Sportsplan. Bergen Ishockeyklubb

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sportsplan. Bergen Ishockeyklubb"

Transkript

1 Godkjent av Styret i BIK GSS NR EH Utarbeidelse, og diverse høringsinstanser EH Dato: Revisjons beskrivelse: Org. Sjekk Godkj. BIK Proj.: Nr: Prosjekt Navn: BIK Sportsplan for BIK Gruppe: Områdebeskrivelse: Alle BIK Dokument No: Dokument Tittel: Bergen Ishockeyklubb Sportsplan Dokumentet er ment som et internt arbeidsdokument for BIK. Dokumentet bør således ikke videredistribuetes før det begynner å anta sin endelige form, og forelagt Styret. Arbeidsgruppe dok. Nr.: Revision:

2 Innhold SPORTSPLAN FORMÅL MED SPORTSPLANEN BERGEN ISHOCKEYKLUBBS MÅL Sportslige mål A-lag Junior/elite Jenter, barn, ungdom, bredde Trivselmessige mål Organisatoriske og økonomiske mål Sammenheng mellom mål og sportsplan ETIKK OG MORAL Oppførsel Videre skal vi innen laget Mot andre lag Mot dommeren På trening Doping, rus og alkohol Oppfølging Konsekvenser Ved gjentatte forseelser MÅLSETTING Hovedmål Tiltak for jevn og god rekruttering: Tiltak for å redusere frafallet av spillere: SPORTSLIG INNHOLD Sterkt og gjennomgående fokus på basisferdigheter Trenerutvikling og økt trenerkompetanse Laginndeling Generelt Ishockeyskolen (4-8 år) Jente- og kvinnelag: U8, U9 og U10: U11, U12, U13 og U U15, U17 og U Kommende sesong planlegges våren i forveien Dommerutvikling Spillerutvikling Spillerutviking gjennom differensiering Hospitering Retningslinjer for hospitering Retningslinjer for permanent spillerflytting opp eller ned Retningslinjer for dispensasjonssøknader Prinsipper for oppmøte og krav til punktlighet: Trening: Page 2 of 29

3 5.7.2 Kamp TRENERE, LEDERE, LAGLEDERE OG FORELDRE BIK vil ha trenere, ledere og lagledere som: Foreldremedvirkning: SUKSESSFAKTORER Samarbeid mellom aldersgrupper Trivsel og klubbfølelse SLUTTKOMMENTAR FORMÅL MED SPORTSPLANEN Formålet med sportsplanen er å skape forståelse og retningslinjer for den aktiviteten vi har i Bergen Ishockeyklubb og derved utvikle klubben og våre spillere i en positiv retning. Det er styret som vedtar sportsplanen. Det er viktig at alle ledere, trenere, lagledere og foreldre gjør seg godt kjent med innholdet i dokumentet og etterlever dette. Sportsplanen skal revideres årlig. Retningslinjene til Norges Idrettsforbund, Norges Ishockeyforbund og Hordaland Ishockeykrets overstyrer dette dokumentet dersom det skal være uoverensstemmelser mellom disse. 2. BERGEN ISHOCKEYKLUBBS MÅL Vi velger å dele klubbens mål inn i fire deler: sportslige, trivselmessige, organisatoriske og økonomiske. De forskjellige måltypene vil i stor grad være avhengige av hverandre selv om de beskrives hver for seg. Sammen skal de også lede BIK til å bli en foregangsklubb innen ishockey på Vestlandet og en ledende klubb i Bergen. 2.1 Sportslige mål A-lag Klubbens A-lag spiller pr. i dag i 1. divisjon. Det er klubbens målsetting at A-laget skal etablere seg blant topp-5 i 1.divisjon for de neste 2-3 sesonger, og etter dette satse mot opprykk til eliteserie når den nødvendige organisatoriske og økonomiske plattform som kreves for eliteseriespill er etablert. Page 3 of 29

4 2.1.2 Junior/elite Det er en viktig forutsetning for å kunne etablere seg i toppen av 1. divisjon, og over tid i eliteserien, at en kan rekruttere lokale spillere av tilstrekkelig høyt nivå for spill på våre to høyeste nivå. Dette forutsetter at klubben over tid kan etablere seg med lag hver sesong i U15 Avd.A, U17 elite og U19 elite Jenter, barn, ungdom, bredde Ishockey i Bergen (og også nasjonalt) er på alle mulige måter best tjent med en bred rekruttering inn til idretten, og videre at flest mulig ønsker og gis mulighet til å spille lengst mulig. Med stor bredde frem til junioralder vil en kunne gi et godt tilbud hele veien også for dem som ikke ønsker å satse i retning av elite. BIK skal tilby jenter og gutter samme muligheter til å utøve ishockeysporten. BIKs målsetting skal være å ha minimum ett jentelag, samt et eget kvinnelag. 2.2 Trivselmessige mål En viktig faktor for å sikre god rekruttering og at flest mulig spiller ishockey lengst mulig i BIK er at trivsel prioriteres som et av klubbens høyeste mål. 2.3 Organisatoriske og økonomiske mål En forutsetning for at BIK skal kunne innfri de sportslige og trivselsmessige mål er at klubben får etablert en god og robust organisasjonsstruktur som gjennom målrettet arbeid skal gjøre BIK til en mønsterklubb. All erfaring tilsier at for å lykkes sportslig må klubben også etablere en stabil og forutsigbar økonomisk plattform som kan sikre de inntekter og ressurser som er nødvendige for å nå de sportslige mål. 2.4 Sammenheng mellom mål og sportsplan Sportsplanen vil i all hovedsak rette seg mot hvordan å realisere de sportslige og trivselsmessige mål. Page 4 of 29

