Skadeforebygging gjennom 25 år Hva har vi lært, Hvilke framskritt kan vi måle, Hvordan går veien videre? Johan Lund og Sverre Røed-Larsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skadeforebygging gjennom 25 år Hva har vi lært, Hvilke framskritt kan vi måle, Hvordan går veien videre? Johan Lund og Sverre Røed-Larsen"

Transkript

1 SKADEFOREBYGGENDE FORUMS JUBILEUMSKONFERANSE 2010 Skadeforebygging gjennom 25 år Hva har vi lært, Hvilke framskritt kan vi måle, Hvordan går veien videre? Johan Lund og Sverre Røed-Larsen Drammen, oktober 2010

2

3 JUBILEUMSSKRIFTETs INNHOLD

4 STARTEN: Fra Forsikringens Dag 1984, Klækkenkonferanse 1984 til realitet! Adm. dir. Gunnar Brask lanserte ideen i sitt foredrag på Forsikringens Dag 1984 støttet av dir. Ellevset i Trygg Trafikk. En bred konferanse på Klækken Hotell 1984 skisserte oppgaver og utforming 35 institusjoner deltok Skadeforebyggende Kontor i Norges Forsikringsforbund realiserte ideen

5 SFs ARBEIDSUTVALG 1985 Programutvalget 84 går over til Arbeidsutvalg 85 Sammensetningen av Arbeidsutvalget i Skadeforebyggende forum 1985: Ole S. Gilbo, direktør Storebrand-Norden (formann) Leif Agnar Ellevset, direktør Trygg Trafikk Odd Grann, generalsekretær Norges Røde Kors Jan Erik Thoresen, direktør Norsk Brannvern Forening Bjørn Brekke, informasjonssjef Opplysningskontoret for forsikring Andreas Pihl, avdelingssjef Skadeforebyggende kontor, Norges Forsikringsforbund Sonja Stenmarck, Opplysningssjef Nasjonalforeningen for folkehelsen (NY) Ingfrid Løken, Skadeforebyggende kontor, var Aus sekretær

6 HANDLINGSPLAN 1988

7 HANDLINGSPLANEN 1988 Utredningsgruppa: Sonja Stenmarck, Nasjonalforeningen for folkehelsen (leder), Terje Assum, TØI, Jan Hovden, SINTEF, Sverre Røed Larsen, Statens forurensningstilsyn, Johan Lund, Statens institutt for folkehelse, Niels Øistein Rimstad, Direktoratet for brann og eksplosjonsvern, Andreas Pihl, Norges Forsikringsforbund (sekretær). Hovedtemaer: Modernisering av sikkerhetsforvaltningen Lovgivning, kontroll og sanksjoner Ulykkesstatistikk og informasjonssystemer Samarbeid i det ulykkesforebyggende arbeidet Næringslivets ulykkesforebyggende funksjon Massemedienes og politikernes ansvar Ulykkes- og sikkerhetsforskning Utdanning til forebyggende virksomhet De frivillige organisasjonene Økt nordisk og internasjonalt samarbeid

8 Handlingsplanen: 34 forslag mange 20 år for tidlig! Mange forslag 10 innsatsområder: Noen eks.: Etablere et permanent sykehusbasert ulykkesregister Aktiv bruk av internkontroll i næringslivet FN-initiativ for internasjonalt meldesystem for forbudte stoffer og produkter HMS-undervisning på universitetsnivå

9

10 Ett av SFs viktigste mål har hele tiden vært å få oversikt over skadebildet og hva skadene koster milliarder 1991

11 Registrering - skadebilde Synapsrapporten (1991) gjennomgikk situasjonen: Avdekket av skaderegistrering i Norge er fragmentert. Flere registre hadde og har store mørketall. Forslo en rutineregistrering av skadedata ved norske sykehus og legevakter med personnummer for å kunne kople til data fra andre registre, som folkeregister, etc. Skadeforebyggende forum har hele tiden arbeidet med påvirkning og forslag for å få til denne registreringsmåten Norsk pasientregister har begynt en slik skaderegistrering fra Første rapport foreligger i dag! Alle sykehus forventes å registrere hele 2011

