Swedbank Asset Management

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Swedbank Asset Management"

Transkript

1 Swedbank Asset Management Månedsrapport

2 Markedskommentar Usikkerheten rundt Kina og fremvoksende økonomier generelt kulminerte i august og førte til kraftige fall i verdens aksjemarkeder. Oslo Børs falt 7,0 % mens globale aksjer falt ca 5 % (i NOK). Kredittpremier steg også gjennom måneden, og da først og fremst for oljerelaterte selskaper. Økonomiske nyheter fra Kina har imidlertid ikke vært unisont svake. Markedet har vært spesielt opptatt av enkelte indikatorer samt nyheten om at kursfastsettelsen for den kinesiske valutaen omlegges. Det siste ble tolket som en frykt for at myndighetene ønsket å devaluere som følge av problemer i økonomien. Usikkerheten rundt utviklingen i Kina er stor og representerer som vi har sagt i lang tid den største risikoen for vårt markedssyn. Vi tror ikke vekstavmatningen i Kina blir alvorlig nok til å dra resten av verdensøkonomien ned i en resesjonslignende tilstand. I USA og Europa fortsetter nøkkeltall å indikere at veksten forblir på et akseptabelt nivå. Det er et åpent spørsmål om sentralbanken i USA vil heve renten i september. De siste tids markedsuroligheter reduserer sannsynligheten for dette. Uansett tror vi aksjemarkedet tåler rentehevinger så lenge sentralbanken ikke truer veksten i økonomien. Vi tror sentralbanken vil gå svært forsiktig frem det nærmeste året. Vi ser for oss at verdensøkonomien fortsetter å vokse i et akseptabelt tempo også fremover gjennom de neste årene. Verdsettelse av aksjemarkedene har etter siste tids kursfall gått fra å være nøytralt priset til relativt attraktivt priset. Vi endrer anbefalt markedsstrategi noe ved å øke fra nøytral til en viss overvekt i Norge. Urolighetene som gjør seg gjeldende anses følgelig som en korreksjon, og strategiendringen anbefales gjennomført i løpet av september. Månedsgrafen STOXX 600 5,91 % OSEBX 3,14 % S&P 500-4,21 % 90

3 Fondsavkastning Fond og index Siste m nd Hittil i år Fra oppstart* Sw edbank SMB -9,77 % -3,04 % 2,86 % 32,22 % 14,91 % -31,63 % 25,40 % OSESX -8,43 % -6,91 % 1,12 % 32,47 % 7,97 % -32,51 % -9,67 % Sw edbank Aksjer Norge (IA2) -7,62 % 7,04 % 9,95 % 26,38 % 26,91 % -22,72 % 90,88 % OSEFX -6,61 % 2,48 % 5,70 % 24,17 % 20,65 % -18,75 % 71,07 % Sw edbank Aksjer Norge (RA) -7,65 % 6,75 % 9,52 % 25,88 % 26,41 % -23,03 % 28,96 % OSEFX -6,61 % 2,48 % 5,70 % 24,17 % 20,65 % -18,75 % 21,02 % Sw edbank Aksjer Norge (RA2) -7,55 % -7,55 % 8,70 % 25,56 % 26,09 % -23,22 % 136,70 % OSEFX -6,61 % 2,48 % 5,70 % 24,17 % 20,65 % -18,75 % 130,80 % Sw edbank Generator -4,96 % 11,79 % 9,47 % 28,19 % 33,75 % -21,46 % 100,72 % OSEFX -6,61 % 2,48 % 5,70 % 24,17 % 20,65 % -18,75 % 61,37 % Sw edbank Allokering (IA1) -2,87 % 5,60 % 12,09 % 20,05 % 10,34 % -6,32 % 81,92 % Sw edbank Allokering (IA2) -2,91 % 5,43 % 11,45 % 20,58 % 9,89 % -6,69 % 78,39 % Sw edbank Allokering (RA) -2,98 % 5,27 % 11,53 % 19,85 % 9,62 % -6,92 % 75,06 % Referanseindeks -2,49 % 3,61 % 12,34 % 15,47 % 6,88 % -1,92 % 62,54 % Sw edbank Høyrente -0,55 % 3,28 % 1,31 % 9,09 % 12,43 % -0,29 % 27,96 % Referanseindeks 0,19 % 0,80 % 1,94 % 1,70 % 1,29 % 2,90 % 8,91 % Sw edbank Rente 0,04 % 2,07 % 3,83 % 5,69 % 6,09 % 3,43 % 25,13 % Referanseindeks 0,48 % 1,40 % 7,19 % 0,00 % 3,11 % 7,81 % 21,57 % Fondene over har forskjellige oppstartsdatoer. De ulike oppstarts datoene kan du finne i fondenes prospekt eller på

