VEDLEGG TIL DAGSORDEN PUNKT 8 OG PUNKT 9 INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN. Ordinært valg av medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLEGG TIL DAGSORDEN PUNKT 8 OG PUNKT 9 INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN. Ordinært valg av medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen 2014"

Transkript

1 Norsk Hydro ASA Drammensveien Oslo VEDLEGG TIL DAGSORDEN PUNKT 8 OG PUNKT 9 INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN Ordinært valg av medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen 2014 Selskapets bedriftsforsamling består av 18 medlemmer. 12 av medlemmene og 4 varamedlemmer for disse velges av generalforsamlingen, mens 6 av medlemmene med varamedlemmer for disse velges av og blant de ansatte i selskapet. Bedriftsforsamlingen velger selv sin leder og nestleder. Under forutsetning at generalforsamlingen har vedtatt forslaget til endring av selskapets vedtekter vil selskapets bedriftsforsamling, leder og nestleder kunne velges for inntil to år ad gangen. Bedriftsforsamlingen skal føre tilsyn med at selskapets formål fremmes i samsvar med lovgivningen, vedtektene og generalforsamlingens og bedriftsforsamlingens egne beslutninger. Bedriftsforsamlingen velger selskapets styre og fastsetter styrets honorar. Bedriftsforsamlingen kan vedta anbefalinger til styret om hvilken som helst sak. Etter forslag fra styret treffer bedriftsforsamlingen avgjørelse i saker som gjelder investeringer av betydelig omfang i forhold til selskapets ressurser eller rasjonalisering eller omlegging av driften som vil medføre større endring eller omdisponering av arbeidsstyrken. Valgkomiteen har behandlet sammensetningen av bedriftsforsamlingen med varamedlemmer i flere møter. Valgkomiteen har hatt samtaler med representanter for selskapets største aksjonærer. Informasjon om hvorledes aksjonærer kan gi innspill til valgkomiteen har vært tilgjengelig på selskapets hjemmeside. Valgkomiteen har i forbindelse med det forestående valget lagt vekt på kontinuitet blant bedriftsforsamlingens medlemmer samt en viss fornyelse. Valgkomiteen har søkt å opprettholde en bred representasjon fra selskapets aksjonærer og øvrige relevante interessenter med kompetanse innen for eksempel teknologi, økonomi, forskning og samfunnsansvar. Valgkomiteen har videre vektlagt en balansert kjønnsmessig representasjon. Valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen På selskapets generalforsamling i 2012, ble følgende medlemmer av bedriftsforsamlingen valgt med en funksjonsperiode på to år: Valgt inn fra: Varamedlemsperiode: Siri Teigum (leder)* Leif Teksum (nestleder)** Idar Kreutzer Lars Tronsgaard Sten-Arthur Sælør Anne-Margrethe Firing

2 Side 2 av 7 Terje Venold Unni Steinsmo Tove Wangensten Anne Kverneland Bogsnes Birger Solberg Anne-Kristin Sydnes * Leder av bedriftsforsamlingen fra 2008 ** Nestleder fra 2008 Anne-Kristin Sydnes gikk ut av bedriftsforsamlingen i juli Siri Teigum og Lars Tronsgaard har meddelt at de ikke stiller til gjenvalg og trer ut av bedriftsforsamlingen i forbindelse med det forestående valget. De resterende medlemmene er nå på valg. Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av: Leif Teksum Idar Kreutzer Sten-Arthur Sælør Anne-Margrethe Firing Terje Venold Unni Steinsmo Tove Wangensten Anne Kverneland Bogsnes Birger Solberg Videre innstiller valgkomiteen som nye medlemmer av bedriftsforsamlingen: Varamedlemsperiode: Susanne Munch Thore Nils Bastiansen - Shahzad Abid Informasjon om Munch Tore, Bastiansen og Abid følger vedlagt. Bedriftsforsamlingen velger selv sin leder og nestleder. Under forutsetning at generalforsamlingen har vedtatt forslaget til endring av selskapets vedtekter velger bedriftsforsamlingen sin leder og nestleder for inntil to år ad gangen. Valgkomiteen vil anbefale ovenfor bedriftsforsamlingen at: Leif Teksum velges som leder og Terje Venold velges som nestleder av bedriftsforsamlingen.

3 Side 3 av 7 (Teksum og Venold fratrådte henholdsvis under valgkomiteens behandling av spørsmålene om leder og nestleder av bedriftsforsamlingen.) Valg av varamedlemmer til bedriftsforsamlingen På selskapets generalforsamling i 2012, ble følgende varamedlemmer av bedriftsforsamlingen valgt med en funksjonsperiode på to år: Valgt inn fra: Kristin Færøvik 2010 Shahzad Abid 2012 Susanne Munch Thore 2012 Jan Fredrik Meling 2012 Kristin Færøvik har meddelt at hun ikke stiller til gjenvalg og trer ut som varamedlem av bedriftsforsamlingen i forbindelse med det forestående valget. Shahzad Abid og Susanne Munch Thore er foreslått som nye medlemmer av bedriftsforsamlingen. Valgkomiteen innstiller på valg av følgende som varamedlemmer av bedriftsforsamlingen: Jan Fredrik Meling (gjenvalg) Ylva Lindberg Berit Ledel Henriksen Jorunn Sætre Informasjon om Lindberg, Henriksen og Sætre følger vedlagt. Valgkomiteen innstiller på at: Alle valg til bedriftsforsamlingen skjer for en periode på to år jf selskapets vedtekter 7. Ordinært valg til valgkomiteen Det følger av selskapets vedtekter 5A at valgkomiteen skal bestå av til sammen fire medlemmer som skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere. Valgkomiteens medlemmer, herunder dens leder, velges av generalforsamlingen. Valgkomiteens leder og minst ett annet medlem skal velges blant bedriftsforsamlingens aksjonærvalgte medlemmer. Under forutsetning at generalforsamlingen har vedtatt forslaget til endring av selskapets vedtekter vil valgkomiteens medlemmer velges for inntil to år ad gangen. Valgkomiteen avgir sin innstilling til generalforsamlingen om aksjonærenes valg av medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen og om honorar til bedriftsforsamlingens medlemmer. Valgkomiteen avgir sin innstilling til generalforsamlingen om valg av medlemmer og leder av valgkomiteen og om honorar til valgkomiteens medlemmer.

4 Side 4 av 7 Valgkomiteen avgir sin innstilling til bedriftsforsamlingen om valg av aksjonærenes representanter i styret, og honorar til styrets medlemmer. Retningslinjer for valgkomiteen ble fastsatt av generalforsamlingen i Retningslinjene er tilgjengelige på På selskapets generalforsamling i 2012, ble følgende valgt til medlemmer av valgkomiteen: Medlem av valgkomiteen fra: Siri Teigum 2001* Leif Teksum 2008 Terje Venold 2012 Mette I. Wikborg 2008 * Leder fra 2008 Siri Teigum har meddelt at hun ikke stiller til gjenvalg og trer ut av valgkomiteen i forbindelse med det forestående valget. De resterende medlemmene er nå på valg. Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av: Leif Teksum Terje Venold Mette I. Wikborg Valgkomiteen vil anbefale ovenfor generalforsamlingen at: Leif Teksum velges som leder av valgkomiteen. Videre innstilles det på at: Susanne Munch Thore velges som nytt medlem av valgkomiteen. Informasjon om Munch Thore følger vedlagt. Valgkomiteen innstiller på at: Alle valg til valgkomiteen skjer for en periode på to år jf selskapets vedtekter 5A. (Teksum, Venold og Wikborg fratrådte henholdsvis under valgkomiteens behandling av spørsmålet om leder og medlem til valgkomiteen.) ***

5 Side 5 av 7 Valgkomiteen anser samtlige kandidater som ovenfor er foreslått valgt til bedriftsforsamlingen og valgkomiteen som uavhengige i forhold til selskapets styre og konsernledelse jf NUES Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse kapittel 8. *** Informasjon om nåværende medlemmer av selskapets bedriftsforsamling og valgkomité er tilgjengelig på Oslo, 20. mars 2014 Siri Teigum Leif Teksum Terje Venold Mette I. Wikborg

6 Side 6 av 7 VEDLEGG TIL VALGKOMITEENS INNSTILLING For de foreslåtte nye bedriftsforsamlingsmedlemmene kan følgende opplyses: Susanne Munch Thore (1960) er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo og har mastergrad (LL.M) fra Georgetown University, USA. Hun er Managing Partner i advokatfirmaet Wikborg Rein i Oslo og tilknyttet firmaets virksomhetsgruppe Corporate. Hun har bred erfaring som forretningsadvokat og bistår særlig klienter innen finanssektoren, børsnoterte foretak samt private equity fond. Munch Thore er leder for Advokatforeningens lovutvalg for børs- og verdipapirrett. Hun er styremedlem i Oslo Areal AS og Unifor. Nils H. Bastiansen (1960) er utdannet handelsøkonom ved Handelsakademiet i Oslo og siviløkonom og Master of International Management fra American Graduate School of International Management, Arizona. Han er også autorisert finansanalytiker. Bastiansen har tidligere jobbet som aksjemegler i Unibank Securities i København og i DnB Fonds i Oslo. Nils H. Bastiansen har arbeidet i Folketrygdfondet siden 1995 og er nå Direktør, Aksjer. Shahzad Abid (1969) er utdannet Master of Science fra Handelshøyskolen BI, og Cand.Mag fra Universitet i Oslo. Han har erfaring fra Nokia, Telenor og Vestas. Fra , og , var Abid ansatt i ledende stillinger i Nokia Networks/ Nokia Siemens Networks, blant annet som markedsdirektør for region Midt-Østen og Afrika. I perioden var Abid salgs-og markedsdirektør i Telenor Conax. Siden 2010 har Abid vært administrerende direktør for OCAS AS, et norsk teknologiselskap kjøpt opp av Vestas Wind Systems. For de foreslåtte nye varamedlemmene til bedriftsforsamlingen kan følgende opplyses: Ylva Lindberg (1974) er daglig leder i SIGLA. Hun har mer enn 15 års erfaring fra næringslivet, blant annet som markedssjef i Orkla, aksjeanalytiker i KLP Kapitalforvaltning og konsulent i McKinsey & Company. Hun har bred kompetanse innen strategi, bærekraft og markedsføring fra Skandinavia og Russland. Ylva er utdannet i filosofi, politikk og økonomi fra Oxford University, er medlem av Etikkrådet for Statens Pensjonsfond Utland og styremedlem i WWF-Norge. Ylva er også Senior Associate ved University of Cambridge Programme for Sustainability Leadership hvor ledere i store internasjonale selskaper kurses i bærekraft. Berit Ledel Henriksen (1953) er utdannet Bachelor of Science, Biology and Mathematics fra Dalhousie University, Halifax, Canada og Master of Business Administration fra universitetet i Western Ontario, Canada. Hun har erfaring fra Esso Chemical Canada, Osco Shipping AS og Osco Invest AS. Siden 1985 har Henriksen vært ansatt i ulike internasjonale lederstillinger i DnB.

7 Side 7 av 7 Siden 2010 har Henriksen vært Executive Vice President, Global Head of Energy i DnBs energidivisjon. Jorunn Sætre (1956) er utdannet ingeniør fra Bergen Ingeniørhoyskole. Hun har erfaring fra European Research Centre i Nederland, Tananger og Applied Technology i Houston, USA. I perioden har Sætre hatt ulike internasjonale lederstillinger i Halliburton og sist Vice President for global production enhancement. Siden 2013 har hun jobbet i AGR som Rig Team Leader i Norge. For Susanne Munch Thore som foreslås som nytt medlem av valgkomiteen vises til opplysningene ovenfor. * * *

VEDLEGG TIL DAGSORDEN PUNKT 3 OG PUNKT 4 INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN. Ordinært valg av medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen

VEDLEGG TIL DAGSORDEN PUNKT 3 OG PUNKT 4 INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN. Ordinært valg av medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen Norsk Hydro ASA Drammensveien 264 0240 Oslo VEDLEGG TIL DAGSORDEN PUNKT 3 OG PUNKT 4 INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN Ordinært valg av medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen Valgkomiteen har behandlet

Detaljer

Vedlegg til dagsorden punkt 5

Vedlegg til dagsorden punkt 5 www.orkla.no Vedlegg til dagsorden punkt 5 Til generalforsamlingen i Orkla ASA VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL BEDRIFTSFORSAMLINGEN 1. Innledning Valgkomiteen har behandlet sammensetningen av bedriftsforsamlingen

Detaljer

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2013 Infratek ASA tirsdag 07. mai 2013 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2013 Infratek ASA tirsdag 07. mai 2013 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo Innkalling Ordinær generalforsamling 2013 Infratek ASA tirsdag 07. mai 2013 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder Generalforsamlingen

Detaljer

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse 26 Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse Dette kapittelet gir en detaljert oversikt over hvordan Hydro følger. Informasjon som Hydro må oppgi i henhold til regnskapslovens paragraf 3.3b er

Detaljer

Innkalling Ordinær generalforsamling 2006 Hafslund ASA Onsdag 3. mai kl. 16:00 Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo

Innkalling Ordinær generalforsamling 2006 Hafslund ASA Onsdag 3. mai kl. 16:00 Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo Innkalling Ordinær generalforsamling 2006 Hafslund ASA Onsdag 3. mai kl. 16:00 Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder Generalforsamlingen

Detaljer

Valgkomiteens innstilling til Generalforsamlingen Sak 6, 7 og 8

Valgkomiteens innstilling til Generalforsamlingen Sak 6, 7 og 8 til Generalforsamlingen Sak 6, 7 og 8 Valgkomiteens arbeid På Borregaards hjemmeside er det egen informasjon om valgkomiteen, dens mandat samt kontaktinformasjon for innspill til komiteens arbeid. I tillegg

Detaljer

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2008 Hafslund Infratek ASA mandag 5. mai 2008 kl. 17:00 Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2008 Hafslund Infratek ASA mandag 5. mai 2008 kl. 17:00 Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo Innkalling Ordinær generalforsamling 2008 Hafslund Infratek ASA mandag 5. mai 2008 kl. 17:00 Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder

Detaljer

DNB ASA - Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl. 15.00 i Oslo

DNB ASA - Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl. 15.00 i Oslo DNB ASA - Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl. 15.00 i Oslo Aksjeeierne i DNB ASA innkalles til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl. 15.00 i DNBs lokaler

Detaljer

Valgkomiteens innstilling Sak 6, 7, 8 og 9

Valgkomiteens innstilling Sak 6, 7, 8 og 9 Sak 6, 7, 8 og 9 Valgkomiteens arbeid På Borregaards hjemmeside er det informasjon om valgkomiteen, dens mandat samt kontaktadresse. I tillegg har det etter nyttår vært egen informasjonsside på hjemmesiden

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i TTS Group ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i TTS Group ASA avholdes torsdag 5. juni 2014 kl. 14.00 i selskapets lokaler, Folke Bernadottes vei 38,

Detaljer

Aksjonærene i Hurtigruten ASA inviteres herved til ordinær generalforsamling torsdag 14. april kl. 13.00

Aksjonærene i Hurtigruten ASA inviteres herved til ordinær generalforsamling torsdag 14. april kl. 13.00 HURTIGRUTEN ASA Havnegata 2, Postboks 43 8501 Narvik NO 914 904 633 MVA Telefon: 970 57 030 Telefax: 970 57 031 Booking: 810 30 000 www.hurtigruten.com firmapost@hurtigruten.com Til aksjonærene i Hurtigruten

Detaljer

AMERICAN SHIPPING COMPANY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

AMERICAN SHIPPING COMPANY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING AMERICAN SHIPPING COMPANY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i American Shipping Company ASA den 1. desember 2014 kl. 11:00 hos

Detaljer

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS Vedtekter for Eidsiva Energi AS Med vedtatte endringer i generalforsamling 12. januar 2015 1 Selskapets navn Selskapets navn er Eidsiva Energi AS. Selskapets virksomhet skal være: 2 Selskapets formål a)

Detaljer

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Til behandling foreligger: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder. 2. Opprettelse

Detaljer

Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 5. mai 2014

Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 5. mai 2014 Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 5. mai 2014 Aksjeeierne i Yara International ASA ( Selskapet ) innkalles herved til ordinær generalforsamling i Auditoriet,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Statoil ASA DAGSORDEN INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 14. mai 2014, kl. 17.00 i Stavanger Forum, Gunnar Warebergsgate 13, 4021 Stavanger 1. Åpning av generalforsamlingen ved

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA Med endringer som foreslått av styret 25. juni 2013 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Agasti Holding ASA onsdag 26.

Detaljer

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet )

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet ) AKSJONÆRER I NORWAY ROYAL SALMON ASA Trondheim, 6. mai 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet ) Torsdag 28. mai

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I EDB

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I EDB EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I EDB EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (ES) I EDB SKAL styrke tilliten til selskapet og bidra til størst mulig verdiskaping over tid. Formålet med ES er å klargjøre rolledelingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA. (Org. nr.: 984 861 060)

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA. (Org. nr.: 984 861 060) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA (Org. nr.: 984 861 060) 1 Innkalling til ordinær generalforsamling Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

Strategirådet 2013. Oppsummering. Professor Elroy Dimson (leder) LBS og Cambridge Judge Business School. Idar Kreutzer

Strategirådet 2013. Oppsummering. Professor Elroy Dimson (leder) LBS og Cambridge Judge Business School. Idar Kreutzer Strategirådet 2013 Ansvarlig investeringspraksis og Statens pensjonsfond utland Oppsummering Professor Elroy Dimson (leder) LBS og Cambridge Judge Business School Idar Kreutzer Administrerende direktør,

Detaljer

Aksjeeierne i Tide ASA blir med dette kalt inn til Ordinær Generalforsamling onsdag 30. april 2014 kl 15:00

Aksjeeierne i Tide ASA blir med dette kalt inn til Ordinær Generalforsamling onsdag 30. april 2014 kl 15:00 Aksjeeierne i Tide ASA blir med dette kalt inn til Ordinær Generalforsamling onsdag 30. april 2014 kl 15:00 Generalforsamlingen avholdes på Tidesenteret Møllendalsveien 1 a, 5009 Bergen Utlevering av stemmemateriell

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE NORSK ANBEFALING EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE www.nues.no 23. oktober 2012 Beriktiget utgave Norsk anbefaling EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE utgitt av Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Konsernets policy krever at standardene for eierstyring skal være i samsvar med den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse.

Konsernets policy krever at standardene for eierstyring skal være i samsvar med den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse. RETNINGSLINJER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I CERMAQ ASA (Vedtatt i styremøte 27. april 2004 med endringer vedtatt i styremøte 30. september 2005, 14. februar 2007, 7. mai 2009, 15. september 2009,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Aksjeeiers fullstendige navn og adresse INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2013 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Aksjonærer i SalMar ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling

Detaljer

Innhold Foretaksstyring Styret Styrets årsberetning Regnskap :: konsernet Regnskap :: morselskapet Kontakt oss. Norwegian Property :: årsrapport 2012

Innhold Foretaksstyring Styret Styrets årsberetning Regnskap :: konsernet Regnskap :: morselskapet Kontakt oss. Norwegian Property :: årsrapport 2012 Innhold Foretaksstyring Styret Styrets årsberetning Regnskap konsernet Regnskap morselskapet Kontakt oss Norwegian Property årsrapport 2012 Innhold Foretaksstyring Styret Styrets årsberetning Regnskap

Detaljer

Årsrapport 2013. Styring og ledelse

Årsrapport 2013. Styring og ledelse Styring og ledelse 1 av 36 Konsernledelsen Finn Haugan (1953) Konsernsjef Siviløkonom fra BI (1977). Tiltrådte som administrerende direktør i SpareBank 1 SMN i 1991. Endret tittel til konsernsjef i 2010.

Detaljer

Til aksjonærene i Biotec Pharmacon ASA: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

Til aksjonærene i Biotec Pharmacon ASA: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA . Til aksjonærene i Biotec Pharmacon ASA: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA i selskapets lokaler,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HEXAGON COMPOSITES ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HEXAGON COMPOSITES ASA TIL AKSJEEIERNE I HEXAGON COMPOSITES ASA: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HEXAGON COMPOSITES ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Hexagon Composites ASA ( Hexagon eller

Detaljer

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har utarbeidet og vil årlig vurdere behovet for å oppdatere den norske anbefalingen om eierstyring

Detaljer