Sameiet Kystad Terrasse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sameiet Kystad Terrasse"

Transkript

1 Sameiet Kystad Terrasse Innkalling til Årsmøtet 2008 I Byåsen Kirke (Tidligere Halset Kirke) onsdag kl Konstituering. - Valg av møteleder - Godkjenning av innkalling - Godkjenning saksliste - Registrering av frammøtte - Referent: Per Rune Tangen (er forespurt og sagt ja) - 2 representanter for opptelling av stemmer - 1 representanter for godkjenning/underskrift av årsmøtereferat (Møteleder skal skrive under protokoll) 2. Styrets årsberetning for Regnskapet for Godtgjørelse til styret og revisor. 5. Innkomne forslag fra sameierne: Forslagstiller Per Rune Tangen Utstyr til lekeplassen. - Vippehuske og karusell totalt kr ,-. Inkl. mva + transport og minus evt. rabatter. Avstemming: Forslag fra styret. - Nye terrasseplattinger. Styre har ikke rukket å gjøre noe med den saken siste år. Avstemming: Skal styret jobbe videre med denne saken. - Økning av fellesutgiftene. Økning av fellesutgiftene med kr 500,- pr måned Vi står foran en omfattende og kostbar bygging av garasjer og styre mener derfor at vi må øke fellesutgiftene allerede nå. Avstemming: BS Kystad Terrasse foretaksnr O. J. Aalmosvei TRONDHEIM

2 - Dugnad. Feiing av innkjørslene og foran garasjene. Dato: mandag 5. mai. Starter med 37/39 41/43 neste dag osv. - Nytt garasjebygg. Orientering og spørsmålsstilling. Styret har jobbet med å få inn priser på kostnadene ved bygging av nye garasjer og utskiftning av massene under de. Det har vært travle tider i byggebransjen og interessen er heller laber blant entreprenørene. Vi har tilbud der kostnadene med grunn og garasje vil beløpe seg til over kr ,-. Grunnarbeidet er den største posten. Dette må styret jobbe videre med. Vi har også vurdert ny løsnings for avfalls mellomlagring. Orientering om løsningen og priser. Avstemming: Skal styret jobbe videre med: Få inn priser på nye garasjer og utskifting av massene under garasjene og veiene. Jobbe videre med avfalshandteringen. Finansieringen av dette. 6. Orientering angående kjøring på Øvre vei 7. Forslag til budsjett for Valg. Valgkomitéen sitt forslag til nytt styre er: a. Leder for 1 år Etterfølger etter: Ingvar Brungot : Ingvar Brungot 37 B b. 2 stk styremedlem for 2 år Etterfølgere etter: Marius Nordberg : Tore Hinsverk 41 A Etterfølger etter Elsa Fjeldstad : Greta Bergmann 51 C (Greta Bergmann har vikariert for Elsa) c. Varamedlem - etter Greta Bergmann : Arild Handberg 37 C d. Varamedlem - etter Hans Johansen : Svein Ove Berge 37 E Valgkommite: a. Brynjulf Carlsen b. Stig Pande 9. Årsmøtet slutt Med hilsen og vel møtt BS Kystad Terrasse foretaksnr O. J. Aalmosvei TRONDHEIM

3 BS Kystad Terrasse Årsberetning for 2007 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Styret Leder Ingvar Brungot O.J. Aalmos Vei 37 B Styremedlem Marius Nordberg O.J. Aalmos Vei 51 A Styremedlem Øystein Ormbostad O.J. Aalmos Vei 47 E Styremedlem Greta Bergmann O.J. Aalmos Vei 51 C Varamedlemmer til styret Varamedlem Hans Johansen O.J. Aalmos Vei 47 C Endring av styret. Elsa Fjeldstad flyttet fra sameiet sommeren Ho deltok kun på det første styremøtet mai Greta Bergmann var varamedlem og overtok etter henne. Virksomhet i Det er i perioden mai april 2008 avholdt 10 styremøter. Det har vært omsatt 5 leiligheter i Sek. 5 - nye eiere Svein Ove Berge og Lisbeth Brevik Salgssum kr ,- Sek nye eiere Geir Inge Stjern og Gerd-Unni Øian Salgssum kr ,- Sek nye eiere Jan Rune Herheim og Janne Lønsethhagen Salgssum kr ,- Sek ny eier Kirsti Johansen Salgssum kr ,- Sek nye eiere Ivar Larsen og Inger Fjeldberg Salgssum kr ,- Gjennomsnittsprisen er kr ,- 2 stk store konteinere for restavfall er bestilt til fredag 2. mai. De blir stående til mandag 5. mai. De skal stilles opp i ved 37/39 og 49/51. Parker slik at dette blir mulig - den dagen! Ikke kast hageavfall i disse! Fredag 1. Juni kommer en konteiner for hageavfall. Den blir stående til mandag 30. Juni. Hageavfall er vesentlig rimeligere å levere enn restavfall - som må sorteres. BS Kystad Terrasse foretaksnr O. J. Aalmosvei TRONDHEIM

