Sportsplan. Bergen Ishockeyklubb

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sportsplan. Bergen Ishockeyklubb"

Transkript

1 Godkjent av Styret i BIK GSS NR EH Utarbeidelse, og diverse høringsinstanser EH Dato: Revisjons beskrivelse: Org. Sjekk Godkj. BIK Proj.: Nr: Prosjekt Navn: BIK Sportsplan for BIK Gruppe: Områdebeskrivelse: Alle BIK Dokument No: Dokument Tittel: Bergen Ishockeyklubb Sportsplan Dokumentet er ment som et internt arbeidsdokument for BIK. Dokumentet bør således ikke videredistribuetes før det begynner å anta sin endelige form, og forelagt Styret. Arbeidsgruppe dok. Nr.: Revision:

2 Innhold SPORTSPLAN FORMÅL MED SPORTSPLANEN BERGEN ISHOCKEYKLUBBS MÅL Sportslige mål A-lag Junior/elite Jenter, barn, ungdom, bredde Trivselmessige mål Organisatoriske og økonomiske mål Sammenheng mellom mål og sportsplan ETIKK OG MORAL Oppførsel Videre skal vi innen laget Mot andre lag Mot dommeren På trening Doping, rus og alkohol Oppfølging Konsekvenser Ved gjentatte forseelser MÅLSETTING Hovedmål Tiltak for jevn og god rekruttering: Tiltak for å redusere frafallet av spillere: SPORTSLIG INNHOLD Sterkt og gjennomgående fokus på basisferdigheter Trenerutvikling og økt trenerkompetanse Laginndeling Generelt Ishockeyskolen (4-8 år) Jente- og kvinnelag: U8, U9 og U10: U11, U12, U13 og U U15, U17 og U Kommende sesong planlegges våren i forveien Dommerutvikling Spillerutvikling Spillerutviking gjennom differensiering Hospitering Retningslinjer for hospitering Retningslinjer for permanent spillerflytting opp eller ned Retningslinjer for dispensasjonssøknader Prinsipper for oppmøte og krav til punktlighet: Trening: Page 2 of 29

3 5.7.2 Kamp TRENERE, LEDERE, LAGLEDERE OG FORELDRE BIK vil ha trenere, ledere og lagledere som: Foreldremedvirkning: SUKSESSFAKTORER Samarbeid mellom aldersgrupper Trivsel og klubbfølelse SLUTTKOMMENTAR FORMÅL MED SPORTSPLANEN Formålet med sportsplanen er å skape forståelse og retningslinjer for den aktiviteten vi har i Bergen Ishockeyklubb og derved utvikle klubben og våre spillere i en positiv retning. Det er styret som vedtar sportsplanen. Det er viktig at alle ledere, trenere, lagledere og foreldre gjør seg godt kjent med innholdet i dokumentet og etterlever dette. Sportsplanen skal revideres årlig. Retningslinjene til Norges Idrettsforbund, Norges Ishockeyforbund og Hordaland Ishockeykrets overstyrer dette dokumentet dersom det skal være uoverensstemmelser mellom disse. 2. BERGEN ISHOCKEYKLUBBS MÅL Vi velger å dele klubbens mål inn i fire deler: sportslige, trivselmessige, organisatoriske og økonomiske. De forskjellige måltypene vil i stor grad være avhengige av hverandre selv om de beskrives hver for seg. Sammen skal de også lede BIK til å bli en foregangsklubb innen ishockey på Vestlandet og en ledende klubb i Bergen. 2.1 Sportslige mål A-lag Klubbens A-lag spiller pr. i dag i 1. divisjon. Det er klubbens målsetting at A-laget skal etablere seg blant topp-5 i 1.divisjon for de neste 2-3 sesonger, og etter dette satse mot opprykk til eliteserie når den nødvendige organisatoriske og økonomiske plattform som kreves for eliteseriespill er etablert. Page 3 of 29

4 2.1.2 Junior/elite Det er en viktig forutsetning for å kunne etablere seg i toppen av 1. divisjon, og over tid i eliteserien, at en kan rekruttere lokale spillere av tilstrekkelig høyt nivå for spill på våre to høyeste nivå. Dette forutsetter at klubben over tid kan etablere seg med lag hver sesong i U15 Avd.A, U17 elite og U19 elite Jenter, barn, ungdom, bredde Ishockey i Bergen (og også nasjonalt) er på alle mulige måter best tjent med en bred rekruttering inn til idretten, og videre at flest mulig ønsker og gis mulighet til å spille lengst mulig. Med stor bredde frem til junioralder vil en kunne gi et godt tilbud hele veien også for dem som ikke ønsker å satse i retning av elite. BIK skal tilby jenter og gutter samme muligheter til å utøve ishockeysporten. BIKs målsetting skal være å ha minimum ett jentelag, samt et eget kvinnelag. 2.2 Trivselmessige mål En viktig faktor for å sikre god rekruttering og at flest mulig spiller ishockey lengst mulig i BIK er at trivsel prioriteres som et av klubbens høyeste mål. 2.3 Organisatoriske og økonomiske mål En forutsetning for at BIK skal kunne innfri de sportslige og trivselsmessige mål er at klubben får etablert en god og robust organisasjonsstruktur som gjennom målrettet arbeid skal gjøre BIK til en mønsterklubb. All erfaring tilsier at for å lykkes sportslig må klubben også etablere en stabil og forutsigbar økonomisk plattform som kan sikre de inntekter og ressurser som er nødvendige for å nå de sportslige mål. 2.4 Sammenheng mellom mål og sportsplan Sportsplanen vil i all hovedsak rette seg mot hvordan å realisere de sportslige og trivselsmessige mål. Page 4 of 29

5 3. ETIKK OG MORAL Bergen Ishockeyklubbs budskap: Vi følger idrettens regler Vi vet at en positiv innstilling er avgjørende for prestasjonen Vi er forbilder for Bergen Ishockeyklubb og for ishockeysporten Vi gir yter max på trening Ingen jukser i BIK. 3.1 Oppførsel En spiller i Bergen Ishockeyklubb skal være et godt forbilde for klubben og for ishockeysporten. I Bergen Ishockeyklubb ønsker vi å ha et godt kameratskap som innebærer ydmykhet i kontakt med spillere, ledere og andre. Lagets trivsel, utvikling og felles prestasjon skal alltid gå foran. Følgende hjørnesteiner skal gjennomsyre en spillers normale innstilling: Jeg skal være en god kamerat Jeg skal være snill, hyggelig og ydmyk Jeg skal være hjelpsom mot andre Jeg skal ta hensyn til andre Jeg skal gi andre ros 3.2 Videre skal vi innen laget Vi skal være hjelpsomme og stille opp for hverandre Vi erter eller mobber ikke hverandre Vi ler ikke av de som mislykkes - vi oppmuntrer i stedet Vi hører på trenere/ledere Vi oppfører oss bra mot hverandre Vi banner ikke Vi har det gøy sammen 3.3 Mot andre lag Vi opptrer alltid sportslig mot motstander Vi skryter ikke Vi erter ikke Vi spiller reint Vi takker alltid for kampen Page 5 of 29

6 3.4 Mot dommeren Vi hører alltid på dommeren, og adlyder selv om vi mener det er feil. Det er kaptein eller visekaptein som, på vegne av laget/spillere, kommuniserer med dommerne underveis i kampen. Dommeren bestemmer selv om han ønsker kontakt med disse. Vi kritiserer aldri dommeren Vi takker alltid dommeren for kampen 3.5 På trening Jeg skal alltid høre oppmerksomt på treneren Jeg skal alltid gjøre mitt beste på trening, selv når det går tungt Jeg stopper med en gang treneren blåser i fløyta Jeg melder alltid eventuelt forfall til treneren 3.6 Doping, rus og alkohol Doping, rus og alkohol hører ikke sammen med idrett. Med dette menes alle former for dopingspreparater, alkohol, tobakk og snus. 3.7 Oppfølging Oppfølging av disse reglene skjer gjennom spillere selv, ledere, trenere og lagapparat i de ulike lagene, samt representanter fra Ungdomsavdelingen og Styret. 3.8 Konsekvenser Dersom spillere ikke oppfyller kravene til oppførsel har trenere og lagledelse rett til å utvise han/henne fra treninger og/eller kamper. Spillere som banner, mobber, bruker stygge ord, nedsettende kommentarer eller oppfører seg generelt dårlig SKAL fjernes fra isen i min. 10 min. Ekstra graverende hendelser SKAL medføre utestengelse fra den aktuelle treningen/kampen. 3.9 Ved gjentatte forseelser 1. Gjennomføre samtale med foreldre med skriftlig advarsel 2. Ved gjentagelse selv etter skriftlig advarsel, har BIK rett til å umiddelbart utestenge spilleren fra Bergen Ishockeyklubbs aktivitet. Page 6 of 29

7 4. MÅLSETTING 4.1 Hovedmål BIK skal: Gjøre ishockey attraktiv for de som ønsker å drive med lagidrett Ha nok spillere til å ha minst ett lag for hver årgang Tilstrebe å utvikle en felles spillestil for A-lag og juniorlag ( The BIK way of hockey ) Ha lag i øverste nivå (elite) for landsdekkende U15 og juniorserier U17 og U19 Produsere minst en spiller til 1. divisjon, eliteserie eller aldersbestemt landslag hvert år Produsere min 2 nye klubbdommere pr. år Ha trenings- og kamptilbud til jenter og kvinner Vårt mål er: Vi ønsker at flest mulig skal spille ishockey, lengst mulig, for å bli best mulig. Utgangspunktet for dette er: Jevn og stabil rekruttering av nye spillere Redusere frafallet av spillere 4.2 Tiltak for jevn og god rekruttering: Aktiv annonsering ( flyers ) og promotering på skoler og i barnehager her med fokus både på jenter og gutter. Vervekampanjer En god og veldrevet klubb med godt sosialt og sportslig tilbud, og med gode sportslige resultat er den beste markedsføringen en kan få for å trekke til seg flere. 4.3 Tiltak for å redusere frafallet av spillere: Tilby et godt sosialt tilbud Gi et best mulig sportslig tilbud med fokus på spiller- og trenerutvikling Fokusere på gode holdninger, positivitet og respekt Sikre foreldreengasjementet i klubben Ha en profesjonell organisasjon med en trygg og sunn økonomi Page 7 of 29

8 5. SPORTSLIG INNHOLD Det sportslige tilbudet i BIK skal kjennetegnes av to hovedsatsingsområder: 5.1 Sterkt og gjennomgående fokus på basisferdigheter. Det vil i hovedsak si: Skøyteferdigheter Kølle og puckferdigheter Styrke og hurtighetstrening Keeperferdigheter Taktiske ferdigheter 5.2 Trenerutvikling og økt trenerkompetanse. Eksempler på tiltak: Learn to Play Sportslig leder og Hovedtrener for Ungdomsavdelingen Trenerforum Treningsplan Øvelsesbank og verktøykasse på nettet Page 8 of 29

9 5.3 Laginndeling Generelt Skøyteferdigheter danner grunnlaget for videre utvikling av all annen teknikk. Grunnteknikk skal være et obligatorisk treningselement på alle aldersnivå. Utvikling av spilleforståelsen (taktiske ferdigheter) er naturligvis en meget viktig del av opplæringen. Spillernes samhandlingsferdigheter skal utvikles gradvis og i takt med lagets tekniske og fysiske ferdigheter. Alle spillere skal få klare roller og skal oppmuntres i forhold til hvordan oppgavene blir løst. Det er også viktig at foreldre motiverer spillerne til uorganisert trening på is i forbindelse med BIKs egne fellestreninger for Ungdomsavdeling, publikumsis på Slåtthaug, og i Bergenshallen/Iskanten. BIK ønsker å jobbe ut fra følgende innenfor de enkelte grupper: Page 9 of 29

10 5.3.2 Ishockeyskolen (4-8 år). Ishockeyskolen er for de aller yngste, og den drives etter Norges Ishockeyforbunds utdanningsprogram Learn to Play. Alle som vil skal få sjansen til å prøve å spille ishockey. Ishockeyskolen har to faste treninger per uke i sesongen, og innholdet er bla. Antall spillere: Minst 150 registrerte nye spillere pr år. Antall trenere: 8 hovedtrener. 8 hjelpetrenere Utvilingstrapp: prøve skøytegåing og spille ishockey prøve, øve og mislykkes prøve, øve og lykkes spill på tvers i smålag med enkle regler oppmuntre til skøytegåing på frigåing/uteis lekbetont trening hovedvekt på skøytegåing, puckføring og pasninger utvikling er viktigst, alle er like foreldergruppe dannes for neste sesongs U-8 lag gjennomføring av istreninger for neste års U-8 lag Istrening: 2 isøkter pr uke. (lørdag formiddag og en ettermiddag i prime time ). Barmarkstrening / office: Alle spillere oppfordres til lek med innebandykølle og ball. Styrketrening (med vekter): Ingen. Spilletid: Alle spiller like mye. Spilleplass: Ingen faste plasser Målvakter: Alle bør prøve å stå i mål på trening og kamp. Seriespill og turneringer: Lokal nybegynnerserie Page 10 of 29

11 5.3.3 Jente- og kvinnelag: Antall spillere: Minst 15 jentespillere og 15 kvinnespillere. Antall trenere pr lag: 1 hovedtrener. 1 assistenttrener. Utviklingstrapp: Jenter (7-10 år) Følger samme utviklingstrapp som for gutter i egen aldersklasse. Jenter (10-14 år) Følger samme utviklingstrapp som for gutter i inntil to års yngre aldersklasse. Dette tilpasses i hvert enkelt tilfelle. Kvinner (14 og eldre år) Nyansering av laguttak og sammensetning av femmere på bakgrunn av utviklingsnivå Sommertrening felles i klubben Oppmuntre til å drive med andre idretter for å øke treningsmengden Innstillingen til å gi alt for laget i alle situasjoner skal innlæres Øvelser utføres i høy fart kampplikt! Fysisk krevende treninger utføres Utvikling av vinnervilje og kampspirit Stor interesse og engasjement hos alle spillere Teknikktrening og spill i ulike former videreutvikles Trene inn spillesystem Oppspill og forsvarsspill trenes noe Roller i femmerne trenes Mer spesialiserte arbeidsoppgaver for hver spiller Spilleforståelsestrening økes Power- og Box play trenes kontinuerlig både teoretisk og praktisk Lett fysisk trening året rundt Bevisstgjørelse vedrørende kosthold, oppførsel og personlig trening Teorimøter før kampene Spesiell målvaktstrening Disiplin på å komme på alle treninger skjerpes tydelig Forfall kreves av spillerne til ansvarlig trener Viktigheten av å holde tider og avtaler prioriteres og markeres Page 11 of 29

12 Istrening: Jenter: 2 isøkter pr uke. Kvinner: 2 isøkter pr uke. Barmarkstrening / office: Alle spillere oppfordres til lek med innebandykølle og ball. Styrketrening (med vekter): Følger styrketrening som for gutter i egen aldersklasse Spilletid: Jenter: Alle spiller like mye. Kvinner: Prestasjonsavhengig Spilleplass: Jenter: Ingen faste plasser, men spill med 2 backer og 3 (evnt 2) forwarder. Kvinner: Faste plasser. Målvakter: Spesiell målvaktstrening fra U9. Page 12 of 29

13 Seriespill og turneringer: Alle jenter deltar på felles lag med gutter Minst en egen jenteturnering pr sesong. Kvinnelag deltar i NM, og skal tilstrebe å delta i nasjonal kvinneserie. Page 13 of 29

14 5.3.4 U8, U9 og U10: Antall spillere: Minst 20 spillere pr. årgang. Antall trenere pr lag: 1 hovedtrener. 1 assistenttrener. Utviklingstrapp: U8 U9 Bygge videre på tekniske ferdigheter: Skøytegåing, puckføring, pasninger Individuell utvikling prioriteres Smålagsspill og spill på tvers av banen Alle spiller likt Oppmuntre til å prøve andre idretter La flest mulig spillere få prøve seg litt som målvakt Bygge videre på tekniske ferdigheter: Skøytegåing, puckføring, pasninger Individuell utvikling prioriteres hele tiden Smålagsspill og spill på tvers av banen Alle spiller likt Fortsett å prøve andre idretter Spesiell målvaktstrening U10 Bygge videre på tekniske ferdigheter: Skøytegåing, puckføring, pasninger Individuell utvikling prioriteres hele tiden Smålagsspill og spill på tvers av banen Alle spiller likt Fortsett å prøve andre idretter Start forberedelse på å spille på stor bane neste år Spesiell målvaktstrening, minimum 3 målvakter Page 14 of 29

15 Istrening: 2 isøkter pr uke. Barmarkstrening / office: Alle spillere oppfordres til lek med innebandykølle og ball. Styrketrening (med vekter): Ingen. Spilletid: Alle spiller like mye. Spilleplass: Ingen faste plasser, men spill med 2 backer og 3 (evnt 2) forwarder. Målvakter: For U8 - Alle bør prøve å stå i mål på trening og kamp. For U9/U10 - Spesiell målvaktstrening, min 3 målvakter pr lag. Seriespill og turneringer: Nybegynnere og U8/U9 deltar i lokal nybegynnerserie U8, U9 og U10 deltar i Vestlandssserie U9 og U10 skal tilstrebe å delta i minimum en (1) turnering på Østlandet pr sesong. Dette for jevnlig å kunne føle nivå og utvikling på Østlandet. Page 15 of 29

16 5.3.5 U11, U12, U13 og U14 Antall spillere: For U11 og U12 minimum 20 spillere pr. årgang, herav 2-3 målvakter. For U13 og U14 minimum 15 spillere pr. årgang, herav 2-3 målvakter. Antall trenere pr. årgang: 1 hovedtrener. 1 assistenttrener. I de tilfeller hvor en kan stille to lag for en årgang skal en også ha dobbelt sett med trenere. Utviklingstrapp: U11 Bygge videre på tekniske ferdigheter: Skøytegåing, puckføring, pasninger, driblinger og skudd Individuell utvikling prioriteres Posisjoner på banen innøves (backer, vinger, senter) Gjennomgang av spillerne arbeidsområde på banen Smålagsspill og spill over hele banen Lik spilletid for alle Fortsette å prøve forskjellige plasser på banen Prøv andre idretter Start med bevegelighets- og smidighetstrening Start med gjennomgang av regler Grunnleggende spilleforståelse Spesiell målvaktstrening U12 Bygge videre på tekniske ferdigheter: Skøytegåing, puckføring, pasninger, driblinger og skudd Sommertrening felles i klubben NIHFs utviklingstrapp Individuell utvikling prioriteres Posisjoner på banen innøves (backer, vinger, senter) Gjennomgang av spillerne arbeidsområde på banen Smålagsspill og spill over hele banen Grunnleggende spilleforståelse Lik spilletid for alle Fortsette å prøve forskjellige plasser på banen Prøv andre idretter Start med bevegelighets- og smidighetstrening Spesiell målvaktstrening Spilleregler skal læres og forstås Page 16 of 29

17 U13 Bygge videre på tekniske ferdigheter: Skøytegåing, puckføring, pasninger, driblinger og skudd Sommertrening felles i klubben NIHFs utviklingstrapp Individuell utvikling prioriteres Posisjoner på banen innøves (backer, vinger, senter) Gjennomgang av spillerne arbeidsområde på banen Smålagsspill og spill over hele banen Grunnleggende spilleforståelse Starte spesialisering av posisjoner på laget (Alle spiller likt så godt det går) Disiplin i forhold til å komme på alle treninger innskjerpes Fortsatt positivt å prøve andre idretter Start med bevegelighets- og smidighetstrening Spesiell målvaktstrening Spilleregler skal læres og forstås Introduksjon til powerplay og boxplay U14. Teknikktreningen fortsetter med økt vanskelighetsgrad Sommertrening felles i klubben NIHFs utviklingstrapp Spill i ulike former: 1 mot 1, 2 mot 1, 3 mot 2 osv. Taktikken utvikles, f. eks. markering, gjøre seg spillbar Grunnlegende forsvars- og angrepspill Spilleforståelse Alle spiller kamper, men nyansering av laguttak og sammensetning av femmere kan forekomme. Individuelle ferdigheter går fortsatt foran lagets resultater Spesialisering av posisjoner på laget Powerplay og boxplay både teoretisk og praktisk. Bevegelighets- og smidighetstreningen utvikles videre Fortsatt positivt å drive på med andre idretter Spesiell målvaktstrening Det gjøres oppmerksom på viktigheten av riktig kosthold Disiplin i forhold til å komme på alle treninger innskjerpes Videreutvikling av Power- og Box play både teoretisk og praktisk Forfall skal meldes Viktigheten av å holde tider og avtaler prioriteres og markeres Page 17 of 29

18 Istrening: 3-5 isøkter pr uke. Barmarkstrening / off-ice: U11 og U12-1 treninger pr uke U13 og U14 2 treninger pr uke Alle spillere oppfordres til lek med innebandykølle og ball. Styrketrening (med vekter): U11 - kun teknikk uten vekter U12 1 treningsøkt pr uke U13 og U treningsøkter pr uke Spilleplass: U11 og U12 - Ingen faste plasser, men spill med 2 backer og 3 forwarder. U13 Starte rendyrking av faste plasser, men fortsatt viktig med noe rotering. U14 Spesialisering av faste plasser Målvakter: Minst to (2) faste målvakter pr. årgang. Seriespill og turneringer: U11 og U12 - skal delta i Vestlandsserie U11 og U12 skal delta i min. en (1) turnering på Østlandet. U13 skal delta i Vestlandsserie og minimum en (1) turnering på Østlandet. U14 skal primært delta i Østlandsserie, alternativt i Vestlandsserie. U14 - skal også tilstrebe å delta i ForbundsCup U14 og Norway Super Cup. ForbundsCup skal her prioriteres med årlig målsetting om kvalifisering for sluttspill. Page 18 of 29

19 5.3.6 U15, U17 og U19 Antall spillere: Minst 10 spillere pr. årgang. (1 lag = min 15 spillere + 2 målvakter) Antall trenere (minimum) pr. lag: 1 hovedtrener. 1 assistenttrener. Utviklingstrapp: U15 Nyansering av laguttak og sammensetning av femmere på bakgrunn av utviklingsnivå Sommertrening felles i klubben NIHFs utviklingstrapp Oppmuntre til å drive med andre idretter for å øke treningsmengden Innstillingen til å gi alt for laget i alle situasjoner skal innlæres Øvelser utføres i høy fart kampplikt! Fysisk krevende treninger utføres Utvikling av vinnervilje og kampspirit Stor interesse og engasjement hos alle spillere Teknikktrening og spill i ulike former videreutvikles Trene inn spillesystem Oppspill og forsvarsspill trenes noe Roller i femmerne trenes Mer spesialiserte arbeidsoppgaver for hver spiller Spilleforståelsestrening økes Power- og Box play trenes kontinuerlig både teoretisk og praktisk Lett fysisk trening året rundt Bevisstgjørelse vedrørende kosthold, oppførsel og personlig trening Teorimøter før kampene Spesiell målvaktstrening Disiplin på å komme på alle treninger skjerpes tydelig Forfall kreves av spillerne til ansvarlig trener Viktigheten av å holde tider og avtaler prioriteres og markeres Page 19 of 29

20 U17 Målbevisst satsning på ishockey Regulær, ishockeyspesifikk, sommertrening gjennomføres i klubben 3-4 ganger i uken NIHFs utviklingstrapp Større krav på trening og kamper Innstillingen til å gi alt for laget i alle situasjoner skal innlæres Øvelser utføres i høy fart kamplikt! Fysisk krevende treninger utføres Utvikling av vinnervilje og kampspirit Stor interesse og engasjement hos alle spillere Teknikktrening og spill i ulike former videreutvikles Oppspill og forsvarsspill spesialiseres Power- og Box play trenes kontinuerlig både teoretisk og praktisk Roller trenes i femmerne Mer spesialiserte arbeidsoppgaver for hver spiller Spilleforståelsestrening økes Trene inn spillesystem Lett fysisk trening året rundt Bevisstgjørelse vedrørende kosthold, oppførsel og personlig trening Teorimøter før kampene Spesiell målvaktstrening Spillerne er selvfølgelig på alle treninger Forfall kreves av spillerne til ansvarlig trener hver gang Viktigheten av å holde tider og avtaler prioriteres og markeres U19 Satsingen på ishockey er 100 % Regulær, ishockeyspesifikk, sommertrening gjennomføres i klubben 5-7 ganger i uken Høye krav til forberedelse, disiplin og gjennomføring av treninger og kamper Obligatorisk innstilling for samtlige til å gi alt for laget i alle situasjoner Øvelser utføres i høyeste mulige fart kamplikt! Fysisk veldig krevende treninger gjennomføres under sesongen Fortsatt kraftig utvikling av vinnervilje og kjempeånd Forståelse for å være sin egen trener for å utvikle seg maksimalt trenes Stor interesse og engasjement hos alle spillere Teknikktrening og spill i ulike former videreutvikles Oppspill og forsvarsspill som et seniorlag trenes regelmessig Power- og Box play trenes kontinuerlig både teoretisk og praktisk Roller tydeliggjøres og videreutvikles ytterligere i femmerne Spesialiserte arbeidsoppgaver for hver spiller Spilleforståelsestreningen fortsetter Trene inn spillesystem Stor bevisstgjøring når det gjelder kosthold og personlig trening Teorimøter før kamper Spesiell målvaktstrening Ishockey er nå definitivt en veldig stor del av spillernes liv Page 20 of 29

21 Istrening: U15: 4-5 isøkter pr. uke. U17/19: 5-7 isøkter pr. uke. Barmarkstrening / off-ice: 3-7 timer pr. uke. Styrketrening (med vekter): 2-4 ganger pr. uke. Seriespill og turneringer: U15 Østlandsserie, fortrinnsvis avd. A. U15 skal delta i ForbundsCup U15 med målsetting om å kvalifisere seg for sluttspill. U17 og U19 - Nasjonal serie, fortrinnsvis i Elite. Turneringer - Åpent for laget å vurdere. Spilletid: Prestasjonsavhengig. Spilleplass: Faste plasser. Målvakter: Minst 2 faste målvakter pr. lag. Page 21 of 29

22 5.4 Kommende sesong planlegges våren i forveien Trenere og lagledere for de enkelte lag skal i samråd med hovedtrener ungdom og sportslig leder ungdom skal umiddelbart etter at sesongen er over starte planleggingen av neste sesong. For eldre lag som skal spille i Østlandsserie gjelder det spesielt at en forholder seg til de frister for påmelding som settes av NIHF. For yngre lag som skal spille i Vestlandsserien må en forholde seg til de frister og det rammeverk som gis av denne. For alle lag gjelder også at en tidlig bestemmer seg for hvilke turneringer en skal delta i. Valg av turnering skal korrespondere med sportslige mål for laget. Tidlig tilbakemelding på overstående er viktig for god planlegging og riktig disponering av isflaten i Bergenshallen, og vil således komme alle tilgode. Page 22 of 29

23 5.5 Dommerutvikling Det er et viktig mål for BIK å ha tilstrekkelig antall dommere rekruttert fra egen klubb i forhold til krav gitt av krets og forbund. Rekruttering og utdannelse av dommere kan også sees på som et alternativt spillerutviklingstiltak. Dommere må ta kretsens klubbdommerkurs. Spillere må være minst 12 år for å bli klubbdommere. Et mål for antall klubbdommere fra BIK er 2 stk. pr. årgang fom. U Spillerutvikling For tidlig elitesatsning og resultatorientert trening/matching kan innebære at frafallet av spillere øker. Dette er uheldig i og med at man i tidlig alder ikke alltid kan forutsi hvordan spillere vil utvikle seg over tid. BIKs interesse skal være å arbeide for individets beste med et tilbud som ivaretar og fremmer den enkelte spillers ferdighetsnivå. I et mer langsiktig perspektiv er BIKs målsetning å utvikle dyktige spillere til vårt A-lag Spillerutviking gjennom differensiering Differensiering vil si at en i oppfølgingen av unge spillere bør være opptatt av å tilpasse treningstilbudene i størst mulig grad etter enkeltspilleres forutsetninger, lyst, ønsker og behov. En praktisk realisering av dette vil være helst at enkeltspillere, og/eller i hovedgrupperinger av spillere, bør tilbys forskjellige muligheter og oppfølging. Det blir da viktig å tilpasse aktivitetene etter spillernes ferdigheter for å gi utfordringer og framkalle en mest mulig positiv mestringsfølelse. BIK har som mål å tilrettelegge trening basert på følgende prinsipper: 1. Tilpasning i forhold til treningsmengde. BIK skal lage fleksible løsninger som tar hensyn til at noen kun ønsker å delta i de obligatoriske treningene, mens andre ønsker å trene mer. 2. Differensiering på trening i egen prestasjonsgruppe: Egne utfordringer og betingelser til enkeltspillere i øvelser, og variasjon i sammensetning av grupper, rekker og lag inkludert sammensetning etter ferdigheter. Det er i utgangspunktet like rettferdig (og hensiktsmessig) at gode spillere får spille med/mot hverandre som at man setter sammen gruppene tilfeldig. I mange sammenhenger nyter også de spillerne som ikke har kommet like langt i utviklingen godt av å øve sammen med spillere med noenlunde likt ferdighetsnivå. Med utgangspunkt i at man av og til deler inn treningen på denne måten kan også øvelsesutvalget tilpasses ferdighetsnivå, og dermed øke muligheten for mestring for alle. Page 23 of 29

24 3. Hospitering. Spillere kan i en (eller flere) periode(r) prøve seg i en prestasjonsgruppe med høyere ferdigheter enn i spillerens egen gruppe. Det kan også være ønskelig at enkelte spillere gis tilbud om å trene ekstra med yngre lag over en periode. 4. Spillerflytting (opp/ned) for lengre tidsrom. I enkelte situasjoner kan det være aktuelt å flytte en spiller for et lengre tidsrom til et eldre eller yngre lag med begrunnelse i sportslige eller sosiale argumenter. Kontinuerlig og riktig bruk av differensiering krever forandringsprosesser først og fremst blant trenere, lagledere og foreldre og i klubbens kultur. For å lykkes med differensiering som et spillerutviklingstiltak er det meget viktig med åpen og tydelig kommunikasjon og god motivasjon. Dette innebærer for eksempel å utarbeide treningsplan, utføre spillersamtaler, og avholde foreldremøter. Slike tiltak kan være effektive virkemidler for trenere og lagledere for å lykkes med differensiering. Trenerforum med erfaringsspredning kan være et annet viktig eksempel på virkemiddel i forhold til bruk av differensiering Hospitering Hospitering er kanskje det viktigste tiltaket i forhold til de av våre spillere som har høye ambisjoner og ønske om mer trening. Det grunnleggende ved hospitering er at en gir spillere som har ferdigheter, tid, overskudd og motivasjon et tilbud om trening (primært) og kamp (sekundært) på et høyere ferdighetsnivå enn det de får gjennom sitt ordinære lagsmiljø. I praksis betyr det at en (eller flere) spiller(e) er med eldre spillere i trenings- og kampsituasjon. I BIK skal vi praktisere hospitering etter følgende retningslinjer: For U8, U9, U10 kan vi vurdere å bruke hospitering For U11 og eldre skal vi vurdere å bruke hospitering (talentutvikling) Hospiteringen skal gjennomføres etter de retningslinjer som BIK har fastsatt. Disse retningslinjene er beskrevet under. Følgende understrekes i forhold til bruk av hospitering i BIK: Hospitering er ikke et tiltak for alle. Det er et tiltak for enkelte spillere. Hospitering er et virkemiddel i forhold til spillerutvikling. Hospitering skal ikke benyttes med hensikt å toppe et lag, eller med formål å vinne en kamp. Dersom et lag mangler spillere ifm kamp kan lagets trener låne spillere fra et yngre lag. Lån av spillere gjelder kun for den aktuelle kampen eller turneringen og skal godkjennes av de aktuelle spilleres trener(-e). Page 24 of 29

25 5.6.3 Retningslinjer for hospitering Det er viktig at retningslinjer for hospitering er så klare og tydelige som mulig. BIKs retningslinjer for hospitering er som følger:. Hospitering gjelder først og fremst trening, men kan også gjelde i kamp. Gode spillere skal få mulighet til å delta på et høyere nivå enn deres eget aldersnivå. Er du god nok, er du gammel nok. Fødselsattesten bør ikke være til hinder for utvikling av en potensielt god spiller. MEN - den personlige sikkerheten til spilleren skal gå foran alt. Dvs. at en spiller, selv med tilstrekkelige tekniske og holdningsmessige ferdigheter, IKKE skal ikke trene/spille opp dersom de fysiske forutsetningene ikke er til stede. Under hospitering prioriteres vanligvis både treningene til eget lag og til hospiteringslaget. Den totale belastning må imidlertid vurderes i hvert enkelt tilfelle. Hospitering gjelder i utgangspunktet for en avgrenset periode. Ungdomsavdelings sportslige leder skal alltid informeres når bruk av hospitering vurderes. Sportslig leder har også øverste beslutningsmyndighet i disse sakene. Hospitering skal avtales med, og godkjennes av, både spilleren selv og spillerens foresatte Retningslinjer for permanent spillerflytting opp eller ned. Viktige presiseringer rundt permanent spilleroppflytting og spillernedflytting: Permanent spilleroppflytting/nedflytting er ikke hospitering. Permanent spilleroppflytting (til et lag på et høyere alderstrinn) og spillernedflytting (til et lag på et lavere alderstrinn) kan forekomme under spesielle sosiale eller sportslige omstendigheter. Det er meget viktig å ha en ryddig og åpen dialog rundt slike tilfeller. Ungdomsavdelings sportslige leder skal alltid informeres når spillerflytting vurderes. Sportslig leder har også øverste beslutningsmyndighet i disse sakene. Såkalt lån av spiller ned i årsklasse fra ett lag til et annet utenom vanlige dispensasjonssøknader representerer et brudd på regler fra krets og forbund og skal ikke forekomme. Page 25 of 29

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Utgitt dato: 28.02.2012 Revidert dato: 29.05.2013 1 HENSIKT Hensikten med dette policydokument er å beskrive hvilke retningslinjer klubben skal jobbe etter

Detaljer

Sportsplan yngre lag

Sportsplan yngre lag Sportsplan yngre lag Ullern Håndball Vedtatt i styremøte 12.05.16 Forord Sportsplanen for yngre lag gir felles kjøreregler for trenere og ledere for lag opp til og med 15 år. Sportsplanen suppleres med

Detaljer

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL SOTRA SPORTSKLUBB En klubb for alle SPORTSPLAN Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL Innledning Sportsplan for Sotra SK gjelder for alle som driver med håndball i klubben Visjonen er

Detaljer

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan Side 1 av 7 HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan 2014-2016 Sak 4.1 på årsmøtet 2014 (styrets innstilling) Hovedsponsor 2012-2014 Side 2 av 7 Innledning Handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten

Detaljer

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Første gang godkjent av styret: 06.03.2012 Revidert dato: xx.xx.xxxx 1 HENSIKT Hensikten med dette policydokument er å beskrive hvilke retningslinjer klubben

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON: Sportsplan bandy Rev 0 12-05-2015 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK AFK Sportslig Plan Sånn gjør vi det i AFK Sportsplan AFK 1 Planens struktur DEL 1 FELLES PLAN FOR AFK Dette er klubbens overordende plan og er besluttet av styret pr 18.11.2009 DEL 2 PLANER FOR LAGENE

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

HANDLINGSPLAN Vedtatt av styret i Holmen Hockey august 2012

HANDLINGSPLAN Vedtatt av styret i Holmen Hockey august 2012 HANDLINGSPLAN Vedtatt av styret i Holmen Hockey august 2012 Velkommen til Holmen Hockey Holmen Hockey har et tilbud til de som vil spille ishockey, fra de er 4 år til man er godt voksen. Totalt aktiviserer

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL HVORFOR: 1) ønsker å være aktive og gode på hospitering i henhold til NFF`s ønske om differensiering både i barne- og ungdomsfotballen. 2)

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

Sportslig plan IL Holeværingen Fotball

Sportslig plan IL Holeværingen Fotball Sportslig plan IL Holeværingen Fotball INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Holeværingen er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at

Detaljer

Sportslige retningslinjer:

Sportslige retningslinjer: Sportslige retningslinjer: SPORTSLIGE RETNINGSLINJER:...1 VISJON...2 IDEOLOGI:...2 HOVEDMÅL:...2 SPILLESTIL:...2 SESONGMÅL:...2 RESULTATMÅL:...2 ISHOCKEYUTVIKLING:...3 TRENERE:...3 COACHING:...4 SPILLERE:...4

Detaljer

SPORTSPLAN TORVASTAD IL

SPORTSPLAN TORVASTAD IL SPORTSPLAN TORVASTAD IL INNHOLD VISJON, VERDIER OG MÅLSETTINGER 2 BARNEFOTBALLENS VERDIGRUNNLAG 2 BARNEFOTBALL 4-12 ÅR 3 UNGDOMSFOTBALL 13-19 ÅR 4 DIFFERENSIERING OG JEVNBYRDIGHET 5 DIFFERENSIERING I PRAKSIS

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

1. Innledning 2. 2. Overordnet målsetning for klubben 2. 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4. 5. Utviklingstreninger 4

1. Innledning 2. 2. Overordnet målsetning for klubben 2. 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4. 5. Utviklingstreninger 4 2015-2019 Innhold 1. Innledning 2 2. Overordnet målsetning for klubben 2 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4 5. Utviklingstreninger 4 6. Talenttreninger 4 7. Spillestil 5 7.1 Vestfold

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Sportsplan Hållingen fotball

Sportsplan Hållingen fotball Sportsplan Hållingen fotball IL Hållingen Samlende og engasjert 1 Holdninger og verdier Hållingen fotball følger Fair Play reglene: Foreldre: Vi har engasjerte foreldre som den viktigste ressursen i klubben.

Detaljer

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 FOTBALL skaper engasjement hele livet Forord Vinter 2012 ble det vedtatt å nedsette et utvalg bestående av Liv Marie Rudmoen, Marianne Drolsum, Trond Winther

Detaljer

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB 02/2015 SPORTSPLAN VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB Hunstad Fotballklubb er en bydelsklubb for Hunstadområdet. Hovedaktiviteten i klubben er fotball, men vi tilbyr også håndball og svømming, samt at

Detaljer

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005 SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN Revidert på årsmøte 30.01.2005 1. FORORD Behovet for felles retningslinjer for trening, kamper og holdninger har lenge vært et savn i Selbu Ballklubb. Denne planen er utarbeidet

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

Sportsplan IHK Stavanger, revidert 2015

Sportsplan IHK Stavanger, revidert 2015 Sportsplan IHK Stavanger, revidert 2015 Innhold Visjon og verdier... 2 Målsettinger... 2 Generelle retningslinjer... 2 Konkrete mål for neste 3 års periode (2015 2018)... 3 Retningslinjer for den sportslige

Detaljer

Sportsplan for Jevnaker IF Fotball

Sportsplan for Jevnaker IF Fotball Sportsplan for Jevnaker IF Fotball SPORTSPLAN FOR JEVNAKER FOTBALL. Generelt: Den overordnede målsetting til klubben er å legge forholdene til rette for at alle som ønsker å spille fotball får et godt

Detaljer

Sportslig rammeplan - Del I Innledning og grunnleggende forutsetning om profesjonalitet

Sportslig rammeplan - Del I Innledning og grunnleggende forutsetning om profesjonalitet Side 1 av 5 Innledning Rammeplanen bygger på strategien for Asker Skiklubb Håndball (Asker Håndball) vedtatt av styret november 2006, og er ment å være et arbeidsverktøy: Et arbeidsverktøy for lagledelsen

Detaljer

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet.

