Sikker og trygg kommunikasjon er på plass under VM på ski i Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikker og trygg kommunikasjon er på plass under VM på ski i Oslo"

Transkript

1 Sikker og trygg kommunikasjon er på plass under VM på ski i Oslo Se side 6&7

2 INNLEDNING TETRA Connect et kommersielt Tetra-nett som dekker Oslo og Akershus TC Connect er et selskap som har drevet med radiokommunikasjon siden tidlig på 70-tallet. Vi er totalleverandør av alt innen radiokommunikasjonsutstyr og løsninger. For å levere løsninger som dekker kundenes behov, er det en forutsetning at vi har god kunnskap om markedet. TC Connect har derfor valgt å satse spesielt på de bransjer vi har inngående kjennskap til. Dette har vi lykkes med så langt. Nødetater, energiverk, industri, transport og offshore vil fortsatt være våre satsingsområder i årene som kommer. Rent teknologisk er vi nå inne i et paradigmeskifte. Overgangen til digitale kommunikasjons-systemer har bare så vidt begynt. Vi i TC Connect er godt forberedt. I 5 år har vi driftet TETRAConnect-nettet, som er vårt eget radionett med dekning i Oslo og Akershus. Vi har gjennom perioden vi har eid systemet, opparbeidet en unik kompetanse innen prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold av TETRA-systemer. TETRA imøtekommer alle krav fra profesjonelle brukere til avlyttingsfri, sikker og effektiv kommunikasjon. Man kan enten bygge opp sitt eget TETRA-system eller leie kapasitet i vårt radionett. TC Connect samarbeider tett med ledende produsenter av digitale kommunikasjonssystemer. Dette gjør oss i stand til å tilby den beste løsning og det som passer den enkelte bruker ut ifra deres krav og behov. Dessuten har vi vår egenutviklede kontrollromsløsning for TETRA, som kan skreddersys til kundens ønsker i tillegg til å utnytte mulighetene i TETRA-teknologien. Framtiden er digital, og vi i TC Connect satser videre. Med egenutviklet teknologi, dyktige konsulenter, stor serviceavdeling og avdelingskontorer rundt i Norge, vil vi i årene som kommer, fortsatt være en ledende leverandør av digital radiokommunikasjon og utstyr. Henrik Aarrestad Managing director, TC Connect AS Framtiden er digital TC Connect har som eneste leverandør i Norge et kommersielt TETRA-nett med landsdekkende konsesjon. TC Connect kjøpte i 2007 TETRA-nett fra TDC (TDC Norge og Song Networks). Dette var beredskapsnettet for hovedstaden og ble opprinnelig etablert for å betjene Oslo kommunes etater, Viken energi og Oslo Sporveier. T-banen er helt avhengig av TETRA-nettet. All kommunikasjon til samtlige T-banevogner foregår gjennom TETRA-nettet. TC Connect fikk ved overtagelsen med en landsdekkende konsesjon for et kommersielt TETRA-nett i frekvensbåndet MHz. Dette gjør det mulig å bygge opp lokale Tetra-nett hvor som helst i Norge. Nettene kan alternativt ha sin egen svitsj for lokal drift, eller koples opp mot nettet i Oslo. Da vil organisasjoner eller bedrifter med aktiviteter spredt på flere lokasjoner i Norge, kunne etablere felles brukergrupper i nettet, som gir alle i gruppen omgående aksess til hverandre. TC Connect har med dette en unik totalkompetanse når det gjelder opprettelse og drifting av Tetra-nett med tilhørende terminaler og kontrollromsløsninger. Hva er et TETRA-nett? TETRA (TErrestrial Trunked RAdio) er en åpen overordnet standard for digital radiokommunikasjon (trunked) som er spesifisert av ETSI (European Telecommunications Standardisation Institute). ETSI har også ansvar for standardisering av andre digitale tjenester som DMR, GSM og UMTS. TETRA er en leverandøruavhengig standard som støttes av flere leverandører rundt om i verden. Bakgrunnen for å utvikle TETRA var de strenge kravene som profesjonelle mobilradiobrukere innen nød- og beredskapstjenester hadde til oppdragskritisk kommunikasjon. TETRA er både et privat (Private Mobile Radio - PMR) og offentlig (Public Access Mobile Radio - PAMR) nettverk for blant andre politi, brannvesen, helsevesenet, sikkerhetstjenester og grupper i forsvaret. TETRA-standarden bygger på erfaringer fra tidligere analoge radiosystemer, og senere GSM (Global System for Mobile Communications) systemet. Arbeidet med TETRA tok til i 1990, og den første TETRA-standarden var klar i Tre ulike tjenester er integrert i TETRA-standarden: 1. Mobil radio 2. Mobil telefoni 3. Mobil data Tetra-nettet i Oslo er avgjørende for driften av T-banen Et TETRA-nettverk støtter kommunikasjon med både tale, datakommunikasjon og tradisjonell radio. Dette skal sikre behovene til de profesjonelle brukerne som bl.a. finnes innen nød- og beredskapstjenestene. Et TETRA-system består av: sentraler (svitsj), sendere (basestasjoner), kontrollromsløsning og utstyr til mobile brukere (terminaler), samt telekommunikasjonslinjene (nettverket) som binder det hele sammen. De viktigste faste enhetene kan dubleres, slik at ved feil i en enhet kan en reserveenhet kobles inn uten at dette merkes av brukerne. Slik systemoppbygging gir meget høy driftssikkerhet, og kravet til vedlikeholdsberedskap kan reduseres. Fordeler med et TETRA-nettverk: Prioritert kommunikasjon til valgte grupper Sambandet kan ikke avlyttes. Det er imidlertid også mulig å kryptere all bruker-til-bruker-informasjon, både tale og data, og signalering. Godkjenning av brukere og tilgangskontroll garanterer at bare godkjent personell kan bruke nettet. Siden TETRA-sambandet er digitalt, kan all informasjon som sendes, og hendelsesforløpet logges automatisk. TETRA-sambandet vil kunne erstatte mobiltelefonen da det er mulig å ringe mellom en TETRA-radio og en vanlig fasttelefon eller mobiltelefon (også duplex). Systemet er automatisk og en slipper å skifte frekvens manuelt når en forflytter seg. Enkelt å endre grupper slik at personell fra andre grupper kan kommunisere sammen under en aksjon. Man kan enkelt sende: en tekstmelding, et bilde, en posisjon eller et kartutsnitt. Digitalt nettverk Den største fordelen med et TETRA-nettverk er at det er et digitalt nettverk, slik at data kan overføres på samme måte som i et tradisjonelt datanettverk. Dette åpner opp for at et TETRAnettverk kan kobles sammen med andre datanettverk som for eksempel Nasjonalt helsenett. Produkter og løsninger for våre profesjonelle brukere HELSE RBO/Callsenter for AMK Analog radio for Helseradionettet - Basestasjoner, bærbare, mobile og personsøkere Lydlogg BRANNVESEN FAS (Fagalarmsentral) Alarmmottak Analog radio - Basestasjoner, bærbare, mobile og personsøker - Røykdykkerutstyr Lydlogg POLITI Infrastruktur Radiosystemer - Simulcast ANPR (Automatic Number Plate Recognition) ENERGI Radio-terminaler Kontrollromsløsning Innendørs dekning Tilbehør TETRA og TETRA relatert utstyr AMS og bredbåndsløsninger INDUSTRI Radio-terminaler Kontrollromsløsning Radiosystemløsninger, analoge og digitale OFFSHORE Analog/Digital radio - Basestasjoner - Mobilt og bærbart utstyr - Krankommunikasjon - Radio Management System PA-Systemer - ATEX-godkjente høyttalere ITC-Systemer TRANSPORT Radio-terminaler Kontrollromsløsning PA-Systemer ANPR (Automatic Number Plate Recognition) 2 TC CONNECT NR.1 TC CONNECT NR.1 3