4 Forøvrig er følgende større arbeider utført: 1. Arbeid med endring av reguleringsplan. 2. Innhenting av forslag og priser på garasjer og grunnarbeid. 3. Innhenting av forslag og priser på avfallslagring. 4. Montering av lekeaparater på lekeplassen. Generell opplysninger om sameiet Tillitsvagte og ansatte Sameiet har innarbeidet rutine som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn og det oppfordres derfor ved valg til en fordeling av kjønn i styre, komiteer og utvalg. Av sameiets 4 styremedlemmer er det og 3 menn. Selskapet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Sameiet har ingen ansatte. Forreningsførsel og revisjon Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Sameiets revisor er Systemrevisjon. Eiendommen Sameiet består av 43 seksjoner. Sameiet er registrert i Brønnøysund med organisasjonsnummer Sameiet ligger i Trondheim kommune og har følgende gårds- og bruksnummer : Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Styret er ikke kjent med at det ytre miljøet forurenses i vesentlig grad. Sameiets lån Sameiet har lån i Melhus Sparebank. Se balansen og note i regnskapet. Rehablitering Planlegging av nytt garasjeanlegg og med tilhørende grunnarbeider. Vaktmestertjeneste Sameiet har avtale om vaktmestertjeneste med Orion som kan kontaktes på telefon. Dersom ikke annet er avtalt med styret på forhånd, må seksjonseier påregne å måtte betale for tjenesten selv. BS Kystad Terrasse foretaksnr O. J. Aalmosvei TRONDHEIM

5 HMS Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Boligselskap er definert som virksomhet og skal derfor ha internkontrollsystem. Dette omfatter blant annet kontrollsystem og oppfølging av brannvern, byggherreforskrifter ved bygge- og anleggsarbeid, lekeplasser og elektrisk anlegg og elektrisk utstyr hvor fordeling av ansvaret er gitt en slik tolkning: Boligselskapet er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid er i orden. I forhold til anlegg og utstyr i den enkelte boenhet er det styrets plikt å gjøre eier og/eller bruker av den enkelte leilighet oppmerksom på det ansvar som de har for å holde elektrisk utstyr i orden etter gjeldende lov og forskrift. Brannsikringsutstyr I henhold til forskriftene skal det være installert røykvarsler og brannslokningsapparat eller brannslange i alle leilighetene. Eier/beboer har ansvaret for at utstyret er tilstede og fungerer. Telenor Sameiet er tilsluttet samarbeidsavtalen mellom Telenor og OBOS Eiendomsforvaltning om rabattordning for beboere med telefonabonnement i Telenor. Det gis rabatt på : - Tellerskritt/trafikk fra fasttelefon - Fri bruk av fasttelefon hver lørdag (kun startpris på 59 øre pr samtale uansett varighet). Den enkelte beboer får også rabatt ved bestilling av: - ADSL, oppringt internett og mobiltelefoni - Bredbåndstelefoni - Med 3 typer Telenor-abonnement gis en totalkunderabatt i tillegg til de øvrige rabattene. Kabel-TV Canal Digital Kabel TV AS er leverandør av kabel-tv tjenester. Har du spørsmål vedrørende ditt kabel-tv-abonnement, digital-tv eller bredbånd, kan du ringe tlf Åpningstider hos kundeservice er mandag - fredag 08:00-23:00, lørdag 10:00-18:00. Søndager er stengt. Oppstår feil på kabelanlegget på søndager, kan dette rapporteres via telefon også søndager mellom 10:00 og 22:00. For ytterligere informasjon vises det til Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv anlegget som å skru av dekselet på antenne-kontakten og foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil kunne forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-tv anlegget. Avtale om leveranse av elektrisk kraft OBOS har fremforhandlet avtale med LOS for leveranse av el-kraft. Sameiet har tiltrådt denne avtalen. Dette gjelder kun strøm til fellesområde og ikke privatabonnement for den enkelte leilighet. Resultatet på kraftavtalen i 2007 har gitt besparelser på anslagsvis 11% i forhold til kraftpris hos nest billigste leverandør nemlig den vanlige spotprisen i Norge. BS Kystad Terrasse foretaksnr O. J. Aalmosvei TRONDHEIM

