Senter for idrettsskadeforskning. Regnskapsrapport 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Senter for idrettsskadeforskning. Regnskapsrapport 2009"

Transkript

1

2

3 Senter for idrettsskadeforskning Regnskapsrapport 2009

4

5 Regnskap 2009 & budsjett 2010 UTGIFTER Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett Senter for idrettsskadeforskning , Formidling/Skadefri! , Forskerprosjekt - Grethe Myklebust , Forskerprosjekt - Thor Einar Andersen , Spilleklar! - Torbjørn Soligard (4 436,77) Skader i Tippeligaen - John Bjørneboe , Leddbruskskader - Årøen/Heir/Løken , Mekanismer for ACL-skader - Tron Krosshaug , Risikofaktorer for ACL-skader håndball - Eirik Kristianslund , FIS skadeovervåkingssystem - Tonje W. Flørenes , Risikofaktorer for hopperkne - Håvard Visnes , Korsbåndregister - Lars Petter Granan , Sklerosering av hopperkne - Aasne Hoksrud , Hjertescreening av norske fotballspillere -TE Andersen / Hilde M. Berge , Spiseforstyrrelser i jenteidrett - Audun Eriksson , Risikofaktorer for ACL skader i elitefotball - Agnethe Nilstad , Videoanalyse av skiskader - Tone T. Bere / ny stipendiat , Videoanalyse - Beijing , Skader i profesjonell sykling - Clarsen , Bruskregister - Cathrine Engen , Lars Engebretsen , Forskerlinjeprosjekt - Amilton Fernandes 8 057, Smith & Nephew Fellowship , Nytt Skulder - Grethe Myklebust Sum utgifter , INNTEKTER Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 Balanse ved årets start (overført fra tidl. år) , KUD , NIF/NT , Helse Sør-Øst , IOC miljøstøtte , IOC (Prosjekt 1452) ,00 IOC (lønn 20% stilling - Kathrin Steffen) , FIFA (prosjekt 1437) ,00 FIFA (prosjekt -1416) FIS/djo (Prosjekt 1475) , Olympiatoppen (prosjekt 1444) , NIH (stipendiatstilling prosjekt 1437) NDLA , Smith & Nephew (prosjekt 1488) , Driftsmidler Eirik Kristianslund (prosjekt 1451) ,00 Driftsmidler Cathrine Engen (prosjekt 1427) , Driftsmidler Amilton Fernandes (prosjekt 1429) , UiO - Driftsmidler forskerlinjestipendiat Engen og Bjørneboe ,00 UiO - Driftsmidler forskerlinjestipendiat Kristianslund 6 172,00 Universitetet i Oslo (prosjekt 1428) ,00 Ullevål univ. sykehus - stamcelleprosejkt brusk ved virus (prosjekt 1425) ,00 Akershus Universitetssykehus (prosjekt 1425) ,00 Nordic medical supply stipend v/ Kirsten Lundgreen ,00 Steadman Hawkins Research Foundation (prosjekt 1428) ,81 British Journal of Sports Medicine (prosjekt 1428) ,00 Fondet til fremme av idrettsmedisin - Nycomedpris (prosjekt 1450) ,00 KUD (prosjekt ESSKA) ,00 Skadefri! Overskudd salg av DVD 2 140,00 Salg av adidas baller / kursmateriale (prosjekt 1414) 4 178,40 Sum inntekter , Resultat (overføres neste år) ,

6 1400 Senter for idrettsskadeforskning Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 OVERFØRT FRA TIDLIGERE ÅR DRIFTSINNTEKTER 5 TOTALE KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT Tone Øritsland , Ingar Holme (20%) , OVERHEAD , SUM KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT , ANDRE DRIFTSKOSTNADER 59 Gaver til ansatte Frakt/transport/spedisjon , Kostander lokaler Utstyr, inventar og materiell - driftskjøp , Reparasjon og vedlikehold av utstyr, bygninger Fremmede tjenester , Kostnad trykksaker, arr. av seminar o.l , Porto, telefon mv , Kostnader og godtgj. vedr. reise , Representasjon, bevertning, markedsføring , Kontingenter, gaver og tilskudd , Lisenser , Andre kostnader Interne kostnader 1 333,28 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER , SUM PROSJEKTKOSTNADER ,

7 1489 Formidling/Skadefri Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 Øremerket prosjektet IOC - 20 % lønn Kathrin Steffen ( ) DRIFTSINNTEKTER Salg av DVD (2 140,00) 5 TOTALE KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT Kathrin Steffen , OVERHEAD , SUM KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT , ANDRE DRIFTSKOSTNADER 61 Frakt/transport/spedisjon 176,25 65 Utstyr, inventar og materiell - driftskjøp , Reparasjon og vedlikehold av utstyr, bygninger m.m 67 Fremmede tjenester , Kostnad trykksaker, og lignende 330,00 69 Porto, telefon mv. 71 Kostnader og godtgj. vedr. reise , Representasjon, bevertning, markedsføring 111,72 74 Kontingenter, gaver og tilskudd 76 Lisenser- og patentkostnad , Andre kostnader Tap og lignende 175,00 91 Interne kostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER , SUM PROSJEKTKOSTNADER ,

8 1402 Forskerprosjekt Grethe Myklebust Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 OVERFØRT FRA TIDLIGERE ÅR DRIFTSINNTEKTER 5 TOTALE KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT Grethe Myklebust (50%) , Div. ekstrahjelp , OVERHEAD , SUM KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT , ANDRE DRIFTSKOSTNADER 61 Frakt/transport/spedisjon 65 Utstyr, inventar og materiell - driftskjøp Reparasjon og vedlikehold av utstyr, bygninger m.m 67 Fremmede tjenester , Kostnad trykksaker, o.l. 69 Porto, telefon mv. 598,00 71 Kostnader og godtgj. vedr. reise , Representasjon, bevertning, markedsføring 74 Kontingenter, gaver og tilskudd 77 Andre kostnader Interne kostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER , SUM PROSJEKTKOSTNADER ,

9 1410 Forskerprosjekt - Thor Einar Andersen Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 OVERFØRT FRA TIDLIGERE ÅR DRIFTSINNTEKTER 5 TOTALE KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT Thor Einar Andersen , OVERHEAD , SUM KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT , ANDRE DRIFTSKOSTNADER 61 Frakt/transport/spedisjon 65 Utstyr, inventar og materiell - driftskjøp 224, Reparasjon og vedlikehold av utstyr, bygninger m.m 67 Fremmede tjenester 68 Kostnad trykksaker, o.l ,84 69 Porto, telefon mv. 71 Kostnader og godtgj. vedr. reise, diett, bil og lignende , Representasjon, bevertning, markedsføring 450,10 74 Kontingenter, gaver og tilskudd 77 Andre kostnader Interne kostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER , SUM PROSJEKTKOSTNADER ,

10 1414 Spilleklar! - Torbjørn Soligard Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 OVERFØRT FRA TIDLIGERE ÅR DRIFTSINNTEKTER 5 TOTALE KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT Torbjørn Soligard Refusjon av syk sykepenger - lønn (16 560,00) OVERHEAD (3 312,00) SUM KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT - (19 872,00) - ANDRE DRIFTSKOSTNADER 61 Frakt/transport/spedisjon 65 Utstyr, inventar og materiell - driftskjøp 66 Reparasjon og vedlikehold av utstyr, bygninger 67 Fremmede tjenester 68 Kostnad trykksaker, o.l Porto, telefon mv. 71 Kostnader og godtgj. vedr. reise ,23 73 Representasjon, bevertning, markedsføring 74 Kontingenter, gaver og tilskudd 77 Andre kostnader Interne kostnader/inntekter SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER , SUM PROSJEKTKOSTNADER (4 436,77) 9 000

11 1416 Skader i Tippeligaen - John Bjørneboe Budsjett 2009 Regnskap2009 Budsjett 2010 OVERFØRT FRA TIDLIGERE ÅR DRIFTSINNTEKTER 5 TOTALE KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT Stipendiat John Bjørneboe fra 1/ Senior forsker Thore Einar Andersen 20 % stilling Vit. ass OVERHEAD SUM KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT ANDRE DRIFTSKOSTNADER 61 Frakt/transport/spedisjon 65 Utstyr, inventar og materiell - driftskjøp 66 Reparasjon og vedlikehold av utstyr, bygninger 67 Fremmede tjenester Kostnader trykksaker og lignende 3 879,31 69 Porto, telefon mv. 248,36 71 Kostnader og godtgj. vedr. reise , Kontingenter, gaver og tilskudd 77 Andre kostnader Interne kostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER , SUM PROSJEKTKOSTNADER ,

12 1425 Bruskskader i kneleddet - Lars Engebretsen (Asbjørn Årøen, Stig Heir, Sverre Løken) Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 Øremerket prosjekt Ullevål univ. sykehus - stamcelleprosjekt brusk ved virus (69 500,00) Ullevål univ. sykehus - stamcelleprosjekt brusk ved virus (25 000,00) Tap på fordring Akershus Universitetssykehus (24 690,00) Sum ( ,00) DRIFTSINNTEKTER 5 TOTALE KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT Ekstrahjelp , Kostander i forb med oppgavepliktig diett 555,84 OVERHEAD SUM KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT , ANDRE DRIFTSKOSTNADER 61 Frakt/transport/spedisjon 65 Utstyr, inventar og materiell - driftskjøp ,24 66 Reparasjon og vedlikehold av utstyr, bygninger 67 Fremmede tjenester 68 Kostnad trykksak, og lignende 6 289,39 69 Porto, telefon mv. 240,00 71 Kostnader og godtgj. vedr. reise , Representasjon, bevertning, markedsføring 74 Kontingenter, gaver og tilskudd 77 Andre kostnader Tap på fordringer Interne kostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER , SUM PROSJEKTKOSTNADER ,

13 1450 Mekanismer for ACL-skader - Tron Krosshaug Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 Øremerket prosjekt Fondet til fremme av idrettsmedisin - Nycomedpris (15 000,00) DRIFTSINNTEKTER 5 TOTALE KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT Tron Krosshaug OVERHEAD SUM KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT ANDRE DRIFTSKOSTNADER 61 Frakt/transport/spedisjon 65 Utstyr, inventar og materiell - driftskjøp , Reparasjon og vedlikehold av utstyr, bygninger 67 Fremmede tjenester 9 653,02 68 Kostnad trykksak, og lignende 69 Porto, telefon mv. 71 Kostnader og godtgj. vedr. reise , Representasjon, bevertning, markedsføring 74 Kontingenter, gaver og tilskudd 77 Andre kostnader Interne kostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER , SUM PROSJEKTKOSTNADER ,

14 1451 Risikofaktorer for ACL skader i elitehåndball - Eirik Kristians Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 OVERFØRT FRA TIDLIGERE ÅR DRIFTSINNTEKTER 5 TOTALE KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT Eirik Kristianslund fra Div. ekstrahjelp , Ompostering lønn ekstrahjelp OVERHEAD SUM KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT , ANDRE DRIFTSKOSTNADER 59 Gaver til ansatte 61 Frakt/transport/spedisjon 63 Kostnader lokaler 7 479, Utstyr, inventar og materiell - driftskjøp , Reparasjon og vedlikehold av utstyr, bygninger 67 Fremmede tjenester 270,00 68 Kostnad trykksak, og lignende 69 Porto, telefon mv. 341,47 71 Kostnader og godtgj. vedr. reise , Representasjon, bevertning, markedsføring , Kontingenter, gaver og tilskudd 357,47 77 Andre kostnader 91 Interne kostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER , SUM PROSJEKTKOSTNADER ,

15 1475 FIS Injury Surveillance System - Tonje Flørenes Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 OVERFØRT FRA TIDLIGERE ÅR DRIFTSINNTEKTER 5 TOTALE KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT Stipendiat Tonje Flørenes (100%) , Seniorforsker Lars Nordsletten , Vit. ass. video Ekstrahjelp 7 707,62 OVERHEAD , SUM KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT , ANDRE DRIFTSKOSTNADER 61 Frakt/transport/spedisjon 423,00 63 Kostnader lokaler 375,00 65 Utstyr, inventar og materiell - driftskjøp 1 562,50 66 Reparasjon og vedlikehold av utstyr, bygninger 67 Fremmede tjenester 68 Kostnad trykksak, og lignende Porto, telefon mv. 71 Kostnader og godtgj. vedr. reise , Representasjon, bevertning, markedsføring 74 Kontingenter, gaver og tilskudd 77 Andre kostnader Interne kostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER , SUM PROSJEKTKOSTNADER ,

16 1494 Risikofaktorer for hopperkne - Håvard Visnes Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 OVERFØRT FRA TIDLIGERE ÅR DRIFTSINNTEKTER 5 TOTALE KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT Håvard Visnes , OVERHEAD SUM KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT , ANDRE DRIFTSKOSTNADER 61 Frakt/transport/spedisjon 63 Kostnader lokaler 3 910,00 65 Utstyr, inventar og materiell - driftskjøp Reparasjon og vedlikehold av utstyr, bygninger 67 Fremmede tjenester 5 000,00 68 Kostnad trykksaker og lignende 69 Porto, telefon mv. 673,00 71 Kostnader og godtgj. vedr. reise , Representasjon, bevertning, markedsføring 74 Kontingenter, gaver og tilskudd 77 Andre kostnader Interne kostnader 8 157,50 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER , SUM PROSJEKTKOSTNADER ,

17 1495 Korsbåndregister - Lars Petter Granan OVERFØRT FRA TIDLIGERE ÅR Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 DRIFTSINNTEKTER 5 TOTALE KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT Kostander i forb med oppgavepliktig diett 222,34 OVERHEAD SUM KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT - 222,34 - ANDRE DRIFTSKOSTNADER 61 Frakt/transport/spedisjon 65 Utstyr, inventar og materiell - driftskjøp 66 Reparasjon og vedlikehold av utstyr, bygninger 67 Fremmede tjenester ,00 68 Kostnad trykksaker og lignende ,00 69 Porto, telefon mv. 71 Kostnader og godtgj. vedr. reise , Representasjon, bevertning, markedsføring 74 Kontingenter, gaver og tilskudd 77 Andre kostnader Interne kostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER , SUM PROSJEKTKOSTNADER ,

18 1496 Sklerosering av hopperkne - Aasne Hoksrud Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 OVERFØRT FRA TIDLIGERE ÅR DRIFTSINNTEKTER 5 TOTALE KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT Aasne Hoksrud OVERHEAD SUM KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT ANDRE DRIFTSKOSTNADER 61 Frakt/transport/spedisjon 65 Utstyr, inventar og materiell - driftskjøp Reparasjon og vedlikehold av utstyr, bygninger 67 Fremmede tjenester 68 Kostnad trykksaker og lignende 69 Porto, telefon mv , Kostnader og godtgj. vedr. reise , Representasjon, bevertning, markedsføring 74 Kontingenter, gaver og tilskudd 75 Forsikringer Andre kostnader Interne kostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER , SUM PROSJEKTKOSTNADER ,

19 Hjertescreening av norske fotballspillere Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 OVERFØRT FRA TIDLIGERE ÅR DRIFTSINNTEKTER 5 TOTALE KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT Thor Einar Andersen , Hilde Moseby Berge , OVERHEAD , SUM KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT , ANDRE DRIFTSKOSTNADER 61 Frakt/transport/spedisjon 65 Utstyr, inventar og materiell - driftskjøp Reparasjon og vedlikehold av utstyr, bygninger 67 Fremmede tjenester Kostnad trykksaker, o.l Porto, telefon mv Kostnader og godtgj. vedr. reise Representasjon, bevertning, markedsføring 533,11 74 Kontingenter, gaver og tilskudd 77 Andre kostnader Interne kostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER , SUM PROSJEKTKOSTNADER ,

20 1444 Spiseforstyrrelser i jenteidrett - Marianne Martinsen Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 Øremerket prosjektet Olympiatoppen ( ,00) ( ) DRIFTSINNTEKTER 5 TOTALE KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT Audun Erikson ,13 Marianne Martinsen Ekstrahjelp , Periodisering lønn (72 321,71) OVERHEAD , SUM KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT , ANDRE DRIFTSKOSTNADER 61 Frakt/transport/spedisjon 65 Utstyr, inventar og materiell - driftskjøp 66 Reparasjon og vedlikehold av utstyr, bygninger 67 Fremmede tjenester Kostnad trykksak, og lignende 7 375,00 69 Porto, telefon mv. 192,00 71 Kostnader og godtgj. vedr. reise , Representasjon, bevertning, markedsføring 455,78 74 Kontingenter, gaver og tilskudd 500,00 77 Andre kostnader 90 Interne inntekter 91 Interne kostnader ,76 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER , SUM PROSJEKTKOSTNADER ,

21 1437 Risikofaktorer for ACL skader i elitefotball - Agnethe Nilsta Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 Øremerket prosjektet NIH - stipendiatstilling 11 mnd - Agnethe Nilstad ( ) DRIFTSINNTEKTER 5 TOTALE KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT Tron Krosshaug , Agnethe Nilstad , Lab assistent , OVERHEAD , SUM KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT , ANDRE DRIFTSKOSTNADER 61 Frakt/transport/spedisjon ,75 63 Kostnader lokaler , Utstyr, inventar og materiell - driftskjøp , Fremmede tjenester , Kostnad trykksaker og lignende 494,95 69 Porto, telefon mv , Kostnader og godtgj. vedr. reise , Representasjon, bevertning, markedsføring , Kontingenter, gaver og tilskudd 7 200,00 77 Andre kostnader 91 Interne kostnader 900,00 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER , SUM PROSJEKTKOSTNADER ,

22 1477 Videoanalyse av skiskader - Tone T. Bere Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 OVERFØRT FRA TIDLIGERE ÅR DRIFTSINNTEKTER 5 TOTALE KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT Tone Bere , Ny post doc fra 1. april OVERHEAD , SUM KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT , ANDRE DRIFTSKOSTNADER 61 Frakt/transport/spedisjon 63 Kostander lokaler 65 Utstyr, inventar og materiell - driftskjøp Reparasjon og vedlikehold av utstyr, bygninger 67 Fremmede tjenester , Kostnad trykksak, og lignende 428,50 69 Porto, telefon mv. 71 Kostnader og godtgj. vedr. reise , Representasjon, bevertning, markedsføring 2 804,60 74 Kontingenter, gaver og tilskudd 77 Andre kostnader 91 Interne kostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER , SUM PROSJEKTKOSTNADER ,

23 1452 Videoanalyse - Beijing Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 Øremerket prosjektet ( ,00) , ,96 SUM ( ,20) 5 TOTALE KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT Ekstrahjelp OVERHEAD SUM KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT ANDRE DRIFTSKOSTNADER 61 Frakt/transport/spedisjon 63 Kostander lokaler 5 924, Utstyr, inventar og materiell - driftskjøp Reparasjon og vedlikehold av utstyr, bygninger 67 Fremmede tjenester 68 Kostnad trykksak, og lignende 69 Porto, telefon mv. 71 Kostnader og godtgj. vedr. reise 6 903, Representasjon, bevertning, markedsføring 74 Kontingenter, gaver og tilskudd 77 Andre kostnader 91 Interne kostnader (husleie Koga) SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER , SUM PROSJEKTKOSTNADER ,

24 1487 Skader i prof. sykling - Ben Clarsen Budsjett 2009 Regnskap 2009 OVERFØRT FRA TIDLIGERE ÅR DRIFTSINNTEKTER 5 TOTALE KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT OVERHEAD SUM KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT - - ANDRE DRIFTSKOSTNADER 61 Frakt/transport/spedisjon 65 Utstyr, inventar og materiell - driftskjøp 66 Reparasjon og vedlikehold av utstyr, bygninger 67 Fremmede tjenester 68 Kostnad trykksak, og lignende 69 Porto, telefon mv. 71 Kostnader og godtgj. vedr. reise ,75 73 Representasjon, bevertning, markedsføring 74 Kontingenter, gaver og tilskudd 77 Andre kostnader 91 Interne kostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER ,75 SUM PROSJEKTKOSTNADER ,75

25 1427 Bruskregisteret - Cathrine N. Engen Regnskap 2009 Budsjett 2010 OVERFØRT FRA TIDLIGERE ÅR DRIFTSINNTEKTER 5 TOTALE KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT OVERHEAD SUM KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT - - ANDRE DRIFTSKOSTNADER 61 Frakt/transport/spedisjon 63 Kostander lokaler 65 Utstyr, inventar og materiell - driftskjøp 66 Reparasjon og vedlikehold av utstyr, bygninger 67 Fremmede tjenester 68 Kostnad trykksak, og lignende 69 Porto, telefon mv. 71 Kostnader og godtgj. vedr. reise , Representasjon, bevertning, markedsføring 74 Kontingenter, gaver og tilskudd 77 Andre kostnader 91 Interne kostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER , SUM PROSJEKTKOSTNADER ,

26 1428 Lars Engebretsen Regnskap 2009 Budsjett 2010 Øremerkede midler British Journal of Sports Medicine (10 540,00) Steadman Hawkins Research Foundation (11 340,81) KKD (prosjekt ESSKA) (50 000,00) UiO #REF! UiO - Driftsmidler forskerlinjestipendiat Engen og Bjørneboe (12 345,00) Sum #REF! 5 TOTALE KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT OVERHEAD SUM KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT - - ANDRE DRIFTSKOSTNADER 61 Frakt/transport/spedisjon 63 Kostander lokaler 65 Utstyr, inventar og materiell - driftskjøp 66 Reparasjon og vedlikehold av utstyr, bygninger 67 Fremmede tjenester 68 Kostnad trykksak, og lignende 69 Porto, telefon mv. 71 Kostnader og godtgj. vedr. reise , Representasjon, bevertning, markedsføring 74 Kontingenter, gaver og tilskudd 77 Andre kostnader 91 Interne kostnader (husleie Koga) SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER , SUM PROSJEKTKOSTNADER ,

27 1429 Forskerlinjestipendiat Amilton Fernandes Regnskap 2009 Budsjett 2010 OVERFØRT FRA TIDLIGERE ÅR DRIFTSINNTEKTER 5 TOTALE KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT OVERHEAD SUM KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT - - ANDRE DRIFTSKOSTNADER 61 Frakt/transport/spedisjon 63 Kostander lokaler 65 Utstyr, inventar og materiell - driftskjøp 66 Reparasjon og vedlikehold av utstyr, bygninger 67 Fremmede tjenester 68 Kostnad trykksak, og lignende 69 Porto, telefon mv. 71 Kostnader og godtgj. vedr. reise 8 057, Representasjon, bevertning, markedsføring 74 Kontingenter, gaver og tilskudd 77 Andre kostnader 91 Interne kostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER 8 057, SUM PROSJEKTKOSTNADER 8 057,

28 1488 Smith & Nephew - fellowship Regnskap 2009 Budsjett 2010 Øremerket prosjekt Smith & Nephew (prosjekt 1488) ( ,99) ( ) DRIFTSINNTEKTER 5 TOTALE KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT Stipend Hide Koga OVERHEAD SUM KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT ANDRE DRIFTSKOSTNADER 61 Frakt/transport/spedisjon 63 Kostander lokaler 65 Utstyr, inventar og materiell - driftskjøp 66 Reparasjon og vedlikehold av utstyr, bygninger 67 Fremmede tjenester 68 Kostnad trykksak, og lignende 69 Porto, telefon mv. 71 Kostnader og godtgj. vedr. reise 73 Representasjon, bevertning, markedsføring 74 Kontingenter, gaver og tilskudd 77 Andre kostnader 91 Interne kostnader (husleie Koga) , SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER , SUM PROSJEKTKOSTNADER ,

29 Skulder - Grethe Myklebust Budsjett 2009 Budsjett 2010 OVERFØRT FRA TIDLIGERE ÅR DRIFTSINNTEKTER 5 TOTALE KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT Ny stipendiat OVERHEAD SUM KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT ANDRE DRIFTSKOSTNADER 61 Frakt/transport/spedisjon 65 Utstyr, inventar og materiell - driftskjøp Reparasjon og vedlikehold av utstyr, bygninger 67 Fremmede tjenester Kostnad trykksaker, arr. av seminar og lignende 69 Porto, telefon mv Kostnader og godtgj. vedr. reise Representasjon, bevertning, markedsføring 74 Kontingenter, gaver og tilskudd 77 Andre kostnader Interne kostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER SUM PROSJEKTKOSTNADER

30

31 Senter for idrettsskadeforskning Agressoutskrift utdrag av NIH s regnskap

32

33 Skjermbilde: GL30 Norges idrettshøgskole Side: 1 Bruker : TONEO 2009 Eksterne prosjekter :29:48 Prosjekt Prosjekt(T) Konto Konto(T) Beløp 1400 Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 2171 Ikke inntektsførte bidragsinntekter ,48 2 GJELD OG EGENKAPITAL , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 3099 Diverse avgiftspliktige inntekter , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 3200 Salg av kompendier/bøker/hefter , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 3212 Konf.avg. utenom avg.området , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 3421 Bidrag fra organisasjoner , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 3431 Bidrag fra næringsliv og private , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 3441 Bidrag fra stiftelser , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 3451 Bidrag fra andre utland , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 3471 Bidrag fra andre statlige forvaltningsorganer , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 3499 Periodisert bidragsinntekt , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 3950 Bevilgning fra andre departement ,00 3 DRIFTSINNTEKTER , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 5002 Lønn midlertidige stillinger , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 5081 Påløpte feriepenger , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 5251 Fordel gruppelivsforsikring 1 793, Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 5401 Arbeidsgiveravgift av lønn oggruppelivsforsikring , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 5411 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger 8 430, Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 5421 Arbeidsgivers pensjonstilskudd , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 5431 Arbeidsgiveravgift av påløpt pensjonsinnskudd 9 300,17 5 KOSTNADER FOR ARB.KRAFT , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 6101 Frakt og Transportkostnader 925, Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 6522 PC og skjermer, annet datautstyr 1 148, Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 6721 Konsulenttjenester , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 6749 Kjøp av andre databehandlingstjenester , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 6821 Trykningsutgifter 712, Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 6844 Bøker 6 787, Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 6861 Arrangement av seminar og lignende. 127, Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 6902 Datakommunikasjon, internett 310,42 6 ANDRE DRIFTSKOSTNADER , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 7101 Bilgodtgjørelse - ansatte 1 126, Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 7141 Tjenestereiser ansatte ikke oppg.pliktig , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 7151 Diettkostnad oppg. plikt , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 7192 Kurs-/seminaravgifter , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 7193 Reisekostnad fakturert høyskolen , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 7352 Bevertning , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 7411 Gave , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 7601 Programvarelisenser ,00 7 ANDRE KOSTNADER , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 8905 Periodisering midler bidragsprosjekter ,14 8 FINANS INNTEKTER/KOSTNADER OG EKSTR , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 9082 Diverse refusjoner internt 1 100, Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 9111 Dekningsbidrag, belastning , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 9172 Prosjektjustering , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 9182 Diverse refusjoner internt 233,01 9 HJELPEKLASSE , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen ,48 HJELPEKLASSE 0, Post doc prosjekt - Grethe Myklebust 5002 Lønn midlertidige stillinger , Post doc prosjekt - Grethe Myklebust 5011 Lønn engasjert personale/ekstrahjelp , Post doc prosjekt - Grethe Myklebust 5081 Påløpte feriepenger , Post doc prosjekt - Grethe Myklebust 5251 Fordel gruppelivsforsikring 640, Post doc prosjekt - Grethe Myklebust 5282 Fordel hjemme-pc -17, Post doc prosjekt - Grethe Myklebust 5401 Arbeidsgiveravgift av lønn oggruppelivsforsikring , Post doc prosjekt - Grethe Myklebust 5411 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger 4 180, Post doc prosjekt - Grethe Myklebust 5421 Arbeidsgivers pensjonstilskudd ,00 Prosjekt(lik) : * ; Budenhet(lik) : * ; Konto(lik) : * ; Prosjekt(mellom) : 1400;1499 ; Periode(liste) : ,200901,200902,200903,200904,200905,200906,200907,200908,200909,200910,200911,200912, ; Firma(lik) : TF