12 NPR-skadedata 1. rapport 2010

13 Å fremstille skadebildet var hele tiden en viktig oppgave

14 Dødelighet av skader pr av bosatt befolkning i Norge , totalt og fordelt på ulykker, selvmord og vold

15 Ulykkesdødsfall pr av bosatt befolkning i Norge , totalt og fordelt på ulykkestyper etter ICD kap. 20

16 Ulykkesdødsfall pr av bosatt befolkning i Norge , totalt og fordelt på hovedtyper etter sted og aktivitet

17 Ulykkesdødelighet i aldersgrupper av bosatt befolkning i Norge, relative tall i forhold til dødeligheten (100 %)

18 Ulykkesskadenes epidemiologi , ulykkesdødelighet (1992=100 %)

19 Skadeforebyggende forum og barnesikkerhet Men først den lange historien

20

21 Skadeforebyggende forum og barnesikkerhet

22 Ulykkesdødelighet pr av barn 0-14 år i bosatt befolkning i Norge , gjennomsnitt i fem års perioder SFs barnesikkerhetsarb

23 Ulykkesdødelighet pr av barn i Norge og i Sverige , gjennomsnitt av fem års perioder Barnesikkerhetskomite starter Sverige Norge Barnesikkerhetskomite starter

24 Skadeforebyggende forum og eldresikkerhet Her er Skadeforebyggende forums historie ikke så lang

25 Eldresikkerhetsaktiviteter i Norge Aksjon mot hjemmeulykker, særlig barn og eldre, hele landet, finansiert av fire departementer, drevet fra Norsk brannvernforening

26 Olga hold deg på beina Nasjonalt eldresikkerhetsprosjekt rettet inn mot teknisk etat og hjemmehjelpere i kommunene, finansiert av Sosial og helsedepartementet Drevet fra Fylkeslegen i Rogaland (Geir Sverre Braut)

27 SF setter eldresikkerhet på dagsorden fra 2000

28 Ulykkesdødelighet pr i aldersgruppene og 80+ av bosatt befolkning i Norge Aksjon mot hjemmeulykker Olga hold deg på beina

29 Fra spissinnsatser til møteplass og koordinering

30 SFs styrings- og arbeidsorganer 2010

31 SFs Visjon og Virksomhetsidé i 2010

32 Skadeforebyggende forum som politisk aktør, lobbyist provokatør? Ett av SFs viktigste mål har hele tiden vært å stimulere til samarbeid og motivere til innsats Her er Skadeforebyggende forums historie ganske lang

33 Eksempler på politiske/motiverende aksjoner fra Skadeforebyggende forum Et skadeforebyggende råd i Norge, SF startet med et omfattende påvirkingsarbeid i 1989, har hele tiden holdt saken varm.

34 Analysere politiske partiers programmer og søke å påvirke dem

35 Flere eksempler Få staten inn igjen i finansieringen av SF i 1997, etter at staten hadde trukket seg ut Eldresikkerhetsprosjektet Trygge eldre, startet med en plan for en nasjonal aksjon (SF-rapport 1/01 redaktører: Aursand og Lund)

36

37 Vi har ofte vist figuren fra Stovner bydel Lårhalsbrudd pr innb. over 66 år i Oslo og Stovner Steihaug S, Nafstad P, Vikse R, Beier RM, Tangen T. Forebygging av lårhalsbrudd i Oslo. Tidskr Nor Lægerforen. 1998;118: Stovner bydel Oslo I Stovner bydel ble lårhalsbrudd halvert på 4-5 år. Investering på 1 krone ga en avkastning på 100 kroner.