6 Forsikring Sameiets eiendommer er fullverdiforsikret i Gjensidige Forsikring med polisenummer Fullverdiforsikring vil si at forsikringsselskapet har ansvar for at sameiet til enhver tid har de riktige forsikringssummer. En forutsetning for dette er at forsikringsselskapet får melding om vesentlige verdiøkninger på bygninger, f.eks. ved rehabilitering eller påbygging. Ved totalskade skal erstatningsbeløpet dekke oppføring av ny bygning av samme standard og størrelse. Forsikringen omfatter også bygningsmessige forandringer som den enkelte seksjonseier gjør inne i boligen. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Hvis sameiets forsikring skal benyttes, må beboerne straks melde skaden til Forsikringsavdelingen i OBOS tlf faks E-post Oppfølging av forsikringssaker blir gjort av forsikringsavdelingen i OBOS. Eiendeler og gjeld - omsetning og takster Sameierne får tilsendt skjema med oppstilling over den enkelte seksjons andel av sameiets inntekter, utgifter, gjeld og eiendeler. Ligningsverdien får den enkelte oppgitt på ligningskontoret. Omsetning av seksjonene skjer til markedspris. Det finnes ikke takster for seksjonene hverken hos styret eller forretningsfører. Så langt forretningsføreren får oppgitt omsetningspriser, blir disse registrert. Forretningsfører kan, på bakgrunn av disse opplysningene, gi antydning om prisnivået for seksjonene. Regnskap Årsregnskapet for 2007 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Årets resultat på kr ,- som fremkommer i resultatregnskapet foreslås dekket av annen egenkapital. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. BS Kystad Terrasse foretaksnr O. J. Aalmosvei TRONDHEIM

7

8 Sameiet Kystad Terrasse SAMEIET KYSTAD TERRASSE RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER: Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett INNKR. FELLESKOSTN ANTENNE ANLEGG ANDRE INNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: PERSONALKOSTNADER STYREHONORAR AVSKRIVNINGER REVISJONSHONORAR FORR.FØRERHONORAR KONSULENTHONORAR DRIFT OG VEDLIKEHOLD FORSIKRINGER KOMMUNALE AVGIFTER ENERGI / FYRING ANDRE DRIFTSKOSTN SUM DRIFTSKOSTN DRIFTSRESULTAT: FINANSINNTEKT/ KOSTNAD: FINANSINNTEKTER FINANSKOSTNADER RES. FINANSINNT/KOSTN ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER: TIL OPPTJENT EGENKAPITAL FRA OPPTJENT EGENKAPITAL

9 Sameiet Kystad Terrasse SAMEIET KYSTAD TERRASSE BALANSE EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER BYGNINGER 14, SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER RESTANSER FELLESKOST KORTSIKTIGE FORDRINGER DRIFTSKONTO I OBOS INNESTÅENDE BANK SPAREKONTO I OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL OPPTJENT EGENKAPITAL SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD PANT- OG GJELDSBREVLÅN 15, SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD FORSKUDD FELLESKOST LEVERANDØRGJELD SKYLDIG OFF.MYNDIGH PÅLØPNE RENTER ANNEN KORTSIKTIG GJELD SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD PANTSTILLELSE GARANTIANSVAR 0 0 TRONDHEIM, / INGVAR BRUNGOT /s/ ØYSTEIN ORMBOSTAD /s/ GRETA BERGMANN /s/ MARIUS NORDBERG /s/

10 Sameiet Kystad Terrasse NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag, og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Fellesutgifter Kabel TV SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Parkeringsleie Gjensidige forsikring ref egenandel SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Annen lønn, ikke feriepenger Arbeidsgiveravgift (ink. avs. styrehonorar) SUM PERSONALKOSTNADER Det har ikke vært noen ansatte i selskapet gjennom året. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2006/2007, og er på kr NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er på kr og er i sin helhet knyttet til revisjon. NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Andre konsulenthonorarer Asplan Viak SUM KONSULENTHONORAR

11 Sameiet Kystad Terrasse NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold VVS Drift /vedlikehold utvendig anl Drift/vedlikehold fellesanlegg Kabel/Tv-anlegg Drift/vedlikehold ventilasj.anl SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Eiendomsskatt SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 ENERGI / FYRING Strøm SUM ENERGI / FYRING NOTE: 11 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie -650 Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Verktøy og redskaper -963 Lyspærer og sikringer Vaktmestertjenester Kontor- og datarekvisita Trykksaker Andre kontorkostnader Porto Bank og kortgebyr Velferdskostnader -337 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 12 FINANSINNTEKTER Renter bank Renter av driftskonto i OBOS Andre renteinntekter SUM FINANSINNTEKTER

12 Sameiet Kystad Terrasse NOTE: 13 FINANSKOSTNADER MelhusBanken SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 14 BYGNINGER Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år SUM BYGNINGER Rehabilitering og anskaffelser avskrives lineært over 20 år. NOTE: 15 PANT- OG GJELDSBREVLÅN Melhusbanken - Renter : 7.35%, løpetid 20 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANT- OG GJELDSBREVLÅN NOTE: 16 SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER Skyldig arbeidsgiveravgift av avsatt styrehonorar SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER NOTE: 17 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Avsatt styrehonorar SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD NOTE: 18 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er kr sikret ved pant. Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr en bokført verdi på kr

