Senter for idrettsskadeforskning. Regnskapsrapport 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Senter for idrettsskadeforskning. Regnskapsrapport 2009"

Transkript

1

2

3 Senter for idrettsskadeforskning Regnskapsrapport 2009

4

5 Regnskap 2009 & budsjett 2010 UTGIFTER Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett Senter for idrettsskadeforskning , Formidling/Skadefri! , Forskerprosjekt - Grethe Myklebust , Forskerprosjekt - Thor Einar Andersen , Spilleklar! - Torbjørn Soligard (4 436,77) Skader i Tippeligaen - John Bjørneboe , Leddbruskskader - Årøen/Heir/Løken , Mekanismer for ACL-skader - Tron Krosshaug , Risikofaktorer for ACL-skader håndball - Eirik Kristianslund , FIS skadeovervåkingssystem - Tonje W. Flørenes , Risikofaktorer for hopperkne - Håvard Visnes , Korsbåndregister - Lars Petter Granan , Sklerosering av hopperkne - Aasne Hoksrud , Hjertescreening av norske fotballspillere -TE Andersen / Hilde M. Berge , Spiseforstyrrelser i jenteidrett - Audun Eriksson , Risikofaktorer for ACL skader i elitefotball - Agnethe Nilstad , Videoanalyse av skiskader - Tone T. Bere / ny stipendiat , Videoanalyse - Beijing , Skader i profesjonell sykling - Clarsen , Bruskregister - Cathrine Engen , Lars Engebretsen , Forskerlinjeprosjekt - Amilton Fernandes 8 057, Smith & Nephew Fellowship , Nytt Skulder - Grethe Myklebust Sum utgifter , INNTEKTER Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 Balanse ved årets start (overført fra tidl. år) , KUD , NIF/NT , Helse Sør-Øst , IOC miljøstøtte , IOC (Prosjekt 1452) ,00 IOC (lønn 20% stilling - Kathrin Steffen) , FIFA (prosjekt 1437) ,00 FIFA (prosjekt -1416) FIS/djo (Prosjekt 1475) , Olympiatoppen (prosjekt 1444) , NIH (stipendiatstilling prosjekt 1437) NDLA , Smith & Nephew (prosjekt 1488) , Driftsmidler Eirik Kristianslund (prosjekt 1451) ,00 Driftsmidler Cathrine Engen (prosjekt 1427) , Driftsmidler Amilton Fernandes (prosjekt 1429) , UiO - Driftsmidler forskerlinjestipendiat Engen og Bjørneboe ,00 UiO - Driftsmidler forskerlinjestipendiat Kristianslund 6 172,00 Universitetet i Oslo (prosjekt 1428) ,00 Ullevål univ. sykehus - stamcelleprosejkt brusk ved virus (prosjekt 1425) ,00 Akershus Universitetssykehus (prosjekt 1425) ,00 Nordic medical supply stipend v/ Kirsten Lundgreen ,00 Steadman Hawkins Research Foundation (prosjekt 1428) ,81 British Journal of Sports Medicine (prosjekt 1428) ,00 Fondet til fremme av idrettsmedisin - Nycomedpris (prosjekt 1450) ,00 KUD (prosjekt ESSKA) ,00 Skadefri! Overskudd salg av DVD 2 140,00 Salg av adidas baller / kursmateriale (prosjekt 1414) 4 178,40 Sum inntekter , Resultat (overføres neste år) ,

6 1400 Senter for idrettsskadeforskning Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 OVERFØRT FRA TIDLIGERE ÅR DRIFTSINNTEKTER 5 TOTALE KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT Tone Øritsland , Ingar Holme (20%) , OVERHEAD , SUM KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT , ANDRE DRIFTSKOSTNADER 59 Gaver til ansatte Frakt/transport/spedisjon , Kostander lokaler Utstyr, inventar og materiell - driftskjøp , Reparasjon og vedlikehold av utstyr, bygninger Fremmede tjenester , Kostnad trykksaker, arr. av seminar o.l , Porto, telefon mv , Kostnader og godtgj. vedr. reise , Representasjon, bevertning, markedsføring , Kontingenter, gaver og tilskudd , Lisenser , Andre kostnader Interne kostnader 1 333,28 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER , SUM PROSJEKTKOSTNADER ,

7 1489 Formidling/Skadefri Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 Øremerket prosjektet IOC - 20 % lønn Kathrin Steffen ( ) DRIFTSINNTEKTER Salg av DVD (2 140,00) 5 TOTALE KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT Kathrin Steffen , OVERHEAD , SUM KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT , ANDRE DRIFTSKOSTNADER 61 Frakt/transport/spedisjon 176,25 65 Utstyr, inventar og materiell - driftskjøp , Reparasjon og vedlikehold av utstyr, bygninger m.m 67 Fremmede tjenester , Kostnad trykksaker, og lignende 330,00 69 Porto, telefon mv. 71 Kostnader og godtgj. vedr. reise , Representasjon, bevertning, markedsføring 111,72 74 Kontingenter, gaver og tilskudd 76 Lisenser- og patentkostnad , Andre kostnader Tap og lignende 175,00 91 Interne kostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER , SUM PROSJEKTKOSTNADER ,

8 1402 Forskerprosjekt Grethe Myklebust Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 OVERFØRT FRA TIDLIGERE ÅR DRIFTSINNTEKTER 5 TOTALE KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT Grethe Myklebust (50%) , Div. ekstrahjelp , OVERHEAD , SUM KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT , ANDRE DRIFTSKOSTNADER 61 Frakt/transport/spedisjon 65 Utstyr, inventar og materiell - driftskjøp Reparasjon og vedlikehold av utstyr, bygninger m.m 67 Fremmede tjenester , Kostnad trykksaker, o.l. 69 Porto, telefon mv. 598,00 71 Kostnader og godtgj. vedr. reise , Representasjon, bevertning, markedsføring 74 Kontingenter, gaver og tilskudd 77 Andre kostnader Interne kostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER , SUM PROSJEKTKOSTNADER ,

9 1410 Forskerprosjekt - Thor Einar Andersen Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 OVERFØRT FRA TIDLIGERE ÅR DRIFTSINNTEKTER 5 TOTALE KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT Thor Einar Andersen , OVERHEAD , SUM KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT , ANDRE DRIFTSKOSTNADER 61 Frakt/transport/spedisjon 65 Utstyr, inventar og materiell - driftskjøp 224, Reparasjon og vedlikehold av utstyr, bygninger m.m 67 Fremmede tjenester 68 Kostnad trykksaker, o.l ,84 69 Porto, telefon mv. 71 Kostnader og godtgj. vedr. reise, diett, bil og lignende , Representasjon, bevertning, markedsføring 450,10 74 Kontingenter, gaver og tilskudd 77 Andre kostnader Interne kostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER , SUM PROSJEKTKOSTNADER ,

10 1414 Spilleklar! - Torbjørn Soligard Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 OVERFØRT FRA TIDLIGERE ÅR DRIFTSINNTEKTER 5 TOTALE KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT Torbjørn Soligard Refusjon av syk sykepenger - lønn (16 560,00) OVERHEAD (3 312,00) SUM KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT - (19 872,00) - ANDRE DRIFTSKOSTNADER 61 Frakt/transport/spedisjon 65 Utstyr, inventar og materiell - driftskjøp 66 Reparasjon og vedlikehold av utstyr, bygninger 67 Fremmede tjenester 68 Kostnad trykksaker, o.l Porto, telefon mv. 71 Kostnader og godtgj. vedr. reise ,23 73 Representasjon, bevertning, markedsføring 74 Kontingenter, gaver og tilskudd 77 Andre kostnader Interne kostnader/inntekter SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER , SUM PROSJEKTKOSTNADER (4 436,77) 9 000