5 3. ETIKK OG MORAL Bergen Ishockeyklubbs budskap: Vi følger idrettens regler Vi vet at en positiv innstilling er avgjørende for prestasjonen Vi er forbilder for Bergen Ishockeyklubb og for ishockeysporten Vi gir yter max på trening Ingen jukser i BIK. 3.1 Oppførsel En spiller i Bergen Ishockeyklubb skal være et godt forbilde for klubben og for ishockeysporten. I Bergen Ishockeyklubb ønsker vi å ha et godt kameratskap som innebærer ydmykhet i kontakt med spillere, ledere og andre. Lagets trivsel, utvikling og felles prestasjon skal alltid gå foran. Følgende hjørnesteiner skal gjennomsyre en spillers normale innstilling: Jeg skal være en god kamerat Jeg skal være snill, hyggelig og ydmyk Jeg skal være hjelpsom mot andre Jeg skal ta hensyn til andre Jeg skal gi andre ros 3.2 Videre skal vi innen laget Vi skal være hjelpsomme og stille opp for hverandre Vi erter eller mobber ikke hverandre Vi ler ikke av de som mislykkes - vi oppmuntrer i stedet Vi hører på trenere/ledere Vi oppfører oss bra mot hverandre Vi banner ikke Vi har det gøy sammen 3.3 Mot andre lag Vi opptrer alltid sportslig mot motstander Vi skryter ikke Vi erter ikke Vi spiller reint Vi takker alltid for kampen Page 5 of 29

6 3.4 Mot dommeren Vi hører alltid på dommeren, og adlyder selv om vi mener det er feil. Det er kaptein eller visekaptein som, på vegne av laget/spillere, kommuniserer med dommerne underveis i kampen. Dommeren bestemmer selv om han ønsker kontakt med disse. Vi kritiserer aldri dommeren Vi takker alltid dommeren for kampen 3.5 På trening Jeg skal alltid høre oppmerksomt på treneren Jeg skal alltid gjøre mitt beste på trening, selv når det går tungt Jeg stopper med en gang treneren blåser i fløyta Jeg melder alltid eventuelt forfall til treneren 3.6 Doping, rus og alkohol Doping, rus og alkohol hører ikke sammen med idrett. Med dette menes alle former for dopingspreparater, alkohol, tobakk og snus. 3.7 Oppfølging Oppfølging av disse reglene skjer gjennom spillere selv, ledere, trenere og lagapparat i de ulike lagene, samt representanter fra Ungdomsavdelingen og Styret. 3.8 Konsekvenser Dersom spillere ikke oppfyller kravene til oppførsel har trenere og lagledelse rett til å utvise han/henne fra treninger og/eller kamper. Spillere som banner, mobber, bruker stygge ord, nedsettende kommentarer eller oppfører seg generelt dårlig SKAL fjernes fra isen i min. 10 min. Ekstra graverende hendelser SKAL medføre utestengelse fra den aktuelle treningen/kampen. 3.9 Ved gjentatte forseelser 1. Gjennomføre samtale med foreldre med skriftlig advarsel 2. Ved gjentagelse selv etter skriftlig advarsel, har BIK rett til å umiddelbart utestenge spilleren fra Bergen Ishockeyklubbs aktivitet. Page 6 of 29

7 4. MÅLSETTING 4.1 Hovedmål BIK skal: Gjøre ishockey attraktiv for de som ønsker å drive med lagidrett Ha nok spillere til å ha minst ett lag for hver årgang Tilstrebe å utvikle en felles spillestil for A-lag og juniorlag ( The BIK way of hockey ) Ha lag i øverste nivå (elite) for landsdekkende U15 og juniorserier U17 og U19 Produsere minst en spiller til 1. divisjon, eliteserie eller aldersbestemt landslag hvert år Produsere min 2 nye klubbdommere pr. år Ha trenings- og kamptilbud til jenter og kvinner Vårt mål er: Vi ønsker at flest mulig skal spille ishockey, lengst mulig, for å bli best mulig. Utgangspunktet for dette er: Jevn og stabil rekruttering av nye spillere Redusere frafallet av spillere 4.2 Tiltak for jevn og god rekruttering: Aktiv annonsering ( flyers ) og promotering på skoler og i barnehager her med fokus både på jenter og gutter. Vervekampanjer En god og veldrevet klubb med godt sosialt og sportslig tilbud, og med gode sportslige resultat er den beste markedsføringen en kan få for å trekke til seg flere. 4.3 Tiltak for å redusere frafallet av spillere: Tilby et godt sosialt tilbud Gi et best mulig sportslig tilbud med fokus på spiller- og trenerutvikling Fokusere på gode holdninger, positivitet og respekt Sikre foreldreengasjementet i klubben Ha en profesjonell organisasjon med en trygg og sunn økonomi Page 7 of 29

8 5. SPORTSLIG INNHOLD Det sportslige tilbudet i BIK skal kjennetegnes av to hovedsatsingsområder: 5.1 Sterkt og gjennomgående fokus på basisferdigheter. Det vil i hovedsak si: Skøyteferdigheter Kølle og puckferdigheter Styrke og hurtighetstrening Keeperferdigheter Taktiske ferdigheter 5.2 Trenerutvikling og økt trenerkompetanse. Eksempler på tiltak: Learn to Play Sportslig leder og Hovedtrener for Ungdomsavdelingen Trenerforum Treningsplan Øvelsesbank og verktøykasse på nettet Page 8 of 29

