Senter for idrettsskadeforskning. Regnskapsrapport 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Senter for idrettsskadeforskning. Regnskapsrapport 2009"

Transkript

1

2

3 Senter for idrettsskadeforskning Regnskapsrapport 2009

4

5 Regnskap 2009 & budsjett 2010 UTGIFTER Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett Senter for idrettsskadeforskning , Formidling/Skadefri! , Forskerprosjekt - Grethe Myklebust , Forskerprosjekt - Thor Einar Andersen , Spilleklar! - Torbjørn Soligard (4 436,77) Skader i Tippeligaen - John Bjørneboe , Leddbruskskader - Årøen/Heir/Løken , Mekanismer for ACL-skader - Tron Krosshaug , Risikofaktorer for ACL-skader håndball - Eirik Kristianslund , FIS skadeovervåkingssystem - Tonje W. Flørenes , Risikofaktorer for hopperkne - Håvard Visnes , Korsbåndregister - Lars Petter Granan , Sklerosering av hopperkne - Aasne Hoksrud , Hjertescreening av norske fotballspillere -TE Andersen / Hilde M. Berge , Spiseforstyrrelser i jenteidrett - Audun Eriksson , Risikofaktorer for ACL skader i elitefotball - Agnethe Nilstad , Videoanalyse av skiskader - Tone T. Bere / ny stipendiat , Videoanalyse - Beijing , Skader i profesjonell sykling - Clarsen , Bruskregister - Cathrine Engen , Lars Engebretsen , Forskerlinjeprosjekt - Amilton Fernandes 8 057, Smith & Nephew Fellowship , Nytt Skulder - Grethe Myklebust Sum utgifter , INNTEKTER Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 Balanse ved årets start (overført fra tidl. år) , KUD , NIF/NT , Helse Sør-Øst , IOC miljøstøtte , IOC (Prosjekt 1452) ,00 IOC (lønn 20% stilling - Kathrin Steffen) , FIFA (prosjekt 1437) ,00 FIFA (prosjekt -1416) FIS/djo (Prosjekt 1475) , Olympiatoppen (prosjekt 1444) , NIH (stipendiatstilling prosjekt 1437) NDLA , Smith & Nephew (prosjekt 1488) , Driftsmidler Eirik Kristianslund (prosjekt 1451) ,00 Driftsmidler Cathrine Engen (prosjekt 1427) , Driftsmidler Amilton Fernandes (prosjekt 1429) , UiO - Driftsmidler forskerlinjestipendiat Engen og Bjørneboe ,00 UiO - Driftsmidler forskerlinjestipendiat Kristianslund 6 172,00 Universitetet i Oslo (prosjekt 1428) ,00 Ullevål univ. sykehus - stamcelleprosejkt brusk ved virus (prosjekt 1425) ,00 Akershus Universitetssykehus (prosjekt 1425) ,00 Nordic medical supply stipend v/ Kirsten Lundgreen ,00 Steadman Hawkins Research Foundation (prosjekt 1428) ,81 British Journal of Sports Medicine (prosjekt 1428) ,00 Fondet til fremme av idrettsmedisin - Nycomedpris (prosjekt 1450) ,00 KUD (prosjekt ESSKA) ,00 Skadefri! Overskudd salg av DVD 2 140,00 Salg av adidas baller / kursmateriale (prosjekt 1414) 4 178,40 Sum inntekter , Resultat (overføres neste år) ,

6 1400 Senter for idrettsskadeforskning Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 OVERFØRT FRA TIDLIGERE ÅR DRIFTSINNTEKTER 5 TOTALE KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT Tone Øritsland , Ingar Holme (20%) , OVERHEAD , SUM KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT , ANDRE DRIFTSKOSTNADER 59 Gaver til ansatte Frakt/transport/spedisjon , Kostander lokaler Utstyr, inventar og materiell - driftskjøp , Reparasjon og vedlikehold av utstyr, bygninger Fremmede tjenester , Kostnad trykksaker, arr. av seminar o.l , Porto, telefon mv , Kostnader og godtgj. vedr. reise , Representasjon, bevertning, markedsføring , Kontingenter, gaver og tilskudd , Lisenser , Andre kostnader Interne kostnader 1 333,28 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER , SUM PROSJEKTKOSTNADER ,

7 1489 Formidling/Skadefri Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 Øremerket prosjektet IOC - 20 % lønn Kathrin Steffen ( ) DRIFTSINNTEKTER Salg av DVD (2 140,00) 5 TOTALE KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT Kathrin Steffen , OVERHEAD , SUM KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT , ANDRE DRIFTSKOSTNADER 61 Frakt/transport/spedisjon 176,25 65 Utstyr, inventar og materiell - driftskjøp , Reparasjon og vedlikehold av utstyr, bygninger m.m 67 Fremmede tjenester , Kostnad trykksaker, og lignende 330,00 69 Porto, telefon mv. 71 Kostnader og godtgj. vedr. reise , Representasjon, bevertning, markedsføring 111,72 74 Kontingenter, gaver og tilskudd 76 Lisenser- og patentkostnad , Andre kostnader Tap og lignende 175,00 91 Interne kostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER , SUM PROSJEKTKOSTNADER ,

8 1402 Forskerprosjekt Grethe Myklebust Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 OVERFØRT FRA TIDLIGERE ÅR DRIFTSINNTEKTER 5 TOTALE KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT Grethe Myklebust (50%) , Div. ekstrahjelp , OVERHEAD , SUM KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT , ANDRE DRIFTSKOSTNADER 61 Frakt/transport/spedisjon 65 Utstyr, inventar og materiell - driftskjøp Reparasjon og vedlikehold av utstyr, bygninger m.m 67 Fremmede tjenester , Kostnad trykksaker, o.l. 69 Porto, telefon mv. 598,00 71 Kostnader og godtgj. vedr. reise , Representasjon, bevertning, markedsføring 74 Kontingenter, gaver og tilskudd 77 Andre kostnader Interne kostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER , SUM PROSJEKTKOSTNADER ,

9 1410 Forskerprosjekt - Thor Einar Andersen Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 OVERFØRT FRA TIDLIGERE ÅR DRIFTSINNTEKTER 5 TOTALE KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT Thor Einar Andersen , OVERHEAD , SUM KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT , ANDRE DRIFTSKOSTNADER 61 Frakt/transport/spedisjon 65 Utstyr, inventar og materiell - driftskjøp 224, Reparasjon og vedlikehold av utstyr, bygninger m.m 67 Fremmede tjenester 68 Kostnad trykksaker, o.l ,84 69 Porto, telefon mv. 71 Kostnader og godtgj. vedr. reise, diett, bil og lignende , Representasjon, bevertning, markedsføring 450,10 74 Kontingenter, gaver og tilskudd 77 Andre kostnader Interne kostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER , SUM PROSJEKTKOSTNADER ,

10 1414 Spilleklar! - Torbjørn Soligard Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 OVERFØRT FRA TIDLIGERE ÅR DRIFTSINNTEKTER 5 TOTALE KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT Torbjørn Soligard Refusjon av syk sykepenger - lønn (16 560,00) OVERHEAD (3 312,00) SUM KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT - (19 872,00) - ANDRE DRIFTSKOSTNADER 61 Frakt/transport/spedisjon 65 Utstyr, inventar og materiell - driftskjøp 66 Reparasjon og vedlikehold av utstyr, bygninger 67 Fremmede tjenester 68 Kostnad trykksaker, o.l Porto, telefon mv. 71 Kostnader og godtgj. vedr. reise ,23 73 Representasjon, bevertning, markedsføring 74 Kontingenter, gaver og tilskudd 77 Andre kostnader Interne kostnader/inntekter SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER , SUM PROSJEKTKOSTNADER (4 436,77) 9 000