4 apr.10 jul.10 okt.10 jan.11 apr.11 jul.11 okt.11 jan.12 apr.12 jul.12 okt.12 jan.13 apr.13 jul.13 okt.13 jan.14 apr.14 jul.14 okt.14 jan.15 apr.15 jul.15 Swedbank SMB Swedbank SMB 1600 OSESEX Fondet falt 7,6 % i august, mens markedet falt 6,6 %. Hittil i år er fondet opp 7 % mot OSEFX som er opp 2,5 %. Mindreavkastningen skyldes hovedsakelig longposisjonen i Golden Ocean som falt 21% og short posisjonen i RCL som steg 2%. På den positive siden var longposisjonen i DNO som steg 25% og fravær av DnB som falt 11%. Det har ikke vært store endringer i poreføljen i løpet av august. Eksponeringen mot oil service har gått noe opp gjennom mindre kjøp i PGS og Subsea siden vi tror oljeprisen har bunnet ut. I tillegg har vi kjøpt en posisjon i DNB etter at banken har gjort det nesten 20% dårligere enn svenske banker den siste tiden og absolutt kursutvikling har også vært svært svak Fondets største posisjoner REC Silicon ASA 9,33 % Kongsberg Automotive ASA 8,29 % Borregaard ASA 5,75 % Aker Solutions ASA 3,84 % Wilh Wilhelmsen Holding ASA 3,84 % Subsea 7 SA 3,71 % IDEX ASA 3,62 % Asetek A/S 3,60 % Ekornes ASA 3,33 % Stolt-Nielsen Ltd 3,19 % Forrige Måned 7,16 % 7,82 % 5,47 % 3,23 % 4,12 % 3,30 % 4,55 % 3,75 % 5,26 % 3,16 % Fond og index Siste mnd Hittil i år 2014 Sw edbank SMB -9,77 % -3,04 % 2,86 % OSESX -8,43 % -6,91 % 1,12 % Fond og index Fra oppstart Sw edbank SMB 32,22 % 14,91 % -31,63 % 25,40 % OSESX 32,47 % 7,97 % -32,51 % -9,67 %

