Kristin Gulbrandsen Bransjeseminar om egenkapitalbevis, 15. september 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kristin Gulbrandsen Bransjeseminar om egenkapitalbevis, 15. september 2010"

Transkript

1 Nye likviditets- og soliditetskrav Kristin Gulbrandsen Bransjeseminar om egenkapitalbevis, 15. september 21

2 Noe strengere regulering vil være samfunnsøkonomisk k lønnsomt Kostnadene ved strengere regulering vil trolig være beskjedne Mer kapital og likviditet idit t i bankene gir lavere sannsynlighet for nye kriser Kilde: Analyser publisert av Basel-komiteen 18. august 21 2

3 6 5 Sterk vekst i bankenes balanser =1 Norge Danmark Sverige Sveits Tyskland Frankrike Canada USA Kilde: OECD Bank Profitability Statistics 3

4 Markedsfinansiering er blitt viktigere Finansiering i prosent av forvaltningskapital. Norske banker og OMF-foretak Innskudd fra kunder Markedsfinansiering og annen gjeld Egenkapital Kilde: Norges Bank 4

5 Egenkapital og kjernekapital Prosent. Norske banker og OMF-foretak Kjernekapitaldekning Bokført egenkapitalandel Kilder: Norges Bank og Finanstilsynet 5

6 2 Store kostnader ved finanskriser USA 15 Euroområdet Japan 1 Kina Firekvartalers vekst i BNP. Prosent Kilde: Thomson Reuters 6

7 Prosess Des 9: Forslag fra Basel-komitéen Feb 1: Forslag fra EU-kommisjonen April: Mai: Høringsuttalelser Bankdata for konsekvensanalyser Juli: Revidert forslag fra Basel-komitéen August: Konsekvenser for makroøkonomien k Sept: Kapitalkrav, kapitalbuffere og innfasing Nov: G2-møte i Seuol Mål at det aller meste av pakken blir klar i løpet av året 7

8 Forslag om mer kapital og likviditet i bankene Økt kapitaldekningskrav og nytt krav om minimum egenkapitalandel Bedre kvalitet på kjernekapitalen Bygge opp buffere i gode tider som kan brukes i dårlige tider Regulere systemviktige banker strengere enn andre banker Mer likvide eiendeler og mer stabil finansiering 8

9 Innfasing av Basel III Gradvis innfasing Kravene kan innfases raskere i Norge Noen land går foran 9

10 Forslag til tallfestede likviditetskrav 1. Liquidity coverage ratio 1 % - krav om likvide eiendeler 2. Net stable funding ratio > 1 % - krav om stabil finansiering 1

11 Liquidity Coverage Ratio : Banken må tåle 3 dagers likviditetsstress Forslag desember 29: o o Smal eller bred definisjon av likvider Betydelige tap av innskudd Revidert forslag juli 21: o Bred definisjon av likvider o Mindre tap av innskudd o Varsler egne regler for land med små statspapirmarkeder September 21: o Kravet gjelder fra

12 8 7 6 Mange norske banker har for lite likviditet Bankenes likvide eiendeler i prosent av krav pr 31. desember 29 Antall banker. Forslag desember 29 Revidert forslag juli Under prosent 5-75 prosent 75-1 prosent Over 1 prosent prosent Kilde: Norges Bank 12

13 Små sparebanker har lite likviditet Bankenes likvide eiendeler i prosent av krav pr 31. desember 29. Gjennomsnitt for gruppen Forslag desember 29 1 Revidert forslag juli Alle banker Sparebanker Sparebanker FVK > 2 mrd kr Sparebanker FVK < 2 mrd kr Kilde: Norges Bank 13

14 Net stable funding ratio : Stabil finansiering av lite likvide eiendeler Forslag desember 29 o Stabilitet betyr lang løpetid ( 1 år) eller forventet stabilitet i stressperioder Revidert forslag juli 21 o Mindre tap av innskudd o Sikre boliglån trenger mindre stabil finansiering o Innføres i

15 14 12 De fleste bankene klarer revidert forslag Bankenes stabile finansiering i prosent av krav pr 31. desember 29 Antall banker. Forslag desember 29 Revidert forslag juli Under Over 1 prosent prosent prosent prosent prosent Kilde: Norges Bank 15

16 Sparebankene ligger godt an Bankenes stabile finansieringi i i prosent av krav 31. desember 29. Gjennomsnitt for gruppen. 125 Forslag desember Revidert forslag juli Alle banker Sparebanker Sparebanker FVK > 2 mrd kr Sparebanker FVK < 2 mrd kr Kilde: Norges Bank 16

17 Mulige tilpasninger til likviditetskravene Mer statspapirer: norske og utenlandske Mer langsiktig markedsfinansiering Bindingstid på innskudd Verdipapirisering av utlån (OMF) Mer likvide OMF-markeder Selge unna lite likvide eiendeler Kortere utlån Lavere belåningsgrad på boliglån 17

18 Andre forhold som kan være en utfordring for bankenes likviditet og finansiering Refinansiering av bytteordning og lange F-lån Endringer i regler for sikkerhet for lån i Norges Bank Endringer i regler for pengemarkedsfond Solvens 2 i forsikring 18

19 Forfallsstruktur i bytteordningen og for lange F-lån Milliarder kroner 6 Bytteordningen 2-årig F-lån 3-årig F-lån kv kv kv kv kv. 14 Kilde: Norges Bank 19

20 Bytteordningen har tilført likvide eiendeler Norske bankers mest likvide aktiva. Prosent av forvaltningskapital 15 1 Innskudd i sentralbanker Stats- og statsgaranterte obligasjoner i valuta Stats- og statsgaranterte obligasjoner i NOK Statssertifikater i valuta Statskasseveksler i NOK jun.7 des.7 jun.8 des.8 jun.9 des.9 jun.1 Kilde: Norges Bank 2

21 Forslagene på soliditet: Oversikt 1. Kapitalbasen 2. Høyere kapitalkrav 3. Motvirke prosyklikalitet 4. Uvektet egenkapitalandel 5. Systemviktige institusjoner 21

22 Kapitalbasen - krav til kjernekapitalen Forslag desember 29 o Strengere fradrag i kjernekapitalen o Hybridkapitalen må ha bedre evne til å bære tap Revidert forslag juli/september 21 o Lemper på innstrammingen i fradragene o Fradragene fases først inn fra 214 Forholdsvis liten effekt for norske banker fordi norske regler allerede er strenge 22

23 Mer kjernekapital Krav til kjernekapital k i prosent av risikovektet ik kt t beregningsgrunnlag Hybrider 2, 2 4 Ren egenkapital 2, Gamle Motsyklisk buffer - 2,5 Bevaringsbuffer 2,5 Hybrider 1,5 Ren egenkapital 4,5 Nye 6 23

24 Kapitalbuffere utover minstekravet Fast kapitalbuffer (bevaringsbuffer) Motsyklisk k buffer på toppen av fast buffer o Bygges opp når kredittveksten er høy Grensekryssende ssende banker bruker et vektet gjennomsnitt av nasjonale bufferkrav o Datterbank i vertsland holder buffer lokalt o Filial i vertsland holder buffer i hjemland Nasjonale myndigheter bestemmer når motsyklisk buffer reduseres/fjernes 24

25 Uvektet egenkapitalandel Forslag desember 29: o Teller: kjernekapital eller ren egenkapital o Nevner: bokførte eiendeler + eksponering utenom balansen Revidert forslag juli/september 21: o Vurderer 3% fra 218 beregnet som gjennomsnitt over et kvartal o Teller: kjernekapital o Bankene skal offentliggjøre uvektet egenkapitalandel fra

26 Konsekvenser av uvektet egenkapitalandel på 3% Fordeling av antall finansinstitusjoner i Norge etter egenkapitalandel 1. kv Sparebanker Forretningsbanker Kredittforetak Finansieringsselskaper Under 2 % 2-2,5 % 2,5-3 % 3-3,5 % 3,5-4 % Kilde: Finanstilsynet 26

27 Systemviktige finansinstitusjoner Basel forslag desember 29 lite konkret o Høyere risikovekter på eksponering mot store institusjoner o Utvikle metoder for måling av systemviktighet o Vurdere strengere kapital- og likviditetskrav FSB juni 21: Overordnede prinsipper (foreløpige) Basel forslag juli 21 o Utvikler en mulig tilnærming for å stille økte krav til systemviktige banker Viktig med et godt kriseløsningsregime o Gir økt tapsrisiko for aksjonærer og kreditorer o Særlig utfordring for grensekryssende institusjoner 27

28 Avslutning Strengere krav kommer, men stramme nok til å forhindre framtidige finanskriser? Norske banker har et godt utgangspunkt og bør kunne tilpasse seg tidlig til de nye kravene Nye regler kan gjøre det noe dyrere å drive bank Bedre regulering er en ubetinget fordel for økonomiens stabilitet og langsiktige vekst 28

29 Nye likviditets- og soliditetskrav Kristin Gulbrandsen Bransjeseminar om egenkapitalbevis, 15. september 21

Finansiell stabilitet 2013. Norges Banks rapportserie nr. 5-2013 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 2013 1

Finansiell stabilitet 2013. Norges Banks rapportserie nr. 5-2013 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 2013 1 Finansiell stabilitet 213 Norges Banks rapportserie nr. 5-213 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 213 1 Finansiell stabilitet 213 Norges Bank Oslo 213 Adresse: Bankplassen 2 Post: Postboks 1179 Sentrum,

Detaljer

Økte krav til bankene etter finanskrisen

Økte krav til bankene etter finanskrisen Økte krav til bankene etter finanskrisen Bergen Center for Competition Law and Economics Emil R. Steffensen Direktør, Bank- og forsikringstilsyn Finanstilsynet Agenda Internasjonal finanskrise Reguleringer

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

2014 Finansiell stabilitet. Sårbarhet og risiko

2014 Finansiell stabilitet. Sårbarhet og risiko 1 Finansiell stabilitet Sårbarhet og risiko 1 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17 Oslo Telefon: 31 Telefaks: 131 E-post: central.bank@norges-bank.no Internett: http://www.norges-bank.no

Detaljer

Finansiell stabilitet 2 12. november

Finansiell stabilitet 2 12. november Finansiell stabilitet 1 november Norges Banks rapportserie nr. 5-1 1 3 Finansiell stabilitet /1 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17 Oslo Telefon: 31 Telefaks: 1 31

Detaljer

Valutaseminaret 2014. NYE KRAV TIL BANKENE Foredrag av Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen

Valutaseminaret 2014. NYE KRAV TIL BANKENE Foredrag av Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Valutaseminaret 2014 NYE KRAV TIL BANKENE Foredrag av Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Innledning Etter den internasjonale finanskrisen har vi fått strengere, mer omfattende og mer kompliserte reguleringer

Detaljer

BASEL III - Konsekvenser og utfordringer for bankene?

BASEL III - Konsekvenser og utfordringer for bankene? BASEL III - Konsekvenser og utfordringer for bankene? Finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo SPAREBANKSEMINAR TRONDHEIM 11. MAI 2010 Hovedpunkter Krisen og regelverket G20 den globale agenda Overvåking

Detaljer

Rammer og regelverk for finansnæringen

Rammer og regelverk for finansnæringen Rammer og regelverk for finansnæringen i årene som kommer Finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo Finansforbundet Felix konferansesenter 11. mars 2010 Hovedpunkter Krise også for regulering og tilsyn

Detaljer

Risikostyring og Pilar 2

Risikostyring og Pilar 2 Risikostyring og Pilar 2 Risk Forum Emil R. Steffensen Direktør, Bank- og forsikringstilsyn Finanstilsynet Agenda Situasjonen i bankene Internasjonale reguleringer Regulering av kapital Pilar 2 - nytt

Detaljer

Utfordringer for finansnæringen.

Utfordringer for finansnæringen. Utfordringer for finansnæringen. Finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo Sparebankforeningens medlemsmøte MOLDE 14. OKTOBER 2010 Hovedpunkter INNLEDNING FINANSKRISEN SOM BAKTEPPE OMDØMME OG TILLIT OPPFØLGING

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 11. mai

Finansiell stabilitet 1 11. mai Finansiell stabilitet 1 11 mai Norges Banks rapportserie nr. -11 Finansiell stabilitet 1/11 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/11 3 Norges Bank Oslo 11 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum,

Detaljer

Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter?

Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter? Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter? Hvorfor blir ikke boliglånsrenten satt ned tilsvarende reduksjonen pengemarkedsrenten? Forklaringen er at bankenes finansiering også består av andre kilder

Detaljer

Konsekvenser av økte kapitalkrav for norske bankers kapitalkostnad

Konsekvenser av økte kapitalkrav for norske bankers kapitalkostnad NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, høsten 2013 Konsekvenser av økte kapitalkrav for norske bankers kapitalkostnad Eivind Bollum Berge Veileder: Jøril Mæland Masterutredning i finansiell økonomi NORGES HANDELSHØYSKOLE

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner. Dato: 20.02.2013

Resultatrapport for finansinstitusjoner. Dato: 20.02.2013 Resultatrapport for finansinstitusjoner 2012 Dato: 20.02.2013 Hovedinntrykk Hovedinntrykk Innhold 1 HOVEDINNTRYKK 4 2 MAKROØKONOMISK BAKGRUNN 6 3 STRUKTUREN I FINANSMARKEDET 10 STRUKTUREN I DET NORSKE

Detaljer

Finanskrisen hva har vi lært? - Utfordringer for Finanstilsynet

Finanskrisen hva har vi lært? - Utfordringer for Finanstilsynet Finanskrisen hva har vi lært? - Utfordringer for Finanstilsynet Finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo Samfunnsøkonomenes Valutaseminar 5. februar 2010 Utfordringer for Finanstilsynet Nytt navn: Finanstilsynet,

Detaljer

Kapitalkrav og risikovekter for boliglån

Kapitalkrav og risikovekter for boliglån Kapitalkrav og risikovekter for boliglån Høringsnotat DATO: 04.03.2013 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 4 2 Gjeldende regelverk bakgrunn 4 3 Utvikling i husholdningenes gjeldsbelastning og boligpriser

Detaljer

29.10.09. Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer i for større privatkunder og deres selskaper.

29.10.09. Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer i for større privatkunder og deres selskaper. Makro på UiO 29.10.09 Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer i for større privatkunder og deres selskaper. 1 Fra Wikipedia Banker er finansielle institusjoner.

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 2013 Dato: 24.02.2014 OFFENTLIG VERSJON Hovedinntrykk Hovedinntrykk Innhold 1 HOVEDINNTRYKK 4 2 MAKROØKONOMISK BAKGRUNN 6 3 STRUKTUREN I FINANSMARKEDET 9 STRUKTUREN

Detaljer

Rammebetingelser i endring - 08.09.2014

Rammebetingelser i endring - 08.09.2014 Rammebetingelser i endring - 08.09.2014 Likviditet og kapitalnivå Fundingkostnader og marginer Tore Øystein Gløersen Mob: 97 77 20 15 Sektorsjef Bank/Finans Eika Ansvarsforhold Denne rapporten kan ikke

Detaljer

Bank Recovery & Resolution Directive

Bank Recovery & Resolution Directive NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2014 Bank Recovery & Resolution Directive Bail-in av usikrede kreditorer og konsekvenser for finansieringen i norske banker Daniel Berg Hansen Veileder: Aksel Mjøs

Detaljer

Pilar 3 2010 BN Bank ASA

Pilar 3 2010 BN Bank ASA Pilar 3 2010 BN Bank ASA Innhold Formålet med dokumentet...3 Dagens kapitaldekningsregler...4 Pilar 1...4 Pilar 2...5 Pilar 3...5 Nye reguleringer...5 Nye kapitaldekningsregler (Basel III)...5 Metodevalg

Detaljer

Rammebetingelser for norske banker

Rammebetingelser for norske banker Rammebetingelser for norske banker 1. november 2012 Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Disposisjon Økonomiske utsikter og risikofaktorer Norske bankers økonomiske stilling Finansiering og OMF Nye

Detaljer

Pilar 3 2012 BN Bank ASA

Pilar 3 2012 BN Bank ASA Pilar 3 2012 BN Bank ASA sregler Innhold Innledning... 3 Dagens kapitaldekningsregler... 4 Metodevalg for BN Bank ASA... 9 Konsolidering... 9 Kapitaldekning...10 Styring og kontroll av risiko...12 Sammenligning

Detaljer

Risiko- og kapitalstyring 2011. SpareBank 1 SR-Bank

Risiko- og kapitalstyring 2011. SpareBank 1 SR-Bank Risiko- og kapitalstyring 2011 SpareBank 1 SR-Bank Innledning Dokumentet er utarbeidet for å gi markedet best mulig informasjon om SpareBank 1 SR-Bank sin risiko- og kapitalstyring. Det er i tillegg ment

Detaljer

Årsrapport 2013 DNB-KONSERNET

Årsrapport 2013 DNB-KONSERNET Årsrapport 2013 DNB-KONSERNET VIKTIGE HENDELSER I 2013 1. KVARTAL 2. KVARTAL Det ble oppnådd politisk enighet i EU om nytt regelverk for kapitaldekning i kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, CRR

Detaljer

Gjennomføring av CRD IV i norsk regelverk

Gjennomføring av CRD IV i norsk regelverk Gjennomføring av CRD IV i norsk regelverk Høringsnotat og forskriftsforslag 24.01.2014 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Strukturen på CRD IV 9 1.3 Gjennomføring i norsk rett 11

Detaljer

Vurdering av regelverket for obligasjoner med fortrinnsrett

Vurdering av regelverket for obligasjoner med fortrinnsrett Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen Postboks 800 Dep 0030 OSLO 03.10.2012 SAKSBEHANDLER: Bruun-Kallum/Holberg VÅR REFERANSE: 12/7397 DERES REFERANSE: DIR.TLF: 22 93 99 35/22 93 99 26 ARKIVKODE:

Detaljer

BAKGRUNN. Finanskrisen. Realøkonomiske tap. Budsjettunderskudd. Offentlig gjeld. BNP, sysselsetting

BAKGRUNN. Finanskrisen. Realøkonomiske tap. Budsjettunderskudd. Offentlig gjeld. BNP, sysselsetting Ny regulering for bank og forsikring - CRD 4 - Solvens 2 Presentasjon av Erik Lind Iversen For Finansnettverket i NIRF 1. November 2011 BAKGRUNN Finanskrisen Realøkonomiske tap BNP, sysselsetting Budsjettunderskudd

Detaljer

nye rammebetingelser DNB-konsernet årsrapport 2012 a Årsrapport 2012 DNB-KONSERNET

nye rammebetingelser DNB-konsernet årsrapport 2012 a Årsrapport 2012 DNB-KONSERNET nye rammebetingelser årsrapport 2012 a Årsrapport 2012 DNB-KONSERNET VIKTIGE HENDELSER I 2012 1. KVartal 2. KVartal Finanstilsynets nye regler om minst 15 prosent egenkapital for boliglånskunder trådte

Detaljer

Vil de små sparebankene på Sørlandet overleve?

Vil de små sparebankene på Sørlandet overleve? Vil de små sparebankene på Sørlandet overleve? En analyse av lønnsomhetsfaktorer for sparebankene på Sørlandet Erik Rønning Veileder Roy Mersland Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved

Detaljer