01/2014. I dette nummeret: Skatteetaten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "01/2014. I dette nummeret: Skatteetaten"

Transkript

1 Skatteetaten 01/2014 I dette nummeret: Virituelle valutaer - med Bitcoin som eksempel Skattytere med utenlandsk bakgrunn har større behov for veiledning Utfordringer for utenlandske næringsdrivende - om forholdet til plikter og rettigheter Hvilke tiltak får flere til å levere til fristen? Nordområdene et geopolitisk sentrum i 2040? Kontroll av omsetningsoppgaver ny modell kan gi bedre utvelgelse

2

3 3 Skatteetatens Analysenytt Innholdsfortegnelse 1/ årgang Skatteetatens Analysenytt er en artikkelsamling som presenterer aktuelle analyser om skattetema. Artiklene springer i hovedsak ut av analyser som Skatteetaten utfører. Samlingen blir gitt ut to ganger i året. Artikkelsamlingen henvender seg til både medarbeidere i Skatteetaten og andre som ønsker mer kunnskap om skatt og etterlevelse. Virtuelle valutaer med Bitcoin som eksempel 6 Skattytere med utenlandsk bakgrunn har større behov for veiledning 14 Ansvarlig redaktør: Øivind Strømme Redaksjonen: Hanne Beate Næringsrud (red.), Jan Størkersen, Siv Svenkerud, Liv Kristin Hasle Øksenholt Design: Skatteetatens IT- og servicepartner (SITS) Bilder: SXC Trykk: Wittusen & Jensen AS Kilder figurer: Skatteetaten, hvis ikke annet er oppgitt Elektroniske versjoner av Skatteetatens Analysenytt publiseres på Neste utgave kommer høsten Utfordringer for utenlandske næringsdrivende om forholdet til plikter og rettigheter 20 Hvilke tiltak får flere til å levere til fristen? 26 Nordområdene et geopolitisk sentrum i 2040? 32 Kontroll av omsetningsoppgaver ny modell kan gi bedre utvelgelse 38 Masteroppgaver som har fått stipend i Skatteetaten, mars 2014 Ved bruk av stoff fra samlingen, oppgi kilde: Skatteetatens Analysenytt/Skatteetaten Ønsker du en trykt utgave, eller har du innspill til redaksjonen? Send en mail til

4 4 Hans Christian Holte, skattedirektør Den er ingen overdrivelse å si at Analysenytt var en del av førsteinntrykket mitt av Skatteetaten. Førsteinntrykk er som kjent viktige; de fester seg og endres ikke så lett. Derfor er det hyggelig å si at de to, tre eksemplarene av Analysenytt jeg klarte å få med meg på stranda i fjor sommer ga meg et godt førsteinntrykk av etaten. Det var altså den sommeren ferielektyren besto av forberedelser til jobben som skattedirektør. Jeg leste om norske virksomheters holdning til vår virkemiddelbruk, konsekvenser av endrede regler for næringslivet, NUF-er og Spleiselaget, m.m. Jeg ble både imponert over mangfoldet i etatens aktiviteter, og den aktiviteten vi hadde for å analysere og dokumentere effekter av hva vi gjør og hvilke virkemidler vi velger. Analysenytt er en sentral arena for konkret og praktisk rettet kunnskapsdeling i etaten. Jeg vil tro at bladet både er nyttig og inspirerende for veldig mange av oss som arbeider her. Jeg opplever at medarbeiderne i Skatteetaten har en stor appetitt jeg vil nesten kalle det hunger etter å dele erfaringer og kunnskap om hva som virker, om hva som er effektivt, om hvilke analyser som er gjort som er relevante for oss. Analysenytt har en viktig rolle å spille her. På analysedagen i fjor tok jeg opp hvordan vi klarer å ha god systematikk både når vi identifiserer områder med behov for analyse, og når vi skal spre og anvende kunnskapen analysene gir. Det er spørsmål jeg vil drøfte videre med analysemiljøet i etaten. Hvor godt klarer vi å formidle analyseresultatene til de som styrer og balanserer virkemiddelbruken? Hvilke analyser bør vi selv gjøre, hvilke bør vi gjøre i samarbeid med andre offentlige virksomheter, akademia, skatteadministrasjoner i andre land? Jeg kan love at Analysenytt kommer til å havne øverst i den solide bunken med interessant lesestoff også i fremtiden. Marta Gjengedal, avdelingsdirektør for fastsetjing Skatt vest Inger Berit Andersen, avdelingsdirektør for fastsetting Skatt øst Heile verdikjeda frå rettleiing til innkreving brukar mykje ressursar på næringsdrivande som ikkje leverer lovpålagte oppgåver til fastsette fristar. Dette gjeld ikkje minst fastsettingsavdelingane i regionane. Analysane gjev oss verdifull kunnskap om korleis vi kan kommunisere med dei næringsdrivande for å få dei til å levere til rett tid. Kanskje like viktig er kunnskapen vi får om tiltak som ikkje virkar. Artiklane peikar også på meir generelle tiltak som Skatteetaten kan ta tak i. For oss er det nyttig å vite at korte informative brev med underskrift virkar betre enn lange utan underskrift. Det er nyttig å få konstatert at SMS ikkje synes å vere ein god kanal for å nå denne målgruppa ein kanal mange av oss trudde var velegna. Vel så viktig som slike konkrete resultat av analysen, er mange gode innspel til forbedring av vår kommunikasjon med næringsdrivande, ikkje minst utenlandske næringsdrivande. Alt i alt vi på avdeling fastsetting har veldig god nytte av denne type analyser. Dei gjev oss faktabasert kunnskap til bruk vårt daglege arbeid. Fortsett med det! Analysenytt utmerkar seg med eit språk som er enkelt og forståeleg sjølv der vanskelege resultat skal presenterast. Vi gledar oss til å lese Analysenytt og får mange gode innspel og nyttig informasjon om andre områder i etaten.

5 5 Marit Stenersen, avdelingsdirektør for kontroll og rettsanvendelse, Skatt nord Artikkelen Virtuelle valutaer med Bitcoin som eksempel i denne utgaven av Analysenytt, tar oss inn i en verden få av oss kjenner til. Ikke desto mindre er den reell, og en del av virkeligheten vi i Skatteetaten må møte med kunnskap, regelverk og metode. For oss som jobber med kontroll og rettsanvendelse er det viktigere og viktigere å følge pengesporet, og i dette bildet er det å forstå mangfoldet i nye betalingsløsninger avgjørende. Den virtuelle valutaen Bitcoin har kanskje fått litt større oppmerksomhet enn dagens risiko skulle tilsi, men kunnskap om dens natur og virkemåte gjør oss i stand til å identifisere og avklare juridiske problemstillinger vi blir stilt overfor. For oss i kontrollmiljøene er dette viktig kunnskap. Kunnskap om elektroniske betalingsløsninger og hvordan de brukes, gjør oss bedre i stand til å forstå aktørenes adferd og velge riktig virkemiddel for å påvirke etterlevelsen. Investering i kunnskap på dette området er derfor en viktig og riktig satsing.

6 Virtuelle valutaer med Bitcoin som eksempel André Heggstad, Skatt nord I dag er bruken av ulike former for elektroniske penger (e-penger) voksende, og vi ser at landskapet av betalingsmidler og betalingsløsninger inneholder et mangfold, og en kompleksitet, som man ikke kunne forestille seg for bare noen få år tilbake. Økt bruk av nye elektroniske betalingsmidler utfordrer oss som skatteetat, og økt kunnskap om virtuelle valutaer som Bitcoin er nødvendig for å følge denne utviklingen.

7 7 Nordmenn har i de siste årene hovedsakelig benyttet kreditt- og debetkort, kombinert med sikret krypteringsteknologi, til å betale for varer og tjenester på nett. I følge DIBS (2013), som tilbyr betalingsløsninger på nett, foretrekker 57 prosent av nordmenn å betale netthandelen sin med kort, 13 prosent foretrekker nettbank, 13 prosent faktura og 13 prosent foretrekker mikrobetalinger som for eksempel PayPal. I følge EU s Electronic Money Directive (2009/110/EC) defineres e-penger slik: Electronic money is monetary value as represented by a claim on the issuer which is: stored electronically; issued on receipt of funds of an amount not less in value than the monetary value issued; and accepted as a means of payment by undertakings other than the issuer. Formålet med denne artikkelen er å gi en grunnleggende oversikt over elektroniske betalingsmidler generelt, og virtuelle valutaer spesielt, med fokus på Bitcoin. Bitcoin er den virtuelle valutaen som er viet mest oppmerksomhet den seneste tiden, og artikkelen gir forhåpentligvis leseren en bedre forståelse av hva Bitcoin er, og hvilken betydning denne virtuelle valutaen har for oss som skatteetat. Hva er penger? Penger defineres ofte som alminnelig godtatt eller gyldig betalingsmiddel, som også skal ha funksjon som verdimåler og verdioppbevaringsmiddel. I Norge er norske kroner gjort til tvunget betalingsmiddel gjennom sentralbankloven 14. Det medfører at en kreditor ikke kan nekte å ta imot norske kroner som betaling av gjeld, også skattegjeld. Dette setter norske kroner, altså penger, i en særstilling som betalingsmiddel. Et annet viktig begrep når man snakker om penger, er kontopenger. Kontopenger er bankinnskudd som er tilgjengelig via bankenes betalingsløsninger, for eksempel gjennom et minibankkort. Hva er elektroniske penger? Elektroniske penger (e-penger) er det digitale motstykket til kontanter. E-penger kan brukes til betaling uten å involvere bankkontoer i transaksjonen, og er alltid forhåndsbetalt. E-penger kommer i ulike former, og kan være hardwareeller softwarebasert. Hardwarebaserte e-penger; e-penger som er lagret i et forhåndsbetalt kort, som for eksempel Ukash eller Paysafecard. Softwarebaserte e-penger; e-penger som lagres på en konto på Internett, som for eksempel hos PayPal og Neteller. Hvor stort er e-penger? Deutsche Bank Research har i en publikasjon fra mai 2012 konkludert med at e-penger er et nisje-marked som muligens vil ekspandere (Deutsche Bank 2012). I 2002 hadde e-penger en andel på rundt 0,002 prosent av nasjonale betalinger i euroområdet. Andelen steg til 0,02 prosent i Oppsummert kan man si at tallene fortsatt er beskjedne, men at det har vært en relativt bratt vekst fra Virtuell valuta Valuta er penger i et annets lands pengesystem som [i] er tvungent betalingsmiddel, [ii] sirkulerer, og [iii] som vanligvis er brukt og akseptert som betalingsmiddel i det utstedende land. Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) i USA definerer virtuell valuta som et betalingsmiddel som fungerer på lignende måte som valuta i enkelte miljøer, men som ikke har alle attributtene til valuta. Hovedsakelig mangler virtuelle valutaer status som tvunget betalingsmiddel (FinCen 2013).

8 8 E-penger kontra virtuell valuta Selv om virtuelle valutaer også møter noen av kriteriene til definisjonen av e-penger, er det én viktig forskjell. For elektroniske penger er koblingen mellom elektroniske penger og reelle penger bevart. De lagrede midlene er også uttrykt i samme enhet som reelle penger, som for eksempel amerikanske dollar, euro og liknende. Ulike typer virtuelle valutaordninger Den europeiske sentralbanken har klassifisert virtuelle valutaordninger i tre typer (ECB 2012). Denne klassifiseringen konsentrerer seg om flyten mellom virtuelle valutaer og reelle valutaer, se figur 1. Figur 1: Klassifisering av virtuelle valutaordninger basert på flyt. handlinger i spillet. WoW Gold kan benyttes til å kjøpe seg utstyr til bruk inne i spillet. Selv om utviklerne av spillet forbyr kjøp og salg av WoW Gold utenfor spillet, foregår dette allikevel i relativt stort omfang. Virtuelle valutaordninger med enveis flyt I virtuelle valutaordninger med enveis flyt (type 2), kan valutaen kjøpes med penger etter en spesifisert vekslingskurs. Den kan derimot ikke veksles tilbake til reell valuta. De som står bak den virtuelle sfæren hvor den virtuelle valutaen benyttes, gir vilkårene for bruk av den virtuelle valutaen. Eksempler på virtuelle valutaer med enveis flyt er Microsoft Points, Nintendo Points og Facebook credits. Type 1 Reelle penger X X Virtuell valuta Kun virtuelle varer/tjenester Kilde: ECB 2012 Type 2 Reelle penger X Virtuell valuta Virtuelle og reelle varer/tjenester Lukkede virtuelle valutaordninger Type 3 Reelle penger Virtuell valuta Virtuelle og reelle varer/tjenester Virtuelle valutaordninger med toveis flyt Virtuelle valutaordninger med toveis flyt (type 3) kan kjøpes og selges fritt etter en gitt kurs eller markedspris. Linden Dollars (L$), som benyttets i Second Life, er et godt eksempel på en virtuell valuta med toveis flyt. Second Life var en av de første virtuelle verdener som fikk oppmerksomhet for de økonomiske mulighetene som de virtuelle innbyggerne hadde. Det finnes flere eksempler på at folk har livnært seg på aktiviteter som var knyttet til den virtuelle verdenen. Det er verdt å nevne at Sverige opprettet en virtuell ambassade, og danske SKAT åpnet et virtuelt skattekontor i Second life. I lukkede virtuelle valutaordninger (type 1) er det ikke noen link mellom den reelle økonomien og den virtuelle valutaen. Man opparbeider seg verdier i form av virtuell valuta i den virtuelle sfæren, og man kan bare bruke verdiene inne i det lukkede systemet. Denne typen lukkede valutaordninger er ikke uvanlig i online spill, og forretningsmodellen baserer seg vanligvis på en abonnementsavgift. Et eksempel på en lukket virtuell valuta finner man i onlinespillet World of Warcraft (WoW). WoW er et rollespill som foregår i en virtuell verden, og spillerne kan tilegne seg den virtuelle valutaen, WoW Gold, gjennom Bitcoin er et annet eksempel på en virtuell valuta med toveis flyt. Når det gjelder bitcoin, er skillet mellom virtuell og reell økonomi av mindre betydning enn for de eksempler som er nevnt over. Bakgrunnen for dette er at de fleste virtuelle valutaer er sterkt koblet til en virtuell verden som for eksempel Second Life, eller et virtuelt økosystem som Facebook. Bitcoin har ingen slik kobling, og denne type virtuell valuta kan også kalles digital valuta, for å skille fra de mer tradisjonelle virtuelle valutaene som har hatt en kobling til en virtuell verden.

9 9 Bitcoin historien bak Ideen bak Bitcoin kan kobles helt tilbake til tidlig 90- tall og en mailliste som ble kalt Cypherpunks mailing list, hvor blant andre Julian Assange (Wikileaks) var aktiv. Cypherpunks var opptatt av å sikre personvernet i den digitale tidsalderen, og anså myndigheter og store multinasjonale selskaper som en trussel mot personvernet. Gruppen mente at dette kunne oppnås gjennom kryptologi. For å forstå Bitcoin, må man ha med seg at gruppen som tidlig omfavnet ideen, har sin bakgrunn i et aktivistmiljø med sterk myndighetsskepsis. Dette har preget, og preger fortsatt, miljøet som utvikler programvare og tjenester rundt Bitcoin. Imidlertid har flere personer med andre motiver kommet til etter hvert, og bildet er nå langt mer nyansert. I 1998 lanserte en Cypherpunk med navn Wei Dai konseptet b-money. Dette var en anonym distribuert valuta som skulle muliggjøre: untraceable pseudonymous entities to cooperate with each others more efficency, by providing them with a medium of exchange (Dai 2012). Drøyt ti år senere fant Satoshi Nakamoto en måte å få dette til i praksis, og publiserte i november 2008 løsningen i et åtte-siders paper: Bitcoin: A peer to peer Electronic Cash System (Nakamoto 2008). Han slapp også programvare for å vise at ideen hans fungerte. Satoshi Nakamoto er antatt å være et pseudonym på en person eller en gruppe personer, og det er fortsatt ukjent hvem som skjuler seg bak dette pseudonymet. Hva er Bitcoin? Bitcoin er en virtuell valuta som ikke understøttes av; [i] noen lands myndigheter, [ii] kommersielle selskap eller [iii] noen form for underliggende verdier, som for eksempel gull eller råvarer. Det er per i dag laget cirka 12 millioner bitcoins, og vekslingskursen har i desember 2013 svingt mellom 600 og 1200 US dollar. Ut i fra dette skulle den totale bitcoinøkonomien teoretisk utgjøre mellom 7 og 14 milliarder USD. Det er i dag bare en liten andel av alle bitcoins som omsettes eller sirkuleres. Hvis en stor andel av de som sitter på bitcoins skulle realisere verdiene i reelle penger, er det all grunn til å tro at økt tilbud raskt vil føre til et kraftig prisfall. Et grunnleggende problem Elektroniske betalingsmidler er lette å kopiere eller duplisere, og man trenger derfor et system, oftest en tredjepart, som sikrer at de samme midlene ikke brukes mer enn en gang, såkalt double spending. For bankpenger er det bankenes betalingssystemer som sørger for å kreditere betalers konto og debitere mottakers konto. For e-penger som PayPal, er det PayPals systemer som sørger for det samme for deres kunder. Bitcoin er spesiell på den måten at transaksjonene foregår uten en mellommann eller tredjepart. Det unike med Nakamotos design er at disse oppgavene blir ivaretatt av deltakerne i bitcoinnettverket. Gjennom kryptologi sikres det at ingen klarer å forfalske betalinger eller bruke sine bitcoins mer enn en gang. Kryptering er enkelt forklart prosessen for koding av informasjon på en slik måte at bare autoriserte parter kan lese den. Bitcoin kan ikke stenges Bitcoin benytter peer to peer teknologi for å sende og verifisere transaksjonene i nettverket. Dette er den samme teknologien som ligger bak fildelingstjenester som Napster, og medfører at ingen sentral myndighet kan spore transaksjoner eller har mulighet til å stenge selve bitcoinsystemet. Derimot har myndigheter mulighet til å stenge eller forsøke å hindre aktørene som sørger for flyt av reelle verdier inn og ut av den virtuelle valutaen. Generere nye bitcoins Utstedelsen av nye bitcoins er regulert i Bitcoins design, og skjer ved en prosess som kalles mining (gruvedrift). Som nevnt over ivaretas sending og verifisering av betalingene av bitcoinnettverket selv, ved at deltakere stiller egen datakraft til disposisjon for dette formålet. Som belønning deles det ut 25 bitcoins omtrent hvert tiende minutt. Dette gir en forutsigbar tilførsel av nye

10 10 bitcoins inn i markedet, og det totale antall bitcoins vil aldri overstige 21 millioner. Brukernes tillit til selve systemet ligger altså i den tekniske utformingen av Bitcoin. De tekniske aspektene av bitcoinsystemet er svært komplekse, og er vanskelig å forstå uten teknisk bakgrunn. For de som ønsker en bedre forståelse av de tekniske sidene, finnes det mange gode artikler på nett. er et bra sted å starte. Veksling av Bitcoin til vanlig valuta kan gjøres via egne vekslingstjenester. Det som er felles for de store vekslingstjenestene er at de kun støtter inn- og utbetalinger via bankoverførsel. I tillegg til selskapene som driver med veksling av Bitcoin, er det også et marked der enkeltpersoner tilbyr slike tjenester. Disse markedsfører tjenestene via diskusjonsforum, IRC chattekanaler og websider som localbitcoins.com. Her kan en avtale å kjøpe og selge med bankoverførsel, diverse ewallets eller ved å møtes i det virkelige liv for å foreta veksling. Prisfastsettelse Vekslingskursen til Bitcoin fastsettes som et resultat av etterspørsel og tilbud. Hvordan kjøpe og selge Bitcoin? Frem til nokså nylig har vekslingstjenesten mtgox hatt en dominerende posisjon i markedet, og vekslingskursen til de mindre vekslerne har nok vært preget av kursen til mtgox. Det er nå fire store vekslere, og kursen avviker noe mellom disse. Det som kjennetegner vekslingskursen til Bitcoin så langt, er at den er høyst ustabil, se figur 2. Figur 2: Vekslingskurs for Bitcoin hos mtgox. USD Vekslingskurs USD Juli 2010 Sept Okt Jan Mars 2011 Mai 2011 Juli 2011 Sept Okt Jan Mars 2012 Mai 2012 Juli 2012 Sept Okt Jan Mars 2013 Mai 2013 Juli 2013 Sept Okt Kilde: Bitcoincharts.com

11 200 0 Juli 2010 Sept Okt Jan Mars 2011 Mai 2011 Juli 2011 Sept Okt Jan Mars 2012 Mai 2012 Juli 2012 Sept Okt Jan Mars 2013 Mai 2013 Juli 2013 Sept Okt Figur 3: Totalt volum vekslingstjenester hos mtgox. USD Volum USD Juli 2010 Sept Okt Jan Mars 2011 Mai 2011 Juli 2011 Sept Okt Jan Mars 2012 Mai 2012 Juli 2012 Sept Okt Jan Mars 2013 Mai 2013 Juli 2013 Sept Okt Kilde: Bitcoincharts.com. Figur 4: Volum i 1000 NOK hos den norske veksleren Justcoin.com, siste halvdel NOK Volume (NOK) juni juli august september oktober november desember januar 2014 Kilde: Bitcoincharts.com.

12 12 Omsetningen av Bitcoin har økt markant det siste året Det har vært en kraftig økning i interessen rundt Bitcoin i Bankkrisen på Kypros skapte blest om Bitcoin, og interessen fra media har vært en driver for kursoppgang og økt tradevolum, se figur 3. Den siste tiden har interessen fra Kina også drevet opp kursen på Bitcoin. I hovedsak har kjøp og salg skjedd via utenlandske aktører, men det siste året har det kommet noen norske selskaper som tilbyr veksling. Justcoin er en norsk veksler som startet opp i De fleste kundene er norske, og som figur 4 viser har volumet økt markant siden oppstarten. Det er fortsatt forholdsvis små beløp som blir vekslet inn, men omfanget øker. Delvis anonym valuta Bitcoin blir ofte beskrevet som et anonymt betalingsmiddel, noe som er en sannhet med modifikasjoner. Det lagres en fullstendig transaksjonshistorikk lokalt på alle datamaskiner som har installert en bitcoinklient, og alle deltakerne i nettverket har derfor en kopi av denne transaksjonshistorikken. Denne kan analyseres ved hjelp av en rekke verktøy, og en analyse kan gi relevant informasjon i konkrete saker. Man kan for eksempel spore alle transaksjoner som går til og fra bitcoinadresser. Dette gir et bilde av kontantstrømmen til en bitcoinadresse, og hvilke koblinger personen har med andre bitcoinbrukere og -tjenester. Bitcoinsystemet har altså ikke en iboende anonymitet, og brukere må gjøre aktive grep for å skjule sin aktivitet og identitet. Bitcoin har ikke vært en forbrukersuksess til nå Bitcoin har mange egenskaper som gjør det til en ideell valuta for selgere og forbrukere på Internett. Bitcoin er høyst likvid, er lett å omsette, har svært lave transaksjonskostnader og kan brukes til å sende betaling raskt over Internett. Det er nå relativt enkelt å sette opp en betalingsløsning for Bitcoin. I den trendy baren Room 77 i Berlin, kan du kjøpe en øl med Bitcoin. Room 77 var en av de første stedene til å akseptere betaling med Bitcoin. I begynnelsen måtte kundene ta med laptop en sin til disken, og hele betalingsprosessen var svært upraktisk. Nå er betaling med Bitcoin enklere og mer strømlinjeformet. Tilbudet av programvareløsninger for betaling og netthandel er økt betraktelig den senere tiden, og flere netthandelaktører er ventet å tilby betaling med Bitcoin i På tross av alle disse faktorene, er ikke Bitcoin per idag spesielt konkurransedyktig i det tradisjonelle e- handelsmarkedet. Så langt er det for få brukersteder, og risikoen med å akseptere en slik ustabil valuta er for stor for mange selgere. Videre er mange forbrukere ikke komfortable med å handle i en uvant valuta som Bitcoin. Egenskaper som anonymitet eller mangel på sentralisering er ikke noe som opptar de store massene. En undersøkelse gjort av DIBS (2013), viser at forbrukerne mener at sikker og enkel betaling er det viktigste når de handler på Internett. Bitcoin mangler i tillegg en innebygd mekanisme for å håndtere svindel, en sikkerhet som Paypal eller Mastercard kan tilby sine kunder. Et annet hinder for kommersiell suksess, er det faktum at det foreløpig er relativt upraktisk å skaffe seg Bitcoins. Det er mange usikkerheter koblet til Bitcoin. For det første er juridisk status uavklart, og for det andre kan myndigheter for eksempel prøve å stenge vekslingstjenester, på grunn av risikoen for skatteunndragelse eller annen ulovlig virksomhet.

13 13 Bitcoin blir av noen sett på som the next big thing, andre mener det er bygd opp som et pyramidespill (såkalt ponzi scheme). Professor Olav Torvunn ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, uttalte på sin blogg den 10. april 2013 at Bitcoin ligner mer på en aksje som ikke har annet å by på enn rosenrøde drømmer om rikdom. De som blir rike er de som gikk inn tidlig, og som klarer å komme seg ut før boblen sprekker. Etter Torvunns syn er ikke Bitcoin en pyramide, men bygger heller på det såkalte the even bigger fool principle. Miljøet bak og rundt Bitcoin I prosjektet E-handel i Skatteetaten har vi arbeidet systematisk med å dannet oss et bilde av miljøet bak og rundt Bitcoin. Man kan grovt dele miljøet inn i fem grupperinger: Kryptografer, matematikere og informatikere; som har faglig interesse i kryptovalutaer som Bitcoin. Inn under denne gruppen regner vi også early adopters. Entreprenører; som er interessert i teknologi og økonomi. Spekulanter; som er inne for kortsiktig gevinst. Myndighetskritiske aktivister; som sympatiserer med det miljøet som først omfavnet ideen om en kryptovaluta og Satoshi Nakamotos paper. Kriminelle; som spesielt er koblet til narkotika og andre ulovlige stoffer. Bitcoin utgjør foreløpig ingen stor risiko for Skattetaten I IOTA Tax Tribune (Heggstad et al 2012), konkluderte vi med at virtuelle valutaer som Bitcoin per høsten 2012 ikke utgjorde en stor risiko for de fleste lands skattemyndigheter. Dette på grunn av mangel på bred brukeraksept, lavt handelsvolum, et relativt lavt volum av Bitcoin i markedet med en lav vekslingskurs. Selv om kursen nå ett år etter er hundredoblet og tradingvolumet er økt betraktelig, mener vi fortsatt det er riktig å konkludere med at Bitcoin ikke utgjør en stor risiko for Skatteetaten. Risikoen ligger etter vår mening først og fremst i faren for at [i] etaten ikke har tilstrekkelig kunnskap om nye betalingsmidler som virtuelle valuta, og [ii] at det kan utvikle seg en oppfatning blant norske skattytere om at disse midlene er utenfor skatteetatens kontroll, og dermed ikke oppgis til beskatning. Kunnskap om virtuelle valutaer er viktig for etaten i flere henseender; for å kunne identifisere og avklare juridiske problemstillinger, for å kunne gi skattyterne riktig informasjon i kontakten med oss, og for å være en kompetent aktør på dette feltet. Kunnskap og metodeutvikling er viktig for å kunne spore transaksjoner og aktører. Ved å avdekke skatteunndragelser bidrar etaten til å øke den faktiske og den følte oppdagelsesrisikoen, til tross for at pressen har bidratt til å skape et inntrykk av at oppdagelsesrisikoen er lav. For å bygge mer kunnskap om feltet, har det nasjonale e-handelsprosjektet i Skatteetaten startet et delprosjekt om virtuelle valutaer. Her vil vi i 2014 gjennomføre en rekke analyser, og interesserte må gjerne ta kontakt på epost: Referanser Dai, W. (1998) b-money, URL: bmoney.txt Deutsche Bank Research (2012) E-money, URL: PROD /E-money%3A+Niche+market+that+mi ght+be+expanding.pdf DIBS (2013) Norsk e-handel 2013, URL: dibspayment.com/sites/corp/files/files/no/dibs_norsk_ehandel_2013.pdf European Central Bank, (ECB) (2012) Virtual Currency schemes, URL: virtualcurrencyschemes201210en.pdf Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) (2013) FIN G001, URL: pdf/fin-2013-g001.pdf Heggstad, A. og Norkyn, E. (2012) Peer to Peer virtual e-money, IOTA Tax Tribune, volum 29, side Nakamoto, S. (2008) Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, URL:

14 Skattytere med utenlandsk bakgrunn har større behov for veiledning Ane Enger, Skatt sør Magnus Næss Andresen, Skatt sør Skattytere med utenlandsk bakgrunn utgjør en stadig større andel av skattytermassen. Artikkelen viser at denne gruppen skiller seg ut på viktige områder. De tar oftere kontakt med Skatteetaten og de leverer selvangivelsen i større grad på papir enn det norske statsborgere gjør. Det vil være fornuftig med et særskilt fokus på skattytere med utenlandsk bakgrunn når Skatteetaten skal velge målgrupper å rette tiltak mot. Arne Kristian Aas, Skatt øst Utenlandske statsborgere: Personer med utenlandsk statsborgerskap som er registrert i skattemanntallet i Norge uavhengig av hvor de er registrert som bosatt. Utenlandsk bakgrunn: Personer i skattemanntallet med utenlandsk statsborgerskap og/eller er født i utlandet.

15 15 Skattytere med utenlandsk bakgrunn er en viktig målgruppe Skattytere med utenlandsk bakgrunn er en gruppe som stadig vokser og som vil fortsette å vokse fremover. I Statistisk sentralbyrå sine prognoser forventes det at andelen i befolkningen med innvandrerbakgrunn vil øke fra 11 prosent i 2012 til om lag 20 prosent i 2050 (Brunborg 2013). I denne artikkelen ser vi hovedsakelig på utenlandske statsborgere med skatteplikt til Norge, uavhengig av om de er registrert som bosatte her. Norske statsborgere som er født i utlandet, kommer i tillegg (se faktaboks for definisjon). I 2013 utgjorde utenlandske statsborgere 15 prosent av skattemanntallet i fastlands-norge. De tre største gruppene kommer fra Polen, Sverige og Litauen. Utenlandske statsborgere skiller seg ut på flere områder. De tar oftere kontakt med Skatteetaten, og de leverer selvangivelsen i større grad på papir enn det norske statsborgere gjør. Skatteetaten har som mål å redusere skattyters behov for personlig kontakt ved å forbedre skatteetaten.no og øke andelen som leverer selvangivelsen og andre skjemaer elektronisk. Skal etaten lykkes med dette, må vi ha et særskilt fokus på skattytere med utenlandsk statsborgerskap. I perioden 1. januar til 31. oktober 2013 mottok Skatteopplysningen (SOL) nesten 1,4 millioner henvendelser. Av samtalene der vi har informasjon om statsborgerskap, sto utenlandske statsborgere for 18 prosent. I likhet med norske statsborgere ringer utenlandske skattytere særlig med spørsmål om folkeregistertjenester, som flytting og bostedsattester, og med spørsmål knyttet til selvangivelsen og skatteoppgjøret. De skiller seg noe fra nordmenn med å ha flere spørsmål knyttet til kopi av skattekort, og færre om arv og gaver, men i det store og hele spør utenlandske statsborgere om mye av det samme som norske. Kun i 3 prosent av samtalene til SOL brukte skattyter engelsk tastevalg. I det samme tidsrommet hadde publikumsveiledningen nesten henvendelser. 38 prosent av henvendelsene der vi har informasjon om statsborgerskap, kom fra skattytere med utenlandsk statsborgerskap. Tjenester med oppmøteplikt som kun omfatter utenlandske statsborgere, er holdt utenfor denne prosentandelen. De oppmøtepliktige tjenestene som gjelder særskilt for utenlandske statsborgere, er ID-kontroll og utlevering av førstegangs skattekort. Inkluderer vi også disse står utenlandske statsborgere for 42 prosent av alle henvendelsene. I denne artikkelen tar vi for oss fire områder der skattytere med utenlandsk statsborgerskap skiller seg fra norske statsborgere: henvendelser til Skatteetaten, besøk på skatteetaten.no, innlevering av selvangivelsen på papir og bruken av leveringsfritak. Skattytere med utenlandsk statsborgerskap tar i større grad kontakt En vanlig oppfatning er at utenlandske statsborgere i større grad møter opp og i liten grad ringer til Skatteetaten. Denne oppfatningen viser seg bare delvis å stemme. Utenlandske statsborgere både møter opp og ringer oftere enn norske statsborgere, men overrepresentasjonen er klarere i publikumsveiledningen. En annen utbredt oppfatning er at utenlandske statsborgere i særlig grad tar kontakt på Østlandet og i de store byene. Vår gjennomgang viser imidlertid at utenlandske statsborgere i større grad enn norske statsborgere tar kontakt i alle Skatteetatens regioner. I figur 1 viser vi hvor stor andel utenlandske statsborgere utgjør av de som møter opp i publikumsveiledningen og av skattemanntallet i Skatteetatens regioner. Vi ser at utenlandske statsborgere utgjør fra 13 til 17 prosent av befolkningen og står bak 29 til 46 prosent av henvendelsene. Det betyr at utenlandske statsborgere tar kontakt med Skatteetaten i mye større grad enn norske statsborgere.

Virtuelle valutaer med Bitcoin som eksempel

Virtuelle valutaer med Bitcoin som eksempel Virtuelle valutaer med Bitcoin som eksempel I dag er bruken av ulike former for elektroniske penger (e-penger) voksende, og vi ser at landskapet av betalingsmidler og André Heggstad, Skatt nord betalingsløsninger

Detaljer

Skatteetatens. Analysenytt 01/2013

Skatteetatens. Analysenytt 01/2013 Skatteetatens Analysenytt 01/2013 2 Analysenytt 1/2013 Kjære leser, Å kjenne næringslivet er viktig for Skatteetaten. I 2012 gjennomførte vi en stor spørreundersøkelse for å kartlegge næringslivets holdninger

Detaljer

I dette nummeret: Skatteparadis Forhåndsutfylling Merverdiavgift Serveringsbransjen Digital handelslekkasje Skatteforskning Skattemoral

I dette nummeret: Skatteparadis Forhåndsutfylling Merverdiavgift Serveringsbransjen Digital handelslekkasje Skatteforskning Skattemoral 02/2013 I dette nummeret: Skatteparadis Forhåndsutfylling Merverdiavgift Serveringsbransjen Digital handelslekkasje Skatteforskning Skattemoral 2 3 Skatteetatens Analysenytt Innholdsfortegnelse 2/2013

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

ANALYSE NYTT 01I2015. Hvordan få kunnskap om etterlevelse? Modeller for effektiv utvelgelse til kontroll

ANALYSE NYTT 01I2015. Hvordan få kunnskap om etterlevelse? Modeller for effektiv utvelgelse til kontroll Hvordan få kunnskap om etterlevelse? 10 Modeller for effektiv utvelgelse til kontroll Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 16 30 ANALYSE NYTT Utgitt av Skatteetaten 01I2015 Skatteetatens

Detaljer

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510 Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011 Studentnr: 18128, 56510 Internetthandel Hvilke faktorer avgjør om man handler på internett og i hvilken grad klarer aktørene å

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE Standard forside DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE STUDIEPROGRAM: Økonomi og Administrasjon OPPGAVEN ER SKREVET INNEN FØLGENDE SPESIALISERINGSRETNING: Risikostyring

Detaljer

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014 Den gode kundereisen Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen for dine kunder? LEDER ÅRETS UNDERSØKELSE I TALL: 4595 forbrukere i,, og deltok i webundersøkelse 454 bedrifter med salg av varer på nett,

Detaljer

Forbruk av banktjenester

Forbruk av banktjenester FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING Forbruk av banktjenester Hvilke faktorer ligger til grunn for forbrukeres valg

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Forskningsnytt. Hvorfor forske på skatt? 2. Forskningssenterer etablert og. prosjekter påbegynt 3. Skatteforskning ekstra viktig i Norge 4

Forskningsnytt. Hvorfor forske på skatt? 2. Forskningssenterer etablert og. prosjekter påbegynt 3. Skatteforskning ekstra viktig i Norge 4 1 Forskningsnytt Nr 1: 2013 Hvorfor forske på skatt? 2 Forskningssenterer etablert og prosjekter påbegynt 3 Skatteforskning ekstra viktig i Norge 4 Kjennetegn ved brukere av frivillig retting 5 Hvordan