11 1416 Skader i Tippeligaen - John Bjørneboe Budsjett 2009 Regnskap2009 Budsjett 2010 OVERFØRT FRA TIDLIGERE ÅR DRIFTSINNTEKTER 5 TOTALE KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT Stipendiat John Bjørneboe fra 1/ Senior forsker Thore Einar Andersen 20 % stilling Vit. ass OVERHEAD SUM KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT ANDRE DRIFTSKOSTNADER 61 Frakt/transport/spedisjon 65 Utstyr, inventar og materiell - driftskjøp 66 Reparasjon og vedlikehold av utstyr, bygninger 67 Fremmede tjenester Kostnader trykksaker og lignende 3 879,31 69 Porto, telefon mv. 248,36 71 Kostnader og godtgj. vedr. reise , Kontingenter, gaver og tilskudd 77 Andre kostnader Interne kostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER , SUM PROSJEKTKOSTNADER ,

12 1425 Bruskskader i kneleddet - Lars Engebretsen (Asbjørn Årøen, Stig Heir, Sverre Løken) Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 Øremerket prosjekt Ullevål univ. sykehus - stamcelleprosjekt brusk ved virus (69 500,00) Ullevål univ. sykehus - stamcelleprosjekt brusk ved virus (25 000,00) Tap på fordring Akershus Universitetssykehus (24 690,00) Sum ( ,00) DRIFTSINNTEKTER 5 TOTALE KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT Ekstrahjelp , Kostander i forb med oppgavepliktig diett 555,84 OVERHEAD SUM KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT , ANDRE DRIFTSKOSTNADER 61 Frakt/transport/spedisjon 65 Utstyr, inventar og materiell - driftskjøp ,24 66 Reparasjon og vedlikehold av utstyr, bygninger 67 Fremmede tjenester 68 Kostnad trykksak, og lignende 6 289,39 69 Porto, telefon mv. 240,00 71 Kostnader og godtgj. vedr. reise , Representasjon, bevertning, markedsføring 74 Kontingenter, gaver og tilskudd 77 Andre kostnader Tap på fordringer Interne kostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER , SUM PROSJEKTKOSTNADER ,

13 1450 Mekanismer for ACL-skader - Tron Krosshaug Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 Øremerket prosjekt Fondet til fremme av idrettsmedisin - Nycomedpris (15 000,00) DRIFTSINNTEKTER 5 TOTALE KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT Tron Krosshaug OVERHEAD SUM KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT ANDRE DRIFTSKOSTNADER 61 Frakt/transport/spedisjon 65 Utstyr, inventar og materiell - driftskjøp , Reparasjon og vedlikehold av utstyr, bygninger 67 Fremmede tjenester 9 653,02 68 Kostnad trykksak, og lignende 69 Porto, telefon mv. 71 Kostnader og godtgj. vedr. reise , Representasjon, bevertning, markedsføring 74 Kontingenter, gaver og tilskudd 77 Andre kostnader Interne kostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER , SUM PROSJEKTKOSTNADER ,

14 1451 Risikofaktorer for ACL skader i elitehåndball - Eirik Kristians Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 OVERFØRT FRA TIDLIGERE ÅR DRIFTSINNTEKTER 5 TOTALE KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT Eirik Kristianslund fra Div. ekstrahjelp , Ompostering lønn ekstrahjelp OVERHEAD SUM KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT , ANDRE DRIFTSKOSTNADER 59 Gaver til ansatte 61 Frakt/transport/spedisjon 63 Kostnader lokaler 7 479, Utstyr, inventar og materiell - driftskjøp , Reparasjon og vedlikehold av utstyr, bygninger 67 Fremmede tjenester 270,00 68 Kostnad trykksak, og lignende 69 Porto, telefon mv. 341,47 71 Kostnader og godtgj. vedr. reise , Representasjon, bevertning, markedsføring , Kontingenter, gaver og tilskudd 357,47 77 Andre kostnader 91 Interne kostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER , SUM PROSJEKTKOSTNADER ,

15 1475 FIS Injury Surveillance System - Tonje Flørenes Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 OVERFØRT FRA TIDLIGERE ÅR DRIFTSINNTEKTER 5 TOTALE KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT Stipendiat Tonje Flørenes (100%) , Seniorforsker Lars Nordsletten , Vit. ass. video Ekstrahjelp 7 707,62 OVERHEAD , SUM KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT , ANDRE DRIFTSKOSTNADER 61 Frakt/transport/spedisjon 423,00 63 Kostnader lokaler 375,00 65 Utstyr, inventar og materiell - driftskjøp 1 562,50 66 Reparasjon og vedlikehold av utstyr, bygninger 67 Fremmede tjenester 68 Kostnad trykksak, og lignende Porto, telefon mv. 71 Kostnader og godtgj. vedr. reise , Representasjon, bevertning, markedsføring 74 Kontingenter, gaver og tilskudd 77 Andre kostnader Interne kostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER , SUM PROSJEKTKOSTNADER ,

16 1494 Risikofaktorer for hopperkne - Håvard Visnes Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 OVERFØRT FRA TIDLIGERE ÅR DRIFTSINNTEKTER 5 TOTALE KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT Håvard Visnes , OVERHEAD SUM KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT , ANDRE DRIFTSKOSTNADER 61 Frakt/transport/spedisjon 63 Kostnader lokaler 3 910,00 65 Utstyr, inventar og materiell - driftskjøp Reparasjon og vedlikehold av utstyr, bygninger 67 Fremmede tjenester 5 000,00 68 Kostnad trykksaker og lignende 69 Porto, telefon mv. 673,00 71 Kostnader og godtgj. vedr. reise , Representasjon, bevertning, markedsføring 74 Kontingenter, gaver og tilskudd 77 Andre kostnader Interne kostnader 8 157,50 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER , SUM PROSJEKTKOSTNADER ,

17 1495 Korsbåndregister - Lars Petter Granan OVERFØRT FRA TIDLIGERE ÅR Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 DRIFTSINNTEKTER 5 TOTALE KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT Kostander i forb med oppgavepliktig diett 222,34 OVERHEAD SUM KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT - 222,34 - ANDRE DRIFTSKOSTNADER 61 Frakt/transport/spedisjon 65 Utstyr, inventar og materiell - driftskjøp 66 Reparasjon og vedlikehold av utstyr, bygninger 67 Fremmede tjenester ,00 68 Kostnad trykksaker og lignende ,00 69 Porto, telefon mv. 71 Kostnader og godtgj. vedr. reise , Representasjon, bevertning, markedsføring 74 Kontingenter, gaver og tilskudd 77 Andre kostnader Interne kostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER , SUM PROSJEKTKOSTNADER ,

18 1496 Sklerosering av hopperkne - Aasne Hoksrud Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 OVERFØRT FRA TIDLIGERE ÅR DRIFTSINNTEKTER 5 TOTALE KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT Aasne Hoksrud OVERHEAD SUM KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT ANDRE DRIFTSKOSTNADER 61 Frakt/transport/spedisjon 65 Utstyr, inventar og materiell - driftskjøp Reparasjon og vedlikehold av utstyr, bygninger 67 Fremmede tjenester 68 Kostnad trykksaker og lignende 69 Porto, telefon mv , Kostnader og godtgj. vedr. reise , Representasjon, bevertning, markedsføring 74 Kontingenter, gaver og tilskudd 75 Forsikringer Andre kostnader Interne kostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER , SUM PROSJEKTKOSTNADER ,

19 Hjertescreening av norske fotballspillere Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 OVERFØRT FRA TIDLIGERE ÅR DRIFTSINNTEKTER 5 TOTALE KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT Thor Einar Andersen , Hilde Moseby Berge , OVERHEAD , SUM KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT , ANDRE DRIFTSKOSTNADER 61 Frakt/transport/spedisjon 65 Utstyr, inventar og materiell - driftskjøp Reparasjon og vedlikehold av utstyr, bygninger 67 Fremmede tjenester Kostnad trykksaker, o.l Porto, telefon mv Kostnader og godtgj. vedr. reise Representasjon, bevertning, markedsføring 533,11 74 Kontingenter, gaver og tilskudd 77 Andre kostnader Interne kostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER , SUM PROSJEKTKOSTNADER ,