3 T-banens nye hjerte på Tøyen vil skape en mer stabil kollektivhverdag for de reisende TC Connect - en viktig leverandør T-banen er helt avhengig av TETRA-nettet. All kommunikasjon til samtlige T-banevogner foregår gjennom TETRA-nettet. I forbindelse med den nye driftssentralen på Tøyen har TC Connect levert løsning med integrert brukergrensesnitt for kommunikasjon og beredskap. Leveransen fra TC Connect inneholdt et egenutviklet produkt med navn TiTRACS. Dette produktet består av en radiomodul (TiTAN) og en telefonimodul fra Dolphin Software i et felles brukergrensesnitt med felles pålogging. Løsningen er integrert i KTPs allerede eksisterende applikasjoner. TC Connect har tatt det beste fra TETRA-dispatch og Telefoni-callcenter-verdenen og laget en radio og telefoni-kontrollromsløsning i tett samarbeid med brukerne. Dette for å få til et best mulig kundetilpasset produkt. Gjennom denne leveransen har TC Connect vist sin kompetanse på å verdiøke et standard produkt til et kundespesifikt produkt. Driftslederen har full oversikt over spor-planen. Hver eneste bevegelse i T-banesystemet overvåkes. T-banen omsider inne i den digitale tidsalderen 1.oktober 2009 er en viktig milepæl for Oslo T-banedrift og en historisk dag i T-banens vel 43-årige historie. T-banens nye driftssentral på Tøyen ble offisielt åpnet og tatt i bruk. Etter 43 år har T-banen endelig gått inn i den digitale tidsalderen. En splitter ny driftssentral i lokalene på Tøyen betyr en helt ny hverdag for gjengen som egentlig styrer T-banen. Siden 1966 har de sittet i en mørk kjeller med dårlig ventilasjon og balet med et uoversiktlig lappverk av en driftssentral. Nå har overvåkerne flyttet opp noen etasjer i Økernveien 9, i lyse og luftige lokaler med topp moderne utstyr og alskens duppeditter. Det er blitt langt bedre kår for de ansatte. Overvåker Hver eneste bevegelse i T-banesystemet overvåkes fra den nye driftssentralen. Den nye driftssentralen vil bety en bedre driftssituasjon for T-banen. Det vil nå være en bedre overvåking av systemet, og det vil gå raskere å rette opp feil. Her overvåkes alt fra tagging til togstans. T-banens nye hjerte skal skape en mer stabil kollektivhverdag for de reisende. Kvaliteten på T-banen vil bli enda bedre. Noen fakta om prosjektet Forprosjekt startet i 2003 Prosjekt etablert i 2006 Byggestart januar 2008 Prosjektet har kostet 79 mill. kr. 20 entrepenører og leverandører 110 prosjektmøter der driftsavdelingen har deltatt på de aller fleste 15 ulike IT-systemer som også skal fungere i et samspill Løsningen er knyttet opp mot TETRA Connect der det pr. i dag er ca brukere. Kontrollrommet er bygget opp med 11 operatørplasser som alle bruker denne løsningen. Fornøyde togledere i arbeid ved den topp moderne driftssentralen. Forholdene er lagt best mulig til rette for dem som skal jobbe ved den nye driftssentralen. En 12 meter bred skjerm på kortveggen i driftssentralen gir en god sporoversikt. Fakta om Kollektivtransportproduksjon AS Kollektivtransportproduksjon AS (KTP) er et produksjonskonsern som er leverandør av kollektivtrafikk i Oslo, Akershus og Vestfold. KTP eier, forvalter, bygger ut og vedlikeholder også infrastrukturen for de skinnegående transportformene og forvalter en betydelig eiendomsmasse. Konsernet har ca ansatte og omsetter årlig for ca mill. kr. Målt i antall reiser er KTP det største selskapet innen kollektivtrafikk i Norge. Konsernet består av seks aksjeselskap, tre resultatenheter samt administrative konsernfunksjoner. Leveransen av kollektivtrafikk er knyttet til trikk, T-bane og buss og gjøres i all hovedsak på oppdrag fra bestiller-organet Ruter AS gjennom egne kjørekontrakter. Videre har KTP ansvaret for vedlikehold av T-banevognene og trikkene som eies av Oslo Vognselskap AS. Kollektivtransportproduksjon AS består av datterselskapene (operatørenhetene) Oslo T-banedrift Oslotrikken AS AS Sporveisbussene (med datterselskapene Unibuss AS, Unibuss Ekspress og Unibuss Tur) Videre består produksjonskonsernet av InfraPartner, Infrastruktur og Verksted som leverer forvaltnings- og vedlikeholds-tjenester til operatørenhetene. 4 TC CONNECT NR.1 TC CONNECT NR.1 5

4 TC Connect går for gull under VM på ski i Oslo Fra onsdag 23. februar til søndag 6. mars 2011 arrangeres VM i nordiske grener i Holmenkollens nye nasjonalanlegg. I løpet av 11 dager gjennomføres 21 øvelser innen langrenn, kombinert og hopp. I tillegg foregår det en rekke kulturog festivalarrangementer både i Holmenkollen og i Oslo sentrum. TC Connect har gått inn som en av sponsorene til Ski-VM for å bidra med sin kompetanse. Trygghet og sikkerhet er særdeles viktig ved slike store arrangementer. Flere tusen mennesker er i sving for å få til dette arrangementet. Kommunikasjonsflyten må fungere. TC Connect bidrar med: Innstallasjon av en basestasjon i Holmenkollen for å øke kapasiteten på TETRA Connect- nettet. Gi Ski-VM tilgang til TETRA Connect i hele dekningsområdet 24/7 driftsovervåkning Prosjektledelse On-site teknisk support Opplæring av nøkkelpersonell Utleie av et større antall radioterminaler Fakta om Ski-VM i Holmenkollen fra 23. februar til 6. mars 2011 Fornøyde parter etter at avtalen er i boks. Fra venstre Sindre Torp (KAM i TC Connect), Roy Evensen (Arrangemenssjef OSL2011) og Harald Bergby (Sales Manager i TC Connect). Største på mange år Ski-VM i 2011 blir det største idrettsarrangementet i Norge på mange år. Arrangøren forventer rundt 650 utøvere fra over 60 nasjoner, omlag 1000 journalister og minst tilskuere. Flere hundre millioner TV-seere over hele verden får se NRKs unike TV-bilder. Oslo vil stå i sentrum som verdens vinterhovedstad! Arrangør med høye mål Ski-VM 2011 AS eies av Norges Skiforbund og Skiforeningen, og skal stå for selve gjennomføringen av arrangementet. Arrangøren, med administrerende direktør Åsne Havnelid i spissen, har som mål å skape en idretts- og folke-fest som engasjerer hele landet og setter varige spor. Utøverne skal oppleve optimale sportslige forhold og et minnerikt publikumstrøkk i et av verdens mest moderne skianlegg. Frivillige - den viktigste ressursen For å kunne gjennomføre et profesjonelt VM-arrangement og skape begeistring i verdens vinterhovedstad, er Ski-VM 2011 avhengig av innsats fra mer enn 2000 frivillige funksjonærer. Bemanning trengs på en rekke områder på alt fra arenaarbeid og transport til vertskapsroller, publikumsservice og markedsarbeid. I Norge har vi heldigvis god tradisjon for frivillig arbeid i forbindelse med idrettsarrangementer. Topp moderne skianlegg Oslo kommune ruster nå opp i Holmenkollen og sørger for at vi får et av verdens mest moderne skianlegg. Holmenkollbakken blir spektakulær og et ikon for Norge. Men anlegget blir langt mer enn en hoppbakke. Vi får et helårsanlegg med langrennsarena, storbakke i Kollen og seks hoppbakker i Midtstuen, hvor barn, unge, topp og bredde kan dyrke idretten. Nye Holmenkollen nasjonalanlegg vil være til glede for hverdags-idretten, toppidrettsutøvere, Oslo-borgere og turister i mange tiår fremover. Informasjonskontor Ski-VM 2011 har fått et eget, moderne bygg på 7. juni-plassen i Oslo sentrum (utenfor Utenriksdepartementet) hvor planleggingen foregår. VM-paviljongen fungerer også som informasjonsog billettkontor overfor publikum, både før og under mesterskapet. Bygget er tegnet av arkitektkontoret Snøhetta, og vil bli tatt ned etter endt VM våren TC CONNECT NR.1 TC CONNECT NR.1 7

