Når synet svekkes... Presentasjon av Norges Blindeforbund. Mange tilbud til unge. Internasjonalt engasjement. Førerhunden gir bevegelsesfrihet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Når synet svekkes... Presentasjon av Norges Blindeforbund. Mange tilbud til unge. Internasjonalt engasjement. Førerhunden gir bevegelsesfrihet"

Transkript

1 Når synet svekkes... Mange tilbud til unge Internasjonalt engasjement Lærer å leve på nytt Førerhunden gir bevegelsesfrihet Presentasjon av Norges Blindeforbund

2 En demokratisk organisasjon Norges Blindeforbund (NBF): Organisasjonskart Landsmøte: Hvert 2. år, delegater fra alle fylker De Blindes Selvhjælpsforening ble stiftet i 1900 og skiftet navn til Norges Blindeforbund i NBF er dermed landets eldste organisasjon av funksjonshemmede. Blindeforbundet har som overordnet mål å kjempe for samfunnsmessig likestilling for blinde og svaksynte og andre grupper av funksjonshemmede. Fylkeslagenes årsmøter: Velger 1 representant til landsstyret og delegater til landsmøtet I NBF er det synshemmede tillitsvalgte som tar de endelige avgjørelsene på alle nivåer i organisasjonen. Landsstyre: 3 møter i året, 1 representant fra hvert fylke Sentralstyre: Månedlige møter, velges av landsmøtet for 2 år om gangen Generalsekretær: etær: Ansettes av sentralstyret på åremål for 6 år om gangen, daglig leder for NBF Påvirkning av politiske myndigheter og andre beslutningstakere er viktig for å nå dette målet. Norges Blindeforbunds landsmøte er organisasjonens høyeste organ og delegater fra hele landet møtes annethvert år. Møtet velger bl.a. NBFs leder og nestleder som begge må være blinde eller svaksynte. I NBFs styrende organer skal det alltid være flertall av synshemmede. NBF har en rekke servicetiltak for landets blinde og svaksynte. Førerhundopplæring, sommerleirer for barn og unge, opplæringskurs for nye synshemmede og ulike lydaviser, er eksempler på dette. Med litt tilrettelegging fungerer synshemmede på linje med seende Norges Blindeforbunds overordnede mål er samfunnsmessig likestilling for blinde og svaksynte. Gjennom 100 år har Blindeforbundet vært sterkt medvirkende til at synshemmedes rettigheter og muligheter er blitt styrket. Før ble blinde og svaksynte ofte gjemt bort og nesten alltid forsørget av familien. I dag kan synshemmede, når forholdene blir lagt til rette, fungere mer på linje med seende. Målet om samfunnsmessig likestilling er fortsatt langt unna, men at det i dag finnes synshemmede i mer enn 100 forskjellige yrker, viser at det nytter å kjempe og at synshemmedes egen interesseorganisasjon har sin «misjon». Rett til arbeid, skolebøker, et tilrettelagt transporttilbud og aviser i lesbar form er noen få av mange viktige krav. Ingenting kan erstatte synet. Et tilrettelagt samfunn kan et stykke på vei kompensere for synstapet. NBFs oppgave er å fremme forståelse for nødvendig tilrettelegging. Blindeforbundet gjør sitt beste der samfunnet ikke strekker til. Nye synshemmede lærer å mestre sin funksjonshemning gjennom en kursrekke på 7 uker. Det sosiale fellesskapet mellom mennesker som er i samme situasjon, går som en rød tråd såvel gjennom rehabiliteringsopplegget som når mer enn 100 synshemmede barn og unge hvert år samles til sommerleirer og andre aktiviteter. Gunnar Haugsveen, generalsekretær i Norges Blindeforbund, har en list koplet til PC-en der teksten kommer opp i punktskrift.

3 Medlemsblad i lydutgave, punkt,- og storskrift Når synet svikter, kan man ikke lenger lese vanlig skrift. Aviser, ukeblader, brosjyrer og bøker blir ikke lenger tilgjengelig. Men det trenger ikke være slik! Informasjon til synshemmede og seende informasjonsvirksomhet: NBF har drevet punktskrifttrykkeri siden Trykkeriet gir ut 13 ulike blader i punktskrift som kommer ut fra 6 til 52 ganger i året. Norges Blindeforbund arbeider for at så mye skriftlig informasjon som mulig skal bli tilgjengelig også for synshemmede, og gir selv mange tilbud. I Blindeforbundet kan medlemmene velge om de vil ha medlemsbladet i punktskrift (blindeskrift), storskrift eller i lydutgave. På den måten kan alle grupper av synshemmede få tilgang til informasjonen. Stadig flere synshemmede har lært seg å bruke PC og henter informasjon fra Internett. Gjennom flere tiår har Norges Blindeforbund bygd opp et omfattende bibliotek av lydbøker og punktskriftbøker. Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek er nå overtatt av staten. Blindeforbundet har medlemsblad som kommer ut annenhver uke i storskrift, punktskrift og på lyd. Organisasjonen produserer ukentlige programmer som lydaviser med aktuell informasjon fra Blindeforbundet og samfunnet forøvrig. Bladet Blindesaken er et eksternt rettet blad som gis ut 4 ganger i året. NBF har videoer og brosjyrer som forteller om synshemmedes situasjon og behov. Hans Lund leser med fingrene: Punktskriften er mitt skriftspråk Punktskriften er svært viktig, for uten den hadde jeg ikke hatt noe skriftspråk, sier Hans Lund som har vært blind siden han var 5 år. Gjennom Blindeforbundet kan jeg abonnere på 13 ulike blader, bl.a. Programbladet eller blader med kriminalnoveller, økonomisk stoff og religiøst innhold, for å nevne noe. Det betyr mye for meg. I alle fylker er det utdannet blinde og svaksynte informatører som holder foredrag om synshemmedes situasjon i samfunnet for skoleklasser, grupper innen helsevesenet, foreninger og andre interesserte. NBFs internettsider er informasjonskanal for seende og for medlemsgruppen.

