Nera WorldPhone. Brukerveiledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nera WorldPhone. Brukerveiledning"

Transkript

1 Nera WorldPhone Brukerveiledning

2 RADIOFREKVENT STRÅLING FARE - HOLD UNNA 1 METER MINIMUM STRÅLINGSFARE Høye nivåer av radiofrekvent stråling anses å være farlig for helsen. Selv om ikke alle land er blitt enige om en spesifikk verdi på "sikkert strålingsnivå", anbefaler "American National Standards Institute (ANSI/LEEE C )" at man ikke bør utsettes for stråling sterkere enn 1 milliwatt pr kvadratcentimeter ved frekvenser brukt i WORLDPHONE. Derfor bør operatøren av terminalen forsikre seg om at personell ikke kommer nærmere enn 1 meter fra antennen under sending. UTSTEDELSE AV LISENS FOR INMARSAT-TERMINALER Ifølge rettigheter gitt under "ITU Radio Regulations", etablerer og opprettholder lokale telekommunikasjonsmyndigheter nasjonale regler og forskrifter for kontroll av transmisjonstype, effektnivå og andre parametere vedrørende renheten i signalet som blir sendt i de forskjellige frekvensbåndene i radiospekteret. For å kunne operere en Inmarsat-terminal legalt, må tillatelse gis av de bestemmende lokale telekommunikasjonsmyndigheter i det landet du opererer i. Dersom du bruker terminalen i et land uten å ha tillatelse, risikerer du konfiskering av terminalen, eller rettslig reaksjon fra lokal myndigheter. Vanlig praksis når telekommunikasjonsutstyr bringes inn et annet land er å søke om lisens før reisen. Dersom lisensen ikke er mottatt før reisen finner sted, kan utstyret oppbevares hos lokale myndigheter inntil en slik lisens er gitt. Alle spesifikasjoner vil kunne endres uten varsel.

3 Kapittel 1. Igangsetting Introduksjon Telefonenhet (TPU) WorldPhone Portable WorldPhone Provident WorldPhone Marine WorldPhone Voyager Kapittel 2. Betjening Introduksjon Ringe Telefonfunksjoner Motta et kall Funksjoner Sist slåtte nummer Telefonbok Tastatursperre Forprogrammering av Nettoperatør Brukeradgang Oppsett av data/skriver-port Telefonoppsett Innstilling av kontrast og ringevolum Innstilling av dato og tid Aktivere tastesperre Valg av displayspråk Tilbake til engelsk Nummer for tilgang til postkasse Indikering av samtalekost Trafikklogg Forhåndsbetale Forbetaling på SIM-kort Avanserte funksjoner: Adgangskontroll Ringebegrensning Oppsett for anropsrestriksjoner Adgangskode Adgangskode-oppsett Begrenset SIM-bruk Kontrollere SIM-begrensninger Oppsett av SIM-restriksjoner Satellitt-oppsett Nettoperatør og landnett S/A-operatør og landnett Konfigurering Portkonfigurasjon Nettoperatører Batterisparing Innstilling for diagnose Lagring av foretrukket/tillatt Nettoperatør og "Stand Alone"-operatør på SIM-kortet Betalingstone Tilgjengelig informasjon IMN-numre Forskj. versjons-/id-informasjon Oscillatorkompensering Network status Installasjon Kjøpefunksjoner Oppsett av telefonnavn Kapittel 3. Telefakstjeneste Oppsett Bruk av telefaks med WorldPhone Kapittel 4. Datatjeneste Oppsett Kapittel 5. Tillegg / Indeks Tillegg A Telefon landskoder... A-1 Servicekoder... A-5 Tillegg B Installasjon av Marine Antenne... B-1 Installasjon av Voyager Antenne... B-9 Installasjon av Provident Antenne... B-16 Antennekabel (opsjon)... B-21 Tilkopling av opsjoner... B-22 Tillegg C (Kun WorldPhone Portable) Lading av batteriet... C-1 Lader... C-2 Utskifting av batteriet... C-3 Tillegg D AT kommandoer... D-1 DTE interface... D-17 Tillegg E Kryptert tale (opsjon)... E-1 Aero funksjoner (opsjon)... E-2 Tillegg F Karakteroversikt... F-1 Tillegg G Ordliste... G-1 Tillegg H Systembeskrivelse... H-1 Tillegg I Feilfinning... I-1 1. Igangsetting 2. Betjening 3. Telefakstjeneste 4. Datatjeneste 5. Tillegg WorldPhone Brukerveiledning Dok. Nr. QLZB Rev.B Copytema 05/99

4

5 Innhold Kapittel 1. Igangsetting IGANGSETTING Introduksjon Telefonenhet (TPU) WorldPhone Portable WorldPhone Provident WorldPhone Marine WorldPhone Voyager Spesifikasjonene og utførelsen av utstyret kan bli endret uten varsel. WorldPhone Brukerveiledning

6

7 Kapittel 1. Igangsetting Introduksjon Generelt WorldPhone er en satellittelefon som gir tilgang til de internasjonale telefon-, telefaks- og data-nettverk via INMARSAT satellittsystem. Terminalens Telefonenhet (TPU) kan brukes med hvilken som helst av seks WorldPhone antenner beskrevet nedenfor: Introduksjon WorldPhone Portable som har antenne med RF sender-mottaker innebygget i lokket. Antennen kan også monteres midlertidig eller permanent på en jevn flate, eller på en tripod. WorldPhone Marine med stabilisert antenne som like mye er beregnet på bruk på handelsfartøyer, som lystbåter og arbeidsfartøyer. WorldPhone Voyager med stabilisert antenne beregnet for bruk på kjøretøyer, tog eller elvebåter. WorldPhone Kapittel 1. Igangsetting 1.1

8 Introduksjon forts. Introduksjon forts. WorldPhone Provident med fastmontert antenne beregnet på telekommunikasjon fra fjerne landsbyer, gårder, firmaer, byggeplasser etc. WorldPhone Expander, som tillater inntil seks WorldPhone Telefonenheter å kommunisere samtidig via en énmeter parabolantenne. Se egen informasjon. WorldPhone Aero, beregnet på bruk i små til mellomstore fly. Se egen informasjon. Merk! Det er tilrådelig å slå av utstyret før omkopling av antenne. 1.2 WorldPhone Kapittel 1. Igangsetting

9 Koplingspanel (bakvegg) Teletaster AV/PÅ-tast NT in AOR E Dial 00 + country code + subscriber no 470 1!/? Esc 2abc 3def Dec 1996 Book Last Menu Seek Help Telefonenhet (TPU) Høyttaler for håndfri bruk Funksjonstaster Telefonenhet (TPU) 4ghi 5jkl 6mno 7pqr 8stu 9vwx * 0yz SIM-kort HJELP-tast Telefon håndsett Pil-taster Nettoperatør og satellitt Instruksjon Batteriindikator DC erstatter symbolet ved adapter/kraftforsyning Signalstyrke NIMS/postvarsel Viser at SIMkort er isatt AV/PÅ-tast Escape -tast Display med 8 linjer x 40 karakterer 20 Sep : 20 Telenor in AOR E Dial 00 + country code + subscriber no 470 SIM Book Last Menu Seek Varierende funksjoner Funksjonstaster HJELPtast Tall/bokstav-taster Pil-taster Figur 1.1 WorldPhone telefonenhet (TPU). WorldPhone Kapittel 1. Igangsetting 1.3

10 Post Melding PIN-kode Telefonenhet (TPU) forts. Telefonenhet (TPU) forts. SIM-kort SIM-kortet (Subscriber Identity Module) lagrer abonnementsinformasjon fra din Inmarsat-operatør (Inmarsat Service Provider, ISP) eller Nettoperatør (Net service provider) på en integrert krets. Når WorldPhone brukes med SIM-kort antar den kortets identitet. SIM-kortet har sine egne numre som brukeren kan kontaktes på uansett hvilken WorldPhone som benyttes. Alle utgående samtaler belastes eieren av SIM-kortet. SIM-kortet er beskyttet med en adgangskode. Når du kjøper SIM-kort får du utlevert en 8-sifret PIN-kode (Personal Identification Number). Ta kontakt med forhandleren dersom du ikke har koden. Dersom PIN-koden du taster inn ikke stemmer med koden i SIMkortet, blokkeres bruk med dette spesielle SIM-kortet etter tre forsøk. Du kan da "låse" opp kortet med PUK-koden du har fått utlevert av nettoperatøren. Ta kontakt med forhandleren dersom du ikke har PUK-koden. Merk! Når PUK-koden anvendes, settes SIM-PIN til For å endre eller nullstille PIN-koden, se "Brukeradgang" i kapittel 2. Betjening. SIM-kortet kan lagre forskjellig informasjon, f.eks.: PIN-kode (Personal Identification Number) Liste over sist slåtte numre (tidligere anropte numre) Telefonbok Tillatte og foretrukne Nettoperatører Merk! Tilgjengeligheten av funksjonene beskrevet i denne håndboken avhenger av leverandøren av SIM-kortet. PIN-kode 1.4 Hver gang WorldPhone slås på, bes brukeren å taste inn en 4-8 sifret PIN-kode (Personal Identification Number): SIM PIN? (med SIM-kort). Phone PIN? (uten SIM-kort). Vær oppmerksom på at PIN-beskyttelsen kan være satt ut av funksjon, se "Brukeradgang" i kapittel 2. Betjening. Posttjeneste Med posttjenesten (Internet Messages Service, NIMS) kan du sende en melding på maksimum 1024 karakterer til WorldPhone fra en webside, eller fra WorldPhone til en adresse eller en annen WorldPhone. NIMS meldinger adresseres til et svarnummer, dvs NIMS IMNnummer. Se forøvrig Tillegg G. WorldPhone Kapittel 1. Igangsetting

11 Telefon Telefaks Telefonenhet (TPU) forts. En DTMF-telefon, trådløs basestasjon eller PABX kan koples til WorldPhone. Denne ekstra telefonen har eget innkommende anropsnummer. Telefaksfunksjonen kan overføre Gruppe 3 faks på 2,4 Kbps. Telefaksen har eget innkommende anropsnummer. Se kapittel 3. Telefakstjeneste. Telefonenhet (TPU) forts. Datakommunikasjon Den innebygde Datafunksjonen kan overføre data på 2,4 Kbps. En PC kan tilkoples WorldPhone uten bruk av modem eller data-kort. Det Asynkrone Datasystemet (ASD) brukes til dataoverføring mellom to WorldPhone terminaler, eller mellom en WorldPhone og et fast internasjonalt nett. Datatjenesten har eget innkommende anropsnummer. Se kapittel 4. Datatjeneste VDC FAX TEL DATA ANT 10-32VDC: WorldPhone Portable: Inngang for kraftforsyning og samtidig lading (min.12v) av intern batteripakke. Polaritetsuavhengig. WorldPhone Marine&Voyager: Tilkopling av kraftforsyning FAX: 2-tråds RJ11 kontakt for telefaks. Kan omkonfigureres til telefoninngang TEL: DATA: 2-tråds RJ11 9-pins RS232 kontakt for Hayes AT telefon, kompatibel port trådløs for 2,4 Kbps data basestasjon kommunikasjon, eller PABX utskrift på skriver eller nedlasting av programvare ANT: tilkopling av koakskabel fra antenne Figur 1.2 Tilkoplingskontakter på telefonenheten. WorldPhone Kapittel 1. Igangsetting 1.5

12 NT in AOR E Dial 00 + country code + subscriber no Dec 1996 Book Last Menu Seek WorldPhone Portable WorldPhone Portable Generelt WorldPhone Portable består av to hovedenheter innebygget i en lett, bærbar koffert: Antenne og RF sender/mottaker integrert i lokket. Telefonenhet (og batteripakke) som er avtagbar og regnsikker. En enkel koakskabel kopler enhetene sammen. Kofferten er utstyrt med bærehåndtak. Med skruesokkelen i lokket kan antennen monteres på tripod, eller festet til vinduet ved hjelp av sugekopp. Den samlete vekten er 2,7 kg (inklusiv batteripakke). Telefonenheten kan etter behov enkelt flyttes over for bruk med WorldPhone Marine, WorldPhone Voyager eller WorldPhone Provident antenne, se senere i dette kapittelet. Bærehåndtak/ antennestøtte Lokk m/antenne og RF-enheter Koffert sammenfoldet Antenne koakskabel Esc Telefonenhet 1!/? 2abc 3def Help 4ghi 5jkl 6mno 7pqr 8stu 9vwx * 0yz Universal AC adapter 1.6 Figur 1.3 WorldPhone Portable, komplett. WorldPhone Kapittel 1. Igangsetting

13 WorldPhone Portable forts. Internt batteri Batteriindikatoren i displayet viser ladetilstanden på det interne batteriet: Størrelsen på det skraverte feltet angir batterikapasiteten. En fullt ut skravert indikator betyr at batteriet er fulladet. Det skraverte feltet minker med minkende batterikapasitet. Batteriindikatoren blinker når det er lite effekt i batteriet. For å hindre at cellene skades, slår WorldPhone seg av automatisk WorldPhone Portable forts. Lås Kompass Flat antenne Antenne koakskabel Telefon lås (2) RF-enheter Pose med antennekabel Håndsett NT in AOR E Dial 00 + country code + subscriber no 470 Book Last Menu Seek Esc Help 1!/? 2abc 3def 4ghi 5jkl 6mno 7pqr 8stu 9vwx * 0yz Dec 1996 Batteripakke Antennekontakt TELEFON- ENHET Låsehake (2) Figur 1.4 WorldPhone Portable, identifikasjon. WorldPhone Kapittel 1. Igangsetting 1.7

