Når synet svekkes... Presentasjon av Norges Blindeforbund. Mange tilbud til unge. Internasjonalt engasjement. Førerhunden gir bevegelsesfrihet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Når synet svekkes... Presentasjon av Norges Blindeforbund. Mange tilbud til unge. Internasjonalt engasjement. Førerhunden gir bevegelsesfrihet"

Transkript

1 Når synet svekkes... Mange tilbud til unge Internasjonalt engasjement Lærer å leve på nytt Førerhunden gir bevegelsesfrihet Presentasjon av Norges Blindeforbund

2 En demokratisk organisasjon Norges Blindeforbund (NBF): Organisasjonskart Landsmøte: Hvert 2. år, delegater fra alle fylker De Blindes Selvhjælpsforening ble stiftet i 1900 og skiftet navn til Norges Blindeforbund i NBF er dermed landets eldste organisasjon av funksjonshemmede. Blindeforbundet har som overordnet mål å kjempe for samfunnsmessig likestilling for blinde og svaksynte og andre grupper av funksjonshemmede. Fylkeslagenes årsmøter: Velger 1 representant til landsstyret og delegater til landsmøtet I NBF er det synshemmede tillitsvalgte som tar de endelige avgjørelsene på alle nivåer i organisasjonen. Landsstyre: 3 møter i året, 1 representant fra hvert fylke Sentralstyre: Månedlige møter, velges av landsmøtet for 2 år om gangen Generalsekretær: etær: Ansettes av sentralstyret på åremål for 6 år om gangen, daglig leder for NBF Påvirkning av politiske myndigheter og andre beslutningstakere er viktig for å nå dette målet. Norges Blindeforbunds landsmøte er organisasjonens høyeste organ og delegater fra hele landet møtes annethvert år. Møtet velger bl.a. NBFs leder og nestleder som begge må være blinde eller svaksynte. I NBFs styrende organer skal det alltid være flertall av synshemmede. NBF har en rekke servicetiltak for landets blinde og svaksynte. Førerhundopplæring, sommerleirer for barn og unge, opplæringskurs for nye synshemmede og ulike lydaviser, er eksempler på dette. Med litt tilrettelegging fungerer synshemmede på linje med seende Norges Blindeforbunds overordnede mål er samfunnsmessig likestilling for blinde og svaksynte. Gjennom 100 år har Blindeforbundet vært sterkt medvirkende til at synshemmedes rettigheter og muligheter er blitt styrket. Før ble blinde og svaksynte ofte gjemt bort og nesten alltid forsørget av familien. I dag kan synshemmede, når forholdene blir lagt til rette, fungere mer på linje med seende. Målet om samfunnsmessig likestilling er fortsatt langt unna, men at det i dag finnes synshemmede i mer enn 100 forskjellige yrker, viser at det nytter å kjempe og at synshemmedes egen interesseorganisasjon har sin «misjon». Rett til arbeid, skolebøker, et tilrettelagt transporttilbud og aviser i lesbar form er noen få av mange viktige krav. Ingenting kan erstatte synet. Et tilrettelagt samfunn kan et stykke på vei kompensere for synstapet. NBFs oppgave er å fremme forståelse for nødvendig tilrettelegging. Blindeforbundet gjør sitt beste der samfunnet ikke strekker til. Nye synshemmede lærer å mestre sin funksjonshemning gjennom en kursrekke på 7 uker. Det sosiale fellesskapet mellom mennesker som er i samme situasjon, går som en rød tråd såvel gjennom rehabiliteringsopplegget som når mer enn 100 synshemmede barn og unge hvert år samles til sommerleirer og andre aktiviteter. Gunnar Haugsveen, generalsekretær i Norges Blindeforbund, har en list koplet til PC-en der teksten kommer opp i punktskrift.

3 Medlemsblad i lydutgave, punkt,- og storskrift Når synet svikter, kan man ikke lenger lese vanlig skrift. Aviser, ukeblader, brosjyrer og bøker blir ikke lenger tilgjengelig. Men det trenger ikke være slik! Informasjon til synshemmede og seende informasjonsvirksomhet: NBF har drevet punktskrifttrykkeri siden Trykkeriet gir ut 13 ulike blader i punktskrift som kommer ut fra 6 til 52 ganger i året. Norges Blindeforbund arbeider for at så mye skriftlig informasjon som mulig skal bli tilgjengelig også for synshemmede, og gir selv mange tilbud. I Blindeforbundet kan medlemmene velge om de vil ha medlemsbladet i punktskrift (blindeskrift), storskrift eller i lydutgave. På den måten kan alle grupper av synshemmede få tilgang til informasjonen. Stadig flere synshemmede har lært seg å bruke PC og henter informasjon fra Internett. Gjennom flere tiår har Norges Blindeforbund bygd opp et omfattende bibliotek av lydbøker og punktskriftbøker. Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek er nå overtatt av staten. Blindeforbundet har medlemsblad som kommer ut annenhver uke i storskrift, punktskrift og på lyd. Organisasjonen produserer ukentlige programmer som lydaviser med aktuell informasjon fra Blindeforbundet og samfunnet forøvrig. Bladet Blindesaken er et eksternt rettet blad som gis ut 4 ganger i året. NBF har videoer og brosjyrer som forteller om synshemmedes situasjon og behov. Hans Lund leser med fingrene: Punktskriften er mitt skriftspråk Punktskriften er svært viktig, for uten den hadde jeg ikke hatt noe skriftspråk, sier Hans Lund som har vært blind siden han var 5 år. Gjennom Blindeforbundet kan jeg abonnere på 13 ulike blader, bl.a. Programbladet eller blader med kriminalnoveller, økonomisk stoff og religiøst innhold, for å nevne noe. Det betyr mye for meg. I alle fylker er det utdannet blinde og svaksynte informatører som holder foredrag om synshemmedes situasjon i samfunnet for skoleklasser, grupper innen helsevesenet, foreninger og andre interesserte. NBFs internettsider er informasjonskanal for seende og for medlemsgruppen.

4 Arbeid, botilbud og hjelpemidler Blindes Produkter og Hønen Gård: Klokke som «snakker» Gjennom Blindes Produkter AS og Hønen Gård gir Norges Blindeforbund tilbud om arbeid og bolig til synshemmede med enkelte tilleggsbelastninger. Oppholdet ved Blindes Produkter/Hønen Gård kan være av kortere eller lengre varighet. Blindes Produkter formidler mange tekniske hjelpemidler som letter hverdagen for synshemmede. Talende mikrobølgeovn, kjøkkenvekt og klokke er sammen med luper, telefoner med store taster og tilrettelagte spill, populære tilbud. Det sysselsettes inntil 28 synshemmede og andre funksjonshemmede ved avdeling Hønefoss. Blindes Produkter AS gir sysselsetting til ca. 25 synshemmede i deres egne hjem. Avdelingen på Bislett i Oslo har omkring 28 personer i sving med pakking av frukt for BAMA og ulike utsendelsesoppdrag, i tillegg til reparering av møbler og kurvfletting. Blindes Produkter AS formidler om lag 700 forskjellige hjelpemidler til synshemmede og mange av disse er talende, slik som klokke og kjøkkenvekt. Blindes Produkter har utsalg i Oslo hvor det også selges mange håndverksprodukter laget av blinde og svaksynte. NBF er hovedeier i bedriften Blindes Produkter AS. Hønen Gård er unik i Norge: Bofellesskap og arbeidssenter for synshemmede Ved Hønen Gård kan inntil 24 blinde og svaksynte med enkelte tilleggsbelastninger få et godt og aktivt botilbud. Beboerne tilbys en tilrettelagt arbeidsplass ved Blindes Produkter avd. Hønefoss som ligger på samme område. Her får de anledning til å gjøre en viktig innsats for samfunnet. Produksjon av liter såpe, om lag DM utsendinger og montering av musefeller er noen oppgaver for arbeiderne hvert år. Blindes Produkter er en fin bedrift for du får ikke kjeft om du gjør noe galt. Går det ikke greit med en oppgave, ser de om du passer til en annen. Du blir deilig sliten etter en arbeidsdag for du vet at du har gjort en innsats, sier Åge Andersen og Bjørn Ødegård.

