Markedssyn Allegro Finans ASA. Januar 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedssyn Allegro Finans ASA. Januar 2012"

Transkript

1 Markedssyn: Januar 2012

2 Markedssyn Allegro Finans ASA Januar 2012

3 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

4 Utvikling i aksjemarkedene 20 Endring siste måned 30 Endring hittil i år MSCI World, MSCI EM (valuta/nok) MSCI EMU/FTSE 100 UK (Valuta/NOK) S&P 500/Nasdaq (USD/NOK) Nikkei 225, Shanghai, Hang Seng (Valuta/NOK) OSEBX MSCI World, MSCI EM (valuta/nok) MSCI EMU/FTSE 100 UK (Valuta/NOK) S&P 500/Nasdaq (USD/NOK) Nikkei 225, Shanghai, Hang Seng (Valuta/NOK) OSEBX desember 12 desember 12 Desember var nok en flat måned med lav omsetning og relativt små utslag Enkelte asiatiske børser er iøynefallende unntak fra dette En imponerende sluttspurt i Asia har gjort at alle deler av verden endte i pluss i fjor I lokal valuta steg børsene i vårt utvalg mellom 10 og 25%

5 2012: Høydepunkt realøkonomien 2012 ble ikke som vi forventet på forhånd, og vekstforventningen ble nedjustert gjennom året, til en forventet resesjon i EMU, og svak vekst ellers i verden Usikkerheten rundt europeiske statsobligasjoner blusset opp igjen, og statsrentene steg til nye høyder ECB gjorde en stor jobb for å stabilisere markedene, og lyktes med det Eier av greske statsobligasjoner tok er «frivillig» tap Samtidig ble det klart for innbyggerne i mange europeiske land hva kostnadene ved å komme i balanse ble Fra USA var det også myndighetene som var i sentrum for oppmerksomheten Årets Buzz-words var QE3 og Fiscal Cliff. Etter som styringsrenten er nært null og økonomien fortsatt trenger pengepolitiske stimulanser løses dette med tilbakekjøp Realøkonomien i USA utviklet seg, til tross for noen tilbakeslag og skuffelser, etter hvert ganske bra Kina hadde en ganske markert stopp i midten av året, men det synes som om veksten er på vei tilbake nå. Likevel kan vi glemme tosifret veksttakt også i Kina framover Totalt sett er farten ut av året lavere enn den var inn, men høyere enn den var i midten av 2012

6 Percent 2012: Finansmarkedene Til tross for en ganske svak realøkonomisk utvikling, og forverring av forventningene så utviklet de fleste finansmarkene seg positivt Endring hittil i år Aksjemarkedet steg mye, og de internasjonale markedet steg litt mindre Norge steg med 15,4%, verdensindeksen steg med 13,1% Statsrentene fortsatte ned, både for «sikre» og «usikre» land Den største nedgangen, og dermed største gevinsten ble oppnådd i land som fra før hadde et høyt rentenivå MSCI World, MSCI EM (valuta/nok) MSCI EMU/FTSE 100 UK (Valuta/NOK) S&P 500/Nasdaq (USD/NOK) desember 12 PIIGS: 10 års stat Nikkei 225, Shanghai, Hang Seng (Valuta/NOK) OSEBX Kredittmarkedene i Norge og resten av verden «åpnet» opp igjen, og tilgangen på kapital var stor Bankene strammer inn sine utlån til bedrifter, og markedet tar over denne oppgaven Alle «bør» ha svakere valuta, men det går selvsagt ikke. Den norske kronen styrket seg mot de fleste valuta Greece Italy Portugal Spain Ireland Germany

7 Prosent 2013: USA Boligmarkedet kommer Det er duket for en veldig positiv utvikling i det amerikanske boligmarkedet. En normalisering vil trolig kunne bidra med flere prosentpoeng til den amerikanske BNP. Et slikt bidrag vil starte en svært positiv sirkel i amerikansk økonomi. Det er vanskelig å spå når dette eventuelt kan skje, men vi tror det kommer innen noen år. Kanskje så tidlig som Boliginvesteringer som andel av BNP i USA Problemene består Fiscal Cliff og kampen om gjeldstaket vil komme til å ri USA og finansmarkedene fram til 1.mars i år. Mer alvorlig er det hva som skjer etterpå. Situasjonen rundt den offentlige gjelden i USA ikke bærekraftig, og USA må vokse og/eller spare Uansett vil dette trekke veksten ned i USA (alt annet like) Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans

8 2013: Europa Vil tålmodigheten holde? Europas problemer er enormt store, og løsningen ligger trolig mange år fram i tid. For mange land, innbyggere og investorer virker fortsatt myra bunnløs, og det er begrenset hvor lenge tålmodigheten holder Glimt av håp 2013 kan imidlertid bli det året hvor bedringen i balansen til PIGSlandene blir mer synlig og i fokus. I så fall vil det åpenbart bli lettere for ECB å holde statsrentene ned, og man kan begynne å se glimt av optimisme «Dont fight the ECB», eller? På den andre siden er det merkelig at ikke markedet har falt for fristelsen å utfordre Mario når det gjelder statsrentene. Foreløpig har markedet akseptert at man ikke skal kjempe mot ECB Frankrike må kutte Frankrike framstår som elefanten i rommet, som alle vet er der med ingen snakker om. Har store utfordringer og små muligheter til å få hjelp utenfra. Vi tror erkjennelsen av Frankrike har store problemene kommer i 2013 Store variasjoner gjennom året Et sannsynlig scenario er trolig en bit av alt (som i 2012), men hvor bedringen av balansene vil virke som et fundament som gradvis bedrer situasjonen

9 2013: Kina Farten er stor Kina hadde trolig en kraftigere oppbremsing enn det var synlig i tallene i løpet av sommeren 2012, og en ditto sterkere vekst utover høsten. Selv om dette selvsagt er positivt så illustrere det er problem rundt det kinesiske tallene og påliteligheten av disse Tør myndighetene rette opp skjevhetene? Vår største frykt når det gjelder den kinesiske økonomien er de høye investeringene, og ditto lave forbruk blir kanskje året hvor myndighetene ikke lengre makter en slik investeringstakt. Gjelden er samlet for offentlig og privat over 2 ganger BNP. Å stimulere til økte investeringer har vært løsningen tidligere når veksten har vært for lav, sist i Kina: PMI vs industriprodukjson PMI Industriproduksjon jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep Kina: Sammensetningen av BNP Investeringer Privat forbruk

10 Index Percent 2013: Norge Vi er vist ikke så annerledes likevel Produksjonen har begynt å falle kraftig i deler av industrien, detaljhandelen har flatet ut mot slutten av Norge: Industriproduksjon Endring m/m og indeks Oljeavhengigheten bekymrer Oljeprisen er høy nå, men konsekvensen av et oljeprisfall kan svært stort. Oljebransjen har planlagt investeringer på over NOK 200 milliarder i Konsekvensen av at det tallet blir mindre fra år til år framfor å legge på seg milliarder er stor des feb apr jun aug okt des feb apr jun aug okt des feb apr jun aug okt Boligmarkedet kan få en bråbrems Vår største frykt er at dette smitte over på boligmarkedet. Nedsiden i prisene er store, og boligene er belånt til pipa. Myndigheten har et problem: Alternativ 1: La prisene fortsette å stige ute innblanding, slik at problemet bare blir større. Alternativ 2: fortsette med skjerpede rammebetingelser, og få skylden for boligprisfallet når det kommer Kilde: Swedbank