13 VEDTEKTER for SAMEIET KYSTAD TERRASSE 1. FORMÅL Sameiet Kystad Terrasse er et boligsameie som skal ivareta seksjonseiernes felles interesser som sameiere. Disse vedtekter regulerer forholdet mellom de enkelte sameiere og foreskriver drift og administrasjon av eiendommen. 2. EIERANDELER Sameiet Kystad Terrasse, O.J. Aalmos veg 37-51, gnr. 104, bnr. 786 i Trondheim, består av 43 leiligheter (eierseksjoner), fellesarealer, fellesboder og 3 garasjeseksjoner. Eierseksjonene er nummerert fra 1 til 43. Hver sameier har enerett til disponering av sin seksjon, terrassen, eventuelt hagen foran leiligheten samt et tilmålt areal på hver side av leiligheten (seksjonen). 3. EIERFORHOLD 3.1 Både enkeltpersoner og juridiske personer kan eie seksjoner i sameiet. Med 1 sameier menes i disse vedtekter den som står som eier eller de som i fellesskap står som eiere av en bestemt seksjon. 3.2 Den enkelte sameier står fritt til å selge sin seksjon til den han eller hun måtte ønske. Ingen seksjonseiere eller andre har noen form for forkjøpsrett til seksjoner i sameiet, kfr. dog 10 og Ingen kan eie mere enn 2 seksjoner i sameiet. 4. OPPLØSNING ELLER ENDRING AV SAMEIET 4.1 Oppløsning av sameiet kan bare besluttes av sameiermøtet. Beslutning om oppløsning krever minst tre fjerdedels flertall blant det samlede antall sameierandeler. 4.2 Sameiet kan ikke oppløses uten skriftlig samtykke fra hver lånegiver med panterett i noen av seksjonene. 4.3 Endringer i sameiets sammensetning, slik som endring av antall seksjoner og den enkelte seksjons brøk og eierandel, kan bare besluttes av sameiermøtet. 4.4 Beslutning om endringer i sameiets sammensetning krever minst to tredjedels flertall av de avgitte stemmer. Slik endring i sameiets sammensetning kan ikke gjennomføres uten skriftlig samtykke fra hver lånegiver med panterett i noen av seksjonene.

14 5. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (ÅRSMØTE). 5.1 Det avholdes årsmøte hvert år innen utgangen av april måned etter forutgående skriftlig innkalling fra styret med minst 8 dager og høyst 20 dagers varsel. Saksliste skal medfølge innkallingen. Spesielle saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må skriftlig meddeles styret innen 1. mars. 5.2 I det ordinære sameiermøte behandles følgende saker: 1. Årsrapport fra styret 2. Regnskap pr i revidert stand med styre- og revisjonshonorarer. 3. Budsjett for inneværende år. 4. Saker som styret forelegger (legger fram) 5. Innkomne forslag 6. Valg på : a) leder for 1 år b) 2 styremedlemmer for 2 år c) 1 varamedlem for 2 år d) revisor når/hvis ny skal velges Valgene foregår skriftlig hvis ikke sameiermøtet ved de enkelte valg bestemmer noe annet. Styret utpeker selv valgkomité, kfr På sameiermøtet har hver sameier en stemme. En sameier kan være representert ved fullmektig som møter med datert, skriftlig fullmakt. 5.4 Alle saker avgjøres med alminnelig flertall når ikke annet er bestemt av lover eller vedtekter eller når forslagstiller krever større flertall. 5.5 Styrets leder, styre- og varamedlemmer skal velges mellom sameiere foreslått av valgkomiteen eller framkommet som benkeforslag på møtet. 5.6 Alle sameiermøter skal: - Velge møteleder, som også skal underskrive protokollen for møtet. - Godkjenne innkallingen til møtet - Godkjenne dagsorden/saklisten - Registrere frammøte - Velge en sameier til å føre protokoll for møtet - Velge 2 stemmetellere - Velge 1 sameier til å underskrive protokollen - Behandle andre saker som er nevnt i møteinnkallingen. 6. EKSTRAORDINÆRT SAMEIERMØTE (ÅRSMØTE) 6.1 Ekstraordinært sameiermøte kan avholdes når styret bestemmer det eller når minst 4 av sameierne framsetter skriftlig krav om dette og samtidig angir hvilke saker som kreves behandlet. 6.2 Ekstraordinært sameiermøte innkalles skriftlig av styret med minst 8, og høyest 20 dagers varsel.