9 5.3 Laginndeling Generelt Skøyteferdigheter danner grunnlaget for videre utvikling av all annen teknikk. Grunnteknikk skal være et obligatorisk treningselement på alle aldersnivå. Utvikling av spilleforståelsen (taktiske ferdigheter) er naturligvis en meget viktig del av opplæringen. Spillernes samhandlingsferdigheter skal utvikles gradvis og i takt med lagets tekniske og fysiske ferdigheter. Alle spillere skal få klare roller og skal oppmuntres i forhold til hvordan oppgavene blir løst. Det er også viktig at foreldre motiverer spillerne til uorganisert trening på is i forbindelse med BIKs egne fellestreninger for Ungdomsavdeling, publikumsis på Slåtthaug, og i Bergenshallen/Iskanten. BIK ønsker å jobbe ut fra følgende innenfor de enkelte grupper: Page 9 of 29

10 5.3.2 Ishockeyskolen (4-8 år). Ishockeyskolen er for de aller yngste, og den drives etter Norges Ishockeyforbunds utdanningsprogram Learn to Play. Alle som vil skal få sjansen til å prøve å spille ishockey. Ishockeyskolen har to faste treninger per uke i sesongen, og innholdet er bla. Antall spillere: Minst 150 registrerte nye spillere pr år. Antall trenere: 8 hovedtrener. 8 hjelpetrenere Utvilingstrapp: prøve skøytegåing og spille ishockey prøve, øve og mislykkes prøve, øve og lykkes spill på tvers i smålag med enkle regler oppmuntre til skøytegåing på frigåing/uteis lekbetont trening hovedvekt på skøytegåing, puckføring og pasninger utvikling er viktigst, alle er like foreldergruppe dannes for neste sesongs U-8 lag gjennomføring av istreninger for neste års U-8 lag Istrening: 2 isøkter pr uke. (lørdag formiddag og en ettermiddag i prime time ). Barmarkstrening / office: Alle spillere oppfordres til lek med innebandykølle og ball. Styrketrening (med vekter): Ingen. Spilletid: Alle spiller like mye. Spilleplass: Ingen faste plasser Målvakter: Alle bør prøve å stå i mål på trening og kamp. Seriespill og turneringer: Lokal nybegynnerserie Page 10 of 29

11 5.3.3 Jente- og kvinnelag: Antall spillere: Minst 15 jentespillere og 15 kvinnespillere. Antall trenere pr lag: 1 hovedtrener. 1 assistenttrener. Utviklingstrapp: Jenter (7-10 år) Følger samme utviklingstrapp som for gutter i egen aldersklasse. Jenter (10-14 år) Følger samme utviklingstrapp som for gutter i inntil to års yngre aldersklasse. Dette tilpasses i hvert enkelt tilfelle. Kvinner (14 og eldre år) Nyansering av laguttak og sammensetning av femmere på bakgrunn av utviklingsnivå Sommertrening felles i klubben Oppmuntre til å drive med andre idretter for å øke treningsmengden Innstillingen til å gi alt for laget i alle situasjoner skal innlæres Øvelser utføres i høy fart kampplikt! Fysisk krevende treninger utføres Utvikling av vinnervilje og kampspirit Stor interesse og engasjement hos alle spillere Teknikktrening og spill i ulike former videreutvikles Trene inn spillesystem Oppspill og forsvarsspill trenes noe Roller i femmerne trenes Mer spesialiserte arbeidsoppgaver for hver spiller Spilleforståelsestrening økes Power- og Box play trenes kontinuerlig både teoretisk og praktisk Lett fysisk trening året rundt Bevisstgjørelse vedrørende kosthold, oppførsel og personlig trening Teorimøter før kampene Spesiell målvaktstrening Disiplin på å komme på alle treninger skjerpes tydelig Forfall kreves av spillerne til ansvarlig trener Viktigheten av å holde tider og avtaler prioriteres og markeres Page 11 of 29

12 Istrening: Jenter: 2 isøkter pr uke. Kvinner: 2 isøkter pr uke. Barmarkstrening / office: Alle spillere oppfordres til lek med innebandykølle og ball. Styrketrening (med vekter): Følger styrketrening som for gutter i egen aldersklasse Spilletid: Jenter: Alle spiller like mye. Kvinner: Prestasjonsavhengig Spilleplass: Jenter: Ingen faste plasser, men spill med 2 backer og 3 (evnt 2) forwarder. Kvinner: Faste plasser. Målvakter: Spesiell målvaktstrening fra U9. Page 12 of 29

13 Seriespill og turneringer: Alle jenter deltar på felles lag med gutter Minst en egen jenteturnering pr sesong. Kvinnelag deltar i NM, og skal tilstrebe å delta i nasjonal kvinneserie. Page 13 of 29

14 5.3.4 U8, U9 og U10: Antall spillere: Minst 20 spillere pr. årgang. Antall trenere pr lag: 1 hovedtrener. 1 assistenttrener. Utviklingstrapp: U8 U9 Bygge videre på tekniske ferdigheter: Skøytegåing, puckføring, pasninger Individuell utvikling prioriteres Smålagsspill og spill på tvers av banen Alle spiller likt Oppmuntre til å prøve andre idretter La flest mulig spillere få prøve seg litt som målvakt Bygge videre på tekniske ferdigheter: Skøytegåing, puckføring, pasninger Individuell utvikling prioriteres hele tiden Smålagsspill og spill på tvers av banen Alle spiller likt Fortsett å prøve andre idretter Spesiell målvaktstrening U10 Bygge videre på tekniske ferdigheter: Skøytegåing, puckføring, pasninger Individuell utvikling prioriteres hele tiden Smålagsspill og spill på tvers av banen Alle spiller likt Fortsett å prøve andre idretter Start forberedelse på å spille på stor bane neste år Spesiell målvaktstrening, minimum 3 målvakter Page 14 of 29