11 1416 Skader i Tippeligaen - John Bjørneboe Budsjett 2009 Regnskap2009 Budsjett 2010 OVERFØRT FRA TIDLIGERE ÅR DRIFTSINNTEKTER 5 TOTALE KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT Stipendiat John Bjørneboe fra 1/ Senior forsker Thore Einar Andersen 20 % stilling Vit. ass OVERHEAD SUM KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT ANDRE DRIFTSKOSTNADER 61 Frakt/transport/spedisjon 65 Utstyr, inventar og materiell - driftskjøp 66 Reparasjon og vedlikehold av utstyr, bygninger 67 Fremmede tjenester Kostnader trykksaker og lignende 3 879,31 69 Porto, telefon mv. 248,36 71 Kostnader og godtgj. vedr. reise , Kontingenter, gaver og tilskudd 77 Andre kostnader Interne kostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER , SUM PROSJEKTKOSTNADER ,

12 1425 Bruskskader i kneleddet - Lars Engebretsen (Asbjørn Årøen, Stig Heir, Sverre Løken) Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 Øremerket prosjekt Ullevål univ. sykehus - stamcelleprosjekt brusk ved virus (69 500,00) Ullevål univ. sykehus - stamcelleprosjekt brusk ved virus (25 000,00) Tap på fordring Akershus Universitetssykehus (24 690,00) Sum ( ,00) DRIFTSINNTEKTER 5 TOTALE KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT Ekstrahjelp , Kostander i forb med oppgavepliktig diett 555,84 OVERHEAD SUM KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT , ANDRE DRIFTSKOSTNADER 61 Frakt/transport/spedisjon 65 Utstyr, inventar og materiell - driftskjøp ,24 66 Reparasjon og vedlikehold av utstyr, bygninger 67 Fremmede tjenester 68 Kostnad trykksak, og lignende 6 289,39 69 Porto, telefon mv. 240,00 71 Kostnader og godtgj. vedr. reise , Representasjon, bevertning, markedsføring 74 Kontingenter, gaver og tilskudd 77 Andre kostnader Tap på fordringer Interne kostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER , SUM PROSJEKTKOSTNADER ,

13 1450 Mekanismer for ACL-skader - Tron Krosshaug Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 Øremerket prosjekt Fondet til fremme av idrettsmedisin - Nycomedpris (15 000,00) DRIFTSINNTEKTER 5 TOTALE KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT Tron Krosshaug OVERHEAD SUM KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT ANDRE DRIFTSKOSTNADER 61 Frakt/transport/spedisjon 65 Utstyr, inventar og materiell - driftskjøp , Reparasjon og vedlikehold av utstyr, bygninger 67 Fremmede tjenester 9 653,02 68 Kostnad trykksak, og lignende 69 Porto, telefon mv. 71 Kostnader og godtgj. vedr. reise , Representasjon, bevertning, markedsføring 74 Kontingenter, gaver og tilskudd 77 Andre kostnader Interne kostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER , SUM PROSJEKTKOSTNADER ,

14 1451 Risikofaktorer for ACL skader i elitehåndball - Eirik Kristians Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 OVERFØRT FRA TIDLIGERE ÅR DRIFTSINNTEKTER 5 TOTALE KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT Eirik Kristianslund fra Div. ekstrahjelp , Ompostering lønn ekstrahjelp OVERHEAD SUM KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT , ANDRE DRIFTSKOSTNADER 59 Gaver til ansatte 61 Frakt/transport/spedisjon 63 Kostnader lokaler 7 479, Utstyr, inventar og materiell - driftskjøp , Reparasjon og vedlikehold av utstyr, bygninger 67 Fremmede tjenester 270,00 68 Kostnad trykksak, og lignende 69 Porto, telefon mv. 341,47 71 Kostnader og godtgj. vedr. reise , Representasjon, bevertning, markedsføring , Kontingenter, gaver og tilskudd 357,47 77 Andre kostnader 91 Interne kostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER , SUM PROSJEKTKOSTNADER ,

15 1475 FIS Injury Surveillance System - Tonje Flørenes Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 OVERFØRT FRA TIDLIGERE ÅR DRIFTSINNTEKTER 5 TOTALE KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT Stipendiat Tonje Flørenes (100%) , Seniorforsker Lars Nordsletten , Vit. ass. video Ekstrahjelp 7 707,62 OVERHEAD , SUM KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT , ANDRE DRIFTSKOSTNADER 61 Frakt/transport/spedisjon 423,00 63 Kostnader lokaler 375,00 65 Utstyr, inventar og materiell - driftskjøp 1 562,50 66 Reparasjon og vedlikehold av utstyr, bygninger 67 Fremmede tjenester 68 Kostnad trykksak, og lignende Porto, telefon mv. 71 Kostnader og godtgj. vedr. reise , Representasjon, bevertning, markedsføring 74 Kontingenter, gaver og tilskudd 77 Andre kostnader Interne kostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER , SUM PROSJEKTKOSTNADER ,

16 1494 Risikofaktorer for hopperkne - Håvard Visnes Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 OVERFØRT FRA TIDLIGERE ÅR DRIFTSINNTEKTER 5 TOTALE KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT Håvard Visnes , OVERHEAD SUM KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT , ANDRE DRIFTSKOSTNADER 61 Frakt/transport/spedisjon 63 Kostnader lokaler 3 910,00 65 Utstyr, inventar og materiell - driftskjøp Reparasjon og vedlikehold av utstyr, bygninger 67 Fremmede tjenester 5 000,00 68 Kostnad trykksaker og lignende 69 Porto, telefon mv. 673,00 71 Kostnader og godtgj. vedr. reise , Representasjon, bevertning, markedsføring 74 Kontingenter, gaver og tilskudd 77 Andre kostnader Interne kostnader 8 157,50 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER , SUM PROSJEKTKOSTNADER ,

17 1495 Korsbåndregister - Lars Petter Granan OVERFØRT FRA TIDLIGERE ÅR Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 DRIFTSINNTEKTER 5 TOTALE KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT Kostander i forb med oppgavepliktig diett 222,34 OVERHEAD SUM KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT - 222,34 - ANDRE DRIFTSKOSTNADER 61 Frakt/transport/spedisjon 65 Utstyr, inventar og materiell - driftskjøp 66 Reparasjon og vedlikehold av utstyr, bygninger 67 Fremmede tjenester ,00 68 Kostnad trykksaker og lignende ,00 69 Porto, telefon mv. 71 Kostnader og godtgj. vedr. reise , Representasjon, bevertning, markedsføring 74 Kontingenter, gaver og tilskudd 77 Andre kostnader Interne kostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER , SUM PROSJEKTKOSTNADER ,

18 1496 Sklerosering av hopperkne - Aasne Hoksrud Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 OVERFØRT FRA TIDLIGERE ÅR DRIFTSINNTEKTER 5 TOTALE KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT Aasne Hoksrud OVERHEAD SUM KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT ANDRE DRIFTSKOSTNADER 61 Frakt/transport/spedisjon 65 Utstyr, inventar og materiell - driftskjøp Reparasjon og vedlikehold av utstyr, bygninger 67 Fremmede tjenester 68 Kostnad trykksaker og lignende 69 Porto, telefon mv , Kostnader og godtgj. vedr. reise , Representasjon, bevertning, markedsføring 74 Kontingenter, gaver og tilskudd 75 Forsikringer Andre kostnader Interne kostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER , SUM PROSJEKTKOSTNADER ,

