Sikker og trygg kommunikasjon er på plass under VM på ski i Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikker og trygg kommunikasjon er på plass under VM på ski i Oslo"

Transkript

1 Sikker og trygg kommunikasjon er på plass under VM på ski i Oslo Se side 6&7

2 INNLEDNING TETRA Connect et kommersielt Tetra-nett som dekker Oslo og Akershus TC Connect er et selskap som har drevet med radiokommunikasjon siden tidlig på 70-tallet. Vi er totalleverandør av alt innen radiokommunikasjonsutstyr og løsninger. For å levere løsninger som dekker kundenes behov, er det en forutsetning at vi har god kunnskap om markedet. TC Connect har derfor valgt å satse spesielt på de bransjer vi har inngående kjennskap til. Dette har vi lykkes med så langt. Nødetater, energiverk, industri, transport og offshore vil fortsatt være våre satsingsområder i årene som kommer. Rent teknologisk er vi nå inne i et paradigmeskifte. Overgangen til digitale kommunikasjons-systemer har bare så vidt begynt. Vi i TC Connect er godt forberedt. I 5 år har vi driftet TETRAConnect-nettet, som er vårt eget radionett med dekning i Oslo og Akershus. Vi har gjennom perioden vi har eid systemet, opparbeidet en unik kompetanse innen prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold av TETRA-systemer. TETRA imøtekommer alle krav fra profesjonelle brukere til avlyttingsfri, sikker og effektiv kommunikasjon. Man kan enten bygge opp sitt eget TETRA-system eller leie kapasitet i vårt radionett. TC Connect samarbeider tett med ledende produsenter av digitale kommunikasjonssystemer. Dette gjør oss i stand til å tilby den beste løsning og det som passer den enkelte bruker ut ifra deres krav og behov. Dessuten har vi vår egenutviklede kontrollromsløsning for TETRA, som kan skreddersys til kundens ønsker i tillegg til å utnytte mulighetene i TETRA-teknologien. Framtiden er digital, og vi i TC Connect satser videre. Med egenutviklet teknologi, dyktige konsulenter, stor serviceavdeling og avdelingskontorer rundt i Norge, vil vi i årene som kommer, fortsatt være en ledende leverandør av digital radiokommunikasjon og utstyr. Henrik Aarrestad Managing director, TC Connect AS Framtiden er digital TC Connect har som eneste leverandør i Norge et kommersielt TETRA-nett med landsdekkende konsesjon. TC Connect kjøpte i 2007 TETRA-nett fra TDC (TDC Norge og Song Networks). Dette var beredskapsnettet for hovedstaden og ble opprinnelig etablert for å betjene Oslo kommunes etater, Viken energi og Oslo Sporveier. T-banen er helt avhengig av TETRA-nettet. All kommunikasjon til samtlige T-banevogner foregår gjennom TETRA-nettet. TC Connect fikk ved overtagelsen med en landsdekkende konsesjon for et kommersielt TETRA-nett i frekvensbåndet MHz. Dette gjør det mulig å bygge opp lokale Tetra-nett hvor som helst i Norge. Nettene kan alternativt ha sin egen svitsj for lokal drift, eller koples opp mot nettet i Oslo. Da vil organisasjoner eller bedrifter med aktiviteter spredt på flere lokasjoner i Norge, kunne etablere felles brukergrupper i nettet, som gir alle i gruppen omgående aksess til hverandre. TC Connect har med dette en unik totalkompetanse når det gjelder opprettelse og drifting av Tetra-nett med tilhørende terminaler og kontrollromsløsninger. Hva er et TETRA-nett? TETRA (TErrestrial Trunked RAdio) er en åpen overordnet standard for digital radiokommunikasjon (trunked) som er spesifisert av ETSI (European Telecommunications Standardisation Institute). ETSI har også ansvar for standardisering av andre digitale tjenester som DMR, GSM og UMTS. TETRA er en leverandøruavhengig standard som støttes av flere leverandører rundt om i verden. Bakgrunnen for å utvikle TETRA var de strenge kravene som profesjonelle mobilradiobrukere innen nød- og beredskapstjenester hadde til oppdragskritisk kommunikasjon. TETRA er både et privat (Private Mobile Radio - PMR) og offentlig (Public Access Mobile Radio - PAMR) nettverk for blant andre politi, brannvesen, helsevesenet, sikkerhetstjenester og grupper i forsvaret. TETRA-standarden bygger på erfaringer fra tidligere analoge radiosystemer, og senere GSM (Global System for Mobile Communications) systemet. Arbeidet med TETRA tok til i 1990, og den første TETRA-standarden var klar i Tre ulike tjenester er integrert i TETRA-standarden: 1. Mobil radio 2. Mobil telefoni 3. Mobil data Tetra-nettet i Oslo er avgjørende for driften av T-banen Et TETRA-nettverk støtter kommunikasjon med både tale, datakommunikasjon og tradisjonell radio. Dette skal sikre behovene til de profesjonelle brukerne som bl.a. finnes innen nød- og beredskapstjenestene. Et TETRA-system består av: sentraler (svitsj), sendere (basestasjoner), kontrollromsløsning og utstyr til mobile brukere (terminaler), samt telekommunikasjonslinjene (nettverket) som binder det hele sammen. De viktigste faste enhetene kan dubleres, slik at ved feil i en enhet kan en reserveenhet kobles inn uten at dette merkes av brukerne. Slik systemoppbygging gir meget høy driftssikkerhet, og kravet til vedlikeholdsberedskap kan reduseres. Fordeler med et TETRA-nettverk: Prioritert kommunikasjon til valgte grupper Sambandet kan ikke avlyttes. Det er imidlertid også mulig å kryptere all bruker-til-bruker-informasjon, både tale og data, og signalering. Godkjenning av brukere og tilgangskontroll garanterer at bare godkjent personell kan bruke nettet. Siden TETRA-sambandet er digitalt, kan all informasjon som sendes, og hendelsesforløpet logges automatisk. TETRA-sambandet vil kunne erstatte mobiltelefonen da det er mulig å ringe mellom en TETRA-radio og en vanlig fasttelefon eller mobiltelefon (også duplex). Systemet er automatisk og en slipper å skifte frekvens manuelt når en forflytter seg. Enkelt å endre grupper slik at personell fra andre grupper kan kommunisere sammen under en aksjon. Man kan enkelt sende: en tekstmelding, et bilde, en posisjon eller et kartutsnitt. Digitalt nettverk Den største fordelen med et TETRA-nettverk er at det er et digitalt nettverk, slik at data kan overføres på samme måte som i et tradisjonelt datanettverk. Dette åpner opp for at et TETRAnettverk kan kobles sammen med andre datanettverk som for eksempel Nasjonalt helsenett. Produkter og løsninger for våre profesjonelle brukere HELSE RBO/Callsenter for AMK Analog radio for Helseradionettet - Basestasjoner, bærbare, mobile og personsøkere Lydlogg BRANNVESEN FAS (Fagalarmsentral) Alarmmottak Analog radio - Basestasjoner, bærbare, mobile og personsøker - Røykdykkerutstyr Lydlogg POLITI Infrastruktur Radiosystemer - Simulcast ANPR (Automatic Number Plate Recognition) ENERGI Radio-terminaler Kontrollromsløsning Innendørs dekning Tilbehør TETRA og TETRA relatert utstyr AMS og bredbåndsløsninger INDUSTRI Radio-terminaler Kontrollromsløsning Radiosystemløsninger, analoge og digitale OFFSHORE Analog/Digital radio - Basestasjoner - Mobilt og bærbart utstyr - Krankommunikasjon - Radio Management System PA-Systemer - ATEX-godkjente høyttalere ITC-Systemer TRANSPORT Radio-terminaler Kontrollromsløsning PA-Systemer ANPR (Automatic Number Plate Recognition) 2 TC CONNECT NR.1 TC CONNECT NR.1 3

