ÅRSMØTE SOON SEILFORENING fredag 4. mars 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE SOON SEILFORENING fredag 4. mars 2011"

Transkript

1 ÅRSMØTE SOON SEILFORENING fredag 4. mars 2011

2 ÅRSMØTE I SOON SEILFORENING FREDAG 4. mars 2011, KL Sted: Seilforeningens lokale, Storgt. 29B Dagsorden/sakliste Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkallingen Valg av møteleder, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. Sak 3 Behandling og godkjenning av årsmeldingene for år 2010 Sak 4 Behandling og godkjenning av årsregnskapet for år 2010 Sak 5 Behandling av innkomne forslag Sak 6 Fastsettelse av kontingent for år 2011 Sak 7 Behandling og godkjenning av budsjett for 2011 Sak 8 Sak 9 Valg Godkjenning av valgte gruppestyrer Godkjenne foreningens ungdomsrepresentant Etter årsmøtet: Utnevning av årets seiler Overrekkelse av utmerkelse Sosialt samvær Styret i Soon Seilforening 2

3 Sak 3 - Rapport fra hovedstyret for år 2010 Hovedstyret 2010 har bestått av: Leder Nestleder Sekretær Økonomiansvarlig Styremedlem Vararepresentant I Vararepresentant II Barne- og ungdomsrepresentant: Leder av Jollegruppa Leder av Tur & Hav Leder av Kjølbåtgruppa Svanhild Larsen Henning Sveen Karin Dau Ruud Erik Folkeson Jensen Vegard Guttormsen Claus Landmark Anne Gravdal Juni Bjørneset Rune Elvrum Anders Rekaa Kjersti Halvorsen Styret har avholdt 12 styremøter. Berit Steine er kontoransatt i Seilforeningen. Jan Petter Hansen er webredaktør for seilforeningens webside Nettsiden er foreningens fremste informasjonskanal, og mange bidrar med oppdatert stoff og kunngjøringer. Seilforeningen har til sammen ca. 35 personer med i henholdsvis styret, undergrupper, komiteer og utvalg. Samtlige styremedlemmer og trenere har godkjente politiattester slik nye forskrifter forutsetter. Barne- og ungdomsvennlig seilforening Seilforeningen ble høsten 2010 godkjent som en barne- og ungdomsvennlig forening. Juni Bjørneset har vært BU representant i hovedstyret. Det har vært en glede å få barnas eget budskap tatt opp i styret med en direkte stemme. Vi håper at vi i felleskap med valgt BU- representant for 2011 kan videreutvikle rollen som BU-representant, slik at denne blir et godt tilskudd til styrets arbeid. Seilmagasinet Seilforeningens medlemmer mottar Seilmagasinet mot et abonnement på kr. 330,- inkludert i medlemsavgiften. Ordningen er oppfattet som positiv blant de aktive medlemmene. Kjersti Halvorsen har gjort en meget god jobb som koordinator for klubbsiden vår. 3

4 Medlemsoversikt. År Medlemmer totalt Familiemedlemmer Seniormedlemmer Juniormedlemmer Støttemedlemmer Æresmedlemmer Kommentarer: Det totale antall medlemmer har vært omtrent uendret de to siste årene og er ved årsskiftet 434 medlemmer. Antallet er en nedgang fra årene 2006, 2007 og Etter en gjennomgang av antallet ubetalte kontingenter, viser de to siste årene det reelle medlemstallet I fjor vedtok årsmøtet to typer støttemedlemskap, et alternativ med og et uten abonnement på Seilmagasinet. Dette har gitt en viss overføring fra seniormedlemskap til støttemedlemskap. Utviklingen i medlemstallet må følges opp av styret. Økt oppmerksomheten for hvilke fordeler som et medlemskap i seilforeningen gir, blir en prioritert oppgave for styret. Klubbhuset Neptun Seilforeningens hus Neptun er blitt vesentlig oppgradert i En huskomité på 3 personer under ledelse av Dag Gjersøe ble gitt i oppgave å foreta en tilstandsvurdering av bygningen og prioritere nødvendig utbedring. Utleielokalene i 3. etasje ble fullstendig renovert i forbindelse med bytte av leietaker. Tre vinduer er byttet på grunn av råte. Ventilasjonsanlegget for hele huset er byttet ut. Det er installert varmepumpe- og kjøleanlegg i 3.etasje, det er etablert varmestyring i salen i 2. etasje og brannsikringen er gjennomgått i hele huset. Et stort løft var rehabilitering av garderobene med ny skillevegg mellom dame- og herregarderobe samt istandsetting av handikap toalettet etter flytting av vaskerommet. Deler av rehabilitering av garderobene ble utført av Vestby videregående skoles elever som en del av undervisningsopplegget. En vesentlig dugnadsinnsats ble også lagt ned fra tillitsvalgte og fra jolleforeldre. Totalt har rehabiliteringen kostet kr Inntekter fra utleie: Leieinntektene fra huset er etter opprustingen økt, og husets driftsutgifter er tilsvarende forbedret. Det er en målsetting at driften av huset etter fullført rehabilitering vil kunne gi et netto overskudd på ca kr. årlig som kan pløyes tilbake til vedlikeholdsfondet. Sammendrag av kostnadene til rehabiliteringen behandles under regnskapet for Det er innarbeidet i budsjettforslaget for 2011 utgifter til fornyelse av gulvet i jollerommet, maling/lakking innendørs av vinduer og gulv i hovedetasjen samt istandsetting av uteanlegg på sydsiden av huset, se egen sak. 4