5 sep.10 des.10 mar.11 jun.11 sep.11 des.11 mar.12 jun.12 sep.12 des.12 mar.13 jun.13 sep.13 des.13 mar.14 jun.14 sep.14 des.14 mar.15 jun.15 Swedbank Generator Swedbank Generator 2050 OSEFX Fondet falt 4,2 % i august, mens markedet falt 6,4 %. Hittil i år er fondet opp 11,8 % mot OSEFX som er opp 2,5 %. Meravkastningen skyldes hovedsakelig DNO som steg 25% og fravær av DnB som falt 11%. Trina Solar knuste markedsforventningene for fjerde kvartal på rad og guided opp for resten av året. Selskapet handles nå på en p/e på ca 8-9x 2015 og 6.5x Vi tror aksjen har blitt presset ned altfor mye av lav oljepris og frykt i det kinesiske aksjemarkedet. Derfor har vi økt beholdningen vår betydelig de siste ukene. I tillegg har vi kjøpt mer Storebrand ettersom kursen har vært svært svak og lange norske renter er på vei oppover igjen, noe Storebrand tjener mye på. Vi tror oljeprisen har bunnet ut og skal oppover igjen. Derfor har vi også benyttet de siste ukene til å akkumulere litt PGS og Subsea. I har også tatt en posisjon i Aker, siden rabatten mot underliggende aktiva, som hovedsakelig er børsnoterte, er rekordhøye 40%. Vi har tatt en del gevinst i Norwegian. Vårt case om sterke sommermåneder og økte analytikerestimater har slått til og kursen har holdt seg svært sterk de siste månedene. Vi liker selskapets businessmodell svært godt, men foretrekker å selge når himmelen ser som blåest ut for flyselskapet og heller kjøpe når det er ruskevær. I flybransjen er det nok av uforutsette negative hendelser som gir bedre kjøpsanledninger. Fondets største posisjoner Norsk Hydro ASA 13,88 % Trina Solar Ltd 10,41 % DNO ASA 10,28 % Yara International ASA 10,28 % REC Silicon ASA 7,44 % Storebrand ASA 7,32 % Petroleum Geo-Services ASA 5,14 % Subsea 7 SA 5,11 % Norw egian Air Shuttle ASA 5,10 % Forrige Måned 14,41 % 6,00 % 8,11 % 11,70 % 6,98 % 4,89 % 3,57 % 3,29 % 11,07 % Scorpio Bulkers Inc 5,10 % 5,12 % Fond og index Siste mnd Hittil i år 2014 Sw edbank Generator -4,96 % 11,79 % 9,47 % OSEFX -6,61 % 2,48 % 5,70 % Fond og index Fra oppstart Sw edbank Generator 28,19 % 33,75 % -21,46 % 100,72 % OSEFX 24,17 % 20,65 % -18,75 % 61,37 %

6 sep.08 des.08 mar.09 jun.09 sep.09 des.09 mar.10 jun.10 sep.10 des.10 mar.11 jun.11 sep.11 des.11 mar.12 jun.12 sep.12 des.12 mar.13 jun.13 sep.13 des.13 mar.14 jun.14 sep.14 des.14 mar.15 jun.15 Swedbank Aksjer Norge Swedbank Aksjer Norge IA OSEFX Fondet falt 7,6 % i august, mens markedet falt 6,6 %. Hittil i år er fondet opp 7 % mot OSEFX som er opp 2,5 %. Mindreavkastningen skyldes hovedsakelig longposisjonen i Golden Ocean som falt 21% og short posisjonen i RCL som steg 2%. På den positive siden var longposisjonen i DNO som steg 25% og fravær av DnB som falt 11%. Det har ikke vært store endringer i poreføljen i løpet av august. Eksponeringen mot oil service har gått noe opp gjennom mindre kjøp i PGS og Subsea siden vi tror oljeprisen har bunnet ut. I tillegg har vi kjøpt en posisjon i DNB etter at banken har gjort det nesten 20% dårligere enn svenske banker den siste tiden og absolutt kursutvikling har også vært svært svak. 0 Fond og index Siste mnd Hittil i år 2014 Sw edbank Aksjer Norge (IA2) -7,62 % 7,04 % 9,95 % OSEFX -6,61 % 2,48 % 5,70 % Sw edbank Aksjer Norge (RA) -7,65 % 6,75 % 9,52 % OSEFX -6,61 % 2,48 % 5,70 % Sw edbank Aksjer Norge (RA2) -7,55 % -7,55 % 8,70 % OSEFX -6,61 % 2,48 % 5,70 % Fond og index Fra oppstart Sw edbank Aksjer Norge (IA2) 26,38 % 26,91 % -22,72 % 90,88 % OSEFX 24,17 % 20,65 % -18,75 % 71,07 % Sw edbank Aksjer Norge (RA) 25,88 % 26,41 % -23,03 % 28,96 % OSEFX 24,17 % 20,65 % -18,75 % 21,02 % Sw edbank Aksjer Norge (RA2) 25,56 % 26,09 % -23,22 % 136,70 % OSEFX 24,17 % 20,65 % -18,75 % 130,80 % Fondets største posisjoner Norsk Hydro ASA 9,44 % DNO ASA 8,61 % Yara International ASA 8,45 % Trina Solar Ltd 6,03 % Statoil ASA 4,49 % Norw egian Air Shuttle ASA 4,42 % Scorpio Bulkers Inc 4,37 % ICA Gruppen AB -3,48 % Hemfosa Fastigheter AB -3,97 % Fastighets AB Balder -4,05 % Forrige Måned 8,71 % 6,63 % 8,39 % 5,78 % 4,49 % 4,71 % 4,09 % -2,86 % -3,41 % -3,41 %

