om VVP BRANSJEORGANISASJON for VA- og VVS produsentene i Norge VA- og VVS produsentene VVP Daglig leder Bjarne Haugland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "om VVP BRANSJEORGANISASJON for VA- og VVS produsentene i Norge VA- og VVS produsentene VVP www.vavvs.no Daglig leder Bjarne Haugland"

Transkript

1 BRANSJEORGANISASJON for VA- og VVS produsentene i Norge om VVP VA- og VVS produsentene VVP Daglig leder Bjarne Haugland E-post Telefon: Adresse: Helgeroaveien 196, 3294 Stavern Organisasjonsnummer: MVA

2 Er du leverandør til VA- og VVS bransjen, tror vi at våre interesser og vårt virke er i tråd med ditt behov for en støttespiller. VVP taler produsentens sak i verdikjeden. Ta kontakt og la oss presentere VVP for deg. VVP samarbeider aktivt med andre bransje- og næringslivsorganisasjoner i bygg- og anleggsektoren og har en betydningsfull funksjon for medlemsbedriftene, med spesiell fokus på kompetanse, informasjonslogistikk, verdikjeden, etikk og god samhandling i VA- og VVS-bransjen. 32 MEDLEMMER samlet omsetning 2013 kr ÅRSKAVALKADE 2013 Foto: Bjarne Haugland Side 2 av 29

3 0 Sideoversikt Side Avsnitt Tema MEDLEMMER STYRET VALGSTYRET MEDLEMSKONTINGENT og SERVICEAVGIFT ØKONOMISKE FORPLIKTELSER Fra VISJON til AKSJON PRIORITETENE Representasjoner / Aktiviteter Fagrådet for våtrom Norsk Vann Rådet for Vannskadekontoret VVPs VA-forum Vannforsk BA-nettverket SINTEF standardisering om produkter for drikkevann Byggedagene Bransjekampanjen 8BUD Bransjekampanjen skikkeligrørlegger.no VA- og VVS varedatabase NOBB Norsk Byggevaredatabase DiBK Forum for tilsyn med Byggevarer buldingsmart Prodok messe; Miljø & Teknikk / Kommunalteknikk messe; VVS dagene Tverrsektorielt samhandlingsprosjekt Kompetansegivende Perfeksjoneringskurs KPK VVPs statistikker for OMSETNING og LØNN Internett; / 29. FL-VVS 2001 salgs- og leveringsbetingelser VVPs forhold til Konkurranseloven 17, 18, Medlemsmøter Gen.fors. og medlemsmøte Mai Medlemsmøte 19. Mars Medlemsmøte 31. Oktober Medlemsmøte Januar VVPs brukerundersøkelse 20, Styrets beretning Årsregnskap Balanse , Noter til årsregnskapet , 27, 28, Medlemmer Side 3 av 29

4 1 Medlemmer Armaturjonsson AS AVK Norge AS (NY 2013) CTC Ferrofil AS Danfoss AS Furnes Jernstøperi ASGeberit AS Georg Fischer AS (NY 2013) Glava AS Honeywell Norge AS Ifø Sanitær AS Intra AS Isoterm AS Kongsberg Esco AS KJ-MA System AS Kruge AS LK Systems AS Lyngson AS Norsk Wavin AS Oras Armatur AS Ostnor Norge AS Pipelife Norge AS Porsgrund Bad AS Purus Joti AS Raufoss Water & Gas AS Roth Nordic AS TA Hydronics AS Uponor AS Uponor Infra AS Vaillant Group Norge AS Villeroy & Boch Norge AS Ulefoss AS Wilo Norge AS 2 Styret Siden generalforsamlingen 30. mai 2013 på Lysebu har styret bestått av: Formann: Jan Gøransson, Purus Joti AS Nestformann: Lars Fillip Kolbu, Glava AS Styremedlemmer: Kjell Bernt Kalland, Armaturjonsson AS Rolf Nilsen, Porsgrund Bad AS Bjørn Arve Sømhovd, Geberit AS I 2013 er det gjennomført 7 styremøter, hvorav 3 telefonmøter 3 Valgstyret Siden generalforsamlingen 30. mai 2013 på Lysebu har valgstyret bestått av: Formann: Medlemmer: Thore Sydtangen, CTC Ferrofil AS Tor Brønn, Uponor AS Oddbjørn Maurdalen, Furnes Jernstøperi AS 4 Kontingent og Serviceavgift Medlemskontingent 2013: kr ,-. Serviceavgift 2013: Gruppe 1 omsetning under NOK 20 mio kr ,- Gruppe 2 omsetning NOK mio kr ,- Gruppe 3 omsetning NOK mio kr ,- Gruppe 3 omsetning over NOK 100 mio kr ,- Serviceavgiften er moms-pliktig og fullt ut fradragsberettiget. 5 Økonomiske forpliktelser Type kostnad VA-VVS Kompetanse kr Varmeinfo kr Vannskadekontoret kr Fagrådet for Våtrom kr Norsk Vann AL kr SN/K354 Samordn. ledn. i grunn kr buldingsmart kr Lærebok VA-teknikk kr Vannforsk kr PRODOK kr Sum kr Side 4 av 29

5 6 FRA VISJON TIL AKSJON 7 PRIORITETENE Side 5 av 29

6 8 REPRESENTASJONER / AKTIVITETER Listen over opplysninger om de enkelte aktivitetene er ikke uttømmende Side 6 av 29

7 9 Fagrådet for våtrom Styremedlem: adm.dir Kjell Bernt Kalland - Armaturjonsson AS Personlig varemedlem: Markedssjef Lars Filip Kolbu - Glava 10 Norsk Vann Fagrådet for våtrom er en tverrfaglig og uavhengig medlemsorganisasjon og har som ideell oppgave å bidra til å redusere våtromsskader. Byggebransjens våtromsnorm (BVN) er et verktøy for å planlegge og utføre arbeid i våtrom. BVN ligger tilgjengelig for abonnenter på internett. VVPs representant Bjarne Haugland Foto: Bjarne Haugland Daglig leder Cato Karlsen i VVPs medlemsmøte på Lysebu Norsk Vann er en ikke kommersiell bransjeorganisasjon for vann- og avløpsvirksomhetene i Norge. Organisasjonen bidrar til å oppfylle visjonen om rent vann ved å sikre bransjen optimale rammevilkår og legge til rette for en kostnadseffektiv kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling. Norsk Vann er kommunenes (VA-verkenes) ledende og samlende interesseorganisasjon. Som tilknyttet organisasjon til Norsk Vann holder VVP seg oppdatert om viktige saker og innspill som berører vannbransjen. Direktør Einar Melheim i VVPs medlemsmøte 11 Rådet for Vannskadekontoret Norsk Vann Årskonferanse - Radisson Foto: Blu Bjarne Royal Haugland Hotell, Bryggen - Bergen Rådsmedlem Bjarne Haugland Tor Brønn - Uponor AS mottok Nordisk Vannskadepris 2011 Vannskadekontoret er et service- og informasjonskontor for forbrukere, forsikringsselskaper, byggebransje og myndigheter. Mye nyttig og verdifullt om oppståtte vannskader og forebygging av vannskader. Vannskadekontoret arbeider kontinuerlig for å påvirke samfunnet til å velge vannskadesikre løsninger, og har en viktig rolle som initiativtaker overfor myndigheter og byggebransje. Kostnader for vannskader Foto: Bjarne Haugland Side 7 av 29

