Prime Office Germany AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prime Office Germany AS"

Transkript

1 Prime Office Germany AS Ordinær generalforsamling 31. mai 2012 Redegjørelse fra Daglig leder

2 Prime Office Germany AS status Sammendrag Eiendommene: Berlin solgt ( høst 2011), München solgt (leveres Q2 2012), mens eiendommene i Frankfurt (2), Düsseldorf (1) og Hamburg (2) foredles før salg. Finansiering: nedregulert fra MEUR 150 til MEUR 90. Etter salg av München er restgjeld ca MEUR 63 (LTV 53%). Detaljert Forretningsplan for synliggjøring og realisering av verdier utarbeidet ( ). Selskapets likviditet tilstrekkelig til å gjennomføre Forretningsplanen. Innhold A. Eiendommene status per Q B. Forretningsplan C. Finansiering status og strategi D. Asset Management E. Kritiske faktorer i 2012 F. Prioriteringer og tidslinje 2012-> Asset Management ble i 2011 lagt om fra Industrifinans til CR Investment Managers. Gamle problemsaker i ferd med å løses. 2

3 Chapter [A] Eiendommene Status per Q2, 2012

4 Eiendommene: nøkkeltall Eiendom Areal Ledighet Leie mai 2012 (TEUR ) Normalisert NOI* (TEUR) Verdi eiendom** Kost v/kjøp Durasjon (år) Ungererstrasse % ,2 33,0 12,0 Steinstrasse % ,6 13,0 2,7 Mozartplatz % ,8 49,8 5,1 Am Kaiserkai % ,5 32,8 5,1 Neuer Zollhof % ,2 50,6 2,6 Wiesenau % ,0 15,0 1,5 Sum/veiet snitt % ,3 194,2 5,7 * NOI: inntekter fra normalt utleid eiendom, fratrukket normale eierkostnader ** Kilde: Ungererstrasse verdsatt til avtalt salgssum. Øvrige eiendommer tilsvarende Keunecke vurdering

5 Eiendommene: status per Q2 Utleie & drift: Ungererstrasse, Munchen: Leieavtale med MAN forlenget til 12 år fast. Engangskompensasjon MEUR 1,75 betalt. Tvist med MAN om leveranse løst. Utleie & drift (forts): Am Kaiserkai, Hamburg: Tvist med leietaker Grabe forhandlet våren Løsning er at leietaker flytter ut slik at eiendommen fristilles for reutleie. Avtale forventes sommeren 2012 Tvist med selger (FOM) av eiendommen løst => Eiendommen er ryddet for gamle problem og klar for salg => Tapene er begrenset, og avslutning av leieforholdet med Garbe nøkkel for å leie ut/selge. Steinstrasse, Hamburg: Zollhof, Düsseldorf: Utleie av 1 ½ etasje signert våren 2012 => Utleie godt igang og fremdrift i hht plan Mozartplatz, Frankfurt: Utvidet og forlenget leieavtale med ICBC forhandlet våren 2012 Gjenværende ledige areal ca m2 Større leietakere er flyttet internt i bygget for å forbedre utleie av ledige areal samtidig er leieforholdene forlenget. Gammel tvist er løst opp. Ny plan for markedsføring av eiendommen etablert, og leieavtale med motehus signert (Calzedonia). Flere forhandlinger pågår. Inngangsparti oppgradert mai 2012 => Eiendommen er reposisjonert i markedet og utleie går i hht plan Mindre tekniske utbedringer/manlger utbedret vinteren 2011/2012 => Eiendommen klargjøres for salg Wiesenau, Frankfurt: Iverksatt forhandlinger med eksisterende leieforhold for å få fristillet et innesperret ledig areal slik at dette kan leies ut. => Eiendommen vurderes solgt løpende. 5

6 Chapter [B] Forretningsplan

7 Forretningsplan Prime Office Germany AS etablert av Orkla Finans Kapitalforvaltning AS og BSA Capital AS i juni. NOK 1,6 mrd i egenkapital innhentet Alle eiendommer kjøpt. Investeringsprogram stoppet (2008), og tilbakebetaling av 1/3 av kapitalen besluttet (2009). Stor ledighet. Fokus på drift, utleie og vedlikehold. Markedet bunner ut fra Q Største leietaker i distress; medfører brudd på låne-betingelser. Emisjon MNOK 200 og refinansiering gjennomført. Salg av eiendommen i Berlin. Økt fokus på utleie, og løsning av gamle tvister. Salg av eiendom i München. Forretningsplan for avvikling av selskapet i perioden Forlengelse av finansiering. Planmessig reforhandling og nyutleie av arealer. Klargjøring for og gjennomføring av salg av 3 eiendommer. Forenkling av selskapsstruktur; innlede avviklingsprosess. Siste del av utleieprogrammet gjennomføres. Gjennomføring og avslutning av salgs (2 eiendommer), Selskapet gjeldfritt ila Avvikling av selskapet Vanskelig marked; økende ledighet. Asset Managemenet overført til CR. Etablering/investering Forvaltningsfase Forvaltnings-/avviklingsfase 7

8 Forretningsplan Utgangspunkt 2011: Fall i eiendomsverdier, leietakere i finansielle problemer (Garbe m.fl.), betydelig ledighet i et tungt marked => brudd på lånebetingelser & negativ kontantstrøm Area Property Partners: forhandlinger om kjøp Finansiering med utløp Tvistesaker krever mye oppfølging Fokus Q2/Q3 2011: Finansiering: gjennomføring av emisjon muliggjorde forlengelse av eksistrende finansiering Area-saken la beslag på ressurser og kostnader Sak Skatt Øst Skifte av Asset Manager Behov for strategi >: Utvikle strategi per eiendom (utleie, investeringer, exit) Vurdere tidslinje for salg av hele porteføljen Avdekke kapitalbehov Fremskaffe mer langsiktig og dynamisk finansiering Identifisere kritiske faktorer for suksess & risiko 8

9 Forretningsplan Porteføljen : Ungererstrasse, Munchen: avtale om salg signert. Salgssum MEUR 29,2. Leveres kjøper Porteføljen (forts): Zollhof, Düsseldorf: Program for rokering og reforhandling av eksisterende leietakere, samt utleie av ledige areal Steinstrasse, Hamburg: Viktig ny leieavtale med motehus signert (Calzedonia); rebranding av eiendommen Plan for utleie, og reforhandling av eksisterende leieforhold i perioden Fellesarealer under oppgradering sommer 2012 Antatt salgstidspunkt: Q Mozartplatz, Frankfurt: Utvidet og forlenget leieavtale med ICBC på plass juni 2012 Plan for utleie og oppgraderinger for gjenværende ledige areal (ca m2) i perioden frem til årsskiftet 2012/2013 Inngangsparti oppgradert mai 2012 Plan for reutleie av ledige areal lagt for perioden frem til Q Antatt salgstidspunkt: Q Wiesenau, Frankfurt: Plan for reforhandling av eksisterende leieforhold laget for høsten/vinteren 2012 Antatt salgstidspunkt Q Antatt salgstidspunkt: Q Am Kaiserkai, Hamburg: Tvist med leietaker Grabe antas løst sommereren 2012; flytter ut Antatt reutleid sommeren/høsten 2013 Antatt salgstidspunkt: Q Planlagt salg av hele porteføljen innen Q

10 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 nov.12 des.12 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 MEUR Forretningsplan Gjeld Estimert utvikling likvider/gjeld Likvider Cashflow drift 0-10 Forutsetninger: Cashflow fra drift hensyntar løpende bruk av Capex/TI s for å gjennomføre utleie. Refinansiering på dagens vilkår forutsatt frem til Alt salgsproveny benyttes til nedregulering av gjeld & swap er. 10

11 Chapter [C] Finansiering Status og strategi

12 Finansiering Eksisterende finansiering Lånebeløp: nedregulert fra MEUR 150 til MEUR 90 etter salg av eiendommen i Berlin, og gjennomført emisjon. 5 års EUR swap Opptrekk av swap er: sept 2008 des 2009 Covenants: LTV 60%, ICR 131% per mars 2012 Utløp: Renteswap: 100% dekket med rentebytteavtaler fra 2007/2009. EUR/NOK Negativ verdi per mai MEUR 4,1 Långivere: Helaba/UniCredit Forlengelse av finansiering Søker refinansiering/forlengelse som følger: Lånebløp: nedregulert fra MEUR 90 til MEUR 63 etter salg av eiendommen i München. Covenants: LTV 53%, ICR % etter salg München. Utløp: Nedregulering av gjeld v/salg av eiendommer i perioden. Helaba/UniCredit: indikativt term sheet kredittbehandles nå. Alternativt syndikat under forhandling. Tilsagn om finansiering sommeren

13 Chapter [D] Asset Management

14 Asset Management Bakgrunn 2011: Industrifinans sa opp sin AM-avtale med virkning fra Fokus : Avtale om AM ble inngått i august 2011 med CR Investment Management med virkning fra : Overtok alle funksjoner fra Industrifinans fra Tilstedeværelse i alle byer POG er investert; dvs Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt og München. Kompetent organisasjon med tilstrekkelige reursser for løning av løpende oppgaver og tvistesituasjoner Ny rapportering og controlling etablert gjennom CR Prioriteringer 2012 =>: Optimalisering Salg Høyeste prioritet er utleie; detaljert road map per eiendom Klargjøring av eiendommer for salg Optimalisering av drift; ingen store ivedlikeholdsprosjekter, men endel oppgraderinger knyttet til utleie/klargjøring av leiearealer Forberedelse til salg: klargjøring av dokumentasjon, elektroniske datarom Løsning på gamle tvistesaker & uavklarte situasjoner/avtaleforhold Stabilisert drift Sterkt engasjement i utvikling av strategi for alle eiendommer Koordinerer alt arbeide med utleie, drift, og utvikling av eiendommene Verdifull rådgiver ved salg av eiendom 14

15 Chapter [E] Kritiske faktorer i 2012

16 Kritiske faktorer 2012 Hva er våre utfordringer? Riskofaktorer Salg: Gjennomføring av salget i München er avgjørende for å redusere gjeldseksponering og vil fasilitere forlengelsen Manglende levering av eiendommen Salget av vår viktigste kontantstrøm øker presset på utleie av øvrige eiendommer Finansiering: Løper ut Må forlenges for å skape rom til verdiutviklingen Viktig å avklare i god tid før årskiftet slik at vi ikke presses på tid Utilfredsstillende vilkår Utleie: Salg: Viktig at vi leverer i forhold til Forretningsplanen Markedet svekkes Opportunistisk => benytte vinduer når de måtte dukke opp 16

17 Chapter [F] Prioritering og tidslinje 2012 =>

18 Prioritering og tidslinje 2012=> 2013: Utleie vise resultat iht plan øke leietakertilfredshet øke stabilitet i porteføljen og øke WALT Klargjøre eiendommer for salg komplettere dokumentasjon løse opp tvister 2014: Salg Avvikling 2 siste eiendommer planlagt solgt Selskapsstruktur i Tyskalnd er omfattende; må løses opp Garantiansvar overfor kjøpere; må løses. Avvikling av POG AS kan tidligst skje i 2015, rydde i grunnbøker Overvåke markedet og time salg Opportunistisk holdning: alt er til salgs til riktig pris 3 eiendommer planlagt solgt; gitt utleie er gjennomført Forberede avvikling begynne avvikling av tysk selskapsstruktur rydde i gamle ansvars-/garantiforhold 18

19 Kontaktinformasjon Kaare M. Krane Catella Corporate Finance AS Akersgata 30 NO-0158 Oslo D: T: M:

Vedlegg 2. Styrets redegjørelse

Vedlegg 2. Styrets redegjørelse Vedlegg 2 Styrets redegjørelse 1 RESYMÉ Styret i DnB NOR Eiendomsinvest I ASA har siden årsskiftet 2013/14 jobbet med strategiske alternativer for datterselskapet Sveareal AS. Sommeren 2014 ble prosessen

Detaljer

Prime Office Germany AS

Prime Office Germany AS Innkalling til ekstraordinær generalforsamling - 17. desember 2008 Side 1/4 Prime Office Germany AS Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Boligutleie Holding III AS

Boligutleie Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding III AS Kvartalsrapport juni 015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger Kursutvikling Porteføljeoversikt

Detaljer

Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS

Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS Brutto emisjonsbeløp: NOK 40 000 000 41 000 000 Minste Bestillingsbeløp: NOK 30 000 Bestillingskurs: NOK 0,75 pr.

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

12. Verdispar Croatian Development Property I AS

12. Verdispar Croatian Development Property I AS 12. Verdispar Croatian Development Property I AS Nøkkeldata Om selskapet: Avkastningsmål IRR 2 % (før skatt) Utbyttemål % per år Forventet gjenværende levetid 3-4 år Segment informasjon: Geografisk fordeling

Detaljer

Halvårsrapport 1. halvår 2009. NLI Eiendomsinvest AS

Halvårsrapport 1. halvår 2009. NLI Eiendomsinvest AS Halvårsrapport 1. halvår 2009 NLI Eiendomsinvest AS Narvik Trondheim SVERIGE Bergen-porteføljen Bergen NORGE Raufoss Næringspark Promens-porteføljen Forus-porteføljen Fredrikstad Stavanger Sandnes Arendal

Detaljer

UNION Eiendomsinvest Norge ASA

UNION Eiendomsinvest Norge ASA En attraktiv investeringsmulighet i norsk eiendom Investorpresentasjon Oktober 2010 Tilrettelegger: Disclaimer Denne presentasjonen er utarbeidet i forbindelse med tilbud om investering i (Selskapet).

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2011 www.northbridge.no FORELØPIG VEK-BEREGNING PR. 31.12.2011 Verdijustert egenkapital (VEK) pr. aksje i North Bridge Nordic Property AS (Selskapet/NBNP)

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS Statusrapport 4. kvartal 2009 www.northbridge.no FORELØPIG VEK PR. 31.12.2009 Oppdatert foreløpig VEK pr. aksje i NBNP er beregnet til NOK 1.466 pr. 31.12.2009. Dette er

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008. Prime Office Germany AS

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008. Prime Office Germany AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Prime Office Germany AS Selskapet Prime Office Germany AS Prime Office Germany AS foretok ingen investeringer i første kvartal 2008. Dette fordi selgernes prisforventninger

Detaljer

Boligutleie Holding III AS

Boligutleie Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding III AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2009 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

2009 Årsrapport. Lund Hagem Arkitekter / Atelier Oslo Vinner av arkitektkonkurranse Lervig Brygge, Stavanger. Vestparken, Lørenskog

2009 Årsrapport. Lund Hagem Arkitekter / Atelier Oslo Vinner av arkitektkonkurranse Lervig Brygge, Stavanger. Vestparken, Lørenskog Lund Hagem Arkitekter / Atelier Oslo Vinner av arkitektkonkurranse Lervig Brygge, Stavanger Vestparken, Lørenskog 2009 Årsrapport 7aZ^`_Z]Vj\Zc 7 `_ c ' 6/ ', &%%b & CVjhik \]Vj\Zc \Z 6/ '' -%%b' @_³iiZ^ci

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2012 3. KVARTAL RAPPORT PR. 30.SEPTEMBER 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 3. kvartal 2012 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Realkapital European Opportunity Invest status per 31. desember 2014

Realkapital European Opportunity Invest status per 31. desember 2014 Oslo, 20. april 2015 Realkapital European Opportunity Invest status per 31. desember 2014 Dette skrivet er en oppdatering for Realkapital European Opportunity Invest AS for 2014, samt status for de fire

Detaljer

Til: Tekna Oslo avdelings generalforsamling 28.2.2012. Tekna Oslo avdelings styre. Dato: 13.2.2012

Til: Tekna Oslo avdelings generalforsamling 28.2.2012. Tekna Oslo avdelings styre. Dato: 13.2.2012 Til: Tekna Oslo avdelings generalforsamling 28.2.2012 Fra: Tekna Oslo avdelings styre Dato: 13.2.2012 Sak: Redegjørelse for salget av aksjer i Ingeniørenes Hus 1. Innledning og bakgrunn Etter å ha behandlet

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende foreslått Transaksjon med D. Carnegie & Co AB (publ)

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende foreslått Transaksjon med D. Carnegie & Co AB (publ) Informasjonsskriv Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende foreslått Transaksjon med D. Carnegie & Co AB (publ) 12. juni 2014 1 Oppsummering... 3 2 Bakgrunn og innledning... 4 3 Transaksjonen...

Detaljer

RESULTATRAPPORT ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2014

RESULTATRAPPORT ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2014 RESULTATRAPPORT ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2014 VIKTIGE HENDELSER I ANDRE KVARTAL 2014 ØKENDE LEIEINNTEKTER SOM FØLGE AV INNFASING AV LEIEKONTRAKTER Leieinntektene øker fra første kvartal til andre

Detaljer

NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 183.824 og maksimum 10.462.169.

NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 183.824 og maksimum 10.462.169. NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT NRP Ness, Risan & Partners Minimumsbestilling: NOK 100.000 Antall aksjer: Minimum 183.824 og maksimum 10.462.169 Emisjonsproveny: Minimum NOK 5.000.013 og maksimum NOK

Detaljer

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS 5 600 Aksjonærer i Norge Global Eiendom Utbetaling 2007 AS («GEU») 71 % Global Eiendom Utbetaling 25 % 80 % 80 % Stella (Logistikk Sverige) Waterfront

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 www.northbridge.no Eiendomsoppdatering Newsec er kilde til verdier og yieldnivåer 1) i tabellene under. Verdivurderingene er oppdatert

Detaljer

Markedsrapport Q4-2006

Markedsrapport Q4-2006 Tom Rune Lian i Wiersholm, Mellbye & Bech Risikospørsmål ved kjøp og salg av næringseiendom Side 4 Markedsrapport Q4-26 Stig Rognstad i Glitnir Securities Q4 UNION Norsk Næringsmegling AS Hvor stor er

Detaljer

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest k profil 2010 UNION Eiendomsinvest UNION Eiendomsinvest Norge ASA 1. kvartal 2011 2 innhold Innhold Sammendrag 3 Avkastning og aksjekurs 4 Kvartalets eiendom 5 Eiendomsporteføljen 6 Finansiering 8 Markedskommentar

Detaljer

Q210. Realkapital Partners AS Eiendomsfond. Realkapital Nordic Recovery Invest AS. Realkapital European Opportunity Invest AS

Q210. Realkapital Partners AS Eiendomsfond. Realkapital Nordic Recovery Invest AS. Realkapital European Opportunity Invest AS Q210 Realkapital European Opportunity Invest AS Realkapital Aktiv Europa AS Realkapital Partners AS Eiendomsfond Realkapital Nordic Recovery Invest AS Realkapital Nordic Recovery Invest II AS 02 Realk

Detaljer

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 30.000.000.

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 30.000.000. NRP EIENDOM 2015 INVEST AS PROSPEKT NRP Ness, Risan & Partners Minimumsbestilling: NOK 100.000 Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 30.000.000 Emisjonsproveny: Minimum NOK 10.000.000 og maksimum

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2011 2. KVARTAL RAPPORT PR. 30. JUNI 2011 INNHOLD 1. Høydepunkter i 2. kvartal 2011 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA. kvartal 0 Kvartalsrapport Q 0 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Eiendomssalg

Detaljer

Realkapital Aktiv Europa AS

Realkapital Aktiv Europa AS Realkapital Aktiv Europa AS Status per 31.12.2013 Dette skrivet er en oppdatering for Realkapital Aktiv Europa AS for 2013, samt status for selskapet for de fire første månedene av 2014. Revidert årsregnskap

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 3. KVARTAL 2013 RAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2013 INNHOLD 1. Hovedpunkter i tredje kvartal 2013 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4.

Detaljer