4 Arbeid, botilbud og hjelpemidler Blindes Produkter og Hønen Gård: Klokke som «snakker» Gjennom Blindes Produkter AS og Hønen Gård gir Norges Blindeforbund tilbud om arbeid og bolig til synshemmede med enkelte tilleggsbelastninger. Oppholdet ved Blindes Produkter/Hønen Gård kan være av kortere eller lengre varighet. Blindes Produkter formidler mange tekniske hjelpemidler som letter hverdagen for synshemmede. Talende mikrobølgeovn, kjøkkenvekt og klokke er sammen med luper, telefoner med store taster og tilrettelagte spill, populære tilbud. Det sysselsettes inntil 28 synshemmede og andre funksjonshemmede ved avdeling Hønefoss. Blindes Produkter AS gir sysselsetting til ca. 25 synshemmede i deres egne hjem. Avdelingen på Bislett i Oslo har omkring 28 personer i sving med pakking av frukt for BAMA og ulike utsendelsesoppdrag, i tillegg til reparering av møbler og kurvfletting. Blindes Produkter AS formidler om lag 700 forskjellige hjelpemidler til synshemmede og mange av disse er talende, slik som klokke og kjøkkenvekt. Blindes Produkter har utsalg i Oslo hvor det også selges mange håndverksprodukter laget av blinde og svaksynte. NBF er hovedeier i bedriften Blindes Produkter AS. Hønen Gård er unik i Norge: Bofellesskap og arbeidssenter for synshemmede Ved Hønen Gård kan inntil 24 blinde og svaksynte med enkelte tilleggsbelastninger få et godt og aktivt botilbud. Beboerne tilbys en tilrettelagt arbeidsplass ved Blindes Produkter avd. Hønefoss som ligger på samme område. Her får de anledning til å gjøre en viktig innsats for samfunnet. Produksjon av liter såpe, om lag DM utsendinger og montering av musefeller er noen oppgaver for arbeiderne hvert år. Blindes Produkter er en fin bedrift for du får ikke kjeft om du gjør noe galt. Går det ikke greit med en oppgave, ser de om du passer til en annen. Du blir deilig sliten etter en arbeidsdag for du vet at du har gjort en innsats, sier Åge Andersen og Bjørn Ødegård.

5 Et beredskapskorps når synet svikter Besøkstjeneste for nye synshemmede sosial- og besøkskontaktene: Sosial- og besøkskontaktene vet hvordan det føles å miste synet. Den første tiden etter synstapet kalles sjokkfasen og er ofte preget av fortvilelse og sorg. Det er viktig at de som skal hjelpe er synshemmede selv, og har vært gjennom det samme. Det gir troverdighet og gjør det lettere å gi hjelp. Hver dag gjennomfører NBF tre hjemmebesøk hos en blind eller svaksynt. Blindeforbundets sosialog besøkskontakter er selv synshemmede, og vet hvor skoen trykker. Det er etablert en egen likemannsordning av personer med minoritetsbakgrunn som oppsøker synshemmede innvandrere. Besøkskontaktene «rykker ut» på hjemmebesøk straks NBF får melding om en ny synshemmet, og gjør bl.a. følgende: Er en samtalepartner som gir oppmuntring og veiledning Kay mistet synet i voksen alder: Blindeforbundet viste meg at ikke alt var håpløst Jeg synes det var tøft å miste synet. Utrolig tøft. Jeg lurte på om livet i det hele tatt var verd å leve, sier Kay Thorgrimsen. Vendepunktet kom da jeg fikk besøk av en sosial- og besøkskontakt i Blindeforbundet. Hun er selv sterkt svaksynt og forklarte meg i klartekst hva jeg kunne forvente meg hvilke faser jeg måtte gjennom. Så sendte hun meg på kurs på Hurdalsenteret. Det er det beste som har skjedd meg. I dag har jeg fått livskvaliteten tilbake! Gir praktiske tips om å leve som synshemmet Veileder om hvilke hjelpemidler som finnes for synshemmede Motiverer til å delta på rehabiliteringskurs De fire fasene når synet svikter: 1. Sjokkfasen 2. Reaksjonsfasen 3. Bearbeidingsfasen 4. Nyorienteringsfasen