19 Hjertescreening av norske fotballspillere Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 OVERFØRT FRA TIDLIGERE ÅR DRIFTSINNTEKTER 5 TOTALE KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT Thor Einar Andersen , Hilde Moseby Berge , OVERHEAD , SUM KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT , ANDRE DRIFTSKOSTNADER 61 Frakt/transport/spedisjon 65 Utstyr, inventar og materiell - driftskjøp Reparasjon og vedlikehold av utstyr, bygninger 67 Fremmede tjenester Kostnad trykksaker, o.l Porto, telefon mv Kostnader og godtgj. vedr. reise Representasjon, bevertning, markedsføring 533,11 74 Kontingenter, gaver og tilskudd 77 Andre kostnader Interne kostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER , SUM PROSJEKTKOSTNADER ,

20 1444 Spiseforstyrrelser i jenteidrett - Marianne Martinsen Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 Øremerket prosjektet Olympiatoppen ( ,00) ( ) DRIFTSINNTEKTER 5 TOTALE KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT Audun Erikson ,13 Marianne Martinsen Ekstrahjelp , Periodisering lønn (72 321,71) OVERHEAD , SUM KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT , ANDRE DRIFTSKOSTNADER 61 Frakt/transport/spedisjon 65 Utstyr, inventar og materiell - driftskjøp 66 Reparasjon og vedlikehold av utstyr, bygninger 67 Fremmede tjenester Kostnad trykksak, og lignende 7 375,00 69 Porto, telefon mv. 192,00 71 Kostnader og godtgj. vedr. reise , Representasjon, bevertning, markedsføring 455,78 74 Kontingenter, gaver og tilskudd 500,00 77 Andre kostnader 90 Interne inntekter 91 Interne kostnader ,76 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER , SUM PROSJEKTKOSTNADER ,

21 1437 Risikofaktorer for ACL skader i elitefotball - Agnethe Nilsta Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 Øremerket prosjektet NIH - stipendiatstilling 11 mnd - Agnethe Nilstad ( ) DRIFTSINNTEKTER 5 TOTALE KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT Tron Krosshaug , Agnethe Nilstad , Lab assistent , OVERHEAD , SUM KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT , ANDRE DRIFTSKOSTNADER 61 Frakt/transport/spedisjon ,75 63 Kostnader lokaler , Utstyr, inventar og materiell - driftskjøp , Fremmede tjenester , Kostnad trykksaker og lignende 494,95 69 Porto, telefon mv , Kostnader og godtgj. vedr. reise , Representasjon, bevertning, markedsføring , Kontingenter, gaver og tilskudd 7 200,00 77 Andre kostnader 91 Interne kostnader 900,00 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER , SUM PROSJEKTKOSTNADER ,

22 1477 Videoanalyse av skiskader - Tone T. Bere Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 OVERFØRT FRA TIDLIGERE ÅR DRIFTSINNTEKTER 5 TOTALE KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT Tone Bere , Ny post doc fra 1. april OVERHEAD , SUM KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT , ANDRE DRIFTSKOSTNADER 61 Frakt/transport/spedisjon 63 Kostander lokaler 65 Utstyr, inventar og materiell - driftskjøp Reparasjon og vedlikehold av utstyr, bygninger 67 Fremmede tjenester , Kostnad trykksak, og lignende 428,50 69 Porto, telefon mv. 71 Kostnader og godtgj. vedr. reise , Representasjon, bevertning, markedsføring 2 804,60 74 Kontingenter, gaver og tilskudd 77 Andre kostnader 91 Interne kostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER , SUM PROSJEKTKOSTNADER ,

23 1452 Videoanalyse - Beijing Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 Øremerket prosjektet ( ,00) , ,96 SUM ( ,20) 5 TOTALE KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT Ekstrahjelp OVERHEAD SUM KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT ANDRE DRIFTSKOSTNADER 61 Frakt/transport/spedisjon 63 Kostander lokaler 5 924, Utstyr, inventar og materiell - driftskjøp Reparasjon og vedlikehold av utstyr, bygninger 67 Fremmede tjenester 68 Kostnad trykksak, og lignende 69 Porto, telefon mv. 71 Kostnader og godtgj. vedr. reise 6 903, Representasjon, bevertning, markedsføring 74 Kontingenter, gaver og tilskudd 77 Andre kostnader 91 Interne kostnader (husleie Koga) SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER , SUM PROSJEKTKOSTNADER ,

24 1487 Skader i prof. sykling - Ben Clarsen Budsjett 2009 Regnskap 2009 OVERFØRT FRA TIDLIGERE ÅR DRIFTSINNTEKTER 5 TOTALE KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT OVERHEAD SUM KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT - - ANDRE DRIFTSKOSTNADER 61 Frakt/transport/spedisjon 65 Utstyr, inventar og materiell - driftskjøp 66 Reparasjon og vedlikehold av utstyr, bygninger 67 Fremmede tjenester 68 Kostnad trykksak, og lignende 69 Porto, telefon mv. 71 Kostnader og godtgj. vedr. reise ,75 73 Representasjon, bevertning, markedsføring 74 Kontingenter, gaver og tilskudd 77 Andre kostnader 91 Interne kostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER ,75 SUM PROSJEKTKOSTNADER ,75

25 1427 Bruskregisteret - Cathrine N. Engen Regnskap 2009 Budsjett 2010 OVERFØRT FRA TIDLIGERE ÅR DRIFTSINNTEKTER 5 TOTALE KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT OVERHEAD SUM KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT - - ANDRE DRIFTSKOSTNADER 61 Frakt/transport/spedisjon 63 Kostander lokaler 65 Utstyr, inventar og materiell - driftskjøp 66 Reparasjon og vedlikehold av utstyr, bygninger 67 Fremmede tjenester 68 Kostnad trykksak, og lignende 69 Porto, telefon mv. 71 Kostnader og godtgj. vedr. reise , Representasjon, bevertning, markedsføring 74 Kontingenter, gaver og tilskudd 77 Andre kostnader 91 Interne kostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER , SUM PROSJEKTKOSTNADER ,

26 1428 Lars Engebretsen Regnskap 2009 Budsjett 2010 Øremerkede midler British Journal of Sports Medicine (10 540,00) Steadman Hawkins Research Foundation (11 340,81) KKD (prosjekt ESSKA) (50 000,00) UiO #REF! UiO - Driftsmidler forskerlinjestipendiat Engen og Bjørneboe (12 345,00) Sum #REF! 5 TOTALE KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT OVERHEAD SUM KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT - - ANDRE DRIFTSKOSTNADER 61 Frakt/transport/spedisjon 63 Kostander lokaler 65 Utstyr, inventar og materiell - driftskjøp 66 Reparasjon og vedlikehold av utstyr, bygninger 67 Fremmede tjenester 68 Kostnad trykksak, og lignende 69 Porto, telefon mv. 71 Kostnader og godtgj. vedr. reise , Representasjon, bevertning, markedsføring 74 Kontingenter, gaver og tilskudd 77 Andre kostnader 91 Interne kostnader (husleie Koga) SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER , SUM PROSJEKTKOSTNADER ,