14 WorldPhone Portable forts. WorldPhone Portable forts. når batteriet er fullt utladet. Den må nå få strøm fra en ekstern kilde for bruk av terminalen og lading av batteriet. WorldPhone kan enten tilknyttes vekselspenning gjennom Universal AC Adapter, eller direkte til V likespenning. Batteriet lades selv om WorldPhone er slått av. Det skraverte feltet i batteri-indikatoren øker etterhvert som batteriet lades. For lading og utskifting av batteriet, se tillegg C. Advarsel! Det kan oppstå problemer med kommunikasjonen når batterispenningen er lav. Unngå å utsette WorldPhone for ekstrem varme eller kulde. Svært høye eller lave temperaturer kan redusere batterikapasiteten. Utslagshull for fast montasje av antennen Utslagshull for lading med antenne/lokk lukket Standard tripodfeste Telefonenhet med støtteben nedsenket Strammeskruer for antennen (myntstørrelse spor) Antenne satt opp med håndtaket som støtte Figur 1.5 WorldPhone Portable oppkoplet. 1.8 WorldPhone Kapittel 1. Igangsetting

15 NT in AOR E Dial 00 + country code + subscriber no 470 Esc 1!/? 2abc 3def 4ghi 5jkl 6mno 7pqr 8stu 9vwx 0yz Dec 1996 Book Last Menu Seek Help NT in AOR E Dial 00 + country code + subscriber no 470 Esc 1!/? 2abc 3def 4ghi 5jkl 6mno 7pqr 8stu 9vwx 0yz Dec 1996 NT in AOR E Dial 00 + country code + subscriber no Dec 1996 Book Last Menu Seek Book Last Menu Seek Help Oppstart 1 Åpne WorldPhone. 2 Hvis nødvendig, løsne telefonenheten og løft den ut. Kontroller at koakskabelen til antennen er riktig tilkoplet. Sving ut håndtaket i lokket for antennestøtte. Koakskabelen tillater plassering av antennen opptil 3 meter fra telefonenheten. 3 Sett i SIM-kortet (hvis SIM-operert). WorldPhone Portable forts. * WorldPhone Portable forts. 4 Trykk og hold ON/OFFtasten i 2 sekunder. Displayet skal lyse. * 5 Kontroller at batterikapasiteten er tilstrekkelig. Hvis lavt nivå, kople opp WorldPhone for lading fra ekstern kilde, se tillegg C. 6a Tast inn SIM PIN-kode, og trykk Ok: Hvis nødvendig, juster lyset i displayet: SIM PIN: WorldPhone Press "Help" for an introduction. 470 Del Eng Ok Når et annet displayspråk er valgt, blir Eng tilgjengelig for enkelt valg engelsk, se "Telefonoppsett: Valg av display-språk og Tilbake til engelsk" i kap. 2. Betjening 6b Hvis SIM-kort ikke blir isatt, må "Phone PIN" tastes inn. WorldPhone Kapittel 1. Igangsetting 1.9

16 Telenor in AOR E Dial 00 + country code + subscriber no 470 Esc 1!/? 2abc 3def 4ghi 5jkl 6mno 7pqr 8stu 9vwx 0yz Dec 1996 Book Last Menu Seek Help WorldPhone Portable forts. WorldPhone Portable forts. 7 Under satellittsøket høres pipetoner fra høyttaleren (forutsatt at Tone er på, se neste side): sakte intermitterende toner ved søk etter alle satellitter (any satellite). hurtig intermitterende toner ved søk etter en spesifisert satellitt (specific satellite) (raskere når søket gjelder en enkelt satellitt). 8 For å finne riktig vertikalvinkel til satellitten, prøv med antennen innstilt til 60, 30 eller 0 som vist Sikt antennen/lokket med fri sikt mot satellittens antatte posisjon. Fri sikt mot satellitten * Eller gjør et sakte skan over hemisfæren. En kort tone høres når et satellittsignal mottas. Dersom det er en Inmarsat satellitt, høres en kontinuerlig tone med varierende frekvens (forutsatt at Tone er på, se neste side). WorldPhone starter alltid med Tone av og søk etter alle satellitter=any satellite. Se trinn 10. Når en nærmer seg satellitten ved å dreie antennen/lokket horisontalt og justere vertikalvinkelen, skal tonen øke i frekvens WorldPhone Kapittel 1. Igangsetting

17 WorldPhone Portable forts. 10 En skravert stolpe som viser signalstyrken vises i displayet. Dess lengre stolpen er eller jo høyere verdi på signalstyrke-indikatoren, desto bedre signalkvalitet. Stolpen blir "mørk" når signalstyrken overstiger 400. Maksimumsmerket indikerer høyeste signalstyrke som er oppnådd under dette søket. WorldPhone Portable forts. Maksimumsmerke Lav høy signalstyrke Signalstyrkeindikator Satellite search Found AOR-E. Accept this satellite? Trykk Mute for å slå av søketonen. (Mute Tone). "Volume"-indikator (lydstyrke) vises når Tone er på. Juster styrken med piltastene. Volume Mute Seek New Ok 11 Ved å trykke funksjonstasten Seek starter søket på nytt. New gir muligheten til å velge en annen satellitt: Bla ned til ønsket satellitt og velg: Satellite search New search satellite All Found AOR-E. Accept AOR-Wthis Satellite? AOR-E POR IOR Velg satellitt ved å trykke Selct Selct Merk! Søk etter ny satellitt bør kun gjøres under spesielle omstendigheter. Søk etter alle satellitter (any satellite) er normal operasjonsmåte (default). 12 Når Ok trykkes starter systemet. 13 Utstyret er klar til bruk når hovedvinduet vises: Batteriindikator Erstattes av DC-symbol ved tilkopling av adapter/kraftforsyning 20 Sep : 20 Telenor in AOR E Dial 00 + country code + subscriber no Book Last Menu Seek WorldPhone Kapittel 1. Igangsetting 1.11

18 NT in AOR E Dec 1996 Book Last Menu Seek WorldPhone Provident WorldPhone Provident Generelt WorldPhone Provident omfatter: Utstyr ute, ODE (Outdoor Equipment) inkludert fastmontert antenne og RF sender/mottaker. Utstyr inne, IDE (Indoor Equipment) inkludert telefonenhet og kraftforsyning. En enkelt koakskabel kopler sammen ODE og IDE. Telefonenheten kan etter behov også brukes med WorldPhone Portable, WorldPhone Marine og WorldPhone Voyager. Oppsett For å bestemme retningen til satellitten, anvend søkemetoden beskrevet for WorldPhone Portable. Se foran. Installer antennen, tilkople kabler. Antenneenhet Antenne koakskabel Telefonenhet Dial 00 + country code + subscriber no Esc 1!/? 2abc 3def Help 4ghi 5jkl 6mno 7pqr 8stu 9vwx * 0yz 1.12 Figur 1.6 WorldPhone Provident terminal. WorldPhone Kapittel 1. Igangsetting

19 0yz 470 Generelt WorldPhone Marine WorldPhone Marine omfatter: Utstyr over dekk, ADE (Above Deck Equipment) inkludert stabilisert antenne og RF sender/mottaker. Utstyr under dekk, BDE (Below Deck Equipment ) inkludert telefonenhet og kraftforsyning. En enkelt koakskabel kopler sammen ADE og BDE. Telefonenheten kan etter behov også brukes med WorldPhone Portable, WorldPhone Voyager eller WorldPhone Provident. WorldPhone Marine Antenneenhet ADE BDE Antenne koakskabel NT in AOR E Dial 00 + country code + subscriber no Esc 2abc 3def Dec 1996 Book Last Menu Seek Telefoneenhet 1!/? Help 4ghi 5jkl 6mno 7pqr 8stu 9vwx Kraftforsyning Figur 1.7 WorldPhone Marine terminal. WorldPhone Kapittel 1. Igangsetting 1.13