6 Synshemmede lærer å leve på nytt rehabilitering: Synshemmede hjelper synshemmede nordmenn har så svekket syn at de regnes som synshemmede. Mer enn tusen er helt blinde. 80% av sanseinntrykkene hos en fullt seende kommer gjennom øynene, og dermed må mye gjøres annerledes når synet svikter. En synshemmet mobilitets-assistent gir gode råd og instruksjoner til en ny synshemmet. Det krever mye trening for å kunne bevege seg trygt som blind eller svaksynt. NBFs rehabiliteringsavdeling gir nye synshemmede hjelp til å kontakte offentlige instanser og gir annen individuell bistand. Hver time får tre synshemmede slik direkte hjelp. NBF har to kurssentre, i Hurdal i Akershus og Evenes i Ofoten, som er tilrettelagt for blinde og svaksynte. Blinde og svaksynte assistenter er en viktig del av kursstaben, og totalt arbeider mer enn 100 personer innen Blindeforbundets rehabiliteringsvirksomhet. Hver synshemmet får en individuell rehabiliteringsplan som gjør den enkelte bedre i stand til å mestre sin nye hverdag. Den hvite stokken brukes som en forlenget arm for å kjenne hindringer. Variasjon i underlag og lydinntrykk brukes som middel for å orientere seg. På NBFs rehabiliteringskurs lærer man også en rekke praktiske «knep» for å takle hverdagen. Hvordan kan du f.eks. spise uten å se tallerkenen? Dramatisk synstap for fembarnsmor: Oppholdene på Hurdalsenteret inspirerer Livet ble snudd på hodet da jeg i løpet av kort tid ble sterkt svaksynt. Gjennom Blindeforbundet har jeg fått egnede hjelpemidler som gjør det mulig å utføre jobben min og husarbeidet. Kursene inspirerer til å tenke muligheter ikke begrensninger, sier Kristin Morønning. Se for deg tallerkenen som en klokkeskive. Legg potetene på kl. 12-3, grønnsakene på kl. 4-6 og kjøttet på kl Dermed blir det system i sakene.

7 Tilrettelagte kurssentre Trening i å bli selvhjulpen rehabiliteringskurs: NBFs kurssentre, Hurdalsenteret og Evenessenteret, er tilrettelagt for blinde og svaksynte. Personalet ved stedene har lang erfaring i å hjelpe hver enkelt synshemmet til å mestre de problemene som oppstår når man ikke lenger har synet til hjelp. Det er mulig å klare det meste på egenhånd som synshemmet, men det krever riktig trening og stor egeninnsats. Ved våre kurs får synshemmede tilbud om å lære å bruke en PC. For mange kan dette åpne veien til både Internett og til arbeidsmarkedet. Nybegynnere trenger først å lære hvor bokstavene på tastaturet sitter. De fleste dataprogrammene er laget for Windows. Synshemmede må lære å bruke hurtigtaster i stedet for mus. Svaksynte kan ha nytte av en ekstra stor dataskjerm, mens helt blinde bruker en «leselist» der en tekstlinje fra skjermen omdannes til punktskrift slik at den kan leses med fingrene. Å mestre dagliglivets gjøremål: Som å begynne i 1. klasse igjen Å miste synet har vært en langsom nedtur, sier Leif Magne Bjørkelund. Man mister også fotfeste, tilhørighet og identitet. På Blindeforbundets rehabiliteringskurs har jeg lært å mestre hverdagen uten syn. Jeg har lært å bruke PC, hvit stokk og løse dagligdagse oppgaver som å steke vafler. Denne hjelpen har vært nødvendig for at jeg skal kunne fungere igjen. Annenhver uke tar NBF imot 30 nye deltakere til rehabiliteringskurs på kurssentre tilrettelagt for synshemmede: Kursserien innledes med samkurs (tors. - sønd.) for synshemmede og ektefelle eller annet familiemedlem. Kurset gir en innføring i hva det innebærer å være synshemmet, og praktisk informasjon om ledsagerteknikker, trygderettigheter med mer. Etter samkurset følger tre 14-dagers kurs som gjennomføres med noen måneders mellomrom med bl.a. følgende innhold: Opplæring i bruk av PC med tilleggsutstyr Mestring av dagligdagse oppgaver Orienteringstrening Utprøving av hjelpemidler Opplæring i punktskrift Det arrangeres spesialkurs for synshemmede med tilleggshandikap (hørselshemmede, diabetikere, bevegelseshemmede, hjerte og lungesyke). Spesialkurs for blinde og svaksynte i yrkesaktiv alder med vekt på rehabilitering til arbeidslivet, er også blant tilbudene.

8 Førerhunden en fantastisk hjelper førerhunder: NBF har drevet førerhundskole siden Førerhundskolen lærer opp førerhunder i året og: Utdanner førerhundtrenere Har en omfattende oppfølging av førerhundbrukere over hele landet Er medarrangør for NM i førerhundbruk Gir betydelig økonomisk støtte til opp mot 15 førerhundklubber i Norge Det koster å lære opp en førerhund. Slik læres en førerhund opp: 1. Hundevalpene er hos en fôrvertfamilie det første 18 månedene % av de ett år gamle hundene passerer en test i forhold til psyke og fysikk. 3. Gjennom et intenst halvår blir den unge hunden trent av en førerhundtrener. 4. Det velges hunder som passer til de aktuelle brukerne. 5. Hunden og dens nye eier trener sammen i fire uker under veiledning av førerhundtreneren. 6. Opplæringen avsluttes på hjemstedet til brukeren med en ukes samtrening. Førerhundskolen har også utdannet servicehunder som bistår rullestolbrukere og epilektikere. Blant mange andre oppgaver kan de ta telefonen, åpne dører og ta ut av vaskemaskinen. Jeg skal bli førerhund En godt opplært førerhund gir blinde og sterkt svaksynte mulighet til å bevege seg trygt på egenhånd. Hunden vil lede den synshemmede utenom hindringer til og med hindringer i høyden som en gren i hodehøyde eller en åpen dør på en varebil. Den markerer fortauskanter ved å stoppe, og vil på kommando søke til døren, trappen, heisen eller til et mistet nøkleknippe for den saks skyld. Men den kan ikke se forskjell på rødt og grønt slik mange tror! Den blinde eller svaksynte tolker trafikkbildet ved hjelp av hørselen og gir kommandoen «Foran!» når det er klart. Foto: Thomas Barstad Også svaksynte har nytte av førerhund: Jeg har fått bevegelsesfriheten tilbake Eran gir meg trygghet til å bevege meg fritt dit jeg vil, når jeg vil. Før jeg fikk førerhund hadde jeg store problemer med å orientere meg i mørket og under vanskelige lysforhold, sier Marius Philipp.

9 Lokalt arbeid i alle fylker Viktig å møte andre lokale tilbud: Blindeforbundet har fylkeslag med bemannede kontorer i alle fylker. I de fleste fylkene har NBF ett eller flere lokallag. Fylkeslag og lokallag arrangerer lokale tiltak for blinde og svaksynte i sitt distrikt. Mange av fylkeslagene til Blindeforbundet arrangerer dagsenter for medlemmene en eller flere dager i uken. I Oslo er det dagsenter/aldersklubb på alle hverdagene, men interessen er så stor at hver deltaker må nøye seg med ett besøk ukentlig. Det betyr veldig mye for meg å være med på onsdagsklubben. Der har vi det koselig og jeg treffer venner og likestilte. Hadde det ikke vært for tilbudene fra Blindeforbundet, ville jeg blitt sittende hjemme hele tiden, sier Dagny som har deltatt i aldersklubben siden For mange synshemmede er Blindeforbundet først og fremst et sosialt fellesskap med andre i samme situasjon. Når synet svikter, er det viktig å komme sammen med andre synshemmede og utveksle erfaringer - eller rett og slett slå av en prat over en kopp kaffe. Turer og aktivitetshelger er viktige møtesteder. Mange blir lite mobile uten synets hjelp, og da er det viktig at Blindeforbundet gir tilbud der folk bor. Dagny må på onsdagsklubben: Uten tilbudene fra Blindeforbundet ville jeg blitt sittende hjemme I alle fylker produserer NBF ukentlige lydaviser der det bl.a. leses inn utdrag fra de lokale avisene. Fylkeslagene arrangerer kurs, hyggetreff og turer for medlemmene. Lagene gir tilbud om voksenopplæringskurs for synshemmede i fylket. Mangfoldet er stort og medlemmene kan velge mellom alt fra vinkurs og magedans til hundemassasje og punktskrift. NBFs fylkeslag er viktige pådrivere for at forholdene i lokalsamfunnet skal bli bedre tilrettelagt for blinde og svaksynte.

10 Vaktbikkje for synshemmede forbrukere forbrukersaker: Få nye lydbøker Synshemmede blir ofte funksjonshemmede fordi forholdene ikke er tilrettelagte for gruppen. Ofte er det bare små tilpasninger som skal til. Juicekartonger og melkekartonger har ingen følbare forskjeller. Et lite merke i kartongen kunne løse dette problemet. Norges Blindeforbund driver et omfattende arbeid i forhold til forbrukerspørsmål og har bl.a. egen avdeling for forbruker- og miljøsaker. Noen viktige områder er: NBF har bygget opp et bibliotek der alle bøkene er i punktskrift eller på lydkassetter. Målet var å utgi 500 nye lydboktitler per år. For noen år siden ble biblioteket overtatt av staten. I de siste årene har det vært produsert kun 200 nye lydboktitler i året. Mens seende har tilbud om 5000 nye bøker hvert år, har blinde og svaksynte bare 200 å velge mellom. Mange synshemmede bruker flere timer daglig på gode lydbøker, men savner å kunne lese de samme bøkene som seende har tilgang til. Tilrettelegging av uteog innemiljø, større produksjon av lydbøker Bruksanvisninger, rutetabeller og annen skriftlig informasjon tilgjengelig for synshemmede Boktilbud til synshemmede Boktilbud til seende Følbar merking av ulike produkter Samarbeid med Norges Bank om utforming av nye mynter Informasjon til arkitekter/planleggere om utforming av nybygg og utemiljøer Tilgang til det digitaliserte samfunnet: Utilgjengelig minibank All informasjonen i minibanken gis visuelt og utformingen av tastatur/tastevalg er forskjellig fra bank til bank. Dermed er det vanskelig for meg og andre synshemmede å ta ut penger, sier Steinar Stjerna. Blindeforbundet arbeider for at gruppen skal få tilgang til slike tjenester akkurat som seende.

11 Samfunnsmessig likestilling Hvilken buss går til Tranby, og når? Hvordan finne bussholdeplassen og riktig buss uten syn? Hvordan komme seg av på rett holdeplass og deretter til riktig adresse? Ofte er det bare nødvendig med et par hjelpemidler for at en synshemmet skal kunne gjøre en jobb helt utmerket, og jeg er forbauset over at samfunnet ikke benytter seg av arbeidskapasiteten til mange høyt kvalifiserte blinde og svaksynte, sier Randi Mathisen, som selv er blind. Hun jobber på et stort sentralbord sammen med flere seende. Eneste tilrettelegging er en punktskriftkriftlist koblet opp til det datastyrte sentralbordet. Selv om blinde og svaksynte tar høyere utdanning langt oftere enn seende, er arbeidsledigheten blant synshemmede i yrkesaktiv alder på hele 30%! Mange synshemmede er avhengig av drosje eller annen dør-til-dør-transport for å komme seg ut. I flere fylker får brukerne av transportordningen for funksjonshemmede tilbud om kun to turer i måneden. Mange blir derfor sittende isolert hjemme pga. mangel på transport. Norges Blindeforbund arbeider for at alle synshemmede som trenger det, skal få dør-tildør-transport så ofte de ønsker, og til samme pris som andre betaler på bussen for tilsvarende strekning. Randi gjør en god jobb med enkel tilrettelegging: Å ha en jobb å gå til gir meg mye interessepolitikk: Samfunnsmessig likestilling for synshemmede er Blindeforbundets overordnede målsetting. 9 av 10 mister jobben hvis de blir synshemmede i voksen alder, og 3 av 10 synshemmede i yrkesaktiv alder er arbeidsledige. Mange synshemmede som går på uføretrygd kunne vært i arbeid hvis forholdene ble lagt til rette. Det finnes synshemmede i 100 ulike yrker i Norge. NBF gir tilbud og driver sterkt påvirkningsarbeid mot myndighetene innen en rekke områder, blant annet: Arbeid til synshemmede Dør-til-dør-transport for funksjonshemmede. Mer informasjon tilgjengelig for lesehemmede Økonomiske ordninger som kompenserer for ekstrautgifter i forbindelse med synstap Støtte til nødvendig teknisk utstyr for å fungere i hverdagen Skolebøker og studielitteratur for synshem - mede på linje med seende Tilgang til informasjonsteknologi for synshemmede

12 Stor giverglede blant nordmenn inntektsarbeid: Blindeforbundet har flere ulike givertjenester: Lokal Synsvenn gir øremerket støtte til arbei - det i hvert fylke Førerhundvenn gir fast støtte til førerhundarbeidet Synsfadder støtter arbeidet for synshemmede barn og unge Regnbuevenn gir støtte til flere av våre tiltak, bl.a. trening og opplæring av nye synshemmede Norges Blindeforbunds landslotteri har i over 40 år vært en viktig inntektskilde for organisasjonen. NBFs advokat gir gratis bistand til å sette opp testamente når blindesaken er et av formålene som tilgodesees. NBF mener det burde være en offentlig oppgave å sørge for tilbud til synshemmede i Norge, men slik er det dessverre ikke. De offentlige bevilgningene dekker en tredjedel av kostnadene. Det er bidragene fra mange tusen nordmenn som gjør at synshemmede får gode tilbud. To av tre kroner fra private givere To av tre kroner NBF bruker på tiltak for blinde og svaksynte, må samles inn! TILSLUTTET: INNSAMLINGSKONTROLLEN I NORGE Inntekter fra spilleautomater gir Norges Blindeforbund betydelige inntekter. Synsforsikring i If Skadeforsikring koster 200 kr for enkeltperson/gavepolise og 450 kr for en familie. Forsikringene gir 1 mill. kr dersom du mister synet ved ulykke. Forskningsfondet gir støtte til forskning for å forebygge blindhet. Hjørdis Riber gir månedlig bidrag: Et sterkt Blindeforbund er en forsikring for oss alle Du trenger en sterk organisasjon til å hjelpe deg dersom synet svikter. Derfor støtter jeg Blindeforbundet, sier Hjørdis Riber, en av mange trofaste bidragsytere til blindesaken.

13 Forskning gir håp for mange tusen Hvert år blir 2000 nordmenn praktisk blinde pga. øyesykdommen Macula Degenerasjon. Norges Blindeforbunds forskningsfond har gitt økonomisk støtte til flere ulike prosjekter der målet er å kartlegge forekomsten av sykdommen og finne fram til egnede behandlingsformer. Omfattende støtte til øyeforskning øyeforskning: Norges Blindeforbunds forskningsfond har som sitt formål å støtte vitenskapelig forskning for å styrke kunnskapen om synshemning og blinde og svaksyntes situasjon. De seneste årene har en rekke prosjekter fått støtte fra fondet, bl.a.: Utvikling av bedre øyeproteser Forskning på kontakt mellom øye og hjerne Utvikling av en effektiv lesetest for svaksynte Banebrytende norsk forskning: Redder synet hos kuvøsebarn Dr. med. Tom Stiris, overlege ved Barnesenteret på Ullevål sykehus, har forsket for å finne ut hvordan man kan hindre at så mange for tidlig fødte barn blir blinde i kuvøse. Stiris har fått økonomisk støtte fra Norges Blindeforbunds forskningsfond, og oppnådd resultater som er banebrytende internasjonalt. Vi har klart å bevise at en 3-4 medikamenter påvirker øyets sirkulasjon og derfor kan være en potensiell risikofaktor som kan gi det vi tidligere har kalt kuvøseblindhet. Et eksempel er stereoider som blir brukt for å behandle sykdom i lungene hos for tidlig fødte. Hvis man blir bevisst på den skaden noen medikamenter kan føre til, tror jeg vi kan redde synet hos en del for tidlig fødte barn som ellers ville blitt blinde, sier den anerkjente forskeren. Prosjekt for å forhindre at diabetikere får synsproblemer Utarbeiding av rehabiliteringsopplegg for å gi synshemmede høyere livskvalitet Forskning på årsaken til «kuvøseblindhet» Økonomisk støtte til forskningsfondet gir rett til fradrag på skatten.

14 Solidaritet med synshemmede i andre land internasjonalt arbeid: Om lag 40 millioner mennesker er blinde eller sterkt svaksynte. 80% kunne fått synet tilbake. Ca. 20 millioner lider av grå stær. En grå stær-operasjon koster bare ca. 200 kr. Blindeforbundet har et omfattende bistandsarbeid, med hovedvekt på Asia og Afrika. Ca. 80% av prosjektutgiftene dekkes av NORAD, og resten av NBF via midler som er samlet inn til formålet. 70% av blinde og sterkt svaksynte i utviklingsland er under 30 år. Bygger interesseorganisasjoner Norges Blindeforbunds motto er: «Hjelp til selvhjelp». Derfor ser Norges Blindeforbund det som viktig å hjelpe blinde og svaksynte i utviklingsland til å danne og utvikle egne organisasjoner. Gjennom slike organisasjoner kan de synshemmede påvirke myndigheter og publikum til å akseptere blinde og svaksynte som likeverdige borgere, og få samfunnet til å ta ansvar for dem på linje med resten av befolkningen. En brøkdel av de synshemmede i utviklingsland får skolegang eller jobb. NBF har om lag 20 ulike bistandsprosjekter, bl.a.: Støtte til blindeorganisasjoner Rehabiliteringstilbud for blinde kvinner Tiltak for å skaffe synshemmede utdanning/arbeid Støtte til arbeids- og bofellesskap Oppbygging av punktskrifttrykkerier/ - biblioteker NBF er internasjonalt aktiv, og Arne Husveg har i en årrekke vært styremedlem i Verdens Blindeunion (VBU) og president i den Europeiske Blindeunionen. I november 2000 ble han valgt til 1. visepresident i VBU. For 200 kroner kan et barn eller en voksen i Eritrea se igjen: NBFs øyeleger gir synet tilbake til mer enn 5000 mennesker pr. år Norges Blindeforbund har utviklet øyeklinikker i Eritrea, Zimbabwe, Mosambik og Nepal. Årlig gir Blindeforbundets øyeleger mer enn 5000 mennesker synet tilbake etter grå stæroperasjoner. I tillegg blir titusener hjulpet med forebyggende behandling. Når den som blir operert er familieforsørger, får en hel familie en ny fremtid.

15 Mange tilbud til barn og unge Alene i fritiden Synshemmede barn og unge møter ikke sine største utfordringer på skolen. Der er undervisningen som oftest lagt godt til rette. Det er i fritiden det er vanskelig å henge med som blind eller svaksynt. Når skolekameratene suser av gårde på sykkel eller løper for å sparke fotball, vil man som synshemmet ofte bli stående på sidelinjen. Derfor arrangerer Blindeforbundet sammenkomster der synshemmede barn og unge kan forsøke alt fra fjellklatring til vannskiaktiviteter under trygge forhold. Her er alt lagt til rette for de som ikke kan se, og mange flytter grenser for hva de kan klare. Kommende stjerner: Altfor lenge til neste leir Kristoffer og Christian er to av over 100 barn og unge fra hele landet som deltar på Blindeforbundets sommerleirer i Hurdal. Her poserer guttene før de skal opptre i «Melodi Grand Prix». Mange står på scenen for første gang og det blir flere anledninger til å bryte barrierer både fysisk og psykisk i løpet av leiruka. På leiren får synshemmede barn og ungdommer være sammen uten å måtte konkurrere med seende. Mange blir kjent med det som skal bli deres beste venner og ser allerede fram til neste år hvor de skal møtes igjen. aktiviteter for barn og ungdom: Hver uke blir det født et synshemmet barn i Norge. Det er ikke lenger undervisning ved blindeskolene. Blinde og svaksynte går i vanlig skole i dag. Blindeforbundet arrangerer sammenkomster over hele landet der synshemmede barn og unge møtes på egne premisser. NBFs årlige sommerleirer for barn og ungdom er et svært populært tilbud. Mange blinde og svaksynte kan ikke lese vanlige bøker og ungdomsblader. Derfor gjør NBF stoffet tilgjengelig gjennom Iydaviser og punktskriftblader. NBF samarbeider med foreldreforeningen Assistanse en interesseforening for foreldre med synshemmede barn. Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU) organiserer ungdom fra år. Gjennom kurs, leirer og klubbvirksomhet tar de opp aktuelle temaer for ungdommen. Aktivitetene skjer både lokalt og sentralt.

16 Vil du vite mer? Hovedkontor Sporveisgt. 10 Pb Majorstuen 0308 OSLO Tlf Opptrenings-, kurs- og feriesentre Markedsavdelingen Skippergt. 26 Pb. 341, Sentrum 0101 OSLO Tlf Blindes Produkter Pilestredet 75c Pb. 5915, Majorstuen 0308 Majorstuen Tlf Evenes kurs- og treningssenter Bogen i Ofoten Tlf Hurdalsenteret for blinde og svaksynte, Hurdal Tlf Brosjyren er utarbeidet av informasjonsavdelingen i Norges Blindeforbund Grafisk formgiving/illustrasjoner: Gunnar Kühle Hansen Bilder: NBFs arkiv Trykk: PDC Tangen 8000, august 2002 Førerhundskolen, Oslo Tlf Hønen gård, Hønefoss Tlf Norges Blindeforbund (NBF) har kontorer i hvert fylke NBF Akershus tlf NBF Aust-Agder tlf NBF Buskerud tlf NBF Finnmark tlf NBF Hedmark tlf NBF Hordaland tlf NBF Møre og Romsdal tlf NBF Nordland tlf NBF Nord- Trøndelag tlf NBF Oppland tlf NBF Oslo tlf NBF Rogaland tlf NBF Sogn og Fjordane tlf NBF Sør- Trøndelag tlf NBF Telemark tlf NBF Troms tlf NBF Vest- Agder tlf NBF Vestfold tlf NBF Østfold tlf

Muligheter til et aktivt liv

Muligheter til et aktivt liv Tilbud og rettigheter for svaksynte og blinde Muligheter til et aktivt liv Lærte å fungere som svaksynt på kurs Mange tilbud til barn og unge Førerhunden gir bevegelsesfrihet Innhold Årsaker til synshemning

Detaljer

alt du bør v i t e o m s y n e t d i t t

alt du bør v i t e o m s y n e t d i t t alt du bør v i t e o m s y n e t d i t t A l t o m s y n a l t o m s y n Forord Foto: Thomas Barstad En lysforkjemper Jonny Nersveen har doktorgrad i belysning. Les og lær om hvordan du tryggest og best

Detaljer

alt du bør vite om synet ditt

alt du bør vite om synet ditt alt du bør vite om synet ditt 2 Alt om syn Forord Det kommer an på øynene som ser, sies det. Noe jeg som synshemmet naturligvis ikke kan si meg helt enig i. I hvert fall ikke ta bokstavelig. For det kommer

Detaljer

EN SKOLE OGSÅ FOR SVAKSYNTE OG BLINDE

EN SKOLE OGSÅ FOR SVAKSYNTE OG BLINDE EN SKOLE OGSÅ FOR SVAKSYNTE OG BLINDE En orientering til foreldre barnehagepersonell lærere skoleledere saksbehandlere som kan sikre synshemmede barn og unge full likestilling og deltakelse Utgitt av Norges

Detaljer

Synshemming og arbeid

Synshemming og arbeid Synshemming og arbeid En sosialantropologisk studie av synshemmedes muligheter i den norske velferdsstaten Masteroppgave ved Institutt for Sosialantropologi Eva Jeppsson Universitetet i Bergen Mai 2013

Detaljer

En skole for alle også for svaksynte og blinde

En skole for alle også for svaksynte og blinde En skole for alle også for svaksynte og blinde Innhold Utgitt av Norges Blindeforbund 2010 ISBN 978-82-92998-10-6 Redaktør: Eli Vogt Godager Foto og illustrasjoner: Rakel Hvalsengen, Øystein Hvalsengen,

Detaljer

ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE. 35 år

ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE. 35 år ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE 35 år FYLKESLAGSLEDERE 2005 FINNMARK Svein Erik Haldorsen Lensmannsveien 4 9515 Alta 78 43 13 92 svein.e@norskfagskole.no TROMS

Detaljer

ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 2/2007 37. årgang

ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 2/2007 37. årgang ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 2/2007 37. årgang Foto: Øystein Hvalsengen FYLKESLAGSLEDERE 2007 FINNMARK Åsmund Abrahamsen Fjellvåkveien 17 9512 Alta 91 53 54 39 aasmja@online.no

Detaljer

Gratulerer med dagen 9. mai

Gratulerer med dagen 9. mai Nr. 2 mai 2006 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Behandling av kronisk nyresvikt i Norge Gratulerer med dagen 9. mai Cathrine venter på ny nyre Slik kan det også gjøres Møte med en veteran

Detaljer

Blindeforbundet er her for deg som har barn med synshemning. Vi finner veien sammen!

Blindeforbundet er her for deg som har barn med synshemning. Vi finner veien sammen! Blindeforbundet er her for deg som har barn med synshemning Vi finner veien sammen! Sammen ser vi løsningene! I Norge finnes det omkring 1400 barn og unge mellom 0-20 år med synshemninger. Synstapet kan

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

bladet Veien videre for Sondre En helt unik arbeidsplass Om unge og fordommer Nr. 1 2011 57. årgang Se side 20 Se side 28 Se side 6

bladet Veien videre for Sondre En helt unik arbeidsplass Om unge og fordommer Nr. 1 2011 57. årgang Se side 20 Se side 28 Se side 6 CP bladet Nr. 1 2011 57. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen En helt unik arbeidsplass Se side 20 Om unge og fordommer Se side 28 Veien videre for Sondre Se side 6 CP bladet N r. 1 2011 57.

Detaljer

Nummer 4 2004 10. årgang. Barna er også med på høstkonferansen. Fra venstre: Tiril, aktivitetsleder Cathrine, Solveig og Agnes.

Nummer 4 2004 10. årgang. Barna er også med på høstkonferansen. Fra venstre: Tiril, aktivitetsleder Cathrine, Solveig og Agnes. Nummer 4 2004 10. årgang Barna er også med på høstkonferansen Fra venstre: Tiril, aktivitetsleder Cathrine, Solveig og Agnes. INNHOLD Leder...................... s 3 Innkalling til årsmøte.......... s

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

bladet Utsikt og visjoner Helle-Viv Magnerud: Hverdager er best! Se side 6 Nr. 2 2012 58. årgang Fra landsmøtet, se side 12

bladet Utsikt og visjoner Helle-Viv Magnerud: Hverdager er best! Se side 6 Nr. 2 2012 58. årgang Fra landsmøtet, se side 12 CP Utsikt og visjoner Fra landsmøtet, se side 12 bladet Nr. 2 2012 58. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Helle-Viv Magnerud: Hverdager er best! Se side 6 CP bladet Nr. 2 2012 58. årgang

Detaljer

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner Tekst: Bennedichte C. R. Olsen og Marit O. Grefberg Illustrasjoner: Eldbjørg Ribe Formgivning: Statens trykning Sats og trykk: Melsom

Detaljer

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG Kjelkehockey er livet Gjør meg friskere En evig dans Fint med forpliktelser leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET 6/6 [ ] ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET nordisk prosjekt Fortellinger Birgitte Ravn Olesen og Kirsten Jansbøl Dagliglivet som døvblindblitt Et femårig nordisk prosjekt med fokus på døvblindblittes

Detaljer

Nummer 1 2007 13. årgang

Nummer 1 2007 13. årgang Nummer 1 2007 13. årgang Sonja Karine Lerdal og Miriam Synnøve Syversen fikk RP-foreningens oppmuntringsstipend. Begge jobber med ERG-undersøkelser på Ullevål universitetssykehus. INNHOLD 2007 - Året for

Detaljer

6.11 Testgjennomføring... 58 6.12 Tilrettelegging av testene... 60 6.13 Videre arbeid... 62 7. Fjernundervisning... 63 7.1 Startpakke... 63 7.

6.11 Testgjennomføring... 58 6.12 Tilrettelegging av testene... 60 6.13 Videre arbeid... 62 7. Fjernundervisning... 63 7.1 Startpakke... 63 7. Innhold Forord... 1 Takk... 2 1. Innledning... 5 1.1 Hva er Datakortet?... 6 1.2 Om prosjektarbeidet...6 1.3 Målgruppe... 7 2. Forskningsmetode... 11 2.1 Mål... 11 2.2 Undervisning... 11 2.3 Sertifiseringssystemet...

Detaljer

Nr. 3 september 2007 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE

Nr. 3 september 2007 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Nr. 3 september 2007 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Syk, jeg? Hvordan bedre sykehustilbudet til nyrepasientene Gledelige transplantasjonstall for 1. halvår Årsberetning Stiftelsen

Detaljer

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 1 Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 3 F ø r e r h u n d Du så ham aldri. Du leste papirene hans. Du så ett ord. Førerhund. Du må ha sett at han har mastergrad i statsvitenskap.

Detaljer

Tema: Arbeidsliv Døve i Mexico Fotokonkurranse Kulturtreff for seniorer. Kristin Gulbrandsrød driver «Stoppestedet»

Tema: Arbeidsliv Døve i Mexico Fotokonkurranse Kulturtreff for seniorer. Kristin Gulbrandsrød driver «Stoppestedet» Tema: Arbeidsliv Døve i Mexico Fotokonkurranse Kulturtreff for seniorer Kristin Gulbrandsrød driver «Stoppestedet» 01 Februar 2007 Side 4 Døves Tidsskrift 1-2007 Side 6 Side 11 Side 16 Side 03 Side 05

Detaljer

Håndbok. for. lokalforeningene

Håndbok. for. lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene INNHOLD: FORORD 1 ORGANISASJONEN 1.1 OM AFASIFORBUNDET 1.2 AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER 1.3 LOKALFORENINGEN 1.3.1 Lokalforeningens arbeid 1.3.2 Lokalforeningens

Detaljer

Testamentariske gaver verdiene som lever videre

Testamentariske gaver verdiene som lever videre Testamentariske gaver verdiene som lever videre Foto: istockphoto Kjære leser Det er med stor ydmykhet jeg tenker på alle som har støttet HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) og hørselssaken gjennom testamentariske

Detaljer

SynHør-bladet. 19. årgang. Landsforbundet for kombinert Syns og Hørselshemmede/Døvblinde (LSHDB)

SynHør-bladet. 19. årgang. Landsforbundet for kombinert Syns og Hørselshemmede/Døvblinde (LSHDB) SynHør-bladet 19. årgang Nr 6-2010 Landsforbundet for kombinert Syns og Hørselshemmede/Døvblinde (LSHDB) Innhold Styrets hjørne 3 Julehilsner 4 Extra - midler 2010 5 Holmenkollstafetten 2011 6 Mine erfaringer

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring

Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring Erfaringer Samarbeid Muligheter Eksempler Shaista Ayub og Liv Hopen Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom Aker universitetssykehus

Detaljer

bladet Alle tiders sommerleir! Se side 12 15 Nå vil jeg jobbe! godt stell! Se side 19 Elisabeth: Alle føtter trenger Nr. 3 2011 57.

bladet Alle tiders sommerleir! Se side 12 15 Nå vil jeg jobbe! godt stell! Se side 19 Elisabeth: Alle føtter trenger Nr. 3 2011 57. CP bladet Nr. 3 2011 57. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Elisabeth: Nå vil jeg jobbe! Se side 6 Alle føtter trenger godt stell! Se side 19 Alle tiders sommerleir! Se side 12 15 CP bladet

Detaljer