Nytt fra Frelsesarmeen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nytt fra Frelsesarmeen"

Transkript

1 B Nytt fra Frelsesarmeen Høsten 2012, Egersund korps (menighet) Nytt fra Frelsesarmeen utgis av: Egersund korps (menighet) Skriverallmenningen 5, 4370 Egersund (Postboks 208, 4379 Egersund) Konto ( Egersund korps) Byggekonto Web-sersjant : Maria Myklebust Korpsets tlf : (nytt) Korpsledere er Reidunn og Olav Alvsåker. Du kan også sende en e-post til: Korpsmedarbeider Jorunn Jevanord Korps og diakonimedarbeider Grazina L. Solheim Diakoniarbeider Borgny Tengesdal Tilkallingshjelp Daiva Baniukaiyte Underbefal: Sekretær: Maria Myklebust Kasserer: Eva Marie Midbrød Strengemusikkleder: Ellen Tharaldsen Over de 60: Ruth Skoland Diakonileder: Inger K. Mydland Leder av byggekomiteen: Tor-Magne Rotevatn. E-post : Barne- og ungdomsarbeid: Søndager Søndagsskolen Familiegudstjeneste 1 gang/mnd Mandager Innebandy, 8. klasse - 3. vgs. Tirsdager. Onsdager Etter skoletid, klasse Torsdager To Småspeidere Storspeidere Fredager ( annenhver) Fredagstreff 7. kl 3 vgs ++ Assisterende FAbU-ansvarlig: Torunn Helen Røkenes van Silfhout Kasserer: Jorunn Jevanord Johs 7 : På den siste dagen i høytiden, den store festdagen, sto Jesus fram og ropte: «Den som tørster, skal komme til meg og drikke! Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som Skriften sier, renne elver av levende vann.»

2 Hilsen v/ Jorunn Jevanord Byggesaken høsten 2012 Å være Jesu disippel Overskriften gjengir det som er temaet for virksomheten i korpset vårt denne høsten. Som kristne, som en Frelsesarmee, er vi kalt til å være Jesu etterfølgere. Vi skal tjene Jesus med det vi eier: tid, evner, penger osv. Vi som lever nå, er satt til å videreføre den kristne arven vi har fått av generasjonene før oss. Som kristen er det viktig å delta i det kristne fellesskapet.det er flere grunner til det: du trenger fellesskap med andre troende du beriker de andre ved at du er der du viser andre at gudstjenesten er et godt sted å være Når Jesus kom til et sted, samlet det seg mye folk som ville høre han tale. I Luk 8,4a kan vi lese: Mye folk strømmet nå til fra byene omkring. og i Ap.gj 13, 44 står det: «Neste sabbat strømmet nesten hele byen til for å høre Herrens ord.» Mitt ønske for denne høsten er at du som leser dette, vil delta i et kristent fellesskap og feiret gudstjeneste sammen med oss. Jeg gleder meg til å se deg. Gud velsigne deg. En dag er gitt oss for å hvile, en dag er gitt oss for å be. En dag er gitt oss for å feire han som kom fra Gud med håp og fred. Det er søndag, og vi skal dele gleden, samle tankene, vende blikket opp. Det er søndag og vi skal søke,freden hente styrke til ånd og sjel og kropp. (FA-sang 103) Jorunn Jevanord Info om byggesaken, v/tor-magne Rotevatn leder av byggekomiteen Det er tidligere informert om at korpset har konkret planer om nybygg. I denne fasen av arbeidet ønsker vi å invitere alle som ønsker det til å komme med innspill til byggekomitéen. På dette tidspunktet er vi opptatt av hvilke funksjoner et nytt bygg skal ha, og i mindre grad opptatt av romplan og innredning av de ulike rommene. Det vi ber deg komme med innspill til er: 1. Hvilke funksjoner mener du det er viktigst at et nytt Frelsesarmébygg i Egersund ivaretar? 2.Hvilke funksjoner ønsker du at bygget skal ha med tanke på de aktiviter du eventuelt er med i? 3. Har du ønsker eller drømmer for fremtiden som kanskje kan realiseres i et nytt bygg? Send svarene til eller lever svarene til korpslederne eller Tor-Magne Rotevatn. Svarfrist: 21. oktober NB: Det vil bli lagt opp til en samling på nyåret, der alle inviteres til å være med i den videre prosessen. Takk! Vi takker alle som inntil nå har gitt / gir støtte til byggesaken. Eget takkebrev/kort vil sendes ut i nærmeste fremtid. Celle/-husgrupper Følgende personer er ledere / medarbeidere innen gruppene : Eva Marie Midbrød, tlf Inger Mydland, tlf Borgny Tengesdal, tlf Tor-Magne Rotevatn, tlf Solveig Rotevatn, tlf Mariann Frostad Hein, tlf Siv Helen Egelandsdal, tlf Ruth Skoland, tlf Anne Marie Ryen, tlf Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med en av lederne/medarbeiderne eller korpslederne Reidunn og Olav Alvsåker

3 Aksetittel Byggesaken høsten 2012 Frelsesarmeen Egersund korps Gaver til nybygg Byggekonto nr Fredag 28. september BASARKVELD. Info om byggesaken, Hellvik Mannskor. v/tor-magne Rotevatn Jorunn Jevanord leder av har byggekomiteen andakt. Arr : Over de 60. Torsdag 4.oktober Konfirmantforberedelse Saldo per kr Januar kr Februar kr Mars kr April kr Mai kr Juni kr Juli kr August kr Saldo per kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr - Diagramtittel Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August Det er Søndag tidligere 30. informert september om at korpset har Fredag 5.oktober konkret planer Bønn om nybygg. I denne fasen av Fredagstreff, 7. 3.vgs. arbeidet 11:00 ønsker Gudstjeneste vi å invitere og søndagsskole alle som ønsker det Biljard, airhocky, pizza, sang, hobby, til å komme Reidunn med og Olav innspill Alvsåker. til byggekomitéen. På andaktsstund, m.m. dette Strengemusikken. tidspunktet er vi opptatt av hvilke Bjelland, fengselsforeningen. funksjoner Forbønn et nytt for ofre bygg for skal menneskehandel. ha, og i mindre grad opptatt av romplan og innredning av de Søndag 7. oktober ulike OKTOBER rommene. Det Gudstjeneste og vi ber deg komme med innspill til er: søndagsskole. Reidunn og Olav Alvsåker. Mandag 1. oktober Strengemusikken 1. Hvilke 18:00 : funksjoner Innebandy, mener 8. kl 3. du vgs. det er Offer til Vennskalps-aksjonen. viktigst at et nytt Frelsesarmébygg i NB: Egersund Tirsdag ivaretar? 2. oktober Finnestad fengsel. Ei gruppe drar sammen med fengselskappellan 10:30 Babysang 2.Hvilke funksjoner ønsker du at bygget Guillaume Muringa. Avreise kl Strengemusikken. Øvelse. skal ha med tanke på de aktiviter du Nye er hjertelig velkomne eventuelt er med i? UKE 41 HØSTFERIE. (8. 13.okt) Onsdag 3.oktober 3. Har du ønsker eller drømmer for Cellegrupper ( mannsgruppe og fremtiden som kanskje kan realiseres i et kvinnegrupper) Plass til nye. nytt bygg? ÅPEN CAFE Etter skoletid, klasse. Send svarene : Alpha-kurs. til Sted : Fyrlyssenteret eller lever svarene til korpslederne eller Tor-Magne Rotevatn. Svarfrist: 21. oktober Tirsdag 9.oktober reiser 20 stk for å være med om Europakongressen i Praha. Søndag 14. oktober Gudstjeneste og søndagsskole Oberstltn. Signe Helene og Erling Mæland.

4 Mandag 15.oktober Innebandy, 8. kl 3.vgs Byggemøte Tirsdag 16.oktober Strengemusikken Onsdag 17. oktober Cellegrupper ( Mannsgruppe og kvinneguppe) ÅPEN CAFE Etter skoletid, klasse Alpha-kurs. Sted : Fyrlyssenteret Torsdag 18.oktober To Konfirmasjonsforberedelse Søndag 21. oktober FAMILIEGUDSTJENESTE. Vi ønsker kadett Marie Marti velkommen til Egersund. Søndagsskolen og Etter skoletid deltar. TV-aksjonen. Vi deltar som bøssebærere. Mandag 22. onsdag 24. oktober : Offisersmøter på Holmavatn Mandag 22 oktober Innebandy, 8.kl 3. vgs Tirsdag 23. oktober Onsdag 24. oktober Bønnens time Etter skoletid, klasse Korpslederne har ordet Kjære soldater, tilhørige, frivillige medarbeide og trofaste støttespillere. Vi synes det er hyggelig å være med om starten på enda et år i Egersund. Som dere kjenner til, hadde vi planer om å avslutte som korpsledere, men ble oppfordret av korpsets lederskap til å fortsette. Vi takker for tilliten og har lagt dette i Guds hånd, og stoler på at Han gir styrke og kraft både til oss og alle trofaste medarbeidere i korpset. At det lot seg gjøre at Jorunn Jevanord stiller i 50 % stilling, betyr mye. Vi er da et godt team til å fordele ulike oppgaver sammen med Grazina Solheim og Borgny Tengesdal. I oktober kommer kadett Marie Marti for å være ha praksis frem til jul. Vi ser frem til denne perioden med glede.korpset, både unge og eldre, synes det er inspirerende og håper hun vil få stor glede av erfaring her. Vi vil ta godt imot Marie. I høst starter vi opp konfirmantundervisning. En av våre speidergutter, Jan Kenneth Nervik, ønsker være konfirmant i Frelsesarmeen. Siden det er Fa som han kjenner som kirke, synes han det er naturlig å bli konfirmert her. Fredag søndag 21. oktober Kvinnestevne, Holmavatn. Obertltn Brit Knedal og Åslaug Høyland Fredag 19.oktober Fredagstreff, 7.kl 3. vgs Torsdag 25. oktober Fredag søndag 28. oktober : Junior- og speidertreff på Solstrand : Musikk-konferanse. Egersund korps er et levende korps med tilbud til alle generasjoner. Målet vårt er at mennesker skal oppleve Jesus og bli en del av vår menighet. Korpset trenger nye medlemmer, både soldater, tilhørige og medarbeidere. Vi ønsker å se korpset som en helhet, om det er barne og ungdomsarbeid, diakonalt arbeid, tjenester retter mot voksne eller direkte forkynnende arbeid. Vi ber og håper at alt er naturliglig integrert i i det vi gjør. Det gleder oss når vi ser at enkeltpersoner vokser og utvikler troen på Jesus og dette gjør seg utslag i aktivt disippelskap. Gudstjenesten på søndagen er et sted hvor vi henter ny inspirasjon til å være Jesu disipler i hverdagen. Lykke til og Guds rike velsignelse deg. Hilsen Reidunn og Olav

5 2. 5. desember 2012 DESEMBER Søndag 2. desember, 1. søndag i advent Tenning av julegrana på Torget. Ordfører Leif Erik Egaas. Egersund musikkorps. Mandag 3. desember Innebandy Tirsdag 4.desember Andakt, Lagård ABC Onsdag 5.desember Olsvoll ÅPEN CAFE Etter skoletid OVER DE 60. Divisjonssjefene Grethe og Odd Berg. Landsinnsamlingen Sammen med Korpsnytt finner du innbetalingsblankett. Selv om vi jobber med byggesaken, retter vi oppmerksomheten på Frelsesarmeens arbeid i våre vennskapsterritorier. Vi oppsøker kanskje FA når vi er ute og reiser, er glad for å være en del av den internasjonale armeen. Med di støtte kan vi nå lenger. Søndag 7. oktober tar vi opp offer til Vennskapsaksjonen. Naturlig Menighets-utvikling. Vi benytter dette verktøyet videre. Vi har valgt å ta neste profil høsten Margaret Marti besøker oss like over nyttåt Neste profil tar vi neste høst. NaMu-arbeidgruppe består av : Mariann Frostad Hein, Jorunn Jevanord og korpslederne. Gudstjeneste teamet : Arbeidsgruppa pluss Ellen Thraldsen. grupper. Alpha-kurset er et fint undervisningsopplegg i søken etter å komme nærmere Gud. Alphakurset begynner med et malted, deretter undervisning og samtale i Fredagstreff, for unge fra 7. trinn og oppover, virker spennende. Mariann Frostad Hein er leder. Sist fredag var det 11 ungdommer, dette virker oppløftende. Kanskje dette er et bønneemne for deg? Lørdag 27. oktober Internasjonal dag. Gaver som blir gitt går til Frelsesarmeens barnehjem i Paraguay. Søndag 28. oktober Mandag 29.oktober Innebandy, 8.kl 3. vgs FAbU, ansvarsgruppe Tirsdag 30. oktober Lagård Solbø, Hauge i Dalane Småbarnang og Bomchicka Strengemusikkøvelse Onsdag 31. oktober Bønnens time Tyrigården Kjerjaneset Etter skoletid, kl OVER DE 60. Andakt : Solveig Larsen NOVEMBER Torsdag 1 november Lundeåne Kjerjaneset Konfirmasjonsforberedelse Fredag 2. november ( Alle helgens dag) Fredagstreff, 7.kl 3.vgs Lørdag 3.november Helselaget, Hellvik. Andakt : MISJONSKVELD. Gjest : Major Anne Kristine Herje. Aftentrekning. Åresalg. Bevertning. Søndag 4. november Major Anne Krsitine Herje. Strengemusikken Bønn SØNDAGSKVELD FOR HVERDAGSMENNESKER. Gjest : MORTEN AAKRE. Jorunn Jevanord har kveldstanker. Kafe-stil. Syng lovsang hele jorden, Syng lovsang for vår Gud.

6 Mandag 5.november Innebandy, 8. kl 3.vgs Pastoralråd Korpsråd Mandag 12.november Innebandy, 8.kl 3.vgs Vikeså LODDSALG JULEMESSA Uke 47 ( nov) : REMA 1000 Uke 48 ( des.) : Eikunda Amfi Søndag 25. november FAMILIEGUDSTJENESTE MED DIPLOMFEST. Babysang, småbarnsang og Bomchicka deltar. Tirsdag 6.november Gudstjenesteteam. Onsdag 7. november Cellegrupper ÅPEN CAFE Etter skoletid, 2. 7.kl Alpha-kurs. Sted : Fyrlyssenteret Torsdag 8.november SPEIDERFEST Fredag 9.november 19:00 BASAR, Brusand. Fengselsforening.en Leder av fengselsarbeidet, major Bjørg Randi Bråthen deltar sammen med Guillaume Muringa. Strengemusikken. Søndag 11. november Strengemusikken. Mandag 12 søndag 18. oktober : Ferie for Reidunn og Olav Alvsåker Tirsdag 13.november Strengemusikken Onsdag 14. november Bønnens time Etter skoletid, kl. Torsdag 15. november Konfirmasjonsforberedelse Fredag 16.november Fredagstreff, 7. kl 3.vgs. Søndag 18.november Kl Vi deltar på møtet i Sandnes. Strengemusikken. Noter deg : Weekend januar Flekkefjord Maritime Hotel. Majorene Anne Beth og Leif Erling Fagermo. Mandag 19.november Innebandy Ledersamling, cellegrupper. Tirsdag 20.november HESKESTAD, nabo-og vennekveld. Heskestad-koret deltar. Utlodning. Onsdag 21.november Cellegrupper Åpen café Etter skoletid, 2. 7.kl Alpha-kurs. Sted : Fyrlyssenteret Torsdag 22.november Lørdag 24. november Fra KRANSEKAKEBAKING PÅ DALANE VID SKOLE januar 2013 : Frelsesarmeen i Norge 125 år.. Mandag 26.november Innebandy Byggemøte Tirsdag 27. november Lagård Solbø Onsdag 28.november Tyrigården Kjerjaneset Etter skoletid Torsdag 29. november Fredag 30. november Fredagstreff, 7. kl 3. vgs. Fredag 30. november ÅPNING AV JULEMESSA Varesalg, loddsalg, fiskedam, kafé. Lørdag 1. desember Julemessa fortsetter Andakt. Strengemusikken Julemessefest. Trekning av hovedlotteriet. Strengemusikken.

Det siste brevet til en venn Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt.

Det siste brevet til en venn Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt. LEKSE ELLEVE Henvisninger 2. Timoteus 1 og 2; Alfa og Omega, bind 6, side 143, 341-348. Minnevers: «Skam deg da ikke over vitnesbyrdet om vår Herre» (2. Timoteus 1,8). Mål : At barna skal: Vite at Gud

Detaljer

DER DU BOR. Imponerende barnemusikal! Misjonskirken. Velkommen til nytt og spennende år i Herøya Misjonskirke!

DER DU BOR. Imponerende barnemusikal! Misjonskirken. Velkommen til nytt og spennende år i Herøya Misjonskirke! Misjonskirken DER DU BOR Herøya Misjonskirke Nr. 1 jan.-feb.-mars-april 2012 Imponerende barnemusikal! Varden 5. desember 2011 To fulle Herøyahus koste seg med Misjonskirkens barneforestilling Jul på Herøen

Detaljer

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER følg Ham! Våren 2011 gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no følg Ham! MARTIN CAVE pastor EGIL ELLING ELLINGSEN nestpastor egilelling@imikirken.no

Detaljer

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER NORDISK MILJØMÆRKNING Gud gir vi deler Plan for trosopplæring i Den norske kirke 3. opplag ISBN: 987-82-7545-092-8 Kirkerådet, Den norske kirke 2010 Bestilles fra

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

I dette nummer: Bragernes Menighetsblad. Nr. 3 september/oktober/november 2012 Årg. 51. Konfirmantleir i Uvdal. Flott gjeng samlet på fjellet.

I dette nummer: Bragernes Menighetsblad. Nr. 3 september/oktober/november 2012 Årg. 51. Konfirmantleir i Uvdal. Flott gjeng samlet på fjellet. Nr. 3 september/oktober/november 2012 Årg. 51 Bragernes Menighetsblad I dette nummer: Foto: Ingeborg Drange Konfirmantleir i Uvdal. Flott gjeng samlet på fjellet. Hvem er kirken? Til ettertanke. Kristin

Detaljer

Varteig kirke 150 år

Varteig kirke 150 år Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy Bilder fra vinterweekend Side 7 «Mammakveld» Se side 6 Varteig kirke. Varteig kirke 150 år Se side 5 Side 2 og 3 Nr. 2/2007 Mars - mai 2007 35. årgang www.varteig.menighetsblad.net

Detaljer

LES OM: BARN OG MEDIER MITT BIBELVERS. nummer 6 - oktober 2003 BARNEÅRET. @:men ASKØY MENIGHETSNYTT

LES OM: BARN OG MEDIER MITT BIBELVERS. nummer 6 - oktober 2003 BARNEÅRET. @:men ASKØY MENIGHETSNYTT LES OM: BARN OG MEDIER 1.FLORVÅG BARNEARBEID - KFUM MITT BIBELVERS nummer 6 - oktober 2003 @:men ASKØY MENIGHETSNYTT BARNEÅRET BILDENE Barnekoret Lysglimt 25 år PÅ FORRIGE SIDE: I NYLAGEDE JUBILEUMS T-SKJORTER

Detaljer

4-12. portrettet : Øyvind Haraldseid. Hovedtema: Sommerglimt. Hvor er du?

4-12. portrettet : Øyvind Haraldseid. Hovedtema: Sommerglimt. Hvor er du? 4-12 Å r g a n g 1 0 9 portrettet : Øyvind Haraldseid Sommerglimt Hovedtema: Hvor er du? Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG REDAKTØR: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen ammandt@misjonsforbundet.no

Detaljer

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad:

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad: Gunnar Elstad: Om å lede seg selv Viktige bibelvers om lederskap: Jesu tjenere har ikke så mange rettigheter, Hvis en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til ham når

Detaljer

Vi vil ha DEG med: Se intervju med Kjell Grønner, s.3

Vi vil ha DEG med: Se intervju med Kjell Grønner, s.3 nr. 1-2011 Vi vil ha DEG med: Se intervju med Kjell Grønner, s.3 Forsiden: Side 2 RD har ordet Side 3 Kjell Grønner side 4 Rekruttering/Fasteaksjon Side 5 Convent i Stavanger Side 6 Samarbeid med KM Side

Detaljer

Nr. 5 November 2006 44. årgang

Nr. 5 November 2006 44. årgang Åfjord kirke Stoksund kirke Nr. 5 November 2006 44. årgang Oktoberstemning ved Herfjordvatnet Foto: Lillian Storvik side 2 For to uker siden sto jeg på Hjerkin sammen med ca. 60 andre mennesker og protesterte

Detaljer

«Se, jeg forkynner dere en stor glede» Hva om Gud trakk sin Ånd tilbake? Les mer på side 5. Fornyelse i 1980 og i dag noen tanker Les mer på side 2

«Se, jeg forkynner dere en stor glede» Hva om Gud trakk sin Ånd tilbake? Les mer på side 5. Fornyelse i 1980 og i dag noen tanker Les mer på side 2 Fornyelse i 1980 og i dag noen tanker Les mer på side 2 Hva om Gud trakk sin Ånd tilbake? Les mer på side 5 SommerOase 2014, 2015 Les mer på side 6 et fornyelsesmagasin fra OASE nr. 02-2014 «Se, jeg forkynner

Detaljer

Håper vi ser deg på Gjennestad!

Håper vi ser deg på Gjennestad! MAGASINET Doxa 2 2015 Håper vi ser deg på Gjennestad! Fra Terjes hjerte. Det har vært en hektisk tid på Doxa, og Terje deler fra sitt hjerte, på... Side 2 En fantastisk tur til Latvia. Terje, Paula og

Detaljer

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget!

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget! FJELLHAUG organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag nr. 2 2009 80. årg. Gå inn på nye fjellhaug.no Vær med og fullfør oppdraget! Støtt Fjellhaug økonomisk! Det forskes på Fjellhaug side 4-5 Å studere

Detaljer

VIDERE. Gud, vær bakgrunnen for vårt virke. Brobygger i ord og handling. ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 3. 2010.

VIDERE. Gud, vær bakgrunnen for vårt virke. Brobygger i ord og handling. ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 3. 2010. Brobygger i ord og handling VIDERE ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 3. 2010 Team Midt-Norge side 2- Stabssamling side 3 NMS U side 4-5 Julesalgene side 6 Nytt i staben på Mjuklia side

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

Godt nytt. -Følg ditt hjerte! Marit H. Svensen. Kristin og Erik Bøhler fra Bærum driver sykehus i Nepal Se side 3

Godt nytt. -Følg ditt hjerte! Marit H. Svensen. Kristin og Erik Bøhler fra Bærum driver sykehus i Nepal Se side 3 Seniortur til Fredriksten festning Se side 6 Godt nytt fra Østenstad Menighet - Juni 2012 Marit H. Svensen -Følg ditt hjerte! Kristin og Erik Bøhler fra Bærum driver sykehus i Nepal Se side 3 Østenstad

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 E t t e r n ø d v e n d i g... N y s t a r t p å F j e l l t u n F r i s k u s f r å f j o r d a n e K a r m ø y k a l l e r M e d h a m m e r o g k o s t 3 R e k t o r s

Detaljer

Celler som bygger misjonerende menigheter

Celler som bygger misjonerende menigheter Celler som bygger misjonerende menigheter Studieopplegg for cellegruppeleder Rune Rasmussen NMS Nettverk for menighetsplanting og menighetsutvikling i Den norske kirke 2004 Tema 1: Hvorfor cellegrupper?

Detaljer

BLI MED I Y S MEN. nr. 1-2012

BLI MED I Y S MEN. nr. 1-2012 nr. 1-2012 BLI MED I Y S MEN side 3 Om y s men side 4 Y s men gir oss uvurderlig støtte side 5 Y s men hjelper speiderne og kirken side 6 Støtten fra y s men betyr mye! side 7 Y s men internasjonalt side

Detaljer

Jubileumshilsen. ved formannen i Fredrikstad Indremisjon

Jubileumshilsen. ved formannen i Fredrikstad Indremisjon Jubileumshilsen ved formannen i Fredrikstad Indremisjon Når vi nå feirer Fredrikstad Indremisjons 100 års jubileum, er jeg fylt av takknemlighet til alle dem som gjennom disse årene har vært med å føre

Detaljer

Verdensvid vekkelse gir mangel på Bibler. Nytt jordbruksprosjekt i Kina. Ny misjonsforening i Langevåg. www.eom.no

Verdensvid vekkelse gir mangel på Bibler. Nytt jordbruksprosjekt i Kina. Ny misjonsforening i Langevåg. www.eom.no Verdensvid vekkelse gir mangel på Bibler Nytt jordbruksprosjekt i Kina 1 Ny misjonsforening i Langevåg Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 0-2010 94. Årgang www.eom.no Leder Andakt Effektivitet i

Detaljer

Kirkebladet. Nr. 5 2011. Dynnasteinen. for Bjoneroa, Brandbu, Gran/Tingelstad og Moen/Ål. Kjære leser!

Kirkebladet. Nr. 5 2011. Dynnasteinen. for Bjoneroa, Brandbu, Gran/Tingelstad og Moen/Ål. Kjære leser! FULLDISTRIBUSJON Kirkebladet for Bjoneroa, Brandbu, Gran/Tingelstad og Moen/Ål Nr. 5 2011 Kjære leser! Vi har fått til et julenummer i år også. Her finner du forhåpentligvis det du venter å finne i et

Detaljer

Avisa vår. Høsten 2014

Avisa vår. Høsten 2014 Høsten 2014 Avisa vår Aktivitetene er i gang på alle våre sykehjem. Ferien er over og vi forsøker å fylle dagene med meningsfullt innehold. Halden sykehjem 30 år! Sjefens hjørne Enhetsleder Inger Lund

Detaljer

Her er to som ser frem til å begynne å jobbe i Sjømannskirken. Marcus Nylander og Malin Pihlgren Nylander kommer første uken i september.

Her er to som ser frem til å begynne å jobbe i Sjømannskirken. Marcus Nylander og Malin Pihlgren Nylander kommer første uken i september. facebook.com/sjomannskirken.dubai www.sjomannskirken.no/dubai Tlf.: 04-33 700 62 / 050 6535631 e-post: dubai@sjomannskirken.no «Like» oss på Facebook! www.facebook.com/sjomannskirken.dubai KALENDEREN SØNDAG

Detaljer

u-kid et uskyldig lite blad for U-kids i NMS U nr.1_2014 Hva vil du jeg skal gjøre for deg?

u-kid et uskyldig lite blad for U-kids i NMS U nr.1_2014 Hva vil du jeg skal gjøre for deg? u-kid et uskyldig lite blad for U-kids i NMS U nr.1_2014 Hva vil du jeg skal gjøre for deg? 2 Godt nyttår alle sammen! Julen er lagt bak oss og det er tid for å se fremover. Likevel er det en ting som

Detaljer