ÅRSMØTE SOON SEILFORENING fredag 4. mars 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE SOON SEILFORENING fredag 4. mars 2011"

Transkript

1 ÅRSMØTE SOON SEILFORENING fredag 4. mars 2011

2 ÅRSMØTE I SOON SEILFORENING FREDAG 4. mars 2011, KL Sted: Seilforeningens lokale, Storgt. 29B Dagsorden/sakliste Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkallingen Valg av møteleder, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. Sak 3 Behandling og godkjenning av årsmeldingene for år 2010 Sak 4 Behandling og godkjenning av årsregnskapet for år 2010 Sak 5 Behandling av innkomne forslag Sak 6 Fastsettelse av kontingent for år 2011 Sak 7 Behandling og godkjenning av budsjett for 2011 Sak 8 Sak 9 Valg Godkjenning av valgte gruppestyrer Godkjenne foreningens ungdomsrepresentant Etter årsmøtet: Utnevning av årets seiler Overrekkelse av utmerkelse Sosialt samvær Styret i Soon Seilforening 2

3 Sak 3 - Rapport fra hovedstyret for år 2010 Hovedstyret 2010 har bestått av: Leder Nestleder Sekretær Økonomiansvarlig Styremedlem Vararepresentant I Vararepresentant II Barne- og ungdomsrepresentant: Leder av Jollegruppa Leder av Tur & Hav Leder av Kjølbåtgruppa Svanhild Larsen Henning Sveen Karin Dau Ruud Erik Folkeson Jensen Vegard Guttormsen Claus Landmark Anne Gravdal Juni Bjørneset Rune Elvrum Anders Rekaa Kjersti Halvorsen Styret har avholdt 12 styremøter. Berit Steine er kontoransatt i Seilforeningen. Jan Petter Hansen er webredaktør for seilforeningens webside Nettsiden er foreningens fremste informasjonskanal, og mange bidrar med oppdatert stoff og kunngjøringer. Seilforeningen har til sammen ca. 35 personer med i henholdsvis styret, undergrupper, komiteer og utvalg. Samtlige styremedlemmer og trenere har godkjente politiattester slik nye forskrifter forutsetter. Barne- og ungdomsvennlig seilforening Seilforeningen ble høsten 2010 godkjent som en barne- og ungdomsvennlig forening. Juni Bjørneset har vært BU representant i hovedstyret. Det har vært en glede å få barnas eget budskap tatt opp i styret med en direkte stemme. Vi håper at vi i felleskap med valgt BU- representant for 2011 kan videreutvikle rollen som BU-representant, slik at denne blir et godt tilskudd til styrets arbeid. Seilmagasinet Seilforeningens medlemmer mottar Seilmagasinet mot et abonnement på kr. 330,- inkludert i medlemsavgiften. Ordningen er oppfattet som positiv blant de aktive medlemmene. Kjersti Halvorsen har gjort en meget god jobb som koordinator for klubbsiden vår. 3

4 Medlemsoversikt. År Medlemmer totalt Familiemedlemmer Seniormedlemmer Juniormedlemmer Støttemedlemmer Æresmedlemmer Kommentarer: Det totale antall medlemmer har vært omtrent uendret de to siste årene og er ved årsskiftet 434 medlemmer. Antallet er en nedgang fra årene 2006, 2007 og Etter en gjennomgang av antallet ubetalte kontingenter, viser de to siste årene det reelle medlemstallet I fjor vedtok årsmøtet to typer støttemedlemskap, et alternativ med og et uten abonnement på Seilmagasinet. Dette har gitt en viss overføring fra seniormedlemskap til støttemedlemskap. Utviklingen i medlemstallet må følges opp av styret. Økt oppmerksomheten for hvilke fordeler som et medlemskap i seilforeningen gir, blir en prioritert oppgave for styret. Klubbhuset Neptun Seilforeningens hus Neptun er blitt vesentlig oppgradert i En huskomité på 3 personer under ledelse av Dag Gjersøe ble gitt i oppgave å foreta en tilstandsvurdering av bygningen og prioritere nødvendig utbedring. Utleielokalene i 3. etasje ble fullstendig renovert i forbindelse med bytte av leietaker. Tre vinduer er byttet på grunn av råte. Ventilasjonsanlegget for hele huset er byttet ut. Det er installert varmepumpe- og kjøleanlegg i 3.etasje, det er etablert varmestyring i salen i 2. etasje og brannsikringen er gjennomgått i hele huset. Et stort løft var rehabilitering av garderobene med ny skillevegg mellom dame- og herregarderobe samt istandsetting av handikap toalettet etter flytting av vaskerommet. Deler av rehabilitering av garderobene ble utført av Vestby videregående skoles elever som en del av undervisningsopplegget. En vesentlig dugnadsinnsats ble også lagt ned fra tillitsvalgte og fra jolleforeldre. Totalt har rehabiliteringen kostet kr Inntekter fra utleie: Leieinntektene fra huset er etter opprustingen økt, og husets driftsutgifter er tilsvarende forbedret. Det er en målsetting at driften av huset etter fullført rehabilitering vil kunne gi et netto overskudd på ca kr. årlig som kan pløyes tilbake til vedlikeholdsfondet. Sammendrag av kostnadene til rehabiliteringen behandles under regnskapet for Det er innarbeidet i budsjettforslaget for 2011 utgifter til fornyelse av gulvet i jollerommet, maling/lakking innendørs av vinduer og gulv i hovedetasjen samt istandsetting av uteanlegg på sydsiden av huset, se egen sak. 4

5 Klubben i Son En nylig forespørsel til kommunen bekrefter at det ikke er meldt endringer i den foreliggende byggesaken om fremtidig bruk av Klubben. Det betyr at klubbdriften blir videreført som tidligere med scene-, konsert- og teaterlokale i underetasjen med tilknyttet servering og selskapslokaler. Styret i Seilforeningen ønsker å holde seg fortløpende underrettet om fremdriften av byggesaken. NorSteam Ventelo Norges Seilforbund fikk i foteren Fram XV i gave fra H.M. Kongen, med ønske om å fremme rekrutteringen av storbåtseilere i Norge og utdanne seilere til den internasjonale arenaen innen storbåtseiling. Båten har hatt tilhold i Son over sommeren 2010, men forflyttet seg til Bergen i høst. Soonseileren Mari Sveen ble uteksaminert i Båten skal tilbake i Son til sommeren og Henriette Fløgstad Tangen, Soon Seilforening, er deltaker i nytt team. Utvikling i aktivitet - Sammendrag fra gruppene Jollegruppa Også 2010 var et meget aktivt år i Jollegruppa: Treningsopplegg Jollegruppen har arrangert treninger for optimistseilerne 3 ganger i uken hele seilsesongen i tillegg til vår- og høstcup på mandager. Dette betyr at alle våre seilere har trent minst 2 ganger i uken. Vi har også arrangert Frostbite, Soon OAS en og rekruttsamling for Norsk Optimistjolleklubb. I sommerferiens arrangement Gøy På Vannet 2010 deltok 87 barn fordelt på 3 ukentlige grupper, se eget avsnitt. Klubbarenaen har også vært benyttet til Optispeed og Landslagssamling for NOK og NSF. Rekruttering: Til sammen er 32 nye optimistseilere rekruttert til foreningen. Treningstilbudet til rekruttene er to dager ukentlig trening gjennom sesongen. Dette mener vi er en delvis årsak til lite frafall av unger og suksess når det gjelder trivsel og mestring for disse barna. Regatta satsning (Viderekomne og Regattagruppe) Vi hadde håpet at seilforeningens satsning på en profesjonell regattatrener for våre eldste Optimister hadde gitt ungdommer og foreldre lyst til å satse sportslig. Resultatet var at det skjedde en deling av gruppen hvor noen valgte å slutte. Viderekomnegruppen har holdt seg stabil gjennom året og har vist stor sportslig fremgang. 5