15 Istrening: 2 isøkter pr uke. Barmarkstrening / office: Alle spillere oppfordres til lek med innebandykølle og ball. Styrketrening (med vekter): Ingen. Spilletid: Alle spiller like mye. Spilleplass: Ingen faste plasser, men spill med 2 backer og 3 (evnt 2) forwarder. Målvakter: For U8 - Alle bør prøve å stå i mål på trening og kamp. For U9/U10 - Spesiell målvaktstrening, min 3 målvakter pr lag. Seriespill og turneringer: Nybegynnere og U8/U9 deltar i lokal nybegynnerserie U8, U9 og U10 deltar i Vestlandssserie U9 og U10 skal tilstrebe å delta i minimum en (1) turnering på Østlandet pr sesong. Dette for jevnlig å kunne føle nivå og utvikling på Østlandet. Page 15 of 29

16 5.3.5 U11, U12, U13 og U14 Antall spillere: For U11 og U12 minimum 20 spillere pr. årgang, herav 2-3 målvakter. For U13 og U14 minimum 15 spillere pr. årgang, herav 2-3 målvakter. Antall trenere pr. årgang: 1 hovedtrener. 1 assistenttrener. I de tilfeller hvor en kan stille to lag for en årgang skal en også ha dobbelt sett med trenere. Utviklingstrapp: U11 Bygge videre på tekniske ferdigheter: Skøytegåing, puckføring, pasninger, driblinger og skudd Individuell utvikling prioriteres Posisjoner på banen innøves (backer, vinger, senter) Gjennomgang av spillerne arbeidsområde på banen Smålagsspill og spill over hele banen Lik spilletid for alle Fortsette å prøve forskjellige plasser på banen Prøv andre idretter Start med bevegelighets- og smidighetstrening Start med gjennomgang av regler Grunnleggende spilleforståelse Spesiell målvaktstrening U12 Bygge videre på tekniske ferdigheter: Skøytegåing, puckføring, pasninger, driblinger og skudd Sommertrening felles i klubben NIHFs utviklingstrapp Individuell utvikling prioriteres Posisjoner på banen innøves (backer, vinger, senter) Gjennomgang av spillerne arbeidsområde på banen Smålagsspill og spill over hele banen Grunnleggende spilleforståelse Lik spilletid for alle Fortsette å prøve forskjellige plasser på banen Prøv andre idretter Start med bevegelighets- og smidighetstrening Spesiell målvaktstrening Spilleregler skal læres og forstås Page 16 of 29

17 U13 Bygge videre på tekniske ferdigheter: Skøytegåing, puckføring, pasninger, driblinger og skudd Sommertrening felles i klubben NIHFs utviklingstrapp Individuell utvikling prioriteres Posisjoner på banen innøves (backer, vinger, senter) Gjennomgang av spillerne arbeidsområde på banen Smålagsspill og spill over hele banen Grunnleggende spilleforståelse Starte spesialisering av posisjoner på laget (Alle spiller likt så godt det går) Disiplin i forhold til å komme på alle treninger innskjerpes Fortsatt positivt å prøve andre idretter Start med bevegelighets- og smidighetstrening Spesiell målvaktstrening Spilleregler skal læres og forstås Introduksjon til powerplay og boxplay U14. Teknikktreningen fortsetter med økt vanskelighetsgrad Sommertrening felles i klubben NIHFs utviklingstrapp Spill i ulike former: 1 mot 1, 2 mot 1, 3 mot 2 osv. Taktikken utvikles, f. eks. markering, gjøre seg spillbar Grunnlegende forsvars- og angrepspill Spilleforståelse Alle spiller kamper, men nyansering av laguttak og sammensetning av femmere kan forekomme. Individuelle ferdigheter går fortsatt foran lagets resultater Spesialisering av posisjoner på laget Powerplay og boxplay både teoretisk og praktisk. Bevegelighets- og smidighetstreningen utvikles videre Fortsatt positivt å drive på med andre idretter Spesiell målvaktstrening Det gjøres oppmerksom på viktigheten av riktig kosthold Disiplin i forhold til å komme på alle treninger innskjerpes Videreutvikling av Power- og Box play både teoretisk og praktisk Forfall skal meldes Viktigheten av å holde tider og avtaler prioriteres og markeres Page 17 of 29

18 Istrening: 3-5 isøkter pr uke. Barmarkstrening / off-ice: U11 og U12-1 treninger pr uke U13 og U14 2 treninger pr uke Alle spillere oppfordres til lek med innebandykølle og ball. Styrketrening (med vekter): U11 - kun teknikk uten vekter U12 1 treningsøkt pr uke U13 og U treningsøkter pr uke Spilleplass: U11 og U12 - Ingen faste plasser, men spill med 2 backer og 3 forwarder. U13 Starte rendyrking av faste plasser, men fortsatt viktig med noe rotering. U14 Spesialisering av faste plasser Målvakter: Minst to (2) faste målvakter pr. årgang. Seriespill og turneringer: U11 og U12 - skal delta i Vestlandsserie U11 og U12 skal delta i min. en (1) turnering på Østlandet. U13 skal delta i Vestlandsserie og minimum en (1) turnering på Østlandet. U14 skal primært delta i Østlandsserie, alternativt i Vestlandsserie. U14 - skal også tilstrebe å delta i ForbundsCup U14 og Norway Super Cup. ForbundsCup skal her prioriteres med årlig målsetting om kvalifisering for sluttspill. Page 18 of 29

19 5.3.6 U15, U17 og U19 Antall spillere: Minst 10 spillere pr. årgang. (1 lag = min 15 spillere + 2 målvakter) Antall trenere (minimum) pr. lag: 1 hovedtrener. 1 assistenttrener. Utviklingstrapp: U15 Nyansering av laguttak og sammensetning av femmere på bakgrunn av utviklingsnivå Sommertrening felles i klubben NIHFs utviklingstrapp Oppmuntre til å drive med andre idretter for å øke treningsmengden Innstillingen til å gi alt for laget i alle situasjoner skal innlæres Øvelser utføres i høy fart kampplikt! Fysisk krevende treninger utføres Utvikling av vinnervilje og kampspirit Stor interesse og engasjement hos alle spillere Teknikktrening og spill i ulike former videreutvikles Trene inn spillesystem Oppspill og forsvarsspill trenes noe Roller i femmerne trenes Mer spesialiserte arbeidsoppgaver for hver spiller Spilleforståelsestrening økes Power- og Box play trenes kontinuerlig både teoretisk og praktisk Lett fysisk trening året rundt Bevisstgjørelse vedrørende kosthold, oppførsel og personlig trening Teorimøter før kampene Spesiell målvaktstrening Disiplin på å komme på alle treninger skjerpes tydelig Forfall kreves av spillerne til ansvarlig trener Viktigheten av å holde tider og avtaler prioriteres og markeres Page 19 of 29

20 U17 Målbevisst satsning på ishockey Regulær, ishockeyspesifikk, sommertrening gjennomføres i klubben 3-4 ganger i uken NIHFs utviklingstrapp Større krav på trening og kamper Innstillingen til å gi alt for laget i alle situasjoner skal innlæres Øvelser utføres i høy fart kamplikt! Fysisk krevende treninger utføres Utvikling av vinnervilje og kampspirit Stor interesse og engasjement hos alle spillere Teknikktrening og spill i ulike former videreutvikles Oppspill og forsvarsspill spesialiseres Power- og Box play trenes kontinuerlig både teoretisk og praktisk Roller trenes i femmerne Mer spesialiserte arbeidsoppgaver for hver spiller Spilleforståelsestrening økes Trene inn spillesystem Lett fysisk trening året rundt Bevisstgjørelse vedrørende kosthold, oppførsel og personlig trening Teorimøter før kampene Spesiell målvaktstrening Spillerne er selvfølgelig på alle treninger Forfall kreves av spillerne til ansvarlig trener hver gang Viktigheten av å holde tider og avtaler prioriteres og markeres U19 Satsingen på ishockey er 100 % Regulær, ishockeyspesifikk, sommertrening gjennomføres i klubben 5-7 ganger i uken Høye krav til forberedelse, disiplin og gjennomføring av treninger og kamper Obligatorisk innstilling for samtlige til å gi alt for laget i alle situasjoner Øvelser utføres i høyeste mulige fart kamplikt! Fysisk veldig krevende treninger gjennomføres under sesongen Fortsatt kraftig utvikling av vinnervilje og kjempeånd Forståelse for å være sin egen trener for å utvikle seg maksimalt trenes Stor interesse og engasjement hos alle spillere Teknikktrening og spill i ulike former videreutvikles Oppspill og forsvarsspill som et seniorlag trenes regelmessig Power- og Box play trenes kontinuerlig både teoretisk og praktisk Roller tydeliggjøres og videreutvikles ytterligere i femmerne Spesialiserte arbeidsoppgaver for hver spiller Spilleforståelsestreningen fortsetter Trene inn spillesystem Stor bevisstgjøring når det gjelder kosthold og personlig trening Teorimøter før kamper Spesiell målvaktstrening Ishockey er nå definitivt en veldig stor del av spillernes liv Page 20 of 29

21 Istrening: U15: 4-5 isøkter pr. uke. U17/19: 5-7 isøkter pr. uke. Barmarkstrening / off-ice: 3-7 timer pr. uke. Styrketrening (med vekter): 2-4 ganger pr. uke. Seriespill og turneringer: U15 Østlandsserie, fortrinnsvis avd. A. U15 skal delta i ForbundsCup U15 med målsetting om å kvalifisere seg for sluttspill. U17 og U19 - Nasjonal serie, fortrinnsvis i Elite. Turneringer - Åpent for laget å vurdere. Spilletid: Prestasjonsavhengig. Spilleplass: Faste plasser. Målvakter: Minst 2 faste målvakter pr. lag. Page 21 of 29

22 5.4 Kommende sesong planlegges våren i forveien Trenere og lagledere for de enkelte lag skal i samråd med hovedtrener ungdom og sportslig leder ungdom skal umiddelbart etter at sesongen er over starte planleggingen av neste sesong. For eldre lag som skal spille i Østlandsserie gjelder det spesielt at en forholder seg til de frister for påmelding som settes av NIHF. For yngre lag som skal spille i Vestlandsserien må en forholde seg til de frister og det rammeverk som gis av denne. For alle lag gjelder også at en tidlig bestemmer seg for hvilke turneringer en skal delta i. Valg av turnering skal korrespondere med sportslige mål for laget. Tidlig tilbakemelding på overstående er viktig for god planlegging og riktig disponering av isflaten i Bergenshallen, og vil således komme alle tilgode. Page 22 of 29

23 5.5 Dommerutvikling Det er et viktig mål for BIK å ha tilstrekkelig antall dommere rekruttert fra egen klubb i forhold til krav gitt av krets og forbund. Rekruttering og utdannelse av dommere kan også sees på som et alternativt spillerutviklingstiltak. Dommere må ta kretsens klubbdommerkurs. Spillere må være minst 12 år for å bli klubbdommere. Et mål for antall klubbdommere fra BIK er 2 stk. pr. årgang fom. U Spillerutvikling For tidlig elitesatsning og resultatorientert trening/matching kan innebære at frafallet av spillere øker. Dette er uheldig i og med at man i tidlig alder ikke alltid kan forutsi hvordan spillere vil utvikle seg over tid. BIKs interesse skal være å arbeide for individets beste med et tilbud som ivaretar og fremmer den enkelte spillers ferdighetsnivå. I et mer langsiktig perspektiv er BIKs målsetning å utvikle dyktige spillere til vårt A-lag Spillerutviking gjennom differensiering Differensiering vil si at en i oppfølgingen av unge spillere bør være opptatt av å tilpasse treningstilbudene i størst mulig grad etter enkeltspilleres forutsetninger, lyst, ønsker og behov. En praktisk realisering av dette vil være helst at enkeltspillere, og/eller i hovedgrupperinger av spillere, bør tilbys forskjellige muligheter og oppfølging. Det blir da viktig å tilpasse aktivitetene etter spillernes ferdigheter for å gi utfordringer og framkalle en mest mulig positiv mestringsfølelse. BIK har som mål å tilrettelegge trening basert på følgende prinsipper: 1. Tilpasning i forhold til treningsmengde. BIK skal lage fleksible løsninger som tar hensyn til at noen kun ønsker å delta i de obligatoriske treningene, mens andre ønsker å trene mer. 2. Differensiering på trening i egen prestasjonsgruppe: Egne utfordringer og betingelser til enkeltspillere i øvelser, og variasjon i sammensetning av grupper, rekker og lag inkludert sammensetning etter ferdigheter. Det er i utgangspunktet like rettferdig (og hensiktsmessig) at gode spillere får spille med/mot hverandre som at man setter sammen gruppene tilfeldig. I mange sammenhenger nyter også de spillerne som ikke har kommet like langt i utviklingen godt av å øve sammen med spillere med noenlunde likt ferdighetsnivå. Med utgangspunkt i at man av og til deler inn treningen på denne måten kan også øvelsesutvalget tilpasses ferdighetsnivå, og dermed øke muligheten for mestring for alle. Page 23 of 29

24 3. Hospitering. Spillere kan i en (eller flere) periode(r) prøve seg i en prestasjonsgruppe med høyere ferdigheter enn i spillerens egen gruppe. Det kan også være ønskelig at enkelte spillere gis tilbud om å trene ekstra med yngre lag over en periode. 4. Spillerflytting (opp/ned) for lengre tidsrom. I enkelte situasjoner kan det være aktuelt å flytte en spiller for et lengre tidsrom til et eldre eller yngre lag med begrunnelse i sportslige eller sosiale argumenter. Kontinuerlig og riktig bruk av differensiering krever forandringsprosesser først og fremst blant trenere, lagledere og foreldre og i klubbens kultur. For å lykkes med differensiering som et spillerutviklingstiltak er det meget viktig med åpen og tydelig kommunikasjon og god motivasjon. Dette innebærer for eksempel å utarbeide treningsplan, utføre spillersamtaler, og avholde foreldremøter. Slike tiltak kan være effektive virkemidler for trenere og lagledere for å lykkes med differensiering. Trenerforum med erfaringsspredning kan være et annet viktig eksempel på virkemiddel i forhold til bruk av differensiering Hospitering Hospitering er kanskje det viktigste tiltaket i forhold til de av våre spillere som har høye ambisjoner og ønske om mer trening. Det grunnleggende ved hospitering er at en gir spillere som har ferdigheter, tid, overskudd og motivasjon et tilbud om trening (primært) og kamp (sekundært) på et høyere ferdighetsnivå enn det de får gjennom sitt ordinære lagsmiljø. I praksis betyr det at en (eller flere) spiller(e) er med eldre spillere i trenings- og kampsituasjon. I BIK skal vi praktisere hospitering etter følgende retningslinjer: For U8, U9, U10 kan vi vurdere å bruke hospitering For U11 og eldre skal vi vurdere å bruke hospitering (talentutvikling) Hospiteringen skal gjennomføres etter de retningslinjer som BIK har fastsatt. Disse retningslinjene er beskrevet under. Følgende understrekes i forhold til bruk av hospitering i BIK: Hospitering er ikke et tiltak for alle. Det er et tiltak for enkelte spillere. Hospitering er et virkemiddel i forhold til spillerutvikling. Hospitering skal ikke benyttes med hensikt å toppe et lag, eller med formål å vinne en kamp. Dersom et lag mangler spillere ifm kamp kan lagets trener låne spillere fra et yngre lag. Lån av spillere gjelder kun for den aktuelle kampen eller turneringen og skal godkjennes av de aktuelle spilleres trener(-e). Page 24 of 29

25 5.6.3 Retningslinjer for hospitering Det er viktig at retningslinjer for hospitering er så klare og tydelige som mulig. BIKs retningslinjer for hospitering er som følger:. Hospitering gjelder først og fremst trening, men kan også gjelde i kamp. Gode spillere skal få mulighet til å delta på et høyere nivå enn deres eget aldersnivå. Er du god nok, er du gammel nok. Fødselsattesten bør ikke være til hinder for utvikling av en potensielt god spiller. MEN - den personlige sikkerheten til spilleren skal gå foran alt. Dvs. at en spiller, selv med tilstrekkelige tekniske og holdningsmessige ferdigheter, IKKE skal ikke trene/spille opp dersom de fysiske forutsetningene ikke er til stede. Under hospitering prioriteres vanligvis både treningene til eget lag og til hospiteringslaget. Den totale belastning må imidlertid vurderes i hvert enkelt tilfelle. Hospitering gjelder i utgangspunktet for en avgrenset periode. Ungdomsavdelings sportslige leder skal alltid informeres når bruk av hospitering vurderes. Sportslig leder har også øverste beslutningsmyndighet i disse sakene. Hospitering skal avtales med, og godkjennes av, både spilleren selv og spillerens foresatte Retningslinjer for permanent spillerflytting opp eller ned. Viktige presiseringer rundt permanent spilleroppflytting og spillernedflytting: Permanent spilleroppflytting/nedflytting er ikke hospitering. Permanent spilleroppflytting (til et lag på et høyere alderstrinn) og spillernedflytting (til et lag på et lavere alderstrinn) kan forekomme under spesielle sosiale eller sportslige omstendigheter. Det er meget viktig å ha en ryddig og åpen dialog rundt slike tilfeller. Ungdomsavdelings sportslige leder skal alltid informeres når spillerflytting vurderes. Sportslig leder har også øverste beslutningsmyndighet i disse sakene. Såkalt lån av spiller ned i årsklasse fra ett lag til et annet utenom vanlige dispensasjonssøknader representerer et brudd på regler fra krets og forbund og skal ikke forekomme. Page 25 of 29

SPORTSPLAN. Versjon 1.3 1

SPORTSPLAN. Versjon 1.3 1 SPORTSPLAN Versjon 1.3 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 4 2 Formålsparagraf, verdigrunnlag og mål... 6 2.1 Vår formålsparagraf... 6 2.2 Våre verdier og verdigrunnlag... 6 2.2.1 Positive ishockeyopplevelser...

Detaljer

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013.

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. Revidert juni 2014 Innledning SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. I tillegg til å favne også ungdomshåndballen fra 13-18 år,

Detaljer

ORKANGER IF FOTBALL UTVIKLINGSPLAN

ORKANGER IF FOTBALL UTVIKLINGSPLAN ORKANGER IF FOTBALL UTVIKLINGSPLAN - 2 - FORORD VI I OIF FOTBALL Orkanger IF fotball ønsker en målstyrt utvikling av klubben og dens aktiviteter. Dette er bakgrunnen for den utviklingsplanen vi nå har

Detaljer

SPORTSPLAN FOR TJENSVOLL FK

SPORTSPLAN FOR TJENSVOLL FK SPORTSPLAN FOR TJENSVOLL FK 1. Forord Tjensvoll FK ser det som sin oppgave å organisere fotballaktivitet for barn og ungdom primært i aldersgruppen 6-16 år på Tjensvoll og nærliggende områder. Formålet

Detaljer

Sportsplan - Vedlegg

Sportsplan - Vedlegg Vedlegg Side 1 av 22 Strindheim Fotball Yngres Avdeling Sportsplan - Vedlegg Coerver Coaching Tilbud/Innhold Mål? 2006 Differensiering Hospitering Frafall? Prestasjonsgrupper G15-16 J15-16 Ferdighet/Nivå?

Detaljer

Sportsplan for Sandefjord Ballklubb

Sportsplan for Sandefjord Ballklubb 2012 Sportsplan for Sandefjord Ballklubb Sportslig utvalg Sandefjord Ballklubb 01.04.2012 Forord Sportslig utvalg har hatt ansvaret for å utarbeide planen. Klubbens mandat til arbeidet med sportsplanen

Detaljer

SPORTSPLAN Fotballklubben Vidar SENIORAVDELING UNGDOMSAVDELING

SPORTSPLAN Fotballklubben Vidar SENIORAVDELING UNGDOMSAVDELING SPORTSPLAN Fotballklubben Vidar SENIORAVDELING UNGDOMSAVDELING BARNEAVDELING 2013-2015 Innhold: Oppsummering 3 Forord 4 Innledning 5 Senioravdeling 6 A-lag herrer 7 B-lag/Rek.lag 10 A-lag kvinner 11 Øvrige

Detaljer

SPORTSPLAN FOTBALL AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB. plus - diutius - optimus

SPORTSPLAN FOTBALL AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB. plus - diutius - optimus SPORTSPLAN FOTBALL AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB plus - diutius - optimus INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 4 2. AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB ORGANISASJON... 5 3. AFSK FOTBALL VISJONER... 6 4 Aurskog-Finstadbru

Detaljer

Rammeplan for aldersbestemt håndball i Stjørdalsføret. Et samarbeidsprosjekt for å fremme håndballen i Stjørdalsføret

Rammeplan for aldersbestemt håndball i Stjørdalsføret. Et samarbeidsprosjekt for å fremme håndballen i Stjørdalsføret Rammeplan for aldersbestemt håndball i Stjørdalsføret. Et samarbeidsprosjekt for å fremme håndballen i Stjørdalsføret Håndbok og oppslagsverk for håndballklubbene i Stjørdalsføret. Formålet med denne rammeplanen

Detaljer

Fotball for alle og Fotball er moro.

Fotball for alle og Fotball er moro. Sportsplan Lysekloster Idrettslag Fotball 2015 1. Innledning 2. Ansvar og roller 3. Retningslinjer for opplæring 4. Oversikt over trenere og treningstider 5. Organisasjonsoppbygging 6. Målsetning 1. Innledning

Detaljer

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015 Sportslig plan Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte Side 1 av 18 1. Snarøya Sportsklubb - Håndballgruppa... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Hvordan

Detaljer

Praktisk Håndbok CSK Fotball

Praktisk Håndbok CSK Fotball Praktisk Håndbok CSK Fotball CSK Fotball sin overordnede målsetning er: Flest mulig så lenge som mulig Vår målsetning er å være en sosial motor i nærmiljøet. Venner for livet! Er et begrep vi ønsker å

Detaljer

Sportsplan Alta IF 2007

Sportsplan Alta IF 2007 Sportsplan Alta IF 2007 Forord Vårt hovedbudskap med planen er å si noe om vår felles holdning og vårt verdisyn, og om hvordan vi ønsker å utvikle barne- og ungdomsaktiviteten i forballgruppa, samt organisering

Detaljer

Innstranda - modellen. Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL

Innstranda - modellen. Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL Innstranda - modellen Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL Innholdsfortegnelse Side Tema 2-6 Kjennetegn spillere, lag og trenere 7-9 Mini nivået 5 7 år 10-12 Mini nivået 8 10 år 13

