Møteinnkalling. kuu UJxW. 0 Nore og Uvdal kommune NUTT1E DAL FTHDD LALD ERDALE N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. kuu UJxW. 0 Nore og Uvdal kommune NUTT1E DAL FTHDD LALD ERDALE N"

Transkript

1 0 Nore og Uvdal kommune NUTT1E DAL FTHDD LALD ERDALE N Møteinnkalling Saksnr: Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: Tidspunkt: I 1:00 11:00 12:00 TEMA: Komm unestyresalen, Rødberg Statkraft konsesjonssøknad for nytt Nore I kraftverk presentasjon vi Statkraft. 12:00 13:00 Presentasjon av: Rådmannens forslag til Handlingsprogram , budsjett Saksbehandlingen starter umiddelbart etter dette. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , vlunni Wetlesen. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Nore og Uvdal kommune , kuu UJxW. Unni Wetlesen politisk sekretær

2 \lçpr Nore og Uvdal kommune Saksnr: Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: Tidspunkt: 11:00 11:00 12:00 TEMA: Kom m unestyresalen, Rød berg Møteinnkalling Statkraft konsesjonssoknad for nytt Nore I kraftverk presentasjon vi Statkraft. Saksbehandlingen starter umiddelbart etter denne. Sakskart: Utvalgs Sakstittel Saksnr: Lukket/åpent PS 46/14 Kommunal finansieringsdeltagelse til TV-produksjonen: Hyttepatruljen. PS 47/14 Utarbeidelse av reiselivsstrategi, finansiering av konsulenttjenester og prosess. PS 48/14 Lokalisering for bygging av nye Uvdal barnehage PS 49/14 Endring av vedtekter for kommunale skolefritidsordninger (SF0) i Nore og Uvdal PS 50/14 Sluttbehandling. Endring av reguleringsplan ID Høk PS 51/14 Prinsipper og retningslinjer i forhold til boplikt på landbrukseiendommer i Nore og Uvdal PS 52/14 Tertialrapport med budsjettregulering PS 53/14 Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget fastsetting av valgdag PS 54/14 Revisjon av reglement for godtgjøring og arbeidsvilkår for folkevalgte PS 55/14 Protokoll fra kontrollutvalgets møte PS 56/14 Suppleringsvalg til kontrollutvalget Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på servicekontoret og på kommunens nettsider. Møtet vil bli direkteoverført på internett via Nore og Uvdal kommune , Unni Wetlesen politisk sekretær

3 Lån e-bøker på biblioteket! ( L_._. fl...j.. mgoodo ig1e,t. Jog et omgitt oodi.k kotppoootmo.hoo htioke,moj. beoolig doted i mel oil jppi not pttotmt kon, mot ttnoingonogbtiomo. Ogpg omboel påhtedtiogi ikk. Alt dot ondoe to ed totigt.. pt0000 ng& toekl.on..s.eo jogekol.1 opp obonotemontot pil toln noton til l eedoeikettm til bk on eeologgoo boddnot vi ogod okollo koog)oog ed.g. og... og jeg hoddo plool.gt.lt omlig jeg okofie ti to dog oot1ow Gombilogl.oit.e noe,,.oodnokoltoo )4onoer jeg do godt til, novwfilosos CO oilo,,to,e lnio00oe.-..j bjon.eionokolotgemo.olodoe ootvondtpt teototink filo,o41 -ogoto meo,oooo med Omtottot.. Ing eoeoioo meg men. Prodmik ICRIM OG SPENNING gådto Bøkene låner du på ebib.no. Kontakt Rødberg bibliotek hvis du mangler nasjonalt lånekort og pinkode, så hjelper vi deg i gang! HØSTEN Velkommen til kulturkvelder i Grønneflåtastua på Nore og Uvdal bygdetun. Torsdag 30. oktober Kl Folkedrakt og folkeskikk før og nå Hva skjer når en skal prøve å gjenskape den tekstile delen av fortida? Foredrag v/lektor Ellen Runderheim Torsdag 27. november Kl Mine opplevelser på Farmen høsten 2013, v/anne Beate Rye Teigen Inngang: kr. 60,- Servering Arrangør: Nore og Uvdal bygdetun i samarbeid med bygdetunets venner.

4 * Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 223 Saksmappe : 2014/831 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Terje Halland Kommunal finansieringsdeltagelse til Tv-produksjonen: Hyttepatruljen. Utvalg Motedato Utvalgssak Formannskap /14 Kommunestyret /14 Saken gjelder: Søknad fra Nore og Uvdal Næringsselskap om kommunal støtte til Tv-produksjon. Fakta: Nore og Uvdal Næringsselskap koordinerer en felles innsats for å få en ny Tv-serie «Hyttepatruljen» til å bli produsert i kommunen. Tv-serien planlegges solgt til TV2. Produsentselskapet krever kr 1.5 mill. lokal kapital for å gjennomføre filmingen i kommunen. Næringsselskapet søker om kr i støtte fra kommunen, resten bidrar lokalt næringsliv med. Tv-serien er tenkt sendt på søndags kveld med 20 sendinger i løpet av året. Konseptet som er beskrevet i søknaden, vedlegg 1, skal fokusere på nordmenns sterke forhold til hytter og hytteliv. Kostnadene for å produsere en sesong er oppgitt til kr mill. Det planlegges at serien skal oppsøke kjente og ukjente nordmenn på sine hytter. Programserien skal ha en kjent programleder og i tillegg fagpersoner som besøker hytteeierne og løser et prosjekt på hytta. Prosjektet planlegges å være en gledelig overraskelse for hytteeierne som blir involvert. Byggeprosjektene programmene skal omhandle en renovering, eller tilbygg på eksisterende hytte eller nybygg. Kommunen og hytteområdene benyttes som kulisser i programmene og -4-

5 det opplyses programserien vil gi god kjennskap til området der hytta ligger, hyttebrukeren og aktivitetstilbudene. Markedseffektene lokalt ved å fa en slik Tv-produksjon som sendes i beste sendetid ansees å være betydelige, Nore og Uvdal næringsselskap har vurdert ringvirkningseffektene til å være 34 millioner kroner. Saksbehandlers vurdering: Det er ikke ofte næringslivet i kommunen far et tilbud om å delta i en TV-serie som skal benytte kommunen og lokale hytteområder som kulisse i en stor TV-produksjon. Programmet er tenkt som et varig konsept over flere år, i løpet av ett år vil minst et av hytteprosjektene det fortelles om, være et nybygg. Når Tv-serien «Vi på Langedrag» ble sendt på NRK, så resulterte det i en stor økning av besøket på Langedrag og gjorde parken til en av de mest besøkte attraksjonene i Buskerud. Det økte besøket styrket økonomien på Langedrag og gjorde eierne i stand til å investere og utvikle stedet til den populære attraksjonen Langedrag er i dag. Det er ikke usannsynlig at en Tv-serie fra hyttekommunen Nore og Uvdal kan resultere i økt hyttesalg, økt renovering av gamle hytter, økt besøks frekvens og dermed økt handel i kommunen. For oss som ikke kjenner TV produksjon er det litt underlig at en reklamefinansiert kanal som TV2 krever penger for å lage TV programmer. Men konkurransen om seerne og i dette tilfellet hyttemarkedet er stort, flere hyttedestinasjoner ønsker en slik TV serie lagt til sine områder. Det kan være en av årsakene til at produsenten ber om støtte fra hyttedestinasjonene og leverandørene. Lokalt næringsliv mener der er av stor betydning at det første året av programserien produsert i kommunen og forplikter seg til å bidra med en million kroner, i tillegg kommer egeninnsats til planlegging og tilrettelegging for produksjonsselskapet. Skal kommunen bidra må de gjøres en ekstra bevilgning direkte fra næringsfondet, budsjettet for næringsutvikling har pr. idag ikke så store disponible beløp. Rådmannens forslag til vedtak: Nore og Uvdal kommune ser positivt på muligheten til at det lages en TV-serie med Nore og Uvdal som kulisse og bevilger kr til produksjon av Hyttepatruljen. Beløpet belastes næringsfondet og utbetales etter nærmere avtale med produsenten. Rådmannen delegeres myndighet til å inngå avtalen. Behandling Formannskap : Eli Hovd Prestegården (Sp) ville ha sin habilitet vurdert, og ble vurdert inhabil. Ingen vara trådte inn, saken ble behandlet med 3 representanter. -5-

6 Rådmannens forslag til innstilling Innstilling Formannskap : Nore og Uvdal kommune ser positivt på muligheten til at det lages en TV-serie med Nore og Uvdal som kulisse og bevilger kr til produksjon av Hyttepatruljen. Beløpet belastes næringsfondet og utbetales etter nærmere avtale med produsenten. Rådmannen delegeres myndighet til å inngå avtalen. Vedlegg: 1. Revidert søknad om støtte. -6-

7 1, lore çg Uvdal I iæringsselskap Nore og Uvdal Kommune Att: Terje Halland 3630 Rødberg Søknad om medfinanslering vedr. Hyttepatruljen I Nore og Uvdal Nore og Uvdal Næringsselskap koordinerer en felles innsats for å få en ny TV-serie «Hyttepatruljen» til å bli filmet i Nore og Uvdal. I denne forbindelse trenger vi og skaffe til veie kr ,-. Næringen selv skaffer til veie ,- og det søkes dermed Nore og Uvdal Kommune om å bidra med de resterende ,- for å fullfinansiere denne unike muligheten vi får. Vi håper på positiv behandling av dette i førstkommende kommunestyre, og legger ved en beskrivelse av prosjektet, kostnads- og finansieringsplan samt forventede ringvirkninger av prosjektet. Vennlig hilsen Nore og Uvdal Næringsselskap SA Gro Irene Svendseri TIf Mail. Postadresse: Postboks Telefon: Besøksadresse: Sentrum, 3631 RØDBERG E.pOSC -7-

8 i 14 lore çg Uvdal i iæringsselskap Om den planlagte TV-serien TV-serie fortrinnsvis sendt på TV2 søndag kveld: 10 x 45 min. (sommer) 10 x 45 min. (vinter) Konsept: Nordmenn har et sterkt forhold til sine hytter og til hytteliv. I denne serien oppsøkes kjente og ukjente nordmenn på deres hytter. Programserien har en profilert programleder og i tillegg en egnet handyman- eller kvinne. De som får besøk, har alle et prosjekt som skal løses på hytta. En vegg som skal flyttes, anneks som skal bygges, tak som skal skiftes ut etc.. Programleder og handyman hjelper til å få prosjektet løst. Prosjektet er gjerne en gledelig overraskelse for en eller flere i familien, I denne serien skal mange bli glade. I løpet av programmene skal vi få kjennskap til den aktuelle hyttas historie. Er det en hytte som har vært i familien i generasjoner eller er den nettopp kjøpt? Er hytta fars paradis, eller er det aller mest mor som er hyttepersonen i denne familien. Hvorfor så sterkt forhold til hytta? Vi får god kjennskap til området hytta ligger i, både hva gjelder natur og geografi, og aktivitetstilbud. Konseptet er ment å leve gjennom mange år, to TV-sesonger pr. kalenderår. I løpet av et år, vil minst en av hyttene vi forteller om, være et nytt prosjekt. Vi følger hytta fra den blir valgt ut på hyttemessen, til tomta er klar, hytta bygges og til slutt står klar til bruk. Konseptet inviterer til flerbruk av videomateriale og historier. Utover TV-versjonen vil produksjonsselskapet kunne lage egne videoer for distribusjon på web i samarbeid med sponsorer, videoer for messer og annet kommersielt bruk, samt sørge for printet materiale til relevante publikasjoner. Postadresse: Postboks 7 Telefon: Besøksadresse: Sentrum, Epost postnusba.no 3631 RØDBERG -8-

9 Nore çg Uvdal æringsselskap Oppsummert: Historielinje 1: Bygging av ny hytte. Følger familien fra hyttemessa, kjøp av tomt til ferdig hytte. Denne blir filmet gjennom alle 10 episodene. Historielinje 2: Hyttepatruljen oppgraderer noe på en hytte. Avsluttende for hver episode Historielinje 3: Generasjonsskifte på en hytte. Ny generasjon tar over og totalrenoverer hytten bygger om. Dette kan vises i 1-3 episoder. Om produksjénen og selskapene bak Prosjektet er initiert av 1V-produksjonsselskapet Globus. Selskapet har stått bak en rekke store og populære satsinger på NRK, TV2 og TVNorge. Blant annet «Sirkus Northug», «Skiskytterkongen» og «De utvalgte» som har gått på TV2. - Ønsker avtale med 1 destinasjon for hovedprosjektet (Historielinje 1). - Finansieringen som eventuelt vi må få på plass er følgende: o ,- fra destinasjonen o ,- fra hytteleverandør (hvis vi ikke vil at det skal bindes opp til en av følgende; Saltdalshytta, Familiehytta eller Tinde, så må vi skaffe dette beløpet også) - I tillegg finnes det muligheter for produktplassering for kr per episode. - Vi må stille med 3-4 familier som skal vurderes som gode på TV - De - For signerer bindende interisjonsavtale med destinasjon og andre aktører. Når avtalen med W2 er i boks, så kjører prosjektet i gang. familien som skal bygge hytte, så ergulroten at de vil få en del rabatter Hovedprosjekt til Nore og Uvdal - Potensielle rlngvlrknlnger Hvis vi får hovedprosjektet til vår region, så gir dette en enorm markedsverdi! Markedsverdi på slike serier uten produktplassering er ca , når det er produktplassering Vi får vist fram området på en meget bra måte Vi får mulighet til å bruke fllmsnutter i markedsøyemed mens TV serien går, og mulighet til å få bruke dette på hjemmesider, facebook o.l. etterpå. Postadresse: Postboks Telefon: Besøksadresse: Sentrum, E-posc postnusba.no 3631 RØDBERG -9-

10 ore 9g Uvdal æringsselskap Næringslivet i Nore og Uvdal vil gjerne ha serien hit, da dette vil skape stor markedsverdi og god omtale for vår region. I tillegg ønsker vi å vise at her får du spesialsydd hytte til det behovet man har, bygd av lokale entreprenører og med godt samhold I bygda. Vi vil kunne vise fram: - Lokalt næringsliv - Variasjon i hytteområdene - Aktivitetstilbudene vi har i en viss omkrets rundt hytta - Fjell, skog, vann osv. - Attraksjoner - Bygdefolket - Kommunen Vi har mye å vise frem Her er et lite knippe: Postadresse: Postboks 7 Besøksadresse: Sentrum RØDBERG E-post Telefon:

11 i N ore 99 Uvdal æringsselskap Mange arrangementer har vi også å vise fram: Numedalsrally 1u/nttår Fjelknatfestivalen, ; i avuwai)44sqm.si4 Uvdal Triathlon Fentetrokket Sensmmer Rodhergdagon og Mattestiv&en Smidolfesttvalen Postadresse: Postboks 7 Besøksadresse; Sentrum, 3631 RØDBERG E.post post nu sbano Telefon:

12 i) I%Iore çg Livdal I Nænngsselskap Ved å være med på første sesong, så gir dette effekt allerede i 2015/2016! Tanker om ringvirkninger Mål antall nye solgte tomter 10 Mål antall oppgraderinger 10 NYE +i-+ Tomt Graving Støpning Bygging Inventar Effekt Sum OPPGRADERING Årlig ringvirkning Total effekt ved beskjeden regning første år! I tillegg tror vi på en egen omdømme-effekt som gjør at vi blir STOLTE av bygda vår. Og med «OSS» så mener vi: - Lokalbefolkningen i Nore og Uvdal - Næringslivet i Nore og Uvdal - De som allerede har hytte i området - De som har flyttet ut av Nore og Uvdal og som har potensiale I og enten flytte tilbake eller å bygge hytte i området - De som vurderer å flytte hit eller bygge hytte her Postadresse: Postboks 7 Telefon: Besøksadresse: Sentrum, E-post postnusba.no 3631 RØDBERG

13 ore çg Uvdal æringsselskap Kostnad og finansleringspianen til Globus Media og Hyttemessen Det totale kostnadsoverslaget for serien har et omfang på 8.-lO ,-. Globus Media og Hyttemessen ser for seg finansieringen på bakgrunn av følgende regnestykke: Sponsor Totalt Sponsor Destlnasjon for hbvedprosjekt Sponsor hovedhytte Nasjonale sponsorer tilknyttet Ca «hvtteleveranser.. Eks. Byggevare, El-kjede, mallngsprodusent etc. Sponsor Produktplasserlng I eplsodene Ca Totalbudsjett Globus Media Finansleringspian for Nore og Uvdal Vi ønsker å kunne dekke inn både Sponsor Destinasjon for hovedprosjekt og Sponsor hovedhytte, nettopp for å vise frem bredden i vårt næringsliv og ha større lokale ringvirkninger. Følgende plan legges opp for finansieringen i Nore og Uvdal: Aktør Kroner Spesifisert Næringslivet i Nore og Uvdal i ,- Fjelisnaret ,- Kommune 0. Nørstebø og Sønn: ,- Uvdal Bygg og Hytteomsetning: ,- Nore Bygg *: ,- Nore og Uvdal Næringsselskap: ,- Numedal Installasjon: ,- Udefinerte aktører: ,- Nore og Uvdal Kommune ,-!!.!alt i , *Forutsetterat man blir valgt som leverandør til prosjektet. **Det kan bli endringer i sponsornavnene avhengig av valgte entreprenører til hovedprosjektet, men næringslivet forplikter seg uansett til å stille opp med i ,-. I tillegg legges det opp til at Nore og Uvdal Næringsselskap SA tar seg av koordineringen opp mot Globus Media AS og Hyttemessen AS. I tillegg til finansieringen, beregnes det også stor egeninnsats fra næringslivet i Nore og Uvdal. Dette gjelder i alle faser av innspillilngen, alt fra planlegging, Postadresse: Postboks 7 Besøksadresse Sentrum, 3631 RØDBERG E-post Telefon:

14 Klore 9g Uvdal i iæringsselskap prosjektgruppe, filming og tilrettelegging for TV-selskapet. Vi har ikke lagt dette med i finansieringsplanen, da det er uvisst hvor mange timer dette dreier seg om. Konkurranse og suksesskrlterier Vi vet at vi er i konkurranse med flere destinasjoner, men har fått en indikasjon på at mye tyder på at de velger oss. Vi håper at vii løpet av september/oktober får signert intensjonsavtale og at hele bygda ser nytten av en slik TV-serie Følgende su ksesskriterier er avgjørende: - Ved å få hoved prosjektet hit første sesong, så vil vi få ringvirkninger allerede 2015/ Bred tilslutning til felles satsning - Vi har flere områder som er regulert og som er under regulering for flere hyttetomter. Dette vil være med på å sette fart i salget for alle områdene i Nore og Uvdal - Benytte serien mens den går på TV og i etterkant markedsmes5ig gjøre større effekt ved å bruke dette riktig - Stor effekt for mange ulike bransjer I vår kommune alle har glede av dette Felles koordinering av områdemarkedsføring og TV-serien - At kommune og næringsliv sammen finansierer dette og ser nytten av dette sammen Postadresse: Postboks Telefon: Besøksadresse: Sentrum, 3631 RØDBERG PO post(»iusba.nq

15 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : U64 Saksmappe : 2013/12 Avd. : Næring, miljø og komm unaltekni kk Saksbehandler : Terje Halland Utarbeidelse av reiselivsstrategi, finansiering og videre prosess. iiøbehandling:w Utvalg Motedato Utvalgssak Formannskap /14 Kommunestyret /14 Saken gjelder: Oppstart av arbeidet med temaplan «Reiselivsstrategi for Nore og Uvdal kommune» og avsetning av midler til å utarbeide reiselivsstrategien. Fakta: I prosessen med å utarbeide næringspianen for ble det pekt på behovet for å utarbeide en kommunal sektorplan for reiselivet. Det ble ikke budsjettert med midler til gjennomføring av planarbeidet. Under kapittel i næringspianen ble følgende tekst satt inn: Avkiare om det er behovfor en egen sektorplan for reiselivsbransjen, er det behov bør kommunen i samarbeid med næringen utarbeide en sektorplanfor reiselivet. Utarbeidelse av reiselivsstrategi er behandlet i formannskapet 22. april 2013, F-sak 3 1/13 og 13. januar 2014, F-sak 1/14. Vedtak i F-sak 3 1/13: «Før det igangsettes et arbeid med å utvikle en reiselivsstrategifor Nore og Uvdal kommune avkiarer kommunen i samarbeid Nore og Uvdal næringsselskapfølgende: Forslagfra Replan as samordnes med Børre Bergiund reiselivsrådgiving sittforslag til utarbeidelse av reiselivsstrategi. Avklare nærmere hvilke tidligere gjennomførte planer og utviklingsarbeid som har innvirkning på denne prosessen. Tydeliggjøre nærmere ring-virkningene fra hyttenæringens betydningfor næringslivet i kommunen. Spesflsere nærmere tidsbrukenfor strategiarbeidet. Avkiare mulighetenfor delfinansieringfra andre aktuelle finansieringskilder

16 Innhente anbudpå ekstern bistand til gjennomføringen av strategiarbeidet. Endeligforslag til gjennomføringframlegges til politisk behandling iformannskapet 19. august.» Vedtak i F-sak 1/14: «Nore og Uvdal kommune utsetter igangsetting av utarbeidelse av en lokal reiselivsstrategi. Konklusjonen fra næringsselskapets henvendelse til nabokommunene om etablering av felles destinasjonsselskap, dannelse av destinasjonsselskaperpå landsdelsnivå og eventuell etablering av regionalpark i Numedal, bør være med i beslutningsgrunnlagetfør det tas en beslutning om videre arbeid med en kommunal reiselivsstrategi. Administrasjonen i samarbeid med næringsselskapet gjennomforer en kartlegging av tidligere utarbeidede planer ogprosesser som grunnlagfor videre arbeid og prioriteringer. Behovetfor en ny hyttebrukerundersøkelse bes vurdert. Ny sak tilformannskapet og kommunestyret » Reiselivsrådgiver Børre Bergiund ble engasjert til å bistå med kartleggingen. Rapport med hans anbefalinger ble framlagt for kommunestyret 23. juni i år, vedlegg 1. Vurderingene her er at eksisterende planer er dekkende på flere områder, men mangler en kommersiell del med kortsiktige og langsiktige mål og tiltak. Rapporten peker også på at reiseliv og handel henger tett sammen. Vekst i reiselivet medfører vekst i handelen. I en reiselivsstrategi for Nore og Uvdal kan det derfor være riktig å ta med handeisnæringen og utvikle en «Strategiplan for reiseliv og handel i Nore og Uvdal». En kobling mellom disse to næringene vil i en strategi og handlingsplan virke forsterkende og det vil åpne seg muligheter for å ta ut synergieffekter mellom disse to næringene. Med bakgrunn i denne rapporten har Nore og Uvdal Næringsselskap utarbeidet et forslag til prosess og beregnet kostnader. Saksbehandlers vurdering: Reiselivsrådgiver Børre Berglund har gjennomgått relevante planer og foreslått en begrensa prosess fram til utarbeidelse av en reiselivsstrategi. Rådmannen mener planprosessen bør gjennomføres som en temaplan/ kommunedelpian etter reglene i plan og bygningsloven med utgangspunkt i en sammenstilling av eksisterende planer gjennomgått i notat fra BBR AS Rådmannen er ansvarlig for utarbeidelsen av strategidokumentet. Nore og Uvdal næringsselskap tilbyr seg å bidra. Kommunen har gode erfaringer med samarbeid med Nore og Uvdal næringsselskap i andre planprosesser, og anbefaler at Nore og Uvdal næringsselskap trekkes inn i denne planprosessen. Det vil være nødvendig å innhente ekstern kompetanse her, kostnaden er anslått til kr Møtekostnader er ikke spesifisert, men er anslått til kr Uforutsette utgifter settes til kr Innsats fra Nore og Uvdal næringsselskap og øvrig næringsliv beregnes som egeninnsats, og er ikke prissatt. Planarbeidet er ikke finansiert. Rådmannen anbefaler at kostnadene belastes avsatt ramme til næringslån i

17 Rådmannens forslag til innstilling: Utarbeidelse av reiselivsstrategi for Nore og Uvdal kommune gjennomføres som en temaplan etter plan og bygningsloven. Det avsettes kr til planarbeidet. Kostnadene dekkes over midler avsatt til investeringslån på NMK-avdelingens næringsbudsjett for Behandling Formannskap : Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Innstilling Formannskap : Utarbeidelse av reiselivsstrategi for Nore og Uvdal kommune gjennomføres som en temaplan etter plan og bygningsloven. Det avsettes kr til planarbeidet. Kostnadene dekkes over midler avsatt til investeringslån på NMK-avdelingens næringsbudsjett for Vedlegg 1. Forslag til reiselivsstrategi. 2. Prosess for reiselivsstrategi

18 r

19 En reiselivsstrategi gir overordnede føringer og inneholder konkrete tiltak Det foreligger omfattende planer Disse er et godt grunnlag for en helhetlig reisehvsstrategi EKSISTERENDE PLANER ER DEKKENDE PA FLtRE OMFiADER, IIEN MANGLER EN KOMMERSFELL DEL NLD KORT OG LANGS KTIGE MÀL1ILT/\K REISELIVS STRATEGI INNHOLD Det er utarbeidet mange ielevante planer for utvikling av reiseltvet i Nore og Uvdal kommune de senere årene. Deler av innholdet i disse planene vil inngå i en samlet eisekvsstrategi fot Nore og Uvdal En del av planene dekker arealbruk i øvre del av kommunen, utmarksnæringer, kommunedelplan for stier og løyper samt en hyttebrukerundersøkelse. Alle disse planen er av nyere dato og har stor relvans for en reisebvsstrategi for Nore og Uvdal. Reiseliv er også tydelig adressert i Strategiplan for Kongsbergregionen og i Næringsplan for Nore og livdal kommune, samt i Handlingspian for næringsarbeid Det mest relevante plandokumentet er Masterplan Uvdal 2030 tettere på naturen. Planen bygger på en langsiktig reisemålsutvikling for reiselivet i Nore og Uvdat og overordnet målsetting formulert i planen er at en sa(sing pd reiseniålsutv!kling skal bidra Ii/ii styrke grunnlaget for næringswviknng og bosetting i Nore og Uvdal Planen definerer Uvdals posisjon som en famiiedestinasjon med kvaliteter som nære og varierte triluftsopplevelser. Dette er en troverdig posisjon. Masterplanen skiller seg fra en reiselivsstrategi på to oniråder: Maltormuleringene ogkonkretisering av tiltak. På disse områdene blir Masterplanen overordnet, mens reiselivsstrategien har kvantitative mål og definerer konkrete tiltak inklusive kostnader, finansiering og ansvarlig for gjennomføringen. Reiselivsstrategien bør også ha en fin balanse mellom kortsiktige målsettinger/tiltak og mer langsiktige mål/tiltak. Dette for å aktualisere planen for de den gjelder for. Foreliggende planer dekker helt eller delvis Kap 1 8 i en r&iselivsstrategl Se innhold til høyi e på skien. På dse punktene vil en kunne benytte deler av eksisterende planer, komplettere disse noe og derved ha store deler av en reisebvsstrategi for Nore og Uvdal dekket Det som gjenstår vil være Mål, Strategier, lnnsatsornråder og Handingsplan med konkrete tiltak Se Kap i oppstillingen til høyre Reiseliv og handel er på flere reisemål i et skjebiiefellesskap Vekst i reiselvet med!ai er vekst i handelen I en reiselivsstrategi for Nore og Uvdal kan det være riktig å ta med handelsnæringen og utvikle en Strategiplan for reiselv og handel i More og Uvdal. En kobling mehom disse to næringene vil i en strategi- og handlingsplan virke forsterkende og det vil åpne seg muligheter for å ta ut synergieffekter mellom de to næringerie. 1. Bakgrunn og formål 2. Gjennotrføring av strateglprosessen 3. Internasjonalt reiselly 3.1, Trenderog markedsulvikii ng 3.2. Etterspørsel 3.3. Produktkonsepfer 4. Reiseiiv i Norge 4.1. Ferie og frilkismarkedel (inkl Hyttemarkedet) 4.2. Kurs og konferansemarkedet 4.3. Arrangemeatsiurisme 5 Status for reisellvsnærirtgen i Nore og Uvlat 5.1. Ko,runersiee overnattinger 5.2. Private hytter 5.3. Beliggenhet og naturgitte fortrùtn 5.4. Reisekvsmessig lofrastruktur 5,5. Etablerteprodukter og opplevelser 5.6. Ilarkedsposisjon 5.7. Distilbusjon og salg 5.8. Fellesoppgaverog organisering 5.9. Kompetanse 5.10.Analyse 6. Konkurrenter 6.1. Konkurrenter basertpå geograli 62. konkurrenter basertpå likhet/produkt 7. lrinsplll til strategiarbeidet 7.1. ScenarierforuMl Jing av re/sel!vet inore og Uvdal 7.2. lnnsplll fra strategimøter 8. Nasjonale, regionale og lokale strategler med retevans tôr Nore og Uvdal 8.1. Regjeringens re! ek vsstrateg Destinasjon Norge 8.2. Reisel(vsstrafegifor Buskerud 8.3. Merkevaren Norge 8.4. Regioriale og kommunale planer 9. Bærekraftig utvikling 9.1. Prinsper forbærekraftig utvikling av reise//vet inore og Livdal 10. Visjon og mål Visjon 1a2. Måleparametre og forutsetninger 10.3.Mål Il. Strategier Vekststrategi Hovedstrate9 og deistrategier 12. lrinsatsomrâder Markedsføring, distritvsjan, salg 122 ProdMWdug og pakketeiing Kompetanse og ÅvaNet Organisering 13. Handllngsplan (kommende 24 innd) kortsiktige tiltak 13.2.Mekomlang og langsiktige tii ak I 4. Opptølging av strateglarbeldet Kritiske suksessfaklorer Msvarforcpfolg!ng og organisering

20 -. ;-,. 4 - L. -,;;- ::-w-s ---EE * -.1 I 0 r.j INNSPILL MØTE RØDBERG 27,3.14 De næringsaktorer som møtte på diskusjonsmote rundt behovet for en reiselivs strategi på Rad berg Hotell ga følgende innspill: I. Vi må bli tydeligere på hva vi har i dag og spisse både produktlleveranse og marked!målgruppe. 2. Noen mål er nådd, dette må niarkeres. Det må defineres nye konkrete mål som er mulige å nå 3. V har svekket posisjon I Danmark, deler av Østfold, Vestfold og Akershus. Denne må styrkes 4. Hyttebrukerne er ei viktig målgruppe. Flere aktiviteter innrettet mot disse bør gjennomføres 5. Mange prosesser er gjennomført, det er ikke behov for en ny prosess, men konkrete tiltak 6. Handel og reiseliv hører sammen i en felles strategi og tiltaksplan. MINE KOMMENTARER Aktørene som deltok på møtet 27. Mars var tydelig på at de har vært gjennom omfattende planprosesser, men Ikke fått kommersielle effekter av disse. Det er slik jeg ser det naturlig, da eksisterende planer er titretteleggende for reiselivsutvikling og Ikke utløsende for nye trafikk eller nye produkter. Dette understøtter behovet for en strategi som følges av en konkret og spisset handlingsplan, med tiltak i god balanse både på kort, mellomlang og lang sikt. En bør også ta hensyn til en viss prosess-trøtthet blant aktørene og om en strategi for handel og reiseliv skal gjennomføres. bør dette skje gjennom en målrettet prosess hvor god deltakelse og forankring sikres. Avslutningsvis vil jeg kommentere at det tydeligste behovet som næringsaktørene definerte i møtet er at Vi mangler gjester. Det gir klare føringer for en kommersiell tiltaksplan i det korte perspektivet der fellestiltak som styrker salg og markedsposisjon bør være hovedfokuset,

21 Strategi for reiseliv og handel NORE OG UVDAL -3 ENKLE TRINN FOR PABYGGING AV EKSISTERENDE PLANER Strategi for reisehv og handel i Nore og Uvdal bygger pa allerede eksisterende planer. Disse sammenfattes i et dokument og kompletteres om det viser seg være behov for det. Oppstart for arbeidet er et feilesmøte mellom reiseliv, handel og kommunen der en kort og komprimert planprosess presenteres og de første føringene diskuteres. Etter oppstartsmøte utarbeides forslag til mai, vekststrategi og tiltaksplan Denne forelegges aktørene i neste møte I dette møtet skal kvantitative mai hovedstrategi eller vekststrategi samt en tiltaksplan besluttes Tiltakspianen skal bygges opp om (I) Kortsiktige tiltak (2) Tiltak pa mellomlang sikt og (3) Lang siktige tiltak Alle tiltak skal kostnadsberegnes finansiering skal defineres sammen med ansvar for gjennomføring I 2 Strategidokumentet skrives i en lett tilgjengelig form og presenteres sin helhet pa tredje møte som har som malsetting a beslutte strategien Pa dette møtet diskuteres og bevisstgjøres kritiske suksessfaktorer for at strategieri blir relevant for aktørene og gjennomføres. 3

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 16-19 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Bergtun, Rødberg Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 14:00 18:00 Følgende medlemmer møtte: Ole Jørgen Hallingstad

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 16-19 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Bergtun, Rødberg Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Saksnr: PS 16/14 Strategi

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 39-45 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 13:00 16:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 39-45 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 13:00 16:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 39-45 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 13:00 16:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.

Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni

VEDTEKTER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni VEDTEKTER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni Vedtatt i HOO 07.04.2016 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER I Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 1 LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 1.10.91, MED ENDRINGER VEDTATT I SAK 5/93, 3/94, 78/97, 60/99, 26/02, 19/03, 44/06,13/10, 94/12 og 12/15. 1 2 Vedtektene for

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 35 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.06.2015 Tidspunkt: 14:30 ekstraordinært møte Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på

Detaljer

VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Frøya den.23.02.2012. med hjemmel i Opplæringsloven, og revidert av Hovedutvalg for drift 10.06.2014. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED HASVIK OG BREIVIKBOTN SKOLER. 1 Eierforhold Skolefritidsordningene eies og drives av Hasvik kommune.

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED HASVIK OG BREIVIKBOTN SKOLER. 1 Eierforhold Skolefritidsordningene eies og drives av Hasvik kommune. VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED HASVIK OG BREIVIKBOTN SKOLER 1 Eierforhold Skolefritidsordningene eies og drives av Hasvik kommune. 2 Formål 2.1 SFO skal drives etter de til enhver tid gjeldende

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE Vedtektene er fastsatt med hjemmel i 13-7 i lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) av 17. juli 1998 nr. 61. Vedtatt

Detaljer

VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Frøya den 23.02.2012, med hjemmel i Opplæringsloven VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER I FRØYA 1 Retningslinjer 2 Definisjon og

Detaljer

Kommunale vedtekter. Skolefritidsordning i Vennesla

Kommunale vedtekter. Skolefritidsordning i Vennesla Kommunale vedtekter Skolefritidsordning i Vennesla Vedtektene er godkjent første gang av Levekårsutvalget 13.05.1997 sak 37/97. Levekårsutvalget reviderte vedtektene 19.04.2007 sak 07/19 Levekårsutvalget

Detaljer

Vedtektsendring kommunale skolefritidsordninger i Fosnes kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Vedtektsendring kommunale skolefritidsordninger i Fosnes kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2015/3559-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Vedtektsendring kommunale skolefritidsordninger i Fosnes kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningen i Ås kommune - gjeldende fra 01.08.2010.

Vedtekter for skolefritidsordningen i Ås kommune - gjeldende fra 01.08.2010. Vedtekter for skolefritidsordningen i Ås kommune - gjeldende fra 01.08.2010. Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, 28.04.2010, HOK-sak 14/10 1. Hjemmel Med hjemmel i Lov av 17.07.1998 nr 61 Lov

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE Vedtatt i Tysfjord Kommunestyre 11.01.2010 Gjeldende fra 01.02.2010 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE. 1. EIER Skolefritidsordningene

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER I ORKDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER I ORKDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER I ORKDAL KOMMUNE 1.8.2011 Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Orkdal kommune Gjeldende fra 01.08.2011 1. Retningslinjer Skolefritidsordningen i

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING MELDAL BARNE- OG UNGDOMSSKOLE MELDAL KOMMUNE Revidert Dato RETNINGSLINJER OG VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER FOR MELDAL KOMMUNE GJELDENDE FOR Meldal barne- og ungdomsskole

Detaljer

Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Røyken (Service-erklæring)

Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Røyken (Service-erklæring) Røyken kommune - til for deg Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Røyken (Service-erklæring) 1. Eierforhold Skolefritidsordningen ved de kommunale grunnskolene i Røyken drives av Røyken kommune.

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 3-7 Utvalg: Hovedutvalg for skole, barnehage og Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 14:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtekter pr. 26.02.2014 VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtatt av kommunestyret 26.02.14 1 DRIFT Skolefritidsordningen (SFO)

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 17-31 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.04.2013 Tidspunkt: 13:30 18:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 17-31 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.04.2013 Tidspunkt: 13:30 18:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 17-31 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.04.2013 Tidspunkt: 13:30 18:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 5-16 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 09:00 13:15 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Vedtekter for Skolefritidsordningen SFO

Vedtekter for Skolefritidsordningen SFO Vedtekter for Skolefritidsordningen SFO Osen kommune 25.10.2017 Innholdsfortegnelse 1. Administrasjon... 2 1.1. Lovgrunnlag... 2 1.2. Retningslinjer... 2 1.3. Definisjon og formål... 2 1.4. Styring og

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningen i Vestvågøy kommune

Vedtekter for skolefritidsordningen i Vestvågøy kommune HR og tjenesteutvikling Deres ref.: Vår ref.: 17/348-2/FA - A22, TI - &00/458 Dato: 18.12.2017 Vedtekter for skolefritidsordningen i Vestvågøy kommune Opplæringsloven 13-7 pålegger alle kommuner å ha et

Detaljer

for skolefritidsordninger i Verdal

for skolefritidsordninger i Verdal Retningslinjer for skolefritidsordninger i Verdal Nye vedtekter fra og med 1/1-2017 03.10.2016 Verdal kommune John Olav Larsen, saksbehandler 1. Bakgrunn og målsetting a. Generelt: Kommunen skal ha et

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli møte i Valgstyret samme dag kl. 13:00. Se vedlagte innkalling.

Møteinnkalling. Det vil bli møte i Valgstyret samme dag kl. 13:00. Se vedlagte innkalling. Møteinnkalling Saksnr: 20-24 Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 13:30 Orienteringer: Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg 12.04.2011 OBS: Merk dato. Tunhovd oppvekstsenter, Leif Ågesen orienterer. Geilo

Detaljer

SFO-vedtekter Våler kommune

SFO-vedtekter Våler kommune SFO-vedtekter Våler kommune Vår visjon Våler en god kommune å bo og leve i Vårt slagord - ett gir ekstra VÅLER KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 SFO-vedtekter Våler kommune... 3 1 Målsetting...

Detaljer

SFO-vedtekter Våler kommune

SFO-vedtekter Våler kommune SFO-vedtekter Våler kommune Vår visjon Våler en god kommune å bo og leve i Vårt slagord - ett gir ekstra Gjeldende fra 03.03.16 VÅLER KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 SFO-vedtekter

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, Alle hovedutvalgene inviteres til Rødberg skole kl for omvisning etter ombyggingen.

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, Alle hovedutvalgene inviteres til Rødberg skole kl for omvisning etter ombyggingen. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-2/2009 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Rødberg skole Dato: 29.01.2009 Tidspunkt: 15:30 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE Vår visjon for Hobøl kommune «Hobøl kommune skal være Norges beste land- og forstadskommune for alle kommunens beboere og aktører, det være seg ordfører,

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møterom 2, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 7/11 PS 8/11 Sakstittel Tertialrapport

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLE - FRITIDSORDNINGENE I FRØYA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLE - FRITIDSORDNINGENE I FRØYA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLE - FRITIDSORDNINGENE I FRØYA KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Frøya den.23.02.2012. med hjemmel i Opplæringsloven, og revidert av kommunestyret 28.01.16 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I SORTLAND KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I SORTLAND KOMMUNE Sortland Kommune Oppvekst VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I SORTLAND KOMMUNE 1 RETNINGSLINJER Skolefritidsordningen i kommunen drives etter de retningslinjer som er vedtatt av kommunestyret. 2 DEFINISJON

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Kulturarvstyret Møterom 1, Rødberg Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Kulturarvstyret Møterom 1, Rødberg Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Kulturarvstyret Møterom 1, Rødberg Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Britt Guton Halland inviteres til å delta fra kl. 11.00. Informasjon om: Kråkefosskverna

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I VESTBY GJELDENDE F.O.M. 16.08.2003

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I VESTBY GJELDENDE F.O.M. 16.08.2003 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I VESTBY GJELDENDE F.O.M. 16.08.2003 VESTBY UNDERVISNINGSSTYRE SKOLESJEFEN Vedtatt i undervisningsstyrets møte 13.03.2003 KOMMUNALE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningen i Ås kommune

Vedtekter for skolefritidsordningen i Ås kommune Vedtekter for skolefritidsordningen i Ås kommune Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur 29.04.2006, HOK-sak 7/06 1. Hjemmel Med hjemmel i Lov av 17.07.1998 nr 61 Lov om grunnskolen og den videregåande

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VED BARNESKOLENE I ULLENSAKER KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VED BARNESKOLENE I ULLENSAKER KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VED BARNESKOLENE I ULLENSAKER KOMMUNE Fastsatt av Ullensaker herredsstyre 15.04.02 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr 61 om grunnskolen og den videregåande

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 20-25 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.04.2011 Tidspunkt: 13:00 16:30 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningen. Sør Varanger kommune. Gjeldende fra

Vedtekter for skolefritidsordningen. Sør Varanger kommune. Gjeldende fra Vedtekter for skolefritidsordningen Sør Varanger kommune Gjeldende fra 01.08.2014 Vedtatt i Kommunestyret 30.04.2014 i sak 035/14. Generelt Bestemmelsen om skolefritidsordningen er hjemlet i Opplæringslovens

Detaljer

VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA

VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA 1 FORMÅL 1.1 Virkeområde Vedtekten gjelder for skolefritidsordningen (SFO) ved Harstad Montessoriskole SA (HMSA). 1.2 Definisjon

Detaljer

Kommunale vedtekter Skolefritidsordningen

Kommunale vedtekter Skolefritidsordningen Kommunale vedtekter Skolefritidsordningen Vedtatt av kommunestyret 17.03.16 2 Vedtekter for kommunal skolefritidsordning 1. ADMINISTRASJON 1.1 Hjemmel Skolefritidsordningen drives etter Opplæringsloven

Detaljer

Forskrift om vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Frogn kommune, Akershus

Forskrift om vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Frogn kommune, Akershus Forskrift om vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Frogn kommune, Akershus Hjemmel: Fastsatt av Frogn kommunestyre (vedtaksdato) med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Rådmannen orienterer om: Geilo lufthavn Dagali, framdrift salg

Detaljer

Innhold. Vedtekter for skolefritidsordningene i Hitra kommune - 02.05.2013 Side 2 av 5

Innhold. Vedtekter for skolefritidsordningene i Hitra kommune - 02.05.2013 Side 2 av 5 Innhold Innhold... 1 1. Retningslinjer... 3 2. Definisjon og formål... 3 3. Eierforhold / ansvarlig styringsorgan... 3 4. Styring og ledelse... 3 5. Bemanning... 3 6. Inntak av barn... 3 7. Inntakskriterier...

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 2-4 Utvalg: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 17.03.2011 Tidspunkt: 14:00 Orienteringssaker: Årsregnskap Tilsettinger

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningen i Lurøy

Vedtekter for skolefritidsordningen i Lurøy Vedtekter for skolefritidsordningen i Lurøy Vedtatt av tilsyns- og rettighetsstyre 14. juni 1999 Innholdsfortegnelse KAP. 1 - RETNINGSLINJER 1.1 Eierforhold KAP. 2 - FORMÅL 2.1 Skolefritidstilbudet KAP.

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Orienteringssaker: Foreløpig regnskap Oversikt framdrift plansaker

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Skolefritidsordningen (SFO)

VEDTEKTER FOR. Skolefritidsordningen (SFO) FAUSKE KOMMUNE VEDTEKTER FOR Skolefritidsordningen (SFO) I FAUSKE KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret sak 38/2011 16. juni 2011 NYE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER I FAUSKE KOMMUNE 2011-2014 Endring /rullering

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 OBS: Merk klokkeslett. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole

Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Vedtatt K-sak 53/16 1 Hjemmel Jamfør 13-7 i Lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova). Kommunen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-10 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Kommunehuset, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-10 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Kommunehuset, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Saksnr: 9-10 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Kommunehuset, Rødberg Dato: 05.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Saksnr: PS 9/09 Tertialrapport 2. tertial 2009 PS 10/09

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Sak 45/14 er lukket for offentligheten, og vil bli omdelt til medlemmene i møtet. Ansettelse rådmann

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Sak 45/14 er lukket for offentligheten, og vil bli omdelt til medlemmene i møtet. Ansettelse rådmann Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 39-45 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Merknader: Sak 45/14 er lukket for offentligheten, og vil bli

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Skolefritidsordningen (SFO) FAUSKE KOMMUNE

VEDTEKTER FOR. Skolefritidsordningen (SFO) FAUSKE KOMMUNE 1 FAUSKE KOMMUNE VEDTEKTER FOR Skolefritidsordningen (SFO) I FAUSKE KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret S-176/08 30.okt 2008 1 2 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER I FAUSKE KOMMUNE 2008 2011 Gjeldende fra

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-3 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Nore og Uvdal Bygdetun, Grønneflåtastua Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 11:00 Informasjon om Sesongstart sommersesongen Status Kråkefoss Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Britt Guton Halland og Jan B. Andreassen inviteres til å delta på møtet fra kl. 14.00.

Møteinnkalling. Britt Guton Halland og Jan B. Andreassen inviteres til å delta på møtet fra kl. 14.00. Møteinnkalling Saksnr: 3-5 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Grønneflåtastua, Nore og Uvdal Bygdetun Dato: 27.05.2010 Tidspunkt: 13:00 Britt Guton Halland og Jan B. Andreassen inviteres til å delta på

Detaljer

Møteinnkalling. ore og Uvdal kommune. Dette er et ekstraordinært møte

Møteinnkalling. ore og Uvdal kommune. Dette er et ekstraordinært møte ore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 64 66 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 1, Rødberg Dato: 06.10.2008 Tidspunkt: 10:00 Dette er et ekstraordinært møte Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

UNJÁRGGA OAHPPOGÁLDU/ NESSEBY OPPVEKSTSENTER Dálveluodda Varangerbotn VEDTEKTER FOR SFO

UNJÁRGGA OAHPPOGÁLDU/ NESSEBY OPPVEKSTSENTER Dálveluodda Varangerbotn VEDTEKTER FOR SFO UNJÁRGGA OAHPPOGÁLDU/ NESSEBY OPPVEKSTSENTER Dálveluodda 8 9840 Varangerbotn VEDTEKTER FOR SFO Innhold 1 Formål... 3 2 Eierforhold... 3 3 Styring og ledelse... 3 Foreldreråd... 3 Møtefrekvens og avstemning...

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 26 29/2008 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 08.12.2008 Tidspunkt: 12:30 Sakenes dokumenter ligger til

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO. Indre Fosen kommune

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO. Indre Fosen kommune VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO Indre Fosen kommune Vedtatt i Fellesnemnda for Indre Fosen xx.xx.2017 Innholdsfortegnelse 1. Administrasjon... 3 1.1 Lovgrunnlag... 3 1.2 Definisjon og formål...

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 36-42 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.06.2012 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor.

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Folk Møtested: Rollag kommunehus, møterom 2 Dato: 29.01.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må

Detaljer

INFORMASJON TIL FORELDRE MED BARN I SFO. Innledning

INFORMASJON TIL FORELDRE MED BARN I SFO. Innledning 1 INFORMASJON TIL FORELDRE MED BARN I SFO Innledning I handlingsprogrammet for 2015 ble det vedtatt å gjennomgå økonomi, organisering og innhold i skolefritidsordningene. I tillegg ble det på kommunestyrets

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 24-28 Utvalg: Møtested: Dato: 13.06.2013 Tidspunkt: 09:00 16:00 Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg Hovedutvalget hadde befaring

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: 09.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Vedtekter for. skolefritidsordning

Vedtekter for. skolefritidsordning Vedtekter for skolefritidsordning 1 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGA (SFO) I ALTA KOMMUNE Vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur 23.11. 2011, gjeldende fra 1. mars 2012 a) EIERFORHOLD Skolefritidsordningene

Detaljer

Vedtekter SFO. Høringsforslag pr Rådsorganene ved de ulike skolene sender inn et samlet innspill innen 1. november.

Vedtekter SFO. Høringsforslag pr Rådsorganene ved de ulike skolene sender inn et samlet innspill innen 1. november. Vedtekter SFO Høringsforslag pr. 10.09.2015 Rådsorganene ved de ulike skolene sender inn et samlet innspill innen 1. november. Innspill sendes til tove.kristensenknudsen@alta.kommune.no NB! Rød skrift

Detaljer

Vedtekter kommunale skolefritidsordninger

Vedtekter kommunale skolefritidsordninger Vedtekter kommunale skolefritidsordninger Vedtatt av Stange kommunestyre 17.06.98. Endringer vedtatt av Hovedutvalg for Oppvekst- og opplæring 08.12.99 Endringer godkjent av Formannskapet 25.06.03. Endringer

Detaljer

Vedtekter SFO. Vedtatt i Hovedutvalg for Oppvekst og kultur 12. februar 2016

Vedtekter SFO. Vedtatt i Hovedutvalg for Oppvekst og kultur 12. februar 2016 Vedtekter SFO Vedtatt i Hovedutvalg for Oppvekst og kultur 12. februar 2016 Gjeldende fra 01.08.2016 1 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGA (SFO) I ALTA KOMMUNE Planlagt vedtatt av hovedutvalget for oppvekst

Detaljer

SKOLEFRITIDSORDNINGEN

SKOLEFRITIDSORDNINGEN VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RISSA HOK sin innstilling 10.9.2015 Innhold 1. Administrasjon... 3 1.1 Lovgrunnlag... 3 1.2 Definisjon og formål... 3 1.3 Styring og ledelse... 3 1.4 Bemanning...

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningen

Vedtekter for skolefritidsordningen Vedtekter for skolefritidsordningen VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGA (SFO) I ALTA KOMMUNE Vedtatt av hovedutvalget for oppvekst, utdanning og kultur 15.05.07. Gjøres gjeldende fra 01.08.07 1. EIERFORHOLD

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO. Indre Fosen kommune

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO. Indre Fosen kommune VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO Indre Fosen kommune Vedtatt i Fellesnemnda for Indre Fosen 8. juni 2017 Innhold 1. Administrasjon... 3 1.1 Lovgrunnlag... 3 1.2 Definisjon og formål... 3 1.3 Styring

Detaljer

Moss kommune VEDTEKTER FOR MOSS KOMMUNES SKOLEFRITIDSORDNINGER

Moss kommune VEDTEKTER FOR MOSS KOMMUNES SKOLEFRITIDSORDNINGER Moss kommune VEDTEKTER FOR MOSS KOMMUNES SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtatt av Moss bystyre 28.mai 1998, revidert 17.september 2012 og 24. november 2014 1. DRIFT Skolefritidsordningen eies av Moss kommune og

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00964-1 Behandlingsrekkefølge Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00964-1 Behandlingsrekkefølge Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås kommune SFO prosjekt og endring av vedtekter Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00964-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Rådmannens innstilling: Vedtektene for

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, 1J2U Terje Halland politisk sekretær

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, 1J2U Terje Halland politisk sekretær Nore og Uvdal kommune In I) DE LA L DE R DAL E Et Møteinnkalling Saksnr: 3-16 Utvalg: St- og løypenemnd Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 29.06.2016 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. SBK: Informasjon fra kulturmedarbeiderne (kulturminnevern, ungdomsarbeid og folkehelseprosjekt)

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. SBK: Informasjon fra kulturmedarbeiderne (kulturminnevern, ungdomsarbeid og folkehelseprosjekt) Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 15-16 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.11.2017 Tidspunkt: 15:00-17:30 Orienteringssaker: SBK: Informasjon

Detaljer

VEDTEKT FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RINGSAKER

VEDTEKT FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RINGSAKER VEDTEKT FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RINGSAKER Vedtatt av Ringsaker kommunestyre i møte den 18.4.2001 k.sak 041/01 med endringer i kommunestyret 28.08.02, k.sak 075/02, 9.2.2005, k.sak 005/05, 16.11.2005,

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER 1 FORMÅL Skolefritidsordning er et fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen for barn i 1. t.o.m. 4. klasse. Innhold og virksomheter skal preges av

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 20 23/2008 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.09.2008 Tidspunkt: 14:00 15.00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Styreleder Hans Jørgen Jahren fra Næringsselskapet gav informasjon om selskapet fra kl. 13.00 13:00.

HOVEDUTSKRIFT. Styreleder Hans Jørgen Jahren fra Næringsselskapet gav informasjon om selskapet fra kl. 13.00 13:00. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 73-77 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 13:00 15:30 Styreleder Hans Jørgen Jahren fra Næringsselskapet gav

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 21-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 09:00 11:40 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Gjeldende vedtekter for Vågan Kommunes barnehager vedtatt i Hovedutvalget for kultur og oppvekst i møte

Gjeldende vedtekter for Vågan Kommunes barnehager vedtatt i Hovedutvalget for kultur og oppvekst i møte Gjeldende vedtekter for Vågan Kommunes barnehager vedtatt i Hovedutvalget for kultur og oppvekst i møte 23.04.2014 1. EIER Barnehagene eies og drives av Vågan kommune. Barnehager som ligger i eksisterende

Detaljer

for skolefritidsordninger i Verdal

for skolefritidsordninger i Verdal Retningslinjer for skolefritidsordninger i Verdal Nye vedtekter fra og med 1/8-2014 25.02.2014 Verdal kommune John Olav Larsen, saksbehandler 1. Bakgrunn og målsetting a. Generelt: Kommunen skal ha et

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunal planstrategi nye lovkrav. Orientering ved kommuneplanlegger.

Møteinnkalling. Kommunal planstrategi nye lovkrav. Orientering ved kommuneplanlegger. Møteinnkalling Saksnr: 59-61 Utvalg: Formannskap/Valgkomite Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 24.10.2011 Tidspunkt: 13:00 Valgkomiteen kalles inn til dette møtet. Dvs formannskapet, Per Lassegård

Detaljer

Rektor eller den han/ hun bemyndiger har overordnet administrativt og pedagogisk ansvar for skolefritidsordningen ved hver enkelt skole.

Rektor eller den han/ hun bemyndiger har overordnet administrativt og pedagogisk ansvar for skolefritidsordningen ved hver enkelt skole. 1 Eierforhold og virkeområde Vedtektene gjelder for skolefritidsordninger som eies og drives av Agdenes kommune. Skolefritidsordningene (heretter omtalt som SFO) drives etter de til enhver tid gjeldende

Detaljer

1 Den kommunale forvaltning

1 Den kommunale forvaltning Korrigert april 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Den kommunale forvaltning... 3 1.1 Forvaltning og administrasjon... 3 1.2 Definisjon og Formål... 3 1.3 Styringsorgan... 3 2 Styringsverket i skolefritidsordningen...

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 57 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyret, Rødberg Dato: 09.07.2012 Tidspunkt: 09:00 10:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 57 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyret, Rødberg Dato: 09.07.2012 Tidspunkt: 09:00 10:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 57 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyret, Rødberg Dato: 09.07.2012 Tidspunkt: 09:00 10:30 Følgende medlemmer møtte: Torkel Wetterhus Hans Beltesbrekke Kirsten

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det ble kommentert at sakslisten var kommet representantene sent i hende.

HOVEDUTSKRIFT. Det ble kommentert at sakslisten var kommet representantene sent i hende. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 39-44 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.09.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Kommunestyresalen, Rødberg

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 32-44 Utvalg: Møtested: Dato: 22.05.2008 Tidspunkt: 14:00 18:00 Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Kommunestyresalen, Rødberg I starten av møtet, kl. 14.00

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i. Nore og Uvdal

Vedtekter for kommunale barnehager i. Nore og Uvdal Vedtekter for kommunale barnehager i Nore og Uvdal 1. A. Eierforhold. Nore og Uvdal kommune er eier av de kommunale barnehagene. Kommunen er forpliktet til å sørge for at det finnes et tilstrekkelig antall

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Utvalget var på befaring samme dag, til Breiset, Borgegrend og Rustrud i Uvdal

HOVEDUTSKRIFT. Utvalget var på befaring samme dag, til Breiset, Borgegrend og Rustrud i Uvdal Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 64-77 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 14:00 17:40 Utvalget var på befaring

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Kommunestyresalen, Rødberg

Møteinnkalling. Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Dato: 11.02.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Kommunestyresalen, Rødberg OBS: Møtet er utsatt fra 04.02.10.

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møterom 1, kommunehuset

Møteinnkalling. Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møterom 1, kommunehuset Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7-9 Utvalg: Møtested: Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 14:00 TEMAMØTE: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møterom 1, kommunehuset Hovedutvalgene NMK, SBK og

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Merknad: Alf Gunnar Wiken forlot møtet kl Avstemningene ble derfor gjort med 6 og ikke 7 representanter.

HOVEDUTSKRIFT. Merknad: Alf Gunnar Wiken forlot møtet kl Avstemningene ble derfor gjort med 6 og ikke 7 representanter. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 28 33 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Bergtun, Rødberg Dato: 21.11.2013 Tidspunkt: 14:00 17:30 Følgende medlemmer møtte: Sigrid Enerstvedt Heggelien

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 25-28 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 20.04.2009 Tidspunkt: 13:00 16.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 25-28 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 20.04.2009 Tidspunkt: 13:00 16. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 25-28 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 20.04.2009 Tidspunkt: 13:00 16.30 Det ble avholdt møte i administrasjonsutvalget samme dag.

Detaljer

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune.

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 1 V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN 1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 2. LOVER OG VEDTEKTER Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Møteinnkalling Saksnr: 36 37/2008 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.06.2008 Tidspunkt: 12.00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må

Detaljer