20 1444 Spiseforstyrrelser i jenteidrett - Marianne Martinsen Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 Øremerket prosjektet Olympiatoppen ( ,00) ( ) DRIFTSINNTEKTER 5 TOTALE KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT Audun Erikson ,13 Marianne Martinsen Ekstrahjelp , Periodisering lønn (72 321,71) OVERHEAD , SUM KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT , ANDRE DRIFTSKOSTNADER 61 Frakt/transport/spedisjon 65 Utstyr, inventar og materiell - driftskjøp 66 Reparasjon og vedlikehold av utstyr, bygninger 67 Fremmede tjenester Kostnad trykksak, og lignende 7 375,00 69 Porto, telefon mv. 192,00 71 Kostnader og godtgj. vedr. reise , Representasjon, bevertning, markedsføring 455,78 74 Kontingenter, gaver og tilskudd 500,00 77 Andre kostnader 90 Interne inntekter 91 Interne kostnader ,76 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER , SUM PROSJEKTKOSTNADER ,

21 1437 Risikofaktorer for ACL skader i elitefotball - Agnethe Nilsta Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 Øremerket prosjektet NIH - stipendiatstilling 11 mnd - Agnethe Nilstad ( ) DRIFTSINNTEKTER 5 TOTALE KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT Tron Krosshaug , Agnethe Nilstad , Lab assistent , OVERHEAD , SUM KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT , ANDRE DRIFTSKOSTNADER 61 Frakt/transport/spedisjon ,75 63 Kostnader lokaler , Utstyr, inventar og materiell - driftskjøp , Fremmede tjenester , Kostnad trykksaker og lignende 494,95 69 Porto, telefon mv , Kostnader og godtgj. vedr. reise , Representasjon, bevertning, markedsføring , Kontingenter, gaver og tilskudd 7 200,00 77 Andre kostnader 91 Interne kostnader 900,00 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER , SUM PROSJEKTKOSTNADER ,

22 1477 Videoanalyse av skiskader - Tone T. Bere Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 OVERFØRT FRA TIDLIGERE ÅR DRIFTSINNTEKTER 5 TOTALE KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT Tone Bere , Ny post doc fra 1. april OVERHEAD , SUM KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT , ANDRE DRIFTSKOSTNADER 61 Frakt/transport/spedisjon 63 Kostander lokaler 65 Utstyr, inventar og materiell - driftskjøp Reparasjon og vedlikehold av utstyr, bygninger 67 Fremmede tjenester , Kostnad trykksak, og lignende 428,50 69 Porto, telefon mv. 71 Kostnader og godtgj. vedr. reise , Representasjon, bevertning, markedsføring 2 804,60 74 Kontingenter, gaver og tilskudd 77 Andre kostnader 91 Interne kostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER , SUM PROSJEKTKOSTNADER ,

23 1452 Videoanalyse - Beijing Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 Øremerket prosjektet ( ,00) , ,96 SUM ( ,20) 5 TOTALE KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT Ekstrahjelp OVERHEAD SUM KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT ANDRE DRIFTSKOSTNADER 61 Frakt/transport/spedisjon 63 Kostander lokaler 5 924, Utstyr, inventar og materiell - driftskjøp Reparasjon og vedlikehold av utstyr, bygninger 67 Fremmede tjenester 68 Kostnad trykksak, og lignende 69 Porto, telefon mv. 71 Kostnader og godtgj. vedr. reise 6 903, Representasjon, bevertning, markedsføring 74 Kontingenter, gaver og tilskudd 77 Andre kostnader 91 Interne kostnader (husleie Koga) SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER , SUM PROSJEKTKOSTNADER ,

24 1487 Skader i prof. sykling - Ben Clarsen Budsjett 2009 Regnskap 2009 OVERFØRT FRA TIDLIGERE ÅR DRIFTSINNTEKTER 5 TOTALE KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT OVERHEAD SUM KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT - - ANDRE DRIFTSKOSTNADER 61 Frakt/transport/spedisjon 65 Utstyr, inventar og materiell - driftskjøp 66 Reparasjon og vedlikehold av utstyr, bygninger 67 Fremmede tjenester 68 Kostnad trykksak, og lignende 69 Porto, telefon mv. 71 Kostnader og godtgj. vedr. reise ,75 73 Representasjon, bevertning, markedsføring 74 Kontingenter, gaver og tilskudd 77 Andre kostnader 91 Interne kostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER ,75 SUM PROSJEKTKOSTNADER ,75

25 1427 Bruskregisteret - Cathrine N. Engen Regnskap 2009 Budsjett 2010 OVERFØRT FRA TIDLIGERE ÅR DRIFTSINNTEKTER 5 TOTALE KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT OVERHEAD SUM KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT - - ANDRE DRIFTSKOSTNADER 61 Frakt/transport/spedisjon 63 Kostander lokaler 65 Utstyr, inventar og materiell - driftskjøp 66 Reparasjon og vedlikehold av utstyr, bygninger 67 Fremmede tjenester 68 Kostnad trykksak, og lignende 69 Porto, telefon mv. 71 Kostnader og godtgj. vedr. reise , Representasjon, bevertning, markedsføring 74 Kontingenter, gaver og tilskudd 77 Andre kostnader 91 Interne kostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER , SUM PROSJEKTKOSTNADER ,

26 1428 Lars Engebretsen Regnskap 2009 Budsjett 2010 Øremerkede midler British Journal of Sports Medicine (10 540,00) Steadman Hawkins Research Foundation (11 340,81) KKD (prosjekt ESSKA) (50 000,00) UiO #REF! UiO - Driftsmidler forskerlinjestipendiat Engen og Bjørneboe (12 345,00) Sum #REF! 5 TOTALE KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT OVERHEAD SUM KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT - - ANDRE DRIFTSKOSTNADER 61 Frakt/transport/spedisjon 63 Kostander lokaler 65 Utstyr, inventar og materiell - driftskjøp 66 Reparasjon og vedlikehold av utstyr, bygninger 67 Fremmede tjenester 68 Kostnad trykksak, og lignende 69 Porto, telefon mv. 71 Kostnader og godtgj. vedr. reise , Representasjon, bevertning, markedsføring 74 Kontingenter, gaver og tilskudd 77 Andre kostnader 91 Interne kostnader (husleie Koga) SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER , SUM PROSJEKTKOSTNADER ,

27 1429 Forskerlinjestipendiat Amilton Fernandes Regnskap 2009 Budsjett 2010 OVERFØRT FRA TIDLIGERE ÅR DRIFTSINNTEKTER 5 TOTALE KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT OVERHEAD SUM KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT - - ANDRE DRIFTSKOSTNADER 61 Frakt/transport/spedisjon 63 Kostander lokaler 65 Utstyr, inventar og materiell - driftskjøp 66 Reparasjon og vedlikehold av utstyr, bygninger 67 Fremmede tjenester 68 Kostnad trykksak, og lignende 69 Porto, telefon mv. 71 Kostnader og godtgj. vedr. reise 8 057, Representasjon, bevertning, markedsføring 74 Kontingenter, gaver og tilskudd 77 Andre kostnader 91 Interne kostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER 8 057, SUM PROSJEKTKOSTNADER 8 057,