27 1429 Forskerlinjestipendiat Amilton Fernandes Regnskap 2009 Budsjett 2010 OVERFØRT FRA TIDLIGERE ÅR DRIFTSINNTEKTER 5 TOTALE KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT OVERHEAD SUM KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT - - ANDRE DRIFTSKOSTNADER 61 Frakt/transport/spedisjon 63 Kostander lokaler 65 Utstyr, inventar og materiell - driftskjøp 66 Reparasjon og vedlikehold av utstyr, bygninger 67 Fremmede tjenester 68 Kostnad trykksak, og lignende 69 Porto, telefon mv. 71 Kostnader og godtgj. vedr. reise 8 057, Representasjon, bevertning, markedsføring 74 Kontingenter, gaver og tilskudd 77 Andre kostnader 91 Interne kostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER 8 057, SUM PROSJEKTKOSTNADER 8 057,

28 1488 Smith & Nephew - fellowship Regnskap 2009 Budsjett 2010 Øremerket prosjekt Smith & Nephew (prosjekt 1488) ( ,99) ( ) DRIFTSINNTEKTER 5 TOTALE KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT Stipend Hide Koga OVERHEAD SUM KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT ANDRE DRIFTSKOSTNADER 61 Frakt/transport/spedisjon 63 Kostander lokaler 65 Utstyr, inventar og materiell - driftskjøp 66 Reparasjon og vedlikehold av utstyr, bygninger 67 Fremmede tjenester 68 Kostnad trykksak, og lignende 69 Porto, telefon mv. 71 Kostnader og godtgj. vedr. reise 73 Representasjon, bevertning, markedsføring 74 Kontingenter, gaver og tilskudd 77 Andre kostnader 91 Interne kostnader (husleie Koga) , SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER , SUM PROSJEKTKOSTNADER ,

29 Skulder - Grethe Myklebust Budsjett 2009 Budsjett 2010 OVERFØRT FRA TIDLIGERE ÅR DRIFTSINNTEKTER 5 TOTALE KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT Ny stipendiat OVERHEAD SUM KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT ANDRE DRIFTSKOSTNADER 61 Frakt/transport/spedisjon 65 Utstyr, inventar og materiell - driftskjøp Reparasjon og vedlikehold av utstyr, bygninger 67 Fremmede tjenester Kostnad trykksaker, arr. av seminar og lignende 69 Porto, telefon mv Kostnader og godtgj. vedr. reise Representasjon, bevertning, markedsføring 74 Kontingenter, gaver og tilskudd 77 Andre kostnader Interne kostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER SUM PROSJEKTKOSTNADER

30

31 Senter for idrettsskadeforskning Agressoutskrift utdrag av NIH s regnskap

32

33 Skjermbilde: GL30 Norges idrettshøgskole Side: 1 Bruker : TONEO 2009 Eksterne prosjekter :29:48 Prosjekt Prosjekt(T) Konto Konto(T) Beløp 1400 Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 2171 Ikke inntektsførte bidragsinntekter ,48 2 GJELD OG EGENKAPITAL , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 3099 Diverse avgiftspliktige inntekter , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 3200 Salg av kompendier/bøker/hefter , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 3212 Konf.avg. utenom avg.området , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 3421 Bidrag fra organisasjoner , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 3431 Bidrag fra næringsliv og private , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 3441 Bidrag fra stiftelser , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 3451 Bidrag fra andre utland , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 3471 Bidrag fra andre statlige forvaltningsorganer , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 3499 Periodisert bidragsinntekt , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 3950 Bevilgning fra andre departement ,00 3 DRIFTSINNTEKTER , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 5002 Lønn midlertidige stillinger , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 5081 Påløpte feriepenger , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 5251 Fordel gruppelivsforsikring 1 793, Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 5401 Arbeidsgiveravgift av lønn oggruppelivsforsikring , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 5411 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger 8 430, Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 5421 Arbeidsgivers pensjonstilskudd , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 5431 Arbeidsgiveravgift av påløpt pensjonsinnskudd 9 300,17 5 KOSTNADER FOR ARB.KRAFT , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 6101 Frakt og Transportkostnader 925, Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 6522 PC og skjermer, annet datautstyr 1 148, Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 6721 Konsulenttjenester , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 6749 Kjøp av andre databehandlingstjenester , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 6821 Trykningsutgifter 712, Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 6844 Bøker 6 787, Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 6861 Arrangement av seminar og lignende. 127, Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 6902 Datakommunikasjon, internett 310,42 6 ANDRE DRIFTSKOSTNADER , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 7101 Bilgodtgjørelse - ansatte 1 126, Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 7141 Tjenestereiser ansatte ikke oppg.pliktig , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 7151 Diettkostnad oppg. plikt , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 7192 Kurs-/seminaravgifter , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 7193 Reisekostnad fakturert høyskolen , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 7352 Bevertning , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 7411 Gave , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 7601 Programvarelisenser ,00 7 ANDRE KOSTNADER , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 8905 Periodisering midler bidragsprosjekter ,14 8 FINANS INNTEKTER/KOSTNADER OG EKSTR , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 9082 Diverse refusjoner internt 1 100, Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 9111 Dekningsbidrag, belastning , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 9172 Prosjektjustering , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen 9182 Diverse refusjoner internt 233,01 9 HJELPEKLASSE , Forebygn.idr.skader Bahr/Engebretsen ,48 HJELPEKLASSE 0, Post doc prosjekt - Grethe Myklebust 5002 Lønn midlertidige stillinger , Post doc prosjekt - Grethe Myklebust 5011 Lønn engasjert personale/ekstrahjelp , Post doc prosjekt - Grethe Myklebust 5081 Påløpte feriepenger , Post doc prosjekt - Grethe Myklebust 5251 Fordel gruppelivsforsikring 640, Post doc prosjekt - Grethe Myklebust 5282 Fordel hjemme-pc -17, Post doc prosjekt - Grethe Myklebust 5401 Arbeidsgiveravgift av lønn oggruppelivsforsikring , Post doc prosjekt - Grethe Myklebust 5411 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger 4 180, Post doc prosjekt - Grethe Myklebust 5421 Arbeidsgivers pensjonstilskudd ,00 Prosjekt(lik) : * ; Budenhet(lik) : * ; Konto(lik) : * ; Prosjekt(mellom) : 1400;1499 ; Periode(liste) : ,200901,200902,200903,200904,200905,200906,200907,200908,200909,200910,200911,200912, ; Firma(lik) : TF

