Aldersbestemt fotball i Holmen IF. Barnefotball 6 12 år. Ungdomsfotball år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aldersbestemt fotball i Holmen IF. Barnefotball 6 12 år. Ungdomsfotball 13 19 år"

Transkript

1 SPORTSPLAN Aldersbestemt fotball i Holmen IF Barnefotball 6 12 år Ungdomsfotball år Det er viktig at alle, trenere, lagledere, foreldre og spillerne leser hele sportsplanen!

2 SPORTSPLAN Holmen IF Fotball Side 2 av 29 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Klubben Holmen Fotball Målsettinger... 4 Generelt... 4 Sportslig målsetting... 4 Hovedmål... 4 Miljømessig målsetting... 4 Hovedmål Holdninger... 5 Holdning, motivasjon og miljø... 5 Holdninger overfor seg selv... 5 Holdninger overfor med- og motspillere... 5 Holdninger overfor trener/lagleder... 5 Holdninger overfor dommer/regelverk... 5 Holdninger overfor klubben Lagsammensetning... 7 Grunnprinsipp... 7 Barnefotball, 6-12 år... 7 Definisjoner av klasse-inndelinger... 7 Ungdomsfotball, år... 8 Retningslinjer for lån av spillere Retningslinjer for hospitering... 9 Retningslinjer for permanent oppflytting Treningsopplegg og ferdighetsutvikling Flytsonemodellen Barnefotballen, 6 12 år Innholdet i treningene Rollefordeling Laguttak Spillestil Trenere i barnefotballen Retningslinjer for Rekrutt Ungdomsfotballen, år Målsetting/Motivasjon i ungdomsfotballen Prioriteringer i ungdomsfotballen Spilleforståelse/Taktikk/Rollefordeling Spillertyper i de ulike roller Spillestil Trenere i ungdomsfotballen Funksjonsbeskrivelser for ledere/tillitsvalgte Trenerkoordinator Sportslig leder Laglederfunksjonen Treningsavgiften NFFs regler for god barnefotball Foreldrevettregler... 29

3 SPORTSPLAN Holmen IF Fotball Side 3 av Klubben Holmen Fotball HIF er en organisasjon for både spillere, ledere/trenere, foreldre og dommere. Alle jenter og gutter som ønsker å spille fotball, får et tilbud i HIF. Klubben har breddelag i alle årsklasser, der det sosiale er like viktig som fotballferdigheter. Talenter som viser holdninger og treningsvilje får utviklingstilbud iht. denne sportsplanen. Klubben gir også tilbud til foreldre og spillere som vil utdanne seg til dommere eller trenere. HIF er den naturlige fotballklubb for gutter i alderen 6-12 (barnefotball) år som bor i skolesonene Mellom-Nes og Hofstad. Alderstrinnene år (ungdomsfotball) vil i tillegg rekruttere fra kretsene Hvalstad og Billingstad. HIF har ca. 800 aktive spillere. I alderen 6-12 år har vi normalt fra 4-6 lag på hvert alderstrinn som spiller enten 5er (de yngste) eller 7er fotball. Fra smågutte-/småjentealder, 13 år, har vi normalt er lag på hvert alderstrinn. HIF krever kontingent av alle sine spillere og medlemmer, dvs. ingen er spilleberettiget for lag i HIF uten å ha betalt kontingent. Faktura for kontingent sendes ut en gang i året, ca april. Kontingenten er gradert slik at de yngste (5er og 7er) betaler mindre enn de eldste. Størrelsen på kontingenten fastsettes av klubbens årsmøte. HIF sine lag deltar i kretsserien til Oslo Fotballkrets. I tillegg deltar lagene i turneringer, helst i nærområdet, etter eget ønske. Klubben dekker påmeldingsavgift for inntil 2 turneringer i året. HIF ønsker å har kvalifiserte trenere. Klubben krever som minimum at alle trenere skal gjennomføre aktivitetslederkurs og dekker utgifter til trenerutdanning, etter nærmere avtale. For lagene som spiller 5er og 7er fotball er det normalt foreldre som er trenere. Lagene fra smågutte-/småjentealder og oppover skal i utgangspunktet alltid ha godt kvalifiserte trenere. HIF driver med differensierte tilbud fra 12år og oppover. Det er derfor spennende og utfordrende å ha verv i klubben. HIF baserer driften på frivillig innsats og er avhengig av at foreldre og andre engasjerer seg. Ingen tjener penger på verv i klubben, men det tilstrebes at eventuelle utgifter dekkes. HIF er klubbstyrt, dvs. at det er styret og ikke den enkelte lagleder/trener/forelder, som legger målsetting og retningslinjer for hvordan lagene og klubben drives. Styret velges av klubbens årsmøte hvor medlemmer over 15 år har stemmerett. HIF sin sportslige aktivitet styres etter egen sportsplan. Planen er utarbeidet i samarbeid og i forståelse med HIF, spesielt målsetting og retningslinjer for talentutvikling. Alle trenere og lagledere skal gjøre seg kjent med innholdet og utføre sitt virke i samsvar med retningslinjene i sportsplanen.

4 SPORTSPLAN Holmen IF Fotball Side 4 av Målsettinger Generelt All sportslig aktivitet drives innenfor rammen av resursene HIF rår over; økonomi, trenere, ledere, baner. Sportslig målsetting Hovedmål Holmen IF's fotballgruppe skal gi et godt tilbud til alle som ønsker å spille fotball på alle alderstrinn og sportslige nivåer innenfor klubbens nedslagsfelt og økonomiske rammer Dette oppnås ved å Gi alle mest mulig spilletid Utvikle definerte ferdigheter hos enkeltspillere Trene riktig mottak, pasninger, frekvenstrening, høyt tempo på små flater Jobbe mot å ansette instruktører som skal arbeide med de yngste aldersgruppene. Trene fysisk styrke og kondisjon Taktisk skolere i roller Ha kriterier for uttak av talenter (hospitering) o Generelle holdninger o Treningsvilje o Sportslige kriterier Hurtighet og basisferdigheter Miljømessig målsetting Hovedmål Flest mulig gutter og jenter skal være aktive i klubben lengst mulig, helst som fotballspillere, men alternativt som trenere, dommere eller ha andre funksjoner Dette oppnås ved å: Gi tilbud i HIF til alle jenter og gutter som ønsker det Gi de yngste anledning til å spille på lag med kamerater i sitt nærområde Ha kvalifiserte trenere og engasjerte ledere på alle lag Differensiere treningstilbud o Tilpasse treningsmengde, 1-3 ganger pr uke o Gi ekstra treningstilbud til de som vil Legge vekt på å utvikle ferdigheter og mestringsfølelse Ha en åpen dør til overbygnings- og de toppede lagene Sette sammen treningsgrupper/lag ut fra ferdigheter og ønsker fra spillerne Gi tilbud om gratis dommer- og trenerutdannelse

5 SPORTSPLAN Holmen IF Fotball Side 5 av Holdninger Holdning, motivasjon og miljø HIF sine medlemmer skal markere seg selv og klubben på en positiv måte både på og utenfor banen. Arbeidet med dette skal prioriteres i alle årsklasser. Det er lettere å skape gode holdninger enn å endre dårlige Holdninger kan deles i to: 1. Holdninger som angår krav til seg selv 2. Holdninger som gjelder forholdet til andre Ledere/trenere som viser at de er opptatt av holdningsskapende arbeid, bidrar til å øke fotballens anseelse i vårt nærmiljø. Det holdningsskapende arbeidet starter fra spillerens første dag i klubben. Sentrale begreper for hver enkelt spiller, leder og trener i denne sammenheng vil være ansvar, respekt, disiplin og toleranse. Holdninger overfor seg selv Vær punktlig i enhver sammenheng Vær forberedt til trening og kamp; materiell (sko, tøy osv), fysisk og psykisk Vær bevisst på riktig kosthold Sørg for nok hvile og søvn i kombinasjon med trening/kamp Unngå røyking, alkohol og andre rusmidler Ta ansvar for egen utvikling. Møt på trening for å trene, ikke for å bli trent Ta skolegangen på alvor Vær ydmyk overfor omgivelsene både ved seier og ved tap Holdninger overfor med- og motspillere Vær positiv i alle sammenhenger Gi ros/oppmuntring Unngå kjeftbruk - godta at andre gjør feil Lær betydningen av fair-play Vis god sportsånd Vis respekt og vær ydmyk overfor både med- og motspillere Holdninger overfor trener/lagleder Lytt! Når trener/lagleder snakker skal alle følge med. Vær gjerne uenig, men vurder tidspunkt for å ta det opp Vær samarbeidsvillig Ikke snakk bak ryggen ved uenighet Gi beskjed ved forfall til trening og kamp Respekter trener/leders beslutninger Holdninger overfor dommer/regelverk Godta dommerens avgjørelser "Ikke tøft å få kort" Unngå negative reaksjoner - vær positiv