8 12 VVPs VA-forum Leder Bjarne Haugland VVPs VA-forum er et dialogforum for VVP medlemmer innenfor VA-sektoren. VAforum samarbeider blant annet med Norsk Vann, Norsk Kommunalteknisk Forening og BA-nettverket. I 2013 har det vært spesielt fokus på messen Miljø & Teknikk / Kommunalteknikk 2013 og bedre samspill og dataflyt (Focus VARDAK, Vianova NOVAPOINT, SOSI, med mer). 13 Vannforsk VVPs representant Bjarne Haugland Foto: Bjarne Haugland VAnnforsk driftes av Norsk Vann og arbeider for å fremme forskning og utvikling (FoU) innen vann og avløpsområdet i et helhetsperspektiv og i hele verdikjeden, herunder: - Være drivkraft og kontaktpunkt for medlemmene overfor Forskningsrådet og andre offentlige organer - Ta initiativ til forskningsprosjekter av felles interesse for aktørene i vann- og avløpssektoren - Formidle informasjon og gi veiledning om mulige finansieringskilder for medlemmenes arbeid innen FoU. - Være en drivkraft i arbeidet med å styrke finansieringsmulighetene for VAforskningen Gjenanskaffelsesverdien for vann- og avløpsinfrastrukturen er i dag estimert til 500 mrd. kroner. Sektoren leverer drikkevann gjennom km hovedvannledninger vannverk, sikrer rene vassdrag og fjorder gjennom 2600 avløpsanlegg, km hovedavløpsledninger og overvannsledninger, og ved behandling av tonn avløpsslam pr. år. Sektoren favner 6000 ansatte og har en årlig omsetning på 10 mrd. kroner nasjonalt. Gjennom dette stimuleres det til økt forskning og utvikling innen vann- og avløpsområdet. Hovedfokus er å knytte kontakter mellom forskjellige sektorer, fagområder og aktører innen bransjen, slik at brukernes behov kan møtes av produsenter og leverandører i en FoU-kontekst med forskningsinstitusjoner som medspillere. Verdiskapning i form av bedre og riktige produkter ut fra brukernes behov, vil være viktig i disse prosessene. VAnnforsk har medlemmer fra leverandører, produsenter, rådgivere, forskningsmiljøer/-institusjoner, universiteter og VA-selskaper/ kommuner. Således representerer VAnnforsk hele VA-sektoren, inkludert FoU-miljøet. Internasjonalt er tilgang til rent vann i tilstrekkelig mengder og gode sanitære løsninger en hovedutfordring fremover. FoU-aktiviteten innen vann- og avløpssektoren har over lengre tid ikke vært tilstrekkelig til å møte sektorens behov. Dette er synlig på flere måter, og en av disse er få søknader fra VA-bransjen til Forskningsrådets ulike programmer. Side 8 av 29

9 14 BA-nettverket VVPs kontaktperson Bjarne Haugland For bedre samspill og dataflyt i bygg- og anleggsbransjen Telefon Lommedalsveien 182, 1353 Bærums Verk Ta kontakt for opplysninger om medlemsskap i BA-Nettverket. Målet med nettverket erå bedre samspill og dataflyt mellom aktørene i bygg- og anleggsprosjekter. Stikkord: Kart, 3D,BIM, GIS. Vårt hovedfokus er utomhus og geografisk stedfestet informasjon, og fag som "følger" med samferdsel og infrastrukturprosjekter. Eksempelvis har vi brukt mye tid påstandardisering av "ledningsinformasjon", Vann/avløp, El, Tele, Signal mm., og lagt til rette for også å kunne håndtere vareinformasjon, eks. NRF-nr, NOBB-nr, GTIN-kode, Prosesskode osv. Inger Hokstad er kunnskapsspreder, pådriver og inspirator, som har skapt en arena hvor aktørene diskuterer seg frem til mulige løsninger som gagner fellesskapet og samfunnet. BA-Nettverket presenterer eksempler for inspirasjon og bidrar til konkrete løsninger. Vi tror at krav til informasjonsleveranser vil øke radikalt, og at varetypebetegnelser og varedatabaser vil få et helt annerledes fokus knyttet til BIM, geografisk plassring og plassbehov osv., og jobber for å gjøre denne informasjonsstrømmen knirkefri. 15 BYGGEDAGENE Material and product innovation through knowledge based standardization in drinking water sector (MaID) Commitment to Nordic Innovation VVPs representant Bjarne Haugland Project no.: P Duration: Et Nordisk prosjekt som søker midler fra Nordisk Innovasjonsfond med SINTEF som prosjektleder. Hensikten er å forbedre krav, dokumentasjon og prøvemetoder for materialer og produkter i drikkevannssystemet. Dette skal føre til et tryggere vanndistribusjonsnett mht vannlekkasjer og helse. Bakgrunnen er virvaret i testmetoder, uklare ansvarsforhold på myndighetssiden og påtrykk fra europeiske godkjenningsordninger som ikke tar hensyn til Nordiske vannkvaliteter. Letter of Commitment 16 SINTEF standardiseringsprosjekt om produkter i drikkevannssystemet VVPs representant Bjarne Haugland Nok en gang fikk VVP en fremtredene plass under Byggedagene. Byggedagene og ByggeGalla 2013 bød på et rikholdig program. Fra utkant til internasjonal byggearena - virkeligheten i norsk byggenæring - mange språk og kulturer - nye aktører. To dager med spennende foredrag og engasjerende debatter for VA- og VVS bransjen! Foto: Bjarne Haugland Side 9 av 29

10 17 BRANSJEKAMPANJEN 8 BUD Det er to årsaker til dette. For det første har det norske lovverket fått skjerpede bestemmelser om korrupsjon og utilbørlig påvirkning. Oppslag i media har satt sterk fokus på dette og bør følgelig iakttas i enda sterkere grad i bransjen enn tidligere, for derved å ikke ødelegge bransjens omdømme. Det er et ønske å kanalisere mer av bransjens midler til fellestiltak for å styrke kompetanse, rekruttering og bransjens omdømme - følgelig vil man skjerpe bruken av markedsføringsmidler til rent faglige arrangement samtidig som det er nedfelt fornuftige og rettferdige prinsipper rundt kostnadsfordeling vedrørende annonsering og markedsføring. 19. juni 2008 signerte de tre formennene i NRF, NRL og VVP et sett med etiske retningslinjer for VA- og VVS bransjen Samtidig ble brosjyren "8 bud for etikk og god samhandling i VA- og VVS-bransjen" lansert. Samarbeidet skal sikre at handlinger og kommunikasjon mellom aktørene i verdikjeden er redelig, etisk korrekt og lovlig. De tre aktørene har i fellesskap utarbeidet etiske retningslinjer for opptreden mellom partene og noen viktige prinsipper for markedsføring. 18 BRANSJEKAMPANJEN Ansvarlig Bjarne Haugland Samarbeidet med NRF og NRL om forbrukerportalen fortsetter med uforminsket styrke i Vi er godt i gang med planleggingen av årets aktiviteter, men kan allerede nå avsløre noen hovedpunkter. VV P NR F NRL = K R Her følger en oppsummering av Video er en formidlingsform i vekst. Vi ser av statistikken at våre Slik gjør du - filmer tas meget godt imot av publikum. I 2014 skal vi derfor lage flere filmsnutter. Denne gangen tar vi utgangspunkt i et eldre baderom og ser nærmere på områdene hvor forbruker bør være oppmerksom. Nettsidene ble redesignet i Sidene scorer svært godt etter Googles kriterier, men siden disse stadig endres er det viktig å holde trykket oppe også fra vår side. Det betyr at vi hele tiden må justere på oppsettet vårt. I første omgang har vi jobbet med forbedring av selve rørleggersøket og fjerning av enkelte flaskehalser. Når alle finjusteringer er på plass vil vi utføre en webundersøkelse blant de som besøker sidene. Finner de det de er på jakt etter? Hva mener de sidene mangler? Hvordan fungerer rammeverket? Annonsering og redaksjonell oppmerksomhet er to elementer i prosjektet som nå styres av NRL alene. NRL viderefører suksessen med digitale bilag, ser på muligheten for å bli mer aktive i aktuelle nettforum og fortsetter å spille inn saker til pressen. Prosjektets hovedoppgave er å fronte rørleggeren som ekspert innenfor sitt område, både når det gjelder valg av løsninger og ved valg av produkter. Dette er gjort ved å initiere saker hvor rørleggerens kompetanse kommer til syne. Vi har lært at vi kommer lettere gjennom hvis vi formidler løsninger på hverdagslige problem stillinger, enn ved å fokusere på mer omfattende problemstillinger. Konklusjonen er uansett at rørleggerens kompetanse har fått mer plass i mediebildet og at NRL og Skikkelig rørlegger oppfattes som en troverdig kilde det er verdt å lytte til. I 2013 har hele personer besøkt nettsidene skikkeligrørlegger.no Dette var bare noe av det som har skjedd og skjer i tilknytning til Bransjekampanjen skikkeligrørlegger. Du oppfordres til å komme med dine innspill og kommentarer. Side 10 av 29

11 19 VA- og VVS varedatabase NOBB SKANNER NOBB Norsk Byggevarebase VVPs observatør i styret Dagelig leder Bjarne Haugland Medlem av NOBB drifts- og utviklingsforum (NDU) Daglig leder Bjarne Haugland / Markedsjef Lars Filip Kolbu - Glava AS For å utvikle og sikre en effektiv elektronisk samhandling, og formidling av vare-informasjon til alle aktørene i byggenæringen, er det inngått avtale mellom NORSK BYGGTJENESTE AS (Byggtjeneste) og VVP. Informasjonen om varene i NOBB vedlikeholdes av produsentene og leverandørene selv. Byggtjeneste kvalitetssikrer og godkjenner dataene før de distribueres til næringen. Tilgjengelig APP/NOBB-skanner gir allmen tilgang til vareinformasjon, sikkerhetsdatablad, FDV, med mer - direkte på Android og iphone smarttelefon. Beskrivelse av VVS-databasen VA- og VVS databasen etableres med utgangspunkt i brukerkrav fra vareeiere og datamottakere samt eksisterende infrastruktur og funksjonalitet i Norsk byggevarebase (NOBB) med mulighet for webservices for å overføre data til andre aktuelle databaser. VVPs fokus Fortsatt sterkt fokus på innleggelse og kvalitetsikring av produktinfo med tilhørende dokumenter (produktfoto, miljøfoto, FDV, HMS, med mer) i NOBB med overføring til NRF varedatabase Vareeier må oppdatere alle pakninger med GTIN-nr., mål og vekt samt pakningsklasse (minimum pakningsklasse F-pak). Varer som mangler slik informasjon, vil ikke bli vist ved søk på smarttelefon. IFD SignOn workshop Foto: Bjarne Haugland 20 DiBK og Forum for tilsyn med byggevarer VVPs representant Bjarne Haugland Nytt forum for tilsyn med byggevarer skal bedre tilsynsaktiviteten. Ideen er å opprette en fast dialog med bransjeorganisasjonene fordi tilsyn med byggevarer ikke bare bidrar til å sikre god kvalitet i bygg, men også til å sikre like konkurransevilkår for næringen. Bekymringsmeldinger (reaktive og proaktive) oppfølgingssaker pålegg forhåndsvarsler antall saker avsluttet - Bransjeorganisasjonene og deres medlemmer vet hva som foregår på markedet. Dette er nyttig kunnskap for oss i tilsynsarbeidet, sier seniorrådgiver Mathieu Veulemans i Direktoratet for byggkvalitet. Informasjonsflyt mellom direktoratet og bransjeorganisasjonene vil dermed sikres. I tillegg skal forumet være en arena der bekymringer og utfordringer skal kunne vurderes og diskuteres åpent. Meningen er å ha fokus på løsninger. Forumet vil ha som mål å finne frem til hensiktsmessige løsninger på utfordringer som både direktoratet og bransjeorganisasjonene møter. Forumet består av representanter fra VA- og VVS-produsentene VVP, Betongforeningen, Byggevareindustrien, Glass- og fasadeforeningen, Norsk Stålforbund, Norsk Trevare, Treindustrien, Virke og Direktoratet for byggkvalitet. - Direktoratet ser positivt på at bransjeorganisasjonene bidrar i forumet. Over tid vil vi få god nytte av forumet, sier Janneke Solem, avdelingsdirektør i Direktoratet for byggkvalitet. Side 11 av 29

12 21 buldingsmart Statoil Fornebu - En av de største utfordringer for arkitekten (a-lab) var å sikre at alle tekniske løsninger ble koordinert og fungerer optimalt for å oppnå best mulig kvalitet på bygget. Det ble brukt åpen BIM til kollisjonskontroll for å unngå feil mellom fagene og generelt for å finne løsninger på føringer og konstruk-sjoner. buldingsmart VVPs representant Dgl. leder Bjarne Haugland buildingsmart er en internasjonal dugnad for å digitalisere byggenæringen på åpne formater. Åpne formater gir aktører i byggenæringen mulighet til utveksle komplekse modeller og informasjon med hverandre uavhengig av programvare. buildingsmart er fagnøytral og representerer alle fag i byggenæringen. Medlemmene er bedrifter og organisasjoner som ser verdien av moderne teknologi og metode, som økt effektivitet, kvalitet og lønnsomhet. Foreningen er en uavhengig og konkurransenøytral interesseorganisasjon som skal: Drive informasjonsvirksomhet mot næringen og offentlige virksomheter og forvaltning. Gjennom buildingsmart International og dens undergrupper samt Standard Norge, bidra til å utvikle og vedlikeholde buildingsmart standardene. Bidra til at det blir etablert nasjonale arenaer for informasjonsutveksling og innovasjon i bruk av buildingsmart standardene. Bistå medlemmer som ønsker å ta i bruk buildingsmart teknologi. Bidra til at det blir utviklet og satt i drift felleskomponenter som er nødvendig for en buildingsmart basert IKT arkitektur. IFD SIGNon (se også side 11 avsnitt 19 VA- og VVS-database) er et prosjekt hvor Norsk Byggtjeneste (NOBB), Norske Rørgrossisters Forming (NRF) og Elektroforeningen (EFO) samarbeider om utviklingrn av et kommunikasjonsplattform som gjør det mulig for en bruker å gå inn i alle databasene gjennom et felles brukergrense-snitt/api. Forsvarsbygg deltar i prosjektet som krevende kunde". 22 prodok prodok VVPs representant Dgl. leder Bjarne Haugland Prosjektet PRODOK krav til produktdokumentasjon for byggevarer ble etablert for å øke kunnskapen om produktdokumentasjon i byggenæringen. PRODOK skal sørge for at kompetansen som ligger hos ulike kontroll- og sertifiseringsorganer og Standard Norge blir organisert og gjort tilgjengelig via internett for alle produsenter, importører og brukere av byggevarer i den norske byggenæringen. Bidragsytere: Myndighetskrav og prosjektansvar Byggteknisk forskrift (TEK 10) stiller krav til produsenter og importører om å dokumentere byggevarers egenskaper. Hvilke egenskaper som skal dokumenteres avhenger av byggevarens anvendelse i byggverket, inkludert krav til miljørelaterte egenskaper. Krav til dokumentasjon av byggevarers egenskaper er i hovedsak angitt i nasjonale og internasjonale standarder og tekniske spesifikasjoner. Standard Norge og kontroll- og sertifiseringsorganene har høy kompetanse på slike krav. Byggesaksforskriften (SAK) gir ansvarlig prosjekterende, utførende og kontrollerende et tydelig ansvar for å spesifisere, etterspørre og kontrollere kvaliteten på byggevarers dokumentasjon opp mot krav til produktdokumentasjon i Byggteknisk forskrift (TEK) og til det ferdige byggverk, og arkivere dokumentasjonen på prosjektnivå. Tilsynsmyndighetene DiBK og KLIF har varslet økt fokus på produktdokumentasjon i tiden framover. Side 12 av 29

13 23 messer... Miljø & Teknikk / Kommunalteknikk VVPs representant I MESSEFORUM Bjarne Haugland Arrangør for messen Miljø & Teknikk/Kommunalteknikk er KS og Norsk Kommunalteknisk Forening, Messen ble arrangert for 20. gang mai 2013, i Telenor Arena på Fornebu. Messen omfattet all lokal infrastruktur. I tillegg til en omfattende utstilling, er det en rekke faglige og sosiale aktiviteter med seminarer, konkurranser og underholdning. Norsk Vann og VA- og VVS produsentene VVP er med i messeforumet. Forumet bidrar med kompetanse og ressurser for å skape en best mulig messe både mht utstilling, seminarer og andre arrange-menter. Einar Melheim, direktør i Norsk Vann, og Bjarne Haugland, daglig leder i VVP, var samstemte i sin positive omtale av samarbeidet i messeforumet. Fra venstre: Einar Melheim, Bjarne Haugland og Torbjørn Vinje 24 messer... VVS dagene neste VVS dagene VVPs representant I HOVEDSTYRET Bjarne Haugland Fagmessen VVS-dagene befester sin posisjon som den største og viktigste arenaen for leverandører, produsenter og fagfolk i VVS-bransjen. Her presenteres det siste innen teknologi og utvikling for bransjen med hovedvekt på energi, miljø, effektivisering og innovasjon. VVS-dagene er en arena for fremtidige produkter og tjenester tilpasset morgendagens krav. Bak VVS-dagene står også sentrale organisasjoner som bidrar til å gjøre messen til en unik markedsplass for utstillere og besøkende. I forbindelse med VVS-dagene arrangeres det også mange interessante og aktuelle fagseminar. 25 Tverrsektorielt samhandlingsprosjekt VVPs representant i prosjektet Bjarne Haugland FOKUS FOR PROSJEKTET Mange graveskader på ledninger i grunnen som skyldes manglende eller dårlige georeferering Utviklingen går i retning av at flere og flere tekniske installasjoner ønskes plassert i grunnen Det stilles strengere krav til tilgjengelighet for å kunne ivareta løpende drift og utbedringsbehov Økende grad av gjensidig avhengighet mellom myndighetene og aktørene krever annen type og et tettere tverrsektorielt samarbeid enn det som har vært vanlig frem til i dag Det mangler et koordinert og standardisert nasjonalt opplegg for registrering, forvaltning, samordning og utveksling av data om ledninger og annen infrastruktur i grunnen Side 13 av 29

14 26 Kompetansegivende Perfeksjoneringskurs KPK Som en del av prosjektet VA- og VVS kompetanse VVPs representant Bjarne Haugland Stadig flere byggherrer og totalentreprenører forlanger sertifikater/ dokumentasjon på at fagarbeideren behersker installasjonen av de produktene og systemene som inngår i leveransen. Eksempler kan være rør i rør, pressfittings, ulike varmebærere, komponenter og energikilder, våtromskomponenter, spesielt HMS-utstyr etc. I et tett samarbeid mellom VVP, NRL og et par VVP medlemmer er det utviklet et konsept for korte perfeksjoneringskurs relatert til vedkommende leverandørs produkt. EKSEMPEL: Kometansebevis utstedt av Uponor AS Opplæringen skal være både teoretisk og praktisk, og den skal avsluttes med en prøve. NRL og VVP utarbeider læreplanen sammen med leverandøren og oppretter en avtale for gjennomføringen. Bestått prøve gir et kurs- eller kompetansebevis som undertegnes av vedkommende leverandør, VVP og NRL. På bakgrunn av dette kan leverandøren ett er eget ønske utferdige et lommesertifikat dersom det er aktuelt. NRL oppretter et register for dem som har fått kompetansebeviset. Registeret legges på NRLs hjemmesider med tilgang til de som måtte ha behov for å sjekke vedkommendes kompetanse. Registeret vil være fritt for sensitive opplysninger og skal være lett søkbart. Senere vil registeret bli en del av prosjektet for gjennomgående kompetanseregistrering. For ytterligere informasjon, kontakt NRL v/tekn.dir. Ole Larmerud. KPK sertifiserte produsenter... Side 14 av 29

15 27 STATISTIKKER Statistikk lønn og Denne statistikk er kun sendt de VVP medlemmer som selv har rapportert. Statistikken skal ikke distribueres utenfor egen bedrift. Alle rettigheter tilhører VVP. 21 av i alt 30 VVP medlemmer danner grunnlaget for lønnsstatistikken. Disse representerer en innenlands VA/VVS omsetning på totalt kr som utgjør 83% av VVP medlemmenes totalomsetning (ikke medregnet nye medlemmer) Vi imøteser kommentarer og innspill. Omsetningsstatistikk Statistikken gjennomføres pr måned basert på total VA- og VVS omsetning og andel omsatt til NRF-grossistene. Statistikk for og med... Statistikk for og med... Armaturjonsson - AVK Norge - CTC Ferrofil - Danfoss Norge - Furnes-Hamjern SCC - Geberit - Glava - Georg Fischer - Gustavsberg / Villeroy & Boch - Honeywell Norge - IFØ Sanitær - Intra - Isoterm - KJ-MA System - Kongsberg Esco - Kruge - LK Systems - Lyngson - Norsk Wavin - Oras Armatur - Ostnor Norge - Purus Joti - Pipelife Norge - Porsgrund Bad - Roth Nordic - Raufoss Water & Gas - TA Hydronics - Ulefos Jernværk - Uponor - Uponor Infra - Vaillant Group Norge - Vulkan Smith - Wilo Norge - Xylem WaterSolutions Norge Lønnsstatistikk Lønns statistikk utarbeides etter behov, for og med VVP medlemmer. Det er kun de som rapporterer egne tall, som mottar VVPs lønnsstatistikk. VA- og VVS produsentene VVP Bjarne Haugland Daglig leder Telefon (+47) Mobilfaks (+47) Adresse: Helgeroaveien 196, 3294 Stavern 28 INTERNETT Ny VVPs hjemmeside vavvs.no og vvs.no Hjemmesiden oppdateres jevnlig og er godt besøkt. Hvorfor VVP Ledig stilling og nyheter (gratis og kun for VVP medlemmer) Presentasjon av VVPs fokusområder Anonsering av VVPs aktiviteter Vedtekter og søknadsskjema VA- og VVS bransjenes 8 BUD for for etikk og god samhandling Med mere FL-VVS Felles salgs- og leveringsbetingelser for VVS- og VA-bransjen Kontaktperson VVP: Bjarne Haugland Utarbeidet av: Norske Rørgrossisters Forening - NRF Norske Rørleggerbedrifters Landsforening - NRL VA og VVS Produsentene - VVP Disse leveringsbetingelsene gjelder ved omsetning mellom produsenter /importører, grossister og installatører av VVS- og VA-materiell, med mindre annet er avtalt mellom partene. I 2013 nedsatte NRL et utvalg som skulle se nærmere på revisjon av bransjens felles salgs- og leveringsvilkår FL-VVS Det forventes en avklaring om eventuelle revisjoner i løpet av 2014, etter forhandlinger med NRF og VVP. Side 15 av 29

16 30 VVPs forhold til KONKURRANSELOVEN OG KONKURRANSEREGLENE I EØSAVTALEN Ansvarlig: Daglig leder Bjarne Haugland i samarbeid med styret Det har pågått en prosess for å sikre gode og forsvarlige rutiner i alle deler av organisasjonen i relasjon til konkurranseloven og konkurranse-reglene i EØSavtalen. Som en konsekvens av dette er det innført rutiner hvor samtlige deltagere i VVPs arrangementer blir påmint om ansvaret som påhviler den enkelte om å opptre i overenstemmelse med KONKURRANSELOVEN OG KONKURRANSEREGLENE I EØSAVTALEN. Om samarbeid som begrenser konkurransen - 10 i konkurranseloven Forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid i konkurranseloven 10 omfatter både samarbeid mellom foretak som opererer innenfor samme omsetningsledd (horisontalt samarbeid) og mellom foretak som opererer på forskjellige trinn i omsetningskjeden (vertikalt samarbeid). Eksempler på typer samarbeid som kan være omfattet av forbudet er samarbeid om priser, oppdeling av markeder og begrensninger i produksjon eller salg. Et samarbeid som i utgangspunktet begrenser konkurransen kan likevel være lovlig dersom det kan påvises betydelige økonomiske eller teknologiske gevinster som også kommer forbrukerne til gode. Faksimile referat fra medlemsmøte Det er med umiddelbar virkning innført signaturliste, som alle må signere, i alle møter som VA- og VVS produsentene VVP arrangerer. Det gjøres notater i møtene og et referat sendes medlemme i etterkant av møtet. Faksimile signaturliste... Det taes forbehold om at forslag til endring av vedtektene og de nye retningslinjene blir godkjent av VVPs generalforsamling den 27. mai I Utkast til nye vedtekter. Utkast til nye retningslinjer... EKSEMPEL på navnelapper for deltagere i VVPs møter. Som et ledd i kvalitetssikringen utstyres alle møtedeltagere med navnskilt, påført deltagerens navn, firmanavn og logo. Dette for å sikre at man ikke utilsiktet kommer i skade for å utgi opplysninger til en som arbeider i et konkurrerende firma. Side 16 av 29

17 31 MEDLEMSMØTER Foredragsholdere Roger Lunde Adm. direktør Cato Ove Karlsen Daglig leder Jon Karlsen Adm. direktør Mathieu Veulemans Avd. direktør Cecilie Evju Produktsjef Gulv, Dr.ing. Birgit Haug Petersen Webredaktør Pia Sørensen sjefingeniør Katharina Bramslev Seniorrådgivere NGBC Program GENERALFORSAMLING og MEDLEMSMØTE Torsdag 30. til fredag 31. mai 2013 Lysebu - Holmekollen, Oslo Torsdag 30. mai Med rett til endringer - uten varsel. 10:00 Generalforsamling (i ht vedtektene 5) 1. Konstituering. Navneopprop. 2. Godkjennelse av innkalling. 3. To personer utpekes til å undertegne protokoll. 4. Årsberetning fra Styret. 5. Regnskap. 6. Revisjonsrapport. 7. Budsjett og handlingsplan for påfølgende år. Fastsettelse av kontingent. 8. Valg a) styreleder og inntil 5 styremedlemmer b) revisor c) Valgkomitè bestående av leder og 2 medlemmer 9. Innkomne saker Generalforsamlingen lukkes 11:00-11:45 Aktuelle VVP saker Orienteringer og dialog 11:45-12:45 Lunsj 12:45-13:30 Adm. direktør Roger Lunde - Brødrene Dahl AS 13:45-14:30 Hva kan Fagrådet For Våtrom gjøre for produsenten? Cato Ove Karlsen, Daglig leder Fagrådet For Våtrom - FFV 14:40-15:10 Byggevareforordningen Hva betyr det for byggevareindustrien? Mathieu Veulemans, avd.direktør, produkter og installasjoner Direktoratet for byggkvalitet - DIBK 15:15-15:45 Mye hestekjøtt i importerte byggevarer Jon Karlsen, adm. direktør GLAVA 15:45-16:15 Debatt med Jon Karlsen og Mathieu Veulemans i panelet 16:15-16:45... sekvensen rundes av med litt enkel pausemat 16:45-18:00 VVP medlemmene samles til en uformell bransjeprat 18:30-19:00 Aperetif 19:00 Middag Chambre séparée ; kjøkkensjefens 5 retter Fredag 31. mai - 08:45 Frokost (for boende). Øvrige som ønsker frokost må gi beskjed. 09:00-09:45 Norwegian Green Building Council om BREEAM-NOR materialkrav Katharina Bramslev Seniorrådgivere 09:50-10:35 Klima- og forurensningsdirektoratet - KLIF om Substitusjonsplikten og miljømyndightetens prioriteringer Pia Sørensen Sjefingeniør 10:35-10:45 Pause 10:45-11:30 Weber om Miljødokumentasjon Slik møter Weber nye miljøkrav i byggeprosjekter Cecilie Evju - Produktsjef Gulv, Dr.ing. Birgit Haug Petersen Webredaktør 11:30 Tid for spørsmål og oppsummering. 12:00 Møtet avsluttes med lunsj Vel møtt! Arrangør: VA- og VVS produsentene VVP Daglig leder Bjarne Haugland Telefon Adresse: Helgeroav. 196, 3294 Stavern E-post: Side 17 av 29

18 31 fortsetter... MEDLEMSMØTER MEDLEMSMØTE Tirsdag 19. mars Sted: FOSSEKALLEN Næringspark TOPPLEDERSAMLING I VVP 12:00 Lunsj I Fossekallen Restaurant 12:45 Styret og administrasjonen informerer og innleder til dialog om VAREDATABASEN(E) og BRANSJEKAMPANJEN 14:00 Byggebransjen digitaliseres og globaliseres v/knud-fredrik Mohn 15:00 Norske Rørleggerbedrifters Landsforening om NRL og entreprenør v/tor Backe om Bransjekampanjen NRL+NRF+VVP v/tirill I. Hansen 16:00 Vi oppsummerer og konkluderer 17:00 Vel hjem Deltageravgift kr 740 Knud Fredrik Mohn Seniorrådgiver avd. Strategi og utvikling Forsvarsbygg Minner om Generalforsamling og medlemsmøte mai FOREDRAGSHOLDERE Tor Backe Adm. direktør Tirill Ilebek Hansen Kommunikasjonssjef Norske Rørleggerbedrifters Lansdsforening NRL OMGÅENDE PÅMELDING (med navn) til... Innerst i Granfos Næringspark på Lysaker finner du Fossekallen Restaurant plassert i en eldre, nyrestaurert fabrikkbygning full av karakter og sjarm, rett ved Faabro fossen. Vegg i vegg med konferansesenteret. Kjøkkensjefen Sebastian og kokkene har erfaring fra kjente norske og svenske restauranter. Kjøkkenet har meget dyktige faglærte kokker og baserer seg i hovedsak på friske, norske og noe franske/spanske råvarer. MEDLEMSMØTE Torsdag 31. oktober (9:00 til 15:30) Sted: Grand Hotel - Oslo Norsk Vann v/adm. dir Einar Melheim Norsk Vann spiller en meget viktig rolle for Vannbransjen (VA- og VVS bransjen) AHLSELL v/adm.dir Morten Harsem Nytt fra Ahlsell LUNSJ Norske Rørgrossistrs Forening - NRF v/direktør Terje Røiseng FOREDRAGSHOLDERE Side 4 av 26 Med forbehold om endring i rekkefølge og innhold: Einar Melheim Adm dir Norsk Vann Terje Røising Direktør NRF Morten Harsem Adm. dir Ahlsell Anne Taran Tjølsen Advokat BDO Advokater AS Foto: Bjarne Haugland Side 18 av 29

19 31 fortsetter... MEDLEMSMØTER DnB Markets «Industrilandene er oppe i knestående etter finanskrisen og «den store resesjonen» 2008/09. Men veksten er svak, ledigheten høy og de offentlige og private gjeldsbergene fortsatt uhåndterlig store. Det er ennå langt frem. Rentene vil holde seg lave lenge. Her hjemme ser økonomien ut til å lande mykt, med moderat vekst de nærmeste årene. Få med deg hva Øystein Dørum tenker om starten på 2014» Brødrene Dahl Om BD sin strategi mot 2020: Status 2013/ hvordan ser 2014 ut? Fokus på rørleggeren Kostnadene skal ned fokus på effektivitet og logistikk Kompetanse Vi skal ta rørleggerfaget inn i fremtiden Metro Branding «En sterk merkevare blir til gjennom tydelig strategi, meningsfullt innhold og visuell slagkraft. Skap helhet og innhold i alle kanaler» Konkurransetilsynet «Vi får blant annet høre om endringer i konkurranseloven av , særlig vedrørende foretakets MEDLEMSMØTE 23. til 24. januar 2014 Sted: QUALITY HOTEL LEANGKOLLEN Asker Øystein Dørum sjeføkonom DNB Markets Roger Lunde adm. dir. Brødrene Dahl Agenda 23. januar endret FOREDRAGSHOLDERE Christian Omvik digital prosjektleder Metro Branding Cathrine Stensland daglig leder fagansvarlig Metro Branding Svenn Gaulen fungerende etterforskningsdirektør Konkurransetilsynet info Jakob Aars spesialrådgiver, Etterforskningsstaben Konkurransetilsynet 09:00 Velkommen og signere Representasjonsliste 09:30 Metro Branding 11:00 DNB Markets 12:00 Lunsj 13:00 Brødrene Dahl 14:15 Konkurransetilsynet 17:00 Vi drøfter innspill fra dagens møte 19:00 Middag Foto: Bjarne Haugland BRUKERUNDERSØKELSE Side 19 av 29

20 32 STYRETS BERETNING 2013 Side 20 av 29

om VVP 2014-2015 BRANSJEORGANISASJON for VA- og VVS produsentene i Norge VA- og VVS produsentene VVP Daglig leder: Bjarne Haugland

om VVP 2014-2015 BRANSJEORGANISASJON for VA- og VVS produsentene i Norge VA- og VVS produsentene VVP Daglig leder: Bjarne Haugland BRANSJEORGANISASJON for VA- og VVS produsentene i Norge om VVP 2014-2015 VA- og VVS produsentene VVP Daglig leder: Bjarne Haugland E-post: VVP@vavvs.no www.vavvs.no Telefon: 958 48 966 Adresse: Helgeroaveien

Detaljer

NRLnytt MARS. Under årets generalforsamling 27. mai skal den endelige beslutningen om styrets forslag til navneendring falle.

NRLnytt MARS. Under årets generalforsamling 27. mai skal den endelige beslutningen om styrets forslag til navneendring falle. EN SITUASJONSRAPPORT FRA NORSKE RØRLEGGERBEDRIFTERS LANDSFORENING VVS NRLnytt MARS 1 14 MARS 2014 Fra Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS til Rørentreprenørene Norge? Under årets generalforsamling

Detaljer

NRLnytt OKTOBER. Testet rørleggerferdighetene

NRLnytt OKTOBER. Testet rørleggerferdighetene EN SITUASJONSRAPPORT FRA NORSKE RØRLEGGERBEDRIFTERS LANDSFORENING VVS NRLnytt OKTOBER 4 14 2014 Testet rørleggerferdighetene NRLs aktivitetsstand på Teknisk Museum under museets 100-årsjubileum ble en

Detaljer

Nytt håp om energifunn

Nytt håp om energifunn nr 02/2013 nytt fra Norsk teknologi Nytt håp om energifunn Side 3 marked Gode markedsutsikter Markedet for de tekniske entreprenørene har økt siden 2011, og forventningene i overskuelig fremtid er at veksten

Detaljer

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene nr 02/2011 nytt fra Norsk teknologi økning i boligmarkedet og for yrkesbygg Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene SIDE 6 «Det totale markedet for tekniske installa sjoner i 2011 forventes

Detaljer

Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing. Omstilling gjennom. Byggenæringen skusler vekk potensialet. Gevinsten glipper

Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing. Omstilling gjennom. Byggenæringen skusler vekk potensialet. Gevinsten glipper n Røde tall på bunnlinjen: Sviktende rutiner får skylda Side 4 n Felles prosjektering: Omstilling gjennom økt erfaring Side 10 n Jobb og utdanning: BIM-kompetanse ettertraktet Side 14 BuildingSMART En

Detaljer

Innhold. Side. 1. MLFs visjon og virksomhet 3. 2. Markedet 4. 3. Arbeidet for seriøsitet i markedet 5. 4. Prosjekter i bransjen 10

Innhold. Side. 1. MLFs visjon og virksomhet 3. 2. Markedet 4. 3. Arbeidet for seriøsitet i markedet 5. 4. Prosjekter i bransjen 10 ÅRSBERETNING 2013 Innhold Side 1. MLFs visjon og virksomhet 3 2. Markedet 4 3. Arbeidet for seriøsitet i markedet 5 4. Prosjekter i bransjen 10 5. Rekruttering og kompetanse 14 6. MLFs medlemsfordeler

Detaljer

Fruktbart samspill eller klamme omfavnelser? En analyse av byggevareprodusenters innovasjonssystemer i en nasjonal institusjonell kontekst

Fruktbart samspill eller klamme omfavnelser? En analyse av byggevareprodusenters innovasjonssystemer i en nasjonal institusjonell kontekst Fruktbart samspill eller klamme omfavnelser? En analyse av byggevareprodusenters innovasjonssystemer i en nasjonal institusjonell kontekst Finn Ørstavik Trond Einar Pedersen Rapport 24/2011 Fruktbart

Detaljer

4-2015. Norges beste drikkevann? Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Østre Agder brannvesen På besøk hos KMD NKF Trøndelag

4-2015. Norges beste drikkevann? Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Østre Agder brannvesen På besøk hos KMD NKF Trøndelag 4-2015 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Norges beste drikkevann? Østre Agder brannvesen På besøk hos KMD NKF Trøndelag Kunnskapsdeling for et bedre samfunn utleiepumper 3 gode grunner

Detaljer

Beretning 2012-2013. Perioden 14. februar 2012 14. februar 2013

Beretning 2012-2013. Perioden 14. februar 2012 14. februar 2013 Beretning 2012-2013 Perioden 14. februar 2012 14. februar 2013 Boligmappa servicehefte for nordmenns bolig Varmenormen et populært verktøy Bekjempelse av svart arbeid ROT-fradrag Ny, kombinert fag- og

Detaljer

Fremtidens Byggenæring

Fremtidens Byggenæring Fremtidens Byggenæring Behov for BIM-kompetanse : Lær deg fremtidens byggverktøy NÅ Les mer side 20 Signalbygg fra fremtiden: Styrer alle driftsprosesser fra internett Berg Studentby i Trondheim: Salgsprospektene

Detaljer

TEKNIKK. Bedriftsprofil AXESS Side 10-14. Dansk Kran Forening Side 22-24. Kontroll av spesialkonstruert løfteredskap i brønn og boring Side 6-9

TEKNIKK. Bedriftsprofil AXESS Side 10-14. Dansk Kran Forening Side 22-24. Kontroll av spesialkonstruert løfteredskap i brønn og boring Side 6-9 KR AN 3 TEKNIKK medlemsinformasjon kranteknisk forening Kontroll av spesialkonstruert løfteredskap i brønn og boring Side 6-9 Bedriftsprofil AXESS Side 10-14 Dansk Kran Forening Side 22-24 Kursoversikt

Detaljer

VVS. Vis vei inn i fremtidens. marked! VVSkonferansen

VVS. Vis vei inn i fremtidens. marked! VVSkonferansen VVS konferansen VVSkonferansen Vis vei inn i fremtidens marked! Stavanger 30. 31. mai 2013 Bi2 «Slim-line» viftekonvektor Nye og brukervennlige systemer! Olimpia Splendid s serie viftekonvektorer setter

Detaljer

TRADEBROKERnytt. GLAVA - Nytt medlem og ekspert på norske forhold. nr. 2 november 2013

TRADEBROKERnytt. GLAVA - Nytt medlem og ekspert på norske forhold. nr. 2 november 2013 TRADEBROKERnytt nr. 2 november 2013 Hver dag er mer enn 50 GLAVA-biler underveis på norske veier GLAVA - Nytt medlem og ekspert på norske forhold GLAVA er Norges ledende totalleverandør av isolasjons-,

Detaljer

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 Omsorgsteknologi kan aldri erstatte de varme hendene, men omsorgsteknologien kan bidra til at det blir nok varme hender. Her er det intet enten eller, men et både og.

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

Arbeidsutvalget for håndverkertjenester på fast eiendom

Arbeidsutvalget for håndverkertjenester på fast eiendom Arbeidsutvalget for håndverkertjenester på fast eiendom Forslag til tiltak som skal øke forbrukernes tillit til kjøp av håndverkertjenester og øke omdømmet til håndverkerbransjen 1 Forord Arbeidsutvalget

Detaljer

Fredag 17. april 2015. 101. driftsår. Innkalling med møteprogram

Fredag 17. april 2015. 101. driftsår. Innkalling med møteprogram Generalforsamling Fredag 17. april 2015 101. driftsår Innkalling med møteprogram» Dagsorden» Årsberetning 2014» Regnskap for 2014» Budsjettforslag for 2015 NELFO Foreningen for El og It Bedriftene NELFO

Detaljer

8-2014. Spillvann fra Gran til Brandbu Renhold, forebyggende helsearbeid. Nettverksgruppene i NKF er viktige Lang vei for vannet i Østre Toten

8-2014. Spillvann fra Gran til Brandbu Renhold, forebyggende helsearbeid. Nettverksgruppene i NKF er viktige Lang vei for vannet i Østre Toten 8-2014 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Spillvann fra Gran til Brandbu Renhold, forebyggende helsearbeid Lars Ellingbø Arvid Tangerås Inger Elisabeth Dahl Sigve Gudbrandsen Tore Nygård

Detaljer

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2014 2 EBA ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS ÅRSBERETNING EBA»REGNSKAP OG NOTER EBA STYRETS ÅRSBERETNING SERVICEKONTORET REGNSKAP OG NOTER SERVICEKONTORET EBA

Detaljer

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 ////////////////////

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 //////////////////// Bygg for fremtiden Innovasjon i nordisk byggsektor Synteserapport //////////////////// Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 Innhold 6 16 20 Forord side 3 Samlet innsats øker merverdi side

Detaljer

Generalforsamling. Lørdag 27. april 2013. 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM

Generalforsamling. Lørdag 27. april 2013. 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM Generalforsamling Lørdag 27. april 2013 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM» Dagsorden» Årsberetning 2012» Regnskap for 2012» Budsjettforslag for 2013 100 1913 2013 NELFO Foreningen for El og It Bedriftene

Detaljer

1-2-2015. Vann og avløpsetaten i eget AS. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Dokumenter for fremtiden. Drikkevannskonkurranse.

1-2-2015. Vann og avløpsetaten i eget AS. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Dokumenter for fremtiden. Drikkevannskonkurranse. 1-2-2015 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Vann og avløpsetaten i eget AS Drikkevannskonkurranse Dokumenter for fremtiden Alvorlige branner Kunnskapsdeling for et bedre samfunn utleiepumper

Detaljer

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100%

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% ÅRSRAPPORT 2011 1 OM NORCONSULT Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgivere rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering,

Detaljer

Årsrapport 2013 GODE BYGG FOR ET GODT SAMFUNN

Årsrapport 2013 GODE BYGG FOR ET GODT SAMFUNN Årsrapport 2013 GODE BYGG FOR ET GODT SAMFUNN Innhold Del I: Leders beretning 2 Del II: Introduksjon til virksomheten 5 Del III: Årets aktiviteter og resultater 9 Arbeidsmål: Mer brukervennlig og målrettet

Detaljer

5-2014. Vannbransjens rekrutteringssymbol «ROAR» Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.

5-2014. Vannbransjens rekrutteringssymbol «ROAR» Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk. 5-2014 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Vannbransjens rekrutteringssymbol «ROAR» Kunnskapsdeling for et bedre samfunn VELKOMMEN TIL FREMTIDEN: FLYGT EXPERIOR INSPIRED BY YOU. ENGINEERED

Detaljer

KONFERANSEPROGRAM 19. 23. OKTOBER

KONFERANSEPROGRAM 19. 23. OKTOBER KONFERANSEPROGRAM 19. 23. OKTOBER MESSEN MED DE BESTE LØSNINGENE FOR BYGG, BOLIG OG ANLEGG Det er fantastisk hyggelig å kunne ønske velkommen til Bygg Reis Deg 2011! Nærmere 450 utstillere presenterer

Detaljer

for tekniske entreprenører

for tekniske entreprenører Elektronisk samhandling Veien til building SMART TELFOs faktahefteserie Hefte nr. 5 Elektronisk samhandling for tekniske entreprenører forord TELFO har utviklet en rekke faktahefter som viser hvordan de

Detaljer

Energieffektivisering bør gi skattelette

Energieffektivisering bør gi skattelette nr 01/2011 nytt fra Norsk teknologi norsk teknologi ber regjeringen innføre energifunn Energieffektivisering bør gi skattelette SIDE 9 «Vi foreslår at EnergiFunn skal gjelde dokumenterte arbeidskostnader

Detaljer

5TIPS TIL VERDIØKNING AV BYGG

5TIPS TIL VERDIØKNING AV BYGG DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Rett isolering Den nationale scene isolerer svakeste ledd Sparebank 1 SMN Registrering minsker energiforbruket No. 1 / Des. 10 EIENDOMSUTVIKLING 5TIPS TIL

Detaljer