Nina Asphaug Selboskar, Skanska Bolig AS Gjøvik,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nina Asphaug Selboskar, Skanska Bolig AS Gjøvik, 13.03.08"

Transkript

1 Nina Asphaug Selboskar, Skanska Bolig AS Gjøvik,

2 Skanska Bolig AS En av Norges ledende boligutviklere med sterk markedsposisjon i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand I dag om lag 85 ansatte Omsetning i 2006 NOK 1,4 milliarder Del av Skanska Boligutvikling Norden (Norge, Finland, Sverige og Danmark ca 400 ansatte En del av Skanska verdens ledende entreprenør med ca ansatte

3

4 Bakgrunn Tomt var på plass før vi gikk for prosjektet Reguleringsbestemmelser eksisterte før vi bestemte at dette skulle bli et UUprosjekt

5 Finstad Ski vest

6 - Universell utforming nødvendig for noen; nyttig for alle.

7 Prosjektet Finstad Hageby Ca 400 boliger Småhus målgruppe barnefamilier Lavblokker målgruppe 55+ Byggeperiode på flere år Legger til grunn universell utforming

8 Illustrasjon - Finstad Hageby

9 Bakgrunn Finstad Hageby arena for spennende pilotprosjekt Husbanken, Ski kommune,informasjonsprogrammet, Byggekostnadsprogrammet Nordisk ministerråd delfinansierer prosjektet stadsplanering for alle - der fokus er universell utforming. Byggekostnadsprogrammet delfinansierer prosjektet organisatorisk læring - der universell utforming er tema

10

11 Veien mot universell utforming Motivasjon og status Skape holdninger hos Skanskas internt, hos våre arkitekter, konsulenter og entreprenører underveis, med mål om at det skal gi status å ha interesse og kunnskap om UU. Erfaringsgrunnlag Innhente og kunnskap og erfaringer fra bransjen i fbm arbeid med UU. Befaringer Kompetanseheving

12 Hvorfor Universell Utforming? Skanska ønsker å være i forkant innenfor et tema som er kommet for å bli Tilegner oss kunnskap Være med på å skape gode boliger og gode levevilkår

13 Hva har vi gjort hittil Kick off på prosjektet november 2006 Vært gjennom første fase skisseprosjektet UU et premiss helt fra starten Valg av arkitekter Landskapsarkitekt inn helt fra starten Intervjurunde Kriterier kompetanse spesielt for prosjektet Egen UU-koordinator i prosjektorganisasjonen

14 UU koordinator Tilegne kunnskap om UU Følge opp prosjektet i forhold til UU Følge opp entreprenører og leverandører Prosjekteringsmøter Spre kunnskap Deltar i relevante fora Hente erfaringer fra andre Være med på å konkretisere for eksempel vha. verktøy og funksjonsbeskrivelser Kartlegge faser når er det kritiske faser mht UU og for hvem

15 Hva har vi gjort hittil Synliggjøring av UU i bestillinger UU tema på prosjekteringsmøter Fokus på godt lesbare bebyggelsesplaner Fokus på høyder og stigninger på interne veier har vært en utfordring

16 Hva har vi gjort hittil Kartlegging av kompetanse og erfaring med tema UU Kompetanseheving i prosjektgruppen kompetansedager UU koordinator - deltakelse i relevante fora Innhenting av erfaringer fra andre Samarbeid med kommunen og Husbanken - samordningsgruppen

17 Hva har vi gjort hittil Hustyper Felt B3 småhusfelt med rekkehus og BoKlok Felt C1 - Lavblokker Involvert vår ProduktDesignavdeling/intern arkitekt Levert bebyggelsesplan mai 2007 Godkjent februar 2008 Endrede reguleringsbestemmelser Valgt entreprenører Utarbeidet prospekt

18 Prosjekteringsfase Fortsette fokus på UU UU koordinator deltar på prosjekteringsmøter Egne statusmøter med Prosjektsjef, UU koordinator og PD/intern arkitekt Utomhus og innomhus ser på UU detaljer

19 Prosjektering Verktøyet/kontrollplan implementeres i detaljprosjekteringen (UU koordinator og intern arkitekt) En del av verktøyet/kontrollplanen avviksnotat Utgangspunkt for verktøyet ny standard Erfaringsutveksling fortsetter - internt og eksternt

20 Prosjektering Bestillinger/beskrivelser til entreprenører og leverandører UU skal tydeliggjøres Teknisk funksjonsbeskrivelse og UU Følges opp av UU koordinator Kritiske faktorer kartlegges For hvem er det viktig og når

21 Mål Vi skal gjøre det enkelt å leve Å sørge for generell god boligkvalitet. Gode boligområder som varer Samle erfaring, samt øke kompetansen på temaet universell utforming. Jobbe mot varig endring av atferd gjennom organisatorisk læring i organisasjonen.

22 Organisatorisk læring Et delprosjekt i prosjektet Byggekostnadsprogrammet støtter prosjektet organisatorisk læring med universell utforming som tema. Mål: skape prinsipper for at organisasjoner raskere kan endre seg og ta i bruk ny kunnskap Blant annet UU koordinator har gitt organisasjonen økt fokus på temaet Levert underveisrapport no 1, basert på bl.a. intervjuer av involverte i prosjektet Skal levere underveisrapport no 2

23 Organisatorisk læring Vi ser at det har skjedd en læring og bevisstgjøring rundt UU på individnivå i prosjektorganisasjonen Kunnskap, læring og spørsmål har blitt diskutert og løst i møter med prosjektdeltakerne

24 Organisatorisk læring Spørreundersøkelse internt hos alle Skanskas prosjektdeltakere hva oppleves som de største hindringene for læring og erfaringsoverføring

25 Organisatorisk læring Finne måter Skanska Bolig lærer av UU-erfaringene fra boligprosjektet Nordre Finstad i Ski kommune til framtidige boligprosjekter Grunnlaget for systematisk erfaringsdeling er på plass Finne måter for erfaringsoverføring mellom prosjekter og få opp møteplasser på tvers av prosjektene. Drive frem arbeidet og nedfelle dette i PD avdelingen/fagavdeling

26

27 Utsagn fra noen av aktørene i prosjektet: -Prosjektet på Finstad har gjort at vi er blitt mer bevisste på universell utforming. -Vi tenker universell utforming også i andre prosjekter. - Universell utforming blir for oss et konkurransefortrinn. - Begrepet er noe uklart enda; men veien blir til mens vi går.

28

29 Reguleringsbestemmelsene - etter endring C. Universell utforming. Planen skal utarbeides etter prinsippene om universell utforming. Utformingen skal ivareta forhold til bevegelseshemning, orienteringshemning og miljø-hemning slik at de bygde omgivelsene kan brukes av alle mennesker på en likestilt måte så langt det er mulig, både ute og inne, uten behov for spesielle tilpasninger eller hjelpemidler. Minst 70 % av boligene skal være utformet etter prinsippene om universell utforming. Dette gjelder i forhold til uteområder, parkering og atkomst samt bygningers planløsning, jfr teknisk forskrift, kap.x. Det skal i byggesaken redegjøres for hvordan universell utforming skal løses.

30 Norsk Standard Reguleringsbestemmelsene skal jobbe etter prinsippene for universell utforming Legger til grunn ny norsk standard som er på vei Selvpålagt krav ihht høringsutkast for eksempel 10% av første 100 P-plasser er HC plasser, og 5% av de neste Snusirkel 1,5 m Trappefri adkomst Terskelfrie boliger Uteområder Bygg for alle m.m.

31 Utfordringer Nytt tema ikke mange å hente erfaringer fra Hvordan oppfatter folk universell utforming Markedsføring Ny Norsk Standard Kompetanse hos de involverte Finne gode UU-produkter Motstrid for eksempel økonomi eller mangel på gode UU-produkter

32 Utfordringer erfart hittil i prosjekteringen Terreng Store konsekvenser for masseforflytning Fokus på høyder og stigningsforhold på interne veier Reguleringsbestemmelser ex utnyttelsesgrad Krav til detaljeringsgrad bebyggelsesplan

33 Hva innebærer Universell Utforming for boligbygging? Planlegging med involvering av flere tidlig i fasen UU et premiss ved prosjekteringsstart Tverrfaglig samarbeid gir gode resultater Landskapsanalyse viktig grunnlag for bebyggelsesplanen

34 Landskapsanalyse: HØYDELAG C B

35 Bevegelseshemming: TERRENG

36 Bevegelseshemming: STIGNING 1:20 1:20 1:20 / 1:12

37 Orienterbarhet: TUN/GRUPPER

38 Orienterbarhet: GRØNNSTRUKTUR

39 Miljøhemming: POLLEN

40 Miljøhemming: POLLENALLERGI

41 Hva skjer nå - status Detaljprosjektering mars/april 08 Salgsstart første byggetrinn slutten av april 08 Produksjon juni/juli 08

42

43

44 Konsekvenser for byggeprosjekter Må regne med prøving og feiling Masseforflytning Motstrid

45 Våre viktigste erfaringer oppsummert Landskapsarkitekt inn fra starten Tverrfaglig alle aktuelle aktører helt fra starten - arkitekter, landskapsarkitekter, produktutviklere Fokus på UU fra starten Klar visjon ved oppstart av prosjektet Gjennom god planlegging og tett samarbeid tidlig i prosessen Gode verktøy - konkretiserer

46

47 Takk for oppmerksomheten

universelt utforming BOLIG OG BYGG

universelt utforming BOLIG OG BYGG universelt utforming BOLIG OG BYGG Informasjonsprogrammet universell utforming i byggsektoren FAGLIG ÅRSRAPPORT 2007 Årsrapport IP 2007.doc i INNHOLD 1. Innledning 2. Sammendrag 3. Gjennomført arbeid 3.1

Detaljer

Hvordan igangsette og drifte PAL-prosjekt?

Hvordan igangsette og drifte PAL-prosjekt? PAL Trøndelag FEBRUAR 2014 v.2 http://palblogg.wordpress.com INNHOLD Om PAL Prosjektledelse Delprosjektene Roller og ansvarsfordeling Kurs og etterutdanning Regional utvikling Samarbeidspartnere Økonomi

Detaljer

Norge er best i verden på retorikk om tilgjengelighet, men gapet mellom retorikk og virkelighet øker fordi det er gratis å ikke å gjøre noe

Norge er best i verden på retorikk om tilgjengelighet, men gapet mellom retorikk og virkelighet øker fordi det er gratis å ikke å gjøre noe Norge er best i verden på retorikk om tilgjengelighet, men gapet mellom retorikk og virkelighet øker fordi det er gratis å ikke å gjøre noe Sagt på konferanse på Deltasenteret 10.oktober 2006 Hvem er de

Detaljer

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger STF50 A05169 / 82-1403719-0 ISBN RAPPORT Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger LIV ØVSTEDAL NTNU Institutt for bygg, anlegg

Detaljer

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2009/922-1245/2013 Saksbehandler: Ingjerd Sjøvik Morell Dato: 11.01.2013 Saksframlegg Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Kulturminner for alle

Kulturminner for alle Kulturminner for alle Hvordan kan vi gjøre museer tilgjengelige for mennesker med funksjonsnedsettelser? Skal mennesker som har funksjonsnedsettelser kunne besøke museer og severdigheter? Er krav om å

Detaljer

Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon

Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon Sol Skinnarland og Svein Erik Moen Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon i Kruse Smith Innføring av ny planleggingsmetodikk i pilotprosjektet Kanalpiren Sol Skinnarland og Svein Erik Moen Mot en

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

Støtteark til del 4. Rehabiliteringsprosessen Individuell plan

Støtteark til del 4. Rehabiliteringsprosessen Individuell plan Støtteark til del 4 Rehabiliteringsprosessen Individuell plan Arbeidsprosessen Hver gang en person begynner med rehabilitering er det som å starte et nytt prosjekt, der vi starter med blanke ark og jobber

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Ski kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Ski kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ski kommune 02.06.14 RAPPORT 15/2013 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ski kommune

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Kompetanse innen vannbårne varmesystemer i bygg. Forside: Foto: Radiatorventil med aktuator Multiconsult AS

Kompetanse innen vannbårne varmesystemer i bygg. Forside: Foto: Radiatorventil med aktuator Multiconsult AS En studie for Enova SF 2009 Kompetanse innen vannbårne varmesystemer i bygg Forside: Foto: Radiatorventil med aktuator Multiconsult AS 2 Foreliggende dokument er en studie av kompetansen innen vannbårne

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Saman om ein betre kommune

Saman om ein betre kommune Saman om ein betre kommune Gjennomgang av kommunenes oppstartsrapportering og prosjektplaner Pulje 2 Rapport Innhold 1. INNLEDNING... 3 Om oppdraget... 3 Sammendrag funn... 3 Erfaringsoverføring fra pulje

Detaljer

Etterinnstallering av heis i boligselskap

Etterinnstallering av heis i boligselskap Etterinnstallering av heis i boligselskap Sluttrapport fra prosjektet Modeller for etterinnstallering av heis i eksisterende boligmasse 2009 Karoline Berg Maus INNHOLD... 2 SAMMENDRAG...4 1. INNLEDNING...

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

Organisering av opplæring på arbeidsplassen

Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Vigdis Lahaug Vox, 2009 1 Innhold Innledning...3 Hvorfor lese- og skriveopplæring i arbeidslivet?...4 Samarbeidet

Detaljer

Industrialisering og systematisering av boligbyggproduksjon

Industrialisering og systematisering av boligbyggproduksjon SINTEF Byggforsk TORER F. BERG Industrialisering og systematisering av boligbyggproduksjon Er systematisering og standardisering BA-næringens veivalg? Prosjektrapport 20 2008 SINTEF Byggforsk Torer F.

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Bolig i både gode og gode dager. Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig

Bolig i både gode og gode dager. Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig Bolig i både gode og gode dager Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig Nyhet! Boligkjøp med lave skuldre Boligkjøp er en av de største, viktigste

Detaljer

Husbanken Region sør Årsmelding 2012 og kommende aktiviteter 2013

Husbanken Region sør Årsmelding 2012 og kommende aktiviteter 2013 Husbanken Region sør Årsmelding 2012 og kommende aktiviteter 2013 Alle skal bo godt og trygt 2 Innhold Side Forord 3 Boligsosialt arbeid 4 Samarbeid med andre velferdsaktører 4 Bosetting av flyktninger

Detaljer

NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE

NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE Evaluering av fylkesvise koordinatorstillinger i NAV og bruk av øremerkede tiltaksmidler Av Geir Møller, Bent Aslak Brandtzæg og Joar Sannes Rapport nr 238 2007

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Boligutvikling i. tidligfase med fokus på tid.

Boligutvikling i. tidligfase med fokus på tid. Boligutvikling i Masteroppgave tidligfase med fokus på tid. Oslo, 1. mars 2013 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Senter for Eiendomsutvikling og -forvaltning Forord Denne oppgaven er

Detaljer

Universell utforming som kommunal strategi

Universell utforming som kommunal strategi Rapport Universell utforming som kommunal strategi Erfaringer og resultater fra pilotkommunesatsingen 2005-2008 Rapport Universell utforming som kommunal strategi Erfaringer og resultater fra pilotkommunesatsingen

Detaljer