6 SPORTSPLAN Holmen IF Fotball Side 6 av 29 Holdninger overfor klubben Vær stolt av klubben din Tilstreb klubbfølelse og samhold Si ja når klubben ber deg om en tjeneste. Spør hva du kan gjøre for klubben, ikke bare kom med krav. Tenk på at det er mange som jobber for at du skal ha det gøy med fotballen Samspillet mellom holdninger og fotballferdighet vil være helt avgjørende for: ens egen utvikling som spiller hvor godt miljøet på laget kan bli hvor gode lagkameratene kan bli hvor godt laget kan bli Konkurranse Er det noe barn og unge liker, så er det ulike former for mannjevning. I fotball vil selve kampen mellom to motstandere være konkurransesituasjonen og være årsaken til iver og engasjement. En ting er kampen mellom lagene, noe annet er kampen mellom én og én spiller, to mot én osv. i selve kampsituasjonen. Det utkjempes ikke så rent få "innbyrdesoppgjør" i løpet av en fotballkamp. Vi tror dette har en meget positiv innvirkning på læringssituasjonen i fotball og bør minne oss om at vi lager kamplike situasjoner også på trening som ungene kan stimuleres av. Det å lykkes Det er mange måter å lykkes på i fotball. Ingenting gir oss mer lyst til å trene videre enn å ha lyktes med en finte, en scoring, tackling, gjennombruddspasning osv. Dette virker positivt både på motivasjonen og på læringen, og spillerne synes det er moro å trene. Det er viktig å innrette treningene slik at "det å lykkes" oppleves så ofte som mulig gjennom det å få utfordringer som tar hensyn til spillernes eget ferdighetsnivå. Straff og belønning Sørg for at all feilretting skjer ved positiv omformulering. Ved å påpeke det negative og kun dette, vil læringseffekten av feilrettingen bli minimal på lang sikt. Man ender opp med redde og utrygge fotballspillere som binder seg i frykt for å gjøre feil. Det er viktig at man alltid sørger for å kommentere det positive først. Mange glemmer dette i iveren etter å rette feilen som kanskje egentlig var uvesentlig i forhold til helheten. Det er viktig å huske at det går an å påpeke feil i en positiv tone. Noe som vi trenere også bør tenke på, er at mye feilretting og negativ kritikk i aldersbestemt fotball, kommer fordi vi trenere selv kanskje har en dårlig dag. Det bør selvsagt spillerne slippe å ta del i.

7 SPORTSPLAN Holmen IF Fotball Side 7 av Lagsammensetning Grunnprinsipp Hver enkelt spiller skal trene og spille der en hører hjemme ferdighetsmessig, uansett alder. Unntak gjelder, når spillerne er 6-8 år. Det er ikke like viktig at spillere i aldersgruppen 9-11 år trener og spiller kamper i eldre klasser, men de må få de utfordringene de trenger i treningssituasjonen. Talenter skal få lov til å prøve seg på eldre lag. i spesielle tilfeller kan det bli snakk om hospitering eller permannt overføring. Barnefotball, 6-12 år Definisjoner av klasse-inndelinger Micro-fotball: 6-7 år. Micro-fotballen er for de aller yngste barna som går i første-klasse. Jentene og guttene spiller og trener sammen. Treningene består av ballek der de lærer å bli glad i å spille fotball. Fotballkretsen har ikke egen serie for disse lagene, men HIF har i flere år samarbeidet med klubber i nærområdet og setter opp en serie for dem slik at de kan få spilt kamper mot andre micro-lag. Kampresultater registreres ikke og resultattabell blir ikke laget. Det spilles 5-er fotball. Anbefalt max antall på lagene: 8 Mini-fotball: 8, 9 og 10 år. Dette er fortsatt ballek, men treningene inneholder mer og mer innhold. Fotballkretsen setter opp kamper mot andre lokale lag. Kampresultater registreres ikke og resultattabell blir ikke laget. Det spilles 5-er fotball. Barnefotball er for barn i alderen 8-, 9- og 10 år. HIF anbefaler å sette opp egne jentelag for denne aldersgruppene. Avhengig av behovet, vil kretsen kunne sette opp egne seriespill for rene jentelag. Anbefalt max antall på lagene: 8 Lillegutt-/Lillejente- fotball: Dette er organisert fotballaktivitet for gutter og jenter i aldersgruppen 11- og 12-år. Gutter og jenter kan deles på dette trinnet, men dette er ingen forutsetning. Fotballkretsen setter opp kamper mot andre lokale lag. På dette trinnet er lagene ikke delt inn i ferdighetsnivåer (divisjoner). Det spilles 7-er fotball. Anbefalt max antall på lagene: 10 Det vanligste er inndeling etter geografi der sonelag eller skolelag er inndelingskriterier. Innad i sonen trener lagene sammen. De 4 yngste årsklassene spiller 5er fotball og de øvrige spiller 7er. Antall spillere pr. lag bør ikke overstige 10 stk. (8 for 5er lag). Hvis det blir større treningsgrupper, skal det være to kampsett for denne gruppen, f. eks. en treningsgruppe betjener to lag i serien. Hovedprioriteringen i aldersklassene er å tilstrebe mest mulig spilletid og jevnest mulige lag. Primært er det ikke ønskelig å vinne eller å tape kamper med Treningsarbeidet skal fokusere på å utvikle basisferdigheter, teknikk og koordinasjon, samt holdninger. I aldersgruppen 6-9 år er treningsmengde normalt 1-2 ganger pr uke. Taktiske vurderinger skal være fraværende ved uttak til kamp, alle er like viktige.

8 SPORTSPLAN Holmen IF Fotball Side 8 av 29 Etter hvert kan en begynne å øke treningstilbudet til de mest treningsvillige som har nødvendige ferdigheter. Fra aldersgruppen 9 år streber klubben etter å gi ekstratilbud til de mest ivrige guttene. Rekrutt-12: I siste lilleguttklasse, 12 år, vil de mest treningsvillige som har nødvendige ferdigheter, holdninger og motivasjon få et ekstratilbud i form av et overbygningslag, som skal spille kamper i serien for første års smågutt (11er). Dette blir ikke et fast lag, men spillere hospiteres inn fra de øvrige lagene etter system ivaretatt av lagets trener og de sportslig ansvarlige (se egne retningslinjer). Ungdomsfotball, år Smågutt-/Småjente- fotball: Dette er spesialisert fotballaktivitet for aldersgruppen 13- og 14-år. Gutter og jenter er delt på dette trinnet. Fra og med høsten som første års smågutt/småjente deles lagene i ferdighetsnivåer (divisjoner) innen Oslo Fotballkrets. Fotballkretsen definerer serieoppsettet for de enkelte divisjoner. Kampresultater registreres og lagenes tabellposisjon avgjør divisjons-tilhørighet. Det spilles 11'er fotball. Gutt-/Jente- fotball: Dette er spesialisert fotballaktivitet for aldersgruppen 15- og 16-år. Gutter og jenter vil normalt være delt på dette trinnet. Lagets plassering i divisjon avgjøres av forrige års tabellposisjon. Fotballkretsen definerer serieoppsettet for de enkelte divisjoner innen sin krets. Videre har hver krets et kretslag som består av de beste spillerne fra lagene i kretsen. Det spilles 11'er fotball. Juniorfotball: Spesialisert fotballaktivitet for aldersgruppen 17-, 18- og 19-år. Det er videre etablert en såkalt interkrets-serie der kretsens beste lag deltar. Ellers i hovedsak som over. De beste fra juniorlaget matches normalt forsiktig på klubbens rekrutt- og A-lag. Ved smågutte/-jentealder blir samtlige spillerne fra Hofstad og Mellom-Nes, satt sammen i ett årskull. Spillere fra Hvalstad og Billingstad vil også komme til da de pt ikke har egne 11 er lag. I dette kullet har vi differensierte tilbud; ett første lag og 1 eller flere breddelag. Det er viktig at spillerne sikres mest mulig spilletid også i disse årsklassene. Hver enkelt spiller skal trene og spille der en hører hjemme ferdighetsmessig. Det medfører at det skal være flyt i mellom talentlaget og breddelagene i form av f. eks. hospitering eller at spillere permanent kan flyttes begge veier.