34 Skjermbilde: GL30 Norges idrettshøgskole Side: 2 Bruker : TONEO 2009 Eksterne prosjekter :29:48 Prosjekt Prosjekt(T) Konto Konto(T) Beløp 1402 Post doc prosjekt - Grethe Myklebust 5431 Arbeidsgiveravgift av påløpt pensjonsinnskudd 4 558, Post doc prosjekt - Grethe Myklebust 5692 Omp. lønnskostn. internt avd/senter 17,50 5 KOSTNADER FOR ARB.KRAFT , Post doc prosjekt - Grethe Myklebust 6721 Konsulenttjenester , Post doc prosjekt - Grethe Myklebust 6901 Telefon, telefaks, mobiltelefin 598,00 6 ANDRE DRIFTSKOSTNADER , Post doc prosjekt - Grethe Myklebust 7099 Annen kostnad transportmidler 327, Post doc prosjekt - Grethe Myklebust 7141 Tjenestereiser ansatte ikke oppg.pliktig , Post doc prosjekt - Grethe Myklebust 7151 Diettkostnad oppg. plikt , Post doc prosjekt - Grethe Myklebust 7193 Reisekostnad fakturert høyskolen 2 953,03 7 ANDRE KOSTNADER , Post doc prosjekt - Grethe Myklebust 9072 Prosjektjustering , Post doc prosjekt - Grethe Myklebust 9111 Dekningsbidrag, belastning ,00 9 HJELPEKLASSE , Post doc prosjekt - Grethe Myklebust 0,00 HJELPEKLASSE 0, nd World Congress on Sports Injury Pr5051 Lønn overtid 2 587, nd World Congress on Sports Injury Pr5081 Påløpte feriepenger 310, nd World Congress on Sports Injury Pr5191 Periodiseringskonto lønn , nd World Congress on Sports Injury Pr5401 Arbeidsgiveravgift av lønn oggruppelivsforsikring 364, nd World Congress on Sports Injury Pr5411 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger 43,77 5 KOSTNADER FOR ARB.KRAFT 0, nd World Congress on Sports Injury Pr 0,00 KOSTNADER FOR ARB.KRAFT 0, Skader norsk fotball Andersen 5002 Lønn midlertidige stillinger , Skader norsk fotball Andersen 5081 Påløpte feriepenger , Skader norsk fotball Andersen 5251 Fordel gruppelivsforsikring 800, Skader norsk fotball Andersen 5401 Arbeidsgiveravgift av lønn oggruppelivsforsikring , Skader norsk fotball Andersen 5411 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger 3 815, Skader norsk fotball Andersen 5421 Arbeidsgivers pensjonstilskudd , Skader norsk fotball Andersen 5431 Arbeidsgiveravgift av påløpt pensjonsinnskudd 4 232, Skader norsk fotball Andersen 5682 Omp. lønnskostn. internt avd/senter ,58 5 KOSTNADER FOR ARB.KRAFT , Skader norsk fotball Andersen 6522 PC og skjermer, annet datautstyr 224, Skader norsk fotball Andersen 6842 Tidsskrifter 591, Skader norsk fotball Andersen 6844 Bøker 1 818,00 6 ANDRE DRIFTSKOSTNADER 2 633, Skader norsk fotball Andersen 7101 Bilgodtgjørelse - ansatte 385, Skader norsk fotball Andersen 7141 Tjenestereiser ansatte ikke oppg.pliktig 290, Skader norsk fotball Andersen 7151 Diettkostnad oppg. plikt 830, Skader norsk fotball Andersen 7193 Reisekostnad fakturert høyskolen 2 712, Skader norsk fotball Andersen 7352 Bevertning 450,10 7 ANDRE KOSTNADER 4 667, Skader norsk fotball Andersen 9072 Prosjektjustering , Skader norsk fotball Andersen 9111 Dekningsbidrag, belastning ,00 9 HJELPEKLASSE , Skader norsk fotball Andersen 0,00 HJELPEKLASSE 0, Spilleklar - T. Soligaard 5003 Lønn stipendiater , Spilleklar - T. Soligaard 5081 Påløpte feriepenger , Spilleklar - T. Soligaard 5251 Fordel gruppelivsforsikring 320, Spilleklar - T. Soligaard 5401 Arbeidsgiveravgift av lønn oggruppelivsforsikring , Spilleklar - T. Soligaard 5411 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger 1 518, Spilleklar - T. Soligaard 5421 Arbeidsgivers pensjonstilskudd , Spilleklar - T. Soligaard 5431 Arbeidsgiveravgift av påløpt pensjonsinnskudd 1 554, Spilleklar - T. Soligaard 5682 Omp. lønnskostn. internt avd/senter ,82 Prosjekt(lik) : * ; Budenhet(lik) : * ; Konto(lik) : * ; Prosjekt(mellom) : 1400;1499 ; Periode(liste) : ,200901,200902,200903,200904,200905,200906,200907,200908,200909,200910,200911,200912, ; Firma(lik) : TF

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2000

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2000 Senter for idrettsskadeforskning Årsrapport 2000 Innledning Idrettsskader utgjør om lag 17% av alle personskader i Norge, og utgjør følgelig et betydelig problem for idretten, for den enkelte som rammes

Detaljer

C:\Users\hhiau\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\AOCXUOTB\Rapport-13-uspesifisert (2).xls

C:\Users\hhiau\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\AOCXUOTB\Rapport-13-uspesifisert (2).xls S14-Analyseregnskap - Detalj art Rapport avgrenset: År : '2013', Status per måned nr : '12', Sted fom : '112000', Sted tom : '112000', Område : 'GB', Analyse fom : '000000', Analyse tom : '000000', Motpart

Detaljer

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2009

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2009 Senter for idrettsskadeforskning Årsrapport 2009 Innledning Senter for idrettsskadeforskning ble opprettet i mai 2000 med finansiering fra Kultur- og kirkedepartementet (KKD), Norges idrettsforbund og

Detaljer

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard 3807 Salgssum anleggsmidler, unntatt avgiftsplikt 0 0 0 0-75 000 0 3200 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet -12 500-81 818 69 318 655-115 981 71 3230 Salgsinntekt

Detaljer

Senter for idrettsskadeforskning - Innhenting og bruk av skadedata

Senter for idrettsskadeforskning - Innhenting og bruk av skadedata Senter for idrettsskadeforskning - Innhenting og bruk av skadedata Kathrin Steffen Seniorforsker Skadeforum 6. November 2014 Agenda Hvem er vi på Senter for idrettsskadeforskning? Hvordan jobber vi? Innhenting

Detaljer

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2012

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2012 Senter for idrettsskadeforskning Årsrapport 2012 Innledning Senter for idrettsskadeforskning ble opprettet i mai 2000 med finansiering fra Kultur- og kirkedepartementet (KUD), Norges idrettsforbund og

Detaljer

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2010

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2010 Senter for idrettsskadeforskning Årsrapport 2010 Innledning Senter for idrettsskadeforskning ble opprettet i mai 2000 med finansiering fra Kultur- og kirkedepartementet (KKD), Norges idrettsforbund og

Detaljer

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard 3807 Salgssum anleggsmidler, unntatt avgiftsplikt 0 0 0 0-75 000 0 3200 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet -8 333-75 971 67 638 912-115 981 66 3230 Salgsinntekt

Detaljer

Sum av Avvik 000000 Uspesifisert 3960 Refusjon av indirekte kostnader, overhead (MP 01) -10 136 999-3 540 333-3 613 229 72 896

Sum av Avvik 000000 Uspesifisert 3960 Refusjon av indirekte kostnader, overhead (MP 01) -10 136 999-3 540 333-3 613 229 72 896 Tiltak Art Årsbud 000000 Uspesifisert 3960 Refusjon av indirekte kostnader, overhead (MP 01) -10 136 999-3 540 333-3 613 229 72 896 Totalt 000000 Uspesifisert 000888 Avregning/overføring Totalt 000888

Detaljer

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2011

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2011 Senter for idrettsskadeforskning Årsrapport 2011 Innledning Senter for idrettsskadeforskning ble opprettet i mai 2000 med finansiering fra Kultur- og kirkedepartementet (KKD), Norges idrettsforbund og

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

-Instituttstyret godkjenner innkalling og saksliste. IS-IGIS sak 02/12 BUDSJETT 2012 OG FORELØPIG REGNSKAP 2011

-Instituttstyret godkjenner innkalling og saksliste. IS-IGIS sak 02/12 BUDSJETT 2012 OG FORELØPIG REGNSKAP 2011 Instituttstyret Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk INNKALLING TIL MØTE I INSTITUTTSTYRET IGIS Onsdag 25. januar 2012, KL. 13:00 15:00 i møterom K-166 i Hagbard Line-huset,

Detaljer

Ny kontoplan 2013 Lønn og Reise

Ny kontoplan 2013 Lønn og Reise Lønn og Reise Britt Elin Kjørholt 1 Viktige endringer ny kontoplan 2013 Skille mellom kontering for faste og midlertidige ansatte Feriepengekontering fordelt på faste og midlertidige Egne periodiseringskonti

Detaljer

13 961 561,00 373 000,00

13 961 561,00 373 000,00 Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Salgs- og driftsinntekt 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig 3010 Medlemskontigent 2 835 000,00 3020 Konsulenttjenester 75 000,00 3021 Rådgivningstjenester 800 000,00 3030

Detaljer

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2004

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2004 Senter for idrettsskadeforskning Årsrapport 2004 Innledning Senter for idrettsskadeforskning ble opprettet i mai 2000 med finansiering fra Kulturdepartementet, Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité,

Detaljer

-13 579 355,94 100-13 579 355,94 100 4301 Innkjøp mat til videresalg 20 502,90 20 502,90

-13 579 355,94 100-13 579 355,94 100 4301 Innkjøp mat til videresalg 20 502,90 20 502,90 Resultatrapport for SBIO År : 2010 Periode : 1 - > 13 Skrevet ut av : Økonomiansvarlig Utskriftsdato : 04.10.2011 22:08 Kontonr Kontonavn Periode 1 til 13 2010 % Hittil i år % Bedriftspresentasjon 3001

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Budsjett 2013. Vår hovedsponsor gjennom mange år:

Budsjett 2013. Vår hovedsponsor gjennom mange år: Budsjett 2013 Vår hovedsponsor gjennom mange år: IL SKRIM FOTBALLGRUPPE Postboks 388 3604 Kongsberg IL SKRIM HÅNDBALLGRUPPE Postboks 511 IL SKRIM SKIGRUPPE Postboks 505 IL SKRIM BUESKYTTERE Postboks 567

Detaljer

for Namdal Landbrukstjenester

for Namdal Landbrukstjenester Regnskap 2014 for Namdal Landbrukstjenester Regnskapsår: 2014 971 388 870 M Periode / Dato: 1-13 01.01.2014-31.12.2014 Antall tilskuddsberetigede medlemmer 263 Årsverk utført lagets administrasjon 2,1

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

AITeL Regnskap pr. 31.12.2008

AITeL Regnskap pr. 31.12.2008 AITeL. 31.12.2008 Eksternfinansiert prosjekt FU høst 2007-96014 1530 Påløpte inntekter (prosjektfordring) 3212 Kurs og konferanseavg. Utenom avg. Omårde EFV -1 300 000-2 307 190 SUM INNTEKTER - beholdning

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS 29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr

Detaljer

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2013

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2013 Senter for idrettsskadeforskning Årsrapport 2013 Innledning Senter for idrettsskadeforskning ble opprettet i mai 2000 med finansiering fra Kultur- og kirkedepartementet (KUD), Norges idrettsforbund og

Detaljer

REKNESKAP ÅTIL Pr. 31.12.2013

REKNESKAP ÅTIL Pr. 31.12.2013 REKNESKAP ÅTIL Pr. 31.12.2013 Rekneskap pr 31.12 Budsjett 2013 3100 Salg klede -59 009,00-6 000,00 3110 Kiosksalg -231 701,00-231 000,00 3111 Inntekter Fjord til Fjell -25 000,00 3112 Inntekter målrock

Detaljer

Driftsresultat 1 685 681

Driftsresultat 1 685 681 011 Sum alle Konto Navn Haugesund Stord Odda entre Egenandel beboere 1750 Refusjoner fra kommuner (Tilskudd kommuner) 4 953 861 4 953 861 Andre inntekter / Gaver 21 171 21 171 Sum inntekter 4 975 03 4

Detaljer

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2008

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2008 Senter for idrettsskadeforskning Årsrapport 2008 Innledning Senter for idrettsskadeforskning ble opprettet i mai 2000 med finansiering fra Kultur- og kirkedepartementet (KKD), Norges idrettsforbund og

Detaljer

BUDSJETT HALDDE MONTESSORISKOLE SA

BUDSJETT HALDDE MONTESSORISKOLE SA BUDSJETT HALDDE MONTESSORISKOLE SA Inntekter Note Høst oppstart 1.budsjett år Fullt utbygd Starter med 25 elever høst 201 Statstilskudd 1 1 513 000 3 328 600 4 841 600 Skolepenger 2 140 000 378 000 160

Detaljer

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 6 096 917 4 571 105 1 Sum driftsinntekter 6 096 917 4 571 105 Varekostnader 464 553 89 578 3 Lønnskostnader m.m. 2 204 884 1 971 266

Detaljer

Regnskap 2008 Budsjett 2009 3009 Avg.fritt salg (9 500) 3010 Omsetning kommunene - 3013 Ekspedisjonsgebyr og fakturagebyr (1 160) 3014 Miljøtiltak

Regnskap 2008 Budsjett 2009 3009 Avg.fritt salg (9 500) 3010 Omsetning kommunene - 3013 Ekspedisjonsgebyr og fakturagebyr (1 160) 3014 Miljøtiltak Regnskap 2008 Budsjett 2009 3009 Avg.fritt salg (9 500) 3010 Omsetning kommunene - 3013 Ekspedisjonsgebyr og fakturagebyr (1 160) 3014 Miljøtiltak (825 298) 3050 Omsetn. Ihht ordre,regn.cont.1 (522 818)

Detaljer

DRAMMENSBADET KF RAPPORT 2. TERTIAL 2015. Styrebehandlet 21.09.2015

DRAMMENSBADET KF RAPPORT 2. TERTIAL 2015. Styrebehandlet 21.09.2015 DRAMMENSBADET KF RAPPORT 2. TERTIAL 2015 Styrebehandlet 21.09.2015 DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 42/15 21.09.2015 RAPPORT 2. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015 Vedtak: Resultatet akkumulert etter 2. tertial

Detaljer

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2 Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Salgsinntekter, høy mva 3019 Frakt 3020 Salgsinntekter, middels mva 3025 Salgsinntekter, lav mva 3060 Uttak av varer 3080 Rabatter og andre salgsinntektsreduksjon 3099

Detaljer

Enkel resultatrapport

Enkel resultatrapport Torsdag 5. Feb 2015 09:44 Side: 1 100 - Fotball 100 - Fotball Salg utenfor avgiftsområdet 3250 - Tilskudd fra Idrettsrådet Sum Salg utenfor avgiftsområdet -30 000,00 0,00 0,00-30 000,00 0,00 0,00 3300

Detaljer

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2005

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2005 Senter for idrettsskadeforskning Årsrapport 2005 Innledning Senter for idrettsskadeforskning ble opprettet i mai 2000 med finansiering fra Kulturdepartementet, Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité,

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 26/15 19.05.2015 RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 26/15 19.05.2015 RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015 DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 26/15 19.05.2015 RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015 Styrets vedtak: Resultatet etter 1. tertial 2015 er kr 874 578 dårligere enn periodisert budsjett. Dette skyldes

Detaljer

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2014

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2014 Senter for idrettsskadeforskning Årsrapport 2014 Innledning Senter for idrettsskadeforskning ble opprettet i mai 2000 med finansiering fra Kultur- og kirkedepartementet (KUD), Norges idrettsforbund og

Detaljer

GEILO IL - BUDSJETT 2012

GEILO IL - BUDSJETT 2012 Avdelingsnummer: 100 150 160 200 250 300 350 400 450 500 900 750 700 550 KontoKontotekst Budsjett Hoved- Skarve- Skarve- Alpin- Fotball- L/S Hånd- Sykkel Golf Tele- Free- Snow- All- Bord- 2012 styret rennet

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5 Regnskapsrapport Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009 Versjon: no 1.5 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5)

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 2.03.2009 Utskrift: 01.09.2010 Versjon: no 1. Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

Byrå: Nome Regnskaps Center AS Klient nr.: 581 Grenland Krets av NSF Dato: 03.02.2014 Side: 1 Organisasjonsnr.: 971323272

Byrå: Nome Regnskaps Center AS Klient nr.: 581 Grenland Krets av NSF Dato: 03.02.2014 Side: 1 Organisasjonsnr.: 971323272 Periode: 31.12.2013 Avdeling: 10 Administrasjon 3400 Offentlige tilskudd -50 000,00-50 000,00 0,00 50 000,00-50 000,00 3401 Andre Tilskudd -3 000,00-3 000,00 0,00 3 000,00-3 856,65 OFF.TILSKUDD/REFUSJONER

Detaljer

350248 Inmeta Consulting AS Resultatregnskap mot budsjett Periode: 1-6/2014 NOK Dato: 01.10.2014 Kontonr Tekst DRIFTSINNTEKTER Denne periode regnskap Denne periode budsjett Hittil i år regnskap % av oms.

Detaljer

REKNESKAP ÅTIL Pr. 31.12.2012

REKNESKAP ÅTIL Pr. 31.12.2012 REKNESKAP ÅTIL Pr. 31.12.2012 Rekneskap pr 31.12 Budsjett 2012 3100 Salg klede -8 300,00-6 000,00 3110 Kiosksalg -241 740,99-195 000,00 3111 Inntekter Fjord til Fjell -12 000,00-105 000,00 3112 Inntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

GEILO IL - BUDSJETT 2015

GEILO IL - BUDSJETT 2015 Avdelingsnummer: 100 150 160 200 250 300 400 450 500 900 750 700 550 KontoKontotekst Budsjett Hoved- Skarve- Skarve- Alpin- Fotball- L/S Sykkel Golf Tele- Free- Snow- All- Bord- 2015 styret rennet rittet

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2011 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2011 2010 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Oktober År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: November År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 30.12.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: November År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 30.12.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: November År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 30.12.2010 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

Yrkesskolen for Bygg og Anlegg i Bergen (YBA) - Revidert 03 08 2015 2016 2017 2018. Note

Yrkesskolen for Bygg og Anlegg i Bergen (YBA) - Revidert 03 08 2015 2016 2017 2018. Note Yrkesskolen for Bygg og Anlegg i Bergen (YBA) - Revidert 03 08 2015 2016 2017 2018 Budsjett Note Høst oppstartsår 1.budsjettår Fullt utbygd skole Inntekter Statstilskudd 1 5 852 250 15 606 000 19 507 500

Detaljer

Rogaland Volleyballkrets

Rogaland Volleyballkrets RESULTATREGNSKAP PR 31.12 Note 2011 2010 Tilskudd 2 222 072 224 265 Medlemskontigent 74 800 68 200 Andre inntekter 319 571 517 028 SUM DRIFTSINNTEKTER 616 443 809 493 Lønnskostnader m.m. 2 467 523 401

Detaljer

120010 Fakultetssekretariat

120010 Fakultetssekretariat Sted 120010 Fakultetssekretariat Budsjett År Tiltak Art 2015 0 3960 Refusjon av indirekte kostnader, overhead -3 862 994 3963 Refusjon av eksternt fin overheadkostnader -4 027 000 Totalt 0-7 889 994 000000

Detaljer

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av:

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av: eton LEVANGER HÅNDBALLKLUBB Perioderapport juli - august 2012 Rapporten er utarbeidet av: Leiv Tore Berg Telefon: 90914523 Epost: leiv.berg@smnregnskap.no Dato: 24.09.2012 2012 2011 Autorisert regnskapsførerselskap:

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

120400 Nordisk institutt for sjørett

120400 Nordisk institutt for sjørett Sted 120400 Nordisk institutt for sjørett Budsjett År Tiltak Art 2015 0 3960 Refusjon av indirekte kostnader, overhead -1 615 515 3963 Refusjon av eksternt fin overheadkostnader 933 000 3964 UiOs egenandel

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2013. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 12.09.2013. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2013. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 12.09.2013. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Juli År: 2013 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 12.09.2013 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2011. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2011. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Juli År: 2011 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr

Detaljer

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 49/15 05.10.2015 ØKONOMIPLAN 2016 2019 OG ÅRSBUDSJETT 2016. Vedtak:

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 49/15 05.10.2015 ØKONOMIPLAN 2016 2019 OG ÅRSBUDSJETT 2016. Vedtak: DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 49/15 05.10.2015 ØKONOMIPLAN 2016 2019 OG ÅRSBUDSJETT 2016 Vedtak: 1. Styret legger til grunn et besøkstall på 360 000 for hvert av årene 2016-2019. 2. Det legges til

Detaljer

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013 RESULTATREGNSKAP FOR 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 1 30 308 475 23 861 282 SUM DRIFTSINNTEKT 30 308 475 23 861 282 Varekostnad 13 025 801 8 503 866 Lønnskostnad m.m. 2 8 513

Detaljer

Velferdstinget i Oslo og Akershus

Velferdstinget i Oslo og Akershus Velferdstinget i Oslo og Akershus NOK regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Inntekter 3600 Tilskudd fra semesteravgiften 700 000 1 074 875 1 070 000 3610-3634 Tilskudd fra medlemsinstitusjonene 1 180

Detaljer

BUDSJETT KLUBBHUS 2007

BUDSJETT KLUBBHUS 2007 BUDSJETT KLUBBHUS 2007 Inntekter: Budsjett 07 Leieinntekter Bergen kommune 150 000 Leieinntekter aerobic 35 000 Utleie klubbhus til private 40 000 Total 225 000 Utgifter: Kommunale avgifter 11 000 Strøm

Detaljer

EIENDELER ANLEGGSMIDLER

EIENDELER ANLEGGSMIDLER EIENDELER ANLEGGSMIDLER 10 Immatrielle eiendeler 11 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 111 1110 Skolebygninger 112 1120 Internatbygninger 113 1130 Boliger 114 1140 Andre bygninger 115 1150 Nybygg

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 29.04.2009 Utskrift: 29.04.2009. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 29.04.2009 Utskrift: 29.04.2009. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 29.04.2009 Utskrift: 29.04.2009 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