Detaljer

Anne Mette Ødegård og Øyvind M. Berge. Useriøsitet i bemanningsbransjen En casestudie i bygg

Anne Mette Ødegård og Øyvind M. Berge. Useriøsitet i bemanningsbransjen En casestudie i bygg Anne Mette Ødegård og Øyvind M. Berge Useriøsitet i bemanningsbransjen En casestudie i bygg Anne Mette Ødegård og Øyvind M. Berge Useriøsitet i bemanningsbransjen En casestudie i bygg Fafo-notat 2010:05

Detaljer

Unge voksne og betalingsproblemer

Unge voksne og betalingsproblemer Unge voksne og betalingsproblemer Fordi det er registrert stadig økende betalingsproblemer hos unge voksne mellom 18 og 25 år har Forbrukerombudet i 2011 hatt et spesielt fokus på denne målgruppen. Vi

Detaljer

Nest mektigste kvinne FINANS F O KUS. Kryptovaluta overtar 1 600 ute av Nordea Mangler maritim kompetanse Sjekk eksterne leverandører.

Nest mektigste kvinne FINANS F O KUS. Kryptovaluta overtar 1 600 ute av Nordea Mangler maritim kompetanse Sjekk eksterne leverandører. FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 4 2012 Kryptovaluta overtar 1 600 ute av Nordea Mangler maritim kompetanse Sjekk eksterne leverandører Nest mektigste kvinne H * K Reklamebyrå 1111 YS

Detaljer

SVART ARBEID PÅ HJEMMEBANE

SVART ARBEID PÅ HJEMMEBANE SVART ARBEID PÅ HJEMMEBANE Å kjøpe svart arbeid er forbudt. Den svarte økonomien er et stort problem både for samfunnet og for mange av dem som arbeider svart. Svart arbeid undergraver skatteinntekter,

Detaljer

Barn som forbrukere av kommersielle nettsamfunn En casestudie av Habbo.no

Barn som forbrukere av kommersielle nettsamfunn En casestudie av Habbo.no Oppdragsrapport nr. 5-2010 Ingrid Kjørstad, Ragnhild Brusdal og Siv Elin Ånestad Barn som forbrukere av kommersielle nettsamfunn En casestudie av Habbo.no SIFO 2010 Oppdragsrapport nr. 5 2010 STATENS INSTITUTT

Detaljer

BCR3100 Bacheloroppgave

BCR3100 Bacheloroppgave 982243 982286 BCR3100 Bacheloroppgave E-handel i Bogstadveien 23.05.2014 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen er ikke ansvarlig for oppgavens

Detaljer

Hvordan får vi næringsdrivende til å levere til rett tid?

Hvordan får vi næringsdrivende til å levere til rett tid? 24 Analysenytt 01I2015 Hvordan får vi næringsdrivende til å levere til rett tid? Skatteetaten har gjennom prosjektet Rettidig innlevering og betaling de siste tre årene arbeidet for å få flere næringsdrivende

Detaljer

PERSONVERN TILSTAND OG TRENDER

PERSONVERN TILSTAND OG TRENDER PERSONVERN 2014 TILSTAND OG TRENDER 2013 THE GUARDIAN AVSLØRER DEN STØRSTE OVER- VÅKNINGSSKANDALEN SIDEN WATERGATE GPS-SPORING AV DEMENTE 14. JUNI Stortinget tillater helse- og omsorgstjenester å benytte

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Innhold 1 Innledning... 5 1.1 En agenda for den

Detaljer

Privatmarkedet i byggenæringen

Privatmarkedet i byggenæringen Hovedtemaet i denne rapporten er svart arbeid, HMS-utfordringer og arbeidsvilkår i privatmarkedet i byggenæringen. For samfunnet og byggenæringen er det knapt mulig å peke på noen fordeler med useriøs

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Kvinnelig entreprenørskap

Kvinnelig entreprenørskap Kvinnelig entreprenørskap En kvalitativ studie av faktorer med betydning for andel kvinnelige gründere i Norge Helene Winther Dahl & Cecilie Flørenæs Handelshøgskolen ved UiS UNIVERSITETET I STAVANGER

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Eierskifter i norsk næringsliv

Eierskifter i norsk næringsliv Artikkel Eierskifter i norsk næringsliv Markedsforhold, økonomiske effekter og Eierskiftealliansens erfaringer MENON-PUBLIKASJON NR. 36/2012* Juli 2010 Av Geir Samdal (Eierskiftealliansen/Gess.no), Kristian

Detaljer

Nekter å ta imot faktura på papir

Nekter å ta imot faktura på papir Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2012 Nekter å ta imot faktura på papir Når statlige virksomheter fra 1. juli i år begynner å kreve elektroniske fakturaer i EHF-format, betyr dette slutten på

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

forretningsoppskrift

forretningsoppskrift ISMAgazine Nr 3 / 2009 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Salg skal gjøre det enklere å kjøpe Få kontroll på inntektene Utvider økonomisystemet med CRM Tina Nordströms forretningsoppskrift LEDER Inntektskontroll.

Detaljer

Boliglån: Fungerer frarådningsplikten etter sin hensikt?

Boliglån: Fungerer frarådningsplikten etter sin hensikt? Boliglån: Fungerer frarådningsplikten etter sin hensikt? Lene Marita Solvang Kivela Veileder Ellen Katrine Nyhus Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent

Detaljer