9 SPORTSPLAN Holmen IF Fotball Side 9 av 29 Retningslinjer for lån av spillere. Når det må lånes spillere pga. skader etc., skal spiller(e) fortrinnsvis lånes fra andre Holmen lag i samme årsklasse, eller så kan spillere lånes opp fra årsklassen under. Dette skal i så fall være spillere som viser stor vilje og har ferdighetsnivå og fysiske forutsetninger til å spille mot større spillere. Må et lag låne spillere, må lagledelsen på forhånd ta kontakt med avgivende lags trener for å få godkjenning om hvilke spillere som kan lånes. Lån av spillere skal ikke gå på bekostning av basislag i serie eller cuper. Trenerne må fordele belastningen blant spillerne. Det skal etterstrebes størst mulig fleksibilitet fra alle parter. Retningslinjer for hospitering Definisjon: Dytting av spillere opp ett eller to årstrinn Hospitering er et tiltak for de spillerne med spesielt gode fotballferdigheter på hvert alderstrinn og er et virkemiddel som skal bidra til å gi disse spillerne utfordringer på deres eget nivå slik at de kan utøve sin idrett i sitt nærmiljø samtidig med at de får muligheten til å utvikle seg. Hospitering er i utgangspunktet et ekstratilbud som kommer i tillegg til trening og kamper på eget alderstrinn. Kun spillere som er modne nok med hensyn til holdninger, motivasjon, oppførsel og ferdigheter er aktuelle for hospiteringsordningen. All hospitering av spillere skal kun skje etter nøye vurdering og samtaler mellom spiller, foreldre, trenere og eventuelt sportslig utvalg. Spillere som hospiterer skal trene/spille sammen med førstelaget i den årsklassen de hospiterer inn i. Ved spørsmål om hospitering så skal trenere og lagledere på de to aktuelle alderstrinnene jobbe sammen og strebe etter å finne løsninger slik at spillerens interesser og sportslige utvikling blir ivaretatt. Hospiteringsordningen gjelder kun inn mot lag i ungdomsfotballen, dvs. fra 13 år; spillere fra årgangene 11 og 12 år kan hospitere inn i 13 år hvis det er spillere som viser ekstreme fotballferdigheter. En mildere form for hospitering er å la spillere i en yngre årsklasse spille noen kamper sammen med spillere i en eldre årsklasse. HIF mener at hospitering vil være et preventivt tiltak mot frafall til andre klubber.

10 SPORTSPLAN Holmen IF Fotball Side 10 av 29 Retningslinjer for permanent oppflytting Oppflytting til lag i aldersklassen over kan gjennomføres i alderen år. Spiller som skal flyttes permanent opp en klasse, skal vurderes som så god at han jevnlig vil være i startelleveren på laget han flyttes til. Får spilleren for lite kamptrening går en tilbake til hospiteringsordninger. Sportslig utvalg skal informeres av trener i gruppen hvor spilleren evt. skal flyttes opp fra om hvem som er aktuelle og er den endelige beslutningsinstans. Trener skal innkalle spillere og foreldre for å informere om hva som kreves og hvilke konsekvenser dette medfører. Det kan ha både minus- og plussider med permanent oppflytting, og disse skal belyses i samtalene. Signalene til spiller skal være helt klare om hva som kreves. Dersom en spiller ikke ønsker å flytte opp, skal hospitering fortsette etter retningslinjene. Trener skal ha jevnlige samtaler med spiller for å følge opp utvikling/trivsel. Dersom det er ting som ikke fungerer, kan det være aktuelt å flytte spiller ned i egen klasse og tilbake til hospiteringsordning.

11 SPORTSPLAN Holmen IF Fotball Side 11 av Treningsopplegg og ferdighetsutvikling Flytsonemodellen I Holmen vektlegger vi ferdighetsutvikling for våre spillere. Vi mener det gjøres best ved å legge til rette aktiviteten slik at hver enkelt spiller får oppleve følelsen av mestring så ofte som mulig. Trenerne har derfor et særskilt ansvar for å tilrettelegge treningen slik at hver enkelt spiller får utfordringer som er i stil med hans ferdigheter. Det skal ikke være slik at kun de med høyest ferdighet, opplever mestring og det å lykkes. Treningen skal fortrinnsvis organiseres med øvelser slik at spillere med relativt likt ferdighetsnivå, øver sammen. Gjennom dette vil vi sikre raskere individuell framgang og best ferdighetsutvikling på alle nivå. Dette er sentrale forutsetninger for å øke selvtillit og motivasjon. Gjennom en slik differensiert aktivitet kan vi tilpasse utfordringer og kvalitetskrav til hver enkelt spiller, slik at spilleren både opplever det å lykkes og det å få testet ut sine grenser (jf. Flytsonemodellen ). På denne måten ønsker vår klubb å bidra til at spillerne både i barne- og ungdomsfotballen blir værende i fotballmiljøet lengst mulig. Dette innebærer at trenerne i valg av øvelse, påser at spillere med tilsvarende ferdighetsnivå øver sammen i en del av treningen. Flytsonemodellen Flytsone-modellen illustrerer at forholdet mellom utfordringer og ferdigheter må stå i stil, slik at ikke spilleren opplever aktiviteten som angstfylt eller kjedelig.

12 SPORTSPLAN Holmen IF Fotball Side 12 av 29 Barnefotballen, 6 12 år Generelt for alle aldersklasser i barnefotballen gjelder det at man i en hver trening skal tilstrebe så mye ballberøring per spiller som mulig. Det er derfor et klart mål at all trening i treningstiden, skjer med ball. Trenerne i barnefotballen skal sette fokus på: Pasnings-, mottaks-, medtaks- og avslutningsferdigheter med hovedfokus på spillerens 1. berøring. Utvikle bevegelsesmønster til hver enkelt spiller, gjennom frekvenstrening Opparbeide generelle basisferdigheter gjennom teknisk trening Øke treningsmengden gradvis. Unge gutter og jenter tåler ofte hardere belastning enn voksne tror, men vær våken for slitasje, og gi spillerne nødvendig hvile. Øke bevisstgjøringen av samhandling, f. eks. pasning i forhold til bevegelse, i de eldste klassene i barnefotballen. I de eldste klassene i barnefotballen kan en begynne å øke bevisstheten i forhold til taktiske valg. Fokus på 1. berøringen. Gjør spilleren oppmerksom på hvor viktig det er å velge riktig når de mottar ballen (direkte skudd, mottak og legge til rette eller direkte pasning osv.) Det finnes merkeprøver som kan tas av spillerne. Opplegg for disse er utarbeiet av NFF og bør gjennomføres en gang i året. Barna vil med dette få testet sine ferdigheter Innholdet i treningene NB! All trening skal foregå med ball. Mengde: 6-8 år: Denne aldersklassen trener 1-2 gang per uke år: Denne aldersklassen trener 2-3 ganger per uke. 12 år: Denne aldersklassen trener 2-4 ganger per uke (basislag +overbygningslag). Oppvarming: Øvelser på oppvarming skal skje med ball og kan være for eksempel: Sjonglering, føringer, vendinger og finter. Headeøvelser. La barna tidlig få kontakt med ball på hodet. Da lærer de så tidlig som mulig å ikke være redd ved headinger. Varighet: ca. 10 minutter Lek med ball og enkel ferdighetstrening (enkle tekniske øvelser): Trening av pasningsferdighet, mottak og føring av ballen. Varighet: ca. 15 minutter Spilløvelser: Spill i små grupper på små flater. Grupper fra 2:2 til 5:5 (femmerfotball). Varighet: ca. 45 minutter

13 SPORTSPLAN Holmen IF Fotball Side 13 av 29 Avslutningsøvelser: La alle som vil, få prøve seg som keeper. Her er det viktig at ikke spillerne står i kø. Del gruppene opp slik at ventetiden blir kortest mulig. Varighet: ca. 15 minutter Nedjogg / uttøyning: Viktig å lære spillerne opp tidlig til gode rutiner for dette. Bruk og denne tiden til å gi spillerne tilbakemeldinger slik at en unngår å bruke oppsatt tid på bane til dette. Husk å gi spillerne hjemmelekse i form av en vending, finte, sjonglering etc.. Differensier i forhold til ferdigheter hos den enkelte. Rollefordeling Spilleren skal ikke bli satt i kun en posisjon, men skal i løpet av de første årene (6-12 år) få prøvd seg på flest mulige plasser. Treneren må presisere at hver posisjon på banen er like viktig. Oppmuntre til å prøve seg som keeper og forsvarsspiller. Laguttak I barnefotballen er ingen viktigere enn andre. I utgangspunktet skal alle få like mye spilletid, forutsatt at man ikke har stort treningsfravær. Trenerne skal her bruke skjønn. Taktiske vurderinger i den hensikt å vinne kamper, skal være fraværende. I alderen 10-12år bør begrepet konkurranse innføres. Dette gjøres ved å klargjøre at treningsoppmøte og innsats blir prioritert/belønnet. Spillestil I barnefotballen skal ikke spillestil ha stor betydning for treningsarbeidet. Fokuser på: Spille seg ut fra keeper Alltid prøve å treffe medspiller med en pasning Gi ros er alltid viktig. Alle skal spille til alle. Vi ønsker at våre lag skal fremstå ballbesittende og vi ønsker ikke ensidige utspark fra keeper og lange pasninger mot raske spisser. NB! Fotball skal spilles, ikke sparkes Krav til spillere Delta på alle treninger som er planlagt så langt det lar seg gjøre. Gi beskjed til trener/lagleder dersom Du ikke kan komme (trening og kamp). Delta aktivt i treningssammenheng. Ikke bare være tilstede. Lytt til den informasjon som blir gitt til enhver tid. Øv gjerne på de tingene som treneren mener Du må forbedre Deg på. Vis gode holdninger overfor, spillere, ledere, trenere, dommere og motstandere Innrett Deg etter fellesskapets regler. Vær miljøskapende selv også. Ikke forvent at alle andre skal være det. Møt på alle treninger og kamp med en positiv innstilling. Møt alltid tidsnok til alle treninger og kamper. Møt forberedt også med tanke på utstyr.(vannflasker, leggbeskyttere, drakt, etc )