5 Postens nye Østlandsterminal på Robsrud i verdensklasse også rent kommunikasjonsmessig Bedre posttilbud i hele Norge Østlandsterminalen vil revolusjonere postvirksomheten og gi et bedre posttilbud i hele Norge. Åpning av Østlandsterminalen markerer at Postens nye terminalstruktur som ble påbegynt i 2004, er fullført med omlegging fra 32 til 9 postterminaler. Høyteknologisk postindustri med det fremste i sorteringsmaskiner og interntransportsystem gir økt effektivitet og konkurransekraft. Økt andel maskinsortert post og mer finmasket sortering. Omleggingen og industrialiseringen av postvirksomheten er beregnet å gi kostnadsreduksjoner på nærmere en halv milliard kroner årlig. En av verdens mest miljøvennlige terminaler. Godt arbeidsmiljø og HMS er prioritert. Østlandsterminalen sorterer 60% av postvolumet i Norge og blir nasjonal styringsenhet for posten. En av verdens mest miljøvennlige terminaler: Geoenergi gir betydelige miljøgevinster. Det er boret 90 grunnvarmebrønner i kjelleren nærmere 60% av terminalens energibehov til oppvarming dekkes av fornybar energi fra systemløsningen med varmepumper og energilagring i grunnen. Geoenergi Energiforbruket reduseres med 57% sammenliknet med tradisjonelle oppvarmingsløsninger CO2-utslippene reduseres med 97% sammenliknet med tradisjonelle oppvarmingsløsninger NOx-utslippene reduseres med 90% sammenliknet med tradisjonelle oppvarmingsløsninger. 50% kollektivandel på arbeidsreiser Posten har tilrettelagt forholdene for kollektivbruk og motiverer ansatte til å reise kollektivt Kort avstand til Lørenskog stasjon Nye busstopp i Lørenskogveien og Skårerveien Rabatt på kollektivreiser i Oslo & Akershus Ruter og NSB utvider kollektivtilbudet flere avganger og økt kapasitet Samfunnsinvesteringer i nærmiljøet Posten har bidratt med samfunnsinvesteringer i nærmiljøet på ca 100 millioner kroner. Lørenskogveien utvidet til 4-felt inkludert nye busslommer Anleggelse av park/friareal på tomten Høyspentledningen over Robsrud lagt i bakkekabel Støyskjerming Omlegging av lokale veier Tur- og sykkelveier og parkområder Utgraving av gravhauger Det er store dimensjoner over den nye Østlandsterminalen på Robsrud kvm bebygd areal og 2300 ansatte. Byggfakta om bygget: Tomt: 219 mål Bebygd areal: kvm Produksjonshall: kvm Utbygging startet i 2003 Bygget overtatt TC Connect - en viktig leverandør Posten ønsket utskifting av sitt analoge radiosystem i Oslo-området og valgte å benytte TC Connect sitt eksisterende TETRA-nett som bærer. Følgende områder skulle inngå i systemet: 1.Postens Godssenter Alnabru og cargo Nett Utendørsdekning Trafikkontoret 2. Østlandsterminalen på Robsrud Produksjonshall Frontbygget Servicebygget Utendørsdekning for omlasting 3. Langs standard kjørerute mellom Alnabru og Robsrud Dekning langs E6 og Østre Aker vei. De har i dag 107 bærbare radioer (40 STP8000 Sepura og 67 THR9 (EADS)), 11 bilmonterte og 4 i bordkonsoll. Alt levert av TC Connect. For å bedre dekningen på Robsrud ble det installert en ny basestasjon på området. Leyla Salih synes kommunikasjonen fungerer kjempebra ved Postens nye anlegg på Robsrud. Det er enkelt å gi beskjeder samt ta imot beskjeder uansett hvor på anlegget man befinner seg. 8 TC CONNECT NR.1 TC CONNECT NR.1 9

6 Fakta om Borregard Borregaard har et av verdens mest avanserte og bærekraftige bioraffineri. Ved bruk av naturlige, bærekraftige råmaterialer produserer Borregaard avanserte og miljøvennlige biokjemikalier, biomaterialer og bioetanol, som kan erstatte oljebaserte produkter. Borregaard har også sterke posisjoner innen tilsetningsstoffer, finkjemikalier og energi. Borregaard er en del av Orkla og har 1300 ansatte fordelt på fabrikker og salgskontorer i 20 land i Europa, USA, Asia og Afrika. Helse, miljø og sikkerhet Helse, miljø og sikkerhet er integrert i Borregaards forretningsplan. Selskapet skal vise samfunnsansvar og aktivt arbeide med tiltak som kan bidra til en forsvarlig miljø- og samfunnsmessig utvikling. Forskning og utvikling I tråd med Borregaards strategi for spesialisering og økt verdiskaping, satser selskapet betydelige ressurser på forskning og utvikling (FoU). Dette skjer ved egne forskningssentra i Norge, Spania, Sør-Afrika og USA, samt gjennom et utstrakt samarbeid med kunder, universiteter og forskningsinstitusjoner i flere land. Borregaards fabrikker rundt i verden Norge (Sarpsborg, Leknes, Ålesund), Brasil (São Paulo), Spania (Torrelavega), Storbritannia (Warrington), Sveits (Riedholz), Sør-Afrika (Umkomaas), Tyskland (Karlsruhe), Tsjekkia (Paskov) og USA (Rothschild, Wisconsin). Borregaard Fabrikker i Sarpsborg Hovedkontor FoU-senter Produksjon: - Spesialcellulose - Ligninprodukter - Finkjemikalier - Vanillin - Etanol - Basiskjemikalier - Energi Totalt 800 ansatte 2,5 mrd. kr i omsetning Full kontroll over produksjonen i det topp moderne kontrollrommet hos Borregaard TC Connect leverer et IP basert Rohill TETRA system til Borregaard. Systemet er en distribuert løsning med fokus på driftssikkerhet og tilgjengelighet. Løsningen består av en sentral og radio-basestasjoner, hvor hver basestasjon kan fungere selvstendig dersom forbindelsen mot resten av nettet forsvinner. Rohill TETRA system integreres med Borregaards hussentral og eksisterende analoge radiosystem. Løsningen vil også integreres med Borregaards prosesstyringssystem. Leveransen inkluderer kontrollromløsning for effektiv styring og overvåking av uteoperatører. Kontrollromløsningen består av PC basert kommunikasjonsverktøy og kommunikasjonskonsoller. I tillegg tas det i bruk kartapplikasjon for posisjonering av uteoperatører. TETRA-systemet benytter Borregaards eget LAN for distribuering av data. 10 TC CONNECT NR.1 TC CONNECT NR.1 11

7 EADS Defence & Security becomes CASSIDIAN EADS Defence & Security, a world leader in global security solutions and systems for civil and military markets, has changed its official name to CASSIDIAN. CASSIDIAN remains a division of EADS and is a leading provider of security solutions including digital radio networks, terminals and related applications. The new name CASSIDIAN comes from the Latin terms cassida (helmet) and meridian (imaginary line running north and south). It symbolises worldwide protection and security, thus reflecting the CASSIDIAN claim Defending World Security. CASSIDIAN, an EADS Company, is a worldwide leader in global security solutions and systems, providing lead system integration and value-added products and services to civil and military customers around the globe: air systems (aircraft and unmanned aerial systems), land & naval and joint systems, intelligence and surveillance, cybersecurity, secure communications, test systems, missiles, services and support solutions. In 2009, CASSIDIAN with around 21,000 employees achieved revenues of 5.4 billion. EADS is a global leader in aerospace, defence and related services. In 2009, EADS generated revenues of 42.8 billion and employed a workforce of about 119,000. TC Connect AS er ledende innen virksomhetskritiske kommunikasjonsløsninger TC Connect leverer virksomhetskritiske kommunikasjonsløsninger, og tar ansvar for alt fra planlegging og løsningsdesign til prosjektstyring, utvikling, implementering, drift og support. Kjernekompetansen er radiokommunikasjon, kontrollrom samt kommunikasjonsløsninger for lyd, video, tale og data. TC Connect er en nisjeleverandør med sluttkundekompetanse innen sine valgte segment. Basert på dialog med kundene leveres funksjons- og kvalitetsmessige løsninger støttet av et landsdekkende serviceapparat. TC Connect er landsdekkende HOVEDKONTOR: Oslo Sandstuveien 70, 0680 OSLO Telefon Fax AVDELINGSKONTORER: Bergen Damsgårdsveien 165, 5162 Laksevåg Gjøvik Sivesindveien 5, 2827 Hundalen Stavanger Forusbeen 35, 4033 Forus, Postboks 340, 4002 Stavanger Trondheim Brøsetveien 145B, 7048 Trondheim TC Connect har i tillegg flere samarbeidspartnere rundt om i landet. TC Connect AS, Sandstuveien 70, 0680 OSLO. Postadresse: Postboks 160, Manglerud 0612 OSLO, Telefon , Fax E-post (firmapost): E-post(serviceavd.): Internett: Utarbeidelse og trykk: Grafia Kommunikasjon AS

Hvorfor valgte Hafslund Nødnett

Hvorfor valgte Hafslund Nødnett Hvorfor valgte Hafslund Nødnett Arne Mørkrid Hafslund Driftssentral arne.morkrid@hafslund.no www.hafslund.no Hafslund - mer enn 100 års historie Hafslund Driftssentral Nett Produksjon Varme Alltid til

Detaljer

Digitale samband Integrerte løsninger over og under bakken.

Digitale samband Integrerte løsninger over og under bakken. Digitale samband Integrerte løsninger over og under bakken. Komplette kommunikasjonsløsninger tilpasset dagens behov Kommunikasjon for oss er mer enn bare prat Elektro Telecom har lang erfaring med løsninger

Detaljer

TETRA - innflytelse på brannvesenets organisering. Nils Petter Bryde,overingeniør Avdeling for beredskap og kommunal forvaltning

TETRA - innflytelse på brannvesenets organisering. Nils Petter Bryde,overingeniør Avdeling for beredskap og kommunal forvaltning TETRA - innflytelse på brannvesenets organisering Nils Petter Bryde,overingeniør Avdeling for beredskap og kommunal forvaltning Innhold Kort om TETRA Organisering av TETRA-prosjektet Status for det sentrale

Detaljer

Innovasjon og markedsorientering nødvendig for en bærekraftig industri

Innovasjon og markedsorientering nødvendig for en bærekraftig industri Innovasjon og markedsorientering nødvendig for en bærekraftig industri Byggevareeindustrien 20. november 2014 Dag Arthur Aasbø Direktør Organisasjon og samfunnskontakt Fra manuelt arbeid til kunnskapsindustri

Detaljer

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber!

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Vi ønsker bedrifter i Norge velkommen til fiberrevolusjonen! Vi leverer fiberbasert datakommunikasjon til bedrifter i hele Norge! Fiber the business revolution Broadnet

Detaljer

Nødnettet - det beste og mest robuste mobilnettet i kongeriket?

Nødnettet - det beste og mest robuste mobilnettet i kongeriket? Nødnettet - det beste og mest robuste mobilnettet i kongeriket? Direktør Tor Helge Lyngstøl, Direktoratet for nødkommunikasjon Teleforum, Trondheim, 8. januar 2015 Nødnettleveransen Nødnett-infrastrukturen

Detaljer

Et nytt landsdekkende Nødnett. Prosjektdir. Dagfinn Sjøvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsmøte Sogn og Fjordane 11.2.

Et nytt landsdekkende Nødnett. Prosjektdir. Dagfinn Sjøvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsmøte Sogn og Fjordane 11.2. Et nytt landsdekkende Nødnett Prosjektdir. Dagfinn Sjøvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsmøte Sogn og Fjordane 11.2.2014 Tema Nødnettleveransen Status utbyggingen og bruk av Nødnett

Detaljer

Tele- og datanettverk

Tele- og datanettverk Del 1 TELE- OG DATANETTVERK 7 Tele- og datanettverk 1 MÅL Etter at du har arbeidet med dette kapitlet, som er et rent teorikapittel, skal du ha kunnskap om: telenettets utvikling i Norge oppbygningen av

Detaljer

Fra tradisjonell treforedling til verdens mest avanserte bioraffineri

Fra tradisjonell treforedling til verdens mest avanserte bioraffineri Fra tradisjonell treforedling til verdens mest avanserte bioraffineri Østlandssamarbeidet 28.10.2013 Dag Arthur Aasbø Direktør Organisasjon og samfunnskontakt 1 Fra manuelt arbeid til kunnskapsindustri

Detaljer

Nødnett Status - hva skjedde? Tor Helge Lyngstøl Direktør Direktoratet for nødkommunikasjon

Nødnett Status - hva skjedde? Tor Helge Lyngstøl Direktør Direktoratet for nødkommunikasjon Nødnett Status - hva skjedde? Tor Helge Lyngstøl Direktør Direktoratet for nødkommunikasjon Nødnettet Statlig eiet radionett for kommunikasjon mellom operative enheter i nød- og beredskapsetater : God

Detaljer

- når kommunikasjon blir kritisk. Vi er offisiell samarbeidspartner for:

- når kommunikasjon blir kritisk. Vi er offisiell samarbeidspartner for: - når kommunikasjon blir kritisk Vi er offisiell samarbeidspartner for: Vi er offisiell samarbeidspartner for: Tor Martin Karlsen Ingeniør data og elektronikk Radiokommunikasjon/ løsninger siden 1987 NORAKOM

Detaljer

CTIF Nordisk møte. Asker 12.01.2012. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

CTIF Nordisk møte. Asker 12.01.2012. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar CTIF Nordisk møte Asker 12.01.2012 1 Norge er det siste landet i Vest-Europa som anskaffer landsdekkende nødnett De fleste land i Europa har valgt TETRA-teknologi, som Norge Bruk av felles teknologi gir

Detaljer

ALT KAN LAGES AV SKOGEN!

ALT KAN LAGES AV SKOGEN! ALT KAN LAGES AV SKOGEN! BORREGAARD - VERDENS MEST AVANSERTE BIORAFFINERI A v a n s e r t e k j e m i s k e l ø s n i n g e r f r a b æ r e k r a f t i g e o g f o r n y b a r e r å v a r e r F o r s k

Detaljer

NetNordic 365. Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT

NetNordic 365. Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT 365 Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT Å være kundens «Best Companion» forplikter Det innebærer blant annet å tilby «best-of-breed» løsninger

Detaljer

Ibruktagelse av Nødnett. Sør Trøndelag AMK-område

Ibruktagelse av Nødnett. Sør Trøndelag AMK-område Sør Trøndelag -område Trondheim 8. oktober 2014 Agenda Presentasjon av planverk 3 Alternativer for ibruktagelse Fordeler/Ulemper - Vurdering av de 3 alternativene Plenumsdiskusjon Oppsummering Veien videre

Detaljer

Medisinsk nødmeldetjeneste og ambulansetjenesten har de seneste ti årene utviklet seg til å bli en teknisk kompleks og sårbar tjeneste.

Medisinsk nødmeldetjeneste og ambulansetjenesten har de seneste ti årene utviklet seg til å bli en teknisk kompleks og sårbar tjeneste. Bakgrunnen Medisinsk nødmeldetjeneste og ambulansetjenesten har de seneste ti årene utviklet seg til å bli en teknisk kompleks og sårbar tjeneste. Behovet for en teknisk driftsorganisasjon for medisinsk

Detaljer

Kommunikasjonsbærere Mobil/GPRS. Toveiskommunikasjon EBL temadager Gardermoen 21. 22. mai 2008 Harald Salhusvik Jenssen hsj@netcom gsm.

Kommunikasjonsbærere Mobil/GPRS. Toveiskommunikasjon EBL temadager Gardermoen 21. 22. mai 2008 Harald Salhusvik Jenssen hsj@netcom gsm. Kommunikasjonsbærere Mobil/GPRS Toveiskommunikasjon EBL temadager Gardermoen 21. 22. mai 2008 Harald Salhusvik Jenssen hsj@netcom gsm.no, 930 45 010 Agenda Fakta om GPRS Fordeler med GPRS AMR nettverksløsninger

Detaljer

Nett i nød. Ambulanseforum 2012. Willy Skogstad, seniorrådgiver

Nett i nød. Ambulanseforum 2012. Willy Skogstad, seniorrådgiver Nett i nød Ambulanseforum 2012 Willy Skogstad, seniorrådgiver Bakgrunn for nødnettprosjektet Stortinget vedtok 18.12.2006 at Justis- og politidepartementet kunne starte arbeidet med leveranse av et nytt

Detaljer

Produktvilkår Transmisjon

Produktvilkår Transmisjon Produkter og tjenester i Nødnett Produktvilkår Transmisjon Januar 2017 1. Innhold 1. Innhold... 1 3. Definisjoner... 2 4. Om Transmisjon... 3 5. Funksjonalitet i Transmisjonstjenestene... 3 E1 leid linje

Detaljer

Erfaringer & synspunkter ved bruk av NS 8431 og INSTA 800

Erfaringer & synspunkter ved bruk av NS 8431 og INSTA 800 Erfaringer & synspunkter ved bruk av NS 8431 og INSTA 800 Trondheim, 25. november Tom G. Tollefsen Risk manager ISS Facility Services AS Agenda Hvem er ISS? Synspunkter & erfaringer med NS en Synspunkter

Detaljer

Helhetlig strategi for kommunikasjon og samvirke

Helhetlig strategi for kommunikasjon og samvirke Helhetlig strategi for kommunikasjon og samvirke Glitre Energi Netts konsesjonsområde Regionalnett i hele Buskerud (ca 85%), inkl. deler av Voss i Hordaland og noe i Vestfold, samt kommunene Gran, Jevnaker

Detaljer

Etterslep og årlig kapitalbehov Trikk- og T-banenettet i Oslo og Akershus

Etterslep og årlig kapitalbehov Trikk- og T-banenettet i Oslo og Akershus Etterslep og årlig kapitalbehov Trikk- og T-banenettet i Oslo og Akershus 17. november 2011 Eierstruktur kollektivtrafikken i Oslo og Akershus Akershus Fylkeskommune 40 % av Ruter Oslo kommune* 100% av

Detaljer

Norsk Skogforum - 2012. heading

Norsk Skogforum - 2012. heading Norsk Skogforum - 2012 heading Hva utfordrer Norsk treforedlingsindustri, hvilke strategiske trekk blir gjort og hva er konsekvensene for virkes-markedet? Agenda Borregaaard kort Utfordringer for norsk

Detaljer

Nødnett Erfaringer veien videre

Nødnett Erfaringer veien videre Nødnett Erfaringer veien videre Brannvesenkonferansen 14. mars 2012 Tor Helge Lyngstøl Direktør DNK Landsdekkende utbygging vedtatt 9. juni 2011 Stortinget fattet enstemmig vedtak om videre utbygging av

Detaljer

Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018

Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018 Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018 Innhold Hovedmål 1 Vellykket teknisk innføring av nødnett-brukerutstyr... 6 Hovedmål 2:

Detaljer

Hvordan innføre tjenester på et avansert trådløst nettverk for mange samtidige brukere og applikasjoner.

Hvordan innføre tjenester på et avansert trådløst nettverk for mange samtidige brukere og applikasjoner. Hvordan innføre tjenester på et avansert trådløst nettverk for mange samtidige brukere og applikasjoner. Oslo Lufthavn og Avinor har siden 2000 benyttet trådløst nettverk til tjenestetilgang for mange

Detaljer

Nettverksmøte.feb. 2011. Tor Helland, Prosjektleder, Helse Vest RHF

Nettverksmøte.feb. 2011. Tor Helland, Prosjektleder, Helse Vest RHF Nettverksmøte.feb. 2011 Tor Helland, Prosjektleder, Helse Vest RHF Utbygging av mobilnett for nødetater og organisasjoner med nød og beredskaps relaterte oppgaver. Dimensjonert for 50000 brukere Nasjonal

Detaljer

IT Operations Cisco Partner Day, Fornebu

IT Operations Cisco Partner Day, Fornebu IT Operations Cisco Partner Day, Fornebu 09.05.2014 Do it once, do it right. Elisabeth Larsen, IT Operations Manager Innhold Oversikt Utfordringer Fremtiden Valget Sammendrag Om Get Get er Norges mest

Detaljer

Hvorfor og hvordan ble Borregaard et selskap i verdensklasse

Hvorfor og hvordan ble Borregaard et selskap i verdensklasse Hvorfor og hvordan ble Borregaard et selskap i verdensklasse Gudbrand Rødsrud Vitenparken, Ås, 10.11.2015 Teknologidirektør Forretningsutvikling Borregaard AS Det handler om å komme inn i den positivt

Detaljer

Forsvaret vil bruke alle nett. Kennet Nomeland, Radioarkitekt

Forsvaret vil bruke alle nett. Kennet Nomeland, Radioarkitekt Forsvaret vil bruke alle nett Kennet Nomeland, Radioarkitekt Forsvarsmateriell vil trenge ny kompetanse for å møte morgendagens utfordringer Forsvarsmateriell trenger ny kompetanse for å møte morgendagens

Detaljer

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX arkitektur SOLICARD ARX LCU oppkoblet via Internet Eksisterende nettverk SOLICARD ARX AC SOLICARD ARX

Detaljer

Produktvilkår Kontrollromstilknytning for nødetatene

Produktvilkår Kontrollromstilknytning for nødetatene Produkter og tjenester i Nødnett Produktvilkår Kontrollromstilknytning for nødetatene Januar 2017 1. Innhold 1. Innhold... 1 2. Definisjoner... 2 3. Om Kontrollromstilknytning for nødetatene... 3 Drift

Detaljer

Produktvilkår Kontrollromstilknytning

Produktvilkår Kontrollromstilknytning Produkter og tjenester i Nødnett Produktvilkår Kontrollromstilknytning Januar 2017 1. Innhold 1. Innhold... 1 2. Definisjoner... 2 3. Om Kontrollromstilknytning... 2 4. Funksjonalitet i Kontrollromstilknytning...

Detaljer

Nødnett. For fase 3, 4 og 5 vil det bli utlyst ny anbudskonkurranse. Disse er planlagt i mai/juni 2014.

Nødnett. For fase 3, 4 og 5 vil det bli utlyst ny anbudskonkurranse. Disse er planlagt i mai/juni 2014. Nå kommer Nødnett TEKST Erlend Aarsæther og Ronny Frantzen ILLUSTRASJONER Direktoratet for nødkommunikasjon I Stortingsmeldingen «Terrorberedskap» foreslo regjeringen at staten skulle ta på seg kostnadene

Detaljer

VRF. Variable Refrigeriant Flow system. Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av

VRF. Variable Refrigeriant Flow system. Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av Variable Refrigeriant Flow system Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av de mest effektive på markedet, og disse blir benyttet over hele verden fra mindre

Detaljer

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon.

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon. Med en historie som går tilbake til stiftelsen av aksjeselskapet Ofoten Jernmalmgruber i 1935, kan Evenes Kraftforsyning AS i 2010 feire 75 år som lokal kraftleverandør. Vi har i dag nettkunder innen offentlig

Detaljer

Bedriftsiaden 2012. Ceragon Networks AS 65 år med trådløs kommunikasjon i Bergen

Bedriftsiaden 2012. Ceragon Networks AS 65 år med trådløs kommunikasjon i Bergen Bedriftsiaden 2012 Ceragon Networks AS 65 år med trådløs kommunikasjon i Bergen Eirik Nesse, Direktør for Portefølgestrategi 27. mars 2012 Ryktene om vår død er betydlig overdrevet... bt.no 16. mai 2011

Detaljer

Nye Norske Skog Desember 2017

Nye Norske Skog Desember 2017 Nye Desember 2017 Driften fortsetter som normalt Nye ( AS) en ledende europeisk og australasiatisk publikasjonspapir produsent Nye oversikt Konsernet har følgende produksjonskapasiteter Avispapir 1.8m

Detaljer

Et nytt landsdekkende Nødnett - økt sikkerhet for alle Cecilie B. Løken, Direktoratet for nødkommunikasjon Møte med kommuneledelsen i Nord-Trøndelag

Et nytt landsdekkende Nødnett - økt sikkerhet for alle Cecilie B. Løken, Direktoratet for nødkommunikasjon Møte med kommuneledelsen i Nord-Trøndelag Et nytt landsdekkende Nødnett - økt sikkerhet for alle Cecilie B. Løken, Direktoratet for nødkommunikasjon Møte med kommuneledelsen i Nord-Trøndelag 22.08.2013 Agenda Om Nødnett og utbyggingen DNK v/avdelingsdirektør

Detaljer

Building Technologies

Building Technologies Building Technologies Det er ikke sikkert noe skjer... ... men hvis noe skjer, er sikkert stikkordet Siemens alarmstasjon gjør alle sikringstiltak enda sikrere. Stasjonen mottar kontinuerlig alarmsignaler,

Detaljer

Fra analogt til digitalt telenett: Hva skjer med trygghetsalarmene?

Fra analogt til digitalt telenett: Hva skjer med trygghetsalarmene? Fra analogt til digitalt telenett: Hva skjer med trygghetsalarmene? Det tradisjonelle analoge telefoninettet skal etter hvert fases ut. Hva betyr dette for trygghetsalarmene, og hvilke alternativer finnes?

Detaljer

Skype for Business. Med telefoni. Telefonen er fortsatt det første stedet ditt for å gi kunder et godt førsteinntrykk.

Skype for Business. Med telefoni. Telefonen er fortsatt det første stedet ditt for å gi kunder et godt førsteinntrykk. Telefonen er fortsatt det første stedet ditt for å gi kunder et godt førsteinntrykk. Et godt førsteinntrykk kan du gi uten at du trenger å kjøpe dyrt utstyr. Bruk det du har på en bedre måte. Du får gjort

Detaljer

Samarbeid om driftsradio i Buskerud. 10.02.2015 Otto Rustand

Samarbeid om driftsradio i Buskerud. 10.02.2015 Otto Rustand Samarbeid om driftsradio i Buskerud 10.02.2015 Otto Rustand Agenda Kort om EB Krav fra myndighetene i vår bransje Vurderinger rundt valg av DMR E-verkssamarbeidet Erfaringer fra bruk Vannkraftproduksjon

Detaljer

Dialog med leverandører. Forutsetning for god tilgang til de rette konsulenter, og leveranse av kvalitet i prosjekter. Endre Angelvik, IT-sjef

Dialog med leverandører. Forutsetning for god tilgang til de rette konsulenter, og leveranse av kvalitet i prosjekter. Endre Angelvik, IT-sjef Dialog med leverandører. Forutsetning for god tilgang til de rette konsulenter, og leveranse av kvalitet i prosjekter Endre Angelvik, IT-sjef http://www.youtube.com/watch? v=nxpjqyz_ub8&list=uuz4ubozrjad_gl94srinmag&feature=player

Detaljer

Sporveien. Mer kollektivtrafikk for pengene

Sporveien. Mer kollektivtrafikk for pengene Sporveien Mer kollektivtrafikk for pengene Sporveiens samfunnsoppdrag TRIKKEN: 6 linjer 72 trikker 2 baser FAKTA: OSLO KOMMUNE EIER SPORVEIEN SPORVEIEN: 3 629 ansatte 4 560 mill. kr i omsetning 250 mill.

Detaljer

Nødnett i Helse Vest Tor Helland

Nødnett i Helse Vest Tor Helland Nødnett i Helse Vest Tor Helland Nødnett Utbygging av mobilnett for nødetater og organisasjoner med nød og beredskaps relaterte oppgaver. Dimensjonert for 50000 brukere Nasjonal dekning tilsvarende GSM

Detaljer

Produktvilkår Kontrollromstilknytning for nødetatene

Produktvilkår Kontrollromstilknytning for nødetatene Produkter og tjenester i Nødnett Produktvilkår Kontrollromstilknytning for nødetatene August 2017 1. Innhold 1. Innhold... 1 2. Definisjoner... 2 3. Om Kontrollromstilknytning for nødetatene... 3 4. Funksjonalitet...

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Logistikk på toppnivå med Infor M3

Logistikk på toppnivå med Infor M3 Løvenskiold Logistikk: Logistikk på toppnivå med Infor M3 Oslo 14. mai 2014: På fire og en halv måned gikk Løvenskiold Logistikk fra en tolv år gammel Movex-løsning til Infor M3. - Omfattende testing og

Detaljer

Kaba MøllerUndall AS. Mer enn 150 år som leverandør av adgangskontroll

Kaba MøllerUndall AS. Mer enn 150 år som leverandør av adgangskontroll Kaba MøllerUndall AS Mer enn 150 år som leverandør av adgangskontroll Kaba Group Kaba er mer enn 150 år gammel, men fremstår yngre og mer aktiv enn noensinne! Alt startet i et lite lokale i Zurich (Sveits)

Detaljer

Erfaringer med internasjonalisering fra Kongsberg industrien. Hva vil studentene møte? / 1 / Min bakgrunn

Erfaringer med internasjonalisering fra Kongsberg industrien. Hva vil studentene møte? / 1 / Min bakgrunn Erfaringer med internasjonalisering fra Kongsberg industrien Hva vil studentene møte? Torfinn Kildal Siv.øk / 1 / Min bakgrunn Siv.øk NHH 25 år operativ ledererfaring i norskbaserte internasjonale teknologi

Detaljer

Nødnett og samhandling i praksis. Steinar Olsen avdelingsdirektør

Nødnett og samhandling i praksis. Steinar Olsen avdelingsdirektør Nødnett og samhandling i praksis Steinar Olsen avdelingsdirektør HDO Kundeforum 2015 Nødnett Radionettverk basert på ETSI-standarden Tetra (TErrestrial Trunked RAdio) Drift- og vedlikeholdssystem Infrastruktur

Detaljer

VI BYGGER NORGES BESTE BREDBÅNDSDEKNING

VI BYGGER NORGES BESTE BREDBÅNDSDEKNING VI BYGGER NORGES BESTE BREDBÅNDSDEKNING Bredbåndsleverandøren med fokus på distriktene Vår visjon er å være best på bredbånd i utkantstrøkene og andre steder som er nedprioritert av de store Internettleverandørene.

Detaljer

"Gull fra grønne skoger - et skifte til biobaserte produkter"

Gull fra grønne skoger - et skifte til biobaserte produkter "Gull fra grønne skoger - et skifte til biobaserte produkter" Tune Rotary 11. Mars 2015 Dag Arthur Aasbø Direktør Organisasjon og samfunnskontakt Borregaard gjennom 125 år Fra manuelt arbeid - til kunnskapsindustri

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

CLIQ Remote. - Fleksibel administrasjon av et dp CLIQ system. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

CLIQ Remote. - Fleksibel administrasjon av et dp CLIQ system. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions CLIQ Remote - Fleksibel administrasjon av et dp CLIQ system ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions CLIQ Remote kan administreres sentralt for endring av adgang lokalt Med det nye administrasjonsprogrammet

Detaljer

www.steria.no Steria as a Service En norsk skytjeneste Steria

www.steria.no Steria as a Service En norsk skytjeneste Steria www.steria.no Steria as a Service En norsk skytjeneste Steria Steria as a Service - Agenda Kort presentasjon av Steria Sterias utfordringer i drift Sterias målsetninger for drift Prosjektet IT Factory

Detaljer

GSM-R. [forside] Sikker og effektiv kommunikasjon for jernbanen. Foto: Øystein Grue

GSM-R. [forside] Sikker og effektiv kommunikasjon for jernbanen. Foto: Øystein Grue GSM-R Sikker og effektiv kommunikasjon for jernbanen [forside] Foto: Øystein Grue HVA ER GSM-R Hvorfor bygger Jernbaneverket ut GSM-R? GSM-R er et vesentlig bidrag til sikkerheten i togtrafikken. Mobilnettet

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Produksjon av avanserte miljøvennlige biokjemikalier fra bærekraftige råvarer - nytten av LCA/EPD v/ HMS-sjef Borregaard Kjersti Garseg Gyllensten

Produksjon av avanserte miljøvennlige biokjemikalier fra bærekraftige råvarer - nytten av LCA/EPD v/ HMS-sjef Borregaard Kjersti Garseg Gyllensten Produksjon av avanserte miljøvennlige biokjemikalier fra bærekraftige råvarer - nytten av LCA/EPD v/ HMS-sjef Borregaard Kjersti Garseg Gyllensten 16.06.2015 Borregaard er globalt ledende innen biobaserte

Detaljer

Kollektivtransportproduksjon. Strategiforum

Kollektivtransportproduksjon. Strategiforum Kollektivtransportproduksjon Strategiforum 11.04.13 2016 Agenda Kort om KTP KTP i endring KTP strategi Eierstruktur kollektivtrafikken i Oslo og Akershus Akershus Fylkeskommune* Eier 40 % av Ruter, samferdselsmyndighet

Detaljer

Nødnett i Helse. Nesbyen, 25. mai 2012. Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse

Nødnett i Helse. Nesbyen, 25. mai 2012. Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse Nødnett i Helse Nesbyen, 25. mai 2012 Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse Nødnett i helsetjenesten Organisering og roller Dagens kommunikasjonsberedskap Nødnett - mulighetene

Detaljer

Personsikkerhet. Personer har behov for trygghet i en nødsituasjon.

Personsikkerhet. Personer har behov for trygghet i en nødsituasjon. Personsikkerhet Personer har behov for trygghet i en nødsituasjon. Er man ute av syne eller hørselsrekkevidde for andre mennesker krever dette ekstra oppmerksomhet! Hva kan gjøres for å skape trygghet?

Detaljer

Hva er likheten mellom griser og Altinn?

Hva er likheten mellom griser og Altinn? Hva er likheten mellom griser og Altinn? Kjersti Lauritzen Direktør forretningsutvikling Sit (Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim) Hva er likheten mellom griser og Altinn? Selvfølgelig ingenting.

Detaljer

DIGITALT VEIKART FOR BYGG-, ANLEGGS- OG EIENDOMSNÆRINGEN FOR ØKT BÆREKRAFT OG VERDISKAPING

DIGITALT VEIKART FOR BYGG-, ANLEGGS- OG EIENDOMSNÆRINGEN FOR ØKT BÆREKRAFT OG VERDISKAPING DIGITALT VEIKART FOR BYGG-, ANLEGGS- OG EIENDOMSNÆRINGEN FOR ØKT BÆREKRAFT OG VERDISKAPING BEHOV FOR ET DIGITALT LØFT Digitalisering er en av dagens globale megatrender, som omformer samfunn og næringer.

Detaljer

Trenger helsesektoren en innovativ leverandørindustri?

Trenger helsesektoren en innovativ leverandørindustri? Trenger helsesektoren en innovativ leverandørindustri? Hvordan standardisering, samspill og innovasjon i en klynge kan bidra til å bygge en bærekraftig og innovativ leverandørindustri som leverer gode

Detaljer

M2016 fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsning. Bernt Reitan Jenssen, Administrerende direktør Ruter AS

M2016 fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsning. Bernt Reitan Jenssen, Administrerende direktør Ruter AS 1 M2016 fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsning Bernt Reitan Jenssen, Administrerende direktør Ruter AS 2 Alle ønsker at denne utviklingen fortsetter Uten nye tiltak får vi 240 millioner

Detaljer

Kan ledelsen overleve i Trondheim mens aktiviteten og organisasjonen vokser ute?

Kan ledelsen overleve i Trondheim mens aktiviteten og organisasjonen vokser ute? Kan ledelsen overleve i Trondheim mens aktiviteten og organisasjonen vokser ute? Arild Andersen Founder & CSO Evatic AS Copyright 2014 Evatic. All Rights Reserved. Kan ledelsen overleve i Trondheim mens

Detaljer

Sporveien Norges største leverandør av kollektivtransport

Sporveien Norges største leverandør av kollektivtransport Sporveien Oslo 1 Sporveien Norges største leverandør av kollektivtransport Unibuss AS Oms: 1 560 mill. Ans: 1 800, Busser: 758 Sporveien T-banen AS Oms: 1 651 mill. Ans: ca 580, Antall tog: 115 Sporveien

Detaljer

Beskrivelse av leveransen i Nødnett for akuttmottak og legevakt

Beskrivelse av leveransen i Nødnett for akuttmottak og legevakt Beskrivelse av leveransen i Nødnett for akuttmottak og legevakt Innhold 1 Innledning... 3 2 Dokumentets målgruppe... 3 3 Dette dokumentet... 3 4 Teknisk innføring... 3 5 Leveransen... 4 Løsningsbeskrivelse...

Detaljer

Et konkurransedyktig grønt næringsliv

Et konkurransedyktig grønt næringsliv Et konkurransedyktig grønt næringsliv Akademikernes høstkonferanse 2015 Gisle Løhre Johansen Konserndirektør FoU og Forretningsutvikling Borregaard er globalt ledende innen biobaserte kjemikalier Høy råvareutnyttelse

Detaljer

AT THE CORE OF PERFORMANCE

AT THE CORE OF PERFORMANCE Teknologiske kvalifikasjoner Tanker fra Næringslivet om fremtidens behov Anne-Lise Aukner Administrerende direktør Nexans Norway A worldwide leading expert in the cable industry 2011 Sales by geographic

Detaljer

Serviceteam vedlikehold. Dialogkonferanse 15.oktober 2015

Serviceteam vedlikehold. Dialogkonferanse 15.oktober 2015 Serviceteam vedlikehold Dialogkonferanse 15.oktober 2015 Innhold Ruter og IT i Ruter Retningen framover Eksisterende avtalestruktur og plan for fremtidig struktur Omfang på ny avtale - Gjennomgang av utstyr

Detaljer

TS FORUM Vårsamling Gardermoen, April 2014 En data eksplosjon og revolusjon. Per Espen Nordvik NetCom, TeliaSonera Norge

TS FORUM Vårsamling Gardermoen, April 2014 En data eksplosjon og revolusjon. Per Espen Nordvik NetCom, TeliaSonera Norge TS FORUM Vårsamling Gardermoen, April 2014 En data eksplosjon og revolusjon Per Espen Nordvik NetCom, TeliaSonera Norge Utvikling krever endring 2 Om NetCom Norges nest største mobiloperatør Norges raskeste

Detaljer

IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY

IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY SELVSTENDIGE KONSULENTER- FÅ DEN PERFEKTE PERSONEN FOR DITT PROSJEKT UMIDDELBART IT er en sentral del av mange forretningsprosesser og behovene er i

Detaljer

helse Fakta om Nødnett-leveransen

helse Fakta om Nødnett-leveransen helse Fakta om Nødnett-leveransen 1 2 Nødnettet Innføringen av nytt nødnett innebærer at dagens Helse radionett fases ut. Nødnett er fellesbetegnelsen på den nye digitale sambands løsningen for brann,

Detaljer

Produksjon av avanserte miljøvennlige biokjemikalier - nytten av LCA/EPD v/ HMS-sjef Borregaard Kjersti Garseg Gyllensten

Produksjon av avanserte miljøvennlige biokjemikalier - nytten av LCA/EPD v/ HMS-sjef Borregaard Kjersti Garseg Gyllensten Produksjon av avanserte miljøvennlige biokjemikalier - nytten av LCA/EPD v/ HMS-sjef Borregaard Kjersti Garseg Gyllensten 09.09.2015 Borregaard er globalt ledende innen biobaserte kjemikalier Høy råvareutnyttelse

Detaljer

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn Dette er SINTEF 2011 Mai 2011 Vår visjon: Vår rolle Skape verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon Levere løsninger for bærekraftig utvikling Utvikle og drifte forskningslaboratorier Sette premisser

Detaljer

NSMs kryptoaktiviteter

NSMs kryptoaktiviteter NSMs kryptoaktiviteter Norsk kryptoseminar 2007 Terje Jensen Seksjon for kryptoteknologi terje.jensen@nsm.stat.no www.nsm.stat.no Norwegian National Security Authority Making Society Secure 20. november,

Detaljer

The Optimizer - Hvor gode er dere?

The Optimizer - Hvor gode er dere? The Optimizer - Hvor gode er dere? Ville det ikke vært fint om noen analyserte dokumentbehandlingen i ditt firma og fant løsninger for effektivisering og reduserte kostnader? 2 3 Det er akkurat det Konica

Detaljer

Beskrivelse av leveransen i Nødnett for AMK

Beskrivelse av leveransen i Nødnett for AMK Beskrivelse av leveransen i Nødnett for AMK Innhold 1 Innledning... 3 2 Dokumentets målgruppe... 3 3 Dette dokumentet... 3 4 Nytt digitalt Nødnett i Helse... 4 5 Kontrollrom for AMK-sentraler... 6 6 Dimensjonering

Detaljer

Mobile Connect Pro. Aktiver din konto. Inkludert 200 MB data per måned i 3 år. Mobile Broadband

Mobile Connect Pro. Aktiver din konto. Inkludert 200 MB data per måned i 3 år. Mobile Broadband Mobile Connect Pro Aktiver din konto Mobile Broadband Inkludert 200 MB data per måned i 3 år Velkommen til HP Mobile Connect Pro Ditt HP Mobile Connect Pro SIM-kort er allerede installert i din enhet HP

Detaljer

Industrielle IT- løsninger.

Industrielle IT- løsninger. Industrielle IT- løsninger. Introduksjon Nordkontakt AS er en ingeniørbedrift med automasjon og informasjonsteknologi som spesialområde. Vi leverer produkter og tjenester på alle nivå i foredlingsprosessen,

Detaljer

STORSAMLING FRIVILLIGE World Cup Nordisk 2013

STORSAMLING FRIVILLIGE World Cup Nordisk 2013 STORSAMLING FRIVILLIGE World Cup Nordisk 2013 Kollenlåta Stem på Kollen-låtene frem til fredag 8. mars kl. 21.00! Musikkfiler og tekst finner du på www.ikollen.no Stem ved å sende SMS til 2030: Låt A =

Detaljer

Aktive byggeiere eier det digitale bredbåndet

Aktive byggeiere eier det digitale bredbåndet ABNE miljøsatsning Tema: Aktive byggeiere eier det digitale bredbåndet - til glede for leietaker og miljøet. (og selvfølgelig også for gårdeier.) Det digitale bredbåndet: For oss i ABNE er dette nå kun

Detaljer

Fremtidens transportutfordringer Kollektivtrafikkens rolle i utviklingen av bærekraftig vekst i storbyregionen

Fremtidens transportutfordringer Kollektivtrafikkens rolle i utviklingen av bærekraftig vekst i storbyregionen Fremtidens transportutfordringer Kollektivtrafikkens rolle i utviklingen av bærekraftig vekst i storbyregionen SmartCity Bærum, frokostseminar 28 januar 2014 Hanne Bertnes Norli, utviklingsdirektør Ruter

Detaljer

Ungt firma med lang erfaring

Ungt firma med lang erfaring Ungt firma med lang erfaring Spesialkompetanse innen bredbåndsutbygging FiberOptic AS er et selskap med spesialkompetanse innen bredbåndsutbygging. Vi er totalleverandør på fysiske fiberoptiske kabelinstallasjoner.

Detaljer

Hafslunds satsning på Wimax

Hafslunds satsning på Wimax Hafslunds satsning på Wimax erfaringer og videre utbyggingsstrategi Trond Nedregård s.1 Hafslund operasjonell struktur Produksjon og varme Fjernvarme Nett Marked Venture Vannkraft Bioenergi og varme Pellets

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

Om Eco Water Forretningsidé Visjon & verdier Eco Freshwater John Guest hurtigkoblinger

Om Eco Water Forretningsidé Visjon & verdier Eco Freshwater John Guest hurtigkoblinger Morten Engen Bakgrunn Jobbet 12 år med vannrensning Opparbeidet stort nettverk og mange gode relasjoner. Utvikling Produksjon-salg 2009 oppstart Eco Water AS 2009/2010 Starte utvikling og salg av egenutviklede

Detaljer

Strategi for IP tjenester

Strategi for IP tjenester Strategi for IP tjenester Trond Øvreeide Direktør Salg og Forretningsutvikling Fiber og Borettslag 1 19.06.2013 NextGenTel Telio konsernet 2 dd.mm.yyyy NextGenTel NextGenTel NextGenTel er kjent som en

Detaljer

Appen som «ser» for de blinde

Appen som «ser» for de blinde NextSignal og SINTEF har utviklet en veiviser for blinde i lommeformat. Foto: Lisbet Jære. Appen som «ser» for de blinde Av Lisbet Jære Frilanser Publisert 25.04.17 Det er lett å gå seg vill i store komplekse

Detaljer

Nettskyen -i et densentralisert konsern. Øyvind Lundbakk Leder Produkt og Partner

Nettskyen -i et densentralisert konsern. Øyvind Lundbakk Leder Produkt og Partner Nettskyen -i et densentralisert konsern Øyvind Lundbakk Leder Produkt og Partner Kjedehuset AS Konsern Komplett aktør innen salg og distribusjon av mobil- og datakommunikasjonsløsninger Omsetning 2010:

Detaljer

NØDNETT Kort om funksjoner og tjenester

NØDNETT Kort om funksjoner og tjenester NØDNETT Kort om funksjoner og tjenester OM NØDNETT Nødnett er navnet på det digitale radiosambandet for nød- og beredskapsetater i Norge. Nødnett er et eget, separat radionett basert på TETRA-standarden

Detaljer

En riktig anskaffelsesprosess eller en riktig anskaffelse. Odd-Henrik Hansen, Salgsdirektør 10.04.2014

En riktig anskaffelsesprosess eller en riktig anskaffelse. Odd-Henrik Hansen, Salgsdirektør 10.04.2014 En riktig anskaffelsesprosess eller en riktig anskaffelse Odd-Henrik Hansen, Salgsdirektør 10.04.2014 Software Innovation is committed to helping organizations manage, share and use information - turning

Detaljer

Hvorfor UC workshops??

Hvorfor UC workshops?? Hvorfor UC workshops?? Presenter: Knut Arne Nygaard, Chief Architect Ipnett AS (Norway) Nordic Connect 11.- 12. november Agenda Hvorfor UC egentlig? UC ready? UC High Level Design UC Low Level Design Hvorfor

Detaljer

ITS-stasjonen. Kooperative systemer og utvikling av leverandørmarkedet. 24. april 2012

ITS-stasjonen. Kooperative systemer og utvikling av leverandørmarkedet. 24. april 2012 ITS-stasjonen Kooperative systemer og utvikling av leverandørmarkedet 24. april 2012 Det er daglig kø på 10% av Europas motorveger. Forsinkelser fører til unødig drivstofforbruk på 1.9 milliarder liter

Detaljer

Bedriftspresentasjon. Besøk fra SpareBank 1 Hedmark 17-18.04.2013 Program og presentasjon av bedriftene

Bedriftspresentasjon. Besøk fra SpareBank 1 Hedmark 17-18.04.2013 Program og presentasjon av bedriftene Bedriftspresentasjon Besøk fra SpareBank 1 Hedmark 17-18.04.2013 Program og presentasjon av bedriftene Program Onsdag 17.04.2013 12.15 14.00 Bedriftsbesøk Aarbakke AS 14.30-16.00 Bedriftsbesøk Årdal Maskinering

Detaljer

Gjenstående ICCS-funksjonalitet i Nødnett. Sven Bruun - Seniorrådgiver Avdeling medisinsk nødmeldetjeneste

Gjenstående ICCS-funksjonalitet i Nødnett. Sven Bruun - Seniorrådgiver Avdeling medisinsk nødmeldetjeneste Gjenstående ICCS-funksjonalitet i Nødnett Sven Bruun - Seniorrådgiver Avdeling medisinsk nødmeldetjeneste ICCS versjoner Ver Implemen tert Tas i bruk Funksjonalitet Status FR2 2012 FR3m 2013 2015 Utalarmering,

Detaljer

Nødnett 25.mai 2012. Direktoratet for nødkommunikasjon Avdelingsdirektør Cecilie B. Løken

Nødnett 25.mai 2012. Direktoratet for nødkommunikasjon Avdelingsdirektør Cecilie B. Løken Nødnett 25.mai 2012 Direktoratet for nødkommunikasjon Avdelingsdirektør Cecilie B. Løken Agenda Om Nødnett og utbyggingen Direktoratet for nødkommunikasjon v/ avdelingsdirektør Cecilie B. Løken Delprosjekt

Detaljer