3 T-banens nye hjerte på Tøyen vil skape en mer stabil kollektivhverdag for de reisende TC Connect - en viktig leverandør T-banen er helt avhengig av TETRA-nettet. All kommunikasjon til samtlige T-banevogner foregår gjennom TETRA-nettet. I forbindelse med den nye driftssentralen på Tøyen har TC Connect levert løsning med integrert brukergrensesnitt for kommunikasjon og beredskap. Leveransen fra TC Connect inneholdt et egenutviklet produkt med navn TiTRACS. Dette produktet består av en radiomodul (TiTAN) og en telefonimodul fra Dolphin Software i et felles brukergrensesnitt med felles pålogging. Løsningen er integrert i KTPs allerede eksisterende applikasjoner. TC Connect har tatt det beste fra TETRA-dispatch og Telefoni-callcenter-verdenen og laget en radio og telefoni-kontrollromsløsning i tett samarbeid med brukerne. Dette for å få til et best mulig kundetilpasset produkt. Gjennom denne leveransen har TC Connect vist sin kompetanse på å verdiøke et standard produkt til et kundespesifikt produkt. Driftslederen har full oversikt over spor-planen. Hver eneste bevegelse i T-banesystemet overvåkes. T-banen omsider inne i den digitale tidsalderen 1.oktober 2009 er en viktig milepæl for Oslo T-banedrift og en historisk dag i T-banens vel 43-årige historie. T-banens nye driftssentral på Tøyen ble offisielt åpnet og tatt i bruk. Etter 43 år har T-banen endelig gått inn i den digitale tidsalderen. En splitter ny driftssentral i lokalene på Tøyen betyr en helt ny hverdag for gjengen som egentlig styrer T-banen. Siden 1966 har de sittet i en mørk kjeller med dårlig ventilasjon og balet med et uoversiktlig lappverk av en driftssentral. Nå har overvåkerne flyttet opp noen etasjer i Økernveien 9, i lyse og luftige lokaler med topp moderne utstyr og alskens duppeditter. Det er blitt langt bedre kår for de ansatte. Overvåker Hver eneste bevegelse i T-banesystemet overvåkes fra den nye driftssentralen. Den nye driftssentralen vil bety en bedre driftssituasjon for T-banen. Det vil nå være en bedre overvåking av systemet, og det vil gå raskere å rette opp feil. Her overvåkes alt fra tagging til togstans. T-banens nye hjerte skal skape en mer stabil kollektivhverdag for de reisende. Kvaliteten på T-banen vil bli enda bedre. Noen fakta om prosjektet Forprosjekt startet i 2003 Prosjekt etablert i 2006 Byggestart januar 2008 Prosjektet har kostet 79 mill. kr. 20 entrepenører og leverandører 110 prosjektmøter der driftsavdelingen har deltatt på de aller fleste 15 ulike IT-systemer som også skal fungere i et samspill Løsningen er knyttet opp mot TETRA Connect der det pr. i dag er ca brukere. Kontrollrommet er bygget opp med 11 operatørplasser som alle bruker denne løsningen. Fornøyde togledere i arbeid ved den topp moderne driftssentralen. Forholdene er lagt best mulig til rette for dem som skal jobbe ved den nye driftssentralen. En 12 meter bred skjerm på kortveggen i driftssentralen gir en god sporoversikt. Fakta om Kollektivtransportproduksjon AS Kollektivtransportproduksjon AS (KTP) er et produksjonskonsern som er leverandør av kollektivtrafikk i Oslo, Akershus og Vestfold. KTP eier, forvalter, bygger ut og vedlikeholder også infrastrukturen for de skinnegående transportformene og forvalter en betydelig eiendomsmasse. Konsernet har ca ansatte og omsetter årlig for ca mill. kr. Målt i antall reiser er KTP det største selskapet innen kollektivtrafikk i Norge. Konsernet består av seks aksjeselskap, tre resultatenheter samt administrative konsernfunksjoner. Leveransen av kollektivtrafikk er knyttet til trikk, T-bane og buss og gjøres i all hovedsak på oppdrag fra bestiller-organet Ruter AS gjennom egne kjørekontrakter. Videre har KTP ansvaret for vedlikehold av T-banevognene og trikkene som eies av Oslo Vognselskap AS. Kollektivtransportproduksjon AS består av datterselskapene (operatørenhetene) Oslo T-banedrift Oslotrikken AS AS Sporveisbussene (med datterselskapene Unibuss AS, Unibuss Ekspress og Unibuss Tur) Videre består produksjonskonsernet av InfraPartner, Infrastruktur og Verksted som leverer forvaltnings- og vedlikeholds-tjenester til operatørenhetene. 4 TC CONNECT NR.1 TC CONNECT NR.1 5

