Prosjektnavn Industrial seaweed seedling production for large scale offshore cultivation process - SeaBreed

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektnavn Industrial seaweed seedling production for large scale offshore cultivation process - SeaBreed"

Transkript

1 Prosjektnavn Biofuels from farmed seaweed År- tidsrom Art Saccharina latissima Prosjektmål Biokonvertering av tarebiomasse Partnere Seaweed Energy Solutions AS, Sintef materialer og kjemi AS Finansiering Forskningsrådet Prosjektnavn Farming seaweed for energy År- tidsrom Art Saccharina latissima Prosjektmål Teknologiutvikling for taredyrkning Partnere Seaweed Energy Solutions AS, Sintef fiskeri og havbruk AS Finansiering Forskningsrådet Prosjektnavn Offshore Cultivation of Seaweed År- tidsrom Art Saccharina latissima Prosjektmål Teknologiutvikling for taredyrkning Partnere Seaweed Energy Solutions AS, Aqualine AS, Stolt Sea Farm S.A., Winds Enterprises Limited Finansiering Forskningsrådet, Eurostars Prosjektnavn Industrial seaweed seedling production for large scale offshore cultivation process - SeaBreed År- tidsrom Art Saccharina latissima, Laminaria digitata, Alaria esculenta Prosjektmål Teknologiutvikling for taredyrkning Partnere Seaweed Energy Solutions AS, Sintef fiskeri og havbruk AS, NTNU Finansiering Forskningsrådet Prosjektnavn Development of large scale offshore seaweed cultivation

2 År- tidsrom Art Saccharina latissima Prosjektmål Teknologiutvikling for taredyrkning Partnere Seaweed Energy Solutions AS, Aqualine, Ciimar, Sintef fiskeri og havbruk AS Finansiering Forskningsrådet Prosjektnavn Handling, storage and preservation År- tidsrom Art Saccharina latissima Prosjektmål Forbehandling av tarebiomasse for bioenergiformål Partnere Seaweed Energy Solutions AS, Sintef materialer og kjemi AS, Statoil Petroilium ASA Finansiering Forskningsrådet Prosjektnavn Industrial-Scale Harvest and Transport of Seaweed for Biofuel År- tidsrom Art Saccharina latissima Prosjektmål Høstningsteknologi for storskala tareproduksjon Partnere Seaweed Energy Solutions AS, Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS, Sintef fiskeri og havbruk AS, Statoil Petrolium ASA, Biotrål AS Finansiering Forskningsrådet Prosjektnavn EXPLOIT År- tidsrom Art Integeret havbruk med oppdrettslaks, sukkertare, blåskjell og kamskjell Prosjektmål Kartlegge spredning av næringsstoffer som kommer fra lakseoppdrettsanlegg og se på hvilke muligheter blåskjell, kamskjell og alger har for å fjerne disse n Partnere Finansiering Prosjektnavn SINTEF, Havforskningsinstituttet, NTNU og Bellona Forskningsrådet DYMALYS

3 Utvikle en optimal produksjonsteknologi tilpasset norske forhold for høykvalitets makroalger, gjennom en vinterproduksjon av artene Saccharina latissima, Laminaria digitata, Alaria esculenta og Porphyra spp. År- tidsrom Art Sukkertare, laminaria, alaria og porphyra Prosjektmål Partnere Blue planet, Lerøy Seafood Group, Bicotec, Lysefjorden Forskningsstasjon, EWOS Innovation, Bellona, Sylter Algenfarm og IVAR Finansiering Lerøy og Rogaland Fylkeskommune Prosjektnavn Val algeprosjektet År- tidsrom Art Ulike tarearter Prosjektmål Forprosjekt for å kartlegge muligheter for algedyrking Partnere Val vgs, Bellona, Norges Vel og Bioforsk Finansiering Ytre Namdal næringsfond Prosjektnavn Ocean Forest Project År- tidsrom Art Integrert havbruk Prosjektmål Produsere biomasse Partnere Bellona mfl Finansiering Bellona mfl Prosjektnavn Alger til mat i Solund År- tidsrom Art Saccarina Latissima, Alaria Prosjektmål Dyrking av alger til mat- forprosjekt Partnere Norges Vel, Hortimare, Fremtidens Mat og Solund Mat Finansiering Sogn og Fjordane fylkeskommune Prosjektnavn Utviklingsprosjekt Alger År- tidsrom Art

4 Prosjektmål Partnere Finansiering kommersialisering ved bruk av alger som ressurs Norges Vel Norges Vel Prosjektnavn Forprosjekt for etablering av nettverk for ei ny næring med bærekraftig havbruk År- tidsrom Art Prosjektmål nettverkskartlegging Partnere Bergen Teknologi overføring og Norges Vel Finansiering Hordaland Fylkeskommune Prosjektnavn Markedsvurdering for bærekraftig Algedyrking År- tidsrom Art Prosjektmål Synligjøring intigrert multitrofisk havbruk ved bruk av alger Partnere Norges Vel, IMR, Salamon Group, Hortimare, Engesund fisk, Smartfarm Finansiering Regionalt utviklingsprogram Prosjektnavn Optimizing Lipid Production by Planktonic Algae (LIPIDO) År- tidsrom Art Prosjektmål Studere lipidlagring i ulike mikroalger Partnere NTNU, UiO, SYKE og VTT (Finland), Ludwig Maximilian University (Germany), Blue Lagoon (Iceland) Finansiering N-INNER, NFR Prosjektnavn Biotechnological Production of Materials for Optimized Solar Cell Efficiency (SOLBIOPTA) År- tidsrom Art Kiselalger Prosjektmål Utnytte nanostrukturer i kiselalgefrustuler i solcelleteknologi Partnere NTNU, SINTEF

5 Finansiering Art Prosjektmål Partnere Finansiering NFR UiO, IBV, UIB, NIVA NFR Prosjektnavn Biodiversity of marine eukaryotes År- tidsrom Art Prosjektmål Partnere UiO, Colomban de Vargas, CNRS (Fr) Finansiering EU, Biodiversa Prosjektnavn Phytoplankton size: climatic adaptation and long-term evolution År- tidsrom Art Prosjektmål Partnere UiO, IBV Finansiering NFR Prosjektnavn Genome size, cell size and growth; searching for the causal links År- tidsrom Art Prosjektmål Partnere UiO, IBV Finansiering NFR Prosjektnavn Toxic algae: taxonomy, quantification and early warning År- tidsrom Art

6 Prosjektmål Partnere Finansiering NIVA, UiO, HI NFR Prosjektnavn Population genetics and intraspecific diversity of aquatic protists across habitats and eukaryotic clades År- tidsrom Art Prosjektmål Partnere Finansiering SYKE (Fi), UiO NordForsk Prosjektnavn Diversity and dynamics NANODIV of marine pico- and nanoplankton in relation to abiotic and biotic factors as revealed by next generation sequencing År- tidsrom Art Prosjektmål Partnere Finansiering UiO, IBV UiO-KD Prosjektnavn År- tidsrom Art Prosjektmål Partnere Finansiering Diversity of protist symbionts in the sea as revealed by next generation sequencing UiO, IBV UiO-KD Prosjektnavn Biodiversity and change in eelgrass ecosystems År- tidsrom Art Prosjektmål Partnere UiO, IBV

7 Finansiering UiO-KD Prosjektnavn BioH2 - Use of solar energy for CO2 capture, algae cultivation and hydrogen production År- tidsrom Art Chlamydomonas reinhardtii, Chlorella sorokiniana Prosjektmål Bruke mikroalger til fanging av CO2 fra avløpsgass og produksjon av H2 fra solenergi, inkludert optimalisering av dyrking Partnere Bioforsk, UMB Finansiering NFR (Natur og Næring) Prosjektnavn AquaFEED - Conversion of solar energy to infrastructure-ready transport fuels using aquatic photobiological organisms as the hydrocarbon feedstock produ År- tidsrom Art Mange arter av mikroalger og cyanobakterier fra ferskvann og marint miljø Prosjektmål Produksjon av bioetanol fra solenergi Partnere University of Turku, University of Copenhagen, Uppsala University, Bioforsk Finansiering Nordisk Energiforskning Prosjektnavn Establishing mariculture of red algae for food production in Northern Norway År- tidsrom Art Rødalger Prosjektmål Dyrking av alger til mat Partnere Bioforsk, Gifas, Nofima, Université de La Rochelle Finansiering Forskningsrådet Prosjektnavn Biprodukter til bioproduksjon - Resirkulering av lokale avfallsstrømmer fra industri, fiskeoppdrett og landbruk År- tidsrom 2013 Art Forprosjekt Prosjektmål Produsere biomasse Partnere Bioforsk, Elkem, Sisomar Finansiering Forskningsrådet

8 Prosjektnavn Development of a new fish feed concept based on raw materials from aquaculture and fish industry development of protocols for production År- tidsrom 2013 Art Rødalger Prosjektmål produktutvikling Partnere Bioforsk, UiN Finansiering MABIT Prosjektnavn "Trofôr - Program for utvikling av nytt fiskefôr til laks" År- tidsrom Art Utvikling og innovasjon Prosjektmål Utvikling av et forskningsprogram Partnere Bioforsk, Nofima, Gifas Finansiering privat Prosjektnavn Isolation and characterization of Norwegian red algae suitable for commercial mariculture År- tidsrom Art Rødalger Prosjektmål Å isolere og karakterisere forskjellige rødalger Partnere Bioforsk, Gifas Finansiering MABIT, Gifas Prosjektnavn H2 Production from Solar Energy using Algae Technology År- tidsrom Art Chlamydomonas reinhardtii, Chlorella sorokiniana Prosjektmål Converting Solar Energy to H2 using Photosynthesis in Algae, combined with Capture of CO2 from Flue Gas and Production of high Value Products. Partnere Bioforsk, Fotomol-Uppsala University, Sweden, IIT Kharagpur, India Finansiering Utenriksdepartementet Prosjektnavn IDREEM (Increasing Industrial Resource Efficiency in European Mariculture) År- tidsrom

9 Art Prosjektmål Partnere Finansiering Prosjektnavn År- tidsrom Art Prosjektmål Partnere Finansiering Saccharina latissima Development of alternative Integrated Multi-Trophic Aquaculture (IMTA) production technology. More on idreem.eu Scottish Association for Marine Science (SAMS) UK; Viking Fish Farm (VFF) UK, Scottish Salmon Company (SSC) UK, Suf-fish Aquaculture Company (SUF) Isra EU FP7-ENV-2012 COOPERATION Theme 6 Environment (including climate change); NETALGAE (Inter-regional network to promote sustainable development in the marine algal industry) , and granted an extension of 6 months all species harvested in Europe, see netalgae.eu To create a Europe-wide network of relevant stakeholders in the marine macro-algae sector; To carry out a wide ranging policy study to establish a best pr Indigo Rock Marine Research, Bord Iascaigh Mhara - Ireland Syndicat Mixte Pour l'equipement du Littoral - France Fisheries and aquatic sciences center - A EU INTERREG IV B EA; Nordland fylekskommunen Prosjektnavn ECOFISH (Efficient and environment friendly sea lice control utilising reared ballan wrasse (Labridae)) År- tidsrom Art Microalgae for live prey incl. Nannochloropsis, Isochrysis, Tetraselmis, Chlorella Prosjektmål to develop the commercial rearing of ballan wrasse, Labrus bergylta and to develop methods for the successful use of ballan in salmon and cod cages to co Partnere University of Nordland (Norway); Ardtoe Marine Laboratory (Scotland); Martin Ryan Institute, Carna, National University of Ireland (Galway); Daithi O Mur Finansiering Northern Periphery Programme, Nordland Fylkeskommune (Norway), Highlands and Islands Enterprises Ltd. (Scotland) and the Fish Farming member asso Prosjektnavn Monitoring and control of marine pool ecosystem: a step toward organic farming. Part I and II År- tidsrom Art Microalgae for live prey Prosjektmål to increase the knowledge concerning the ecosystem surrounding the extensive production facilities of Lofilab AS Partnere Bioforsk, Lofilab As Finansiering Mabit program (NFR) and Lofitorsk holding (Lofilab AS) Prosjektnavn NATVIT: Natural sources of antioxidants - a necessity for animal health and welfare and product quality in organic livestock production År- tidsrom Art Laminaria hyperborea, Saccharina latissima, Alaria esculenta, Desmarestia sp., Fucus vesiculosus, F. spiralis, F. serratus, Ascophyllum nodosum, Ulva sp., Cl Prosjektmål Undersøkje nordlege makroalgar: artar, α-tokoferol-innhald (E vitamin) og antioksidativ aktivitet; Teste effekten av naturlege vitamintilskot p

10 Partnere Finansiering Bioforsk - Økologisk mat og landbruk; Bioforsk - Arktisk landbruk og utmark; Norges veterinærhøgskole; Universitetet for miljø- og biovitenskap, Institutt fo MAT program (NFR). Prosjektnavn ALGEBAKT: Natural sources of antibacterial a necessity for organic animal welfare and product quality År- tidsrom Art Polysiphonia lanosa, Corallina officinalis, Palmaria palmata, Mastocarpus stellatus, Laminaria hyperborea, Ascophyllum nodosum Prosjektmål identifisere molekyler fra makroalger fra nord Norge med en potensielle prebiotisk effekt. Partnere Bioforsk, Marbank, Marbio Finansiering Mabit program Prosjektnavn Produksjon av økologiske grønnsaker År- tidsrom Art Ascophyllum nodosum Prosjektmål å utvikle kunnskap om hvordan nitrogenmineraliseringsmønsteret i aktuelle organiske gjødselslag er under nordnorske forhold, og hvordan dette påvirker Partnere Bioforsk med avdelinger i Grimstad og Bodø, Nofima, universitetet i Newcastle, økologiske produsenter representert ved Oikos. Finansiering NFR, Fylkesmannen Nordland Prosjektnavn Economic and environmental sustainability of fish farming in northern Europe Exploration and Analysis of the Aquaculture Production Life Cycle År- tidsrom 2013 Art Rødalger Prosjektmål Forprosjekt. Utvikle hovedprosjekt. Partnere Bioforsk, Viking Fish Farms Ltd, Martin Ryan Institute, UiN Finansiering Northern Periphery Programme, Prosjektnavn Nordnorske makroalger som dyrefôr. Flaskehalser og nye muligheter (NorAlger) År- tidsrom Art Prosjektmål å bygge relasjoner og etablere forskningssamarbeid med regionale, nasjonale og internasjonale miljøer somer av relevans for vår fordypning innenfor bruk Partnere Bioforsk, Nofima Finansiering RFFNord

11 Prosjektnavn Evaluering av tare som bioraffineri-råstoff (et TVERRforsk-prosjekt ved UMB) År- tidsrom Art Saccharina latissima, Laminaria hyperborea Prosjektmål Kjemisk analyser, og vurdering av fordøyelighet for noen tarearter som er aktuelle for dyrking i kommersiell skala Partnere SES Finansiering UMB Beskrivelse Vi skal bruke en biomasse som kan dyrkes i sjøen den trenger ikke ferskvann, og ikke gjødsel i noen særlig grad. Vi kan også bruke tare til å renske opp næ

12

13 A, Biotrål AS ll og alger har for å fjerne disse næringsstoffene

14

15

16

17 = cross-habitats-and-eucaryotic-clades

18 the hydrocarbon feedstock producer

19 protocols for production n of high Value Products.

20 Aquaculture Company (SUF) Israel, GIFAS Ltd (GIFAS) Norway, Daithi O Murchu Marine Research Station (DOMMRS) Ireland, Seawave Fisheries Ltd (SW) Cyprus, AQUA (AQUA) Italy, Marin policy study to establish a best practice model and suggested policies for successful, sustainable, commercial utilization of marine macro-algae resources s and aquatic sciences center - AGROCAMPUS OUEST - France Universite de Bretagne Occidentale - France BIOFORSK - Norway Universidadé do Algarve - Portugal Viking Fish Farms, Ardtoe lan in salmon and cod cages to control sea lice. of Ireland (Galway); Daithi O Murchu Marine Research Station, Bantry (Ireland); Bioforsk, Bodø (Norway); Murman Marine Biological Institute and Murman Technical University (Russia). d the Fish Farming member associations, Bord Iascaigh Mhara (Ireland). tock production scophyllum nodosum, Ulva sp., Cladophora rupestris, Palmaria palmata urlege vitamintilskot på innhald av α-tocopherol (E vitamin) i kumjølk; Teste effekten av naturlege vitamintilskot på oksidativ stabilitet hos rømme; Teste effekten av naturlege vitamintils

21 miljø- og biovitenskap, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap; Universitetet for miljø- og biovitenskap, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap; Universitetet for miljø- og biovitens rhold, og hvordan dette påvirker avling og kvalitet på økologiske grønnsaker ulture Production Life Cycle for vår fordypning innenfor bruk av nordnorske makroalger for næringsformål, engasjere næringen, samt kompetanseoppbygging for Bioforsk sin avdeling i Bodø i tråd med de strategiske p

22 gså bruke tare til å renske opp næringssalter fra sjøen. Vårt prosjekt innebærer å se litt mer helhetlig på råstoffet og hvordan vi kan bruke det i flere sammenhenger, bla vil vi ta ut sukker so

23

24

25

26

27

28

29

30

31 yprus, AQUA (AQUA) Italy, Marine & Environmental Research Lab Ltd (MER) Cyprus, Longline Environment Ltd (Longline) UK, University of Haifa (HU) Israel, Bioforsk Bodø (BioForsk) Norwa ortugal Viking Fish Farms, Ardtoe Marine Laboratory - UK Mutrikuko Institutua - Spain Ikaslan Gipuzkoa - Spain Technical University (Russia). effekten av naturlege vitamintilskot på immunsystemet og mage- og tarmbakteriar hos sau

32 iversitetet for miljø- og biovitenskap, Institutt for kjemi,bioteknologi og matvitenskap; Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige fakultet, Institut for husdyrsundhet, velfærd og ernæ Bodø i tråd med de strategiske planer for Bioforsk Nord. Som et resultat av deue prosjektet forventes det å etablere samarbeidprosjekter innenfor relevante programmer

33 enhenger, bla vil vi ta ut sukker som drivstoff, protein til fiskefor og se på hvordan vi kan bruke næringssaltene i taren som gjødsel for planter. Prosjektleder Svein Horn, professor i bioprose

34

35

36

37

38

39

40

41

42 l, Bioforsk Bodø (BioForsk) Norway, Università degli Studi di Genova (UNIGE) Italy, Universiteit Leiden Institute of Environmental Sciences (UL-CML) Netherlands, Florence Renewable Ener

43 r husdyrsundhet, velfærd og ernæring te programmer

44 r Svein Horn, professor i bioprosessteknologi ved Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (IKBM). I prosjektet deltar også Trine Sogn fra Institutt for plante- og miljøvitenskap (IPM

45

46

47

48

49

50

51

52

53 rlands, Florence Renewable Energies (ETA) Italy

54

55 or plante- og miljøvitenskap (IPM), Olav Fjeld Kraugerud, fra Aquaculture Protein Centre (APC) og Pål Bakken ved Seaweed Energy Solutions.

Utvikling av en bærekraftig algenæring i Norge, med vurderinger rundt kommersialisering, markeder og lønnsomhet

Utvikling av en bærekraftig algenæring i Norge, med vurderinger rundt kommersialisering, markeder og lønnsomhet Utvikling av en bærekraftig algenæring i Norge, med vurderinger rundt kommersialisering, markeder og lønnsomhet Tekna Havbruk, NTNU Kursdager 3. januar 2012 Anne Mugaas Om Norges Vel Kunnskap Norges Vel

Detaljer

Rapport: Nordisk konferanse om Ferskvannsoppdrett

Rapport: Nordisk konferanse om Ferskvannsoppdrett Rapport: Nordisk konferanse om Ferskvannsoppdrett Arctic charr in the Nordic Countries Nordic Conference on fresh water aquaculture 13.-14 October 2009 in Reykjavik Bakgrunn Siden 2006 har det i Norge

Detaljer

www.innovationnorway.no

www.innovationnorway.no Norsk marin sektor i bioøkonomien; virkemiddelapparatet byr industrien opp til dans. FHF Pelagisk Samling, 4. desember 2012 Radisson Blu Hotel, Ålesund Ole Jørgen Marvik, Sektoransvarlig, Helse og Life

Detaljer

Norsk senter for bioenergiforskning. Årsrapport

Norsk senter for bioenergiforskning. Årsrapport Norsk senter for bioenergiforskning 2013 Årsrapport Norsk senter for bioenergiforskning Om Norsk senter for bioenergiforskning Norsk senter for bioenergiforskning er et forpliktende samarbeid mellom forskningsinstituttene

Detaljer

Norsk senter for bioenergiforskning. Årsrapport

Norsk senter for bioenergiforskning. Årsrapport Norsk senter for bioenergiforskning 2011 Årsrapport Norsk senter for bioenergiforskning OM NORSK SENTER FOR BIOENERGIFORSKNING Norsk senter for bioenergiforskning er et forpliktende samarbeid mellom forskningsinstituttene

Detaljer

Konferanse program 4. 5. Scandic Bergen City. Støttes av:

Konferanse program 4. 5. Scandic Bergen City. Støttes av: Konferanse program Scandic Bergen City 4. 5. Støttes av: Åpningssesjon Møteleder: Grethe Adoff Onsdag 4. Februar 09:00 Registrering 11:10 Matproduksjon i Lysefjorden? 10:00 Velkommen Øivind Strand, IMR

Detaljer

Mikroalger i fiskefôr: - Status og muligheter

Mikroalger i fiskefôr: - Status og muligheter Mikroalger i fiskefôr: - Status og muligheter Kjell Inge Reitan NTNU Institutt for biologi kjell.i.reitan@ntnu.no Globale utviklings-trender Verdens befolkning vil øke, med en prognose på 9 milliarder

Detaljer

Massedyrking av store arktiske mikroalger og CO 2 fangst - fra fossil til ferskvare

Massedyrking av store arktiske mikroalger og CO 2 fangst - fra fossil til ferskvare Klimamarin Trondheim 5 juni Massedyrking av store arktiske mikroalger og CO 2 fangst - fra fossil til ferskvare Dekan Edel O. Elvevoll Professor Hans Chr. Eilertsen og forskningssjef MARBIO Jeanette H.

Detaljer

Nye prosjekter i RENERGI-programmet fra 2012

Nye prosjekter i RENERGI-programmet fra 2012 Nye prosjekter i RENERGI-programmet fra 2012 Programstyret for RENERGI behandlet på sitt møte 8. desember søknadene til programmets søknadsfrister for IPN-, FP- og KPN-prosjekter høsten 2011. Totalt ble

Detaljer

Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter)

Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter) Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter) Gjennom denne fordypningen vil du lære mer om forretningsutvikling og kommersialisering av teknologi. Fordypningen består av et fordypningsprosjektet

Detaljer

FIRDA SEAFOOD. High quality Salmon and Trout

FIRDA SEAFOOD. High quality Salmon and Trout FIRDA SEAFOOD High quality Salmon and Trout Hig Hi Innhold Content Siden 1986...4 I verdensklasse...6 På lag med naturen...8 Alltid foran...10 Hele verdikjeden...12 I begynnelsen......14 En delikatesse

Detaljer

Strategy 2010-2013. Norwegian University of Life Sciences. Vision Statement

Strategy 2010-2013. Norwegian University of Life Sciences. Vision Statement Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences Strategi Strategy 2010-2013 Det levende universitet Strategy 2010-2013 Norwegian University of Life Sciences Vision Statement

Detaljer

Norsk Institutt for. Ørret fra Sjøtroll. Utvikle unik kvalitet som danner grunnlag for ny merkevare på Norsk fisk. Sjøtroll Havbruk AS BIP

Norsk Institutt for. Ørret fra Sjøtroll. Utvikle unik kvalitet som danner grunnlag for ny merkevare på Norsk fisk. Sjøtroll Havbruk AS BIP SØKNADER TIL REGIONALT FORSKINGSFOND VESTLANDET JUNI 2010 NR Prosjekttittel Prosjektansvarleg Søknadstype Utvikling av regional bedriftsdatabase for studier av regionalt næringsliv og 1 omstillinger IRIS

Detaljer

Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak. Konsekvenser av fiskeri- og havbruksaktivitet

Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak. Konsekvenser av fiskeri- og havbruksaktivitet Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak Konsekvenser av fiskeri- og havbruksaktivitet 15. september 2011 (Denne siden er tom) Side 2 av 120 FORORD Dette dokumentet er en utredning av konsekvenser

Detaljer

Betydningen av SFI for NTNU v/ingvald Strømmen Dekan fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi NTNU Oktober 2014

Betydningen av SFI for NTNU v/ingvald Strømmen Dekan fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi NTNU Oktober 2014 Betydningen av SFI for NTNU v/ingvald Strømmen Dekan fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi NTNU Oktober 2014 Kunnskap for en bedre verden 1 FACTS NTNU key figures Vision: Knowledge for a better world

Detaljer

PLAN FOR KOORDINERT SATSING PÅ TORSK

PLAN FOR KOORDINERT SATSING PÅ TORSK ISSN: 0809-8050 ISBN 13: 978-82-92775-01-1 ISBN 10: 82-92775-01-3 PLAN FOR KOORDINERT SATSING PÅ TORSK Oppdrett og fangstbasert akvakultur Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og næringen. 2001-2010.

Detaljer

SATS PÅ TORSK! (Go for Cod)

SATS PÅ TORSK! (Go for Cod) NETTVERKSMØTE SATS PÅ TORSK! (Go for Cod) 11. - 13. febr. 2009 i Bergen Scandic Bergen City hotel Sats på Torsk! - Nettverksmøte 2009 Sats på Torsk! konferansen er en årlig nasjonal møteplass for oppdrettstorsk,

Detaljer

Potensial for etablering av en AkvaPark i Rogaland. Fremdrift gjennom delt kunnskap og samlokalisering for å skape konkurransefortrinn

Potensial for etablering av en AkvaPark i Rogaland. Fremdrift gjennom delt kunnskap og samlokalisering for å skape konkurransefortrinn AkvaPark Rogaland Potensial for etablering av en AkvaPark i Rogaland Fremdrift gjennom delt kunnskap og samlokalisering for å skape konkurransefortrinn Outlet to sea Seawater supply Port Heat pump Freshwater

Detaljer

JUNI 2010 FISKEHELSE. Ny kunnskap om østersparasitt og sykdommen marteiliose. ... side 10

JUNI 2010 FISKEHELSE. Ny kunnskap om østersparasitt og sykdommen marteiliose. ... side 10 JUNI 2010 FISKEHELSE Ny kunnskap om østersparasitt og sykdommen marteiliose... side 10 Fagtidsskriftet Fiskehelse INNHOLD ISBN 978-82-8208-019-4 Utgiver: Tekna Fiskehelseforeningen Faglig gruppe i Tekna

Detaljer

The PQM project CLIENT S REF. Frank Nilsen 19.590.000 2009-06-30 PROJECT NO. CLASSIFICATION PROJECT MANAGER (NAME, SIGN.) NO.

The PQM project CLIENT S REF. Frank Nilsen 19.590.000 2009-06-30 PROJECT NO. CLASSIFICATION PROJECT MANAGER (NAME, SIGN.) NO. TITLE PROJECT PLAN The PQM project SINTEF Energy Research Address: NO-7465 Trondheim, NORWAY Reception: Sem Sælands vei 11 Telephone: +47 73 59 72 00 Telefax: +47 73 59 72 50 CLIENT(S) Norwegian Research

Detaljer

Ny regionalpolitikk 2007-2013

Ny regionalpolitikk 2007-2013 Arve Skjerpen 3.6.2009 Ny regionalpolitikk 2007-2013 Den nye regionalpolitikken bygger i stor grad oppunder Lisboa og Gøteborg prosessene, dvs. økt konkurransekraft og bærekraftig utvikling Både de finansielle

Detaljer

Utredning: Hvordan kan kartleggingen av laksens genom bidra til å løse utfordringene i norsk havbruksnæring?

Utredning: Hvordan kan kartleggingen av laksens genom bidra til å løse utfordringene i norsk havbruksnæring? Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond Utredning: Hvordan kan kartleggingen av laksens genom bidra til å løse utfordringene i norsk havbruksnæring? 1 Komité Peter Aleström, Norges veterinærhøgskole

Detaljer

Vanndirektivet - Behov for kunnskap, kompetanse og kapasitet. CIENS-rapport 1-2009

Vanndirektivet - Behov for kunnskap, kompetanse og kapasitet. CIENS-rapport 1-2009 CI Vanndirektivet - Behov for kunnskap, kompetanse og kapasitet CIENS-rapport 1-2009 Tittel: Vanndirektivet Behov for kunnskap, kompetanse og kapasitet Forfatter(e): Haakon Thaulow, NIVA (red.) Anne Lyche

Detaljer

STATUSRAPPORT / STATUS REPORT

STATUSRAPPORT / STATUS REPORT NCE Systems Engineering, Kongsberg STATUSRAPPORT / STATUS REPORT 2014-15 NCE Systems Engineering plays a key role in the creation of educational pathways that provide the industry with up to date expertise

Detaljer

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1 Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST/TØH 2009 TØH-Notat 2010:1 Trondheim 2010 ISSN: 1890-9574 ------------------------------------------------------------ Høgskolen i Sør-Trøndelag. Biblioteket

Detaljer

FAKULTET FOR... INSTITUTT FOR... DOKTORGRADER TITTEL TITTEL

FAKULTET FOR... INSTITUTT FOR... DOKTORGRADER TITTEL TITTEL FAKULTET FOR... INSTITUTT FOR... DOKTORGRADER 2010 TITTEL TITTEL Yggdrasil er navnet på verdenstreet i norrøn mytologi, en ask med grener som rekker ut over hele verden og opp over himmelen. Den ene roten

Detaljer

Marine Harvest Norway AS Tarmvikodden ASC Endelig Rapport Ikke-konfidensiell versjon

Marine Harvest Norway AS Tarmvikodden ASC Endelig Rapport Ikke-konfidensiell versjon ASC SALMON STANDARD AUDIT REPORT Marine Harvest Norway AS Tarmvikodden ASC Endelig Rapport Ikke-konfidensiell versjon REPORT NO. 04 REVISION NO. 01 DATE 07.02.2014 DET NORSKE VERITAS AS Veritasveien 1,

Detaljer

MAREAN Os samarbeid med og bidrag til andre prosjekter. Lene Buhl-Mortensen Programleder for MAREANO

MAREAN Os samarbeid med og bidrag til andre prosjekter. Lene Buhl-Mortensen Programleder for MAREANO MAREAN Os samarbeid med og bidrag til andre prosjekter Lene Buhl-Mortensen Programleder for MAREANO Prosjekter under oppstarting Effekter av tråling på habitater og bunnfauna Mastergrade-prosjekt i marinbiologi

Detaljer

Content. 11 Multipoint - Methods for improved petroleum reservoir models

Content. 11 Multipoint - Methods for improved petroleum reservoir models Innhold Content Forord 3 Introduction Årsberetning 2007 4 Report from the board of directors 2007 Årsregnskap 2007 6 Financial statement 2007 Hvor mange fisk fanges årlig i europeiske land, og hvor gamle

Detaljer

landet Kristiansand Stavanger Bergen Ålesund

landet Kristiansand Stavanger Bergen Ålesund - landet Havet er vår fremtids viktigste kilde til mat og helse. Norske storbyer samarbeider nå på en ny og forpliktende måte slik at Norge skal beholde sin ledende posisjon som en betydelig garantist

Detaljer