Prosjektnavn Industrial seaweed seedling production for large scale offshore cultivation process - SeaBreed

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektnavn Industrial seaweed seedling production for large scale offshore cultivation process - SeaBreed"

Transkript

1 Prosjektnavn Biofuels from farmed seaweed År- tidsrom Art Saccharina latissima Prosjektmål Biokonvertering av tarebiomasse Partnere Seaweed Energy Solutions AS, Sintef materialer og kjemi AS Finansiering Forskningsrådet Prosjektnavn Farming seaweed for energy År- tidsrom Art Saccharina latissima Prosjektmål Teknologiutvikling for taredyrkning Partnere Seaweed Energy Solutions AS, Sintef fiskeri og havbruk AS Finansiering Forskningsrådet Prosjektnavn Offshore Cultivation of Seaweed År- tidsrom Art Saccharina latissima Prosjektmål Teknologiutvikling for taredyrkning Partnere Seaweed Energy Solutions AS, Aqualine AS, Stolt Sea Farm S.A., Winds Enterprises Limited Finansiering Forskningsrådet, Eurostars Prosjektnavn Industrial seaweed seedling production for large scale offshore cultivation process - SeaBreed År- tidsrom Art Saccharina latissima, Laminaria digitata, Alaria esculenta Prosjektmål Teknologiutvikling for taredyrkning Partnere Seaweed Energy Solutions AS, Sintef fiskeri og havbruk AS, NTNU Finansiering Forskningsrådet Prosjektnavn Development of large scale offshore seaweed cultivation

2 År- tidsrom Art Saccharina latissima Prosjektmål Teknologiutvikling for taredyrkning Partnere Seaweed Energy Solutions AS, Aqualine, Ciimar, Sintef fiskeri og havbruk AS Finansiering Forskningsrådet Prosjektnavn Handling, storage and preservation År- tidsrom Art Saccharina latissima Prosjektmål Forbehandling av tarebiomasse for bioenergiformål Partnere Seaweed Energy Solutions AS, Sintef materialer og kjemi AS, Statoil Petroilium ASA Finansiering Forskningsrådet Prosjektnavn Industrial-Scale Harvest and Transport of Seaweed for Biofuel År- tidsrom Art Saccharina latissima Prosjektmål Høstningsteknologi for storskala tareproduksjon Partnere Seaweed Energy Solutions AS, Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS, Sintef fiskeri og havbruk AS, Statoil Petrolium ASA, Biotrål AS Finansiering Forskningsrådet Prosjektnavn EXPLOIT År- tidsrom Art Integeret havbruk med oppdrettslaks, sukkertare, blåskjell og kamskjell Prosjektmål Kartlegge spredning av næringsstoffer som kommer fra lakseoppdrettsanlegg og se på hvilke muligheter blåskjell, kamskjell og alger har for å fjerne disse n Partnere Finansiering Prosjektnavn SINTEF, Havforskningsinstituttet, NTNU og Bellona Forskningsrådet DYMALYS

3 Utvikle en optimal produksjonsteknologi tilpasset norske forhold for høykvalitets makroalger, gjennom en vinterproduksjon av artene Saccharina latissima, Laminaria digitata, Alaria esculenta og Porphyra spp. År- tidsrom Art Sukkertare, laminaria, alaria og porphyra Prosjektmål Partnere Blue planet, Lerøy Seafood Group, Bicotec, Lysefjorden Forskningsstasjon, EWOS Innovation, Bellona, Sylter Algenfarm og IVAR Finansiering Lerøy og Rogaland Fylkeskommune Prosjektnavn Val algeprosjektet År- tidsrom Art Ulike tarearter Prosjektmål Forprosjekt for å kartlegge muligheter for algedyrking Partnere Val vgs, Bellona, Norges Vel og Bioforsk Finansiering Ytre Namdal næringsfond Prosjektnavn Ocean Forest Project År- tidsrom Art Integrert havbruk Prosjektmål Produsere biomasse Partnere Bellona mfl Finansiering Bellona mfl Prosjektnavn Alger til mat i Solund År- tidsrom Art Saccarina Latissima, Alaria Prosjektmål Dyrking av alger til mat- forprosjekt Partnere Norges Vel, Hortimare, Fremtidens Mat og Solund Mat Finansiering Sogn og Fjordane fylkeskommune Prosjektnavn Utviklingsprosjekt Alger År- tidsrom Art

4 Prosjektmål Partnere Finansiering kommersialisering ved bruk av alger som ressurs Norges Vel Norges Vel Prosjektnavn Forprosjekt for etablering av nettverk for ei ny næring med bærekraftig havbruk År- tidsrom Art Prosjektmål nettverkskartlegging Partnere Bergen Teknologi overføring og Norges Vel Finansiering Hordaland Fylkeskommune Prosjektnavn Markedsvurdering for bærekraftig Algedyrking År- tidsrom Art Prosjektmål Synligjøring intigrert multitrofisk havbruk ved bruk av alger Partnere Norges Vel, IMR, Salamon Group, Hortimare, Engesund fisk, Smartfarm Finansiering Regionalt utviklingsprogram Prosjektnavn Optimizing Lipid Production by Planktonic Algae (LIPIDO) År- tidsrom Art Prosjektmål Studere lipidlagring i ulike mikroalger Partnere NTNU, UiO, SYKE og VTT (Finland), Ludwig Maximilian University (Germany), Blue Lagoon (Iceland) Finansiering N-INNER, NFR Prosjektnavn Biotechnological Production of Materials for Optimized Solar Cell Efficiency (SOLBIOPTA) År- tidsrom Art Kiselalger Prosjektmål Utnytte nanostrukturer i kiselalgefrustuler i solcelleteknologi Partnere NTNU, SINTEF

5 Finansiering Art Prosjektmål Partnere Finansiering NFR UiO, IBV, UIB, NIVA NFR Prosjektnavn Biodiversity of marine eukaryotes År- tidsrom Art Prosjektmål Partnere UiO, Colomban de Vargas, CNRS (Fr) Finansiering EU, Biodiversa Prosjektnavn Phytoplankton size: climatic adaptation and long-term evolution År- tidsrom Art Prosjektmål Partnere UiO, IBV Finansiering NFR Prosjektnavn Genome size, cell size and growth; searching for the causal links År- tidsrom Art Prosjektmål Partnere UiO, IBV Finansiering NFR Prosjektnavn Toxic algae: taxonomy, quantification and early warning År- tidsrom Art

6 Prosjektmål Partnere Finansiering NIVA, UiO, HI NFR Prosjektnavn Population genetics and intraspecific diversity of aquatic protists across habitats and eukaryotic clades År- tidsrom Art Prosjektmål Partnere Finansiering SYKE (Fi), UiO NordForsk Prosjektnavn Diversity and dynamics NANODIV of marine pico- and nanoplankton in relation to abiotic and biotic factors as revealed by next generation sequencing År- tidsrom Art Prosjektmål Partnere Finansiering UiO, IBV UiO-KD Prosjektnavn År- tidsrom Art Prosjektmål Partnere Finansiering Diversity of protist symbionts in the sea as revealed by next generation sequencing UiO, IBV UiO-KD Prosjektnavn Biodiversity and change in eelgrass ecosystems År- tidsrom Art Prosjektmål Partnere UiO, IBV

7 Finansiering UiO-KD Prosjektnavn BioH2 - Use of solar energy for CO2 capture, algae cultivation and hydrogen production År- tidsrom Art Chlamydomonas reinhardtii, Chlorella sorokiniana Prosjektmål Bruke mikroalger til fanging av CO2 fra avløpsgass og produksjon av H2 fra solenergi, inkludert optimalisering av dyrking Partnere Bioforsk, UMB Finansiering NFR (Natur og Næring) Prosjektnavn AquaFEED - Conversion of solar energy to infrastructure-ready transport fuels using aquatic photobiological organisms as the hydrocarbon feedstock produ År- tidsrom Art Mange arter av mikroalger og cyanobakterier fra ferskvann og marint miljø Prosjektmål Produksjon av bioetanol fra solenergi Partnere University of Turku, University of Copenhagen, Uppsala University, Bioforsk Finansiering Nordisk Energiforskning Prosjektnavn Establishing mariculture of red algae for food production in Northern Norway År- tidsrom Art Rødalger Prosjektmål Dyrking av alger til mat Partnere Bioforsk, Gifas, Nofima, Université de La Rochelle Finansiering Forskningsrådet Prosjektnavn Biprodukter til bioproduksjon - Resirkulering av lokale avfallsstrømmer fra industri, fiskeoppdrett og landbruk År- tidsrom 2013 Art Forprosjekt Prosjektmål Produsere biomasse Partnere Bioforsk, Elkem, Sisomar Finansiering Forskningsrådet

8 Prosjektnavn Development of a new fish feed concept based on raw materials from aquaculture and fish industry development of protocols for production År- tidsrom 2013 Art Rødalger Prosjektmål produktutvikling Partnere Bioforsk, UiN Finansiering MABIT Prosjektnavn "Trofôr - Program for utvikling av nytt fiskefôr til laks" År- tidsrom Art Utvikling og innovasjon Prosjektmål Utvikling av et forskningsprogram Partnere Bioforsk, Nofima, Gifas Finansiering privat Prosjektnavn Isolation and characterization of Norwegian red algae suitable for commercial mariculture År- tidsrom Art Rødalger Prosjektmål Å isolere og karakterisere forskjellige rødalger Partnere Bioforsk, Gifas Finansiering MABIT, Gifas Prosjektnavn H2 Production from Solar Energy using Algae Technology År- tidsrom Art Chlamydomonas reinhardtii, Chlorella sorokiniana Prosjektmål Converting Solar Energy to H2 using Photosynthesis in Algae, combined with Capture of CO2 from Flue Gas and Production of high Value Products. Partnere Bioforsk, Fotomol-Uppsala University, Sweden, IIT Kharagpur, India Finansiering Utenriksdepartementet Prosjektnavn IDREEM (Increasing Industrial Resource Efficiency in European Mariculture) År- tidsrom

9 Art Prosjektmål Partnere Finansiering Prosjektnavn År- tidsrom Art Prosjektmål Partnere Finansiering Saccharina latissima Development of alternative Integrated Multi-Trophic Aquaculture (IMTA) production technology. More on idreem.eu Scottish Association for Marine Science (SAMS) UK; Viking Fish Farm (VFF) UK, Scottish Salmon Company (SSC) UK, Suf-fish Aquaculture Company (SUF) Isra EU FP7-ENV-2012 COOPERATION Theme 6 Environment (including climate change); NETALGAE (Inter-regional network to promote sustainable development in the marine algal industry) , and granted an extension of 6 months all species harvested in Europe, see netalgae.eu To create a Europe-wide network of relevant stakeholders in the marine macro-algae sector; To carry out a wide ranging policy study to establish a best pr Indigo Rock Marine Research, Bord Iascaigh Mhara - Ireland Syndicat Mixte Pour l'equipement du Littoral - France Fisheries and aquatic sciences center - A EU INTERREG IV B EA; Nordland fylekskommunen Prosjektnavn ECOFISH (Efficient and environment friendly sea lice control utilising reared ballan wrasse (Labridae)) År- tidsrom Art Microalgae for live prey incl. Nannochloropsis, Isochrysis, Tetraselmis, Chlorella Prosjektmål to develop the commercial rearing of ballan wrasse, Labrus bergylta and to develop methods for the successful use of ballan in salmon and cod cages to co Partnere University of Nordland (Norway); Ardtoe Marine Laboratory (Scotland); Martin Ryan Institute, Carna, National University of Ireland (Galway); Daithi O Mur Finansiering Northern Periphery Programme, Nordland Fylkeskommune (Norway), Highlands and Islands Enterprises Ltd. (Scotland) and the Fish Farming member asso Prosjektnavn Monitoring and control of marine pool ecosystem: a step toward organic farming. Part I and II År- tidsrom Art Microalgae for live prey Prosjektmål to increase the knowledge concerning the ecosystem surrounding the extensive production facilities of Lofilab AS Partnere Bioforsk, Lofilab As Finansiering Mabit program (NFR) and Lofitorsk holding (Lofilab AS) Prosjektnavn NATVIT: Natural sources of antioxidants - a necessity for animal health and welfare and product quality in organic livestock production År- tidsrom Art Laminaria hyperborea, Saccharina latissima, Alaria esculenta, Desmarestia sp., Fucus vesiculosus, F. spiralis, F. serratus, Ascophyllum nodosum, Ulva sp., Cl Prosjektmål Undersøkje nordlege makroalgar: artar, α-tokoferol-innhald (E vitamin) og antioksidativ aktivitet; Teste effekten av naturlege vitamintilskot p

10 Partnere Finansiering Bioforsk - Økologisk mat og landbruk; Bioforsk - Arktisk landbruk og utmark; Norges veterinærhøgskole; Universitetet for miljø- og biovitenskap, Institutt fo MAT program (NFR). Prosjektnavn ALGEBAKT: Natural sources of antibacterial a necessity for organic animal welfare and product quality År- tidsrom Art Polysiphonia lanosa, Corallina officinalis, Palmaria palmata, Mastocarpus stellatus, Laminaria hyperborea, Ascophyllum nodosum Prosjektmål identifisere molekyler fra makroalger fra nord Norge med en potensielle prebiotisk effekt. Partnere Bioforsk, Marbank, Marbio Finansiering Mabit program Prosjektnavn Produksjon av økologiske grønnsaker År- tidsrom Art Ascophyllum nodosum Prosjektmål å utvikle kunnskap om hvordan nitrogenmineraliseringsmønsteret i aktuelle organiske gjødselslag er under nordnorske forhold, og hvordan dette påvirker Partnere Bioforsk med avdelinger i Grimstad og Bodø, Nofima, universitetet i Newcastle, økologiske produsenter representert ved Oikos. Finansiering NFR, Fylkesmannen Nordland Prosjektnavn Economic and environmental sustainability of fish farming in northern Europe Exploration and Analysis of the Aquaculture Production Life Cycle År- tidsrom 2013 Art Rødalger Prosjektmål Forprosjekt. Utvikle hovedprosjekt. Partnere Bioforsk, Viking Fish Farms Ltd, Martin Ryan Institute, UiN Finansiering Northern Periphery Programme, Prosjektnavn Nordnorske makroalger som dyrefôr. Flaskehalser og nye muligheter (NorAlger) År- tidsrom Art Prosjektmål å bygge relasjoner og etablere forskningssamarbeid med regionale, nasjonale og internasjonale miljøer somer av relevans for vår fordypning innenfor bruk Partnere Bioforsk, Nofima Finansiering RFFNord

11 Prosjektnavn Evaluering av tare som bioraffineri-råstoff (et TVERRforsk-prosjekt ved UMB) År- tidsrom Art Saccharina latissima, Laminaria hyperborea Prosjektmål Kjemisk analyser, og vurdering av fordøyelighet for noen tarearter som er aktuelle for dyrking i kommersiell skala Partnere SES Finansiering UMB Beskrivelse Vi skal bruke en biomasse som kan dyrkes i sjøen den trenger ikke ferskvann, og ikke gjødsel i noen særlig grad. Vi kan også bruke tare til å renske opp næ

12

13 A, Biotrål AS ll og alger har for å fjerne disse næringsstoffene

14

15

16

17 = cross-habitats-and-eucaryotic-clades

18 the hydrocarbon feedstock producer

19 protocols for production n of high Value Products.

20 Aquaculture Company (SUF) Israel, GIFAS Ltd (GIFAS) Norway, Daithi O Murchu Marine Research Station (DOMMRS) Ireland, Seawave Fisheries Ltd (SW) Cyprus, AQUA (AQUA) Italy, Marin policy study to establish a best practice model and suggested policies for successful, sustainable, commercial utilization of marine macro-algae resources s and aquatic sciences center - AGROCAMPUS OUEST - France Universite de Bretagne Occidentale - France BIOFORSK - Norway Universidadé do Algarve - Portugal Viking Fish Farms, Ardtoe lan in salmon and cod cages to control sea lice. of Ireland (Galway); Daithi O Murchu Marine Research Station, Bantry (Ireland); Bioforsk, Bodø (Norway); Murman Marine Biological Institute and Murman Technical University (Russia). d the Fish Farming member associations, Bord Iascaigh Mhara (Ireland). tock production scophyllum nodosum, Ulva sp., Cladophora rupestris, Palmaria palmata urlege vitamintilskot på innhald av α-tocopherol (E vitamin) i kumjølk; Teste effekten av naturlege vitamintilskot på oksidativ stabilitet hos rømme; Teste effekten av naturlege vitamintils

21 miljø- og biovitenskap, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap; Universitetet for miljø- og biovitenskap, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap; Universitetet for miljø- og biovitens rhold, og hvordan dette påvirker avling og kvalitet på økologiske grønnsaker ulture Production Life Cycle for vår fordypning innenfor bruk av nordnorske makroalger for næringsformål, engasjere næringen, samt kompetanseoppbygging for Bioforsk sin avdeling i Bodø i tråd med de strategiske p

22 gså bruke tare til å renske opp næringssalter fra sjøen. Vårt prosjekt innebærer å se litt mer helhetlig på råstoffet og hvordan vi kan bruke det i flere sammenhenger, bla vil vi ta ut sukker so

23

24

25

26

27

28

29

30

31 yprus, AQUA (AQUA) Italy, Marine & Environmental Research Lab Ltd (MER) Cyprus, Longline Environment Ltd (Longline) UK, University of Haifa (HU) Israel, Bioforsk Bodø (BioForsk) Norwa ortugal Viking Fish Farms, Ardtoe Marine Laboratory - UK Mutrikuko Institutua - Spain Ikaslan Gipuzkoa - Spain Technical University (Russia). effekten av naturlege vitamintilskot på immunsystemet og mage- og tarmbakteriar hos sau

32 iversitetet for miljø- og biovitenskap, Institutt for kjemi,bioteknologi og matvitenskap; Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige fakultet, Institut for husdyrsundhet, velfærd og ernæ Bodø i tråd med de strategiske planer for Bioforsk Nord. Som et resultat av deue prosjektet forventes det å etablere samarbeidprosjekter innenfor relevante programmer

33 enhenger, bla vil vi ta ut sukker som drivstoff, protein til fiskefor og se på hvordan vi kan bruke næringssaltene i taren som gjødsel for planter. Prosjektleder Svein Horn, professor i bioprose

34

35

36

37

38

39

40

41

42 l, Bioforsk Bodø (BioForsk) Norway, Università degli Studi di Genova (UNIGE) Italy, Universiteit Leiden Institute of Environmental Sciences (UL-CML) Netherlands, Florence Renewable Ener

43 r husdyrsundhet, velfærd og ernæring te programmer

44 r Svein Horn, professor i bioprosessteknologi ved Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (IKBM). I prosjektet deltar også Trine Sogn fra Institutt for plante- og miljøvitenskap (IPM

45

46

47

48

49

50

51

52

53 rlands, Florence Renewable Energies (ETA) Italy

54

55 or plante- og miljøvitenskap (IPM), Olav Fjeld Kraugerud, fra Aquaculture Protein Centre (APC) og Pål Bakken ved Seaweed Energy Solutions.

NIBIO. Norsk institutt for bioøkonomi. livsviktig kunnskap

NIBIO. Norsk institutt for bioøkonomi. livsviktig kunnskap NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi livsviktig kunnskap 10.06.2015 NIBIO 2 Tre blir ett: = NIBIO 10.06.201 5 NIBIO 3 NIBIO Vår framtidige velferd vil være tuftet på biologiske ressurser som utnyttes bærekraftig

Detaljer

Formålene til Norsk Algeforening

Formålene til Norsk Algeforening 29.04.2014 Makroalger på verdensbasis, hva skjer i Norge v/asbjørn Stavland, Norsk Algeforening Marin Arena, Kristiansund 28.04.14 Foto: Seaweed Energy Solutions AS Formålene til Norsk Algeforening Foreningen

Detaljer

SIG Seaweed Workshop 2 MARKET

SIG Seaweed Workshop 2 MARKET SIG Seaweed Workshop 2 MARKET Clarion Hotel & Congress Trondheim, 9. December 2015 NSTTT Norsk senter for tang- og tareteknologi Special Interest Group Seaweed Start-up workshop 19.september 2014 2 Seaweed

Detaljer

Norge; et lite land, men store merder.

Norge; et lite land, men store merder. Norge; et lite land, men store merder. Skal norske bedrifter engasjere seg i Europeiske havbrukssatsinger? TEKMAR 2011 Britannia 07.12.2011 Noralf Rønningen Project and Development Manager Annual turnover

Detaljer

Norges Vel, Bioforsk og Bellona ønsker velkommen til. Alger 2012. 23.-24. mai 2012 på Rica Hotel Bodø

Norges Vel, Bioforsk og Bellona ønsker velkommen til. Alger 2012. 23.-24. mai 2012 på Rica Hotel Bodø Norges Vel, Bioforsk og Bellona ønsker velkommen til Alger 2012 23.-24. mai 2012 på Rica Hotel Bodø Onsdag 23.05.12 10.00 Registrering 11.00 Lunsj 11.45 Velkommen og bakgrunn for konferansen. Hvorfor bør

Detaljer

Utvikling av en bærekraftig algenæring i Norge, med vurderinger rundt kommersialisering, markeder og lønnsomhet

Utvikling av en bærekraftig algenæring i Norge, med vurderinger rundt kommersialisering, markeder og lønnsomhet Utvikling av en bærekraftig algenæring i Norge, med vurderinger rundt kommersialisering, markeder og lønnsomhet Tekna Havbruk, NTNU Kursdager 3. januar 2012 Anne Mugaas Om Norges Vel Kunnskap Norges Vel

Detaljer

Grønn omstilling og næringsutvikling bærekraftige løsninger i havrommet

Grønn omstilling og næringsutvikling bærekraftige løsninger i havrommet Grønn omstilling og næringsutvikling bærekraftige løsninger i havrommet Nils A. Røkke Direktør Bærekraft SINTEF 1 Tema Klima og 2 graders målet Behovet for en omstilling Sjømatnæringen - klimagassutslipp

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

Marine ressurser et kjempepotensial for Norge

Marine ressurser et kjempepotensial for Norge Tareseminar: Marine ressurser et kjempepotensial for Norge Vegar Johansen Administrerende direktør SINTEF Fiskeri og havbruk AS Møte med næringskomiteen på Stortinget, 14. april 2015 1 Etter foredraget

Detaljer

Taredyrking som klimatiltak

Taredyrking som klimatiltak Taredyrking som klimatiltak Aleksander Handå SINTEF Fiskeri og havbruk Norsk Senter for Tang og Tare Teknologi 1 Globale utfordringer 2 En ny bioøkonomi "Bioøkonomien omhandler bærekraftig produksjon av

Detaljer

Norsk Nettverk for Industriell Bioteknologi

Norsk Nettverk for Industriell Bioteknologi Norsk Nettverk for Industriell Bioteknologi Industrial Biotech Network Norway Etablert juni 2012 IBNN etablert juni 2012 IBNN sekretariat etablert mars 2013 Besøksadresse: Havnegate 7 7010 Trondheim Postadresse:

Detaljer

CREATE Senter for forskningsdrevet innovasjon i havbruksteknologi. CREATE Merdmiljø workshop 4. november 2010

CREATE Senter for forskningsdrevet innovasjon i havbruksteknologi. CREATE Merdmiljø workshop 4. november 2010 CREATE Senter for forskningsdrevet innovasjon i havbruksteknologi CREATE Merdmiljø workshop 4. november 2010 CREATE Et senter for forskningsdrevet innovasjon i havbruksteknologi Tre industri og seks forskningspartnere

Detaljer

SIG Seaweed Workshop 1. Dyrkingsteknologi

SIG Seaweed Workshop 1. Dyrkingsteknologi SIG Seaweed Workshop 1. Dyrkingsteknologi Clarion Hotel & Congress Trondheim, 28.Mai 2015 NSTTT Norsk senter for tang- og tareteknologi PROGRAM 09:30 Velkommen og kort om status for SIG Seaweed Jorunn

Detaljer

Dyrking av tare i IMTA

Dyrking av tare i IMTA Marin Ressursutnyttelse,Tekna 3.1.2012 Dyrking av tare i IMTA Jorunn Skjermo, Silje Forbord, Aleksander Handå, Ole Jacob Broch, Kristine B. Steinhovden, Johanne Arff, Trond Størseth, Stine W. Dahle, Kjell

Detaljer

PROMAC. Energi-effektiv prosessering av makroalger i blå/grønne verdikjeder Prosjektleder: Annelise Chapman, Møreforsking

PROMAC. Energi-effektiv prosessering av makroalger i blå/grønne verdikjeder Prosjektleder: Annelise Chapman, Møreforsking PROMAC Energi-effektiv prosessering av makroalger i blå/grønne verdikjeder Prosjektleder: Annelise Chapman, Møreforsking Jorunn Skjermo, Seniorforsker SIG-Seaweed workshop Bakgrunn Makroalger (tang og

Detaljer

Tare til bioetanol" - hvordan utnytte tare fra IMTA til produksjon av biodrivstof

Tare til bioetanol - hvordan utnytte tare fra IMTA til produksjon av biodrivstof Tare til bioetanol" - hvordan utnytte tare fra IMTA til produksjon av biodrivstof Kjell Inge Reitan, Aleksander Handå, Silje Forbord, Jorunn Skjermo SINTEF Fiskeri & havbruk AS Kan vi utnytte næringssaltene

Detaljer

Hvordan kan norsk husdyrproduksjon bidra til mer bærekraftig mat?

Hvordan kan norsk husdyrproduksjon bidra til mer bærekraftig mat? Hvordan kan norsk husdyrproduksjon bidra til mer bærekraftig mat? Frokostseminar 30 oktober, 2015 Margareth Øverland, NMBU NMBU, Ås, 03.09.2015 Margareth Øverland Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

Dyrking av tare i IMTA

Dyrking av tare i IMTA Dyrking av tare i IMTA Aleksander Handå, Ole Jacob Broch, Silje Forbord, Jorunn Skjermo Årsmøte Norsk algeforening, Bergen 23. mai 2013 Næringsstoffer fra lakseoppdrett som ressurs i IMTA? Fôr (100% N)

Detaljer

Frem9dens matproduksjon og verdiskaping kommer fra havet

Frem9dens matproduksjon og verdiskaping kommer fra havet Den Blå Matrevolusjonen. 27. januar 2015 Frem9dens matproduksjon og verdiskaping kommer fra havet v/adm. dir. Karl Almås, SINTEF Fiskeri og havbruk AS Teknologi for et bedre samfunn 1 World popula9on challenge

Detaljer

Mikroalge-biomasse som marint råstoff

Mikroalge-biomasse som marint råstoff Mikroalge-biomasse som marint råstoff Protein og omega-3 fettsyrer-bruk av industrielt bioteknologi verktøy Kjell Inge Reitan kjell.i.reitan@ntnu.no NTNU Inst. Biologi & Inst. Bioteknologi i samarbeid

Detaljer

ALSMAK ALger: Sunn MAt fra Kysten. RFF forprosjekt Lise Chapman, Pierrick Stévant 29. 04. 2014

ALSMAK ALger: Sunn MAt fra Kysten. RFF forprosjekt Lise Chapman, Pierrick Stévant 29. 04. 2014 ALSMAK ALger: Sunn MAt fra Kysten RFF forprosjekt Lise Chapman, Pierrick Stévant 29. 04. 2014 Alger til mat Foto: Fremtidens Mat Lang tradisjon i asiatisk mat-kultur og i mindre grad i Island, Irland,

Detaljer

Klimaklyngen - det nye næringseventyret? 2013.02.19 Bergen Næringsråd

Klimaklyngen - det nye næringseventyret? 2013.02.19 Bergen Næringsråd Klimaklyngen - det nye næringseventyret? 2013.02.19 Bergen Næringsråd BTO The Technology Transfer Office in Bergen Established 2004 and owned by: University of Bergen (40%) Helse Bergen (40%) Institute

Detaljer

European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP)

European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP) European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP) Partnersamling, NCE Aquaculture 12.5.2016 Kristian Henriksen Daglig leder, akvarena Visjon og mål Verdensledende teknologi for bærekraftig

Detaljer

The Norwegian University of Life Sciences mat - natur - helse

The Norwegian University of Life Sciences mat - natur - helse The Norwegian University of Life Sciences mat - natur - helse Start: Den høiere Landbruksskole etablert 1859 Universitet fra 2005 Fire bein: Utdanning, forskning, næringsutvikling, formidling Lang tradisjon

Detaljer

Norske bedrifter og EU-prosjekter mot Kina

Norske bedrifter og EU-prosjekter mot Kina Norske bedrifter og EU-prosjekter mot Kina Jorunn Birgitte Værnes Rådgiver Innovasjon Norge BI Nydalen 18. juni 2008 EU-Kina 2007-2013: Strategisk samarbeid 128 millioner euro 2007-2013 Tre definerte satsningsområder:

Detaljer

Visjon om Trøndelag og Jämtland som levende laboratorium for fossilfritt samfunn

Visjon om Trøndelag og Jämtland som levende laboratorium for fossilfritt samfunn Visjon om Trøndelag og Jämtland som levende laboratorium for fossilfritt samfunn Ingeborg Graabak Asgeir Tomasgard Ingeborg Graabak, ingeborg.graabak@sintef.no Asgeir.tomasgard@ntnu.no SINTEF Energi 1

Detaljer

Bærekraftig sjømatnæring verden over? Alf-Helge Aarskog, CEO Marine Harvest

Bærekraftig sjømatnæring verden over? Alf-Helge Aarskog, CEO Marine Harvest Bærekraftig sjømatnæring verden over? Alf-Helge Aarskog, CEO Marine Harvest Agenda Oversikt over utvikling av villfangst globalt Oversikt over utvikling av oppdrett globalt Bærekraftig utvikling Fremtidens

Detaljer

Hvordan kan marin forskning bidra til målsetning om vekst?

Hvordan kan marin forskning bidra til målsetning om vekst? Everything is vague to a degree you do not realize till you have tried to make it precise. [Russell, 1918. The Philosophy of Logical Atomism] Hvordan kan marin forskning bidra til målsetning om vekst?

Detaljer

Havet som matfat i globalt perspektiv

Havet som matfat i globalt perspektiv Havet som matfat i globalt perspektiv Havdagen, Hav i sentrum Litteraturhuset, Oslo, 11. oktober 2011 Torgeir Edvardsen 1 Bakgrunn Verdensbefolkningen Verdens matproduksjon Landarealer er begrenset Knapphet

Detaljer

Konferanse program 4. 5. Scandic Bergen City. Støttes av:

Konferanse program 4. 5. Scandic Bergen City. Støttes av: Konferanse program Scandic Bergen City 4. 5. Støttes av: Åpningssesjon Møteleder: Grethe Adoff Onsdag 4. Februar 09:00 Registrering 11:10 Matproduksjon i Lysefjorden? 10:00 Velkommen Øivind Strand, IMR

Detaljer

SINTEF mot lakselus forstå, forutse, forebygge og behandle

SINTEF mot lakselus forstå, forutse, forebygge og behandle SINTEF mot lakselus forstå, forutse, forebygge og behandle Frisk Fisk 2013 Hans Vanhauwaert Bjelland, Kevin Frank, Erik Høy, Andreas Myskja Lien SINTEF Fiskeri og havbruk Teknologi for et bedre samfunn

Detaljer

DET LEVENDE UNIVERSITET

DET LEVENDE UNIVERSITET Internasjonalisering i ingeniørutdanningene 6. Desember 2011 www.umb.no 2 1 Den høiere Landbrugsskole paa Aas: 1859 Norges landbrukshøgskole: 1897 Norges første vitenskapelige høgskole med rett å tildele

Detaljer

OCEAN FOREST ANNO 2016

OCEAN FOREST ANNO 2016 OCEAN FOREST ANNO 2016 Ved Solveig van Nes, Leder Havbruk, Bellona I takt med en eksplosiv befolkningsvekst øker det globale behovet for mat og ren og fornybar energi. I Ocean Forest ser vi på de unike

Detaljer

1 million tonn laks, - og hva så?

1 million tonn laks, - og hva så? TEKMAR 2010 SINTEF-rapporten 10 år etter ; 1 million tonn laks, - og hva så? v/ adm.dir. Karl A Almås 1 1999: Norges muligheter for verdiskaping inne havbruk Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab,

Detaljer

Tang og taredyrking; en industri som kan brukes til "alt"

Tang og taredyrking; en industri som kan brukes til alt Tang og taredyrking; en industri som kan brukes til "alt" Forskningsleder Aleksander Handå SINTEF Fiskeri og havbruk Norsk Senter for Tang og Tare Teknologi 1 Presentasjon Norsk senter for tang og tareteknologi

Detaljer

Eksponert havbruk - hvilke FoU utfordringer står vi overfor (SFI Exposed)

Eksponert havbruk - hvilke FoU utfordringer står vi overfor (SFI Exposed) Partnerskapssamling NCE Aquaculture 12.mai 2016 Eksponert havbruk - hvilke FoU utfordringer står vi overfor (SFI Exposed) Arne Fredheim Forskningssjef Avdeling for havbruksteknologi, SINTEF Fiskeri og

Detaljer

Hva kan tang og tare brukes til?

Hva kan tang og tare brukes til? Tare- grønn energi fra havet? Seminar hos FKD 25.10.11 Hva kan tang og tare brukes til? Forskningssjef Trine Galloway SINTEF Fiskeri og havbruk 1 Tang og tare er internasjonale råstoff Kilde: Y Lerat,

Detaljer

Hvordan få flere internasjonale næringsmiljøer i Norge?

Hvordan få flere internasjonale næringsmiljøer i Norge? Hvordan få flere internasjonale næringsmiljøer i Norge? Innovasjon Norge og SIVAs rolle Ragnar Tveterås Centre for Innovation Research Vår nasjonale utfordring Vi ligger på topp globalt i verdiskaping

Detaljer

Blå vekst hvilket potensial finnes for Norge og Agder. Gudrun Langthaler UiA, 5. juni 2015

Blå vekst hvilket potensial finnes for Norge og Agder. Gudrun Langthaler UiA, 5. juni 2015 Blå vekst hvilket potensial finnes for Norge og Agder Gudrun Langthaler UiA, 5. juni 2015 Europa: et blått kontinent Policy setter agendaen Integrated Maritime Policy 2007 Integrated marine and maritime

Detaljer

Status for digitalisering blant norske bedrifter; Sammenligning Norge og Tyskland

Status for digitalisering blant norske bedrifter; Sammenligning Norge og Tyskland Status for digitalisering blant norske bedrifter; Sammenligning Norge og Tyskland Dr. Odd Myklebust, Project Director, SINTEF Raufoss Manufacturing To analyser over Norges status inne Digitalisering Den

Detaljer

Seaweed Energy Solutions AS Utvikling av taredyrking som ny industri

Seaweed Energy Solutions AS Utvikling av taredyrking som ny industri Hvem er vi? Seaweed Energy Solutions AS Utvikling av taredyrking som ny industri Teknologiutvikling Utvikle innovative løsninger for industriell taredyrking Biologi Avlsprogram, klekkeri og påsåingsteknikker

Detaljer

Norsk - Russisk fiskeriforskningssamarbeid i Barentshavet. Maria Hammer og Alf Håkon Hoel

Norsk - Russisk fiskeriforskningssamarbeid i Barentshavet. Maria Hammer og Alf Håkon Hoel Norsk - Russisk fiskeriforskningssamarbeid i Barentshavet Maria Hammer og Alf Håkon Hoel Forvaltningsmessige bakgrunn Formelt forskningssamarbeid siden 1958, etter hvert innlemmet i en forvaltningsmessig

Detaljer

Ocean Forest Project Et hav av muligheter. Annelise Leonczek

Ocean Forest Project Et hav av muligheter. Annelise Leonczek Ocean Forest Project Et hav av muligheter Annelise Leonczek Globale utfordringer Forurensning Fossil energi må erstattes med fornybar energi! Globale utfordringer Ekstreme værforhold Globale utfordringer

Detaljer

EATP hvordan sikre Norge en offensiv posisjon innen Europas havbrukssatsing?

EATP hvordan sikre Norge en offensiv posisjon innen Europas havbrukssatsing? EATP hvordan sikre Norge en offensiv posisjon innen Europas havbrukssatsing? TEKMAR 2007 Seniorrådgiver Trude Olafsen 1 Innhold! Kort om EATP! Hva kan EATP bety for norsk oppdrettsnæring?! En nasjonal

Detaljer

Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE)

Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) Forskningssenter for Miljøvennlig Energi (FME) Kristin Guldbrandsen Frøysa Daglig leder NORCOWE Bergen Næringsråd 8. mars 2010 Slide 1 / 17-Mar-10 Miljøvennlig

Detaljer

Hammerfest' Tromsø' Kirkenes' Alta' Bardufoss' Totalt'budsje%' Eksterne'prosjekt' 2'600'MNOK' 570'MNOK' Dr.grader'i'2014' 101'

Hammerfest' Tromsø' Kirkenes' Alta' Bardufoss' Totalt'budsje%' Eksterne'prosjekt' 2'600'MNOK' 570'MNOK' Dr.grader'i'2014' 101' Hammerfest' Tromsø' Bardufoss' Alta' Kirkenes' Ansa%e' Studenter' Totalt'budsje%' Eksterne'prosjekt' ca.'3000' ca.'12'500' 2'600'MNOK' 570'MNOK' Dr.grader'i'2014' 101' 1 BFE i tall 355 årsverk ca 420 ansatte

Detaljer

TEMA-dag "Hydrogen. "Hydrogens rolle i framtidens energisystem" for utslippsfri transport" STFK, Statens Hus Trondheim 9.

TEMA-dag Hydrogen. Hydrogens rolle i framtidens energisystem for utslippsfri transport STFK, Statens Hus Trondheim 9. "Hydrogens rolle i framtidens energisystem" TEMA-dag "Hydrogen for utslippsfri transport" STFK, Statens Hus Trondheim 9.februar 2016 Steffen Møller-Holst Markedsdirektør Norsk hydrogenforum Styreleder

Detaljer

Recycling technology for fish in cold water vs model trout farms and cage farming

Recycling technology for fish in cold water vs model trout farms and cage farming Recycling technology for fish in cold water vs model trout farms and cage farming Presented by: Steinar Skybakmoen steinar@oppdrettsteknologi.no Mobil +47 4804 7204 Some definitions Water flow-through

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 11.07.2011-15.07.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.07.

Seleksjon: Journaldato: 11.07.2011-15.07.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.07. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 11.07.2011-15.07.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.07.2011 Returnerer ett ferdig signert eksemplar av kontrakt

Detaljer

Topilouse a multidisciplinary effort to improve topical treatments in salmon louse control

Topilouse a multidisciplinary effort to improve topical treatments in salmon louse control Topilouse a multidisciplinary effort to improve topical treatments in salmon louse control FHF-samling 21.-22.okt 2013 Verdikjede havbruk Randi N Grøntvedt prosjektleder Hvor var vi høsten 2009? Badebehandling

Detaljer

Internasjonalt samarbeid på forskning på torsk. Ole Torrissen

Internasjonalt samarbeid på forskning på torsk. Ole Torrissen Internasjonalt samarbeid på forskning på torsk Ole Torrissen Startet torskeoppdrettet i 2001? 1866 G.O. Sars klekte torsk 1885 G.M. Dannevig bygde Flødevigen Havbeite av torsk fram til 1970 1880 Klekkerier

Detaljer

CO 2 to Bio. God CO 2 bruk dyrking av mikroalger

CO 2 to Bio. God CO 2 bruk dyrking av mikroalger CO 2 to Bio God CO 2 bruk dyrking av mikroalger Cermaq Bærekraftig havbruk Utfordringer og løsninger Oslo 24.mai 2012 Hans Kleivdal, forskningsleder Uni Research, Senter for anvendt bioteknologi Mikroalger

Detaljer

Muligheter innen høyre utdanning og forskning på feltene fiskeri og havbruksforskning

Muligheter innen høyre utdanning og forskning på feltene fiskeri og havbruksforskning Muligheter innen høyre utdanning og forskning på feltene fiskeri og havbruksforskning Jens Revold, prosjektkoordinator, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - UiT Bakgrunn Norges fiskerihøgskole

Detaljer

Centre for environmental design of renewable energy CEDREN

Centre for environmental design of renewable energy CEDREN 1 Centre for environmental design of renewable energy CEDREN Centre for Environmental Design of Renewable Energy - CEDREN 2 The main objective of CEDREN is to develop and communicate design solutions for

Detaljer

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank!

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank! UiA 1100 employees 10000 Students Frank! Health and Sport Sciences Humanities and Education Fine Arts Engineering and Science Economics and Social Sciences Teacher Education Unit http://www.uia.no/nyheter/ny-kraftig-vekst-i-soekningen-til-uia

Detaljer

Havbruk fremtidens industri for Norge? Fra 90 til 550 milliarder

Havbruk fremtidens industri for Norge? Fra 90 til 550 milliarder Havbruk fremtidens industri for Norge? Fra 90 til 550 milliarder Frøya 08.11.2012 A global seafood group 2 Marine Harvest Farming vertically integrated and the leading producer of salmon world wide! 3

Detaljer

Oppsummering av 1. call, hovedtrekk i 2. call

Oppsummering av 1. call, hovedtrekk i 2. call Oppsummering av 1. call, hovedtrekk i 2. call CIP IST PSP Kontekst Del av Competitiveness and Innovation Program (CIP) 2007-2013 CIP har tre søyler og et budsjett på 3,6 Mrd Euro CIP IST PSP budsjett 730

Detaljer

Our Trees. Our Roots. Our Future.

Our Trees. Our Roots. Our Future. Our Trees. Our Roots. Our Future. Photo: Svein Grønvold/NN Photo: Shutterstock Forests for a healthy climate Forests have great potential to reduce the impacts of climate change, because trees absorb carbon

Detaljer

Norwegian Seafood 2030 -Enabling seafood growth

Norwegian Seafood 2030 -Enabling seafood growth Norwegian Seafood 2030 -Enabling seafood growth Eventyret kan fortsette om vi vil Hvert år bidrar sjømatnæringen med 61 milliarder kroner til den norske økonomien, og den har en sysselsetting på i underkant

Detaljer

Horisont 2020 forskning og innovasjon for norske aktører. Gudrun Langthaler, Oslo, Oktober 2015

Horisont 2020 forskning og innovasjon for norske aktører. Gudrun Langthaler, Oslo, Oktober 2015 Horisont 2020 forskning og innovasjon for norske aktører Gudrun Langthaler, Oslo, Oktober 2015 Store samfunnsutfordringer Horisont 2020 EUs rammeprogram 2014-2020 79 milliarder Euro Hovedmål Skape arbeidsplasser

Detaljer

Nordisk nivå vha Nordforsk eller NICe eller bilateralt

Nordisk nivå vha Nordforsk eller NICe eller bilateralt Utnytte internasjonale ordninger FP7 Programsamarbeid Økologisk landbruk CORE organic Animal health and welfare Mattrygghet SAFEFOODera Nordisk nivå vha Nordforsk eller NICe eller bilateralt ERA Net i

Detaljer

Avl og genetikk -bidrag i utviklingsprosjekter Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap. Prof. Hans Magnus Gjøen

Avl og genetikk -bidrag i utviklingsprosjekter Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap. Prof. Hans Magnus Gjøen Avl og genetikk -bidrag i utviklingsprosjekter Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Prof. Hans Magnus Gjøen Kort om bakgrunn: Universitetet for miljø- og biovitenskap Den høiere Landbruksskole

Detaljer

Et nytt haveventyr i Norge

Et nytt haveventyr i Norge Askvoll 5. november 2013 Et nytt haveventyr i Norge Mulighetene ligger i havet! Forskningssjef Ulf Winther SINTEF Fiskeri og havbruk AS Teknologi for et bedre samfunn 1 Verdiskaping basert på produktive

Detaljer

Teknologi for et bedre samfunn

Teknologi for et bedre samfunn Fra metallurgisk industri til solenergi, fra olje og gass til offshore og maritime industri. Hvilke nye muligheter byr det på? 7-fjells konferansen Fornybar energi 11.03.2011 Unni Steinsmo 1 Fremtiden

Detaljer

Bioraffinering. - fremtidens råvareplattform? Omega-3 fra mikroalger - nå industrielt tilgjengelig

Bioraffinering. - fremtidens råvareplattform? Omega-3 fra mikroalger - nå industrielt tilgjengelig Trond Mork Pedersen Innovasjonsdirektør Produs Aqua as Bioraffinering - fremtidens råvareplattform? Omega-3 fra mikroalger - nå industrielt tilgjengelig Møteplass Marin, Fôrressurser for fremtiden 13.november,

Detaljer

Saksnummer: 20/2013 Fordeling av studieplasser 1. gangs drøfting. Dokumenter: a) Saksframlegg

Saksnummer: 20/2013 Fordeling av studieplasser 1. gangs drøfting. Dokumenter: a) Saksframlegg SN-SAK NR: 20/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): OLE-JØRGEN TORP ARKIVSAK NR: Saksnummer: 20/2013 Fordeling av studieplasser 1. gangs

Detaljer

ENERGIX. Seminar om INNOVASJONSPROSJEKTER I NÆRINGSLIVET relatert til ENERGIEFFEKTIVISERING I INDUSTRIEN

ENERGIX. Seminar om INNOVASJONSPROSJEKTER I NÆRINGSLIVET relatert til ENERGIEFFEKTIVISERING I INDUSTRIEN ENERGIX Seminar om INNOVASJONSPROSJEKTER I NÆRINGSLIVET relatert til ENERGIEFFEKTIVISERING I INDUSTRIEN ENERGIX Energibruk og konvertering 2013-118 MNOK Batteri 20 % Biodrivstoff 16 % Hydro-gen 18 % Bygg

Detaljer

Research and consultancy Aquaculture, marine and freshwater environment. www.akvaplan.niva.no

Research and consultancy Aquaculture, marine and freshwater environment. www.akvaplan.niva.no Research and consultancy Aquaculture, marine and freshwater environment www.akvaplan.niva.no Akvaplan-niva (APN) Selskapet stiftet i 1984 Et selskap i NIVA-gruppen Hovedkontor i Polarmiljøsenteret, Tromsø

Detaljer

HAVKOMPETANSE. Fremtidens kunnskapssenter i 2020? Verftskonferansen 5.november 2013 Unni Steinsmo Konsernsjef SINTEF. Teknologi for et bedre samfunn 1

HAVKOMPETANSE. Fremtidens kunnskapssenter i 2020? Verftskonferansen 5.november 2013 Unni Steinsmo Konsernsjef SINTEF. Teknologi for et bedre samfunn 1 HAVKOMPETANSE Fremtidens kunnskapssenter i 2020? Verftskonferansen 5.november 2013 Unni Steinsmo Konsernsjef SINTEF. 1 SINTEF1950 2010: Fra oppdragskontor ved NTH til et av Europas største oppdragsforskningsselskaper

Detaljer

FNs tusenårsrapport - fra forsidene til glemmeboka??? Andreas Tveteraas, fagsjef atveteraas@wwf.no Tønsberg, 07.12.05

FNs tusenårsrapport - fra forsidene til glemmeboka??? Andreas Tveteraas, fagsjef atveteraas@wwf.no Tønsberg, 07.12.05 FNs tusenårsrapport - fra forsidene til glemmeboka??? Andreas Tveteraas, fagsjef atveteraas@wwf.no Tønsberg, 07.12.05 31. Mars 2005: Største studie av verdens økosystemer noen sinne. Bestilt av Kofi Annan

Detaljer

Resistent lakselus - kvifor er det eit problem og korleis diagnostisere resistens?

Resistent lakselus - kvifor er det eit problem og korleis diagnostisere resistens? University of Bergen Resistent lakselus - kvifor er det eit problem og korleis diagnostisere resistens? Frank Nilsen Sea Lice Research Centre Institutt for Biologi, Universitetet i Bergen Norwegian School

Detaljer

Massedyrking av store arktiske mikroalger og CO 2 fangst - fra fossil til ferskvare

Massedyrking av store arktiske mikroalger og CO 2 fangst - fra fossil til ferskvare Klimamarin Trondheim 5 juni Massedyrking av store arktiske mikroalger og CO 2 fangst - fra fossil til ferskvare Dekan Edel O. Elvevoll Professor Hans Chr. Eilertsen og forskningssjef MARBIO Jeanette H.

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I AK2003 Grunnkurs i akvakultur

EKSAMENSOPPGAVE I AK2003 Grunnkurs i akvakultur Norges teknisknaturvitenskapelige universitet Institutt for biologi EKSAMENSOPPGAVE I AK2003 Grunnkurs i akvakultur Faglig kontakt under eksamen: Elin Kjørsvik Tlf.: 918 97 578 Eksamensdato: 25.05.2009

Detaljer

En nasjonal kunnskapsplattform for tidlige stadier med spesiell vekt på torsk

En nasjonal kunnskapsplattform for tidlige stadier med spesiell vekt på torsk Bergen, 9.-10. Februar, 2011 Torskenettverksmøte: En nasjonal kunnskapsplattform for tidlige stadier med spesiell vekt på torsk Ivar Rønnestad, Institutt for Biologi, Universitetet i Bergen Hva er en kunnskapsplattform?

Detaljer

Elektronisk kvittering på mottatt leveranse - "GIO Land" channel: Verification finished by Geir-Harald Strand (stage reference: _h8fmg) Dok.

Elektronisk kvittering på mottatt leveranse - GIO Land channel: Verification finished by Geir-Harald Strand (stage reference: _h8fmg) Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.9.2014-7.9.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 08.09.2014 Elektronisk kvittering på mottatt leveranse - "GO Land" channel: Verification finished by Geir-Harald

Detaljer

Prosjekt Mat-Helse - Et tverrfaglig forskningssamarbeid med suksess

Prosjekt Mat-Helse - Et tverrfaglig forskningssamarbeid med suksess Prosjekt Mat-Helse - Et tverrfaglig forskningssamarbeid med suksess Adm.dir. Per Olav Skjervold, EWOS Innovation Cermaq worldwide Fiskefôr EWOS Oppdrett Mainstream Canada Scotland Norway Forskning og utvikling

Detaljer

VRI Østfold 2011-2013

VRI Østfold 2011-2013 VRI Østfold 2011-2013 Innsatsområde Helse- og omsorgsteknologi og serviceinnovasjon Bjørn Horten Daglig leder Borg Innovasjon VRI Østfold 2011-2013 Målsetting: etablering av flere og større næringsrettede

Detaljer

KOMPETANSEMEGLING. Rollen Kommunikasjon Arbeidsmetodikk Utfordringer. Morten Bergslien

KOMPETANSEMEGLING. Rollen Kommunikasjon Arbeidsmetodikk Utfordringer. Morten Bergslien KOMPETANSEMEGLING Rollen Kommunikasjon Arbeidsmetodikk Utfordringer Morten Bergslien Organisering VRI Rogaland Prosjektleder er Rogaland Fylkeskommune Innsatsområder Teknologi med fremtid Verdikjede mat

Detaljer

Blue Planet AS. Havbruk og fiske Globale muligheter i et regionalt perspektiv

Blue Planet AS. Havbruk og fiske Globale muligheter i et regionalt perspektiv Blue Planet AS Havbruk og fiske Globale muligheter i et regionalt perspektiv Om Blue Planet AS Etablert i 2004 Nettverksorganisasjon non profit Eid av organisasjoner med felles interesse for oppdrettsindustrien

Detaljer

Offshore vindkraft. Peter M. Haugan Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) og Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen

Offshore vindkraft. Peter M. Haugan Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) og Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen Offshore vindkraft Peter M. Haugan Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) og Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen Forskningsdagene 2009, Bergen Slide 1 / 28-Sep-09 Fossile brensler

Detaljer

Borregaard s bioraffinerimodell Finnes det noe læring å høste?

Borregaard s bioraffinerimodell Finnes det noe læring å høste? Borregaard s bioraffinerimodell Finnes det noe læring å høste? Skog og Tre 2014 28. Mai 2014 Clarion Hotel Oslo Airport Gardermoen Gudbrand Rødsrud Teknologidirektør Forretningsutvikling Borregaard AS

Detaljer

Rapport. MacroBiomass. En kompetansebase for industriell taredyrking

Rapport. MacroBiomass. En kompetansebase for industriell taredyrking - Åpen Rapport MacroBiomass En kompetansebase for industriell taredyrking Forfatter(e) Jorunn Skjermo Silje Forbord, Aleksander Handå, Ole Jacob Broch, Johanne Arff, Stine Wiborg Dahle, Stein Fredriksen,

Detaljer

Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke

Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke Navn på foredragsholder Kunnskap for en bedre verden 1 Bærekraftig

Detaljer

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Leif Arne Strømmen, SVP Projects, Oil & Gas and Marine Logistics, Kuehne+Nagel (AG & Co) KG

Detaljer

Fornybar Energi og Ny Energiteknologi En kort presentasjon av Innovasjon Norges sektorsatsning www.innovasjonnorge.no/renew

Fornybar Energi og Ny Energiteknologi En kort presentasjon av Innovasjon Norges sektorsatsning www.innovasjonnorge.no/renew Fornybar Energi og Ny Energiteknologi En kort presentasjon av Innovasjon Norges sektorsatsning www.innovasjonnorge.no/renew Håvar Risnes Seniorkonsulent / Sektorkoordinator ReNEW Innovation Norway, Bennigsenplatz

Detaljer

Prosjekt - Bioenergy as means to secure landscape functions - Benefits and Challenges in relation to biodiversity, Cultural Heritage and economy

Prosjekt - Bioenergy as means to secure landscape functions - Benefits and Challenges in relation to biodiversity, Cultural Heritage and economy Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.9.2013-6.10.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 07.10.2013 Letter of collaboration - Bekreftelse på samarbeid Prosjekt - Bioenergy as means to secure

Detaljer

Electricity Solutions and Distribution / 2011

Electricity Solutions and Distribution / 2011 1 1 Electricity Solutions and Distribution / 2011 Power Division consists of Fortum s power generation, physical operation and trading as well as expert services for power producers. Heat Division consists

Detaljer

S 28/09 Vedlegg 1 Notat: Vurdering av fag innen matområdet

S 28/09 Vedlegg 1 Notat: Vurdering av fag innen matområdet Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 28/09 Vedlegg 1 Notat: Vurdering av fag innen matområdet Flere dokumenter knyttet til fusjonsprosessen omtaler fag innen matområdet.

Detaljer

Samspill med næringen for innovative løsninger

Samspill med næringen for innovative løsninger Samspill med næringen for innovative løsninger Yngvar Olsen Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Storby Marin seminar: Et marint kunnskapsløft Hvordan skal vi hevde Norge i den internasjonale

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Markedet for torsk i EU

Markedet for torsk i EU Markedet for torsk i EU v/ruth Kongsvik AqKva-konferansen 2007 Konsumutvikling og trender Tilførsel av fersk torsk til EU Fangstutvikling Oppdrett av torsk Eskportutvikling torsk Prisutvikling Konkurrerende

Detaljer

Forskning og innovasjon i samarbeid med privat og offentlig sektor.

Forskning og innovasjon i samarbeid med privat og offentlig sektor. Forskning og innovasjon i samarbeid med privat og offentlig sektor. Mai 2013 Konserndirektør Hanne Rønneberg, SINTEF RIFs høstmøte 19.november 2013 Teknologi for et bedre samfunn SINTEF er et flerfaglig

Detaljer

Rollen til norsk vannkraft i 2050 scenarioer for Norge som leverandør av balansekraft

Rollen til norsk vannkraft i 2050 scenarioer for Norge som leverandør av balansekraft Rollen til norsk vannkraft i 2050 scenarioer for Norge som leverandør av balansekraft Julian Sauterleute og arbeidspakkelederne SINTEF Energi Seminar hos NVE, Oslo, 21. januar 2015 HydroBalance Miljømessige,

Detaljer

Mikroalger i fiskefôr: - Status og muligheter

Mikroalger i fiskefôr: - Status og muligheter Mikroalger i fiskefôr: - Status og muligheter Kjell Inge Reitan NTNU Institutt for biologi kjell.i.reitan@ntnu.no Globale utviklings-trender Verdens befolkning vil øke, med en prognose på 9 milliarder

Detaljer

www.akvaplan.niva.no

www.akvaplan.niva.no Akvaplan-niva NIVA-gruppen Avdelinger Marine Environment Coast and Freshwater Aquaculture consultancy Aquaculture research Ca. 45 ++ ansatte 10 på bentos (identifisering, forskning, overvåking, forvaltning)

Detaljer

TEKMAR Leading the blue revolution. 2 December 2014

TEKMAR Leading the blue revolution. 2 December 2014 TEKMAR Leading the blue revolution 2 December 2014 Can we produce food in the ocean? 70 % of the surface 2% of the food production Energy efficient and low emission food production «Leading the blue revolution»

Detaljer

Blå boken for Maritim politikk

Blå boken for Maritim politikk Blå boken for Maritim politikk En visjon og handlingsplan for en integrert tilnærming til maritim politikk Kathrine Angell-Hansen Maritime Policy Task Force European Commission Hvorfor trenger EU en integrert

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

Større og smartere - havbruksteknologi på eksponerte lokaliteter. Verftskonferansen 2015, Ålesund 04.11.2015 Senterleder EXPOSED, Hans Bjelland

Større og smartere - havbruksteknologi på eksponerte lokaliteter. Verftskonferansen 2015, Ålesund 04.11.2015 Senterleder EXPOSED, Hans Bjelland Større og smartere - havbruksteknologi på eksponerte lokaliteter Verftskonferansen 2015, Ålesund 04.11.2015 Senterleder EXPOSED, Hans Bjelland DN, 12. oktober 2015 Norges lange kyst gir store muligheter

Detaljer

Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer. Seminar 6.juni 2008

Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer. Seminar 6.juni 2008 Morten Walløe Tvedt, Senior Research Fellow, Lawyer Seminar 6.juni 2008 My Background: Marine and Fish Genetic Resource: Access to and Property Rights of Aquaculture Genetic Resources Norwegian Perspectives

Detaljer