5 Et beredskapskorps når synet svikter Besøkstjeneste for nye synshemmede sosial- og besøkskontaktene: Sosial- og besøkskontaktene vet hvordan det føles å miste synet. Den første tiden etter synstapet kalles sjokkfasen og er ofte preget av fortvilelse og sorg. Det er viktig at de som skal hjelpe er synshemmede selv, og har vært gjennom det samme. Det gir troverdighet og gjør det lettere å gi hjelp. Hver dag gjennomfører NBF tre hjemmebesøk hos en blind eller svaksynt. Blindeforbundets sosialog besøkskontakter er selv synshemmede, og vet hvor skoen trykker. Det er etablert en egen likemannsordning av personer med minoritetsbakgrunn som oppsøker synshemmede innvandrere. Besøkskontaktene «rykker ut» på hjemmebesøk straks NBF får melding om en ny synshemmet, og gjør bl.a. følgende: Er en samtalepartner som gir oppmuntring og veiledning Kay mistet synet i voksen alder: Blindeforbundet viste meg at ikke alt var håpløst Jeg synes det var tøft å miste synet. Utrolig tøft. Jeg lurte på om livet i det hele tatt var verd å leve, sier Kay Thorgrimsen. Vendepunktet kom da jeg fikk besøk av en sosial- og besøkskontakt i Blindeforbundet. Hun er selv sterkt svaksynt og forklarte meg i klartekst hva jeg kunne forvente meg hvilke faser jeg måtte gjennom. Så sendte hun meg på kurs på Hurdalsenteret. Det er det beste som har skjedd meg. I dag har jeg fått livskvaliteten tilbake! Gir praktiske tips om å leve som synshemmet Veileder om hvilke hjelpemidler som finnes for synshemmede Motiverer til å delta på rehabiliteringskurs De fire fasene når synet svikter: 1. Sjokkfasen 2. Reaksjonsfasen 3. Bearbeidingsfasen 4. Nyorienteringsfasen

6 Synshemmede lærer å leve på nytt rehabilitering: Synshemmede hjelper synshemmede nordmenn har så svekket syn at de regnes som synshemmede. Mer enn tusen er helt blinde. 80% av sanseinntrykkene hos en fullt seende kommer gjennom øynene, og dermed må mye gjøres annerledes når synet svikter. En synshemmet mobilitets-assistent gir gode råd og instruksjoner til en ny synshemmet. Det krever mye trening for å kunne bevege seg trygt som blind eller svaksynt. NBFs rehabiliteringsavdeling gir nye synshemmede hjelp til å kontakte offentlige instanser og gir annen individuell bistand. Hver time får tre synshemmede slik direkte hjelp. NBF har to kurssentre, i Hurdal i Akershus og Evenes i Ofoten, som er tilrettelagt for blinde og svaksynte. Blinde og svaksynte assistenter er en viktig del av kursstaben, og totalt arbeider mer enn 100 personer innen Blindeforbundets rehabiliteringsvirksomhet. Hver synshemmet får en individuell rehabiliteringsplan som gjør den enkelte bedre i stand til å mestre sin nye hverdag. Den hvite stokken brukes som en forlenget arm for å kjenne hindringer. Variasjon i underlag og lydinntrykk brukes som middel for å orientere seg. På NBFs rehabiliteringskurs lærer man også en rekke praktiske «knep» for å takle hverdagen. Hvordan kan du f.eks. spise uten å se tallerkenen? Dramatisk synstap for fembarnsmor: Oppholdene på Hurdalsenteret inspirerer Livet ble snudd på hodet da jeg i løpet av kort tid ble sterkt svaksynt. Gjennom Blindeforbundet har jeg fått egnede hjelpemidler som gjør det mulig å utføre jobben min og husarbeidet. Kursene inspirerer til å tenke muligheter ikke begrensninger, sier Kristin Morønning. Se for deg tallerkenen som en klokkeskive. Legg potetene på kl. 12-3, grønnsakene på kl. 4-6 og kjøttet på kl Dermed blir det system i sakene.

7 Tilrettelagte kurssentre Trening i å bli selvhjulpen rehabiliteringskurs: NBFs kurssentre, Hurdalsenteret og Evenessenteret, er tilrettelagt for blinde og svaksynte. Personalet ved stedene har lang erfaring i å hjelpe hver enkelt synshemmet til å mestre de problemene som oppstår når man ikke lenger har synet til hjelp. Det er mulig å klare det meste på egenhånd som synshemmet, men det krever riktig trening og stor egeninnsats. Ved våre kurs får synshemmede tilbud om å lære å bruke en PC. For mange kan dette åpne veien til både Internett og til arbeidsmarkedet. Nybegynnere trenger først å lære hvor bokstavene på tastaturet sitter. De fleste dataprogrammene er laget for Windows. Synshemmede må lære å bruke hurtigtaster i stedet for mus. Svaksynte kan ha nytte av en ekstra stor dataskjerm, mens helt blinde bruker en «leselist» der en tekstlinje fra skjermen omdannes til punktskrift slik at den kan leses med fingrene. Å mestre dagliglivets gjøremål: Som å begynne i 1. klasse igjen Å miste synet har vært en langsom nedtur, sier Leif Magne Bjørkelund. Man mister også fotfeste, tilhørighet og identitet. På Blindeforbundets rehabiliteringskurs har jeg lært å mestre hverdagen uten syn. Jeg har lært å bruke PC, hvit stokk og løse dagligdagse oppgaver som å steke vafler. Denne hjelpen har vært nødvendig for at jeg skal kunne fungere igjen. Annenhver uke tar NBF imot 30 nye deltakere til rehabiliteringskurs på kurssentre tilrettelagt for synshemmede: Kursserien innledes med samkurs (tors. - sønd.) for synshemmede og ektefelle eller annet familiemedlem. Kurset gir en innføring i hva det innebærer å være synshemmet, og praktisk informasjon om ledsagerteknikker, trygderettigheter med mer. Etter samkurset følger tre 14-dagers kurs som gjennomføres med noen måneders mellomrom med bl.a. følgende innhold: Opplæring i bruk av PC med tilleggsutstyr Mestring av dagligdagse oppgaver Orienteringstrening Utprøving av hjelpemidler Opplæring i punktskrift Det arrangeres spesialkurs for synshemmede med tilleggshandikap (hørselshemmede, diabetikere, bevegelseshemmede, hjerte og lungesyke). Spesialkurs for blinde og svaksynte i yrkesaktiv alder med vekt på rehabilitering til arbeidslivet, er også blant tilbudene.

8 Førerhunden en fantastisk hjelper førerhunder: NBF har drevet førerhundskole siden Førerhundskolen lærer opp førerhunder i året og: Utdanner førerhundtrenere Har en omfattende oppfølging av førerhundbrukere over hele landet Er medarrangør for NM i førerhundbruk Gir betydelig økonomisk støtte til opp mot 15 førerhundklubber i Norge Det koster å lære opp en førerhund. Slik læres en førerhund opp: 1. Hundevalpene er hos en fôrvertfamilie det første 18 månedene % av de ett år gamle hundene passerer en test i forhold til psyke og fysikk. 3. Gjennom et intenst halvår blir den unge hunden trent av en førerhundtrener. 4. Det velges hunder som passer til de aktuelle brukerne. 5. Hunden og dens nye eier trener sammen i fire uker under veiledning av førerhundtreneren. 6. Opplæringen avsluttes på hjemstedet til brukeren med en ukes samtrening. Førerhundskolen har også utdannet servicehunder som bistår rullestolbrukere og epilektikere. Blant mange andre oppgaver kan de ta telefonen, åpne dører og ta ut av vaskemaskinen. Jeg skal bli førerhund En godt opplært førerhund gir blinde og sterkt svaksynte mulighet til å bevege seg trygt på egenhånd. Hunden vil lede den synshemmede utenom hindringer til og med hindringer i høyden som en gren i hodehøyde eller en åpen dør på en varebil. Den markerer fortauskanter ved å stoppe, og vil på kommando søke til døren, trappen, heisen eller til et mistet nøkleknippe for den saks skyld. Men den kan ikke se forskjell på rødt og grønt slik mange tror! Den blinde eller svaksynte tolker trafikkbildet ved hjelp av hørselen og gir kommandoen «Foran!» når det er klart. Foto: Thomas Barstad Også svaksynte har nytte av førerhund: Jeg har fått bevegelsesfriheten tilbake Eran gir meg trygghet til å bevege meg fritt dit jeg vil, når jeg vil. Før jeg fikk førerhund hadde jeg store problemer med å orientere meg i mørket og under vanskelige lysforhold, sier Marius Philipp.

9 Lokalt arbeid i alle fylker Viktig å møte andre lokale tilbud: Blindeforbundet har fylkeslag med bemannede kontorer i alle fylker. I de fleste fylkene har NBF ett eller flere lokallag. Fylkeslag og lokallag arrangerer lokale tiltak for blinde og svaksynte i sitt distrikt. Mange av fylkeslagene til Blindeforbundet arrangerer dagsenter for medlemmene en eller flere dager i uken. I Oslo er det dagsenter/aldersklubb på alle hverdagene, men interessen er så stor at hver deltaker må nøye seg med ett besøk ukentlig. Det betyr veldig mye for meg å være med på onsdagsklubben. Der har vi det koselig og jeg treffer venner og likestilte. Hadde det ikke vært for tilbudene fra Blindeforbundet, ville jeg blitt sittende hjemme hele tiden, sier Dagny som har deltatt i aldersklubben siden For mange synshemmede er Blindeforbundet først og fremst et sosialt fellesskap med andre i samme situasjon. Når synet svikter, er det viktig å komme sammen med andre synshemmede og utveksle erfaringer - eller rett og slett slå av en prat over en kopp kaffe. Turer og aktivitetshelger er viktige møtesteder. Mange blir lite mobile uten synets hjelp, og da er det viktig at Blindeforbundet gir tilbud der folk bor. Dagny må på onsdagsklubben: Uten tilbudene fra Blindeforbundet ville jeg blitt sittende hjemme I alle fylker produserer NBF ukentlige lydaviser der det bl.a. leses inn utdrag fra de lokale avisene. Fylkeslagene arrangerer kurs, hyggetreff og turer for medlemmene. Lagene gir tilbud om voksenopplæringskurs for synshemmede i fylket. Mangfoldet er stort og medlemmene kan velge mellom alt fra vinkurs og magedans til hundemassasje og punktskrift. NBFs fylkeslag er viktige pådrivere for at forholdene i lokalsamfunnet skal bli bedre tilrettelagt for blinde og svaksynte.

10 Vaktbikkje for synshemmede forbrukere forbrukersaker: Få nye lydbøker Synshemmede blir ofte funksjonshemmede fordi forholdene ikke er tilrettelagte for gruppen. Ofte er det bare små tilpasninger som skal til. Juicekartonger og melkekartonger har ingen følbare forskjeller. Et lite merke i kartongen kunne løse dette problemet. Norges Blindeforbund driver et omfattende arbeid i forhold til forbrukerspørsmål og har bl.a. egen avdeling for forbruker- og miljøsaker. Noen viktige områder er: NBF har bygget opp et bibliotek der alle bøkene er i punktskrift eller på lydkassetter. Målet var å utgi 500 nye lydboktitler per år. For noen år siden ble biblioteket overtatt av staten. I de siste årene har det vært produsert kun 200 nye lydboktitler i året. Mens seende har tilbud om 5000 nye bøker hvert år, har blinde og svaksynte bare 200 å velge mellom. Mange synshemmede bruker flere timer daglig på gode lydbøker, men savner å kunne lese de samme bøkene som seende har tilgang til. Tilrettelegging av uteog innemiljø, større produksjon av lydbøker Bruksanvisninger, rutetabeller og annen skriftlig informasjon tilgjengelig for synshemmede Boktilbud til synshemmede Boktilbud til seende Følbar merking av ulike produkter Samarbeid med Norges Bank om utforming av nye mynter Informasjon til arkitekter/planleggere om utforming av nybygg og utemiljøer Tilgang til det digitaliserte samfunnet: Utilgjengelig minibank All informasjonen i minibanken gis visuelt og utformingen av tastatur/tastevalg er forskjellig fra bank til bank. Dermed er det vanskelig for meg og andre synshemmede å ta ut penger, sier Steinar Stjerna. Blindeforbundet arbeider for at gruppen skal få tilgang til slike tjenester akkurat som seende.

11 Samfunnsmessig likestilling Hvilken buss går til Tranby, og når? Hvordan finne bussholdeplassen og riktig buss uten syn? Hvordan komme seg av på rett holdeplass og deretter til riktig adresse? Ofte er det bare nødvendig med et par hjelpemidler for at en synshemmet skal kunne gjøre en jobb helt utmerket, og jeg er forbauset over at samfunnet ikke benytter seg av arbeidskapasiteten til mange høyt kvalifiserte blinde og svaksynte, sier Randi Mathisen, som selv er blind. Hun jobber på et stort sentralbord sammen med flere seende. Eneste tilrettelegging er en punktskriftkriftlist koblet opp til det datastyrte sentralbordet. Selv om blinde og svaksynte tar høyere utdanning langt oftere enn seende, er arbeidsledigheten blant synshemmede i yrkesaktiv alder på hele 30%! Mange synshemmede er avhengig av drosje eller annen dør-til-dør-transport for å komme seg ut. I flere fylker får brukerne av transportordningen for funksjonshemmede tilbud om kun to turer i måneden. Mange blir derfor sittende isolert hjemme pga. mangel på transport. Norges Blindeforbund arbeider for at alle synshemmede som trenger det, skal få dør-tildør-transport så ofte de ønsker, og til samme pris som andre betaler på bussen for tilsvarende strekning. Randi gjør en god jobb med enkel tilrettelegging: Å ha en jobb å gå til gir meg mye interessepolitikk: Samfunnsmessig likestilling for synshemmede er Blindeforbundets overordnede målsetting. 9 av 10 mister jobben hvis de blir synshemmede i voksen alder, og 3 av 10 synshemmede i yrkesaktiv alder er arbeidsledige. Mange synshemmede som går på uføretrygd kunne vært i arbeid hvis forholdene ble lagt til rette. Det finnes synshemmede i 100 ulike yrker i Norge. NBF gir tilbud og driver sterkt påvirkningsarbeid mot myndighetene innen en rekke områder, blant annet: Arbeid til synshemmede Dør-til-dør-transport for funksjonshemmede. Mer informasjon tilgjengelig for lesehemmede Økonomiske ordninger som kompenserer for ekstrautgifter i forbindelse med synstap Støtte til nødvendig teknisk utstyr for å fungere i hverdagen Skolebøker og studielitteratur for synshem - mede på linje med seende Tilgang til informasjonsteknologi for synshemmede

12 Stor giverglede blant nordmenn inntektsarbeid: Blindeforbundet har flere ulike givertjenester: Lokal Synsvenn gir øremerket støtte til arbei - det i hvert fylke Førerhundvenn gir fast støtte til førerhundarbeidet Synsfadder støtter arbeidet for synshemmede barn og unge Regnbuevenn gir støtte til flere av våre tiltak, bl.a. trening og opplæring av nye synshemmede Norges Blindeforbunds landslotteri har i over 40 år vært en viktig inntektskilde for organisasjonen. NBFs advokat gir gratis bistand til å sette opp testamente når blindesaken er et av formålene som tilgodesees. NBF mener det burde være en offentlig oppgave å sørge for tilbud til synshemmede i Norge, men slik er det dessverre ikke. De offentlige bevilgningene dekker en tredjedel av kostnadene. Det er bidragene fra mange tusen nordmenn som gjør at synshemmede får gode tilbud. To av tre kroner fra private givere To av tre kroner NBF bruker på tiltak for blinde og svaksynte, må samles inn! TILSLUTTET: INNSAMLINGSKONTROLLEN I NORGE Inntekter fra spilleautomater gir Norges Blindeforbund betydelige inntekter. Synsforsikring i If Skadeforsikring koster 200 kr for enkeltperson/gavepolise og 450 kr for en familie. Forsikringene gir 1 mill. kr dersom du mister synet ved ulykke. Forskningsfondet gir støtte til forskning for å forebygge blindhet. Hjørdis Riber gir månedlig bidrag: Et sterkt Blindeforbund er en forsikring for oss alle Du trenger en sterk organisasjon til å hjelpe deg dersom synet svikter. Derfor støtter jeg Blindeforbundet, sier Hjørdis Riber, en av mange trofaste bidragsytere til blindesaken.

13 Forskning gir håp for mange tusen Hvert år blir 2000 nordmenn praktisk blinde pga. øyesykdommen Macula Degenerasjon. Norges Blindeforbunds forskningsfond har gitt økonomisk støtte til flere ulike prosjekter der målet er å kartlegge forekomsten av sykdommen og finne fram til egnede behandlingsformer. Omfattende støtte til øyeforskning øyeforskning: Norges Blindeforbunds forskningsfond har som sitt formål å støtte vitenskapelig forskning for å styrke kunnskapen om synshemning og blinde og svaksyntes situasjon. De seneste årene har en rekke prosjekter fått støtte fra fondet, bl.a.: Utvikling av bedre øyeproteser Forskning på kontakt mellom øye og hjerne Utvikling av en effektiv lesetest for svaksynte Banebrytende norsk forskning: Redder synet hos kuvøsebarn Dr. med. Tom Stiris, overlege ved Barnesenteret på Ullevål sykehus, har forsket for å finne ut hvordan man kan hindre at så mange for tidlig fødte barn blir blinde i kuvøse. Stiris har fått økonomisk støtte fra Norges Blindeforbunds forskningsfond, og oppnådd resultater som er banebrytende internasjonalt. Vi har klart å bevise at en 3-4 medikamenter påvirker øyets sirkulasjon og derfor kan være en potensiell risikofaktor som kan gi det vi tidligere har kalt kuvøseblindhet. Et eksempel er stereoider som blir brukt for å behandle sykdom i lungene hos for tidlig fødte. Hvis man blir bevisst på den skaden noen medikamenter kan føre til, tror jeg vi kan redde synet hos en del for tidlig fødte barn som ellers ville blitt blinde, sier den anerkjente forskeren. Prosjekt for å forhindre at diabetikere får synsproblemer Utarbeiding av rehabiliteringsopplegg for å gi synshemmede høyere livskvalitet Forskning på årsaken til «kuvøseblindhet» Økonomisk støtte til forskningsfondet gir rett til fradrag på skatten.

14 Solidaritet med synshemmede i andre land internasjonalt arbeid: Om lag 40 millioner mennesker er blinde eller sterkt svaksynte. 80% kunne fått synet tilbake. Ca. 20 millioner lider av grå stær. En grå stær-operasjon koster bare ca. 200 kr. Blindeforbundet har et omfattende bistandsarbeid, med hovedvekt på Asia og Afrika. Ca. 80% av prosjektutgiftene dekkes av NORAD, og resten av NBF via midler som er samlet inn til formålet. 70% av blinde og sterkt svaksynte i utviklingsland er under 30 år. Bygger interesseorganisasjoner Norges Blindeforbunds motto er: «Hjelp til selvhjelp». Derfor ser Norges Blindeforbund det som viktig å hjelpe blinde og svaksynte i utviklingsland til å danne og utvikle egne organisasjoner. Gjennom slike organisasjoner kan de synshemmede påvirke myndigheter og publikum til å akseptere blinde og svaksynte som likeverdige borgere, og få samfunnet til å ta ansvar for dem på linje med resten av befolkningen. En brøkdel av de synshemmede i utviklingsland får skolegang eller jobb. NBF har om lag 20 ulike bistandsprosjekter, bl.a.: Støtte til blindeorganisasjoner Rehabiliteringstilbud for blinde kvinner Tiltak for å skaffe synshemmede utdanning/arbeid Støtte til arbeids- og bofellesskap Oppbygging av punktskrifttrykkerier/ - biblioteker NBF er internasjonalt aktiv, og Arne Husveg har i en årrekke vært styremedlem i Verdens Blindeunion (VBU) og president i den Europeiske Blindeunionen. I november 2000 ble han valgt til 1. visepresident i VBU. For 200 kroner kan et barn eller en voksen i Eritrea se igjen: NBFs øyeleger gir synet tilbake til mer enn 5000 mennesker pr. år Norges Blindeforbund har utviklet øyeklinikker i Eritrea, Zimbabwe, Mosambik og Nepal. Årlig gir Blindeforbundets øyeleger mer enn 5000 mennesker synet tilbake etter grå stæroperasjoner. I tillegg blir titusener hjulpet med forebyggende behandling. Når den som blir operert er familieforsørger, får en hel familie en ny fremtid.

15 Mange tilbud til barn og unge Alene i fritiden Synshemmede barn og unge møter ikke sine største utfordringer på skolen. Der er undervisningen som oftest lagt godt til rette. Det er i fritiden det er vanskelig å henge med som blind eller svaksynt. Når skolekameratene suser av gårde på sykkel eller løper for å sparke fotball, vil man som synshemmet ofte bli stående på sidelinjen. Derfor arrangerer Blindeforbundet sammenkomster der synshemmede barn og unge kan forsøke alt fra fjellklatring til vannskiaktiviteter under trygge forhold. Her er alt lagt til rette for de som ikke kan se, og mange flytter grenser for hva de kan klare. Kommende stjerner: Altfor lenge til neste leir Kristoffer og Christian er to av over 100 barn og unge fra hele landet som deltar på Blindeforbundets sommerleirer i Hurdal. Her poserer guttene før de skal opptre i «Melodi Grand Prix». Mange står på scenen for første gang og det blir flere anledninger til å bryte barrierer både fysisk og psykisk i løpet av leiruka. På leiren får synshemmede barn og ungdommer være sammen uten å måtte konkurrere med seende. Mange blir kjent med det som skal bli deres beste venner og ser allerede fram til neste år hvor de skal møtes igjen. aktiviteter for barn og ungdom: Hver uke blir det født et synshemmet barn i Norge. Det er ikke lenger undervisning ved blindeskolene. Blinde og svaksynte går i vanlig skole i dag. Blindeforbundet arrangerer sammenkomster over hele landet der synshemmede barn og unge møtes på egne premisser. NBFs årlige sommerleirer for barn og ungdom er et svært populært tilbud. Mange blinde og svaksynte kan ikke lese vanlige bøker og ungdomsblader. Derfor gjør NBF stoffet tilgjengelig gjennom Iydaviser og punktskriftblader. NBF samarbeider med foreldreforeningen Assistanse en interesseforening for foreldre med synshemmede barn. Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU) organiserer ungdom fra år. Gjennom kurs, leirer og klubbvirksomhet tar de opp aktuelle temaer for ungdommen. Aktivitetene skjer både lokalt og sentralt.