38 Vi har søkt midler til Trygge eldre av: Sosial- og helsedepartementet 2001, søkte om 3 millioner: de hadde ingen midler til oss Helse og rehabilitering 2001, 04, 05, 06, søkte om 3 millioner første året, deretter : ingen midler Stiftelsen UNI 2002: de hadde ingen midler til oss Sosial- og helsedirektoratet 2004, 05: vi har fått kroner, 2007, 08: (men oftest helt på slutten av året vanskelig med planlegging) Forsikringsselskapene Gjensidige og Terra 2003 og : vi har fått og kroner Stortingets sosialkomite 2004: Ingen uttelling Statssekretær Aspaker i HOD: Ingen direkte uttelling Stortingets finanskomiteen 2007: Ingen uttelling 38

39 Andre politiske tiltak (motivere til/foreslå tiltak) 20 års jubileumskonferansen foreslo å samarbeide med offerorganisasjoner, vi kom i kontakt med Jan Harsem som var involvert i Scandinavian Star - støttegruppen Han ble engasert av SF og drev vår lobbyvirksomhet i Denne virksomheten bidro (sannsynligvis avgjørende) til at vi fikk til samarbeidsavtale mellom Finansnæringens Hovedorganisasjon og Helse- og omsorgsdepartementet om grunnfinansiering for !

40 DETTE RAKK VI IKKE Å SI NOE SÆRLIG OM. Trygge lokalsamfunn og resertifisering

41 SFs BASIS: MEDLEMMENE!

42

43

44 SFs mange prosjekter! EKS.!

45 SFs internasjonale rolle SF har opp gjennom årene hatt et tett samarbeid med ECOSA, nå EuroSafe, om bl.a. barne- og eldresikkerhetsprosjekter, skaderegistrering osv. Også nordisk samarbeid har vært viktig

46 PRISER: Barnesikkerhetspris : 8 prisvinnere Sikkerhetspris : 6 prisvinnere 1 ærespris 1 hederlig omtale NY PRISUTDELING: 2010!

47 I dag og i morgen hva med de neste år!?

48 Mange retninger flere veier! Hvilke visjoner og ideer har Kari Aursand (styreleder) og Eva J. Vaagland, daglig leder for SFs videre utvikling og arbeid?

49 25 spennende og aktive år feires nå med rette! Utfordringene videre blir å følge opp de tidligere aktivitetene, forankre Skadeforebyggende forum som det unike møtested det er, fremme samarbeid mellom sektorer og nivåer og være en klok og klar vakthund!

50 To seniorer ønsker lykke til med de neste 25 år!

STYRKE DET SVAKESTE LEDD DET ER VÅRT YRKE OG PÅ FORHÅND. Skadeforebyggende forum 1985-2010 Å VÆRE LITT REDD. 25 års innsats for et sikrere Norge!

STYRKE DET SVAKESTE LEDD DET ER VÅRT YRKE OG PÅ FORHÅND. Skadeforebyggende forum 1985-2010 Å VÆRE LITT REDD. 25 års innsats for et sikrere Norge! Skadeforebyggende forum Postboks 2473 Solli 0202 Oslo Telefon 23 28 42 00 post@skafor.org www.skafor.org Skadeforebyggende forum 1985-2010 25 års innsats for et sikrere Norge! Skadeforebyggende forum samarbeid

Detaljer

Skadeforebyggende forums årsberetning for 2006

Skadeforebyggende forums årsberetning for 2006 Skadeforebyggende forums årsberetning for 2006 Skadeforebyggende forum (SF) er et nasjonalt kunnskaps-, samarbeids- og formidlingsforum for offentlige organer, frivillige organisasjoner og næringslivet

Detaljer

Skadeforebyggende forums årsberetning for 2008 (godkjent i årsmøte 29. april 2009)

Skadeforebyggende forums årsberetning for 2008 (godkjent i årsmøte 29. april 2009) Skadeforebyggende forums årsberetning for 2008 (godkjent i årsmøte 29. april 2009) Skadeforebyggende forum (SF) er et nasjonalt kunnskaps-, samarbeids- og formidlingsforum for offentlige organer, frivillige

Detaljer

Skadeforebyggende forums årsberetning for 2004

Skadeforebyggende forums årsberetning for 2004 Skadeforebyggende forums årsberetning for 2004 Skadeforebyggende forum (SF) er et nasjonalt kunnskaps-, samarbeids- og formidlingsforum for offentlige organer, frivillige organisasjoner og næringslivet

Detaljer

Skadeforebyggende forum samarbeid for en sikrere hverdag

Skadeforebyggende forum samarbeid for en sikrere hverdag Skadeforebyggende forum Postboks 2473 Solli 0202 Oslo Telefon 23 28 42 00 post@skafor.org www.skafor.org Skadeforebyggende forum samarbeid for en sikrere hverdag Skadeforebyggende forum er en medlemsorganisasjon

Detaljer

Hvert år trenger ca 500.000 personer i Norge legehjelp på grunn av ulykkes skader, 36.000 får varige mén, 1.900 dør.

Hvert år trenger ca 500.000 personer i Norge legehjelp på grunn av ulykkes skader, 36.000 får varige mén, 1.900 dør. ÅRSMELDING 2013 Inhold Fakta 2 Innledning 3 Organisering, økonomi og prioriteringer 4 Medlemmer, fagråd og møteplasser 6 Virksomheten 2013 7 Merkesaker 9 Møter og konferanser 11 Publikasjoner og synliggjøring

Detaljer

SKADE LÆRER DEN. Årsmelding 2011 KLOKE AV ANNEN MANNS. Skadeforebyggende forum samarbeid for en sikrere hverdag

SKADE LÆRER DEN. Årsmelding 2011 KLOKE AV ANNEN MANNS. Skadeforebyggende forum samarbeid for en sikrere hverdag Skadeforebyggende forum Postboks 2473 Solli 0202 Oslo Årsmelding 2011 Telefon 23 28 42 00 post@skafor.org www.skafor.org Skadeforebyggende forum samarbeid for en sikrere hverdag Skadeforebyggende forum

Detaljer

Skadeforebyggende forum:

Skadeforebyggende forum: Skadeforebyggende forum: En tverrsektoriell brobygger og et nasjonalt nettverk for skadeforebygging Vårt mål er å forebygge alvorlige ulykker og fremme forebyggende arbeid. 500.000 skadde og 1.900 døde

Detaljer

Hvordan bruke skadedata fra ulike nivå i det praktiske forebyggingsarbeidet?

Hvordan bruke skadedata fra ulike nivå i det praktiske forebyggingsarbeidet? Hvordan bruke skadedata fra ulike nivå i det praktiske forebyggingsarbeidet? Trygg i Nordland pilot Ofoten, Narvik 24. mars 2014 Johan Lund, Seksjon for sosialmedisin, Universitetet i Oslo Felt for signatur(enhet,

Detaljer

S ikkert! på vei mot et tryggere samfunn. Nr 1 / 2007 I DETTE NUMMER: Sikkert! - på vei mot et tryggere samfunn

S ikkert! på vei mot et tryggere samfunn. Nr 1 / 2007 I DETTE NUMMER: Sikkert! - på vei mot et tryggere samfunn S ikkert! I DETTE NUMMER: Nr 1 / 2007 >> 2 Leder >> 2 Ny pris på ne >> 3 Hva koster r på hjemmeulykker, utdanningsulykker, utdannings- og fritidsulykker? >> 4 Forslag om alkohollås i biler innen 20012

Detaljer

Lokal ulykkesforebygging

Lokal ulykkesforebygging Lokal ulykkesforebygging Systematisk og tverrfaglig arbeid APRIL 2014 1 Innhold 1. Forord... 3 2. Innledning... 4 3. Aktører i det ulykkesforebyggende arbeidet... 6 4. Hvorfor samarbeid og hva skal til

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

ikkert! på vei mot et tryggere samfunn Nr 2 / 2008

ikkert! på vei mot et tryggere samfunn Nr 2 / 2008 S I dette nummer: >> 2 Leder >> 3 43 000 drepte per år på veiene i EU på vei mot et tryggere samfunn Ski Kommune Nr 2 / 2008 ikkert! >> 4 Dødsfall som følge av arbeidsulykker øker >> 4 Skjerpede ROS-krav

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

ÅRSMØTE 3. APRIL 2014

ÅRSMØTE 3. APRIL 2014 ÅRSMØTE 3. APRIL 2014 Åpning av årsmøtet, godkjenning av innkalling valg av møtedirigent og protokollunderskrivere Dagsorden for årsmøte i Skadeforebyggende forum, vedtektenes 5 Årsmøtet skal: 1 Godkjenne

Detaljer

Skadestatistikk viktig premiss for forebygging Arbeider arbeids- og trafikksikkerhetsmyndighetene

Skadestatistikk viktig premiss for forebygging Arbeider arbeids- og trafikksikkerhetsmyndighetene Skadestatistikk viktig premiss for forebygging Arbeider arbeids- og trafikksikkerhetsmyndighetene etter et skjevt bilde? Johan Lund Universitetet i Oslo Sikkerhetsdagene i Trondheim November 2010 Innhold

Detaljer

20. Skadeforbyggende arbeid et felles ansvar

20. Skadeforbyggende arbeid et felles ansvar 20. Skadeforbyggende arbeid et felles ansvar Av skade blir man klok men ikke rik. Per Vetaas Vesta Forsikring AS per.vetaas@vesta.no Endringene i næringslivet går raskere og risikobildet blir stadig mer

Detaljer

S ikkert! Julen nærmer seg. på vei mot et tryggere samfunn

S ikkert! Julen nærmer seg. på vei mot et tryggere samfunn S ikkert! I DETTE NUMMER: Nr 2 / 2006 >> 2 Leder >> 2 Trygge Lokalsamfunn samler kreftene >> 3 Hvordan kan lokale data brukes til forebygging av ska der og ulyk ker? >> 4 Tid for vinterdekk! >> 5 Nær halvparten

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015.

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015. Side 1 av 25 Regjeringen.no Sykehustalen 2015 Av helse- og omsorgsminister Bent Høie Tale/artikkel Dato: 07.01.2015 Kjære alle sammen Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen

Detaljer

Nr. 1-2014 - 97. årgang. Skal bli mest effektiv i Europa. Side 6

Nr. 1-2014 - 97. årgang. Skal bli mest effektiv i Europa. Side 6 Nr. 1-2014 - 97. årgang Skal bli mest effektiv i Europa Side 6 N Y H E T E R Årets Unge Leder: Magne Nordgård fra Eika Administrerende direktør i Eika Forsikring AS, Magne Nordgård, ble nylig kåret til

Detaljer

FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED.. 2 ELDREPOLITISK HANDLINGSPROGRAM SAMMENDRAG AV DE FORSKJELLIG FORESLÅTTE TILTAK. 5

FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED.. 2 ELDREPOLITISK HANDLINGSPROGRAM SAMMENDRAG AV DE FORSKJELLIG FORESLÅTTE TILTAK. 5 Foto: Ola Røe 1 INNHOLD SIDE FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED.. 2 ELDREPOLITISK HANDLINGSPROGRAM SAMMENDRAG AV DE FORSKJELLIG FORESLÅTTE TILTAK. 5 SAMHANDLING OM HELSETJENESTER 11 ELDRESENTER.

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Vi i vel NÆRMILJØ OG LOKALSAMFUNN NYTT MAGASIN OM. Vi i vel

Vi i vel NÆRMILJØ OG LOKALSAMFUNN NYTT MAGASIN OM. Vi i vel Vi i vel NYTT MAGASIN OM NÆRMILJØ OG LOKALSAMFUNN Vi i vel Utgiver: VELforbundet Krogsrudvegen 229 N-2223 Galterud Tlf: 09685 post@dittvel.no Vi i vel Magasin for nærmiljø og lokalsamfunn Nr. 1 2011 Ansvarlig

Detaljer

Anonymisert versjon av ombudets uttalelse av 28. september 2009

Anonymisert versjon av ombudets uttalelse av 28. september 2009 Til rette vedkommende Anonymisert versjon av ombudets uttalelse av 28. september 2009 Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til henvendelse av 13. januar 2009 fra A. A mener seg forbigått til

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner. - en første oversikt

Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner. - en første oversikt Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner - en første oversikt Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Bergen/Oslo 2013 Senter for forskning på sivilsamfunn og

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer