion för fjärrstyrning av b.l.a dimbara 230V LED lampor, lågenergilampor, glödlampor

Detaljer

Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner

Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner Før du går I gang med å installere skal du sikre deg følgende: 1. SIM kortet har en 4 sifret PIN-kode når du mottar kortet fra teleselskapet. Det er viktig at

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 29 2490 00 0058

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 29 2490 00 0058 TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 29 2490 00 0058 TELEFONSTYRING AV EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD O F C OM F ORT 2 TEKNISK DOKUMENTASJON INNHOLD KAPITTEL TITTEL INNHOLD SIDE 1 INNLEDNING

Detaljer

Kom godt i gang - med IDEX Kvalitets Kontrol Program til RengøringsSystemet

Kom godt i gang - med IDEX Kvalitets Kontrol Program til RengøringsSystemet Kom godt i gang - med IDEX Kvalitets Kontrol Program til RengøringsSystemet 2009 by Aps Data-know-how Version 2.0.4 Revision 19.02.2009 Introduktion Kvalitets Kontrol Programmet IDEX er baseret på den

Detaljer

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING ICAS. Hestia 915 Ver.4.4

BRUKER- VEILEDNING ICAS. Hestia 915 Ver.4.4 BRUKER- VEILEDNING Hestia 915 Ver.4.4 Hestia er navnet på en Gresk gudinne som symboliserer fred og velvære. Hestia er også navnet på dette systemet som vi mener vil bringe deg fred og velvære. H-915 rev.4.4

Detaljer

IT 400N. 4+3 soner sentral med kabel, for Innbrudd, brann og overfall. IT-400-N Sentral Art.nr: 04.660 Holars AS Korr 18.02.

IT 400N. 4+3 soner sentral med kabel, for Innbrudd, brann og overfall. IT-400-N Sentral Art.nr: 04.660 Holars AS Korr 18.02. IT 400N 4+3 soner sentral med kabel, for Innbrudd, brann og overfall. IT-400-N Sentral Art.nr: 04.660 Holars AS Korr 18.02.09 Side 1 Innehold Side 1.0. Beskrivelse.. 3 2.0. Installasjon.. 4 3.0. Terminal

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Mod. 1750 DS 1750-008 LBT 20057. 2Voice Høyttalende dørtelefon. Sch./Ref.1750/5 (Svart) Sch./Ref.1750/6 (Hvit)

Mod. 1750 DS 1750-008 LBT 20057. 2Voice Høyttalende dørtelefon. Sch./Ref.1750/5 (Svart) Sch./Ref.1750/6 (Hvit) Mod. 1750 DS 1750-008 LBT 20057 2Voice Høyttalende dørtelefon Sch./Ref.1750/5 (Svart) Sch./Ref.1750/6 (Hvit) Norsk video dørtelefonen Sch. 1750/5 og 1750/6 er dedikert til å bli brukt i 2Voice video dørtelefon-systemer.

Detaljer

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten.

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. BRUKSANVISNING Grunnleggende bruk Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. Alternativt kan du vri tenningsnøkkelen på/av for å aktivere enheten. OBS Tenningsnøkkelen skal

Detaljer

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Tlf 47671669/91578236) for registrering av Serie nr. og enhet (står på undersiden av enheten). Fyll

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

Manual HomeAcces dørtelefonsystem

Manual HomeAcces dørtelefonsystem Manual HomeAcces dørtelefonsystem Gratulerer med valget av HomeAccess dørtelefon HomeAccess gir deg mange muligheter, og kan tilpasses dine behov. For å utnytte systemet maksimalt, vennligst les manualen

Detaljer

Brukerhåndbok for betjeningspanel til: CS275. Versjon 1.0

Brukerhåndbok for betjeningspanel til: CS275. Versjon 1.0 Brukerhåndbok for betjeningspanel til: CS275 Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse LCD-panel... 2 Tilkoble og frakoble med et ettområdepanel... 4 Frakoble systemet etter en alarm... 5 Tilbakestille branndetektorer...

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Stenella Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Svenska Svenska Din nya elektroniska personvåg är konstruerad för att på ett riktigt sätt visa din viktökning eller minskning

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

Remote control your lock with Verisure App

Remote control your lock with Verisure App Remote control your lock with Verisure App Digital Door Lock Extension Kit Control your digital door lock with the Verisure App. Gör ditt lås smartare Fjärrstyr ditt nya Yale Doorman-lås med din mobil

Detaljer

Vekkerklokke DS-1/RF, digital

Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF, digital Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF med mottaker HMS art. nr.: 148483 Best. nr.: 1104816 INNHOLD Vekkerklokke DS-1/RF, digital...

Detaljer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer GSA SKOTØRKER SKOTØRKER Skotork - Shoe dryer NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 0 GSA SKOTØRKER INTRODUKSJON Vennligst les alle anvisningene før du tar i bruk den nye støvel- og skotørkeren. Vi anbefaler at du

Detaljer

Bewatel BTK41. Teknisk håndbok

Bewatel BTK41. Teknisk håndbok Bewatel BTK41 NO Teknisk håndbok Copyright September 2001 Bewator AB, Solna, Sverige. Kopiering fra Bewatel BTK41 Teknisk håndbok kan kun skje etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat)

Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat) Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat) Bruksanvisning Dymista125 mikrogram + 50 mikrogram/sprayning

Detaljer

Installasjons og brukerveiledning

Installasjons og brukerveiledning Installasjons og brukerveiledning Generell informasjon Denne tyverialarmen er svært egnet til mindre kontorer og private hjem. Alarmanlegget benytter en GSM kommunikator som betyr at du kan motta alarmer

Detaljer

Brukermanual boligalarm FS 150

Brukermanual boligalarm FS 150 Brukermanual boligalarm FS 150 ffj (QNHOEUXNDYV\VWHPHW Slå anlegget på: Tast koden. Lampen forlat nå lyser sammen med alle sonene som bli tilkoplet. Betjeningspanelet piper til utgangstiden er ferdig.

Detaljer

Fall Sensor. Bruksanvisning

Fall Sensor. Bruksanvisning Fall Sensor Bruksanvisning 2011 Copyright CareTech AB, Rev C 2 Innhold Les først: sikkerhetsinformasjon... 4 Viktig informasjon... 4 pakningens innhold... 5 Beskrivning av Fallsensoren... 5 Funksjonsbeskrivelse...

Detaljer

FUNKSJON PROSEDYRE SIDE System aktivering. [brukerkode] + [ARM] 6 (Når du forlater huset) System aktivering

FUNKSJON PROSEDYRE SIDE System aktivering. [brukerkode] + [ARM] 6 (Når du forlater huset) System aktivering Brukerveiledning Denne manualen inneholder all informasjon du behøver for å bruke Orbit 6 sikkerhetssystem. Første side gir et overblikk over funksjonene. For nærmere forklaring kan du slå opp på angitt

Detaljer

PTS400M(I) / PTS400N(I)

PTS400M(I) / PTS400N(I) PTS400M(I) / PTS400N(I) 1.1.2007 Norsk versjon INSTALLASJONS VEILEDNING FOR PTS400M,N(I) Nybakveien 32 B, 2013 Skjetten, Norway. Org. nr. 985 745 803 E-post: post@autosense.no Faks: +47 921 719 42 1 10

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu Behandling og vedligeholdelse Behandling og vedlikehold Behandling och underhåll Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu VIGTIG! Start med at læse denne vejledning! VIKTIG! Start med å lese denne veiledningen! VIKTIGT!

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje FIN. Brugsanvisning. User Manual. Gebruikershandleiding. DEFA SilentAlarm

Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje FIN. Brugsanvisning. User Manual. Gebruikershandleiding. DEFA SilentAlarm N S FIN DK GB NL Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Brugsanvisning User Manual Gebruikershandleiding DEFA SilentAlarm N S FIN DK GB Bruksanvisning s.3 Bruksanvisning s.10 Käyttöohje s.17 Brugsanvisning

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

FS250 Sentral Apparat LCD Forenklet Bruker Manual

FS250 Sentral Apparat LCD Forenklet Bruker Manual FS250 Sentral Apparat LCD Forenklet Bruker Manual 98/482/ EC Declaration (Applies to products that have CE mark attached) This equipment has been approved in accordance with Council Decision 98/482/EC

Detaljer

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 1 2 3 4 MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 5 Programmering og menyer for GM800 og GM1000 1. Før programmeringen starter må porten åpnes

Detaljer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNHOLD INNHOLD INNHOLD... 2 SPESIFIKASJON... 3 MULIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKSJON FRONT... 3 Å TENKE PÅ VED INSTALLASJON... 4 FEILSØKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GJØR SLIK VED PROGRAMMERING!...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR

BRUKERVEILEDNING FOR BRUKERVEILEDNING FOR TERMISK VARMEVARSLER Kommersiell referanse: 3103-002 Utviklet av CAVIUS Denne termiske varmevarsleren er tiltenkt områder der røykvarslere ikke er egnet pga. høy risiko for feilalarmer,

Detaljer

T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V

T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V Installasjonsveiledning (Modell: ISB2201 og ISB2231) Gratulerer med din nye TV-dekoder Din nye TV-dekoder vil gi deg muligheten til å se på TV fra NextGenTel

Detaljer

Brukermanual LED Power 832 PC 5015 versjon 2.36C

Brukermanual LED Power 832 PC 5015 versjon 2.36C Brukermanual LED Power 832 PC 5015 versjon 2.36C PE 01.08.02 Enebakkveien 117B Tel: 22 08 02 20 Faks: 22 08 02 21 0680 Oslo www.teletecconnect.no Innholdsfortegnelse Seksjonsfortegnelse...2 Oversikt over

Detaljer

Håndbok for installasjon av parkeringsboksen ENO-BP2R

Håndbok for installasjon av parkeringsboksen ENO-BP2R Håndbok for installasjon av parkeringsboksen ENO-BP2R RW Parkeringsboksen ENO-BP2R muliggjør HFkontroll av to adkomster til parkering, kalt "INNGANG" og "UTGANG". Den fungerer med en aktiv antenne som

Detaljer

WST-916. Manual! Installation! 1. Skruva eller tejpa upp mottagaren på väggen.! 2. Tryck dit ramen.! 3. Tryck dit knappen.!

WST-916. Manual! Installation! 1. Skruva eller tejpa upp mottagaren på väggen.! 2. Tryck dit ramen.! 3. Tryck dit knappen.! WST-916 Manual WST-916 Envägs väggsändare med timer. En trådlös envägs strömbrytare som enkelt placeras på vägg med medföljande skruvar eller dubbelhäftande tejp. Fungera både med på/av mottagare och dimmer

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

Brukerveiledning for GSMG

Brukerveiledning for GSMG Brukerveiledning for GSMG CFG Gulvvarmetermostat CXG Rele for fast installasjon COG-j Rele med ledning og plugg CRG Plug-in termostat for Glamox ovner serie 3001 GSM-enhet 1 Lade-enhet 2 Funksjonstast

Detaljer

Hurtigveiledning for oppsett av Alarmpakke

Hurtigveiledning for oppsett av Alarmpakke Hurtigveiledning for oppsett av Alarmpakke Pakken inneholder: Bevegelsessensor Magnetkontakt 2 stk fjernkontrollere ALARMPAKKE Trådløs alarmpakke for Heat-Link Hurtigveil_Alarmpakke.indd 1 24.10.14 11:26

Detaljer

Utvidelsesmodul EM 110

Utvidelsesmodul EM 110 Utvidelsesmodul EM 110 N Håndbok for montering og betjening 1. Forklaring av symbolene 2. Innholdsfortegnelse Merknader 1. Forklaring av symbolene......2 2. Innholdsfortegnelse..........2 3. Allmenne sikkerhetsinstrukser.3

Detaljer

Bewacom. Teknisk håndbok

Bewacom. Teknisk håndbok Bewacom NO Teknisk håndbok Copyright Januar 2001 Bewator AB, Solna, Sverige. Kopiering fra Bewacom Teknisk håndbok er kun tillatt med skriftlig samtykke fra Bewator. Bewator forbeholder seg retten til

Detaljer

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet.

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet. 8.0 Flex Counter omdreiningsteller og balleteller 8.1 Innledning Flex Counter er et instrument med mange muligheter. Selve enheten består av en boks med et display og to betjeningstaster. Både display

Detaljer

Brukermanual for trådløs kontrollenhet

Brukermanual for trådløs kontrollenhet Brukermanual for trådløs kontrollenhet For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Trådløs kontrollenhet batteridrift MODELL: PXB-RMwDC/2 El nummer 6230205 Viktig: PXB-RMwDC/2 er kun beregnet

Detaljer

Cadex Armbåndsur med alarmer. Varenr. 500 320

Cadex Armbåndsur med alarmer. Varenr. 500 320 Brukerveiledning Cadex Armbåndsur med alarmer Varenr. 500 320 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Funksjoner... 3 Klokkens 4 hovedmenyer... 4 Slik stilles tid og dato... 5 Alarmbanken... 5 Slik settes

Detaljer

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android.

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. SVENSKA/NORSK Version 1.0.1 Step 1. Ladda ner mobilapplikationen. Ladda ner från Apple Appstore eller Google Play. Sök på Broadlink eller

Detaljer