om VVP BRANSJEORGANISASJON for VA- og VVS produsentene i Norge VA- og VVS produsentene VVP Daglig leder Bjarne Haugland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "om VVP BRANSJEORGANISASJON for VA- og VVS produsentene i Norge VA- og VVS produsentene VVP www.vavvs.no Daglig leder Bjarne Haugland"

Transkript

1 BRANSJEORGANISASJON for VA- og VVS produsentene i Norge om VVP VA- og VVS produsentene VVP Daglig leder Bjarne Haugland E-post Telefon: Adresse: Helgeroaveien 196, 3294 Stavern Organisasjonsnummer: MVA

2 Er du leverandør til VA- og VVS bransjen, tror vi at våre interesser og vårt virke er i tråd med ditt behov for en støttespiller. VVP taler produsentens sak i verdikjeden. Ta kontakt og la oss presentere VVP for deg. VVP samarbeider aktivt med andre bransje- og næringslivsorganisasjoner i bygg- og anleggsektoren og har en betydningsfull funksjon for medlemsbedriftene, med spesiell fokus på kompetanse, informasjonslogistikk, verdikjeden, etikk og god samhandling i VA- og VVS-bransjen. 32 MEDLEMMER samlet omsetning 2013 kr ÅRSKAVALKADE 2013 Foto: Bjarne Haugland Side 2 av 29

3 0 Sideoversikt Side Avsnitt Tema MEDLEMMER STYRET VALGSTYRET MEDLEMSKONTINGENT og SERVICEAVGIFT ØKONOMISKE FORPLIKTELSER Fra VISJON til AKSJON PRIORITETENE Representasjoner / Aktiviteter Fagrådet for våtrom Norsk Vann Rådet for Vannskadekontoret VVPs VA-forum Vannforsk BA-nettverket SINTEF standardisering om produkter for drikkevann Byggedagene Bransjekampanjen 8BUD Bransjekampanjen skikkeligrørlegger.no VA- og VVS varedatabase NOBB Norsk Byggevaredatabase DiBK Forum for tilsyn med Byggevarer buldingsmart Prodok messe; Miljø & Teknikk / Kommunalteknikk messe; VVS dagene Tverrsektorielt samhandlingsprosjekt Kompetansegivende Perfeksjoneringskurs KPK VVPs statistikker for OMSETNING og LØNN Internett; / 29. FL-VVS 2001 salgs- og leveringsbetingelser VVPs forhold til Konkurranseloven 17, 18, Medlemsmøter Gen.fors. og medlemsmøte Mai Medlemsmøte 19. Mars Medlemsmøte 31. Oktober Medlemsmøte Januar VVPs brukerundersøkelse 20, Styrets beretning Årsregnskap Balanse , Noter til årsregnskapet , 27, 28, Medlemmer Side 3 av 29

4 1 Medlemmer Armaturjonsson AS AVK Norge AS (NY 2013) CTC Ferrofil AS Danfoss AS Furnes Jernstøperi ASGeberit AS Georg Fischer AS (NY 2013) Glava AS Honeywell Norge AS Ifø Sanitær AS Intra AS Isoterm AS Kongsberg Esco AS KJ-MA System AS Kruge AS LK Systems AS Lyngson AS Norsk Wavin AS Oras Armatur AS Ostnor Norge AS Pipelife Norge AS Porsgrund Bad AS Purus Joti AS Raufoss Water & Gas AS Roth Nordic AS TA Hydronics AS Uponor AS Uponor Infra AS Vaillant Group Norge AS Villeroy & Boch Norge AS Ulefoss AS Wilo Norge AS 2 Styret Siden generalforsamlingen 30. mai 2013 på Lysebu har styret bestått av: Formann: Jan Gøransson, Purus Joti AS Nestformann: Lars Fillip Kolbu, Glava AS Styremedlemmer: Kjell Bernt Kalland, Armaturjonsson AS Rolf Nilsen, Porsgrund Bad AS Bjørn Arve Sømhovd, Geberit AS I 2013 er det gjennomført 7 styremøter, hvorav 3 telefonmøter 3 Valgstyret Siden generalforsamlingen 30. mai 2013 på Lysebu har valgstyret bestått av: Formann: Medlemmer: Thore Sydtangen, CTC Ferrofil AS Tor Brønn, Uponor AS Oddbjørn Maurdalen, Furnes Jernstøperi AS 4 Kontingent og Serviceavgift Medlemskontingent 2013: kr ,-. Serviceavgift 2013: Gruppe 1 omsetning under NOK 20 mio kr ,- Gruppe 2 omsetning NOK mio kr ,- Gruppe 3 omsetning NOK mio kr ,- Gruppe 3 omsetning over NOK 100 mio kr ,- Serviceavgiften er moms-pliktig og fullt ut fradragsberettiget. 5 Økonomiske forpliktelser Type kostnad VA-VVS Kompetanse kr Varmeinfo kr Vannskadekontoret kr Fagrådet for Våtrom kr Norsk Vann AL kr SN/K354 Samordn. ledn. i grunn kr buldingsmart kr Lærebok VA-teknikk kr Vannforsk kr PRODOK kr Sum kr Side 4 av 29

5 6 FRA VISJON TIL AKSJON 7 PRIORITETENE Side 5 av 29

6 8 REPRESENTASJONER / AKTIVITETER Listen over opplysninger om de enkelte aktivitetene er ikke uttømmende Side 6 av 29

7 9 Fagrådet for våtrom Styremedlem: adm.dir Kjell Bernt Kalland - Armaturjonsson AS Personlig varemedlem: Markedssjef Lars Filip Kolbu - Glava 10 Norsk Vann Fagrådet for våtrom er en tverrfaglig og uavhengig medlemsorganisasjon og har som ideell oppgave å bidra til å redusere våtromsskader. Byggebransjens våtromsnorm (BVN) er et verktøy for å planlegge og utføre arbeid i våtrom. BVN ligger tilgjengelig for abonnenter på internett. VVPs representant Bjarne Haugland Foto: Bjarne Haugland Daglig leder Cato Karlsen i VVPs medlemsmøte på Lysebu Norsk Vann er en ikke kommersiell bransjeorganisasjon for vann- og avløpsvirksomhetene i Norge. Organisasjonen bidrar til å oppfylle visjonen om rent vann ved å sikre bransjen optimale rammevilkår og legge til rette for en kostnadseffektiv kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling. Norsk Vann er kommunenes (VA-verkenes) ledende og samlende interesseorganisasjon. Som tilknyttet organisasjon til Norsk Vann holder VVP seg oppdatert om viktige saker og innspill som berører vannbransjen. Direktør Einar Melheim i VVPs medlemsmøte 11 Rådet for Vannskadekontoret Norsk Vann Årskonferanse - Radisson Foto: Blu Bjarne Royal Haugland Hotell, Bryggen - Bergen Rådsmedlem Bjarne Haugland Tor Brønn - Uponor AS mottok Nordisk Vannskadepris 2011 Vannskadekontoret er et service- og informasjonskontor for forbrukere, forsikringsselskaper, byggebransje og myndigheter. Mye nyttig og verdifullt om oppståtte vannskader og forebygging av vannskader. Vannskadekontoret arbeider kontinuerlig for å påvirke samfunnet til å velge vannskadesikre løsninger, og har en viktig rolle som initiativtaker overfor myndigheter og byggebransje. Kostnader for vannskader Foto: Bjarne Haugland Side 7 av 29

8 12 VVPs VA-forum Leder Bjarne Haugland VVPs VA-forum er et dialogforum for VVP medlemmer innenfor VA-sektoren. VAforum samarbeider blant annet med Norsk Vann, Norsk Kommunalteknisk Forening og BA-nettverket. I 2013 har det vært spesielt fokus på messen Miljø & Teknikk / Kommunalteknikk 2013 og bedre samspill og dataflyt (Focus VARDAK, Vianova NOVAPOINT, SOSI, med mer). 13 Vannforsk VVPs representant Bjarne Haugland Foto: Bjarne Haugland VAnnforsk driftes av Norsk Vann og arbeider for å fremme forskning og utvikling (FoU) innen vann og avløpsområdet i et helhetsperspektiv og i hele verdikjeden, herunder: - Være drivkraft og kontaktpunkt for medlemmene overfor Forskningsrådet og andre offentlige organer - Ta initiativ til forskningsprosjekter av felles interesse for aktørene i vann- og avløpssektoren - Formidle informasjon og gi veiledning om mulige finansieringskilder for medlemmenes arbeid innen FoU. - Være en drivkraft i arbeidet med å styrke finansieringsmulighetene for VAforskningen Gjenanskaffelsesverdien for vann- og avløpsinfrastrukturen er i dag estimert til 500 mrd. kroner. Sektoren leverer drikkevann gjennom km hovedvannledninger vannverk, sikrer rene vassdrag og fjorder gjennom 2600 avløpsanlegg, km hovedavløpsledninger og overvannsledninger, og ved behandling av tonn avløpsslam pr. år. Sektoren favner 6000 ansatte og har en årlig omsetning på 10 mrd. kroner nasjonalt. Gjennom dette stimuleres det til økt forskning og utvikling innen vann- og avløpsområdet. Hovedfokus er å knytte kontakter mellom forskjellige sektorer, fagområder og aktører innen bransjen, slik at brukernes behov kan møtes av produsenter og leverandører i en FoU-kontekst med forskningsinstitusjoner som medspillere. Verdiskapning i form av bedre og riktige produkter ut fra brukernes behov, vil være viktig i disse prosessene. VAnnforsk har medlemmer fra leverandører, produsenter, rådgivere, forskningsmiljøer/-institusjoner, universiteter og VA-selskaper/ kommuner. Således representerer VAnnforsk hele VA-sektoren, inkludert FoU-miljøet. Internasjonalt er tilgang til rent vann i tilstrekkelig mengder og gode sanitære løsninger en hovedutfordring fremover. FoU-aktiviteten innen vann- og avløpssektoren har over lengre tid ikke vært tilstrekkelig til å møte sektorens behov. Dette er synlig på flere måter, og en av disse er få søknader fra VA-bransjen til Forskningsrådets ulike programmer. Side 8 av 29

9 14 BA-nettverket VVPs kontaktperson Bjarne Haugland For bedre samspill og dataflyt i bygg- og anleggsbransjen Telefon Lommedalsveien 182, 1353 Bærums Verk Ta kontakt for opplysninger om medlemsskap i BA-Nettverket. Målet med nettverket erå bedre samspill og dataflyt mellom aktørene i bygg- og anleggsprosjekter. Stikkord: Kart, 3D,BIM, GIS. Vårt hovedfokus er utomhus og geografisk stedfestet informasjon, og fag som "følger" med samferdsel og infrastrukturprosjekter. Eksempelvis har vi brukt mye tid påstandardisering av "ledningsinformasjon", Vann/avløp, El, Tele, Signal mm., og lagt til rette for også å kunne håndtere vareinformasjon, eks. NRF-nr, NOBB-nr, GTIN-kode, Prosesskode osv. Inger Hokstad er kunnskapsspreder, pådriver og inspirator, som har skapt en arena hvor aktørene diskuterer seg frem til mulige løsninger som gagner fellesskapet og samfunnet. BA-Nettverket presenterer eksempler for inspirasjon og bidrar til konkrete løsninger. Vi tror at krav til informasjonsleveranser vil øke radikalt, og at varetypebetegnelser og varedatabaser vil få et helt annerledes fokus knyttet til BIM, geografisk plassring og plassbehov osv., og jobber for å gjøre denne informasjonsstrømmen knirkefri. 15 BYGGEDAGENE Material and product innovation through knowledge based standardization in drinking water sector (MaID) Commitment to Nordic Innovation VVPs representant Bjarne Haugland Project no.: P Duration: Et Nordisk prosjekt som søker midler fra Nordisk Innovasjonsfond med SINTEF som prosjektleder. Hensikten er å forbedre krav, dokumentasjon og prøvemetoder for materialer og produkter i drikkevannssystemet. Dette skal føre til et tryggere vanndistribusjonsnett mht vannlekkasjer og helse. Bakgrunnen er virvaret i testmetoder, uklare ansvarsforhold på myndighetssiden og påtrykk fra europeiske godkjenningsordninger som ikke tar hensyn til Nordiske vannkvaliteter. Letter of Commitment 16 SINTEF standardiseringsprosjekt om produkter i drikkevannssystemet VVPs representant Bjarne Haugland Nok en gang fikk VVP en fremtredene plass under Byggedagene. Byggedagene og ByggeGalla 2013 bød på et rikholdig program. Fra utkant til internasjonal byggearena - virkeligheten i norsk byggenæring - mange språk og kulturer - nye aktører. To dager med spennende foredrag og engasjerende debatter for VA- og VVS bransjen! Foto: Bjarne Haugland Side 9 av 29

10 17 BRANSJEKAMPANJEN 8 BUD Det er to årsaker til dette. For det første har det norske lovverket fått skjerpede bestemmelser om korrupsjon og utilbørlig påvirkning. Oppslag i media har satt sterk fokus på dette og bør følgelig iakttas i enda sterkere grad i bransjen enn tidligere, for derved å ikke ødelegge bransjens omdømme. Det er et ønske å kanalisere mer av bransjens midler til fellestiltak for å styrke kompetanse, rekruttering og bransjens omdømme - følgelig vil man skjerpe bruken av markedsføringsmidler til rent faglige arrangement samtidig som det er nedfelt fornuftige og rettferdige prinsipper rundt kostnadsfordeling vedrørende annonsering og markedsføring. 19. juni 2008 signerte de tre formennene i NRF, NRL og VVP et sett med etiske retningslinjer for VA- og VVS bransjen Samtidig ble brosjyren "8 bud for etikk og god samhandling i VA- og VVS-bransjen" lansert. Samarbeidet skal sikre at handlinger og kommunikasjon mellom aktørene i verdikjeden er redelig, etisk korrekt og lovlig. De tre aktørene har i fellesskap utarbeidet etiske retningslinjer for opptreden mellom partene og noen viktige prinsipper for markedsføring. 18 BRANSJEKAMPANJEN Ansvarlig Bjarne Haugland Samarbeidet med NRF og NRL om forbrukerportalen fortsetter med uforminsket styrke i Vi er godt i gang med planleggingen av årets aktiviteter, men kan allerede nå avsløre noen hovedpunkter. VV P NR F NRL = K R Her følger en oppsummering av Video er en formidlingsform i vekst. Vi ser av statistikken at våre Slik gjør du - filmer tas meget godt imot av publikum. I 2014 skal vi derfor lage flere filmsnutter. Denne gangen tar vi utgangspunkt i et eldre baderom og ser nærmere på områdene hvor forbruker bør være oppmerksom. Nettsidene ble redesignet i Sidene scorer svært godt etter Googles kriterier, men siden disse stadig endres er det viktig å holde trykket oppe også fra vår side. Det betyr at vi hele tiden må justere på oppsettet vårt. I første omgang har vi jobbet med forbedring av selve rørleggersøket og fjerning av enkelte flaskehalser. Når alle finjusteringer er på plass vil vi utføre en webundersøkelse blant de som besøker sidene. Finner de det de er på jakt etter? Hva mener de sidene mangler? Hvordan fungerer rammeverket? Annonsering og redaksjonell oppmerksomhet er to elementer i prosjektet som nå styres av NRL alene. NRL viderefører suksessen med digitale bilag, ser på muligheten for å bli mer aktive i aktuelle nettforum og fortsetter å spille inn saker til pressen. Prosjektets hovedoppgave er å fronte rørleggeren som ekspert innenfor sitt område, både når det gjelder valg av løsninger og ved valg av produkter. Dette er gjort ved å initiere saker hvor rørleggerens kompetanse kommer til syne. Vi har lært at vi kommer lettere gjennom hvis vi formidler løsninger på hverdagslige problem stillinger, enn ved å fokusere på mer omfattende problemstillinger. Konklusjonen er uansett at rørleggerens kompetanse har fått mer plass i mediebildet og at NRL og Skikkelig rørlegger oppfattes som en troverdig kilde det er verdt å lytte til. I 2013 har hele personer besøkt nettsidene skikkeligrørlegger.no Dette var bare noe av det som har skjedd og skjer i tilknytning til Bransjekampanjen skikkeligrørlegger. Du oppfordres til å komme med dine innspill og kommentarer. Side 10 av 29

11 19 VA- og VVS varedatabase NOBB SKANNER NOBB Norsk Byggevarebase VVPs observatør i styret Dagelig leder Bjarne Haugland Medlem av NOBB drifts- og utviklingsforum (NDU) Daglig leder Bjarne Haugland / Markedsjef Lars Filip Kolbu - Glava AS For å utvikle og sikre en effektiv elektronisk samhandling, og formidling av vare-informasjon til alle aktørene i byggenæringen, er det inngått avtale mellom NORSK BYGGTJENESTE AS (Byggtjeneste) og VVP. Informasjonen om varene i NOBB vedlikeholdes av produsentene og leverandørene selv. Byggtjeneste kvalitetssikrer og godkjenner dataene før de distribueres til næringen. Tilgjengelig APP/NOBB-skanner gir allmen tilgang til vareinformasjon, sikkerhetsdatablad, FDV, med mer - direkte på Android og iphone smarttelefon. Beskrivelse av VVS-databasen VA- og VVS databasen etableres med utgangspunkt i brukerkrav fra vareeiere og datamottakere samt eksisterende infrastruktur og funksjonalitet i Norsk byggevarebase (NOBB) med mulighet for webservices for å overføre data til andre aktuelle databaser. VVPs fokus Fortsatt sterkt fokus på innleggelse og kvalitetsikring av produktinfo med tilhørende dokumenter (produktfoto, miljøfoto, FDV, HMS, med mer) i NOBB med overføring til NRF varedatabase Vareeier må oppdatere alle pakninger med GTIN-nr., mål og vekt samt pakningsklasse (minimum pakningsklasse F-pak). Varer som mangler slik informasjon, vil ikke bli vist ved søk på smarttelefon. IFD SignOn workshop Foto: Bjarne Haugland 20 DiBK og Forum for tilsyn med byggevarer VVPs representant Bjarne Haugland Nytt forum for tilsyn med byggevarer skal bedre tilsynsaktiviteten. Ideen er å opprette en fast dialog med bransjeorganisasjonene fordi tilsyn med byggevarer ikke bare bidrar til å sikre god kvalitet i bygg, men også til å sikre like konkurransevilkår for næringen. Bekymringsmeldinger (reaktive og proaktive) oppfølgingssaker pålegg forhåndsvarsler antall saker avsluttet - Bransjeorganisasjonene og deres medlemmer vet hva som foregår på markedet. Dette er nyttig kunnskap for oss i tilsynsarbeidet, sier seniorrådgiver Mathieu Veulemans i Direktoratet for byggkvalitet. Informasjonsflyt mellom direktoratet og bransjeorganisasjonene vil dermed sikres. I tillegg skal forumet være en arena der bekymringer og utfordringer skal kunne vurderes og diskuteres åpent. Meningen er å ha fokus på løsninger. Forumet vil ha som mål å finne frem til hensiktsmessige løsninger på utfordringer som både direktoratet og bransjeorganisasjonene møter. Forumet består av representanter fra VA- og VVS-produsentene VVP, Betongforeningen, Byggevareindustrien, Glass- og fasadeforeningen, Norsk Stålforbund, Norsk Trevare, Treindustrien, Virke og Direktoratet for byggkvalitet. - Direktoratet ser positivt på at bransjeorganisasjonene bidrar i forumet. Over tid vil vi få god nytte av forumet, sier Janneke Solem, avdelingsdirektør i Direktoratet for byggkvalitet. Side 11 av 29

12 21 buldingsmart Statoil Fornebu - En av de største utfordringer for arkitekten (a-lab) var å sikre at alle tekniske løsninger ble koordinert og fungerer optimalt for å oppnå best mulig kvalitet på bygget. Det ble brukt åpen BIM til kollisjonskontroll for å unngå feil mellom fagene og generelt for å finne løsninger på føringer og konstruk-sjoner. buldingsmart VVPs representant Dgl. leder Bjarne Haugland buildingsmart er en internasjonal dugnad for å digitalisere byggenæringen på åpne formater. Åpne formater gir aktører i byggenæringen mulighet til utveksle komplekse modeller og informasjon med hverandre uavhengig av programvare. buildingsmart er fagnøytral og representerer alle fag i byggenæringen. Medlemmene er bedrifter og organisasjoner som ser verdien av moderne teknologi og metode, som økt effektivitet, kvalitet og lønnsomhet. Foreningen er en uavhengig og konkurransenøytral interesseorganisasjon som skal: Drive informasjonsvirksomhet mot næringen og offentlige virksomheter og forvaltning. Gjennom buildingsmart International og dens undergrupper samt Standard Norge, bidra til å utvikle og vedlikeholde buildingsmart standardene. Bidra til at det blir etablert nasjonale arenaer for informasjonsutveksling og innovasjon i bruk av buildingsmart standardene. Bistå medlemmer som ønsker å ta i bruk buildingsmart teknologi. Bidra til at det blir utviklet og satt i drift felleskomponenter som er nødvendig for en buildingsmart basert IKT arkitektur. IFD SIGNon (se også side 11 avsnitt 19 VA- og VVS-database) er et prosjekt hvor Norsk Byggtjeneste (NOBB), Norske Rørgrossisters Forming (NRF) og Elektroforeningen (EFO) samarbeider om utviklingrn av et kommunikasjonsplattform som gjør det mulig for en bruker å gå inn i alle databasene gjennom et felles brukergrense-snitt/api. Forsvarsbygg deltar i prosjektet som krevende kunde". 22 prodok prodok VVPs representant Dgl. leder Bjarne Haugland Prosjektet PRODOK krav til produktdokumentasjon for byggevarer ble etablert for å øke kunnskapen om produktdokumentasjon i byggenæringen. PRODOK skal sørge for at kompetansen som ligger hos ulike kontroll- og sertifiseringsorganer og Standard Norge blir organisert og gjort tilgjengelig via internett for alle produsenter, importører og brukere av byggevarer i den norske byggenæringen. Bidragsytere: Myndighetskrav og prosjektansvar Byggteknisk forskrift (TEK 10) stiller krav til produsenter og importører om å dokumentere byggevarers egenskaper. Hvilke egenskaper som skal dokumenteres avhenger av byggevarens anvendelse i byggverket, inkludert krav til miljørelaterte egenskaper. Krav til dokumentasjon av byggevarers egenskaper er i hovedsak angitt i nasjonale og internasjonale standarder og tekniske spesifikasjoner. Standard Norge og kontroll- og sertifiseringsorganene har høy kompetanse på slike krav. Byggesaksforskriften (SAK) gir ansvarlig prosjekterende, utførende og kontrollerende et tydelig ansvar for å spesifisere, etterspørre og kontrollere kvaliteten på byggevarers dokumentasjon opp mot krav til produktdokumentasjon i Byggteknisk forskrift (TEK) og til det ferdige byggverk, og arkivere dokumentasjonen på prosjektnivå. Tilsynsmyndighetene DiBK og KLIF har varslet økt fokus på produktdokumentasjon i tiden framover. Side 12 av 29

13 23 messer... Miljø & Teknikk / Kommunalteknikk VVPs representant I MESSEFORUM Bjarne Haugland Arrangør for messen Miljø & Teknikk/Kommunalteknikk er KS og Norsk Kommunalteknisk Forening, Messen ble arrangert for 20. gang mai 2013, i Telenor Arena på Fornebu. Messen omfattet all lokal infrastruktur. I tillegg til en omfattende utstilling, er det en rekke faglige og sosiale aktiviteter med seminarer, konkurranser og underholdning. Norsk Vann og VA- og VVS produsentene VVP er med i messeforumet. Forumet bidrar med kompetanse og ressurser for å skape en best mulig messe både mht utstilling, seminarer og andre arrange-menter. Einar Melheim, direktør i Norsk Vann, og Bjarne Haugland, daglig leder i VVP, var samstemte i sin positive omtale av samarbeidet i messeforumet. Fra venstre: Einar Melheim, Bjarne Haugland og Torbjørn Vinje 24 messer... VVS dagene neste VVS dagene VVPs representant I HOVEDSTYRET Bjarne Haugland Fagmessen VVS-dagene befester sin posisjon som den største og viktigste arenaen for leverandører, produsenter og fagfolk i VVS-bransjen. Her presenteres det siste innen teknologi og utvikling for bransjen med hovedvekt på energi, miljø, effektivisering og innovasjon. VVS-dagene er en arena for fremtidige produkter og tjenester tilpasset morgendagens krav. Bak VVS-dagene står også sentrale organisasjoner som bidrar til å gjøre messen til en unik markedsplass for utstillere og besøkende. I forbindelse med VVS-dagene arrangeres det også mange interessante og aktuelle fagseminar. 25 Tverrsektorielt samhandlingsprosjekt VVPs representant i prosjektet Bjarne Haugland FOKUS FOR PROSJEKTET Mange graveskader på ledninger i grunnen som skyldes manglende eller dårlige georeferering Utviklingen går i retning av at flere og flere tekniske installasjoner ønskes plassert i grunnen Det stilles strengere krav til tilgjengelighet for å kunne ivareta løpende drift og utbedringsbehov Økende grad av gjensidig avhengighet mellom myndighetene og aktørene krever annen type og et tettere tverrsektorielt samarbeid enn det som har vært vanlig frem til i dag Det mangler et koordinert og standardisert nasjonalt opplegg for registrering, forvaltning, samordning og utveksling av data om ledninger og annen infrastruktur i grunnen Side 13 av 29

14 26 Kompetansegivende Perfeksjoneringskurs KPK Som en del av prosjektet VA- og VVS kompetanse VVPs representant Bjarne Haugland Stadig flere byggherrer og totalentreprenører forlanger sertifikater/ dokumentasjon på at fagarbeideren behersker installasjonen av de produktene og systemene som inngår i leveransen. Eksempler kan være rør i rør, pressfittings, ulike varmebærere, komponenter og energikilder, våtromskomponenter, spesielt HMS-utstyr etc. I et tett samarbeid mellom VVP, NRL og et par VVP medlemmer er det utviklet et konsept for korte perfeksjoneringskurs relatert til vedkommende leverandørs produkt. EKSEMPEL: Kometansebevis utstedt av Uponor AS Opplæringen skal være både teoretisk og praktisk, og den skal avsluttes med en prøve. NRL og VVP utarbeider læreplanen sammen med leverandøren og oppretter en avtale for gjennomføringen. Bestått prøve gir et kurs- eller kompetansebevis som undertegnes av vedkommende leverandør, VVP og NRL. På bakgrunn av dette kan leverandøren ett er eget ønske utferdige et lommesertifikat dersom det er aktuelt. NRL oppretter et register for dem som har fått kompetansebeviset. Registeret legges på NRLs hjemmesider med tilgang til de som måtte ha behov for å sjekke vedkommendes kompetanse. Registeret vil være fritt for sensitive opplysninger og skal være lett søkbart. Senere vil registeret bli en del av prosjektet for gjennomgående kompetanseregistrering. For ytterligere informasjon, kontakt NRL v/tekn.dir. Ole Larmerud. KPK sertifiserte produsenter... Side 14 av 29

15 27 STATISTIKKER Statistikk lønn og Denne statistikk er kun sendt de VVP medlemmer som selv har rapportert. Statistikken skal ikke distribueres utenfor egen bedrift. Alle rettigheter tilhører VVP. 21 av i alt 30 VVP medlemmer danner grunnlaget for lønnsstatistikken. Disse representerer en innenlands VA/VVS omsetning på totalt kr som utgjør 83% av VVP medlemmenes totalomsetning (ikke medregnet nye medlemmer) Vi imøteser kommentarer og innspill. Omsetningsstatistikk Statistikken gjennomføres pr måned basert på total VA- og VVS omsetning og andel omsatt til NRF-grossistene. Statistikk for og med... Statistikk for og med... Armaturjonsson - AVK Norge - CTC Ferrofil - Danfoss Norge - Furnes-Hamjern SCC - Geberit - Glava - Georg Fischer - Gustavsberg / Villeroy & Boch - Honeywell Norge - IFØ Sanitær - Intra - Isoterm - KJ-MA System - Kongsberg Esco - Kruge - LK Systems - Lyngson - Norsk Wavin - Oras Armatur - Ostnor Norge - Purus Joti - Pipelife Norge - Porsgrund Bad - Roth Nordic - Raufoss Water & Gas - TA Hydronics - Ulefos Jernværk - Uponor - Uponor Infra - Vaillant Group Norge - Vulkan Smith - Wilo Norge - Xylem WaterSolutions Norge Lønnsstatistikk Lønns statistikk utarbeides etter behov, for og med VVP medlemmer. Det er kun de som rapporterer egne tall, som mottar VVPs lønnsstatistikk. VA- og VVS produsentene VVP Bjarne Haugland Daglig leder Telefon (+47) Mobilfaks (+47) Adresse: Helgeroaveien 196, 3294 Stavern 28 INTERNETT Ny VVPs hjemmeside vavvs.no og vvs.no Hjemmesiden oppdateres jevnlig og er godt besøkt. Hvorfor VVP Ledig stilling og nyheter (gratis og kun for VVP medlemmer) Presentasjon av VVPs fokusområder Anonsering av VVPs aktiviteter Vedtekter og søknadsskjema VA- og VVS bransjenes 8 BUD for for etikk og god samhandling Med mere FL-VVS Felles salgs- og leveringsbetingelser for VVS- og VA-bransjen Kontaktperson VVP: Bjarne Haugland Utarbeidet av: Norske Rørgrossisters Forening - NRF Norske Rørleggerbedrifters Landsforening - NRL VA og VVS Produsentene - VVP Disse leveringsbetingelsene gjelder ved omsetning mellom produsenter /importører, grossister og installatører av VVS- og VA-materiell, med mindre annet er avtalt mellom partene. I 2013 nedsatte NRL et utvalg som skulle se nærmere på revisjon av bransjens felles salgs- og leveringsvilkår FL-VVS Det forventes en avklaring om eventuelle revisjoner i løpet av 2014, etter forhandlinger med NRF og VVP. Side 15 av 29

16 30 VVPs forhold til KONKURRANSELOVEN OG KONKURRANSEREGLENE I EØSAVTALEN Ansvarlig: Daglig leder Bjarne Haugland i samarbeid med styret Det har pågått en prosess for å sikre gode og forsvarlige rutiner i alle deler av organisasjonen i relasjon til konkurranseloven og konkurranse-reglene i EØSavtalen. Som en konsekvens av dette er det innført rutiner hvor samtlige deltagere i VVPs arrangementer blir påmint om ansvaret som påhviler den enkelte om å opptre i overenstemmelse med KONKURRANSELOVEN OG KONKURRANSEREGLENE I EØSAVTALEN. Om samarbeid som begrenser konkurransen - 10 i konkurranseloven Forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid i konkurranseloven 10 omfatter både samarbeid mellom foretak som opererer innenfor samme omsetningsledd (horisontalt samarbeid) og mellom foretak som opererer på forskjellige trinn i omsetningskjeden (vertikalt samarbeid). Eksempler på typer samarbeid som kan være omfattet av forbudet er samarbeid om priser, oppdeling av markeder og begrensninger i produksjon eller salg. Et samarbeid som i utgangspunktet begrenser konkurransen kan likevel være lovlig dersom det kan påvises betydelige økonomiske eller teknologiske gevinster som også kommer forbrukerne til gode. Faksimile referat fra medlemsmøte Det er med umiddelbar virkning innført signaturliste, som alle må signere, i alle møter som VA- og VVS produsentene VVP arrangerer. Det gjøres notater i møtene og et referat sendes medlemme i etterkant av møtet. Faksimile signaturliste... Det taes forbehold om at forslag til endring av vedtektene og de nye retningslinjene blir godkjent av VVPs generalforsamling den 27. mai I Utkast til nye vedtekter. Utkast til nye retningslinjer... EKSEMPEL på navnelapper for deltagere i VVPs møter. Som et ledd i kvalitetssikringen utstyres alle møtedeltagere med navnskilt, påført deltagerens navn, firmanavn og logo. Dette for å sikre at man ikke utilsiktet kommer i skade for å utgi opplysninger til en som arbeider i et konkurrerende firma. Side 16 av 29

17 31 MEDLEMSMØTER Foredragsholdere Roger Lunde Adm. direktør Cato Ove Karlsen Daglig leder Jon Karlsen Adm. direktør Mathieu Veulemans Avd. direktør Cecilie Evju Produktsjef Gulv, Dr.ing. Birgit Haug Petersen Webredaktør Pia Sørensen sjefingeniør Katharina Bramslev Seniorrådgivere NGBC Program GENERALFORSAMLING og MEDLEMSMØTE Torsdag 30. til fredag 31. mai 2013 Lysebu - Holmekollen, Oslo Torsdag 30. mai Med rett til endringer - uten varsel. 10:00 Generalforsamling (i ht vedtektene 5) 1. Konstituering. Navneopprop. 2. Godkjennelse av innkalling. 3. To personer utpekes til å undertegne protokoll. 4. Årsberetning fra Styret. 5. Regnskap. 6. Revisjonsrapport. 7. Budsjett og handlingsplan for påfølgende år. Fastsettelse av kontingent. 8. Valg a) styreleder og inntil 5 styremedlemmer b) revisor c) Valgkomitè bestående av leder og 2 medlemmer 9. Innkomne saker Generalforsamlingen lukkes 11:00-11:45 Aktuelle VVP saker Orienteringer og dialog 11:45-12:45 Lunsj 12:45-13:30 Adm. direktør Roger Lunde - Brødrene Dahl AS 13:45-14:30 Hva kan Fagrådet For Våtrom gjøre for produsenten? Cato Ove Karlsen, Daglig leder Fagrådet For Våtrom - FFV 14:40-15:10 Byggevareforordningen Hva betyr det for byggevareindustrien? Mathieu Veulemans, avd.direktør, produkter og installasjoner Direktoratet for byggkvalitet - DIBK 15:15-15:45 Mye hestekjøtt i importerte byggevarer Jon Karlsen, adm. direktør GLAVA 15:45-16:15 Debatt med Jon Karlsen og Mathieu Veulemans i panelet 16:15-16:45... sekvensen rundes av med litt enkel pausemat 16:45-18:00 VVP medlemmene samles til en uformell bransjeprat 18:30-19:00 Aperetif 19:00 Middag Chambre séparée ; kjøkkensjefens 5 retter Fredag 31. mai - 08:45 Frokost (for boende). Øvrige som ønsker frokost må gi beskjed. 09:00-09:45 Norwegian Green Building Council om BREEAM-NOR materialkrav Katharina Bramslev Seniorrådgivere 09:50-10:35 Klima- og forurensningsdirektoratet - KLIF om Substitusjonsplikten og miljømyndightetens prioriteringer Pia Sørensen Sjefingeniør 10:35-10:45 Pause 10:45-11:30 Weber om Miljødokumentasjon Slik møter Weber nye miljøkrav i byggeprosjekter Cecilie Evju - Produktsjef Gulv, Dr.ing. Birgit Haug Petersen Webredaktør 11:30 Tid for spørsmål og oppsummering. 12:00 Møtet avsluttes med lunsj Vel møtt! Arrangør: VA- og VVS produsentene VVP Daglig leder Bjarne Haugland Telefon Adresse: Helgeroav. 196, 3294 Stavern E-post: Side 17 av 29

18 31 fortsetter... MEDLEMSMØTER MEDLEMSMØTE Tirsdag 19. mars Sted: FOSSEKALLEN Næringspark TOPPLEDERSAMLING I VVP 12:00 Lunsj I Fossekallen Restaurant 12:45 Styret og administrasjonen informerer og innleder til dialog om VAREDATABASEN(E) og BRANSJEKAMPANJEN 14:00 Byggebransjen digitaliseres og globaliseres v/knud-fredrik Mohn 15:00 Norske Rørleggerbedrifters Landsforening om NRL og entreprenør v/tor Backe om Bransjekampanjen NRL+NRF+VVP v/tirill I. Hansen 16:00 Vi oppsummerer og konkluderer 17:00 Vel hjem Deltageravgift kr 740 Knud Fredrik Mohn Seniorrådgiver avd. Strategi og utvikling Forsvarsbygg Minner om Generalforsamling og medlemsmøte mai FOREDRAGSHOLDERE Tor Backe Adm. direktør Tirill Ilebek Hansen Kommunikasjonssjef Norske Rørleggerbedrifters Lansdsforening NRL OMGÅENDE PÅMELDING (med navn) til... Innerst i Granfos Næringspark på Lysaker finner du Fossekallen Restaurant plassert i en eldre, nyrestaurert fabrikkbygning full av karakter og sjarm, rett ved Faabro fossen. Vegg i vegg med konferansesenteret. Kjøkkensjefen Sebastian og kokkene har erfaring fra kjente norske og svenske restauranter. Kjøkkenet har meget dyktige faglærte kokker og baserer seg i hovedsak på friske, norske og noe franske/spanske råvarer. MEDLEMSMØTE Torsdag 31. oktober (9:00 til 15:30) Sted: Grand Hotel - Oslo Norsk Vann v/adm. dir Einar Melheim Norsk Vann spiller en meget viktig rolle for Vannbransjen (VA- og VVS bransjen) AHLSELL v/adm.dir Morten Harsem Nytt fra Ahlsell LUNSJ Norske Rørgrossistrs Forening - NRF v/direktør Terje Røiseng FOREDRAGSHOLDERE Side 4 av 26 Med forbehold om endring i rekkefølge og innhold: Einar Melheim Adm dir Norsk Vann Terje Røising Direktør NRF Morten Harsem Adm. dir Ahlsell Anne Taran Tjølsen Advokat BDO Advokater AS Foto: Bjarne Haugland Side 18 av 29

19 31 fortsetter... MEDLEMSMØTER DnB Markets «Industrilandene er oppe i knestående etter finanskrisen og «den store resesjonen» 2008/09. Men veksten er svak, ledigheten høy og de offentlige og private gjeldsbergene fortsatt uhåndterlig store. Det er ennå langt frem. Rentene vil holde seg lave lenge. Her hjemme ser økonomien ut til å lande mykt, med moderat vekst de nærmeste årene. Få med deg hva Øystein Dørum tenker om starten på 2014» Brødrene Dahl Om BD sin strategi mot 2020: Status 2013/ hvordan ser 2014 ut? Fokus på rørleggeren Kostnadene skal ned fokus på effektivitet og logistikk Kompetanse Vi skal ta rørleggerfaget inn i fremtiden Metro Branding «En sterk merkevare blir til gjennom tydelig strategi, meningsfullt innhold og visuell slagkraft. Skap helhet og innhold i alle kanaler» Konkurransetilsynet «Vi får blant annet høre om endringer i konkurranseloven av , særlig vedrørende foretakets MEDLEMSMØTE 23. til 24. januar 2014 Sted: QUALITY HOTEL LEANGKOLLEN Asker Øystein Dørum sjeføkonom DNB Markets Roger Lunde adm. dir. Brødrene Dahl Agenda 23. januar endret FOREDRAGSHOLDERE Christian Omvik digital prosjektleder Metro Branding Cathrine Stensland daglig leder fagansvarlig Metro Branding Svenn Gaulen fungerende etterforskningsdirektør Konkurransetilsynet info Jakob Aars spesialrådgiver, Etterforskningsstaben Konkurransetilsynet 09:00 Velkommen og signere Representasjonsliste 09:30 Metro Branding 11:00 DNB Markets 12:00 Lunsj 13:00 Brødrene Dahl 14:15 Konkurransetilsynet 17:00 Vi drøfter innspill fra dagens møte 19:00 Middag Foto: Bjarne Haugland BRUKERUNDERSØKELSE Side 19 av 29

20 32 STYRETS BERETNING 2013 Side 20 av 29

om VVP 2014-2015 BRANSJEORGANISASJON for VA- og VVS produsentene i Norge VA- og VVS produsentene VVP Daglig leder: Bjarne Haugland

om VVP 2014-2015 BRANSJEORGANISASJON for VA- og VVS produsentene i Norge VA- og VVS produsentene VVP Daglig leder: Bjarne Haugland BRANSJEORGANISASJON for VA- og VVS produsentene i Norge om VVP 2014-2015 VA- og VVS produsentene VVP Daglig leder: Bjarne Haugland E-post: VVP@vavvs.no www.vavvs.no Telefon: 958 48 966 Adresse: Helgeroaveien

Detaljer

Utarbeidet av: Norske Rørgrossisters Forening VVS - NRF Rørentreprenørene Norge VA og VVS Produsentene - VVP

Utarbeidet av: Norske Rørgrossisters Forening VVS - NRF Rørentreprenørene Norge VA og VVS Produsentene - VVP 8bud for etikk og god samhandling i VA- og VVS-bransjen Utarbeidet av: Norske Rørgrossisters Forening VVS - NRF Rørentreprenørene Norge VA og VVS Produsentene - VVP I forbindelse med samarbeidet om VVS-bransjens

Detaljer

8 bud for etikk og god samhandling i VA- og VVS-bransjen

8 bud for etikk og god samhandling i VA- og VVS-bransjen 8 bud for etikk og god samhandling i VA- og VVS-bransjen De tre aktørene i VA-og VVS-bransjen har i fellesskap utarbeidet etiske retningslinjer for opptreden mellom partene og noen viktige prinsipper

Detaljer

NORGES STØRSTE OG LEDENDE FORMIDLER AV: BYGGEVAREDATA DOKUMENTASJON BYGGEREGLER

NORGES STØRSTE OG LEDENDE FORMIDLER AV: BYGGEVAREDATA DOKUMENTASJON BYGGEREGLER NORGES STØRSTE OG LEDENDE FORMIDLER AV: BYGGEVAREDATA DOKUMENTASJON BYGGEREGLER NOBB - Norsk Varedatabase for byggenæringen ByggDok - Sluttdokumentasjon på en enkel måte ECOproduct - Miljødatabase for

Detaljer

Forenkler VVS-hverdagen

Forenkler VVS-hverdagen Page 1 of 5 Hjem Forenkler VVS-hverdagen Illustrasjonsbilde Når en rørlegger nå handler hos Ahlsell, Brødrene Dahl eller Heidenreich, vil produktdokumentasjon automatisk leveres i et byggeprosjekt, registrert

Detaljer

PRODOK som grunnstein for å oppfylle ansvar i forhold til dokumentasjon

PRODOK som grunnstein for å oppfylle ansvar i forhold til dokumentasjon PRODOK som grunnstein for å oppfylle ansvar i forhold til dokumentasjon Informasjonsmøte, 24. april 2009 Sertifiseringsleder Birgit Risholt, 1 Hva er grunnsteinen som skal PRODOK levere? Hvordan skal PRODOK

Detaljer

BIM og handel. Frokostmøte 7. mai 2014 Bengt Herning

BIM og handel. Frokostmøte 7. mai 2014 Bengt Herning BIM og handel Frokostmøte 7. mai 2014 Bengt Herning Skal vi tro på at BIM vil påvirke handelen? Markedet krever at vi må bygge smartere og mer kostnadseffektivt Økt konkurranse i Norge med fri flyt av

Detaljer

VA fagseminar OMBORD PÅ MS COLOR FANTASY 25. 27. NOVEMBER 2015. Program og påmelding. www.dahl.no

VA fagseminar OMBORD PÅ MS COLOR FANTASY 25. 27. NOVEMBER 2015. Program og påmelding. www.dahl.no VA fagseminar OMBORD PÅ MS COLOR FANTASY 25. 27. NOVEMBER 2015 Program og påmelding www.dahl.no Kjære samarbeidspartner! September 2015 Vi har gleden av å invitere deg til BD s fagseminar 25. 27. november

Detaljer

Inngangsportal til bygg- og anleggsbransjens produkter. Annonse for 15 år siden :

Inngangsportal til bygg- og anleggsbransjens produkter. Annonse for 15 år siden : Annonse for 15 år siden : Audi A6, 2002 1,9TDI, km 155, grønn med sort/grå int. Tlf 93044665. Haster Inngangsportal til bygg- og anleggsbransjens produkter Hva er IFD? IFD står for International Framework

Detaljer

NORGES STØRSTE OG LEDENDE FORMIDLER AV: BYGGEVAREDATA DOKUMENTASJON BYGGEREGLER

NORGES STØRSTE OG LEDENDE FORMIDLER AV: BYGGEVAREDATA DOKUMENTASJON BYGGEREGLER NORGES STØRSTE OG LEDENDE FORMIDLER AV: BYGGEVAREDATA DOKUMENTASJON BYGGEREGLER NOBB - Norsk Varedatabase for byggenæringen ByggDok - Sluttdokumentasjon på en enkel måte ECOproduct - Miljødatabase for

Detaljer

FG-SPRINKLERKONFERANSEN 13. OG 14. MARS 2013

FG-SPRINKLERKONFERANSEN 13. OG 14. MARS 2013 FG-SPRINKLERKONFERANSEN 13. OG 14. MARS 2013 Radisson Blu Airport Hotell, Gardermoen PROGRAM 13. MARS Registrering fra kl. 0930 1000 Velkommen til deltagere og utstillere som er tilgjengelige hele seminaret

Detaljer

Vannlås og overganger

Vannlås og overganger : Vannlås og overganger www.pipelife.no SMARTLINE Vannlås og overganger Smartline vannlås Made in Norway Smartline vannlås har et moderne design, er enkel å vedlikeholde og passer perfekt under vasken

Detaljer

Dokumentasjonskaos Jørgen Gilberg Norsk Byggtjeneste AS

Dokumentasjonskaos Jørgen Gilberg Norsk Byggtjeneste AS Dokumentasjonskaos Jørgen Gilberg Norsk Byggtjeneste AS Eiere Norsk Byggtjeneste AS eies av industri og handel Byggevareindustriens Forening (BVI) Bygningsartikel-Grossisternes Forening s Fond (BGF) BGF

Detaljer

Halvard Gavelstad. Bygg Reis Deg AS og Norsk Byggtjeneste AS Adm. direktør

Halvard Gavelstad. Bygg Reis Deg AS og Norsk Byggtjeneste AS Adm. direktør Halvard Gavelstad Bygg Reis Deg AS og Norsk Byggtjeneste AS Adm. direktør Bygg Reis Deg Den første messen ble arrangert på Akershus Festning i 1954. 221 utstillere og 60 000 besøkende. Allerede den gang

Detaljer

Dokumentasjonskrav for byggevarer. MATHIEU VEULEMANS 16.09.2013, Virke Bygg og Anlegg, dokumentasjon i handel med byggevaren

Dokumentasjonskrav for byggevarer. MATHIEU VEULEMANS 16.09.2013, Virke Bygg og Anlegg, dokumentasjon i handel med byggevaren Dokumentasjonskrav for byggevarer MATHIEU VEULEMANS 16.09.2013, Virke Bygg og Anlegg, dokumentasjon i handel med byggevaren Hva skal jeg snakke om? 1. Hva slags dokumentasjon vi krever 2. Hva betyr CE-merking?

Detaljer

Fra BE 'l DiBK hva så?

Fra BE 'l DiBK hva så? Fra BE 'l DiBK hva så? MORTEN LIE 08.03.2012 Vi skal ha fokus på Grunnlag for samling av oppgaver Sentral godkjenning Tilsynsmyndighet produkter, heis og installasjoner Nasjonalt fagorgan byggesaksprosesser

Detaljer

Ide, mål og løsning. Fra egenskap til handelsvare. Jens-Dag Vatndal EFO/IFD SignOn

Ide, mål og løsning. Fra egenskap til handelsvare. Jens-Dag Vatndal EFO/IFD SignOn Fra egenskap til handelsvare Jens-Dag Vatndal EFO/IFD SignOn Ide, mål og løsning buildingsmart Norge ønsket en felles portal mot byggenæringens varedatabaser Prosjektet skulle del-finansieres av Innovasjon

Detaljer

onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Oslo

onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Oslo INNKALLING TIL ÅRSMØTE Norsk Forening for Stålkonstruksjoner Vi innkaller herved personlige- og bedriftsmedlemmer til årsmøte onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Program:

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon Invitasjon til dialogkonferanse Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon 1. Bakgrunn Det foregår nå en historisk stor satsing på kulturbygg

Detaljer

ByggNett Altinn for byggsektoren Systemrettet tilsyn og risikokartlegging. EILIF HJELSETH 2013-05-27 Brannvernkonferansen-Tromsø

ByggNett Altinn for byggsektoren Systemrettet tilsyn og risikokartlegging. EILIF HJELSETH 2013-05-27 Brannvernkonferansen-Tromsø ByggNett Altinn for byggsektoren Systemrettet tilsyn og risikokartlegging EILIF HJELSETH 2013-05-27 Brannvernkonferansen-Tromsø Tema for formidlingen ByggNett Litt om bakgrunn forankring Litt om DIBK sin

Detaljer

SKOLE - /FAG-UTDANNING

SKOLE - /FAG-UTDANNING Bernt Madsen Kontaktlærer VG2 Klima, Energi og Miljøteknikk (KEM) Rørlegger Konsulent Våtrom (BVN, Forsikringsselskaper, Advokatfirmaer, Næringsliv/privat) Realkompetansekonsulent Formann i «Klagenemda

Detaljer

Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010

Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010 Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010 1 Deltagerliste hotell buss m.v.. Sjekk om alt stemmer mht avkryssing på deltagerlista i forhold

Detaljer

Framtidens boligstandard i dag

Framtidens boligstandard i dag Framtidens boligstandard i dag multikomfort.no ultikomfort VERDIØKER ALLE LEDD For liten og stor FAGANN OG FAILIE ultikomfort er en standard utviklet for optimalt bomiljø nå og i framtiden. ultikomfort

Detaljer

Bygge for framtida framtidas bygg

Bygge for framtida framtidas bygg Bygge for framtida framtidas bygg Innlegg 27. april 2010 hos Direktør Morten Lie STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Byggeregler og ikrafttreden Byggesaksdelen av pbl 1. juli 2010 Kontroll 1. juli 2011 Byggesaksforskrift

Detaljer

Informasjon til byggenæringen

Informasjon til byggenæringen Informasjon til byggenæringen Visjon - Vi effektiviser byggenæringen - 2/14/2016 Byggtjeneste 2 Byggtjeneste - Informasjon til byggenæringen - Største aktøren innen formidling av produktog kunnskapsbasert

Detaljer

Verditransport for fremtiden.

Verditransport for fremtiden. Verditransport for fremtiden. Vi produserer trygge og varige rørløsninger, gjennom innovasjon på et stødig grunnlag. Vi vet at vi har et stort ansvar, og at den jobben vi gjør er uhyre viktig. Hver dag.

Detaljer

Årskonferansen. Norsk Vann. 2. 3. september 2013

Årskonferansen. Norsk Vann. 2. 3. september 2013 Norsk Vann Årskonferansen 2. 3. september 2013 Velkommen til Årskonferansen i Bergen Norsk Vanns årskonferanse 2013 holdes i Bergen 2. og 3. september. Benytt anledningen til å treffe gode kollegaer og

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

FG-SPRINKLERKONFERANSEN 2014

FG-SPRINKLERKONFERANSEN 2014 FG-SPRINKLERKONFERANSEN 2014 19. - 20. MARS ONSDAG, 19.3 Kl. 0900 Registrering og kaffe Utstilling åpnes og vil være tilgjengelig hele seminaret. Møteleder: Odd Rød, Gjensidige 10.00 Velkommen til deltagere

Detaljer

buildingsmart NORGE MEDLEMSMØTE! I SAMARBEID MED!

buildingsmart NORGE MEDLEMSMØTE! I SAMARBEID MED! VELKOMMEN TIL buildingsmart NOR MEDLEMSMØTE I SAMARBEID MED NORS BYGG OG EIENDOMSFORENING (NBEF) LYSAKER 17.09.2015 BUILDINGSMART NOR buildingsmart NOR Næringens forening for standardisert digitalisering

Detaljer

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke!

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke! Foto: Visit Tromsø-Region Full pakke! Velkommen til NESOs årsmøte i tromsø 14. 16. juni 2013 Foto: Wikimedia Norge Velkommen til NESOs årsmøte! Det er med stor glede jeg inviterer til NESOs årsmøte 2013

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Gulvvarme Gir deg velvære i hverdagen

Gulvvarme Gir deg velvære i hverdagen Gulvvarme Gir deg velvære i hverdagen living full of energy opplever det som en ideell oppvarming av rommet og dermed føler best velvære når det er ca 22 C ved gulvet og ca 19 C i hodehøyde. Gulvvarme

Detaljer

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtatt på Generalforsamlingen på Rica Parken, Ålesund 4. juni 2009 1. Innledning NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening (VVS-Foreningen) er en

Detaljer

BIM* I NÆRINGEN OSLO 09.04.2013 STEEN SUNESEN. *åpenbim BIM* I NÆRINGEN OVERSKRIFT OSLO 09.04.2014 STEEN SUNESEN. * åpenbim

BIM* I NÆRINGEN OSLO 09.04.2013 STEEN SUNESEN. *åpenbim BIM* I NÆRINGEN OVERSKRIFT OSLO 09.04.2014 STEEN SUNESEN. * åpenbim Pictures and illustrations Tekla BIMsight et. al. BIM* I NÆRINGEN OVERSKRIFT - BIM* I NÆRINGEN OSLO 09.04.2014 STEEN SUNESEN * åpenbim buildingsmart Norge verdier Åpen - åpne standarder Demokratisk - forening

Detaljer

Artikkel 1 Navn og formål

Artikkel 1 Navn og formål Revidert siste gang April 2009 Artikkel 1 Navn og formål Seksjon 1 Navn Organisasjonens navn er TETRA-forum Norge. Seksjon 2 Formål Organisasjonens hovedformål er å være en viktig bidragsyter i arbeidet

Detaljer

onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Oslo

onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Oslo INNKALLING TIL ÅRSMØTE Norsk Forening for Stålkonstruksjoner Vi innkaller herved personlige- og bedriftsmedlemmer til årsmøte onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Program:

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

VeLkommen til DeLtakeLSe og Stifting av. norsk energigassforening

VeLkommen til DeLtakeLSe og Stifting av. norsk energigassforening invitasjon VeLkommen til DeLtakeLSe og Stifting av norsk energigassforening Sammen for en sterk energigassbransje Dette er et initiativ for å samle alle som ønsker å delta i, og bidra til en sterk og positiv

Detaljer

08:30 Kaffe og registrering. 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra

08:30 Kaffe og registrering. 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra Tidspunkt 08:30 Aktivitet Kaffe og registrering 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra 09:10 Betingelser, krav og forventninger

Detaljer

FDV dokumentasjon HMS sikkerhetsdatablader

FDV dokumentasjon HMS sikkerhetsdatablader Vi gir deg dokumentasjonen du trenger... FDV dokumentasjon HMS sikkerhetsdatablader automatisk ved bestilling! - levert av cobuilder Neumann gir deg muligheter... Vår hovedfokus er mot den profesjonelle

Detaljer

PROGRAM. Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2013 5. 6. november, Høgskolen i Narvik

PROGRAM. Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2013 5. 6. november, Høgskolen i Narvik PROGRAM 2013 Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2013 5. 6. november, Høgskolen i Narvik Et nord-norsk møtested for offentlige VA-virksomheter, VA-leverandører og VA-studenter Velkommen til Narvik,

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

Vedtekter for itsmf Norge

Vedtekter for itsmf Norge Vedtekter for itsmf Norge Innhold Vedtekter for itsmf Norge... 1 1. Navn... 2 2. Formål... 2 3. Virksomhet... 2 4. Struktur... 2 5. Medlemmer... 2 6. Generalforsamling... 3 7. Ekstraordinær generalforsamling...

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014 KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO Korsvoll, April 11, 2014 Spørsmål om rapporten kan rettes til FAU Leder ved Korsvoll Skole Per-Otto Wold per.otto.wold@gmail.com Sammendrag FAU

Detaljer

Enterprise Europe Network - Bedrifters link til Europa. Sølvi Silset, Innovasjon Norge

Enterprise Europe Network - Bedrifters link til Europa. Sølvi Silset, Innovasjon Norge Enterprise Europe Network - Bedrifters link til Europa Sølvi Silset, Innovasjon Norge Globalisering Trend i samfunnet Globalisering Nå: økonomisk krise som påvirker oss Innovation distinguishes between

Detaljer

PROGRAM. Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2012 6. 7. november, Høgskolen i Narvik

PROGRAM. Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2012 6. 7. november, Høgskolen i Narvik PROGRAM november 2012 Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2012 6. 7. november, Høgskolen i Narvik Et Nord-norsk møtested for offentlige VA-virksomheter, VA-leverandører og VA-studenter Velkommen til

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse om innovative løsninger for sentral driftskontroll (SD-anlegg)

Invitasjon til dialogkonferanse om innovative løsninger for sentral driftskontroll (SD-anlegg) Invitasjon til dialogkonferanse om innovative løsninger for sentral driftskontroll (SD-anlegg) Fredag 29. august kl. 08.30, hos Omsorgsbygg Oslo KF, Sommerrogata 1, 0255 Oslo (inngang fra Inkognitogata).

Detaljer

Ny byggevareforordning (CPR) og krav til CEmerking. MATHIEU VEULEMANS 07.11.13 Norsk Ståldag, Grand Hotel

Ny byggevareforordning (CPR) og krav til CEmerking. MATHIEU VEULEMANS 07.11.13 Norsk Ståldag, Grand Hotel Ny byggevareforordning (CPR) og krav til CEmerking MATHIEU VEULEMANS 07.11.13 Norsk Ståldag, Grand Hotel Hva jeg skal snakke om 2 Byggevareforordningen Hovedtrekk Obligatorisk CE-merking og ytelseserklæring

Detaljer

Tall og Fakta fra Bygg Reis Deg 2015

Tall og Fakta fra Bygg Reis Deg 2015 Tall og Fakta fra Bygg Reis Deg 2015 byggreisdeg.no Innledning Bygg Reis Deg 2015, 14. 17. oktober, ble arrangert for 26. gang (7. gang på Norges Varemesse, Lillestrøm) med 543 utstillere, hvorav 144 utenlandske

Detaljer

Rent vann til folk og fjord

Rent vann til folk og fjord Rent vann til folk og fjord Kommunikasjonsstrategi 16.01.2007 Gunnar.Angeltveit@CCN.AS Plan for denne økta Navn Visjon Verdigrunnlag Prinsipper for kommunikasjon Prioriterte målgrupper og budskap Valg

Detaljer

Mottatt protest fra Jørn Petter Wittbank på referatet:

Mottatt protest fra Jørn Petter Wittbank på referatet: Referat SOSI Ag7b Ledning Dato: tirsdag 14.januar 2014 Tid: 0930-1530 Sted: Kartverket/Oslo, Storgata 33, 7.etg, Møterom 1 og 2 Deltakere Agenda Navn Aileen Jevnaker, Oslo VAV Ann Helen Karlsen, Vegvesenet

Detaljer

ÅpenBIM i Bygningspoli/kken. MORTEN LIE 25.04.2013, BuildingSMART Konferanse, Gardermoen

ÅpenBIM i Bygningspoli/kken. MORTEN LIE 25.04.2013, BuildingSMART Konferanse, Gardermoen ÅpenBIM i Bygningspoli/kken MORTEN LIE 25.04.2013, BuildingSMART Konferanse, Gardermoen 2 Hovedprioriteringer i meldinga Vi skal bygge smartere og med bedre kvalitet Bygg skal bruke stadig mindre energi

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2006-2007 Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer

HANDLINGSPLAN 2006-2007 Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer 1 HANDLINGSPLAN 2006-2007 Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer Vedtatt av hovedstyret i møte 1.12.2005. Behandlet av FOBEstyret i møte 13.1.2006. MÅL / GJENNOMFØRING HOVEDMÅL: FOBE skal være det ledende

Detaljer

Sponsor- og Utstillerinformasjon

Sponsor- og Utstillerinformasjon Sponsor- og Utstillerinformasjon Dato: 9.-11. februar Sted: Radisson SAS Scandinavia Hotel Holbergsgt. 30 Invitasjon til sponsorer og utstillere Dataforeningen er Norges største IT-faglige forening - et

Detaljer

Seniorrådgiver Magnar Danielsen Miljøverndepartementet. Innlegg under BuildingSMART Norge høstkonferanse 10.11.2011 Gardermoen

Seniorrådgiver Magnar Danielsen Miljøverndepartementet. Innlegg under BuildingSMART Norge høstkonferanse 10.11.2011 Gardermoen Samhandling mellom åpenbim, samferdsel og infrastruktur Om initiativet Overordnet samhandlingsplattform for utvikling av løsninger for bedre tverrfaglig samhandling Seniorrådgiver Magnar Danielsen Miljøverndepartementet

Detaljer

NYHET. Uponor Modulsystem 63 110 mm - En innovasjon innen installasjonsteknikk! fra Uponor

NYHET. Uponor Modulsystem 63 110 mm - En innovasjon innen installasjonsteknikk! fra Uponor NYHET fra Uponor UPONOR VVS TAPPEVANN- OG RADIATORRØR KOMPOSITT MODULSYSTEM 63-110 Uponor Modulsystem 63 110 mm - En innovasjon innen installasjonsteknikk! 04 2009 9005 Fleksibel prosjektering, lett tilgjengelig,

Detaljer

Automatisk vannstopper

Automatisk vannstopper WaterGuard Automatisk vannstopper Sintef godkjent Tilfredstiller nye TEK 10 forskrifter Norges ledende leverandør av vannstoppere Godkjent hos forsikringselskapene Mulighet for integrering med boligalarm

Detaljer

ørsenteret rødberg a.s

ørsenteret rødberg a.s www.bn-bygg.no BN Bygg AS Totalentreprenør BN Bygg AS er en lokal bedrift som leverer snekkerog tømmerarbeid i kommunene Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal. Bedriften ble etablert i 1992, og er en totalentreprenør

Detaljer

VEDTEKTER Pr. 31.5.2013

VEDTEKTER Pr. 31.5.2013 VEDTEKTER Pr. 31.5.2013 VEDTEKTER Sist revidert på årsmøtet 8.5.2015 Foreningens navn er Norske Flyspeditørers Forening (Norwegian Air Freight Forwarders Association). Foreningen organiserer medlemmer

Detaljer

Norges største eiendomsforvalter

Norges største eiendomsforvalter FORSVARSBYGG Forsvarssektorens egen eiendomsekspert buildingsmart den nye metoden for å planlegge, bygge og forvalte bygg og infrastruktur, hvor BIM er kommunikasjonsmodellen BIM for alle 8.nov 2011 Oslo

Detaljer

Velkommen til Årsmøte 3.-4. April 2008

Velkommen til Årsmøte 3.-4. April 2008 Velkommen til Årsmøte 3.-4. April 2008 Årsmøte 2008 3.-4. April 2008, Radisson SAS Airport Hotell, Gardermoen Program Torsdag 3. april 10.30 Registrering med kaffe 11.00 Årsmøte Norsk Eltavleforening 13.00

Detaljer

Hvordan bli en preferert leverandør til det offentlige?

Hvordan bli en preferert leverandør til det offentlige? Foto: Jo Michael Hvordan bli en preferert leverandør til det offentlige? Per Harbø - NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling Innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling

Detaljer

Automatiske vannstoppere

Automatiske vannstoppere WaterGuard Automatiske vannstoppere Sintef godkjent Tilfredstiller nye TEK 10 forskrifter Norges ledende leverandør av vannstoppere Godkjent hos forsikringsselskapene Kan integreres med boligalarm Unngå

Detaljer

Ole Gunnar Honningsøy Ansvarlig for NOBB i Norsk Byggtjeneste AS Leder standardiseringsutvalget i bransjen

Ole Gunnar Honningsøy Ansvarlig for NOBB i Norsk Byggtjeneste AS Leder standardiseringsutvalget i bransjen Hvem er vi? Lena Sundqvist VD Logiq Sweden AB Finfo Ole Gunnar Honningsøy Ansvarlig for NOBB i Norsk Byggtjeneste AS Leder standardiseringsutvalget i bransjen Visjon Norsk Byggtjeneste effekfviserer byggenæringen

Detaljer

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag styrker Tekna Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag er viktig del av Tekna Var grunnlaget for foreningen fra opprettelsen Er i dag en hovedpilar sammen med lønnssiden Har

Detaljer

Samarbeidsavtale vedrørende Saltpartnerskapet med mål om reduksjon av saltinnholdet i matvarer og servert mat for bedre folkehelse.

Samarbeidsavtale vedrørende Saltpartnerskapet med mål om reduksjon av saltinnholdet i matvarer og servert mat for bedre folkehelse. Til partnerskapsmedlemmer Samarbeidsavtale vedrørende Saltpartnerskapet med mål om reduksjon av saltinnholdet i matvarer og servert mat for bedre folkehelse. Samarbeidsavtalen inngås mellom følgende parter:

Detaljer

Nordiske Komposittdager Ålborg. Kompositt relaterte prosjekter i Norden. Eksempler på prosjekter prioritert av bransjen.

Nordiske Komposittdager Ålborg. Kompositt relaterte prosjekter i Norden. Eksempler på prosjekter prioritert av bransjen. Nordiske Komposittdager Ålborg Tirsdag 26. august 2008 Paal Fischenich Daglig leder Norsk Komposittforbund Kompositt relaterte prosjekter i Norden. Eksempler på prosjekter prioritert av bransjen. Prosjekter

Detaljer

Hvordan kan BIM påvirke rollen som prosjekteringsleder

Hvordan kan BIM påvirke rollen som prosjekteringsleder Hvordan kan BIM påvirke rollen som prosjekteringsleder Kurs for Prosjekteringsledere 16. April 2010 Thor Ørjan Holt Agenda Digresjon Byggenæringens største utfordring Bevisstgjøring Begrepsforståelse Prosjektgjennomføring

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Til medlemmene og våre sponsorer Oslo, 21. januar 2013 Innkalling til årsmøte Fredag 1. mars 2013 kl. 1300 kl. 1430 kl. 1700 kl. 2000 kl. 1700 Bedriftsbesøk med lunsj på Melby Snekkerverksted AS Omvisning

Detaljer

Norsk Bergforening Generalforsamling Molde 6. september 2012 kl 08.45

Norsk Bergforening Generalforsamling Molde 6. september 2012 kl 08.45 Norsk Bergforening Generalforsamling Molde 6. september 2012 kl 08.45 Innkalte Medlemmer i Norsk Bergforening Agenda 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Godkjenning av styrets

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

ARBEIDSGLEDE PÅ VÅR MÅTE

ARBEIDSGLEDE PÅ VÅR MÅTE ARBEIDSGLEDE På vår måte Sweco har som visjon å bli Europas mest respekterte kunnskapsbedrift innen teknikk, miljø og arkitektur. Som rådgivere ønsker vi å sette nye standarder i bransjen og videreutvikle

Detaljer

KOMPLETT BRANNSIKKERHET

KOMPLETT BRANNSIKKERHET NORGES STERKESTE KOMPLETT BRANNSIKKERHET Produkter Systemer Kompetanse Logistikk www.dahl.no 2 3 Det brenner i gjennomsnitt 74 ganger i Norge hver dag. Tre branner hver time. 20 minutter mellom hver brann.

Detaljer

Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen

Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen Velkommen til kundeforum: Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen Geomatikks kundeforum Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen Geomatikks kundeforum Tjenester og løsninger for ledninger

Detaljer

Det handler om vår identitet

Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Jernværket ble grunnlagt 1657, og er i dag en av Norges eldste og mest tradisjonsrike bedrifter. Gategods ble en del av produksjonen i 1952, og

Detaljer

FRA IDÉ TIL VIRKELIGHET KONFERANSE TILSYN, STAVANGER KOMMUNE 2. JUNI 2014

FRA IDÉ TIL VIRKELIGHET KONFERANSE TILSYN, STAVANGER KOMMUNE 2. JUNI 2014 FRA IDÉ TIL VIRKELIGHET KONFERANSE TILSYN, STAVANGER KOMMUNE 2. JUNI 2014 I DAG TREFFER DERE Kristin Stømer Frafjord Avd.leder prosjektutvikling i Totalentrepriser Oddvar Egelandsdal Leder Totalentrepriser

Detaljer

SVARSENDING: Avtale nr. 174112/30. Norges forskningsråd Bioproduksjon og foredling v/gunn Astrid Lilja St. Hanshaugen 0131 Oslo

SVARSENDING: Avtale nr. 174112/30. Norges forskningsråd Bioproduksjon og foredling v/gunn Astrid Lilja St. Hanshaugen 0131 Oslo SVARSENDING: Avtale nr. 174112/30 Kan sendes ufrankert i Norge. Mottaker betaler porto Bioproduksjon og foredling v/gunn Astrid Lilja St. Hanshaugen 0131 Oslo Praktiske opplysninger Konferansen holdes

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

PROSJEKTTITTEL OPPDRAGSGIVER. Byggenæringens Landsforening. 3.12.2008 Kim Robert Lisø, Forskningssjef

PROSJEKTTITTEL OPPDRAGSGIVER. Byggenæringens Landsforening. 3.12.2008 Kim Robert Lisø, Forskningssjef PROSJEKTTITTEL Prosjektbeskrivelse SINTEF Byggforsk Postadresse: Postboks 124 Blindern, 0314 Oslo Besøksadresse: Forskningsveien 3b, 0373 OSLO Telefon: 22 96 55 55 Telefaks: 22 69 94 38 E-post: byggforsk@sintef.no

Detaljer

Noen fakta om NorStella

Noen fakta om NorStella FOUNDATION FOR E-BUSINESS AND TRADE PROCEDURES Noen fakta om NorStella NorStella mål og organisasjon NorStella er en privat samfunnsgagnlig stiftelse med hovedmål å fremme bruk av kostnadseffektiv, sikker

Detaljer

STYRINGSSYSTEM TILKNYTTET TILSYN FOR RAKKESTAD KOMMUNE

STYRINGSSYSTEM TILKNYTTET TILSYN FOR RAKKESTAD KOMMUNE STYRINGSSYSTEM TILKNYTTET TILSYN FOR RAKKESTAD KOMMUNE 1 Innledning...2 2 Formål...2 3 Definisjoner...2 4 Omfang...2 5 Ansvar, myndighet og kommunikasjon...2 6 Ressurser...3 6.1 Personell...3 6.2 Infrastruktur...3

Detaljer

Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. - et innovativt valg?

Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. - et innovativt valg? Kunnskapsdeling for et bedre samfunn OPS - et innovativt valg? l Hva er OPS og når er det en egnet gjennomføringsmodell? l Hva kjennetegner den OPS-modellen som begynner å feste seg i markedet? (erfaringer)

Detaljer

NorStella. Avtalen omfatter følgende distributører.

NorStella. Avtalen omfatter følgende distributører. NorStella Det er i dag inngått følgende avtale mellom Distributører av ehandelsmeldinger og NorStella om felles samtrafikkavtale (se vedlegg) Avtalen forvaltes av NorStella gjennom forumet b2bconnect.no

Detaljer

Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum

Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal IKT Klinisk IKT Fagforum Styringsgruppen Nasjonal IKT Endringslogg Versjon Dato Endring

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 (Rev. 2015-02-05) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. MÅL FOR PERIODEN 2012-2017... 2 2.1 Medlemmene... 2 2.2 Økonomi...

Detaljer

Hvorfor dialog med markedet?

Hvorfor dialog med markedet? Dialog med markedet Hvorfor dialog med markedet? Hvorfor dialog med markedet? Vet du hva markedet kan tilby? Vet markedet hva du trenger? Utfordringer For sjelden dialog med markedet Mange bruker samme

Detaljer

DIVA digitalt verktøy for VA-forvaltning

DIVA digitalt verktøy for VA-forvaltning The image part with relationship ID rid2 was not found in the file. DIVA digitalt verktøy for VA-forvaltning FoU-samarbeide for utvikling av en ny type forvaltningsstøtte for utarbeidelse av hovedplaner

Detaljer

Ruben Jensen adm. direktør NESO

Ruben Jensen adm. direktør NESO VELKOMMEN TIL NESOS HØSTMØTE I HARSTAD 31.OKT - 01.NOV 2014 Det er med stor glede jeg ønsker deg velkommen til NESOs 28. høstmøte som denne gang blir i Harstad. Byen er med sine vel 24 000 innbyggere den

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Implementering og bruk av BIM i byggebransjen

Implementering og bruk av BIM i byggebransjen Presentasjon av prosjektoppgave: Implementering og bruk av BIM i byggebransjen Prosjektgruppe: Ann Kristin Lågøen (Statsbygg), Finn Lysnæs Larsen (Multiconsult) og Jan Einar Årøe (Veidekke) Presentasjon

Detaljer

Hvordan gjennomføre dialog med markedet? Marit Holter-Sørensen Difi

Hvordan gjennomføre dialog med markedet? Marit Holter-Sørensen Difi Hvordan gjennomføre dialog med markedet? Marit Holter-Sørensen Difi Hvorfor dialog med markedet? Vet du hva markedet kan tilby? Vet markedet hva du trenger? Hva er status? Lite dialog Mange bruker samme

Detaljer

VA fagsamling Helgeland Driftsassistanse VA. Thon Hotel Brønnøysund 3. og 4. februar 2010

VA fagsamling Helgeland Driftsassistanse VA. Thon Hotel Brønnøysund 3. og 4. februar 2010 VA fagsamling Helgeland Driftsassistanse VA Thon Hotel Brønnøysund 3. og 4. februar 2010 1 Deltagerliste hotell skyss m.v.. Sjekk om alt stemmer på lista i forhold til det dere har bestilt Sjekk hvilket

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

Ha ditt på det tørre, bli Godkjent våtromsbedrift!

Ha ditt på det tørre, bli Godkjent våtromsbedrift! Ha ditt på det tørre, bli Godkjent våtromsbedrift! Nå blir det enda viktigere å være Godkjent våtromsbedrift Godkjente våtromsbedrifter står for seriøsitet, kunnskap og kvalitet. Her deltar du i et fellesskap

Detaljer

Notat om Norge digitalt og Norvegiana

Notat om Norge digitalt og Norvegiana mai 2015 Notat om Norge digitalt og Norvegiana Rammer og forutsetninger Dette notatet tar for seg problemstillinger som er aktuelle for samhandling mellom Norvegiana og Norge digitalt i et fremtidig digitalt

Detaljer

Bygg 21 versus BA2015, synergi eller dobbelt opp?

Bygg 21 versus BA2015, synergi eller dobbelt opp? Bygg 21 versus BA2015, synergi eller dobbelt opp? Ingrid Dahl Hovland 07.01.2014 Bakgrunn Økt kompetanse > kritisk faktor for heve næringa og møte utfordringene Bygg21 > samarbeidsplattform for forsking

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 (Rev. av 27. feb. 2012) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. MÅL FOR PERIODEN 2012-2017... 2 2.1 Medlemmene... 2 2.2 Økonomi...

Detaljer