14 SPORTSPLAN Holmen IF Fotball Side 14 av 29 Trenere i barnefotballen Trenere i barnefotball rekrutteres som regel fra foreldregruppen. Foreldrerollen som trener evalueres etter barnefotballperioden. Oppgaver og ansvar: Gjennomføre treninger etter omfang og retningslinjer i sportsplanen. Treneren skal sette seg inn i og følge retningslinjene som er gitt i sportsplanen. Ta vare på klubbens utstyr i samarbeid med lagleder. Trenerne plikter å møte i klubbens trenerforum for barnefotballen, mens trener for overbyggingslag i 12-årsklassen også plikter å delta i tilsvarende forum for ungdomsfotballen. Trenere rapporterer til og diskuterer sportslige forhold med sportslig leder i barnefotballen. Trenerne i de forskjellige årsklasser skal jevnlig møtes for å diskutere samarbeidsløsninger på tvers av lagene. Utdanning/kurs: Alle trenere skal gjennomføre internt trenerkurs i klubben. Gjennomføres i forbindelse med oppstart av lagene. Det er et krav at trenerne i barnefotballen har gjennomført aktivitetslederkurs. Det er og ønskelig at trenerne for aldersgruppen år har gjennomført Trener 1 kurs. Dersom man ikke oppfyller kriteriet, men er villig til å ta kurs, er man kvalifisert. Lang trener-/spillererfaring vurderes også opp mot det krav som er nevnt ovenfor. Klubben plikter å legge til rette for at trenerne får tilbud om nødvendig kursing. Krav til trenere: Planlegg alle treninger på forhånd og møt opp i god tid. Forsøk i størst mulig grad å utvikle deg selv via kurs og utdanning. Erkjenn at spillerne er en mye større ressurs for lagets og egne resultater enn treneren selv. Kjenn dine sterke og svake sider, innse feil og dyrk samarbeidet. Vær tilgjengelig! Ha en åpen og god kommunikasjon med spillerne, slik at alle tør å mene og å tale fritt. Få frem spillernes ideer. Sett pris på en diskusjon eller uenighet. Dette betyr at spillerne er engasjerte. Samarbeid og uenighet hører sammen. La spillerne få være med på å sette mål og gi retningslinjer for laget. Let etter mulighet for samarbeid. Skap forståelse for medansvar mht. utstyr, sportslige resultater, egenutvikling, treningsutbytte, plikter etc.. Kartlegg spillernes individuelle behov. Treneren forplikter seg til å lære og følge retningslinjene som er gitt i sportsplanen.

15 SPORTSPLAN Holmen IF Fotball Side 15 av 29 Noen faktorer som treneren må prøve å leve opp til: Du må like å arbeide med barn Vær positiv! Ros er bedre enn ris! Oppmuntre, motivere og rettlede spillere som yter sitt beste for å lykkes Bruke tid til å lytte og snakke med spillere Møt presis og godt forberedt til hver trening Sørg for stor aktivitet på treningen unngå store køer Vær bestemt og rettferdig Vær et forbilde eksempelets makt er stor Retningslinjer for Rekrutt-12 Organisering: En treningssamling i uken (utenfor sesong kan overbyggingslaget trene 2 ganger i uken) HIF ansetter trener som ikke har tilknytning til breddelagene. For å skape tilhørighet, blir det utarbeidet et rulleringssystem blant breddetrenerne som plikter å delta på samlinger og kamper som hjelpetrenere/lagledere. Laget deltar i seriespill i klassen for første års smågutter (11-er fotball). Det skal tilstrebes at disse aktivitetene ikke kolliderer med breddelagenes aktivitet. Kriterier: Treningsvilje (det er en forutsetning at spillere som får dette tilbudet, også trener for fullt med breddelaget). Holdninger Ferdigheter Oppførsel Sportslige prioriteringer: Trener overbyggingslag skal jobbe etter samme kriterier som trenere på de ulike talentlagene. Ballbesittelse med utgangspunkt i igangsetting fra keeper til backrekke og hvor mange spillere involveres i angrepsoppbyggingen. Backspillernes rolle skal ha stor betydning lagets offensive spill hvor fokus skal være å skape 2 mot 1 situasjoner på kantene Spillerne skal innlæres i de ulike roller, men bør ikke måtte forholde seg til flere enn 2-3 slike roller. Utholdenhetstrening utføres i spillsituasjon kamplike spillsituasjoner Vi ønsker primært at spillerne allerede her skal lære soneforsvar som defensivt fundament, men det er viktigere at det utvikles spillere som er sterke 1:1. Ansvar: Treneren for overbyggingslaget plikter seg til å ha en god dialog med trenerne for breddelagene slik at en sikrer en god og riktig flyt av spillere inn og ut av gruppen.

16 SPORTSPLAN Holmen IF Fotball Side 16 av 29 Den enkelte spilleren må være klar over at: - Rekrutt 12 er et ekstratilbud - 7 er laget skal prioriteres sammen med Rekrutt 12 (hvis ikke annet er avtalt) - spilleren kan bli flyttet opp eller ned - 1 treningsgruppe med 11 er kamp tilbud i G.13 serien (1. eller 2. div) - Spillere deltar på sitt respektive 7 er lag ved siden av Rekrutt 12 - En fast kjernegruppe + hospitantgrupper - 2 treninger + kamp pr uke

17 SPORTSPLAN Holmen IF Fotball Side 17 av 29 Ungdomsfotballen, år Boka Ferdighetsutvikling i FOTBALL sier at: Som trener bør du jevnlig gi spillerne feedback. Det virker motiverende og stimulerende. Bruk ofte positiv forsterkning, og vær lærings- og prestasjonsorientert når du gir feedback! Målet er å bevisstgjøre spillerne, slik at de kan gi feedback til seg selv. Treneren bør variere mellom feedback og feedforward, mellom å fryse spillet og å gi løpende tilbakemeldinger, og mellom å snakke til enkeltspillere, deler av laget og hele laget. Dette skal danne grunnlaget for hvordan våre trenere i ungdomsfotball jobber på treningene. Generelt for ungdomsfotballen gjelder det fortsatt å ha mye ballkontakt for hver enkelt spiller. I tillegg er det viktig å ofte sette spillerne i situasjoner hvor de både må foreta et handlingsvalg og en handling. For trenerne blir det derfor viktig å få opp et øvingsbilde for spillerne, og deretter la de få mange repetisjoner for å automatisere sine ferdigheter. Målsetting/Motivasjon i ungdomsfotballen Vi skal beskrive hver rolle og hva vi leter etter i den aktuelle rolle. F. eks. Midtstopper: Han skal være god i lufta, god spenst, være hurtig, god med begge bein, god plasseringsevne. osv. Vi sier ikke at hver spiller får tildelt en rolle allerede fra 12 år, men at han skal jobbe seg frem til en plassering hvor han passer og føler seg mest komfortabel i. Dette skal gjøres i samråd med trener og sportslig utvalg/trenerkoordinator. Utvikle taktisk forståelse, teknisk ferdighet og kreativitet i tråd med sportsplan Sørge for at alle som vil får et trenings- og kamptilbud tilrettelagt for den enkelte Ønskelig at Holmen er representert på alle kretsens samlinger (kretslag, sonelag/distriktslag og lignende) med minimum 1 spiller per årsklasse. Hovedtrener på kullet avgjør størrelse på troppene.

18 SPORTSPLAN Holmen IF Fotball Side 18 av 29 Prioriteringer i ungdomsfotballen Mest mulig spilletid. All fysisk trening, styrke, kondisjon og spenst, utføres i spillsituasjon og kamplike situasjoner Utvikle en rollebeskrivelse av hver posisjon på banen og hva den innebærer. Rolletrening skal vektlegges i større grad i treningsarbeidet Kreativitet skal fortsatt ha høy prioritet. Vi ønsker å utvikle spillere som har gode ferdigheter og som kan arbeide raskt med ballen i trange situasjoner under press. Spillere som er hurtige med og uten ball Generell teknikk trening er fremdeles viktig i treningsarbeidet. Gjøres via isolerte øvelser, samt spill. Vektlegg betydningen av en god 1. berøring både teknisk og taktisk Mer fokusering på individuelle og relasjonelle ferdigheter, det vil si øving av handling og handlingsvalg ut fra situasjon på banen. Vektlegge holdningsdelen til trening og kamp. (jf. kap.4 Holdninger) Vi ønsker å utvikle spillere som tar ansvar, viser initiativ og bestemmer spillet. Spillere som tør influere både i kamp og trening Fotball skal være gøy. Positivitet og ros viktige nøkkelord. Svært viktig å få spillerne til å være opptatt av å løse oppgaven fremfor det å være resultatorientert. Ofte vil det vise seg at fysisk styrke er teknikken overlegen i de yngre årsklassene. Den som er sterk i duellene, kan sparke langt og løpe fort, vinner som regel kampene mot mer tekniske, men fysisk svakere spillere. Dette gir oss klare holdepunkter: o Vi må ikke være for opptatt av resultater o Vi må gi ferdighetstreningen tid og muligheter - og ha tålmodighet til å la den utvikle seg. o Vårt arbeid skal være utviklingsorientert Spilleforståelse/Taktikk/Rollefordeling Vi skal beskrive hver enkelt posisjon på banen. Dvs. hva kjennetegner posisjonen og hvilke ferdigheter vi ønsker at spilleren i den aktuelle posisjonen skal inneha. Ved å beskrive hver enkelt rolle, gjør vi det enklere for spillere og trenere, fordi vi belyser hva som er viktig i den aktuelle posisjon. Spillerne skal etter eget ønske og i samråd med trener, prøve seg i ulike roller. Dette gjelder i aldersgruppen år (gjelder også barnefotball) Fra 15 års alderen bør spillerne finne sin rolle og dyrkes i denne.