28 1488 Smith & Nephew - fellowship Regnskap 2009 Budsjett 2010 Øremerket prosjekt Smith & Nephew (prosjekt 1488) ( ,99) ( ) DRIFTSINNTEKTER 5 TOTALE KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT Stipend Hide Koga OVERHEAD SUM KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT ANDRE DRIFTSKOSTNADER 61 Frakt/transport/spedisjon 63 Kostander lokaler 65 Utstyr, inventar og materiell - driftskjøp 66 Reparasjon og vedlikehold av utstyr, bygninger 67 Fremmede tjenester 68 Kostnad trykksak, og lignende 69 Porto, telefon mv. 71 Kostnader og godtgj. vedr. reise 73 Representasjon, bevertning, markedsføring 74 Kontingenter, gaver og tilskudd 77 Andre kostnader 91 Interne kostnader (husleie Koga) , SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER , SUM PROSJEKTKOSTNADER ,

29 Skulder - Grethe Myklebust Budsjett 2009 Budsjett 2010 OVERFØRT FRA TIDLIGERE ÅR DRIFTSINNTEKTER 5 TOTALE KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT Ny stipendiat OVERHEAD SUM KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT ANDRE DRIFTSKOSTNADER 61 Frakt/transport/spedisjon 65 Utstyr, inventar og materiell - driftskjøp Reparasjon og vedlikehold av utstyr, bygninger 67 Fremmede tjenester Kostnad trykksaker, arr. av seminar og lignende 69 Porto, telefon mv Kostnader og godtgj. vedr. reise Representasjon, bevertning, markedsføring 74 Kontingenter, gaver og tilskudd 77 Andre kostnader Interne kostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER SUM PROSJEKTKOSTNADER

30

31 Senter for idrettsskadeforskning Agressoutskrift utdrag av NIH s regnskap

32

33 Skjermbilde: GL30 Norges idrettshøgskole Side: 1 Bruker : TONEO 2009 Eksterne prosjekter :29:48 Prosjekt Prosjekt(T) Konto Konto(T) Beløp 1400 Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 2171 Ikke inntektsførte bidragsinntekter ,48 2 GJELD OG EGENKAPITAL , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 3099 Diverse avgiftspliktige inntekter , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 3200 Salg av kompendier/bøker/hefter , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 3212 Konf.avg. utenom avg.området , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 3421 Bidrag fra organisasjoner , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 3431 Bidrag fra næringsliv og private , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 3441 Bidrag fra stiftelser , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 3451 Bidrag fra andre utland , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 3471 Bidrag fra andre statlige forvaltningsorganer , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 3499 Periodisert bidragsinntekt , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 3950 Bevilgning fra andre departement ,00 3 DRIFTSINNTEKTER , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 5002 Lønn midlertidige stillinger , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 5081 Påløpte feriepenger , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 5251 Fordel gruppelivsforsikring 1 793, Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 5401 Arbeidsgiveravgift av lønn oggruppelivsforsikring , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 5411 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger 8 430, Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 5421 Arbeidsgivers pensjonstilskudd , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 5431 Arbeidsgiveravgift av påløpt pensjonsinnskudd 9 300,17 5 KOSTNADER FOR ARB.KRAFT , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 6101 Frakt og Transportkostnader 925, Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 6522 PC og skjermer, annet datautstyr 1 148, Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 6721 Konsulenttjenester , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 6749 Kjøp av andre databehandlingstjenester , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 6821 Trykningsutgifter 712, Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 6844 Bøker 6 787, Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 6861 Arrangement av seminar og lignende. 127, Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 6902 Datakommunikasjon, internett 310,42 6 ANDRE DRIFTSKOSTNADER , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 7101 Bilgodtgjørelse - ansatte 1 126, Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 7141 Tjenestereiser ansatte ikke oppg.pliktig , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 7151 Diettkostnad oppg. plikt , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 7192 Kurs-/seminaravgifter , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 7193 Reisekostnad fakturert høyskolen , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 7352 Bevertning , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 7411 Gave , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 7601 Programvarelisenser ,00 7 ANDRE KOSTNADER , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 8905 Periodisering midler bidragsprosjekter ,14 8 FINANS INNTEKTER/KOSTNADER OG EKSTR , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 9082 Diverse refusjoner internt 1 100, Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 9111 Dekningsbidrag, belastning , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 9172 Prosjektjustering , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 9182 Diverse refusjoner internt 233,01 9 HJELPEKLASSE , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen ,48 HJELPEKLASSE 0, Post doc prosjekt - Grethe Myklebust 5002 Lønn midlertidige stillinger , Post doc prosjekt - Grethe Myklebust 5011 Lønn engasjert personale/ekstrahjelp , Post doc prosjekt - Grethe Myklebust 5081 Påløpte feriepenger , Post doc prosjekt - Grethe Myklebust 5251 Fordel gruppelivsforsikring 640, Post doc prosjekt - Grethe Myklebust 5282 Fordel hjemme-pc -17, Post doc prosjekt - Grethe Myklebust 5401 Arbeidsgiveravgift av lønn oggruppelivsforsikring , Post doc prosjekt - Grethe Myklebust 5411 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger 4 180, Post doc prosjekt - Grethe Myklebust 5421 Arbeidsgivers pensjonstilskudd ,00 Prosjekt(lik) : * ; Budenhet(lik) : * ; Konto(lik) : * ; Prosjekt(mellom) : 1400;1499 ; Periode(liste) : ,200901,200902,200903,200904,200905,200906,200907,200908,200909,200910,200911,200912, ; Firma(lik) : TF

34 Skjermbilde: GL30 Norges idrettshøgskole Side: 2 Bruker : TONEO 2009 Eksterne prosjekter :29:48 Prosjekt Prosjekt(T) Konto Konto(T) Beløp 1402 Post doc prosjekt - Grethe Myklebust 5431 Arbeidsgiveravgift av påløpt pensjonsinnskudd 4 558, Post doc prosjekt - Grethe Myklebust 5692 Omp. lønnskostn. internt avd/senter 17,50 5 KOSTNADER FOR ARB.KRAFT , Post doc prosjekt - Grethe Myklebust 6721 Konsulenttjenester , Post doc prosjekt - Grethe Myklebust 6901 Telefon, telefaks, mobiltelefin 598,00 6 ANDRE DRIFTSKOSTNADER , Post doc prosjekt - Grethe Myklebust 7099 Annen kostnad transportmidler 327, Post doc prosjekt - Grethe Myklebust 7141 Tjenestereiser ansatte ikke oppg.pliktig , Post doc prosjekt - Grethe Myklebust 7151 Diettkostnad oppg. plikt , Post doc prosjekt - Grethe Myklebust 7193 Reisekostnad fakturert høyskolen 2 953,03 7 ANDRE KOSTNADER , Post doc prosjekt - Grethe Myklebust 9072 Prosjektjustering , Post doc prosjekt - Grethe Myklebust 9111 Dekningsbidrag, belastning ,00 9 HJELPEKLASSE , Post doc prosjekt - Grethe Myklebust 0,00 HJELPEKLASSE 0, nd World Congress on Sports Injury Pr5051 Lønn overtid 2 587, nd World Congress on Sports Injury Pr5081 Påløpte feriepenger 310, nd World Congress on Sports Injury Pr5191 Periodiseringskonto lønn , nd World Congress on Sports Injury Pr5401 Arbeidsgiveravgift av lønn oggruppelivsforsikring 364, nd World Congress on Sports Injury Pr5411 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger 43,77 5 KOSTNADER FOR ARB.KRAFT 0, nd World Congress on Sports Injury Pr 0,00 KOSTNADER FOR ARB.KRAFT 0, Skader norsk fotball Andersen 5002 Lønn midlertidige stillinger , Skader norsk fotball Andersen 5081 Påløpte feriepenger , Skader norsk fotball Andersen 5251 Fordel gruppelivsforsikring 800, Skader norsk fotball Andersen 5401 Arbeidsgiveravgift av lønn oggruppelivsforsikring , Skader norsk fotball Andersen 5411 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger 3 815, Skader norsk fotball Andersen 5421 Arbeidsgivers pensjonstilskudd , Skader norsk fotball Andersen 5431 Arbeidsgiveravgift av påløpt pensjonsinnskudd 4 232, Skader norsk fotball Andersen 5682 Omp. lønnskostn. internt avd/senter ,58 5 KOSTNADER FOR ARB.KRAFT , Skader norsk fotball Andersen 6522 PC og skjermer, annet datautstyr 224, Skader norsk fotball Andersen 6842 Tidsskrifter 591, Skader norsk fotball Andersen 6844 Bøker 1 818,00 6 ANDRE DRIFTSKOSTNADER 2 633, Skader norsk fotball Andersen 7101 Bilgodtgjørelse - ansatte 385, Skader norsk fotball Andersen 7141 Tjenestereiser ansatte ikke oppg.pliktig 290, Skader norsk fotball Andersen 7151 Diettkostnad oppg. plikt 830, Skader norsk fotball Andersen 7193 Reisekostnad fakturert høyskolen 2 712, Skader norsk fotball Andersen 7352 Bevertning 450,10 7 ANDRE KOSTNADER 4 667, Skader norsk fotball Andersen 9072 Prosjektjustering , Skader norsk fotball Andersen 9111 Dekningsbidrag, belastning ,00 9 HJELPEKLASSE , Skader norsk fotball Andersen 0,00 HJELPEKLASSE 0, Spilleklar - T. Soligaard 5003 Lønn stipendiater , Spilleklar - T. Soligaard 5081 Påløpte feriepenger , Spilleklar - T. Soligaard 5251 Fordel gruppelivsforsikring 320, Spilleklar - T. Soligaard 5401 Arbeidsgiveravgift av lønn oggruppelivsforsikring , Spilleklar - T. Soligaard 5411 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger 1 518, Spilleklar - T. Soligaard 5421 Arbeidsgivers pensjonstilskudd , Spilleklar - T. Soligaard 5431 Arbeidsgiveravgift av påløpt pensjonsinnskudd 1 554, Spilleklar - T. Soligaard 5682 Omp. lønnskostn. internt avd/senter ,82 Prosjekt(lik) : * ; Budenhet(lik) : * ; Konto(lik) : * ; Prosjekt(mellom) : 1400;1499 ; Periode(liste) : ,200901,200902,200903,200904,200905,200906,200907,200908,200909,200910,200911,200912, ; Firma(lik) : TF

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2000

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2000 Senter for idrettsskadeforskning Årsrapport 2000 Innledning Idrettsskader utgjør om lag 17% av alle personskader i Norge, og utgjør følgelig et betydelig problem for idretten, for den enkelte som rammes

Detaljer

C:\Users\hhiau\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\AOCXUOTB\Rapport-13-uspesifisert (2).xls

C:\Users\hhiau\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\AOCXUOTB\Rapport-13-uspesifisert (2).xls S14-Analyseregnskap - Detalj art Rapport avgrenset: År : '2013', Status per måned nr : '12', Sted fom : '112000', Sted tom : '112000', Område : 'GB', Analyse fom : '000000', Analyse tom : '000000', Motpart

Detaljer

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2009

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2009 Senter for idrettsskadeforskning Årsrapport 2009 Innledning Senter for idrettsskadeforskning ble opprettet i mai 2000 med finansiering fra Kultur- og kirkedepartementet (KKD), Norges idrettsforbund og

Detaljer

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2010

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2010 Senter for idrettsskadeforskning Årsrapport 2010 Innledning Senter for idrettsskadeforskning ble opprettet i mai 2000 med finansiering fra Kultur- og kirkedepartementet (KKD), Norges idrettsforbund og

Detaljer

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard 3807 Salgssum anleggsmidler, unntatt avgiftsplikt 0 0 0 0-75 000 0 3200 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet -12 500-81 818 69 318 655-115 981 71 3230 Salgsinntekt

Detaljer

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2012

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2012 Senter for idrettsskadeforskning Årsrapport 2012 Innledning Senter for idrettsskadeforskning ble opprettet i mai 2000 med finansiering fra Kultur- og kirkedepartementet (KUD), Norges idrettsforbund og

Detaljer

Senter for idrettsskadeforskning - Innhenting og bruk av skadedata

Senter for idrettsskadeforskning - Innhenting og bruk av skadedata Senter for idrettsskadeforskning - Innhenting og bruk av skadedata Kathrin Steffen Seniorforsker Skadeforum 6. November 2014 Agenda Hvem er vi på Senter for idrettsskadeforskning? Hvordan jobber vi? Innhenting

Detaljer

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard 3807 Salgssum anleggsmidler, unntatt avgiftsplikt 0 0 0 0-75 000 0 3200 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet -8 333-75 971 67 638 912-115 981 66 3230 Salgsinntekt

Detaljer

Sum av Avvik 000000 Uspesifisert 3960 Refusjon av indirekte kostnader, overhead (MP 01) -10 136 999-3 540 333-3 613 229 72 896

Sum av Avvik 000000 Uspesifisert 3960 Refusjon av indirekte kostnader, overhead (MP 01) -10 136 999-3 540 333-3 613 229 72 896 Tiltak Art Årsbud 000000 Uspesifisert 3960 Refusjon av indirekte kostnader, overhead (MP 01) -10 136 999-3 540 333-3 613 229 72 896 Totalt 000000 Uspesifisert 000888 Avregning/overføring Totalt 000888

Detaljer

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard 3200 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet -103 475-113 568 10 093 110-128 475 88 3230 Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet -15 000-15 500 500 103-30

Detaljer

O:\INSTITUTTRÅDET\Kopi av Rapport-13-uspesifisert.xls

O:\INSTITUTTRÅDET\Kopi av Rapport-13-uspesifisert.xls S14-Analyseregnskap - Detalj art Rapport avgrenset: År : '2013', Status per måned nr : '12', Sted fom : '112000', Sted Område : 'GB', Analyse fom : '000000', Analyse tom : '000000', Motpart : '00', Firma

Detaljer

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2011

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2011 Senter for idrettsskadeforskning Årsrapport 2011 Innledning Senter for idrettsskadeforskning ble opprettet i mai 2000 med finansiering fra Kultur- og kirkedepartementet (KKD), Norges idrettsforbund og

Detaljer

BUDSJETT 2017 VS REGSKAP 2016 OG POST Budsjett 17 Regnskap 16 Regnskap 15 Kommentarer til budsjettet. Driftsinntekter

BUDSJETT 2017 VS REGSKAP 2016 OG POST Budsjett 17 Regnskap 16 Regnskap 15 Kommentarer til budsjettet. Driftsinntekter BUDSJETT 2017 VS REGSKAP 2016 OG 2015 POST Budsjett 17 Regnskap 16 Regnskap 15 Kommentarer til budsjettet Driftsinntekter Salg, sponsorinntekter mm kr 3 052 741 kr 5 002 570 kr 6 648 491 Tilskudd kr 1

Detaljer

-Instituttstyret godkjenner innkalling og saksliste. IS-IGIS sak 02/12 BUDSJETT 2012 OG FORELØPIG REGNSKAP 2011

-Instituttstyret godkjenner innkalling og saksliste. IS-IGIS sak 02/12 BUDSJETT 2012 OG FORELØPIG REGNSKAP 2011 Instituttstyret Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk INNKALLING TIL MØTE I INSTITUTTSTYRET IGIS Onsdag 25. januar 2012, KL. 13:00 15:00 i møterom K-166 i Hagbard Line-huset,

Detaljer

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 150 532 99 854 Tilskudd, støtte og prosjektbevilgninger 7 5 010 561 4 635 800 Andre inntekter 646 225 377 919 Sum driftsinntekter

Detaljer

Ny kontoplan 2013 Lønn og Reise

Ny kontoplan 2013 Lønn og Reise Lønn og Reise Britt Elin Kjørholt 1 Viktige endringer ny kontoplan 2013 Skille mellom kontering for faste og midlertidige ansatte Feriepengekontering fordelt på faste og midlertidige Egne periodiseringskonti

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

13 961 561,00 373 000,00

13 961 561,00 373 000,00 Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Salgs- og driftsinntekt 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig 3010 Medlemskontigent 2 835 000,00 3020 Konsulenttjenester 75 000,00 3021 Rådgivningstjenester 800 000,00 3030

Detaljer

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2004

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2004 Senter for idrettsskadeforskning Årsrapport 2004 Innledning Senter for idrettsskadeforskning ble opprettet i mai 2000 med finansiering fra Kulturdepartementet, Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité,

Detaljer

% av oms. Denne periode i fjor

% av oms. Denne periode i fjor 100 Hovedlaget Periode: 12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER i Hittil 3000 Kassediff 0,00 0,00 3 718,35 0,00 0,00 3 718,35 3400 Offentlig Tilskudd 70 801,00 135,14-444 014,00 2 798 279,00 217,35 790 986,00 3410

Detaljer

AITeL Regnskap pr. 31.12.2008

AITeL Regnskap pr. 31.12.2008 AITeL. 31.12.2008 Eksternfinansiert prosjekt FU høst 2007-96014 1530 Påløpte inntekter (prosjektfordring) 3212 Kurs og konferanseavg. Utenom avg. Omårde EFV -1 300 000-2 307 190 SUM INNTEKTER - beholdning

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Budsjett 2013. Vår hovedsponsor gjennom mange år:

Budsjett 2013. Vår hovedsponsor gjennom mange år: Budsjett 2013 Vår hovedsponsor gjennom mange år: IL SKRIM FOTBALLGRUPPE Postboks 388 3604 Kongsberg IL SKRIM HÅNDBALLGRUPPE Postboks 511 IL SKRIM SKIGRUPPE Postboks 505 IL SKRIM BUESKYTTERE Postboks 567

Detaljer

-13 579 355,94 100-13 579 355,94 100 4301 Innkjøp mat til videresalg 20 502,90 20 502,90

-13 579 355,94 100-13 579 355,94 100 4301 Innkjøp mat til videresalg 20 502,90 20 502,90 Resultatrapport for SBIO År : 2010 Periode : 1 - > 13 Skrevet ut av : Økonomiansvarlig Utskriftsdato : 04.10.2011 22:08 Kontonr Kontonavn Periode 1 til 13 2010 % Hittil i år % Bedriftspresentasjon 3001

Detaljer

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2008

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2008 Senter for idrettsskadeforskning Årsrapport 2008 Innledning Senter for idrettsskadeforskning ble opprettet i mai 2000 med finansiering fra Kultur- og kirkedepartementet (KKD), Norges idrettsforbund og

Detaljer

for Namdal Landbrukstjenester

for Namdal Landbrukstjenester Regnskap 2014 for Namdal Landbrukstjenester Regnskapsår: 2014 971 388 870 M Periode / Dato: 1-13 01.01.2014-31.12.2014 Antall tilskuddsberetigede medlemmer 263 Årsverk utført lagets administrasjon 2,1

Detaljer

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2013

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2013 Senter for idrettsskadeforskning Årsrapport 2013 Innledning Senter for idrettsskadeforskning ble opprettet i mai 2000 med finansiering fra Kultur- og kirkedepartementet (KUD), Norges idrettsforbund og

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2005

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2005 Senter for idrettsskadeforskning Årsrapport 2005 Innledning Senter for idrettsskadeforskning ble opprettet i mai 2000 med finansiering fra Kulturdepartementet, Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité,

Detaljer

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS 29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr

Detaljer

DRAMMENSBADET KF RAPPORT 2. TERTIAL 2015. Styrebehandlet 21.09.2015

DRAMMENSBADET KF RAPPORT 2. TERTIAL 2015. Styrebehandlet 21.09.2015 DRAMMENSBADET KF RAPPORT 2. TERTIAL 2015 Styrebehandlet 21.09.2015 DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 42/15 21.09.2015 RAPPORT 2. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015 Vedtak: Resultatet akkumulert etter 2. tertial

Detaljer

REKNESKAP ÅTIL Pr. 31.12.2013

REKNESKAP ÅTIL Pr. 31.12.2013 REKNESKAP ÅTIL Pr. 31.12.2013 Rekneskap pr 31.12 Budsjett 2013 3100 Salg klede -59 009,00-6 000,00 3110 Kiosksalg -231 701,00-231 000,00 3111 Inntekter Fjord til Fjell -25 000,00 3112 Inntekter målrock

Detaljer

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2014

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2014 Senter for idrettsskadeforskning Årsrapport 2014 Innledning Senter for idrettsskadeforskning ble opprettet i mai 2000 med finansiering fra Kultur- og kirkedepartementet (KUD), Norges idrettsforbund og

Detaljer

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 26/15 19.05.2015 RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 26/15 19.05.2015 RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015 DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 26/15 19.05.2015 RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015 Styrets vedtak: Resultatet etter 1. tertial 2015 er kr 874 578 dårligere enn periodisert budsjett. Dette skyldes

Detaljer

Driftsresultat 1 685 681

Driftsresultat 1 685 681 011 Sum alle Konto Navn Haugesund Stord Odda entre Egenandel beboere 1750 Refusjoner fra kommuner (Tilskudd kommuner) 4 953 861 4 953 861 Andre inntekter / Gaver 21 171 21 171 Sum inntekter 4 975 03 4

Detaljer

Regnskap2016 avd. 71 Fylkeslaget

Regnskap2016 avd. 71 Fylkeslaget Regnskap2016 avd. 71 Fylkeslaget nr: 1000-8999 3110 Kronerulling/Gaver....................... 35 800 21 700 32 200-10 500 67,4 3200 Medlemskontingent....................... 39 240 36 220 39 000-2 780 92,9

Detaljer

Regnskap 2008 Budsjett 2009 3009 Avg.fritt salg (9 500) 3010 Omsetning kommunene - 3013 Ekspedisjonsgebyr og fakturagebyr (1 160) 3014 Miljøtiltak

Regnskap 2008 Budsjett 2009 3009 Avg.fritt salg (9 500) 3010 Omsetning kommunene - 3013 Ekspedisjonsgebyr og fakturagebyr (1 160) 3014 Miljøtiltak Regnskap 2008 Budsjett 2009 3009 Avg.fritt salg (9 500) 3010 Omsetning kommunene - 3013 Ekspedisjonsgebyr og fakturagebyr (1 160) 3014 Miljøtiltak (825 298) 3050 Omsetn. Ihht ordre,regn.cont.1 (522 818)

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Møtenr: 5/2011 Møtedato: 08.12.2011 Saksnr..: 2 Dato: 28.11.2011 Jnr.: 2011/14511TRONSK Budsjett 2012 og LTB 2012-2016 Tidligere vedtak/behandling:

Detaljer

Landsforeningen We Shall Overcome. Resultatregnskap

Landsforeningen We Shall Overcome. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontigent 3200 Medlemskontingent 28 000,00 42 845,00 Sum Medlemskontigent 28 000,00 42 845,00 Offentlige tilskudd 1 3440 Helsedirektoratet-psykisk

Detaljer

BUDSJETT HALDDE MONTESSORISKOLE SA

BUDSJETT HALDDE MONTESSORISKOLE SA BUDSJETT HALDDE MONTESSORISKOLE SA Inntekter Note Høst oppstart 1.budsjett år Fullt utbygd Starter med 25 elever høst 201 Statstilskudd 1 1 513 000 3 328 600 4 841 600 Skolepenger 2 140 000 378 000 160

Detaljer

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 6 096 917 4 571 105 1 Sum driftsinntekter 6 096 917 4 571 105 Varekostnader 464 553 89 578 3 Lønnskostnader m.m. 2 204 884 1 971 266

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer

GEILO IL - BUDSJETT 2012

GEILO IL - BUDSJETT 2012 Avdelingsnummer: 100 150 160 200 250 300 350 400 450 500 900 750 700 550 KontoKontotekst Budsjett Hoved- Skarve- Skarve- Alpin- Fotball- L/S Hånd- Sykkel Golf Tele- Free- Snow- All- Bord- 2012 styret rennet

Detaljer

Fakultetsstyret behandlet Fordeling og hovedprioriteringer for budsjett 2011 og langtidsbudsjett i møtet 25.oktober.

Fakultetsstyret behandlet Fordeling og hovedprioriteringer for budsjett 2011 og langtidsbudsjett i møtet 25.oktober. DET JURIDISKE FAKULTET UTKAST Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Saksnr: 2 J.nr.:/ 2010/14520 Møtenr: 5/2010 Møtedato: 09.12.2010 Notatdato:29.11.2010 Saksbehandler: Trond Skjeie Sakstittel:

Detaljer

Resultatrapport (2016) Regnskapskonto Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2016

Resultatrapport (2016) Regnskapskonto Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2016 2016 Kunde (Alle) Leverandør (Alle) Budsjett (Ikke valgt) Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3019 Tennisskole 363 996 124 216 9 550 5 200 6 750 27 100 22 350 423 040 31 366 7 200 17 427-1 221

Detaljer

Enkel resultatrapport

Enkel resultatrapport Torsdag 5. Feb 2015 09:44 Side: 1 100 - Fotball 100 - Fotball Salg utenfor avgiftsområdet 3250 - Tilskudd fra Idrettsrådet Sum Salg utenfor avgiftsområdet -30 000,00 0,00 0,00-30 000,00 0,00 0,00 3300

Detaljer

Budsjett 2011 og regnskap 2010

Budsjett 2011 og regnskap 2010 Budsjett 2011 og regnskap 2010 Regnskap 2010 - inntekter Kontonr Kontonavn Regnskap Budsjett Felles Bane+anlegg Elite Bredde Bandy 3020 Sponsor/samarbeidsavtaler avgiftspliktig 31250,00 40000,00 31250,00

Detaljer

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2 Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Salgsinntekter, høy mva 3019 Frakt 3020 Salgsinntekter, middels mva 3025 Salgsinntekter, lav mva 3060 Uttak av varer 3080 Rabatter og andre salgsinntektsreduksjon 3099

Detaljer

f Ridderrennet Balanse pr Regnskap Regnskap. Eiendeler: Anleggsmidler: N ytteandel. Avskrivning leilighet

f Ridderrennet Balanse pr Regnskap Regnskap. Eiendeler: Anleggsmidler: N ytteandel. Avskrivning leilighet Ridderrennet Balanse Eiendeler: Noter 2017 2016 Anleggsmidler: N ytteandel 22 000 22000 Leilighet 1 692 907 1 692907 Avskrivning leilighet -183020-137 265 Sum anleggsmidler 14 1 531 887 1 577642 Omløpsmidler:

Detaljer

2195 Torsnes Idrettslag DRIFTSINNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER ,00 0,00 DRIFTSKOSTNADER DEKNINGSBIDRAG ,00 0,00

2195 Torsnes Idrettslag DRIFTSINNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER ,00 0,00 DRIFTSKOSTNADER DEKNINGSBIDRAG ,00 0,00 Resultat mot 1 Håndball 98 - P13 Periode: 1-12/2011 3107 Diverse dugnad 1 500,00 0,00 3110 Arrangement 3 461,00 0,00 3161 Kampprogram Håndball 0,00 0,00 3321 Egenandeler 9 125,00 0,00 Sum salgsinntekter

Detaljer

GEILO IL - BUDSJETT 2015

GEILO IL - BUDSJETT 2015 Avdelingsnummer: 100 150 160 200 250 300 400 450 500 900 750 700 550 KontoKontotekst Budsjett Hoved- Skarve- Skarve- Alpin- Fotball- L/S Sykkel Golf Tele- Free- Snow- All- Bord- 2015 styret rennet rittet

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

EIENDELER ANLEGGSMIDLER

EIENDELER ANLEGGSMIDLER EIENDELER ANLEGGSMIDLER 10 Immatrielle eiendeler 11 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 111 1110 Skolebygninger 112 1120 Internatbygninger 113 1130 Boliger 114 1140 Andre bygninger 115 1150 Nybygg

Detaljer

REKNESKAP ÅTIL Pr. 31.12.2012

REKNESKAP ÅTIL Pr. 31.12.2012 REKNESKAP ÅTIL Pr. 31.12.2012 Rekneskap pr 31.12 Budsjett 2012 3100 Salg klede -8 300,00-6 000,00 3110 Kiosksalg -241 740,99-195 000,00 3111 Inntekter Fjord til Fjell -12 000,00-105 000,00 3112 Inntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 263 476 274 172 Salgsinntekt 2 7 367 946 6 188 464 Annen driftsinntekt 553 193 504 058 Sum driftsinntekter 8 184 615 6 966 694

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

NJ AVD. JOURNALISTEN DRIFTSREGNSKAP FOR 2015

NJ AVD. JOURNALISTEN DRIFTSREGNSKAP FOR 2015 DRIFTSREGNSKAP FOR 2015 Note Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Driftsinntekter Annonseinntekter nett 1 2 372 904 2 835 000-462 096-16 % Abonnement 1 3 897 504 3 931 200-33 696-1 % Diverse inntekter

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2011 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2011 2010 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Oktober År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

Budsjett 25 og 70 elever

Budsjett 25 og 70 elever Inntekter Budsjett 25 og 70 elever Note Høst oppstartsår 1. budsjettår Fullt utbygd skole Statstilskudd 1 1 736 175 3 680 585 7 554 290 Skolepenger 2 37 500 79 500 210 000 Andre inntekter 3 22 000 44 000

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5 Regnskapsrapport Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009 Versjon: no 1.5 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5)

Detaljer

BUDSJETT KLUBBHUS 2007

BUDSJETT KLUBBHUS 2007 BUDSJETT KLUBBHUS 2007 Inntekter: Budsjett 07 Leieinntekter Bergen kommune 150 000 Leieinntekter aerobic 35 000 Utleie klubbhus til private 40 000 Total 225 000 Utgifter: Kommunale avgifter 11 000 Strøm

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: November År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 30.12.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: November År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 30.12.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: November År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 30.12.2010 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Budsjett og kontingentsatser 2011 Forslag fra Rådet

Budsjett og kontingentsatser 2011 Forslag fra Rådet Budsjett og kontingentsatser 2011 Forslag fra Rådet Kontingentsatser 2011 Lik kontingent som i 2010: Hovedmedlem: 290 kr ved fornyelse, 150 kr ved nyverving Husstand: 50 kr (lik sats for nyverving og fornyelse

Detaljer

Rogaland Volleyballkrets

Rogaland Volleyballkrets RESULTATREGNSKAP PR 31.12 Note 2011 2010 Tilskudd 2 222 072 224 265 Medlemskontigent 74 800 68 200 Andre inntekter 319 571 517 028 SUM DRIFTSINNTEKTER 616 443 809 493 Lønnskostnader m.m. 2 467 523 401

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 2.03.2009 Utskrift: 01.09.2010 Versjon: no 1. Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00 1 Hovedlag Periode: 1-12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER 3100 Medlemskontingent/treningsavgift 84 248,55 78 415,72 3220 Sponsorinntekter 117 500,00 135 500,00 3250 Salg materiell 320 022,60 356 121,00 3401 Grasrotandelen

Detaljer

350248 Inmeta Consulting AS Resultatregnskap mot budsjett Periode: 1-6/2014 NOK Dato: 01.10.2014 Kontonr Tekst DRIFTSINNTEKTER Denne periode regnskap Denne periode budsjett Hittil i år regnskap % av oms.

Detaljer

Langtidsbudsjett IKOS

Langtidsbudsjett IKOS Langtidsbudsjett IKOS 2005 2014 2005 2006 Langtidsbudsjett 2007 2009 20 IKOS 10 2011 2010-2014 0-2014 2012 2013 2014 Inntekter 45937,5 46775,6 50345,01 57957 59824,48 59458,29 59565,47 58906,97 60301,88

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 270 000 263 476 Salgsinntekt 2 7 654 255 7 367 946 Annen driftsinntekt 357 535 553 193 Sum driftsinntekter 8 281 790 8 184 615

Detaljer

Åpningsbalanse EIENDELER

Åpningsbalanse EIENDELER Åpningsbalanse 31.10.2012 EIENDELER NOK Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel 9 697 Sum immaterielle eiendeler 9 697 Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, utstyr 7 671 Sum varige

Detaljer

120010 Fakultetssekretariat

120010 Fakultetssekretariat Sted 120010 Fakultetssekretariat Budsjett År Tiltak Art 2015 0 3960 Refusjon av indirekte kostnader, overhead -3 862 994 3963 Refusjon av eksternt fin overheadkostnader -4 027 000 Totalt 0-7 889 994 000000

Detaljer

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av:

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av: eton LEVANGER HÅNDBALLKLUBB Perioderapport juli - august 2012 Rapporten er utarbeidet av: Leiv Tore Berg Telefon: 90914523 Epost: leiv.berg@smnregnskap.no Dato: 24.09.2012 2012 2011 Autorisert regnskapsførerselskap:

Detaljer

Byrå: Nome Regnskaps Center AS Klient nr.: 581 Grenland Krets av NSF Dato: 03.02.2014 Side: 1 Organisasjonsnr.: 971323272

Byrå: Nome Regnskaps Center AS Klient nr.: 581 Grenland Krets av NSF Dato: 03.02.2014 Side: 1 Organisasjonsnr.: 971323272 Periode: 31.12.2013 Avdeling: 10 Administrasjon 3400 Offentlige tilskudd -50 000,00-50 000,00 0,00 50 000,00-50 000,00 3401 Andre Tilskudd -3 000,00-3 000,00 0,00 3 000,00-3 856,65 OFF.TILSKUDD/REFUSJONER

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 Arena Endelig Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 610 661000 101010 Næring, plan og forvaltning NPF, administrasjon Fast lønn andre 4,604,000 4,723,000 200,000 4,923,000 103020

Detaljer

Velferdstinget i Oslo og Akershus

Velferdstinget i Oslo og Akershus Velferdstinget i Oslo og Akershus NOK regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Inntekter 3600 Tilskudd fra semesteravgiften 700 000 1 074 875 1 070 000 3610-3634 Tilskudd fra medlemsinstitusjonene 1 180

Detaljer

120400 Nordisk institutt for sjørett

120400 Nordisk institutt for sjørett Sted 120400 Nordisk institutt for sjørett Budsjett År Tiltak Art 2015 0 3960 Refusjon av indirekte kostnader, overhead -1 615 515 3963 Refusjon av eksternt fin overheadkostnader 933 000 3964 UiOs egenandel

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2011. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2011. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Juli År: 2011 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr

Detaljer

80 Finansinntekt 25 212 0 0 Sum finansinntekter 25 212 0 81 Finanskostnad 0 0 0 Sum finanskostnader 0 0

80 Finansinntekt 25 212 0 0 Sum finansinntekter 25 212 0 81 Finanskostnad 0 0 0 Sum finanskostnader 0 0 Inntekt 10 felles 31.12.2014 2015 30 Salgsinntekt, sponsorinntekt avg.pl 715 088 622 000 694 000 32 Salgsinntekt avg.fri, kontingenter 465 546 463 000 373 000 34 Offentlige tilskudd/refusjon 278 614 254

Detaljer

Resultat pr. avdeling 1 Hovedlaget Denne periode Nr. Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Salgs- og driftsinntekt

Resultat pr. avdeling 1 Hovedlaget Denne periode Nr. Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Salgs- og driftsinntekt 1 Hovedlaget 3100 Salgsinnt. kiosk, innenl. avg.fri -8 568,00 3110 Medlemskontingent avg.fri -106 778,00-93 050,00-95 000 3120 Sponsorinntekter -364 880,80-352 262,40-390 000 3130 Gaver -95 000,00-113

Detaljer

Utleira Idrettslag. Resultatregnskap

Utleira Idrettslag. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 5 8 307 707 6 118 512 Sum driftsinntekter 8 307 707 6 118 512 Driftskostnader Varekostnad 849 117

Detaljer

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 49/15 05.10.2015 ØKONOMIPLAN 2016 2019 OG ÅRSBUDSJETT 2016. Vedtak:

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 49/15 05.10.2015 ØKONOMIPLAN 2016 2019 OG ÅRSBUDSJETT 2016. Vedtak: DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 49/15 05.10.2015 ØKONOMIPLAN 2016 2019 OG ÅRSBUDSJETT 2016 Vedtak: 1. Styret legger til grunn et besøkstall på 360 000 for hvert av årene 2016-2019. 2. Det legges til

Detaljer

Enkel resultatrapport

Enkel resultatrapport Fredag 21. Feb 2014 12:13 Side: 1 100 - Fotball 100 - Fotball Salg utenfor avgiftsområdet 3250 - Tilskudd fra Idrettsrådet Sum Salg utenfor avgiftsområdet 0,00-17 500,00 0,00 0,00-17 500,00 0,00 3305 -

Detaljer

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Leieinntekter baner 364 405 426 058 Kursinntekter 366 703 506 930 Turneringsinntekter 53 517 136 774 Medlemskontingenter 158 900 193 350 Sponsorinntekter

Detaljer

Resultatregnskap pr for avdeling AFT

Resultatregnskap pr for avdeling AFT Resultatregnskap pr 201508 for avdeling AFT Vedlegg 1 Utskrift 16.9.2015 Tall i hele 1000 kr Regnskap pr 201508 Budsjett pr 201508 Avvik Regnskap i fjor pr 201408 Note Driftsinntekter 1 Inntekt fra bevilgninger

Detaljer

Resultatregnskap pr for avdeling AFT

Resultatregnskap pr for avdeling AFT Resultatregnskap pr 201513 for avdeling AFT Vedlegg 1 Utskrift 19.1.2016 Tall i hele 1000 kr Regnskap pr 201513 Budsjett pr 201513 Avvik Regnskap i fjor pr 201413 Note Driftsinntekter 1 Inntekt fra bevilgninger

Detaljer

Yrkesskolen for Bygg og Anlegg i Bergen (YBA) - Revidert 03 08 2015 2016 2017 2018. Note

Yrkesskolen for Bygg og Anlegg i Bergen (YBA) - Revidert 03 08 2015 2016 2017 2018. Note Yrkesskolen for Bygg og Anlegg i Bergen (YBA) - Revidert 03 08 2015 2016 2017 2018 Budsjett Note Høst oppstartsår 1.budsjettår Fullt utbygd skole Inntekter Statstilskudd 1 5 852 250 15 606 000 19 507 500

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: Utskrift: Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: Utskrift: Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 28.06.2010 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

GEILO IL - BUDSJETT 2014

GEILO IL - BUDSJETT 2014 Avdelingsnummer: 100 150 160 200 250 300 400 450 500 501 900 750 700 550 KontoKontotekst Budsjett Hoved- Skarve- Skarve- Alpin- Fotball- L/S Sykkel Golf Tele- WCT Free- Snow- All- Bord- 2014 styret rennet

Detaljer

Resultatregnskap - spesifikasjon

Resultatregnskap - spesifikasjon Resultatregnskap - spesifikasjon Inntekter 3200 Medlemskontingenter -14 850,00-19 250,00 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler -9 000,00-20 000,00 3210 Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250,00-3

Detaljer

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339.

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339. Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00 Regnskapsrapport Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339 Periode: 1-12 Innhold: Hovedtall Resultat s.2 Balanse s.3 Resultat m/år-

Detaljer