34 Skjermbilde: GL30 Norges idrettshøgskole Side: 2 Bruker : TONEO 2009 Eksterne prosjekter :29:48 Prosjekt Prosjekt(T) Konto Konto(T) Beløp 1402 Post doc prosjekt - Grethe Myklebust 5431 Arbeidsgiveravgift av påløpt pensjonsinnskudd 4 558, Post doc prosjekt - Grethe Myklebust 5692 Omp. lønnskostn. internt avd/senter 17,50 5 KOSTNADER FOR ARB.KRAFT , Post doc prosjekt - Grethe Myklebust 6721 Konsulenttjenester , Post doc prosjekt - Grethe Myklebust 6901 Telefon, telefaks, mobiltelefin 598,00 6 ANDRE DRIFTSKOSTNADER , Post doc prosjekt - Grethe Myklebust 7099 Annen kostnad transportmidler 327, Post doc prosjekt - Grethe Myklebust 7141 Tjenestereiser ansatte ikke oppg.pliktig , Post doc prosjekt - Grethe Myklebust 7151 Diettkostnad oppg. plikt , Post doc prosjekt - Grethe Myklebust 7193 Reisekostnad fakturert høyskolen 2 953,03 7 ANDRE KOSTNADER , Post doc prosjekt - Grethe Myklebust 9072 Prosjektjustering , Post doc prosjekt - Grethe Myklebust 9111 Dekningsbidrag, belastning ,00 9 HJELPEKLASSE , Post doc prosjekt - Grethe Myklebust 0,00 HJELPEKLASSE 0, nd World Congress on Sports Injury Pr5051 Lønn overtid 2 587, nd World Congress on Sports Injury Pr5081 Påløpte feriepenger 310, nd World Congress on Sports Injury Pr5191 Periodiseringskonto lønn , nd World Congress on Sports Injury Pr5401 Arbeidsgiveravgift av lønn oggruppelivsforsikring 364, nd World Congress on Sports Injury Pr5411 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger 43,77 5 KOSTNADER FOR ARB.KRAFT 0, nd World Congress on Sports Injury Pr 0,00 KOSTNADER FOR ARB.KRAFT 0, Skader norsk fotball Andersen 5002 Lønn midlertidige stillinger , Skader norsk fotball Andersen 5081 Påløpte feriepenger , Skader norsk fotball Andersen 5251 Fordel gruppelivsforsikring 800, Skader norsk fotball Andersen 5401 Arbeidsgiveravgift av lønn oggruppelivsforsikring , Skader norsk fotball Andersen 5411 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger 3 815, Skader norsk fotball Andersen 5421 Arbeidsgivers pensjonstilskudd , Skader norsk fotball Andersen 5431 Arbeidsgiveravgift av påløpt pensjonsinnskudd 4 232, Skader norsk fotball Andersen 5682 Omp. lønnskostn. internt avd/senter ,58 5 KOSTNADER FOR ARB.KRAFT , Skader norsk fotball Andersen 6522 PC og skjermer, annet datautstyr 224, Skader norsk fotball Andersen 6842 Tidsskrifter 591, Skader norsk fotball Andersen 6844 Bøker 1 818,00 6 ANDRE DRIFTSKOSTNADER 2 633, Skader norsk fotball Andersen 7101 Bilgodtgjørelse - ansatte 385, Skader norsk fotball Andersen 7141 Tjenestereiser ansatte ikke oppg.pliktig 290, Skader norsk fotball Andersen 7151 Diettkostnad oppg. plikt 830, Skader norsk fotball Andersen 7193 Reisekostnad fakturert høyskolen 2 712, Skader norsk fotball Andersen 7352 Bevertning 450,10 7 ANDRE KOSTNADER 4 667, Skader norsk fotball Andersen 9072 Prosjektjustering , Skader norsk fotball Andersen 9111 Dekningsbidrag, belastning ,00 9 HJELPEKLASSE , Skader norsk fotball Andersen 0,00 HJELPEKLASSE 0, Spilleklar - T. Soligaard 5003 Lønn stipendiater , Spilleklar - T. Soligaard 5081 Påløpte feriepenger , Spilleklar - T. Soligaard 5251 Fordel gruppelivsforsikring 320, Spilleklar - T. Soligaard 5401 Arbeidsgiveravgift av lønn oggruppelivsforsikring , Spilleklar - T. Soligaard 5411 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger 1 518, Spilleklar - T. Soligaard 5421 Arbeidsgivers pensjonstilskudd , Spilleklar - T. Soligaard 5431 Arbeidsgiveravgift av påløpt pensjonsinnskudd 1 554, Spilleklar - T. Soligaard 5682 Omp. lønnskostn. internt avd/senter ,82 Prosjekt(lik) : * ; Budenhet(lik) : * ; Konto(lik) : * ; Prosjekt(mellom) : 1400;1499 ; Periode(liste) : ,200901,200902,200903,200904,200905,200906,200907,200908,200909,200910,200911,200912, ; Firma(lik) : TF

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2008

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2008 Senter for idrettsskadeforskning Årsrapport 2008 Innledning Senter for idrettsskadeforskning ble opprettet i mai 2000 med finansiering fra Kultur- og kirkedepartementet (KKD), Norges idrettsforbund og

Detaljer

Årsrapport Antidoping Norge 2005

Årsrapport Antidoping Norge 2005 Årsrapport Antidoping Norge 2005 Oslo, mai 2006 Innhold Årsberetning 2005 fra styret... 3 Innledning... 6 Styret... 6 Påtalenemnd... 7 Administrasjon og drift... 8 Kontrollvirksomhet... 10 Informasjon

Detaljer

BUDSJETTFORDELING ÅRSPLAN

BUDSJETTFORDELING ÅRSPLAN Styresak 79/07 BUDSJETTFORDELING ÅRSPLAN 2008 KS_TJI202.doc Side 1 av 29 Innhold 1. Innledning... 3 2. Budsjettramme... 5 2.1. Uttelling i undervisningskomponenten... 5 2.2. Uttelling i forskningskomponenten...

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR STIFTELSEN ANTIDOPING NORGE

ÅRSRAPPORT FOR STIFTELSEN ANTIDOPING NORGE ÅRSRAPPORT FOR STIFTELSEN ANTIDOPING NORGE 2006 Oslo, april 2007 Innhold Årsberetning 2006 fra styret... 3 Regnskap med revisjonsberetninger... 6 Virksomhetsberetning fra Stiftelsen Antidoping Norge for

Detaljer

-Instituttstyret godkjenner innkalling og saksliste. IS-IGIS sak 02/12 BUDSJETT 2012 OG FORELØPIG REGNSKAP 2011

-Instituttstyret godkjenner innkalling og saksliste. IS-IGIS sak 02/12 BUDSJETT 2012 OG FORELØPIG REGNSKAP 2011 Instituttstyret Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk INNKALLING TIL MØTE I INSTITUTTSTYRET IGIS Onsdag 25. januar 2012, KL. 13:00 15:00 i møterom K-166 i Hagbard Line-huset,

Detaljer

Stiftelsen Antidoping Norge. Årsrapport 2008

Stiftelsen Antidoping Norge. Årsrapport 2008 Stiftelsen Antidoping Norge Årsrapport 2008 15. april 2009 Innhold Årsberetning og økonomisk beretning fra styret for 2008... 3 Regnskap med noter... 6 Revisjonsberetning... 10 Virksomhetsberetning for

Detaljer

Oppvarmingsprogram forebygger skader. Idrettshjerte Psykisk helse Mental trening. Slanking Dopinglisten Bokanmeldelse

Oppvarmingsprogram forebygger skader. Idrettshjerte Psykisk helse Mental trening. Slanking Dopinglisten Bokanmeldelse NORSK IDRETTS- MEDISINSK FORENING NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI NUMMER 1-2005 20. ÅRGANG Oppvarmingsprogram forebygger skader Idrettshjerte Psykisk helse Mental trening Slanking Dopinglisten Bokanmeldelse

Detaljer

FFI-forsker Lorns Bakstad tester droner. FFI utvikler teknologi for GPS-uavhengig navigasjon og støtter Prox Dynamics med utviklingen av Nano

FFI-forsker Lorns Bakstad tester droner. FFI utvikler teknologi for GPS-uavhengig navigasjon og støtter Prox Dynamics med utviklingen av Nano ÅRSREGNSKAP 2012 FFI-forsker Lorns Bakstad tester droner. FFI utvikler teknologi for GPS-uavhengig navigasjon og støtter Prox Dynamics med utviklingen av Nano UAV-systemet PD-100. Foto: FFI INNHOLD Styrets

Detaljer

Med rammevilkår i fokus

Med rammevilkår i fokus Med rammevilkår i fokus Idrettspresident Tove Paule Idrettstinget i Skien i 2007 påla det nye idrettsstyret å jobbe for å skaffe minst 2 milliarder kroner i året til norsk idrett. 2009 ble året vi klarte

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 26-27. februar 2009 Vår ref.: 2009/339 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi,

Detaljer

Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)

Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) Innholdsfortegnelse 1 Leders beretning... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 2.1 Samfunnsoppdraget... 6 2.2 Organisasjon... 6 2.3

Detaljer

IDRETTSMEDISINSK HØSTKONGRESS 2011. Radisson BLU Plaza Hotel, Oslo 3. 6. November 2011 IDRETTSFYSIOTERAPI

IDRETTSMEDISINSK HØSTKONGRESS 2011. Radisson BLU Plaza Hotel, Oslo 3. 6. November 2011 IDRETTSFYSIOTERAPI IDRETTSMEDISINSK HØSTKONGRESS 2011 Radisson BLU Plaza Hotel, Oslo 3. 6. November 2011 NORSK NORSK IDRETTS- IDRETTS- MEDISINSK MEDISINSK FORENING FORENING NFFs NFFs FAGGRUPPE FAGGRUPPE FOR FOR IDRETTSFYSIOTERAPI

Detaljer

Studentparlamentet i Oslo søker om 900.000,- fra Velferdstinget i Oslo for året 2011.

Studentparlamentet i Oslo søker om 900.000,- fra Velferdstinget i Oslo for året 2011. Torsdag, 2. September 2010 Søknad om midler fra Velferdstinget for 2011 Studentparlamentet i Oslo har på møte 29. august 2010 vedtatt revidert budsjett for 2010 og budsjett for 2011. Budsjett for 2011

Detaljer

S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET

S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Vedrørende: S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Forslag til vedtak: Styret godkjenner det fremlagte forslaget

Detaljer

Grunnkontoramme for. Periodiseringsprosjektet. Finansdepartementet. v.1.1

Grunnkontoramme for. Periodiseringsprosjektet. Finansdepartementet. v.1.1 Periodiseringsprosjektet Grunnkontoramme for Periodiseringsprosjektet i Finansdepartementet v.1.1 Versjon 1.1 Side 1 August 2008 1 Innledning... 3 1.1 Virksomheter med rapportering til statsregnskapet

Detaljer

FÆRRE ARM-MOT-HODE HENDELSER I TIPPELIGAEN ETTER INNFØRING AV STRENGERE REGELFORTOLKNING Bjørneboe J1, Bahr R1, Dvorak J2, Andersen TE1 1

FÆRRE ARM-MOT-HODE HENDELSER I TIPPELIGAEN ETTER INNFØRING AV STRENGERE REGELFORTOLKNING Bjørneboe J1, Bahr R1, Dvorak J2, Andersen TE1 1 Prisforedrag Bankettsalen, søndag 10.30 12.00 FÆRRE ARM-MOT-HODE HENDELSER I TIPPELIGAEN ETTER INNFØRING AV STRENGERE REGELFORTOLKNING Bjørneboe J1, Bahr R1, Dvorak J2, Andersen TE1 1 Senter for idrettsskadeforskning,

Detaljer

KONTOPLAN. MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring

KONTOPLAN. MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring KONTOPLAN MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring GJELDENDE FRA 01.01.2014 (revidert per 010514) Kontoplan

Detaljer

Årsrapport for Sykehusklovnene 2014

Årsrapport for Sykehusklovnene 2014 Årsrapport for Sykehusklovnene 2014 TM 1 Årsrapport 2014 2014 vil gå inn i Sykehusklovnenes historie som det året da vi inngikk en intensjonsavtale om varig sammenslåing med Helseklovnene i Bergen. Helseklovnene

Detaljer

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent Saksfremlegg Dato: 6.okt. Sak: 1a-e Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Møtekonstituering Sak 1a: Valg av ordstyrere og referent AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges

Detaljer

LM 2010 23. Landsmøte

LM 2010 23. Landsmøte Fra: Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter ÅRSBERETNING FOR 2007 FOND TIL ETTER- OG VIDEREUTDANNING AV FYSIOTERAPEUTER Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter skal i henhold

Detaljer

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk)

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Nina Berven Ingrid H. Johansen Ole A. Brekke Rokkansenteret Stein Rokkan senter for

Detaljer

Årsrapport 2010. Forskningsinstituttene. Delrapport for de samfunnsvitenskapelige instiuttene

Årsrapport 2010. Forskningsinstituttene. Delrapport for de samfunnsvitenskapelige instiuttene 10 Årsrapport 2010 Forskningsinstituttene Delrapport for de samfunnsvitenskapelige instiuttene Årsrapport 2010 Forskningsinstituttene Delrapport for de samfunnsvitenskapelige instituttene Norges forskningsråd

Detaljer

Prosjekt Telemedisin i Nordvest-Russland

Prosjekt Telemedisin i Nordvest-Russland Prosjekt Telemedisin i Nordvest-Russland Avslutningsrapport Forfattere: Svetlana Manankova Bye Tove Sørensen Dato: 8. juni 2001 I. BESKRIVELSE... 1 1.1 Bakgrunn... 1 1.2. Målsetting... 1 1.2.1. Formål...

Detaljer

Til styremedlemmene Oslo, 05.12.2013

Til styremedlemmene Oslo, 05.12.2013 Møteinnkalling Til styremedlemmene Oslo, 05.12.2013 INNKALLING TIL STYREMØTE 12.12.2013 Det innkalles til styremøte 12.12.2013 kl. 13.00 på møterom 140 i første etasje på Majorstuen. Lunsj vil bli servert

Detaljer

Innkalling til Riksmøte 2013

Innkalling til Riksmøte 2013 Innkalling til Riksmøte 2013 Gode venner som hjelper andre Program Riksmøtet 2013 Fredag 24. mai Kl 10:00-13:00 Kl 13:00-14:30 Kl 14:30-15:00 Kl 15:00-18:00 Kl 19:30 23:00 Registrering i Nordfjordstova

Detaljer

Samordnet praksis for budsjettering og regnskapsføring av forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse

Samordnet praksis for budsjettering og regnskapsføring av forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse Samordnet praksis for budsjettering og regnskapsføring av forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet 6.

Detaljer

Det innkalles til styremøte 14.12.2012 kl. 13:00 på møterommet i 1.etasje, på Majorstua. Lunsj vil bli servert fra kl. 1230.

Det innkalles til styremøte 14.12.2012 kl. 13:00 på møterommet i 1.etasje, på Majorstua. Lunsj vil bli servert fra kl. 1230. Styremedlemmer Oslo, INNKALLING TIL STYREMØTE 14.12.2012 Det innkalles til styremøte 14.12.2012 kl. 13:00 på møterommet i 1.etasje, på Majorstua. Lunsj vil bli servert fra kl. 1230. Innkallingsbrev

Detaljer

SAKSLISTE STYRESAKER TIL BEHANDLING PÅ STYRESEMINARET 25. 26. APRIL 2013. Vedlegg: Konstituering av styret saksutredning

SAKSLISTE STYRESAKER TIL BEHANDLING PÅ STYRESEMINARET 25. 26. APRIL 2013. Vedlegg: Konstituering av styret saksutredning SAKSLISTE STYRESAKER TIL BEHANDLING PÅ STYRESEMINARET 25. 26. APRIL 2013 Sak 01/13 Innkalling og saksliste Styrets konstituering Vedlegg: Konstituering av styret saksutredning Forslag til vedtak: Sak 01/13

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet Mars 2013 Innhold Innhold... 2 1 Innledning... 3 Formål og virkeområde...

Detaljer

Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood.

Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood. Innkalling til styremøte 11. juni 2009 Vår ref.: 2009/763 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin

Detaljer