15 7. STYRET 7.1 Til å forestå driften av fellesanliggende i eiendommen skal sameiet ha et styre bestående av leder og 3 styremedlemmer. I tillegg tiltrer de valgte varamedlemmer styret ved behov. Styrets leder velges særskilt av årsmøtet, mens styret selv fordeler øvrige verv mellom sine medlemmer. Styret velger selv ny leder blant styremedlemmene hvis den sittende leder selger sin seksjon eller få annen gyldig grunn til fritak. 7.2 Sameiet tegnes av styrets leder og et styremedlem i fellesskap. 7.3 Styremøter avholdes når det er påkrevet, dog minst 2 ganger i året. Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger Protokollen skal underskrives av de styremedlemmer som er tilstede. 7.4 Styrets medlemmer og varamedlemmer velges for 2 år om gangen. Blant de valgte styremedlemmer velger årsmøtet leder for 1 år. 7.5 Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede og når møteinnkalling er meddelt de fraværende, eller når det av praktiske grunner ikke har vært rimelige muligheter til å meddele de fraværende møteinnkalling. 7.6 Styret kan treffe beslutninger og iverksette disse når det gjelder alle forhold vedrørende eiendommens drift, vedlikehold og mindre investeringer innenfor det vedtatte årsbudsjett. 7.7 Sameiermøtet kan trekke opp nærmere retningslinjer for styrets arbeid. 7.8 Styret kan ansette forretningsfører og annet personell for å ivareta eiendommens drift og vedlikehold innenfor det vedtatte årsbudsjett. I dette ligger også å nominere kandidat på revisor for valg på årsmøtet ved behov. 7.9 Styrets varamedlemmer går inn som ordinære medlemmer når et eller flere av de sittende styremedlemmer selger sin seksjon i sameiet eller får annen varig grunn til fritak. Varamedlemmene har normalt ikke styreoppgaver før de trer inn som ordinære styremedlemmer Styret avgjør om det foreligger gyldig grunn til fritak fra noen av de verv som er tildelt av sameiermøtet når vedkommende innehaver av vervet har søkt om dette, og grunnen er en annen enn salg av vedkommendes seksjon Styret skal være forsikret med egen "styreforsikring". 8. VALGKOMITE Til å framskaffe kandidater til styreleder, styremedlemmer samt varamedlemmer, peker styret selv ut en valgkomité på 2 medlemmer. Dette skal skje innen utgangen av måneden etter det ordinære årsmøte. Valgkomiteen skal innstille på kandidater til de ovenstående nevnte verv. Innstillingen legges fram på årsmøtet.

16 9. FELLESUTGIFTER 9.1 Sameiets fellesutgifter - alle driftsutgifter - skal dekkes av sameierne og fordeles likt på hver eierseksjon. På grunnlag av årsbudsjettet skal det betales et månedlig forskuddsbeløp - fastsatt av styret/årsmøtet - til dekning av disse utgifter. 9.2 Ekstraordinære utgifter som påløper på grunnlag av gyldig vedtak, kan i den utstrekning de ikke dekkes over det ordinære budsjett, utlignes etter samme fordeling som de ordinære månedsbeløp nevnt ovenfor. 9.3 Sameiermøtet kan vedta annen fordeling av ekstraordinære utgifter når det foreligger saklig grunn til det. 9.4 Unnlatelse av å betale de utlignede fellesutgifter etter påkrav anses som vesentlig mislighold. 9.5 Til sikkerhet for de forpliktelser som følger av vedtektene og mulige andre forhold, skal hver seksjon påheftes en pantobligasjon, stor kr Obligasjonen skal ordinært stå etter eventuelle obligasjoner på inntil 90% av seksjonens kostpris etter første gangs salg og etter 85% av eventuell offentlig verditakst. Inntil obligasjoner har nådd opp til etter 85% av takst, skal den ha opptrinnsrett. Ved vesentlig mislighold har sameiets styre rett til etter forutgående 14 dagers varsel i rekommandert brev å gjøre gjeldende alle kreditorrettigheter etter panteobligasjonens tekst. Skyldig beløp (fellesutgifter) kan sameiet også inndrive på vanlig måte uten å være nødt til å ta dekning i den deponerte panteobligasjonen. Sameiet kan overføre panteobligasjonen til tredje person som sikkerhet for sameiets forpliktelser. 10. DISPOSISJONSRETT 10.1 Eiere av hver enkelt eierandel har den fulle disposisjonsrett over sine respektive leiligheter. Med hensyn til bruken er de enkelte forpliktet til å følge vanlige regler for husorden, vedtektenes bestemmelser og de til en hver tid offentlige bestemmelser Hver eierseksjon har rett til å leie nærmere nummerert garasje Eierne har den fulle råderett slik at eiendommen kan omsettes, pantsettes eller disponeres på annen måte, se dog Sameiermøtet setter opp ordensregler som blir å respektere av samtlige Boligen kan fritt utieies, dog er pensjonatdrift eller total hybelutleie av eierandelen ikke tillatt. Forpliktelser og rettigheter etter disse vedtekter kan dog ikke skilles fra eierandelen Næringsdrift tillates bare i den grad det ikke fører til økt trafikk eller trafikk av annen karakter enn det som er vanlig for boliger til eller fra vedkommende leilighet eller, fører til merutgifter eller annen ulempe for sameiet eller andre av sameierne. Eventuell næringsdrift tillates bare i den utstrekning at vedkommende leilighet fortsatt i all hovedsak benyttes til boligformål Spesielt brann- eller eksplosjonsfarlig, etsende eller andre farlige stoffer tillates ikke oppbevart verken i leilighet, boder, garasje eller andre fellesrom eller utendørs på eiendommen Eierskifte skal meldes til sameiets styre eller forretningsfører for registrering. Det samme gjelder eventuell utleie av boligen, dog ikke for bortleie av enkeitrom.

17 11. VEDLIKEHOLD 11.1 Det påhviler den enkelte sameier den fullstendige innvendige vedlikeholdsplikt av leiligheten, herunder dører og vinduer. Innvendige forandringer er tillatt i den utstrekning de ikke kommer i strid med bygningsforskriftene eller andre offentlige bestemmelser som får gyldighet på eiendommen. Utbygging av leiligheten skal godkjennes av styret før arbeidene settes i gang. Fasadeendringer skal forelegges og godkjennes av sameiermøtet Det ytre vedlikehold av bygningene og av alle felles rom, anlegg og utstyr, herunder trappeoppganger og garasjeanlegg, skal derimot besørges og bekostes av sameiet Alt som kommer inn under felles vedlikehold, skal til enhver tid utføres så ofte som det etter sin art er påkrevet for eiendommens bevarelse og utseende Utvendig arrangement på bygningene, som markiser, levegger eller lignende, er ikke tillatt uten forutgående godkjenning fra styret. Det må ikke under noen omstendighet bores. spikres eller tas hull i terrassegulv. Det påhviler den enkelte eier å vedlikeholde alle egne, utvendige arrangement også av hensyn til eiendommens utseende. Den utvendige delen av et varmepumpesystemet kan installeres på terrassen eller på ytterveggene. Den skal monteres slik som angitt i Generelle retningslinjer for installasjon av varmepumper. Det behøves ikke å søke styret om dette. Retningslinjene som er gitt i Generelle retningslinjer for installasjon av varmepumper må følges Til utbygg på terrassene kan benyttes kombinasjoner av de farger som er i bruk, hvitt, brunt og fargen på blikket, men bodens yttervegg og front samt leveggenes yttervegger skal være brune På grunn av bygningenes spesielle byggemåte presiseres det at den enkelte beboer har en særlig plikt til å holde terrassenes avløp åpne og passe på at vann ikke blir stående langs kanten av terrassen. Styret har rett til å inspisere at dette blir overholdt Det tillates ikke noen form for utbygging og opparbeidelse av sitteplasser i området mellom husrekkene - trappeoppgangen Det kan opparbeides sitteplass på baksiden av leilighetene. Begrensninger av utgraving/platting: - Utover: 5 m. - Oppover 50 cm fra murkanten ved utgangsdøren. - Nedover: 1 m fra murkanten ved utgangsdøren. Det må være plass på nedsiden for å lage vindu i kjelleren i etasjen under. Det må heller ikke sperres for luftingen av kjelleren under. Det må ikke under noen omstendighet graves ut så mye at leirmassene på oversiden begynner å sige. Utgravinger må sikres med mur eller lignende. Er det tidligere satt opp plattinger som går lenger nedover enn angitt her, må disse bygges om hvis naboen under bygger ut bakrommet. Tilgang til nedgravde rør og kabler. Hver beboer beplanter og bygger over rør og kabler på egen risiko. Må det utføres gravearbeid for å komme til rør og kabler - må den enkelte beboer selv sørge for rekonstruksjonen og tilbakeføring av byggverk og beplantning. Videre er den enkelte beboer ansvarlig for merkostnader dette måtte medføre. Beplantning til sjenanse for beboerne. Blir større beplantninger til sjenanse for andre beboere kan styret i samråd med berørte parter forlange at beplantningen fjernes. Kostnadene i forbindelse med dette er sameiet uvedkommende. Nøkler. Hver enkelt sameier er ansvarlig for låsesylinder/nøkler til leiligheten.

18 12. SKADER Bygningsmessige skader som skyldes vanninntrenging fra terrasser, dekkes av forsikring eller garanti om ikke skaden skriver seg fra uaktsomhet, mislighold eller mangelfullt vedlikehold fra terrassegulvets bruker. I slike tilfeller er terrassegulvets bruker økonomisk ansvarlig for å utbedre de skader som måtte ha oppstått. Bygningsmessige skader som følge av annen vanninntrenging, dekkes av sameiet etter takst. 13. MISLIGHOLD 13.1 Med hensyn til mislighold, vises til Eierseksjonslovens 26 - Pålegg om salg Tvist om utløsningsbeløpets størrelse skal avgjøres ved takst. I mangel av enighet om takstmann skal utløsningsbeløpets størrelse avgjøres ved voldgift i samsvar med reglene i Tvistemålslovens kap.32 av 13. august ENDRING A V VEDTEKTENE 14.1 Endring av vedtektene kan bare besluttes av sameiermøtet. Gyldig vedtak kan gjøres med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer. Dog kreves minst tre fjerdedels blant det samlede antall seksjonseiere for å endre bestemmelsen om oppløsning gitt i Så lenge det hviler lån på noen av seksjonene i eiendommen, må ikke sameiet endre bestemmelsene i 4 eller 14.1 uten hver lånegivers skriftlige samtykke Ved vedtektsendringer skal hver lånegiver underrettes om dette snarest mulig etter at vedtektsendringen trer i kraft. 15. LOV OM EIERSEKSJONER M.M Dersom ikke annet fremgår av disse vedtekter, kommer de alminnelige bestemmelser i "Lov om eierseksjoner av " med senere evt. endringer, til anvendelse for sameiet Herværende vedtekter har gyldighet i den grad de ikke strider mot andre bestemmelser i lovs form. Vedtatt av årsmøtet med endringer vedtatt og og og og og og

19 ORDENSREGLER 1. VED SALG AV EIERSEKSJON SKAL MELDING SENDES STYRET FOR VELFORENINGEN SENEST 14 DAGER FØR INNFLYTTING/OVERTAGELSE. DET SAMME SKAL SKJE VED UTLEIE. 2. FELLESANSVAR ER: SKIFTE AV LYSPÆRER I FELLESBODER/UTELYS (bryter utelys i sikringskap inne i bod) BLOMSTERRINGER VED INNKJØRING STELLES. 3. SNØRYDDING, SANDSTRØING OG VAKTMESTERORDNING I OPPGANGSVEIENE ER OPPGANGENS FELLES ANSVAR. 4. ALLE FELLESBODER SKAL HOLDES RYDDIG OG LÅST. 5. I MØRKETIDEN SKAL HVER BEBOER PÅSE AT UTELYSENE ER TENT. Det skal benytter sparepærer med fotobrytere som automatisk slår seg på. 6. SLUK PÅ TERRASSE SKAL HOLDES ÅPENT. LUFTING OG SNØRYDDING FRA TERRASSER SKAL SKJE MED HENSYN TIL NABO. 7. SØPPELBUER SKAL KOSTES OG RYDDES. 8. FOTBALLSPILL I OPPGANGER OG PÅ GARASJEVEGGER ER IKKE TILLATT. BALLSPILL OG VOLDSOM LEK PÅ TERRASSEGULVENE BØR IKKE FOREGÅ P.G.A STØY FRA TREPLATTENE. DETTE AV HENSYN TIL NABOEN UNDER. 9. PARKERING SKAL SKJE I TILDELTE GARASJER. BEBOERE SOM IKKE HAR GARASJE SKAL PARKERE PÅ MERKEDE PARKERINGSPLASSER. PARKERING VED OPPGANGER OG STEDER ELLERS I SAMEIET ER IKKE TILLATT. 10. VANNKRANER PÅ TERRASSER SKAL STENGES I VINTERHALVÅRET. STOPPKRANE FOR DISSE ER I KJØKKENBENKEN. VANNKRANER V/GARASJEREKKENE MÅ STENGES FØR VINTEREN. DEN ALT UTSTYR SOM LÅNES I FELLESGARASJEN SKAL BRINGES TILBAKE ETTER BRUK. BEBOEREN HAR ANSVARET FOR AT UTSTYRET HAN LÅNER RENGJØRES OG BRINGES TILBAKE I ORDENTLIG STAND. FELLESGARASJEN SKAL TIL ENHVER TID HOLDES LÅST. 12. ALL BILKJØRING PÅ SAMEIETS EIENDOM SKAL IKKE OVERSTIGE 20 KM/T. UANSVARLIG BILKJØRING VIL BLI PÅTALT. 13. BEBOERNE PLIKTER Å DELTA I ALT KUNNGJORT DUGNADSARBEIDE. 14. BEISING AV GARASJER SKAL IKKE SKJE ENKELTVIS, MEN KUN NÅR STYRET GIR BESKJED OM FELLES DUGNAD. 15. AV HENSYN TIL SMÅ BARN SKAL GARASJEPORTENE HOLDES LUKKET. 16. TVISTER OM ORDENSREGLER/BESTEMMELSER I SAMEIET SKAL LEGGES FRAM - FOR STYRET TIL BEHANDLING.

20 Vaktmesterinstruks. 17. VANNKRANER V/GARASJEREKKENE MÅ STENGES FØR VINTEREN. DEN SØPPELBUER SKAL KOSTES OG RYDDES. 19. SPYLING HVER VÅR : - HELE VEISYSTEMET OG PARKERINGSPLASSENE. - SØPPELBUER OG SØPPELDUKKER. STYRET I KYSTAD TERRASSE VELFORENING 1992

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i Stovnersletta Boligsameie, avholdes torsdag 08. mai 2008, kl. 18.00 møtelokalet mellom blokk nr. 26 og 28. Inngang ved papircontainer. TIL

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 07.05.2008, kl. 19.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes mandag 31. mars 2008, kl. 18.00 på Radisson SAS Hotell, Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie, avholdes torsdag 26.04. 2007, kl. 18.00 i BIs lokaler, Auditorium B1-020. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i Parkhuset Sameiet, avholdes mandag 14. april 2008, kl. 19:00 i Hotell Scandic Edderkoppen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 23. april 2009, kl. 19.00 i Samlingssalen, Kjelsås skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011 Ordinært årsmøte i, holdes onsdag 30. mars 2011, kl. 18.00 i Sagstua grendehus, Sagstuveien 17E. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Ordinært sameiermøte i Fredensborg Sameie 1 avholdes tirsdag 22 april 2008 kl 18:00 i Takhuset i Jess Carlsens gate 12 TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2006 A) Årsregnskapet for 2006 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til balansen

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2006 A) Årsregnskapet for 2006 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til balansen INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Styret oppfordrer alle andelseiere til å møte opp. Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 26. april 2007, kl. 18.00 i garasjen. Alle tar med seg hver sin stol

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Vevelstadlia Sameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Vevelstadlia Sameie, avholdes mandag 14.mars 2011, kl. 1800 i Nabosenteret. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 21. mars 2007, kl. 18:00 i salgslokalet i A7, Messepromenaden 2. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Sameiet Trondheimsveien 43 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 9. mars 2010, kl. 18.00 på SAS hotellet i Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

6. FORSLAG A) Reviderte husordensregler B) Innkommet forslag fra seksjonseier Jan Ulleberg, Midtåsen 54B

6. FORSLAG A) Reviderte husordensregler B) Innkommet forslag fra seksjonseier Jan Ulleberg, Midtåsen 54B INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2011 Ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III, avholdes torsdag 10. mars 2011, kl. 1800 i Nordstrand Eldresenter, Poppelstien 6. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1.

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Solsiden 2 Boligsameie, avholdes torsdag 10. mars 2011, kl. 18:00 på Radisson Blu Hotel Nydalen. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Slåbråtan Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Slåbråtan Boligsameie, avholdes tirsdag 22. mars 2011, kl. 19:00 på Valentinos Pizza, Pianobaren, Greverudsenteret.

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Øvre Veitvet Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag, avholdes onsdag 11. mai 2011, kl. 18:00 i Stedet Vårt, (Veitvet Eldresenenter,

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Frydenhagen Sameie Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i Parkhuset Sameiet, avholdes mandag 8. mars 2010, kl. 18:00 i Obos lokaler på Hammersborg torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET BØLGEN 1 FORMÅL

VEDTEKTER FOR SAMEIET BØLGEN 1 FORMÅL VEDTEKTER FOR SAMEIET BØLGEN 1 FORMÅL Sameiet Bølgen Trondheim er et boligsameie som skal ivareta seksjonseiernes felles interesser som sameiere. Disse vedtekter regulerer forholdet mellom de enkelte sameiere

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i Mølletoppen Borettslag, avholdes tirsdag 17. juni 2008, kl. 18:00 i OBOS lokaler, Hammersborg torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Ringnes Park Vest Sameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Ringnes Park Vest Sameie, avholdes onsdag 13.04.2011, kl. 18:00 i sal 2 på Ringen Kino. Til behandling foreligger:

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 Ordinær generalforsamling i, avholdes tirsdag 04.05. 2010, kl. 18.00 i sal 1 hos OBOS, Hammersborg Torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Parkhuset Sameiet, avholdes torsdag 10. mars 2011, kl. 19.00 hos Obos Eiendomsforvaltning, Hammerborg torg 1. Til behandling foreligger:

Detaljer

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2009 Behandling av regnskap for 2009 og disponering av årsresultatet. Oslo, 12.04. 2010 Styret i Professor Dahlsgt 39 AS

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2009 Behandling av regnskap for 2009 og disponering av årsresultatet. Oslo, 12.04. 2010 Styret i Professor Dahlsgt 39 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 Ordinær generalforsamling i Professor Dahlsgt 39 AS, avholdes onsdag 19.05. 2010, kl. 18.00 i Tidemannsstuen, Tidemannsgate 4. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1.

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Side 1 Schøningsgt 34 BL Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Schøningsgt 34 BL, avholdes torsdag 19. mai 2011, kl. 18 i OBOS sine lokaler, Hammersborg Torg 1, 1. etg.

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Røa Boligsameie Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i

Detaljer

Til seksjonseier i Sameiet Lilleborg C2

Til seksjonseier i Sameiet Lilleborg C2 1 Sameiet Lilleborg C2 Til seksjonseier i Sameiet Lilleborg C2 Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets formelle årsberetning og regnskap for 2012. Som vedlegg

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer