Nr. 4 desember 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 4 desember 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE"

Transkript

1 HOF-NYTT Nr. 4 desember 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: Telefax: E-post: Side 1

2 KJÆRE HOF SOKNINGER Som ordfører i Hof det siste året har jeg opplevd utrolig mye,både hyggelige feiringer og revydeltagelse, men også alvorlige hendelser.jeg tenker på den voldsomme flommen 6. aug. hvor det ble ødelagt for mange millioner i vår kommune. Heldigvis ble ingen personer skadet. Mye er nå reparert og jeg håper alle som har sendt krav får den økonomiske erstatning de er berettiget. Den dekker dessverre ikke 100% - så uansett er det kostnad for den enkelte grunneier. En annen alvorlig hendelse var fiskedøden i Hillestadvannet. Etter flere prøver viser fenomenet at det har noe med algene å gjøre.eksakt svar på alle analysene har vi ikke fått i skrivende stund, bare at vannkvaliteten nå er god og at det bare var deler av fisken som døde. 26. september hadde vi folkemøte om ny og revidert kommuneplan i Hof.Interessen var stor og alle de frammøtte fikk en grei framstilling av vår felles kommuneplanlegger Inger Christensen. Det har kommet inn flere innspill som alle vil bli behandlet seriøst. Fylkets R.P.B.A.(regional plan for bærekraftig arealpolitikk) er noe som kan påvirke vår kommuneplan. Den forsøker å trekke opp noen grenser fram til 2040, og kan vi komme til enighet innen slike forhåndsgodkjente områder, skal vi være skånet for innsigelser. Fylket har høringsfrist til 1. jan og vi skal komme med våre uttalelser i god tid. Saken skal først behandles i et felles 3K-formannskap 29.nov Men det er kommunestyret her som skal bestemme innenfor Hof kommunes grenser. Side 2

3 Vår viktigste jobb nå før jul er å komme i havn med budsjettet. I følge administrasjonen må det kuttes 6-8 mill. kr i Det er veldig tøft for en liten kommune, for det betyr ca. 5% reduksjon neste år. Da må vi antagelig legge ned virksomheter, men jeg har ikke lest forslagene i skrivende stund. Dette er siste utgave av Hof-Nytt i år og jeg vil derfor ønske dere alle En riktig GOD JUL og et GODT NYTT ÅR Ragnar Lindås ordfører Kommuneadministrasjones åpningstider i jule- og nyttårshelga Julaften, 1. dag og 2. dag : Stengt Romjula: kl Nyttårsaften og 1. nyttårsdag: Stengt Juleutstilling i Galleri Gamle Eidsfos Lørdager og søndager kl november desember desember desember Velkommen! Side 3

4 Radonmålinger til lave priser Miljørettet helsevern i Vestfold viderefører tilbudet om radonmålinger til en gunstig pris, under markedsnivå. Siden forhøyede radonverdier øker risikoen for lungekreft, anbefaler kommuneoverlegene og Miljørettet helsevern i Vestfold at alle som har bolig med oppholdsrom i de tre laveste etasjene over bakkeplan eller i underetasjer, måler radonkonsentrasjonen. Det er også på tide for alle med utleieboliger å sørge for at radonmålinger blir gjennomført. Det innføres bindende grenseverdier for utleieboliger som må overholdes innen Miljørettet helsevern tilbyr i samarbeid med firmaet Radonlab radonmålinger til en rimelig pris, dvs 105 kr per målebrikke. Frakt kommer i tilegg. Hvor mange sporfilmer du trenger vil være avhengig av boligens størrelse. Det må minimum måles med 2 målebrikker per bolig. Radonmåling bestilles direkte fra Radonlab eller via link på Miljørettet helseverns hjemmeside, og husstanden mottar målebrikker som skal være i boligen i minst 2 måneder, før de sendes til analyse. For bestilling benytt eller ta kontakt med vårt samarbeidsfirma Radonlab på tlf Bestillinger må foretas før Side 4

5 Miljøtipset grønne gaver Undersøkelser viser at vi er misfornøyde med presanger vi får og aller helst skulle kjøpt dem selv. Her er noen gode tips til en mer miljøvennlig julehandel: Ønsk deg noe og spør om ønskeliste. Spleis på gaver. Bedre med få gaver av god kvalitet. Velg etiske produkter når du kjøper klær, sko, smykker, leker, kosmetikk osv.. Bistandsgaver: Gaver som forandrer verden tilbys av mange hjelpeorganisasjoner. Gi av din tid, for eksempel middagslaging, barnevakt, husvask m.m. Opplevelser: Overnatting, turer, kulturopplevelser, massasje, frisør. Kurs i alt fra hekling til jegerprøven tilbys over hele landet. Mat, drikke og restaurantopplevelser er mer etisk enn ting og tang. Les mer på E-faktura og avtalegiro Hof kommune er opptatt av miljø og for å spare miljø oppfordrer vi til bruk av efaktura og avtalegiro. Dette kan etableres i nettbanken. Vi vil etter hvert også kunne tilby mulighet for etablering via link på hjemmesidene til Hof kommune. Side 5

6 Kulturskolen har fått ny rektor Kulturskolen for Holmestrand, Hof og Re (Nord Jarlsberg Kulturskole) har fått ny rektor. Torild Rosenvinge tiltrådte stillingen 1. oktober. Torild kommer fra stillingen som daglig leder i NMF Sør, (Norges Musikkorps Forbund) en stilling hun har hatt siden januar I perioden var hun rektor på Skjærgården Kulturskole. (Kulturskolen for Nøtterøy og Tjøme). Torild har hovedfag i musikkpedagogikk fra Norges musikkhøgskole samt forming og kunsthistorie fra Lærerhøgskolen. Hun har lang erfaring både som utøvende musiker på trombone, som kor- og korpsdirigent og som lærer i kulturskole og videregående skole i ulike fag. Ved siden av stillingen som rektor er Torild dirigent for Tjøme Skolemusikk. "Jeg søkte stillingen som kulturskolerektor fordi jeg ser et stort potensiale i dette 3K- samarbeidet. Skolen har mange dyktige lærere og fagsammensetningen i skolen er spennende. Inntrykket av skolen så langt er positivt. Det er bare to år siden de tre kulturskolene slo seg sammen til en. Mye er på plass i forhold til å bygge ett lærerkollegium. Dette skoleåret er det infrastruktur som har hovedfokus. Vi holder på å sluttføre samkjøringen av elevregistrene og vi jobber med å oppgradere undervisningslokalene våre i Re og Holmestrand. Bedre utnyttelse av IT- løsningene våre er også et satsingsområde. Kommuneøkonomien er utfordrende, men jeg tror likevel at vi skal klare å videreutvikle skolen slik at vi skal kunne levere enda bedre undervisning til elevene våre. Jeg har også en ambisjon om å få til et tettere og bedre samarbeid med det frivillige kulturlivet i kommunene. Jeg har allerede knyttet kontakt med skolekorpsene, og ser frem til å videreutvikle samarbeidet med dem. Jeg brenner for det å formidle kunst og kultur til barn og unge, og ser på kulturskolens arbeid som talentutvikling i et breddeperspektiv. Kulturskolen er en arena for talentutvikling for alle våre elever uansett utgangspunkt og ambisjoner." Side 6

7 Årets julekonserter fra kulturskolen I desember arrangerer vi hele 4 julekonserter i våre tre kommuner. Det vil bli mye vakker julemusikk og elevene vil vise litt av kulturskolens mangfold. Alle konsertene starter kl og det er gratis inngang. Tirsdag Ramnes kirke Onsdag Våle kirke Torsdag Hof kirke Mandag Botne kirke Velkommen! Dersom du er interessert i å bli elev hos oss så kan du se nærmere på hvilke tilbud vi har ved å gå inn på nettsidene våre som du finner via Du finner oss under Nord-Jarlsberg kulturskole. Side 7

8 Bispevisitas i Hof Visitas i Hof/Eidsfoss og Vassås sokn i Nord-Jarlsberg prosti ved Laila Riksaasen Dahl, biskop i Tunsberg. Program: Onsdag 28. november Menighetskontoret: Morgenbønn. Møte med staben Menighetskontoret: Møte med lederen for menighetsrådet og fellesrådet,kirkevergen og soknepresten Menighetskontoret: Samtale med kantor Menighetskontoret. Lunsj Møte med 10. klasse ved Hof skole. Samtale med elevers møte med en annen kultur og tro. Alle 10. klassingene er til stede Møte med ansatte ved Hof skole. Tema for biskopens foredrag: Vår kristne og humanistiske arv i et livssynsåpent samfunn. Møtet avsluttes Vassås kirke. Kveldsgudstjeneste i Vassås kirke. Preken ved soknepresten. Hilsen ved biskopen. Hjertelig velkommen! Våssås kirkestue: Strategimøte for menighetsråd, ansatte og utvalgsledere. Side 8

9 Torsdag 29. november Menighetskontoret. Kontorvisitas Menighetskontoret. Samtale med ansatte Veset bo- og aktivitetssenter. Andakt ved biskopen Veset bo- og aktivitetssenter. Lunsj Veset bo- og aktivitetssenter. Møte med ansatte. Tema for samlingen: Menneskets åndelige behov. Møtet avsluttes kl Menighetshuset: Biskopen møter menighetens konfirmanter Eidsfoss kirke. Folkekirkekveld. Tale ved biskopen. Hjertelig velkommen! Fredag 30. november Barnehagen Espira: Besøk Kommunehuset: Møte med kommunens ledelse Samtale med soknepresten. Søndag 2. desember : Hof kirke: Visitasgudstjeneste. Nattverd. Visitas foredrag. Kollekt til fellestiltak i Tunsberg bispedømme. Preken ved biskopen. Kirkekaffe på Menighetshuset, hjertelig velkommen! Knut Skjeldal. Side 9

10 NAV Hof informerer Vår Jobbkafe Vi har ved NAV Hof en jobbkafe som er for alle arbeidssøkere. Her får du informasjon om rettigheter og plikter og du får noen tips til hvordan skrive søknader og hvilke spørsmål du kan få ved et intervju. Det avholdes en gang i måneden i våre lokaler i Hof. Datoer for Jobbkafeen for årets siste månede er: 13. desember Jobbsøkertips NAV (nav.no) har laget en oversikt med nyttige tips og råd til deg som skal søke jobb. Målet er å hjelpe deg til å bli en god jobbsøker, slik at du har større sjanser til å få en jobb du trives med. Det ligger tre «tester» på nav.no som du kan ta: Interessetesten: For deg som er ung og har behov for å reflektere og få satt interessene dine litt i system. Veivalg: For deg som skal velge videregående og/eller høyere utdanning. Her kommer det fyldig profil når du er klar. Akademia: Godt egnet for deg som har avsluttet, eller er i ferd med å avslutte høyere utdanning, og som skal orientere deg i arbeidsmarkedet og søke jobber. Side 10

11 Kontantstøtte til småbarnsforeldre (nye regler fra 1.august 2012) Dersom du har barn mellom ett og to år som ikke går i barnehage som har offentlig driftstilskudd, kan du få full kontantstøtte. Kontantstøtte Avtalt oppholdstid i barnehagen (timer per uke) Kontantstøtte i prosent av full sats Kontantstøtte per barn i alderen måneder Kontantstøtte per barn i alderen måneder Ikke bruk av barnehage 100 prosent kroner kroner Til og med 19 timer 50 prosent kroner kroner 20 timer eller mer Ingen kontantstøtte Ingen kontantstøtte Ingen kontantstøtte For adopterte barn kan du få kontantstøtte i opptil 11 måneder etter at stønadsperioden for fulle foreldrepenger ved adopsjon er utløpt. Dette gjelder selv om barnet har fylt eller fyller to år i løpet av denne perioden, men barnet kan ikke ha begynt på skolen. Friplass i barnehage Hof kommune har vedtatt at det gis, etter søknad, friplass til alle der forsørger/forsørgers bruttoinntekt er under 3 G. (1 G= grunnbeløpet i Folketrygden, er på kr ,-) Med bruttoinntekt menes all arbeids/trygdeinntekt unntatt barnetrygd. Ta gjerne kontakt med oss i brukersenteret ved NAV Hof om du ønsker å vite mer. Side 11

12 Boligtilskudd for 2012 Hof kommune vil etter søknad formidle boligtilskudd fra Husbanken for Boligtilskudd til tilpasning/etablering. Boligtilskuddet er behovsprøvd og kan gis eldre, funksjonshemmede og andre med særlig sosialt behov. Boligtilskudd er midler som kommunen søker Husbanken om og videreformidler til kommunens innbyggere. Rammene for tilskudd er begrenset og behovsprøvd. Vedlagt alle søknader må det følge kostnadsoverslag og finansieringsplan over de tilpasninger/endringer som ønskes for boligen. Oppgave over husstandens månedlige inntekter og utgifter, samt ligningsattest må følgesøknaden. Nærmere opplysninger om tilskuddsordningen og søknadsskjema fås ved henvendelse til kontaktperson Hege Skalstad Olssen, mandag/fredag tlf Søknadsskjema og orientering finnes også på Søknad sendes Hof kommune, Hofslundvn.5, 3090 Hof innen 15.desember Side 12 Julekonsert i Eidsfoss kirke den kl Hof Hornmusikk med gjester : Kristine Bonstad og Erik Andreas Stensholt (dirigenten i Skibergkoret,) Konserten er gratis, men det er mulighet til å gi et bidrag til Hof Hornmusikk ved utgangen.

13 Nord-Jarlsberg kulturskole Torbjørn Egner jubileum 2012 Den vil vi feire Torbjørn Egner med en egen kulturskoleforestilling. Det er i år 100 år siden Egner ble født og det har vært markert med forestillinger over hele landet. Om få uker er det vår tur og denne gangen har vi lagt forestillingen til Våle samfunnshus. Elever og lærere har tatt for seg kjente og kjære Egnersanger som du får oppleve på nye måter på forestillingene. Vi anbefaler alle å komme for å se de flinke elevene våre i aksjon. Her har vi med både sangere, dansere, instrumentalister, skuespillere og billedkunstelever. Våle samfunnshus søndag kl og kl Billetter: Voksen: 80 kr. Barn/honnør: 50 kr Det er kun 150 plasser i salen så vær tidlig ute med reservasjon. Billetter reserveres via Hof Herredshus på tlf Side 13

14 Reguleringsplaner under arbeid Gang- og sykkelvei Haslestad Rønnebergveien Reguleringsplanen ble vedtatt av Kommunestyret Kunngjort med klagefrist Engrønningen Prinsippsak om adkomst ble behandlet av TLM- utvalget Alternativ 2, fra Kaarbyveien direkte mot lysløypa, ble valgt. Veset (vei og nytt boligområde) Varsel om oppstart av planarbeid i Arkeologisk registrering er utført, noen funn. Videre utredninger krever budsjettmidler. Kaarby 4 NVE har innsigelse. Planen omarbeides for bedre overvannshåndtering, uteområder for barnehagen, fortausløsninger m.m. Gang- og sykkelvei Eidsfos kirke- Virefabrikken Er regulert, men planen må endres for å få gang- og sykkelveien på utsiden av Synken. Prestegårdshagen En utbygger ønsker å utvikle området. Mindre endring av reguleringsplan er aktuelt for å kunne tilby flere ulike boligtyper. Forslaget ikke klart ennå. Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) 4. juli ble en del plandokumenter offentliggjort. Mest spennende er plankart som viser forslag til fremtidige byggeområder i kommunene, også Hof. Fylkestinget vil behandle planen 27.september og sende den på høring med frist i januar Sluttbehandling er tenkt i mars Alle dokumenter er tilgjengelige på under regionalutvikling. Side 14

15 Tilbud til barn og unge fra kultursektoren Endelig kan vi ønske musikkbingen velkommen - den blir plassert i tilknytning til kulturhuset - og vil være bidrag til enda en aktivitet i skole-, kultur- og idrettsanleggene våre! Bingen er tenkt utlånt til øving for band. Ferie- og helgeaktiviteter Som et «plaster på såret» når ungdomsklubben ble nedlagt, hadde vi ferietilbud i høstferien. ca 120 unge deltok - fordelt på turer til Teknisk museum, Drammensbadet og Bowling. Vi håper kunne fortsette med lignende tilbud i ferier / helger. Trimtilbudet til ungdom - med spinning og zumba- har hatt 60 ungdommer med i høsthalvåret. Noen deltar på flere dager - og ca 50 % av deltakerne deltar ikke på andre fysiske aktiviteter. Dermed har vi flott treff på dette tilbudet, når intensjonen er å få flere unge i aktivitet! Tverrfaglige forebyggende tilbud Administrasjonen har arbeidet tverrfaglig for å komme frem til målrettede forebyggende tilbud til barn og ungdom i Hof. I tillegg har elevrådet og ungdommens kommunestyre også deltatt i dette arbeidet. Under forutsetning av at midler på budsjettet opprettholdes, så vil vi i tillegg til det som nevnes over fra 2013 tilby forskjellige aktiviteter/kurs/sosiale kvelder på skole/kultur- og idrettsanleggene. Mer informasjon kommer! Vi er helt avhengige av at foreldre også bidrar fremover. Det vil komme informasjon og forespørsler om dette som blir sendt med skoleelvene. Sammen skal vi klare skape gode fritidstilbud til bygdas barn og unge! Side 15

16 Kulturkalenderen: Juleutstilling i Galleri Gamle Eidsfoss Flere datoer: se annonse i Hof-nytt Frekke viser og erotisk folkeæventyr - på kl Galleri Gamle Eidsfos Torbjørn Egner jubileumsforestilling, Våle samfunnshus Kl Alle disipliner deltar se annonse og Arr: Nord-jarlsberg kulturskole Bispevisitas se annonser i Hof-nytt Åpent møte om utenlands arbeidskraft Re Kl Arr: Skatteoppkreveren i 3K og ROS Juleutlodning på Hof menighetshus. Kl Stort basarbord. Adventsprogram kl. 12. Arr: Kirkeringen og husstyret Adventskonsert i Eidsfoss kirke Kl Arr: Skibergkoret m/ gjester Julemøte i Hof historielag med overrekkelse Kl av kulturprisen i kultursalen Arr: Hof historielag og Hof kommune Nordic Tenors julekonsert i Biorama. Kl Arr: Den kulturelle spaserstokken Julekonsert i Eidsfoss kirke Kl Arr: Hof hornmusikk m/ gjester Nyttårskonsert med Ophelia Orcestra i kultursalen Kl Arr: Den kulturelle spaserstokken Side 16

17 Skibergkoret holder sin tradisjonelle Adventskonsert i Eidsfoss kirke søndag 2. desember kl Koret har med Dirigent: Erik Andreas Stensholt Piano/orgel: Kari Bergaplass Trompet: Are Holand Kristine Bonstad Inngang 100,- Velkommen til en stemningsfull konsert med nye og gamle kjente julesanger. Trekning av Hof skolekorps sommerlotteri Gevinst : Gavekort fra ving 6000 vunnet av Wenche Johansen 2. Gevinst : Speilreflekskamera vunnet av Kjersti Fleicher 3. Gevinst : Gavekort på 2000 meny vunnet av Jarle Hanevold Side 17

18 Re til gratis åpent møte om temaet UTENLANDS ARBEIDSKRAFT Tid: Onsdag 28. november kl Sted:KOMMUNEHUSET I RE, Regt 2, Revetal, 4 etg. Innhold: Orientering om utenlands arbeidskraft: - ID-kontroll - Skatteregler - Fri bolig - Gratis hjemreise - Standardfradrag - Opprettelse av bankkonto og overføring av penger - Innberetning og lønns og trekkoppgaver - Selvangivelse for utenlandske personer Innlegg ved: Kari Mette Solberg fra Skatt Sør, forebyggende enhet. Arnt Gurrik, leder for DNB sin daglig bank i nordre Vestfold Lise Wåden Tandberg, Skatteoppkrever 3k Marit Sibbern, daglig leder ROS Økonomi AS Praktiske opplysninger: Pause med enkelt servering og utveksling av erfaringer. Påmelding innen dagen før til: Skatteoppkreveren: eller ROS Det oppfordres til å spille inn spørsmål og problemstillinger på forhånd til arrangørene Arrangører er skatteoppkreveren i 3 K og ROS Økonomi AS. Det er i et samarbeid med Skatt Sør, Næringsforeningen i Re og Næringsrådet i Holmestrand. Side 18

19 Julemøtet i Hof Historielag med overrekkelse av Hof kommunes kulturpris for 2012 i kultursalen søndag 2. desember 2012 kl Vi ønsker velkommen til en hyggelig og fin aften 1.søndag i advent. Program for kvelden: Presentasjon, omtale og utdeling av årets Hof-Minne til medlemmene. Hefter kan kjøpes for de som ønsker det. Underholdning av lokal spillemann Visning av gammel lokal film Servering av kaffe og kaker Utlodning Fri entrè Alle er velkommen! Vi ønsker dere alle en fredfull og vakker julehøytid og et godt nytt år! Side 19

20 Vi gjentar suksessen - som nå har blitt en god tradisjon i Hof : Nyttårskonsert i kultursalen Fredag 18. januar 2012 kl inngang, kr. 400 inkluderer: - sprudlende velkomstdrikk - mat med drikke - kaffe og twist...og ikke minst en forrykende flott konsert med Ophelia - og Morten Gunnar Larsen. Påmelding innen til resepsjon i Hof kommune HOF-NYTT Utgivelsesplan for år 2013 Utgave Stoffrist Sendes ut Nr. 1/2012 mandag ca. uke 7 Nr. 2/2012 mandag ca. uke 19 Nr. 3/2012 mandag ca. uke 37 Nr. 4/2012 mandag ca. uke 48 Mette Måge Olsen, tlf.: eller sendes på mail: HOF-NYTT utgis av Hof kommune v/kulturkontoret Layout: Mette Måge Olsen Side 20 - det tas forbehold om endringer på utgivelsesplanen -

DER DU BOR. Imponerende barnemusikal! Misjonskirken. Velkommen til nytt og spennende år i Herøya Misjonskirke!

DER DU BOR. Imponerende barnemusikal! Misjonskirken. Velkommen til nytt og spennende år i Herøya Misjonskirke! Misjonskirken DER DU BOR Herøya Misjonskirke Nr. 1 jan.-feb.-mars-april 2012 Imponerende barnemusikal! Varden 5. desember 2011 To fulle Herøyahus koste seg med Misjonskirkens barneforestilling Jul på Herøen

Detaljer

I dette nummer: Bragernes Menighetsblad. Nr. 3 september/oktober/november 2012 Årg. 51. Konfirmantleir i Uvdal. Flott gjeng samlet på fjellet.

I dette nummer: Bragernes Menighetsblad. Nr. 3 september/oktober/november 2012 Årg. 51. Konfirmantleir i Uvdal. Flott gjeng samlet på fjellet. Nr. 3 september/oktober/november 2012 Årg. 51 Bragernes Menighetsblad I dette nummer: Foto: Ingeborg Drange Konfirmantleir i Uvdal. Flott gjeng samlet på fjellet. Hvem er kirken? Til ettertanke. Kristin

Detaljer

NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG

NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG Julelunsj for ungdom 2014 ble en stor suksess Foto: Lurøy Kommune At

Detaljer

Landsstyremøtet 2013

Landsstyremøtet 2013 NYTT Nr. 5-2013/36. årgang Jobbe etter? Side 5 Trives på jobb Side 8 YS-konferansen Side 20 Landsstyremøtet 2013 Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS Redaktørens eget hjørne

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

BLI MED I Y S MEN. nr. 1-2012

BLI MED I Y S MEN. nr. 1-2012 nr. 1-2012 BLI MED I Y S MEN side 3 Om y s men side 4 Y s men gir oss uvurderlig støtte side 5 Y s men hjelper speiderne og kirken side 6 Støtten fra y s men betyr mye! side 7 Y s men internasjonalt side

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Lys Våken i Lier kirkene

Lys Våken i Lier kirkene Nr. 7 2012 UTGIVERE: MENIGHETSRÅDENE I FROGNER, TRANBY, SJÅSTAD OG SYLLING - 65. ÅRGANG Lys Våken i Lier kirkene I denne utgave: Leder: Respekt side 2 Ny organisering av kirken side 3 Konfirmantjubileum

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Mange aktiviteter i HEF! HUMANUS

Mange aktiviteter i HEF! HUMANUS Nr 1 2012 HUMANUS Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo Mange aktiviteter i HEF! HUM-koret ønsket «Velkommen til byen» Side 6 Spillkveldene på Humanismens hus Side 10 Medlemsprofilen: Liv Torill

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE!

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE! N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 1 2 0 1 5 2 3. å r g a n g FOTO: Kamilla Kvamme SIDE 4 SIDE 10 SIDE 14 JOSEF OG JOE NYTT LIV FOR FAR OG SØNN OSKAR ALLE MENNESKER HAR

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5

Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5 Nr. 3 2011 64. årgang Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5 www.stangemenighet.no Kulturkirke eller kulturuke Side 3 Kulturen endres Side 6 Menighetsrådsvalg Side 7 og 11 Stange kirke som kulturelt

Detaljer

Språket i Nord-Trøndelag fylkeskommune en kartlegging. juni 2013

Språket i Nord-Trøndelag fylkeskommune en kartlegging. juni 2013 Språket i Nord-Trøndelag fylkeskommune en kartlegging juni 2013 Innhold Hovedfunn og anbefalinger... 4 Hva ser vi etter når vi kartlegger?.... 4 Hovedfunn: Tekstene er for lite leserorientert... 4 Våre

Detaljer

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen?

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2012 11. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Ville så mye, men kroppen orket ikke Ta gjerne med deg bladet hjem! Ønsker du å snakke med noen? Ring oss! Tlf: 02561 man tors. fra kl.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 08/2008 Bestillingsnummer:

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

Har du noe å gi? bjørn simensen «Ikke noe er så elendig som dårlig opera» Tema frivillighet:

Har du noe å gi? bjørn simensen «Ikke noe er så elendig som dårlig opera» Tema frivillighet: Nummer 6 november 2013 / 63. årgang Norges største eldremagasin bjørn simensen «Ikke noe er så elendig som dårlig opera» Historie: Da bilismen inntok Norge julestemning i london Aktuelt: 61-åring vant

Detaljer

Bent Høies tale til Høyres landsmøte 2012. NORGE 2030, HVOR VIL VI?

Bent Høies tale til Høyres landsmøte 2012. NORGE 2030, HVOR VIL VI? Bent Høies tale til Høyres landsmøte 2012. NORGE 2030, HVOR VIL VI? Kjære landsmøte! Et av barna som ble født i mars i år ble innbygger nummer 5 millioner. Når dette barnet blir 18 år i 2030 har vi trolig

Detaljer

FØLG MED PÅ VÅR FACEBOOK- OG HJEMMESIDE! HER FÅR DU SISTE NYTT FRA SENTERET, SAMT GODE TILBUD FRA BUTIKKENE VÅRE! Årets ryddeaksjon I Hinna bydel!

FØLG MED PÅ VÅR FACEBOOK- OG HJEMMESIDE! HER FÅR DU SISTE NYTT FRA SENTERET, SAMT GODE TILBUD FRA BUTIKKENE VÅRE! Årets ryddeaksjon I Hinna bydel! Nr. 1/2015, 23. februar Årets ryddeaksjon I Hinna bydel! Onsdag 22. april rydder alle skolene våre i sine nærmiljøer. 2500 barn plukker boss på dugnad! Vi oppfordrer herved alle huseiere, naboer og sameier

Detaljer

Unge voksne og betalingsproblemer

Unge voksne og betalingsproblemer Unge voksne og betalingsproblemer Fordi det er registrert stadig økende betalingsproblemer hos unge voksne mellom 18 og 25 år har Forbrukerombudet i 2011 hatt et spesielt fokus på denne målgruppen. Vi

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

Hvordan startet det egentlig ved to av dem.

Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Intervju med psykiatrisk sykepleier Ann Randi Haugen (AR) og sosionom Latha Nrugham (LN) 4.februar 2003. Intervjuet er gjort av FoU-rådgiver Bengt Karlsson (BK).

Detaljer

Når det blir vanskelig

Når det blir vanskelig Når det blir vanskelig Olav Nygaard og Siv Anne Tollevik, Høgskolen i Agder Så er undervisningskabalen lagt. Marit skal ha en niende- og en tiende klasse i matematikk. Hun er godt fornøyd matematikk er

Detaljer