11 Makro 2 USA EUROPA ASIA - NORGE

12 One Down, Two to Go Konklusjon USA Den amerikanske kongressen kom i mål når det gjelder skattekuttene av Fiscal Cliff, men det vanskeligste er utsatt Tiden fram mot 1.mars vil gå fort, og både utgiftssiden av FC og gjeldstaket må på plass innen den tid Selv dype lommer har en bunn Den amerikanske sentralbanken har begynt diskusjoner rundt avslutningen av tilbakekjøp Underskuddene i det offentlige er fortsatt alt for store. Vekst hjelper, men current account på -3% og et offentlig underskudd på 7% er verre enn PIIGS! Bedringen i realøkonomien fortsetter, men det spruter ikke ISM for servicenæringene ligger godt over gjennomsnittlig nivå, men industrien ligger tilsvarende under. Industrien utgjør imidlertid bare omtrent 14% av jobbene i landet Veksten i USA er forventet å bli moderat ( %) også i 2013 Boligmarkedet og arbeidsmarkedet er i bedring, det vil både gi penger mellom hendene og formue til konsumentene Basert på hvor USA er i syklusen, og relativt sunne balanser både hos husholdningene og bedriftene tror vi ikke på en alvorlig sprekk

13 USA: Fiscal Cliff Noe er gjort, men vi er langt fra i mål Det er oppnådd enighet omkring skattelettelsene De «rike» må akseptere høyere skatt Utgiftssiden er det ennå ikke oppnådd enighet om Det vil innebære om at ikke noe skjer innen 1.mars, så vil forsvaret og helsesektoren oppleve betydelige, automatiske, innstramninger I tillegg står vi foran nok en heving av gjeldstaket Den politiske situasjonen i USA er dessverre fortsatt uavklart på den måten at det må bli et kompromiss mellom demokratene og republikanerne for å få til en løsning Vi frykter at dette er en situasjon som vil bidra med økende usikkerhet fram mot deadline, slike saker finner sjelden en løsning før de må

14 Person USA: Industrien avventer Fiscal Cliff Det kommer sannsynligvis noen positive reaksjoner på den avklaringen som kom til nyttår, men vi tror de fleste lar korkene stå i flaskene United States, Jobless Claims, National, SA De nyeste målingene nå er uansett fra perioden imens diskusjonene pågikk Første måling etter er avklaringen er jobless claims, men perioden rundt nyttår er vanskelig å sesongjustere. Det første virkelige svaret for effekten får vi først når ISM kommer mot slutten av måneden Initial Initial, 4-week moving average Quotes from ISM Survey: "The fiscal cliff is the big worry right now. We will not look toward any type of expansion until this is addressed; if the program that is put in place is more taxes and big spending cuts -- which will push us toward recession -- forget it.

15 Percent Index Index Percent USA: Næringslivet ser lyset, i alle fall service ISM for servicenæringen er veldig sterk, og steg videre Opp til 56,1 i desember Synonymt med en BNP-vekst som er vesentlig høyere enn forventningen som ligger inne Både business activity og nye ordre er nært 60-nivået Desember ga et voldsomt løft i sysselsettingskomponenten, men denne har historisk vært veldig volatil Sammenhengen mot BNP-veksten er god, og det indikeres en BNP-vekst på over 5 % United States, National Income Account, National Product Account, Gross Domestic Product, Overall, Total, Current Prices, AR, SA, USD 0.8 ar 3 months, correlation Business Surveys, ISM Non-manufacturing, NMI/PMI, Index from -12 to USA: ISM Non-manufacturing vs BNP ISM Non-Man BNP qq, annualisert United States, Business Surveys, ISM Non-manufacturing, Index ar 3 months, correlation Business Surveys, ISM Non-manufacturing, NMI/PMI, Index from -12 to 12 Source: Reuters EcoWin 45.0 jan mar mai jul sep nov jan mar mai jul sep nov jan mar mai jul sep nov Business activity, SA New orders, SA Employment, SA Supplier deliveries

16 Personer (thousands) Prosent USA: Arbeidsmarkedet er en viktig faktor Hvis/når næringslivet for tilbake troen og investeringsviljen blir det neste naturlige steget at sysselsettingen stiger Arbeidsledighet i USA Ledigheten vil kunne være på 5-tallet innen neste 4 år Arbeidsledighetsrate Arbeidsledigheten har falt jevnt de siste 3 årene, og sysselsettingen har tilsvarende økt med over 130 pr måned. Offentlig sysselsetting har falt med 15 i måneden i samme periode Næringslivet utenfor industrien er over gjennomsnittlig positive. Basert på historiske sammenhenger, så indikerer dagens nivå på sysselsettingskomponenten til ISM nonmanufacturing en vekst i sysselsettingen på 290 pr mnd Noe lavere hvis vi ser på tilsvarende komponent for industrien (165 ) Førstegangssøkere på arbeidsledighetstrygd (4-ukers snitt) Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Sysselsetting i USA (eks jordbruk) ISM, eks industri Sysselsetting, eks jordbruk, m/m ISM, sysselsetting i industrien Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans

17 Prosent USA: Lønningen steg ganske mye sist Det har vært et problem at de amerikanske lønningene knapt har vokst slik at en eventuell økning i forbruket har rammet spareraten Det siste kvartalet har gitt en økning i timelønningene på 0,2% (i snitt pr mnd), og har dermed matchet inflasjonen. Veksten har vært dobbelt så høy som det foregående kvartalet Privat forbruk USA: Lønnsinntekter og privat forbruk Endring 6 mnd, årlig rate Lønnsinntekter jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Sparerate i USA Gjennomsnittlig sparerate siden 1959 Skattepakke Skattepakke Skattepakke Microsoft utbytte Gjennomsnittlig sparerate siden Orkanen Katrina Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans

18 USA: Konsumenttilliten stupte i desember Konsumenttilliten har fortsatt ikke kommet seg etter finanskrisen I tillegg foretok tilliten et svalestup av de sjeldne i desember Michigan falt med nesten ett standardavvik, til 1,3 st. avvik under normalt nivå. CC hadde et mindre fall, men var svakere i utgangspunktet Det var i første rekke forventningene om framtiden som forverret seg Forbrukerstillit (Consumer Confidence) Amerikanske forbrukerstillit Normalisert Michigan forbruker Sentiment CC Hvis vi tror på at sammenhengen mellom konsumenttilliten og forbruket skal gjenoppstå kan vi bli virkelig bekymret, men heldigvis har konsumentene agert annerledes enn de sier Sammenhengen har ikke vært veldig god historisk heller Planene om store innkjøp er imidlertid fortsatt på et svært lavt nivå

19 Prosent Enheter (millions) USA: Det bygges for lite Et enkelt regnestykke : I juni 2008 var det 4,2 millioner enheter til salgs, i november 2012 er det 2,2 millioner enheter I samme periode er det igangsatt 2,9 millioner enheter Samlet behov for nye enheter i perioden er på 4,9 millioner enheter Under forutsetning om at behovet skal matches framover må nybyggingen økes med 2 millioner, tilsvarende nesten 70% opp, dvs til nesten 4% av BNP i grafen under Hva er alternativet til økt bygging? Fortsatt trekke fra lager Går i noen år til men så må trolig byggingen bli enda høyere Gjøre noe med etterspørselen, bo trangere. Dette vil trolig også være en kortsiktig løsning Til slutt: Hva med Shadow Inventory? Det finnes trolig omtrent 1 million enheter i bankenes eie Det ødelegger imidlertid ikke regnestykket. Det har trolig blitt solgt mer fra Shadow Inventory de siste 5 årene enn det vil bli solgt i årene framover. Underskuddet på byggingen er trolig enda større!! Brukte og nye boliger for salg Brukte boliger for salg Boligmarkedet i USA, enheter for salg Sesongjustert Boliginvesteringer som andel av BNP i USA Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans

20 Konklusjon Europa Den europeiske økonomien bremser fortsatt, men falltakten blir kanskje ikke større. I alle fall hvis vi skal tro på tillitsindikatorene Muddle trough framstår fortsatt som det mest sannsynlige scenariet Bremsene er satt på for fult i sør, og også landene i nord merker oppbremsingen Hvis vi ser på balansene til PIIGS landene så viser disse at mye faktisk er gjort. Det har riktignok rammet veksten hardt. Det store spørsmålet er om kreditorene og innbyggerne har tålmodighet til å la det bli bra ECB har gjort en god jobb med å sørge for at rammebetingelsene muliggjør en snuoperasjon. Statsrentene er holdt nede og bankene skal sikres Slik vi ser det må to viktige forutsetninger på plass for at den europeiske økonomien skal oppnå den ønskede utviklingen: Statsrentene må holdes ned og tilgangen på kapital må holdes oppe. Er disse to faktorene tilstede så kan jobben begynne. Det er ingen tvil om at Draghi ser det samme, spørsmålet er bare hvor mye det vil koste Utviklingen i marginene til statsgjelden for Italia og Spania er gode indikatorer på markedets kollektive vurdering av situasjonen, og den vurderingen blir mest sannsynlig selvoppfyllende. Statsrentene har falt veldig mye de siste månedene Tilgangen på kapital i Europa forteller oss om bankenes vilje og evne til å låne ut penger, samt om bedrifter og husholdningers vilje og evne til å låne penger. Ingen kapital, ingen vekst. Gjeldsveksten til bedriftene er veldig lav

21 EMU: Er alt håp ute? Nei Mye er gjort med balansene, og selv om mye gjenstår vil ikke de årlige offentlige innstramningene bli større enn de er nå Det er selvsagt likevel ikke gitt at veksten kommer tilbake med en gang. Fortsatt går vekstmotoren i revers og vekstimpulsene vil ikke komme internt PIGS-landene har i løpet av få år samlet redusert sitt underskudd på driftsbalansen fra -8% til omtrent null Landene har bedret sin konkurransekraft, og på den måte bedret handelsbalansen Lønnsreduksjonene som må til herfra er veldig små i forhold til de som er foretatt På like mange år har underskuddet på primærbalansen blitt redusert fra 170 milliarder i året til null De fiskale innstramningen er i hovedsak gjort

22 EMU: Markedet begynner å tro på bedring Mario Draghi predikerer at en gradvis forbedring av realøkonomien vil begynne allerede i Selv om finansmarkedene ikke helt tror på Draghi, synes det nå som om en tro på at bedringen er i sikte siger inn Spansk 10-års rente ble notert så lavt som 4,84% 11.januar. Ned fra toppen på 7,62% i juli Det har vært en rekke vellykkede emisjoner for PIGSlandene. Sist ute var Italia som hentet 3,5 milliarder med 3 års løpetid. Renten ble satt til 1,85%, noe som er 65 bp lavere enn tilsvarende auksjon i midten av desember jan mar mai jul sep nov jan 10 EMU: Gjennomsnittlig statsrente Enkelt snitt av yield for 2, 3, 5 og 10 år mar mai jul sep nov jan 11 Spania Italia mar mai jul sep nov jan 12 13

23 Europa: Sammenhengen er egentlig ganske enkel Produksjonen gjøre der den er billigst, enten ved at produksjonsmidlene for eksisterende bedrifter flyttes, eller ved at høykostprodusenter taper markedsandeler Sammenhengen mellom industriproduksjon og unit labour cost er veldig bra. Med felles valuta er det lite annet som skiller Tyske lønninger øker raskere enn på 20 år og tyske myndigheter applauderer - Lønnskostnadene i PIIGS faller kraftig og de blir mer konkurransedyktige Den krisen som Europa nå går igjennom vil garantert bedre konkurransekraften på sikt. Er ikke mulig med en devaluering for landene som trenger det i EMU, men det skjer interne devalueringer EMU: Unit Labour Cost, 2000 =100 Irland Spania Frankrike Italia EMU Tyskland

24 Percent Percent Index Percent EMU: Men ikke misforstå, veksten er lav Det som så ut som en stabilisering på slutten av 2011 har vist seg kun å være et trappetrinn på veien ned. Nå har vi samme bevegelsen Indeksene ligger nå omtrent 1,5 standardavvik under sitt gjennomsnitt Dagens nivå indikerer en omtrent uendret BNP Hvilket vil være en stor positiv overraskelse Den overordnede sentimentsinikatoren i Europa er nå på 87 40% industri 30% service næringer 20% konsumenter 5% detaljhandel 5% byggenæringen Gjennomsnitt på 100, stdav på ca CEPR EuroCOIN idx Euro Zone BNP vs sentimentsindikatoren BNP, 6 mnd endring, annualisert Sentimentsindikatoren jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt Euro Zone BNP vs CEPR EuroCOIN BNP, 6 mnd endring, annualisert jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt

25 Prosent EMU: Ledigheten er veldig høy, og økende Bildet er ganske annerledes enn i USA, selv om Europa er vant med en høyere ledighet er situasjonen verre også relativt Ledighetsrate, USA og EMU EMU Dette er prisen som betales for innsparingene som er gjort i det offentlige og hos bedriftene Med unntak av Tyskland og UK har de aller fleste stor landene i EU høy eller ekstremt høy arbeidsledighet. EMU har en ledighet på 11,8%, nesten 3 prosentpoeng over gjennomsnittlig nivå Det er klart at det får langsiktige konsekvenser USA Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans

26 Index Europa: Industriproduksjonen trender nedover For EMU som helhet trender industriproduksjonen nedover. Tyskland går ikke lenger klar av europeisk oppbremsing Industriproduksjon, diverse land i Europa indeksert i 2005 og sesongjustert Ordrene er godt på minussiden, mens produksjonen faller noe mindre PMI har trendet oppover på slutten av 2012, men nivåene er fortsatt svært lave, og det signaliseres ingen vekst PMI, industri ligger rundt 45 for de fleste landene i EMU PMI service har vært overraskende sterk, spesielt i Tyskland og ble notert på 52 i desember 110 Tyskland EMU 95 Frankrike Spania 80 Italia 75 des mar jun sep des mar jun sep des mar jun sep des mar jun sep des mar jun sep Vekstforventningene er dempet men stabilisert for inneværende år. Anslagene for neste år reduseres videre. Spørsmålet blir hva tyskerne gjør nå som oppbremsingen også rammer dem?

27 Percent Balance Index Europa: Folk bruker lite penger Både detaljomsetningen og det private forbruket faller stadig Litt glattet ligger årstakten på omtrent på er fall på 1 prosent ned EMU, Detaljhandel, reelle verdier +1,3% 95 Forbrukerne agerer omtrent som de sier, og det er fortsatt god sammenhengen mellom forbrukstillit og detaljhandelen Utsiktene er fortsatt svake Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Ledigheten øker Forbrukertilliten faller EMU Detaljhandel og konsumenttilit Budsjettpolitikken strammes til 5 4 Detaljhandel, å/å, 3 mnd glattet Forbrukertillit

28 Europa: og bankene er forsiktige Utlånet til bedriftene har frosset til, og gjelden har vært synkende det siste året Husholdningene er ikke like ille stilt, men her er veksten ekstremt svak Tradisjonell teori tilsier at bankene må være til stede slik at bedrifter som trenger kapital til investeringer får det, og vi hadde helst sett at gjeldsveksten var til stede På en andre siden så vokser heller ikke BNP, så det er ikke mindre gjeld pr BNP-enhet enn det var for 6 måneder eller et år siden

29 Konklusjon Asia Veksten i Kina har falt en god del, men det er grunn til å tro på myndighetene når de sier at målet er 7,5% BNP-vekst Det er vesentlig svakere enn de siste 10 årene, men omtrent på linje med det forventningen har kommet ned på, og der veksten har vært det siste kvartalet Revideringer av historikken, kombinert med relativt gode tall den siste tiden indikerer ett ganske tydelig vendepunkt i Kina Vi vet at myndighetene satser på å styre veksten opp, og at det som regel greier det når de prøver. Inflasjonen er i alle fall ikke noe problem nå Vendepunktet er imidlertid ikke like tydelig i en del andre indikatorer som produksjon av elektrisitet og jernbanefrakt faller Myndigheten har et rikholdig arsenal av midler som kan benyttes for å stimulere veksten om den blir for lav Renten ble kuttet med 0,56, til 6,0% for 1 års utlån fra bankene i sommer Bankenes reservekrav har blitt satt ned i flere omganger fra med 1,5 prosentpoeng fra 21,5% til 20,0% det siste året Det kan være et problem at de fleste tiltakene vil stimulere mer til investeringer enn forbruk, og at Kina da egentlig ikke evner å løse sine problemer med skjevheten i den sammensetningen i økonomien Japan fortsetter å slite, og tallene kommer på feil side av forventningene.

30 USD (billions) USD (billions) Kina: Både importen og eksporten gjorde et hopp Gitt dagens situasjon er begge deler positivt, da de kan gi indikasjoner på høyere vekst i både Kina og internasjonalt NB sesongjusteringen er gjort rent matematisk, tar ikke eksplisitt hensyn til særskilte problemstillinger som kinesisk nyttår og antall arbeidsdager i den enkelte måned Kina, utlandshandel, sesongjustert Eksport Import Eksporten steg med hele 8% fra novemer til desember og importen med 1,3%, noe som gir en årsvekst på henholdsvis 14% og 6% jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt Veksten i utenrikshandelen har hatt en klart nedadgående trend siden 2011, men det kan være at disse tallene signaliserer slutten på denne perioden China, Exports, USD Det indikeres at særlig eksporten til Europa har tatt seg opp i desember, noe som kan gi håp om litt lysning der jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt EU [s.a.] Latin America [s.a.] USA [s.a.] ASEAN [s.a.] Source: Reuters EcoWin

31 Ton (metric) (millions) Ton (metric) (millions) Kina: Importveksten vises godt i innsatsvarene Varer som typisk brukes som innsatsvarer i videre produksjon viste alle en hyggelig utvikling i desember Jernmalm, kull, kobber og ikke minst olje viste alle en stigning i desember, og har helt klart etablert en stigende trend de siste månedene China, Imports jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt Other, Crude petroleum oil [cma 6] Iron ore and concentrate, Total [cma 6]

32 Kina: Kina er for avhengig av investeringer Investeringer må finansieres, og for å være i stand til å betjene gjelden så må investeringene gi avkastning Det spekuleres stadig mer høylytt om Kina har en boble i finansnæringen I Hu Jintao sin presidentperiode har gjelden (offentlig+privat (konsument, bedrifter)) økt fra 150% til 206 % av BNP

33 Kina Begge de to PMI-ene for industrien steg i november, HSBC s mest. Tjeneste-PMI fra NBS steg også litt HSBC melder om bedre eksportordre, og hjemmemarkedet ble revidert opp til over 50- streken De to indeksene bekrefter offisielle 3. kv/oktober-data at oppbremsingen er over. De melder fortsatt om vekst under gammel trend, men ikke farlig lav. Veksten er fortsatt under pari og nye stimulansetiltak kan komme, under de nye ledelsen i landet Kina: PMI vs industriprodukjson 22.5 PMI Industriproduksjon Tjeneste-PMI fra NBS steg 0,1 p til 55,6 i november. Nivå fortsatt noe under snitt, men ikke lavt.

34 Kina: Industrien har bunnet ut? Industriproduksjonen steg 10,1% å/å i november. Opp fra bunnivåene fra tidligere i år, og høyeste vekst siden mars. Vurdering: Trolig har veksten bunnet ut, men med fortsatt svak global vekst og presset boligmarked er forbedringen moderat. Indikasjon på at BNP-veksten vil ta seg noe opp fra Q2 og Q3 Veksten er såpass lav etter kinesisk standard at ytterligere stimulanser kan forsvares når prisveksten også er ganske lav (nå 2.0%)

35 millions Asia: Forbruket er bra Forbruket tar seg opp Veksten i detaljomsetningen opp fra 14,5% å/å i oktober, til 14,9% i november Underliggende trend enda litt sterkere: 3m/3m nå oppe i 18,2% årlig rate høyeste på 12 mnd. Uansett har detaljomsetningen holdt seg bedre oppe (i reelle termer) enn andre nøkkeltall Bilsalg, årlig rate Kina og USA USA (Personbil + SUV) Kina

36 Prosent Prosent Kina: Myndighetene gir gass Kinesiske myndigheter har begynt å lette på bremsen, og i løpet av relativt kort tid har de gjennomført 3 pengepolitiske lettelser Samlet effekt av disse er beregnet til rundt 1300 milliarder yuan Selv om reservekravet har blitt redusert med 1 prosentpoeng i løpet av denne perioden, er det fortsatt et stykke å gå før kravet er tilbake dit vi startet. 1 prosentpoeng frigjør omtrent 800 milliarder yuan Veksten i pengemengden har de siste månedene, i nominelle termer, nesten vært tilbake til nivået vi hadde etter finanskrise Det hjelper myndighetene at inflasjonen har begynt å falle litt. Målet for inflasjonen i 2012, dvs. vi er godt innenfor med dagens nivå Kina: Reservekrav vs utlånsrente Reservekrav, store banker Reservekrav, små banker Utlånsrente Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Kina: Industriproduksjon vs Pengemengde Pengemengde (M2), å/å Industriproduksjon, å/å Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans

37 Man må aldri glemme at Kina er et samfunn som er i ferd med å industrialiseres og trenger derfor enormt med råvarer. Importen av olje har økt fra under 1 million fat til 5,5 millioner fat per dag på 10 år!!! Nest mest i verden nå etter USA som er på vei ned til 8 mill fat/dag Den økte levestandarden i Kina gjør også man skal ha mer biler mer drivstoff Importen av jernmalm har økt voldsomt siste årene Kina

38 Japan: Veksten var svak i forrige kvartal Fallet i BNP var ventet, men er ikke godt nytt. Nedgangen i etterspørselen var bred, selv om nettoeksporten forklarte mye. Heldigvis er BNP ganske volatilt i Japan

39 Japan: Men industrien melder om stor vekst neste måned Etter måneder med kraftig fall i produksjonen var oktober langt bedre enn fryktet, +1,8%. Men den dramatiske meldinger var bedriftene anslag om en vekst i produksjonen på 7,5% i desember, uten noen naturkatastrofe først. Går bedriftenes anslag inn, vil mye av fallet de siste månedene ha forduftet, og det være et svært positivt signal for hele verdensøkonomien. Japan har gått på en ny smell, men er det hele over i desember Japan: Industriproduksjon Endring m/m vs estimater jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 12 Industriproduksjon [c.o.p 1 month] Estimat 2 måneder før perioden Estimat 1 måned før perioden

40 Konklusjon Norge Industrien bremser også her hjemme nå Økonomien bremset mindre enn andre, men opplever også lavere innhenting nå. Videre vekst avhenger av global vekst Penge- og finanspolitiske stimuli har sammen med lav prisvekst og kraftig reduserte lånekostnader gitt husholdningene økt kjøpekraft, samtidig som den sterke veksten i offentlige utgifter er med på å holde arbeidsledigheten svært lav Konsumentene er tilbake på den gamle veksttaktene Konsumenttilliten er tilbake, og boligprisene skyter i været Kredittindikatoren viser at låneopptaket fortsatt er sterkt hos husholdningene For tiden virker Norge å være skjermet fra uroen ute i verden, men det spørs om det kan vare. Våre viktigste handelspartnere gjennomgår voldsomme innstramninger, noe som medfører at vi enten må gjøre det samme eller akseptere at norsk konkurransekraft svekkes ytterligere

41 Percent Percent Percent Net balance Norge: Industrien peker ned PMI opp var flat i desember, og endte på 50 De siste 5 månedene har vi unngått ekstremutslagene, og indeksen har steget jevnt og trutt Oppgangen har imidlertid kun vært på 1,1 poeng, fallet i juni var 7 ganger så stort, så stigningen er ikke signifikant Det er en større sammenheng mellom PMI og SSB sin indeks enn det har vært Det var ordre-komponenten som virkelig bidro til utslagene i indeksen tidligere i år, som også har vært omtrent uendret de siste månedene. Disse indeksene er ganske gode til å predikerer endringen i industriproduksjonen, og det virker som om pilen peker nedover, og at vi kan se for oss en årsvekst rundt 1,0% i realtermer Norway, Business Surveys, SA Industritillit Norway, industritillit vs industriproduksjon å/å industritillit Industriproduksjon, å/å PMI

42 Index Index Percent Norge: Industriproduksjonen litt ned også ned i november Veksten var veldig sterk noen måneder i sommer, men har falt deretter Norge er en del av Europa Norge: Industriproduksjon Endring m/m og indeks Todeling av industrien er svært markert; Oljerelatert vokser, men andre industrier sliter med høyt kostnadsnivå og svak vekst hos handelspartnerne Implikasjon: Industrien gir ikke Norges Bank noe argument for å heve renten/styrkekronen. Men samlet sett er den heller ikke så svak at rentekutt får støtte des feb apr jun aug okt des feb apr jun aug okt des feb apr jun aug okt Norway, Production, SA, Index, 2005=100 Oljen redder bildet, og basert på det vi nå ser så vil det bare fortsette Norge har en indirekte avhengighet til utlandet som går via oljeforbruk og oljepris Veksten i produksjonen i USA kombinert med en global oppbremsing øker sannsynligheten for en prisnedgang jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep Building of ships and boats, Ships, boats and oil platforms Construction, total Buildings, total Manufacturing, Manufacturing

43 Norge: Fortsatt bra aktivitet En høy og stabil oljepris har utløst et skred av nye feltutbygginger, som igjen gir rekordhøye investeringer Estimatet for 2012 ligger nå på rekordhøye NOK 180 milliarder (ca 30% av fastlands BNP), NOK 40 milliarder høyere enn i ligger 30 milliarder over det igjen Norge er i en fantastisk situasjon, og trenger på kort sikt ikke å bry seg om uroen ute i verden Det er med andre ord ikke bare bruken av oljepenger som virker ekspansivt på økonomien i Norge Til sammenligning bikket statsbudsjettet 1000 milliarder for 2013, dvs investeringene tilsvarer 20% av statsbudsjettet. Dette er vel så viktig som bruken av oljepenger Kilde: Statistisk Sentralbyrå Sammenhengen mellom endringen i investeringen og endringen i prisen er ganske god, investeringen reagerer omtrent 2 år etter prisendringen Prisfallet i forbindelse med finanskrisen ga raskere effekt

44 Norge: inntil det stopper brått Oljen vil redde deler av den norske økonomien, men konkurransekraften til norske bedrifter svekkes Valutakursen er rekordhøy Norske lønninger er høye, og økningen er høyere enn de fleste andre land Produktivitetsøkningen er lav Summen er at norsk konkurranseutsatt industri åpenbart svekker sine evner år for år Konkurransekursindeks Selv land vi liker å harselere med har en høyere produktivitetsøkning enn oss, og hvis vi tar hensyn til lønnsøkningen i tillegg, ser det virkelig ille ut Europa er vår viktigste handelspartner, men siden 2000 har unit labour cost økt med 30% mer en snittet i EMU, og kronen har styrket seg med rundt 15% Det er ikke rart at norsk konkurranseutsatt industri sliter, men valutakursen er bare en liten deler av årsaken Europa: Unit Labor Cost Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans ECB, Euro Zone, Labour Productivity, Unit labour costs, total, SA, Index, 2005=100 [rebase = 100.0] Italy, Labour Productivity, Unit labour costs, total, SA, Index, 2005=100 [rebase = 100.0] Spain, Labour Productivity, Unit labour costs, total, Cal Adj, SA, Index, 2005=100 [rebase = 100.0] Germany, Labour Productivity, Unit labour costs, total, SA, Index, 2005=100 [rebase = 100.0] Ireland, Labour Productivity, Unit labour costs, total, Index, 2005=100 [rebase = 100.0] ew:nor10005/ew:nor09844 [rebase = 100.0]

45 Percent Personer (thousands) thousands Norge: Bedring i arbeidsmarkedet Sysselsettingen i Norge fortsetter å stige, og ledigheten er svært lav Sysselsettingsveksten har kanskje flatet ut noe utover 2012, men fortsatt er veksten på greit nivå Sysselsetting og ledige jobber Siden mars 2009 har ledighetsraten vært ganske stabil og fluktuert mellom 2,5% og 3,0%. Det medfører at lønnsveksten fortsatt vil være relativt høy i Norge, som i tillegg til sterk krone rammer norske eksportbedrifter Året vil trolig ende på en gjennomsnittlig lønnsvekst i overkant av 4,0% i Norge, noe som er vesentlig høyere enn inflasjonen som trolig blir under 2,0 Kjøpekraften øker med andre ord også godt i Ledige stillinger Sysselsetting Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Norge: Ledighetsrater SSB (AKU) NAV (Aetat)