80 Finansinntekt 25 212 0 0 Sum finansinntekter 25 212 0 81 Finanskostnad 0 0 0 Sum finanskostnader 0 0

80 Finansinntekt 25 212 0 0 Sum finansinntekter 25 212 0 81 Finanskostnad 0 0 0 Sum finanskostnader 0 0 Inntekt 10 felles 31.12.2014 2015 30 Salgsinntekt, sponsorinntekt avg.pl 715 088 622 000 694 000 32 Salgsinntekt avg.fri, kontingenter 465 546 463 000 373 000 34 Offentlige tilskudd/refusjon 278 614 254

Detaljer

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Leieinntekter baner 364 405 426 058 Kursinntekter 366 703 506 930 Turneringsinntekter 53 517 136 774 Medlemskontingenter 158 900 193 350 Sponsorinntekter

Detaljer

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2012

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2012 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2012 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper Generelt Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Desember År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 21.01.2011. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Desember År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 21.01.2011. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Desember År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 21.01.2011 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

Resultatregnskap - spesifikasjon

Resultatregnskap - spesifikasjon Resultatregnskap - spesifikasjon Inntekter 3200 Medlemskontingenter -14 850,00-19 250,00 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler -9 000,00-20 000,00 3210 Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250,00-3

Detaljer

BALANSE Konto Navn Sum

BALANSE Konto Navn Sum OVERSIKT OVER KONTOER SOM INNGÅR I RESULTATREGNSKAP OG BALANSE PR. 30.04.2012. BALANSE Konto Navn Sum EIENDELER: A. Anleggsmidler Driftsmidler 1200 Maskiner/verktøy/anlegg 3 676 249,54 1201 Akk.avskrivninger

Detaljer

GEILO IL - BUDSJETT 2014

GEILO IL - BUDSJETT 2014 Avdelingsnummer: 100 150 160 200 250 300 400 450 500 501 900 750 700 550 KontoKontotekst Budsjett Hoved- Skarve- Skarve- Alpin- Fotball- L/S Sykkel Golf Tele- WCT Free- Snow- All- Bord- 2014 styret rennet

Detaljer

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339.

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339. Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00 Regnskapsrapport Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339 Periode: 1-12 Innhold: Hovedtall Resultat s.2 Balanse s.3 Resultat m/år-

Detaljer

Norges Blindeforbunds Ungdom

Norges Blindeforbunds Ungdom AKTIVITETSREGNSKAP 2010 Aktivitetsregnskap Note 2010 ANSKAFFELSE AV MIDLER Medlemsinntekter 3 500 Tilskudd - Offentlige tilskudd 562 245 - Offentlige refusjoner og øvrige tilskudd 263 000 Innsamlede midler

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 27.10.2009. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 27.10.2009. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 27.10.2009 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer

Detaljer

Re s ulta tre gns ka p mot buds je tt 10 Hovedstyret Periode: 1-12/2012. Denne periode regnskap. budsjett

Re s ulta tre gns ka p mot buds je tt 10 Hovedstyret Periode: 1-12/2012. Denne periode regnskap. budsjett 10 Hovedstyret Periode: 1-12/2012 3100 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftsfritt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3114 Julekalender 68 352,00 150 000,00 68 352,00 0,00 150 000,00-54,43 3116 Kransekake-aksjonen

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Annonseinntekter 1 494 706 1 639 477 Overføring fra semesteravgiften 2 008 000 1 950 000 Tilskudd fra UiO 13 600 28 000 Andre inntekter 292

Detaljer

270001 Administrasjon og fellesfunksjoner År Tiltak Kommentar 2012 000000 Uspesifisert forventning om at dette kan komme se linje 129-299 000000

270001 Administrasjon og fellesfunksjoner År Tiltak Kommentar 2012 000000 Uspesifisert forventning om at dette kan komme se linje 129-299 000000 270001 Administrasjon og fellesfunksjoner År Tiltak Kommentar 2012 000000 Uspesifisert forventning om at dette kan komme se linje 129-299 000000 Uspesifisert Total -299 000010 Tildeling Hovedbev. Inkl

Detaljer

Budsjett og kontingentsatser 2011 Forslag fra Rådet

Budsjett og kontingentsatser 2011 Forslag fra Rådet Budsjett og kontingentsatser 2011 Forslag fra Rådet Kontingentsatser 2011 Lik kontingent som i 2010: Hovedmedlem: 290 kr ved fornyelse, 150 kr ved nyverving Husstand: 50 kr (lik sats for nyverving og fornyelse

Detaljer

Årsregnskap. Østfold Skikrets

Årsregnskap. Østfold Skikrets Årsregnskap Østfold Skikrets 2014 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2014 2013 1 Offentlige tilskudd 2 259 736 266 117 Andre inntekter 3 601 819 511 282 Sum driftsinntekter 861 555

Detaljer

Driftsbudsjett Vadsø Havn KF - 2016 1 av 7

Driftsbudsjett Vadsø Havn KF - 2016 1 av 7 DRIFTSBUDSJETT VADSØ HAVN KF - ÅR 2016 Regnskap Buds(end) Budsjett Art Navn 2014 2015 2016 Ansvar: 1711 DRIFT VADSØ HAVN 10100 FAST LØNN 1 932 819 1 750 000 2 000 000 10201 VIKAR VED SYKEFRAVÆR 68 977

Detaljer

Modell i skadeforebyggende forskning 1 2 Hvor stort er problemet? Hva er årsakene og hvordan skjer skadene?

Modell i skadeforebyggende forskning 1 2 Hvor stort er problemet? Hva er årsakene og hvordan skjer skadene? Modell i skadeforebyggende forskning 1 2 Hvor stort er problemet? Hva er årsakene og hvordan skjer skadene? The analysis team Canadian Sport Centre Calgary University of Salzburg Oslo Sports Trauma Research

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2013 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2013 2012 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Dato Referanse 30. november 2015 Forvaltnings- og analyseavdelingen, seksjon for statlig regnskapsføring Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Innhold Innledning... 2 Følgende endringer

Detaljer

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Sør-Troms regionråd. Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 21.april 2015

Sør-Troms regionråd. Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 21.april 2015 Sør-Troms regionråd Sør-Troms regionråds medlemmer, 21.april 2015 REFERAT ÅRSMØTE Tid: Fredag 17. april 2015 kl 13.15 Sted: Kveøya, kommune Saksliste: Sak 1/15 Konstituering Sak 2/15 Årsrapport 2014 Sak

Detaljer

Årsregnskap. Akershus Skikrets

Årsregnskap. Akershus Skikrets Årsregnskap Akershus Skikrets 2015 Akershus Skikrets Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Salgs av utstyr fritt/sponsoravtaler 360 773 166 600 Offentlige tilskudd 2 891

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Klinikk direktør Jan Harald Røtterud

Klinikk direktør Jan Harald Røtterud Strategi dokument for forskning ved ortopedisk klinikk ved Akershus Universitetssykehus 2011-2016 Introduksjon Klinikkens forskningstrategi skal vise kortsiktig og langsiktig mål for at forskning som drives

Detaljer

Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242

Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242 NIL Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2014 2013 Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242 Sum driftsinntekter

Detaljer

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2002

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2002 Senter for idrettsskadeforskning Årsrapport 2002 Innledning Senter for idrettsskadeforskning ble opprettet i mai 2000 med finansiering fra Kulturdepartementet, Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité,

Detaljer

Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre

Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre Konto Kontonavn Note Reelt Budsjett Avvik 3100 Treningsavgift 1 9 600,00 0 9 600,00 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie 6 150,00 0 6 150,00 Salgsinntekter, DIV, utenfor

Detaljer