Hilde Muri Krahn,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "post@sagene.frivilligsentral.no 45 63 79 84 Hilde Muri Krahn, hilde@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 56"

Transkript

1 Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse av søknaden er innforstått med våre retningslinjer for tilskudd. Disse er tilgjengelig på eller ved henvendelse på telefon eller e-post til Søknadsdato Søkerens navn Sagene Frivilligsentral Kontonummer Organisasjonsnummer Postadresse Sagene Frivilligsentral E-postadresse Telefonnumre Leders navn og e-postadresse Telefonnumre Hilde Muri Krahn, Eventuell annen kontaktperson Funksjon Signe-Lisa Fevang, Interkulturell leder Antall medlemmer pr : 230 frivillige og 800 brukere Andre man har søkt støtte, oppgi navn og beløp Av disse, antall bosatt i bydelen: Ca. 700 EMI kr Kulturdepartementet: kr Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn (3 års samarbeidsprosjekt med Ung Metro, Ungdomstiltakene og Oslo Kommune Sagene Bydel) Første år: ( for 3 år) Den vedlagte søknaden SKAL inneholde: - en beskrivelse av organisasjonen - en beskrivelse av formål (aktivitet, målgrupper etc) - siste års regnskap med balanse og årsmelding - søknadsbeløp og kontonummer* for eventuell utbetaling

2 31. januar 2013 Sagene bydelsforvaltning Kulturavdelingen v/øyvind Hartmann Pb 4200 Nydalen 0401 Oslo Søknad om støtte for år 2013, Sagene Frivilligsentral Vi gleder oss over et godt samarbeid med Bydel Sagene og takker for støtte gjennom driftsmidler på kr i I tillegg vil vi takke for en overraskende støtte fra Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Venstre og Miljøpartiet de grønne for en ekstra støtte på kr Vi har det håp om at denne støtten vil komme som en fast post i bydelsbudsjettet i kommende år. Vedlagt følger et foreløpig budsjett for Som dere ser av budsjettet, er støtten fra bydelen avgjørende for driften av Sagene Frivilligsentral. Sagene Frivilligsentral er et møtested i nærmiljøet som vil bygge felleskap, skape engasjement og motivere til frivillig innsats i nærmiljøet. Vårt motto er å gi mennesker som bor på Sagene en bedre hverdag har vært et annerledes år. Mye av virksomheten har vært konsentrert om flytting av Frivilligsentralen på Bjølsen på 90 kvm til nye lokaler på 700 kvm på Sandaker. Arbeidsmengden har vært stor for de ansatte og frivillige har holdt på i uke etter uke med sjauing, flytting, maling og snekring. Nå er vi i endelig i gang med fulle norskkurs fem ganger i uken, over 40 besøkende på fredagslunsjene, mange er besøksvenner og turvenner, vi har frivillige som arrangerer familiemiddager og vi har faste frivillige i kafeen, vi har flere nye frivillige som tar enkeltoppdrag som å gå med middag, skifter lysrør, boner gulv, snekrer og gjør småreparasjoner, gir omsorg, hjelper til med lekser, følger til lege og sykehus, vasker vinduer, henter og bringer, går ærend, gjør kontorarbeid, hjelper til med nyhetsbrev og PC og passer telefoner, og vi har hatt fullboooket hus til julaften og nyttårsfeiring. Sagt av en av våre frivillige: Å være frivillig er en godt betalt jobb - ikke i kroner og øre, men i livsglede og takknemlighet. Jobben som frivillig gir meg glede, mulighet til å hjelpe og oppleve et rikt fellesskap. Adresse: Sandakerveien Oslo Telefon: E-post: Web:

3 Igjen har vi latt oss gripe av menneskers historie og føler oss privilegerte som får være en del av en virksomhet som tar enkeltmennesket på alvor og får være med på å utgjøre en forskjell i menneskers liv. I tillegg til at vi nå har fått større lokaler som vil romme ulike aktiviteter for både barn, ungdom og voksne, prøver vi å dekke mest mulig av de henvendelser vi får både fra privatpersoner, organisasjoner og det offentlige. Dette gjennom de frivillige vi har, aktivitetene våre, eller å henvise videre til andre relevante organisasjoner eller instanser. Stadig melder det seg nye frivillige som ønsker å gjøre en innsats i bydelen og lokalene våre er godt besøkt fra morgen til kveld. Enkelte ettermiddager på norskkursene har vi hatt opp til 50 fremmøtte. 10 av våre frivillige vartet opp 50 gjester på julekvelden og på nyttårsaften var vi over 40 stykker. Frivilligsentralen jobber for å nå ut til ulike aldersgrupper. Aktivitetsdagen på Voldsløkka der både barn, ungdom og pensjonister deltok er et synlig bevis på dette. Vi ønsker å være et sted i nærmiljøet der man kan henvende seg for å få hjelp og sosialt nettverk, i forhold til oppgaver som ikke ligger til det offentlige hjelpeapparatet. Hjemmetjenesten tar ofte kontakt og forteller om mennesker som ønsker besøksvenn, eller de ønsker hjelp av frivillige til følgeoppdrag. Kafeen vår fungerer også som et hyggelig treffsted for mange og også som en arena der en kan få være med å bidra med litt hjelp etter beste evne. I år feirer vi 20 år og har planer om å slå litt på stortromma i den anledning. For mer informasjon, viser vi til vedlagte årsmelding. Vedlagt følger budsjett for 2013 og årsmelding for Regnskapet for 2012 vil bli ettersendt. Vennlig hilsen Hilde Muri Krahn Signe-Lisa Fevang Gerd Vie Daglig leder Interkulturell leder Styreformann Adresse: Sandakerveien Oslo Telefon: E-post: Web:

4 Page1of1 Fra: Nærmiljøsenter Dato: :29:15 Til: POSTMOTTAK Tittel: Søknad om Frivillighetsmidler Her kommer søknad om Frivillighetsmidler fra Sagene Frivilligsentral. Vedlegger et ikke revidert regnskapsutkast. Revidert regnskap og godkjent og underskrevet årsmelding ettersendes. Mvh Hilde Muri Krahn Sagene Frivilligsentral Sandakerveien Oslo Tlf file://\\fil85353\appsv-is\bsa\ephorte\dokumentlager\ny_prod\2013\02\01\

5 Årsmelding 2012 Adresse: Kongsberggata Oslo Telefon: E-post: Web:

6 Årsmelding for Sagene Frivilligsentral (SFS) Sagene Frivilligsentral er et møtested i nærmiljøet som vil: - Bygge fellesskap - Skape engasjement - Motivere til frivillig innsats i nærmiljøet Motto: Bedre hverdag Innledning Dette året har vært et annerledes og krevende år: Mye av virksomheten har vært konsentrert om flytting av Frivilligsentralen på Bjølsen på 90kvm til nye lokaler på 700 kvm på Sandaker. Arbeidsmengden har vært stor for de ansatte og frivillige har holdt på i uke etter uke med sjauing, flytting, maling og snekring. Da vi endelig hadde kommet på plass, pusset opp de fleste rommene og skulle begynne å formidle tjenester og invitere til vår nye kafe, begynte de å pigge opp garasjeanlegget så det ristet og bråket i hele bygningen i flere måneder. Vi kunne ikke snakke sammen inne. Vi har hatt lekkasjer og tekniske utfordringer og toalettene har flommet over og varmeanlegget har sviktet. Men nå er vi i gang med fulle norskkurs fire ganger i uken, over 40 besøkende på fredagslunsjene, mange er besøksvenner og turvenner, vi har frivillige som arrangerer familiemiddager og vi har faste frivillige i kafeen, vi har flere nye frivillige som tar enkeltoppdrag som å gå med middag, skifter lysrør, boner gulv, snekrer og gjør småreparasjoner, gir omsorg, hjelper til med lekser, følger til lege og sykehus, vasker vinduer, henter og bringer, går ærend, gjør kontorarbeid, hjelper til med nyhetsbrev og PC og passer telefoner, og vi har hatt fullbooket hus til julaften og nyttårsfeiring. Sagt av en av våre frivillige: Å være frivillig er en godt betalt jobb - ikke i kroner og øre, men i livsglede og takknemlighet. Jobben som frivillig gir meg glede, mulighet til å hjelpe og oppleve et rikt fellesskap. Igjen har vi latt oss gripe av menneskers historie og føler oss privilegerte som får være en del av en virksomhet som tar enkeltmennesket på alvor og får være med på å utgjøre en forskjell i menneskers liv. 1: FRA FRIVILLIGSENTRAL PÅ BJØLSEN TIL FLYTTING TIL SANDAKER De fire gjenstående månedene på Frivilligsentralen på Bjølsen var mye preget av flyttefeber. Norskkursene på kveldstid var allikevel sprengfulle, kafeen godt besøkt, og på kontoret var det trangt om plassen med tre kontorplasser og mange som kom innom for å søke råd og hjelp. Alt gikk i retning av at nå var det sannelig på tide å komme seg til et større lokale. Etterspørselen fra hjemmetjenesten med spørsmål om følge til

7 3 sykehus- og legetimer har også vært stor og tidkrevende å administrere, men vi har stort sett klart å dekke opp alle oppdragene. Påskefeiringen i begynnelsen av april var siste arrangement på Bjølsen før flyttingen. I midten av mars arrangerte vi to flyttekvelder og kjørte to store flyttelass med kontormøbler fra GE- Healthcare til lager i Aurskog Høland. Dette var kontormøbler av god kvalitet som vi fikk plukke ut og ta med oss ettersom en av deres avdelinger skulle tas i bruk til noe annet. I tillegg ble det arrangert en dugnad som innebar nedpakking og utflytting av Seniorsenterets snekkerverksted i Larviksgata. Frivilligsentralen fikk tilbud om å overta alt inventar etter at bydelen besluttet å legge ned verkstedet grunnet lite lønnsomhet med få brukere. Etter påske stengte vi Frivilligsentralens ordinære virksomhet og konsentrerte oss om flyttingen til Sandakerveien 61. Vi lagde ny brosjyre om Frivilligsentralen med hjelp fra designer Marte Ugedal og bestilte stort opplag av plakater og brosjyrer. Vi lagde nyhetsbrev med informasjon om flyttingen som vi fikk postverket til å levere ut til nærliggende områder i bydelen. Hildegunn Haugen ble engasjert som arkitekt og gav oss tegninger og råd om inventar og innredninger. Det ble tatt bestemmelser om hvilke rom som skulle være til ungdom, barn, norskkurs, møter, hobbyvirksomhet, snekkerverksted og kontorer. Kafeen og kjøkkenet var selvsagt. I tillegg ble det bestemt å lage et lite kapell/stille rom som skulle få være selve juvelen i bygget. Jogeir Lianes har installert PCer og koblet til nettverk på kontorene og ellers i lokalene og vi har engasjert rørlegger og elektriker til enkelte jobber som har vært påkrevet og nødvendig å få gjort. Dugnader ble arrangert både på dagtid, kveldstid og i helger. Frivillige brettet opp ermene og tok del i nedvasking av Frivilligsentralen på Bjølsen, maling, rivning og snekring i Sandakerveien 61 og til sist flytting av alt inventar fra Frivilligsentralen, snekkerverkstedet og fra lager i Aurskog Høland. Gardiner og annet inventar ble kjøpt inn og store skilt ble bestilt med Frivilligsentralens LOGO til å henge opp på utsiden. Vi har hatt møter med hjemmetjenesten vedrørende samarbeidet i Sandakerveien og vi har stått i konfrontasjoner med beboere i blokka som er bekymret for hvordan det nå kommer til å bli med både innvandrere og ungdommer i bygningen. Vi har hatt mange samtaler med BoligBygg om byggtekniske utfordringer, sikkerhetsrutiner, alarmer, ventilasjonsanlegg og trygging av beboere i blokka. En krevende tid: Det er ikke til å legge skjul på at 2012 har vært et krevende år og at flytteprosessen har tatt mye tid og krefter. Med en stillingsprosent på til sammen 200 % og arbeidsoppgaver som over lengre tid kommer i tillegg til den ordinære driften, uten å sette inn ekstra bemanning har ikke vært heldig. Vi har klart å gjennomføre med et nødskrik, men prisen de ansatte har måttet betale har vært stor.

8 4 Noe av utfordringen har vært å flytte inn i lokaler som er 8 ganger større enn tidligere. Vi snakker her om nyetablering av en stor virksomhet med mange flere rom og avdelinger, mange flere skal involveres og i tillegg skal utleie av rom administreres. Vi har flyttet inn i et boligkompleks med 150 trygdeboliger der mange av beboerne før hadde tilknytning og tilhørighet til eldresenteret som nå er flyttet ut. Dette har vært smertefullt for mange, og vi har måttet gå varsomt frem for ikke å tråkke på noen ømme tær. Samtidig har det vært nødvendig og viktig for oss å tydeliggjøre overfor beboerne i blokka at Frivilligsentralen ikke er et nytt seniorsenter, men et flerbrukssenter for alle aldersgrupper og at flere av tilbudene vil bli rettet mot den flerkulturelle del av befolkningen på Sagene. Nyetableringen kan sammenlignes med et tre med store røtter som har blitt rykket opp og plantet på et nytt sted. Det tar tid å slå røtter og skape trivsel og tilhørighet i et nytt nærmiljø. Noen tall: Antall aktive frivillige: Ca. 230 (175 i 2011) Antall frivillige timer: Ca (Ca i 2011) Hospitanter/kriminalomsorg/NAV/studenter (17 stk) 3700 Timene er fordelt på følgende oppgaver: (tallet på antallet frivillig vil avvike fra tallet ovenfor, fordi det er flere frivillige som er med på flere aktiviteter) Aktivitet Ant frivillige 2011/2012 Timer 2011 Timer 2012 Enkeltoppdrag (handle, følge til lege, 40/ praktisk hjelp) Besøkstjeneste 15/ PR/nettsider/Nyhetsbrev/brosjyre 2/ Salesforce, registreringsprogram Kafévert/faste på Frivilligsentralen 14/ Fredagslunsj 15/ Arrangementer, tur, fester (jul, påske, 45/ Voldsløkka etc. ikke fredagslunsj) Frivilligtreff 10/ Styret 8/ Økonomi/regnskap 1/ Økonomigruppe 4/ Leksehjelp 6/ Bibel og kveldsmat 10/ Norskkurs (begynner og viderekom.) 8/ Familiemiddager/ Eu prosjekt Dugnad/ flytting/ arkitekt Annet** 23/ *I pkt. "annet" ligger bl.a. div. praktisk hjelp i kafeen, på kontoret, med datamaskiner, arbeidsveiledning, underholdere, prosjekt gateplan og lignende.

9 5 Brukere/deltakere: I år har vi registrert 140 brukere av tjenester som for eksempel følge til legetimer, handling og praktiske gjøremål. Mange har kontakt med oss kun via enkeltoppdrag, og mange av disse oppdragene kommer via hjemmetjenesten. De fleste er eldre i bydelen. I tillegg kommer brukere av faste tilbud som norskkurs, arrangement og aktiviteter på huset, åpen kafé, fredagslunsjer, turer og utflukter, totalt 800 brukere. Norskkurs trekker særlig mange, og vi har hatt rundt 200 forskjellige elever innom i løpet av året. 2: FRIVILLIGE Flere nye frivillige har meldt seg, spesielt etter at vi flyttet til Sandaker. Mange av dem er pensjonister og studenter. Alle som melder seg går gjennom et intervju med en av sentralens ledere og blir samtidig oppmuntret til å ta kontakt for veiledende samtale når dette er ønskelig. Stort sett gjennom hele året har vi hatt en fast frivillig/hospitant til å passe kafeen hver dag. De frivillige inviteres jevnlig til frivilligsamlinger i kafeen, og vi har hatt 6 samlinger i løpet av året. Før jul inviterte vi alle frivillige til julebuffet med sang, taler, underholdning og alle fikk en liten gave som takk for god frivillig innsats. Enkeltoppdrag/følgetjenester: Med enkeltoppdrag regnes oppdrag utenfor våre egne lokaler og oppgaver på huset som ikke er faste. Det har dreid seg om å følge folk til lege, sykehus, henting og bringing, eller praktiske oppdrag som å handle, gå på apoteket, små reparasjoner, flyttehjelp, ryddehjelp, vindusvask, datahjelp, lese brev, snømåking, levere varm mat for eldresenteret el. lignende. Vi har hatt rundt 425 slike oppdrag i år (740 i 2011). Nedgangen i antall oppdrag skyldes delvis av at vi holdt stengt en periode og at mye tid har vært brukt på flytting og oppussing av nye lokaler. En overvekt av følgeoppdragene har vært via hjemmetjenesten både på Sagene og Torshov, men mange tar selv kontakt etter å ha blitt tipset om at de kan få hjelp fra Frivilligsentralen. Faste frivillige i kafeen har hatt oppgaver som kafévert, miljøskapende arbeid, forberedelser til fredagslunsj, matlaging, baking, rydding og rengjøring. Frivilligsentralen har også fungert som en viktig praksisarena for NAV. På kontoret har vi stor pågang av mennesker som ønsker hjelp både av praktisk og personlig karakter. Mange av våre frivillige har også behov for ekstra oppfølging og støtte. Sommerprosjekt: I fem uker i sommer hadde vi 4 studenter og to veiledere fra IT selskapet Salesforce som jobbet med å skreddersy et registreringsprogram for vår Frivilligsentral helt uten kostnad. Dette vil erstatte programmet Fritjof som vi har brukt tidligere. Studentene har til sammen brukt ca timer på dette.

10 6 Praksis/ arbeidstrening/ avtaler gjennom NAV: Vi har hatt 3 hospitanter fra HERO (innvandrerkvinners kompetanse), en i vår og to i høst. 7 stykker har vært på arbeidstrening gjennom NAV. Daglig leder har gjennomført oppfølgingssamtaler med hospitanter. I tillegg har vi hatt studenter på kortere engasjement fra ulike skoler. Sosialomsorg soning med lenker Vi har hatt 4 stykker på samfunnsnyttig tjeneste gjennom Kriminalomsorgen Oslo friomsorgskontor, 3 stykker i vår og en i høst. 3: ÅPENT HUS OG TRIVSEL Åpent hus har som før vært en prioritert oppgave og vi har hatt fokus på å skape trivsel og tilhørighet i nye lokaler. De ansattes rolle har i stor grad vært å sette frivillige inn i ulike oppgaver i tillegg til å skape trygghet og kontinuitet. Mange av dem som kommer til Frivilligsentralen har psykiske og sosiale vansker og trenger støtte for å finne sin plass. Dette kan være utfordrende og tar mye av vår tid, men vi ser at det betyr mye for de som kommer. Mange melder seg også som frivillige for å praktisere norsk og bruker frivilligsentralen som en arena for å lære seg norsk, samtidig som de får hjelpe til med små praktiske oppgaver. Å ha oppgaver som frivillig i kafeen er attraktivt, men ettersom oppmøtet hos mange av de frivillige kan være ustabilt, krever det en del fleksibilitet og organisering fra de ansattes side. Det er allikevel positivt at de frivillige gjennom å bidra praktisk får arbeidstrening og mulighet til å ta del i sosialt samvær. Utfordringen på den nye Frivilligsentralen med såpass mye større plass er at det er mindre oversiktlig. Dette krever en bemanning av flere stabile frivillige på de ulike avdelingene. I kuldeperiodene hadde vi også problemer med å få opp varmen i kafeen og måtte sette opp en provisorisk kafé i kontoravdelingen. Besøk i kafeen: Kafeen blir stort sett betjent av frivillige og hospitanter. Flere har kommet til kafeen som ordinære gjester og etter hvert funnet seg oppgaver som frivillige. De siste månedene på Bjølsen hadde vi et gjennomsnitt på 80 besøkende per uke på dagtid med åpningstid 4 dager i uken, i kafeen på Sandaker har vi hatt et gjennomsnitt på 85 gjester. I tillegg har vi hatt mange besøkende innom i kontoravdelingen på dagtid på Sandaker, ca. 15 stk. daglig. Gjennomsnittet per dag i kafeen har vært omtrent det samme som året før. Deltakere som kommer til kafeen vår på dagtid, er i hovedtyngden voksne og eldre som har god tid. Samhold Sagene/ fredagslunsj: I løpet av 2012 har vi arrangert fredagslunsj 40 ganger, med et gjennomsnitt på 19 deltakere på Bjølsen og 25 på Torshov, totalt 930 gjester. Mest voksne, men også noen barn har vært innom. Vi har opp til flere ganger hatt mellom 30 og 40 gjester på en lunsj. Fire fredager har vi under tiltaket Samhold Sagene innbudt til internasjonal lunsj og servert mat fra Peru, Somalia, Serbia og Palestina. Flere av våre frivillige fra andre kulturer har bidratt med innslag som historiefortelling, informasjon om land og folk, manequeng oppvisning, lysbildefremvisning, sang og dans. På to fredager hadde vi besøk

11 7 av musikkterapeutene Marianne Graff og Trine Lise Aasheim som hadde satt sammen et innholdsrikt musikalsk program. 4: ARRANGEMENT Antall deltakere på ulike arrangementer: Ca 700 personer. I tillegg deltok det flere hundre på fellesarrangement på Youngstorget der Frivilligsentralen bidrog på stand med ansiktsmaling, svampekast og brettspill. Åpningsfest 11. mai Åpningen av Frivilligsentralen ble feiret med korpsmusikk og snorklipping v/ Fabian Stang, stort kakebord, omvisning av lokalene, tryllekunster v/ Alex Aleksander og taler og gaveoverrekkelse ved ledere fra bydelsadministrasjonen, ledere på SFS, NLM og GE- Healthcare. Et vellykket arrangement med fullt hus og begeistrede gjester. Ca. 200 deltok. Aktivitetsdag på Voldsløkka Aktivitetsdagen på Voldsløkka idrettspark (kunstgressbanen) ble arrangert på siste dag før sommerferien og ble avholdt for femte gang i samarbeid med GE-Healthcare. Dette har blitt en aktivitetsdag som inkluderer alle aldersgrupper og uansett ferdighetsnivå. GE stilte med halalpølser og premier og drikkeflasker til alle. Det ble arrangert aktiviteter som fotball, stafett, hinderløype, ballspill, kubbespill, pilkast, krokett, spydkast, taekwondo og boccia. 8 stk. frivillige fra GE, 8 frivillige fra oss og til sammen ca. 90 deltakere, inklusiv både barn og voksne. Påske: I den stille uke inviterte vi til lunsj hver dag t.o.m. skjærtorsdag. 2. påskedag ble det festmåltid med innholdsrikt program og 20 gjester. 17.mai-feiring: Vi inviterte til åpent hus med salg av pølser, kaker, is og brus, 17. mai sanger og tale for dagen. Utenfor lokalene la vi opp til potetløp og andre tradisjonelle 17. mai leker med gevinster til alle deltakere, ca. 50 gjester. Luciadagen ble markert med egen tilstelning, lussekatter, sang og besøk av 40 barn og fire voksne fra Thor Olsens barnehage. Juleverksted Fire ganger før jul la vi opp til juleverksted i kafeen og mange fikk kose seg med å lage julekort og julegaver. Julaftenfeiring I år arrangerte vi tradisjonell julaftenfeiring på kveldstid med full julemiddag, 50 gjester og 10 frivillige. For første gang stekte vi juleribba og lagde all julemiddagen selv på vårt nye kjøkken. Lille julaften ble det arrangert dugnad med potetskrelling, ribbesteking, matforberedelser og borddekking. Alle gjestene fikk julegave tiltenkt den enkelte som for eksempel gensere, vinterklær, ulltepper, sengetøy, sokker, undertøy,

12 8 håndklær, bøker, tøfler og lignende. Juleevangeliet ble lest, det ble underholdt med sang og musikk, fortalt gode historier og sunget julesanger. 2. juledag og romjul 2. juledag og romjulens hverdager holdt vi åpent og inviterte til julelunsj, kaffe og fellesskap, mellom 20 og 30 gjester hver dag. Nyttårsaften Også i år hadde vi nyttårsaftenfeiring på kveldstid. Til sammen var det ca 40 gjester, i tillegg til åtte frivillige medhjelpere. Vi begynte med festmiddag med roastbiff kl 18, med påfølgende dessert. Under middagen og desserten var det flere av gjestene og de frivillige som holdt små taler og leste dikt, og vi leste historier og sang sammen og hadde en lek sammen. Stemningen var god, og vi holdt på helt til midnatt. Feiring av bursdager Vi har feiret en 60 årsdag og markert flere andre bursdager. Frivillig jeg-kampanje med stand sammen med andre frivilligsentraler på Youngstorget i Oslo sentrum i august. Frivilligsamlinger: Vi har invitert til kafémøter ca. annenhver måned. Her har de frivillige mulighet til å møte hverandre, komme med ideer og innspill og ta opp praktiske spørsmål i tilknytning til ulike situasjoner som oppstår i møte med ulike brukere. Det har deltatt fra 10 til 20 frivillige på disse samlingene. Ole-Hermod Henriksen ble på en av samlingene valgt til representant for de frivillige. 5: ANDRE TILTAK EU-prosjekt: Sunne barn i sunne familier Vi har fortsatt samarbeidet med Helsestasjonen, SAIFF (Sagene Internasjonale og Flerkulturelle Frivilligsentral), Betanien Home Start og Familiens Hus om EUprosjektet Sunne Barn i Sunne Familier, som startet opp høsten Her er målet å nå ut til familier som av ulike grunner er i utsatte og vanskeligstilte situasjoner. Prosjektet retter seg mot både barn og foreldre, barns oppvekstvilkår og foreldrestøttende arbeid. Vår oppgave har vært å arrangere familiemiddager en søndag i måneden. Vi har arrangert 4 familiemiddager. 13 frivillige har vært med på planlegging og gjennomføring og brukt totalt 150 timer. 6: FASTE AKTIVITETER: Lekse- og PC hjelp for ungdom og voksne: Frivilligsentralen har dette året bidratt med leksehjelp til enslig mor med to tenåringsbarn 2 dager i uka. I alt 4 frivillige har tatt del her. I tillegg startet vi i høst opp med leksehjelptilbud på videregående nivå på sentralen 2 timer en dag i uka med to frivillige og 2-4 deltakere. På Torshov har vi hatt 4 datamaskiner til disposisjon, og frivillige har vært behjelpelige dersom noen har hatt behov om hjelp og veiledning.

13 9 Ut på tur En av våre franske frivillige tok sent på høsten initiativ til å arrangere ukentlige søndagsturer fra Frivilligsentralen. Det har ikke vært så stort fremmøte p.g.a. lengre kuldeperiode, men tilbudet fortsetter. Samlinger i stille rom På Frivilligsentralen ønsker vi også å formidle et møte med Gud i menneskers hverdag. I kafeen på Bjølsen før åpningstid hadde vi en samling hver torsdag med tekstlesning, samtale, musikalske innslag, lystenning, stillhet og ettertanke. Mellom 4-6 stk deltok på dette hver gang. I stille rom på Sandaker har vi kunnet innby til regelmessige korte samlinger to ganger om dagen. Her har det vært mellom 3 til 15 stk som har deltatt. Bibel og kveldsmat På våren hadde vi 8 Bibel- og Kveldsmat-samlinger. Disse bestod av tekstlesning og samtale, bønn og lystenning og kveldsmat. Et viktig fellesskap for de som er med. Antall deltakere var 8-10 personer hver gang. Temakvelder På høsten hadde vi tre temakvelder om kristen tro hvor Jan Erik Lehre, forsamlingsleder i Misjonssalen, var med. Rundt 10 deltakere hver gang. Et slikt fellesskap settes stor pris på av deltakerne og etterspørres i perioder hvor det ikke er samlinger. 7: KULTURELT MANGFOLD/INNVANDRERARBEID Vi ønsker at SFS skal ha et kulturelt mangfold der ulike grupper i bydelen er representert og der alle er velkommen uansett kulturell/etnisk bakgrunn. Vi ser at det stadig er stort behov for gratis norskkurs. Alle våre kurs har vært svært populære også i år, og vi har stadig måttet si nei til nye elever. Norskkurs før sommeren Bjølsen og Sandakerveien Fra januar til mars hadde vi ett kurs for nybegynnere og ett for viderekomne, slik det har vært de siste årene, begge for både kvinner og menn. I april var det pause i forbindelse med flyttingen, men så startet de igjen i midten av mai og fram til midten av juni. Totalt 15 samlinger for hvert av kursene. I snitt 20 elever på hvert kurs hver gang. I samme periode hadde vi også norskkurs for kvinner en kveld i uka. Det var i snitt 14 deltakere per gang. Norskkurs etter sommeren - Sandakerveien Etter sommeren startet vi opp ett nybegynnerkurs og ett viderekommenkurs igjen. På grunn av stor pågang av elever ble det etter hvert startet et nybegynnerkurs til, og litt senere enda et kurs det siste på dagtid. Alle kursene har samlet mange elever, i snitt 25 hver gang. På det meste var det 60 elever på en gang!! Et flertall av norskelevene har kommet fra Øst-Europa og Sør-Amerika, men også mange andre land har vært representert. Vi ser også at en økende andel kommer fra land sør i Europa. Totalt 19 frivillige vært med på de ulike norskkursene gjennom året.

14 10 8: TURER I mars arrangerte vi en akedag og båltenning ved Stilla i Maridalen og en tur til Solemskogen i juni. På grunn av stort arbeidspress i personalet ble den store Malmøyaturen før sommerferien avlyst. 9: MARKEDSFØRING/ SAMARBEID Vi har erfart et godt og åpent samarbeid med de ulike aktører i bydelen vår. Gjennom tilstedeværelse på bydelens ulike arrangementer og markedsføring av våre behov har vi opplevd at det stadig dukker opp nye frivillige. Vi har god kontakt med hjemmetjenesten, og psykiatrisk sykepleier. I tillegg samarbeider vi med Skeid, Sagene IF, Sagene menighet, Ung Metro, Filoshuset, SAIFF, bydelens jentegruppe, Sagene helsestasjon, Familiens Hus, Betanien-Homestart og Norsk Folkehjelp. Som vanlig har vi hengt opp plakater og lagt ut brosjyrer på apoteket, på Sandaker bibliotek og i forretninger i nærmiljøet. Vi sendte ut to nyhetsbrev i vår og ett nyhetsbrev i høst. Vi har stått på informasjonsstand på Sandaker senter, hatt info på møte i Misjonssalen og Ungdomsforeningen og deltatt med appell på seminar for ansatte på GE-Healthcare. Vi har laget nye plakater og ny informasjonsbrosjyre som er trykket opp i eksemplarer. I tillegg har vi fått laget og montert utendørs skilt til lokalene. I høst var vi med på en Frivillig jeg kampanje på Youngstorget i Oslo sentrum sammen med de andre frivilligsentralene i Oslo. SFS har vært på lufta på Østlandssendingen radio og Tv og hatt omtale i Utsyn. En egen hjemmeside og side på Facebook er på plass med jevnlig oppdatering. TV-Norge sending med besøk av hemmelig millionær på Sentralen. I høst ble det laget en TV serie på TV Norge med tittelen «Den hemmelige millionæren.» Uvitende om hva vi gikk med på, ble vi plukket ut til å være en av de frivillige organisasjonene som det skulle settes fokus på. I flere dager hadde vi besøk av en «millionær» som fulgte oss rundt under dekknavnet «Frivillig.» Det endte med en overraskende gave på kr til virksomheten. 10: UTLEIE I tiden før påske ble lokalene på Bjølsen leid ut i helgene til Somalisk foreldregruppe fredag kveld, lørdager og søndager. Vi inngikk ny leieavtale for de nye lokalene med Somalisk foreldregruppe fra 1. september. De leier lørdager, søndager og mandager 3 helger i måneden. De andre helgene holdes av til de månedlige familiemiddagene og utleie til selskaper for nærmiljøets befolkning. Vi leier også ut lokaler med plass til ca. 25 gjester i 15. etg. Bydelen får 25 % av leieinntektene pluss at de får bruke lokalene i 15. etg, gratis etter avtale.

15 11 11: SFS, EIERSKAP SFS eies og drives av Region Øst av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) der Misjonssalen har det daglige oppfølgingsansvar. Frivilligsentralen har et eget styre. De som er med i styret: Gerd Vie (leder), Svein Vigdal, Jorid Kvalsnes Gaarder, Hjørdis Heide, Halvor Midtfjellse, Karianne Loka og Liv Myra. Vi har hatt 9 styremøter i løpet av året. 12: ØKONOMI Foruten NLM er Kulturdepartementet og bydel 4 de viktigste bidragsyterne økonomisk. GE - Healthcare har gitt en betydelig støtte til sentralen. I tillegg har GE - Healthcare vært en god støttespiller på ulike arrangement. GE har nå inngått en partneravtale med oss som innebærer at de får reklameplass og omtale i våre skriv og nettsider. I år mottok vi fra EMI - Enhet for Mangfold og Integrering. 20 % av Misjonssalens Ungdomsforenings misjonsprosjekt har også dette året gått til Sagene Frivilligsentral. Dette har ført til en ekstra inntekt på kr Signe-Lisa Fevang har ansvar for føring av den daglige økonomien ved Frivilligsentralen. Svein Vigdal (styremedlem) har ansvar for føring av regnskap og utarbeidelse av budsjett i samarbeid med daglig leder. En økonomigruppe bestående av to personer har i samarbeid med ledelsen fått i oppdrag å jobbe med økonomi og søknader om støtte til senteret. Sagene Somaliske foreldregruppe har undertegnet en kontrakt på fast leie av lokalene i helgene. I tillegg til støtte fra bydelen på kr fikk vi rett før jul en overraskende melding fra leder i bydelsutvalget Helge Stoltenberg om at Arbeiderpartiet gjennom et inngått budsjettsamarbeid med SV, Rødt, Venstre og Miljøparitet de grønne, har besluttet å gi Sagene Frivilligsentral mer penger. I tillegg til det som ligger i det opprinnelige budsjettet vil vi få: til å opprette et ungdomstilbud mer i generell støtte til innkjøp av sportsutstyr som skal lånes ut Totalt gir dette en økning på kr Dette var gledelige nyheter som muliggjør en større satsing på barne- og ungdomsarbeidet og en midlertidig øking av stillingsprosenten på Frivilligsentralen. 13: PERSONALE Sagene Frivilligsentral har hatt 3 ansatte fordelt på 200 % stilling. Hilde Muri Krahn i 80 % som daglig administrativ leder, Signe-Lisa Fevang 80 % som interkulturell leder (hvorav 20 % daglig leder) og Silje Lied i 40 % som kontor- og miljøarbeider. Silje Lied sluttet i stillingen 30. juni og 6. august ble Einar Belck-Olsen ansatt som barne- og ungdomsarbeider i 40 % stilling. I tillegg ble Tigist Temesgen ansatt som renholdsarbeider i 20 % fra 1. september. P. g. a. liten mulighet til arbeidsro og liten kontorplass besluttet styret i mai 2011 å holde kafeen stengt en dag i uka så lenge vi holdt til i lokalene på Bjølsen. Etter å ha flyttet inn på Sandaker utvidet vi igjen

16 12 åpningstiden til 5 dager i uken, men p.g.a. fortsatt stort arbeidspress ble det gjort vedtak på styremøte i oktober om igjen å holde Frivilligsentralen stengt inn til videre en dag i uken. Tormod Haavi ble i tillegg engasjert i 40 % stilling i oktober og november for å avlaste personalsituasjonen. Kurs/veiledning/medarbeidersamtaler: Hilde og Gerd reiste på regionsamling for Frivilligsentraler i Drammen om høsten. Styreformann har hatt en medarbeidersamtale med Hilde, og Hilde har hatt en medarbeidersamtale med Signe-Lisa og Silje i løpet av året. Dag Rakli fra Diakonhjemmet har hatt to arbeidsveiledningssamtaler med Signe-Lisa og Hilde. I tillegg har Roald Hansen i samarbeid med Jan Erik Lehre hatt to samtaler med Hilde og Signe-Lisa i november og desember i forbindelse med omleggingsprosessen av den nye Frivilligsentralen på Sandaker. Hilde har tatt HMS kurs, trygg mat og hygienekurs og verneombudskurs gjennom kurshjelpen.no.. Sagene Frivilligsentral, Sandaker, I styret for Sagene Frivilligsentral: Gerd Vie Svein Vigdal Jorid Kvalsnes Gaarder Styreleder Nestleder Styremedlem Halvor Midtfjellse Styremedlem Karianne Loka Styremedlem Hilde Muri Krahn Daglig leder Signe-Lisa Fevang Interkulturell/ daglig leder

17 SAGENE FRIVILLIGSENTRAL NOTE RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter Driftstilskudd fra KKD Driftstilskudd fra Bydelen Bidrag fra NAV til praktikanter Gave fra MUF (20% av kollekten) Gaver Gaver fra bedrifter Gaver fra enkeltpersoner / deres arrangementer Gaver i.f.m. flytting Leieinntekter -25% til Bydelen Egenandel/tilskudd turer og arrangementer Salg kalendere Andre driftsinntekter Øremerkede midler til: "Flerkulturell jentegruppe" Øremerkede midler til : "Kvinnegruppe" Øremerkede midler til: "Norsk-kurs" Øremerkede midler til: "Samhold" Øremerkede midler til: "Vanskeligstilte" Øremerkede midler til: "Mangfold" Øremerkede midler til: "Barnearbeid" DRIFTSKOSTNADER Varekostnad kafeen Produksjon kalendre Lønnskostnader Herav vedr. øremerkede midler Avskrivninger på mask., utstyr, Instrumenter Leie lokaler Energi Repr., vedlikehold lokaler (se flyttekostn.) Driftsmateriell, rekv., utstyr driften Driftsmateriell, rekv., utstyr kafeen Internett, Riks TV, G4S Alarm Kontorutstyr, leie, inventar, vedlikehold Herav vedr. øremerkede midler Kontorrekv, porto, telefon Honorarer revisjon, lønn og regnskap Forsikringer Reisekostn., bilgodtgjørelse Reklame, PR, stillingsannonsering

18 Note RESULTATREGNSKAP DRIFTSKOSTNADER fortsatt Aviser, tidskrifter, bøker Kurs, møter, oppdatering Aktivitetskostn., fester, arrangem Diverse kostnader Mer/mindre belastet ørermerkede midler Refusjon moms Flytte- og installeringskostnader i nye lokaler Anvendt av gave fra GE til ungdomslokale Anvendt av gave fra GE til piano Anvendt av gave fra Sundbytunet Kostnader Flerkulturell jentegruppe Kostnader Kvinnegruppe Kostnader Samhold Kostnader Norskkurs Kostnader Barnearbeide Kostnader Vanskeligstilte Kostnader Mangfold Kostnader "Utstyr" Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekt fra foretak i samme konsern Annen finansinntekt Finanskostnader -186 Sum finansinntekter og kostnader ÅRSRESULTAT Disponering av årsresultat Overføring fra eier Overføring fra egenkapital med offentlig binding Overføring til egenkapital med offentlig binding Overføring til øvrig bunden egenkapital Overføring fra øvrig bunden egenkapital Avsatt til kostnader i f.m. nye lokaler Anvendt av tidligere avsatte midler til etablering i nye lokaler Overført til/fra annen egenkapital

19 NOTE SAGENE FRIVILLIGSENTRAL BALANSE PR. 31. DESEMBER EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler 6-11 Maskiner, utstyr, instrumenter Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Fordringer 10 Refusjon tjenestemoms Kundefordringer Fprskuddsbetalte kostnader Andre fordringer Bankinnskudd og tilsvarende Kasse Postbanken Bankinnskudd Bundet bankinnskudd for skattetrekk Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

20 BALANSE PR. 31. DESEMBER EGENKAPITAL og GJELD NOTE EGENKAPITAL 12 Opptjent egenkapital Annen egenkapital 1/ Årets endring Sum innskutt egenkapital Annen egenkapital, øremerket nye lokaler Annen egenkapital, til øremerkede formål Annen egenkapital med offentlig bundet formål Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Leverandørgjeld til selskap i samme konsern Skattetrekk Arbeidsgiveravgift Påløpne feriep. inkl arb.g.avg NLM gaveprosjekt Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL og GJELD Oslo, 2013 Styret for Sagene Frivilligsentral Gerd Marie Vie styreleder Svein Vigdal nestleder Jorid Kvalsnes Gaarder Karianne Loka Halvor Midtfjellse styremedlem styremedlem styremedlem Hilde Muri Krahn daglig leder Signe-Lisa Fevang daglig leder

ÅRSMELDING 2008 FRIVILLIGHETSSENTRALEN LILLEHAMMER. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600

ÅRSMELDING 2008 FRIVILLIGHETSSENTRALEN LILLEHAMMER. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2008 FRIVILLIGHETSSENTRALEN LILLEHAMMER Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2008

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer FS06I.fri(07) ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Overordnet hovedmålsetning for Frivillighetssentralen... 1 2. Hovedmål for året 2006... 1 3. Virksomheten

Detaljer

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger.

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. Stavanger Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. BKM Stavanger er forankret i den tro og lære som Johan Oscar Smith [Horten 1871 1943] sto for og utøvet.

Detaljer

Forsidefoto: Istock.com. Foto: Istock

Forsidefoto: Istock.com. Foto: Istock Årsrapport 2012 12 Forsidefoto: Istock.com Foto: Istock ÅRSRAPPORT 2012, Innhold: 04 08 10 12 18 Innledning Ansatte Verdidokument Tilbud til brukere over 18 år Tilbud til barn og unge under 18 år 22 26

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2004 PB 1

ÅRSRAPPORT 2004 PB 1 ÅRSRAPPORT 2004 1 Direktøren har ordet: Siden 1988 har Studentsamskipnaden i Vestfold vært velferdsorganisasjonen for Vestfoldstudentene. Organisasjonen har gjennom disse årene bygget seg opp til å bli

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo 23 22 05 80 / 48 13 71 80 vestreakerfrivillig@gmail.com www.vinderenfrivillig.no Organisasjonsnummer 981 091 167

Detaljer

Stiftelsen 1NTERNASJONALT SENTER I BOD

Stiftelsen 1NTERNASJONALT SENTER I BOD C16. i / /." Stiftelsen 1NTERNASJONALT SENTER I BOD -Ces i Postadresse : Besoksadresse : Telefon og fax : Org.nr. : pb 1096, 3001 Iliode Sjagata 37 75 52 g4 04 982 532 019 riva Elektronisk adresse: nter.no

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014

Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014 Misjonshuset NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014 Årsmøte i Misjonshuset 22. mars 2015 Årsmøtet vil som vanlig finne sted rett etter et noe kortere formiddagsmøte. I år vil misjonshusets prosjektkor

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL 1 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 Ullern Frivilligsentral Innhold Oppdraget... 4 Innledning... 4 Visjon og motto... 4 Ullern Frivilligsentral og Kirkens Bymisjons strategier...

Detaljer

Moss Frivilligsentral

Moss Frivilligsentral Årsmelding 2013 Moss Frivilligsentral Møteplasser Mangfold Muligheter Moss Frivilligsentral Skoggata 24 1530 Moss Tlf. 922 98 551 post@moss.frivilligsentral.no http://moss.frivilligsentral.no Lik Moss

Detaljer

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2015 ÅRGANG 46 Årsmøte Søndag 22. mars Kl. 1600 Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no 1 Forsamlingslederen har ordet Stor

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 KREFTOMSORG ROGALAND

ÅRSMELDING 2011 KREFTOMSORG ROGALAND ÅRSMELDING 2011 KREFTOMSORG ROGALAND INNHOLDSFORTEGNELSE Foto: Signe-Christine Urdal INNLEDNING 4 VÅRE ANSATTE 4 STYRET 4 GIVERGLEDE / ØKONOMI 5 PRIMÆRE OPPGAVER 5 HANNA BAARDSEN 6 HJERTEVARME 7 INNEN

Detaljer

Til beboerne i Skovbakken Borettslag

Til beboerne i Skovbakken Borettslag 1 Skovbakken Borettslag Til beboerne i Skovbakken Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland. Årsmelding 2013

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland. Årsmelding 2013 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland Årsmelding 2013 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON ROGALAND ÅRSMELDING 2013 1. Innledning og hovedlinjer Kirkens Bymisjon er en diakonal stiftelse som ble grunnlagt i 1855

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet

Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet ÅRSRAPPORT 2012 Et samarbeid mellom Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo og Oslo Røde Kors Takk for støtten i 2012 Kulturdepartementet Velferdsetaten NAV (AV-dir) Husbanken

Detaljer

Årsberetninger og regnskaper 2013

Årsberetninger og regnskaper 2013 Årsberetninger og regnskaper 2013 1 2 Omslagsbildet denne gangen er malt av kunstneren Per Ove Sødal. Blå Kors Kristiansand har inngått et samarbeid med Per Ove i forbindelse med vår nye kultur satsning

Detaljer

Stiftelsen I NTERNASJONALT SENTER I BODØ

Stiftelsen I NTERNASJONALT SENTER I BODØ M r /, r I I Stiftelsen I NTERNASJONALT SENTER I BODØ ~1~~~1 INIMMIIMMININIMMI~~~1~111 111~1~~~INININIIII~M~I~M~01BMMINI~MNIOM Postadresse : Besøksadresse : Telefon og fax : Org.nr. pb 1095, 8001 Bodø

Detaljer

RØDE KORS STAVANGER ÅRSMØTE 4. MARS 2015. Org.nr 975658694

RØDE KORS STAVANGER ÅRSMØTE 4. MARS 2015. Org.nr 975658694 RØDE KORS STAVANGER ÅRSMØTE 4. MARS 2015 Org.nr 975658694 Arrangement i Østervåg på den internasjonal førstehjelpsdagen 13. september Foto: Bjørn Harald Lye 1 ÅRSBERETNING 2014 Lokalforeningsstyret Ledelsen

Detaljer

Meløy søndre menighet

Meløy søndre menighet Meløy søndre menighet 1 Innledning Årsmelding, Meløy Søndre Frikirke 2014 Menighet betyr fellesskap, en gruppe mennesker med felles tro og tilhørighet. I vår del av verden har det vært etterfølgere av

Detaljer

Frelsesarmeens slumstasjoner

Frelsesarmeens slumstasjoner Årsmelding 2011 Frelsesarmeens slumstasjoner Forord Uten timeavtale og med små og store behov har gjestene våre kommet til slumstasjonene våre i 2011. Vi merker fort hva som rører seg ute i samfunnet når

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 AKERSHUS IDRETTSKRETS. en viktig støttespiller for idrettslagene

ÅRSRAPPORT 2013 AKERSHUS IDRETTSKRETS. en viktig støttespiller for idrettslagene ÅRSRAPPORT 2013 AKERSHUS IDRETTSKRETS en viktig støttespiller for idrettslagene INNHOLDS- FORTEGNELSE 05 06 14 30 34 delmål forord klubbutvikling - måten vi forbedrer idrettslagene på delmål : organisasjonsutvikling

Detaljer

Nettverk etter soning

Nettverk etter soning Nettverk etter soning Årsrapport 2011 Innhold Side 3 Innledning Innledning 2011 har vært et spennende år for Nettverk etter soning (NES). Fire ansatte er nå samlet i nye kontorer og vi opplever at det

Detaljer

Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00. - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole

Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00. - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00 - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole 1 Kjære seksjonseier i Velkommen til ordinært sameiermøte Oslo, 24.mars 2015 Innkallingen du holder i hånden

Detaljer

Direktøren har ordet:

Direktøren har ordet: 1 Direktøren har ordet: Siden 1988 har Studentsamskipnaden i Vestfold vært velferdsorganisasjonen for Vestfoldstudentene. Organisasjonen har gjennom disse årene bygget seg opp til å bli en veldrevet og

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

Årsrapport 2012 Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord

Årsrapport 2012 Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord Årsrapport 2012 Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord www.brunstad.org Innhold Forord 4 Økonomi 6 VIRKSOMHETSOMRÅDER - Møter og samlinger - Søndagsskole - U18 - Trosopplæring - Ungdomsarbeid - Seniortreff

Detaljer