4 TC Connect går for gull under VM på ski i Oslo Fra onsdag 23. februar til søndag 6. mars 2011 arrangeres VM i nordiske grener i Holmenkollens nye nasjonalanlegg. I løpet av 11 dager gjennomføres 21 øvelser innen langrenn, kombinert og hopp. I tillegg foregår det en rekke kulturog festivalarrangementer både i Holmenkollen og i Oslo sentrum. TC Connect har gått inn som en av sponsorene til Ski-VM for å bidra med sin kompetanse. Trygghet og sikkerhet er særdeles viktig ved slike store arrangementer. Flere tusen mennesker er i sving for å få til dette arrangementet. Kommunikasjonsflyten må fungere. TC Connect bidrar med: Innstallasjon av en basestasjon i Holmenkollen for å øke kapasiteten på TETRA Connect- nettet. Gi Ski-VM tilgang til TETRA Connect i hele dekningsområdet 24/7 driftsovervåkning Prosjektledelse On-site teknisk support Opplæring av nøkkelpersonell Utleie av et større antall radioterminaler Fakta om Ski-VM i Holmenkollen fra 23. februar til 6. mars 2011 Fornøyde parter etter at avtalen er i boks. Fra venstre Sindre Torp (KAM i TC Connect), Roy Evensen (Arrangemenssjef OSL2011) og Harald Bergby (Sales Manager i TC Connect). Største på mange år Ski-VM i 2011 blir det største idrettsarrangementet i Norge på mange år. Arrangøren forventer rundt 650 utøvere fra over 60 nasjoner, omlag 1000 journalister og minst tilskuere. Flere hundre millioner TV-seere over hele verden får se NRKs unike TV-bilder. Oslo vil stå i sentrum som verdens vinterhovedstad! Arrangør med høye mål Ski-VM 2011 AS eies av Norges Skiforbund og Skiforeningen, og skal stå for selve gjennomføringen av arrangementet. Arrangøren, med administrerende direktør Åsne Havnelid i spissen, har som mål å skape en idretts- og folke-fest som engasjerer hele landet og setter varige spor. Utøverne skal oppleve optimale sportslige forhold og et minnerikt publikumstrøkk i et av verdens mest moderne skianlegg. Frivillige - den viktigste ressursen For å kunne gjennomføre et profesjonelt VM-arrangement og skape begeistring i verdens vinterhovedstad, er Ski-VM 2011 avhengig av innsats fra mer enn 2000 frivillige funksjonærer. Bemanning trengs på en rekke områder på alt fra arenaarbeid og transport til vertskapsroller, publikumsservice og markedsarbeid. I Norge har vi heldigvis god tradisjon for frivillig arbeid i forbindelse med idrettsarrangementer. Topp moderne skianlegg Oslo kommune ruster nå opp i Holmenkollen og sørger for at vi får et av verdens mest moderne skianlegg. Holmenkollbakken blir spektakulær og et ikon for Norge. Men anlegget blir langt mer enn en hoppbakke. Vi får et helårsanlegg med langrennsarena, storbakke i Kollen og seks hoppbakker i Midtstuen, hvor barn, unge, topp og bredde kan dyrke idretten. Nye Holmenkollen nasjonalanlegg vil være til glede for hverdags-idretten, toppidrettsutøvere, Oslo-borgere og turister i mange tiår fremover. Informasjonskontor Ski-VM 2011 har fått et eget, moderne bygg på 7. juni-plassen i Oslo sentrum (utenfor Utenriksdepartementet) hvor planleggingen foregår. VM-paviljongen fungerer også som informasjonsog billettkontor overfor publikum, både før og under mesterskapet. Bygget er tegnet av arkitektkontoret Snøhetta, og vil bli tatt ned etter endt VM våren TC CONNECT NR.1 TC CONNECT NR.1 7

