Kursdeltakere som ønsker å bruke leksjonene f.eks til undervisning eller kursformål må ta direkte kontakt med forfatter for nærmere avtale.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kursdeltakere som ønsker å bruke leksjonene f.eks til undervisning eller kursformål må ta direkte kontakt med forfatter for nærmere avtale."

Transkript

1 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Diskusjonsgrupper Geir Maribu/Stein Meisingseth (endret av Lene Hoff) Lærestoffet er utviklet for faget LV299D IT verktøy Kursdeltakere som ønsker å bruke leksjonene f.eks til undervisning eller kursformål må ta direkte kontakt med forfatter for nærmere avtale. Innledning...2 Hva er diskusjonsgrupper?...2 Diskusjonsgrupper sammenlignet med e-post...3 Hvordan virker diskusjonsgrupper?...3 Diskusjonsgruppene...5 Diskusjonsleseren...6 Første gangs bruk av diskusjonsgrupper...7 Oppkobling til diskusjonstjener...7 Påmelding til diskusjonsgrupper...8 Lese innlegg...9 Skrive et nytt innlegg...9 Svare på innlegg...10

2 Diskusjonsgrupper side 2 av 11 Innledning Diskusjonsgrupper er en tjeneste på Internett der alle som ønsker det kan delta i elektroniske diskusjoner innenfor utvalgte tema. Systemet består av en rekke diskusjonstjenere 1 spredt over hele verden. Til sammen kalles dette systemet av diskusjonstjenere på Internett for USENET. 2 Hva er diskusjonsgrupper? Vanlige aviser og tidsskrifter har som oftest ei leserspalte, ei slags ordet-fritt -spalte der leserne kan komme til orde med kommentarer til innholdet i avisa, komme med spørsmål og komme med egne meninger om diverse tema. Innlegg fra en leser kan bli kommentert av andre lesere uka etter etc. Slik kan diskusjonen foregå i flere uker. I tilfelle det er sentrale tema som opptar mange lesere, kan avisa sette av egen spalteplass til bestemte diskusjoner. Så langt virker alt kjent, men tenk deg følgende: Du har tilgang til alle leserspaltene i alle aviser i hele verden, og du kan skrive innlegg i disse spaltene uten at redaktører kan kontrollere eller stoppe innlegget ditt. Du kan skrive hva du vil, og du kan kommentere akkurat hva du vil - f.eks. om norsk litteratur, om religion og om forholdet til minoritetsgrupper av forskjellige slag etc. Og diskusjonene går så raskt at flere titalls innlegg og svarinnlegg om samme tema kan komme i løpet av et eneste døgn. Diskusjonsgrupper på Internett er faktisk et medium som kan sammenlignes med dette. Ovenstående sier altså noe om diskusjonsgruppene sin styrke, men også noe om diskusjonsgruppene sine svakheter og farer. Diskusjonsgrupper er et meget kraftfullt og virkningsfullt medium der alle og enhver med Internettilknytting på få minutter kan publisere egne meninger og holdninger for hele verden, uansett hvor avvikende og spesielle disse måtte være. Men samtidig er dette også styrken til diskusjonsgruppene. Det bringer folk sammen i fruktbare diskusjoner i egne diskusjonsgrupper der temaet er gitt på forhånd. Til sammen finnes det mange tusen slike diskusjonsgrupper over hele verden, og de aller fleste av disse er også tilgjengelig i Norge 3. Her kan du diskutere og stille spørsmål om faglige emner, om hobbyer, ja om alt mellom himmel og jord. Og du får svar! Nesten alltid finnes det en eller annen person et sted i verden som følger med i akkurat din diskusjonsgruppe, og som sitter inne med detaljkunnskap om akkurat de tingene du spør om. Svært ofte fører enkle spørsmål og innlegg til omfattende diskusjoner med fagfolk fra hele verden. Slike diskusjoner kan i svært mange tilfeller føre til ny innsikt og nye holdninger for alle deltakerne. Diskusjonen drives framover og stadig nye poenger kastes fram. Og svært ofte er det kunnskapsrike og flinke folk man møter på denne måten. 1 Diskusjonstjenere kalles ofte også for news-tjenere eller nntp-tjenere, etter NNTP-protokollen som benyttes i diskusjonsgruppene. 2 På sammen måte som at Web består av webtjenere kan en si at USENET består av diskusjonstjenere. 3 Antall grupper som er tilgjengelige hos den enkelte Internett-leverandør varierer. UNINETT distribuerer f.eks. cirka 8000 grupper til sine abonnenter.

3 Diskusjonsgrupper side 3 av 11 Diskusjonsgrupper sammenlignet med e-post Det er forskjell på diskusjonsgrupper og e-post. Diskusjonsgrupper er en mange-til-mangekommunikasjon. Leseren av diskusjonsinnlegg må sjøl oppsøke en diskusjonstjener og hente meldingene. E-post derimot er en-til-en og en-til-mange-kommunikasjon, og e- postmeldingene blir levert direkte til mottaker. E-post er av mer privat karakter, der innholdet i meldingene kun er kjent av sender og mottaker, mens i diskusjonsgrupper er det full offentlighet der alle innleggene blir lest av alle andre som også følger med i den aktuelle diskusjonsgruppa (husk analogien med ordet-fritt - spalte i avis). Hvordan virker diskusjonsgrupper? Et viktig særtrekk ved USENET er at innleggene automatisk distribueres til andre diskusjonstjenere. Det betyr at dersom en person i Trondheim skriver et innlegg til ei av de globale diskusjonsgruppene, så vil dette innlegget etter noen timer ha spredd seg til alle diskusjonstjenerne i hele verden. For ei norsk diskusjonsgruppe skjer i prinsippet det samme. Men det er ikke nok bare å distribuere innleggene over hele USENET. Den enkelte diskusjonstjener må også ta ned innlegget og lagre det i egen base for at det skal bli tilgjengelig for brukerne. Når det gjelder norske innlegg må en regne med at alle norske diskusjonstjenere tar ned alle innlegg i de norske no-gruppene, mens en må regne med at det er de færreste utenlandske diskusjonstjenere som er interessert i de norske diskusjonsgruppene. I prinsippet distribueres alle diskusjonsgruppene over hele. Det er den enkelte Internettleverandør som avgjør hvilke diskusjonsgrupper som skal tas ned til egen tjenermaskin. I utgangspunktet tilbyr Internett-leverandøren alle diskusjonsgruppene som brukerne ønsker. Men det er allikevel svært vanlig å sette stopp for diskusjonsgrupper som erfaringsmessig kan inneholde ulovlig materiale som f.eks. porno. Det er nemlig umulig å stoppe enkeltinnlegg uten omfattende og tidkrevende kontroller. Derfor unnlater Internett-leverandøren å ta ned denne typen diskusjonsgrupper. Figuren nedenfor viser skjematisk hvordan et innlegg lagt inn på en diskusjonstjener distribueres over hele USENET i løpet av noen få timer.