20 470 WorldPhone Marine forts. WorldPhone Marine forts. Oppsett 1Sett i SIM-kortet (hvis SIM-operert): 2Slå på kraftforsyningen: ON/OFF 3Trykk og hold AV/PÅtasten i 2 sekunder. Displayet skal lyse. Esc 1!/? 2abc 3def Help 4ghi 5jkl 6mno 7pqr 8stu 9vwx 0yz NT in AOR E Dial 00 + country code + subscriber no Dec 1996 Book Last Menu Seek 4a Tast inn SIM PIN-kode, og trykk Ok: Hvis nødvendig, juster lyset i displayet: SIM PIN: WorldPhone Press "Help" for an introduction. 470 Del Eng Ok Når et annet displayspråk er valgt, blir Eng tilgjengelig for enkelt valg engelsk, se "Telefonoppsett: Valg av display-språk og Tilbake til engelsk" i kap. 2. Betjening 4b Hvis ikke SIM-kortet er isatt, må "Phone PIN" tastes inn. 5 En skravert stolpe som viser signalstyrken kommer opp i displayet. Dess lengre stolpen er eller jo høyere verdi på signalstyrkeindikatoren, desto bedre signalkvalitet. Stolpen blir "mørk" når signalstyrken overstiger 400. Maksimumsmerket indikerer høyeste signalstyrke som er oppnådd under dette søket. Maksimumsmerke Lav høy signalstyrke Signalstyrke-indikator Satellite search Found AOR-E. Accept this satellite? Volume Mute Seek New Ok 6 Når Ok trykkes starter systemet med viste satellitt WorldPhone Kapittel 1. Igangsetting

21 WorldPhone Marine forts. 7 Ved å trykke funksjonstasten Seek starter søket pånytt. New gir muligheten til å velge en spesifikk satellitt: Pil ned til ønsket satellitt og velg: Merk! Søk etter ny satellitt bør kun gjøres under spesielle omstendigheter. Satellite search New search satellite All Found AOR-E. Accept AOR-Wthis Satellite? AOR-E POR IOR Velg satellitt ved å trykke Selct Selct Søk etter alle satellitter (any satellite) er normal operasjonsmåte (default). WorldPhone Marine forts. 8 Utstyret er klar til bruk når hovedvinduet vises: 20 Sep : 20 Telenor in AOR E Dial 00 + country code + subscriber no 470 DC SIM Book Last Menu Seek WorldPhone Kapittel 1. Igangsetting 1.15

22 0yz 470 Esc 2abc 3def WorldPhone Voyager WorldPhone Voyager Generelt WorldPhone Voyager omfatter: Utstyr ute, ODE (Outdoor Equipment) inkludert stabilisert antenne og RF sender/mottaker. Utstyr inne, IDE (Indoor Equipment) inkludert telefonenhet og kraftforsyning. En enkelt koakskabel kopler sammen ODE og IDE. Telefonenheten kan etter behov også brukes med WorldPhone Portable, WorldPhone Marine eller WorldPhone Provident. Oppsett For å starte opp, bruk oppsettet og søkemetoden som beskrevet for WorldPhone Marine. Se foran. Antenna Unit Power cable Antenna coax cable NT in AOR E Dial 00 + country code + subscriber no Dec 1996 Book Last Menu Seek 1!/? Help 4ghi 5jkl 6mno 7pqr 8stu 9vwx Telephone Unit Power Supply Figur 1.8 WorldPhone Voyager terminal WorldPhone Kapittel 1. Igangsetting

23 Innhold Kapittel 2. Betjening Introduksjon Ringe Telefonfunksjoner Motta et kall Funksjoner Sist slåtte nummer Telefonbok Tastatursperre Forprogrammering av Nettoperatør Brukeradgang Oppsett av data/skriver-port Telefonoppsett Innstilling av kontrast og ringevolum Innstilling av dato og tid Aktivere tastesperre Valg av displayspråk Tilbake til engelsk Nummer for tilgang til postkasse Indikering av samtalekost Trafikklogg Forhåndsbetale Forbetaling på SIM-kort Avanserte funksjoner: Adgangskontroll Ringebegrensning Oppsett for anropsrestriksjoner Adgangskode Adgangskode-oppsett Begrenset SIM-bruk Kontrollere SIM-begrensninger Oppsett av SIM-restriksjoner Satellitt-oppsett Nettoperatør og landnett S/A-operatør og landnett Konfigurering Portkonfigurasjon Nettoperatører Batterisparing Innstilling for diagnose Lagring av foretrukket/tillatt Nettoperatør og "Stand Alone"-operatør på SIM-kortet Betalingstone Tilgjengelig informasjon IMN-numre Forskj. versjons-/id-informasjon Oscillatorkompensering Network status Installasjon Kjøpefunksjoner Oppsett av telefonnavn Avanserte funksjoner: Installasjon BETJENING Spesifikasjonene og utførelsen av utstyret kan bli endret uten varsel. WorldPhone Brukerveiledning

24

25 Introduksjon Generelt Displayet og alle kontroller på WorldPhone er tilgjengelige på telefonenhetens frontpanel. Se figur 1.1. Kontrasten i displayet og på-tiden for skjermbildet kan forprogrammeres slik at de automatisk slåes av for å spare batterikapasitet. Kontrasten kan endres ved hjelp av piltastene når PIN-vinduet eller hovedvinduet vises. Se "Telefonoppsett" for ytterligere detajler. Funksjonstaster Teksten i displayet angir den funksjonen som for øyeblikket er tilegnet hver funksjonstast: 20 Sep :20 Telenor in AOR E Dial 00 + country code + subscriber no 470 Introduksjon SIM Book Last Menu Seek Hjelp Ved behov for hjelp, trykk HELP -tasten for assistanse. Eksempel med vinduet vist ovenfor: To make a call: Dial 00 + country code + subscriber number; press "Call" and wait for answer. (For an example, press ) 470 Keys Trykk Keys for å gå direkte til forklaringen av de forskjellige oppgaver som utføres med de fire funksjonstastene. PIN-kode Hver gang WorldPhone slås på, blir brukeren bedt om å oppgi et 4-8 sifret personlig identifikasjonsnummer (PIN: Personal Identification Number): SIM PIN? (ved bruk av SIM-kort). Phone PIN? (uten bruk av SIM-kort). Vær oppmerksom på at PIN-koden kan være deaktivert, se Brukeradgang i dette kapittelet. Tasting av bokstaver De tre bokstavene på hver talltast er tilgjengelige på skjermlinjer som krever bruk av bokstaver. Trykk ønsket tast for første bokstav, og fortsett å trykke raskt for de etterfølgende bokstaver. For komplett àáâãäåæç karakterkart, se tillegg F. Varianter av bokstaver på tasten WorldPhone Kapittel 2. Betjening 2.1

26 Håndfri Volum Slett Escape Ringe Fremgangsmåte 1 Slå 00 og landkoden, etterfulgt av abonnentens nummer (maks. 22 sifre). For forklaring av telefonnummeret samt liste over landkoder, se tillegg A. Ringe Tast inn: Se også "Kall via Alternativ Nettoperatør og landnett". 2 Ved å trykke funksjonstasten Del slettes sifferet til venstre for kursoren: Number: Net provider: Telenor Terrestrial network: 00 Del Call Short 3 Trykk funksjonstasten Call for å sende slått nummer: (eller trykk -tast) 4 Dersom abonnenten finnes i telefonboken, tast inn kortnummeret i Number-feltet og trykk Short for å ringe: Funksjonstasten Short er bare synlig når mindre enn 3 sifre tastes (maks kortnummer). 5 Løft håndsettet og vent på svar. Håndfri modus med håndsettet på plass. 6 Ved å trykke Esc-tasten gjenopprettes nummerfeltet (dersom det er endret), eller du kommer tilbake til hovedvinduet. 7 Bruk opp/ned piltaster for å justere Volum(e) under samtalen. Calling via Telenor in AOR-E Status : Call setup Handset Volume on Mute Menu Clear 2.2 WorldPhone Kapittel 2.Betjening

27 Ringe forts Forbrukt tid vises under samtalen For håndfri modus, og bruk av høyttaler etc, se "Bruksmåter". 8 Ved å trykke Menu vises IMN-numre: Book åpner telefonboken, slik at abonnent kan velges: Calling via Telenor in AOR-E Status : Connected Handset Alt.: Håndfri, Høyttaler IMN numbers Handset: Phone: Fax: Data: (ESC returns to previous window.) Phone book Nera SatCom AS 102 Nera Ltd Croydon 00:07:15 Volume on Mute Menu Clear Book Ringe forts. Edit lar deg endre abonnentdata. New lar deg skrive inn nye data: Se Telefonbok 9 Legg på plass håndsettet for å kople ned. I håndfri modus, trykk Clear. New Edit For å ringe til WorldPhone Slå det internationale prefikset (vanligvis 00) etterfulgt av 87X + IMN-nummer, f.eks Avhengig av hvilken satellitt som nå er i bruk: 1 AOR-E (Havområdet Atlantic Ocean Region East) 2 POR (Havområdet Pacific Ocean Region) 3 IOR (Havområdet Indian Ocean Region) 4 AOR-W (Havområdet Atlantic Ocean Region West) Merk! Noen Nettoperatører har støtte for 870 som er felles for alle havområdene. Med dette prefikset kan du nå WorldPhone-abonnenten uansett i hvilket havområde vedkommende befinner seg. WorldPhone Kapittel 2. Betjening 2.3

28 NT in AOR E Dial 00 + country code + subscriber no 470 Esc 1!/? 2abc 3def 4ghi 5jkl 6mno 7pqr 8stu 9vwx 0yz Dec 1996 Book Last Menu Seek Help NT in AOR E Dial 00 + country code + subscriber no 470 Esc 1!/? 2abc 3def 4ghi 5jkl 6mno 7pqr 8stu 9vwx 0yz Dec 1996 Book Last Menu Seek Help Ringe forts. Bruksmåter Samtale med håndsettet av Ringe forts. I håndsettmodus avsluttes samtalen ved å legge på røret. * WorldPhone skifter til håndfri modus dersom håndsettet legges ned med høyttaler på (on: loudspeaker mode). Calling via Telenor in AOR-E Status : Call setup Handset Høyttaler ved overhøring Volume on Mute Menu Clear Høyttaler av/på ( on / off ) Mikrofon dempet/aktiv (Mute/Mic) Samtalen avsluttes også ved å trykke Clear Håndfri samtale Calling via Telenor in AOR-E Håndsett ligger på * Status : Call setup Handsfree Volume Mute Menu Clear Høyttaler på under samtalen Mikrofon dempet/aktive (Mute/Mic) Samtalen avsluttes ved å trykke Clear 2.4 WorldPhone Kapittel 2.Betjening

29 Ringe forts. Kall via alternativ Nettoperatør eller landnett Selv om forprogrammerte innstillinger vanligvis kan benyttes, kan en annen Nettoperatør eller et annet landnett velges som følger: Alternativ Nettoperatør: 1 Slå abonnentens nummer. Number: Net provider: Telenor Terrestrial network: 00 2 Bla ned til Net provider og tast inn referansenummeret, eller trykk høyrepil for å få fram liste over tilgjengelige Nettoperatører: Del Call Ringe forts. 3 Bla opp/ned til ønsket Nett: 4 og trykk Selct: Number: Net service providers Default net Net provider: NT 001 CMC Terrestrial network: 0020BT 003 KDD Selct Alternativt landnett: 1 Bla ned til terrestrial network og tast inn referansenummer. Number: Net provider: Telenor Terrestrial network: 00 Del Call Fortsett under "Ringe", fra trinn 3 NB! En Nettoperatør kan også velges ved å starte telefonnummeret med referansekoden, f.eks. BT: WorldPhone Kapittel 2. Betjening 2.5

30 NT in AOR E Dial 00 + country code + subscriber no 470 Es 1!/ 2ab 3de 4gh 5jk 6mn 7pq 8st 9vw 0y Dec 1996 Book Last Menu Seek Hel Ringe forts. Ringe forts. * Merk! Sende og motta NIMS meldinger er kun mulig via Nettoperatører som støtter NIMS-tjenesten. Sende NIMS-melding Telenor in AOR E Dial 00 + country code + subscriber no Book Last Menu Seek Trykk Menu og deretter Mail for å åpne Mail manager. Function menu 20 Sep : Set default Net provider Set access level Data/printer port setup Phone setup menu Traffic log Lock Mail Selct Quit Eksempel: Du har mottatt 6 meldinger, 3 er ikke lest En melding er ikke sendt Trykk In for å åpne In Box, se Motta et kall: Motta NIMS melding. Mail manager In Box : 6 mail 3 unread Out Box : 2 mail 1 unsent You have new mail In Out Setup Quit Indikerer at meldingen ikke er Sendt ennå Out Box 001 Have a nice day 002 Happy Birthday detaljer i meldingen Remov sletter valgte melding. Print sender meldingen til skriver. Vises kun dersom en skriver er aktivert, se "Data/skriver port oppsett". Remov Edit New Print Se neste side Setup for sending mail User name : Kari Nordmann NIMS center : Edit Ok Ved å trykke Edit endres funksjonstastene for å tillate forandringer: ABC/abc velger store/ små bokstaver. Save lagrer forandringene. Ok flytter deg tilbake til mail manager Del ABC abc Save 2.6 WorldPhone Kapittel 2.Betjening

31 Sende NIMS-melding forts. Ringe forts. kommer etter z på -tasten. New Out Box message details To: Subject: Have a nice day Status : Unsent Edit Ok To: Subject : Del abc CR/LF Send Ringe forts. Edit To : nera. no Subject : Have a nice day!!! Hello, my friend! How are you? Here in Norway the sun is shining and this weekend I am going skiing in the Del abc CR/LF Send abc/abc velger mellom inntasting av små og store bokstaver. CR/LF gir linjeskift i teksten Send sender meldingen Merk! For å kunne sende/motta meldinger må NIMSfunksjonens IMN-nummer være lagret i WorldPhone, se Avanserte funksjoner: Tilgjengelig informasjon. Send details NIMS center : Del Ok Status informasjon, endrer seg under anropet. Sending message Calling NIMS center at Submitting message Abort Ved å trykke Abort stopper NIMS-anropet etter bekreftelse. WorldPhone Kapittel 2. Betjening 2.7

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon

Innholdsfortegnelse. Introduksjon Brukermanual 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer i displayet 6 Funksjoner - Besvare

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning DT290 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 4 VED OPPTATT... 5 MOTTA SAMTALE... 6 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator.

Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator. Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator. Først litt generelt om instrumentet: Spektrum analysator MS 2711 er en batteridrevet analysator som veier ca 2 kg og måler i frekvensområdet

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B BRUKERMANUAL DECT IP telefon Type DE2-B Hans Olav Christiansen Side 1 04.04.2008 Innholdsoversikt 1 Generelt Side 3 2 AV/PÅ slag av håndsettet Side 3 3 Display med bakgrunnsbelysning Side 4 4 Batteri info

Detaljer

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255 Brukerveiledning Fallindikator GT300 Artikkelnr: 324 255 Innhold 1 Introduksjon... 2 2 Fallindikator GT300... 3 2.1 Beskrivelse av tastatur og MINI USB grensesnitt... 4 2.2 Ikon beskrivelse... 5 3 Komme

Detaljer

Installasjon Siden modulen både har bustilkopling og IP-tilkopling er det viktig å tenke gjennom hvordan man bruker den.

Installasjon Siden modulen både har bustilkopling og IP-tilkopling er det viktig å tenke gjennom hvordan man bruker den. SMS-modul Dokument Konsept Kategori Modell Programmeringsmanual HDL-BUS Pro Grensesnitt SB-DLP-SMS/IP Innledning SMS-modulen finnes i to utgaver, en som kun sender og mottar SMS og en som i tillegg kan

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4220 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse TELEFONEN DIALOG 4220... 2 Knappene... 3 1.Linjeknapp 1-6... 3 Faste taster... 3 Telefon innstillinger... 4 BRUK

Detaljer

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9)

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9) Display Symbol / Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt anrop, antall angitt Kontakt /

Detaljer

INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende figur. Fest braketten til innfellingsboksen.

INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende figur. Fest braketten til innfellingsboksen. Aiko videodørtelefon 1716/1 og 1716/2 er laget for å benyttes i 2 Voice systemet til Urmet. KOMPONENTBESKRIVELSE OG KARAKTERISTIKKER INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR MC50.

BRUKERVEILEDNING FOR MC50. BRUKERVEILEDNING FOR MC50. 1 IKKE GODKJENT FOR KJØP OG SALG Grunnprogrammering av systemet før oppstart. Denne veiledningen beskriver den programmering som må gjøres før oppstart av MC50 kodepumper. Tast

Detaljer

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600 Hurtigmanual Viltkamera Brecom C 2600 NORSK Innledning Brecom C 2600 u/mms Pakken inneholder: - Kamera - Batteriboks - Festestropp - USB kabel - Phono kabel Med sin svært følsomme Passive lnfra-rød (PIR)

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

Digital kalender. Bruksanvisning

Digital kalender. Bruksanvisning Digital kalender Bruksanvisning Funksjoner og finesser Klokke og tidssoner - Månedskalender som dekker tidsrommet fra januar 1901 til desember 2099. - Tiden i 32 byer i verden. - Valg mellom 12- og 24-timersklokke.

Detaljer

Brukerveiledning Telenor DigAna 10

Brukerveiledning Telenor DigAna 10 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Oppakking og installasjon........... 4 Medfølgende deler.............. 4 Oversikt Tilkobling.................... 4................... 4 Komme igang..................

Detaljer

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning Mobil internlinje Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om brukerveiledningen... 5 Mobil internlinje... 6 Bruk... 7 Utgående anrop... 7 Ringe ut... 7 Automatisk

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Norsk 103 www.logitech.com/support/type-s

Detaljer

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING 1. Montering generelt En typisk oppkobling av VOICE -TEL er vist i figuren under: ES 601 24V-utgang (X10) + - Brann C NO Feil / Innbrudd

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner snom 821 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en ny talemelding.

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

GSM sender. Oppkobling 10.01.11

GSM sender. Oppkobling 10.01.11 GSM sender 10.01.11 Generelt: Artikkel nr: 251391.01 Wavecom SMS sender, med ferdig kabel til Com port på Delta Op og 24V kabel (F2,5A glass sikring) samt antenne. Det medfølger også en CD med alle funksjoner.

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300M

Hurtigveiledning Konftel 300M Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300M NORSK Beskrivelse Konftel 300M er en bat teridrevet trådløs konferan setelefon for tilkobling til mobilnett (GSM/3G) eller datamaskin

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Det er viktig å sørge for at pin koden på SIM kortet er deaktivert før du setter det inn i

Detaljer

Holars GSM Easy Call 263

Holars GSM Easy Call 263 Holars GSM Easy Call 263 Brukermanual Holars GSM Easy Call 263. Vare nr. 07.208. Korr: aug. 2012 Holars AS, Botshaugtangen Industriområde, 2080 Eidsvoll. Tlf. 6396 1700 www.holars.no INNHOLD INNHOLD VIKTIGE

Detaljer

Brukerveiledning. EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 323234. Rev C NO

Brukerveiledning. EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 323234. Rev C NO Brukerveiledning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 323234 Rev C NO Innhold 1. Introduksjon:... 2 2. Pakkens innhold:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Montering av GSM-modul... 4 5. Oppstart... 4 6. Koding av GSM-modulen...

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

Brukerveiledning for GSMG

Brukerveiledning for GSMG Brukerveiledning for GSMG CFG Gulvvarmetermostat CXG Rele for fast installasjon COG-j Rele med ledning og plugg CRG Plug-in termostat for Glamox ovner serie 3001 GSM-enhet 1 Lade-enhet 2 Funksjonstast

Detaljer

Holars GSM Easy Call 263

Holars GSM Easy Call 263 Holars GSM Easy Call 263 Brukermanual Holars GSM Easy Call 263. Vare nr. 07.208. Korr: aug. 2012 Holars AS, Botshaugtangen Industriområde, 2080 Eidsvoll. Tlf. 6396 1700 www.holars.no INNHOLD INNHOLD VIKTIGE

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Maxi fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Hyttetorget AS Kullerød Nord 13B, 3241 Sandefjord E-post: post@hyttetorget.no www.hyttetorget.no

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

Kom igang... 2. Hvordan slå av/på og lade... 5

Kom igang... 2. Hvordan slå av/på og lade... 5 Side 1 av 31 GPSforbarn Manualens innhold Kom igang... 2 Hvordan slå av/på og lade... 5 Bruk av mobilapp... 6 Login... 6 Oversikt... 7 Intercom... 8 Skritt-teller.... 9 Historikk... 10 Sikker sone... 11

Detaljer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Statusikoner Din telefon Batteriets ladenivå Initialisering av talepostkassen / Informasjoner av interesse Påminnelse om programmert avtale

Detaljer

Nettverksnavn og nettverkspassord (SSID og WPA)

Nettverksnavn og nettverkspassord (SSID og WPA) Routeren du har fått fra oss skal være ferdig konfigurert. Du kan gjøre endringer ved å følge denne brukerveiledningen. Alle endringer gjøres på eget ansvar. Vi anbefaler at du kobler en PC direkte i routeren

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Bruksanvisning for GDK-30+, GDK-100 og GDK-186. For software opp til versjon X.5Ca, dato 200703 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning... 4 Hurtigveiledning....5 Ringe internt og eksternt...6

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

Enkel veiledning for: GSM key3+

Enkel veiledning for: GSM key3+ Enkel veiledning for: GSM key3+ 1 Innhold Kort beskrivelse på oppstart:... 3 Tilkobling på GSM Key 3+... 4 1. Offline programmering vis SMS.... 6 2. Administrator: (Må legges inn)... 7 3. Enhetsinformasjon:...

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Expert - Kort anvisning

Expert - Kort anvisning 1 Expert - Kort anvisning Kople displayenheten på følgende måte idet du bruker forbindelseskablene: Kople til de 37-pols konnektorene med hverandre ved å trykke ned og dreie på låseringen. Kople konnektoren

Detaljer

FORENKLET PROGRAMMERINGS MANUAL FOR GDK 16 / 20W

FORENKLET PROGRAMMERINGS MANUAL FOR GDK 16 / 20W FORENKLET PROGRAMMERINGS MANUAL FOR GDK 16 / 20W OPPSTART AV GDK 16 / 20W Før vi setter strøm på sentralen er det viktig at alle brytere er satt riktig før vi starter på programmeringen, hvis ikke vil

Detaljer

Telefon flashtel Comfort II. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Comfort II. flashtel Comfort II: Bestillingsnr.: 1104915 HMS art. nr.

Telefon flashtel Comfort II. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Comfort II. flashtel Comfort II: Bestillingsnr.: 1104915 HMS art. nr. Telefon flashtel Comfort II Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Comfort II flashtel Comfort II: Bestillingsnr.: 1104915 HMS art. nr. 135272 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen,

Detaljer

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING INNHOLD: Kapittel A, montasje og kopling Side 2 Kapittel B, Oppstart/programmering av hovedur/biur Side 3 Kapittel C, Programmering av ringetider/reléer Side

Detaljer

Manual Holars GSM Easy Call 3

Manual Holars GSM Easy Call 3 Manual Holars GSM Easy Call 3 Brukermanual Holars GSM Easy Call 3. Vare nr. 07.217. Korr: aug. 2012 Holars AS, Botshaugtangen Industriområde, 2080 Eidsvoll. Tlf. 6396 1700 www.holars.no INNHOLD INNHOLD

Detaljer

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Telefon flashtel Eco Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Eco flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen, slik

Detaljer

Kom igang: S311D til S332D

Kom igang: S311D til S332D Kom igang: S311D til S332D Sitemaster kom sommeren 2003 i nye utgaver, kalt D. Sitemaster modellene finnes nå i følgende nye varianter: Model: Frekvens område: S311D 5-1600MHz S312D 5-1600MHz, 100kHz-1600MHz

Detaljer

USB-telefon Bruksanvisning. Når du pakker ut må du kontrollere at pakken inneholder følgende: 1 USB-telefon 1 bruksanvisning 1 USB-kabel 1 CD-driver

USB-telefon Bruksanvisning. Når du pakker ut må du kontrollere at pakken inneholder følgende: 1 USB-telefon 1 bruksanvisning 1 USB-kabel 1 CD-driver USB-telefon Bruksanvisning Når du pakker ut må du kontrollere at pakken inneholder følgende: 1 USB-telefon 1 bruksanvisning 1 USB-kabel 1 CD-driver 1 Introduksjon Dette er en høykvalitets USB-telefon med

Detaljer

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start 1 FC300 fjernstyrt GSM kontakt Quick Start Denne Quick Start guiden er kun et vedlegg til bruksanvisningen. Les bruksanvisningen for fullstendig veiledning i kontaktens funksjoner, spesifikasjoner og sikker

Detaljer

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom CM 2600 m/mms og 2-veis kommunikasjon

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom CM 2600 m/mms og 2-veis kommunikasjon Hurtigmanual Viltkamera Brecom CM 2600 m/mms og 2-veis kommunikasjon NORSK Innledning Brecom CM 2600 MMS Pakken inneholder: - Kamera med MMS modul - Batteriboks - GSM Antenne - Festestropp - USB kabel

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper... 6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING MOBILT BREDBÅND

BRUKERVEILEDNING MOBILT BREDBÅND BRUKERVEILEDNING MOBILT BREDBÅND INNHOLD ESKENS INNHOLD Velkommen Eskens innhold Kom i gang Hva forteller symbolene meg Hva er hva på Smartrouterens bakside Endre nettverksnavn og passord for WiFi-nettverk

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Uovision UM535 / UM535W

Uovision UM535 / UM535W Uovision UM535 / UM535W GSM-oppsett SMS-styring UM535 / UM535W Side 1 OPPSTART 1. Sett inn batterier i kameraet. 2. Sett inn et SIM kort med en deaktivert PIN kode (må deaktiveres i en mobiltelefon før

Detaljer

Viltkamera oppsett Uovision UM 565 SMS

Viltkamera oppsett Uovision UM 565 SMS Viltkamera oppsett Uovision UM 565 SMS Friluftsmagasinet AS Når ditt viltkamera skal settes opp til å sende bilder som MMS og/eller e-post er det viktig at du kontrollerer at ditt SIM-kort er aktivert.

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

Bewacom. Teknisk håndbok

Bewacom. Teknisk håndbok Bewacom NO Teknisk håndbok Copyright Januar 2001 Bewator AB, Solna, Sverige. Kopiering fra Bewacom Teknisk håndbok er kun tillatt med skriftlig samtykke fra Bewator. Bewator forbeholder seg retten til

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK ELO-LINK GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 0 R A NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE. GENERELT..... Spesifikasjoner:..... SMS-meldinger..... Strømforsyning..... Innganger....5. Utganger....5.. Utgang - 6....6.

Detaljer

HURTIGGUIDE. telefonapparat

HURTIGGUIDE. telefonapparat HURTIGGUIDE telefonapparat CTRL Supp Bli kjent med telefonen Du har en ALCATEL 4023 REFLEXES digital telefon. Et display, programmerbare taster og et alfabetisk tastatur gjør det enkelt å bruke telefonen,

Detaljer

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Brukerveiledning Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Varenr.: 300 100 Innholdsfortegnelse Tekniske data på Falck 6604 Vaktfalk Telealarm... 3 Introduksjon... 3 Oversikt over tilkoblinger... 4 Oppstart og programmering...

Detaljer

Gigaset DE380 IP R: Nye og utvidede funksjoner

Gigaset DE380 IP R: Nye og utvidede funksjoner Innhold Gigaset DE380 IP R: Nye og utvidede funksjoner Dette dokumentet utfyller brukerveiledningen til Gigaset-VoIP-telefonene: Gigaset DE380 IP R Etter at brukerveiledningen ble ferdigstilt, er apparatets

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 29 2490 00 0058

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 29 2490 00 0058 TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 29 2490 00 0058 TELEFONSTYRING AV EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD O F C OM F ORT 2 TEKNISK DOKUMENTASJON INNHOLD KAPITTEL TITTEL INNHOLD SIDE 1 INNLEDNING

Detaljer

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur 5) Funksjonstaster 6) Bluetooth LED 7) Lade LED 8) Av / på og Bluetooth tilkoplingsknappen 9) USB lading 5V/DC 1 5 3 8 9 4 5

Detaljer

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking System Components Sections B1-2 & B3 Processor(er) Kontroll Spak(er) Push-Pull kabler Elektriske kabler og kontakter Spenning De sju spørsmålene

Detaljer

PSTN interface. Mod. 1083/67

PSTN interface. Mod. 1083/67 PSTN interface Mod. 1083/67 Telefon interface Ref. 1083-1067 gjør det mulig å koble telefoner eller en hussentral til et 2VOICE system. Med denne enheten kan alle 2 Voice systemets typiske operasjoner

Detaljer

Kort brukerveiledning

Kort brukerveiledning Kort brukerveiledning TANDBERG MXP-systemer Norsk Programvareversjon F1 D13623.04 June 2006 Reproduksjon av hele eller deler av dette dokumentet er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Innhold Generell

Detaljer

GSM/GPRS/GPS tracker tk102 manual

GSM/GPRS/GPS tracker tk102 manual 2010 GSM/GPRS/GPS tracker tk102 manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Om enheten... 4 Kapitel 2 - Bruksområder for enheten... 4 Kapitel 3 - Beskrivelse av

Detaljer

Telefon CL1400 m/kraftig teleslynge. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Telefon CL1400. Telefon CL1400: HMS art. nr.: 135274 Bestillingsnr.

Telefon CL1400 m/kraftig teleslynge. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Telefon CL1400. Telefon CL1400: HMS art. nr.: 135274 Bestillingsnr. Telefon CL1400 m/kraftig teleslynge Bruker- og vedlikeholdsveiledning Telefon CL1400 Telefon CL1400: HMS art. nr.: 135274 Bestillingsnr.: 1104901 INNHOLDSFORTEGNELSE Generell informasjon Oversikt...side

Detaljer

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18 AirLink 2200 FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 18 Hva er AL2200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater

Detaljer

Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater

Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater Programmering, oppsett og installasjonsløsninger av LIP-8000 serien IP apparater Oppsett og programmering av LIP 8000 IP apparat Et IP apparat kan tilkobles ipecs systemet på 3 forskjellige måter avhengig

Detaljer

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start 1 FC300 fjernstyrt GSM kontakt Quick Start Denne Quick Start guiden er kun et vedlegg til bruksanvisningen. Les bruksanvisningen for fullstendig veiledning i kontaktens funksjoner, spesifikasjoner tjenester

Detaljer

GSM MICRO. Bruksanvisning. 3 Fjernstyring 3.1 Generelt om fjernstyring via telefon 6 3.2 Prosedyre for styring via telefon 6

GSM MICRO. Bruksanvisning. 3 Fjernstyring 3.1 Generelt om fjernstyring via telefon 6 3.2 Prosedyre for styring via telefon 6 GSM MICRO Tema Bruksanvisning Side 1 SIM-kort 1.1 Abonnementstype og SIM-kort 2 1.2 Deaktivering av PIN-kode 2 1.3 Innsetting av SIM-kort 3 2 Igangsetting 2.1 Tilkobling 3 2.2 Oppstart 4 2.3 Signalstyrke

Detaljer

Gallop Time TRACKER TROT DEVELOPMENT BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com

Gallop Time TRACKER TROT DEVELOPMENT BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com Gallop BRUKSANVISNING TROT DEVELOPMENT 1 Copyright 2013 Trot Development AS Alle rettigheter til din Tracker er forbeholdt Trot Development AS. Verken deler eller helhet av denne Tracker kan kopieres eller

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved Alcatel OmniPCX 4400 ANALOG TELEFON Alcatel OmniPCX 4400 BRUKERHÅNDBOK 1 Symboler som brukes i dokumentasjonen For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av

Detaljer

BRUKERVEILEDNING ECLIPSE DIN PERSONLIGE KONFERANSETELEFON. Gemini Communication AS www.gemini.no

BRUKERVEILEDNING ECLIPSE DIN PERSONLIGE KONFERANSETELEFON. Gemini Communication AS www.gemini.no BRUKERVEILEDNING ECLIPSE DIN PERSONLIGE KONFERANSETELEFON 2001-27 Dette dokumentet kan lastes ned fra: http://www.gemini.no/norsk/nedlastinger.asp Gemini Communication AS www.gemini.no Innhold PRODUKTBESKRIVELSE...3

Detaljer

Bruksanvisning Emit Start Display ESD2

Bruksanvisning Emit Start Display ESD2 Bruksanvisning Emit Start Display ESD2 (c) Emit as, 18.12..2009, rev 1b EMIT STARTDISPLAY ESD2 ESD2 er et digitalt startdisplay velegnet for orientering, langrenn, skiskyting, sykling og andre idretter

Detaljer

Bewatel BTK41. Teknisk håndbok

Bewatel BTK41. Teknisk håndbok Bewatel BTK41 NO Teknisk håndbok Copyright September 2001 Bewator AB, Solna, Sverige. Kopiering fra Bewatel BTK41 Teknisk håndbok kan kun skje etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com TROT DEVELOPMENT

BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com TROT DEVELOPMENT Trot TRACKER BRUKSANVISNING TROT DEVELOPMENT 1 Copyright 2013 Trot Development AS Alle rettigheter til din Tracker er forbeholdt Trot Development AS. Verken deler eller helhet av denne Tracker kan kopieres

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Security International s.r.l.

Security International s.r.l. 3i GSM-sender med Tale- og SMS melding med innebygd GPRS modul Security International s.r.l. Made in Italy Bruker-manual Sintex GPRS 6 rt.nr. 07.6 Holars S Dato 07.09.2006 Side (20) 3i Security International

Detaljer

GSM Suite For online og offline programmering! GSM Key serien

GSM Suite For online og offline programmering! GSM Key serien GSM Suite For online og offline programmering! GSM Key serien Side 1 av 26 Innholdsfortegnelse For å komme i gang:... 3 Innkobling på GSM Key.... 3 1.0 Installasjon... 5 2.0 Hovedvindu / Innlogging....

Detaljer