7 aug. 08 nov. 08 feb. 09 mai. 09 aug. 09 nov. 09 feb. 10 mai. 10 aug. 10 nov. 10 feb. 11 mai. 11 aug. 11 nov. 11 feb. 12 mai. 12 aug. 12 nov. 12 feb. 13 mai. 13 aug. 13 nov. 13 feb. 14 mai. 14 aug. 14 nov. 14 feb. 15 mai. 15 aug. 15 Swedbank Allokering Swedbank Allokering IA Referanseindeks Fondets avkastning ble i august -2,90 % mens referanseindeksen falt 2,50 %. Hittil i år er fondet dermed opp 5,60 % mot referanseindeksens 3,61 %. Aksjevekten i fondet var ved inngangen til %. I andre kvartal reduserte vi aksjeeksponeringen noe, særlig i Norge. Vi er nå nøytralt vektet i Norge med 15% norske aksjer. Utenfor Norge har eksponeringen også vært relativt stabil. Vi har nå i begynnelsen av september økt eksponeringen litt i Norge og har som hypotese å øke litt til senere i måneden. De beste bidragsyterne i aksjeporteføljen i august var DNO (+25 %) og NAS (+6 %). Fravær av DNB (som falt 11 %) bidro også på relativ basis. Vår internasjonale aksjeeksponering er fortsatt overvektet Europa og undervektet USA i forhold til referanseindeksen. Uroen rundt vekstutsiktene i Kina førte til at Europeiske aksjer falt rundt 10 % i august. Fallet i USA var mindre med cirka 5 %. Vi fortsetter som tidligere i år med varierende grad aksjeovervekt og kort durasjon i renteporteføljen Fond og index Siste mnd Hittil i år 2014 Sw edbank Allokering (IA1) -2,87 % 5,60 % 12,09 % Sw edbank Allokering (IA2) -2,91 % 5,43 % 11,45 % Sw edbank Allokering (RA) -2,98 % 5,27 % 11,53 % Referanseindeks -2,49 % 3,61 % 12,34 % Aktivaklasse Pengemarked Obligasjoner Nåværende Forrige mnd Benchmark -5 % -6 % 20 % 46 % 46 % 30 % Fond og index Fra oppstart Sw edbank Allokering (IA1) 20,05 % 10,34 % -6,32 % 81,92 % Sw edbank Allokering (IA2) 20,58 % 9,89 % -6,69 % 78,39 % Sw edbank Allokering (RA) 19,85 % 9,62 % -6,92 % 75,06 % Referanseindeks 15,47 % 6,88 % -1,92 % 62,54 % Norske Aksjer 15 % 16 % 15 % Utenlandske Aksjer 43 % 45 % 35 % Sum 100 % 100 % 100 %