5 Postens nye Østlandsterminal på Robsrud i verdensklasse også rent kommunikasjonsmessig Bedre posttilbud i hele Norge Østlandsterminalen vil revolusjonere postvirksomheten og gi et bedre posttilbud i hele Norge. Åpning av Østlandsterminalen markerer at Postens nye terminalstruktur som ble påbegynt i 2004, er fullført med omlegging fra 32 til 9 postterminaler. Høyteknologisk postindustri med det fremste i sorteringsmaskiner og interntransportsystem gir økt effektivitet og konkurransekraft. Økt andel maskinsortert post og mer finmasket sortering. Omleggingen og industrialiseringen av postvirksomheten er beregnet å gi kostnadsreduksjoner på nærmere en halv milliard kroner årlig. En av verdens mest miljøvennlige terminaler. Godt arbeidsmiljø og HMS er prioritert. Østlandsterminalen sorterer 60% av postvolumet i Norge og blir nasjonal styringsenhet for posten. En av verdens mest miljøvennlige terminaler: Geoenergi gir betydelige miljøgevinster. Det er boret 90 grunnvarmebrønner i kjelleren nærmere 60% av terminalens energibehov til oppvarming dekkes av fornybar energi fra systemløsningen med varmepumper og energilagring i grunnen. Geoenergi Energiforbruket reduseres med 57% sammenliknet med tradisjonelle oppvarmingsløsninger CO2-utslippene reduseres med 97% sammenliknet med tradisjonelle oppvarmingsløsninger NOx-utslippene reduseres med 90% sammenliknet med tradisjonelle oppvarmingsløsninger. 50% kollektivandel på arbeidsreiser Posten har tilrettelagt forholdene for kollektivbruk og motiverer ansatte til å reise kollektivt Kort avstand til Lørenskog stasjon Nye busstopp i Lørenskogveien og Skårerveien Rabatt på kollektivreiser i Oslo & Akershus Ruter og NSB utvider kollektivtilbudet flere avganger og økt kapasitet Samfunnsinvesteringer i nærmiljøet Posten har bidratt med samfunnsinvesteringer i nærmiljøet på ca 100 millioner kroner. Lørenskogveien utvidet til 4-felt inkludert nye busslommer Anleggelse av park/friareal på tomten Høyspentledningen over Robsrud lagt i bakkekabel Støyskjerming Omlegging av lokale veier Tur- og sykkelveier og parkområder Utgraving av gravhauger Det er store dimensjoner over den nye Østlandsterminalen på Robsrud kvm bebygd areal og 2300 ansatte. Byggfakta om bygget: Tomt: 219 mål Bebygd areal: kvm Produksjonshall: kvm Utbygging startet i 2003 Bygget overtatt TC Connect - en viktig leverandør Posten ønsket utskifting av sitt analoge radiosystem i Oslo-området og valgte å benytte TC Connect sitt eksisterende TETRA-nett som bærer. Følgende områder skulle inngå i systemet: 1.Postens Godssenter Alnabru og cargo Nett Utendørsdekning Trafikkontoret 2. Østlandsterminalen på Robsrud Produksjonshall Frontbygget Servicebygget Utendørsdekning for omlasting 3. Langs standard kjørerute mellom Alnabru og Robsrud Dekning langs E6 og Østre Aker vei. De har i dag 107 bærbare radioer (40 STP8000 Sepura og 67 THR9 (EADS)), 11 bilmonterte og 4 i bordkonsoll. Alt levert av TC Connect. For å bedre dekningen på Robsrud ble det installert en ny basestasjon på området. Leyla Salih synes kommunikasjonen fungerer kjempebra ved Postens nye anlegg på Robsrud. Det er enkelt å gi beskjeder samt ta imot beskjeder uansett hvor på anlegget man befinner seg. 8 TC CONNECT NR.1 TC CONNECT NR.1 9

6 Fakta om Borregard Borregaard har et av verdens mest avanserte og bærekraftige bioraffineri. Ved bruk av naturlige, bærekraftige råmaterialer produserer Borregaard avanserte og miljøvennlige biokjemikalier, biomaterialer og bioetanol, som kan erstatte oljebaserte produkter. Borregaard har også sterke posisjoner innen tilsetningsstoffer, finkjemikalier og energi. Borregaard er en del av Orkla og har 1300 ansatte fordelt på fabrikker og salgskontorer i 20 land i Europa, USA, Asia og Afrika. Helse, miljø og sikkerhet Helse, miljø og sikkerhet er integrert i Borregaards forretningsplan. Selskapet skal vise samfunnsansvar og aktivt arbeide med tiltak som kan bidra til en forsvarlig miljø- og samfunnsmessig utvikling. Forskning og utvikling I tråd med Borregaards strategi for spesialisering og økt verdiskaping, satser selskapet betydelige ressurser på forskning og utvikling (FoU). Dette skjer ved egne forskningssentra i Norge, Spania, Sør-Afrika og USA, samt gjennom et utstrakt samarbeid med kunder, universiteter og forskningsinstitusjoner i flere land. Borregaards fabrikker rundt i verden Norge (Sarpsborg, Leknes, Ålesund), Brasil (São Paulo), Spania (Torrelavega), Storbritannia (Warrington), Sveits (Riedholz), Sør-Afrika (Umkomaas), Tyskland (Karlsruhe), Tsjekkia (Paskov) og USA (Rothschild, Wisconsin). Borregaard Fabrikker i Sarpsborg Hovedkontor FoU-senter Produksjon: - Spesialcellulose - Ligninprodukter - Finkjemikalier - Vanillin - Etanol - Basiskjemikalier - Energi Totalt 800 ansatte 2,5 mrd. kr i omsetning Full kontroll over produksjonen i det topp moderne kontrollrommet hos Borregaard TC Connect leverer et IP basert Rohill TETRA system til Borregaard. Systemet er en distribuert løsning med fokus på driftssikkerhet og tilgjengelighet. Løsningen består av en sentral og radio-basestasjoner, hvor hver basestasjon kan fungere selvstendig dersom forbindelsen mot resten av nettet forsvinner. Rohill TETRA system integreres med Borregaards hussentral og eksisterende analoge radiosystem. Løsningen vil også integreres med Borregaards prosesstyringssystem. Leveransen inkluderer kontrollromløsning for effektiv styring og overvåking av uteoperatører. Kontrollromløsningen består av PC basert kommunikasjonsverktøy og kommunikasjonskonsoller. I tillegg tas det i bruk kartapplikasjon for posisjonering av uteoperatører. TETRA-systemet benytter Borregaards eget LAN for distribuering av data. 10 TC CONNECT NR.1 TC CONNECT NR.1 11

7 EADS Defence & Security becomes CASSIDIAN EADS Defence & Security, a world leader in global security solutions and systems for civil and military markets, has changed its official name to CASSIDIAN. CASSIDIAN remains a division of EADS and is a leading provider of security solutions including digital radio networks, terminals and related applications. The new name CASSIDIAN comes from the Latin terms cassida (helmet) and meridian (imaginary line running north and south). It symbolises worldwide protection and security, thus reflecting the CASSIDIAN claim Defending World Security. CASSIDIAN, an EADS Company, is a worldwide leader in global security solutions and systems, providing lead system integration and value-added products and services to civil and military customers around the globe: air systems (aircraft and unmanned aerial systems), land & naval and joint systems, intelligence and surveillance, cybersecurity, secure communications, test systems, missiles, services and support solutions. In 2009, CASSIDIAN with around 21,000 employees achieved revenues of 5.4 billion. EADS is a global leader in aerospace, defence and related services. In 2009, EADS generated revenues of 42.8 billion and employed a workforce of about 119,000. TC Connect AS er ledende innen virksomhetskritiske kommunikasjonsløsninger TC Connect leverer virksomhetskritiske kommunikasjonsløsninger, og tar ansvar for alt fra planlegging og løsningsdesign til prosjektstyring, utvikling, implementering, drift og support. Kjernekompetansen er radiokommunikasjon, kontrollrom samt kommunikasjonsløsninger for lyd, video, tale og data. TC Connect er en nisjeleverandør med sluttkundekompetanse innen sine valgte segment. Basert på dialog med kundene leveres funksjons- og kvalitetsmessige løsninger støttet av et landsdekkende serviceapparat. TC Connect er landsdekkende HOVEDKONTOR: Oslo Sandstuveien 70, 0680 OSLO Telefon Fax AVDELINGSKONTORER: Bergen Damsgårdsveien 165, 5162 Laksevåg Gjøvik Sivesindveien 5, 2827 Hundalen Stavanger Forusbeen 35, 4033 Forus, Postboks 340, 4002 Stavanger Trondheim Brøsetveien 145B, 7048 Trondheim TC Connect har i tillegg flere samarbeidspartnere rundt om i landet. TC Connect AS, Sandstuveien 70, 0680 OSLO. Postadresse: Postboks 160, Manglerud 0612 OSLO, Telefon , Fax E-post (firmapost): E-post(serviceavd.): Internett: Utarbeidelse og trykk: Grafia Kommunikasjon AS

Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett

Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett Versjon 1.0 Dato: 01.07.2003 KITH Rapport 19/03 ISBN 82-7846-181-3 KITH-rapport TITTEL Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett Forfatter(e):

Detaljer

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.1 April 2013

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.1 April 2013 1. Nødnett Hva kan forventes av Nødnett Versjon 1.1 April 2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Hva leveres i Nødnettprosjektet?... 3 3. Nødnett infrastruktur for nød- og beredskapsbruk... 4 3.1.

Detaljer

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.0 3.4.2013

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.0 3.4.2013 1. Nødnett Hva kan forventes av Nødnett Versjon 1.0 3.4.2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Hva leveres i Nødnettprosjektet?... 3 3. Nødnett infrastruktur for nød- og beredskapsbruk... 4 3.1.

Detaljer

Årsrapport 2013. Pulsen av Oslo

Årsrapport 2013. Pulsen av Oslo Årsrapport Pulsen av Oslo Innhold Nøkkeltall 02 Om Sporveien 04 Organisasjonsutvikling 06 Sporveissjefen har ordet 10 Viktige hendelser 12 Datterselskaper 16 Infrastruktur 28 Attraktiv arbeidsplass 32

Detaljer

Kommunikasjonssystem for

Kommunikasjonssystem for s IKT-plattform til En av Europas største landbaserte ny velferdsetat vindmølleparker Norges første Kommunikasjonssystem for Elektroteknisk infrastruktur til Nye Ahus PET/CT-skanner Nordens mest moderne

Detaljer

Eierskap skaper lojalitet

Eierskap skaper lojalitet Nr 7-2007 Norges største innen teknisk rådgivning eies utelukkende av de ansatte: Eierskap skaper lojalitet At de ansatte eier selskapet, skaper en sterkere følelse for bedriften i form av engasjement

Detaljer

En overordnet beskrivelse og

En overordnet beskrivelse og En overordnet beskrivelse og vurdering av nødnettsystemets drifts- og vedlikeholdskonsept i trinn 1 Direktoratet for nødkommunikasjon 30-Apr-10 Teleplan AS Fornebuveien 31 P.O. Box 69 1324 Lysaker Norway

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

NR. 1 2004 13. ÅRG. Brukerforeningen for Ericssons Bedriftskommunikasjonsløsninger. Aktiviteter i 2004

NR. 1 2004 13. ÅRG. Brukerforeningen for Ericssons Bedriftskommunikasjonsløsninger. Aktiviteter i 2004 NR. 1 2004 13. ÅRG. Brukerforeningen for Ericssons Bedriftskommunikasjonsløsninger Aktiviteter i 2004 Vårseminarer hos Ericsson i Stockholm 25.-26. mai Høstseminar og årsmøte i Bodø 30.8-01.09. Ekspedientforum

Detaljer

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet Nr 1-2006 T4M AS: Enhetlig profil over hele linja Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet De fleste virksomheter må i dag sikre kostnadseffektiv drift i alle ledd, og har ikke anledning til å bruke mer

Detaljer

Kanskje finnes en løsning på pengeproblemet: Ta grep før det er for sent

Kanskje finnes en løsning på pengeproblemet: Ta grep før det er for sent Nr 05 / 2009 Kanskje finnes en løsning på pengeproblemet: Ta grep før det er for sent Arbeidsledigheten nå er ca. 90 prosent høyere enn for et år siden, og restruktureringer benyttes for å redde bedrifter.

Detaljer

St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett

St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett Innhold 1 Innledning... 5 6.3 Evaluering etter første utbyggingstrinn... 19 2 Bakgrunn... 7 6.4 Beslutning

Detaljer

Godt arbeidsmarked skaper hodebry for arbeidsgivere

Godt arbeidsmarked skaper hodebry for arbeidsgivere Nr 8-2006 Godt arbeidsmarked skaper hodebry for arbeidsgivere Arbeidsmarkedet har eksplodert de siste årene. Det skaper nye utfordringer for arbeidsgivere som på grunn av manglende tilgang til kvalifisert

Detaljer

Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003

Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003  Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003 00 ll 200 fremtiden er trådløs 2004 200 0 l 200 00 ll 200 200 innhold Historikk 5 Dette er NetCom 5 Milepæler i 200 7 Nøkkeltall 8 I verdensklasse 10-12 Fokusert på etikk og samfunnsansvar 1 Eldre kaster

Detaljer

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten.

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten. Nr 1 / 2010 Neras Direkte: Salg satt i system Trondheimsbedriften Neras Direkte rendyrker salgsaktiviteter og har lenge vært en ettertraktet samarbeidspartner for store skandinaviske selskaper. Nå ser

Detaljer

Styrets melding til eierne 2010

Styrets melding til eierne 2010 Styrets melding til eierne 2010 Forsidebildet er fra Wiig Gartneri på Orre. Med gass fra Lyse er det mulig med vinterproduksjon av tomater. Jenta på bildet er Wiigs barnebarn, Dina Wiig. Foto: Signe Christine

Detaljer

Innendørs dekning for profesjonelle radiotjenester

Innendørs dekning for profesjonelle radiotjenester Innendørs dekning for profesjonelle radiotjenester Sammendrag Denne artikkelen omhandler bruk av trådløse tjenester i næringslivet. Ulike kunder erfarer det å ta i bruk radio på forskjellige måter, men

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

Sikker kommunikasjon når det gjelder

Sikker kommunikasjon når det gjelder Nødne er mulighetenes verktøy Ville aldri gå lbake l det gamle ne et Stor nget: Nødne er vik g satsing på samfunnssikkerhet side 12 Side 16 Side 7 Sikker kommunikasjon når det gjelder 1 Det livsviktige

Detaljer

TRADEBROKERnytt. Ricoh Norge kåret til «Årets leverandør» nr. 1 april 2014

TRADEBROKERnytt. Ricoh Norge kåret til «Årets leverandør» nr. 1 april 2014 TRADEBROKERnytt nr. 1 april 2014 Her ser vi en svært fornøyd gjeng samlet etter at det det ble klart at de ble kåret til «Årets leverandør». Fv. ser vi Petter Lien, Jan Åge Hedlund, Audun Gangstad, Nina

Detaljer

Beredskap for nødkommunikasjon ved lengre strømbrudd

Beredskap for nødkommunikasjon ved lengre strømbrudd OFFENTLIG VERSJON 7. februar 2014 Beredskap for nødkommunikasjon ved lengre strømbrudd Utarbeidet for Direktoratet for Nødkommunikasjon (DNK) 28. januar 2014 Oslo Economics Report number 2013-28 Project

Detaljer

Spring Consulting: IT-konsulenter med 100 prosent SAP-fokus

Spring Consulting: IT-konsulenter med 100 prosent SAP-fokus TEMA: REFERANSER OG PROSJEKTER Nr 3-2005 Spring Consulting: IT-konsulenter med 100 prosent SAP-fokus SAP supermenn Via bransjens mest erfarne SAPkonsulenter, implementerer og utvikler vi systemer som gir

Detaljer

RING FRA NULL KRONER PER MINUTT FRA HVOR SOM HELST I VERDEN TIL HVOR SOM HELST I NORGE

RING FRA NULL KRONER PER MINUTT FRA HVOR SOM HELST I VERDEN TIL HVOR SOM HELST I NORGE magasinet RING FRA NULL KRONER PER MINUTT FRA HVOR SOM HELST I VERDEN TIL HVOR SOM HELST I NORGE Med vår nye tjeneste Mobil IP kan du ringe hjem til Norge med ditt eget mobilnummer fra null kroner per

Detaljer

Totalleverandør med egne krefter

Totalleverandør med egne krefter TEMA: Teknologi Nr 5-2006 Ingeniør- og serviceselskapet Mollier AS: Totalleverandør med egne krefter Mens mange involverer eksterne leverandører når store prosjekter skal gjennomføres, velger Mollier å

Detaljer

årsrapport 2007 Kan sånne teknogreier redde miljøet? www.siemens.no

årsrapport 2007 Kan sånne teknogreier redde miljøet? www.siemens.no årsrapport 2007 Kan sånne teknogreier redde miljøet? www.siemens.no s løsninger administrerende direktør siemens i norge strategi 2007 Tre ganger tidenes beste år For tredje gang på rad har Siemens AS

Detaljer

Et fremtidsrettet Nødnett. Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler

Et fremtidsrettet Nødnett. Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler Et fremtidsrettet Nødnett Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler Utgitt: 05.12.2014 Sammendrag Nødnett er kritisk infrastruktur som viktige samfunnsfunksjoner

Detaljer

REDDER LIV. på cella. Stortingsvalget 2005 side 14-17. Nytt utstyr side 20-21. Videooperatørene krever svar side 22-23

REDDER LIV. på cella. Stortingsvalget 2005 side 14-17. Nytt utstyr side 20-21. Videooperatørene krever svar side 22-23 Politiet i Vestfold er landets første politidistrikt til å installere lyd, bilde og toveiskommunikasjon på cellene. Allerede er liv berget. side 6-7 REDDER LIV 19.08.2005 LØSSALG KR 45,- NR 8 på cella

Detaljer

Tverrfaglig leverandør til industrien

Tverrfaglig leverandør til industrien TEMA: Olje/Offshore og energi Nr. 1 / 2011 henrik@bedriftprofilen.no www.bedriftprofilen.no» Teknologisk Institutt: Tverrfaglig leverandør til industrien Olje, gass og energi utgjør en stor andel av landets

Detaljer

Network Norway åpner Norges nye mobilnett. Vesta jakter på den perfekte kundedialog. Teleopti lanserer Teleopti Pro

Network Norway åpner Norges nye mobilnett. Vesta jakter på den perfekte kundedialog. Teleopti lanserer Teleopti Pro Brum-nytt nr. 1-2007 20-03-07 10:53 Side 1 NR. 1 2007 16. ÅRG. Brukerforeningen for Ericssons Bedriftskommunikasjonsløsninger Network Norway åpner Norges nye mobilnett Vesta jakter på den perfekte kundedialog

Detaljer

Denne rapporten er trykket på miljøvennlig papir i et begrenset opplag, i henhold til Telenor Norges retningslinjer om miljøvennlig drift.

Denne rapporten er trykket på miljøvennlig papir i et begrenset opplag, i henhold til Telenor Norges retningslinjer om miljøvennlig drift. 1 2 3 Denne rapporten er trykket på miljøvennlig papir i et begrenset opplag, i henhold til Telenor Norges retningslinjer om miljøvennlig drift. En elektronisk versjon av rapporten kan lastes ned fra www.telenor.no/om/samfunnsansvar

Detaljer