19 SPORTSPLAN Holmen IF Fotball Side 19 av 29 Spillertyper i de ulike roller Keeper: God til å kommunisere, dirigere via språket og kroppen. Generell gode keeperferdigheter. God også med beina. Viktig med fysikk (styrke, spenst, utholdenhet, reaksjonsog løpshurtighet) samt psykiske ressurser (mot, konsentrasjon, trygghet og autoritet). Være god på rask igangsetting av spillet. Keeper skal tas med i tekniske øvelser på lik linje med utespillere. Midtstoppere: Ønskelig med hurtige stoppere. God rekkevidde både langs bakken og i lufta. Skal være god med ballen i beina, siden de ofte er delaktig i oppspillsfasen. Utvikle både høyrebeinte og venstrebeinte spillere. Ha fokus i treningsarbeidet på å utvikle begge ben. Gode som førsteforsvarer. Og god taklingsferdighet. Kommunikasjon et nøkkelord for å lykkes. Backer: Vi skal utvikle spillende backer. Dvs. skal være gode med ballen i beina og ha en god pasningsfot. God 1. berøring. Raske spillere med god utholdenhet. Vanskelig kombinasjon, men viktig for offensive backer. Svært viktig å utvikle førsteforsvarerrollen. Ønskelig med en høyrebeint og en venstrebeint back. Viktig grunnet utoverskrudde innlegg foran mål. Kanter/ Vinger: I disse posisjonene er det viktig med fart, både med og uten ball. Gode driblere. God 1. berøring. Gode innlegg. Også her ønskelig med venstrebeinte og høyrebeinte spillere. Holde fokus på komme på rett side. Dvs. god utholdenhet trengs for å kunne komme hjem etter endt angrep. Førsteforsvarer rollen også viktig element i deres arbeid. Defensiv sentral midtbane: Et oppspillspunkt. Skal være god med begge bein, sikker pasningspiller (også langpasninger). Rask med ballen i beina. Godt langskudd. Første- og andreforsvarerrollen er viktig i hans defensive spill. Bør være en ballvinnertype både langs bakken og i lufta. Offensiv sentral midtbane: Også et oppspillspunkt. God med ballen i beina, og rask ballbehandling. God 1. berøring. En kreativ type som skal ha lov til å feile. Gode avslutteregenskaper er viktig. Er også viktig i det defensive arbeidet, derfor gode første- og andreforsvareregenskaper. Skal være løpsvillig og ha god utholdenhet. Spiss nr 1: Sterk type med god rekkevidde i luften. Skal også ha gode ferdigheter langs bakken. Flink til å utfordre med ballen i beina. Bør også være rask slik at en kan være i stand til å utfordre bakrom. Viktig i treningsarbeidet at en fremelsker avslutteregenskapene til slike type spillere. Skal være et oppspillspunkt, derfor viktig å være god feilvendt. Viktig egenskap for å kunne holde på ballen høyt i banen. Stor arbeidskapasitet viktig for det defensive arbeidet. Spiss nr 2: En rask type med gode utfordreregenskaper. Skal være spesielt god innefor 16 meteren. Teknisk god med stort repertoar i utfordrer rollen. En som skaper problemer i motstanders lag grunnet sin bevegelighet og ballbehandling. Også her viktig med stor arbeidskapasitet defensivt.

20 SPORTSPLAN Holmen IF Fotball Side 20 av 29 Spillestil Holmen ønsker å spille en attraktiv fotball som gjør at hver enkelt spiller vil få mange ballberøringer og involveringer. Ballbesittelse med utgangspunkt i igangsetting fra keeper til backrekke og hvor mange spillere involveres i angrepsoppbyggingen. Backspillernes rolle skal ha stor betydning i lagets offensive spill hvor fokus skal være å skape 2 mot 1 situasjoner på kantene Spillerne må kunne gjøre bruk av egen kreativitet i det oppbyggende spillet, men med retningslinjer som er bestemt av den rollen en har. Det defensive spillet skal være soneorientert, med de retningslinjer et slikt system innebærer. I smågutte-/-jenteklassen kan en evt. spille med markering i sone for å utvikle 1. forsvarerrollen. Vektlegg samhandling også defensivt. Hele laget forsvarer seg når vi mister ball. Unnasluntring defensivt skal bli slått hardt ned på. Også svært viktig at spillerne læres opp til å bli sterke i 1:1 situasjoner. Grunnen til denne ballbesittende spillestil, som gjør at hver enkelt spiller vil bli mye involvert i spillet, er at vi mener det er den beste måten å utvikle spillernes ferdigheter. Spillerutvikling: Vi ønsker å utvikle spillere som: Tar ansvar, viser initiativ og bestemmer spillet både på trening og i kamp. Har gode ferdigheter og kan arbeide raskt med ballen i trange situasjoner under press Er hurtige med og uten ball Er aggressive og oppofrende i spillestilen Har de rette holdninger til så vel trening som kamp Tar ansvar for egen utvikling. Kommer for å trene, ikke bli trent. Klubben ønsker også å knytte til seg en spillerutvikler som vil drive spesifikk ferdighetstrening for noen få utvalgte spillere på talentlagene. Denne personen vil også ha det overordnete ansvaret for at disse spillerne har et tilbud som ivaretar dem på en tilfredsstillende måte. I dette ligger riktig trenings- og kamparena og en fornuftig belastning.

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Fra NFFs Handlingsplan 2004-2007 Barnefotball 6-12 år Hovedmål Gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse

Detaljer

Aldersbestemt fotball i Holmen IF

Aldersbestemt fotball i Holmen IF SPORTSPLAN Aldersbestemt fotball i Holmen IF Barnefotball 6 12 år Ungdomsfotball 13 19 år Det er viktig at alle, trenere, lagledere, foreldre og spillerne leser hele sportsplanen! SPORTSPLAN Holmen IF

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø Vedlegg 1. Barnefotballens tre grunnverdier: http://www.fotball.no/barn_og_ungdom/barnefotball/ Likhetsprinsippet Gjelder innad i et lag. Bygger på filosofien om at alle barn skal gis like muligheter til

Detaljer

Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE. flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR)

Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE. flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR) Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR) INNLEDNING Dette dokumentet beskriver sportslige rammer for barnefotballen i ROS

Detaljer

ABC for ledere og tillitsvalgte

ABC for ledere og tillitsvalgte Et informasjonshefte fra Sportsklubben Guard ABC for ledere og tillitsvalgte Vi ønsker deg med dette velkommen som leder og tillitsvalgt i Sportsklubben Guard. Vi er takknemlige for at du vil bruke av

Detaljer

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005 SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN Revidert på årsmøte 30.01.2005 1. FORORD Behovet for felles retningslinjer for trening, kamper og holdninger har lenge vært et savn i Selbu Ballklubb. Denne planen er utarbeidet

Detaljer

Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen

Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen Gjelleråsen IF Fotball 1 Forord. 3 Visjon, verdier og mål... 3 Spillerutvikling. 4 Differensiering. 4 Hospitering... 5 Trener i Gjelleråsen 6 Gjelleråsenspilleren

Detaljer

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Fjell er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at fotballopplæringen

Detaljer

INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING

INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING 2 HOLDNINGER OG FAIR PLAY 3 KLUBBENS GRUNNLEGGENDE TRENINGSFILOSOFI 4 TRENINGSFILOSOFI KNØTTEFOTBALL 5 KAMPREGLEMENT 6 TRENERROLLEN 7 LAGLEDERROLLEN

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL HVORFOR: 1) ønsker å være aktive og gode på hospitering i henhold til NFF`s ønske om differensiering både i barne- og ungdomsfotballen. 2)

Detaljer

Oktober / November ILROS Fotball Page 1

Oktober / November ILROS Fotball Page 1 IL ROS Fotball 2017 Sportslige rammer, 3, 5 & 7 fotball flest mulig lengst mulig best mulig Oktober / November 2016 ILROS Fotball Page 1 Idrettsglede Barnefotball skal være lekbetont. Vi ser hver spiller

Detaljer

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER Innhold INNLEDNING...3 MÅLSETTING...3 HOLDNING, INNSTILLING OG MILJØ...3 ANSVAR, RESPEKT, DISIPLIN OG TOLERANSE....4 KLUBBENS FORVENTNINGER...5 TIL TRENERE/LAGLEDERE

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

SPORTSPLAN TORVASTAD IL

SPORTSPLAN TORVASTAD IL SPORTSPLAN TORVASTAD IL INNHOLD VISJON, VERDIER OG MÅLSETTINGER 2 BARNEFOTBALLENS VERDIGRUNNLAG 2 BARNEFOTBALL 4-12 ÅR 3 UNGDOMSFOTBALL 13-19 ÅR 4 DIFFERENSIERING OG JEVNBYRDIGHET 5 DIFFERENSIERING I PRAKSIS

Detaljer

Utviklingsplan for treningsarbeidet i Byafossen IL - Fotball

Utviklingsplan for treningsarbeidet i Byafossen IL - Fotball 2013 Utviklingsplan for treningsarbeidet i Byafossen IL - Fotball «FLEST MULIG- LENGST MULIG» Byafossen IL - Fotball Innhold Forord. 2 Målsetting. 2 Sentrale mål Byafossen IL.. 2 Utviklingsgruppen.. 2

Detaljer

1. Innledning 2. 2. Overordnet målsetning for klubben 2. 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4. 5. Utviklingstreninger 4

1. Innledning 2. 2. Overordnet målsetning for klubben 2. 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4. 5. Utviklingstreninger 4 2015-2019 Innhold 1. Innledning 2 2. Overordnet målsetning for klubben 2 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4 5. Utviklingstreninger 4 6. Talenttreninger 4 7. Spillestil 5 7.1 Vestfold

Detaljer

Sportsplan Abildsø IL

Sportsplan Abildsø IL Sportsplan Abildsø IL Utviklet av Anders Johre og Amund Eriksen. Telenor ASA Group 1 Innholdsfortegnelse 1. KLUBBEN ABILDSØ FOTBALL... 3 1.1 BAKGRUNN OG HENSIKT... 4 1.2 MÅLSETTING... 4 1.3 VERDIER OG

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Sportsplan barnefotball VFK

Sportsplan barnefotball VFK VFK s plan for ferdighetsutvikling av fotballspillere 6 12 år. Overordnete filosofi Vi ønsker å spille en teknisk og offensiv fotball Vi ønsker å skape spillere som våger å prøve uten å tenke på risiko

Detaljer

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside BARNEFOTBALLEN 4 TIL 12 ÅR 4 5 ÅR FOTBALL ER GØY Organisering Sportslig Felles gutte- og jentegruppe Trening 1 dag pr uke Et rent treningstilbud organisert som et lekeparti, kamper blir en del av aktiviteten

Detaljer

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet.

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. Ansvar og oppgaver sportslig ledelse Utviklingsansvarlig o Ansvar Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. o Sportslig utvikling,

Detaljer

Sportslig Plan Yngres Avdeling Furnes Fotball SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL. Versjon 2.0, 2010. Versjon 2.0, 25.03.

Sportslig Plan Yngres Avdeling Furnes Fotball SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL. Versjon 2.0, 2010. Versjon 2.0, 25.03. SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL Versjon 2.0, 2010 Versjon 2.0, 25.03.2010 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 4 1.1 INNHOLD... 4 1.2 REVISJON... 4 2 MÅL OG VERDIER... 5 2.1 POSITIVE

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

Romsås IL - Fotball -

Romsås IL - Fotball  - Sportslig plan 1. Innledning Sportsplanen for Romsås fotball er ment som et hjelpemiddel for trenere og lagledere. Den har en funksjon som et bindeledd i klubben som skal sørge for at alle trenere og lagledere

Detaljer

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB 02/2015 SPORTSPLAN VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB Hunstad Fotballklubb er en bydelsklubb for Hunstadområdet. Hovedaktiviteten i klubben er fotball, men vi tilbyr også håndball og svømming, samt at

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

Sportslig plan IL Holeværingen Fotball

Sportslig plan IL Holeværingen Fotball Sportslig plan IL Holeværingen Fotball INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Holeværingen er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON: Sportsplan bandy Rev 0 12-05-2015 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

Revidert/Styrebehandlet ILROS Fotball Page 1

Revidert/Styrebehandlet ILROS Fotball Page 1 SPORTSPLAN ROS FOTBALL 2016 Sportslige rammer, 3, 5 & 7 fotball Revidert/Styrebehandlet 3.11.2015 ILROS Fotball Page 1 Idrettsglede Barnefotball skal være lekbetont. Vi ser hver spiller og gir spillerne

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 FOTBALL skaper engasjement hele livet Forord Vinter 2012 ble det vedtatt å nedsette et utvalg bestående av Liv Marie Rudmoen, Marianne Drolsum, Trond Winther

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Stein Johannesen, fagansvarlig toppidrett/idrett, Solør videregående skole Morten I. Schei, daglig leder Sist oppdatert: 04.09.2013

Detaljer

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL Den lille oransje Slik gjør vi det i Utleira IL De viktigste punktene 1) Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Utleira IL, men er du med følger du den lille oransje. 2) Vis respekt

Detaljer

I tillegg er det utviklet en mer detaljert treningsplan som beskriver øvelsene som de respektive aldersklassene skal benytte.

I tillegg er det utviklet en mer detaljert treningsplan som beskriver øvelsene som de respektive aldersklassene skal benytte. Kjære Hasle Løren medspiller! Du leser nå Hasle Lørens sportslige plan. Planen er ment å være et verktøy for deg som er trener for et aldersbestemt lag, og som informasjon til deg som er forelder eller

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK AFK Sportslig Plan Sånn gjør vi det i AFK Sportsplan AFK 1 Planens struktur DEL 1 FELLES PLAN FOR AFK Dette er klubbens overordende plan og er besluttet av styret pr 18.11.2009 DEL 2 PLANER FOR LAGENE

Detaljer

SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF

SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF Forord Huringen IF ønsker som klubb å gjøre mer for å utvikle aldersbestemt fotball. Et steg i denne retning er å utvikle noen grunnleggende felles holdninger omkring barneog

Detaljer

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside BARNEFOTBALLEN 4 TIL 12 ÅR 4 5 ÅR FOTBALL ER GØY Organisering Sportslig Felles gutte- og jentegruppe Trening 1 dag pr uke Et rent treningstilbud organisert som et lekeparti, kamper blir en del av aktiviteten

Detaljer

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL SOTRA SPORTSKLUBB En klubb for alle SPORTSPLAN Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL Innledning Sportsplan for Sotra SK gjelder for alle som driver med håndball i klubben Visjonen er

Detaljer

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL)

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Barnefotball, 6-12 år. I Nordre Holsnøy IL skal barnefotballen bygge på disse verdigrunnlagene: - Fotball for alle - Trygghet - Mestring = Trivsel og

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

" Flest, Lengst, Best " Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt. " Flest, Lengst, Best "

 Flest, Lengst, Best  Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt.  Flest, Lengst, Best Sportslig plan L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt Klubbinfo Stiftet: 1931 Base: Tranby Innhold Klubbinfo.... s. 2 Visjon... s. 4 7 9 år. s. 5 10 12 år.. s. 6 13 14 år.. s. 7 15 19 år.. s. 8 Voksenfotball..

Detaljer

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER REVIDERT 2017

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER REVIDERT 2017 Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER REVIDERT 2017 Innhold INNLEDNING...3 MÅLSETTING...3 HOLDNING, INNSTILLING OG MILJØ...3 ANSVAR, RESPEKT, DISIPLIN OG TOLERANSE...4 KLUBBENS FORVENTNINGER...5 TIL

Detaljer

Fagplan Keeperutvikling

Fagplan Keeperutvikling Fagplan Keeperutvikling Røa IL Fotball Forord Hensikten med fagplanen er å klargjøre for alle interesserte hvilke sportslige prioriteringer og retningslinjer keeperutvikling i Røa IL Fotball drives etter.

Detaljer

SPORTSPLAN FLEST MULIG LENGST MULIG

SPORTSPLAN FLEST MULIG LENGST MULIG FLEST MULIG LENGST MULIG - MED SPILLEREN I SENTRUM GJENNOM: OVERORDNET MÅLSETNING TILPASSET DIFFERENSIERING HENSIKTSMESSIG HOSPITERING GODE TRENINGSØVELSER NOK TRENERKOMPETANSE TRENERFORUM MED KONTINUERLIG

Detaljer

SPORTSPLAN for. fotball. Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre

SPORTSPLAN for. fotball. Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre SPORTSPLAN for fotball Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre DEL 1 www.tanabk.no Utgitt: 2002 Revidert: 04.02.2016 INNHOLD FORMÅL side 3 KLUBBENS VISJON OG GRUNNVERDIER

Detaljer

Vi er Sortland IL. Et sportslig styrende dokument for Sortland IL

Vi er Sortland IL. Et sportslig styrende dokument for Sortland IL Vi er Sortland IL Et sportslig styrende dokument for Sortland IL Overordnede målsetting: 1. Sortland Idrettslag er en breddeklubb med en fornuftig satsing på bredde og topp 2. Sortland idrettslag skal

Detaljer

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben Gauldal Fotballklubb www.gauldalfk.no Sportsplan Sportsplan for Gauldal Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben

Detaljer

Flest mulig lengst mulig best mulig Den «røde» tråden kan illustreres slik: Visjon: SÅ DYRKE HØSTE. FK Toten skal:

Flest mulig lengst mulig best mulig Den «røde» tråden kan illustreres slik: Visjon: SÅ DYRKE HØSTE. FK Toten skal: Kortversjon Retningslinjer for trenere og lagledere i barne og ungdomsfotballen Moderklubbene til FK Toten Flest mulig lengst mulig best mulig Den «røde» tråden kan illustreres slik: Visjon: SÅ DYRKE HØSTE

Detaljer

Skoleringsplan. Lykke til med trenergjerningen og den viktige jobben med å utvikle Hundvåg Fotball sine mange talenter.

Skoleringsplan. Lykke til med trenergjerningen og den viktige jobben med å utvikle Hundvåg Fotball sine mange talenter. Den gule tråd Skoleringsplan Heftet du nå holder i hånden beskriver Hundvåg Fotball sine minimumskrav til treningsmengde, læringsmomenter og holdninger for hvert enkelt årstrinn fra og med 7 år og til

Detaljer

Vedlegg til Sportsligutviklingsplan - Spillerutvikling

Vedlegg til Sportsligutviklingsplan - Spillerutvikling Vedlegg til Sportsligutviklingsplan - Spillerutvikling Dette vedlegget gir utfyllende informasjon til punkter i Sportsplanens kapittel 4. Generelt om Spillerutvikling Sentralt i god Spillerutvikling er

Detaljer

Foreldremøte

Foreldremøte Foreldremøte 98 18.09.08 Klubbvisjon CSK fotballavdelingen skal gjennom sine tilbud bidra til at så mange som mulig stimuleres til å spille fotball så lenge som mulig. Klubben skal være et sosialt knutepunkt

Detaljer

Sportsplan Hållingen fotball

Sportsplan Hållingen fotball Sportsplan Hållingen fotball IL Hållingen Samlende og engasjert 1 Holdninger og verdier Hållingen fotball følger Fair Play reglene: Foreldre: Vi har engasjerte foreldre som den viktigste ressursen i klubben.

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball

Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball Mål Nesodden IF Fotball skal tilby fotballaktivitet for barn og ungdommer. Treningenes innhold, og ledernes væremåte skal være tilpasset spillernes alder, utviklingsnivå,

Detaljer

Sportsplan for Flint Fotball

Sportsplan for Flint Fotball Sportsplan for Flint Fotball Revidert 24 mai 2014 Flint for alle! - Vi vinner SAMMEN gjennom stolthet, samhold og glede. Innhold www.ilflint.no 1 Organisasjonen side 3 1.1 Fotballstyret side 3 1.2 Sportslig

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BARNEFOTBALLEN. Vedlegg til sportslig plan

RETNINGSLINJER FOR BARNEFOTBALLEN. Vedlegg til sportslig plan RETNINGSLINJER FOR BARNEFOTBALLEN Vedlegg til sportslig plan INNLEDNING Dette dokumentet er en revidert utgave av retningslinjene for barnefotball som ble lansert i høsten 2013. Dokumentet har vært diskutert

Detaljer

Sportsplan yngre lag

Sportsplan yngre lag Sportsplan yngre lag Ullern Håndball Vedtatt i styremøte 12.05.16 Forord Sportsplanen for yngre lag gir felles kjøreregler for trenere og ledere for lag opp til og med 15 år. Sportsplanen suppleres med

Detaljer

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle!

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! 1-12 Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! Hamna IL skal gi et tilbud til alle barn og ungdom som ønsker å spille fotball uavhengig av alder, kjønn, ferdighetsnivå og kulturell bakgrunn. Hamna

Detaljer

FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT

FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT Dokumentet skal gjennomgås før sesongstart sammen med trenere/lagleder, spillere og foreldre. Planen revideres hvert år og/eller

Detaljer

LIF-malen 2014. (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014)

LIF-malen 2014. (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014) LIF-malen 2014 (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014) Et veiledende dokument for trenere og støtteapparat for satsningslag gutter\jenter 13-19 år i Lørenskog IF Trivsel - Muligheter - Spillerutvikling

Detaljer

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA En praktisk og meningsfull veileder til Utøveren, Treneren, Foreldre og Oppmenn i RSK-Alpin «Slik gjør vi det i RSK Alpin» Side 1 Innledning RSK-Alpins veileder, «Slik gjør

Detaljer

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Vedtatt av håndballstyret 2017.02.26 Sportslig rammeplan Sportslig rammeplan er avdelingens styringsdokument. Sportslig rammeplan gir retningslinjer for spillere,

Detaljer

Klubbhåndbok FK Sparta Sarpsborg

Klubbhåndbok FK Sparta Sarpsborg Klubbhåndbok 2017 FK Sparta Sarpsborg Innhold Visjon og mål... 2 Mål... 2 Visjon... 2 Verdier... 3 Den røde tråden:... 4 Side 1 av 4 Visjon og mål Visjonen er grunnlaget for å skape fotballglede, hvor

Detaljer

SPORTSPLAN EGERSUNDS IK

SPORTSPLAN EGERSUNDS IK Revisjon 2 2013 SPORTSPLAN EGERSUNDS IK MED FOKUS PÅ BREDDE -men det er lov å bli god i EIK! EIK er med sine nærmere 1100 medlemmer Egersund og Dalanes største idrettslag. Utallige timer frivillig arbeid

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev VISJON: Sportsplan bandy Rev 02 17-03-2017 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

INNLEDNING VISJON OG VERDIER

INNLEDNING VISJON OG VERDIER SPORTSPLAN 1 INNLEDNING - Formålet med sportsplanen er å skape retningslinjer for aktiviteten vi har i klubben og dermed utvikle klubben og spillere i en positiv retning. Det er viktig at trenere og lagledere

Detaljer

SPORTSKLUBBEN HAUGAR

SPORTSKLUBBEN HAUGAR SPORTSKLUBBEN HAUGAR NIVÅPÅMELDING OG LAGINNDELING I SK HAUGAR Hvis man i et nærområde (skole) har flere Haugar-lag er det ønskelig at man komponerer lagene med en slik sammensetning at de blir tilnærmet

Detaljer

Sportsplan for Jevnaker IF Fotball

Sportsplan for Jevnaker IF Fotball Sportsplan for Jevnaker IF Fotball SPORTSPLAN FOR JEVNAKER FOTBALL. Generelt: Den overordnede målsetting til klubben er å legge forholdene til rette for at alle som ønsker å spille fotball får et godt

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.1.1. 6 og 7 åringer 3.1.2. 8-10

Detaljer

SPORTSPLAN. Innhold. Hokksund FK www.hokksundfotball.no

SPORTSPLAN. Innhold. Hokksund FK www.hokksundfotball.no Innhold Overordnet målsetning... 2 HFK mål for spillerutvikling:... 2 Fair play:... 2 Differensiering- topping av lag:... 3 Differensiering på trening:... 3 Differensiering i kamper:... 4 Hospitering...

Detaljer

ASK FOTBALL SPORTSPLAN. Gøy I Ask Fotball! et optimalt sportslig og sosialt tilbud til alle!

ASK FOTBALL SPORTSPLAN. Gøy I Ask Fotball! et optimalt sportslig og sosialt tilbud til alle! ASK FOTBALL SPORTSPLAN et optimalt sportslig og sosialt tilbud til alle! Gøy I Ask Fotball! 1 Dette er visjonen vi etterstreber, og den kan brytes ned i følgende målsetninger Rekruttere så mange Askbarn

Detaljer

Sportsplan HSV Fotball.

Sportsplan HSV Fotball. Sportsplan 2016 HSV Fotball. Innledning. Sportsplanen er laget med den hensikt å være et verktøy for å bidra til kontinuitet i hvordan vi organiserer, trener og spiller i HSV Fotball. Den skal gi en felles

Detaljer

Rollebeskrivelser TIL BREDDE

Rollebeskrivelser TIL BREDDE Rollebeskrivelser TIL BREDDE Medlemmer 1. SPORTSLIG UTVALG BREDDE 4 representanter fra styret de som har et sportslig ansvar. Administrasjon er representert ved sportslig og adminstrativt ansatte samt

Detaljer

SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL

SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL Sportsplan 2015. Rettighetene tilhører ÅL IL Fotball 1 Innhold: 1.0 Innledning -Sportsplanens hensikt 3 2.0 Målsettinger for ÅL IL fotball 3 3.0 Årlige aktivitetsplaner 4

Detaljer

Sportsplan for Heming Fotball

Sportsplan for Heming Fotball Sportsplan for Heming Fotball - slik gjør vi det på barnetrinnet S M L BARNETRINNET Sportsplan for Heming Fotball er et veiledningshefte for alle aktører på barnetrinnet i fotballavdelingen i Heming.

Detaljer

Årgangsark ØHIL Fotball

Årgangsark ØHIL Fotball Årgangsark ØHIL Fotball Organisering av ØHIL barnefotball Barnefotballen er delt i Ø og H i barnefotballen (6-12 år) Grav (ink. Steinerskolen), Bekkestua, Jar tilhører Jarmyra (Ø) - Hosle og Eikeli tilhører

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Utarbeidet: 06.06.2013 Revidert: 06.07.2017 Målsetting: Flisa AIL skal utøve idrettsaktiviteter på best mulig nivå og gi utøverne

Detaljer

INSTRUKS FOR LAGLEDER

INSTRUKS FOR LAGLEDER INSTRUKS FOR LAGLEDER Lagleder skal: Ha oversikt over lagets spillere, og rapportere til klubben ved endringer. Sørge for registrering i Fiks fra det året spiller er 12 år. ha det administrative ansvar

Detaljer

Skedsmo Bjørner G.2006. Foreldremøte 16. januar 2013

Skedsmo Bjørner G.2006. Foreldremøte 16. januar 2013 Skedsmo Bjørner G.2006 Foreldremøte 16. januar 2013 Agenda Årsplan Klubbkasse Seriekamper Cuper Treningstøy Hjemmesider Diverse info Årsplan Årsplaner og retningslinjer U6-U12 Tilvenningsfasen (0 10 år)

Detaljer

MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE

MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE Rekruttere og beholde God lag og gode spillere skapes gjennom godt organiserte klubber og gode ledere Lederne må være dyktige til å forutse, samordne og styre frivilligheten

Detaljer

SPORTSLIG PLAN FOR BARNEIDRETTEN

SPORTSLIG PLAN FOR BARNEIDRETTEN SPORTSLIG PLAN FOR BARNEIDRETTEN INNLEDNING Det er viktig å etablere en felles strategi for barneidrettens sportslige aktiviteter som strekker seg fra 5 år til det året de fyller 12. Her skapes grunnlaget

Detaljer

Hospiteringsregler for GIL Fotball

Hospiteringsregler for GIL Fotball Gossen IL Hospiteringsregler for GIL Fotball Bakgrunn og regler Fotballgruppen 3/19/2010 Contents Bakgrunn... 3 Hva er hospitering?... 4 Flytsonebegrepet... 4 Flest mulig spillere i flytsonen... 5 1. Ordinær

Detaljer

Nye TUIL lag 15.10.2014

Nye TUIL lag 15.10.2014 Nye TUIL lag 15.10.2014 Vi skal utvikle mennesker, og dersom noen av dem blir gode fotballspillere er det bra. Per Høgmo, tidligere TUIL trener Idrettens (våre) verdier Klubbens verdier Trygg Utviklende

Detaljer

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS lille grønne Slik gjør vi det i Heming Kjære Hemingmedlemmer, foreldre og trenere Hemings lille grønne er en veileder for alle som har noe med Heming å gjøre

Detaljer

SPORTSPLAN FK GJØVIK-LYN Utarbeidet av Leder sportslig utvalg i samarbeid med trenere og vedtatt 2016.

SPORTSPLAN FK GJØVIK-LYN Utarbeidet av Leder sportslig utvalg i samarbeid med trenere og vedtatt 2016. SPORTSPLAN FK GJØVIK-LYN Utarbeidet av Leder sportslig utvalg i samarbeid med trenere og vedtatt 2016. Innhold: DEL 1 s 2 Visjon s 2 Verdier s 2 Formål s 2 Hovedmålsettinger s 2 Formål med sportslig plan

Detaljer

Sportsplan KIL pr. Sept V1. SPORTSPLAN for Kråkenes IL

Sportsplan KIL pr. Sept V1. SPORTSPLAN for Kråkenes IL SPORTSPLAN for Kråkenes IL 1 Innholdsfortegnelse Hensikt... 3 1.1. Visjon... 3 1.2. Rød tråd... 3 1.3. Trenerforum... 3 Retningslinjer... 4 2.1. Trenerkoordinator... 4 2.2. Trenerteamet... 4 2.3. Erfaringsutveksling...

Detaljer

SPORTSPLAN

SPORTSPLAN SPORTSPLAN 1 20.03.17 Del 1: BARNEFOTBALL Første organiserte tilbud er fotball-lek hvor man kan starte det året man fyller 5 år. Det er et tilbud på barnas premisser hvor fokus ligger på lek og fysisk

Detaljer

TRY fotball - Sportsplan. Pr Gyldig for 2015-sesongen

TRY fotball - Sportsplan. Pr Gyldig for 2015-sesongen TRY fotball - Sportsplan Pr. 07.04.2015 Gyldig for 2015-sesongen 1 OM SPORTSPLANEN TRY er et gammelt idrettslag som gjenoppstod i 2005. Fotballgruppen teller pt. ca. 300 spillere. TRY Fotball har guttelag

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1. REMYRA FOTBALL 2. MÅL 3. HOLDNINGER / FORELDREVETTREGLER 4. GENERELT OM FOTBALLAKTIVITETEN

INNHOLDSFORTEGNELSE 1. REMYRA FOTBALL 2. MÅL 3. HOLDNINGER / FORELDREVETTREGLER 4. GENERELT OM FOTBALLAKTIVITETEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. REMYRA FOTBALL 2. MÅL 3. HOLDNINGER / FORELDREVETTREGLER 4. GENERELT OM FOTBALLAKTIVITETEN 4.1 LIKHETSPRINSIPPET 4.2 TOPPING AV LAG 4.3 DIFFERENSIERING 4.4 HOSPITERING 4.5 PERMANENT

Detaljer

Spillerutvikling i Brumunddal Fotball

Spillerutvikling i Brumunddal Fotball 1 Spillerutvikling i Brumunddal Fotball 2 Innhold 1.0. Bakgrunn og hensikt... 3 2.0. Spillerens egenvurdering... 5 2.1. Spillerskjema... 5 2.2. Selvevaluering av fotballferdigheter... 6 3.0. Treners evaluering

Detaljer

SPORTSPLAN SK BAUNE. Trygghet, trivsel, mestring

SPORTSPLAN SK BAUNE. Trygghet, trivsel, mestring SPORTSPLAN SK BAUNE Trygghet, trivsel, mestring RETNINGSLINJER FOR STYREMEDLEMMER, TRENERE, LAGLEDERE OG FORESATTE FOR FOTBALLAKTIVITETEN I SK BAUNE. SPORTSPLANEN SKAL FUNGERE SOM ET VERKTØY FOR Å KVALITETSSIKRE

Detaljer

Alder 6-8 år. A) Trening Sjef over ball/ballkontroll 40% Spill med mot (1 vs 1) 10% Avslutninger på mål 10% Smålagsspill 40% 3v3

Alder 6-8 år. A) Trening Sjef over ball/ballkontroll 40% Spill med mot (1 vs 1) 10% Avslutninger på mål 10% Smålagsspill 40% 3v3 Alder 6-8 år 6-7 år:en treningsdag i uken med 1. klokketimes varighet. 8 år: To treningsdager i uken med 75-90 minutters varighet. Alle skal ha hver sin ball på trening. En grad av differensiering. Fast

Detaljer

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet 1. Visjon: ILN - Sportsplan Rev.3 17.03.2017 Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet Idrettslagets visjon er forankret i slagordet: «Vi e bæst på å ha det kjækt» 2. Treningstilbud og utvikling: a. Vi skal

Detaljer

Sportsplan for FK BODØ/GLIMT. Håndboka. - Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball - Generalsponsor: Hovedsponsorer:

Sportsplan for FK BODØ/GLIMT. Håndboka. - Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball - Generalsponsor: Hovedsponsorer: Sportsplan for FK BODØ/GLIMT Håndboka - Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball - Generalsponsor: Hovedsponsorer: Bodø/Glimts hovedmål: 1. Gi alle spillerne i ungdomsavdelingen en fotballopplevelse

Detaljer

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde Fair Play Handlingsplan For MFK Bredde Mai 2011 Innhold Innledning... 3 Tilbud til alle... 4 Alle må bidra... 4 Til deg som spiller... 4 Til foresatte, foreldre og besteforeldre... 5 Til trenere og ledere...

Detaljer

Årsklasse 16-17 år. Breddetilbud. Fordeling av treningsmengde og treningsformer

Årsklasse 16-17 år. Breddetilbud. Fordeling av treningsmengde og treningsformer Rammeplan for sportslige aktiviteter 16-17 år Årsklasse 16-17 år På dette alderstrinnet skal en legge vekt på å integrere tekniske ferdigheter i en spillsammenheng. Det betyr at en ønsker å utvikle spillernes

Detaljer

FOTBALLGRUPPEN SPORTSPLAN. Dato: Revisjon: 0

FOTBALLGRUPPEN SPORTSPLAN. Dato: Revisjon: 0 FOTBALLGRUPPEN Dato: 01.09.2017 Revisjon: 0 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2 1.1 Revisjonshistorikk 2 2. Verdigrunnlag 2 3. Grunnleggende prinsipper for aktiviteten i barne- og ungdomsfotballen

Detaljer