Møteinnkalling. kuu UJxW. 0 Nore og Uvdal kommune NUTT1E DAL FTHDD LALD ERDALE N

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. kuu UJxW. 0 Nore og Uvdal kommune NUTT1E DAL FTHDD LALD ERDALE N"

Transkript

1 0 Nore og Uvdal kommune NUTT1E DAL FTHDD LALD ERDALE N Møteinnkalling Saksnr: Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: Tidspunkt: I 1:00 11:00 12:00 TEMA: Komm unestyresalen, Rødberg Statkraft konsesjonssøknad for nytt Nore I kraftverk presentasjon vi Statkraft. 12:00 13:00 Presentasjon av: Rådmannens forslag til Handlingsprogram , budsjett Saksbehandlingen starter umiddelbart etter dette. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , vlunni Wetlesen. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Nore og Uvdal kommune , kuu UJxW. Unni Wetlesen politisk sekretær

2 \lçpr Nore og Uvdal kommune Saksnr: Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: Tidspunkt: 11:00 11:00 12:00 TEMA: Kom m unestyresalen, Rød berg Møteinnkalling Statkraft konsesjonssoknad for nytt Nore I kraftverk presentasjon vi Statkraft. Saksbehandlingen starter umiddelbart etter denne. Sakskart: Utvalgs Sakstittel Saksnr: Lukket/åpent PS 46/14 Kommunal finansieringsdeltagelse til TV-produksjonen: Hyttepatruljen. PS 47/14 Utarbeidelse av reiselivsstrategi, finansiering av konsulenttjenester og prosess. PS 48/14 Lokalisering for bygging av nye Uvdal barnehage PS 49/14 Endring av vedtekter for kommunale skolefritidsordninger (SF0) i Nore og Uvdal PS 50/14 Sluttbehandling. Endring av reguleringsplan ID Høk PS 51/14 Prinsipper og retningslinjer i forhold til boplikt på landbrukseiendommer i Nore og Uvdal PS 52/14 Tertialrapport med budsjettregulering PS 53/14 Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget fastsetting av valgdag PS 54/14 Revisjon av reglement for godtgjøring og arbeidsvilkår for folkevalgte PS 55/14 Protokoll fra kontrollutvalgets møte PS 56/14 Suppleringsvalg til kontrollutvalget Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på servicekontoret og på kommunens nettsider. Møtet vil bli direkteoverført på internett via Nore og Uvdal kommune , Unni Wetlesen politisk sekretær

3 Lån e-bøker på biblioteket! ( L_._. fl...j.. mgoodo ig1e,t. Jog et omgitt oodi.k kotppoootmo.hoo htioke,moj. beoolig doted i mel oil jppi not pttotmt kon, mot ttnoingonogbtiomo. Ogpg omboel påhtedtiogi ikk. Alt dot ondoe to ed totigt.. pt0000 ng& toekl.on..s.eo jogekol.1 opp obonotemontot pil toln noton til l eedoeikettm til bk on eeologgoo boddnot vi ogod okollo koog)oog ed.g. og... og jeg hoddo plool.gt.lt omlig jeg okofie ti to dog oot1ow Gombilogl.oit.e noe,,.oodnokoltoo )4onoer jeg do godt til, novwfilosos CO oilo,,to,e lnio00oe.-..j bjon.eionokolotgemo.olodoe ootvondtpt teototink filo,o41 -ogoto meo,oooo med Omtottot.. Ing eoeoioo meg men. Prodmik ICRIM OG SPENNING gådto Bøkene låner du på ebib.no. Kontakt Rødberg bibliotek hvis du mangler nasjonalt lånekort og pinkode, så hjelper vi deg i gang! HØSTEN Velkommen til kulturkvelder i Grønneflåtastua på Nore og Uvdal bygdetun. Torsdag 30. oktober Kl Folkedrakt og folkeskikk før og nå Hva skjer når en skal prøve å gjenskape den tekstile delen av fortida? Foredrag v/lektor Ellen Runderheim Torsdag 27. november Kl Mine opplevelser på Farmen høsten 2013, v/anne Beate Rye Teigen Inngang: kr. 60,- Servering Arrangør: Nore og Uvdal bygdetun i samarbeid med bygdetunets venner.

4 * Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 223 Saksmappe : 2014/831 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Terje Halland Kommunal finansieringsdeltagelse til Tv-produksjonen: Hyttepatruljen. Utvalg Motedato Utvalgssak Formannskap /14 Kommunestyret /14 Saken gjelder: Søknad fra Nore og Uvdal Næringsselskap om kommunal støtte til Tv-produksjon. Fakta: Nore og Uvdal Næringsselskap koordinerer en felles innsats for å få en ny Tv-serie «Hyttepatruljen» til å bli produsert i kommunen. Tv-serien planlegges solgt til TV2. Produsentselskapet krever kr 1.5 mill. lokal kapital for å gjennomføre filmingen i kommunen. Næringsselskapet søker om kr i støtte fra kommunen, resten bidrar lokalt næringsliv med. Tv-serien er tenkt sendt på søndags kveld med 20 sendinger i løpet av året. Konseptet som er beskrevet i søknaden, vedlegg 1, skal fokusere på nordmenns sterke forhold til hytter og hytteliv. Kostnadene for å produsere en sesong er oppgitt til kr mill. Det planlegges at serien skal oppsøke kjente og ukjente nordmenn på sine hytter. Programserien skal ha en kjent programleder og i tillegg fagpersoner som besøker hytteeierne og løser et prosjekt på hytta. Prosjektet planlegges å være en gledelig overraskelse for hytteeierne som blir involvert. Byggeprosjektene programmene skal omhandle en renovering, eller tilbygg på eksisterende hytte eller nybygg. Kommunen og hytteområdene benyttes som kulisser i programmene og -4-

5 det opplyses programserien vil gi god kjennskap til området der hytta ligger, hyttebrukeren og aktivitetstilbudene. Markedseffektene lokalt ved å fa en slik Tv-produksjon som sendes i beste sendetid ansees å være betydelige, Nore og Uvdal næringsselskap har vurdert ringvirkningseffektene til å være 34 millioner kroner. Saksbehandlers vurdering: Det er ikke ofte næringslivet i kommunen far et tilbud om å delta i en TV-serie som skal benytte kommunen og lokale hytteområder som kulisse i en stor TV-produksjon. Programmet er tenkt som et varig konsept over flere år, i løpet av ett år vil minst et av hytteprosjektene det fortelles om, være et nybygg. Når Tv-serien «Vi på Langedrag» ble sendt på NRK, så resulterte det i en stor økning av besøket på Langedrag og gjorde parken til en av de mest besøkte attraksjonene i Buskerud. Det økte besøket styrket økonomien på Langedrag og gjorde eierne i stand til å investere og utvikle stedet til den populære attraksjonen Langedrag er i dag. Det er ikke usannsynlig at en Tv-serie fra hyttekommunen Nore og Uvdal kan resultere i økt hyttesalg, økt renovering av gamle hytter, økt besøks frekvens og dermed økt handel i kommunen. For oss som ikke kjenner TV produksjon er det litt underlig at en reklamefinansiert kanal som TV2 krever penger for å lage TV programmer. Men konkurransen om seerne og i dette tilfellet hyttemarkedet er stort, flere hyttedestinasjoner ønsker en slik TV serie lagt til sine områder. Det kan være en av årsakene til at produsenten ber om støtte fra hyttedestinasjonene og leverandørene. Lokalt næringsliv mener der er av stor betydning at det første året av programserien produsert i kommunen og forplikter seg til å bidra med en million kroner, i tillegg kommer egeninnsats til planlegging og tilrettelegging for produksjonsselskapet. Skal kommunen bidra må de gjøres en ekstra bevilgning direkte fra næringsfondet, budsjettet for næringsutvikling har pr. idag ikke så store disponible beløp. Rådmannens forslag til vedtak: Nore og Uvdal kommune ser positivt på muligheten til at det lages en TV-serie med Nore og Uvdal som kulisse og bevilger kr til produksjon av Hyttepatruljen. Beløpet belastes næringsfondet og utbetales etter nærmere avtale med produsenten. Rådmannen delegeres myndighet til å inngå avtalen. Behandling Formannskap : Eli Hovd Prestegården (Sp) ville ha sin habilitet vurdert, og ble vurdert inhabil. Ingen vara trådte inn, saken ble behandlet med 3 representanter. -5-

6 Rådmannens forslag til innstilling Innstilling Formannskap : Nore og Uvdal kommune ser positivt på muligheten til at det lages en TV-serie med Nore og Uvdal som kulisse og bevilger kr til produksjon av Hyttepatruljen. Beløpet belastes næringsfondet og utbetales etter nærmere avtale med produsenten. Rådmannen delegeres myndighet til å inngå avtalen. Vedlegg: 1. Revidert søknad om støtte. -6-

7 1, lore çg Uvdal I iæringsselskap Nore og Uvdal Kommune Att: Terje Halland 3630 Rødberg Søknad om medfinanslering vedr. Hyttepatruljen I Nore og Uvdal Nore og Uvdal Næringsselskap koordinerer en felles innsats for å få en ny TV-serie «Hyttepatruljen» til å bli filmet i Nore og Uvdal. I denne forbindelse trenger vi og skaffe til veie kr ,-. Næringen selv skaffer til veie ,- og det søkes dermed Nore og Uvdal Kommune om å bidra med de resterende ,- for å fullfinansiere denne unike muligheten vi får. Vi håper på positiv behandling av dette i førstkommende kommunestyre, og legger ved en beskrivelse av prosjektet, kostnads- og finansieringsplan samt forventede ringvirkninger av prosjektet. Vennlig hilsen Nore og Uvdal Næringsselskap SA Gro Irene Svendseri TIf Mail. Postadresse: Postboks Telefon: Besøksadresse: Sentrum, 3631 RØDBERG E.pOSC -7-

8 i 14 lore çg Uvdal i iæringsselskap Om den planlagte TV-serien TV-serie fortrinnsvis sendt på TV2 søndag kveld: 10 x 45 min. (sommer) 10 x 45 min. (vinter) Konsept: Nordmenn har et sterkt forhold til sine hytter og til hytteliv. I denne serien oppsøkes kjente og ukjente nordmenn på deres hytter. Programserien har en profilert programleder og i tillegg en egnet handyman- eller kvinne. De som får besøk, har alle et prosjekt som skal løses på hytta. En vegg som skal flyttes, anneks som skal bygges, tak som skal skiftes ut etc.. Programleder og handyman hjelper til å få prosjektet løst. Prosjektet er gjerne en gledelig overraskelse for en eller flere i familien, I denne serien skal mange bli glade. I løpet av programmene skal vi få kjennskap til den aktuelle hyttas historie. Er det en hytte som har vært i familien i generasjoner eller er den nettopp kjøpt? Er hytta fars paradis, eller er det aller mest mor som er hyttepersonen i denne familien. Hvorfor så sterkt forhold til hytta? Vi får god kjennskap til området hytta ligger i, både hva gjelder natur og geografi, og aktivitetstilbud. Konseptet er ment å leve gjennom mange år, to TV-sesonger pr. kalenderår. I løpet av et år, vil minst en av hyttene vi forteller om, være et nytt prosjekt. Vi følger hytta fra den blir valgt ut på hyttemessen, til tomta er klar, hytta bygges og til slutt står klar til bruk. Konseptet inviterer til flerbruk av videomateriale og historier. Utover TV-versjonen vil produksjonsselskapet kunne lage egne videoer for distribusjon på web i samarbeid med sponsorer, videoer for messer og annet kommersielt bruk, samt sørge for printet materiale til relevante publikasjoner. Postadresse: Postboks 7 Telefon: Besøksadresse: Sentrum, Epost postnusba.no 3631 RØDBERG -8-

9 Nore çg Uvdal æringsselskap Oppsummert: Historielinje 1: Bygging av ny hytte. Følger familien fra hyttemessa, kjøp av tomt til ferdig hytte. Denne blir filmet gjennom alle 10 episodene. Historielinje 2: Hyttepatruljen oppgraderer noe på en hytte. Avsluttende for hver episode Historielinje 3: Generasjonsskifte på en hytte. Ny generasjon tar over og totalrenoverer hytten bygger om. Dette kan vises i 1-3 episoder. Om produksjénen og selskapene bak Prosjektet er initiert av 1V-produksjonsselskapet Globus. Selskapet har stått bak en rekke store og populære satsinger på NRK, TV2 og TVNorge. Blant annet «Sirkus Northug», «Skiskytterkongen» og «De utvalgte» som har gått på TV2. - Ønsker avtale med 1 destinasjon for hovedprosjektet (Historielinje 1). - Finansieringen som eventuelt vi må få på plass er følgende: o ,- fra destinasjonen o ,- fra hytteleverandør (hvis vi ikke vil at det skal bindes opp til en av følgende; Saltdalshytta, Familiehytta eller Tinde, så må vi skaffe dette beløpet også) - I tillegg finnes det muligheter for produktplassering for kr per episode. - Vi må stille med 3-4 familier som skal vurderes som gode på TV - De - For signerer bindende interisjonsavtale med destinasjon og andre aktører. Når avtalen med W2 er i boks, så kjører prosjektet i gang. familien som skal bygge hytte, så ergulroten at de vil få en del rabatter Hovedprosjekt til Nore og Uvdal - Potensielle rlngvlrknlnger Hvis vi får hovedprosjektet til vår region, så gir dette en enorm markedsverdi! Markedsverdi på slike serier uten produktplassering er ca , når det er produktplassering Vi får vist fram området på en meget bra måte Vi får mulighet til å bruke fllmsnutter i markedsøyemed mens TV serien går, og mulighet til å få bruke dette på hjemmesider, facebook o.l. etterpå. Postadresse: Postboks Telefon: Besøksadresse: Sentrum, E-posc postnusba.no 3631 RØDBERG -9-

10 ore 9g Uvdal æringsselskap Næringslivet i Nore og Uvdal vil gjerne ha serien hit, da dette vil skape stor markedsverdi og god omtale for vår region. I tillegg ønsker vi å vise at her får du spesialsydd hytte til det behovet man har, bygd av lokale entreprenører og med godt samhold I bygda. Vi vil kunne vise fram: - Lokalt næringsliv - Variasjon i hytteområdene - Aktivitetstilbudene vi har i en viss omkrets rundt hytta - Fjell, skog, vann osv. - Attraksjoner - Bygdefolket - Kommunen Vi har mye å vise frem Her er et lite knippe: Postadresse: Postboks 7 Besøksadresse: Sentrum RØDBERG E-post Telefon:

11 i N ore 99 Uvdal æringsselskap Mange arrangementer har vi også å vise fram: Numedalsrally 1u/nttår Fjelknatfestivalen, ; i avuwai)44sqm.si4 Uvdal Triathlon Fentetrokket Sensmmer Rodhergdagon og Mattestiv&en Smidolfesttvalen Postadresse: Postboks 7 Besøksadresse; Sentrum, 3631 RØDBERG E.post post nu sbano Telefon:

12 i) I%Iore çg Livdal I Nænngsselskap Ved å være med på første sesong, så gir dette effekt allerede i 2015/2016! Tanker om ringvirkninger Mål antall nye solgte tomter 10 Mål antall oppgraderinger 10 NYE +i-+ Tomt Graving Støpning Bygging Inventar Effekt Sum OPPGRADERING Årlig ringvirkning Total effekt ved beskjeden regning første år! I tillegg tror vi på en egen omdømme-effekt som gjør at vi blir STOLTE av bygda vår. Og med «OSS» så mener vi: - Lokalbefolkningen i Nore og Uvdal - Næringslivet i Nore og Uvdal - De som allerede har hytte i området - De som har flyttet ut av Nore og Uvdal og som har potensiale I og enten flytte tilbake eller å bygge hytte i området - De som vurderer å flytte hit eller bygge hytte her Postadresse: Postboks 7 Telefon: Besøksadresse: Sentrum, E-post postnusba.no 3631 RØDBERG

13 ore çg Uvdal æringsselskap Kostnad og finansleringspianen til Globus Media og Hyttemessen Det totale kostnadsoverslaget for serien har et omfang på 8.-lO ,-. Globus Media og Hyttemessen ser for seg finansieringen på bakgrunn av følgende regnestykke: Sponsor Totalt Sponsor Destlnasjon for hbvedprosjekt Sponsor hovedhytte Nasjonale sponsorer tilknyttet Ca «hvtteleveranser.. Eks. Byggevare, El-kjede, mallngsprodusent etc. Sponsor Produktplasserlng I eplsodene Ca Totalbudsjett Globus Media Finansleringspian for Nore og Uvdal Vi ønsker å kunne dekke inn både Sponsor Destinasjon for hovedprosjekt og Sponsor hovedhytte, nettopp for å vise frem bredden i vårt næringsliv og ha større lokale ringvirkninger. Følgende plan legges opp for finansieringen i Nore og Uvdal: Aktør Kroner Spesifisert Næringslivet i Nore og Uvdal i ,- Fjelisnaret ,- Kommune 0. Nørstebø og Sønn: ,- Uvdal Bygg og Hytteomsetning: ,- Nore Bygg *: ,- Nore og Uvdal Næringsselskap: ,- Numedal Installasjon: ,- Udefinerte aktører: ,- Nore og Uvdal Kommune ,-!!.!alt i , *Forutsetterat man blir valgt som leverandør til prosjektet. **Det kan bli endringer i sponsornavnene avhengig av valgte entreprenører til hovedprosjektet, men næringslivet forplikter seg uansett til å stille opp med i ,-. I tillegg legges det opp til at Nore og Uvdal Næringsselskap SA tar seg av koordineringen opp mot Globus Media AS og Hyttemessen AS. I tillegg til finansieringen, beregnes det også stor egeninnsats fra næringslivet i Nore og Uvdal. Dette gjelder i alle faser av innspillilngen, alt fra planlegging, Postadresse: Postboks 7 Besøksadresse Sentrum, 3631 RØDBERG E-post Telefon:

14 Klore 9g Uvdal i iæringsselskap prosjektgruppe, filming og tilrettelegging for TV-selskapet. Vi har ikke lagt dette med i finansieringsplanen, da det er uvisst hvor mange timer dette dreier seg om. Konkurranse og suksesskrlterier Vi vet at vi er i konkurranse med flere destinasjoner, men har fått en indikasjon på at mye tyder på at de velger oss. Vi håper at vii løpet av september/oktober får signert intensjonsavtale og at hele bygda ser nytten av en slik TV-serie Følgende su ksesskriterier er avgjørende: - Ved å få hoved prosjektet hit første sesong, så vil vi få ringvirkninger allerede 2015/ Bred tilslutning til felles satsning - Vi har flere områder som er regulert og som er under regulering for flere hyttetomter. Dette vil være med på å sette fart i salget for alle områdene i Nore og Uvdal - Benytte serien mens den går på TV og i etterkant markedsmes5ig gjøre større effekt ved å bruke dette riktig - Stor effekt for mange ulike bransjer I vår kommune alle har glede av dette Felles koordinering av områdemarkedsføring og TV-serien - At kommune og næringsliv sammen finansierer dette og ser nytten av dette sammen Postadresse: Postboks Telefon: Besøksadresse: Sentrum, 3631 RØDBERG PO post(»iusba.nq

15 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : U64 Saksmappe : 2013/12 Avd. : Næring, miljø og komm unaltekni kk Saksbehandler : Terje Halland Utarbeidelse av reiselivsstrategi, finansiering og videre prosess. iiøbehandling:w Utvalg Motedato Utvalgssak Formannskap /14 Kommunestyret /14 Saken gjelder: Oppstart av arbeidet med temaplan «Reiselivsstrategi for Nore og Uvdal kommune» og avsetning av midler til å utarbeide reiselivsstrategien. Fakta: I prosessen med å utarbeide næringspianen for ble det pekt på behovet for å utarbeide en kommunal sektorplan for reiselivet. Det ble ikke budsjettert med midler til gjennomføring av planarbeidet. Under kapittel i næringspianen ble følgende tekst satt inn: Avkiare om det er behovfor en egen sektorplan for reiselivsbransjen, er det behov bør kommunen i samarbeid med næringen utarbeide en sektorplanfor reiselivet. Utarbeidelse av reiselivsstrategi er behandlet i formannskapet 22. april 2013, F-sak 3 1/13 og 13. januar 2014, F-sak 1/14. Vedtak i F-sak 3 1/13: «Før det igangsettes et arbeid med å utvikle en reiselivsstrategifor Nore og Uvdal kommune avkiarer kommunen i samarbeid Nore og Uvdal næringsselskapfølgende: Forslagfra Replan as samordnes med Børre Bergiund reiselivsrådgiving sittforslag til utarbeidelse av reiselivsstrategi. Avklare nærmere hvilke tidligere gjennomførte planer og utviklingsarbeid som har innvirkning på denne prosessen. Tydeliggjøre nærmere ring-virkningene fra hyttenæringens betydningfor næringslivet i kommunen. Spesflsere nærmere tidsbrukenfor strategiarbeidet. Avkiare mulighetenfor delfinansieringfra andre aktuelle finansieringskilder

16 Innhente anbudpå ekstern bistand til gjennomføringen av strategiarbeidet. Endeligforslag til gjennomføringframlegges til politisk behandling iformannskapet 19. august.» Vedtak i F-sak 1/14: «Nore og Uvdal kommune utsetter igangsetting av utarbeidelse av en lokal reiselivsstrategi. Konklusjonen fra næringsselskapets henvendelse til nabokommunene om etablering av felles destinasjonsselskap, dannelse av destinasjonsselskaperpå landsdelsnivå og eventuell etablering av regionalpark i Numedal, bør være med i beslutningsgrunnlagetfør det tas en beslutning om videre arbeid med en kommunal reiselivsstrategi. Administrasjonen i samarbeid med næringsselskapet gjennomforer en kartlegging av tidligere utarbeidede planer ogprosesser som grunnlagfor videre arbeid og prioriteringer. Behovetfor en ny hyttebrukerundersøkelse bes vurdert. Ny sak tilformannskapet og kommunestyret » Reiselivsrådgiver Børre Bergiund ble engasjert til å bistå med kartleggingen. Rapport med hans anbefalinger ble framlagt for kommunestyret 23. juni i år, vedlegg 1. Vurderingene her er at eksisterende planer er dekkende på flere områder, men mangler en kommersiell del med kortsiktige og langsiktige mål og tiltak. Rapporten peker også på at reiseliv og handel henger tett sammen. Vekst i reiselivet medfører vekst i handelen. I en reiselivsstrategi for Nore og Uvdal kan det derfor være riktig å ta med handeisnæringen og utvikle en «Strategiplan for reiseliv og handel i Nore og Uvdal». En kobling mellom disse to næringene vil i en strategi og handlingsplan virke forsterkende og det vil åpne seg muligheter for å ta ut synergieffekter mellom disse to næringene. Med bakgrunn i denne rapporten har Nore og Uvdal Næringsselskap utarbeidet et forslag til prosess og beregnet kostnader. Saksbehandlers vurdering: Reiselivsrådgiver Børre Berglund har gjennomgått relevante planer og foreslått en begrensa prosess fram til utarbeidelse av en reiselivsstrategi. Rådmannen mener planprosessen bør gjennomføres som en temaplan/ kommunedelpian etter reglene i plan og bygningsloven med utgangspunkt i en sammenstilling av eksisterende planer gjennomgått i notat fra BBR AS Rådmannen er ansvarlig for utarbeidelsen av strategidokumentet. Nore og Uvdal næringsselskap tilbyr seg å bidra. Kommunen har gode erfaringer med samarbeid med Nore og Uvdal næringsselskap i andre planprosesser, og anbefaler at Nore og Uvdal næringsselskap trekkes inn i denne planprosessen. Det vil være nødvendig å innhente ekstern kompetanse her, kostnaden er anslått til kr Møtekostnader er ikke spesifisert, men er anslått til kr Uforutsette utgifter settes til kr Innsats fra Nore og Uvdal næringsselskap og øvrig næringsliv beregnes som egeninnsats, og er ikke prissatt. Planarbeidet er ikke finansiert. Rådmannen anbefaler at kostnadene belastes avsatt ramme til næringslån i

17 Rådmannens forslag til innstilling: Utarbeidelse av reiselivsstrategi for Nore og Uvdal kommune gjennomføres som en temaplan etter plan og bygningsloven. Det avsettes kr til planarbeidet. Kostnadene dekkes over midler avsatt til investeringslån på NMK-avdelingens næringsbudsjett for Behandling Formannskap : Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Innstilling Formannskap : Utarbeidelse av reiselivsstrategi for Nore og Uvdal kommune gjennomføres som en temaplan etter plan og bygningsloven. Det avsettes kr til planarbeidet. Kostnadene dekkes over midler avsatt til investeringslån på NMK-avdelingens næringsbudsjett for Vedlegg 1. Forslag til reiselivsstrategi. 2. Prosess for reiselivsstrategi

18 r

19 En reiselivsstrategi gir overordnede føringer og inneholder konkrete tiltak Det foreligger omfattende planer Disse er et godt grunnlag for en helhetlig reisehvsstrategi EKSISTERENDE PLANER ER DEKKENDE PA FLtRE OMFiADER, IIEN MANGLER EN KOMMERSFELL DEL NLD KORT OG LANGS KTIGE MÀL1ILT/\K REISELIVS STRATEGI INNHOLD Det er utarbeidet mange ielevante planer for utvikling av reiseltvet i Nore og Uvdal kommune de senere årene. Deler av innholdet i disse planene vil inngå i en samlet eisekvsstrategi fot Nore og Uvdal En del av planene dekker arealbruk i øvre del av kommunen, utmarksnæringer, kommunedelplan for stier og løyper samt en hyttebrukerundersøkelse. Alle disse planen er av nyere dato og har stor relvans for en reisebvsstrategi for Nore og Uvdal. Reiseliv er også tydelig adressert i Strategiplan for Kongsbergregionen og i Næringsplan for Nore og livdal kommune, samt i Handlingspian for næringsarbeid Det mest relevante plandokumentet er Masterplan Uvdal 2030 tettere på naturen. Planen bygger på en langsiktig reisemålsutvikling for reiselivet i Nore og Uvdat og overordnet målsetting formulert i planen er at en sa(sing pd reiseniålsutv!kling skal bidra Ii/ii styrke grunnlaget for næringswviknng og bosetting i Nore og Uvdal Planen definerer Uvdals posisjon som en famiiedestinasjon med kvaliteter som nære og varierte triluftsopplevelser. Dette er en troverdig posisjon. Masterplanen skiller seg fra en reiselivsstrategi på to oniråder: Maltormuleringene ogkonkretisering av tiltak. På disse områdene blir Masterplanen overordnet, mens reiselivsstrategien har kvantitative mål og definerer konkrete tiltak inklusive kostnader, finansiering og ansvarlig for gjennomføringen. Reiselivsstrategien bør også ha en fin balanse mellom kortsiktige målsettinger/tiltak og mer langsiktige mål/tiltak. Dette for å aktualisere planen for de den gjelder for. Foreliggende planer dekker helt eller delvis Kap 1 8 i en r&iselivsstrategl Se innhold til høyi e på skien. På dse punktene vil en kunne benytte deler av eksisterende planer, komplettere disse noe og derved ha store deler av en reisebvsstrategi for Nore og Uvdal dekket Det som gjenstår vil være Mål, Strategier, lnnsatsornråder og Handingsplan med konkrete tiltak Se Kap i oppstillingen til høyre Reiseliv og handel er på flere reisemål i et skjebiiefellesskap Vekst i reiselvet med!ai er vekst i handelen I en reiselivsstrategi for Nore og Uvdal kan det være riktig å ta med handelsnæringen og utvikle en Strategiplan for reiselv og handel i More og Uvdal. En kobling mehom disse to næringene vil i en strategi- og handlingsplan virke forsterkende og det vil åpne seg muligheter for å ta ut synergieffekter mellom de to næringerie. 1. Bakgrunn og formål 2. Gjennotrføring av strateglprosessen 3. Internasjonalt reiselly 3.1, Trenderog markedsulvikii ng 3.2. Etterspørsel 3.3. Produktkonsepfer 4. Reiseiiv i Norge 4.1. Ferie og frilkismarkedel (inkl Hyttemarkedet) 4.2. Kurs og konferansemarkedet 4.3. Arrangemeatsiurisme 5 Status for reisellvsnærirtgen i Nore og Uvlat 5.1. Ko,runersiee overnattinger 5.2. Private hytter 5.3. Beliggenhet og naturgitte fortrùtn 5.4. Reisekvsmessig lofrastruktur 5,5. Etablerteprodukter og opplevelser 5.6. Ilarkedsposisjon 5.7. Distilbusjon og salg 5.8. Fellesoppgaverog organisering 5.9. Kompetanse 5.10.Analyse 6. Konkurrenter 6.1. Konkurrenter basertpå geograli 62. konkurrenter basertpå likhet/produkt 7. lrinsplll til strategiarbeidet 7.1. ScenarierforuMl Jing av re/sel!vet inore og Uvdal 7.2. lnnsplll fra strategimøter 8. Nasjonale, regionale og lokale strategler med retevans tôr Nore og Uvdal 8.1. Regjeringens re! ek vsstrateg Destinasjon Norge 8.2. Reisel(vsstrafegifor Buskerud 8.3. Merkevaren Norge 8.4. Regioriale og kommunale planer 9. Bærekraftig utvikling 9.1. Prinsper forbærekraftig utvikling av reise//vet inore og Livdal 10. Visjon og mål Visjon 1a2. Måleparametre og forutsetninger 10.3.Mål Il. Strategier Vekststrategi Hovedstrate9 og deistrategier 12. lrinsatsomrâder Markedsføring, distritvsjan, salg 122 ProdMWdug og pakketeiing Kompetanse og ÅvaNet Organisering 13. Handllngsplan (kommende 24 innd) kortsiktige tiltak 13.2.Mekomlang og langsiktige tii ak I 4. Opptølging av strateglarbeldet Kritiske suksessfaklorer Msvarforcpfolg!ng og organisering

20 -. ;-,. 4 - L. -,;;- ::-w-s ---EE * -.1 I 0 r.j INNSPILL MØTE RØDBERG 27,3.14 De næringsaktorer som møtte på diskusjonsmote rundt behovet for en reiselivs strategi på Rad berg Hotell ga følgende innspill: I. Vi må bli tydeligere på hva vi har i dag og spisse både produktlleveranse og marked!målgruppe. 2. Noen mål er nådd, dette må niarkeres. Det må defineres nye konkrete mål som er mulige å nå 3. V har svekket posisjon I Danmark, deler av Østfold, Vestfold og Akershus. Denne må styrkes 4. Hyttebrukerne er ei viktig målgruppe. Flere aktiviteter innrettet mot disse bør gjennomføres 5. Mange prosesser er gjennomført, det er ikke behov for en ny prosess, men konkrete tiltak 6. Handel og reiseliv hører sammen i en felles strategi og tiltaksplan. MINE KOMMENTARER Aktørene som deltok på møtet 27. Mars var tydelig på at de har vært gjennom omfattende planprosesser, men Ikke fått kommersielle effekter av disse. Det er slik jeg ser det naturlig, da eksisterende planer er titretteleggende for reiselivsutvikling og Ikke utløsende for nye trafikk eller nye produkter. Dette understøtter behovet for en strategi som følges av en konkret og spisset handlingsplan, med tiltak i god balanse både på kort, mellomlang og lang sikt. En bør også ta hensyn til en viss prosess-trøtthet blant aktørene og om en strategi for handel og reiseliv skal gjennomføres. bør dette skje gjennom en målrettet prosess hvor god deltakelse og forankring sikres. Avslutningsvis vil jeg kommentere at det tydeligste behovet som næringsaktørene definerte i møtet er at Vi mangler gjester. Det gir klare føringer for en kommersiell tiltaksplan i det korte perspektivet der fellestiltak som styrker salg og markedsposisjon bør være hovedfokuset,

21 Strategi for reiseliv og handel NORE OG UVDAL -3 ENKLE TRINN FOR PABYGGING AV EKSISTERENDE PLANER Strategi for reisehv og handel i Nore og Uvdal bygger pa allerede eksisterende planer. Disse sammenfattes i et dokument og kompletteres om det viser seg være behov for det. Oppstart for arbeidet er et feilesmøte mellom reiseliv, handel og kommunen der en kort og komprimert planprosess presenteres og de første føringene diskuteres. Etter oppstartsmøte utarbeides forslag til mai, vekststrategi og tiltaksplan Denne forelegges aktørene i neste møte I dette møtet skal kvantitative mai hovedstrategi eller vekststrategi samt en tiltaksplan besluttes Tiltakspianen skal bygges opp om (I) Kortsiktige tiltak (2) Tiltak pa mellomlang sikt og (3) Lang siktige tiltak Alle tiltak skal kostnadsberegnes finansiering skal defineres sammen med ansvar for gjennomføring I 2 Strategidokumentet skrives i en lett tilgjengelig form og presenteres sin helhet pa tredje møte som har som malsetting a beslutte strategien Pa dette møtet diskuteres og bevisstgjøres kritiske suksessfaktorer for at strategieri blir relevant for aktørene og gjennomføres. 3

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 73-77 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 73-77 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 73-77 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 13:00 13.00 13:30: Informasjon fra Næringsselskapet. Saksbehandlingen

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Det vil bli befaring samme dag, denne starter kl. 09.00, se neste side.

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Det vil bli befaring samme dag, denne starter kl. 09.00, se neste side. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 26-32 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 09:00 OBS Befaring samme dag. Det

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 11.06.2012 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 16.10.2014 kl. 09.00 STED: MØTEROMMET 4. ETG. RÅDHUSET Gruppemøter: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, lille sal. 26.04.2006 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, lille sal. 26.04.2006 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, lille sal 26.04.2006 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 2/2013 Kommunestyret holder møte den 18.06.2013 klokka 11.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Orfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE 2014 UTARBEIDET AV: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 6 2. BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSNING...

Detaljer

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer.

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7-16 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 13:00 Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

(.9kw: LUQti. Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune NUmEDAL 0 DR LA LO E RO A L E N. ekstraordinært. møte

(.9kw: LUQti. Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune NUmEDAL 0 DR LA LO E RO A L E N. ekstraordinært. møte ekstraordinært Nore og Uvdal kommune NUmEDAL 0 DR LA LO E RO A L E N Møteinnkalling Saksnr: 56 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 1, Rødberg Dato: 25.06.2012 Tidspunkt: 08:00 møte Sakskart: Utvalgs

Detaljer

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går.

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Hvitebok for bedre reisemålsutvikling Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Statens nærings- og distriktsutviklingefond 2003 Tittel: Hvitebok for bedre reisemålsutvikling

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18. MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune.

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 09.10.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985,

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Inderøy kommunestyre. 7670 Inderøy. Utvalg: Inderøy Kulturhus, møterom: Dato: 02.11.2009 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Inderøy kommunestyre. 7670 Inderøy. Utvalg: Inderøy Kulturhus, møterom: Dato: 02.11.2009 Tidspunkt: 18:00 Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 02.11.2009 Tidspunkt: 18:00 Inderøy kommunestyre Inderøy Kulturhus, møterom: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter

Detaljer

Bjørn Iversen ordfører (s)

Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Konferansesalen, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato: 31.08.2015

Detaljer

Møteinnkalling. Årsmelding 2010 Trillemarka Rollagsfjell Naturreservat ble delt ut på kommunestyremøtet 09.05.11.

Møteinnkalling. Årsmelding 2010 Trillemarka Rollagsfjell Naturreservat ble delt ut på kommunestyremøtet 09.05.11. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 38-46 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 20.06.2011 Tidspunkt: 13:00 Orientering fra 13.00 13.30: Kommunestyresalen, Rødberg Trillemarka, årsmelding og status

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Nore og Uvdal Næringsselskap v/gro Irene Svendsen vil orientere om ide/plan for lokstallen.

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Nore og Uvdal Næringsselskap v/gro Irene Svendsen vil orientere om ide/plan for lokstallen. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-8 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 17:00 17:00 TEMA: Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal Næringsselskap v/gro Irene Svendsen

Detaljer

I N N K A L L I N G til kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til kommunestyremøte RØMSKOG KOMMUNE I N N K A L L I N G til kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset torsdag 07.04.2011 kl. 15.00. Til behandling: K-SAK 17/11 K-SAK 18/11 K-SAK 19/11 K-SAK 20/11

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Vestveien barnehage Møtedato: 10.09.2014

Detaljer

Møteinnkalling. I forbindelse med sak 31/12 er Nore Energi AS og Nore og Uvdal Næringspark invitert til å gi orienteringer før saksbehandlingen.

Møteinnkalling. I forbindelse med sak 31/12 er Nore Energi AS og Nore og Uvdal Næringspark invitert til å gi orienteringer før saksbehandlingen. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saks nr: Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 31-40 Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg 07.05.2012 13:00 I forbindelse med sak 31/12 er Nore Energi AS og Nore og Uvdal

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.06.2010 Tid: 09:00

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 31-33 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunesstyresalen, Rødberg Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 11:00 ORIENTERINGER: Kl. 11.00 12.00 Numedal Videregående skole

Detaljer