46 Number of Index Norge: Konsumentene roer seg ned Etter en sterk utvikling i detaljhandel og vareforbruk tidligere i år har trenden nå snudd i negativ retning Anekdotisk informasjon indikerer at julehandelen var svakere enn i fjor (noe som er helt ekstraordinært i Norge) Norge: Detaljhandel Sesongjusterte tall og 3 måneders glidende gjennomsnitt De underliggende driverne er fortsatt solide Sterk oppgang i realinntektene Lav ledighet Lave renter Høy forbrukertillit. Men noe gjør at nordmenn er litt mer påpasselige med pengene sine. Kanskje de har nok? jan mar mai jul sep nov jan mar mai jul sep nov jan mar mai jul sep nov Norge, nybilomsetning Droppet i bilsalget var også markant Salget i desember var på laveste nivået på 2 år Serien har ganske store månedsvis variasjoner, særlig i desember. Noen endringer av bilavgiftene i statsbudsjettet for 2013 har gitt incentiver for å vente til januar

47 Percent Norge: Boligmarkedet suser avgårde Boligprisene i Norge har steget som en rett strek de siste 20 årene, med en stigningstakt på 10,2% i året (Stavanger på 12%) Norge: Boligpriser Kvadratmeterpris og endring m/m 3 2 Det er mye mer enn det meste det er naturlig å sammenligne med, med unntak av gjelden som er en følge av de høye boligprisene Boligprisene steg 1,6% i desember og årsvektsen er nå 8,4% jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep Men, det bygges mye nå, og mye mer kan bygges. Og kreditten vil kanskje ikke flyte fritt?

48 Norge: Boligprisene stiger mer enn det meste Bortsett fra gjelden Den enkle forklaringen på prisstigningen er selvsagt tilbud og etterspørsel. Det er ikke nok billige boliger i forhold til etterspørselen Byggebransjens yndligsforklaring er at det ikke blir regulert nok tomter til boligformål i byene Viktige årsaker er lav rente, høy reallønnsvekst og høy befolkningsvekst Problemet er at renten skal opp igjen, og da vil gjelden plutselig være verre å betjene Vekst i kreditt, boligpriser, industrilønninger og inflasjon 2000=100 K2-husholdningene Industrilønninger Inflasjon Boligpriser Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans

49 Allokering 4 Konklusjon

Glimt av lys. allegrokapital.no

Glimt av lys. allegrokapital.no Glimt av lys allegrokapital.no Oppsummering Skuffende makrotall nesten over hele verden (USA og Kina i særdeleshet) Tallene som har kommet den siste perioden indikerer imidlertid at mindre skuffelser i

Detaljer

Skuffende makrotall nesten over hele verden (USA og Kina i særdeleshet) Europa tar over stafettpinnen ( i alle fall midlertidig)

Skuffende makrotall nesten over hele verden (USA og Kina i særdeleshet) Europa tar over stafettpinnen ( i alle fall midlertidig) Skuffende 1q Oppsummering Skuffende makrotall nesten over hele verden (USA og Kina i særdeleshet) Europa tar over stafettpinnen ( i alle fall midlertidig) Europa har blitt truffet av en mektig miks av

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012 Markedssyn: august 212 Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 212 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Makrogjennomgang «Det Europeiske toget har startet» allegrokapital.no

Makrogjennomgang «Det Europeiske toget har startet» allegrokapital.no Makrogjennomgang «Det Europeiske toget har startet» allegrokapital.no Den globale forbrukeren 7% vekst i detaljhandel i USA i januar 3,2% vekst i EU Kina med 9,5% Globalt ender vi på 6,5% Bedre enn vi

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Økende volatilitet. Allegrokapital.no

Økende volatilitet. Allegrokapital.no Økende volatilitet Allegrokapital.no Oppsummering De framvoksende økonomien, med Kina i spissen, viser tydelige tegn på avmating Vanskelig å finne gode nyheter fra Kina. Både handelstallene og investeringene

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Veksten kommer. Mars 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Veksten kommer. Mars 2012 Markedssyn: april 212 Markedssyn Allegro Finans ASA Veksten kommer Mars 212 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Makrogjennomgang «Det Europeiske toget har startet» Allegrokapital.no

Makrogjennomgang «Det Europeiske toget har startet» Allegrokapital.no Makrogjennomgang «Det Europeiske toget har startet» Allegrokapital.no Oppsummering Europa tar over stafettpinnen ( i alle fall midlertidig) USA begynner å merke den sterke dollaren? Og rentehevingen nærmer

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012 Markedssyn: januar 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet Januar 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA

Detaljer

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen The World according to First Finanskrisen bidro til en voldsom nedtur Politikksvarene ble

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Snart 4 år med kursoppgang hva nå?

Snart 4 år med kursoppgang hva nå? Snart 4 år med kursoppgang hva nå? Stavanger 15. november 2006 Investeringsdirektør Jarl Ulvin Investeringsstil ODIN er indeksuavhengige Vi investerer i selskaper fordi vi mener de er gode, undervurderte

Detaljer

Makroøkonomiske indikatorer 20. januar 2010

Makroøkonomiske indikatorer 20. januar 2010 Makroøkonomiske indikatorer 20. januar 2010 Ytterligere bedring i det amerikanske boligmarkedet, nå stiger også omsetningen av brukte boliger kraftig Varelagrene snur opp og gir positivt bidrag til BNP

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Makroutsikter. Sjeføkonom Elisabeth Holvik. 6. februar 2009

Makroutsikter. Sjeføkonom Elisabeth Holvik. 6. februar 2009 Makroutsikter Sjeføkonom Elisabeth Holvik 6. februar 29 Nedgangen fortsetter i OECD-området 7,5 OECD ledende indikator og industriproduksjon (å/å vekst) 7,5 5, 5, 2,5 2,5, -2,5-5, Ledende indikator Industriproduksjon,

Detaljer

Mens vi venter på. Gjeldskrise og annen elendighet Lillehammer/skype, 3. november, 2011

Mens vi venter på. Gjeldskrise og annen elendighet Lillehammer/skype, 3. november, 2011 Mens vi venter på. Gjeldskrise og annen elendighet Lillehammer/skype, 3. november, 2011 Harald Magnus Andreassen Aksjer: Vi har gått på en liten smell 30% ned dyp bunn, når det er skikkelig krise. Men

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. Juni 2013

Markedssyn Allegro Finans ASA. Juni 2013 Markedssyn: Juni 2013 Markedssyn Allegro Finans ASA Juni 2013 Oppsummering Fordelingen mellom positive overraskelser og skuffelser er nå mer balansert, og veksten er på det jevne Vi frykter fortsatt effektene

Detaljer

Makrokommentar. August 2014

Makrokommentar. August 2014 Makrokommentar August 2014 Volatile markeder i august Finansmarkedene var preget av geopolitisk uro, spesielt i første halvdel av august, men de hadde en positiv utvikling i siste del av måneden. I løpet

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

Månedens Holberggraf November 2008

Månedens Holberggraf November 2008 Månedens Holberggraf November 28 Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut e r s EcoWin Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet antall tusen

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia Spania

Detaljer

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Norges Bank kuttet renten med 0,5 prosentpoeng til,5 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Rentemøtet. desember medførte at Norges Bank (NB) kuttet styringsrenten fra,50 % til,5 %.

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet. august Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010 NORCAP Markedsrapport Juni 2010 Utvikling i mai Mai Hittil i år Oslo Børs -10,1% -7,4% S&P 500-8,2% -2,3% FTSE All World -9,9% -7,5% FTSE Emerging -7,5% -3,2% Olje (Brent) -14,9% -3,2% NORCAP Aksjefondsp.

Detaljer

Aksjeboble i Kina Da er vi i gang med ny runde med fall i Kina Samme aksjeboble som sprakk sist sprekker videre nå. Ennå kan det falle en god del til

Aksjeboble i Kina Da er vi i gang med ny runde med fall i Kina Samme aksjeboble som sprakk sist sprekker videre nå. Ennå kan det falle en god del til Aksjeboble i Kina Da er vi i gang med ny runde med fall i Kina Samme aksjeboble som sprakk sist sprekker videre nå. Ennå kan det falle en god del til Aksjeboble i Kina Myndighetene ønsket å få folket til

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 USA Tyskland Storbritannia Italia Spania

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 7. april Kredittpåslag -års løpetid. dagers snitt. Prosentenheter.. juni 7. april Fremvoksende økonomier High Yield USA BBB USA

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2014

Makrokommentar. Februar 2014 Makrokommentar Februar 2014 Bred oppgang i februar Februar har vært preget av forhandlingene mellom den nye greske regjeringen og den såkalte Troikaen bestående av EU, IMF og den europeiske sentralbanken

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter 1.10.2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Uroen i det internasjonale kredittmarkedet, som har preget den globale

Detaljer

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 2. kvartal 2011 P. Date Aksjemarkedet Vekstanslagene for verdensøkonomien har blitt nedjustert siden starten av året. Høye råvarepriser, utfasing av ekspansive finanspolitiske tiltak og

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Lys i enden av tunellen? For å ta det positive først; vi har aldri vært nærmere slutten av denne resesjonen Side 2 Bedriftssentimentet (PMI) stiger for andre måned

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 3. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet Aksjemarkedene har vært svært volatile i tredje kvartal. Statsgjeldsproblemer og politisk uro har medført store svingninger i aksjemarkedene både internasjonalt

Detaljer

Europa og Norge etter den store resesjonen

Europa og Norge etter den store resesjonen Europa og Norge etter den store resesjonen SR-Bank Konferanse Stavanger, 7. mai, 2010 Harald Magnus Andreassen Oppgang etter voldsom nedtur Men det er langt opp til gamle høyder 2 Japan verst. Sverige

Detaljer

Hovedstyret. 3. februar 2010

Hovedstyret. 3. februar 2010 Hovedstyret. februar Referansebanen for styringsrenten fra PPR /9 Med gjennomsnittlig styringsrente for. kv. 9 og strategiintervall 9 9 % % 7% 9% 8 7 Strategiintervall PPR /9 mar.7 mar.8 mar.9 mar. mar.

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2014

Makrokommentar. Juni 2014 Makrokommentar Juni 2014 Positive aksjemarkeder i juni Juni var en god måned for aksjer, og flere av de store markedene endte måneden et par prosent opp. Geopolitiske spenninger har igjen vært fremtredende

Detaljer

Torgeir Høien Deflasjonsrenter

Torgeir Høien Deflasjonsrenter Torgeir Høien Deflasjonsrenter Deflasjonsrenter Oslo, 7. januar 2015 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Vi trodde på lave renter i 2014 og fikk rett 4 Skal rentene opp fra disse nivåene? Markedet tror det

Detaljer

Makropresentasjon Februar 2011. Veksten er tilbake

Makropresentasjon Februar 2011. Veksten er tilbake Makropresentasjon Februar 211 Veksten er tilbake Inflasjon igjen på agendaen De fleste vestlige myndigheter har fortsatt å gi gass lenge etter utløpet av denne resesjonen, og trøstet seg med at inflasjonen

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø.

OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø. OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø. Torsdag 7.11 meldte OPEC at der ikke kommer noen kutt i produksjonen fra deres side. Dette påvirker kraftig en allerede fallende oljepris,

Detaljer

Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011

Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011 Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011 De globale l tillitstallene t er høye Global PMI falt noe tilbake igjen, men er fremdeles sprek. 55 er langt over snittet,

Detaljer

Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik

Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik 17 oktober 2012 En klassisk kredittdrevet finanskrise Finanskrisens sykel drevet av psykologi: Boom: Trigget av lav rente og (ofte)

Detaljer

Kapitalforvaltning i stiftelser. Stiftelsesforum 2012

Kapitalforvaltning i stiftelser. Stiftelsesforum 2012 Kapitalforvaltning i stiftelser Stiftelsesforum 2012 1. Stiftelser 2. Finansstrategi 3. Case 4. Oppsummering Innhold i presentasjonen og kapitalforvaltning noen innledende kommentarer grunnlag for forutsigbar

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN 2. april 2012 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Balansekunst Siden 2008 har balansene til Federal Reserve (Fed), den europeiske sentralbanken (ECB) og

Detaljer

Inflasjon, styringsrente og styringsmål 10.10.2006 22.02.2008 06.07.2009 18.11.2010 01.04.2012 14.08.2013 27.12.2014

Inflasjon, styringsrente og styringsmål 10.10.2006 22.02.2008 06.07.2009 18.11.2010 01.04.2012 14.08.2013 27.12.2014 Månedsrapport 4/14 Markedskommentar Inflasjonen viser seg sterkere i Norge enn mange, også Norges Bank hadde sett for seg. Markedets forventning lå på 2,5 % mens konsumpris indeksen (KPI-JAE) faktisk kunne

Detaljer

Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik

Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik 17 september 2012 En klassisk kredittdrevet finanskrise Finanskrisens sykel drevet av psykologi: Boom: Trigget av lav rente og (ofte)

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for mai 2. juni 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på 2,4 prosent i mai. Referanseindeksens

Detaljer

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 4. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet 20 var stort sett et svakt år på verdens børser. Foruten en svak oppgang i USA, falt de sentrale aksjemarkedene i resten av verden. Målt i NOK var det

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret august. BNP-anslag for og spredning i anslagene Prosentvis vekst fra foregående år. Spredning i CF-anslag skravert ) Consensus Forecasts Norges Bank Consensus

Detaljer

Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012

Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012 Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012 P. 1 Date 18.09.2012 Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Innhold Markedsrapport Porteføljesammendrag.. 3 9 Aktivaallokering

Detaljer

Markedsperspektiver - Sett i lys av Finanskrisen. Presentasjon ved UMB 03.12.2008 Hans Aasnæs

Markedsperspektiver - Sett i lys av Finanskrisen. Presentasjon ved UMB 03.12.2008 Hans Aasnæs Markedsperspektiver - Sett i lys av Finanskrisen Presentasjon ved UMB 03.12.2008 Hans Aasnæs Agenda Finanskrisen hvor startet det? Markedsutvikling 2008 Utvikling i realøkonomien sett i lys av finanskrisen

Detaljer

Norge på vei ut av finanskrisen

Norge på vei ut av finanskrisen 1 Norge på vei ut av finanskrisen Hva skjer hvis veksten i verdensøkonomien avtar ytterligere? Joakim Prestmo, SSB og NTNU Basert på Benedictow, A. og J. Prestmo (2011) 1 Hovedtrekkene i foredraget Konjunkturtendensene

Detaljer

MÅNEDENS HOLBERgRAF. Mars 2008

MÅNEDENS HOLBERgRAF. Mars 2008 MÅNEDENS HOLBERgRAF Mars 28 Sour c e: Re u t e r s EcoWi n Sour c e: Re u t e r s EcoWi n So ur c e : R e u t e r s EcoWi n Sour c e: Re u t e r s EcoWi n Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet

Detaljer

Finanskrisen og utsiktene for norsk og internasjonal økonomi - Er krisen over? Roger Bjørnstad, Statistisk sentralbyrå Norsk stål, 27.

Finanskrisen og utsiktene for norsk og internasjonal økonomi - Er krisen over? Roger Bjørnstad, Statistisk sentralbyrå Norsk stål, 27. 1 Finanskrisen og utsiktene for norsk og internasjonal økonomi - Er krisen over? Roger Bjørnstad, Statistisk sentralbyrå Norsk stål, 27. oktober 2009 1 Amerikansk økonomi har vokst på stadig flere finansielle

Detaljer

Makro og markedsoppdatering. Uke 41 7. oktober 2015

Makro og markedsoppdatering. Uke 41 7. oktober 2015 Makro og markedsoppdatering Uke 41 7. oktober 2015 01 02 03 04 Innledning og oppsummering Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter og valuta 3 12. 10. Makro-

Detaljer

Kapitalforvaltn. ning i stiftelser. Thor Ivar Tryggestad

Kapitalforvaltn. ning i stiftelser. Thor Ivar Tryggestad Kapitalforvaltn ning i stiftelser Stiftelsesforum 2013 Thor Ivar Tryggestad 1. Stiftelser 2. Finansstrategi Innhold i presentasjonen og kapitalforvaltning noenn innledende kommentarer grunnlag for forutsigbar

Detaljer

Makrogjennomgang. allegrokapital.no

Makrogjennomgang. allegrokapital.no Makrogjennomgang allegrokapital.no Verden er da ikke så ille Global vekst først tiår i dette århundret 3,7% Både på 1980- og 1990-tallet var snittveksten 3,3% De siste fire årene har veksten vært på 3,4%

Detaljer

Boreanytt Uke 4. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 4. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 4 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellen har nå score på 0,2. VIX en er over 22, hovedsaklig grunnet et høyt nivå i Europa.

Detaljer

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk

Detaljer

Byggebørsen 2015. Hvordan påvirker fallende oljepriser norsk økonomi, norske renter og boligmarkedet (næringseiendommer)? Petter E.

Byggebørsen 2015. Hvordan påvirker fallende oljepriser norsk økonomi, norske renter og boligmarkedet (næringseiendommer)? Petter E. Byggebørsen 2015 Hvordan påvirker fallende oljepriser norsk økonomi, norske renter og boligmarkedet (næringseiendommer)? Petter E. de Lange SpareBank 1 SMN Trondheim 9.2.2015 SpareBank 1 SMN Oljevirksomhetens

Detaljer

Eurokrisen og Norge. Martin Skancke Mai 2014

Eurokrisen og Norge. Martin Skancke Mai 2014 Eurokrisen og Norge Martin Skancke Mai 2014 To spørsmål: Hva har skjedd i Europa? Hvordan kan det påvirke Norge? Europe, the big looser Krise i Eurosonen? (And Japan has lost two decades, hasn t it?) 160

Detaljer

Hovedstyremøte 22. september 2004

Hovedstyremøte 22. september 2004 Hovedstyremøte. september Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) og produksjonsgapet i Inflasjonsrapport /. Prosent

Detaljer

MAKRORAPPORT DESEMBER 2014

MAKRORAPPORT DESEMBER 2014 MAKRORAPPORT DESEMBER 2014 Det har vært en høst hvor fallet i oljeprisen har preget både Oslo Børs og de internasjonale aksjemarkedene. Økt tilbud av olje i markedet har presset ned prisforventningene

Detaljer

Verden vokser med grei fart

Verden vokser med grei fart Makrogjennomgang Verden vokser med grei fart Global PMI omtrent uendret fra september til oktober USA er kanon-sterk, og store deler av verden for øvrig vaker rundt 50 Bra i sum, men litt sårbar mht. renteoppgang

Detaljer

Markedsrapport. Mars 2010

Markedsrapport. Mars 2010 Markedsrapport Mars 2010 Utvikling i Februar Oslo Børs S&P 500 FTSE All World FTSE Emerging Olje (Brent) NORCAP Aksjefondsp. Februar -3,4% 2,9% 1,0% -0,2% 8,5% -1,2% Hittil i år -5,7% -1,0% -3,4% -3,8%

Detaljer

Månedsrapport 01/14. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 01/14. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 01/14 Markedskommentar Starten på det nye året har ikke bydd på de helt store store overraskelsene, utover en litt slapp børs åpning her hjemme. Etter en sterk avslutning i 2013 korrigerer

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Fellesforbundet - Jevnaker 22. november 2011

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Fellesforbundet - Jevnaker 22. november 2011 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Fellesforbundet - Jevnaker. november Hovedpunkter Fra finanskrise til gjeldskrise Hva nå Europa? Hvordan påvirkes Norge av problemene ute? Fase

Detaljer

Boreanytt Uke 2. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 2. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 2 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellen har nå score på -0.5. Nyttårseffekten ble foreløpig kortvarig, og året startet

Detaljer

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 2014: Moderat økning i internasjonal vekst Store negative impulser fra petroleumsnæringen, positive impulser fra finans-

Detaljer

Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 2012

Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 2012 Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 1 Hvordan oppstod finanskrisen? 1. Kraftig vekst i gjeld og formuespriser lave lange renter 1 Renteutvikling,

Detaljer

Boreanytt Uke 43. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 43. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 43 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellen er volatil. Rent matematisk er scoret 0.2, altså: Nøytralvekt.Men rentekurven

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Fortsatt stigende boligpriser s. 3 Sterkest prisvekst i Bergen og Oslo det siste året s. 5 Siden 2009 har Tromsø

Detaljer

Brent Crude. Arbeidsledighet % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på 1,25 %

Brent Crude. Arbeidsledighet % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på 1,25 % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på,5 % De fleste analytikere og markedsaktører forventet et rentekutt på,5 punkter på gårsdagens rentemøte i Norges Bank. Dette var blitt signalisert

Detaljer

En oppdatering på global og norsk økonomi

En oppdatering på global og norsk økonomi En oppdatering på global og norsk økonomi Grimstad 14. desember 2012 Arild Berge Danske Bank Kristiansand Global økonomi Vendepunkt i USA: - Boligmarkedet friskmeldt - Arbeidsmarkedet bedre enn sitt rykte

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo 23. april 2012

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo 23. april 2012 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo. april Tegn til bedring i realøkonomien Industriproduksjon. Volum. Prosentvis vekst siste tre måneder over foregående

Detaljer

ODIN Konferansen 2010. Jarl Ulvin - Investeringsdirektør

ODIN Konferansen 2010. Jarl Ulvin - Investeringsdirektør Aksjemarkedet i dag og fremover ODIN Konferansen 2010 Jarl Ulvin - Investeringsdirektør Kursutvikling Oslo Børs Hittil i år 5 5 0 0 Fall på 17 % -5-5 -10 7 14 21 28 januar2010 Norge 4 11 18 25 4 11 18

Detaljer

Hvem er vi? Vi har brukt store ressurser på å utvikle det vi mener er markedsledende rapportering.

Hvem er vi? Vi har brukt store ressurser på å utvikle det vi mener er markedsledende rapportering. Hvem er vi? Vi er Norges ledende investeringsrådgiver for institusjonelle kunder. Løpende aktiva- og passivarapportering for nærmere 50 institusjonelle kunder. Vi sikrer optimal styring gjennom den beste

Detaljer