5 Klubben i Son En nylig forespørsel til kommunen bekrefter at det ikke er meldt endringer i den foreliggende byggesaken om fremtidig bruk av Klubben. Det betyr at klubbdriften blir videreført som tidligere med scene-, konsert- og teaterlokale i underetasjen med tilknyttet servering og selskapslokaler. Styret i Seilforeningen ønsker å holde seg fortløpende underrettet om fremdriften av byggesaken. NorSteam Ventelo Norges Seilforbund fikk i foteren Fram XV i gave fra H.M. Kongen, med ønske om å fremme rekrutteringen av storbåtseilere i Norge og utdanne seilere til den internasjonale arenaen innen storbåtseiling. Båten har hatt tilhold i Son over sommeren 2010, men forflyttet seg til Bergen i høst. Soonseileren Mari Sveen ble uteksaminert i Båten skal tilbake i Son til sommeren og Henriette Fløgstad Tangen, Soon Seilforening, er deltaker i nytt team. Utvikling i aktivitet - Sammendrag fra gruppene Jollegruppa Også 2010 var et meget aktivt år i Jollegruppa: Treningsopplegg Jollegruppen har arrangert treninger for optimistseilerne 3 ganger i uken hele seilsesongen i tillegg til vår- og høstcup på mandager. Dette betyr at alle våre seilere har trent minst 2 ganger i uken. Vi har også arrangert Frostbite, Soon OAS en og rekruttsamling for Norsk Optimistjolleklubb. I sommerferiens arrangement Gøy På Vannet 2010 deltok 87 barn fordelt på 3 ukentlige grupper, se eget avsnitt. Klubbarenaen har også vært benyttet til Optispeed og Landslagssamling for NOK og NSF. Rekruttering: Til sammen er 32 nye optimistseilere rekruttert til foreningen. Treningstilbudet til rekruttene er to dager ukentlig trening gjennom sesongen. Dette mener vi er en delvis årsak til lite frafall av unger og suksess når det gjelder trivsel og mestring for disse barna. Regatta satsning (Viderekomne og Regattagruppe) Vi hadde håpet at seilforeningens satsning på en profesjonell regattatrener for våre eldste Optimister hadde gitt ungdommer og foreldre lyst til å satse sportslig. Resultatet var at det skjedde en deling av gruppen hvor noen valgte å slutte. Viderekomnegruppen har holdt seg stabil gjennom året og har vist stor sportslig fremgang. 5

6 Andre jolleklasser E-Jollene har i år trent utenfor Sonskilen. Flere av Seilforeningens unge seilere har hevdet seg godt i de mesterskapene de har deltatt i. Sportslige resultater for Jollegruppen er i år å finne på foreningens nettside. Treneropplæring Det pågår en bevisst satsing på treneropplæring med rekruttering fra de interesserte eldre seilerne og fra foreldrene. Dette gjør at vi i større grad har flere trenere å spille på og flere forbilder for de yngre seilerne. Økonomi i jollesatsning Soon OAS en er vår andel av Oslo og Akershus Seilkrets (OAS ) kretscup. Budsjettet var satt som et nullprosjekt hvor mesteparten av kostnaden er kioskinnkjøp og trenere til de yngste seilerne. Dessverre var det kun 36 seilere som fant veien til Sonskilen i år (dette er kun 37 % av antallet fra toppåret 2007). Resultatet ble et overskudd på kr ,- Gøy På Vannet 2010 Gøy På Vannet 2010 ble avholdt over tre uker i sommerferien, Det var tilgjengelig 90 ukeplasser. Økonomisk gjorde vi en differensiering av egenbetaling for medlemmer og ikke medlemmer. Ved fulltegnet kurs med bare medlemmer skulle prosjektet skape et lite plussresultat, men med flere ikke-medlemmer ville dette øke. Resultatet ble et overskudd på kr ,- Tilgang til joller For å løse et umiddelbart behov for fire nye joller, har jollestyret lagt frem en plan for anskaffelse og utskifting i hovedstyret. Prinsippet bak modellen er at joller skal skiftes jevnlig og ikke være en belastning for klubbens økonomi. Kort oppsummert betyr det at vi ser jollens livssyklus i klubben over et 4- års perspektiv som en investering: Rimelig kjøpsavtale, tilskudd fra tippemidler, båtleie og salg til klubbens aktive medlemmer. I 2010 ble noen gamle joller solgt til nevenyttige medlemmer for en symbolsk sum i stedet for at båtene opptar plass på seilforeningens område. Vi har fått agenturavtale på Carter Optimister som vi importerer selv rett fra fabrikk i Polen. Båttypen og produsenten er IODA godkjent, og leverer båter av svært høy kvalitet. Båtene er tilskuddsberettiget med tippemidler etter søknad. I tillegg har vi fått en avtale om sponsortilskudd på 3 av båtene kjøpt i 2010 pålydende kr fra henholdsvis Normar (Beneteau) og BluePeter (Delphia og Dufour). Dette blir inntekstført i

7 Kjølbåtgruppa Andungene Båtene er blitt brukt til trening hver mandag i hele sesongen. Siden flere av damebåtene på dameseilingen var solgt, ble begge andungene benyttet av Tangsnellene. I tillegg har Speiderne under ledelse av Silja Coelho, brukt andungene cirka en gang pr. uke, unntatt i juli og de to første ukene av august. Gruppen talte 10 sjøspeidere. Hanne Marie Devle og Silja Coelho fra Tangsnellene deltok i NM for Andunge i Asker 13. og 14. august. Sonaren Cato Senteret har brukt båten til handikapseiling. Vi har fått en meget positiv rapport fra prosjektleder Allan R. Christoffersen som skriver dette om senterets bruk av handikapbåten: Den brukes nesten uten unntak hver tirsdag, og hvis den ikke brukes, opplever vi ofte skuffede brukere. Det er gjerne ungdom og folk med litt seilerfaring som er mest interessert i å seile sonar. På den måten kan jeg bruke seiling til å skape mestringsopplevelser for de unge. Enkelte har blitt så interesserte at de vurderer å begynne med seiling lokalt. En godt voksen kar som hadde vært i en alvorlig trafikkulykke hadde drevet med andunge og jolleseilas som ung. Tre turer med sonaren, og han kjøpte en liten jolle på Finn innen oppholdet var slutt. Det har vært seiling med; ryggmargskadde, arm- og benamputerte, slagrammede, blinde, folk med hjerneskade, ungdommer med utmattelse, og voksne med stress. VI ser veldig frem til en ny sesong med den fantastiske båten. Vi er meget takknemlige for dette tilbudet. Båten har for øvrig vært tilgjengelig også som utleiebåt siste sesong. Så langt har ingen valgt å leie båten. NM 2.4m R Soon Seilforening sto sammen med klasseklubben som arrangør i årets Norgesmesterskap i september Båttypen 2.4mR er en båttype som egner seg både for funksjonshemmede seilere og andre. 20 seilere deltok i seilasen som gikk over 3 dager. Arrangementet var meget vellykket for arrangører og deltakere. Bjørnar Erikstad fra Tønsberg Seilforening ble norgesmester i Tur og Hav Onsdagsregattene er kjernevirksomheten i denne gruppens arbeid. For resultater henviser vi til Årsmeldingen for T&H. Våre medlemmers deltakelse i andre regattaer er også tatt med der Båtførerprøven: Jan Gunnerud har også vinteren 2010 holdt kurs for foreningens medlemmer slik at 21 nye kunne uteksamineres til bestått båtførerprøve. 7

8 Elvstrøm-sails treningshelg: Vi leverte et prikkfritt arrangement i flott vær andre helga i mai. Den verdenskjente matchseileren Jesper Bank var innleid som veileder på banen. Samarbeidet med han var flott, han ga honnør til våre banemannskaper for godt arbeid. Reka ble avlyst grunnet for liten påmelding. Det er trangt om arrangementer i september. Initiativ til endringer er allerede tatt. Rekruttsamling for jolleseilerne: Fire skippere med båter sto klare til å gi deltakerne en opplevelse i nattseilas. Været var vrangt og vi måtte avlyse på grunn av kuling. Respekt for været er også nyttig kunnskap. Klubbmesterskapet ble en regatta med veiledningstjeneste levert av Espen Guttormsen og Per Kristian Bordal. Deltakerne fikk trimmetips underveis og kommentarer til film etter innkomst. Det fungerte meget godt og bør gjentas! Tangsnellene Første seilas var mandag 3. mai og fortsatte hele sesongen. Damebåt fra Tangsnellene deltok i NM for Andunge i Asker 13. og 14. august. Hollenderen. Sesongen ble avsluttet med tur til Åsgårdstrand. I vinterhalvåret er det Tangsnelle-kveld på Café Oliven den siste tirsdagen i måneden. Koordinatorer er Grete Bloch og Victoria Aresvik. Samarbeid Samarbeid med kommunen/havnekomiteen Leie av Soon Seilforenings brygge GB1 Det foreligger en avtale mellom Vestby kommune og Soon Seilforening gjeldende fra 2002 til 2017 om leie og disponering av seilforeningens brygge (GB1) til gjestende båter. I henhold til avtalen disponerer Seilforeningen hele året 22 m av bryggen målt fra landfast brygge. Leiebeløpets størrelse var knyttet til opp til kommunens gjestehavnavgift. Ved avtaletidspunktet i 2002 var leiebeløpet kr., senere økt til kr kr. Vestby kommune økte gjestehavnavgiften i havna fra 2009 og innførte flere avgiftsgrupper beregnet ut fra gjestebåtens størrelse. Så vel årlig leieperiode som leiebeløpets størrelse var omtvistet til tross for flere møter mellom kommunen og seilforeningens ledelse. Soon Seilforening engasjerte til slutt advokat som deltok i sluttmøtet i april. Konklusjonen er at gjestehavnsesongen fra 2011 gjelder fra 1. april til 15. november. For leie av brygga i denne perioden betaler Vestby kommune et årlig beløp på kr ,-. Leiebeløpet justeres i henhold til fremtidige endringer i betalingssatsene for gjestende båter. Strøm og vedlikeholdsutgifter av bryggen betales av havnekassen. SSF disponerer bryggen utenom gjestehavnsesongen. Pr. i dag ligger det 4 mindre båter ved brygga i tillegg til fiskebåtene. Seilforeningens medlemmer betaler ikke leie, de øvrige båteiere 8

9 har valgt å melde seg inn i foreningen som støttemedlemmer. Reglement er utarbeidet i samråd med Havnesjefen. Hollænderseilasen - gjestehavnleie. Vestby kommune krevde i 2009 leie for bruk av gjestebryggene i forbindelse med Hollænderseilasen. SSF bestridte regningen ut fra at avgiften ikke var forhåndsavtalt, men betalt kr. for å få saken avsluttet. For 2010 ble kommunens kostnader for leie av gjesteplasser, (personellkostnader, søppelhåndtering etc.), stipulert av havnesjefen til ca. kr Seilforeningen søkte på denne bakgrunn Vestby kommune om fritak fra disse utgiftene. Innstillingen fra rådmannen var en utgiftsdekning på kr til havnekassen. Ordfører og leder av opposisjonen kontaktet seilforeningen for å drøfte en praktisk løsning slik at Hollænderseilasen kunne avvikles ved hjelp av dugnadsinnsats fra seilforeningens side. Konklusjonen i møtet og deretter i kommunestyret ble at Soon Seilforening sa seg villig til og betalte et bidrag på kr. til havnekassen for leie av gjestehavnanlegget. Beløpet tilsvarer hva vi får tilbake fra arrangørene KNS/HKK for å etablere mottak av deltakende båter i havna. Hele arrangementet ble deretter ivaretatt og gjennomført av seilforeningens medlemmer på dugnad. Tre serveringssteder i Son sto for mat og drikke i oppsatt telt på torgets søndre del. Teltet ble satt opp og tatt ned av Seilforeningens medlemmer. Hvem eier Handicapbrygga? Etter at forholdene rundt egen brygge var avklart, ble Seilforeningen av kommunens ledelse bedt om å dokumentere eierforholdet til Handicapbrygga som ligger i forlengelsen av vår jollebrygge. Seilforeningen dokumenterte eierforholdet ved hjelp av styreprotokoller fra 2005 der det fremgår at seilforeningen av forrige havnesjef ble tilbudt brygga vederlagsfritt. Seilforeningen innledet den gang et samarbeid med Catosenteret om å tilrettelegge brygga for funksjonshemmede seilere. Sonaren ble anskaffet samme år ved hjelp av midler fra Rygge-Vaaler Sparebank. Samarbeidet med Catosenteret har i alle disse årene siden fungert meget bra, og Handicapbrygga er daglig i bruk i sommersesongen av optimistseilere og av funksjonshemmede brukere av anlegget i Son, se egen rapport under avsnitt Kjølbåtgruppa. Kommunen uttaler tilfredshet med bruken av brygga. Konklusjon på samhandlingen med kommunen: Det må presiseres at møtene mellom kommunen, havneforvaltningen og seilforeningen om de overfor nevnte forhold ble holdt i en saklig atmosfære til tross for tidvis stor uenighet mellom partene. Styret ønsker å presisere at kommunens innsats med vedlikehold og tilsyn med seilforeningens hovedbrygge blir vel ivaretatt av havneforvaltningen. Seilforeningen ønsker å uttrykke takk for samarbeidet i Representasjon i Vestby havnekomitè Jostein Haugh representerte frem til desember 2010 Soon Seilforeningen i Vestby Havnekomite som vararepresentant for Hans Erlandsen fra Båtforeningen. Etter en felles anmodning fra seilforeningen og Haugh vedtok Vestby kommunestyre at Haugh ble erstattet med lederen i seilforeningen ut kommunevalgperioden. 9

10 Samarbeid med serveringssteder i Son om landarrangement Hollænderseilasen. Landarrangementet i forbindelse med Hollænderseilasen ble redusert i forhold til året før. Nytt av året var samarbeid med Son Kro, Café Hollenderen og Café Oliven som tok seg av salg av mat og drikke fredag og lørdag kveld et samarbeid som alle parter ønsker å gjenta i Vindforholdene under seilasen var nærmest vindstille de første formiddagstimene. Regattaledelsen valgte som følge av vindprognosen å korte ned banen med målgang utenfor Larkollen. Likevel kom mange av båtene sent tilbake til Son. Evalueringen av arrangementet og regnskapet viser et meget vellykket landarrangement, men netto inntekter ble vesentlig mindre enn forventet. Samarbeidet med regattaledelsen, KNS og Hav- og Krysserklubben, var godt og kr ble som avtalt utbetalt fra regattaledelsen til seilforeningen som betaling for arrangementet. Av dette beløpet ble kr overført til havnekassen som kompensasjon for tap av leieinntekter og leie av kommunens fasiliteter på land. Den gjenstående del av tilskuddet kr er for lite til å kunne forsvare den utrolige dugnadsinnsatsen som legges ned i arrangementet fra rundt 45 av våre medlemmer. Styret og samarbeidspartene i Son er imidlertid innstilt på å videreføre arrangementet ytterligere et år, og enkelte tiltak kan bidra til å redusere utgiftene/bedre inntjeningen ved kommende års arrangement. Samarbeid med andre seilforeninger. Seilforeningen har et visst samarbeid med de øvrige foreningene på denne siden av Oslofjorden når det gjelder trening og innhenting av kompetanse som vi ikke har selv. Utvikling av egen kompetanse er prioriterte områder for styret. Økonomi. Soon Seilforening har et driftsoverskudd på kr for Ordinære inntekter var på kr I tillegg kommer finansposter og ekstraordinære inntekter, til sammen kr Utgiftene utgjorde kr Kommentarer til inntektene: I forhold til budsjettet for 2010 finner vi en vesentlig merinntekt på post 8, Diverse/grasrot der vi hadde budsjettert med kr mens fasit ble kr : Vi har i 2010 mottatt betydelige bingomidler i tillegg til en overraskende stor momsrefusjon i størrelsesorden kr I tillegg ble sponsorsamarbeidet med First Securities videreført i Medlemsinntekter utgjorde kr mens Stevne, aktivitet og inntektsbringende tiltakt var på kr Mye av dette komme fra Hollenderseilasen og arrangementet rundt dette, men det er svært gledelig å se at Gøy på Vannet har bidratt med kr og et resultat på kr Leieinntekter utgjøres av fast leie kontorlokalene i 3.etg. Neptun, tilfeldige leieinntekter fra hovedetasjen og utleie av bryggen, til sammen kr ,-. 10

11 Utgifter: Den desidert største posten på utgiftssiden av årets regnskap er Drift/vedlikehold av hus/lokale. Det har i 2010 blitt lagt ned et omfattende arbeid i å pusse opp garderober, vinduer og utleielokaler i tredje etasje, nye tekniske anlegg m.m., noe som gjenspeiles i denne posten. Totalt har rehabiliteringen kostet kr Prosjektregnskapet for Neptun er blitt belastet med kr i reparasjon og vedlikeholdsutgifter. Samtidig besluttet det ekstraordinære årsmøtet 24. mars 2010 å bruke av avsatte midler for å finansiere oppussingen. Deler av oppussingen er dermed ført over balansen. Soon Seilforening har i en årrekke satt av midler for denne type tiltak og det er deler av dette som nå realiseres. Avsetninger investeringer Neptun samt avsetninger investeringer brygger/anlegg er redusert med kr i perioden, men foreningen har fremdeles kr igjen i vedlikeholdsfond. Se balanseoppstilling for videre detaljer. Av andre betydelige utgiftsposter i driftsregnskapet finner vi kr på Egne stevner og arrangementer samt kr til Trening og instruksjonstiltak. Likviditetsmessig har foreningen kr i tilgjengelige kontanter. Totale eiendeler utgjør kr før tilførsel av årets overskudd. Styret foreslår å sette årets overskudd tilbake i vedlikeholdsfond. Styret har i perioden samarbeidet med Bokholderi AS og Per Leerberg om bokføring. Samarbeidet har fungert godt og vi har på bakgrunn av dette og innhenting av alternative anbud besluttet å videreføre dette samarbeidet i Oppsummering: Frivillig innsats Styret i Soon Seilforening berømmer den frivillige innsatsen som legges ned i foreningen. Nærmere 50 familier er aktivisert gjennom barn og ungdoms deltakelse i de ulike seilaktivitetene som daglig foregår i seilforeningens regi. I tillegg kommer de tillitsvalgtes innsats med planlegging og gjennomføring av arrangementer, treningssamlinger og dugnader knyttet til huset og båtene våre. Styret takker alle for stor innsats i det året som er gått. Son, 2. februar 2011 Styret i Soon Seilforening Svanhild Larsen/leder Se også side 19 til 28 for gruppenes egne årsrapporter. 11

12 Sak 4 - Behandling og godkjenning av årsregnskapet for 2010 og budsjett 2011 Inntekter Avvik ift Budsjett 2010 budsjett 1 Medlemsinntekter Treningsavgifter Tilskudd Stevne, aktivitet og inntektsbr. tiltak Leieinntekter Salgsinntekter Reklame/ sponsorer Diverse/ grasrot Sum inntekter Kostnader Avvik ift Budsjett 2010 budsjett 9 Egne stevner og arrangementer Trening og instruksjonstiltak Utdanning og kurs Innkjøp av premier Refusjon seilere Sum stevne- og aktivitetsutgifter Møteutgifter Administrasjonsutgifter Lønn administrasjon IKT Sum administrasjon og møter Investeringer Drift/vedlikehold av hus/lokale Drift/vedlikehold av bryggeanlegg Drift/vedlikehold båter/ motorer Forsikring båter etc Sum anlegg, båter og utstyr Kontingenter Innkjøp til videresalg Utgifter inntektsbringende tiltak Sum andre driftsutgifter Sum kostnader

13 Avvik ift Resultat Budsjett 2010 budsjett 27 Sum finansposter Ekstraordinære gaver, tilstelning Resultat Ikke bokførte kostnader Bidrag fra fond Endelig foreløpig resultat

14 Balanse Endring Aktiva Andre fordringer Bankinnskudd driftskonto Bankinnskudd særvilkårskonto Bankinnskudd skattetrekkskonto Andre kortsiktige fordringer Kontanter Sum mest likvide omløpsmidler Sum aktiva Passiva 0 Disposisjonsfond Årets resultat Sum egenkapital Frie fond vedlikehold Avsetning Utviklingsfond Avsetning vedlikehold brygge * Avsetning kjøp båter/maskiner Avsetning investering Neptun * Avsetning investering brygger og anlegg * Depositum nøkler Depositum utleie Sum avsetninger Skyldig forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift Skyldig ferielønn Skyldig lønn Påløpne kostnader annen kortsiktig gjeld Skyldig leverandører Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkaptial *) Avsetningen overføres til Frie fond vedlikehold som døpes om til Avsetninger vedlikehold/investeringer anlegg 14

15 Forslag til vedtak: Styret tilrår overfor årsmøtet i Soon Seilforening å godkjenne regnskapet for 2010 slik det er fremlagt. Styret viser til beslutningen på ekstraordinært årsmøte 24. mars 2010, sak 3, og anbefaler overfor årsmøtet å godkjenne bruk av fondsavsetning fra post 2184 og 2185 til sammen kr ,- til bygningsmessig rehabilitering Neptun i regnskapet for Vedlegg til regnskap: Oversikt bygningsrehabilitering 2010 BYGNINGSREHABILITERING 2010 (Alle beløp inklusive merverdiavgift) Sum Budsjett iht. årsmøtevedtak A Rehabilitering og modernisering av utleielokale 3. etasje, etter ,25 fraflytting leietaker B Rehabilitering og modernisering av 2. etasje (kjøkkengulv, ,00 varmestyring) C Rehabilitering dusjer/garderobe, HC-toalett og nytt lagerrom , etasje *) D Ventilasjon i 2. og 3. etasje og kjøling 3. etasje, og nye avtrekksvifter , for 1. og 2. etasje **) E Nødlysanlegg, slukkemateriell, brannsikring og rømningsveier , F Rep. / endring av WEB-kamera for å få det stabilt 3 040,00 G Rep. og utskifting av vinduer, og diverse rep., inkl. flytting av dør til ventilasjonsrom , Sum total , ,00 Sum C, D, E og G gjelder årsmøtevedtaket 24. mars , ,00 *) Inklusive elektrisk av drift dør 1. etasje fra jollerom til gang/hc-toalett, som ikke var på budsjett. Dette alene kostet ca. kr **) Inklusive utskifting av 2 avtrekksvifter for toaletter og hele 1. etasjen. 1 var defekt og 1 ble defekt i året (er egentlig driftskostnader) Revisors beretning: Kommer senere. 15

16 Sak 5 Behandling av innkomne forslag. Det er foreløpig ikke fremmet noen forlag. SAK 6 Fastsettelse av kontingent for året 2011 Fjorårets årsmøte i Soon Seilforening (SSF) fastsatte følgende årskontingent gjeldende fra 2010: Familiemedlemskap Kr 960,00 Enkeltmedlem junior Kr 710,00 Enkeltmedlem senior Kr 810,00 Støttemedlem (uten medlemsfordeler) Kr 200,00 Støttemedlem inkl. Seilmagasinet (inkl. medlemsfordeler). Kr 530,00 Styrets forslag: Soon Seilforening opprettholder nåværende medlemskontingent for Styret må synliggjøre medlemsfordelene bedre på foreningens hjemmeside. Son, 3. februar 2011 Styret i Son Seilforening Svanhild Larsen Leder 16

17 SAK 7 Behandling og godkjenning av budsjett for 2011 Inntekter Avvik ift Budsjett 2010 budsjett Budsjett Medlemsinntekter Treningsavgifter Tilskudd Stevne, aktivitet og inntektsbr. tiltak Leieinntekter Salgsinntekter Reklame/ sponsorer Diverse/ grasrot Sum inntekter Utgifter Avvik ift Budsjett 2010 budsjett Budsjett Egne stevner og arrangementer Trening og instruksjonstiltak Utdanning og kurs Innkjøp av premier Refusjon seilere Sum stevne- og aktivitetsutgifter Møteutgifter Administrasjonsutgifter Lønn administrasjon IKT Sum administrasjon og møter Investeringer Drift/vedlikehold av hus/lokale Drift/vedlikehold av bryggeanlegg Drift/vedlikehold båter/ motorer Forsikring båter etc Sum anlegg, båter og utstyr Kontingenter Innkjøp til videresalg Utgifter inntektsbringende tiltak Sum andre driftsutgifter Sum kostnader

18 Budsjett 2010 Avvik ift budsjett Budsjett Sum finansposter Ekstraordinære gaver, tilstelning Resultat Ikke bokførte kostnader Bidrag fra fond Endelig foreløpig resultat

19 VEDLEGG: Sak 3 Rapport fra Gruppene til Årsmøtet 2010 Jollegruppa Understående er en kort oppsummering av aktiviteter innsats og tiltak i forbindelse med Jollegruppas aktiviteter i regi av Soon Seilforening. Som dere ser er det jo aktivitet i Junioravdelingen: Mål: Overordnet målsetning for sesongen 2010 var å klare tre forbedringsområder: Samhold Sikkerhet Godkjenning som Barne og Ungdomsvennlig Seilforening Vi kan med glede meddele at vi har hatt suksess innenfor alle områder ved å se på: Antall barn som slutter fra vår til høst; her har vi på rekrutt og viderekommende hatt suksess, vi har dessverre mistet noen av seilerne i regattagruppen ved inngangen til året. Vi har ikke mottatt klager fra foreldre eller barn på sikkerhetsbrudd, eneste registrerte skade var en plastring av sår hodebunnen i forbindelse Soon OAS en Vi er godkjent som Barne og Ungdomsvennlig Seilforening av NSF. i Jollestyret: Jollestyret besto av; Rune Elvrum Leder Arne Berntsen Kioskansvarlig Lars Habberstad Mari-Ann Samestad Hansen Espen Hammond Moe Esben Eyde Treneransvarlig Henrik Finne- Jolleansvarlig I tillegg har vi fått bistand fra flere av foreldrene i Jollegruppa til forskjellige oppgaver som både er jolleorientert og som har kommet klubben som en helhet til gode. 19

20 Rekruttering: Vi rekrutterte 32 nye optimistseilere til foreningen, dette har gitt oss en stor rekruttgruppe som ga oss stort press på vår utlånsflåte av Optimister. Dette ble løst ved å selge 4 optimister som ikke var funksjonelle og sikre og å kjøpe inn 4 nye. Dere kan lese mer om dette prosjektet under økonomi. Barne og Ungsdomsrepresentant i Styret: Juni Bjørneset har vært BU representant i hovedstyret. Det har vært en glede å få barnas eget budskap tatt opp i SSF sitt styre med en direkte stemme. Vi håper at vi i felleskap med valgt BU representant for 2011 kan få videreutviklet rollen som BU Representant slik at denne blir et godt tilskudd til styrets rolle. Arrangementer I egen regi har vi arrangert treninger 3 ganger i uken, og vår og høstcup på mandager. Dette betyr at alle våre seilere har trent minst 2 ganger i uken. Vi har hatt to dager treningstilbud for rekruttgruppa, dette mener vi er en delårsak til lite frafall av rekrutter og suksess når det gjelder mestring blant disse barna. Vi har også arrangert Frostbite, Soon OAS en og rekruttsamling for Norsk Optimistjolleklubb. I tillegg har vi arrangert Gøy På Vannet for 87 Barn over 3 uker i sommerferien. Klubbarenaen har også vært benyttet til Optispeed og Landslagssamling for NOK og NSF. Sportslig Trenerekabalen for SSF har vært: Treneransvarlig- Esben Eyde. Zoom 8- Eugen Treimo(Vår/ Sommer). Regattagruppe Optimist- Bård Birkeland. Viderekommende Optimist Jørgen Gundersen. Rekruttgruppe Optimist Henriette Fløgstad Tangen. I tillegg har vi hatt hjelp av Berit Lekang, Anette Myhre, Richard Hersvik, Joachim Bache Mathiesen og Tina Treider. E-Jollene har i år trent utenfor Sonskilen. Vi hadde håpet at seilforeningens satsning på en profesjonell regattatrener for våre eldste Optimister hadde gitt ungdommer og foreldre lyst til å satse sportslig. Resultatet var at det skjedde en deling av gruppen hvor noen valgte å slutte. Sportslige resultater for Jollegruppen er i år å finne på foreningens nettside. Økonomi Vi har årsmøtevedtak på at delregnskap ikke skal fremlegges for årsmøtet, men vi vil allikevel dele noen prosjektresultater fra jollegruppens aktiviteter. Jollesituasjon For å løse et umiddelbart behov for fire nye Joller i foreningen har vi i Styret lagt frem en plan for å finansiere disse. Prinsippet bak modellen er at Joller skal oppdateres og skiftes jevnlig og ikke være en belastning for klubbens økonomi. 20

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 16. februar 2011 115. Driftsår sesongen 2010 1 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 15. februar 2012

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 15. februar 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 15. februar 2012 116. Driftsår sesongen 2011 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

Klubbavisen. Seilforening

Klubbavisen. Seilforening Desember 2011 23. årgang Klubbavisen Moss Seilforening Overall vinner i Færderseilasen Jørn-Erik Ruud med mannskap runder Færder fyr Foto: Axel Nissen-Lie, Seilas Det er på høy tid å ta en full gjennomgang

Detaljer

Forord Styret 2013-2014 har bestått av Leder Kommentar Kommentar:

Forord Styret 2013-2014 har bestått av Leder Kommentar Kommentar: Årsberetning 2013 1 Forord Årsrapporten er styrets beretning om driften i Nesodden Seilforening for sesongen 2013 - Sentralt i rapporten står regnskapet og regnskapsrapporten. Hvert utvalg rapporterer

Detaljer

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening:

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening: 2014 ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 5 Årsberetning 2014 side 4-21 Rekruttering nytt opplegg for nybegynnere Ny profil i Stavanger Seilforening:

Detaljer

Årsmøte. Askøy Seilforening

Årsmøte. Askøy Seilforening Askøy Seilforening www.askoy-seilforening.no post@askoy-seilforening.no Årsmøte Askøy Seilforening Tirsdag 22. november 2005 kl 19:00 Seilsportssenteret Årsberetning 2005 Saksliste årsmøte 2005 Askøy

Detaljer

Årsberetning 2011. side 4-25

Årsberetning 2011. side 4-25 2011 ÅRSBERETNING Årbok for stavanger seilforening nr. 3 februar 2012 Årsberetning 2011 side 4-25 Les også: NorgesCup i Seiling 2.-3. Juni 2012 på Sølyst Los Josef Lucassen Karmøys Terje Vigen Reisebrev

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Horten Seilforening. Årsmøte 2010 i Horten Seilforening 15.02.11

Horten Seilforening. Årsmøte 2010 i Horten Seilforening 15.02.11 Årsmøte 2010 i Horten Seilforening 15.02.11 Forretningsorden. 1. Konstituering a) Møtets lovlige innkalling b) Valg av møteleder c) Valg av stemmeteller d) Valg av to personer som undertegner protokollen

Detaljer

nr 1-2014 Med innkalling til årsmøte og årsberetning for 2013

nr 1-2014 Med innkalling til årsmøte og årsberetning for 2013 nr 1-2014 Klubbmestere 2013 NorRating over 0,950, Einar Marthinussen, skipper og mannskap Astrid Emilie Gamborg. Sistnevnte ble dobbelt klubbmester! Hun vant også RS Feva-klassen sammen med Jan Petter

Detaljer

BUNDEFJORDEN SEILFORENING ÅRSBERETNING FOR 2012

BUNDEFJORDEN SEILFORENING ÅRSBERETNING FOR 2012 BUNDEFJORDEN SEILFORENING ÅRSBERETNING FOR 2012 Fra onsdagsregatta i mai 2012 Lederen har ordet: Ser at jeg skrev at 2011 var ett Xtreme`t år. Jeg må nok si at året som har gått føyer seg inn i rekken

Detaljer

Sirkus Saphir! Årsberetning 2013. Stor NM på Sølyst. En tøff jobb i Rio de Janeiro. Subsea7 Nyttårsseilas 2014. Norgescup og foreldre

Sirkus Saphir! Årsberetning 2013. Stor NM på Sølyst. En tøff jobb i Rio de Janeiro. Subsea7 Nyttårsseilas 2014. Norgescup og foreldre ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 4 Årsberetning side 4-27 Sirkus Saphir! En tøff jobb i Rio de Janeiro Stor NM på Sølyst Norgescup og foreldre

Detaljer

STYRETS ARBEID...SIDE 3 RAPPORT FRA JOLLEGRUPPEN...SIDE 6 RESULTATER FRA 2014...SIDE 7 RAPPORT FRA ENTYPEGRUPPE...SIDE 9

STYRETS ARBEID...SIDE 3 RAPPORT FRA JOLLEGRUPPEN...SIDE 6 RESULTATER FRA 2014...SIDE 7 RAPPORT FRA ENTYPEGRUPPE...SIDE 9 ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD STYRETS ARBEID...SIDE 3 RAPPORT FRA JOLLEGRUPPEN...SIDE 6 RESULTATER FRA 2014...SIDE 7 RAPPORT FRA ENTYPEGRUPPE...SIDE 9 TUR- OG HAVSEILER GRUPPE...SIDE 10 RAPPORT FRA REGATTAKOMITEEN...SIDE

Detaljer

Klubbavisen. Seilforening

Klubbavisen. Seilforening Moss Seilforening Oktober 2004 16. årgang Klubbavisen Moss Seilforening Mathias Mollatt, Norgesmester i Optimist SISTE KRYSS Det er høst, mye vind og regn og det er på tide å innse at en seilsesong nærmer

Detaljer

Saksliste årsmøte 2001. Askøy Seilforening. Årsmøtet holdes tirsdag 20. november kl. 19.00 i klubbhuset

Saksliste årsmøte 2001. Askøy Seilforening. Årsmøtet holdes tirsdag 20. november kl. 19.00 i klubbhuset Saksliste årsmøte 2001 Askøy Seilforening Årsmøtet holdes tirsdag 20. november kl. 19.00 i klubbhuset Til behandling er følgende saker: 1) Behandle årsmelding 2) Behandle regnskap i revidert stand 3) Behandle

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 10. februar 2010. 114. Driftsår sesongen 2009

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 10. februar 2010. 114. Driftsår sesongen 2009 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 10. februar 2010 114. Driftsår sesongen 2009 Side 1 av 18 Side 2 av 18 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb

Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb Drøbak, 6. desember 2013 Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb Onsdag 5. februar 2014 kl. 18.00 Avholdes i lokalene til: Nordox AS Østensjøveien 13, 0661 Oslo Saksliste 1. Godkjenning av fremmøtte

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening

Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening Tidspunkt: Torsdag 14. februar 2013 kl. 20.00 Sted: Bergen og Omland Friluftsråd (Hellebakken 45) Foreningens spennende visjoner, planer og tegninger

Detaljer

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening:

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening: 2014 ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 5 Årsberetning 2014 side 4-21 Rekruttering nytt opplegg for nybegynnere Ny profil i Stavanger Seilforening:

Detaljer

Årsrapport 2012 R A N S E I L F O R E N I N G - A N G L E V I K - 5 3 5 3 S T R A U M E - W W W. R A N S E I L. N O

Årsrapport 2012 R A N S E I L F O R E N I N G - A N G L E V I K - 5 3 5 3 S T R A U M E - W W W. R A N S E I L. N O Årsrapport 2012 R A N S E I L F O R E N I N G - A N G L E V I K - 5 3 5 3 S T R A U M E - W W W. R A N S E I L. N O Årsrapport 2012 RAN Seilforening INNHOLD Innledning 4 Rapport fra Kjølbåtgruppen 6 Rapport

Detaljer

Årsmelding for 2009 R A N S E I L F O R E N I N G - A N G L E V I K - 5 3 5 3 S T R A U M E - W W W. R A N S E I L. N O

Årsmelding for 2009 R A N S E I L F O R E N I N G - A N G L E V I K - 5 3 5 3 S T R A U M E - W W W. R A N S E I L. N O Årsmelding for 2009 R A N S E I L F O R E N I N G - A N G L E V I K - 5 3 5 3 S T R A U M E - W W W. R A N S E I L. N O R A N S E I L F O R E N I N G Årsmelding 2009 INNHOLD Rapport fra Regattautvalget

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

webbris nr 1-2015 med årsberetning for 2014 Styrets årsberetning samt regnskap og revisjonsberetning 2014

webbris nr 1-2015 med årsberetning for 2014 Styrets årsberetning samt regnskap og revisjonsberetning 2014 webbris nr 1-2015 med årsberetning for 2014 Styrets årsberetning samt regnskap og revisjonsberetning 2014-1 - Innkallelse til det 129. ordinære årsmøte Tid: Torsdag 5. mars kl. 19:00 Sted: KNS, Sal A Adresse:

Detaljer

Drøbaksund Seilforening

Drøbaksund Seilforening Drøbaksund Seilforening Årsmelding 2011 Styret i Drøbaksund Seilforening har i 2011 bestått av følgende personer: John Øivind Saxebøl, leder Guro Steine, nestleder, informasjon Tor Egil Koppang, kasserer

Detaljer

Milde Båtlag Årsberetning 2002

Milde Båtlag Årsberetning 2002 Milde Båtlag Årsberetning 2002 Leder: Morten Nytun Telefon privat: 55 91 50 77 Telefon mobil: 922 43 855 E-post: knudsen.nytun@c2i.net Nestleder: Morten Erdal Telefon privat: 55 22 88 77 Telefon jobb:

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell Golf for alle! Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb Årsmøte 2015 Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00 Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10 Side 1 av 46 Samarbeidspartnere 2014 Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer

Detaljer

ARENDALS SEILFORENING

ARENDALS SEILFORENING ARENDALS SEILFORENING ÅRSMØTE 2014 Torsdag 19.februar 2015 kl. 18.00 DAGSORDEN: 1. Godkjennelse av innkallelse og dagsorden 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent 4. Valg av to personer til å undertegne

Detaljer