Detaljer

Åsane er en håndballklubb hvor lek,

Åsane er en håndballklubb hvor lek, IDRETT FOR ALLE ÅSANE HÅNDBALL SPORTSPLAN Visjon: Åsane er en håndballklubb hvor lek, trivsel, miljø og utvikling både for lagene og den enkelte utøver står i sentrum. 2 Målsetning: Innen 5 år skal vi

Detaljer

VeiViser ide og arbeidsdokument for aldersbestemte lag

VeiViser ide og arbeidsdokument for aldersbestemte lag Navn: Lag LYNGDAL -IL FOTBALL VeiViser ide og arbeidsdokument for aldersbestemte lag 1 Foto: Tom Arild Støle 2006 LYNGDAL -IL FOTBALL Lyngdal il fotball ønsker med denne plan og gi: Oversikt over prinsipper

Detaljer

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Sportslig plan Jevnaker fotball Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Innholdsfortegnelse BARNEFOTBALL - (5-12 ÅR)... 6 5-6 år fotball er gøy... 8 7-10 år Bli venn med ballen... 10 10-12 år - LAG ET

Detaljer

Sportsplan Fotballklubben Mjølner

Sportsplan Fotballklubben Mjølner 1 Endringslogg DATO FOR ENDRING ENDRET KAPITTEL ENDRING 11.11.2014 Hele dokumentet Rettet skrivefeil. Hele dokumentet på en og samme mal med tanke på fonttype og fontstørrelse. 13.11.2014 Hele dokumentet

Detaljer

SPORTSPLAN HASLUM IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA

SPORTSPLAN HASLUM IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN HASLUM IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA Revisjon 0.7 Jan 2014 Forord Sportsplanen skal være et hjelpemiddel til gjennomføring av den sportslige delen av aktiviteten i Haslum IL Fotballgruppa. Her skal

Detaljer

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball 1 Håndball for alle Barnehåndball Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball - 2 BRUK TID TIL Å SNAKKE MED DEN ENKELTE SPILLER Barnehåndballens

Detaljer

Barnefotball. VERDIER OG VIRKEMIDLER Et hefte for deg som jobber med barn mellom 6 12 år

Barnefotball. VERDIER OG VIRKEMIDLER Et hefte for deg som jobber med barn mellom 6 12 år VERDIER OG VIRKEMIDLER Et hefte for deg som jobber med barn mellom 6 12 år DESIGN ELEMENT: ORANGE Barnefotball FAKTA Barnefotball Barnefotballens verdigrunnlag Fotball er den største barne- og ungdomsidretten

Detaljer

SPORTSPLAN B.I.L. FOTBALL

SPORTSPLAN B.I.L. FOTBALL SPORTSPLAN B.I.L. FOTBALL INNHOLD 1. Visjon 2. Verdier 3. Mål Overordna mål Generelle sportslige mål Generelle sosiale mål Spesifikke lagmål 4. Kjøreregler/-prinsipp/- standarder Spillerstaller Hospitering

Detaljer

Versjon 1.0 Rolvsøy Idrettsforening Håndball

Versjon 1.0 Rolvsøy Idrettsforening Håndball Rolvsøy Idrettsforening Håndballgruppa Handlingsplan 2013-2017 Versjon 1.0 Rolvsøy Idrettsforening Håndball Handlingsplan mai 2013 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 En drøfting av RIFs visjon og målsetting,

Detaljer

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Sportsplan (Barne og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Verdigrunnlag All aktivitet i SIL Fotball skal være basert på følgende;

Detaljer

Sinsen Refstad IL Stiftet 27.05.2013 Org.nr 912 183 610. Rammeplan, med sportslig plan og dommerplan, for Sinsen-Refstad Håndball 2015

Sinsen Refstad IL Stiftet 27.05.2013 Org.nr 912 183 610. Rammeplan, med sportslig plan og dommerplan, for Sinsen-Refstad Håndball 2015 Sinsen Refstad IL Stiftet 27.05.2013 Org.nr 912 183 610 Rammeplan, med sportslig plan og dommerplan, for Sinsen-Refstad Håndball 2015 Begeistring Innsatsvilje Respekt Fair Play Innholdsfortegnelse Innledning:...

Detaljer

INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1

INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1 INNHOLD 1 Generell klubbinformasjon... 3 1.1 Visjon... 3 1.2 Mål for VBK... 3 1.3 Historie... 3 1.4 Organisasjon... 3 1.5 Daglig leder... 5 2 Ansvarsbeskrivelse og arbeidsoppgaver... 5 2.1 Arbeidsoppgaver

Detaljer

SPORTSPLAN SUNDE IL HÅNDBALLAVDELING

SPORTSPLAN SUNDE IL HÅNDBALLAVDELING SPORTSPLAN SUNDE IL HÅNDBALLAVDELING SPORTSLIG UTVALG Rev. 2012 Innhold: Innhold:... 2 1. Innledning... 4 2. Sunde IL: Sportslige målsettinger & verdigrunnlag... 4 3. Fair Play... 5 4. Retningslinjer trening

Detaljer

Veileder. God Ungdomsfotball 13-19 år

Veileder. God Ungdomsfotball 13-19 år Veileder God Ungdomsfotball 13-19 år 1. MÅL OG HENSIKT Orkla FK skal med bakgrunn i NFFs visjon Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle, gi et fullverdig fotballtilbud for alle som ønsker å spille

Detaljer

IL SKRIM. Langtidsplan 2012 2015

IL SKRIM. Langtidsplan 2012 2015 Postboks 567 3605 Kongsberg www.ilskrim.no post@ilskrim.no Dato: 10.03.2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer