Markedssyn Allegro Finans ASA. Januar 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedssyn Allegro Finans ASA. Januar 2012"

Transkript

1 Markedssyn: Januar 2012

2 Markedssyn Allegro Finans ASA Januar 2012

3 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

4 Utvikling i aksjemarkedene 20 Endring siste måned 30 Endring hittil i år MSCI World, MSCI EM (valuta/nok) MSCI EMU/FTSE 100 UK (Valuta/NOK) S&P 500/Nasdaq (USD/NOK) Nikkei 225, Shanghai, Hang Seng (Valuta/NOK) OSEBX MSCI World, MSCI EM (valuta/nok) MSCI EMU/FTSE 100 UK (Valuta/NOK) S&P 500/Nasdaq (USD/NOK) Nikkei 225, Shanghai, Hang Seng (Valuta/NOK) OSEBX desember 12 desember 12 Desember var nok en flat måned med lav omsetning og relativt små utslag Enkelte asiatiske børser er iøynefallende unntak fra dette En imponerende sluttspurt i Asia har gjort at alle deler av verden endte i pluss i fjor I lokal valuta steg børsene i vårt utvalg mellom 10 og 25%

5 2012: Høydepunkt realøkonomien 2012 ble ikke som vi forventet på forhånd, og vekstforventningen ble nedjustert gjennom året, til en forventet resesjon i EMU, og svak vekst ellers i verden Usikkerheten rundt europeiske statsobligasjoner blusset opp igjen, og statsrentene steg til nye høyder ECB gjorde en stor jobb for å stabilisere markedene, og lyktes med det Eier av greske statsobligasjoner tok er «frivillig» tap Samtidig ble det klart for innbyggerne i mange europeiske land hva kostnadene ved å komme i balanse ble Fra USA var det også myndighetene som var i sentrum for oppmerksomheten Årets Buzz-words var QE3 og Fiscal Cliff. Etter som styringsrenten er nært null og økonomien fortsatt trenger pengepolitiske stimulanser løses dette med tilbakekjøp Realøkonomien i USA utviklet seg, til tross for noen tilbakeslag og skuffelser, etter hvert ganske bra Kina hadde en ganske markert stopp i midten av året, men det synes som om veksten er på vei tilbake nå. Likevel kan vi glemme tosifret veksttakt også i Kina framover Totalt sett er farten ut av året lavere enn den var inn, men høyere enn den var i midten av 2012

6 Percent 2012: Finansmarkedene Til tross for en ganske svak realøkonomisk utvikling, og forverring av forventningene så utviklet de fleste finansmarkene seg positivt Endring hittil i år Aksjemarkedet steg mye, og de internasjonale markedet steg litt mindre Norge steg med 15,4%, verdensindeksen steg med 13,1% Statsrentene fortsatte ned, både for «sikre» og «usikre» land Den største nedgangen, og dermed største gevinsten ble oppnådd i land som fra før hadde et høyt rentenivå MSCI World, MSCI EM (valuta/nok) MSCI EMU/FTSE 100 UK (Valuta/NOK) S&P 500/Nasdaq (USD/NOK) desember 12 PIIGS: 10 års stat Nikkei 225, Shanghai, Hang Seng (Valuta/NOK) OSEBX Kredittmarkedene i Norge og resten av verden «åpnet» opp igjen, og tilgangen på kapital var stor Bankene strammer inn sine utlån til bedrifter, og markedet tar over denne oppgaven Alle «bør» ha svakere valuta, men det går selvsagt ikke. Den norske kronen styrket seg mot de fleste valuta Greece Italy Portugal Spain Ireland Germany

7 Prosent 2013: USA Boligmarkedet kommer Det er duket for en veldig positiv utvikling i det amerikanske boligmarkedet. En normalisering vil trolig kunne bidra med flere prosentpoeng til den amerikanske BNP. Et slikt bidrag vil starte en svært positiv sirkel i amerikansk økonomi. Det er vanskelig å spå når dette eventuelt kan skje, men vi tror det kommer innen noen år. Kanskje så tidlig som Boliginvesteringer som andel av BNP i USA Problemene består Fiscal Cliff og kampen om gjeldstaket vil komme til å ri USA og finansmarkedene fram til 1.mars i år. Mer alvorlig er det hva som skjer etterpå. Situasjonen rundt den offentlige gjelden i USA ikke bærekraftig, og USA må vokse og/eller spare Uansett vil dette trekke veksten ned i USA (alt annet like) Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans

8 2013: Europa Vil tålmodigheten holde? Europas problemer er enormt store, og løsningen ligger trolig mange år fram i tid. For mange land, innbyggere og investorer virker fortsatt myra bunnløs, og det er begrenset hvor lenge tålmodigheten holder Glimt av håp 2013 kan imidlertid bli det året hvor bedringen i balansen til PIGSlandene blir mer synlig og i fokus. I så fall vil det åpenbart bli lettere for ECB å holde statsrentene ned, og man kan begynne å se glimt av optimisme «Dont fight the ECB», eller? På den andre siden er det merkelig at ikke markedet har falt for fristelsen å utfordre Mario når det gjelder statsrentene. Foreløpig har markedet akseptert at man ikke skal kjempe mot ECB Frankrike må kutte Frankrike framstår som elefanten i rommet, som alle vet er der med ingen snakker om. Har store utfordringer og små muligheter til å få hjelp utenfra. Vi tror erkjennelsen av Frankrike har store problemene kommer i 2013 Store variasjoner gjennom året Et sannsynlig scenario er trolig en bit av alt (som i 2012), men hvor bedringen av balansene vil virke som et fundament som gradvis bedrer situasjonen