16 Vil du vite mer? Hovedkontor Sporveisgt. 10 Pb Majorstuen 0308 OSLO Tlf Opptrenings-, kurs- og feriesentre Markedsavdelingen Skippergt. 26 Pb. 341, Sentrum 0101 OSLO Tlf Blindes Produkter Pilestredet 75c Pb. 5915, Majorstuen 0308 Majorstuen Tlf Evenes kurs- og treningssenter Bogen i Ofoten Tlf Hurdalsenteret for blinde og svaksynte, Hurdal Tlf Brosjyren er utarbeidet av informasjonsavdelingen i Norges Blindeforbund Grafisk formgiving/illustrasjoner: Gunnar Kühle Hansen Bilder: NBFs arkiv Trykk: PDC Tangen 8000, august 2002 Førerhundskolen, Oslo Tlf Hønen gård, Hønefoss Tlf Norges Blindeforbund (NBF) har kontorer i hvert fylke NBF Akershus tlf NBF Aust-Agder tlf NBF Buskerud tlf NBF Finnmark tlf NBF Hedmark tlf NBF Hordaland tlf NBF Møre og Romsdal tlf NBF Nordland tlf NBF Nord- Trøndelag tlf NBF Oppland tlf NBF Oslo tlf NBF Rogaland tlf NBF Sogn og Fjordane tlf NBF Sør- Trøndelag tlf NBF Telemark tlf NBF Troms tlf NBF Vest- Agder tlf NBF Vestfold tlf NBF Østfold tlf

GIVERGLEDE. Et informasjonsblad for Norges Blindeforbunds givere Nr 3/2002

GIVERGLEDE. Et informasjonsblad for Norges Blindeforbunds givere Nr 3/2002 GIVERGLEDE Et informasjonsblad for Norges Blindeforbunds givere Nr 3/2002 En fest i farger! For de fleste. Men for 90 000 nordmenn ser festen slik ut: Alle trenger hjelp når synet svikter 2 Alle trenger

Detaljer

Jeg mistet ikke bare synet. Hele livet mitt falt i grus. Derfor er jeg så glad for at jeg dro til Hurdal... Jan Kåre Rasmussen, 42 år og blind

Jeg mistet ikke bare synet. Hele livet mitt falt i grus. Derfor er jeg så glad for at jeg dro til Hurdal... Jan Kåre Rasmussen, 42 år og blind Et informasjonsblad fra Norges Blindeforbund Nr 4/2005 Jeg mistet ikke bare synet. Hele livet mitt falt i grus. Derfor er jeg så glad for at jeg dro til Hurdal... Jan Kåre Rasmussen, 42 år og blind Mitt

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

GIVERGLEDE. Marie (4): Jeg kan se for deg, jeg, bestefar... Les hva som skjer med en livsglad 50-åring når synet brått forsvinner.

GIVERGLEDE. Marie (4): Jeg kan se for deg, jeg, bestefar... Les hva som skjer med en livsglad 50-åring når synet brått forsvinner. GIVERGLEDE Et informasjonsblad for Norges Blindeforbunds givere Nr 5/2001 Marie (4): Jeg kan se for deg, jeg, bestefar... Les hva som skjer med en livsglad 50-åring når synet brått forsvinner. 2 Kay Thorgrimsen

Detaljer

Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave

Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave Vi skal være øyne for blinde personer når vi blir store Foto: Thomas Barstad

Detaljer

GIVERGLEDE. Med enkle midler kan hverdagen forbedres. Har du noen gang tenkt på at en strikk kan gjøre forskjellen?

GIVERGLEDE. Med enkle midler kan hverdagen forbedres. Har du noen gang tenkt på at en strikk kan gjøre forskjellen? -Giverglede Nr. 4_Evenes 24.06.02 11:43 Side 1 GIVERGLEDE Et informasjonsblad for Norges Blindeforbunds givere Nr 4/2002 Med enkle midler kan hverdagen forbedres Har du noen gang tenkt på at en strikk

Detaljer

GIVERGLEDE. Med enkle midler kan hverdagen forbedres. Har du noen gang tenkt på at en strikk kan gjøre forskjellen?

GIVERGLEDE. Med enkle midler kan hverdagen forbedres. Har du noen gang tenkt på at en strikk kan gjøre forskjellen? -Giverglede Nr. 4_Hurdal 24.06.02 11:47 Side 1 GIVERGLEDE Et informasjonsblad for Norges Blindeforbunds givere Nr 4/2002 Med enkle midler kan hverdagen forbedres Har du noen gang tenkt på at en strikk

Detaljer

En orientering om netthinnesykdommen Aldersrelatert Macula Degenerasjon Om å leve med svekket skarpsyn

En orientering om netthinnesykdommen Aldersrelatert Macula Degenerasjon Om å leve med svekket skarpsyn Øyesykdommer en hefteserie En orientering om netthinnesykdommen Aldersrelatert Macula Degenerasjon Om å leve med svekket skarpsyn Aldersrelatert Macula Degenerasjon (forkortet AMD) er betegnelsen på en

Detaljer

Ser. mulighetene. Sliter du med synet? Da kan vi hjelpe deg!

Ser. mulighetene. Sliter du med synet? Da kan vi hjelpe deg! Ser mulighetene Sliter du med synet? Da kan vi hjelpe deg! Det var først da jeg meldte meg inn i Blindeforbundet at jeg fikk hjelp til å finne frem i rettighetsjungelen. De kunne fortelle om hvilke hjelpemidler

Detaljer

GIVERGLEDE. Et informasjonsblad for Norges Blindeforbunds givere Nr 1/2001

GIVERGLEDE. Et informasjonsblad for Norges Blindeforbunds givere Nr 1/2001 GIVERGLEDE Et informasjonsblad for Norges Blindeforbunds givere Nr 1/2001 Jonny Bugge Persson støtter Blindeforbundets lokale arbeid i hjemfylket. Det er Else Marie Solberg veldig takknemlig for. Hun er

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innenfor helse Læring inspirasjon mestring

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innenfor helse Læring inspirasjon mestring Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innenfor helse Læring inspirasjon mestring Rehabiliteringsleder Hilde Tuhus Sørli Norges Blindeforbund - synshemmedes organisasjon En av- og fororganisasjon

Detaljer

Fra valp til førerhund

Fra valp til førerhund Fra valp til førerhund Førerhundskole siden 1971 Norges Blindeforbund etablerte i 1971 førerhundskole i Vestby (Østfold). Siden 1985 har skolen ligget på Bestum i Oslo. Her trener vi opp inntil 30 førerhunder

Detaljer

Barne- og ungdomsavdelingen BUA. Fritidstilbud til blinde og svaksynte barn og unge

Barne- og ungdomsavdelingen BUA. Fritidstilbud til blinde og svaksynte barn og unge Barne- og ungdomsavdelingen BUA Fritidstilbud til blinde og svaksynte barn og unge Barne- og ungdomsavdelingen BUA imøtekommer de unges behov Integrering av synshemmede i skolen er bra, men mange av de

Detaljer

En orientering om netthinnesykdommen Retinitis Pigmentosa Om å leve med innsnevret synsfelt og nattblindhet

En orientering om netthinnesykdommen Retinitis Pigmentosa Om å leve med innsnevret synsfelt og nattblindhet Øyesykdommer en hefteserie En orientering om netthinnesykdommen Retinitis Pigmentosa Om å leve med innsnevret synsfelt og nattblindhet Retinitis Pigmentosa (forkortet RP. Retinitis = netthinnebetennelse,

Detaljer

GIVERGLEDE. Alt vi ber om er å bli tatt hensyn til... NBFs generalsekretær Gunnar Haugsveen. Hindringer stanser blinde:

GIVERGLEDE. Alt vi ber om er å bli tatt hensyn til... NBFs generalsekretær Gunnar Haugsveen. Hindringer stanser blinde: GIVERGLEDE Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR.4 2004 Hindringer stanser blinde: Alt vi ber om er å bli tatt hensyn til... NBFs generalsekretær Gunnar Haugsveen Bli med Gunnar på «hindringstur»!

Detaljer

GIVERGLEDE. «Det er urettferdig å bli mobbet fordi man ser dårlig» Cecilie, 15 år. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR.

GIVERGLEDE. «Det er urettferdig å bli mobbet fordi man ser dårlig» Cecilie, 15 år. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR. GIVERGLEDE Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR.5 2004 «Det er urettferdig å bli mobbet fordi man ser dårlig» Cecilie, 15 år I januar 2004 fikk Cecilie en viktig telefon fra Blindeforbundet.

Detaljer

GIVERGLEDE. Er det noen som har sett brillene mine? Hver dag spør tusenvis av nordmenn seg: Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR.

GIVERGLEDE. Er det noen som har sett brillene mine? Hver dag spør tusenvis av nordmenn seg: Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR. GIVERGLEDE Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR.6 2004 Hver dag spør tusenvis av nordmenn seg: Er det noen som har sett brillene mine? For alle har vi vel opplevd det; det ene øyeblikket sitter

Detaljer

Gode råd ved utforming av butikk

Gode råd ved utforming av butikk Butikk for alle 1 Gode råd ved utforming av butikk Nesten daglig er vi innom butikken på hjørnet eller et kjøpesenter. For synshemmede og eldre kan utfordringene være mange, men med et enkelt grep kan

Detaljer

Nr 5/2002. Norges Blindeforbunds. Et informasjonsblad for. Jeg kan se! Jeg kan se!

Nr 5/2002. Norges Blindeforbunds. Et informasjonsblad for. Jeg kan se! Jeg kan se! giveregiverglede Et informasjonsblad for Norges Blindeforbunds Nr 5/2002 Jeg kan se! Jeg kan se! For 200 kroner fikk Joao en ny fremtid! Da Joao Tome (40) ble blind, gikk han fra å være familiens trygge

Detaljer

Gode råd til en bedre utformet butikk

Gode råd til en bedre utformet butikk Butikk for alle Gode råd til en bedre utformet butikk Nesten daglig er vi innom butikken på hjørnet eller et kjøpesenter. For synshemmede og eldre kan utfordringene være mange, men med et enkelt grep kan

Detaljer

Ledefelt viser retning

Ledefelt viser retning 500 Bank for alle 1 Ledefelt viser retning Mange blinde, svaksynte og eldre har problemer med å orientere seg i banklokalet. Med noen enkle grep blir det lettere for alle å bruke bankens mange tjenester.

Detaljer

Øyesykdommer - en hefteserie. En orientering om netthinnesykdommen retinitis pigmentosa. Om å leve med innsnevret synsfelt og nattblindhet

Øyesykdommer - en hefteserie. En orientering om netthinnesykdommen retinitis pigmentosa. Om å leve med innsnevret synsfelt og nattblindhet Øyesykdommer - en hefteserie En orientering om netthinnesykdommen retinitis pigmentosa Om å leve med innsnevret synsfelt og nattblindhet Retinitis pigmentosa (forkortet RP, retinitis = nett hinnebetennelse,

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

Fra valp til førerhund

Fra valp til førerhund Fra valp til førerhund Veien fra å være en søt valp til å bli topptrent førerhund er lang og innebærer en omfattende utdannelse. Hvert år ser rundt 100 førerhundkandidater dagens lys ved våre hundeskoler.

Detaljer

Øyesykdommer - en hefteserie. En orientering om netthinnesykdommen aldersrelatert macula degenerasjon. Om å leve med svekket skarpsyn

Øyesykdommer - en hefteserie. En orientering om netthinnesykdommen aldersrelatert macula degenerasjon. Om å leve med svekket skarpsyn Øyesykdommer - en hefteserie En orientering om netthinnesykdommen aldersrelatert macula degenerasjon Om å leve med svekket skarpsyn Normalt syn: Ikke vanskelig å kjenne igjen folk på gaten når synet er

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

Øyesykdommer en hefteserie. En orientering om folkesykdommen Katarakt (grå stær)

Øyesykdommer en hefteserie. En orientering om folkesykdommen Katarakt (grå stær) Øyesykdommer en hefteserie En orientering om folkesykdommen Katarakt (grå stær) Sykdomsutvikling og årsaker Skarpt syn: Slik ser barna ut med friske øyne og klar øyelinse. Grå stær har ingenting med fugler

Detaljer

Orientering om Glaukom (grønn stær) - en snikende fare

Orientering om Glaukom (grønn stær) - en snikende fare Øyesykdommer en hefteserie Orientering om Glaukom (grønn stær) - en snikende fare Sykdomsutvikling Normalt syn: Her er en trapp, sett med friske øyne. Øyesykdommen grønn stær har ingen ting med fugler

Detaljer

GIVERGLEDE. Når synet svikter, ser vi mulighetene. Et informasjonsblad for Norges Blindeforbunds givere Nr 1/2002

GIVERGLEDE. Når synet svikter, ser vi mulighetene. Et informasjonsblad for Norges Blindeforbunds givere Nr 1/2002 GIVERGLEDE Et informasjonsblad for Norges Blindeforbunds givere Nr 1/2002 Norges Blindeforbunds sentralstyre 2001-2003 Når synet svikter, ser vi mulighetene. De har alle måttet se det i øynene. De vet

Detaljer

En orientering om folkesykdommen katarakt (grå stær)

En orientering om folkesykdommen katarakt (grå stær) Øyesykdommer- en hefteserie En orientering om folkesykdommen katarakt (grå stær) Norges Blindeforbund - synshemmedes organisasjon Skarpt syn: Slik ser barna ut med friske øyne og klar øyelinse. Grå stær

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

GIVER- GLEDE Avis for Norges Blindeforbunds givere

GIVER- GLEDE Avis for Norges Blindeforbunds givere Grønn stær gjør mange blinde Nå finnes endelig en ny behandling som kan redde synet. Side 3 Hvordan vet du når du ser dårlig? Vi gir deg en oversikt over symptomer på ulike øyesykdommer. Side 8 Støtt blindesaken

Detaljer

Gode råd i møte med synshemmede. Ser. mulighetene

Gode råd i møte med synshemmede. Ser. mulighetene Gode råd i møte med synshemmede Ser mulighetene Å være synshemmet er ofte upraktisk. Mange blinde og svaksynte ønsker derfor hjelp i forskjellige situasjoner. Seende føler seg imidlertid ofte usikre på

Detaljer

Hvem var der da Kari mistet synet?

Hvem var der da Kari mistet synet? Hvem var der da Kari mistet synet? Om retten til rehabilitering og opplæring når synet svekkes Brosjyre til hjelpeapparatet En venn av meg fortalte at hans mor på 81 år var så fryktelig lei seg, deprimert

Detaljer

Jeg hadde nettopp begynt på danseskole... Arne ble blind da han var bare 17 år

Jeg hadde nettopp begynt på danseskole... Arne ble blind da han var bare 17 år Norges Blindeforbund utgir Giverglede for sine givere Nr 1/2005 Jeg hadde nettopp begynt på danseskole... Arne ble blind da han var bare 17 år Arne (t.v.) mistet synet gradvis som tenåring: Som 22-åring

Detaljer

Øyesykdommer- en hefteserie. En orientering om diabetes retinopati. Diabetes og syn. Norges Blindeforbund - synshemmedes organisasjon

Øyesykdommer- en hefteserie. En orientering om diabetes retinopati. Diabetes og syn. Norges Blindeforbund - synshemmedes organisasjon Øyesykdommer- en hefteserie En orientering om diabetes retinopati Diabetes og syn Norges Blindeforbund - synshemmedes organisasjon Normalt syn: Vakre høstfarger, sett med friske øyne. Frisk netthinne:

Detaljer

Øyesykdommer- en hefteserie. Orientering om Glaukom (grønn stær) - en snikende fare. Norges Blindeforbund - synshemmedes organisasjon

Øyesykdommer- en hefteserie. Orientering om Glaukom (grønn stær) - en snikende fare. Norges Blindeforbund - synshemmedes organisasjon Øyesykdommer- en hefteserie Orientering om Glaukom (grønn stær) - en snikende fare Norges Blindeforbund - synshemmedes organisasjon Normalt syn: Her er en trapp, sett med friske øyne. Øyesykdommen grønn

Detaljer

GIVERGLEDE. Et informasjonsblad for Norges Blindeforbunds givere Nr 4/2001. Erik Bye: Det begynte med at jeg ikke så fyret fra båten lenger...

GIVERGLEDE. Et informasjonsblad for Norges Blindeforbunds givere Nr 4/2001. Erik Bye: Det begynte med at jeg ikke så fyret fra båten lenger... GIVERGLEDE Et informasjonsblad for Norges Blindeforbunds givere Nr 4/2001 Erik Bye: Det begynte med at jeg ikke så fyret fra båten lenger... 2 Erik med sin gode og trofaste venn gjennom tolv år. Livsglade

Detaljer

Om å leve med innsnevret synsfelt og nattblindhet

Om å leve med innsnevret synsfelt og nattblindhet Øyesykdommer- en hefteserie En orientering om netthinnesykdommen retinitis pigmentosa Om å leve med innsnevret synsfelt og nattblindhet Norges Blindeforbund - synshemmedes organisasjon Retinitis pigmentosa

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Etter et synstap. Rehabiliteringstilbud ved Huseby kompetansesenter til personer mellom 18 og 67 år

Etter et synstap. Rehabiliteringstilbud ved Huseby kompetansesenter til personer mellom 18 og 67 år Etter et synstap Rehabiliteringstilbud ved Huseby kompetansesenter til personer mellom 18 og 67 år 1 Redaktør: Gerd Vidje Redaksjon: Synøve Berg og Reidun Leirvåg, Huseby kompetansesenter Design: Aase

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 07/11

Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

GIVERGLEDE. - Det gjelder å ta det første steget... Maren (88) dagsenterbruker, Tønsberg.

GIVERGLEDE. - Det gjelder å ta det første steget... Maren (88) dagsenterbruker, Tønsberg. GIVERGLEDE Et informasjonsblad for Norges Blindeforbunds givere Nr 2/2002 - Det gjelder å ta det første steget... Maren (88) dagsenterbruker, Tønsberg. - Det gjelder å ta det første steget 3 Maren Larsen

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 08/10

Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Norges Blindeforbund - synshemmedes organisasjon. Årsmelding for 2001

Norges Blindeforbund - synshemmedes organisasjon. Årsmelding for 2001 Norges Blindeforbund - synshemmedes organisasjon Årsmelding for 2001 2 Innhold Om Norges Blindeforbund..................................3 Registrering, rehabilitering, og voksenopplæring..................4

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Bli kjent med Sandra

Bli kjent med Sandra Bli kjent med Sandra Bli kjent med Sandra Hvis du lukker øynene blir mange ting vanskelig å gjøre. - Hvordan skal jeg finne veien til skolen? - Hvordan skal jeg kunne lese bøker og blader? - Hvordan kan

Detaljer

Diabetes retinopati En orientering om diabetes og syn

Diabetes retinopati En orientering om diabetes og syn Øyesykdommer en hefteserie Diabetes retinopati En orientering om diabetes og syn Sykdomsutvikling og årsaker Normalt syn: Vakre høstfarger, sett med friske øyne. I Norge har ca. 200 000 personer diabetes.

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging. NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming

Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging. NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming Foto: Eir Jørgen Bue Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming D e t s k a p e n d e u n i v e r s i

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Innhold Norges Blindeforbund - synshemmedes organisasjon (NBF), er blindes og svaksyntes interesse- og serviceorganisasjon i Norge.

Innhold Norges Blindeforbund - synshemmedes organisasjon (NBF), er blindes og svaksyntes interesse- og serviceorganisasjon i Norge. Årsmelding for 2003 Innhold Interessepolitikk............................................3 Intern og ekstern informasjon.................................6 Registrering, rehabilitering og voksenopplæring...................7

Detaljer

Enkle ledsagerteknikker

Enkle ledsagerteknikker Enkle ledsagerteknikker Ledsaging Blinde og svaksynte trenger fra tid til annen hjelp fra seende til å ta seg fram, f.eks. på steder hvor man ikke er godt kjent. I slike situasjoner kan usikkerhet oppstå

Detaljer

En orientering om synsforstyrrelser etter hjerneslag Slag og syn

En orientering om synsforstyrrelser etter hjerneslag Slag og syn Øyesykdommer en hefteserie En orientering om synsforstyrrelser etter hjerneslag Slag og syn Hjerneslag er en skade der det har oppstått en forstyrrelse i blodtilførselen til hjernen. Dette skjer hovedsakelig

Detaljer

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV, 26.11.21 Side 1 Hovedmålene til NAV flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad et velfungerende arbeidsmarked rett tjeneste og stønad til rett tid god

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Påsatt brann i skolen

Påsatt brann i skolen Påsatt brann i skolen Oppsummering av spørreundersøkelse, april-mai 2010 Bakgrunn I perioden 21. april - 1. mai 2010 gjennomførte Norsk brannvernforening en spørreundersøkelse blant alle norske skoler.

Detaljer

08.10.2012 13:06 QuestBack eksport - Fagforbundet og FBI ser på helse-norge

08.10.2012 13:06 QuestBack eksport - Fagforbundet og FBI ser på helse-norge Fagforbundet og FBI ser på helse-norge Publisert fra 16.02.2012 til 13.03.2012 847 respondenter (832 unike) Filter: Hjemmebasserte "Hvor jobber du?" = "Hjemmebaserte tjenester" 1. Alder 1 Under 20 år 0,1

Detaljer

En minnerik tur reisebrev fra Madagaskar

En minnerik tur reisebrev fra Madagaskar En minnerik tur reisebrev fra Madagaskar På nyåret ble Hans Bjørn Bakketeig spurt om å være veileder for optikerstudenter på Madagaskar. Optikerstudenter ved Høgskolen i Sørøst-Norge får nå tilbud om et

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg Avsluttede saker i 3-årsperioden - Fylkesmannen i Østfold - helsetjenester i hjemmet 1 14 4 3 - plass i sykehjem 5 5 8 5 - plass i annen institusjon 4 6 3 0 - praktisk bistand og opplæring 10 18 15 10

Detaljer

GIVERGLEDENR. 3. Har han noen fremtid i et fattig land? TARA ER 5ÅR OG BLIND. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere

GIVERGLEDENR. 3. Har han noen fremtid i et fattig land? TARA ER 5ÅR OG BLIND. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere GIVERGLEDENR. 3 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere TARA ER 5ÅR OG BLIND Har han noen fremtid i et fattig land? Mars 2000: Sterkt svaksynt og hjelpeløs Oktober 2003: Butikkeier med råd til

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Nasjonalt kompetansesystem. døvblinde

Nasjonalt kompetansesystem. døvblinde Nasjonalt kompetansesystem for døvblinde 1 DØVBLINDHET Døvblindhet er en spesifikk funksjonshemming. Døvblindhet er en kombinert syns- og hørselshemming. Den begrenser en persons aktiviteter og hindrer

Detaljer

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon?

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Av: El isa b e t h Fo u g n e r SAMMENDRAG Fedre som har hele eller deler av sin inntekt som selvstendig

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

THE WORLD IS BEAUTIFUL > TO LOOK AT. AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap

THE WORLD IS BEAUTIFUL > TO LOOK AT. AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap THE WORLD IS BEAUTIFUL > TO LOOK AT AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap Det er viktig at vi passer på øynene for å beskytte synet, særlig fordi synet kan bli

Detaljer

AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap

AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap NO Leaflet 176x250 AMD ptt 25/01/08 14:39 Side 1 AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap NO Leaflet 176x250 AMD ptt 25/01/08 14:39 Side 2 For mange mennesker er synet

Detaljer

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Ås Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

LHLs strategi 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011

LHLs strategi 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 LHLs strategi 2012 2014 Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke produksjon: Grafisk Form as Trykk: Gamlebyen Grafiske AS OPPLAG:

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det var registrert over 42 500 deltakere i norskopplæringen andre halvår 2013,

Detaljer

Status mat og måltider i

Status mat og måltider i Status mat og måltider i sykehjem og hjemmetjenester Presentasjon av resultater av undersøkelser 28.01.14 Heidi Aagaard Førstelektor Høgskolen i Østfold Heidi Aagaard, HIØ 1 Bakgrunn Et stort antall eldre

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

Informasjonsmøte. Fylkesarkivet 26.05.2008 Svein Amblie

Informasjonsmøte. Fylkesarkivet 26.05.2008 Svein Amblie Informasjonsmøte Fylkesarkivet 26.05.2008 Svein Amblie Det statlige arkivverket Riksarkivet har ansvaret for arkivene etter den statlige sentraladministrasjonen, altså departementer og direktorater mv.,

Detaljer

Testamentariske gaver. kjærkomne gaver som gir blinde og svaksynte en bedre fremtid

Testamentariske gaver. kjærkomne gaver som gir blinde og svaksynte en bedre fremtid Testamentariske gaver kjærkomne gaver som gir blinde og svaksynte en bedre fremtid Testamentarisk gave en gave til livet «Det er en lykke i livet som ikke kan vendes til lede. Det at du gleder en annen,

Detaljer

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne Jobbstrategien KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne En døråpner til arbeidslivet Unge, positive og motiverte medarbeidere er velkomne hos de fleste arbeidsgivere. Men unge med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Hva spiser elevene på skolen? Rapport fra Forskningskampanjen 2011: Supplerende analyser

Hva spiser elevene på skolen? Rapport fra Forskningskampanjen 2011: Supplerende analyser Hva spiser elevene på skolen? Rapport fra Forskningskampanjen 2011: Supplerende analyser Innhold Forord... 3 1. Introduksjon... 4 2. Mat og drikke til lunsj... 5 3. Skolemat i forhold til kjønn... 9 4.

Detaljer

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000 og menn i Norge 2 4. Kapittel 1 viser at nordmenn lever lenger nå enn før. Både kvinner og menn har hatt en positiv utvikling i forventet levealder. I de siste årene gjelder det mest for menn. Likevel

Detaljer

GIVER- GLEDE Avis for Norges Blindeforbunds givere

GIVER- GLEDE Avis for Norges Blindeforbunds givere Førerhunden blindes firbente veiviser Møt labradoren Heiko, og opplev hvordan han forvandlet seg fra en bedårende valp til en hardt arbeidende førerhund på snaue to år. side 4 GIVER- GLEDE Avis for Norges

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

Bli helsefagarbeider. www.helseogsosialfag.no

Bli helsefagarbeider. www.helseogsosialfag.no Fakta og myter om helsearbeiderfaget Helsefagarbeideren har varierte arbeidsoppgaver, og en god startlønn sammenliknet med andre med fagutdanning fra videregående skole. Noen myter om faget henger likevel

Detaljer

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014 OSEAN Framdriftsrapport Per 31. oktober 214 Antall legekontor med OSEAN Planlagt totalt Resultat Måloppnåelse 1644 1) 141 2) 77% 3) 1) Tall per 31.1 er basert på kundelister fra leverandørene. Dette gir

Detaljer

Subjektiv livskvalitet målsetting for offentlig politikk Temaer

Subjektiv livskvalitet målsetting for offentlig politikk Temaer Subjektiv livskvalitet målsetting for offentlig politikk Side 89 Side 91 Temaer 1) Lykke ( Subjective Well Being ) i fokus. 2) Hvorfor studere lykke? 1 Norsk Monitor Intervju-undersøkelser med landsrepresentative

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

Ergoterapi i alle kommuner en innfallsvinkel? 1. nestleder Tove Holst Skyer

Ergoterapi i alle kommuner en innfallsvinkel? 1. nestleder Tove Holst Skyer Ergoterapi i alle kommuner en innfallsvinkel? 1. nestleder Tove Holst Skyer Innhold Om Norsk Ergoterapeutforbund Hva er ergoterapi? Samfunnets utfordringer Lovpålagt ergoterapi Ergoterapi og universell

Detaljer

*** Spm. 1 *** Er du...

*** Spm. 1 *** Er du... *** Spm. 1 *** Er du... Gutt 53 57 52 52 57 52 Jente 46 42 47 48 42 47 Ubesvart 1 1 1-1 1 *** Spm. 2 *** Hvor gammel er du? 9 år 12 9 9 14 12 16 10 år 87 88 89 85 87 82 11 år 1 3 2 0-1 Ubesvart 0-0 - 1

Detaljer

Hørselsomsorg mellom kommune og frivillige

Hørselsomsorg mellom kommune og frivillige Produksjon: polinor.no Hørselsomsorg mellom kommune og frivillige En miniveileder om samarbeid mellom kommunenes hørsels kontakter og HLFs likemenn HLF Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel - vår sak

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn...

Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn... Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn......det vil vi også! INFORMASJON OM TROSOPPLÆRING TIL FORELDRE MED HØRSELSHEMMEDE / DØVE BARN Du har et hørselshemmet barn og vil vite hva som er det beste

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

GIVER- GLEDE Avis for Norges Blindeforbunds givere

GIVER- GLEDE Avis for Norges Blindeforbunds givere Punktskrift blindes eget språk Vi besøker forfatteren Leif Magne Bjørkelund, som er blind. Nå skriver han med punktskrift, men forteller om en tøff kamp for å lære skriftspråket. side 4 GIVER- GLEDE Avis

Detaljer

Psykisk helse inn i skolen?

Psykisk helse inn i skolen? Psykisk helse inn i skolen? Hvorfor og hvordan bruke skoleprogram for å styrke elevenes psykiske helse Brekko 12.mars 2015 Kristin Hatløy Psykiatrisk sykepleier TIPS Rådgiver Psykiatrisk Opplysning Psykisk

Detaljer

Gjennom Noras øyne 1

Gjennom Noras øyne 1 Gjennom Noras øyne 1 I denne brosjyren forteller svaksynte Nora Bæverfjord Rye om sin hverdag. Barn med synshemninger har rett til tilrettelagt undervisning på sin nærskole. Les mer om skole og rettigheter

Detaljer

Forekomst av tuberkulose globalt og nasjonalt. Einar Heldal og Trude Margrete Arnesen 23 april 2013

Forekomst av tuberkulose globalt og nasjonalt. Einar Heldal og Trude Margrete Arnesen 23 april 2013 Forekomst av tuberkulose globalt og nasjonalt Einar Heldal og Trude Margrete Arnesen 23 april 2013 Tuberkulose-statistikk: Kilder - MSIS-og tuberkuloseregisteret, foreløpige tall fra 2012. www.fhi.no.

Detaljer

Inspirasjon læring mestring. Om rehabiliteringstilbudet i Norges Blindeforbund. Ser. mulighetene

Inspirasjon læring mestring. Om rehabiliteringstilbudet i Norges Blindeforbund. Ser. mulighetene Inspirasjon læring mestring Om rehabiliteringstilbudet i Norges Blindeforbund Ser mulighetene For den som mister synet, enten helt eller delvis, kan det føles som om man ikke får til noen ting. Det enkleste

Detaljer