4 Diskusjonsgrupper side 4 av 11 Innlegg underveis Nytt innlegg i Bogota Diskusjonstjener På samme måte som Web og e-post er også diskusjonsgrupper basert på klient-tjenerprinsippet. Diskusjonstjenerne er som regel UNIX-maskiner som er spredt rundt omkring i hele verden, slik som vist på figuren over. Til hver diskusjonstjener kan det være mange hundre PC-baserte diskusjonslesere som kan brukes både til å lese og skrive innlegg Diskusjonsgrupper bruker en kommunikasjonsprotokoll som heter NNTP 4 til å spre diskusjonsinnleggene fra maskin til maskin, og til kommunikasjon mellom diskusjonsleser og diskusjonstjener. Dette er også bakgrunnen for at diskusjonsleseren ofte kalles for NNTPklient. 4 NNTP står for Network News Transfer Protocol

5 Diskusjonsgrupper side 5 av 11 Diskusjonsgruppene Diskusjonsgruppene er organisert i et navnehierarki med hovedgrupper og undergrupper. Det finnes til sammen sju hovedgrupper på toppnivå i diskusjonshierarkiet. Disse hovedgruppene er igjen delt inn i flere nivå med undergrupper slik som vist på figuren nedenfor. De sju hovedgruppene er: comp news comp rec sci no alt Omhandler alt om databehandling, maskinvare og programvare. Diskusjonsgrupper som omhandler diskusjonsgruppe som system. Her finner du bl.a gode råd for nybegynnere, nyheter om diskusjonsgrupper, nye grupper etc. Nye brukere bør lese det som finnes her. rec Rec står for recreational og inneholder grupper databases om hobbyer og fritidssysler både inne og ute graphics etc. os mswindows win95 nt setup linux misc arts bodyart books tolkien comics audio autos bicycles collecting coins dolls phonecard games music classical collecting folk funks opera chem electronics geo math physics psychology film jus litteratur slekt storting uninett business comics culture fan food music politics sport etterlysing program skole cajun kuwait www madonna lion-king african lyrics nirvana pinkfloyd Figuren over viser bare noen få av de til sammen cirka diskusjonsgruppene sci soc talk misc Forskning og utvikling. For det meste stoff om politikk, samfunn etc. Diskusjoner om for det meste kontroversielle temaer, f.eks. religion, abort etc. Alt mulig annet som ikke er dekket av de andre gruppene. Disse hovedgruppene distribueres over hele verden. I tillegg til disse diskusjonsgruppene finnes det også en del alternative grupper som har oppstått etter påtrykk fra brukerne. En del av disse nye gruppene oppstår når diskusjonene tar helt andre retninger enn forutsatt i ei diskusjonsgruppe, f.eks. hvis man begynner å diskutere fotball i ei diskusjonsgruppe om matematikk. For å unngå at diskusjonsgrupper drukner i diverse andre diskusjoner, opprettes det heller nye grupper. Disse diskusjonene er nå organisert i et eget toppnivå i diskusjonsgruppe-systemet kalt for alt-hierarkiet, der alt står for alternative diskusjoner. Dette henger sammen med at de første gruppene som ble opprettet i alt-hierarkiet var for såkalte alternative synspunkter litt på sida av hovedstrømmen. Men nå har dette endret seg en del over tid; alt-hierarkiet inneholder ganske mye interessant i tillegg til alt tøyset som også finnes. Den er faktisk blitt et av hierarkiene med flest grupper. alt I utgangspunktet var denne reservert for diskusjoner som lå litt på sidelinja i forhold til allmenn oppfatning blant folk. Etter hvert er denne gruppen utvidet til å ta opp i seg alt mulig av diskusjonsgrupper, fra religion til sex, fra vitser til råd og vink i forbindelse med forestående bryllup.

6 Diskusjonsgrupper side 6 av 11 I tillegg til de sju hovedgruppene og alt-hierarkiet finnes det også flere firmagrupper, f.eks. microsoft.public-gruppen, redhat-gruppen og Novell-gruppen. Hvert land har også sitt eget nasjonale hierarki av diskusjonsgrupper. I Norge kalles dette for no-hierarkiet. Tilsvarende hierarkier finnes også for andre land. Nasjonale hierarkier distribueres over hele verden på lik linje med de store hovedgruppene. Du vil også finne at diskusjonstjenere i Norge inneholder diskusjonsgrupper både fra Frankrike og fra England. Dette er som oftest et resultat av påtrykk fra utlendinger som bor i Norge, eller undervisningsinstitusjoner som ønsker å bruke diskusjonsgrupper i f.eks. språkundervisning. Tilsvarende er det også med norske diskusjonsgrupper i utlandet. Det er altså ingenting i veien for at nasjonale diskusjonsgrupper kan distribueres til diskusjonstjenere over hele USENET. For at flest mulig skal kunne følge med i de internasjonale gruppene er språket engelsk. I nogruppene er det vanligvis norsk, og i de tyske de-gruppene er det tysk etc. Eksempler på norske diskusjonsgrupper er: no.film no.litteratur no.jus no.alt.parabol no.alt.mat.drikke Legg merke til at hierarkiet er avspeilet i navnet til diskusjonsgruppene ved at det brukes punktum mellom hvert nivå. Det er fullt mulig for en kommune eller en undervisningsinstitusjon å sette opp sin egen diskusjonstjener, og hente ned akkurat de diskusjonsgruppene en måtte ønske. I tillegg kan de også opprette egne lokale diskusjonsgrupper som kun finnes på egen diskusjonstjener. Diskusjonsleseren Innlegg i diskusjonsgrupper leses med en diskusjonsleser, som er et program som kjører lokalt på PC-en din. Ved oppstart av diskusjonsleser skjer det automatisk en oppkobling mot diskusjonstjeneren der alle innleggene befinner seg. Det finnes mange forskjellige diskusjonslesere, også mange som er gratis tilgjengelig på Internett for ikke-kommersielle institusjoner som f.eks. undervisning. Eksempler på slike er: Microsoft Outlook Express, Mozilla Thunderbird, Netscape, News Xpress og Free Agent. I tillegg til basisoperasjoner som å lese og skrive innlegg brukes diskusjonsleseren også ved påmelding til diskusjonsgrupper, holde rede på de diskusjonsgrupper du er medlem av, holde oversikt over hvilke innlegg som er lest og hvilke som er ulest, vise nye innlegg pluss en del andre funksjoner. Alle disse funksjonene blir nærmere omtalt i de neste kapitlene.

7 Diskusjonsgrupper side 7 av 11 Figuren over viser diskusjonsleseren Outlook Express etter at den er koblet opp mot diskusjonstjeneren som heter nå news.hist.no eller nntp.tisip.no. Første gangs bruk av diskusjonsgrupper I eksemplene nedenfor er diskusjonsleseren Outlook Express brukt. Det gis ikke en fullstendig brukerveiledning her, men en oversikt over hvilke funksjoner som er tilgjengelig hos en typisk diskusjonsleser. Oppkobling til diskusjonstjener Diskusjonsleseren må alltid konfigureres til oppkobling mot en bestemt diskusjonstjener. Dette gjøres ved første gangs bruk av klienten. Diskusjonsleseren kobler seg mot denne diskusjonstjeneren hver gang den startes. Ved neste gangs oppstart sjekker den om det er kommet nye innlegg i de diskusjonsgruppene du abonnerer på, og viser dette som antall uleste innlegg for hver diskusjonsgruppe. Diskusjonstjeneren kan befinne seg hvor som helst i Internett, men vanligvis velger man den som er nærmest, og som inneholder alle diskusjonsgruppene. Du kan ikke velge diskusjonstjener fritt. Normalt har du kun tilgang til din Internettleverandør sin diskusjonstjener. For å koble deg mot en diskusjonstjener og lese innlegg fra denne må du ha tilgangsrettigheter til tjeneren. Disse rettighetene baseres på hvilket domene og hvilken IP-adresse PC-en din har. Diskusjonstjeneren må tillate lesing fra maskiner tilhørende ditt domene for at din diskusjonsleser skal kunne koble seg opp. For at alle diskusjonslesere i hele Norge skal kunne lese diskusjonsinnlegg på en diskusjonstjener må den tillate adgang fra alle klienter i hele nodomenet. Det betyr f.eks. at norske studenter i England som tilhører uk-domenet ikke automatisk kan lese fra diskusjonstjenere i no-domenet. Disse studentene må eventuelt ordne seg slik at diskusjonstjeneren de bruker i England tar ned de norske diskusjonsgruppene. Noen diskusjonslesere har også mulighet for oppkobling mot flere diskusjonstjenere. Det er aktuelt i tilfelle lokalnettet inneholder en diskusjonstjener for interne, lukkede diskusjonsgrupper som ikke distribueres utenfor lokalnettet, i tillegg til en vanlig åpen diskusjonstjener

8 Diskusjonsgrupper side 8 av 11 med alle de globale diskusjonsgruppene. MS Outlook Express er eksempel på diskusjonslesere med disse mulighetene. Påmelding til diskusjonsgrupper I kapitlet foran antok vi at du allerede abonnerte på en del diskusjonsgrupper. Men det er jo ikke tilfellet. Ved første gangs oppstart abonnerer du ikke på noen diskusjonsgrupper. Det første du derfor må gjøre er å melde deg på nye diskusjonsgrupper. På fagspråket kalles dette for subscribe. Dette starter ved at diskusjonsleseren første gang den starter, henter ned ei liste som inneholder navnet til alle diskusjonsgruppene som finnes på diskusjonstjeneren. På en typisk diskusjonstjener kan det dreie seg om flere tusen grupper. Dette kan ta noen minutter hvis du bruker modemforbindelse, men denne nedlastingen av navnene til alle diskusjonsgruppene skjer bare en gang. Ved seinere oppkoblinger oppdateres denne lista bare med de nye diskusjonsgruppene som har kommet til siden sist, slik at du slipper å laste ned navnene på tusenvis av diskusjonsgruppene hver gang. For å koble deg opp mot diskusjonstjeneren i Outlook Express, velger du Verktøy > Kontoer Her velger du Legg til > Nyheter Da vil du bli guidet gjennom en veiviser hvor du fyller inn navn, e-postadresse og navn på diskusjonstjeneren (news.hist.no). I lista over alle diskusjonsgruppene (utdrag vist i figuren under) kan du enkelt melde deg på diskusjonsgrupper med et enkelt klikk med musa (varierer noe fra diskusjonsleser til diskusjonsleser). I figuren under er påmelding til diskusjonsgruppene nvu.hist.iti gjort, noe som indikeres med symbolet til venstre for navnet til diskusjonsgruppa. Andre interesante diskusjonsgrupper er nvu.hist og nvu.hist.itv. Etter påmelding til grupper kan du skifte til visningsmodus slik at bare diskusjonsgrupper du er påmeldt (Abonnerer-folderen) vises. Neste skritt er å lese innlegg i disse diskusjonsgruppene.