6 Andre jolleklasser E-Jollene har i år trent utenfor Sonskilen. Flere av Seilforeningens unge seilere har hevdet seg godt i de mesterskapene de har deltatt i. Sportslige resultater for Jollegruppen er i år å finne på foreningens nettside. Treneropplæring Det pågår en bevisst satsing på treneropplæring med rekruttering fra de interesserte eldre seilerne og fra foreldrene. Dette gjør at vi i større grad har flere trenere å spille på og flere forbilder for de yngre seilerne. Økonomi i jollesatsning Soon OAS en er vår andel av Oslo og Akershus Seilkrets (OAS ) kretscup. Budsjettet var satt som et nullprosjekt hvor mesteparten av kostnaden er kioskinnkjøp og trenere til de yngste seilerne. Dessverre var det kun 36 seilere som fant veien til Sonskilen i år (dette er kun 37 % av antallet fra toppåret 2007). Resultatet ble et overskudd på kr ,- Gøy På Vannet 2010 Gøy På Vannet 2010 ble avholdt over tre uker i sommerferien, Det var tilgjengelig 90 ukeplasser. Økonomisk gjorde vi en differensiering av egenbetaling for medlemmer og ikke medlemmer. Ved fulltegnet kurs med bare medlemmer skulle prosjektet skape et lite plussresultat, men med flere ikke-medlemmer ville dette øke. Resultatet ble et overskudd på kr ,- Tilgang til joller For å løse et umiddelbart behov for fire nye joller, har jollestyret lagt frem en plan for anskaffelse og utskifting i hovedstyret. Prinsippet bak modellen er at joller skal skiftes jevnlig og ikke være en belastning for klubbens økonomi. Kort oppsummert betyr det at vi ser jollens livssyklus i klubben over et 4- års perspektiv som en investering: Rimelig kjøpsavtale, tilskudd fra tippemidler, båtleie og salg til klubbens aktive medlemmer. I 2010 ble noen gamle joller solgt til nevenyttige medlemmer for en symbolsk sum i stedet for at båtene opptar plass på seilforeningens område. Vi har fått agenturavtale på Carter Optimister som vi importerer selv rett fra fabrikk i Polen. Båttypen og produsenten er IODA godkjent, og leverer båter av svært høy kvalitet. Båtene er tilskuddsberettiget med tippemidler etter søknad. I tillegg har vi fått en avtale om sponsortilskudd på 3 av båtene kjøpt i 2010 pålydende kr fra henholdsvis Normar (Beneteau) og BluePeter (Delphia og Dufour). Dette blir inntekstført i

7 Kjølbåtgruppa Andungene Båtene er blitt brukt til trening hver mandag i hele sesongen. Siden flere av damebåtene på dameseilingen var solgt, ble begge andungene benyttet av Tangsnellene. I tillegg har Speiderne under ledelse av Silja Coelho, brukt andungene cirka en gang pr. uke, unntatt i juli og de to første ukene av august. Gruppen talte 10 sjøspeidere. Hanne Marie Devle og Silja Coelho fra Tangsnellene deltok i NM for Andunge i Asker 13. og 14. august. Sonaren Cato Senteret har brukt båten til handikapseiling. Vi har fått en meget positiv rapport fra prosjektleder Allan R. Christoffersen som skriver dette om senterets bruk av handikapbåten: Den brukes nesten uten unntak hver tirsdag, og hvis den ikke brukes, opplever vi ofte skuffede brukere. Det er gjerne ungdom og folk med litt seilerfaring som er mest interessert i å seile sonar. På den måten kan jeg bruke seiling til å skape mestringsopplevelser for de unge. Enkelte har blitt så interesserte at de vurderer å begynne med seiling lokalt. En godt voksen kar som hadde vært i en alvorlig trafikkulykke hadde drevet med andunge og jolleseilas som ung. Tre turer med sonaren, og han kjøpte en liten jolle på Finn innen oppholdet var slutt. Det har vært seiling med; ryggmargskadde, arm- og benamputerte, slagrammede, blinde, folk med hjerneskade, ungdommer med utmattelse, og voksne med stress. VI ser veldig frem til en ny sesong med den fantastiske båten. Vi er meget takknemlige for dette tilbudet. Båten har for øvrig vært tilgjengelig også som utleiebåt siste sesong. Så langt har ingen valgt å leie båten. NM 2.4m R Soon Seilforening sto sammen med klasseklubben som arrangør i årets Norgesmesterskap i september Båttypen 2.4mR er en båttype som egner seg både for funksjonshemmede seilere og andre. 20 seilere deltok i seilasen som gikk over 3 dager. Arrangementet var meget vellykket for arrangører og deltakere. Bjørnar Erikstad fra Tønsberg Seilforening ble norgesmester i Tur og Hav Onsdagsregattene er kjernevirksomheten i denne gruppens arbeid. For resultater henviser vi til Årsmeldingen for T&H. Våre medlemmers deltakelse i andre regattaer er også tatt med der Båtførerprøven: Jan Gunnerud har også vinteren 2010 holdt kurs for foreningens medlemmer slik at 21 nye kunne uteksamineres til bestått båtførerprøve. 7

8 Elvstrøm-sails treningshelg: Vi leverte et prikkfritt arrangement i flott vær andre helga i mai. Den verdenskjente matchseileren Jesper Bank var innleid som veileder på banen. Samarbeidet med han var flott, han ga honnør til våre banemannskaper for godt arbeid. Reka ble avlyst grunnet for liten påmelding. Det er trangt om arrangementer i september. Initiativ til endringer er allerede tatt. Rekruttsamling for jolleseilerne: Fire skippere med båter sto klare til å gi deltakerne en opplevelse i nattseilas. Været var vrangt og vi måtte avlyse på grunn av kuling. Respekt for været er også nyttig kunnskap. Klubbmesterskapet ble en regatta med veiledningstjeneste levert av Espen Guttormsen og Per Kristian Bordal. Deltakerne fikk trimmetips underveis og kommentarer til film etter innkomst. Det fungerte meget godt og bør gjentas! Tangsnellene Første seilas var mandag 3. mai og fortsatte hele sesongen. Damebåt fra Tangsnellene deltok i NM for Andunge i Asker 13. og 14. august. Hollenderen. Sesongen ble avsluttet med tur til Åsgårdstrand. I vinterhalvåret er det Tangsnelle-kveld på Café Oliven den siste tirsdagen i måneden. Koordinatorer er Grete Bloch og Victoria Aresvik. Samarbeid Samarbeid med kommunen/havnekomiteen Leie av Soon Seilforenings brygge GB1 Det foreligger en avtale mellom Vestby kommune og Soon Seilforening gjeldende fra 2002 til 2017 om leie og disponering av seilforeningens brygge (GB1) til gjestende båter. I henhold til avtalen disponerer Seilforeningen hele året 22 m av bryggen målt fra landfast brygge. Leiebeløpets størrelse var knyttet til opp til kommunens gjestehavnavgift. Ved avtaletidspunktet i 2002 var leiebeløpet kr., senere økt til kr kr. Vestby kommune økte gjestehavnavgiften i havna fra 2009 og innførte flere avgiftsgrupper beregnet ut fra gjestebåtens størrelse. Så vel årlig leieperiode som leiebeløpets størrelse var omtvistet til tross for flere møter mellom kommunen og seilforeningens ledelse. Soon Seilforening engasjerte til slutt advokat som deltok i sluttmøtet i april. Konklusjonen er at gjestehavnsesongen fra 2011 gjelder fra 1. april til 15. november. For leie av brygga i denne perioden betaler Vestby kommune et årlig beløp på kr ,-. Leiebeløpet justeres i henhold til fremtidige endringer i betalingssatsene for gjestende båter. Strøm og vedlikeholdsutgifter av bryggen betales av havnekassen. SSF disponerer bryggen utenom gjestehavnsesongen. Pr. i dag ligger det 4 mindre båter ved brygga i tillegg til fiskebåtene. Seilforeningens medlemmer betaler ikke leie, de øvrige båteiere 8

9 har valgt å melde seg inn i foreningen som støttemedlemmer. Reglement er utarbeidet i samråd med Havnesjefen. Hollænderseilasen - gjestehavnleie. Vestby kommune krevde i 2009 leie for bruk av gjestebryggene i forbindelse med Hollænderseilasen. SSF bestridte regningen ut fra at avgiften ikke var forhåndsavtalt, men betalt kr. for å få saken avsluttet. For 2010 ble kommunens kostnader for leie av gjesteplasser, (personellkostnader, søppelhåndtering etc.), stipulert av havnesjefen til ca. kr Seilforeningen søkte på denne bakgrunn Vestby kommune om fritak fra disse utgiftene. Innstillingen fra rådmannen var en utgiftsdekning på kr til havnekassen. Ordfører og leder av opposisjonen kontaktet seilforeningen for å drøfte en praktisk løsning slik at Hollænderseilasen kunne avvikles ved hjelp av dugnadsinnsats fra seilforeningens side. Konklusjonen i møtet og deretter i kommunestyret ble at Soon Seilforening sa seg villig til og betalte et bidrag på kr. til havnekassen for leie av gjestehavnanlegget. Beløpet tilsvarer hva vi får tilbake fra arrangørene KNS/HKK for å etablere mottak av deltakende båter i havna. Hele arrangementet ble deretter ivaretatt og gjennomført av seilforeningens medlemmer på dugnad. Tre serveringssteder i Son sto for mat og drikke i oppsatt telt på torgets søndre del. Teltet ble satt opp og tatt ned av Seilforeningens medlemmer. Hvem eier Handicapbrygga? Etter at forholdene rundt egen brygge var avklart, ble Seilforeningen av kommunens ledelse bedt om å dokumentere eierforholdet til Handicapbrygga som ligger i forlengelsen av vår jollebrygge. Seilforeningen dokumenterte eierforholdet ved hjelp av styreprotokoller fra 2005 der det fremgår at seilforeningen av forrige havnesjef ble tilbudt brygga vederlagsfritt. Seilforeningen innledet den gang et samarbeid med Catosenteret om å tilrettelegge brygga for funksjonshemmede seilere. Sonaren ble anskaffet samme år ved hjelp av midler fra Rygge-Vaaler Sparebank. Samarbeidet med Catosenteret har i alle disse årene siden fungert meget bra, og Handicapbrygga er daglig i bruk i sommersesongen av optimistseilere og av funksjonshemmede brukere av anlegget i Son, se egen rapport under avsnitt Kjølbåtgruppa. Kommunen uttaler tilfredshet med bruken av brygga. Konklusjon på samhandlingen med kommunen: Det må presiseres at møtene mellom kommunen, havneforvaltningen og seilforeningen om de overfor nevnte forhold ble holdt i en saklig atmosfære til tross for tidvis stor uenighet mellom partene. Styret ønsker å presisere at kommunens innsats med vedlikehold og tilsyn med seilforeningens hovedbrygge blir vel ivaretatt av havneforvaltningen. Seilforeningen ønsker å uttrykke takk for samarbeidet i Representasjon i Vestby havnekomitè Jostein Haugh representerte frem til desember 2010 Soon Seilforeningen i Vestby Havnekomite som vararepresentant for Hans Erlandsen fra Båtforeningen. Etter en felles anmodning fra seilforeningen og Haugh vedtok Vestby kommunestyre at Haugh ble erstattet med lederen i seilforeningen ut kommunevalgperioden. 9

10 Samarbeid med serveringssteder i Son om landarrangement Hollænderseilasen. Landarrangementet i forbindelse med Hollænderseilasen ble redusert i forhold til året før. Nytt av året var samarbeid med Son Kro, Café Hollenderen og Café Oliven som tok seg av salg av mat og drikke fredag og lørdag kveld et samarbeid som alle parter ønsker å gjenta i Vindforholdene under seilasen var nærmest vindstille de første formiddagstimene. Regattaledelsen valgte som følge av vindprognosen å korte ned banen med målgang utenfor Larkollen. Likevel kom mange av båtene sent tilbake til Son. Evalueringen av arrangementet og regnskapet viser et meget vellykket landarrangement, men netto inntekter ble vesentlig mindre enn forventet. Samarbeidet med regattaledelsen, KNS og Hav- og Krysserklubben, var godt og kr ble som avtalt utbetalt fra regattaledelsen til seilforeningen som betaling for arrangementet. Av dette beløpet ble kr overført til havnekassen som kompensasjon for tap av leieinntekter og leie av kommunens fasiliteter på land. Den gjenstående del av tilskuddet kr er for lite til å kunne forsvare den utrolige dugnadsinnsatsen som legges ned i arrangementet fra rundt 45 av våre medlemmer. Styret og samarbeidspartene i Son er imidlertid innstilt på å videreføre arrangementet ytterligere et år, og enkelte tiltak kan bidra til å redusere utgiftene/bedre inntjeningen ved kommende års arrangement. Samarbeid med andre seilforeninger. Seilforeningen har et visst samarbeid med de øvrige foreningene på denne siden av Oslofjorden når det gjelder trening og innhenting av kompetanse som vi ikke har selv. Utvikling av egen kompetanse er prioriterte områder for styret. Økonomi. Soon Seilforening har et driftsoverskudd på kr for Ordinære inntekter var på kr I tillegg kommer finansposter og ekstraordinære inntekter, til sammen kr Utgiftene utgjorde kr Kommentarer til inntektene: I forhold til budsjettet for 2010 finner vi en vesentlig merinntekt på post 8, Diverse/grasrot der vi hadde budsjettert med kr mens fasit ble kr : Vi har i 2010 mottatt betydelige bingomidler i tillegg til en overraskende stor momsrefusjon i størrelsesorden kr I tillegg ble sponsorsamarbeidet med First Securities videreført i Medlemsinntekter utgjorde kr mens Stevne, aktivitet og inntektsbringende tiltakt var på kr Mye av dette komme fra Hollenderseilasen og arrangementet rundt dette, men det er svært gledelig å se at Gøy på Vannet har bidratt med kr og et resultat på kr Leieinntekter utgjøres av fast leie kontorlokalene i 3.etg. Neptun, tilfeldige leieinntekter fra hovedetasjen og utleie av bryggen, til sammen kr ,-. 10

11 Utgifter: Den desidert største posten på utgiftssiden av årets regnskap er Drift/vedlikehold av hus/lokale. Det har i 2010 blitt lagt ned et omfattende arbeid i å pusse opp garderober, vinduer og utleielokaler i tredje etasje, nye tekniske anlegg m.m., noe som gjenspeiles i denne posten. Totalt har rehabiliteringen kostet kr Prosjektregnskapet for Neptun er blitt belastet med kr i reparasjon og vedlikeholdsutgifter. Samtidig besluttet det ekstraordinære årsmøtet 24. mars 2010 å bruke av avsatte midler for å finansiere oppussingen. Deler av oppussingen er dermed ført over balansen. Soon Seilforening har i en årrekke satt av midler for denne type tiltak og det er deler av dette som nå realiseres. Avsetninger investeringer Neptun samt avsetninger investeringer brygger/anlegg er redusert med kr i perioden, men foreningen har fremdeles kr igjen i vedlikeholdsfond. Se balanseoppstilling for videre detaljer. Av andre betydelige utgiftsposter i driftsregnskapet finner vi kr på Egne stevner og arrangementer samt kr til Trening og instruksjonstiltak. Likviditetsmessig har foreningen kr i tilgjengelige kontanter. Totale eiendeler utgjør kr før tilførsel av årets overskudd. Styret foreslår å sette årets overskudd tilbake i vedlikeholdsfond. Styret har i perioden samarbeidet med Bokholderi AS og Per Leerberg om bokføring. Samarbeidet har fungert godt og vi har på bakgrunn av dette og innhenting av alternative anbud besluttet å videreføre dette samarbeidet i Oppsummering: Frivillig innsats Styret i Soon Seilforening berømmer den frivillige innsatsen som legges ned i foreningen. Nærmere 50 familier er aktivisert gjennom barn og ungdoms deltakelse i de ulike seilaktivitetene som daglig foregår i seilforeningens regi. I tillegg kommer de tillitsvalgtes innsats med planlegging og gjennomføring av arrangementer, treningssamlinger og dugnader knyttet til huset og båtene våre. Styret takker alle for stor innsats i det året som er gått. Son, 2. februar 2011 Styret i Soon Seilforening Svanhild Larsen/leder Se også side 19 til 28 for gruppenes egne årsrapporter. 11

12 Sak 4 - Behandling og godkjenning av årsregnskapet for 2010 og budsjett 2011 Inntekter Avvik ift Budsjett 2010 budsjett 1 Medlemsinntekter Treningsavgifter Tilskudd Stevne, aktivitet og inntektsbr. tiltak Leieinntekter Salgsinntekter Reklame/ sponsorer Diverse/ grasrot Sum inntekter Kostnader Avvik ift Budsjett 2010 budsjett 9 Egne stevner og arrangementer Trening og instruksjonstiltak Utdanning og kurs Innkjøp av premier Refusjon seilere Sum stevne- og aktivitetsutgifter Møteutgifter Administrasjonsutgifter Lønn administrasjon IKT Sum administrasjon og møter Investeringer Drift/vedlikehold av hus/lokale Drift/vedlikehold av bryggeanlegg Drift/vedlikehold båter/ motorer Forsikring båter etc Sum anlegg, båter og utstyr Kontingenter Innkjøp til videresalg Utgifter inntektsbringende tiltak Sum andre driftsutgifter Sum kostnader

13 Avvik ift Resultat Budsjett 2010 budsjett 27 Sum finansposter Ekstraordinære gaver, tilstelning Resultat Ikke bokførte kostnader Bidrag fra fond Endelig foreløpig resultat

14 Balanse Endring Aktiva Andre fordringer Bankinnskudd driftskonto Bankinnskudd særvilkårskonto Bankinnskudd skattetrekkskonto Andre kortsiktige fordringer Kontanter Sum mest likvide omløpsmidler Sum aktiva Passiva 0 Disposisjonsfond Årets resultat Sum egenkapital Frie fond vedlikehold Avsetning Utviklingsfond Avsetning vedlikehold brygge * Avsetning kjøp båter/maskiner Avsetning investering Neptun * Avsetning investering brygger og anlegg * Depositum nøkler Depositum utleie Sum avsetninger Skyldig forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift Skyldig ferielønn Skyldig lønn Påløpne kostnader annen kortsiktig gjeld Skyldig leverandører Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkaptial *) Avsetningen overføres til Frie fond vedlikehold som døpes om til Avsetninger vedlikehold/investeringer anlegg 14

15 Forslag til vedtak: Styret tilrår overfor årsmøtet i Soon Seilforening å godkjenne regnskapet for 2010 slik det er fremlagt. Styret viser til beslutningen på ekstraordinært årsmøte 24. mars 2010, sak 3, og anbefaler overfor årsmøtet å godkjenne bruk av fondsavsetning fra post 2184 og 2185 til sammen kr ,- til bygningsmessig rehabilitering Neptun i regnskapet for Vedlegg til regnskap: Oversikt bygningsrehabilitering 2010 BYGNINGSREHABILITERING 2010 (Alle beløp inklusive merverdiavgift) Sum Budsjett iht. årsmøtevedtak A Rehabilitering og modernisering av utleielokale 3. etasje, etter ,25 fraflytting leietaker B Rehabilitering og modernisering av 2. etasje (kjøkkengulv, ,00 varmestyring) C Rehabilitering dusjer/garderobe, HC-toalett og nytt lagerrom , etasje *) D Ventilasjon i 2. og 3. etasje og kjøling 3. etasje, og nye avtrekksvifter , for 1. og 2. etasje **) E Nødlysanlegg, slukkemateriell, brannsikring og rømningsveier , F Rep. / endring av WEB-kamera for å få det stabilt 3 040,00 G Rep. og utskifting av vinduer, og diverse rep., inkl. flytting av dør til ventilasjonsrom , Sum total , ,00 Sum C, D, E og G gjelder årsmøtevedtaket 24. mars , ,00 *) Inklusive elektrisk av drift dør 1. etasje fra jollerom til gang/hc-toalett, som ikke var på budsjett. Dette alene kostet ca. kr **) Inklusive utskifting av 2 avtrekksvifter for toaletter og hele 1. etasjen. 1 var defekt og 1 ble defekt i året (er egentlig driftskostnader) Revisors beretning: Kommer senere. 15

16 Sak 5 Behandling av innkomne forslag. Det er foreløpig ikke fremmet noen forlag. SAK 6 Fastsettelse av kontingent for året 2011 Fjorårets årsmøte i Soon Seilforening (SSF) fastsatte følgende årskontingent gjeldende fra 2010: Familiemedlemskap Kr 960,00 Enkeltmedlem junior Kr 710,00 Enkeltmedlem senior Kr 810,00 Støttemedlem (uten medlemsfordeler) Kr 200,00 Støttemedlem inkl. Seilmagasinet (inkl. medlemsfordeler). Kr 530,00 Styrets forslag: Soon Seilforening opprettholder nåværende medlemskontingent for Styret må synliggjøre medlemsfordelene bedre på foreningens hjemmeside. Son, 3. februar 2011 Styret i Son Seilforening Svanhild Larsen Leder 16

17 SAK 7 Behandling og godkjenning av budsjett for 2011 Inntekter Avvik ift Budsjett 2010 budsjett Budsjett Medlemsinntekter Treningsavgifter Tilskudd Stevne, aktivitet og inntektsbr. tiltak Leieinntekter Salgsinntekter Reklame/ sponsorer Diverse/ grasrot Sum inntekter Utgifter Avvik ift Budsjett 2010 budsjett Budsjett Egne stevner og arrangementer Trening og instruksjonstiltak Utdanning og kurs Innkjøp av premier Refusjon seilere Sum stevne- og aktivitetsutgifter Møteutgifter Administrasjonsutgifter Lønn administrasjon IKT Sum administrasjon og møter Investeringer Drift/vedlikehold av hus/lokale Drift/vedlikehold av bryggeanlegg Drift/vedlikehold båter/ motorer Forsikring båter etc Sum anlegg, båter og utstyr Kontingenter Innkjøp til videresalg Utgifter inntektsbringende tiltak Sum andre driftsutgifter Sum kostnader

18 Budsjett 2010 Avvik ift budsjett Budsjett Sum finansposter Ekstraordinære gaver, tilstelning Resultat Ikke bokførte kostnader Bidrag fra fond Endelig foreløpig resultat

19 VEDLEGG: Sak 3 Rapport fra Gruppene til Årsmøtet 2010 Jollegruppa Understående er en kort oppsummering av aktiviteter innsats og tiltak i forbindelse med Jollegruppas aktiviteter i regi av Soon Seilforening. Som dere ser er det jo aktivitet i Junioravdelingen: Mål: Overordnet målsetning for sesongen 2010 var å klare tre forbedringsområder: Samhold Sikkerhet Godkjenning som Barne og Ungdomsvennlig Seilforening Vi kan med glede meddele at vi har hatt suksess innenfor alle områder ved å se på: Antall barn som slutter fra vår til høst; her har vi på rekrutt og viderekommende hatt suksess, vi har dessverre mistet noen av seilerne i regattagruppen ved inngangen til året. Vi har ikke mottatt klager fra foreldre eller barn på sikkerhetsbrudd, eneste registrerte skade var en plastring av sår hodebunnen i forbindelse Soon OAS en Vi er godkjent som Barne og Ungdomsvennlig Seilforening av NSF. i Jollestyret: Jollestyret besto av; Rune Elvrum Leder Arne Berntsen Kioskansvarlig Lars Habberstad Mari-Ann Samestad Hansen Espen Hammond Moe Esben Eyde Treneransvarlig Henrik Finne- Jolleansvarlig I tillegg har vi fått bistand fra flere av foreldrene i Jollegruppa til forskjellige oppgaver som både er jolleorientert og som har kommet klubben som en helhet til gode. 19

20 Rekruttering: Vi rekrutterte 32 nye optimistseilere til foreningen, dette har gitt oss en stor rekruttgruppe som ga oss stort press på vår utlånsflåte av Optimister. Dette ble løst ved å selge 4 optimister som ikke var funksjonelle og sikre og å kjøpe inn 4 nye. Dere kan lese mer om dette prosjektet under økonomi. Barne og Ungsdomsrepresentant i Styret: Juni Bjørneset har vært BU representant i hovedstyret. Det har vært en glede å få barnas eget budskap tatt opp i SSF sitt styre med en direkte stemme. Vi håper at vi i felleskap med valgt BU representant for 2011 kan få videreutviklet rollen som BU Representant slik at denne blir et godt tilskudd til styrets rolle. Arrangementer I egen regi har vi arrangert treninger 3 ganger i uken, og vår og høstcup på mandager. Dette betyr at alle våre seilere har trent minst 2 ganger i uken. Vi har hatt to dager treningstilbud for rekruttgruppa, dette mener vi er en delårsak til lite frafall av rekrutter og suksess når det gjelder mestring blant disse barna. Vi har også arrangert Frostbite, Soon OAS en og rekruttsamling for Norsk Optimistjolleklubb. I tillegg har vi arrangert Gøy På Vannet for 87 Barn over 3 uker i sommerferien. Klubbarenaen har også vært benyttet til Optispeed og Landslagssamling for NOK og NSF. Sportslig Trenerekabalen for SSF har vært: Treneransvarlig- Esben Eyde. Zoom 8- Eugen Treimo(Vår/ Sommer). Regattagruppe Optimist- Bård Birkeland. Viderekommende Optimist Jørgen Gundersen. Rekruttgruppe Optimist Henriette Fløgstad Tangen. I tillegg har vi hatt hjelp av Berit Lekang, Anette Myhre, Richard Hersvik, Joachim Bache Mathiesen og Tina Treider. E-Jollene har i år trent utenfor Sonskilen. Vi hadde håpet at seilforeningens satsning på en profesjonell regattatrener for våre eldste Optimister hadde gitt ungdommer og foreldre lyst til å satse sportslig. Resultatet var at det skjedde en deling av gruppen hvor noen valgte å slutte. Sportslige resultater for Jollegruppen er i år å finne på foreningens nettside. Økonomi Vi har årsmøtevedtak på at delregnskap ikke skal fremlegges for årsmøtet, men vi vil allikevel dele noen prosjektresultater fra jollegruppens aktiviteter. Jollesituasjon For å løse et umiddelbart behov for fire nye Joller i foreningen har vi i Styret lagt frem en plan for å finansiere disse. Prinsippet bak modellen er at Joller skal oppdateres og skiftes jevnlig og ikke være en belastning for klubbens økonomi. 20

Styret har avholdt 10 styremøter i tillegg til 2 utvidede styremøter med tillitsvalgte. Bodil Lothe Magnussen er kontoransatt i Seilforeningen.

Styret har avholdt 10 styremøter i tillegg til 2 utvidede styremøter med tillitsvalgte. Bodil Lothe Magnussen er kontoransatt i Seilforeningen. Soon Seilforening Sak 4 - Rapport fra hovedstyret for året 2012 Hovedstyret 2012 har bestått av: Leder Svanhild Larsen Nestleder Rune Elvrum Sekretær Jorun Andersen Økonomiansvarlig May Lis Treider Styremedlem

Detaljer

Forslag Ran Seilforening 2010 fremmes på Årsmøte 26/1-10

Forslag Ran Seilforening 2010 fremmes på Årsmøte 26/1-10 Forslag Ran Seilforening 2010 fremmes på Årsmøte 26/1-10 1. Utvalg for å vurdere forvaltning av Rans oselvere Dette forslag ble fremmet for årsmøte i 2009 og vedtatt, men ble ikke gjennomført i 2009. Styret

Detaljer

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann)

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2006 Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Administrasjon og økonomi Styret har bestått av: Thore Hammarstrøm Knut Traaseth Frode

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015

Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015 Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015 Utarbeidet av Svein Louis Bersaas Haugesund 08.02.2015 Årsregnskapet for Haugesund Seilforening - 2014 DRIFTREGNSKAPET 2014 2013 2012 Driftsinntekter

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

2 Valg av ordstyrer, referent samt 2 medlemmer til å undertegne protokollen

2 Valg av ordstyrer, referent samt 2 medlemmer til å undertegne protokollen 1 Godkjenning av innkallelse 2 Valg av ordstyrer, referent samt 2 medlemmer til å undertegne protokollen 3 Styrets årsberetning 2008 Blir utdelt på årsmøtet 4 Regnskap 2008 Blir utdelt på årsmøtet 5 Fastsettelse

Detaljer

Årsmøte i Soon Seilforening. fredag 19. februar 2010

Årsmøte i Soon Seilforening. fredag 19. februar 2010 Årsmøte i Soon Seilforening fredag 19. februar 2010 1 Dagsorden/sakliste ÅRSMØTE I SOON SEILFORENING FREDAG 19. FEBRUAR 2010, KL. 18.00 Sted: Seilforeningens lokale, Storgt. 29B Sak 1 Sak 2 Godkjenning

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Årsregnskapet 2015 for Haugesund Seilforening

Årsregnskapet 2015 for Haugesund Seilforening Årsregnskapet 2015 for Haugesund Seilforening Årsregnskapet for Haugesund Seilforening - 2015, hovedtall DRIFT, VEDLIKEHOLD, ANSKAFFELSE REGNSKAP 2015 2014 2013 2012 Inntekter 805 456 651 174 605 946 516

Detaljer

Årsplan 2015 for barn og ungdom

Årsplan 2015 for barn og ungdom Årsplan 2015 for barn og ungdom Denne årsplanen omfatter planlagt aktivitet for barne- og ungdomsgruppa i Fredrikstad Seilforening, også kalt jollegruppa. Planen for kalenderåret 2015 er basert på tidligere

Detaljer

Årsrapport 2010. Arendals seilforening jollegruppe

Årsrapport 2010. Arendals seilforening jollegruppe Arendals seilforening jollegruppe Årsrapport 2010 2010 har vært et godt år for jollegruppa hvor rekruttering og oppbygging av et godt miljø har vært prioritert. Etter en aktiv 2009 sesong med både pinseleir

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Velkommen til Bundefjorden seilforening og Optimist seilekurs!

Velkommen til Bundefjorden seilforening og Optimist seilekurs! Velkommen til Bundefjorden seilforening og Optimist seilekurs! PRAKTISK INFORMASJON Hensikten med kursene er at barna lærer seiling, og hvis de har lyst kan de etter hvert deltar i regattaseiling. I dette

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i Hordaland Seilkrets.

Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i Hordaland Seilkrets. Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i. Reglene er sist revidert og godkjent av v Jolleutvalget 15/11-2010 målsetting er at det arrangeres kretsmesterskap for joller (KM) hvert år med et godt sportslig

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

NORGESMESTERSKAP. Optimistjolle og. Europajolle

NORGESMESTERSKAP. Optimistjolle og. Europajolle Program med praktisk informasjon NORGESMESTERSKAP for Optimistjolle og Europajolle Son, 27. 29. juni 2009 Side 1 av 8 Velkommen til NM for Optimistjolle og Europajolle i Son 2009. I samarbeidets ånd har

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

TUR OG HAVSEILERGRUPPA MOSS SEILFORENING. Inspill til en diskusjon om strategi (fokus) og valg av akser for Tur og Havseilergruppa (T&H)

TUR OG HAVSEILERGRUPPA MOSS SEILFORENING. Inspill til en diskusjon om strategi (fokus) og valg av akser for Tur og Havseilergruppa (T&H) TUR OG HAVSEILERGRUPPA MOSS SEILFORENING Inspill til en diskusjon om strategi (fokus) og valg av akser for Tur og Havseilergruppa (T&H) Innspill fra årsmøtet T&H (nov. 2010) Skape større bredde i miljøet:

Detaljer

Foreldremøte. Åsane Seilforening

Foreldremøte. Åsane Seilforening Foreldremøte Åsane Seilforening Foreldremøte Status Feva gruppen Status Optimist gruppen Treningstider Planer for jollegruppen utover høsten Planer for nye båter og båtstrategi Gjennomgang av båttyper

Detaljer

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår.

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Årsmøte 2005 3. Mars 2006 Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Vedlagt følger: Saksliste Årsmelding 2005 Regnskap 2005 Innkomne forslag Fastsettelse av kontingent Budsjettforslag

Detaljer

INFOMØTE NYE JOLLESEILERE. Nørvevika Båthavn 10.04.2013

INFOMØTE NYE JOLLESEILERE. Nørvevika Båthavn 10.04.2013 INFOMØTE NYE JOLLESEILERE Nørvevika Båthavn 10.04.2013 Hvem er vi som prater? Peter L. Larsen Leder i jollestyret Roy Sund Materialforvalter Håkan Dahl Optimistjolletrener nybegynnere Fakta om Ålesunds

Detaljer

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet)

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet) 1 30.03.2016 Årsmøte i Leirsund Velforening i henhold til Vedtektene 4. Tid: Onsdag 30. Mars 2016 Klokken: 18.00 Sted: Leirsund Velhus Følgende Årsmøtesaker skal behandles Sak 1 Åpning av møtet, godkjenning

Detaljer

VEL MØTT! Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015. Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb. Onsdag 18.2.

VEL MØTT! Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015. Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb. Onsdag 18.2. Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015 Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb Dato: Tid: Sted: Onsdag 18.2.2015 Kl 18:00 Quality Hotel & Resort Fagernes Saksliste: 1. Godkjenning

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

VEDTAKSAKER: Godkjenning av innkalling samt protokoller Styret godkjente innkallingen. Styret tok AU-protokoll 212 og 312 til etterretning.

VEDTAKSAKER: Godkjenning av innkalling samt protokoller Styret godkjente innkallingen. Styret tok AU-protokoll 212 og 312 til etterretning. NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7/12 Mandag 23. august 2012 Kl. 14.00 på Ullevål stadion. Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Odd Ørnulf Stray (OØS),

Detaljer

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 SAKSLISTE 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling til Årsmøtet Valg av dirigent og referent Valg av to til å undertegne

Detaljer

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Postboks 357 4349 BRYNE BANKGIRO : 3325.05.03259 STIFTET 1976 ÅRSMØTE I BRYNE TENNISKLUBB 2014 ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Side 1 av 7 Årsmøte i Bryne Tennisklubb 2014 Klubbhuset onsdag 18 februar

Detaljer

Årsmøte Tanum, 20. mars 2013

Årsmøte Tanum, 20. mars 2013 Årsmøte Tanum, 20. mars 2013 Saksliste 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen og sakliste 3. Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

Detaljer

Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301. Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre)

Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301. Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre) Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301 0-6 2014 Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre) Side 2 av 5 Inntekter 2014 2013 3100 SALGSINNTEKTER.AVGIFTSFRIE -1 750,00-35 748,50

Detaljer

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett Retningslinjer for Bøler IF Friidrett (underlagt Lov for Bøler Idrettsforening) 1. Formål for Bøler IF Friidrett 2. Godkjenning og oppdatering av retningslinjene 3. Organisatorisk tilknytning 4. Medlemskap

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Saksliste hovedstyremøte torsdag 25.11.10 Saksnummer Sak Ansvarlig 251110-00 Godkjenning av protokoll og innkalling Sigurd 251110-01 Oppsummering av høstkonferansen Sverre

Detaljer

Jollegruppen Ran Seilforening

Jollegruppen Ran Seilforening Jollegruppen Ran Seilforening 2009 Sesongen 2009 Største og flotteste jollegruppe i Hordaland 37 påmeldt til nybegynnerkurset 17 Optimister og 6 Zoomer aktive i høst Gode trenere Fin kombinasjon av erfarne

Detaljer

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Forslag til vedtak: innkallingen, sakliste og forretningsorden godkjennes

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Forslag til vedtak: innkallingen, sakliste og forretningsorden godkjennes Tromsø Seilforening s dagsorden for årsmøte 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Forslag til vedtak: innkallingen, sakliste og forretningsorden

Detaljer

ASKEROPTIMISTEN. Regatta ( del av OAS cup) og Kretsmesterskap for. Optimist, Europajolle, Laser, Zoom8, 29 er og RS Feva. Regatta (del av OAS cup) for

ASKEROPTIMISTEN. Regatta ( del av OAS cup) og Kretsmesterskap for. Optimist, Europajolle, Laser, Zoom8, 29 er og RS Feva. Regatta (del av OAS cup) for ASKEROPTIMISTEN Regatta ( del av OAS cup) og Kretsmesterskap for Optimist, Europajolle, Laser, Zoom8, 29 er og RS Feva Regatta (del av OAS cup) for BIC og RS:X Treningsregatta på indre bane for Optimist

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

REFERAT STYREMØTE I ASKØY SEILFORENING

REFERAT STYREMØTE I ASKØY SEILFORENING REFERAT STYREMØTE I ASKØY SEILFORENING Tidspunkt: Mandag 17. november kl 18 Sted Servicebygget, 3. Etg Styremøte nr. 12/2014 Innkalt Styreleder Kees Oscar Ekeli, Styremedlemmene, Espen Rosmer, Sverre Valeur,

Detaljer

Referat fra årsmøte i Breivika båthavn. 16. februar 2010

Referat fra årsmøte i Breivika båthavn. 16. februar 2010 Referat fra årsmøte i Breivika båthavn 16. februar 2010 Oppmøte: 18 medlemmer inkl. 4 fra styret. 1. Godkjenning av innkalling Vedtak: Godkjent 2. Valg av møteleder og referent Vedtak: Johan Petter Thue

Detaljer

NORLYS Årsmelding 2011

NORLYS Årsmelding 2011 NORLYS Årsmelding 2011 Oversikt over LYS brev 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 A-båter 413 515 550 536 597 665 605 1056 B-båter 239 256 258 207 197 192 155 155 C-båter 467 590 759 738 845 811 743

Detaljer

Kjelsås Alpin U10/U8 Informasjon for sesongen 2015-2016. Oppdatert per 24. februar 2016

Kjelsås Alpin U10/U8 Informasjon for sesongen 2015-2016. Oppdatert per 24. februar 2016 Kjelsås Alpin U10/U8 Informasjon for sesongen 2015-2016 Oppdatert per 24. februar 2016 Kjelsås Alpin Kjelsås IL Alpint er en mål og mestringsorientert klubb. Vi fokuserer på at utøverne skal mestre oppgaver

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Nytt fra NSF Noe av det vi har stelt med siste året. Kretsledermøtet Drøbak, 20.03.2010

Nytt fra NSF Noe av det vi har stelt med siste året. Kretsledermøtet Drøbak, 20.03.2010 Nytt fra NSF Noe av det vi har stelt med siste året Kretsledermøtet Drøbak, 20.03.2010 Seiltinget 2009 - Mye kan sies om det Men det skal vi ikke gjøre - Tilbakelagt stadium - Et psykologisk vendepunkt

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS 10 medlemmer var til stede. Sittende leder Bjørg Width ønsket alle hjertelig velkommen. Bjørg orienterte om innkallingen

Detaljer

Arendals Seilforening Referat: Styremøte nr 3 / 2005

Arendals Seilforening Referat: Styremøte nr 3 / 2005 Møte dato: 13.04.05 Sted: Gjestehavna Tid: 1900-2200 Neste møte: 09.05.05 Sted: Gjestehavna Tid: 1900-2200 Distribusjon: Deltakere: Ref Fravær: Deltakere Fenneke Børre Jan K Anne K x Bjørn A Agenda: Styremøte

Detaljer

Medlemsmøte NOK NC2 Arendal 2. mai 2008

Medlemsmøte NOK NC2 Arendal 2. mai 2008 Medlemsmøte NOK NC2 Arendal 2. mai 2008 1 Agenda 1. Velkommen 2. NOK 2008 3. Spørsmål fra medlemmene 4. Om mesterskapene 2 NOK 2008 NOK er for Optimistseilere på alle nivåer fra nybegynnere til VM-deltagere!

Detaljer

Høybråten og Stovner idrettslag

Høybråten og Stovner idrettslag Resultatregnskap for 2013 for perioden 01.01. - 31.12. Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemsinntekter 2 2 901 133 2 703 273 Aktivitetsinntekter 3 1 076 934 690 241 Sponsor og reklameinntekter

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

LYS Doublehanded Singlehanded INVITASJON TIL. 12 mai 2007

LYS Doublehanded Singlehanded INVITASJON TIL. 12 mai 2007 LYS Doublehanded Singlehanded INVITASJON TIL 12 mai 2007 INVITASJON TIL REGATTA Asker Seilforening inviterer alle seilere i indre Oslofjord til regatta lørdag 12. Mai. I 2007 samlet vi mer enn 50 båter

Detaljer

ASKEROPTIMISTEN OAS Regatta for Europajolle, Laser, Optimist, Zoom8, 29 er og RS Feva

ASKEROPTIMISTEN OAS Regatta for Europajolle, Laser, Optimist, Zoom8, 29 er og RS Feva ASKEROPTIMISTEN OAS Regatta for Europajolle, Laser, Optimist, Zoom8, 29 er og RS Feva Treningsregatta på indre bane for Optimist C 23. 24. august 2014 Påmeldingsfrist 15. august Asker Seilforening Blakstad

Detaljer

2010 NORDIC YOUTH CHAMPIONSHIPS HELSINKI FINLAND

2010 NORDIC YOUTH CHAMPIONSHIPS HELSINKI FINLAND Norsk Optimistjolleklubb www.optimistjolle.no Org.nr. 977 075 726 E-post: post@optimistjolle.no 2010 NORDIC YOUTH CHAMPIONSHIPS HELSINKI FINLAND Arrangement INFORMASJON FRA NOK Norsk Optimistjolleklubb

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte 2014 Idrett gir styrke til daglig yrke Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 7. februar 2014, kl. 19.00 Sted: Making Waves, Kristian IVs gate 13 SAKSLISTE 1. Godkjenning

Detaljer

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK ÅRSMØTE NJJK KL. 18:00 25. FEBRUAR 2015 Velkommen! Styret NJJK SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede... 3 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden... 3 3. Velge dirigent(er), referent

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

Generalforsamling 09.01.2016. Båtfolkets bank

Generalforsamling 09.01.2016. Båtfolkets bank Generalforsamling 09.01.2016 Båtfolkets bank SAKER TIL BEHANDLING: Generalforsamlingen åpnes Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av medlemmenes stemmerett/fullmakt Valg av dirigent og referent

Detaljer

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap Oslo Taekwondo Klubb Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap 2014 Postadresse: Treningsadresse Web Telefon: Bankkonto: Organisasjonsnr:

Detaljer

Årsmøte 2013. Til behandling foreligger:

Årsmøte 2013. Til behandling foreligger: Årsmøte 2013. Det innkalles med dette til 31. ordinære årsmøte i Skjelsvik Båtforening. Møte avholdes tirsdag 26.11.2013 kl 1830 på Herøyahuset. Til behandling foreligger: 1. Forretningsorden, godkjenning

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Budbil/fotballkontoret Jevnaker Dag/dato: Onsdag 25.februar 2015 Varighet: 17.30 20.00 Tilstede styret: Espen A. Johansen (EJ), Christian Bjertnæs (CB), Geir Hagen

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/02. Fredag 8. og lørdag 9. februar 2002 Rica Travel Hotel, Gardermoen

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/02. Fredag 8. og lørdag 9. februar 2002 Rica Travel Hotel, Gardermoen NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/02 Fredag 8. og lørdag 9. februar 2002 Rica Travel Hotel, Gardermoen Til stede fra : Ikke til stede fra : Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Chris Buunk,

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

KUNNGJØRING. i samarbeid med

KUNNGJØRING. i samarbeid med KUNNGJØRING i samarbeid med og Norsk Optimistjolleklubb, Norsk Zoom8-klubb, Norsk Europajolleklubb, Norsk Laserklubb, Norsk 29er-klubb og Norsk Brettseilerklubb arrangerer NORGES CUP 3 2-3 juni 2012 Rev

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 1 Forsiden: Seilforeningen stilte sterkt på Idrettens dag, Berger stadion Visjon, mål og prioriteringer Nesodden Seilforening skal drive seilidrett og fremme sjøsport og friluftsliv

Detaljer

Overnatting på Arendal Herregård, hotell og spa. Flere opplysninger finnes www.arendalherregaard.no.

Overnatting på Arendal Herregård, hotell og spa. Flere opplysninger finnes www.arendalherregaard.no. I tråd med NSF s ønske om at flere barn og ungdommer skal bli glade i å seile, arrangerte Arendals Seilforening sin første pinseleir i 2004. Det var en suksess med Optimist- og Europaseilere fra Oslo til

Detaljer

VEDTEKTER FOR MILDE BÅTLAGS ANLEGG OG DRIFT

VEDTEKTER FOR MILDE BÅTLAGS ANLEGG OG DRIFT Milde Båtlag Skipanesvegen 12 5259 Hjellestad E-post: styret@mildebatlag.org www.mildebatlag.org Kontonr: 3411.18.03007 Org.nr : 985 399 875 VEDTEKTER FOR MILDE BÅTLAGS ANLEGG OG DRIFT 1 MILDE BÅTLAGS

Detaljer

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av:

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av: Årsberetning 2012 Styret har i perioden bestått av: Formann: Kåre Karlstad Kasserer Håkon Fottland (ett år) Styremedlemmer Christian Sæther Riksheim (TSF-leder) (de to gjenværende styreplassene uten personforslag

Detaljer

Årsmelding 2014 for. Tromsø travlag

Årsmelding 2014 for. Tromsø travlag Årsmelding 2014 for Tromsø travlag Innhold 1. OVERSIKT TILLITSVALGTE... 3 2. UTVALG OPPNEVNT AV STYRET... 3 3. ADMINISTRATIV REPRESENTASJON... 4 4. MEDLEMSOVERSIKT OG KONTINGENTER... 4 5. HESTEEIERE OG

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus Onsdag 23. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning 3) Regnskap for 2010

Detaljer

Handlingsplan 2012-2014

Handlingsplan 2012-2014 Handlingsplan 2012-2014 1 Visjon, mål og prioriteringer Nesodden Seilforening skal drive seilidrett og fremme sjøsport og friluftsliv i sunne former. I Nesodden Seilforening skal det være plass til alle

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB Scandic Hotel Narvik Torsdag 18. juni 2015 1 Saksliste til Årsmøtet i Narvik Slalåmklubb 1. Åpning og konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Godkjenning av saksliste

Detaljer

Reisebrev fra Natcha.

Reisebrev fra Natcha. Reisebrev fra Natcha. Etter fire uker på reise, hvor livet mitt stort sett handlet om seiling, kom jeg hjem til Bergen 17. juli. Med en verdenscup og to EM på rappen, sitter jeg igjen med mange nye erfaringer

Detaljer

Årsrapport 2001 Side 1 Norsk 11 mod Klubb

Årsrapport 2001 Side 1 Norsk 11 mod Klubb Side 1 1. Styrets beretning I år 2001 har vi hatt en veldig vekst i 11:Meter-klassen, og vi er nå 31 båter i Norge. Vi er flere deltakere på regattabanen enn før, og opplever en kraftig økende interesse

Detaljer

BALANSE OSLO KAJAKKLUBB 2012

BALANSE OSLO KAJAKKLUBB 2012 BALANSE OSLO KAJAKKLUBB Konto Kontonavn Noter 2011 Eiendeler Varige driftsmidler 1000 Nye invest. båhaller/utv.anlegg 1 274 842 0 1001 Nye invest. tårnet/klubbhus 1 33 750 0 1100 Nybygg 1 17 199 0 1101

Detaljer

Referat årsmøte Arendals Seilforening Arendal, Clarion Hotel Tyholmen, tirsdag 26.februar 2013, fra 1800-2100

Referat årsmøte Arendals Seilforening Arendal, Clarion Hotel Tyholmen, tirsdag 26.februar 2013, fra 1800-2100 Referat årsmøte Arendals Seilforening Arendal, Clarion Hotel Tyholmen, tirsdag 26.februar 2013, fra 1800-2100 Agenda: 1. Godkjenning og innkalling av dagsorden. 2. Valg av møteleder. 3. Valg av referent.

Detaljer

Mesternes Mesterskap Åsgårdstrand oktober Kunngjøring

Mesternes Mesterskap Åsgårdstrand oktober Kunngjøring 1. Organiserende myndighet Mesternes Mesterskap Åsgårdstrand 14.-15. oktober 2016 Kunngjøring Den organiserende myndighet er Norges Seilforbund i samarbeid med Åsgårdstrand Seilforening og Kongelig Norsk

Detaljer

Sum inntekter kr 707 899,00 kr 691 500,00 Kr 795 406,00 kr 703 000,00

Sum inntekter kr 707 899,00 kr 691 500,00 Kr 795 406,00 kr 703 000,00 Resultatregnskap Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Annonseinntekter (3040) kr 5 000,00 kr 2 000,00 kr 8 900,00 kr 8 000,00 Andre inntekter (3070,3080) Note 1 kr 13 770,00

Detaljer

Årsberetning Sørum karateklubb 2015

Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Styrets sammensetning Leder: Bjørn Nordstrøm Nestleder og utdanningskontakt: Henrik Huser Styremedlemmer og varamedlemmer: 1 Sekretær: Rune Mortensen Kasserer: Vigdis

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Budbil/fotballkontoret Jevnaker Dag/dato: Onsdag 27.mai 2015 Varighet: 17.30 20.30 Tilstede styret: Forfall: Espen A. Johansen (EJ), Christian Bjertnæs (CB), Geir

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 Dato: 21.02 2011 kl 20:00-21:45 Sted: Breivika vg skole a2.003 INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på sms

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105. 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105. 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål Til stede fra Styret: Ikke til stede Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen Brun,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015 Dato: Tirsdag 17. februar 2015 Sted: Solastranden Hotell Kl: 19.00 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015 1. Konstituering av årsmøtet. Fastsettelse av stemmetall. Styreleder Egil Reimers åpnet årsmøtet med å ønske

Detaljer

ÅRSBERETNING SKIGRUPPA 2015

ÅRSBERETNING SKIGRUPPA 2015 1 ÅRSBERETNING SKIGRUPPA 2015 STYRET: Leder: Sportslig leder Kasserer: Arrangmentsansvarlig Sekretær Material og utstyr: IT-ansvarlig: Knut M. Bukve Tore Hansteen Simen Frøiland Elisabeth Werner Jørgensen

Detaljer

Velkommen til årsmøte Eikanger båtlag. Lørdag 16. februar 2008

Velkommen til årsmøte Eikanger båtlag. Lørdag 16. februar 2008 Velkommen til årsmøte Eikanger båtlag Lørdag 16. februar 2008 Program 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Valg av møteleiar Valg av skrivar Årsmelding Rekneskap Dugnadstimer i 2007 Timesats for ikkje utført dugnadsarbeid

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010

Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010 Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010 Årsmøtet i 2009 gav juniorkomiteen fullmakt til å øke aktiviteten på juniorarbeidet i forhold til tidligere år. Dette innebar bla økte økonomiske rammer. I 2009 ble

Detaljer

Innkalling til Å R S M Ø T E

Innkalling til Å R S M Ø T E SAKSLISTE: Åpning Innkalling til Å R S M Ø T E i Molde Svømme- og Livredningsklubb ONSDAG 08. februar 2006 kl. 19.00 i kantinen på Idrettens hus a) Godkjenning av møtedeltakere og stemmeberettigede b)

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 ÅSGÅRDSTRAND IDRETTSFORENING. Tirsdag 23. mars 2010

ÅRSMELDING 2009 ÅSGÅRDSTRAND IDRETTSFORENING. Tirsdag 23. mars 2010 ÅRSMELDING 2009 ÅSGÅRDSTRAND IDRETTSFORENING Tirsdag 23. mars 2010 SAKSLISTE 1. Konstituering av årsmøte 2009 1.1. Godkjenning av de stemmeberettigede 1.2. Valg av møteleder og referent, samt 2 representanter

Detaljer