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. Ansvar og oppgaver sportslig ledelse Utviklingsansvarlig o Ansvar Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. o Sportslig utvikling,

Detaljer

SPORTSPLAN. Versjon 1.3 1

SPORTSPLAN. Versjon 1.3 1 SPORTSPLAN Versjon 1.3 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 4 2 Formålsparagraf, verdigrunnlag og mål... 6 2.1 Vår formålsparagraf... 6 2.2 Våre verdier og verdigrunnlag... 6 2.2.1 Positive ishockeyopplevelser...

Detaljer

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle!

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! 1-12 Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! Hamna IL skal gi et tilbud til alle barn og ungdom som ønsker å spille fotball uavhengig av alder, kjønn, ferdighetsnivå og kulturell bakgrunn. Hamna

Detaljer

FAIR PLAY I TROMSØ ISHOCKEYKLUBB

FAIR PLAY I TROMSØ ISHOCKEYKLUBB FAIR PLAY I TROMSØ ISHOCKEYKLUBB Felles spilleregler for en positiv sportslig og sosial utvikling Dokumentet gjennomgås sammen med spillergruppen og med nye spillere. Spillerkontrakt signeres og leveres

Detaljer

Sportsplan Junior fotball Barkåker idrettsforening. Fotball til glede for alle!

Sportsplan Junior fotball Barkåker idrettsforening. Fotball til glede for alle! Sportsplan Junior fotball Barkåker idrettsforening Fotball til glede for alle! Barkåker 27.01.2015 1 Visjon og misjon Sportsplanen er koblet til klubbens visjon og misjon som er: Visjon: Fotball til glede

Detaljer

Årsklasse 16-17 år. Breddetilbud. Fordeling av treningsmengde og treningsformer

Årsklasse 16-17 år. Breddetilbud. Fordeling av treningsmengde og treningsformer Rammeplan for sportslige aktiviteter 16-17 år Årsklasse 16-17 år På dette alderstrinnet skal en legge vekt på å integrere tekniske ferdigheter i en spillsammenheng. Det betyr at en ønsker å utvikle spillernes

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR KRISTIANSAND ISHOCKEY KLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR KRISTIANSAND ISHOCKEY KLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR KRISTIANSAND ISHOCKEY KLUBB 8 Sider Innhold Innledning... 3 KIK Historie... 3 VISJON OG VERDIER... 3 MÅLSETTING... 4 Målsetting hockey... 4 Målsetting kunstløp... 4 KONKRETE MÅLSETTINGER

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Stein Johannesen, fagansvarlig toppidrett/idrett, Solør videregående skole Morten I. Schei, daglig leder Sist oppdatert: 04.09.2013

Detaljer

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER Innhold INNLEDNING...3 MÅLSETTING...3 HOLDNING, INNSTILLING OG MILJØ...3 ANSVAR, RESPEKT, DISIPLIN OG TOLERANSE....4 KLUBBENS FORVENTNINGER...5 TIL TRENERE/LAGLEDERE

Detaljer

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2016-2018 FOTBALL skaper engasjement hele livet Forord Høsten 2015 ble det vedtatt å nedsette et utvalg bestående av Øyvind Kjølstad, Lasse S.Tangen, Nina S.Tangen

Detaljer

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon!

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon! BSK s hustavle Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet Best på Samhold og Kommunikasjon! 2 Kjære BSK medlem For alle BSK ere gjelder BSKs verdier: Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet

Detaljer

Sportsplan for Flint Fotball

Sportsplan for Flint Fotball Sportsplan for Flint Fotball Revidert 24 mai 2014 Flint for alle! - Vi vinner SAMMEN gjennom stolthet, samhold og glede. Innhold www.ilflint.no 1 Organisasjonen side 3 1.1 Fotballstyret side 3 1.2 Sportslig

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.1.1. 6 og 7 åringer 3.1.2. 8-10

Detaljer

Sportsplan for FK BODØ/GLIMT. Håndboka. - Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball - Generalsponsor: Hovedsponsorer:

Sportsplan for FK BODØ/GLIMT. Håndboka. - Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball - Generalsponsor: Hovedsponsorer: Sportsplan for FK BODØ/GLIMT Håndboka - Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball - Generalsponsor: Hovedsponsorer: Bodø/Glimts hovedmål: 1. Gi alle spillerne i ungdomsavdelingen en fotballopplevelse

Detaljer

SPILLER OG FORELDRE HÅNDBOK

SPILLER OG FORELDRE HÅNDBOK SPILLER OG FORELDRE HÅNDBOK Versjon 1.2 1 VÅR VISJON ER Ved å spille hockey i Rosenborg skal barn og ungdom ha det artig, de skal trives, de skal oppleve spenningen, utfordringen og mestringen ved å trene

Detaljer

SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL

SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL Sportsplan 2015. Rettighetene tilhører ÅL IL Fotball 1 Innhold: 1.0 Innledning -Sportsplanens hensikt 3 2.0 Målsettinger for ÅL IL fotball 3 3.0 Årlige aktivitetsplaner 4

Detaljer

Sportsplan for Strindheim håndball

Sportsplan for Strindheim håndball Sportsplan for Strindheim håndball Målsetninger 1. Teknisk, offensiv og tempofylt håndball 2. Individuelle utfordringer utfra ferdighets- og ambisjonsnivå 3. Hospitering organiseres fra 12 år og oppover

Detaljer

Revidert/Styrebehandlet ILROS Fotball Page 1

Revidert/Styrebehandlet ILROS Fotball Page 1 SPORTSPLAN ROS FOTBALL 2016 Sportslige rammer, 3, 5 & 7 fotball Revidert/Styrebehandlet 3.11.2015 ILROS Fotball Page 1 Idrettsglede Barnefotball skal være lekbetont. Vi ser hver spiller og gir spillerne

Detaljer

Sportsplan barnefotball VFK

Sportsplan barnefotball VFK VFK s plan for ferdighetsutvikling av fotballspillere 6 12 år. Overordnete filosofi Vi ønsker å spille en teknisk og offensiv fotball Vi ønsker å skape spillere som våger å prøve uten å tenke på risiko

Detaljer

SPORTSPLAN FLEST MULIG LENGST MULIG

SPORTSPLAN FLEST MULIG LENGST MULIG FLEST MULIG LENGST MULIG - MED SPILLEREN I SENTRUM GJENNOM: OVERORDNET MÅLSETNING TILPASSET DIFFERENSIERING HENSIKTSMESSIG HOSPITERING GODE TRENINGSØVELSER NOK TRENERKOMPETANSE TRENERFORUM MED KONTINUERLIG

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 LOGO HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.2. Ungdomsfotball 3.3. Junior/rekrutteringsfotball

Detaljer

Rettinger i rødt er en teknisk oppdatering og ikke godkjent på noe Årsmøte - pr 23.9.2012 For øvrig ble planen senest godkjent på årsmøtet i 2009.

Rettinger i rødt er en teknisk oppdatering og ikke godkjent på noe Årsmøte - pr 23.9.2012 For øvrig ble planen senest godkjent på årsmøtet i 2009. Rettinger i rødt er en teknisk oppdatering og ikke godkjent på noe Årsmøte - pr 23.9.2012 For øvrig ble planen senest godkjent på årsmøtet i 2009. STRATEGISK PLAN Hva er en strategisk plan og hvorfor skal

Detaljer

LIF-malen 2014. (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014)

LIF-malen 2014. (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014) LIF-malen 2014 (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014) Et veiledende dokument for trenere og støtteapparat for satsningslag gutter\jenter 13-19 år i Lørenskog IF Trivsel - Muligheter - Spillerutvikling

Detaljer

Sportslig Plan Yngres Avdeling Furnes Fotball SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL. Versjon 2.0, 2010. Versjon 2.0, 25.03.

Sportslig Plan Yngres Avdeling Furnes Fotball SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL. Versjon 2.0, 2010. Versjon 2.0, 25.03. SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL Versjon 2.0, 2010 Versjon 2.0, 25.03.2010 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 4 1.1 INNHOLD... 4 1.2 REVISJON... 4 2 MÅL OG VERDIER... 5 2.1 POSITIVE

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for foreldre på lukkede partier Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en

Detaljer

Sportsplan Sist revidert: 18. september 2014

Sportsplan Sist revidert: 18. september 2014 Drammens Ballklubb Fotball - Junioravdelingen www.dbk.no Sportsplan Våre visjoner: Den du er er bra nok for oss! Det er lov å være god! 2 Dette dokumentet innholder målsettinger som junioravdelingen ønsker

Detaljer

Den burgunder tråd. Sportslig styringsdokument for Langhus IL Håndball

Den burgunder tråd. Sportslig styringsdokument for Langhus IL Håndball Den burgunder tråd Sportslig styringsdokument for Langhus IL Håndball Målsetting Langhus Håndball skal utøve håndballaktiviteter på høyt faglig nivå og gi utøverne de beste individuelle og lagmessige ferdigheter,

Detaljer

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier... 3 Organisasjon... 3 Sportslig...

Detaljer

HOLDNINGSAVTALE MELLOM

HOLDNINGSAVTALE MELLOM HOLDNINGSAVTALE MELLOM NAMSOS IL FOTBALL OG.. NAMSOS IL FOTBALL OM VERDIER OG HOLDNINGER * I NIL FOTBALL skal vi støtte og styrke hverandre, og være positive! * I NIL FOTBALL skal vi gjøre hverandre gode!

Detaljer

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Barnefotballens ABC Innhold Fair play, frisone, ekstra spiller Kampavvikling, regler og retningslinjer Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Fair play, frisone, ekstra spiller Nye

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

FAIR PLAY I IL AVERØYKAMERATENE Felles spilleregler for en positiv sportslig og sosial utvikling

FAIR PLAY I IL AVERØYKAMERATENE Felles spilleregler for en positiv sportslig og sosial utvikling FAIR PLAY I IL AVERØYKAMERATENE Felles spilleregler for en positiv sportslig og sosial utvikling Dokumentet gjennomgås sammen med spillergruppen og med nye spillere. Spillerkontrakt signeres og leveres

Detaljer

AFK. Retningslinjer for hospitering. 10. Januar 2012

AFK. Retningslinjer for hospitering. 10. Januar 2012 AFK Retningslinjer for hospitering 10. Januar 2012 Hospitering vil si at de beste spillerne i en årgang tilbys ytterligere utvikling og utfordringer ved å trene og eventuelt spille kamper for en eldre

Detaljer

Formålet med sportslig plan

Formålet med sportslig plan Formålet med sportslig plan Bakgrunnen for dokumentet er at vi ønsker en helhetlig linje for ØHIL Bandy Vi ønsker å oppnå forutsigbarhet for utøvere, foreldre, trenere og lagledere i forhold til treningstilbud,

Detaljer

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside BARNEFOTBALLEN 4 TIL 12 ÅR 4 5 ÅR FOTBALL ER GØY Organisering Sportslig Felles gutte- og jentegruppe Trening 1 dag pr uke Et rent treningstilbud organisert som et lekeparti, kamper blir en del av aktiviteten

Detaljer

Endret og godkjent på Årsmøtet i Manglerud Star Ishockey 15.4.2015 STRATEGISK PLAN

Endret og godkjent på Årsmøtet i Manglerud Star Ishockey 15.4.2015 STRATEGISK PLAN STRATEGISK PLAN Hva er en strategisk plan og hvorfor skal vi ha det? En strategisk plan fastsetter visjoner, målsetninger og virkemidler for klubbens kortsiktige og langsiktige virksomhet. Planen er et

Detaljer

FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT

FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT Dokumentet skal gjennomgås før sesongstart sammen med trenere/lagleder, spillere og foreldre. Planen revideres hvert år og/eller

Detaljer

Træff Jr 2012 Den gode sirkel

Træff Jr 2012 Den gode sirkel Træff Jr 2012 Den gode sirkel Vi ønsker å ha det gøy og bli så gode som vi selv vil Evaluering Aktivitet Trening og kamp Progresjon Tiltak UTFORDRINGER Angst/bekymring FLYTSONE Kjedsomhet/frustrasjon FERDIGHETER

Detaljer

Foreldremøte CSK Jenter 16 Mandag 12.01.2015

Foreldremøte CSK Jenter 16 Mandag 12.01.2015 Foreldremøte CSK Jenter 16 Mandag 12.01.2015 Sesongen 2015 - spillere 26 spillere skal være med sesongen 2015. Av deae er 13 spillere født i 99 og 13 spillere født i 00. Det er påmeldt to lag i serien,

Detaljer

Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 og oppe til revisjon årsmøtet 2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier...

Detaljer

SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF

SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF Forord Huringen IF ønsker som klubb å gjøre mer for å utvikle aldersbestemt fotball. Et steg i denne retning er å utvikle noen grunnleggende felles holdninger omkring barneog

Detaljer

Sportsplan: Ulltråden

Sportsplan: Ulltråden Ull/Kisa Fotball Bredde Sportsplan: Ulltråden Aldersgruppen 13-16 år 2 ULL/KISAS VISJON, VERDIER OG HOVEDMÅL Vi skal skape begeistring, vennskap og trygghet i alle ledd i vår klubb Vi skal være samfunnsbyggende

Detaljer

ÅRSPLAN SPORTSLIG, ØKONOMISK OG ADMINISTRATIV PLAN

ÅRSPLAN SPORTSLIG, ØKONOMISK OG ADMINISTRATIV PLAN ÅRSPLAN - 2016 Skedsmo FK - Bjørner - MG10 SPORTSLIG, ØKONOMISK OG ADMINISTRATIV PLAN Utarbeidet av: Røberg, Hoel og Tobiassen Innhold Forutsetninger... 3 Klubbens målsetting... 3 Administrasjon... 4 Roller...

Detaljer

INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING

INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING 2 HOLDNINGER OG FAIR PLAY 3 KLUBBENS GRUNNLEGGENDE TRENINGSFILOSOFI 4 TRENINGSFILOSOFI KNØTTEFOTBALL 5 KAMPREGLEMENT 6 TRENERROLLEN 7 LAGLEDERROLLEN

Detaljer

Sportsplan for Heming Fotball

Sportsplan for Heming Fotball Sportsplan for Heming Fotball - slik gjør vi det på barnetrinnet S M L BARNETRINNET Sportsplan for Heming Fotball er et veiledningshefte for alle aktører på barnetrinnet i fotballavdelingen i Heming.

Detaljer

trenerforum 01/12 tirsdag 24. januar 2012 ved Inge Lauritzen

trenerforum 01/12 tirsdag 24. januar 2012 ved Inge Lauritzen trenerforum 01/12 tirsdag 24. januar 2012 ved Inge Lauritzen Hvorfor sportsplan? Et styringsverktøy for klubben. En verktøykasse og hjelp for trenere. Klubben bestemmer retningslinjene. Barnefotball Fotball

Detaljer

TRY fotball - Sportsplan. Pr Gyldig for 2015-sesongen

TRY fotball - Sportsplan. Pr Gyldig for 2015-sesongen TRY fotball - Sportsplan Pr. 07.04.2015 Gyldig for 2015-sesongen 1 OM SPORTSPLANEN TRY er et gammelt idrettslag som gjenoppstod i 2005. Fotballgruppen teller pt. ca. 300 spillere. TRY Fotball har guttelag

Detaljer

I tillegg er det utviklet en mer detaljert treningsplan som beskriver øvelsene som de respektive aldersklassene skal benytte.

I tillegg er det utviklet en mer detaljert treningsplan som beskriver øvelsene som de respektive aldersklassene skal benytte. Kjære Hasle Løren medspiller! Du leser nå Hasle Lørens sportslige plan. Planen er ment å være et verktøy for deg som er trener for et aldersbestemt lag, og som informasjon til deg som er forelder eller

Detaljer

FORELDREVETT. VEILEDER n

FORELDREVETT. VEILEDER n FORELDREVETT VEILEDER n Håndball som lagspill Idretten vår er en lagidrett. LAGET står i sentrum under selve håndballspillet. Dette betyr at samarbeid, felles innsats og oppmuntring fra kameratene er viktig

Detaljer

SPORTSPLAN EGERSUNDS IK

SPORTSPLAN EGERSUNDS IK SPORTSPLAN EGERSUNDS IK MED FOKUS PÅ BREDDE -men det er lov å bli god i EIK! EIK er med sine cirka 1300 medlemmer Egersund og Dalanes største idrettslag. Utallige timer frivillig arbeid blir lagt ned hver

Detaljer

" Flest, Lengst, Best " Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt. " Flest, Lengst, Best "

 Flest, Lengst, Best  Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt.  Flest, Lengst, Best Sportslig plan L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt Klubbinfo Stiftet: 1931 Base: Tranby Innhold Klubbinfo.... s. 2 Visjon... s. 4 7 9 år. s. 5 10 12 år.. s. 6 13 14 år.. s. 7 15 19 år.. s. 8 Voksenfotball..

Detaljer

Høybråten Basket. for alle! visjon - verdigrunnlag - sosiale mål. www.hbbk.nu

Høybråten Basket. for alle! visjon - verdigrunnlag - sosiale mål. www.hbbk.nu Høybråten Basket for alle! visjon - verdigrunnlag - sosiale mål www.hbbk.nu Visjon Basket for alle Verdigrunnlag Toleranse - Respekt- Idrettsglede Sosiale mål Trygghet - Trivsel - Tilhørlighet www.hbbk.nu

Detaljer

Innhold ... 13 ... 5 ... 6 ... 8 ... 9 ... 10... 12 ... 14. Sportsplan Egge il fotball. Versjon: 1.0

Innhold ... 13 ... 5 ... 6 ... 8 ... 9 ... 10... 12 ... 14. Sportsplan Egge il fotball. Versjon: 1.0 S Innhold... 3... 3... 3... 3... 5... 5... 5... 5... 5... 6... 6... 6... 8... 8... 9... 9... 10... 12... 13... 14 Sportsplanen er et overordnet arbeidsverktøy for den sportslige virksomheten i klubben.

Detaljer

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Trener- og Lagledermøte 23. Oktober 2013 Frisk Asker Fotball 2013 Agenda Informasjon fra styreformann Oppsummering 2013 Gruppearbeid Fokusområder Samarbeid

Detaljer

Lørenskog Idrettsforening

Lørenskog Idrettsforening Lørenskog Idrettsforening DET HANDLER OM RESPEKT, IKKE SANT? Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen! Verdigrunnlag I LIF har vi valgt tre verdier vi ønsker

Detaljer

Rollebeskrivelser TIL BREDDE

Rollebeskrivelser TIL BREDDE Rollebeskrivelser TIL BREDDE Medlemmer 1. SPORTSLIG UTVALG BREDDE 4 representanter fra styret de som har et sportslig ansvar. Administrasjon er representert ved sportslig og adminstrativt ansatte samt

Detaljer

SPORTSPLAN. Randaberg IL Fotball

SPORTSPLAN. Randaberg IL Fotball 2016 SPORTSPLAN Randaberg IL Fotball 11.05.2016 Innhold 1. Visjon og målsetting... 2 2. Verdigrunnlag/Miljø... 4 3. Barnefotball 6-12 år... 6 3.1 Organisering... 6 3.2 Fokusområder... 7 4. Ungdomsfotball

Detaljer

Sportslig Plan for Malvik IL -

Sportslig Plan for Malvik IL - Sportslig Plan for Malvik IL - aldersbestemt håndball MIL håndball- aldersbestemt er en avdeling innenfor Malvik idrettslag, og bestemmelsene om barneidrett vedtatt av Norges Idrettsforbund samt vedtekter

Detaljer

SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012

SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012 SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012 Verdier og holdninger Hovedmål barnefotball: Gi så mange barn som mulig et kamptilbud og en fotballopplevelse preget av trygghet, mestring og trivsel gjennom både

Detaljer

SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8

SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8 FORORD VED LEDER ØIL SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8 HOLDNINGER OG MILJØ 9 TRENERE 11 ØIL

Detaljer

SPORTSPLAN EGERSUNDS IK

SPORTSPLAN EGERSUNDS IK Revisjon 2 2013 SPORTSPLAN EGERSUNDS IK MED FOKUS PÅ BREDDE -men det er lov å bli god i EIK! EIK er med sine nærmere 1100 medlemmer Egersund og Dalanes største idrettslag. Utallige timer frivillig arbeid

Detaljer

SPORTSPLAN. Innhold. Hokksund FK www.hokksundfotball.no

SPORTSPLAN. Innhold. Hokksund FK www.hokksundfotball.no Innhold Overordnet målsetning... 2 HFK mål for spillerutvikling:... 2 Fair play:... 2 Differensiering- topping av lag:... 3 Differensiering på trening:... 3 Differensiering i kamper:... 4 Hospitering...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1. REMYRA FOTBALL 2. MÅL 3. HOLDNINGER / FORELDREVETTREGLER 4. GENERELT OM FOTBALLAKTIVITETEN

INNHOLDSFORTEGNELSE 1. REMYRA FOTBALL 2. MÅL 3. HOLDNINGER / FORELDREVETTREGLER 4. GENERELT OM FOTBALLAKTIVITETEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. REMYRA FOTBALL 2. MÅL 3. HOLDNINGER / FORELDREVETTREGLER 4. GENERELT OM FOTBALLAKTIVITETEN 4.1 LIKHETSPRINSIPPET 4.2 TOPPING AV LAG 4.3 DIFFERENSIERING 4.4 HOSPITERING 4.5 PERMANENT

Detaljer

Sportsplan IL Holeværingen Fotball

Sportsplan IL Holeværingen Fotball IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - Sportsplan IL Holeværingen Fotball INNLEDNING 1.Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Holeværingen er flere. Blant annet skal planen

Detaljer

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Klart vi e fra Honningsvåg Vi skaper idrettsglede Verdigrunnlag og holdningsdokument www.htif.no 1.4.2011 Verdigrunnlag All aktivitet i HT&IF skal være tuftet på disse

Detaljer

Veiviseren. Veiviseren er klubbens bestemmelser om hvordan tillitsvalgt og foresatte skal forholde seg til viktige styringsområder

Veiviseren. Veiviseren er klubbens bestemmelser om hvordan tillitsvalgt og foresatte skal forholde seg til viktige styringsområder Veiviseren Veiviseren er klubbens bestemmelser om hvordan tillitsvalgt og foresatte skal forholde seg til viktige styringsområder Det er Melhus fotball som klubb som legger premissene for hvordan det skal

Detaljer

Vedlegg II: Presisering av prinsipper

Vedlegg II: Presisering av prinsipper Side 1 av 12 Strindheim Fotball Yngres Avdeling Vedlegg II: Presisering av prinsipper A I F Foreldre Ansvar Integrering Respekt R P Positiv L Lagfølelse Allsidighet A Yte Y Side 2 av 12 Innhold Innhold...

Detaljer

Sportsplan for Nordreisa idrettslag - fotball

Sportsplan for Nordreisa idrettslag - fotball for Nordreisa idrettslag - fotball Målet med denne sportsplanen er å sette det sportslige rundt Nordreisa Fotball på kartet og samle oss til en gruppe. Planen legger føringer for treningsmetoder/øvelser,

Detaljer

Sportsplan for Heming Fotball

Sportsplan for Heming Fotball Sportsplan for Heming Fotball - slik gjør vi det på barnetrinnet S M L BARNETRINNET Sportsplan for Heming Fotball er et veiledningshefte for alle aktører på barnetrinnet i fotballavdelingen i Heming. Dette

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BARNEFOTBALLEN. Vedlegg til sportslig plan

RETNINGSLINJER FOR BARNEFOTBALLEN. Vedlegg til sportslig plan RETNINGSLINJER FOR BARNEFOTBALLEN Vedlegg til sportslig plan INNLEDNING Dette dokumentet er en revidert utgave av retningslinjene for barnefotball som ble lansert i høsten 2013. Dokumentet har vært diskutert

Detaljer