9 2013: Kina Farten er stor Kina hadde trolig en kraftigere oppbremsing enn det var synlig i tallene i løpet av sommeren 2012, og en ditto sterkere vekst utover høsten. Selv om dette selvsagt er positivt så illustrere det er problem rundt det kinesiske tallene og påliteligheten av disse Tør myndighetene rette opp skjevhetene? Vår største frykt når det gjelder den kinesiske økonomien er de høye investeringene, og ditto lave forbruk blir kanskje året hvor myndighetene ikke lengre makter en slik investeringstakt. Gjelden er samlet for offentlig og privat over 2 ganger BNP. Å stimulere til økte investeringer har vært løsningen tidligere når veksten har vært for lav, sist i Kina: PMI vs industriprodukjson PMI Industriproduksjon jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep Kina: Sammensetningen av BNP Investeringer Privat forbruk

10 Index Percent 2013: Norge Vi er vist ikke så annerledes likevel Produksjonen har begynt å falle kraftig i deler av industrien, detaljhandelen har flatet ut mot slutten av Norge: Industriproduksjon Endring m/m og indeks Oljeavhengigheten bekymrer Oljeprisen er høy nå, men konsekvensen av et oljeprisfall kan svært stort. Oljebransjen har planlagt investeringer på over NOK 200 milliarder i Konsekvensen av at det tallet blir mindre fra år til år framfor å legge på seg milliarder er stor des feb apr jun aug okt des feb apr jun aug okt des feb apr jun aug okt Boligmarkedet kan få en bråbrems Vår største frykt er at dette smitte over på boligmarkedet. Nedsiden i prisene er store, og boligene er belånt til pipa. Myndigheten har et problem: Alternativ 1: La prisene fortsette å stige ute innblanding, slik at problemet bare blir større. Alternativ 2: fortsette med skjerpede rammebetingelser, og få skylden for boligprisfallet når det kommer Kilde: Swedbank

11 Makro 2 USA EUROPA ASIA - NORGE

12 One Down, Two to Go Konklusjon USA Den amerikanske kongressen kom i mål når det gjelder skattekuttene av Fiscal Cliff, men det vanskeligste er utsatt Tiden fram mot 1.mars vil gå fort, og både utgiftssiden av FC og gjeldstaket må på plass innen den tid Selv dype lommer har en bunn Den amerikanske sentralbanken har begynt diskusjoner rundt avslutningen av tilbakekjøp Underskuddene i det offentlige er fortsatt alt for store. Vekst hjelper, men current account på -3% og et offentlig underskudd på 7% er verre enn PIIGS! Bedringen i realøkonomien fortsetter, men det spruter ikke ISM for servicenæringene ligger godt over gjennomsnittlig nivå, men industrien ligger tilsvarende under. Industrien utgjør imidlertid bare omtrent 14% av jobbene i landet Veksten i USA er forventet å bli moderat ( %) også i 2013 Boligmarkedet og arbeidsmarkedet er i bedring, det vil både gi penger mellom hendene og formue til konsumentene Basert på hvor USA er i syklusen, og relativt sunne balanser både hos husholdningene og bedriftene tror vi ikke på en alvorlig sprekk

13 USA: Fiscal Cliff Noe er gjort, men vi er langt fra i mål Det er oppnådd enighet omkring skattelettelsene De «rike» må akseptere høyere skatt Utgiftssiden er det ennå ikke oppnådd enighet om Det vil innebære om at ikke noe skjer innen 1.mars, så vil forsvaret og helsesektoren oppleve betydelige, automatiske, innstramninger I tillegg står vi foran nok en heving av gjeldstaket Den politiske situasjonen i USA er dessverre fortsatt uavklart på den måten at det må bli et kompromiss mellom demokratene og republikanerne for å få til en løsning Vi frykter at dette er en situasjon som vil bidra med økende usikkerhet fram mot deadline, slike saker finner sjelden en løsning før de må

14 Person USA: Industrien avventer Fiscal Cliff Det kommer sannsynligvis noen positive reaksjoner på den avklaringen som kom til nyttår, men vi tror de fleste lar korkene stå i flaskene United States, Jobless Claims, National, SA De nyeste målingene nå er uansett fra perioden imens diskusjonene pågikk Første måling etter er avklaringen er jobless claims, men perioden rundt nyttår er vanskelig å sesongjustere. Det første virkelige svaret for effekten får vi først når ISM kommer mot slutten av måneden Initial Initial, 4-week moving average Quotes from ISM Survey: "The fiscal cliff is the big worry right now. We will not look toward any type of expansion until this is addressed; if the program that is put in place is more taxes and big spending cuts -- which will push us toward recession -- forget it.

15 Percent Index Index Percent USA: Næringslivet ser lyset, i alle fall service ISM for servicenæringen er veldig sterk, og steg videre Opp til 56,1 i desember Synonymt med en BNP-vekst som er vesentlig høyere enn forventningen som ligger inne Både business activity og nye ordre er nært 60-nivået Desember ga et voldsomt løft i sysselsettingskomponenten, men denne har historisk vært veldig volatil Sammenhengen mot BNP-veksten er god, og det indikeres en BNP-vekst på over 5 % United States, National Income Account, National Product Account, Gross Domestic Product, Overall, Total, Current Prices, AR, SA, USD 0.8 ar 3 months, correlation Business Surveys, ISM Non-manufacturing, NMI/PMI, Index from -12 to USA: ISM Non-manufacturing vs BNP ISM Non-Man BNP qq, annualisert United States, Business Surveys, ISM Non-manufacturing, Index ar 3 months, correlation Business Surveys, ISM Non-manufacturing, NMI/PMI, Index from -12 to 12 Source: Reuters EcoWin 45.0 jan mar mai jul sep nov jan mar mai jul sep nov jan mar mai jul sep nov Business activity, SA New orders, SA Employment, SA Supplier deliveries

16 Personer (thousands) Prosent USA: Arbeidsmarkedet er en viktig faktor Hvis/når næringslivet for tilbake troen og investeringsviljen blir det neste naturlige steget at sysselsettingen stiger Arbeidsledighet i USA Ledigheten vil kunne være på 5-tallet innen neste 4 år Arbeidsledighetsrate Arbeidsledigheten har falt jevnt de siste 3 årene, og sysselsettingen har tilsvarende økt med over 130 pr måned. Offentlig sysselsetting har falt med 15 i måneden i samme periode Næringslivet utenfor industrien er over gjennomsnittlig positive. Basert på historiske sammenhenger, så indikerer dagens nivå på sysselsettingskomponenten til ISM nonmanufacturing en vekst i sysselsettingen på 290 pr mnd Noe lavere hvis vi ser på tilsvarende komponent for industrien (165 ) Førstegangssøkere på arbeidsledighetstrygd (4-ukers snitt) Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Sysselsetting i USA (eks jordbruk) ISM, eks industri Sysselsetting, eks jordbruk, m/m ISM, sysselsetting i industrien Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans

17 Prosent USA: Lønningen steg ganske mye sist Det har vært et problem at de amerikanske lønningene knapt har vokst slik at en eventuell økning i forbruket har rammet spareraten Det siste kvartalet har gitt en økning i timelønningene på 0,2% (i snitt pr mnd), og har dermed matchet inflasjonen. Veksten har vært dobbelt så høy som det foregående kvartalet Privat forbruk USA: Lønnsinntekter og privat forbruk Endring 6 mnd, årlig rate Lønnsinntekter jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Sparerate i USA Gjennomsnittlig sparerate siden 1959 Skattepakke Skattepakke Skattepakke Microsoft utbytte Gjennomsnittlig sparerate siden Orkanen Katrina Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans

18 USA: Konsumenttilliten stupte i desember Konsumenttilliten har fortsatt ikke kommet seg etter finanskrisen I tillegg foretok tilliten et svalestup av de sjeldne i desember Michigan falt med nesten ett standardavvik, til 1,3 st. avvik under normalt nivå. CC hadde et mindre fall, men var svakere i utgangspunktet Det var i første rekke forventningene om framtiden som forverret seg Forbrukerstillit (Consumer Confidence) Amerikanske forbrukerstillit Normalisert Michigan forbruker Sentiment CC Hvis vi tror på at sammenhengen mellom konsumenttilliten og forbruket skal gjenoppstå kan vi bli virkelig bekymret, men heldigvis har konsumentene agert annerledes enn de sier Sammenhengen har ikke vært veldig god historisk heller Planene om store innkjøp er imidlertid fortsatt på et svært lavt nivå

19 Prosent Enheter (millions) USA: Det bygges for lite Et enkelt regnestykke : I juni 2008 var det 4,2 millioner enheter til salgs, i november 2012 er det 2,2 millioner enheter I samme periode er det igangsatt 2,9 millioner enheter Samlet behov for nye enheter i perioden er på 4,9 millioner enheter Under forutsetning om at behovet skal matches framover må nybyggingen økes med 2 millioner, tilsvarende nesten 70% opp, dvs til nesten 4% av BNP i grafen under Hva er alternativet til økt bygging? Fortsatt trekke fra lager Går i noen år til men så må trolig byggingen bli enda høyere Gjøre noe med etterspørselen, bo trangere. Dette vil trolig også være en kortsiktig løsning Til slutt: Hva med Shadow Inventory? Det finnes trolig omtrent 1 million enheter i bankenes eie Det ødelegger imidlertid ikke regnestykket. Det har trolig blitt solgt mer fra Shadow Inventory de siste 5 årene enn det vil bli solgt i årene framover. Underskuddet på byggingen er trolig enda større!! Brukte og nye boliger for salg Brukte boliger for salg Boligmarkedet i USA, enheter for salg Sesongjustert Boliginvesteringer som andel av BNP i USA Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans

20 Konklusjon Europa Den europeiske økonomien bremser fortsatt, men falltakten blir kanskje ikke større. I alle fall hvis vi skal tro på tillitsindikatorene Muddle trough framstår fortsatt som det mest sannsynlige scenariet Bremsene er satt på for fult i sør, og også landene i nord merker oppbremsingen Hvis vi ser på balansene til PIIGS landene så viser disse at mye faktisk er gjort. Det har riktignok rammet veksten hardt. Det store spørsmålet er om kreditorene og innbyggerne har tålmodighet til å la det bli bra ECB har gjort en god jobb med å sørge for at rammebetingelsene muliggjør en snuoperasjon. Statsrentene er holdt nede og bankene skal sikres Slik vi ser det må to viktige forutsetninger på plass for at den europeiske økonomien skal oppnå den ønskede utviklingen: Statsrentene må holdes ned og tilgangen på kapital må holdes oppe. Er disse to faktorene tilstede så kan jobben begynne. Det er ingen tvil om at Draghi ser det samme, spørsmålet er bare hvor mye det vil koste Utviklingen i marginene til statsgjelden for Italia og Spania er gode indikatorer på markedets kollektive vurdering av situasjonen, og den vurderingen blir mest sannsynlig selvoppfyllende. Statsrentene har falt veldig mye de siste månedene Tilgangen på kapital i Europa forteller oss om bankenes vilje og evne til å låne ut penger, samt om bedrifter og husholdningers vilje og evne til å låne penger. Ingen kapital, ingen vekst. Gjeldsveksten til bedriftene er veldig lav

21 EMU: Er alt håp ute? Nei Mye er gjort med balansene, og selv om mye gjenstår vil ikke de årlige offentlige innstramningene bli større enn de er nå Det er selvsagt likevel ikke gitt at veksten kommer tilbake med en gang. Fortsatt går vekstmotoren i revers og vekstimpulsene vil ikke komme internt PIGS-landene har i løpet av få år samlet redusert sitt underskudd på driftsbalansen fra -8% til omtrent null Landene har bedret sin konkurransekraft, og på den måte bedret handelsbalansen Lønnsreduksjonene som må til herfra er veldig små i forhold til de som er foretatt På like mange år har underskuddet på primærbalansen blitt redusert fra 170 milliarder i året til null De fiskale innstramningen er i hovedsak gjort

22 EMU: Markedet begynner å tro på bedring Mario Draghi predikerer at en gradvis forbedring av realøkonomien vil begynne allerede i Selv om finansmarkedene ikke helt tror på Draghi, synes det nå som om en tro på at bedringen er i sikte siger inn Spansk 10-års rente ble notert så lavt som 4,84% 11.januar. Ned fra toppen på 7,62% i juli Det har vært en rekke vellykkede emisjoner for PIGSlandene. Sist ute var Italia som hentet 3,5 milliarder med 3 års løpetid. Renten ble satt til 1,85%, noe som er 65 bp lavere enn tilsvarende auksjon i midten av desember jan mar mai jul sep nov jan 10 EMU: Gjennomsnittlig statsrente Enkelt snitt av yield for 2, 3, 5 og 10 år mar mai jul sep nov jan 11 Spania Italia mar mai jul sep nov jan 12 13

23 Europa: Sammenhengen er egentlig ganske enkel Produksjonen gjøre der den er billigst, enten ved at produksjonsmidlene for eksisterende bedrifter flyttes, eller ved at høykostprodusenter taper markedsandeler Sammenhengen mellom industriproduksjon og unit labour cost er veldig bra. Med felles valuta er det lite annet som skiller Tyske lønninger øker raskere enn på 20 år og tyske myndigheter applauderer - Lønnskostnadene i PIIGS faller kraftig og de blir mer konkurransedyktige Den krisen som Europa nå går igjennom vil garantert bedre konkurransekraften på sikt. Er ikke mulig med en devaluering for landene som trenger det i EMU, men det skjer interne devalueringer EMU: Unit Labour Cost, 2000 =100 Irland Spania Frankrike Italia EMU Tyskland

24 Percent Percent Index Percent EMU: Men ikke misforstå, veksten er lav Det som så ut som en stabilisering på slutten av 2011 har vist seg kun å være et trappetrinn på veien ned. Nå har vi samme bevegelsen Indeksene ligger nå omtrent 1,5 standardavvik under sitt gjennomsnitt Dagens nivå indikerer en omtrent uendret BNP Hvilket vil være en stor positiv overraskelse Den overordnede sentimentsinikatoren i Europa er nå på 87 40% industri 30% service næringer 20% konsumenter 5% detaljhandel 5% byggenæringen Gjennomsnitt på 100, stdav på ca CEPR EuroCOIN idx Euro Zone BNP vs sentimentsindikatoren BNP, 6 mnd endring, annualisert Sentimentsindikatoren jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt Euro Zone BNP vs CEPR EuroCOIN BNP, 6 mnd endring, annualisert jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt

25 Prosent EMU: Ledigheten er veldig høy, og økende Bildet er ganske annerledes enn i USA, selv om Europa er vant med en høyere ledighet er situasjonen verre også relativt Ledighetsrate, USA og EMU EMU Dette er prisen som betales for innsparingene som er gjort i det offentlige og hos bedriftene Med unntak av Tyskland og UK har de aller fleste stor landene i EU høy eller ekstremt høy arbeidsledighet. EMU har en ledighet på 11,8%, nesten 3 prosentpoeng over gjennomsnittlig nivå Det er klart at det får langsiktige konsekvenser USA Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans

26 Index Europa: Industriproduksjonen trender nedover For EMU som helhet trender industriproduksjonen nedover. Tyskland går ikke lenger klar av europeisk oppbremsing Industriproduksjon, diverse land i Europa indeksert i 2005 og sesongjustert Ordrene er godt på minussiden, mens produksjonen faller noe mindre PMI har trendet oppover på slutten av 2012, men nivåene er fortsatt svært lave, og det signaliseres ingen vekst PMI, industri ligger rundt 45 for de fleste landene i EMU PMI service har vært overraskende sterk, spesielt i Tyskland og ble notert på 52 i desember 110 Tyskland EMU 95 Frankrike Spania 80 Italia 75 des mar jun sep des mar jun sep des mar jun sep des mar jun sep des mar jun sep Vekstforventningene er dempet men stabilisert for inneværende år. Anslagene for neste år reduseres videre. Spørsmålet blir hva tyskerne gjør nå som oppbremsingen også rammer dem?

27 Percent Balance Index Europa: Folk bruker lite penger Både detaljomsetningen og det private forbruket faller stadig Litt glattet ligger årstakten på omtrent på er fall på 1 prosent ned EMU, Detaljhandel, reelle verdier +1,3% 95 Forbrukerne agerer omtrent som de sier, og det er fortsatt god sammenhengen mellom forbrukstillit og detaljhandelen Utsiktene er fortsatt svake Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Ledigheten øker Forbrukertilliten faller EMU Detaljhandel og konsumenttilit Budsjettpolitikken strammes til 5 4 Detaljhandel, å/å, 3 mnd glattet Forbrukertillit

28 Europa: og bankene er forsiktige Utlånet til bedriftene har frosset til, og gjelden har vært synkende det siste året Husholdningene er ikke like ille stilt, men her er veksten ekstremt svak Tradisjonell teori tilsier at bankene må være til stede slik at bedrifter som trenger kapital til investeringer får det, og vi hadde helst sett at gjeldsveksten var til stede På en andre siden så vokser heller ikke BNP, så det er ikke mindre gjeld pr BNP-enhet enn det var for 6 måneder eller et år siden

29 Konklusjon Asia Veksten i Kina har falt en god del, men det er grunn til å tro på myndighetene når de sier at målet er 7,5% BNP-vekst Det er vesentlig svakere enn de siste 10 årene, men omtrent på linje med det forventningen har kommet ned på, og der veksten har vært det siste kvartalet Revideringer av historikken, kombinert med relativt gode tall den siste tiden indikerer ett ganske tydelig vendepunkt i Kina Vi vet at myndighetene satser på å styre veksten opp, og at det som regel greier det når de prøver. Inflasjonen er i alle fall ikke noe problem nå Vendepunktet er imidlertid ikke like tydelig i en del andre indikatorer som produksjon av elektrisitet og jernbanefrakt faller Myndigheten har et rikholdig arsenal av midler som kan benyttes for å stimulere veksten om den blir for lav Renten ble kuttet med 0,56, til 6,0% for 1 års utlån fra bankene i sommer Bankenes reservekrav har blitt satt ned i flere omganger fra med 1,5 prosentpoeng fra 21,5% til 20,0% det siste året Det kan være et problem at de fleste tiltakene vil stimulere mer til investeringer enn forbruk, og at Kina da egentlig ikke evner å løse sine problemer med skjevheten i den sammensetningen i økonomien Japan fortsetter å slite, og tallene kommer på feil side av forventningene.

30 USD (billions) USD (billions) Kina: Både importen og eksporten gjorde et hopp Gitt dagens situasjon er begge deler positivt, da de kan gi indikasjoner på høyere vekst i både Kina og internasjonalt NB sesongjusteringen er gjort rent matematisk, tar ikke eksplisitt hensyn til særskilte problemstillinger som kinesisk nyttår og antall arbeidsdager i den enkelte måned Kina, utlandshandel, sesongjustert Eksport Import Eksporten steg med hele 8% fra novemer til desember og importen med 1,3%, noe som gir en årsvekst på henholdsvis 14% og 6% jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt Veksten i utenrikshandelen har hatt en klart nedadgående trend siden 2011, men det kan være at disse tallene signaliserer slutten på denne perioden China, Exports, USD Det indikeres at særlig eksporten til Europa har tatt seg opp i desember, noe som kan gi håp om litt lysning der jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt EU [s.a.] Latin America [s.a.] USA [s.a.] ASEAN [s.a.] Source: Reuters EcoWin

31 Ton (metric) (millions) Ton (metric) (millions) Kina: Importveksten vises godt i innsatsvarene Varer som typisk brukes som innsatsvarer i videre produksjon viste alle en hyggelig utvikling i desember Jernmalm, kull, kobber og ikke minst olje viste alle en stigning i desember, og har helt klart etablert en stigende trend de siste månedene China, Imports jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt Other, Crude petroleum oil [cma 6] Iron ore and concentrate, Total [cma 6]

32 Kina: Kina er for avhengig av investeringer Investeringer må finansieres, og for å være i stand til å betjene gjelden så må investeringene gi avkastning Det spekuleres stadig mer høylytt om Kina har en boble i finansnæringen I Hu Jintao sin presidentperiode har gjelden (offentlig+privat (konsument, bedrifter)) økt fra 150% til 206 % av BNP

33 Kina Begge de to PMI-ene for industrien steg i november, HSBC s mest. Tjeneste-PMI fra NBS steg også litt HSBC melder om bedre eksportordre, og hjemmemarkedet ble revidert opp til over 50- streken De to indeksene bekrefter offisielle 3. kv/oktober-data at oppbremsingen er over. De melder fortsatt om vekst under gammel trend, men ikke farlig lav. Veksten er fortsatt under pari og nye stimulansetiltak kan komme, under de nye ledelsen i landet Kina: PMI vs industriprodukjson 22.5 PMI Industriproduksjon Tjeneste-PMI fra NBS steg 0,1 p til 55,6 i november. Nivå fortsatt noe under snitt, men ikke lavt.

34 Kina: Industrien har bunnet ut? Industriproduksjonen steg 10,1% å/å i november. Opp fra bunnivåene fra tidligere i år, og høyeste vekst siden mars. Vurdering: Trolig har veksten bunnet ut, men med fortsatt svak global vekst og presset boligmarked er forbedringen moderat. Indikasjon på at BNP-veksten vil ta seg noe opp fra Q2 og Q3 Veksten er såpass lav etter kinesisk standard at ytterligere stimulanser kan forsvares når prisveksten også er ganske lav (nå 2.0%)

35 millions Asia: Forbruket er bra Forbruket tar seg opp Veksten i detaljomsetningen opp fra 14,5% å/å i oktober, til 14,9% i november Underliggende trend enda litt sterkere: 3m/3m nå oppe i 18,2% årlig rate høyeste på 12 mnd. Uansett har detaljomsetningen holdt seg bedre oppe (i reelle termer) enn andre nøkkeltall Bilsalg, årlig rate Kina og USA USA (Personbil + SUV) Kina

36 Prosent Prosent Kina: Myndighetene gir gass Kinesiske myndigheter har begynt å lette på bremsen, og i løpet av relativt kort tid har de gjennomført 3 pengepolitiske lettelser Samlet effekt av disse er beregnet til rundt 1300 milliarder yuan Selv om reservekravet har blitt redusert med 1 prosentpoeng i løpet av denne perioden, er det fortsatt et stykke å gå før kravet er tilbake dit vi startet. 1 prosentpoeng frigjør omtrent 800 milliarder yuan Veksten i pengemengden har de siste månedene, i nominelle termer, nesten vært tilbake til nivået vi hadde etter finanskrise Det hjelper myndighetene at inflasjonen har begynt å falle litt. Målet for inflasjonen i 2012, dvs. vi er godt innenfor med dagens nivå Kina: Reservekrav vs utlånsrente Reservekrav, store banker Reservekrav, små banker Utlånsrente Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Kina: Industriproduksjon vs Pengemengde Pengemengde (M2), å/å Industriproduksjon, å/å Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans

37 Man må aldri glemme at Kina er et samfunn som er i ferd med å industrialiseres og trenger derfor enormt med råvarer. Importen av olje har økt fra under 1 million fat til 5,5 millioner fat per dag på 10 år!!! Nest mest i verden nå etter USA som er på vei ned til 8 mill fat/dag Den økte levestandarden i Kina gjør også man skal ha mer biler mer drivstoff Importen av jernmalm har økt voldsomt siste årene Kina

38 Japan: Veksten var svak i forrige kvartal Fallet i BNP var ventet, men er ikke godt nytt. Nedgangen i etterspørselen var bred, selv om nettoeksporten forklarte mye. Heldigvis er BNP ganske volatilt i Japan

39 Japan: Men industrien melder om stor vekst neste måned Etter måneder med kraftig fall i produksjonen var oktober langt bedre enn fryktet, +1,8%. Men den dramatiske meldinger var bedriftene anslag om en vekst i produksjonen på 7,5% i desember, uten noen naturkatastrofe først. Går bedriftenes anslag inn, vil mye av fallet de siste månedene ha forduftet, og det være et svært positivt signal for hele verdensøkonomien. Japan har gått på en ny smell, men er det hele over i desember Japan: Industriproduksjon Endring m/m vs estimater jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 12 Industriproduksjon [c.o.p 1 month] Estimat 2 måneder før perioden Estimat 1 måned før perioden

40 Konklusjon Norge Industrien bremser også her hjemme nå Økonomien bremset mindre enn andre, men opplever også lavere innhenting nå. Videre vekst avhenger av global vekst Penge- og finanspolitiske stimuli har sammen med lav prisvekst og kraftig reduserte lånekostnader gitt husholdningene økt kjøpekraft, samtidig som den sterke veksten i offentlige utgifter er med på å holde arbeidsledigheten svært lav Konsumentene er tilbake på den gamle veksttaktene Konsumenttilliten er tilbake, og boligprisene skyter i været Kredittindikatoren viser at låneopptaket fortsatt er sterkt hos husholdningene For tiden virker Norge å være skjermet fra uroen ute i verden, men det spørs om det kan vare. Våre viktigste handelspartnere gjennomgår voldsomme innstramninger, noe som medfører at vi enten må gjøre det samme eller akseptere at norsk konkurransekraft svekkes ytterligere

41 Percent Percent Percent Net balance Norge: Industrien peker ned PMI opp var flat i desember, og endte på 50 De siste 5 månedene har vi unngått ekstremutslagene, og indeksen har steget jevnt og trutt Oppgangen har imidlertid kun vært på 1,1 poeng, fallet i juni var 7 ganger så stort, så stigningen er ikke signifikant Det er en større sammenheng mellom PMI og SSB sin indeks enn det har vært Det var ordre-komponenten som virkelig bidro til utslagene i indeksen tidligere i år, som også har vært omtrent uendret de siste månedene. Disse indeksene er ganske gode til å predikerer endringen i industriproduksjonen, og det virker som om pilen peker nedover, og at vi kan se for oss en årsvekst rundt 1,0% i realtermer Norway, Business Surveys, SA Industritillit Norway, industritillit vs industriproduksjon å/å industritillit Industriproduksjon, å/å PMI

42 Index Index Percent Norge: Industriproduksjonen litt ned også ned i november Veksten var veldig sterk noen måneder i sommer, men har falt deretter Norge er en del av Europa Norge: Industriproduksjon Endring m/m og indeks Todeling av industrien er svært markert; Oljerelatert vokser, men andre industrier sliter med høyt kostnadsnivå og svak vekst hos handelspartnerne Implikasjon: Industrien gir ikke Norges Bank noe argument for å heve renten/styrkekronen. Men samlet sett er den heller ikke så svak at rentekutt får støtte des feb apr jun aug okt des feb apr jun aug okt des feb apr jun aug okt Norway, Production, SA, Index, 2005=100 Oljen redder bildet, og basert på det vi nå ser så vil det bare fortsette Norge har en indirekte avhengighet til utlandet som går via oljeforbruk og oljepris Veksten i produksjonen i USA kombinert med en global oppbremsing øker sannsynligheten for en prisnedgang jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep Building of ships and boats, Ships, boats and oil platforms Construction, total Buildings, total Manufacturing, Manufacturing

43 Norge: Fortsatt bra aktivitet En høy og stabil oljepris har utløst et skred av nye feltutbygginger, som igjen gir rekordhøye investeringer Estimatet for 2012 ligger nå på rekordhøye NOK 180 milliarder (ca 30% av fastlands BNP), NOK 40 milliarder høyere enn i ligger 30 milliarder over det igjen Norge er i en fantastisk situasjon, og trenger på kort sikt ikke å bry seg om uroen ute i verden Det er med andre ord ikke bare bruken av oljepenger som virker ekspansivt på økonomien i Norge Til sammenligning bikket statsbudsjettet 1000 milliarder for 2013, dvs investeringene tilsvarer 20% av statsbudsjettet. Dette er vel så viktig som bruken av oljepenger Kilde: Statistisk Sentralbyrå Sammenhengen mellom endringen i investeringen og endringen i prisen er ganske god, investeringen reagerer omtrent 2 år etter prisendringen Prisfallet i forbindelse med finanskrisen ga raskere effekt

44 Norge: inntil det stopper brått Oljen vil redde deler av den norske økonomien, men konkurransekraften til norske bedrifter svekkes Valutakursen er rekordhøy Norske lønninger er høye, og økningen er høyere enn de fleste andre land Produktivitetsøkningen er lav Summen er at norsk konkurranseutsatt industri åpenbart svekker sine evner år for år Konkurransekursindeks Selv land vi liker å harselere med har en høyere produktivitetsøkning enn oss, og hvis vi tar hensyn til lønnsøkningen i tillegg, ser det virkelig ille ut Europa er vår viktigste handelspartner, men siden 2000 har unit labour cost økt med 30% mer en snittet i EMU, og kronen har styrket seg med rundt 15% Det er ikke rart at norsk konkurranseutsatt industri sliter, men valutakursen er bare en liten deler av årsaken Europa: Unit Labor Cost Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans ECB, Euro Zone, Labour Productivity, Unit labour costs, total, SA, Index, 2005=100 [rebase = 100.0] Italy, Labour Productivity, Unit labour costs, total, SA, Index, 2005=100 [rebase = 100.0] Spain, Labour Productivity, Unit labour costs, total, Cal Adj, SA, Index, 2005=100 [rebase = 100.0] Germany, Labour Productivity, Unit labour costs, total, SA, Index, 2005=100 [rebase = 100.0] Ireland, Labour Productivity, Unit labour costs, total, Index, 2005=100 [rebase = 100.0] ew:nor10005/ew:nor09844 [rebase = 100.0]

45 Percent Personer (thousands) thousands Norge: Bedring i arbeidsmarkedet Sysselsettingen i Norge fortsetter å stige, og ledigheten er svært lav Sysselsettingsveksten har kanskje flatet ut noe utover 2012, men fortsatt er veksten på greit nivå Sysselsetting og ledige jobber Siden mars 2009 har ledighetsraten vært ganske stabil og fluktuert mellom 2,5% og 3,0%. Det medfører at lønnsveksten fortsatt vil være relativt høy i Norge, som i tillegg til sterk krone rammer norske eksportbedrifter Året vil trolig ende på en gjennomsnittlig lønnsvekst i overkant av 4,0% i Norge, noe som er vesentlig høyere enn inflasjonen som trolig blir under 2,0 Kjøpekraften øker med andre ord også godt i Ledige stillinger Sysselsetting Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Norge: Ledighetsrater SSB (AKU) NAV (Aetat)

46 Number of Index Norge: Konsumentene roer seg ned Etter en sterk utvikling i detaljhandel og vareforbruk tidligere i år har trenden nå snudd i negativ retning Anekdotisk informasjon indikerer at julehandelen var svakere enn i fjor (noe som er helt ekstraordinært i Norge) Norge: Detaljhandel Sesongjusterte tall og 3 måneders glidende gjennomsnitt De underliggende driverne er fortsatt solide Sterk oppgang i realinntektene Lav ledighet Lave renter Høy forbrukertillit. Men noe gjør at nordmenn er litt mer påpasselige med pengene sine. Kanskje de har nok? jan mar mai jul sep nov jan mar mai jul sep nov jan mar mai jul sep nov Norge, nybilomsetning Droppet i bilsalget var også markant Salget i desember var på laveste nivået på 2 år Serien har ganske store månedsvis variasjoner, særlig i desember. Noen endringer av bilavgiftene i statsbudsjettet for 2013 har gitt incentiver for å vente til januar

47 Percent Norge: Boligmarkedet suser avgårde Boligprisene i Norge har steget som en rett strek de siste 20 årene, med en stigningstakt på 10,2% i året (Stavanger på 12%) Norge: Boligpriser Kvadratmeterpris og endring m/m 3 2 Det er mye mer enn det meste det er naturlig å sammenligne med, med unntak av gjelden som er en følge av de høye boligprisene Boligprisene steg 1,6% i desember og årsvektsen er nå 8,4% jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep Men, det bygges mye nå, og mye mer kan bygges. Og kreditten vil kanskje ikke flyte fritt?

48 Norge: Boligprisene stiger mer enn det meste Bortsett fra gjelden Den enkle forklaringen på prisstigningen er selvsagt tilbud og etterspørsel. Det er ikke nok billige boliger i forhold til etterspørselen Byggebransjens yndligsforklaring er at det ikke blir regulert nok tomter til boligformål i byene Viktige årsaker er lav rente, høy reallønnsvekst og høy befolkningsvekst Problemet er at renten skal opp igjen, og da vil gjelden plutselig være verre å betjene Vekst i kreditt, boligpriser, industrilønninger og inflasjon 2000=100 K2-husholdningene Industrilønninger Inflasjon Boligpriser Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans

49 Allokering 4 Konklusjon

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012 Markedssyn: august 212 Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 212 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Veksten kommer. Mars 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Veksten kommer. Mars 2012 Markedssyn: april 212 Markedssyn Allegro Finans ASA Veksten kommer Mars 212 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012 Markedssyn: januar 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet Januar 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA

Detaljer

Makropresentasjon Februar 2011. Veksten er tilbake

Makropresentasjon Februar 2011. Veksten er tilbake Makropresentasjon Februar 211 Veksten er tilbake Inflasjon igjen på agendaen De fleste vestlige myndigheter har fortsatt å gi gass lenge etter utløpet av denne resesjonen, og trøstet seg med at inflasjonen

Detaljer

Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011

Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011 Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011 De globale l tillitstallene t er høye Global PMI falt noe tilbake igjen, men er fremdeles sprek. 55 er langt over snittet,

Detaljer

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Makropresentasjon Mai 2010 Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Den globale veksten fortsetter Global PMI steg til 57,6 i april Høyeste nivå i statistikken (1998) Signaliserer en

Detaljer

Spådommer for det nye året

Spådommer for det nye året Markedssyn: Januar 2014 2014 1 - Spådommer for det nye året 1) Veksten vil akselerere markert. Vi nærmer oss noe som kan bli starten på et normalt syklisk oppsving. Noe forsinket i forhold til hva som

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Lys i enden av tunellen? For å ta det positive først; vi har aldri vært nærmere slutten av denne resesjonen Side 2 Bedriftssentimentet (PMI) stiger for andre måned

Detaljer

Makrogjennomgang. allegrokapital.no

Makrogjennomgang. allegrokapital.no Makrogjennomgang allegrokapital.no Verden er da ikke så ille Global vekst først tiår i dette århundret 3,7% Både på 1980- og 1990-tallet var snittveksten 3,3% De siste fire årene har veksten vært på 3,4%

Detaljer

Makrogjennomgang. allegrokapital.no

Makrogjennomgang. allegrokapital.no Makrogjennomgang allegrokapital.no 2014: Aksjer S&P500 steg 11,4% mens OSEBX la på seg drøye 5% Stabile markeder som USA (verdensindeksen) foretrekkes fremdeles fremover Emerging markets 2014: Diverse

Detaljer

Markedspresentasjon 2.torsdag 13.mars 2008

Markedspresentasjon 2.torsdag 13.mars 2008 Markedspresentasjon 2.torsdag 13.mars 2008 Store utfordringer i USA.. Problemene i kredittmarkedene forverrer seg daglig Aktørene i rentemarkedet gjør seg klar for en resesjon Høye priser på mat og energi

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008 Tunge skyer 1 halvår - 2008: Aksjemarkeder Side 2 De globale aksjemarkedene falt videre i 1 halvår på bekymringer for Subprime/kreditt-krise Nedbremsing i USA Stigende

Detaljer

Glimt av lys. allegrokapital.no

Glimt av lys. allegrokapital.no Glimt av lys allegrokapital.no Oppsummering Skuffende makrotall nesten over hele verden (USA og Kina i særdeleshet) Tallene som har kommet den siste perioden indikerer imidlertid at mindre skuffelser i

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 2013

ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 2013 ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 213 Globalt: Gjenvinner balansen, med USA tilbake i førersetet USA: Mindre budsjettkutt øker farten neste år Eurosonen: Rekordlang nedtur endelig over, men oppturen blir vissen

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 2014

ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 2014 ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 214 Globalt: Endelig oppe i normal marsjfart USA: Sterkere og mer solid oppsving Eurosonen: Tenner på flere sylindre Storbritannia: Overrasket positivt i fjor kan skuffe i år

Detaljer

Copyright 2013 Pöyry Management Consulting (Norway) AS

Copyright 2013 Pöyry Management Consulting (Norway) AS Norsk økonomi Vol. 2, nr. 1 2013 Konjunktursituasjonen internasjonalt og i Norge Prognoser for norsk økonomi Prognoser for boligmarkedet, nasjonalt og regionalt Analyse av petroleumssektoren og kraftmarkedet

Detaljer

N o t a t 001 / 2012. Rapport om arbeidsmarkedet Januar 2012

N o t a t 001 / 2012. Rapport om arbeidsmarkedet Januar 2012 N o t a t 001 / 2012 Rapport om arbeidsmarkedet Januar 2012 1 Innledning Administrasjonen i Tekna gir hvert halvår en orientering om utviklingen i arbeidsmarkedet. Utgangspunktet er våre egne data som

Detaljer

Økonomisk overblikk 3/2013

Økonomisk overblikk 3/2013 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Næringslivets Hovedorganisasjon September 2013 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2014

Økonomisk overblikk 2/2014 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

1. Internasjonal økonomi

1. Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser 3/1 1. Internasjonal økonomi Økt fare for at Hellas vil forlate eurosamarbeidet har forsterket uroen i verdens finansmarkeder den siste tiden. Aksjekursene har

Detaljer

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2014

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2014 214 Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 214 Oslo 15. januar 214 Det er ved inngangen til året en høy grad av konsensus blant forvaltere og finansielle rådgivere om at den gode utviklingen

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2014

Økonomisk overblikk 1/2014 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK

FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK OKTOBER 212 Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover Oppsummering og vurderinger 3 Økonomisk utvikling og risiko Bankenes soliditet og likviditet Utfordringer for livsforsikring

Detaljer

Konjunkturrapport. Snart tom for bensin. Macro Research. Fall i olje- og gassinvesteringene. Svakere vekst i fastlandsøkonomien

Konjunkturrapport. Snart tom for bensin. Macro Research. Fall i olje- og gassinvesteringene. Svakere vekst i fastlandsøkonomien Macro Research 23 oktober 2014 Konjunkturrapport Snart tom for bensin Fall i olje- og gassinvesteringene Svakere vekst i fastlandsøkonomien Ingen renteheving, kanskje kutt Volatil krone, risiko for videre

Detaljer

Meld. St. 2. (2011 2012) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2012

Meld. St. 2. (2011 2012) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2012 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett 1 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett 1 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2015

Økonomisk overblikk 2/2015 Økonomisk overblikk 2/2015 Utsikter for 2015-2016 Økonomisk overblikk 2/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren Åpen høring i finanskomiteen tirsdag den 18. mai 2010 kl. 11 Møteleder: To r g e i r M i c a e l s e n (A) (komiteens leder) Sak: Finansmarknadsmeldinga 2009 (Meld. St. 12 (2009 2010)) Møtelederen: På

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2012

EKSPORTEN I MAI 2012 JLR/ 18.6. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I MAI 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Mai 2012 Verdiendring

Detaljer