8 mar.11 mai.11 jul.11 sep.11 nov.11 jan.12 mar.12 mai.12 jul.12 sep.12 nov.12 jan.13 mar.13 mai.13 jul.13 sep.13 nov.13 jan.14 mar.14 mai.14 jul.14 sep.14 nov.14 jan.15 mar.15 mai.15 jul.15 Swedbank Høyrente Nøkkeltall Swedbank Høyrente ST3X Forrige måned Fondet falt 0,63 % i august og er nå opp 3,28 % hittil i år. Referanseindeksen er opp 0,80 % hittil i år. Fondets løpende avkastning (yield) er nå 8,0 %, opp fra 7,7 % forrige måned. Gjennomsnittlig kredittrating er nå B+ (ned fra BBforrige måned). Vi har vært relativt aktive inne olje og oljeservice i august og inn i september. Vi startet med å selge oss ytterligere ned innen oljeeksponert industri i første halvdel av august, men mot slutten av måneden økte vi igjen eksponeringen noe. Våre største sektoreksponeringer var ved månedsskiftet fortsatt mot finans og deretter shipping. Det norske HY-markedet har falt ganske mye i august og det er i særdeleshet obligasjoner innen supply /OSV som har falt mest i august. Men også andre oljerelaterte obligasjoner som innen rigg og seismikk har falt mye. Vi mener nå kursene er på nivåer som gjør det svært interessant å investere i flere av selskapene i disse sektorene og vi er derfor i ferd med å vekte oss noe opp innen rigg og supply (foreløpig ikke innen seismikk).vi har hatt meget god nytte av vår relativt store andel av svenske, danske og finske kreditter den siste tiden da det er få HY-kreditter som har holdt seg eller steget i kurs i Norge i august. Rating Vekt Yield to maturity 8,0% 7,7% Investment grade 8,9 % Rentebinding (durasjon) Kredittbinding (kredittdurasjon) Fondets største posisjoner 0,9 1,0 3,1 3,0 Vekt BB+/BB/BB- 42,1 % B+/B/B- 46,3 % Svakere 2,6 % Navigator Holdings Ltd 3,09 % Danske Bank A/S 2,80 % Hoist Kredit AB 2,69 % Nykredit Realkredit A/S 2,65 % Norw egian Air Shuttle ASA 2,65 % Lm Group Holding A/S 2,62 % AX IV EG Holding III ApS 2,60 % Hoegh LNG Holdings Ltd 2,22 % St1 Nordic Oy 2,16 % Marginalen Bank Bank AB 2,09 % Sektorer Vekt Finans 27,53 % Shipping 14,22 % Sykliske konsumvarer 13,26 % Oil service 9,51 % Eiendom 8,76 % Alternativ Energi 7,92 % Konsumvarer 7,86 % Oil E&P 3,99 %

9 sep. 10 nov. 10 jan. 11 mar. 11 mai. 11 jul. 11 sep. 11 nov. 11 jan. 12 mar. 12 mai. 12 jul. 12 sep. 12 nov. 12 jan. 13 mar. 13 mai. 13 jul. 13 sep. 13 nov. 13 jan. 14 mar. 14 mai. 14 jul. 14 sep. 14 nov. 14 jan. 15 mar. 15 mai. 15 jul. 15 Swedbank Rente Swedbank Rente ST4X/ST5X Fondet steg 0,05 % i august, mens referanseindeksen steg 0,51 %. Hittil i år er fondet opp 2,07 %, mens referanseindeksen er opp 1,60 %. Den løpende avkastningen (Yield) er nå cirka 3,10 %, uforandret fra forrige måned. Renterisikoen er omtrent uforandret rundt 0,5 år. Men vi har redusert kredittløpetiden en del i august ved å øke kontantandelen og ved litt salg av noen lengre obligasjoner. Vi utnytter fortsatt aller meste av rammen vår på 20 % innen High Yield, men vi har fortsatt svært lav eksponering mot olje ogoljeservice, selv om vi har økt eksponeringen litt i slutten av august. Mer presist har vi gått fra under 2 % eksponering mot oil/oilservice de siste månedene til 3,43 % eksponering i dag (4. september). Vi gjør dette fordi det har vært en kraftig reprising innen sektoren og vi mener risk/reward med dagens kurser er svært interessant. Fondet har snittrating BBB som forrige måned. Nøkkel tall Nå Forrige Yield to maturity 3,1% 3,1% Rentebinding 0,5 0,6 Kredittbinding (kredittdurasjon) 2,8 3,3 Fondets største posisjoner Nordea 4,77 % Verd Boligkreditt AS 2,89 % Obos-banken AS 2,85 % Avinor AS 2,46 % Drangedal Sparebank 1,93 % SpareBank 1 Boligkreditt AS 1,93 % Gjensidige Bank Boligkreditt AS 1,92 % Eiendomskreditt 1,92 % Vardar AS 1,91 % More Boligkreditt AS 1,91 % Rating Vekt AA og bedre 19 % AA- til A- 20 % BBB+ til BBB- 44 % High yield 19 % Sektorer Vekt Bank 54 % Industri 21 % OMF (Obl. med fortrinnsrett) 19 % Kraft 4 % Stat 0 %

10 Disclaimer This document was prepared exclusively for the benefit and internal use of selected parties in order to evaluate the feasibility of a possible transaction or transactions and does not carry any right of publication or disclosure to any other party. This document is incomplete without reference to, and should be viewed solely in conjunction with, the oral briefing provided by Swedbank. This presentation may not be used for any other purposes without the prior written consent of Swedbank. This presentation is not prepared in accordance with the requirements applying to investment research. This document does not constitute or form part of an offer or invitation or recommendation to subscribe for or purchase any securities. The distribution of this document may be restricted by law in certain jurisdictions, and persons into whose possession this document comes should inform themselves about, and observe, any such restriction. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the laws of any such jurisdiction. Swedbank shall not have any responsibility for any such violations. Any decision to purchase or subscribe for securities in any offering must be made solely on the basis of the information contained in the prospectus or other offering circular issued in connection with such offering. In preparing this document we have relied upon and assumed, without independent verification, the accuracy and completeness of all information available from public sources or which was otherwise provided to us. The information contained in this document has been taken from sources deemed to be reliable. We do not represent that such information is accurate or complete and it should not be relied on as such. Any opinions expressed herein reflect our judgement at this date, all of which are accordingly subject to change. Swedbank accepts no liability whatsoever for any direct, indirect or consequential loss rising from the use of this document or its contents. Swedbank and/or its employees may hold shares, options or other securities of any issuer referred to in this document and may, as principal or agent, buy or sell such securities. Swedbank may have other financial interests in transactions involving these securities.

Er skogindustri interessant for private investorer?

Er skogindustri interessant for private investorer? Er skogindustri interessant for private investorer? Ove Gusevik Strategisk og finansiell rådgivning Skogforum på Honne 6. november 2013 Agenda 1.Swedbank 2.Bakgrunn 3.Skogindustrien for private investorer

Detaljer

Valuta ukerapport. NOK litt opp igjen, mest mot EUR. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 15.februar 2010

Valuta ukerapport. NOK litt opp igjen, mest mot EUR. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 15.februar 2010 Mandag 15.februar 2010 Analyse Marianne Ødegård + 47 2323 81 96 mo@first.no Bjørn-Roger Wilhelmsen +47 2311 62 63 brw@first.no NOK litt opp igjen, mest mot EUR - Den norske krona steg litt mot et snitt

Detaljer

Valuta ukerapport. Blandet vekstnytt forrige uke, aksjer videre opp. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 15.

Valuta ukerapport. Blandet vekstnytt forrige uke, aksjer videre opp. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 15. Mandag 15.juni 2009 Blandet vekstnytt forrige uke, aksjer videre opp - Økende optimisme og stadig sterkere tro på at den globale resesjonen er i ferd med å gi seg sendte aksjemarkedene videre opp forrige

Detaljer

Swedbank Asset Management

Swedbank Asset Management AL Swedbank Asset Management Halvårsrapport 2015 30 Juni AL Swedbank Asset Management Halvårsrapport 2015 Verdipapirfondene Swedbank Generator Swedbank Rente Swedbank Høyrente Swedbank Nordisk Högränta

Detaljer

Valuta ukerapport. Korrelasjonen mellom valuta og børsene består. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 23.

Valuta ukerapport. Korrelasjonen mellom valuta og børsene består. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 23. Mandag 23.november 2009 Analyse Marianne Ødegård + 47 2323 81 96 mo@first.no Bjørn-Roger Wilhelmsen +47 2311 62 63 brw@first.no Renter 20.11.09 3m rente 12m rente NOK 2,05 2,93 EUR 0,84 1,31 USD 0,42 1,02

Detaljer

Utsikter for renter og aksjer. Odd E. Lillebostad Leder norske aksjer DNB Asset Management

Utsikter for renter og aksjer. Odd E. Lillebostad Leder norske aksjer DNB Asset Management Utsikter for renter og aksjer Odd E. Lillebostad Leder norske aksjer DNB Asset Management 2012 et godt år for aksjer og kredittobligasjoner 20.0 % Finansmarkedene i 2012 Norske Statsobligasjoner 1) Norske

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. November 2011. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT

MARKEDSINFORMASJON. November 2011. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT MARKEDSINFORMASJON November 2011 SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT Makro Negative nøkkeltall og rentespreadutgang i Europa preget markedet i november måned. Den politiske situasjonen tilspisset seg og flere regjeringssjefer

Detaljer

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s.

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s. Februar 2013 MÅNEDsrapport Delphi Global s. 4 Delphi Norge s. 10 Delphi Europe s. 6 Delphi Vekst s. 12 Delphi Nordic s. 8 Delphi Kombinasjon s. 14 2 Per januar 2013 Fondsoversikt Aksjefond Delphi Global

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. Februar 2012. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT

MARKEDSINFORMASJON. Februar 2012. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT MARKEDSINFORMASJON Februar 2012 SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT Makro Februar fortsatte der januar sluttet, og årets to første måneder har vært preget av en bedret stemning i verdens finansmarkeder. PMI indeksen,

Detaljer

Månedsrapport for september 2014

Månedsrapport for september 2014 Månedsrapport for tember 2014 Markedskommentar Fallende arbeidsledighet i USA Lav inflasjon og svak vekst i euroområdet Lavere oljeinvesteringer gir økt risiko for norsk økonomi Økonomisk tilstand USA

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Juli

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Juli MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Juli Makrokommentar Den roligste sommermåneden forløp uten de store hendelsene, men aksjemarkedene har krøpet oppover. Før sommeren var usikkerheten rundt

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Oktober

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Oktober MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Oktober Makrokommentar Budsjetthavariet i USA, som førte til stenging av det amerikanske offentlige systemet, fikk mye oppmerksomhet. Omkring 800 000 statlige

Detaljer

Månedsrapport for januar 2013

Månedsrapport for januar 2013 Månedsrapport for uar 2013 Markedskommentar Sterke globale aksjekeder i uar i det vi ser allokering fra renter til aksjer Inntjeningsestimater nedjusteres og fører til noe dyrere aksjekeder Amerikanske

Detaljer

Kapitalkrav fra analytikers ståsted

Kapitalkrav fra analytikers ståsted Kapitalkrav fra analytikers ståsted FNO 4. juni 2014 Financial Analysts Bengt Kirkøen Direct: +47 2323 8265 Mobile: +47 9774 8843 E-mail: bk@swedbank.no Hva ønsker vi av kapitalkravene? Et strengt regelverk

Detaljer

SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest

SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest 11 Mars 2015 SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest sett fra et EKB-perspektiv Please refer to important disclosures on the last 6 pages of this document Vegard Eid Mediås Direct: +47 22 87 88 24 Email: vegard@paretosec.com

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 07.10.2013 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets er engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Februar

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Februar MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Februar Makrokommentar Valget i Italia ble et eksempel på hvor vanskelig det er å bli gjenvalgt etter å ha lagt frem planer for innstramning. Forventningen

Detaljer

Juni MÅNEDSRAPPORT. Delphi Norge s. 10. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Nordic s. 8. Delphi Vekst s. 12. Delphi Kombinasjon s.

Juni MÅNEDSRAPPORT. Delphi Norge s. 10. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Nordic s. 8. Delphi Vekst s. 12. Delphi Kombinasjon s. Juni 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global s. 4 Delphi Europe s. 6 Delphi Nordic s. 8 Delphi Norge s. 10 Delphi Vekst s. 12 Delphi Kombinasjon s. 14 Delphi Emerging s. 16 2 DELPHI FONDENE Delphi Fondene Per

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 03.02.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets var engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - November

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - November MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - November Makrokommentar Den amerikanske økonomien ristet av seg budsjetthavariet og stengningen av det offentlige systemet med å legge på seg over 200.000

Detaljer

Handelsunderskuddet i Japan har krympet mer enn ventet, drevet av vekst i eksport og fall i import

Handelsunderskuddet i Japan har krympet mer enn ventet, drevet av vekst i eksport og fall i import onsdag, 18. mars 2015 Macro Research Morgenrapport Handelsunderskuddet i Japan har krympet mer enn ventet, drevet av vekst i eksport og fall i import Nytt kraftig fall i kinesiske boligpriser i februar,

Detaljer

Januar MÅNEDSRAPPORT

Januar MÅNEDSRAPPORT Januar 2014 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. 14 1 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mars

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mars MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Mars Makrokommentar De største overskriftene i mars har handlet om den uavklarte situasjonen mellom Russland og Ukraina. Dette har ført til at investorer

Detaljer

Skuffende utvikling i amerikansk industriproduksjon, sammenheng med sterk dollar og lav oljepris

Skuffende utvikling i amerikansk industriproduksjon, sammenheng med sterk dollar og lav oljepris tirsdag, 17. mars 2015 Macro Research Morgenrapport Som ventet ingen endring i den pengepolitiske innretningen i Japan Skuffende utvikling i amerikansk industriproduksjon, sammenheng med sterk dollar og

Detaljer

Markedsrapport august 2014

Markedsrapport august 2014 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Om billedbruken i våre markedsrapporter I de månedlige markedsrapportene fra Fondsfinans Kapitalforvaltning har vi i en årrekke benyttet et bilde eller

Detaljer

Ukesrapport Makro. Ukens tema. Nøkkeltall denne uken. Norge. Eurosonen ESB står parat for ytterligere stimulanse, men det kommer nok ikke denne gangen

Ukesrapport Makro. Ukens tema. Nøkkeltall denne uken. Norge. Eurosonen ESB står parat for ytterligere stimulanse, men det kommer nok ikke denne gangen 04 februar 2014 Analytikere Ukens tema Shakeb Syed, Sjeføkonom +47 24 14 74 00 shakeb.syed@sb1markets.no Christian F.Bjerknes, Økonom +47 24 14 74 93 christian.bjerknes@sb1markets.no Emerging markets vil

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar November 2012

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar November 2012 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar November 2012 Horisont-fondene Overvekten aksjer i Horisont-fondene bidro til meravkastningen i november. Aksjedelen av porteføljen leverte en avkastning

Detaljer

Månedsrapport. Mai 2015. God resultatsesong i USA

Månedsrapport. Mai 2015. God resultatsesong i USA Månedsrapport Mai 2015 God resultatsesong i USA Hovedindeksen ved Oslo Børs steg 1,0 prosent i løpet av måneden og er opp 12,1 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,9 prosent

Detaljer

November MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s.

November MÅNEDSRAPPORT. Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8. Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. November 2013 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. 14 1 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe

Detaljer

Ukerapport 18.08.2015. Ansvarlig: Paal Kolberg +47 24 14 74 65 pk@sb1markets.no

Ukerapport 18.08.2015. Ansvarlig: Paal Kolberg +47 24 14 74 65 pk@sb1markets.no Ukerapport 18.08.2015 Ansvarlig: Paal Kolberg +47 24 14 74 65 pk@sb1markets.no Disclaimer IMPORTANT DISCLOSURE: This note (the 'Note') must be seen as marketing material and not as an investment recommendation

Detaljer