9 Diskusjonsgrupper side 9 av 11 Lese innlegg Lesing av innlegg starter alltid med å vise fram alle innleggene i aktuell diskusjonsgruppe. Dette kan du f.eks. gjøre ved å dobbeltklikke på navnet til diskusjonsgruppa. Da kommer det fram et nytt vindu som viser alle innleggene i denne diskusjonsgruppa. Hvert innlegg er representert med ei linje som viser tema for innlegget, dato og klokkeslett det er skrevet, og navnet til forfatteren. I det nederste vinduet ser du teksten til innlegget som er valgt. Med enkle kommandoer hos diskusjonsleseren kan du nå fortløpende gå fra innlegg til innlegg i denne diskusjonsgruppa. Skrive et nytt innlegg Innlegg kan skrives på to forskjellige måter. Du kan skrive et helt nytt innlegg der du bestemmer tema for innlegget, eller du kan svare på et eksisterende innlegg. Skriving av innlegg starter alltid med å oppsøke den aktuelle diskusjonsgruppa slik som vist ovenfor. På diskusjonsleseren finner du en egen funksjon (menyvalg eller kommando) for skriving av nytt innlegg. I Outlook heter knappen Ny artikkel. Denne virker tilnærmet på samme måte som for e-post. Det kommer fram et nytt vindu, et skrivevindu, med navnet til diskusjonsgruppa allerede fylt ut i aktuelt felt. Du trenger bare å skrive inn tema for innlegget ditt, og deretter skriver du selve innlegget. Husk at teksten du bruker i temalinja må beskrive innholdet i innlegget på en god måte. Det holder ikke med tema som Et spørsmål, informasjon etc. Prøv så godt du kan å fange innholdet med en kort setning. Du ønsker jo at andre skal lese innlegget ditt, gjør du ikke? Figuren nedenfor viser et nytt innlegg til diskusjonsgruppa nvu.hist.iti, der nye studenter ønskes velkommen.

10 Diskusjonsgrupper side 10 av 11 Etter at innlegget er skrevet, sendes det med et enkelt valg på menyen. Da havner innlegget ditt umiddelbart på diskusjonstjeneren du er tilkoblet, og derfra distribueres det til nabotjenere som sprer det videre til sine naboer etc. Du skriver et innlegg til diskusjonsgruppa, sender det på vanlig måte, og det havner i utkurva sammen med brevene du har skrevet. Etter innlogging på tjenermaskinen til Internettleverandøren din sendes brevene til aktuelle personer, og innleggene sendes til aktuelle diskusjonsgrupper. Svare på innlegg Å svare på innlegg er aktuelt når du leser innlegg, fatter interesse for et bestemt innlegg, og ønsker å svare på dette. Da er du i en lignende situasjon som når du svarer på et brev. Etter å ha lest innlegget velger du en funksjon eller menyvalg hos diskusjonsleseren som heter noe i retning Svar til gruppe eller lignende, for å skrive en oppfølger til innlegget. Det nye skrivevinduet som kommer fram inneholder teksten du nettopp leste, slik at du kan kommentere direkte på enkeltutsagn i det opprinnelige innlegget, slik som vist i figuren under, og som du er vant med fra svaring på brev.

11 Diskusjonsgrupper side 11 av 11 Skriv inn din tekst innimellom den opprinnelige teksten, og husk å plassere teksten din nær den teksten du svarer på slik at det klart går fram av sammenhengen hva du svarer på. Tekst fra det opprinnelige innlegget som du svarer på beholdes (sitattekst), resten fjernes ved å markere dette med [..tekst fjernet..] etc., på samme måte som ved svaring på brev. Teksten fra det opprinnelige innlegget er alltid merket på en bestemt måte slik at den skiller seg fra resten av teksten. Som oftest brukes det et bestemt tegn først på hver linje, f.eks. > som er brukt her, og i tillegg brukes ofte også annen farge på denne teksten.

Kursdeltakere som ønsker å bruke leksjonene f.eks til undervisning eller kursformål må ta direkte kontakt med forfatter for nærmere avtale.

Kursdeltakere som ønsker å bruke leksjonene f.eks til undervisning eller kursformål må ta direkte kontakt med forfatter for nærmere avtale. Stiftelsen TISIP i samarbeid med Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag IRC Geir Maribu (revidert av Stein Meisingseth og Lene Hoff) 1.9.2008 Lærestoffet er utviklet for faget

Detaljer

Kursdeltakere som ønsker å bruke leksjonene f.eks til undervisning eller kursformål må ta direkte kontakt med forfatter for nærmere avtale.

Kursdeltakere som ønsker å bruke leksjonene f.eks til undervisning eller kursformål må ta direkte kontakt med forfatter for nærmere avtale. Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Elektronisk post Geir Maribu/Stein Meisingseth (endret av Tomas Holt, oppdatert av Lene Hoff) 2.9.2008 Lærestoffet er utviklet for faget

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

En enkel lærerveiledning

En enkel lærerveiledning En enkel lærerveiledning ~ 1 ~ Innhold INNLEDNING... 3 Hva?... 3 Hvorfor?... 3 INN- og UTLOGGING... 4 Innlogging... 4 Utlogging... 5 Lærerinnlogging/-utlogging... 5 OUTLOOK / EPOST... 6 Skrive epost...

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

Skrivebordsflata. Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP

Skrivebordsflata. Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Avdeling for informatikk og elæring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Filer og mapper i Windows Geir Maribu 7.9.2009 Lærestoffet er utviklet for faget LV299D IT verktøy Som kursdeltaker kan du fritt bruke leksjonene

Detaljer

Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen Hjørne pushback på web.

Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen Hjørne pushback på web. Brukerguide Hjørne pushback Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen Hjørne pushback på web. Innhold Spille simuleringen på web... 1 Før du starter... 1 Innlogging...

Detaljer

Brukerveiledning - secure.nhh.no og secure.privnett.nhh.no

Brukerveiledning - secure.nhh.no og secure.privnett.nhh.no Brukerveiledning - secure.nhh.no og secure.privnett.nhh.no NHH tilbyr ansatte og studenter ekstern tilgang til NHH-interne ressurser slik som M-området, felles filområder, bibliotektjenester m.m. Tjenesten

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Webverksted. Et opplæringstilbud. for. produksjon av dokumenter på Internett

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Webverksted. Et opplæringstilbud. for. produksjon av dokumenter på Internett Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Webverksted Et opplæringstilbud for produksjon av dokumenter på Internett Utarbeidet ved IT-avdelingen, NTNU ITEA DESK Høsten 1998 Innhold Målsetting Krav

Detaljer

Lansering av ny versjon av KF Lokal tjenestekatalog

Lansering av ny versjon av KF Lokal tjenestekatalog Lansering av ny versjon av KF Lokal tjenestekatalog Kommuneforlaget lanserer nå en ny versjon(4.4.) av KF Lokal tjenestekatalog, heretter kalt lokal tjenestekatalog. Mange av endringene kommer som resultat

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

Brukerveiledning for Roundcube webmail

Brukerveiledning for Roundcube webmail Brukerveiledning for Roundcube webmail Introduksjon Skolepost bruker en webmail-løsning som heter Roundcube. De aller fleste vil greie å bruke Roundcube uten hjelp, men noen kan kanskje lære noe nytt om

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, juni 2011 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer

Detaljer

Brukerveiledning e-postsystem

Brukerveiledning e-postsystem 1 Brukerveiledning e-postsystem Innholdsfortegnelse Pålogging:....... 2 Opprette e-post:..... 4 Vedlegg:.... 4 Kalender:... 7 Visning: 7 Ny avtale:.... 7 Invitere deltakere:.... 9 Bytte passord på konto

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

1. Intro om SharePoint 2013

1. Intro om SharePoint 2013 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intro om SharePoint 2013 Stein Meisingseth 09.08.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO205D Microsoft SharePoint 1. Intro om SharePoint

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Hurtigguide til KF Infoserie

Hurtigguide til KF Infoserie Hurtigguide til KF Infoserie Innhold Kom godt i gang. Logg inn i KF Infoserie Introduksjonsfilm til KF Infoserie Oppsettssiden Forsiden Søk i KF Infoserie Visning av søkeresultater Kom godt i gang. Velkommen

Detaljer

Planlegge og starte et møte. MeetAt Datamøte

Planlegge og starte et møte. MeetAt Datamøte Planlegge og starte et møte MeetAt Datamøte (Fullversjon) MeetAt Datamøte er basert på Cisco Systems datamøteløsning WebEx. Vi bruker derfor benevnelsen WebEx om tjenesten der det er naturlig i denne veiledningen,

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL 1 Velkommen Velkommen som bruker av Prostemodulen et web-basert redskap for oversikt over presters uttak av fridager, ferie, permisjon osv. Modulen skal gi hjelp til et bedre personalarbeid i prostiet

Detaljer

Manusnett - brukerveiledning for forfatter

Manusnett - brukerveiledning for forfatter Manusnett - brukerveiledning for forfatter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Innledning...2 Innlogging...3 Sende inn et nytt manus...5 Behandle vurderte manus...11 Rettelser i Word...15 Endring

Detaljer

Bredbånd og pc Brukerveiledning. Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr

Bredbånd og pc Brukerveiledning. Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr Bredbånd og pc Brukerveiledning Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr 1 Klar 2 Tips 3 Oppkobling 4 Koble 5 Koble 6 Opprette 7 Sikkerhet for Altibox fra Lyse?

Detaljer

Planlegge og starte et møte. MeetAt Datamøte

Planlegge og starte et møte. MeetAt Datamøte Planlegge og starte et møte MeetAt Datamøte (Mest brukte alternativer) MeetAt Datamøte er basert på Cisco Systems datamøteløsning WebEx. Vi bruker derfor benevnelsen WebEx om tjenesten der det er naturlig

Detaljer

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Utgitt første gang: 27/09-07 Sist oppdatert: 23/03-09 1 Innledning Dette er den nye siden til Alta Dykkerklubb! Den er blitt laget over et system som gjør det mulig

Detaljer

Bli Kjent med Datamaskinen Introduksjon ComputerCraft PDF

Bli Kjent med Datamaskinen Introduksjon ComputerCraft PDF Bli Kjent med Datamaskinen Introduksjon ComputerCraft PDF Introduksjon Vi begynner med å bygge en enkel datamaskin. Etter å ha brukt litt tid på å bli kjent med hvordan datamaskinen virker, bruker vi den

Detaljer

Nedlasting og brenning av egne ISO-cd-er

Nedlasting og brenning av egne ISO-cd-er Nedlasting og brenning av egne ISO-cd-er 18.1.2005, Geir Maribu, TISIP Læringsmål: Laste ned ISO-filer fra nettet, og brenne disse til en bootbar cd. ISO-filer trenger du bl.a dersom du skal installere

Detaljer

1. NetBeans IDE: Lage en enkel mobilapplikasjon

1. NetBeans IDE: Lage en enkel mobilapplikasjon Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag NetBeans IDE: Lage en enkel mobilapplikasjon Mildrid Ljosland/Lene Hoff 09.09.2008 Lærestoffet er utviklet for faget SO350D J2ME for programmering

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1

Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1 Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6 Innhold Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1 Innlogging... 2 Opplysninger som importeres fra FANE2... 4 Lagre og forhåndsvis

Detaljer

Google Chrome. Microsoft Edge. Mozilla Firefox. Internet Explorer. Opera. Safari

Google Chrome. Microsoft Edge. Mozilla Firefox. Internet Explorer. Opera. Safari Google Chrome Microsoft Edge Mozilla Firefox Internet Explorer Opera Safari Google Chrome Dersom nettbanken ikke vises eller fungerer som den skal, så hjelper det ofte å slette midlertidige filer i din

Detaljer

Lage en ny spillverden

Lage en ny spillverden Et spill er ikke like spennende om man bare kan gå rundt og snakke med folk. I denne utfordringen lærer du å legge til små hendelser, som her kan gjøre at man vinner og taper spillet. Du vil også lære

Detaljer

Installasjonsveiledning PowerOffice SQL

Installasjonsveiledning PowerOffice SQL Installasjonsveiledning PowerOffice SQL INSTALLASJON For å ta i bruk PowerOffice SQL må du ha Microsoft SQL Server installert. MS-SQL leveres i to versjoner - fullversjon eller SQL Express. MS-SQL Express

Detaljer

MBN Microsoft Synkronisering (MSS)

MBN Microsoft Synkronisering (MSS) MBN Microsoft Synkronisering (MSS) Brukerveiledning Innhold Brukerveiledning... 1 Introduksjon... 1 Kalenderintegrasjon... 2 Hvordan virker kalenderintegrasjon... 2 Outlook Plug-in... 2 Nedlasting og installasjon...

Detaljer

KUNNSKAP.NO (versjon 7)

KUNNSKAP.NO (versjon 7) KUNNSKAP.NO (versjon 7) 1. Innlogging 1 2. Endre passord 1 3. Mine mapper 2 4. Hvordan jobbe med læremidlene? 2 5. Hvordan jobbe med oppgaver fra lærer? 4 6. Kalender 8 7. Internpost 8 8. Maskinkrav 10

Detaljer

Brukerveiledning for hjemmesider

Brukerveiledning for hjemmesider Hegra Idrettslag Brukerveiledning for hjemmesider En kort innføring for bidragsytere på www.hegrail.no Ivar Friheim 2009-05-18 Innhold Innledning... 3 Nyheter... 3 Sider... 3 Kalenderinnslag... 3 Pålogging...

Detaljer

Konfigurasjon av nettverksløsning for Eldata 8.0 basert på PostgreSQL 9.4.2 databasesystem.

Konfigurasjon av nettverksløsning for Eldata 8.0 basert på PostgreSQL 9.4.2 databasesystem. Konfigurasjon av nettverksløsning for Eldata 8.0 basert på PostgreSQL 9.4.2 databasesystem. Konfigurere server er en oppgave for administrator. All installasjon og konfigurasjon må utføres ved å kjøre

Detaljer

NETTSIDEKURS. NORILCO -Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft.

NETTSIDEKURS. NORILCO -Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft. NETTSIDEKURS NORILCO -Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft. Innføring i bruk av distriktsavdelingens nettside 17.-19. April 2015 Innhold Innlogging... 3 Lag ny artikkel/nyhet....

Detaljer

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Før du flytter databasene til Lønn 5.0 fra SQL Server 2000 til SQL Server 2005 / 2008 må du ta backup av databasene. Hvis SQL Server 2005 /2008 ikke allerede

Detaljer

Velkommen som ny bruker av Uni Økonomi!

Velkommen som ny bruker av Uni Økonomi! Velkommen som ny bruker av Uni Økonomi! Som ny kunde har du fått tilsendt tilsendt epost som vist under, hvor du starter installasjonen av Uni Økonomi - ved å klikke på lenken som står etter "Gå til:"

Detaljer

Gespage Utskrift fra nettsiden

Gespage Utskrift fra nettsiden Gespage Utskrift fra nettsiden Gespage har en web løsning for utskrift av dokumenter. Denne web løsningen kan brukes av de fleste enheter nå i dag. For å bruke web løsningen så skriver du http://152.93.122.7:7180

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PRESTEN

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PRESTEN 1 Velkommen Velkommen som bruker av Prostemodulen et web-basert redskap for oversikt over presters uttak av fridager, ferie, permisjon osv. Modulen skal gi hjelp til et bedre personalarbeid i prostiet

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

Administrasjons manual

Administrasjons manual Koble til siden Koble til siden ved å taste http://localhost/ eller http://217.14.6.128/ i webleseren. (Disse adressene med IPadresse gjelder kun for der serveren står nå) Logge inn som administrator For

Detaljer

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning 1 av 14 Oversikt over brukerveiledningen. 2. Oversikt. 3. Logge inn på nettsiden. 4. Redigere innholdet på undersidene. 5. Redigere innholdet i blokkene.

Detaljer

Introduksjon til. For studenter ved NTNU

Introduksjon til. For studenter ved NTNU Introduksjon til For studenter ved NTNU Oppdatert høsten 2012 Ansvarlig for dokumentet Berit Danielsen Løvås, NTNU Berit.d.lovas@ntnu.no Brukerstøtte og hjelp, itslearning: orakel@ntnu.no Introduksjon

Detaljer

Brukerhåndbok ipad. for politikere i Melhus kommune

Brukerhåndbok ipad. for politikere i Melhus kommune Brukerhåndbok ipad for politikere i Melhus kommune Innhold SUPPORT... 3 GRUNNKURS I BRUK AV IPAD... 4 KOMME I GANG... 4 Slå på ipad... 4 Velg kode... 4 WIFI (internett)... 5 Opprette apple-id... 5 E-post...

Detaljer

Uni Micro Solutionpartner. Demoversjon Installasjon

Uni Micro Solutionpartner. Demoversjon Installasjon Uni Micro Solutionpartner Demoversjon Installasjon Velkommen til installasjon av Uni Økonomi V3 demoversjon. Her vil vi gi deg en steg for steg veiviser for hvordan du laster ned, installerer og tar i

Detaljer

Generell brukerveiledning for Elevportalen

Generell brukerveiledning for Elevportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

Velkommen til Pressis.

Velkommen til Pressis. 1 Velkommen til Pressis. Dette er et veiledende dokument med linker i innledningen. Veiledningene vil ta deg igjennom de forskjellige tilkoblings muligheter du har med oss. Hvis du bare har behov for en

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

Tilgang til nytt skrivebord KONTOR, samt oppsett for Outlook 2010

Tilgang til nytt skrivebord KONTOR, samt oppsett for Outlook 2010 Tilgang til nytt skrivebord KONTOR, samt oppsett for Outlook 2010 Oppstart fra PC: 1. Start maskinen på vanlig måte og logg inn som før på PCen slik du er vant til med det det gamle brukernavn og passord.

Detaljer

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør Innhold 1. KF Lokal personalhåndbok og KF Infoserie... 2 2 Din rolle - Redaktør... 4 3 Skriv lokal tekst... 4 4 Lag lenker i lokal tekst... 6 5.

Detaljer

Vi skal først lage innhold i fanene, inkludert metadata, deretter vil vi starte å lage leksjonene.

Vi skal først lage innhold i fanene, inkludert metadata, deretter vil vi starte å lage leksjonene. KS Læring Slik kommer du i gang LES DETTE FØRST FOR GENERELL FORSTÅELSE: Innledning: Hvordan fungerer nettkursformatet? I nettkursformatet vil brukerne se en blokk/meny til venstre med kursinnholdet (når

Detaljer

Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH

Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH Innhold Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH... 1 Innhold... 1 Introduksjon... 2 Grensesnitt... 3 Sende

Detaljer

Demoversjon. Installasjon Uni Økonomi V3. - økonomisystemer fra start til børs

Demoversjon. Installasjon Uni Økonomi V3. - økonomisystemer fra start til børs Demoversjon Installasjon Uni Økonomi V3 - økonomisystemer fra start til børs Velkommen til installasjon av Uni Økonomi V3 demoversjon. Her vil vi gi deg en steg for steg veiviser for hvordan du laster

Detaljer

Brukerveiledning for e-postløsning Desember 2011

Brukerveiledning for e-postløsning Desember 2011 Brukerveiledning for e-postløsning Desember 2011 Versjon 1.0 Side 1 av 6 Innledning Altibox har valgt å fokusere på en helt ny e-post løsning som vil kunne gi brukere bedre funksjonelle muligheter i tiden

Detaljer

Tilgang til nytt skrivebord «KONTOR»

Tilgang til nytt skrivebord «KONTOR» Tilgang til nytt skrivebord «KONTOR» Oppstart fra PC: 1. Start maskinen på vanlig måte og logg inn som før på ASKIMNET slik du er vant til med det det gamle brukernavn og passord. 2. Gå i nettleseren (Internet

Detaljer

Web Computing AS Brukerveiledning WebWiz 2.0. WebWiz 2.0. Brukerveiledning. [Skriv inn tekst]

Web Computing AS Brukerveiledning WebWiz 2.0. WebWiz 2.0. Brukerveiledning. [Skriv inn tekst] WebWiz 2.0 Brukerveiledning Innholds fortegnelse advanced mode 1.0 Innledning s 3 2.0 Innlogging s 4 3.0 Legge ut nyheter s 6 3.1 Hvordan legge inn tekst s 6 3.2 Hvordan legge inn bilder s 9 3.3 Hvordan

Detaljer

MA 1410: Analyse (4 vekttall)

MA 1410: Analyse (4 vekttall) MA 110: Analyse ( vekttall) PC-øvelser uke 7, 10. - 1. september 001. Hva skal gjøres denne uken (se detaljer nedenfor): - Bli kjent med innlogging og utlogging. - Oppstart, bli kjent med og avslutning

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

Brukermanual Fronter for foresatte i Osloskolen

Brukermanual Fronter for foresatte i Osloskolen Brukermanual Fronter for foresatte i Osloskolen Oppdatert: 12.06.2013 Innhold Brukermanual Fronter for foresatte i Osloskolen... 1 Pålogging... 2 Dagens første side etter pålogging... 2 Fellesrom for foresatte...

Detaljer

Logica AS Tlf: +47 22 57 70 00. Brukerdokumentasjon Fjernaksess InnsIKT 2.0 Versjon 1.3. Godkjennelse. Date. Forfatter: Logica. Leder: <Manager> Date

Logica AS Tlf: +47 22 57 70 00. Brukerdokumentasjon Fjernaksess InnsIKT 2.0 Versjon 1.3. Godkjennelse. Date. Forfatter: Logica. Leder: <Manager> Date Logica AS Tlf: +47 22 57 70 00 Brukerdokumentasjon Fjernaksess InnsIKT 2.0 Godkjennelse Forfatter: Logica Date Leder: Date Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Om dokumentet... 3 1.1.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 2 Besvar eller avskriv brev/notat Versjon/dato for revisjon: 01.10.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 2 Besvar eller avskriv brev/notat Versjon/dato for revisjon: 01.10.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Besvar eller avskriv brev/notat Versjon/dato for revisjon: 01.10.2014 P360-klient: Outlook og web Utarbeidet av: Monica Narum Dato: 01.10.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dokumentsenteret

Detaljer

DOKUMENTASJON E-post oppsett

DOKUMENTASJON E-post oppsett DOKUMENTASJON E-post oppsett Oppsett av e-post konto Veiledningen viser innstillinger for Microsoft Outlook 2013, og oppkobling mot server kan gjøres med POP3 (lagre e-post lokalt på maskin) eller IMAP

Detaljer

Velkommen. til. en læringsstøttesystem som vil bli brukt i undervisningen

Velkommen. til. en læringsstøttesystem som vil bli brukt i undervisningen Velkommen til en læringsstøttesystem som vil bli brukt i undervisningen En enkel veiledning for studenter slik at de kan starte opp med å bruke it's learning. Internettadressen til it's learning er: http://www.its-learning.com

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Brukerveiledning digital eksamen via FLOWlock

Brukerveiledning digital eksamen via FLOWlock Brukerveiledning digital eksamen via FLOWlock For at du skal kunne gjennomføre eksamen digitalt, må følgende være på plass før eksamensstart: - Du må ha et gyldig HiT-brukernavn og passord! - Du må ha

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC

Detaljer

Avinstallere Java: Windows 7 og eldre versjoner

Avinstallere Java: Windows 7 og eldre versjoner Veildning: Java problemer Avinstallere Java: Windows 7 og eldre versjoner... 1 Hvordan avinstallere Java: Windows 8... 3 Installere Java: Internet Explorer... 5 Installere Java: Mozilla Firefox... 6 Hvordan

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Uninett telefonkonferanse

Uninett telefonkonferanse Uninett telefonkonferanse Denne veiledningen beskriver hvordan du kan booke en telefonkonferanse med Uninett sin feidetjeneste, og videre hvordan dere kommer i gang med telefonkonferansen. Dokumentet er

Detaljer

Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info

Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info 1. Kontorstøtte Samarbeidsløsningen som FHS-kontorene har etterspurt må forholde seg til kontorstøttesystemer, e-post, kalender og kontakter. Dette har egentlig

Detaljer

Importere referanser fra databaser

Importere referanser fra databaser Importere referanser fra databaser Databaser EndNote Sist oppdatert 19. november 2014 1 Innhold 1. Importere referanser... 3 1.1. Apple/IOS... 3 2. Importere referanser fra Oria... 4 3. Importere referanser

Detaljer

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO Innhold Kapitel 1 - Registrering og innlogging... 2 Kapitel 2 - Lage ny artikkel uten bruk av bilder eller annen grafikk... 3 Kapitel 2a - Ingress... 4 Kapitel 3

Detaljer

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Registrering For å kunne delta i nettbaserte anbud må du først registrere organisasjonen din på Negometrixplattformen. Negometrix-plattformen er webbasert,

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Brukermanual. For studenter ved NLA Høgskolen

Brukermanual. For studenter ved NLA Høgskolen Brukermanual For studenter ved NLA Høgskolen Hva er itslearning? Itslearning er et elektronisk studiestøttesystem som er hovedmediet for kommunikasjon og informasjon mellom høgskolen og deg som student.

Detaljer

1. Intro om System Center

1. Intro om System Center Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intro om System Center Stein Meisingseth 16.09.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IDRI2001 Drift av datasystemer 1. Intro om System Center

Detaljer

Brukerveiledning for SI Norge. Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider

Brukerveiledning for SI Norge. Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider Brukerveiledning for SI Norge Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider Innhold Hva finner du hvor?...s. 2 Ordliste..s. 3 Innlogging til Umbraco...s. 4 Opprette ny artikkel.s. 5 - Skrive tekst og laste

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

Gå til Nedlastninger på menylinjen for Visma Skolelisens og velg Visma Lønn versjon 9.5.

Gå til Nedlastninger på menylinjen for Visma Skolelisens og velg Visma Lønn versjon 9.5. 1 Før du starter I Windows må du sørge for at tekst og andre elementer er satt til å vises normalt 100%. Visma Lønn støtter ikke zooming, da vil noen elementer forsvinne fra programmet og ikke fungere.

Detaljer

Problem med innlogging til Sauekontrollen Web?

Problem med innlogging til Sauekontrollen Web? Problem med innlogging til Sauekontrollen Web? Riktig nettleser? Husk at det er kun Internet Explorer av nettlesere som kan brukes (ikke for eksempel Opera, Mozilla Firefox, Safari). Riktig brukernavn

Detaljer

Argumenter fra kommandolinjen

Argumenter fra kommandolinjen Argumenter fra kommandolinjen Denne veiledningen er laget for å vise hvordan man kan overføre argumenter fra kommandolinjen til et program. Hvordan transportere data fra en kommandolinje slik at dataene

Detaljer

1. SQL server. Beskrivelse og forberedelse til installasjon

1. SQL server. Beskrivelse og forberedelse til installasjon Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag SQL server. Beskrivelse og forberedelse til installasjon Stein Meisingseth 15.10.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IDRI2001 Drift av

Detaljer

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Innholdsfortegnelse Ny Mac-klient fra UiB... 1 Første innlogging... 1 Oppsett av e-post... 2 Oppsett av e-post i Outlook... 2 Oppsett av e-post

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

BRUKERVEILEDNING SNAPFLOW

BRUKERVEILEDNING SNAPFLOW Side 1 av 7 BRUKERVEILEDNING SNAPFLOW SnapFlow er et verktøy som skal sikre deg rask brukerstøtte når du trenger hjelp med datarelaterte problemer eller spørsmål. For at SnapFlow skal virke som ønsket

Detaljer

Email og WWW. Erik Hjelmås, HiG. 22. juni 2000

Email og WWW. Erik Hjelmås, HiG. 22. juni 2000 Email og WWW Erik Hjelmås, HiG 22. juni 2000 1 Mål 1. Beherske bruk av email med mailprogrammet Eudora Light, og vite litt om hva slags forskjellige måter du kan benytte mail på og hvilke tjenester du

Detaljer

Brukerveiledning gjovard.com

Brukerveiledning gjovard.com Gjø-Vard orienteringslag Brukerveiledning gjovard.com http://gjovard.com/kartarkiv/ Torbjørn Kravdal 31.05.2016 0 INNHOLD 0 Innhold... 1 1 Samtykke for bruk av bilder/film... 2 2 Brukerveiledning for gjovard.com

Detaljer

som blanker skjermen (clear screen). Du får en oversikt over alle kommandoene ved å skrive,

som blanker skjermen (clear screen). Du får en oversikt over alle kommandoene ved å skrive, 1. Last ned og installer XAMPP. 2. Sjekk at alt fungerer. 3. MySQL. Vi begynner med databaseserveren, MySQL. Gå til DOS klarmelding eller ledetekst (finnes under tilbehør på startmenyen om du ikke som

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Windows XP

Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installasjon av JBuilder Foundation på Windows (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Microsoft Windows XP Professional, men det vil mest trolig ikke være

Detaljer

Hvordan oppdatere Java.

Hvordan oppdatere Java. Hvordan oppdatere Java. Trykk på din nettleser under for veiledning til å oppdatere Java: Internet Explorer Mozilla Firefox Google Chrome Safari (Mac) Internet Explorer Skriv inn www.java.com i adressefeltet

Detaljer

Verktøy du trenger for å gjøre denne øvingen. Viktig notis før du starter. Hva skal leveres inn i itslearning?

Verktøy du trenger for å gjøre denne øvingen. Viktig notis før du starter. Hva skal leveres inn i itslearning? Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Øving 2: Strategi for sosiale medier Svend Andreas Horgen Lærestoffet er utviklet for faget "IINI2004 Sosiale medier" Verktøy du trenger

Detaljer

Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning

Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning Innhold Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning... 1 Sjekk om Citrix er installert... 1 Tilgang til applikasjon fra kontoret... 2 Tilgang til applikasjon

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer